Docstoc

Toolbox - Vorkheftruck

Document Sample
Toolbox - Vorkheftruck Powered By Docstoc
					                Shell SNC / SNR veiligheidsestafette          april 2004

                Toolbox Meeting

Als vorkheftruckchauffeur heeft u een grote verantwoordelijkheid. De heftruck waarmee u
rijdt is immers niet alleen groot en hoog, maar ook snel en wendbaar. En, de heftruck is
voorzien van een potentieel dodelijk ‘wapen’: scherpe lepels. Daarom is het belangrijk nog
eens stil te staan bij de aandachtspunten voor het veilig werken met de heftruck, met name
op de veelal krappe en drukke locaties zoals raffinaderijen en chemische fabrieken.


Basis zaken voor de chauffeur
Gezien het mogelijke gevaar heeft de overheid regels gesteld om met een heftruck te mogen
werken. De bestuurder moet minimaal 18 jaar oud zijn om zelfstandig te mogen werken. Alleen
onder direct toezicht is werken toegestaan voor chauffeurs vanaf 16 jaar.
Een heftruckdiploma is volgens de wet niet vereist. De chauffeur moet wel voldoende instructie
hebben gehad. Om onduidelijkheid daarover te voorkomen eisen o.a. raffinaderijen en chemische
fabrieken, waaronder Shell, een heftruck certificaat. Dat certificaat moet in het Veiligheidspaspoort
zijn aangetekend.
Daarnaast geldt natuurlijk altijd dat u als bestuurder uw persoonlijke beschermingsmiddelen
(PBM’s) draagt. Veiligheidsschoenen, veiligheidsbril met zijkapjes en brandvertragende overall zijn
standaard. De helm moet altijd onder handbereik zijn om op te kunnen zetten zodra u de heftruck
verlaat.

Controle punten
Om veilig te kunnen werken moet de heftruck natuurlijk in orde zijn. De leverancier heeft daarvoor
een uitgebreid systeem. Zodra de heftruck echter op het werk is, is het de taak van de chauffeur
om de dagelijkse controles uit te voeren. Natuurlijk moet een geldige sticker voor de jaarlijkse
veiligheidskeuring aanwezig zijn. Indien de heftruck beschadigd raakt t.g.v. een ongeval dient die,
na reparatie, eerst opnieuw gekeurd te worden.
Omdat de lepels aangepast kunnen worden aan de breedte van de last, is de borging middels de
lepelpennen regelmatig een punt van aandacht.
Daarnaast vereist de industrie een speciale uitrusting, naast de standaard uitrusting, die altijd
aanwezig moet zijn:
            - goedwerkend zwaailicht;
            - vonkenvanger op de uitlaat;
            - duidelijk hoorbare achteruitrijdpieper;
            - werkverlichting;
            - brandblusser.
Een diesel heftruck is voorzien van een motor die alleen goed functioneert als regelmatig het olie-,
koelvloeistof en remoliepeil gecontroleerd wordt. En natuurlijk ook op tijd de brandstof wordt
bijgevuld. Eventueel geconstateerde defecten, zoals olielekkage of kromme lepels, dienen zo
spoedig mogelijk gemeld te worden. Daarbij geldt natuurlijk: de heftruck niet gebruiken of zelf
repareren! Dat laatste geldt met name ook indien de remmen niet goed functioneren.


                        1 van 2
Goede werkvoorbereiding
Elke heftruck is beperkt in capaciteit en hefhoogte. Om te bepalen of de heftruck geschikt is voor
uw werk is het belangrijk het gewicht van de last, de ligging van het zwaartepunt en de vereiste
hefhoogte te weten. Of de heftruck het gewicht, in combinatie met de plaats van het zwaartepunt,
kan tillen kunt u aflezen van het capaciteitsplaatje op de heftruck. De capaciteit van de heftruck
wordt minder naar mate de last groter wordt en het zwaartepunt zich verplaatst naar het einde van
de lepels. Naarmate de mast uitschuift en de last hoger komt neemt de capaciteit eveneens af.
Raadpleeg ook daarvoor het capaciteitsplaatje
De heftruck moet natuurlijk ook op een veilige wijze op het werken kunnen komen én kunnen
werken. Daarom is het belangrijk vooraf te checken of vloeren, bruggen, e.d. de heftruck kunnen
dragen. Zowel zonder als mét last! Dat laatste geldt vooral ook voor de doorrijdbreedte en hoogte.
Sommige locaties op een raffinaderij of chemische fabriek zijn extra gevaarlijk. Daar biedt de
‘industrie uitrusting’ onvoldoende veiligheid en moet de heftruck bijvoorbeeld voldoen aan extreme
eisen ten aanzien van explosie veiligheid. Borden en de werkvergunning maken u daarop attent.

Voorkomen van letsel en ongevallen
Door op een juiste wijze om te gaan met de heftruck worden ongevallen, letsel en leed voorkomen.
Dat geldt zowel voor u als chauffeur als voor uw collega’s en omstanders.
Een heftruck is geen taxi. Daarom is het niet toegestaan passagiers mee te nemen, mits de
fabrikant meerdere zitplaatsen heeft aangebracht. Ook is het niet toegestaan personen met de
lepels op hoogte te brengen. Een hoogwerker is een meer geëigend middel.
Rijden met de heftruck is een hoofdstuk apart. Natuurlijk moet altijd met gematigde snelheid
gereden worden. Zeker in bochten en op onoverzichtelijke plaatsen. Bedenk altijd dat de heftruck
anders en héél direct reageert vanwege de gestuurde achteras. Het is met name daarom dat de
gordel op de heftruck verplicht is gesteld. Regelmatig kantelen heftrucks door te snelle
manoeuvres waarbij de bestuurder onder de heftruck belandt, met veelal zeer ernstige gevolgen.
De gordel voorkomt dat. Ernstig letsel is ook vaak een gevolg van armen of benen die, tijdens het
rijden, buiten de heftruck worden gestoken.

Veilig werken in de praktijk
Een ieder op de werkplek heeft de taak ongevallen en gevaarlijke situaties te voorkomen. Dus ook
de heftruckchauffeur. Een belangrijk aandachtspunt daarbij vormen de scherpe lepels.
Onbeschermd kunnen die snel schade en letsel aanrichten. Daarom dienen de lepels, tijdens een
lege rit, altijd voldoende afgeschermd te zijn door bijvoorbeeld een pallet. Die pallet kan ook handig
zijn om kleine lasten op te vervoeren. Dat voorkomt verlies tijdens manoeuvreren en rijden, zeker
indien de last ook vastgezet wordt. Hele grote lasten daarentegen kennen zo hun eigen probleem:
geen uitzicht. In dat geval is het zaak achteruit te rijden en, natuurlijk, in de rijrichting te kijken! En
in alle gevallen geldt, zowel mét als zonder lading, de lepels tijdens het rijden of manoeuvreren
altijd ±10cm boven straatniveau te houden.

Werk gereed
Ook als het werk gereed is of de heftruck tijdelijk aan de kant gaat is het nog niet gedaan met de
veiligheid. Lepels vormen een lelijk struikel object als ze niet volledig aan de grond staan én de
mast enigszins voorover helt. Natuurlijk moet er niet geparkeerd worden voor een nooduitgang,
brandblusser, brandhydrant, door- of uitgang, e.d. Alvorens u de heftruck verlaat zet u de motor uit,
de versnelling in neutraal en trekt u de handrem aan. Om te voorkomen dat onbevoegden gebruik
maken van de heftruck is het ook zaak de contactsleutel uit het slot te verwijderen.
Elektrische heftrucks dienen aan het einde van de werkdag onder lading gezet moeten worden.
Dat dient altijd in een afdoende geventileerde ruimte plaats te vinden om ophoping van knalgas te
voorkomen. Daarom moet het deksel van de heftruck ook open staan. In dit verband is ook de
laadkabel van belang. Die dient altijd eerst visueel gecontroleerd te worden. Vertoont de kabel
beschadigingen, dan is het zaak e.e.a. direct te melden en het opladen uit te stellen!


                         2 van 2

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:11
posted:11/24/2012
language:German
pages:2