contoh jadwal pelajaran

Document Sample
contoh jadwal pelajaran Powered By Docstoc
					                   JADWAL PELAJARAN BULAN RAMADHAN 1433 H
                       MTs PSA AL-FALAH "YASMI"
                      TAHUN PELAJARAN 2012 - 2013
                     Kelas             Kode
No Hari   Waktu                         No          Nama Guru         Mata Pelajaran yang Diampuh
           VII.1  VII.2  VIII.1 VIII.2  IX.1  IX.2    Guru
1                                  1   JF  Drs Johan Abdul Fatah      Bahasa Indonesia
2                                  2  HJ  HM Djamaluddin         Fiqih
3                                  3  HT  H Tatang Mukhtar        Bahasa Arab
4                                  4  AM  Agam Munandar          Aqidah Akhlaq
                                  5  AS  Ade Sopyan Hadi, S.Ag.     Sejarah Kebudayaan Islam
5                                  6  BM  Babay Mudhori, S.Pd.I      Bahasa Inggris
6                                  7  DR  Dodi Rosyadi, S.Pd.I
7                                  8  DG  Didim Ginanjar, S.Pd.I     Pendidikan Jasmani dan Kesehatak
8                                  9  EH  Elih Hilmiah, S.Ag       Bahasa Arab
                                  10  EK  Enjang Khaeril Shaleh, S.Pd.I
                                  11  ER  Erwin, S.Pd.I          Pendidikan Kewarganegaraan
No Hari
                                  12  HA  Hilman Abdul Fatah       Seni Budaya dan Keterampilan
                                  13  HH  Hilamah Humaeroh, S.Pd.I    Al-quran Hadist
1                                 14  HR  Heni Rohaeni, S.Pd. MM.Pd    Bahasa Indonesia
2                                 15  HS  Hasanudin, S.Pd.I.
3                                 16  IN  Irhandi Nurzaman, S.Pd.I
4                                 17   IF  Iis Fauziah, S.Ag        Sejarah Kebudayaan Islam
  Selasa
                                  18  LD  Lidiniyah, M.Si         Ilmu Pengetahuan Alam
5                                 19  MA  Muslih Abdul Mujib, M.Si    Matematika
6                                 20  MJ  Muslih Jaelani, SE       Bahasa Sunda
7                                 21  OK  Oki Agusta
8                                 22  RG  Rahdi Galasaputra, S.IP     Ilmu Pengetahuan Sosial
                                  23  RT  Ripki Taojiri, S.Pd.I      Teknologi Informasi dan Komunikasi
                                  24  SR  Suaeb Rahim Karmani
No Hari


1                                                  STRUKTUR ORGANISASI
2                                    Kode
                                             Nama Guru
3                                    Guru
4
  Rabu
5
6
7
8


No Hari


1
2
3
4
  Kamis
5
6
7
8
                                                  STRUKTUR ORGANISASI
                                    Kode
No Hari                                         Nama Guru
                                    Guru
                                     JF  Drs Johan Abdul Fatah
1                                    RG  Rahdi Galasaputra, S.IP
2                                    MA  Muslih Abdul Mujib, M.Si
  Jum'at
3                                    EK  Enjang Khaeril Shaleh, S.Pd.I
4                                    RT  Ripki Taojiri, S.Pd.I
                                     AM  Agam Munandar
5                                    OK  Oki Agusta
6                                    SR  Suaeb Rahim Karmani
                                     DG  Didim Ginanjar, S.Pd.I
No Hari
No Hari
      ER  Erwin, S.Pd.I
      RG  Rahdi Galasaputra, S.IP
1      RT  Ripki Taojiri, S.Pd.I
2
3             Mengetahui:     Bantarkaret, 18 Juli 2011
4            Kepala Madrasah,    Wakabid Kurikulum,
  Sabtu
5
6
7
8          Drs. Johan Abdul Fatah  Rahdi Galasaputra, S.IP
                               JADWAL PELAJARAN
                              MTs PSA AL-FALAH "YASMI"
                             TAHUN PELAJARAN 2012 - 2013

                         Kelas             Kode
No  Hari     Waktu                           No           Nama Guru        Mata Pelajaran yang Diampuh
               VII.A  VII.B VIII.A VIII.B IX.A   IX.B    Guru
1       07.00 - 08.10        Upacara Bendera         1   JF  Drs. Johan Abdul Fatah     Bahasa Indonesia
2       08.10 - 08.25           Tadarus           2   TM  H Tatang Mukhtar        Bahasa Arab
3       08.25 - 09.00  RG  HH    BM    LD   JF  MA   3   MA  Muslih Abdul Mujib, M.Si    Matematika
4       09.00 - 09.35  RG  HH    BM    LD   JF  MA   4   RG  Rahdi Galasaputra, S.IP     Ilmu Pengetahuan Sosial
   Senin
       09.35 - 10.00       Istirahat/Shalat Dhuha       5   ER  Erwin, S.Pd.I          Aqidah Akhlaq
5       10.00 - 10.35  EH  RG     ER    BM  MA    JF                        Al-quran Hadist
                                      6  HH   Hilmah Humaeroh, S.Ag
6       10.35 - 11.10  EH  RG     ER    BM  MA    JF                        Bahasa Indonesia
7       11.10 - 11.45  SU  EH     LD    BM  HA   DG   7  HM   H M Djamaluddin         Fiqih
8       11.45 - 12.20  SU  EH     LD    BM  HA   DG   8  IR  Irhandi, S.Pd.I         Bimbingan Konseling
       12.20 - 13.00      Shalat berjmaah Dzuhur        9  MJ   Muslih Jaelani, SE       Bahasa Sunda
       07.00 - 07.15           Tadarus           10  EK   Enjang Khairil Saleh, S.Pd.I  Bimbingan Konseling
1       07.15 - 07.50  HA  AM    BM    HH   LD   TM  11  DG   Didim Ginanjar, S.Pd.I     Pendidikan Jasmani dan Kesehatan
2       07.50 - 08.25  HA  AM    BM    HH   LD   TM  12  EH   Elih Hilmiah, S.Ag       Bahasa Arab
3       08.25 - 09.00  AM  DG    HH     IF  TM   RG  13  BM   Babay Mundari, S.Pd       Bahasa Inggris
4       09.00 - 09.35  AM  DG    HH     IF  TM   RG  14  HA   Hilman Abdul Fatah, S.Pd.I   Seni Budaya dan Keterampilan
   Selasa
       09.35 - 10.00       Istirahat/Shalat Dhuha                             Teknologi Informasi dan Komputer
                                      15  RT  Ripki Taojiri, A.Md. S.Pd.I
5       10.00 - 10.35  ER  SU     IF    DR   RG   LD                        Keterampilan Komputer
6       10.35 - 11.10  ER  SU     IF    DR   RG   LD  16  LD  Lidiniyah, S.Pd, M.Si      Ilmu Pengetahuan Alam
7       11.10 - 11.45  DR   IF            SU   HA  17  PR  Pia Silpia Rahmawati, S.Fil.I  Bahasa Inggris
                          BK
8       11.45 - 12.20  DR   IF            SU   HA                        Bahasa Indonesia
                                      18  AM   Agam Munandar
       12.20 - 13.00      Shalat berjmaah Dzuhur                              Matematika
       07.00 - 07.15           Tadarus           19  SR   Sueb Rahim Karani, A.Md     Pembina Siswa
1       07.15 - 07.50  MJ  HA     LD    RG  HM    JF  20  IF  Iis Fauziah, S.Ag        Sejarah Kebudayaan Islam
2       07.50 - 08.25  MJ  HA     LD    RG  HM    JF  21  AS   Ade Sofyan Hadi, S.Ag      Sejarah Kebudayaan Islam
3       08.25 - 09.00  HM  MJ    RG    LD   JF   HH  22  DR   Dodi Rosyadi, A.Md, S.Pd.I   Pendidikan Jasmani dan Kesehatan
4       09.00 - 09.35  HM  MJ    RG    LD   JF   HH  23  HR   Heni Rohaeni, S.Pd, MM.Pd    Bahasa Indonesia
   Rabu
       09.35 - 10.00       Istirahat/Shalat Dhuha       24  HS   Hasanuddin, S.Pd.I       Pembina Siswa
5       10.00 - 10.35  AM  ER    HA    MJ  HH   HM   25  OK   Oki Agusta           Pembina Siswa
6       10.35 - 11.10  AM  ER    HA    MJ  HH   HM   26  SU   Syamsudin            Baca Tulis Hifdil Quran
7       11.10 - 11.45  DG  AM    MJ    SU         27  SS   Siti Syamsiah          Tata Usaha
                                 BK
8       11.45 - 12.20  DG  AM    MJ    SU
       12.20 - 13.00      Shalat berjmaah Dzuhur                         STRUKTUR ORGANISASI
       07.00 - 07.15           Tadarus             Kode        Nama Guru             Jabatan
1       07.15 - 07.50  AM  RG    HH    HM   LD  MA      JF  Drs. Johan Abdul Fatah          Kepala Madrasah
2       07.50 - 08.25  AM  RG    HH    HM   LD  MA      RG  Rahdi Galasaputra, S.IP        Wakamad Kurikulum
3       08.25 - 09.00  RG  AM    HM    HH  MA   LD     MA  Muslih Abdul Mujib, M.Si        Wakamad Kesiswaam
4       09.00 - 09.35  RG  AM    HM    HH  MA   LD     RT  Ripki Taojiri, A.Md. S.Pd.I       Kepala Tata Usaha
   Kamis
       09.35 - 10.00       Istirahat/Shalat Dhuha          ER  Erwin, S.Pd.I               Bendaharawan
5       10.00 - 10.35  PR  HM    DG    ER   DR   SU      IR  Irhandi, S.Pd.I              Pembina Siswa
6       10.35 - 11.10  PR  HM    DG    ER   DR   SU     MA  Muslih Abdul Mujib, M.Si          Laboran IPA
7       11.10 - 11.45  HH  PR     SU    HA   RT   DR     RT  Ripki Taojiri, A.Md. S.Pd.I       Laboran Komputer
8       11.45 - 12.20  HH  PR     SU    HA   RT   DR     AM  Agam Munandar               Wali Kelas VII A
       12.20 - 13.00      Shalat berjmaah Dzuhur           ER  Erwin, S.Pd.I               Wali Kelas VII B
       07.00 - 07.15           Tadarus              RG  Rahdi Galasaputra, S.IP          Wali Kelas VIII A
1       07.15 - 07.50  AS  LD    MA    EH   RG   RT     HH  Hilmah Humaeroh, S.Ag           Wali Kelas VIII B
2       07.50 - 08.25  AS  LD    MA    EH   RG   RT     RT  Ripki Taojiri, A.Md. S.Pd.I        Wali Kelas IX A
   Jum'at
3       08.25 - 09.00  LD  RT     EH    MA   AS   RG     DG  Didim Ginanjar, S.Pd.I           Wali Kelas IX B
4       09.00 - 09.35  LD  RT     EH    MA   AS   RG     SR  Sueb Rahim Karani           Kepala Perpustakaan
       09.35 - 10.00       Istirahat/Shalat Dhuha
5       10.00 - 10.35          DR    RT  DG   AS
                 BK
6       10.35 - 11.10          DR    RT  DG   AS
       07.00 - 07.15           Tadarus
1       07.15 - 07.50  LD  PR    RG    MA   MJ  BM
2       07.50 - 08.25  LD  PR    RG    MA   MJ  BM
3       08.25 - 09.00  PR  LD    MA    RG   ER  BM              Mengetahui:         Bantarkaret, 16 Juli 2012
4       09.00 - 09.35  PR  LD    MA    RG   ER  BM             Kepala Madrasah,         Wakabid Kurikulum,
   Sabtu
  Sabtu
      09.35 - 10.00     Istirahat/Shalat Dhuha
5      10.00 - 10.35  AM  DR    RT   HH   BM  MJ
6      10.35 - 11.10  AM  DR    RT   HH   BM  MJ
7      11.10 - 11.45  RT  AM   HH   DG   BM  ER
8      11.45 - 12.20  RT  AM   HH   DG   BM  ER  Drs. Johan Abdul Fatah  Rahdi Galasaputra, S.IP
      12.20 - 13.00     Shalat berjmaah Dzuhur
                            JADWAL PELAJARAN
                     MADRASAH TSANAWIYAH (MTS) PSA AL-FALAH "YASMI"
                          TAHUN PELAJARAN 2012 - 2013

                          Kelas             Kode
No  Hari     Waktu                           No           Nama Guru        Mata Pelajaran yang Diampuh
               VII.A  VII.B  VIII.A VIII.B IX.A   IX.B    Guru
1       07.00 - 08.10         Upacara Bendera         1   JF  Drs. Johan Abdul Fatah     Bahasa Indonesia
2       08.10 - 08.25            Tadarus          2   TM  H Tatang Mukhtar        Bahasa Arab
3       08.25 - 09.00  RG   HH     PR    LD   JF  MA   3   MA  Muslih Abdul Mujib, M.Si    Ilmu Pengetahuan Alam
4       09.00 - 09.35  RG   HH     PR    LD   JF  MA   4   RG  Rahdi Galasaputra, S.IP     Ilmu Pengetahuan Sosial
   Senin
       09.35 - 10.00        Istirahat/Shalat Dhuha       5   AM  Agam Munandar          Pendidikan Kewarganegaraan
5       10.00 - 10.35  TM   RG     ER    PR  MA  JF                         Al-quran Hadist
                                       6  HH   Hilmah Humaeroh, S.Ag
6       10.35 - 11.10  TM   RG     ER    PR  MA  JF                         Fikih
7       11.10 - 11.45  SU   TM     LD    PR   RT  DG   7  MJ   Muslih Jaelani, SE       Bahasa Sunda
8       11.45 - 12.20  SU   TM     LD    PR   RT  DG   8  DG   Didim Ginanjar, S.Pd.I     Pendidikan Jasmani dan Kesehatan
       12.20 - 13.00       Shalat berjmaah Dzuhur       9  HA   Hilman Abdul Fatah, S.Pd.I   Seni Budaya dan Keterampilan
       07.00 - 07.15            Tadarus                                Teknologi Informasi dan Komputer
                                       10  RT  Ripki Taojiri, A.Md. S.Pd.I
1       07.15 - 07.50  RT   MA     PR    HA   LD  TM                         Keterampilan Komputer
2       07.50 - 08.25  RT   MA     PR    HA   LD  TM   11  LD  Lidiniyah, S.Pd, M.Si      Matematika
3       08.25 - 09.00  JF   DG    HH    AM  TM  RG   12  PR  Pia Silpia Rahmawati, S.Fil.I  Bahasa Inggris
4       09.00 - 09.35  JF   DG    HH    AM  TM  RG                         Aqidah Akhlaq
   Selasa
                                       13  ER  Erwin, S.Pd.I
       09.35 - 10.00        Istirahat/Shalat Dhuha                             Sejarah Kebudayaan Islam
5       10.00 - 10.35  AM   SU    AM    ER   RG  LD   14  SR   Sueb Rahim Karani, A.Md     Pembina Siswa
6       10.35 - 11.10  AM   SU    AM    ER   RG  LD   15  BM   Babay Mundhari, S.Pd      Bahasa Inggris
7       11.10 - 11.45  ER   AM    HA    HH   SU  RT   16  SU   Syamsudin            Baca Tulis Hifdil Quran
8       11.45 - 12.20  ER   AM    HA    HH   SU  RT   17  SS   Siti Syamsiah          Tata Usaha
       12.20 - 13.00       Shalat berjmaah Dzuhur
       07.00 - 07.15            Tadarus
1       07.15 - 07.50  MJ   RT     LD    RG  HM  JF
2       07.50 - 08.25  MJ   RT     LD    RG  HM  JF                    STRUKTUR ORGANISASI
3       08.25 - 09.00  HM   MJ    RG    LD   JF  HH     Kode        Nama Guru             Jabatan
4       09.00 - 09.35  HM   MJ    RG    LD   JF  HH      JF  Drs. Johan Abdul Fatah          Kepala Madrasah
   Rabu
       09.35 - 10.00        Istirahat/Shalat Dhuha          RG  Rahdi Galasaputra, S.IP        Wakamad Kurikulum
5       10.00 - 10.35  JF   ER     RT    MJ  HH  HA      MA  Muslih Abdul Mujib, M.Si        Wakamad Kesiswaam
6       10.35 - 11.10  JF   ER     RT    MJ  HH  HA      RT  Ripki Taojiri, A.Md. S.Pd.I       Kepala Tata Usaha
7       11.10 - 11.45  DG   MA    MJ    SU   HA  ER      ER  Erwin, S.Pd.I               Bendaharawan
8       11.45 - 12.20  DG   MA    MJ    SU   HA  ER      IR  Irhandi, S.Pd.I              Pembina Siswa
       12.20 - 13.00       Shalat berjmaah Dzuhur          MA  Muslih Abdul Mujib, M.Si          Laboran IPA
       07.00 - 07.15            Tadarus             RT  Ripki Taojiri, A.Md. S.Pd.I       Laboran Komputer
1       07.15 - 07.50  ER   RG     JF    HH   LD  MA      AM  Agam Munandar               Wali Kelas VII A
2       07.50 - 08.25  ER   RG     JF    HH   LD  MA      ER  Erwin, S.Pd.I               Wali Kelas VII B
3       08.25 - 09.00  RG   PR    HH     JF  MA  LD      RG  Rahdi Galasaputra, S.IP          Wali Kelas VIII A
4       09.00 - 09.35  RG   PR    HH     JF  MA  LD      HH  Hilmah Humaeroh, S.Ag           Wali Kelas VIII B
   Kamis
       09.35 - 10.00        Istirahat/Shalat Dhuha          RT  Ripki Taojiri, A.Md. S.Pd.I        Wali Kelas IX A
5       10.00 - 10.35  MA    JF    SU    ER   RT  HH      DG  Didim Ginanjar, S.Pd.I           Wali Kelas IX B
6       10.35 - 11.10  MA    JF    SU    ER   RT  HH      SR  Sueb Rahim Karani           Kepala Perpustakaan
7       11.10 - 11.45  PR   HH    DG    RT   ER  SU
8       11.45 - 12.20  PR   HH    DG    RT   ER  SU
       12.20 - 13.00       Shalat berjmaah Dzuhur
       07.00 - 07.15            Tadarus                     Mengetahui:         Bantarkaret, 16 Juli 2012
1       07.15 - 07.50  HH   LD    MA    TM   RG  RT             Kepala Madrasah,         Wakabid Kurikulum,
2       07.50 - 08.25  HH   LD    MA    TM   RG  RT
   Jum'at
3       08.25 - 09.00  LD   RT    TM    MA   ER  RG
4       09.00 - 09.35  LD   RT    TM    MA   ER  RG
       09.35 - 10.00        Istirahat/Shalat Dhuha
5       10.00 - 10.35  HA   PR     ER    RT  DG  AM           Drs. Johan Abdul Fatah      Rahdi Galasaputra, S.IP
6       10.35 - 11.10  HA   PR     ER    RT  DG  AM
       07.00 - 07.15            Tadarus
1       07.15 - 07.50  LD   HA     JF    MA   MJ  BM
2       07.50 - 08.25  LD   HA     JF    MA   MJ  BM
3       08.25 - 09.00  PR   LD    MA    RG  AM  BM
4       09.00 - 09.35  PR   LD    MA    RG  AM  BM
   Sabtu
       09.35 - 10.00        Istirahat/Shalat Dhuha
5       10.00 - 10.35  MA   ER     RT    JF  BM  MJ
6       10.35 - 11.10  MA   ER     RT    JF  BM  MJ
7       11.10 - 11.45  RT    JF    RG    DG  BM  ER
  Sabtu


8      11.45 - 12.20  RT  JF   RG   DG   BM  ER
      12.20 - 13.00     Shalat berjmaah Dzuhur
                JADWAL PELAJARAN BULAN SUCI RAMADHAN 1433 H
                MADRASAH TSANAWIYAH (MTS) PSA AL-FALAH "YASMI"
                     TAHUN PELAJARAN 2012 - 2013
                          Kelas             Kode
No Hari     Waktu                            No          Nama Guru
               VII.A  VII.B VIII.A VIII.B IX.A     IX.B    Guru
1      08.00 - 08.30          Upacara Bendera        1   JF  Drs. Johan Abdul Fatah
2      08.30 - 09.00  AM2   RG    BM    LD  RT1  BK   2  TM   H Tatang Mukhtar
3      09.00 - 09.30  AM2   RG    BM    LD  RT1  MA   3   MA  Muslih Abdul Mujib, M.Si
4      09.30 - 10.00  AM2   RG    BM    BK  RT2  MA   4   RG  Rahdi Galasaputra, S.IP
       10.00 - 10.15        Istirahat/Shalat Dhuha       5   ER  Erwin, S.Pd.I
  Senin
5      10.15 - 10.45  EH   HH1     ER   BM   RG  RT1
                                       6  HH   Hilmah Humaeroh, S.Ag
6      10.45 - 11.15  EH   HH1     ER   BM   RG  RT1
7      11.15 - 11.45  HA   EH     LD   BM   MA  DG   7  HM   H M Djamaluddin
8      11.45 - 12.15  HA   EH     LD   BM   MA  DG   8  IR   Irhandi, S.Pd.I
       12.15 - 12.45       Shalat berjmaah Dzuhur        9  MJ   Muslih Jaelani, SE
       07.30 - 08.00            Tadarus          10  EK   Enjang Khairil Saleh, S.Pd.I
1      08.00 - 08.30  SU   AM2    RT1   HH2   LD  TM   11  DG   Didim Ginanjar, S.Pd.I
2      08.30 - 09.00  SU   AM2    RT1   HH2   LD  TM   12  EH   Elih Hilmiah, S.Ag
3      09.00 - 09.30  AM1   DG    HH2    IF  TM  RG   13  BM   Babay Mundari, S.Pd
4      09.30 - 10.00  AM1   DG    HH2    IF  TM  RG   14  HA   Hilman Abdul Fatah, S.Pd.I
  Selasa
       10.00 - 10.15        Istirahat/Shalat Dhuha
                                       15  RT   Ripki Taojiri, A.Md. S.Pd.I
5      10.15 - 10.45  ER   RT1    IF    SU  RG  LD
6      10.45 - 11.15  ER   RT1    IF    SU  RG  LD   16  LD   Lidiniyah, S.Pd, M.Si
7      11.15 - 11.45  DR    IF    BM    RT1  SU  HA   17  PR   Pia Silpia Rahmawati, S.Fil.I
8      11.45 - 12.15  DR    IF    BK   RT1  SU  HA
                                       18  AM   Agam Munandar
       12.15 - 12.45       Shalat berjmaah Dzuhur
       07.30 - 08.00            Tadarus          19  SR   Sueb Rahim Karani, A.Md
1      08.00 - 08.30  MJ    HA     LD    RG  HM   JF  20  IF   Iis Fauziah, S.Ag
2      08.30 - 09.00  MJ    HA     LD    RG  HM   JF  21  AS   Ade Sofyan Hadi, S.Ag
3      09.00 - 09.30  HM    MJ     RG    LD   JF  HH1  22  DR   Dodi Rosyadi, A.Md, S.Pd.I
4      09.30 - 10.00  HM    MJ     RG    LD   JF  HH1  23  HR   Heni Rohaeni, S.Pd, MM.Pd
  Rabu
       10.00 - 10.15        Istirahat/Shalat Dhuha       24  HS   Hasanuddin, S.Pd.I
5      10.15 - 10.45  AM1    ER    HA    MJ  HH1  HM   25  OK   Oki Agusta
6      10.45 - 11.15  AM1    ER    HA    MJ  HH1  HM   26  SU   Syamsudin
7      11.15 - 11.45  DG   AM1     MJ    DR  HA  RT2  27  SS   Siti Syamsiah
8      11.45 - 12.15  DG   AM1     MJ    DR  HA  RT2
       12.15 - 12.45       Shalat berjmaah Dzuhur                      STRUKTUR ORGANISASI
       07.30 - 08.00            Tadarus             Kode      Nama Guru
1      08.00 - 08.30  RT1   AM2 HH2       HM   LD  MA     Guru
                                          JF  Drs. Johan Abdul Fatah
2      08.30 - 09.00  RT1   AM2 HH2       HM   LD  MA      RG  Rahdi Galasaputra, S.IP
3      09.00 - 09.30  RG    SU    HM   HH2   MA  LD      MA  Muslih Abdul Mujib, M.Si
4      09.30 - 10.00  RG    SU    HM   HH2   MA  LD      RT  Ripki Taojiri, A.Md. S.Pd.I
  Kamis
       10.00 - 10.15        Istirahat/Shalat Dhuha          ER  Erwin, S.Pd.I
5      10.15 - 10.45  PR   HM    DG    ER  DR  SU      IR  Irhandi, S.Pd.I
6      10.45 - 11.15  PR   HM    DG    ER  DR  SU      MA  Muslih Abdul Mujib, M.Si
7      11.15 - 11.45  HH1    PR    SU    HA  RT2  ER      RT  Ripki Taojiri, A.Md. S.Pd.I
8      11.45 - 12.15  HH1    PR    SU    HA  BK  ER     AM   Agam Munandar
       12.15 - 12.45       Shalat berjmaah Dzuhur           ER  Erwin, S.Pd.I
       07.30 - 08.00            Tadarus             RG  Rahdi Galasaputra, S.IP
1      08.00 - 08.30  AM2   BK    MA    EH   JF  AS      HH  Hilmah Humaeroh, S.Ag
2      08.30 - 09.00  BK   RG    MA    EH   JF  AS      RT  Ripki Taojiri, A.Md. S.Pd.I
  Jum'at
3      09.00 - 09.30  LD   RT2    EH   MA   AS  RG      DG  Didim Ginanjar, S.Pd.I
4      09.30 - 10.00  LD   RT2    EH   MA   AS  RG      SR  Sueb Rahim Karani
       10.00 - 10.15        Istirahat/Shalat Dhuha
5      10.15 - 10.45  AS   LD    DR    RT2   ER  JF
6      10.45 - 11.15  AS   LD    DR    RT2   ER  JF
       07.30 - 08.00            Tadarus
1      08.00 - 08.30  LD    PR    RG   MA   MJ  BM
2      08.30 - 09.00  LD    PR    RG   MA   MJ  BM
3      09.00 - 09.30  PR   LD    MA    RG  DG  BM             Mengetahui:
4      09.30 - 10.00  PR   LD    MA    RG  DG  BM            Kepala Madrasah,
  Sabtu
       10.00 - 10.15        Istirahat/Shalat Dhuha
5      10.15 - 10.45  RG   DR    RT2   HH1   BM  MJ
                                                   ttd
  Sabtu
                                      ttd
6      10.45 - 11.15  RG   DR   RT2  HH1  BM  MJ
7      11.15 - 11.45  RT2  AM1 HH1     DG  BM  DR
8      11.45 - 12.15  RT2  AM1 HH1     DG  BM  DR  Drs. Johan Abdul Fatah
      12.15 - 12.45      Shalat berjmaah Dzuhur
ELAJARAN BULAN SUCI RAMADHAN 1433 H
TSANAWIYAH (MTS) PSA AL-FALAH "YASMI"
 TAHUN PELAJARAN 2012 - 2013

                   Mata Pelajaran yang Diampuh
                  Bahasa Indonesia
                  Bahasa Arab
                  Matematika
                  Ilmu Pengetahuan Sosial
                  Aqidah Akhlaq
                  Al-quran Hadist
                  Bahasa Indonesia
                  Fiqih
                  Bimbingan Konseling
                  Bahasa Sunda
                  Bimbingan Konseling
                  Pendidikan Jasmani dan Kesehatan
                  Bahasa Arab
                  Bahasa Inggris
                  Seni Budaya dan Keterampilan
                  Teknologi Informasi dan Komputer
                  Keterampilan Komputer
                  Ilmu Pengetahuan Alam
                  Bahasa Inggris
                  Bahasa Indonesia
                  Matematika
                  Pembina Siswa
                  Sejarah Kebudayaan Islam
                  Sejarah Kebudayaan Islam
                  Pendidikan Jasmani dan Kesehatan
                  Bahasa Indonesia
                  Pembina Siswa
                  Pembina Siswa
                  Baca Tulis Hifdil Quran
                  Tata Usaha

             STRUKTUR ORGANISASI
                         Jabatan
                       Kepala Madrasah
                      Wakamad Kurikulum
                      Wakamad Kesiswaam
                      Kepala Tata Usaha
                       Bendaharawan
                       Pembina Siswa
                        Laboran IPA
                      Laboran Komputer
                       Wali Kelas VII A
                       Wali Kelas VII B
                      Wali Kelas VIII A
                      Wali Kelas VIII B
                       Wali Kelas IX A
                       Wali Kelas IX B
                      Kepala Perpustakaan
                     Bantarkaret, 16 Juli 2012
                      Wakabid Kurikulum,


                          ttd
     ttd


Rahdi Galasaputra, S.IP
                              JADWAL PELAJARAN
                       MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) PSA AL-FALAH "YASMI"
                            TAHUN PELAJARAN 2012 - 2013
                         Kelas              Kode
No  Hari    Waktu                            No          Nama Guru          Mata Pelajaran yang Diampuh
               VII.A  VII.B  VIII.A VIII.B IX.A   IX.B    Guru
1       07.00 - 08.10          Upacara Bendera        1   JF  Drs. Johan Abdul Fatah     Bahasa Indonesia
2       08.10 - 08.25  AM2   RG    BM    LD   RT1  BK   2   TM  H Tatang Mukhtar        Bahasa Arab
3       08.25 - 09.00  AM2   RG    BM    LD   RT1  MA   3   MA  Muslih Abdul Mujib, M.Si    Matematika
4       09.00 - 09.35  AM2   RG    BM    BK   RT2  MA   4   RG  Rahdi Galasaputra, S.IP     Ilmu Pengetahuan Sosial
       09.35 - 10.00        Istirahat/Shalat Dhuha       5   ER  Erwin, S.Pd.I          Aqidah Akhlaq
   Senin
5       10.00 - 10.35  EH   HH1    ER   BM   RG  RT1                         HH1 Al-quran Hadist
                                       6  HH   Hilmah Humaeroh, S.Ag
6       10.35 - 11.10  EH   HH1    ER   BM   RG  RT1                         HH2 Bahasa Indonesia
7       11.10 - 11.45  HA   EH    LD   BM   MA  DG   7  HM   H M Djamaluddin         Fiqih
8       11.45 - 12.20  HA   EH    LD   BM   MA  DG   8  IR  Irhandi, S.Pd.I         Bimbingan Konseling
       12.20 - 13.00       Shalat berjmaah Dzuhur        9  MJ   Muslih Jaelani, SE       Bahasa Sunda
       07.00 - 07.15            Tadarus          10  EK   Enjang Khairil Saleh, S.Pd.I  Bimbingan Konseling
1       07.15 - 07.50  SU   AM2    RT1   HH2   LD  TM   11  DG   Didim Ginanjar, S.Pd.I     Pendidikan Jasmani dan Kesehatan
2       07.50 - 08.25  SU   AM2    RT1   HH2   LD  TM   12  EH   Elih Hilmiah, S.Ag       Bahasa Arab
3       08.25 - 09.00  AM1   DG    HH2   IF   TM  RG   13  BM   Babay Mundari, S.Pd       Bahasa Inggris
4       09.00 - 09.35  AM1   DG    HH2   IF   TM  RG   14  HA   Hilman Abdul Fatah, S.Pd.I   Seni Budaya dan Keterampilan
   Selasa
       09.35 - 10.00        Istirahat/Shalat Dhuha                             RT1 Teknologi Informasi dan Komputer
                                       15  RT  Ripki Taojiri, A.Md. S.Pd.I
5       10.00 - 10.35  ER   RT1    IF   SU   RG  LD                         RT2 Keterampilan Komputer
6       10.35 - 11.10  ER   RT1    IF   SU   RG  LD   16  LD  Lidiniyah, S.Pd, M.Si      Ilmu Pengetahuan Alam
7       11.10 - 11.45  DR   IF    BM   RT1   SU  HA   17  PR  Pia Silpia Rahmawati, S.Fil.I  Bahasa Inggris
8       11.45 - 12.20  DR   IF    BK   RT1   SU  HA                         AM1 Bahasa Indonesia
                                       18  AM   Agam Munandar
       12.20 - 13.00       Shalat berjmaah Dzuhur                              AM2 Matematika
       07.00 - 07.15            Tadarus          19  SR   Sueb Rahim Karani, A.Md     Pembina Siswa
1       07.15 - 07.50  MJ    HA    LD   RG   HM   JF  20  IF   Iis Fauziah, S.Ag        Sejarah Kebudayaan Islam
2       07.50 - 08.25  MJ    HA    LD   RG   HM   JF  21  AS   Ade Sofyan Hadi, S.Ag      Sejarah Kebudayaan Islam
3       08.25 - 09.00  HM    MJ    RG   LD   JF  HH1  22  DR   Dodi Rosyadi, A.Md, S.Pd.I   Pendidikan Jasmani dan Kesehatan
4       09.00 - 09.35  HM    MJ    RG   LD   JF  HH1  23  HR   Heni Rohaeni, S.Pd, MM.Pd    Bahasa Indonesia
   Rabu
       09.35 - 10.00        Istirahat/Shalat Dhuha       24  HS   Hasanuddin, S.Pd.I       Pembina Siswa
5       10.00 - 10.35  AM1   ER    HA    MJ  HH1  HM   25  OK   Oki Agusta           Pembina Siswa
6       10.35 - 11.10  AM1   ER    HA    MJ  HH1  HM   26  SU   Syamsudin            Baca Tulis Hifdil Quran
7       11.10 - 11.45  DG   AM1    MJ   DR   HA  RT2  27  SS   Siti Syamsiah          Tata Usaha
8       11.45 - 12.20  DG   AM1    MJ   DR   HA  RT2
       12.20 - 13.00       Shalat berjmaah Dzuhur                        STRUKTUR ORGANISASI
       07.00 - 07.15            Tadarus             Kode      Nama Guru              Jabatan
1       07.15 - 07.50  RT1   AM2 HH2      HM   LD  MA      JF Drs. Johan Abdul Fatah          Kepala Madrasah
2       07.50 - 08.25  RT1   AM2 HH2      HM   LD  MA      RG Rahdi Galasaputra, S.IP         Wakamad Kurikulum
3       08.25 - 09.00  RG    SU    HM   HH2   MA  LD      MA Muslih Abdul Mujib, M.Si        Wakamad Kesiswaam
4       09.00 - 09.35  RG    SU    HM   HH2   MA  LD      RT Ripki Taojiri, A.Md. S.Pd.I        Kepala Tata Usaha
   Kamis
       09.35 - 10.00        Istirahat/Shalat Dhuha          ER Erwin, S.Pd.I                Bendaharawan
5       10.00 - 10.35  PR   HM    DG    ER   DR  SU      IR Irhandi, S.Pd.I               Pembina Siswa
6       10.35 - 11.10  PR   HM    DG    ER   DR  SU      MA Muslih Abdul Mujib, M.Si           Laboran IPA
7       11.10 - 11.45  HH1   PR    SU   HA   RT2  ER      RT Ripki Taojiri, A.Md. S.Pd.I        Laboran Komputer
8       11.45 - 12.20  HH1   PR    SU   HA   BK  ER     AM Agam Munandar                Wali Kelas VII A
       12.20 - 13.00       Shalat berjmaah Dzuhur           ER Erwin, S.Pd.I               Wali Kelas VII B
       07.00 - 07.15            Tadarus             RG Rahdi Galasaputra, S.IP          Wali Kelas VIII A
1       07.15 - 07.50  AM2   BK    MA    EH   JF  AS      HH Hilmah Humaeroh, S.Ag           Wali Kelas VIII B
2       07.50 - 08.25  BK   RG    MA    EH   JF  AS      DG Didim Ginanjar, S.Pd.I           Wali Kelas IX A
3       08.25 - 09.00  LD   RT2    EH   MA    AS  RG      RT Ripki Taojiri, A.Md. S.Pd.I         Wali Kelas IX B
   Jum'at
4       09.00 - 09.35  LD   RT2    EH   MA    AS  RG      SR Sueb Rahim Karani            Kepala Perpustakaan
       09.35 - 10.00        Istirahat/Shalat Dhuha
5       10.00 - 10.35  AS   LD    DR   RT2   ER  JF
6       10.35 - 11.10  AS   LD    DR   RT2   ER  JF
       07.00 - 07.15            Tadarus
1       07.15 - 07.50  LD   PR    RG   MA   MJ  BM
2       07.50 - 08.25  LD   PR    RG   MA   MJ  BM
3       08.25 - 09.00  PR   LD    MA    RG   DG  BM             Mengetahui:            Bantarkaret, 16 Juli 2012
4       09.00 - 09.35  PR   LD    MA    RG   DG  BM            Kepala Madrasah,            Wakabid Kurikulum,
   Sabtu
       09.35 - 10.00        Istirahat/Shalat Dhuha
5       10.00 - 10.35  RG   DR    RT2   HH1   BM  MJ
6       10.35 - 11.10  RG   DR    RT2   HH1   BM  MJ
7  Sabtu  11.10 - 11.45  RT2  AM1 HH1    DG  BM  DR
8      11.45 - 12.20  RT2  AM1 HH1    DG  BM  DR  Drs. Johan Abdul Fatah  Rahdi Galasaputra, S.IP
      12.20 - 13.00     Shalat berjmaah Dzuhur

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:219
posted:11/24/2012
language:Unknown
pages:12