regiotaxi gelderland

Document Sample
regiotaxi gelderland Powered By Docstoc
					Kennismaking Regiotaxi Gelderland
 De weg naar professioneel contractbeheer Utrecht, 24-11-2009
            Inhoud
Achtergrond
-  Feiten en cijfers
-  Het vervoerssysteem
-  Regio’s


Opzet Projectbureau Regiotaxi Gelderland
-  Ontwerp-principes beheersorganisatie
-  Kwaliteitsintrumenten
-  ‘Real time’ ritgegevens
            Feiten en cijfers


Samenwerkingsverband tussen 38 gemeenten

-  1 callcenter in Sittard, 5 vervoerders, ruim 20 sub-contractors
-  Open van 06.00 uur tot 01.00 uur
-  Ongeveer 600 voertuigen     2000 chauffeurs
-  135.000 ritten per maand     1.650.000 per jaar
-  >50.000 pashouders (WMO-ers en OV-reizigers)

-  Gemiddelde stiptheid in 2009: 96%
-  Circa 2 à 3 gegronde klachten per 1000 ritten
-  Circa 1500 telefoongesprekken per maand
-  Waarvan 300 klachtmeldingen, 1200 informatievragen
             Het vervoerssysteem
             Call Center
  Aanvraag               Vervoerder
Klachtenregistratie en
informatievoorziening          Voertuig
              Op reis
Regio’s en vervoerders
                   De beheerorganisatie

Duidelijke ontwerpprincipes voor het Projectbureau

-  Eén systeem en systeemkenmerken voor heel Gelderland

-  Splitsing van vraag en uitvoering vervoer (callcenter los van de vervoerder)

-  Betrouwbare financiële afwikkeling, inzicht en beheersbaarheid

-  Scherp toezicht op de kwaliteit van de rituitvoering -> ‘Real time’!

-  Verlichting van de WMO-kostendruk voor de gemeenten

-  ‘Volwassen’ samenwerkingsrelatie tussen contractpartijen,
  met respect voor elkaars belangen.
               Hoofdtaken Projectbureau

Kwaliteits-instrumenten in eigen hand:

-  Klachtenregistratie
-  Voorlichting reiziger
-  Dagelijkse enquête onder 20 reizigers
-  Klanttevredenheidsonderzoek
-  Mysterie Guest onderzoek
-  Klantenpanels
-  Analyse van ritgegevens (‘data-bakken’)
-  ‘Real time’ GPS verificatie
- Controles op de weg


Directe vertaling van geleverde kwaliteit naar financiële afrekening vervoerders
   -> Boter bij de vis!
‘Real Time’ monitoring
‘Real Time’ monitoring
              Toekomst?


Interessante ontwikkelingen voor het komend jaar

- Keten-integratie met andere vervoersmodaliteiten (bus, trein)

- Vergroten van de toegankelijkheid Openbaar Vervoer
Meer informatie?
www.regiotaxigelderland.nl
            Het Projectbureau Regiotaxi Gelderland

Aansturing van het systeem, publieksvoorlichting, kwaliteitsbewaking en rapportage
            aan de deelnemende gemeenten

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:2
posted:11/23/2012
language:Dutch
pages:12