overzicht-duurzame-mobiliteitsconcepten

Document Sample
overzicht-duurzame-mobiliteitsconcepten Powered By Docstoc
					Overzicht van duurzame mobiliteitsconcepten in de wereld.


NEWNRG in opdracht van AgentschapNL


#   naam concept/project:            korte omschrijving                            bronnen/links:
    collectief personenvervoer
   1 Personal Rapid Transport PRT, baantaxi   People mover-systeem op elektriciteit. Op aanvraag en 24u per dag  http://www.ultraprt.com/prt/
                          beschikbaar, geen tussenstops of overstap, max 4-6 personen, zonder http://www.ultraprt.com/benefits/env/energy/ Gemiddelde energiegebruik is 0,55 MJ per passagier km, meer dan 70%
                          bestuurder (automatisch).                      voordeel tov auto. Reductie van 60% van CO2 emissie. Afname ‘traffic congestion’ (bij drukte op de weg langzamer rijden,
                                                            langere reistijden en files).
                                                            http://www.ultraprt.com/benefits/env/noise/ Stil vervoer, ongeveer 35 dB
                                                            http://www.ultraprt.com/prt/implementation/costs/ Kosten
                                                            http://www.ultraprt.com/applications/existing-systems/heathrow/ en http://www.ultraprt.com/news/82/85/Heathrow-
                                                            revenue-service-trials-produce-excellent-results/ Succesvol gebruik van PRT in London’s Heathrow Aiport.

                                                              http://www.ultraprt.com/applications/system-studies/ Onderzoek naar mogelijkheid van verschillende locaties in UK (Bath,
                                                              Cardiff, Corby, Heathrow Airport)
                                                              http://www.cprt.org/CPRT/Home.html

                          Masdar* in Abu Dhabi de opdracht verkregen een elektrisch        http://www.spijkstaal.nl/
                          vervoersysteem te ontwikkelen.
                          samenwerking met Spijkstaal, project Masdar, ontwerpen van bussen    http://www.duvedec.com/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=83
                          etc
                          Masdar City                               www.masdar.ae
                          overview project, images, master plan of building the city.       www.masdarcity.ae
                          Personal rapid transit (PRT),                      http://en.wikipedia.org/wiki/Personal_rapid_transit
                                                              http://www.transumofootprint.nl/Documentbibliotheek/01%20Transumo%20programma/03%20Programma/09%20Com
                                                              municatie%20en%20kennisdisseminatie/03%20Eindcongresmap%20en%20projectflyers/Eindcongres%20Flyer%20PoW%20
                                                              en%20NiVes.pdf
                          parkshuttle II project: een automatische 'people mover' van       http://www.civitas-initiative.org/measure_sheet.phtml?language=en&id=159
                          connexxion die gaat lopen tussen een metrostation kralingse zoom en
                          een businesspark.

   2 demand responsive transport (a la de    uit dit onderzoek is gebleken dat er een verbetering van 50 - 70% kan  http://www.biomedcentral.com/1471-2458/5/123
    OpStapper in Amsterdam, public transport,  plaatsvinden indien DRT wordt toegepast en op lange termijn zijn er
    maar dan op verzoek en ook van route kan  geen subsidies voor nodig
    worden afgeweken). Bijvoorbeeld ook via
    bestuurde elektrische scooters waar je
    achterop kan. )

                          The evaluation of demand responsive transport services in Europe         http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VG8-496FRHV-
                                                                  4&_user=10&_coverDate=12%2F31%2F2003&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_sort=d&_docanchor=&
                                                                  view=c&_searchStrId=1577534346&_rerunOrigin=scholar.google&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid
    advanced, user-oriented form of public transport characterised by flexible routing and scheduling of small/medium vehicles operating in shared-ride mode between pick-up and drop-off locations according to passengers needs
                                                                  =10&md5=36a7947f85bb588a5dba1b852db3e56b&searchtype=a
                            DRT toegepast in "normale" bussen in GB                   http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/en/Demand_responsive_transport
                            toepassing in praktijk, voor- en nadelen van DRT uitgelegd, case study http://www.wiltshire.gov.uk/demand-responsive-study-200607.pdf
                            DRT services in Wiltshire

   3 Mobility Pass: 1 vervoerspas voor      Betaal/lidmaatschappas waarmee je gebruik kunt maken van         http://www.campusclimatenetwork.org/wiki/Mobility_Pass
    verschillende sustainable diensten     verschillende aangesloten vervoerbedrijven: OV, Fiets, Car-sharing


   4 automatische bus              De Phileasbus, Hybride bus die rijdt zonder de hulp van een bestuurder http://nl.wikipedia.org/wiki/Phileas_(OV)


   5 alternatieve energie busdiensten      waterstof bussen, electrische busdiensten, vb: ebusz, electrische bus  http://www.verkeerinbeeld.nl/artikelen/nieuws/de-e-busz-als-proef.html?Itemid=79
                          met wielnaafmotor

   6 witte fietsen plan'             leenfietsensysteem                            www.velib.fr
                          electrische karretjes leensysteem voor in een binnenstad (project in   http://www.witkar.nl/
                          de jaren 70 in amsterdam, nieuwe start in 2009 met nieuw ontwerp)


   7 verbeteren van opstappunten         klantvriendelijkheid van ov opstappunten verbeteren           http://www.civitas-initiative.org/measure_sheet.phtml?language=en&id=78
                          (informatievoorziening, wachtruimte, etc) om daarmee ov te
                          stimuleren.
                                                              http://www.trendsetter-europe.org/index.php?ID=866
   8 Verhogen van veiligheid OV         Een belangrijke barriere voor gebruik van OV, vooral in stedelijke    http://www.trendsetter-europe.org/index.php?ID=867
                          gebieden, is de veiligheid. Door deze barriere te verminderen/weg te
                          nemen kan het gebruik van OV worden gestimuleerd


   9 Fun & image van OV             verbeteren van de ervaring van het reizen zelf              http://www.trendsetter-europe.org/index.php?ID=882

  10 betrouwbaarheid transportketens:      Voorspelbaarheid van het openbaar vervoer speelt voor de reiziger    http://www.transumofootprint.nl/Documentbibliotheek/01%20Transumo%20programma/03%20Programma/09%20Com
    afstemmen van de dimensies         een belangrijke rol, zo is gebleken. En in de afstemming tussen de    municatie%20en%20kennisdisseminatie/03%20Eindcongresmap%20en%20projectflyers/Eindcongres%20Flyer%20Betrouwb
    voorspelbaarheid en betrouwbaarheid van   twee dimensies voorspelbaarheid en betrouwbaarheid is winst te      aarheid%20TransportKetens.pdf
    het openbaar vervoer            behalen. Het missen van een afspraak vanwege een vertraging,       http://www.trendsetter-europe.org/index.php?ID=868
                          moeite hebben om een kaartje te kopen bij de automaat of een bus
                          die iets te vroeg wegrijdt; allemaal zijn het potentiële redenen voor
                          mensen om het openbaar ver- voer te mijden.


    individueel personenvervoer
  11 carpool social networking service      Volle wagens', carpoolen, sociale netwerken, Doormiddel van sociaal   http://www.vlaamsinstituutmobiliteit.be/fb111vqvf704kosb1tbeb141.aspx
    (carpoolen 2.0)               netwerk kan particulier vraag en aanbod van persoonlijk vervoer met   http://www.trendsetter-europe.org/index.php?ID=875
                          elkaar in contact komen

  12 shared car access              Auto huren vlakbij huis of werkplek, 24/7 met smartcards, online of   http://www.streetcar.co.uk/
                          telefonisch reserveren. Elke auto vervangt 26 privé-auto’s.


                          greenwheels, auto's die overal in amsterdam ter beschikking van     http://www.amsterdamtips.com/tips/green-wheels-car-rental-nl.php
                          leden staan

                          zipcar Auto-deel programma door heel america               http://www.zipcar.com/

                          citycar Toekomstige auto voor 2 personen uit hetzelfde concept als    http://www.wfs.org/Jul-Aug2010/Chin.htm
                          Zipcar

  13 auto op perslucht              CItyCat 400, Frans prototype voor een auto die rijdt op perslucht
                          (actieradius = 400 km)

  14 C'mm'n                   Concept voor een toekomstige half automatische auto,           http://www.cmmn.org/wat-is-cmmn/mobility-services/cmmndag0.html

  15 (spook)files voorkomen door cooperatieve  In februari 2010 zijn er verschillende experimenten uitgevoerd op de   http://www.a270demo.nl/
    adviserende systemen            snelweg A270 tussen Helmond en Eindhoven. Het doel van de
                          experimenten is om de potentie van coöperatieve systemen te laten
                          zien ter verbetering van de doorstroming op snelwegen. Deze
                          experimenten tonen aan dat coöperatieve systemen een bijdrage
                          kunnen leveren om spookfiles te verminderen.


  16 park&ride                  parkeergelegenheid aan de rand van de stad met goede aansluiting op http://www.trendsetter-europe.org/index.php?ID=871
                          openbaar vervoer
                                                                                                                            pagina 1 11/23/2012
17 wisselende nummerborden           systeem waarbij autogebruik wordt toegestaan aan de hand van het     http://www.ontheroadin.com/travelinnformation/driving_restrictions_in_mexico_c.htm
                        nummerbord: afhankelijk van het nummer is bepaald of je die dag
                        gebruik mag makenvan je auto

  goederen transport
18 bundelen van services in urban areas     D Via, Slimme bevoorrading van steden. Pilot project Gent en Hasselt,  http://www.vlaamsinstituutmobiliteit.be/fb111qsde704hosb1tbeb190.aspx
                        het bundelen van levering
                        project in utrecht, waarbij de levering van verse producten aan     http://www.civitas-initiative.org/measure_sheet.phtml?language=en&id=620
                        winkels wordt gebundeld en bezorgd met behulp van
                        mileuvriendelijkere voertuigen.
                        project in zweden, malmo, waar bezorgdiensten worden gebundeld      http://www.civitas-initiative.org/measure_sheet.phtml?language=en&id=204
                        en gebruik wordt gemaakt van schonere voertuigen.
                        binnenstad distributieservice in meerdere steden in nederland,      Binnenstadservice.nl
                        maasstricht, nijmegen, arnhem, tilburg
                                                             http://www.trendsetter-europe.org/index.php?ID=869
                                                             http://www.trendsetter-europe.org/index.php?ID=2807
                                                             http://www.vlaamsinstituutmobiliteit.be/fb111nsde704hosb1tbeb217.aspx

19 Schoon klein & professioneel vervoer     Inzetten van schonere wagens voor kleinvervoer zoals vuilophaal,     Vele voorbeelden, bijv Utrechtsestraat
                        distributie, Nuon service auto's, etc.

20 Watertruck                  Vaarconcept bestaande uit duwboot en duwbakken, binnenvaart       http://www.vlaamsinstituutmobiliteit.be/fb111qnhf704hosb1tbeb133.aspx
                        effeicientie.

21 Stadsbox -RWS                Concept waarbij verse groente aan de rand van de stad verkocht      http://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/innovatie_en_onderzoek/wegen_naar_de_toekomst/afgeronde_pilots/eerder_afgero
                        wordt en dus goederentransport verminderd                nde_pilots/index.aspx#v4

22 routeplanning voor transporteurs       real-time routeplanning voor goederentransport vervoer gebaseerd     http://www.civitas-initiative.org/measure_sheet.phtml?language=en&id=619
  gebaseerd op luchtkwaliteit         op actuele luchtkwaliteitdata in utrecht

  beleid, prijsinstrumenten en campagnes

23 Goedkoper of gratis parkeren voor      Bewoners van het centrum van Stockholm met een elektrische auto     http://www.civitas.eu/measure_sheet.phtml?lan=es&id=390
  duurzamer vervoer              komen in aanmerking voor een gratis parkeervergunning. Lagere      http://www.trendsetter-europe.org/index.php?ID=862
                        parkeerkosten voor vervoer op ethanol, biogas, elektriciteit en
24 Gids om het maken van betere         Voor lokale authoriteiten om de doelgroep te stimuleren om te kiezen http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.dft.gov.uk/pgr/sustainable/smarterchoices/makingwork/ngsmart
  (duurzamere) keuzes te stimuleren      voor de beschikbare duurzamere keuzes van vervoer          erchoicesworkpdfs5771.pdf

25 Traceermodule voor fietsen          berekening van fietsvergoedingen                     http://www.vlaamsinstituutmobiliteit.be/fb111tqvf704kosb1tbeb110.aspx

26 verkeer beter spreiden over tijd:      Een concept waarbij je beloond wordt als je niet rijdt tijdens drukte op http://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/innovatie%5Fen%5Fonderzoek/wegen%5Fnaar%5Fde%5Ftoekomst/afgeronde%5Fpil
  Spitsmijden - RWS              de weg (spits)                              ots/#v4
                                                             http://www.transumofootprint.nl/Documentbibliotheek/01%20Transumo%20programma/03%20Programma/09%20Com
                                                             municatie%20en%20kennisdisseminatie/03%20Eindcongresmap%20en%20projectflyers/Eindcongres%20Flyer%20Spits%20
                                                             mijden.pdf
                                                             http://www.trendsetter-europe.org/index.php?ID=2806

27 Belonitor -RWS                Concept waarbij automobilisten beloond worden als ze zich aan de     http://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/innovatie%5Fen%5Fonderzoek/wegen%5Fnaar%5Fde%5Ftoekomst/afgeronde%5Fpil
                        regelshouden. Dit gekoppeld aan een leaseplan              ots/#v6

28 Stimulering Duurzame Mobiliteit via     Platform Duurzame mobiliteit geeft workshops en trainingen aan  http://www.platformduurzamemobiliteit.nl/ plus de kennis uit de TFMM zie ook www.tfmm.n
  werkgevers                  werkgevers om haar werknemers zo schoon/weining mogelijk te laten
                        reizen
                        Via werkgevers, werknemers stimuleren om minder en schoner te   http://www.civitas-initiative.org/measure_sheet.phtml?language=en&id=330
                        reizen

29 verzekeren per kilometer           Bij Kilometerverzekeren is de premie van de autoverzekering variabel http://www.transumofootprint.nl/Documentbibliotheek/01%20Transumo%20programma/03%20Programma/09%20Com
                        op basis van het feitelijk, gemeten gebruik van de auto. Wie weinig en municatie%20en%20kennisdisseminatie/03%20Eindcongresmap%20en%20projectflyers/Eindcongres%20Flyer%20Verzeker
                        veilig (=duurzaam) rijdt wordt beloond met een lagere premie, en vice en%20per%20kilometer.pdf
                        versa.

30 rekening rijden               belasting betalen aan de hand van het aantal afgelegde kilometers    http://nl.wikipedia.org/wiki/Rekeningrijden

                                                             http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/mobiliteit-en-bereikbaarheid#ref-verkeerenwaterstaat

31 social marketing campagnes          het nieuwe rijden: overheidscampagne voor gedragsverandering met http://www.hetnieuwerijden.nl/
                        betrekking tot zuinig rijden: check bandenspanning, hogere versnelling
                        rijden, etc

32 Mobiliteitsscans               voorlichting en efficientie advies tools voor mkb over waar te      http://www.smart-mobilitynetwork.com/mobiliteitsscan/
                        besparen en waar subsidie te krijgen voor inititiatieven op het gebied
                        van duurzaamheid www.connekt.nl
                                                             http://www.mobiliteitsvouchers.com/informatie
33 sustainable taxis als ambassadeurs      voorlichting in en met behulp van taxi chauffeurs om           http://www.civitas-initiative.org/measure_sheet.phtml?language=en&id=84
                        gedragsverandering te bewerkstelligen

34 auto vrije (binnen)stad           Quartier Vauban, project in freiburg                   http://www.vauban.de/info/abstract.html
  34 en 35 bij elkaar met info uit:                                           http://www.trendsetter-europe.org/index.php?ID=858
  http://www.milieuzones.nl/

35 Environmental zones             Verbieden van (te) milieu onvriendelijke vervoersmiddelen. Dit      http://www.trendsetter-europe.org/index.php?ID=490
                        kunnen oude auto's zijn, maar ook zware vrachtwagens.
                                                             http://www.trendsetter-europe.org/index.php?ID=856
                                                             http://www.trendsetter-europe.org/index.php?ID=857

  ruimtelijke ontwikkeling en infrastructuur

36 Duurzaam bedrijven terrein          Gemeente Ede, ontwikkeling bedrijven terrein ook met kinderopvang, www.eukn.org/dsresource?objectid=188742&type=org
                        fitness.
                                                          http://www.lne.be/themas/milieu-en-ruimtelijke-ordening/pdfs/duurzamebedrijventerreinen%20deel1.pdf

37 trillingsenergie van snelweg gebruiken    Deel N34 piezo wegdek, trillingsenergie                 http://www.technischweekblad.nl/tauw-en-ut-halen-energie-uit-wegdek.114140.lynkx
                                                             http://www.tauw.nl/content.jsp?objectid=28743

38 Inductielaad systeem elektrische auto    Proefproject inductie laden in Lommel                  http://www.engineeringnet.be/belgie/detailbelgie.asp?Id=5011
                        Bedrijk Flanders Drive, N769 in Lommel                  http://www.testing-expo.com/europe/05txeu_conf/pres/vandewal.pdf

39 toepassen van led verlichting bij      40% energiebesparing bij toepassen van ledverlichting ipv huidige    http://www.smart-mobilitynetwork.com/2010/12/02/Rijkswaterstaat-start-met-innovatieve-snelwegverlichting-op-A44-/
  wegverlichting                technologie

40 Hoeveelheid van straatverlichting      Mate van straatverlichting aanpassen aan de hand van verkeer, weer    http://www.echelon.com/solutions/unique/appstories/oslo.pdf
  aanpassen aan gebruik            en aanwezig licht. Succesvol toegepast in Oslo, afname energiegebruik  http://www.echelon.com/solutions/unique/appstories/Oslo.htm
                        van 62%. Gebruik ledverlichting op A44 in Nederland: minder       http://www.rijkswaterstaat.nl/actueel/nieuws_en_persberichten/2010/november2010/rijkswaterstaat_realiseert_als_eerst
                        energieverbruik door ledlampen, dimmen bij minder verkeer, minder    e_ter_wereld_snelweg_met_ledverlichting.aspx
                        lichtvervuiling door preciezer op weg richten van licht.         http://www.amsterdam.nl/@356899/proef_met_0/


41 Spitsstop/snelweghuis            Plek langs de snelweg waar je specifieke dingen kan doen die je    Geen link, afstudeerproject
                        normaal al doet tussen werk en slapen, hierdoor het aantal kilometers
                        verminderd

42 energie uitwisselen door vervoersmiddelen
  met gebouwen

43 smart-grids                 energienetwerk dat gebruik maakt van digitale technologie om de     http://en.wikipedia.org/wiki/Smart_grid
                        aanvoer en vraag van electriciteit te regelen, waardoor de efficientie
                        wordt verhoogd en er de mogelijkheid is om duurzame bronnen
                        makkelijker te integreren in het energienet.
                                                             http://www.smartenergycollective.nl/site/pagina.php?

44 gebruiken van zonne-energie langs      solar roadways, zonnepanelen langs de snelweg, met vele         http://www.solarroadways.com/main.html
  snelwegen                  toepassingen
                                                                                                                        pagina 2 11/23/2012
 45 gebruikmaken van windenergie langs    amerikaans bedrijf gaat langs de snelwegen windmolens plaatsen om     http://www.engadget.com/2010/02/06/eco-shocker-turbine-light-concept-uses-wind-to-light-highways/
  snelwegen                 aan de hand van de wind, afkomstig van voorbijrijdende auto, de
                       wegen te verlichten

 46 verbetering van fietspaden        o.a. Aanleg van fietsbruggen, fietsvriendelijke verkeerslichten en    o.a. projecten in apeldoorn en groningen. www.groningen.nl, Gemeente Apeldoorn, Afdeling Mobiliteit
                       bewaakte fietsenstallingen die bovendien gratis zijn.

  logisitiek en informatie
 47 Event oriented traffic mangement     Uitgebreid informatiesysteem van actuele verkeerssituatie en bieden http://www.civitas-initiative.org/measure_sheet.phtml?lan=en&id=386
                       van alternatieve routes. Communicatie via internet, mobiele telefonie http://www.highways.gov.uk/business/13594.aspx
                       of displays langs de weg. Verbetering verkeerssituatie bij ongelukken,
                       grote evenementen (voetbalwedstrijd), afname traffic congestion,
 48 actuele parkeerinformatie tonen      Door middel van navigatie parkeerplek, kunt zien welke plek vrij is.   http://www.vlaamsinstituutmobiliteit.be/fb111etde704kosb1tbeb216.aspx


 49 Connected Cruise Control         Cruise controle dat beslissingen maakt door te communiceren met      http://www.tno.nl/content.cfm?context=overtno&content=nieuwsbericht&laag1=37&laag2=69&item_id=2010-03-
                       andere auto's en infrastructuur (TNO - test fase)             16%2010:05:21.0&Taal=2

 50 plannen van mobiliteit aan de hand van  tijdreizen.nl, toegepast in de regio haaglanden, bewust kiezen tussen   http://www.tijdreizen.nl/index.php?page_id=3&action=planner
  reistijd                 fiets, openbaar vervoer, auto of een combinatie daarvan. Wat de
                       beste keuze is, hangt af van het tijdstip en up-to-date reisinformatie.

                                                            http://www.trendsetter-europe.org/index.php?ID=884

  vervangen van de behoefte tot transport


 51 smart work centers            amsterdam bright city                           http://www.amsterdambrightcity.nl/zuidas/nl/community/flexwerken
                                                            http://www.seats2meet.com/
 52 thuiswerken, werken op afstand      het nieuwe werken'                            http://www.transumofootprint.nl/Documentbibliotheek/03%20Projecten/Cost-
                                                            effective%20And%20Sustainable%20Employer/03%20Output/05%20Rapporten,%20notities%20en%20verslagen/Toelichting
                                                            %20op%20de%20EuroMobility%20Benchmark.pdf
                       het nieuwe werken in juridisch perspectief, werkgevers gehouden      http://www.ftthplatform.nl/wp-content/uploads/2010/09/hetnieuwewerken.pdf
                       werkplekken van hun werknemers als het ware ideaal te maken,
                       willen zij dat hun werknemers thuis werken
                       flexwerken, marktonderzoek, netwerkspecialist axxians constateert in http://www.kantoorinrichting.vakwereld.nl/nieuws/1/801-
                       een marktonderzoek dat flexwerken in populariteit stijgen      steeds_positiever_tegenover_flexwerken_en_thuiswerken_________

                                                            http://www.smart-mobilitynetwork.com/category/Het-Nieuwe-Werken/

 53 flexwerken bij anderen          flexwerken bij andere bedrijven

 54 Virtueel projectteam -RWS / teleworking  Project voor digitaal werken, agenda en documenten delen         http://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/innovatie_en_onderzoek/wegen_naar_de_toekomst/afgeronde_pilots/eerder_afgero
                                                            nde_pilots/index.aspx#v3

Toekomstgerichter

  naam concept/project:           korte omschrijving                            bronnen/links:

 55 verbeteren omstandigheden langs      Operatie Atlantis -RWS, Breedschalig project waarbij leven langs de    http://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/innovatie%5Fen%5Fonderzoek/schoner%5Fen%5Fduurzamer/operatie%2Datlantis/
  snelwegen                 snelweg normaal is.

 56 Partnerprogramma Infrastructuur (PIM)   Grootschalig internationaal samenwerkingsproject met als doel: de     http://www.rijkswaterstaat.nl/kenniscentrum/slimmer%5Fwerken/
                       verbetering van de hele procescyclus bij het managen en
                       onderhouden van infrastructuur

 57 Treinconcept: trein die nooit hoeft te  Treinconcept: trein die nooit hoeft te stoppen.              http://www.youtube.com/watch?v=0DfDOlUXEBo
  stoppen.
                                                            Hebben we vast bij treinen geplaatst.
 58 Volkswagen van de toekomst        Toekomst concept voor persoonlijke mobiliteit vanuit Volkswagen      www.volkswagen2028.com


 59 Pal-V One                 Concept voor een auto die ook kan vliegen                 http://www.pal-v.com/

 60 MIT mobility on demand systeem      Sustainable Personal Mobility: The CityCar, the RoboScooter, and     http://cities.media.mit.edu/
                       Mobility-on-Demand Systems: The vehicles would be checked out at
                       activity hubs, such as train stations and shopping malls. Their roofs
                       would use solar cells to generate their own power, and sell excess
                       power back into the grid

 61 Nuna5 (bijvoorbeeld)           Voertuigen die werken op zonne energie                  http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_vehicle

 62 Ringlijn                 Ringlijn die rondom een centra cirkelt                  (meeting in de gewoonboot), http://nl.wikipedia.org/wiki/Ringlijn

 63 innovatieve electrische fiets       greenwheels van mit, wielnaaf motor trapondersteuning, maakt deel http://mobile.mit.edu/greenwheel/
                       uit van het smart cities project van MIT
 64 vervoer op CNG              In New Delhi maakte de taxibusjes en riksja's binnen enkele jaren een
                       complete metamorfose door: van vervuilende mengsels, rijden ze nu
                       allemaal op CNG, compressed natural gas (aardgas). De stad is
                       prachtig!
 65 al het vervoer op schone brandstof    Voor stadsdeel zuid werken we aan een compleet schoon vervoer        www.wijkrijgenkippen.nl
                       concept, vanaf 2020. Doe mee! Mogelijkheden: minder vervoer,
                       elektriciteit, plantaardige olie, biodiesel, bio-ethanol, biogas (uit riool,
                       compost, hout of afval).
 66 scooters alleen elektrisch        in China zijn steden waar ze alleen elektrische scooters toegang geven
                                                                                                                      pagina 3 11/23/2012

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:17
posted:11/23/2012
language:Dutch
pages:3