Docstoc

choroba_maedi_pastereloza_adenomatoza

Document Sample
choroba_maedi_pastereloza_adenomatoza Powered By Docstoc
					Choroby układu oddechowego


     •choroba maedi
      •pasterelloza
     •adenomatoza
        Dawna i aktualne listy OIE
                       Lista OIE
Lista A
1.  Gorączka doliny Rift          Choroby owiec i kóz
2.  Choroba niebieskiego języka
3.  Guzowata choroba skóry
4.  Pomór małych przeżuwaczy        1.  Zakaźne zapalenie stawów i mózgu kóz
5.  Ospa owiec i kóz            2.  Zaraza płucna kóz
6.  Pryszczyca               3.  Zakaźna bezmleczność
                       4.  Enzootyczne ronienie owiec
Lista B                   5.  Choroba maedi-visna
1.  Bruceloza owiec i kóz (wył. B. ovis)
                       6.  Choroba Nairobi
2.  Bruceloza owiec (B. ovis)
                       7.  Bruceloza owiec (B. ovis)
3.  Zakaźne zapalenie stawów i mózgu kóz
                       8.  Salmonelloza
4.  Zaraza płucna kóz
                       9.  Pomór małych przeżuwaczy
5.  Zakaźna bezmleczność
                       10.  Scrapie (ch. kłusowa)
6.  Enzootyczne ronienie owiec
                       11.  Ospa owiec i kóz
7.  Choroba maedi-visna
8.  Choroba Nairobi
9.  Scrapie (ch. kłusowa)
10.  Adenomatoza
11.  Salmonelloza
    Choroba maedi-visna
Inne nazwy:
• (pol.) Postępowe zapalenie płuc
• (łac.) Pneumonia interstitialis progressiva
• (ang.) Maedi-visna disease
• (ang.) Progressive pneumonia
     Choroba maedi-visna

Zakaźna choroba wirusowa o przebiegu przewlekłym,
charakteryzująca się:
postępowym zapaleniem płuc (maedi)
lub
zapaleniem opon mózgowych, mózgu i rdzenia kręgowego
(visna),
niekiedy też zapaleniem stawów i gruczołu mlekowego.
     Czynnik etiologiczny
      Wirus maedi-visna (MVV)

Rodzina: Retroviridae
Podrodzina: Lentivirinae• Nieonkogenny
• Zakażenia trwałe o długim okresie wylęgania
         Źródła zakażenia
• Wydzielina z układu oddechowego:
    • chore owce i kozy
    • bezobjawowi nosiciele i siewcy
• Mleko
    • samice karmiące


          Drogi przenoszenia
•  Kontakt bezpośredni,
•  Śródmacicznie,
•  Podczas porodu,
•  Podczas ssania
    Czynniki usposabiające
• Stres (transport, przepęd)
• Pogorszenie warunków środowiskowych
• Zakażenie innymi retrovirusami


Zachorowalność: 50%
Śmiertelność: ok. 100%
       Patogeneza:
Wniknięcie do organizmu  umiejscowienie
w monocytach i makrofagach  replikacja 
wbudowanie   w   aparat  genetyczny
(PROWIRUS)  zakażenie przetrwałe  stała
ekspresja białek wirusa na powierzchni
makrofagów  rozplen i gromadzenie się
komórek jednojądrzastych  powstawanie
nacieków zapalnych
         Patogeneza c.d.
 nacieki zapalne:
   •  płuca
   •  mózg i opony
   •  stawy
   •  gruczoł mlekowy
   •  wokół naczyń


Postać maedi: płuca
Postać visna: układ nerwowy
        Inkubacja:


Okres inkubacji bardzo długi: 1-3 lat
zakażenie jagniąt  objawy u owiec 2-4 letnich
        Objawy kliniczne:
        Przebieg głównie subkliniczny.

Postać maedi:
• apatia
• spadek masy ciała
• narastająca duszność i charczenie
• odstawanie od stada
• zaleganie

Komplikacje bakteryjne:
• gorączka
• wypływy z nosa
• kaszel
Dead sheep desert vehicle – pojazd pustynny „Martwa owca”.
       Festiwal „Burning Man” 2000r.
  Zmiany anatomopatologiczne
• płuca:
   •  powiększenie 2-4 krotne
   •  barwa szaro-czerwona – niebieskawa
   •  konsystencja gumowata
   •  zmiany zapalne
   •  histopatologicznie: zmiany typowe dla
     śródmiąższowego zapalenia płuc (powiększenie
     przegród miedzypęcherzykowych, zanik pęcherzyków
     płucnych i obfity naciek komórek jednojądrzastych)
5-tonowa rzeźba owcy obsadzona kwiatami.
Maidstone, Kent, Anglia
            Rozpoznanie
•  powolny rozwój choroby
•  objawy kliniczne
•  wysoka śmiertelność
•  zmiany anatomopatologiczne
•  badanie histopatologiczne
•  badanie laboratoryjne:
     –  izolacja,
     –  badanie efektu cytopatycznego,
     –  PCR,
     –  hybrydyzacja in situ,
     –  immunoblotting.
• badanie serologiczne:
     – test ELISA
     – test AGID (agar gel immunodiffusion)
        Postępowanie
         Dawna lista B OIE

• Obowiązek rejestracji
• Leczenie nie prowadzone, ze względu na:
   • postępowy charakter choroby,
   • rodzaj zmian,
   • etiologię wirusową
• Likwidacja chorych osobników
        Profilaktyka
• Wprowadzanie do stad nowych osobników ze
 stad wolnych
• Kwarantanna i badanie serologiczne nowych
 osobników
• Monitoring: likwidacja seropozytywnych
 osobników wraz z potomstwem.
• Stado wolne: wyniki 2 badań
 monitoringowych w odstępie 1 roku – ujemne.
Le Grand Noir (Black Sheep)
Uniquely blended, the black sheep on
the label symbolizes the wine:
irreverent, different.
And delicious.
Chardonnay and red varietals are aged
in French and American oak for 6
months.
       Pastereloza
Inne nazwy:
• (pol.) Posocznica krwotoczna owiec
• (łac.) Pasteurellosis ovium
• (ang.) Pasteurellosis
• (ang.) Haemorrhagic septicaemia in sheep
• (ros.) Pastieriellez
• (ros.) Giemorragiczeskaja siepticemija
        Pastereloza

Choroba występująca:
• u jagniąt jako ostro przebiegająca posocznica
• u dorosłych owiec jako zapalenie płuc
           Etiologia
       Pasteurella multocida
     Pasteurella hemolytica (rzadziej)

• pałeczki
• warunkowo chorobotwórcze
• P. hemolytica (odróżnienie od P. multocida)
   • rozkłada maltozę
   • nie wytwarza indolu
Rozprzestrzenienie pasterelozy
      Źródła zakażenia
• Bezobjawowi nosiciele

      Drogi zakażenia
• Droga pokarmowa
• Droga aerogenna

Zachorowalność: 50%
Śmiertelność: 10%
        Patogeneza
Wniknięcie zarazka  czynniki stresogenne 
uzjadliwienie

 jagnięta: posocznica
 owce dorosłe: odoskrzelowe zapalenie płuc
       Postacie choroby
• Postać ostra:
   • jagnięta ssące
   • jagnięta po odsadzeniu
• Postać podostra
• Postać przewlekła
       Objawy kliniczne
Postać ostra:
• posocznica
• zejście śmiertelne w ciągu 24-48h

Postać podostra:
• trwa kilka-kilkanaście dni
• ciepłota wewnętrzna: wzrost do 41˚C

     Objawy kliniczne c.d.

Postać przewlekła
• może trwać kilka tygodni
• wychudzenie
• rzężący, przyspieszony oddech
• kaszel
• wypływ śluzowo-ropny z nozdrzy
• przyspieszenie akcji serca
• wycieńczenie  śmierć

Ogólne zakażenie krwi  śmierć
Kadr z filmu „Black Sheep”
  Zmiany anatomopatologiczne

Postać ostra: zmiany charakterystyczne dla posocznicy:
• błony surowicze i śluzowe: wybroczyny
• nerki: wybroczyny
• węzły chłonne: obrzęk
• jamy ciała: surowiczo-krwisty płyn
• początek zapalenia płuc
 Zmiany anatomopatologiczne c.d.
Postać podostra:
• tkanka łączna podskórna (okol. głowy, szyi i
 przedpiersia): galaretowate i krwotoczne nacieczenia
• w pełni wykształcone, krupowe zapalenie płuc

Postać przewlekła:
• nasilenie w/w zmian
• wychudzenie i charłactwo
• niedokrwistość
Kadr z filmu „Black sheep”
         Rozpoznanie
• Badanie laboratoryjne:
   • hodowlane
   • preparaty barwione


  Należy rozróżnić, czy chorobę powoduje
     P. multocida czy P. hemolytica
    Rozpoznanie różnicowe

Postać ostra:
• wąglik
• szelestnica

Postać podostra i przewlekła:
• gruźlica
• staphylokokoza
             Postępowanie
 Zwierzęta z objawami klinicznymi i podejrzane
 zakażenie są:
• izolowane
• leczone antybiotykami na podstawie antybiogramu:
  •  ceftiofur w dawce 0,5 mk/kg
  •  penicylina o przedłużonym działaniu (LA) w dawce 20,0 mg/kg
  •  oksytetracyklina 20,0 mg/kg (parenteralnie lub p.o przez 7 – 10 dni)
  •  amoksycyklina z kwasem klawulanowym
• terapia wspomagająca:
  – podawanie niesterydowych leków przeciwzapalnych
Premiera filmu „Black sheep”
        Profilaktyka
• unikanie czynników stresogennych
• odpowiednie warunki zoohigieniczne
• Przy realnym zagrożeniu podanie całej stawce
 zwierząt podwyższonego ryzyka tetracyklin
 i.m. w dawce 20,0 mg/kg m.c.. W razie
 potrzeby dawka powtarzana co 4 dni
• szczepionki inaktywowane
 Zagrożenia dla zdrowia ludzi


• W miejscu zranienia przez zwierzęta po 48 godzinach
 odczyn zapalny
• Rzadko zmiany ropne i objawy ogólne
• Nieproporcjonalnie duży ból miejscowy w stosunku do
 wielkości rany
      Adenomatoza
Inne nazwy:
• (pol.) gruczolakowatość płuc owiec
• (łac.) adenomatosisa pulmonum ovis
• (ang.) ovine pulmonary adenomatosis
• (ang.) epizootic adenomatosis
       Adenomatoza


Zakaźna, przewlekła choroba płuc, przebiegająca
z postępującą proliferacją nabłonka pęcherzyków
i oskrzeli, połączona z dusznością, wychudzeniem
i prowadząca do śmierci z powodu ogólnego
wyniszczenia.
         Etiologia
Wirusy:
• wirus typu B i D z rodziny Retroviridae
• wirusy herpes (ich obecność wiązana raczej z
 zakażeniami latentnymi)
       Źródło zakażenia
• wydzielina z nosa:
   • chore owce i kozy
   • zakażone owce i kozy
        Drogi zakażenia
• droga aerogenna
Wielkie pacynki – Wlk. Bryt.
        Objawy kliniczne
• nasilająca się duszność
• pienisty wypływ z nozdrzy – bardzo obfity po pochyleniu
 głowy w dół
• silne rzężenia wilgotne – obfita wydzielina w drogach odd.
• apatia
• kaszel
• chudnięcie  wyniszczenie  śmierć (kilka tyg. – 1 rok)

• w końcowym etapie możliwe powikłania bakteryjne (gł.
 Mannheimia haemolytica)
     Objawy kliniczne c.d.
Postać nietypowa:
• brak objawów klinicznych
• wyraźne zmiany w płucach widoczne po uboju
  Zmiany anatomopatologiczne
• zwłoki:
   • wychudzenie
• płuca:
   • powiększone
   • kolor purpurowy
   • pojedyncze/liczne guzy/guzki różnej wielkości  rozlane
    nacieczenia i zgrubienia
• węzły chłonne:
   • szare lub żółtawobiałe na przekroju
   • gładkie na przekroju
• oskrzela i tchawica:
   • pienisty, biały, obfity wysięk
• opłucna płucna:
   • włóknik
      Badanie histologiczne
• proliferacja komórek nabłonka oskrzelików i
 płuc
• rozrost tkanki międzypęcherzykowej
• nacieki makrofagów

Nietypowo:
• nacieki limfocytów
• nacieki kom. plazmatycznych
• zwłóknienie tkanki
       Rozpoznanie
• objawy kliniczne
• zmiany anatomopatologiczne
• badanie histologiczne


    Rozpoznanie różnicowe
• choroba maedi
• pastereloza
• robaczyca płuc
         Postępowanie
         Dawna lista B OIE

• obowiązek rejestracji

• skutecznego leczenia brak
• eliminacja zwierząt chorych

 Wykazano przydatność autoszczepionki w stadach zakażonych
        Profilaktyka
• Czyszczenie i odkażanie pomieszczeń po
 eliminacji zwierząt chorych (3% formalina)
• Unikanie wprowadzania do stad zwierząt
 pochodzących z terenów, gdzie występuje
 adenomatoza
• Unikanie wspólnych wodopojów
• Izolacja zwierząt zdrowych od podejrzanych

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:14
posted:11/21/2012
language:Polish
pages:56