Çamaşır Suyu MSDS by florakimkimya

VIEWS: 42 PAGES: 1

									FLORAKİM                                                                        Ürün Güvenlik
KİMYA                                                                         Bilgi Formu
I Ürün:                                                ÇAMAŞIR SUYU
Açıklama: AÇIK SARI RENKLİ ŞEFFAF SIVI
Üretici:                                                                                                Acil Durum Telefon
FLORAKİM KİMYA SANAYİ ve TİC.LTD.ŞTİ.

HARAMİDERE SANAYİ SİTESİ C BLOK NO:112                                                                                 114 UZEM

ISTANBUL / TURKEY                                                                                           ULUSAL ZEHİR MERKEZİII İlk Yardım Önlemleri                                         III Ürün Tehlike Tanımı
Tehlikeli: Korozif. Göz ve deri için tahriş edici zarar verici maddedir.

Buharı, dumanı tahriş edicidir Yutulması tehlikelidir. Çocuklardan uzak tutunuz.                   Hammadde                      İçerik %                    Sınıflandırma

Yüksek miktarlarda buhar veya dumanına maruz kalınması halinde; kalp ritim                  Sodium hypochlorite                    <10%                     Saptanmamıştır

bozukluklarına, kronik astım, bronşit vb solunum güçlüklerine yol açabilir.                   CAS# 7681-52-9

                                                        Sodium hydroxide                      <1%                     2 mg/m  1

İLK YARDIM:                                                   CAS# 1310-73-2                                            2 mg/m   2

Göze teması halinde: akan su altında 15-20 dakika gözlerinizi yıkayınız. Kontak lensiniz

varsaçıkarınız. Gözlerinizi yıkamaya devam edin, doktora başvurun.                   1- ACGIH Limit Değer (TLV)

Deriye teması halinde: 15-20 dakika maruz kalan bölgeyi bol su ile yıkayınız.             2- OHSA İzin verilebilir değert (PEL)

İleri durumda doktora başvurunuz.                                   Ürün içeriğindeki maddeler IARC, NTP or OSHA kansorojen malzemeler listesinde

İçilmesi Halinde: Kusturmayınız. Bir bardak su içiniz. Derhal doktora                 yer almamaktadır

başvurunuz.Baygınlık halinde ağız yoluyla bir şey vermeyiniz.
Solunması Halinde: Temiz havaya çıkınız, ileri vakalarda doktora başvurunuz

IV Özel Korunma ve Emniyet Tedbirleri                                 V Taşıma ve Depolama
Ürün kullanım talimatlarına uyulduğu sürece ürünle ilgili özel korunma ve emniyet           DOT/IATA/IMDG: zararlı bir madde değildir.

tedbirlerine gerek duyulmamaktadır. Aşağıdaki tavsiyeler kazalarda ve diğer kaza            EPA - SARA Title III/CERCLA: Bu ürün 311/312 bölümlerinde belirtilmemiştir

riski doğurabilecek durumlar için belirtilmiştir.                           313 no lu bölümde geçen kimsayallar bu üründe bulunmamaktdır

Hijyenik Tedbirler: Göz, deri ve elbiselerinize temas ettirmeyiniz, kullanımına            Ürünün içeriğindeki kimyasal malzemeler (sodium hydroxide <0.2% ve sodium

dikkat ediniz.Kullandıktan sonra ellerinizi yıkayınız. Ürünün bulaştığı elbiseleri uzun        hypochlorite <7.35% ) 304/CERCLA bölümünde belirtilmiştir.

süre giymeyiniz, çıkarınız

Mühendislik Önlemleri: saptanmamıştır

Kişisel Güvenlik Ekipmanları: Koruyucu gözlük kullanınız. Uzun süre temas

halinde kauçuk eldiven / kimyasal maddelere dayanıklı elldiven kullanınız

ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUNUZ.

VI Kazalarda Alınacak Tedbirler/Atık Yönetimi                             VII Stabilite-Reaksiyon Verileri
Kaza Tedbirleri: Drenaj sistemlerine, yeraltı ve yerüstü sularına karışmasını engelleyin        Normal kullanım ve depolama şartlarında stabildir.

Dökülme, akma, sızma gibi durumlarda sıvı emici (kum, talaş vb) bir madde ile uzaklaştırı       Ev temizliğinde kullanılan tuvalet temizleyici, kireç sökücü, asitler ve amonyum bazlı

Yeterli havalandırmayı sağlayın.                                    kimyasallar içeren malzemelerle reaksiyona girerek buhar duman vb tehlikeli gaz çıkışına

Atık Yönetimi : Yerel yönetmeliklere gore imha edilebilir.                       neden olur. Metal yüzeylerde renk bozulması gibi zarara yol açabilir.

VIII Yangın ve Patlama Verileri                                    IX Fiziksel Veriler
Parlama Noktası: yok                                          Kaynama Noktası...................................................................yaklaşık 212°F/100°C

Özel Yangın Tedbirleri: yok                                      Özgül Ağırlık (H20=1) ..................................................................... ~ 1.1 at 70oF

Beklenmedik Yangın/Patlama Zararları: yok.Yancı patlayıcı madde değildir.               Suda Çözünürlük ................................................................................. Çözünür

                                                    pH ...............................................................................................................~11.9

                                                   ©1997, 2010 FLORAKİM KİMYA

                        Bu döküman şu an için elimizde mevcut olan geçerli bilgi ve verilere dayanılarak derlenmiş, ve ürünlerimizi güvenlik açısından tanımlamak

                              amacıyla hazırlanmış olup kesinlikle herhangi başka özelliklerini garanti altına almaz.              Yayınlanma Tarihi 10/2010


http://www.florakim.com/camasir-suyu.html

								
To top