Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Bijlagen by xuyuzhu

VIEWS: 8 PAGES: 7

									        VOORRAADFICHE VOOR NIET - COMMUNAUTAIRE GOEDEREN

        Entrepositaris
        Voorraadfiche nr.
        Entrepot type...
        nr…
        Periode van…
        tot…

A        Omschrijving van het goed:
        Goederencode:


B                INSLAG                   C
                                      Soort, nummer en
                                      datum van de
Volgnummer                  Munt:...            aangifte of het
opgave 71    Hoeveelheid         Factuurprijs  Douane-waarde  handelsdocument


Voorraad van
de voorgaande
periode

Nieuwe inslag
RE GOEDEREN
                          UITGESLAGEN HOEVEELHEDEN
   Levering in België met periodieke aangifen           Levering met
                           BTW      onmiddellijke
   IR en BTW                    verschuldigd  aangifte ten
   verschuldigd IR verschuldigd vrijst. BTW    vrijst. IR   verbruik of vrij
              Geo-fiscale zone van herkomst:
              Oorsprong:


HOEVEELHEDEN                             D    E
   Levering met     Levering voor het                 GEBRUIKELIJKE
   vrijstelling BTW   vrije verkeer binnen Uitslag als niet -      BEHANDELINGEN
   buiten België maar  de EG maar buiten communautaire          TIJDELIJKE
   binnen het BTW-   het BTW- gebied   goederen       VOORRAAD UITSLAG
Bijlage 2
Logboek stageperiode Logistiek Management                                                                          optie: LM
                                            HWBK                                                    38
Academiejaar 2004-2005


                              Logboek stageperiode Logistiek Management
                                                                     Schaliehoevestraat 12
         Student:   Cindy Vervoort                Bedrijfsadres:                 DDH Logistics 2220 Heist-op-den-Berg
         Telefoon   015/24.53.69                 Contact bedrijf:                       David Decuber
         E-mail    cindy_vervoort@hotmail.com          Telefoon                           015/25.91.44
         GSM      0495/37.29.80                Fax                             015/25.91.91
         Zie toelichting onderaan logboek              E-mail contactpersoon:                    david.decuber@dlogistics.com
         Datum    Korte beschrijving dagtaak                                  Competentieaspecten
               Eerste kennismaking met het bedrijf en rondleiding. Opdracht rond Bonded Warehouse
         ma 14 maart gestart door opzoeken van info op het internet.                        Zelfstandig een opdracht uitwerken en info verzamelen.
               Gewerkt aan de opdracht rond Bonded Warehouse. Eerste kennismaking met het opstellen
         di 15 maart van vrachtdocumenten (paklijst en CMR).                            Leren werken met vrachtdocumenten.
         wo 16 maart
         do 17 maart                                                Goede planning en organisatie zijn nodig. Ook efficiënt
         vr 18 maart Opstellen van paklijsten, CMR's en facturen voor de uitgaande transporten.          problemen kunnen afhandelen is belangrijk.
         za
         zo
                                                              Als logistiek medewerker moet je ook weten hoe de
               Gewerkt aan de opdracht rond Bonded Warehouse. De afdelingen Quality Control en        productie verloopt, om zo het uitgaande transport
         ma 21 maart Customisation leren kennen.                                  optimaal te kunnen organiseren.
                                                              De aanlevering van producten is belangrijk. Zo kan de
                                                              Packing-afdeling een dagelijkse productieplanning
         di 22 maart  Receiving van binnenkomende zendingen gedaan. Facturatie van het uitgaande transport.    opstellen en wordt er niet teveel op stock genomen.
                                                              Planning - en organisatietalent zijn belangrijke
               Rondleiding in de afdelingen Automated (Primary) Packing en Display Packing. Facturatie    competenties waarover men als medewerker op de
         wo 23 maart van het uitgaande transport.                                 afdeling Despatch moet beschikken.
                                                              Pro-actief problemen kunnen oplossen is belangrijk bij
                                                              de coördinatie en de planning van het uitgaande
         do 24 maart  Facturatie van het uitgaande transport. Geholpen met de BEBAT-stickering.          transport.
                                                              Communicatie met de medewerkers in het magazijn
                                                              enerzijds en de chauffeurs anderzijds is belangrijk om
                                                              de vrachtwagens op het juiste uur te laten vertrekken en
                                                              om ervoor te zorgen dat de juiste vracht op de juiste
         vr 25 maart  Facturatie van het uitgaande transport.                           vrachtwagen geladen wordt.
         za
         zo
         ma 28 maart                                                Tijdens deze week heb ik geleerd hoe belangrijk het is
         di 29 maart  Tijdens deze week heb ik in de voormiddag gewerkt aan mijn opdracht rond bonded       om op een pro-actieve manier problemen op te lossen.
         wo 30 maart  warehouse, mijn stageverslag of mijn website. Na de middag heb ik op de afdeling Despatch  Het is ook belangrijk om een duidelijk overzicht te
         do 31 maart  het uitgaande transport gefactureerd. Daarnaast heb ik ook de aangifte voor Intrastat    bewaren van alle vrachten die dagelijks moeten
         vr 1 april  gedaan.                                           vertrekken.
         za
         zo
Logboek                                                                                        Stagebegeleiding
Bijlage 2
Logboek stageperiode Logistiek Management                                                                           optie: LM
                                             HWBK                                                     39
Academiejaar 2004-2005
                             Logboek stageperiode Logistiek Management
                                                                      Schaliehoevestraat 12
         Student:   Cindy Vervoort                Bedrijfsadres:                  DDH Logistics 2220 Heist-op-den-Berg
         Telefoon   015/24.53.69                 Contact bedrijf:                        David Decuber
         E-mail    cindy_vervoort@hotmail.com          Telefoon                            015/25.91.44
         GSM      0495/37.29.80                Fax                              015/25.91.91
         Zie toelichting onderaan logboek              E-mail contactpersoon:                     david.decuber@dlogistics.com
         ma 4 april Deze week heb ik de hele week op de afdeling Despatch gewerkt. Zo heb ik kunnen kennis
         di 5 april maken met alle aspecten van het uitgaande transport. Ik heb de gewone vrachten         Tijdens deze week heb ik geleerd hoe belangrijk het is
         wo 6 april afgehandeld. Daarnaast heb ik orders verstuurd met de koerdienst DHL, de orders voor      om op een pro-actieve manier problemen op te lossen.
         do 7 april Gillette afgehandeld en kleinere sample - orders verstuurd. Ik heb de aangifte voor Intrastat  Het is ook belangrijk om een duidelijk overzicht te
               gedaan en creditnota's afgehandeld. Woensdagvoormiddag heb ik alleen op Despatch        bewaren van alle vrachten die dagelijks moeten
         vr 8 april gezeten en alles in goede banen geleid.                             vertrekken.
         za
         zo
         ma 11 april                                                 Deze week werd er een nieuw systeem geïntroduceerd
         di 12 april                                                 voor het boeken van de transporten. Dit leverde een
         wo 13 april                                                 aantal problemen op, zoals transporteurs die afhaakten
         do 14 april                                                 of verkeerde trailer - of containernummers doorgaven.
               Tijdens deze week heb ik in de voormiddag gewerkt aan mijn opdracht rond bonded         Het was dus belangrijk om het overzicht te bewaren en
               warehouse, mijn stageverslag of mijn website. Na de middag heb ik op de afdeling Despatch    goed mee op te letten dat de vrachtwagens geladen
         vr 15 april het uitgaande transport gefactureerd en kleinere orders voor DHL afgehandeld.          werden met de juiste lading.
         za
         zo
         ma 18 april                                                 Elke vrachtwagen die vertrekt moet aan de afdeling
         di 19 april Tijdens deze week heb ik in de voormiddag gewerkt aan mijn opdracht rond bonded         Despatch verzegeld worden en de CMR moet
         wo 20 april warehouse, mijn stageverslag of mijn website. Na de middag heb ik op de afdeling Despatch    afgetekend worden. Er komen dagelijks chauffeurs van
         do 21 april het uitgaande transport gefactureerd. Ik heb ook creditnota's afgehandeld van producten die   verschillende nationaliteiten langs, die uiteraard
               teruggezonden zijn. Daarnaast heb ik importdocumenten afgehandeld en verstuurd met de      verschillende talen spreken. Het is dus belangrijk om je
         vr 22 april koerdienst DHL naar de expediteur.                               in verschillende talen te kunnen uitdrukken.
         za
         zo
Logboek                                                                                         Stagebegeleiding
Bijlage 2
Logboek stageperiode Logistiek Management                                                                        optie: LM
                                            HWBK                                                   40
Academiejaar 2004-2005                             Logboek stageperiode Logistiek Management
                                                                    Schaliehoevestraat 12
         Student:   Cindy Vervoort                Bedrijfsadres:                DDH Logistics 2220 Heist-op-den-Berg
         Telefoon   015/24.53.69                 Contact bedrijf:                       David Decuber
         E-mail    cindy_vervoort@hotmail.com          Telefoon                           015/25.91.44
         GSM     0495/37.29.80                Fax                             015/25.91.91
         Zie toelichting onderaan logboek             E-mail contactpersoon:                    david.decuber@dlogistics.com
         ma 25 april                                              Het nieuwe boekingsysteem zorgt nog steeds voor
         di 26 april                                              problemen. Het is dus belangrijk om het overzicht over
         wo 27 april                                              de verschillende zendingen te bewaren. De
         do 28 april Tijdens deze week heb ik in de voormiddag gewerkt aan mijn opdracht rond bonded      communicatie met de ondertransporteurs en de
               warehouse, mijn stageverslag of mijn website. Na de middag heb ik op de afdeling Despatch chauffeurs is dan ook belangrijk om het verwisselen van
         vr 29 april het uitgaande transport gefactureerd. Daarnaast heb ik importdocumenten afgehandeld.    vrachten te vermijden.
         za
         zo
         ma 2 mei                                                Coördinatie en communicatie met de medewerkers in
                                                            het magazijn is belangrijk, zodat zij weten welke
               Deze dagen heb ik op de afdeling Receiving de binnenkomende goederen ontvangen en in vrachtwagen gelost moet worden en zo kunnen zij ook
               het computersysteem verwerkt. Verder heb ik de coördinatie van de binnenkomende      de goederen naar het grote magazijn voor bulkopslag
         di 3 mei  vrachtwagens gedaan.                                    voeren.
         wo 4 mei  Afwezig wegens ziekte
         do 5 mei  Onze Heer Hemelvaartdag - Vrije dag
         vr 6 mei  Brugdag - Vrije dag
         za
         zo
         ma 9 mei
         di 10 mei
         wo 11 mei                                               Pro-actief problemen kunnen oplossen is belangrijk bij
         do 12 mei                                               de coördinatie en de planning van het uitgaande
         vr 13 mei  Facturatie van uitgaande transporten en opstellen van creditnota's.            transport.
         za
         zo
         ma 16 mei  Pinkstermaandag - Vrije dag
                                                            Zelfstandig werken en de personen die bellen en
               Facturatie van uitgaande transporten. Na de middag heb ik zelfstandig de Despatch-afdeling langskomen trachten verder te helpen zonder enige
         di 17 mei  bemand.                                          hulp van de medewerkers op de Despatch-afdeling.
                                                            Goede planning en organisatie zijn nodig. Ook efficiënt
         wo 18 mei  Facturatie van uitgaande transporten.                           problemen kunnen afhandelen is belangrijk.
               Klasseren van importdocumenten en versturen van deze documenten naar de douane-      Goede planning en organisatie zijn nodig. Ook efficiënt
         do 19 mei  expediteur.                                        problemen kunnen afhandelen is belangrijk.
         vr 20 mei  Afspraak op school met de stagebegeleider. Niet aanwezig geweest op de stageplaats.
         za
         zo
Logboek                                                                                      Stagebegeleiding
Bijlage 2
Logboek stageperiode Logistiek Management                                                                          optie: LM
                                             HWBK                                                    41
Academiejaar 2004-2005
                             Logboek stageperiode Logistiek Management
                                                                      Schaliehoevestraat 12
         Student:   Cindy Vervoort                Bedrijfsadres:                  DDH Logistics 2220 Heist-op-den-Berg
         Telefoon   015/24.53.69                 Contact bedrijf:                        David Decuber
         E-mail    cindy_vervoort@hotmail.com          Telefoon                            015/25.91.44
         GSM     0495/37.29.80                 Fax                              015/25.91.91
         Zie toelichting onderaan logboek              E-mail contactpersoon:                     david.decuber@dlogistics.com
                                                               Zelfstandig werken en zelf problemen oplossen is zeker
                                                               belangrijk. Zo waren er 2 ladingen omgewisseld en
               In de voormiddag heb ik verder gewerkt aan mijn stageverslag. Na de middag heb ik de      deze dreigden op de foute vrachtwagen terecht te
               bestelling voor Gillette-producten afgewerkt. Daarnaast heb ik de facturatie van de gewone   komen. Gelukkig heb ik de fout tijdig kunnen
         ma 23 mei  transporten verder afgewerkt. Ik heb de Despatch-afdeling nog een uurtje alleen bemand.    rechtzetten.
               In de voormiddag heb ik verder gewerkt aan mijn stageverslag. Na de middag heb ik de
               uitgaande transporten gefactureerd. Ik heb ook transportfacturen ingebracht in het overzicht
         di 24 mei  van de transportkosten.
               In de voormiddag heb ik gewerkt aan mijn stageverslag en mijn website. Na de middag heb
         wo 25 mei  ik facturen van DHL gecontroleerd en het uitgaande transport gefactureerd.           Goede planning en organisatie zijn nodig. Ook efficiënt
               Facturatie van de uitgaande transporten. Ingeven van de verzendnota's voor de Gillette -    problemen kunnen afhandelen is belangrijk. Een vlotte
         do 26 mei  actie in de winkels van AD Delhaize.                              coördinatie met de medewerkers op de andere
         vr 27 mei  Afspraak op school met de stagebegeleider. Niet aanwezig geweest op de stageplaats.      afdelingen van het bedrijf is onontbeerlijk.
         za
         zo
         ma 30 mei
         di 31 mei
         wo 1 juni                                                  Planning - en organisatietalent zijn belangrijke
         do 2 juni  Afwerking van het stageverslag. Facturatie van de uitgaande zendingen en opstellen van     competenties waarover men als medewerker op de
         vr 3 juni  creditnota's. Ik heb ook de Intrastat-aangifte afgehandeld.                  afdeling Despatch moet beschikken.
         za
         zo


         Toelichting
         * Vul aan in de eerste kolom met de concrete datum
         * Probeer op het einde van iedere dag een korte samenvatting te maken van de uitgevoerde activiteiten.
         * Probeer ook telkens aan te geven welke competenties aan bod zijn gekomen. Hiervoor kan je refereren aan de doelstellingen van de stage.
         Deze elementen vind je ook in de beschrijving van de stageopdracht.
         * Bespreek problemen asap met de stagebegeleider
Logboek                                                                                        Stagebegeleiding

								
To top