Factsheet BTW tarieven Frankrijk by btwplus

VIEWS: 29 PAGES: 1

									                Factsheet BTW tarieven Frankrijk

Frankrijk kent vier BTW tarieven: te weten twee lage, een extra laag en een hoog tarief. De lage BTW tarieven in
Frankrijk bedragen 5,5% en 7% en gelden onder andere voor water, sommige etenswaren, medische , boeken,
landbouw, hotels en sport. Het hoge BTW tarief in Frankrijk bedraagt 19,6% en geldt voor alle overige leveringen
en diensten. Daarnaast bestaat er een nultarief of nihiltarief van 0% voor internationale handel (export) en
internationaal vervoer. Frankrijk kent ook een superverlaagd tarief van 2,1% voor apotheek, kranten en TV.

Sommige gebieden zijn uitgezonderd van het Franse BTW tarief

In Corsica en de overzeese gebieden gelden afwijkende BTW tarieven.

Corsica
- 0,9% voor theater en circus en de verkoop van slachtvee
- 2,1% voor goederen waarop in Frankrijk het verlaagde tarief van toepassing is
- 13% olieproducten
Voor de overige goederen en diensten geldt, net als op het vasteland, het standaard tarief van 19,6%.

Overzeese gebieden
In de overzeese gebieden, met uitzondering van Frans Guyana, zijn een verlaagd tarief van 2,1% en een
standaard tarief van 8,5% van kracht.

Monaco
Goederen en diensten geleverd aan of door Monaco, worden geacht aan of door Frankrijk te zijn geleverd.

Historie BTW tarief Frankrijk

Hieronder tref je een overzicht aan van de historische Franse BTW tarieven. Deze geschiedenis het tarief van de
BTW in Frankrijk begint op het moment van de invoering van de BTW in Frankrijk op basis van de Europese
BTW-richtlijnen in 1968.
Tot 1 januari 1970 werd in Frankrijk BTW geheven over bedragen inclusief BTW. Vanaf die datum wordt de BTW,
net als in Nederland, geheven over de netto prijs, dus exclusief BTW.
Wat met name opvalt is dat het BTW tarief in Frankrijk altijd erg hoog is geweest. Daarnaast valt op dat het
Franse BTW tarief erg vaak wordt gewijzigd. Momenteel is het Franse BTW tarief net iets lager dan het
Nederlandse tarief.

Tabel BTW tarieven Frankrijk:

                 Percentage
Ingangsdatum
                 laag/hoog/verhoogd/geparkeerd
1 januari 1968          6% / 16,66% / 20% / 13%
1 december 1968         7% / 19% / 25% / 15%
1 januari 1970          7,5% / 23% / 33,33% / 17,6%
1 januari 1973          7% / 20% / 33,33% / 17,6%
1 januari 1977          7% / 17,6% / 33,33% / -
1 juli 1982           4|5,5|7% / 18,6% / 33,33% / -
1 juli 1986           2,1|4|5,5|7|13% / 18,6% / 33,33%
                 2,1|4|5,5|7|13% / 18,6% / 33,33%
17 september 1987
                 / 28%
1 december 1988         2,1|4|5,5|7|13% / 18,6% / 28% / -
1 januari 1989          2,1|5,5|13% / 18,6% / 28% / -
8 september 1989         2,1|5,5|13% / 18,6% / 25|28% / -
1 januari 1990          2,1|5,5|13% / 18,6% / 25% / -
13 september 1990        2,1|5,5|13% / 18,6% / 22% / -
29 juli 1991           2,1|5,5% / 18,6% / 22% / -
1 januari 1993          2,1|5,5% / 18,6% / – / -
1 augustus 1995         2,1|5,5% / 20,6% / - / -
1 april 2000           2,1|5,5% / 19,6% / – / -
1 januari 2012          2,1|5,5|7% / 19,6% / – / -Bron: www.btwtarief.net/frankrijk/

								
To top