Social responsibility What will a new ISO standard mean for the by malj

VIEWS: 3 PAGES: 25

									Mye som før virket OK er i dag uakseptabelt


...over streken?
Samfunnsansvar
  og moral        78

  Økonomi og
              66
  lønnsomhet

Miljøbevissthet      65

  Reklame og
  informasjon
              58

         0  20  40  60  80


                     6
Etikk – et styre- og ledelsesansvar

• Styret har ansvar for at ledelsen skaper en god
 bedriftskultur
• Bedriftsleder har ansvar for hele virksomheten
  – Redelig, etisk og lovlig adferd i bedriften
  – Kultur for å opptre ordentlig er en viktig lederoppgave
  – Leders egen adferd setter standarden
• NHOs ansvar:
  – Bidra til at bedriftene har kunnskap om hva samfunnet
   forventer, hva lov og rett krever - og hvordan man jobber
   med å hindre at ansatte i bedriften trår over streken
NHO – organisasjonen for
ansvarlig næringsliv
        Når sant skal sies 2007

       …over streken? 2006

      Ny kunnskap 2004

      Nytt fokus 2003

  Standpunkt korrupsjon 2000

  Smøring til debatt 1993

Etikkprosjekt 1991-1994 – Etikkutvalg siden 1995
Det blir mindre smøring

•  Smøring forekommer i min              •  Smøring i min bransje i forhold
  bransje:                        til for 10 år siden:

                                                65,1%

                49,5%
         36,5%
                                        31,3%

   14%
                                 3,6%

  Svært ofte/ Noen ganger  Sjelden/              Oftere    Omtrent    Sjeldnere/
    ofte           aldri                     som før    nesten aldri               NHO-bedrifter. Gjennomført med Questback februar 2006 – ca 600 bedrifter svarte (35%)
En fallende tendens
Både offentlige og private etterspør

• Klare forventninger om gaver, representasjon eller
 utgiftsdekning fra:
                                   19,9%           Noen ganger
                        17,2%                      Ofte
                                                Svært ofte
             10,4%
        7,1%    Stat     Kommune     Stor bedrift    Mindre bedrift             NHO-bedrifter – gjennomført med Questback februar 2006 – ca 600 bedrifter svarte (35%)
Smøring er ikke avgjørende

• Hva har skjedd når du har latt være å gi?


• En annen har trolig
 fått kontrakten/salget    2,90 % 16,90 %              80,10 %
• Forholdet er blitt
 dårligere           2,90 %  19,60 %            77,50 %


                        Mer enn 3 ganger     1-3 ganger    Aldri
            NHO-bedrifter – gjennomført med Questback februar 2006 – ca 600 bedrifter svarte (35%)
Korrupsjon og smøring

• Gi eller ta i mot en ”utilbørlig fordel” – ”i anledning
 stilling, verv eller oppdrag”
  – Både giver og mottaker
  – Både privat og offentlig ansatte kan være korrupte
• Påvirkningshandel
• Tilretteleggelsespenger
• Gråsonen mot relasjonsbygging
  – Gaver
  – Bevertning, gjestfrihet
Behov for møteplasser

• Skaper muligheter – løser problemer
  – Nettverk som kilde til informasjon og kompetanse
  – Gode relasjoner kan redusere transaksjonskostnader
• Kundeforhold til storkunder
  – Noen produkter utvikles sammen med kunder – andre krever
   stor fleksibilitet i produksjon og leveranser
  – Ikke alle produkter passer i en selgerkoffert. Krever reise og
   tid.
  – Krevende internasjonale relasjoner – ulike forventninger til
   samarbeid

• Bygge tillit er avgjørende i mange
 forretningsforhold
NHO-veileder om gaver, oppvartning
og utgiftsdekning
• NHO arbeidsgruppe om ”Smøring” / Relasjonsbygging
  – NHOs utvalg for etikk og samfunnsansvar og Juridisk hovedutvalg
   i NHO

• Tre temaer
  – Gaver i forretningsforhold
  – Representasjon
  – Utgiftsdekning

• Rimelige grenser
  – Er uakseptabelt
  – Må vurderes nøye
  – Er som regel greit
Bedrifter bør veilede sine ansatte

• Ansatte etterspør råd og veiledning
• Medier og pressgrupper så vel som offentlige organer
 spør hvilke retningslinjer bedriften følger
• Retningslinjer kan bidra til å sikre at bedriften følger
 loven
Hvordan veilede ansatte

•  Etiske retningslinjer
•  En åpen kultur for å diskutere adferdsspørsmål
•  Eksemplets makt
•  Tydelige reaksjoner

• Toppleder må være pådriver
• Ansatte bør engasjeres
• Legg vekt på å kommunisere
 retningslinjene
Retningslinjer

• Generelle skjønnsmessige retningslinjer eller skarpe
 grenser? (Beløp, gavestopp)
• Hvem godkjenner når det er tvil?
• Plikt til å rapportere brudd på retningslinjer?
• Hvordan følger vi opp – hvordan reagerer vi på
 brudd?
En veileder i bedriftens arbeider

• Viktige momenter å vurdere
• Eksempler på vurderinger
Tenk gjennom dette i bedriften!
 www.nho.no/etikk
www.nho.no/overstreken
 www.nho.no/varsling

								
To top