Docstoc

V�gfrontsanalys

Document Sample
V�gfrontsanalys Powered By Docstoc
					VÅGFRONTSANALYS                          Detta görs med en helt ny mätanordning,
                          s k aberrometer.
                          Ögat är ett komplext optiskt system
                          med flera olika brytande medier.
                          I de olika medierna kan förekomma
                          ett flertal större eller mindre brytningsavvikelser
                          (s k aberrationer). De
                          ”traditionella” brytningsavvikelserna
                          (närsynthet, översynthet, astigmatism)
                          kallas för aberrationer av lägre ordning
                          och har kunnat korrigeras och behandlas
                          länge.
                          De mindre avvikelserna däremot,
   Vågfrontsanalysen innebär ett helt nytt
                          s k aberrationer av högre ordning, har
  tillvägagångssätt att mäta och utvärdera    tidigare varken kunnat mätas eller
       ögats brytningsförmåga.       korrigeras.
  Den nya metoden går ut på att registrera    Med hjälp av vågfrontstekniken
     ögats brytningsförmåga över ett     kan man nu dels registrera, men även
    stort antal separata punkter, medan    behandla dessa individuella avvikelser
    man med tidigare metoder lyckades     genom att koppla aberrometern med
mäta enbart den genomsnittliga brytningskraften.  excimerlaser-utrustningen. Detta system
       Man kan med andra ord        styr sedan laserstrålen så att den
   säga att med vågfrontstekniken lyckas    kan scanna sig över hornhinnan, där
   man kartlägga ögats ”fingeravtryck”.     var och en av mätpunkterna avbildas,
                          och behandlar den aktuella brytningsavvikelsen
                          för varje punkt.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags: eyes
Stats:
views:2
posted:11/20/2012
language:
pages:1