Fakta om synfel by novius.se

VIEWS: 36 PAGES: 1

									FAKTA
         NORMALT ÖGA
         Ett normalt öga kan se ett objekt skarpt eftersom
         ljusstrålarnas brytningspunkt hamnar precis på ögats
         näthinna.

         NÄRSYNT ÖGA
       Närsynthet eller myopi är oförmågan att se tydligt
       på långt håll. Närsynthet uppstår när en persons öga
       är för långt eller dess hornhinna för krökt. I båda
 Normalt öga fallen bryts ljusstrålarna framför näthinnan. Symptomen
       vid närsynthet är bl.a. suddig syn och överansträngda
       ögon.

         ÖVERSYNT ÖGA
         Översynthet eller hyperopi är motsatsen till närsynthet.
         I detta fall är ögat för kort och ljusstrålarna har
         sin brytningspunkt bakom näthinnan.

         ASTIGMATISM
       Astigmatism orsakas av att hornhinnan inte är jämnt
 Närsynt öga rundad. Det som lider a astigmatism får skeva synintryck
       som följd av hornhinnans oregelbundenhet.
       Den kan liknas vid formen av en rugbyboll. Synintrycken
       är otydliga och spöklika pga. ljusstrålarna
       bryts till skilda punkter. Vid extrema fall kan saker
       på både långt och kort håll upplevas otydligt. Många
       personer som är närsynta har även en viss grad av
       astigmatism.

         SYNFELSKORRIGERANDE KIRURGI
         (REFRAKTIV)
 Översynt öga
         De refraktiva ingreppen kan delas upp i två stora
         grupper:
         ❍ Ingrepp som utförs på ögats hornhinna:
          Ytliga: Epi-LASIK, LASEK
          Djupa(flik): InLASIK, LASIK
         ❍ Ingrepp som utförs på ögats inre delar
         (intraokulära ingrepp): ICL, RLE
         Alla refraktiva ingrepp syftar till att ändra ögats
         brytningsförmåga så att ljusstrålarna skall kunna
         fokusera på näthinnan.
         De olika ingreppen kompletterar varandra och
         tillåter individuella, skräddarsydda behandlingar.
         Valet av metod eller kombination av metoder
         avgörs först efter att man har blivit grundligt undersökt
         av våra ögonläkare och alltid i samråd med
         patienten.
         De allra flesta blir av med sitt synfel helt och
         hållet. Hos ett fåtal personer kan dock resultatet
         påverkas av faktorer som har att göra med den individuella vävnadsreaktionen och
         läkningen.

								
To top