Launch Meeting Overview - Linkos by malj

VIEWS: 3 PAGES: 8

									Klinické zkušenosti s přípravkem gefitinib (Iressa) v
       léčbě solidních nádorů
    Pracovní setkání fóra onkologů a zástupců pojišťoven


           MOÚ Brno, 20.května 2005
        MUDr. Markéta Gálová, MOÚ Brno
     Doc. MUDr. Jana Skřičková, CSc., KTRN FN Brno


                 1
           Iressa ve světě


 První a nejvíce probádaný zástupce biologické léčby
   (EGFR TKi)
 400 studií
 >200 000 celkem léčených pacientů
 EAP* >100 000 léčených pacientů
 EAP* Extended Access Programm
                 2
         Iressa ve světě


 Zaregistrována v 36 zemích světa (vč. USA, Japonska,
Švýcarska)


 Indikace pro NSCLC (nemalobuněčný karcinom plic)
              3
          Iressa ve studiích
Tumory s vysokou expresí        Nejčastější studie
EGFR


                 NSCLC (1., 2., 3. linie
 Plíce              léčby)
 Hlava a krk
 Mamma              H&NC* (1., 2., 3. linie léčby)
 Pankreas
 Kolorektum            Ca prsu (neoadjuvantní
 Prostata             léčba, pokročilá stádia)

                 CRC* (1., 2., 3. linie léčby)
*H&NC karcinom hlavy a krku
               4
*CRC  karcinom kolorekta
          Iressa - ASCO 2005

65 sdělení:

 30 … NSCLC

  3 … H&NC (abstr. 5531, 5532, 5563)
  5 … CRC   (např. abstr. 3659, 3154)
  3 … Ca prsu (např. abstr. 3080)
  1 … více dg kromě NSCLC (abstr. 3162, n =193 pts !)
                5
Iressa – účinnost a snášenlivost léčby

 50% pacientů má benefit z léčby s dg NSCLC
 30% pacientů s minimálně ročním přežíváním u dg NSCLC
 >50% pacientů dosáhlo „disease control“ (CR/PR/SD) u dg
   H&NC


 Dobrá snášenlivost versus chemoterapie
 Pohodlné podávání a dávkování :
    - tablety
    - ambulantní léčba
    - jednotné dávkování


               6
        Iressa - zkušenosti MOÚ1/ NSCLC … 31 pacientů v rámci EAP

2/ H&NC … 4 pacienti v rámci EAP
    … 2 pacienti v rámci studie f III „IMEX“

3/ Nádory prsu … 9 pacientek v rámci studie f II (neoadjuvance)
                  7
              Závěr
 Jak identifikovat pacienty, u nichž bude lék úspěšný?
 Možné prediktivní biomarkery?
               8

								
To top