Kallelse till m�te - Start by NKB4nmzL

VIEWS: 11 PAGES: 3

									                                 KALLELSE TILL MÖTE
                                 2007-09-17
 JK

                                 Till:
 AVSEENDE: SAMVERKAN MELLAN SWEDISH                Enligt sändlista
      CONSULTANTS OCH SIDA
 Tid:         Torsdag 18 okt, 13-16
 Plats:        Sidas Hörsal
        Välkommen till årets stora möte mellan
        konsultbranschen och Sida!
        – Vad betyder regeringens beslut om landfokusering i praktiken? Vad
        innebär de olika landkategorierna? Hur ser tidplanerna ut?

        – Vad händer med Sidas pågående arbete med ämneskoncentration? Blir
        det förändringar i Sidas arbetssätt och organisation?

        – Vad betyder ”selektivt samarbetet genom aktörssamverkan”? Vad får
        detta för konsekvenser för svenska aktörer?

        – Vad vill konsultbranschen att Sida ska tänka på i denna tid av
        förändringar?

        Se där ett antal viktiga frågor att ventilera. Väl mött på Sida den 18
        oktober! Anmäl dig till hans.wettergren@sida.se.

        Med vänliga hälsningar


        Anne-Charlotte Malm
        Avdelningschef INEC
C:\Docstoc\Working\pdf\f219a766-a1a1-4fe8-970e-08fff5c902f8.doc
Sida                                      2 (3)


    Program

    1230-1300  Lunchsmörgås

    1300-1315  Introduktion, uppföljning av förra mötet och årets arbete
          Anne-Charlotte Malm, avdelningschef INEC
          Tina Karlberg, ordförande Swedish Consultants

    1320-1400  Landfokusering
          Hans Lundqvist, departementssekreterare UD/Styr
          Konsekvenser för Sida, rådgivare Staffan Smedby GD/stab
          Frågor, synpunkter

    1400-1440  Ämneskoncentration,
          Jan Bjerninger, avdelningschef Natur
          Anne-Charlotte Malm avdelningschef INEC
          Frågor, synpunkter

    1440-1500  Kaffe

    1500-1540  Aktörssamverkan
          Elenore Kanter, departementsråd UD/UP
          Lars Liljeson, enhetschef INEC/Bredsam
          Frågor, synpunkter

    1540-1600  Bred diskussion, allmänna frågor och svar

    1600-1610  Avslutning
          Tina Karlberg och Anne-Charlotte Malm

    Moderator  Johan Åkerblom    1610-1700  Mötestorg
          Möjlighet att träffa några landansvariga från Sidas
          regionavdelningar och INEC/Bredsam för information om
          kommande insatser
Sida                           3 (3)


    Sändlista

    Medlemmar i Swedish Consultants

    Hans Lundquist, UD
    Elenore Kanter, UD
    Mats Borgenvall, UD
    Lena Tranberg, UD

    Sidas Ledningsgrupp
    Mikael Boström, DESO/Desa
    Låtta Brodén, PEO/Lär
    Amandio Lopez, PEO/Lär
    Ola Andersson, EVU/Jur
    Johan Tenger, EVU/Jur
    Eva Parry, EVU/Jur
    Gunilla Cederqvist, INFO
    Moa Bergman, INFO
    Claes Leijon, INEC/AL
    Anders Hagwall, INEC/Infra
    Christina Hartler, INEC/Marknad
    Thomas Melin, INEC/Urban
    Lars Liljeson, INEC/Bredsam
    Rolf Folkesson, INEC/Bredsam
    Johan Åkerblom, INEC/Bredsam
    Hans Wettergren, INEC/Bredsam

    Särskilt för mötestorget 1610-1700
    Landansvariga från Sidas regionavdelningar
    Medarbetare från INEC/Bredsam (ITP, Finans, KTS)
    Aktörssamverkan)

								
To top