Sastanak sa Agencijom za znanost i visoko obrazovanje by J4nqtLd

VIEWS: 16 PAGES: 8

									                           Sastanak
              s Agencijom za znanost i visoko obrazovanje (ENIC/NARIC)
                  u prostorijama HGK 23.03.2012. u 14:00 sati


  Projekt prijevoda na engleski i njemački jezik Popisa stručnih naziva i njihovih kratica objavljen u
                    Narodnim novinama broj 87 od 21. 07. 2009
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nazočni:

Agencija za znanost i visoko obrazovanje:
Emita Blagdan
Katica Šimić

Društvo sudskih tumača i prevoditelja:
Irena Gizdavčić, predsjednica
Vesna Cigan, tajnica

Zajednica za strane jezike pri HGK
Grupacija prevoditelja:
Vesna Kudumija, član Vijeća
Vesna Kaniški, član Vijeća
Monika Blagus, Filozofski fakultet u Zagrebu
Anton-Jan KlasincKRATAK OSVRT:

Stav AZVO: ne prevoditi hrvatske kvalifikacije.

Preporuka sudskim tumačima kod službenih prijevoda:

Napomena:

- kod prevođenje sa stranog jezika na hrvatski:
Prijevod inozemne obrazovne kvalifikacije nije ekvivalent hrvatskoj obrazovnoj kvalifikaciji, već
odgovara izvorniku sastavljenom na ____ jeziku

- kod prevođenje s hrvatskog jezika na strani:
Prijevod hrvatske obrazovne kvalifikacije nije ekvivalent obrazovnoj kvalifikaciji u državi na čiji jezik se
ista kvalifikacija prevodi


Prvi sastanak 22.10.2009. godine održan je s Agencijom, jer smo od službenih tijela očekivali
rješavanje pitanja prijevoda titula na engleski jezik radi sređivanja terminologije, svjesni kako je na
razini Hrvatske potrebno postići dogovor oko određenih prijevodnih ekvivalenata.

Npr.: stručni pristupnik ne može ostati na hrvatskom, potrebno ga je nekako prevesti:
„ ....Upon completion of professional studies with less than 180 ECTS credits, students are awarded a
professional title of stručni pristupnik (since this is a short cycle programme there is no equivalent
translation for this degree in the English language) with a reference to a specialisation. ..... .
Source: Ministry of Science, Education and Sports of the Republic of Croatia

Ponudili smo svoju pomoć i rekli da ćemo mi to pokušati napraviti:
„Predstavnici sudskih tumača i prevoditelja dogovorit će se o mogućnosti prevođenja postojećeg
popisa stečenih akademskih i stručnih naziva te akademskih stupnjeva na engleski jezik.“
Projekt smo završili. Sljedeći korak je postaviti ga u zaštićeno područje i dati na korištenje članovima
Grupacije prevoditelja i Društva sudskih tumača i prevoditelja.

Ideja o krovnoj udruzi se ponovno potvrđuje kao ispravna. Potreban je zajednički nastup kako bismo
tijelima ukazali na krizna žarišta i pokušali ih uvjeriti da se nešto ipak treba pokrenuti, pa možda čak i
nametnuli svoja rješenja.

Jedini konsenzus na razini RH: visoke škole: Polytechnic ili University of Applied Sciences
Zasad nitko nema namjeru napraviti ono što je svojevremeno bilo na stranicama Rektorskog zbora
(http://public.carnet.hr/rektorat) (Tih podataka više nema).


PS: STAV MINISTARSTVA OBRAZOVANJA:
(Izvadak iz dopisa Agencije od 29.02.2012.

„Prilozi uz zaključke sastanka na temu Prevođenje hrvatskih kvalifikacija na strani jezik“
Iz korespondencije Agencije za znanost i visoko obrazovanje s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i
sporta vezane za pitanje prevođenja hrvatskih kvalifikacija i naziva proizašao je stav da se u
službenim dokumentima i javnim ispravama ne bi na strane jezike trebalo prevoditi vrste studija, kao ni
akademske i stručne nazive i njihove kratice, kako je i navedeno u pratećim dokumentima Lisabonske
konvencije, gdje se skreće pozornost na činjenicu da korištenje Dopunske isprave o studiju može
pomoći u smanjenju potrebe za prevođenjem ključnih dokumenata, Što je u skladu s uputama
Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta navedenim u dokumentu Dopunska isprava o studiju
(Upute, pravila i ogledni primjeri),

Isto tako, radi olakšavanja međunarodne usporedivosti, hrvatski akademski i stručni nazivi, odnosno
vrste studija u službenim dokumentima i javnim ispravama trebali bi se navoditi paralelno s razinama
HKO, EQF, ISCED-a, bolonjskim razina studija ili nekim drugim međunarodno priznatim
standardima.".

Iz ovoga se nameće zaključak kako svako visoko učilište razine treba riješiti samo.

Stav Ministarstva je jasan: hrvatske kvalifikacije se ne prevode.

Prevoditeljima, a i svima koji na ovaj ili onaj način komuniciraju s inozemstvom, državna tijela bi ipak
trebala dati u ruke barem neke instrumente, barem navesti koja to razina hrvatskih kvalifikacija
odgovara razini jednog od međunarodno priznatih standarda (HKO, EQF, ISCED). Taj dio ne možemo
riješiti niti sami niti pojedinačno.

Potreban nam je kostur, potrebno je odlučiti koji će se standard koristiti pri prevođenju titula: prevoditi,
objasniti, itd.

Stav EU:
Easier comparison
At present, an enterprise in France may hesitate to recruit a job applicant from, say, Sweden, because
it does not understand the level of the qualifications presented by the Swedish candidate. But once the
EQF is fully implemented, a Swedish person's certificates will bear a reference to an EQF reference
level. The French authorities will have already decided where their own national certificates in the field
concerned lie, so the French enterprise would use the EQF reference to get a better idea of how the
Swedish qualification compares to French qualifications.
(zvor: http://ec.europa.eu/eqf/about_en.htm)

Preporuka EU:
Agreed upon by the European institutions in 2008, the EQF is being put in practice across Europe. It
encourages countries to relate their national qualifications systems to the EQF so that all new
qualifications issued from 2012 carry a reference to an appropriate EQF level. An EQF national
coordination point has been designated for this purpose in each country.

Sastavila: Vesna Kaniški
Zagreb, 26.03.2012.
Zajednički projekt:
Društvo sudskih tumača i prevoditelja
i Zajednice za strane jezike pri HGK

Prijevod i rad na projektu:

____________________________________________________________________________


Njemački:

Slavica Bilić
Monika Blagus
Ciklopea: Daria Bogović i Vanja Vurdelja
Sanja Schneider
Suzana Šimunčić
Vesna Kaniški

slavica.bilic1@zg.t-com.hr
sanja.schneider@zg.htnet.hr
daria.bogovic@ciklopea.com
vanja.vurdelja@ciklopea.com
unieco@zg.t-com.hr
blagusmonika@gmail.com
vesna.kaniski@zg.htnet.hr


Engleski:

Mirela Dorotić
Ciklopea: Mihaela Kovačić Kunštek
Ivana Brozić
Anton-Jan Klasinc
Petra Uroda
Vesna Kudumija
Vesna Kaniški

petra.uroda@gmail.com
ajklainc@yahoo.com
ivana.brozic@zg.htnet.hr
mirela.dorotic@inet.hr
vesna.kudumija@zg.t-com.hr
vesna.kaniski@zg.htnet.hr


Sastavila: Vesna Kaniški
Zagreb, 23.03.2012.
Prilog 1:
                 ZAKLJUČCI
   sa sastanka na temu "Prevođenje hrvatskih kvalifikacija na strani jezik"
   održanog u prostorima Agencije za znanost i visoko obrazovanje, Donje
               Svetice 38/5, Zagreb
              22.10.2009. u 14:00 sati

Sudionici:
- popis sudionika u prilogu dokumenta

Uvod:
Sastanak je organiziran s predstavnicima prevoditeljske struke kako bi se definirali problemi
na koje nailaze prevoditelji i sudski tumači kod prevođenja hrvatskih, ali i inozemnih
kvalifikacija na neki strani jezik te kako bi se dali prijedlozi za moguće rješavanje problema.

Zaključci sastanka:

1. Agencija za znanost i visoko obrazovanje će dostaviti prijedlog teksta koji bi sudski
  tumači i prevoditelji uključivali u svoje prijevode kao napomenu, kako bi se zaštitili od
  zlouporabe prijevoda, odnosno krivog tumačenja.
2. Agencija za znanost i visoko obrazovanje će provjeriti porijeklo informacija na engleskom
  jeziku dostupnih na nekadašnjim internetskim stranicama sveučilišta u Zagrebu
  (http://public.carnet.hr/rektorat)
3. Pri prevođenju na engleski jezik hrvatskih kvalifikacija "pristupnik", koje se stječu
  završetkom stručnih studija u trajanju kraćem od 3 godine i čijim završetkom se stječe
  manje od 180 ECTS, predlaže se koristiti engleski termin "Associate degree" jer ta razina
  inozemne kvalifikacije najbliže odgovara pravima koje ima osoba koja je "pristupnik" u
  Republici Hrvatskoj.
4. Agencija za znanost i visoko obrazovanje će uputiti upit Ministarstvu vanjskih poslova i
  europskih integracija kako bi utvrdili koji propisi iz područja visokog obrazovanja su
  prevedeni na engleski jezik (upit poslati g. Cvijanović, Samostalna služba za prevođenje
  MVPEI).
5. Agencija za znanost i visoko obrazovanje će kontaktirati nadležne institucije kako bi dobili
  odgovor na pitanje "Smije li osoba koristi naziv/titulu navedenu u dodatku diplomi na
  stranom jeziku?".
6. Agencija za znanost i visoko obrazovanje će preko dostupnih kontakata pokušati doći do
  informacije da li u drugim europskim državama postoje dokumenti koji pomažu
  prevoditeljima pri prevođenju kvalifikacija i stečenih titula na neki strani jezik.
7. Predstavnici sudskih tumača i prevoditelja će se dogovoriti o mogućnosti prevođenja
  postojećeg popisa stečenih akademskih i stručnih naziva te akademskih stupnjeva na
  engleski jezik.
8. Agencija za znanost i visoko obrazovanje će potaknuti raspravu o problemu prevođenja
  hrvatskih kvalifikacija i naziva na višoj razini (visoka učilišta, nadležno ministarstvo i dr.).


Zabilješku izradila:
Marina Cvitanušić
Nacionalni ENIC/NARIC ured
         Prilozi uz Zaključke sastanka na temu "Prevođenje hrvatskih kvalifikacija na strani jezik"

Ad.1.
Prijedlozi AZVO za napomenu sudskog tumača:

- kod prevođenje sa stranog jezika na hrvatski:
Prijevod inozemne obrazovne kvalifikacije nije ekvivalent hrvatskoj obrazovnoj kvalifikaciji, već odgovara izvorniku sastavljenom
na ____ jeziku

- kod prevođenje s hrvatskog jezika na strani:
Prijevod hrvatske obrazovne kvalifikacije nije ekvivalent obrazovnoj kvalifikaciji u državi na čiji jezik se ista kvalifikacija prevodi

Ad.2.


U razgovoru s nadležnim službama Sveučilišta u Zagrebu dobili smo informaciju da su na internetskoj stranici
http://public.carnet.hr/rektorat dostupni stari, neažurirani podaci te da ta stranica odavno nije u upotrebi.


Ad.8.

Po ovom pitanju Agencija za znanost i visoko obrazovanje priprema dopis koji bi uputili Ministarstvu znanosti, obrazovanja i
športa s prijedlogom da se što prije odrede smjernice prevođenja postojećih titula (a nadamo se i preporuke za prevođenje
nekadašnjih titula) te ćemo predložiti da predstavnici struke (vi) svakako budu uključeni u dogovor.U vezi s ostalim točkama Zaključka, Agencija za znanost i visoko obrazovanje radi na pribavljanju podataka.
Popis sudionika sastanka na temu „Prevođenje hrvatskih kvalifikacija na strani jezik“
22.10.2009.

                                                         sudjel
                                                         o-
                                                         vanje
Br  Telefon      Ime i prezime     E-mail               Institucija/tvrtka, funkcija
                                                         na
                                                         sastan
                                                         ku
                                                         ISPRI
1   01/3833447    Damir Pavuna      damir.pavuna@integra.hr       Integra d.o.o., direktor
                                                         ČAN
                                          Gavrilović d.o.o.,       DA
2   044/81079     Lidija Ečimović    Lidija.Ecimovic@gavrilovic.hr
                                          Petrinja, prevoditeljica
            Goranka Cvijanović                     MVPEI, Samostalna       DA
3   01/45990231               gcvijanovic@mvpei.hr
            Vuković                          služba za prevođenje
   01/ 6343682;   Bojana Zeljko                       HTV, voditeljica Službe    DA
4                       bojana.lipovscak@hi.htnet.hr
   099/6348497    Lipovščak                         za prijevode
                                          samostalna djelatnost,     DA
5   01/4829380    Vesna Kaniški     vesna.kaniski@zg.htnet.hr      sudski tumač i
                                          prevoditeljica
                                          Kairos, prevođenje i      DA
6   01/3832128    Vesna Kudumija     vesna.kudumija@zg.t-com.hr
                                          poduka
            Milica Gaković                                      DA
7   01/3032735                milica.mrzljak@viadukt.hr      Viadukt d.d., prevoditelj
            Mrzljak
                                          Društvo sudskih tumača     DA
8   098/454-007    Irena Gizdavčić    Irena.Gizdavcic@t.ht.hr       i prevoditelja,
                                          predsjednica
                                          Društvo sudskih tumača     DA
9   098/318-530    Vesna Cigan      vesna.cigan@gmail.com
                                          i prevoditelja, tajnica
                                          Agencija za mobilnost i    DA
            Zrinka Dujmović                      programe Europske
10  01/ 500 5669               zrinka.dujmovic@mobilnost.hr
                                          unije, Voditelj Odsjeka
                                          za Erasmus Mundus
                                          Agencija za znanost i     DA
                                          visoko obrazovanje,
11  01/ 6274 883   Marina Cvitanušić   marina.cvitanusic@azvo.hr      Rukovoditeljica
                                          Nacionalnog
                                          ENIC/NARIC ureda
                                          Agencija za znanost i     DA
                                          visoko obrazovanje,
12  01/ 6274 883   Sandra Karoglan    sandra.karoglan@azvo.hr       stručna savjetnica u
                                          Nacionalnom
                                          ENIC/NARIC uredu
                                          Agencija za znanost i     DA
                                          visoko obrazovanje,
13  01/ 6274 817   Mirjana Dugandžija   mirjana.dugandzija@azvo.hr     rukovoditeljica pravne
                                          službe u Nacionalnom
                                          ENIC/NARIC uredu
Prilog 2: Stav Europske Unije

http://ec.europa.eu/eqf/about_en.htm

The European Qualifications Framework (EQF) acts as a translation device to make national
qualifications more readable across Europe, promoting workers' and learners' mobility
between countries and facilitating their lifelong learning.

The EQF aims to relate different countries' national qualifications systems to a common
European reference framework. Individuals and employers will be able to use the EQF to
better understand and compare the qualifications levels of different countries and different
education and training systems.

Agreed upon by the European institutions in 2008, the EQF is being put in practice across
Europe. It encourages countries to relate their national qualifications systems to the EQF so
that all new qualifications issued from 2012 carry a reference to an appropriate EQF level. An
EQF national coordination point has been designated for this purpose in each country.

Shifting focus
The core of the EQF concerns eight reference levels describing what a learner knows,
understands and is able to do – 'learning outcomes'. Levels of national qualifications will be
related to one (or in some cases two or several, as relevant for the national systems) of the
reference levels of the EQF, ranging from basic (Level 1) to advanced (Level 8). This will
enable a much easier comparison between national qualifications and may facilitate the
recognition of qualifications when people move to another country.

The EQF applies to all types of education, training and qualifications, from school education
to academic, professional and vocational at each of its levels. The learning outcomes approach
shifts the focus from the traditional system which emphasises 'learning inputs', such as the
length of a learning experience, or type of institution to what the learner has acquired by the
end of the learning process. This also encourages lifelong learning by promoting the
validation of non-formal and informal learning, which reflects a wider shift within which the
EQF is acting as a catalyst for reforms: the EQF does not aim at reforming systems (as does
for instance the implementation of the European Area of Higher Education and implementing
the EQF does not require any reform of the education and training system at any level. The
EQF requires that all qualifications are described in terms of learning outcomes, but this
doesn't mean that the systems awarding these qualifications need to be reformed. However,
most Member States are now developing their own National Qualifications Frameworks
(NQFs) based on learning outcomes. Several countries already have one in force.

Easier comparison
At present, an enterprise in France may hesitate to recruit a job applicant from, say, Sweden,
because it does not understand the level of the qualifications presented by the Swedish
candidate. But once the EQF is fully implemented, a Swedish person's certificates will bear a
reference to an EQF reference level. The French authorities will have already decided where
their own national certificates in the field concerned lie, so the French enterprise would use
the EQF reference to get a better idea of how the Swedish qualification compares to French
qualifications.
Promoting transparency and synergies
The transparency and coherence of the implementation of the EQF is monitored by the EQF
Advisory Group, which brings together representatives from national authorities and other
European stakeholders.

The EQF initiative is closely related to the qualifications framework for the European Higher
Education Area: the two frameworks are compatible and their implementation is coordinated
at national and European level.

								
To top