HBHE3203 by masamin73724

VIEWS: 30 PAGES: 16

									    FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA       SEMESTER JANUARI 2012
          HBHE 3203


 KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN
     PERSEKITARAN
NAMA          :  MASLINA BT MISIRAN@BAKUN


NO. MATRIKULASI     :  730809015042002
NO. KAD PENGENALAN   :  730809015042
NO. TELEFON       :  0125195504
E-MEL          :  masamin7372@gmail.com
PUSAT PEMBELAJARAN   :  INSTITUT PERGURUAN IPOH
                              HBHE 3203
               ISI KANDUNGAN


1.0 Pengenalan
   1.1 Peranan sekolah menjaga keselamatan di sekolah.


2.0 Tatacara Penggunaan Stor Sukan.
   2.1 Tatacara Am Penggunaan Stor Sukan.
   2.2 Tatacara Murid Penggunaan Stor Sukan.
   2.3 Tatacara Guru Penggunaan Stor Sukan.


3.0 Tatacara Penggunaan Kantin Sekolah.
   3.1 Tatacara Am Penggunaan Kantin Sekolah
   3.2 Tatacara Murid Penggunaan Kantin Sekolah.
   3.3 Tatacara Guru Penggunaan Kantin Sekolah.


4.0 Tatacara Penggunaan Dewan Sekolah
   4.1 Tatacara Am Penggunaan Dewan Sekolah.
   4.2 Tatacara Murid Penggunaan Dewan Sekolah.
   4.3 Tatacara Guru Penggunaan Dewan Sekolah.


5.0 Tatacara Penggunaan Bilik Komputer.
   5.1 Tatacara Am Penggunaan Bilik Komputer.
   5.2 Tatacara Murid Penggunaan Bilik Komputer.
   5.3 Tatacara Guru Penggunaan Bilik Komputer.


6.0 Kesimpulan
                 1
                                        HBHE 3203


1.0  Pengenalan.
          Keselamatan boleh ditakrifkan sebagai satu keadaan atau persekitaran
      di mana seseorang itu dapat menjalankan aktiviti harian dan lain-lain aktiviti
      anjuran sekolah dengan selamat sejahtera, harmonis, kurang risiko, tanpa
      sebarang  gangguan    dan  kemalangan.  Langkah-langkah  keselamatan
      dimaksudkan sebagai sebarang usaha yang dilakukan oleh mana-mana pihak,
      sekolah, ibu bapa, masyarakat atau agensi-agensi berkenaan bagi mewujudkan
      keadaan atau persekitaran yang selamat di sekolah. Keselamatan di sekolah
      adalah satu aspek penting yang perlu diberikan perhatian serta menjadi
      tanggungjawab utama semua orang. Di sekolah, pelbagai usaha dan rancangan
      diatur dengan tujuan untuk mengelak, mengawal, atau mengurangkan
      kemungkinan berlakunya masalah keselamatan.Kemalangan boleh berlaku ke
      atas diri individu, kumpulan atau ke atas sesebuah institusi disebabkan oleh
      kecuaian, kelalaian dan sifat tidak bertanggungjawab dalam menjamin
      keselamatan.
          Kemalangan yang dialami boleh mengakibatkan kecederaan ke atas
      tubuh badan, kehilangan harta benda, maruah, harga diri, gangguan pemikiran,
      tekanan jiwa atau kemungkinan membawa maut. Ke semua ini bolehla
      dirangkumkan boleh membawa implikasi kerugian.


   1.1  Peranan Sekolah Menjaga Keselamatan Di Sekolah
      1.1.1  Memastikan segala kemudahan yang disediakan berada dalam keadaan
          baik dan selamat.
      1.1.2  Melakukan pemeriksaan dari semasa ke semasa ke atas alat-alat dan
          kelengkapan sekolah seperti kerusi, meja, dapur, pendawaian elektrik,
          alat-alat pertukangan, termasuk struktur bangunan sekolah itu sendiri
          supaya kerosakan dan keadaan yang membahayakan dapat dikesan
          awal untuk dilakukan baikpulih.
      1.1.3  Menyediakan peraturan-peraturan tertentu mengenai keselamatan
          contohnya untuk makmal sains, bengkel kemahiran hidup,setor sukan
          dan sebagainya yang perlu dipatuhi oleh semua orang. Pengawasan
          perlu dilakukan pada setiap masa supaya peraturan-peraturan tersebut
          tidak diengkari.

                       2
                                        HBHE 3203
      1.1.4  Memastikan bahawa pertolongan atau bantuan dalam menghadapi
          kecemasan atau kemalangan ada disediakan sama ada dalam bentuk
          ubatan atau tenaga manusia.
      1.1.5  Menyebarkan maklumat dan pengetahuan mengenai keselamatan
          kepada murid dan ibu bapa dari semasa ke semasa melalui
          perhimpunan, mesyuarat, perjumpaan atau surat-surat siaran.


2.0  Tatacara Penggunaan Stor Sukan
          Stor sukan digunakan sebagai tempat menyimpan alat-alat sukan
      supaya ianya selamat dan tidak mudah rosak. Ini disebabkan alat-alat tersebut
      boleh mencecah harga ribuan ribu ringgit. Antara pengurusan stor sukan yang
      baik ialah perlu ada rekod inventori, rekod keluar dan masuk peralatan (bila
      dan siapa yang guna serta kelulusan siapa). Peralatan sukan yang membahaya
      seperti lembing, cakera, tukul besi, tiang lompat tinggi, panah dan sebagainya
      tidak boleh digunakan tanpa pengawasan atau penyeliaan daripada guru sukan
      yang terlatih. Ia hendaklah disimpan dan dijaga dengan rapi di tempat yang
      selamat.


   2.1  Tatacara Am Penggunaan Stor Sukan.
        Peralatan sukan yang dianggap bahaya.
        Peralatan sukan yang dianggap bahaya hendaklah disimpan, dijaga dan
        diawasi penggunaannya dengan rapi sepanjang masa.
        Memastikan semua latihan sukan yang menggunakan peralatan yang
        membahaya diadakan pada hari atau masa yang berasingan.
        Alatan sukan diletakkan di tempat khas.
        Alat-alat sukan mestilah diletakkan pada tempat khas yang mudah diambil
        oleh Ahli Jawatankuasa Penyelenggaraan Stor Sukan yang bertugas sahaja.
        Rekod alatan sukan.
        Merekodkan semua alat yang dikeluarkan dari stor sukan dalam buku
        keluar masuk peralatan sukan.
        Mengembalikan semua alat sukan yang telah digunakan pada masa yang
        ditetapkan.
                      3
                                     HBHE 3203
     Laporan kerosakan dan kehilangan.
     Memastikan semua peralatan sukan yang digunakan dalam keadaan yang
     selamat.
     Membuat laporan kepada pihak pentadbir tentang peralatan sukan yang
     digunakan yang sudah rosak, hilang atau perlu diperbaiki.


2.2  Tatacara Murid Penggunaan Stor Sukan.
     Kebenaran guru.
     Murid dilarang masuk ke dalam stor sukan tanpa kebenaran guru.
     Laporan kerosakan.
     Murid perlu melaporkan kepada guru jika terdapat sebarang kerosakan
     pada peralatan yang digunakan.
     Sentiasa berwaspada menggunakan peralatan sukan.


2.3  Tatacara Guru Penggunaan Stor Sukan.
     Memastikan peralatan sukan berkeadaan baik.
     Memantau dan memastikan alatan sukan yang digunakan dalam keadaan
     baik dan selamat.
     Kelulusan Piawai.
     Memastikan peralatan sukan mesti mempunyai kelulusan piawai dan
     pengikhtirafan daripada undang-undang persatuan sukan.
     Pelupusan alatan
     Peralatan yang sudah tidak selamat digunakan hendaklah dilupuskan
     mengikut prosedur yang ditetapkan.
     Mengambil tindakan dengan segera atas laporan kerosakan yang diterima.
     Tanggungjawab
     Guru atau peminjam bertanggungjawab menjaga dan menyimpan barang-
     barang yang telah dipinjam. Jika barang-barang dihilangkan atau rosak atas
     sebab kecuaian maka peminjam hendaklah menggantikan barang tersebut
     dengan kuantiti dan kualiti yang sama.
                   4
                                       HBHE 3203
3.0  Tatacara Penggunaan Kantin
          Kantin sekolah merupakan tumpuan setiap pelajar pada waktu sebelum
      loceng pertama berbunyi dan pada waktu rehat. Di sinilah pelajar akan berbual
      mesra dan menjamu selera. Mengikut kiraan biasa, setiap pelajar akan
      membeli dari kantin sebanyak lima atau enam kali seminggu. Kekerapan yang
      sedemikian merupakan faktor utama kenapa kualiti makanan dan kebersihan
      kantin harus diberikan keutamaan.
          Dari segi kebersihan, kawasan di sekitar kantin yang kotor akan
      menjejaskan selra makan pelajar. Tambahan pula, persekitaran yang kotor
      juga akan menyebabkan banyak lalat berterbangan disana sini. Keadaan yang
      sebegini merupakan punca utama berlakunya kes keracunan makanan di
      kantin sekolah. Jadi, kesihatan pelajar juga turut terjejas.
          Selain kebersihan, kualiti makanan dari segi khasiat yang dijual di
      kantin sekolah juga harus ditititkberatkan. Pelajar adalah golongan remaja
      yang berada di peringkat tumbesaran yang penting dalam hayatnya. Tanpa
      makanan khasiat yang seimbang, proses tumbesaran mereka akan terjejas.
      Tambahan pula, mereka akan mudah rasa letih. Keadaan sedemikian akan
      menjejaskan prestasi mereka dalam pelajaran.
          Menyedari hal-hal penting ini, pihak pengusaha kantin sekolah harus
      sentiasa memastikan pekerja membersihkan kawasan di sekitar kantin.
      Makanan yang dipamerkan itu juga harus ditutup atau disimpan di dalam
      almari kaca untuk mengelakkan lalat hinggap di atas makanan. Seterusnya,
      mereka juga tidak harus mementingkan untung sehingga mengurangkan
      campuran bahan makanan berkhasiat seperti sayur-sayuran dan daging di
      dalam mi atau nasi yang dijual. Dengan berbuat demikian, kesihatan mereka
      akan terjamin.
          Selain pihak kantin , guru dan murid juga perlu mematuhi peraturan-
      peraturan ketika di kantin. Ini supaya keadaan di kantin lebih teratur ketika
      pelajar membeli dan makan di kantin. Pelajar juga perlu menjaga sama
      kebersihan di kantin.
                       5
                                     HBHE 3203
3.1  Tatacara Am Penggunaan Kantin.


     Beratur dengan tertib
      Ketika membeli makanan semasa rehat, pelajar dikehendaki beratur
      dengan tertib dan mengikut arahan pengawas yang bertugas di kantin.
     Pelajar-pelajar dikehendaki duduk ketika minum dan makan di kantin.
     Peralatan Kantin
      Jangan tinggalkan sebarang jenis pembalut makanan atau baki makanan di
      atas meja atau di tempat mencuci tangan/sinki.
      Masukkan segala jenis pembalut makanan dan baki makanan ke dalam
      tong sampah yang disedikan di kantin. Pingan, sudu, cawan, botol dan apa
      sahaja peralatan kantin yang digunakan oleh pelajar hendakalah diletakkan
      di dalam bekas yang disediakan.


3.2  Tatacara Murid Penggunaan Kantin.


     Penggunaan kantin di waktu persekolahan.
      Murid hanya dibenarkan membeli di kantin sekolah pada hari-hari
     persekolahan. Murid-murid dilarang membeli makanan di luar sekolah.
     Pembelian makanan pada waktu rehat sahaja.
      Pada waktu persekolahan,murid-murid hanya     dibenarkan membeli
      makanan dan minuman pada waktu rehat sahaja.
     Dilarang berebut dan berlari semasa di kantin.
      Semua murid dilarang berebut-rebut dan bising     semasa membeli
      makanan. Murid tidak dibenarkan berlari dan berkejar
      -kejaran di dalam dan di luar kantin.
     Tanggungjawab menjaga kebersihan kantin.
      Murid hendaklah menjaga kebersihan kantin. Sekiranya kantin kotor,
      semua murid akan didenda untuk membersihkannya.
     Larangan terhadap murid.
      Semua murid dilarang masuk ke dapur kantin dan berada di kawasan
      penyediaan makanan.
                    6
                                       HBHE 3203
   3.3  Tatacara Guru Penggunaan Kantin.


        Memantau dan memastikan pengusaha mengikut pekeliling yang
        ditetapkan.
        Memantau dan memastikan pengusaha kantin mematuhi peraturan dan
        Pekeliling Kementerian Pelajaran dan Kementerian Kesihatan
        Memantau dan memastikan pengusaha kantin menjual makanan
        yang telah ditetapkan.
        Memastikan pengusaha kantin menjual    makanan dan minuman yang
        halal,suci, bersih dan berkhasiat.
        Tugas Guru Bertugas
        Guru bertugas perlu memastikan murid di dalam keadaan yang teratur
        semasa membeli makanan di kantin.
        Guru juga perlu memastikan murid menjaga disiplin sewaktu di kantin.


4.0  Tatacara Penggunaan Dewan Sekolah.
          Dewan sekolah merupakan salah satu tempat yang dapat menempatkan
      jumlah. Murid yang ramai dalam satu-satu masa. Oleh itu, aspek keselamatan
      dalam mencegah kebakaran hendaklah sentiasa diutamakan. Kecederaan dan
      kehilangan nyawa boleh berlaku semasa kebakaran akibat pintu kecemasan
      terkunci dan laluan kecemasan terhalang oleh barang-barang dan perabot.
          Dewan sekolah seperti lain-lain bangunan awam tertakluk kepada
      peraturan pembinaan yang memerlukan pembinaan yang memerlukan pintu
      dan laluan kecemasan dibina untuk kegunaan menyelamatkan diri semasa
      kebakaran. Pihak sekolah mestilah memastikan pintu dan laluan kecemasan
      tidak dikunci dan dihalang. Ia juga hendaklah ditanda dengan arahan yang
      jelas dan mudah dilihat. Ruang yang selamat untuk berkumpul semasa
      kebakaran juga hendaklah dikenalpasti oleh pihak sekolah.
                      7
                                    HBHE 3203
4.1  Tatacara Am Penggunaan Dewan     Tidak boleh digunakan untuk permainan yang tidak sesuai.

     Dewan besar tidak dibenarkan digunakan untuk permainan hoki, bola
     sepak, bola tampar, sepak takraw dan permainan-permainan yang tidak
     sesuai diadakan di dewan.
     Mesti digunakan pada waktu yang bersesuaian.

     Murid dan orang ramai tidak dibenarkan menggunakan dewan besar untuk
     bermain pada waktu malam kecuali dengan kebenaran daripada Guru
     Besar dan pengawasan oleh sekurang-kurangnya seorang guru.
     Para pelajar hanya dibenarkan menggunakan dewan pada waktu petang
     sahaja pada hari persekolahan manakala pada hari cuti, dewan digunakan
     waktu pagi dan petang.

     Pakaian semasa berada di dewan.

     Penggunaan dewan pada waktu malam dihadkan tidak melebihi jam 10.00
     malam.Semua pengguna dewan besar untuk permainan dimestikan
     memakai pakaian permainan yang sesuai dan tidak dibenarkan berselipar
     atau berkaki ayam.4.2  Tatacara Murid Penggunaan Dewan.     Menjaga disiplin semasa di dewan sekolah.

     Murid dilarang membuat bising yang melampau ketika berada di dewan
     sekolah.

     Menjaga kebersihan dewan

     Murid mestilah sentiasa menjaga kebersihan di dalam dan di luar
     dewan.Murid tidak dibenarkan makan dan minum di dalam dewan.
                   8
                                      HBHE 3203
     Mengendalikan peralatan dengan cermat
     Murid dikehendaki mengendalikan peralatan dengan cermat dan berhati-
     hati. Pelajar diingatkan supaya tidak merosakkan sebarang harta benda di
     dalam dewan ini.


     Menjaga keselamatan dewan
     Sila pastikan semua suis (lampu, kipas dll) ditutup sebelum meninggalkan
     bilik ini. Sila pastikan semua tingkap, pintu dan grill ditutup dan dikunci
     selepas menggunakannya untuk tujuan keselamatan.Sila serahkan kunci
     Bilik Bahasa ke bilik Pejabat sebaik sahaja selepas menggunakannya.
     Guru / pelajar tidak dibenarkan sama sekali membawa pulang kunci bilik
     atau pun membuat kunci pendua (duplicate) dewan.


4.3  Tatacara Guru Penggunaan Dewan

     Tempahan dewan

     Guru yang berhasrat menggunakan dewan mestilah memaklumkan dan
     membuat tempahan 2 hari lebih awal dengan penyelaras dewan tersebut.

     Pengisian rekod penggunaan

     Guru yang menggunakan dewan mestilah mengisi buku ‘Rekod
     Penggunaan Bilik’ setiap kali menggunakannya.

     Tanggungjawab guru terhadap murid di bawah penyeliaannya.

     Murid tidak dibenarkan berada di dalam dewan ini tanpa kebenaran dan
     pengawasan oleh guru. Setiap guru yang menggunakan bilik ini adalah
     bertanggung jawab mengawal murid masing-masing serta menjaga
     keselamatan harta benda di dalamnya.
                   9
                                       HBHE 3203
5.0  Tatacara Penggunaan Bilik Komputer.

          Perkembangan teknologi maklumat dan komputer (ICT) menawarkan
      pelbagai jenis alat bantuan mengajar dan perkakasan komputeran di bilik
      computer sesebuah sekolah. Antara yang terdapat di sesebuah bilik komputer
      ialah beberapa buah komputer, komputer riba,projector LCD dan pelbagai
      perisian komputer. Perlu diingat bahawa alat-alat ini menggunakan kuasa
      elektrik untuk beroperasi. Penggunaannya mestilah berdasarkan kepada arahan
      dan panduan oleh pihak pengeluar. Di sekolah, pengendalian alat-alat sebegini
      dikendalikan oleh pembantu dan guru terlatih. Risiko-risiko kemalangan boleh
      berlaku pada bila-bila masa sahaja. Di antaranya ialah renjatan elektrik dan
      kebakaran. Kemalangan boleh berpunca daripada masalah pendawaian dan
      peralatan yang rosak.

   5.1  Tatacara Awam Penggunaan Bilik Komputer.

        Menerima taklimat keselamatan.

        Semua pengguna makmal mestilah menerima taklimat keselamatan
        makmal daripada penyelaras makmal komputer sekolah sebelum
        menggunakan bilik komputer.

        Mematuhi segala peraturan dan arahan.

        Mematuhi segala peraturan yang ditetapkan dan peraturan-peraturan serta
        arahan yang diberikan dari semasa ke semasa.

        Membuat tempahan awal

        Membuat tempahan awal dan kebenaran bertulis mengisi jadual
        penggunaan kemudahan bilik komputer.
                     10
                                    HBHE 3203
5.2  Tatacara Murid Penggunaan Bilik Komputer.

     Membuka dan menyusun kasut di rak.

     Murid perlu meninggalkan kasut dan susun dengan teratur di bahagian luar
     bilik komputer sekolah.

     Tidak dibenarkan membawa makanan dan minuman.

     Murid tidak dibenarkan membawa makanan dan minuman di bilik
     komputer.

     Jaga kebersihan.

     Murid dikehendaki menjaga kekemasan dan kebersihan bilik computer.
     Semua kerusi hendaklah disusun semula ke tempat asal selepas digunakan.

     Jadual kelas yang ditetapkan.

     Murid-murid hanya dibenarkan masuk ke bilik komputer mengikut jadual
     kelas masing-masing atau pada waktu rehat.

     Dilarang masuk ke Bilik Pelayan(Server)

     Murid dilarang sama sekali memasuki bilik server.Murid juga dilarang
     keras membuat installasi perisian ke dalam komputer yang terdapat di
     dalam bilik komputer tanpa kebenaran guru. Murid juga adalah dilarang
     mengubahsuai dan mengusik sebarang sambungan kabel di dalam bilik
     komputer.

     Dilarang membawa keluar bahan dari bilik komputer.

     Murid-murid dilarang mengambil barang-barang yang terdapat di dalam
     almari stok tanpa izin. Buku rujukan juga tidak boleh dibawa keluar dari
     Bilik Komputer kecuali mendapat keizinan guru.
                  11
                                        HBHE 3203
         Dilarang bising

         Murid dilarang membuat bising, berlari-lari, bergurau-senda, bertengkar
         atau bergaduh di dalam bilik komputer.
   5.3  Tatacara Guru Penggunaan Bilik Komputer.

         Memastikan segala peralatan di bilik komputer.

         Guru perlu memastikan semua punca kuasa elektrik bagi semua peralatan
         dimatikan sebelum meninggalkan makmal.

         Makmal sentiasa dikunci.

         Makmal mesti sentiasa dikunci selepas digunakan atau jika tidak
         digunakan. Kunci hanya disimpan oleh pihak pentadbir dan guru
         penyelaras sahaja.

         Melaporkan kerosakan.

         Melaporkan sebarang kerosakkan dan kehilangan terhadap semua
         peralatan, perkakasan dan perisian dalam bilik komputer kepada
         penyelaras makmal atau wakilnya dengan segera.
6.0  Kesimpulan

       Konsep keselamatan diri perlu dilihat berdasarkan kepada aspek emosi dan
   fizikal. Dalam aspek emosi, keselamatan diri dipersepsi sebagai seseorang itu berasa
   selesa dan mesra terhadap gerak balas dirinya terhadap orang lain seperti keluarga,
   rakan dan masyarakat sekitarnya. Aspek fizikal pula melibatkan seseorang itu bebas
   daripada ancaman penderitaan atau kesakitan yang berpunca daripada kecedaraan dan
   kemalangan. Kecederaan boleh berpunca daripada keadaan tanpa niat seperti
   kemalangan dan dengan niat seperti akibat penderaan dan penculikan. Jaminan
   terhadap keselamatan diri juga merupakan salah satu keperluan manusia di samping
                      12
                                     HBHE 3203
keperluan asas lain seperti makanan,pakaian dan tempat tinggal. Berdasarkan teori
Motivasi Maslov, setelah tahap keperluan mendapatkan makanan seseorang itu
dipenuhi, seseorang itu perlukan keselamatan.

    Tahap keselamatan diri bagi manusia berbeza mengikut situasi persekitaran
dan tahap umur seseorang. Seseorang kanak-kanak belum dapat berdikari dalam
aspek menjaga keselamatan dirinya. Mereka memerlukan sokongan daripada orang
lain khasnya ibu bapa, penjaga serta guru. Kepentingan pengawalan keselamatan
dapat menjamin persekitaran yang aman dan selesa dalam sebuah komuniti dan
masyarakat. Di samping itu, pengawalan keselamatan amat berguna dalam memupuk
sikap sentiasa berwaspada terhadap keadaan persekitaran seperti jalan raya, sekolah,
rumah dan tempat kerja. Pengawalan keselamatan harus dilihat dalam aspek peraturan
dan undang-undang kerana konsep penjagaan keselamatan diri tidak dilakukan
dengan menggugat keselamatan dan hak orang lain.Pendek kata, pengawalan
keselamatan yang dilakukan berdasarkan mekanisme undang-undang dan peraturan
menjamin kewujudan keteraturan sosial dalam sebuah komuniti, masyarakat dan
Negara.
                   13
                                      HBHE 3203
                  APENDIKSRUJUKAN / REFERENSI
Azizi Yahya et al (2007) Menguasai Penyelidikan Dalam Pendidikan. Kuala Lumpur

    :PTS Profesional Publishing Sdn Bhd.

Dr. Abdul Rahman Isa,Dr Rusli Nordin & Dr. Abdul Manaf Haji Hard

    (1998),Pertolongan Cemas:Prinsip dan Amalan.Kuala Lumpur:Crescent News

    (KL)Sdn Bhd.

FOMCA (2007) Menangani Keracunan Makanan di Sekolah.

Huraian Sukatan Pelajaran KBSR,Pendidikan Kesihatan (2001).Kuala Lumpur:Pusat

    Perkembangan Kurikulum.

Kementerian Kesihatan Malaysia (1999), Manual Kempen Cara Sihat 1999. Promosi

    Keselamatan Dan Pencegahan Kecederaan. Kuala Lumpur

Kementerian Kesihatan Malaysia (2002), Promosi Persekitaran Sihat, Kuala Lumpur.

Ministry Of Health Malaysia (2005) Child Injury Prevention. Kuala Lumpur.
                     14
   HBHE 3203
15

								
To top