Verklaring-van-dienstbetrekking-nieuw_tcm247-206685

Document Sample
Verklaring-van-dienstbetrekking-nieuw_tcm247-206685 Powered By Docstoc
					                                                                                                 Codenummer NIWO:
                                    Codenummer NIWO:

                                                                                     VERKLARING VAN DIENSTBETREKKING
                     VERKLARING VAN DIENSTBETREKKING

                                                               Als bedoeld in artikel 2.11, eerste lid van de Wet wegvervoer goederen
Als bedoeld in artikel 2.11, eerste lid van de Wet wegvervoer goederen
                                                               Ondergetekenden:
Ondergetekenden:
                                                               Vergunninghouder/toestemminghouder:
Vergunninghouder/toestemminghouder:
                                                               <Naam Onderneming>
<Naam Onderneming>
                                                               <Adres Onderneming>
<Adres Onderneming>
                                                               0000XX <PLAATSNAAM>
0000XX <PLAATSNAAM>

                                                               Chauffeur:
Chauffeur:
                                                               Naam en voorletters:       <Naam, Voorletters>
Naam en voorletters:       <Naam, Voorletters>
                                                               Geboren op:           dd-mm-jjjj               Te: <Geboorteplaats>
Geboren op:           dd-mm-jjjj               Te: <Geboorteplaats>
                                                               Wonende te:           0000XX <PLAATSNAAM>               (postcode + plaatsnaam)
Wonende te:           0000XX <PLAATSNAAM>               (postcode + plaatsnaam)
                                                               Volledig adres:         <adres>
Volledig adres:         <adres>

                                                               VERKLAREN:
VERKLAREN:
                                                                  -   dat het vervoer met de door de chauffeur bestuurde vrachtauto voor rekening en risico van de vergunninghouder
   -    dat het vervoer met de door de chauffeur bestuurde vrachtauto voor rekening en risico van de vergunninghouder
                                                                     danwel de houder van het toestemmingsbewijs wordt verricht;
       danwel de houder van het toestemmingsbewijs wordt verricht;
                                                                  -   dat er tussen de vergunninghouder danwel de houder van het toestemmingsbewijs en de bestuurder van de
   -    dat er tussen de vergunninghouder danwel de houder van het toestemmingsbewijs en de bestuurder van de
                                                                     vrachtauto sprake is van een loons- en gezagsverhouding;
       vrachtauto sprake is van een loons- en gezagsverhouding;
                                                                  -   de op dit formulier vermelde gegevens naar waarheid te hebben ingevuld.
   -    de op dit formulier vermelde gegevens naar waarheid te hebben ingevuld.

                                                               <Plaatsnaam>                      dd-mm-jjjj
<Plaatsnaam>                     dd-mm-jjjj
                                                               (plaats)                        (datum)
(plaats)                       (datum)
                                                               ............................................
............................................
                                                               (handtekening vergunninghouder/toestemminghouder)
(handtekening vergunninghouder/toestemminghouder)                                                               ............................................
............................................
                                                               (handtekening chauffeur)
(handtekening chauffeur)
                                                               Datum aanvang dienstbetrekking:    dd-mm-jjjj
Datum aanvang dienstbetrekking:   dd-mm-jjjj
                                                               Datum einde dienstbetrekking:     dd-mm-jjjj
Datum einde dienstbetrekking:    dd-mm-jjjj

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:7
posted:11/17/2012
language:Unknown
pages:1