Docstoc

Veilig op Weg - lesbeschrijving

Document Sample
Veilig op Weg - lesbeschrijving Powered By Docstoc
					Jij en een vrachtauto

Lesbeschrijving

Doel
Leerlingen weten hoe zij veilig met een vrachtauto om kunnen gaan, in verschillende situaties.

Materialen
  De vier lesborden.
  Bij elk bord een vrachtauto
  Een aantal pionnen
  Opdrachtenkaarten bij de lesborden.
  Eventueel grote vellen papier en viltstiften
  Werkblad

Aan de slag
   Verdeel de leerlingen in groepjes.
   Elk groepje krijgt een bord met toebehoren en de bijbehorende opdrachtenkaart. Ze
   zetten de situaties van de tekeningen op het bord uit. Ze praten samen over de vragen.
   Ze verplaatsen de vrachtauto en de pionnen volgens de opdracht bij: Bekijk samen wat
   er gebeurt.
   De antwoorden op de vragen schrijven ze eventueel kort op, zodat u ze kunt
   nabespreken.

    Extra 1
    Bij elk bord legt u een groot vel papier neer en een viltstift. Elk groepje schrijft bij het
    eerste bord waarmee zij aan de slag gaan, de belangrijkste afspraken op. Bij het
    volgende bord lezen zij de afspraken en vullen die aan. Aan het eind van de les
    worden de afspraken gezamenlijk bekeken en besproken.

    Extra 2
    Laat de leerlingen de situatie ook vanuit de andere zijwegen bekijken en uitproberen.

    Extra 3
    Geef de leerlingen de gelegenheid om eigen situaties in te brengen en uit te proberen.
    Denk daarbij bijvoorbeeld aan situaties die zij zelf wel eens hebben meegemaakt.

   De groepjes rouleren langs de borden.
   Het nabespreken van de opdrachten kan klassikaal, maar u kunt ook rondlopen en per
   groepje de situaties bespreken.
   Als afsluiting kunt u de leerlingen het werkblad laten invullen.
De belangrijkste aandachtspunten per lesbord

1. Kruising zonder fietsstrook
   Er staat een vrachtauto te wachten bij een kruispunt, blijf rechts en ruim erachter
   (meer dan 3 meter).
   Ga nooit naast een vrachtauto staan en haal hem ook niet rechts in. De kans is groot
   dat de chauffeur je daar niet ziet. Als een chauffeur je niet ziet, kan hij ook geen
   rekening met je houden.
   Ook als er al een fietser naast de vrachtauto staat te wachten, blijf je achter de
   vrachtauto. Jij hebt niets te maken met anderen, denk aan je eigen veiligheid.

   Ga ook nooit links naast een vrachtauto staan.

   Als het verkeerslicht groen wordt, blijf je wachten tot de vrachtauto weg is.

   Een vrachtauto die rechtsaf gaat, komt met zijn achterwielen steeds dichter bij de
   stoep. Daarom zal een vrachtauto vaak eerst een stukje naar links gaan, voor hij
   rechtsaf gaat.

   Als je loopt, kun je de vrachtauto wel rechts voorbijgaan. Je loopt immers veilig op de
   stoep. Kom niet te dicht bij de stoeprand maar blijf zoveel mogelijk rechts, vooral als
   de weg smal is.

   Als je met een vrachtauto op dezelfde weg bent, geldt de regel: rechtdoor op dezelfde
   weg gaat voor. Als jij rechtdoor wilt en de vrachtauto slaat af, mag jij voorgaan. Maar
   voorrang moet je krijgen en mag je nooit nemen. Let daarom op en ga nooit zomaar
   verder. De kans is groot dat de chauffeur van de vrachtauto jou niet ziet. De plaatsen
   waar de chauffeur jou niet kan zien, heet de dode hoek.
   Een vrachtauto die de bocht om komt, kan op jouw weghelft terechtkomen.
   Houd daarom zoveel mogelijk rechts en ga achter elkaar rijden als je met z’n tweeën
   fietst. Sorteer niet voor naar het midden van de weg, als je linksaf wilt.


2. Kruising met fietsstrook en verkeerslichten
   Als een vrachtauto naast je komt staan, kun je ervan uitgaan dat de chauffeur je heeft
   gezien. Je staat dan goed en je blijft dan staan tot het licht groen wordt.
   Wordt het licht groen, dan fiets je gewoon weg. Let wel goed op de vrachtauto.
   Wil jij linksaf en gaat de vrachtauto rechtdoor? Let goed op wat de vrachtauto gaat
   doen. Fiets rechtdoor naar de overkant en wacht daar tot de vrachtauto voorbij is.
   Komt er geen verkeer meer aan, sla dan linksaf.
   Kom je over de fietsstrook aanrijden en staat er een vrachtauto te wachten voor het
   rode licht? Ook dan stop je rechts en ruim achter de vrachtauto. Fiets dus niet over de
   fietsstrook verder, maar blijf achter de vrachtauto wachten. Ook al staan er al fietsers
   te wachten naast de vrachtauto, jij blijft erachter.


3. Kruising met vrijliggend fietspad en verkeerslichten
   Bij een kruispunt met een gescheiden fietspad kun je doorrijden tot de stopstreep en
   hoef je niet rechts en ruim achter de vrachtauto te blijven. De fietser en de vrachtauto
   krijgen niet met elkaar te maken.
   Als fietser en vrachtauto gelijktijdig groen licht krijgen, moet de fietser de vrachtauto
   goed in de gaten houden. Op het kruispunt kunnen ze immers wel met elkaar te maken
   krijgen.
    Bij gelijktijdig groen licht geldt de regel: rechtdoor op dezelfde weg gaat voor. De
    chauffeur van de vrachtauto heeft de fietser op het fietspad mogelijk niet gezien. De
    fietser moet daar rekening mee houden en goed opletten of de vrachtauto hem voor
    laat gaan.


4. Op een rotonde
    Een vrachtauto is zwaar en niet zo wendbaar. Vooral op een smalle rotonde is de kans
    groot dat de vrachtauto deels op de fietsstrook terechtkomt. Zeker bij het oprijden en
    het verlaten kunnen fietsers beter wachten en de vrachtauto voor laten gaan. Door de
    ronding van de rotonde, rijdt de vrachtauto nooit recht vooruit. Consequentie is dat de
    chauffeur niet via zijn spiegels langs zijn wagen kan kijken. Op een rotonde heeft de
    chauffeur nog slechter zicht op het gebied rechts naast zijn vrachtauto dan bij een
    rechte weg.

    Hierdoor is de kans groot dat een vrachtautochauffeur bij het verlaten van de rotonde,
    een fietser die over de rotonde wil verder rijden, over het hoofd ziet. Fietsers moeten
    hier rekening mee houden. Zit je al voor een vrachtauto blijf dan voor de vrachtauto.
    Zit je achter de vrachtauto blijf dan rechts en ruim achter de vrachtauto.
  Is de vrachtauto al op de rotonde en jij wil op je fiets de rotonde oprijden, blijf dan
  rechts en ruim achter de vrachtauto

  Kom je allebei aanrijden naar de rotonde toe, dan geldt voor de fietser weer: zit je
  ervoor dan blijf je ervoor, zit je erachter blijf er dan rechts en ruim achter.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:4
posted:11/17/2012
language:Dutch
pages:6