Docstoc

Bang gia Gian Phoi Ba Sao, Gia phoi Ba Sao, Gian phoi thong minh

Document Sample
Bang gia Gian Phoi Ba Sao, Gia phoi Ba Sao, Gian phoi thong minh Powered By Docstoc
					Công ty TNHH Ba Sao: 261 Ung Văn Khiêm - P.25 - Bình Thạnh - Tp.HCM. Tel: (08) 3899 4553. 3503 0253

BẢNG GIÁ GIÀN PHƠI, GIÁ PHƠI
(Khu vực Tp.Hồ Chí Minh, từ 15 tháng 10 năm 2009)

PHẦN 1 - GIÀN PHƠI NGUYÊN BỘ, ĐÓNG GÓI TIÊU CHUẨN
GIÀN PHƠI BA SAO BỘ MỚI 2009: T-SERIES.(hộp vuông) ..................................... ...................đv: đồngL. TT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Mã T5 T5i T5A T4 T4i T6 T6i Quy cach ́ 2 thanh inox 2,5m 2 thanh inox 2,5m 2 thanh nhôm 2,4m 2 thanh inox 2m 2 thanh inox 2m 2 thanh inox 3m 2 thanh inox 3m Loại khoen treo 24 khoen nhưa ̣ 24 khoen inox 24 lỗ treo 20 khoen nhựa 20 khoen inox 30 khoen nhựa 30 khoen inox Giá bán 780.000 830.000 850.000 740.000 790.000 850.000 925.000 ................................................. 680.000 730.000 750.000 640.000 690.000 750.000 825.000 thanh nhôm NK thanh nhôm NK Ghi chu ́ sức phơi 25kg

GIÀN PHƠI BA SAO BỘ TRUYỀN THỐNG M-SERIES ............. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. M5 M5i M5A M4 M4i M6 M6i 2 thanh inox 2,5m 2 thanh inox 2,5m 2 thanh nhôm 2,4m 2 thanh inox 2m 2 thanh inox 2m 2 thanh inox 3m 2 thanh inox 3m 24 khoen nhưa ̣ 24 khoen inox 24 lỗ treo 20 khoen nhựa 20 khoen inox 30 khoen nhựa 30 khoen inox

L.

sức phơi 25kg

GIÁ PHƠI XẾP GẮN TƢỜNG - KÉO RA GẤP VÀO X-SERIES.....................................................................L.. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. X210 X210i X212 X212i X215 X215i X320 X320i 2 tay, 3 thanh inox 1m 2 tay, 3 thanh inox 1m 2 tay, 3 thanh inox 1,25m 2 tay, 3 thanh inox 1,25m 2 tay, 3 thanh inox 1,5m 2 tay, 3 thanh inox 1,5m 3 tay, 3 thanh inox 2m 3 tay, 3 thanh inox 2m 15 khoen nhựa 15 khoen inox 16 khoen nhựa 16 khoen inox 24 khoen nhựa 24 khoen inox 30 khoen nhựa 30 khoen inox 640.000 678.000 660.000 700.000 690.000 750.000 850.000 925.000 sức phơi 10kg " " " " " sức phơi 15kg "

GIÀN PHƠI NHẬP KHẨU NGUYÊN BỘ N-SERIES................. ...................................................................L.. 23. 24. 25. N55A N65A N75A 2 thanh nhôm 2,4m 2 thanh nhôm 2,4m 2 thanh nhôm 2,4m 24 lỗ treo 36 lỗ treo 24 lỗ treo 1.150.000 1.580.000 1.250.000 màu xám bạc xám, lục, đồng trắng, vàng

GIÀN PHƠI HỘP QUAY NHẬP KHẨU, PHỤ KIỆN BA SAO.........................................................................L... 26. 27. 28. 29. N55 N55i N56 N56i 2 thanh inox 2,5m 2 thanh inox 2,5m 2 thanh inox 3m 2 thanh inox 3m 24 khoen nhựa 24 khoen inox 36 khoen nhựa 36 khoen inox 1.080.000 1.150.000 1.150.000 1.230.000 trắng, xám " " "

(xem tiếp trang sau: giá bán các bộ rút gọn và phụ kiện)

Công ty TNHH Ba Sao: 261 Ung Văn Khiêm - P.25 - Bình Thạnh - Tp.HCM. Tel: (08) 3899 4553. 3503 0253

PHẦN 2 - GIÀN PHƠI QUY CÁCH RÚT GỌN 2.1 - GIÀN PHƠI 2 THANH NGẮN: đủ phụ kiện, chỉ riêng thanh phơi ngắn hơn M4, T4
TT 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Mã T30 T30i T25 T25i M30 M30i M25 M25i Quy cach ́ 2 thanh inox 1,5m 2 thanh inox 1,5m 2 thanh inox 1,25m 2 thanh inox 1,25m 2 thanh inox 1,5m 2 thanh inox 1,5m 2 thanh inox 1,25m 2 thanh inox 1,25m Loại khoen treo 20 khoen nhưa ̣ 20 khoen inox 20 khoen nhựa 20 khoen inox 20 khoen nhựa 20 khoen inox 20 khoen nhựa 20 khoen inox Giá bán 710.000 760.000 695.000 745.000 610.000 660.000 595.000 645.000 Ghi chu ́

2.2 - GIÀN PHƠI 1 THANH: hộp quay + phụ kiện đầy đủ cho 1 thanh phơi
38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. T41 T41i T51 T51i T61 T61i M41 M41i M51 M51i M61 M61i 1 thanh inox 2m 1 thanh inox 2m 1 thanh inox 2,5m 1 thanh inox 2,5m 1 thanh inox 3m 1 thanh inox 3m 1 thanh inox 2m 1 thanh inox 2m 1 thanh inox 2,5m 1 thanh inox 2,5m 1 thanh inox 3m 1 thanh inox 3m 10 khoen nhưa ̣ 10 khoen inox 12 khoen nhựa 12 khoen inox 15 khoen nhựa 15 khoen inox 10 khoen nhưa ̣ 10 khoen inox 12 khoen nhựa 12 khoen inox 15 khoen nhựa 15 khoen inox 610.000 635.000 629.000 650.000 640.000 677.000 510.000 535.000 520.000 545.000 540.000 578.000

2.3 - GIÀN PHƠI KHÔNG THANH PHƠI: đầy đủ phụ kiện, không thanh phơi
50. 51. 52. 53. 54. 55. T0 T0i M0 M0i N50 N55i không có thanh phơi không có thanh phơi không có thanh phơi không có thanh phơi không có thanh phơi không có thanh phơi 24 khoen nhưa ̣ 24 khoen inox 24 khoen nhưa ̣ 24 khoen inox 24 khoen nhựa 24 khoen inox 655.000 718.000 555.000 618.000 955.000 1.015.000

GHI CHÚ: - Giá trên chƣa gồm 10% VAT - Chƣa gồm phí vận chuyển, lắp đặt đối với khu vực ngoài nội thành Hà Nội. Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2009

Công ty TNHH Ba Sao: 261 Ung Văn Khiêm - P.25 - Bình Thạnh - Tp.HCM. Tel: (08) 3899 4553. 3503 0253

BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN GIÀN PHƠI BA SAO
PHỤ KIỆN BÁN KÈM BỘ MỚI.............................................................................................................L.....l....... 56. 57. 58. Khoen nhựa bán kèm thêm theo bộ Khoen inox bán kèm thêm theo bộ Chênh lệch đổi khoen nhựa - inox 1.000 đ/cái 3.500 đ/cái 2.500 đ/cái 10.000 đ/túi 10 35.000 đ/túi 10 25.000 đ/túi 10 12.000 đ/túi 12 42.000 đ/túi 12 30.000 đ/túi 12

PHỤ KIỆN RỜI - ÁP DỤNG CHO SỬA CHỮA, THAY THẾ DỊCH VỤ...........................................l.............l...... TT 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. Quy cach ́ Hộp quay M series (chƣa gồm tay) Hộp quay T series (chƣa gồm tay) Hộp quay N5 series (hộp tròn) Tay gấp giá gắn tƣờng Dây cáp thép Pu-ly đơn Pu-ly kép Pu-ly dẫn Tay quay M Tay quay T Nắp chụp pu-ly Thanh phơi inox 27x0,5mm Khoen nhựa Khoen inox Nắp bịt đầu ống Đai ống Công lắp trọn bộ Công lắp hộp quay rời Công sửa chữa, bảo dƣỡng Loại khoen treo 255.000 đ/bộ 305.000 đ/bộ 355.000 đ/bộ 205.000 đ/tay 25.000 đ/sợi 38.000 đ/cái 42.000 đ/cái 48.000 đ/cái 50.000 đ/cái 70.000 đ/cái 10.000 đ/cái 25.000 đ/m 1.500 đ/cái 4.000 đ/cái 2.000 đ/cái 4.000 đ/cái 80.000 đ/bộ 35.000 đ/hộp 45.000 đ/bộ Giá bán 12 tháng 12 tháng 12 tháng 6 tháng 6 tháng 6 tháng 6 tháng 6 tháng 6 tháng 6 tháng không 12 tháng không 12 tháng không không Ghi chu ́ chƣa công lắp chƣa công lắp chƣa công lắp chƣa công lắp dài 5 - 6m/sợi

ƢU ĐÃI: với khách hàng đã sử dụng sản phẩm Ba Sao, hết hạn BH: giảm 15% giá phụ kiện rời (có giấy bảo hành hết hạn hoặc có chứng từ thu tiền của Ba Sao - chi tiết xin xem trên www.gianphoi.vn) GHI CHÚ: - Giá trên chƣa gồm 10% VAT - Chƣa gồm phí vận chuyển, lắp đặt đối với khu vực ngoài nội thành Tp.HCM Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2009


				
DOCUMENT INFO
Description: Bảng gi� gi�n phơi Ba Sao tại Tp. Hồ Ch� Minh (Bang gia gian phoi Ba Sao tai Tp. Ho Chi Minh)