NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY - 3 by leader6

VIEWS: 88 PAGES: 45

									         NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY
   SENARAI RINGKAS SISTEM PENGKELASAN PERPULUHAN DEWEY


RINGKASAN PERTAMA

000  -  KARYA AM

100  -  FALSAFAH

200  -  AGAMA

300  -  SAINS KEMASYARAKATAN

400  -  BAHASA

500  -  SAINS TULIN

600  -  TEKNOLOGI

700  -  KESENIAN

800  -  KESUSATERAAN

900  -  GEOGRAFI, PENGEMBARAAN
      BIOGRAFI DAN SEJARAH
                          MODUL PSS 1
          NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY
             RINGKASAN KEDUA

000   KARYA AM            100  FALSAFAH

010   -  Bibliografi         110  -  Wujudiah
020   -  Sains Perpustakaan     120  -  Ilmu Sebab Tujuan
030   -  Ensiklopedia Am            Manusia
040   -  (Belum ditentukan      130  -  Psikologi Biasa Dan Ghaib
050   -  Terbitan Berkala Am     140  -  Pendapat Falsafah
                         Tertentu
060   -  Pertubuhan Am        150  -  Psikologi
070   -  Kewartawanan        160  -  Ilmu Mantik
080   -  Koleksi Karya Am      170  -  Etika (Akhlak)
090   -  Manuskrip Dan Buku     180  -  Falsafah Timur
Nadir                  190  -  Falsafah Barat

200   AGAMA              300  SAINS KEMASYARAKATAN

210   -  Agama Ketuhanan       310  -  Perangkaan, Statistik
220   -  Kitab Injil (Agama     320  -  Sains Politik
      Kristian)          330  -  Ekonomi
230   -  Asas Ajaran Kristian    340  -  Undang-Undang
240   -  Moral Dan Ibadat Kristian  350  -  Pentadbiran Awam
250   -  Teologi Misyen Dan     360  -  Perkhidmatan Sosial
      Catatan           370  -  Pendidikan
260   -  Aspek Sosial Dan Hal    380  -  Perdagangan Dan
      Ehwal Kristian       390  -  Adat Resam Dan Budaya
270   -  Sejarah dan geografi
      gereja
280   -  Mazhab dan puak Kristian
290   -  Agama-agama lain
      dan Perbandingan
                                 MODUL PSS  2
          NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY
400  BAHASA             500  SAINS TULEN

410  -   Linguistik        510  -  Matematik
420  -   Bahasa Inggeris     520  -  Astronomi
430  -   Bahasa Jerman      530  -  Fizik
440  -   Bahasa Perancis     540  -  Kimia
450  -   Bahasa Itali       550  -  Sains Bumi
460  -   Bahasa Portugis,     560  -  Kaji Fosil
      Sepanyol         570  -  Sains Hayat
470  -   Bahasa Latin       580  -  Sains Tumbuhan
480  -   Bahasa Greek       590  -  Sains Haiwan
490  -   Bahasa Lain


600  TEKNOLOGI           700  KESENIAN

610  -   Perubatan        710  -  Seni Taman Dan
620  -   Kejuruteraan            Budaya
630  -   Pertanian        720  -  Senibina
640  -   Sains Rumahtangga    730  -  Arca
650  -   Perkhidmatan       740  -  Lukisan Dan Seni
      Pengurusan             Hiburan
660  -   Teknologi Kimia     750  -  Mencat dan Kepedrian
670  -   Hasil Perusahaan Kimia  760  -  Senigrafik
680  -   Hasil Kilang Lain    770  -  Senifoto
690  -   Bangunan         780  -  Muzik
                   790  -  Seni Hiburan & Lakonan
800  KESUSASTERAAN         900  GEOGRAFI DAN SEJARAH
                   AM
810  -   Sastera Amerika
820  -   Sastera Inggeris     910  -  Geografi & Lawatan
                               MODUL PSS 3
830  -   Sastera Jerman      920  -  Biografi
840  -   Sastera Perancis     930  -  Sejarah Am Dunia Purba
850  -   Sastera Itali      940  -  Eropah
860  -   Sastera Portugis,    950  -  Asia
     Sepanyol          960  -  Africa
870  -   Sastera Latin      970  -  Amerika Utara
      NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY
800  KESUSASTERAAN          900  GEOGRAFI DAN SEJARAH AM

810  -  Sastera Amerika       910  -  Geografi & Lawatan
820  -  Sastera Inggeris      920  -  Biografi
830  -  Sastera Jerman       930  -  Sejarah Am Dunia Purba
840  -  Sastera Perancis      940  -  Eropah
850  -  Sastera Itali        950  -  Asia
860  -  Sastera Portugis,      960  -  Africa
     Sepanyol          970  -  Amerika Utara
870  -  Sastera Latin        980  -  Amerika Selatan
880  -  Sastera Greek Perhubungan  990  -  Bahagian Dunia Lain
890  -  Sastera Bahasa-bahasa
     Lain
                                MODUL PSS  4
        NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY
             000 KARYA AM

000    Karya Am
001    Ilmu pengetahuan dan perkembangannya
     Termasuk Metadologi dan penyelidikan,
     kelaskan di sini kaedah perangkaan, sistematik.
     Kelaskan Ilmu Hisab Perangkaan di 519
004    Pemprosesan data        Sains komputer
004.5   Storan (memori, disket dan storan yang lain).
004.6   berinteraksi (interfacing) dan komunikasi
004.678  Internet
005.2   Pengaturcaraan untuk jenis komputer yang tertentu untuk
     operasi yang khusus
005.3   Perisian Program komputer termasuk MSDOS, WINDOWS dan
     sebagainya
005.4   Program dan sistem pengaturcaraan komputer
005.6   Program mikro dan pengaturcaraan mikro
005. 7  Data dalam sistem komputer termasuk pengkalan data (data
     base)
005.8   Keselamatan data termasuk pepijat komputer
006    Kaedah khusus untuk komputer
006. 6  Komputer grafik
006.7   Multimedia
010    Bibliografi dan katalog, panduan memilih buku
020    Sains Perpustakaan
027.8   Perpustakaan Sekolah
027.9   Bacaan dan Panduan membaca
         Kelaskan di sini penggunaan buku dan Lain-lain rekod
         maklumat, ulasan buku, minat dan tabiat membaca
                               MODUL PSS  5
      NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY
030  Ensiklopedia am dan buku tahunannya (karya pelbagai maklumat)
   termasuk almanak am. Kelaskan lain-lain jenis buku tahunan
   mengikut perkaranya)
050     Terbitan berkala mengikut (maklumat mengenai terbitan
   berkala am Termasuk indeksnya)
       Kelaskan indeks khusus mengikut perkaranya
060  Pertubuhan am, yayasan dan sebagainya
069  Penyusunan dan pentadbiran muzium
070  Kewartawanan Termasuk suratkhabar
079  Penerbitan Termasuk karya lengkap mengenai penerbitan dan
   percetakan
    Kelaskan penjilidan buku di 686
090  Manuskrip dan buku nadir (ilmu bibliografi)
                             MODUL PSS  6
       NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY
           100   FALSAFAH

130  Psikologi biasa, psikologi ghaib, ilmu ghaib termasuk
   kesejahteraan diri, kebahagiaan kejayaan.
       Kelaskan di sini ilmu nujum, ilmu tilik tangan,
       Ilmu firasat, ilmu sihir dan sebagainya.
130  Psikologi
155  Psikologi kanak-kanak dan remaja

160  Ilmu mantik
170  Etika, Falsafah moral
180  Falsafah Timur
190  Falsafah Barat
                                MODUL PSS  7
         NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY
              200   AGAMA
220     Agama Kristian
          Kelaskan di sini Kitab Injil
          Kelaskan perbandingan agama atau karya
          Mengenai lebih dari satu agama di 200.
252     Agama Klasik
          Kelaskan di sini mitologi, Yunani, Rumawi, Jerman
294     Agama-agama berasal dari India.
294.3    Agama Buddha
294.5    Agama Hindu
294.6    Agama Sikh
295     Agama Majusi
296     Agama Yahudi
297     Agama Islam
297.07   Pengajaran dan pembelajaran
297.09   Sejarah
297.09595  Sejarah agama islam, Malaysia
297.1    Sumber, hubungan,tanggapan
297.122   Al-Quran
297.1225  Terjemahan Al-Quran
297.1226  Tafsir Al-Quran
297.1229  Surah yang tertentu dan kumpulan surah
297.124   Hadis
297.1241  Al-Bokhari, Hadis
297.1242  Abu Daud,Hadis
297.1243  Muslim, Hadis
297.1244  Al-Termidzi, Hadis
297.1245  Al-Nasai, Hadis
297.1246  Ibn Najah, Hadis
                                 MODUL PSS  8
        NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY
297.1247  Sunah-sunah Nabi Muhammad S.A.W yang lain
297.13   Tradisi Lisan, Islam
297.14   Tauhid, Undang-undang dan keputusan
297.197  Teologi sosial, hubungan dan sikap antara agama
297.1971  Peranan agama yang tersusun/teratur di dalam •
      masyarakat
297.1975  Bidang-bidang sekular
         contoh : sains kesusasteraan
297.2   Ilmu Ketuhar (Agaid dan qalam)
297.3   Penyembahan secara umum dan amalan-amalan yg lain
297.32   Ramalan
         Contoh : alamat orakel/peramal
297.33   Ilmu Ghaib
         contoh : azimat,tangkal,penggunaan,ilmu sihir
297.35   Tempat suci/kudus
         contoh : Mekah,Madinah,Baitulmuqaddis
297.36   Waktu suci/kudus
         contoh : Hari Jumaat,bulan Ramadan, Maal Hijrah
297.38   Upacara Keagamaan
         contoh: panduan mengurus jenazah,sembahayang
      Rasulullah S.A.W
297.4   Pengalaman penghidupan dan amalan
297.5   Teologi moral
         contoh : rukun Islam
297.1247  Sunah-sunah Nabi Muhammad S.A.W yang lain
297.13   Tradisi Lisan, Islam
297.14   Tauhid, Undang-undang dan keputusan
297.197  Teologi sosial, hubungan dan sikap antara agama
                               MODUL PSS 9
         NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY
297.1971  Peranan agama yang tersusun/teratur di dalam •
      masyarakat
297.1975     Bidang-bidang sekular
         contoh : sains kesusasteraan
297.2   Ilmu Ketuhar (Agaid dan qalam)
297.3   Penyembahan secara umum dan amalan-amalan yg lain
297.32   Ramalan
         Contoh : alamat orakel/peramal
297.33   Ilmu Ghaib
         Contoh : Azimat, tangkal, ilmu sihir
297.35   Tempat suci/kudus
         contoh : Mekah,Madinah,Baitulmuqaddis
297.36   Waktu suci/kudus
         contoh : Hari Jumaat,bulan Ramadan, Maal Hijrah
297.38   Upacara Keagamaan
         contoh: panduan mengurus jenazah,sembahayang
      Rasulullah S.A.W
297.4   Pengalaman penghidupan dan amalan
297.5   Teologi moral
         contoh : rukun Islam
297.51   Syahadah
297.52   Sembahayang
297.53   Puasa Ramadan
297.54   Zakat fitrah
297.55   Fardu Haji
297.63   Muhammad : nabi S.A.W
297.7   Dakwah: latihan,pengajaran
297.72   Jihad : Islam
297.8   Mazhab : Islam
297.81   Ahli-ahli Sunah Wal-Jamaah
                                MODUL PSS 10
         NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY
Š297.811  Hanafi
297.812  Shafii
297.813  Maliki
297.814  Hambali dan wahabi
297.82   Syiah
299    Agama lain yang tidak dikelaskan nombornya
299.51   Agama-agama yang berasal dari negeri China
         Kelaskan di sini Fahaman Confucius, Fahaman Tao
                                MODUL PSS  11
       NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY
        300   SAINS KEMASYARKATAN


301   Sosiologi
302   Psikologi Sosial, Gerak laku kumpulan
        Kelaskan di sini kepimpinan
301.16  Perhubungan Am. Sebaran Am
301.2  Kebudayaan dan proses kebudayaan, Antropologi
     Budaya dan sosial
         Kelaskan di sini karya lengkap mengenai antropologi
301.3  Ekologi manusia dan komuniti
        Kelaskan di sini masyarakat bandar dan luar bandar
301.32  Penduduk
301.4  Struktur sosial
        Kelaskan di sini taraf wanita, perkahwinan dan keluarga
301.54  Perumahan
309   Situasi dan keadaan sosial
        Termasuk rancangan pembangunan
309.1  Keadaan sosial di Malaysia
310   Perangkaan (koleksi karya mengenai perangkaan am)
        Kelaskan perangkaan yang lain mengikut perkara atau
        Negeri
        Kelaskan perangkaan hisab di 519
315.9  Perangkaan Am mengenai Malaysia
320   Sains politik
        Kelaskan di sini tatarakyat
321   Corak kerajaan
        Termasuk karya berkenaan faham komunis,
        Demokrasi, pemerintahan beraja dan lain-lain
                                MODUL PSS  12
        NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY
323    Perhubungan antara kerajaan dengan penduduknya
         Kelaskan di sini kewarganegaraan, hak awam
         Hak politik
324    Proses dan sistem pilihanraya
324.595  Pilihanraya di Malaysia
325    Migrasi antarabangsa (imigrasi dan emigrasi)

327    Perhubungan antarabangsa
         Kelaskan Bangsa-Bangsa Bersatu di 341.23
328    Perundangan, undang-undang dan peraturan parlimen
328.595  Dewan Rakyat dan Dewan Negara Malaysia
329    Parti-Parti Politik
330    Ekonomi
331    Ekonomi buruh
         Kelaskan di sini perhubungan perusahaan
332    Ekonomi Kewangan
         Termasuk modal, bank dan urusan bank
332.4.  Wang, pertukaran asing
333    Ekonomi tanah
         Termasuk pengurusan sumber alam
333.1   Kawalan tanah oleh kerajaan
         Kelaskan di sini rancangan tanah seperti FELDA
334    Syarikat Kerjasama
335    Sosialisme dan sistem-sistem yang berkaitan Fahaman Komunis
         Kelaskan aspek politik di 321
336    Kewangan Negara
         Termasuk cukai import, percukaian
                               MODUL PSS  13
       NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY
338   Pengeluaran
339   Ekonomi Makro (pendapatan negara, agihan, penggunaan,
        Simpanan dan permodalan)
130   Undang-Undang
340.59     Undang-Undang Islam
        Kelaskan hukum syarak di 297.1
341   Undang-Undang antarabangsa
341.23  Bangsa-Bangsa Bersatu
341.24  Persatuan dan pertubuhan serantau
        Kelaskan di sini ASEAN, EEC, SEATO dan lain-lain
342   Undang-undang di Malaysia
        Termasuk peraturan, statut, enakmen
347   Peraturan awam
350   Pentadbiran Awam
351   Kerajaan Tempatan
352.2  Polis (penyusunan dan pentadbiran)
352.3  Mencegah api dan kemalangan
        Kelaskan di sini perkhidmatan bomba
352.8  Lesen
353   Pentadbiran Kerajaan Persekutuan dan Negeri di Malaysia
354   Ilmu ketenteraan
        Termasuk pentadbiran, strategi, pertahanan,
        Latihan dan sejarah
355   Tentera Darat
358.4  Tentera Udara
359   Tentera Laut
360   Perkhidmatan sosial
     (Kerja kebajikan masyarakat: mengurangkan penyakit, cacat,
           kemiskinan,
     masalah orang tua dan belia)
         Kelaskan di sini pentadbiran hospital
                              MODUL PSS  14
        NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY
361.5  Membantu mangsa-mangsa bencana alam
        Kelaskan di sini Bulan Sabit Merah
364   Jenayah dan cara mencegahnya, penyiasatan jenayah, penjara,
     Sebab-sebab berlakunya jenayah dan salah asuhan)
336       Persatuan (pertubuhan yang ditubuhkan untuk tujuan
     persaudaraan atau
     Untuk kepentingan bersama, termasuk kongsi gelap)
367   Kelab-Kelab am
        Termasuk kesatuan sosial dan pelajaran
368   Insurans, skim pencen
369   Pertubuhan belia
        Kelaskan di sini Budak Pengakap dan Pandu Puteri
370   Pendidikan (Falsafah dan teori am mengenai pendidikan pada
     semua peringkat)
     pada semua peringkat)
371   Sekolah
371.1  Pengajaran dan kakitangan
371.27  Ujian dan peperiksaan
371.3  Kaedah-kaedah mengajar dan belajar
371.33  Alat pandang-dengar
371.4  Bimbingan dan kerjaya
371.5  Tatatertib di sekolah
371.6  Bangunan Sekolah
371.7  Kesihatan dan keselamatan sekolah
371.8  Penuntut
        Kelaskan di sini gerakerja luar bidang pelajaran,
        Majalah sekolah
371.9  Pelajaran khas
        Kelaskan di sini pengajaran kanak-kanak cacat dan
        Kanak-kanak bergeliga
        Termasuk kaedah, pelajaran prasekolah
379   Pendidikan dan kerajaan
        Termasuk peraturan, kawalan, bantuan                              MODUL PSS  15
       NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY
380   Perdagangan, perniagaan dalam dan luar negeri
        Kelaskan di sini dasar tarif
383   Perhubungan pos
        Kelaskan mengumpul setem di 769.56
384   Sistem perhubungan yang lain, Telekom
        Kelaskan di sini radio, perhubungan satelit, isyarat
        Kelaskan kejuruteraan perhubungan di 621.38
385   Pengangkutan keretapi
386   Pengangkutan jalan air di kawasan pedalaman
    Kelaskan di sini pengangkutan melalui sungai dan feri
387   Pengangkutan laut
        Kelaskan di sini kapal-kapal, pelabuhan, perkapalan
    dagang
387.7  Pengangkutan udara
388   Jalan dan lebuh raya
        Kelaskan di sini pengangkutan bas, lori dan lain-lain
        Kenderaan.
389   Timbang dan sukat
        Kelaskan di sini piawaian, mutu. Saiz dan banyaknya
390   Adat resam
        Termasuk beranak, perkahwinan, kamatian
391   Pakaian
        Kelaskan fesyen kini di 646

394   Perayaan dan hari besar
       Termasuk hari kelepasan, pagean, perarakan,
       Pasar ria, upacara rasmi
395   Tatasusila
398   Budaya rakyat (karya-karya mengenai budaya rakyat termasuk
       kepercayaan dan tahayul rakyat
                             MODUL PSS  16
        NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY
            400   BAHASA


411   Asal-usul tulisan
       termasuk abjad, ideograf
       kelaskan pengajaran Jawi di 499.1
420   Bahasa Inggeris
       Termasuk etimologi
       Kelaskan di sini karya lengkap
421   Kod-kod tulisan dan tulisan Bahasa Inggeris standard
       termasuk sebutan dan ejaan
423   Kamus
       Kelaskan kamus bersajak di 808.1
425   Tatabahasa
427   Bahasa Inggeris bukan standard, loghat
428   Penggunaan Bahasa Inggeris standard
       Kelaskan di sini buku teks untuk mengajar
       Bahasa Inggeris standard termasuk karya yang
       Menggunakan pandang dengar tutur.
428.6  Buku bacaan
       termasuk buku bacaan pemulihan dan buku bacaan
       untuk mereka yang bahasa ibundanya bukan Bahasa
       Inggeris. Lebih elok dikelaskan mengikut perkara atau di
       Bahagian fiksyen Jika boleh .
490   Karya-karya mengenai bahasa-bahasa lain yang tidak dikelaskan
    nombornya.
491   Bahasa Punjabi, Hindi
494   Bahasa Tamil, Telagu
495   Bahasa Cina
                              MODUL PSS 17
        NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY
499.28   Bahasa Malaysia
499.2801  Falsafah,teori prinsip sains, perkaedahan metodologi, prinsip
      psikologi
499.2802  Serbaneka. penerbitan berjudul, ilustrasi dan model karya untuk
      penggunaan/khas Buku panduan organisasi dan
      tokoh,teknik,tatacara,prosedur
      alat,bahan.
499.2803  Kamus, ensiklopedia, konkordans
499.2804  Bidang khas, penggunaan umum
499.2805  Penerbitan berkala(Majalah jurnal)
499.2806  Organisasi
499.2807  Pengajaran dan pembelajaran
499.281  Kod pertukaran, bentuk baku
499.282  Etimologi, bentuk baku
499.283  Kamus, bentuk baku
499.285  Sistem struktur(tatabahasa/nahu), bentuk baku
499.287  Bentuk bahasa tidak baku
499.288  Penggunaan baku bahasa( gunaan, preskriptif. linguistik,
      perkataan, pendekatan struktur dan ungkapan, pendekatan
      bahasa-audio dan ungkapan
      membaca, pembaca
                                 MODUL PSS  18
        NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY
           500   SAINS TULEN

502   Teknik, radas, alatan, bahan-bahan
        Kelaskan di sini panduan makmal, projek dan
        Percubaan sains, teropong halus
503   Ensiklopedia dan kamus sains
508   Koleksi karya mengenai pengembaraan, kajian
        Kelaskan di sini penerokaan sains
509   Sejarah Sains
510   Ilmu Hisab
        Kelaskan di sini mister hitung
511   Karya am
        Kelaskan di sini ilmu mantik hisab, graf-graf,
        Model hisab
511.9  Buku-buku teks Ilmu Hisab Moden
        Kelaskan karya mengenai aspek tertentu Ilmu Hisab
        Moden mengikut perkaranya
512   Algebra
        Kelaskan di sini lagarisam
513   Kira-kira
        Kelaskan di sini dekak-dekak
515   Analisis
        Termasuk kalkukus dan karya lengkap mengenai
        Teori rangkap
516   Geometri
        Kelaskan di sini trigeometri
519   Bangkali
        Kelaskan di sini hisab perangkaan
519.4  Hisab Komputer
        Kelaskan di sini memprogram
                              MODUL PSS  19
        NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY
520   Astronomi dan Sains yang berkaitan
521   Teori astronomi dan kajidaya jumantara
        termasuk graviti
522   Astronomi spiar dan astronomi amali
        termasuk kaedah dan alat
        Kelaskan di sini balaicerap, teropong jauh.
523   Astronomi keperihalan
        Kelaskan di sini asal-usul dunia, bimasakti,
        Bintang komet
523.1  Cekera-suria
        Kelaskan di sini matahari, bulan, planet, gerhana
525   Bumi
        Termasuk orbit, pasang-surut, bentuk, jirim
526   Geografi hisab
        Termasuk kajian, geodetik, pemetaan
527   Pemaliman jamantara (menentukan kedudukan geografi dan
    arahnya berdasarkan kepada pemerhatian jamantara
529   Kajiwaktu
        Kelaskan di sini takwin
        Kelaskan pembuatan jam dan tangan di 681
530   Fizik
530.1  Teoari
        Kelaskan di sini teori relatif
530.7  Percubaan fizik, panduan makmal
531   Kajidaya padu dan zarah
        Termasuk kajidaya gerak, kajidaya statik
        Kelaskan di sini graviti, karya lengkap
        Mengenai kajidaya
                              MODUL PSS  20
       NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY
532   Kajidaya bendalir
533   Kajidaya gas
534   Bunyi
535   Kajioptik
536   Haba
537   Eletrik dan elektronik
538   Kemagnetan
539   Fizik moden
        Termasuk fizik molikul, atom dan nuklear
540   Kimia dan sains yang berkaitan
540.1  Teori awal
541   Kimia fizik dan teori
        Kelaskan di sini teori kajidaya dan haba
541.9  Beretikaan dan hukum beretika
542   Makmal, radas, alatan, panduan, percubaan
543   Kimia analisis. Analisis umum
544   Analisis kualiti
545   Analisis kuantiti
546   Kimia tak organik
547   Kimia organik
548   Kajihablur
549   Kajigalian (Kejadian, perihal, pengelasan, penentuan
        Unsur-unsur semulajadi dan sebatian jadi sebatian yang
        terjadi melalui proses tak organik)
        Termasuk emas, permata, bijih dan lain-lain
550   Sains bumi dan dunia lain
551   Geologi fizikal dan dinamik
        Termasuk gunung berapi, gempa bumi, luluhawa,
        Kejadian pulau, gua dan lain-lain.
        Kelaskan di sini geofizik, kimia bumi, kaji bentuk bumi
                                MODUL PSS  21
        NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY
551.5   Kajicuaca
         Kelaskan di sini kaji dan cuaca
552    Kajibatu-batan
555    Geologi
560    Kajifosil, tumbuhan dan bintang fosil
         Kelaskan di sini dinosaur dan bintang pra-sejarah
570    Sains hayat
572    Ras manusia (etmologi)
         Termasuk manusia pra-sejarah, kesan persekitaran
      terhadap Bentuk badan, pewarnaan kulit, ukuran
         Kelaskan kajipurba di 913; karya lengkap mengenai
         Kajimanusia di 301.2
574    Kajihayat
         Kelaskan di sini kajihayat laut, ilmu kejadian
575    Ubahansur, kajibaka dan keturunan
576    Kajihayat mikro
         Kelaskan penggunaan teropong halus di 502
579    Pengumpulan dan pengawitan contoh kajihayat
580    Sains tumbuhan
         Kelaskan di sini berbarium, bahan pameran, kebun
         Kajitumbuhan
581    Kajitumbuhan (kajitugas organ, kajialam, patologi tumbuhan)
581.9595  Tumbuhan di Malaysia
582    Tumbuhan berbiji
583    Tumbuhan berbunga
         Termasuk dua kotilidan, sekotilidan
586    Tumbuhan tak berbiji
         Kelaskan di sini paku-pakis, lumut
589    Kulat, rumput laut, cendawan, rumpair
589.9   Kajikuman
                                MODUL PSS  22
        NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY
590    Sains haiwan
         Kelaskan di sini zoo (taman binatang)
591    Kajihaiwan (kajitugas organ, kajialam, petologi binatang)
         Termasuk jenis binatang yang jarang terdapat dan
         akan atau sudah pupus.
591.5   Tabiat dan kelakuan binatang
591.9595  Binatang-binatang di Malaysia
592    Haiwan invertabrata
593    Benda hidup di laut
         Termasuk bunga karang, ampai-ampai, batu karang
         Kelaskan karya lengkap kajihayat laut di 574
594    Karang, mollus
595    Haiwan invertabrata yang lain
         Kelaskan di sini cacing, lebah-lebah, kala,
         Halipan, sengkenit
595.3   Krustasia dan jenis yang berkaitan
         termasuk udang, ketam, udang kara
595.7   Serangga
595.78   Rama-rama
596    Haiwan vertabrata
597    Ikan
597.6   Haiwan dua alam
         Termasuk katak, katak puru, salamander
598    Reptilia dan burung
         Kelaskan di sini karya lengkap mengenai semua jenis
         reptilia dan burung termasuk memerhatikan burung
598.1   Haiwan reptilia
         Misalnya ular, penyu, buaya
                               MODUL PSS  23
       NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY
598.2  Burung
599   Mamalia
       Kelaskan kajibina tubuh manusia di 611
599.2  Kangaru, kula dan lain haiwan kandung
599.5  Mamalia laut
       Kelaskan di sini paus, lumba-lumba
                            MODUL PSS  24
       NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY
           600   TEKNOLOGI

604.2  Lukisan teknik dan sawat
608   Perihal rekaan dan patennya
609   Sejarah teknologi dan rekacipta
610   Sains perubatan
610.7  Amalan kejururawatan
        Kelaskan di sini kajian perubatan
611   Kajibina tubuh manusia, kajisel, kajihayat tisu
        (Kajian dan perihal bahagian dan alat tubuh manusia)
612   Kajitugas organ manusia
        (tugas sistem dan alat tubuh manusia)
        termasuk pengaliran, pernafasan, proses ungkaibina,
        pembiakan dan sistem saraf. Kelaskan di sini karya
        lengkap mengenai kajibina tubuh dan kajitugas organ
613   Ilmu Kesihatan
613.4  kebersihan diri
        Kelaskan di sini menjaga diri
613.9  Pendidikan jantina
        Termasuk perancangan keluarga
614   Kesihatan awam
        Termasuk pendaftaran dan pengesahan (kelahiran dan
        kematian) merebaknya penyakit, kawalan penyakit,
        kajiwabak, kebersihan persekitaran
614.8  Keselamatan melalui undang-undang, pemeriksaan dan
    sebagainya
        Kelaskan di sini pertolongan cemas, operasi
        menyelamat, sebab Berlakunya serta pencegahan
        kebakaran dan kemalangan
                              MODUL PSS  25
       NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY
615   Farmakologi dan ilmu rawatan
        Termasuk dadah, farmasi amali (persediaan dan
        pembahagian Ubat), sistem dan cara mengubat.
        Kelaskan di sini akupunktur (accupuncture)
616   Penyakit
        Termasuk sebab-sebabnya, kesan, penentuan penyakit,
        Ramalan sakit, rawatan, kelaskan di sini radiologi
617   Pembedahan dan topik yang berkaitan
620   Kejuruteraan
        Termasuk teknologi, zarah halus, kejuruteraan sistem
        Kelaskan di sini bunyi, getaran, mekanik, bahan-bahan
        Kejuruteraan, sifat dan ujian, model kejuruteraan
621   Fizik gunaan
        (Kejuruteraan mekanik, jentera elektrik, elektronik,
        eletromognet haba, cahaya, nuklier)
        Kelaskan di sini kejuruteraan stim, kilang dan mesin,
        teknologi
        Kuasa hidaraul, kipas penghambus, pam
621.3  Kejuruteraan elektrik, eletromagnet
        Kelaskan di sini laser
621.38  Kejuruteraan elektronik dan perhubungan
        Kelaskan di sini elektronik mikro, sonar, satelit
        Rakaman, sistem siaraya, radar, radio, telekom
621.4  enjin motor dan loji tenaga janakuasa, kajidaya
     Gerak haba gunaan
     Kelaskan di sini enjin pembakaran dalam dan luar
        Tarbin gas, roket dan disel, motor udara dan elektrik, loji
        Tenaga suria dan nukliar
                                 MODUL PSS  26
        NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY
621.5  Kejuruteraan mumat, hampagas dan suhu rendah
621.9  Alat dan perkakas tiruan
        (alat mesin, mumat, tenaga rekabentuk, binaan,
        pemasangan, senggaraan, pembaikan dan kendalian)
622   Kejuruteraan melombong
623   Kejuruteraan tentera darat dan laut, kemahiran belayar
624   Kejuruteraan awam
        Kelaskan di sini jambatan terowong
625   Kejuruteraan keretapi
        Kelaskan di sini kereta kebal, keretapi bukit, monoril
625.7  Kejuruteraan jalan dan lebuhraya
        Kelaskan aspek ekonomi di 388
627   Kejuruteraan hidraul
        Termasuk jalan air di pedalaman, terusan, empangan,
        kolam air Pelabuhan, jeti
        Kelaskan di sini kawalan banjir, saliran, pengaliran
627.7  Gerakan salam
        Termasuk penyelamatan, penyelidikan, pengorekan,
        Peletupan, penggerudian
628   Kejuruteraan kebersihan dan bandar
        Termasuk bekalan air, lupusan tumbuhan dan sampah
        sarap Pencemaran dan kebersihan perusahaan.
629   Cawangan kejuruteraan yang lain Termasuk hoverkraf
        automasi (kejuruteraan kawalan automatik)
629.1  Kejuruteraan kajiterbang, kajiterbang
629.2  Kenderaan darat bermotor dan basikal
        Termasuk rekabentuk, bahan, binaan, ujian,
        Kendalian, pemeliharaan, pembaikan.
        Keselamatan, latihan memandu
                                MODUL PSS  27
       NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY
629.4  Kajiangkasa
630   Pertanian
631   Teknik, radas, perkakas, bahan pertanian
       Termasuk pungaran tanah, memungut hasil,
       Saliran, pengaliran, baja, penyuburan tanah.
632   Kerosakan, penyakit, perosak tumbuhan
633   Pokok tanaman
       Termasuk bijirin, tanaman makanan ternak, tanaman
       tebu
       Rempah-rempah, tanaman perusahan. Kelaskan di sini
       Sagu, ubi kayu, teh, kopi, tembakau
633.1  Padi
633.8  Pokok getah, kelapa sawit
634   Dusun, buah-buahan, perhutanan
       Termasuk semua jenis buah-buahan dan kacang, karya
       Kelaskan di sini buah-buahan jenis limau, nanas, pisang
       Kelapa, buah gajus
634.9  Perhutanan
635   Tanaman kebun
       Termasuk berkebun pasar. Kelaskan di sini keledek,
       sayur-sayuran Daun, timun, kacang tanah, herba,
       cendawan.
635.9  Bunga dan tumbuhan hiasan
       Kelaskan gubahan di 745.92
636   Ternakan
       Termasuk ilmu haiwan. Kelaskan di sini kuda, kambing
       Ayam, itik, babi, binatang didik
                              MODUL PSS  28
        NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY
637   Tenusu dan teknologi yang berkaitan
        Termasuk pengeluaran telur
638   Pemeliharaan serangga
        Kelaskan di sini perusahan lebah dan ulat sutera
639   Perusahaan ikan. Perikanan
640   Seni dan sains rumahtangga
640.42  Kewangan rumahtangga
641   Makanan
641.1  Pemakanan
641.4  Makanan yang dijeruk
641.5  Masakan, resipi dan cara-caranya
642   Penghidangan makanan
        Kelaskan di sini sajian makanan
643   Rumah dan alatnya
        Termasuk pemilihan dan pengubahsuaian
644   Alat kegunaan rumahtangga
        Termasuk keperihalan, pemilihan, penggunaan,
        Pembaikan sistem dan perkakas.
645   Perlengkapan rumahtangga
646   Jahitan, pakaian, mengemas badan
        Kelaskan di sini fesyen
647   Pengurusan rumahtangga
648   Kebersihan rumahtngga
        Kelaskan di sini dobi-mendobi, membersihkan rumah,
        Simpanan, kawalan perosak
649   Pemeliharaan kanak-kanak. Rawatan rumahtangga
650   Perkhidmatan pengurusan
651   Perkhidmatan pejabat
        Termasuk perkakas, bekalan, penyusunan, urusan
        Rekod, surat-menyurat, perhubungan, penggunaan
        Komputer dalam perniagaan dan memproses data
                              MODUL PSS  29
       NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY
652   Proses perhubungan bertulis
       Termasuk taip-menaip, tulisan tangan,
       tulisan rahsia
653   Trengkas
657   Perakaunan
       Kelaskan di sini tatabuku
658   Pentadbiran am
658.1  Penyusunan dan kewangan
       Kelaskan di sini belanjawan
658.2  Pengurusan kakitangan
658.5  Pengurusan pengeluaran
658.8  Pengurusan agihan
       Kelaskan di sini pemasaran, ilmu jualan
659   Pengiklanan dan perhubungan awam
660   Teknologi kimia dan perkara berkaitan (kejuruteraan kimia)
       Termasuk kimia, perusahaan bahan letupan,
       Bahanapi, cat plastik, solek, pelekat.
       Kelaskan di sini macis, arang kayu, sabun, wangi-
       wangian.
663   Teknologi makanan
       Kelaskan di sini koko, kopi, teh
664   Teknologi makanan
       (persediaan perdagangan, pengawitan dan
       pembungkusan
       hasil yang boleh dimakan oleh manusia dan haiwan)
655   Minyak, lemak, lilin, gas perusahan
       Termasuk minyak sapi, kelapa sawit, minyak galian,
       petrol
666   Teknologi tembikar dan ilmu yang berkaitan
       Kelaskan di sini tembikar, bata, simen, kaca
                              MODUL PSS  30
       NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY
669   Kajilogam (logam, pencalogam, besi buruk)
669.6  Timah
        Kelaskan di sini pewter
670   Hasil perusahaan kilang
        (perancangan, rekabentuk, pembuatan)
        Kelaskan di sini kulit, gading, hamparan penyapu, cerut
674   Teknologi yang menggunakan balak, gabus, kayu
676   Teknologi palpa dan kertas
677   Teknologi fiber dan fibrik
678   Getah dan hasil kenyal yang lain
        Kelaskan di sini getah asli dan tiruan, getah cair,
        plastik kenyal
680   Hasil-hasil perusahaan kilang yang lain
        Termasuk barang-barang besi, perabot, barang-barang,
        modal, permata, pakaian, perkakas sukan. Kelaskan di
sini
       kunci, pakaian, kasut, barang-barang permainan.
681   Jentera jitu
       Termasuk komputer, jam, alat optik
684   Bengkel rumahtangga
       Kelaskan di sini projek seni perusahan, pertukangan,
       Kayu, kerjalogam
686   Percetakan dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan
       Termasuk penjilidan buku, salinan foto
       Kelaskan penerbitan di 070.5
690   Bangunan
       (rancangan analisis, kejuruteraan, rekabentuk,
       binaan, selenggaraan, pembaikan)
                                MODUL PSS 31
       NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY
693   Binaan batu, kerjabatu, logam, dsb
694   Binaan kayu (bangunan)
696.1  Pertukangan paip
697.8  Penggantian udara dan pendingin hawa
698   Kemasan butirjelas
       Termasuk penggunaan cat, gadang, kertas dinding
                              MODUL PSS  32
        NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY
              700  KESENIAN

703    Kamus dan ensiklopedia kesenian
708    Balai senilukis, muzium, koleksi sendiri
709    Sejarah kesenian
710    Kesenian bandaran dan pandangan darat
711    Perancangan bandaran
         Kelaskan di sini UDA
712    Rekabentuk* senitaman
720    Senibina
730    Arca
         Kelaskan di sini membuat model tanah liat
736    Mengukir dan ukiran
         Termasuk kayu, batu, gading, permata
736.98  Melipatkan kertas
737    Kajiduit. Duit
738    Seni tembikar
         Kelaskan di sini pasu, porcelain
739    Kerja senilogam
         Termasuk kerjalogam bernilai, pertukangan emas
740    Lukisan. Seni hiasan dan seni yang kurang penting
741    Lukisan
         Kelaskan lukisan teknik di 604.2
741.5   Kartun
741.6   Ilustrasi (seni perdagangan)
745    Seni hiasan
         Kelaskan di sini mosaik dan lukisan dinding
745.2   Seni dan rekabentuk perusahaan
745.5   Pertukangan tangan
745.5.1  Penghurufan (hiasan)
         Termasuk rekabentuk lambang
745.92  Gubahan bunga
                                MODUL PSS  33
        NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY
745   Seni dan pertukangan tangan kain
        Kelaskan di sini jahitan, menganyam, permaidani, tikar
746.6  Batik. Cap blok dan cetakan saring sutera
746   Hiasan dalam
747   Kaca hiasan
748   Perabot Antik
749   Mencat dan catan
752      Warna
759   Sejarah dan kritikan lukisan cat
760   Seni grafik, seni cetak dan cetakan turisan
769.56  Mengumpul setem
770   Senifoto dan gambar foto
771   Radas, perkakas, bahan
        Kelaskan di sini teknik bilik gelap
778.2  Tayangan foto
        Termasuk gelansar filem, jalur filem
778.5  Senifoto wayang gambar dan televisyen
        Kelaskan kejuruteraan televisyen di 621.38
780   Muzik
780.3  Kamus muzik dan ahli muzik
782   Muzik drama dan pementasan drama muzik
        Kelaskan di sini opera
783   Muzik suci
784   Muzik vokal, suara, lagu
        Kelaskan di sini karya lengkap
784.1  Koir dan nyayian lapis
784.4  Lagu rakyat
785   Kumpulan muzik instrumental dan muziknya
        Kelaskan di sini orkestra, pancaragam, muzik kamar
786   Alat-alat muzik dan muziknya
        Termasuk alat papan nada, alatali, alat tiup, alat genderang
                                  MODUL PSS  34
         NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY
790   Seni hiburan dan lakonan
         Misalnya hobi, hiburan untuk golongan tertentu termasuk
         kanak-kanak, orang cacat anggota
791   Hiburan awam
         Termasuk pertunjukan binatang, wayang gambar, radio,
         televisyen
         Kelaskan di sini wayang kulit, laga lembu, sabung ayam
792   Pementasan
         Kelaskan di sini berlakon, taridra
792.8  Bele (Ballet)
793   Permainan dan hiburan dalam
793.2  Majlis jamuan
793.3  Tarian
         Kelaskan di sini tarian rakyat
793.7  Permainan teka-teki
         Kelaskan di sini teka, silangkata, permainan hisab
793.8  Pertunjukan silap mata
         Kelaskan di sini ventrilokuisma
794   Permainan dalam jenis kemahiran
794.1  Catur
794.6  Boling
795   Permainan adu nasib
         Misalnya permainan terup
796   Sukan dan permainan luar
         Termasuk tunjuk ajar secara am
         Kelaskan di sini tunjuk ajar permainan tertentu mengikut
         perkaranya
796.06  Pertubuhan sukan
796.1  Permainan pelbagai
         Kelaskan di sini permainan nyanyian dan tarian, permainan
         kanak-kanak
                                MODUL PSS  35
      NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY
796.15  Permainan wau
796.16  Permainan gasing
796.21  Main kasut roda
796.32  Bola jaring, bola keranjang, bola tampar dan lain-lain
796.33  Bola sepak, ragbi, bola sepak amerika dan lain-lain
        Kelaskan di sini sepak takraw
796.34  Ping-pong, tenis, badminton dan lain-lain
796.35  Golf, polo, hoki, besbol dan lain-lain
796.4  Olahraga dan gimnastik
796.42  Belapan dan padang
796.48  Pertandingan antarabangsa
        Kelaskan di sini sukan olimpik, SEA
796.5  Kehidupan luar
        Kelaskan di sini hiking, perkhemahan, mendaki gunung
796.6  Berbasikal
796.72     Perlumbaan bermotor
796.7  Sukan bertempur
        Kelaskan di sini bersilat, bertinju, gusti, judo, karate
        dan lain-lain
797   Sukan air dan udara
797.1  Berperahu
        Termasuk perlumbahan dan pesta laut
        Kelaskan di sini lumba jalur, perahu layar, gelongsor air
797.2  Berenang
        Misalnya terjun, polo air, selam skuba
797.5  Terbang
        Kelaskan di sini perlumbaan terbang, gelongsor, terjun
        udara (terjun payung)
798   Sukan kuda
        Perlumbaan kuda dan binatang lain
798.1  Mengail (sebagai hiburan)
799.2  Memburu
799.3  Menembak sasaran, memanah
                                 MODUL PSS  36
       NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY
         800      KESUSTERAAN

808   Teknik perhubungan lisan dan tulisan retorik. Kelaskan di sini
     karang- mengarang, suntingan, penulisan untuk radio dan
     televisyen
808.66  Mengarang perkara teknik termasuk mengarang untuk tujuan
     perniagaan dan penyelidikan.
808.67  Mengarang untuk kanak-kanak
808.1  Mengarang puisi. Kelaskan di sini kamus bersajak
808.2  Mengarang drama
808.3  Mengarang fiksyen
808.4  Mengarang esei
808.5  Teknik ucapan (suara, gaya, gerak geri) Kelaskan di sini
     berpidato, berbahas, cakapan bersama, bercerita
808.6  Surat menyurat
808.7  Mengarang sindiran dan humor
808.8  Koleksi karya kesusasteraan yang lebih dari satu bentuk
808.88  Buku petikan kata, perupamaan
820   Sastera Inggeris. Kelaskan di sini sejarah, keperihalan,
     huraian, kritikal mengenai sastera Inggeris pada amnya atau
     mengenai lebih satu bentuk sasteranya.
820.8  Koleksi karya sastera Inggeris lebih dari satu bentuk
821   Puisi Inggeris
822   Drama Inggeris
822.3  William Shakepeare (karya oleh dan mengenainya)
823   Sejarah dan fiksyen Inggeris. Kelaskan di sini karya fiksyen
     berasingan mengikut pengarangnya dan disusun menurut
     abjad
824   Esei Inggeris
825   Pidato Inggeris
826   Surat Inggeris
                                MODUL PSS  37
         NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY
827    Sindiran dan humor Inggeris
828    Lain-lain jenis bentuk karya Inggeris yang tidak dikhaskan
      nombornya
828    Sastera Inggeris (Anglo-saxon)
890    Sastera dalam lain bahasa yang tidak dikhaskan nombornya
891    Sastera Hindi, Punjabi
894    Sastera Tamil, Telugu
895    Sastera Cina
899.28   Kesusasteraan Melayu
899.2801  Falsafah dan teori
899.2802  Pelbagai
899.2803  Kamus, ensiklopedia
899.2804  Aspek bidang khusus
899.2805  Majalah
899.2807  Pengajaran dan pembelajaran
899.2808  Koleksi, karya sastera
899.2809  Sejarah, butiran penilaian dan kritik
899.281  Puisi
899.282  Drama
899.283  Fiksyen
899.284  Esei
889.285  Pertuturan
899.288   Pelbagai penulisan
                                MODUL PSS  38
         NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY
        900     SEJARAH DAN GEOGRAFI AM


901     Falsafah dan teori Sejarah am
909     Sejarah dunia. Kelaskan di sini tamadun
          Kelaskan Falsafah dan teori sejarah dan kaedahnya di 901
910     Geografi dan perjalanan am. Kelaskan di sini karya lengkap
      geografi dan geografi fizikal.
910.1    Geografi tropikal. Kelaskan di sini geografi ekonomi
910.3    Gazetir, kamus geografi
910.4    Cerita perjalanan. Kelaskan di sini pelayaran dan kembaraan
      benar
912     Atlas, Peta, Glob. Kelaskan di sini pemetaan di 526
913     Arkeologi (geografi dunia purba)
914 – 919  Geografi dan perjalanan di tempat-tempat tertentu (cari nama
      negeri atau daerah di senarai sejarah (940 – 999 ) dan gunakan
      nombor yang sesuai di ruangan sebelah kanan untuk geografi)
920     Biografi am
920.3    Kamus biografi
921     Biografi individu (disusun menurut abjad nama orang yang ditulis)
929     Salasilah, nama, lambang, bendera
930     Sejarah am untuk dunia purba tahun masihi 500
931 – 939  Sejarah purba tempat-tempat tertentu (jika perlu) kelaskan di
      bahagian sejarah moden mengikut tempat-tempat tertentu
931     China hingga tahun masihi 420
932     Mesir hingga tahun masihi 640
933     Palestin hingga tahun masihi 70
934     India hingga tahun masihi 647
935     Mesopotamia dan Dataran Tinggi Iran hingga tahun masihi 642
      (Asia Barat, Assyria, Babylonia, Parsi)
936     Eropah Utara dan barat Semenanjung Itali
                                 MODUL PSS   39
          NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY
937     Semenanjung Itali dan wilayah-wilayah berhampiran hingga tahun masihi 476
938     Yunani hingga tahun masihi 323
939     Lain-lain bahagian dunia purba hingga kira-kira tahun masihi 640 (Abyssinia,
      Carthage, Numidia, Phoenicia)
940 – 999  Sejarah dunia moden (Gunakan nombor di ruangan sebelah kiri untuk sejarah.
      Nombor di sebelah kanan untuk geografi)
940     Eropah
940.3    Perang dunia I
940.53   Perang dunia II
940.54   Penghujung abad 20
941     United Kingdom, Great Britain, Scotland, Ireland, Northern Ireland, England,
      Wales
943     Jerman – Republik Demokratik, Republik Persekutuan
943.6    Austria
943.7    Czeckoslavia
943.8    Poland
943.9    Hungary
944     Perancis – Monaco
945     Itali – Holy See, Malta, San Merino
946     Sepanyol – Andora
946.9    Portugis
947     Rusia – Armenia, Azerbaijan, Byelorusia, Estonia, Georgia, Karelo-Finish SSR,
      Latvia, Lithuania, Moldavia, Russian SSR, Ukaraine
947.1    Finland
948     Scandinavia
948.1    Norway
948.5    Sweden
948.9    Denmark
949.1    Iceland
949.2    Belanda, Holland
949.3    Belgium – Luxemberg
949.4    Switzerland
949.5    Yunani
                                      MODUL PSS    40
       NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY
949.6  Semenanjung Balkan – Albania
949.7  Yugoslavia – Bulgaria
949.8  Rumania
949.9  Pulau-pulau Laut Aegean, Crete
950   Asia
951   China- Hong Kong, Macao, Mongolia, Tibet, Taiwan
951.9  Korea
952   Jepun
953   Semenanjung Arab dan daerah-daerah berhampiran – Bahrain,
     Kuwait, Oman, Qatar, United Arab Emirates, Abu Dhabi, Ajman,
     Dubai, Fujairah, Ras Al Khaimah, Sharjah, Umm Al Quiman,
     Yemen Arab Rep.
953.8  Arab Saudi
954   Asia Selatan – India, Bhutan, Pulau Maldive, Nepal, Sikkim
954.9  Pakistan
954.92  Bangladesh
954.93  Sri Lanka
955   Iran
956   Asia Barat, Timur Tengah
956.1  Turki – Cyprus
956.7  Iraq
956.9  Mediterranean Timur
956.91  Syria
956.92  Lebanon
956.94     Palestine - Israel
956.95  Jordan
957   Siberia
958   Asia Tengah – Kazakhstan, Kirghizia, Tadzhikistan,
     Turkmenistan, Uzbekistan
958.1  Afganistan
                              MODUL PSS  41
          NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY
959     Asia Tenggara
959.1    Burma
959.3    Thailand
959.4    Laos
959.5    Malaysia
959.503   Sejarah lama dan moden hingga 1945
959.5031  Sejarah awal hingga 1800
959.5032  Sejarah moden 1800 – 1946
959.504   Pertengahan abad ke 20, 1946 – 1963
959.505   Persekutuan, 1963
959.5051  Perdana Menteri, Tun Abdul Rahman Putra, 1963 – 1970
      termasuk konfrontasi Indonesia
959.5052  Perdana Menteri, Tun Abdul Razak Hussein, 1971 – 1976
959.5053  Perdana Menteri, Datuk Hussein Onn, 1976 – 1981
959.5054  Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamed, 1981 –
959. 5102  Dari zaman hingga 1511 termasuk kesultanan Kerajaan Melaka
959.5103  Negeri-negeri Melayu dan kuasa luar 1511 – 1867 termasuk
      pengaruh Siam
959.51031  Zaman lama, 1511 – 1786
959.51032  Zaman pertengahan, 1986 – 1867
959.5104  Negeri-negeri Melayu dan Britain, 1967 – 1942 termasuk Negeri-
      negeri Selat, Persekutuan Tanah Melayu, Negeri-negeri Melayu
      Tidak Bersekutu.
959.5105  Zaman pemerintahan Jepun 1942 – 1945
959.5106  Pemerintahan British 1945 –1957. Kelaskan di sini Malayan
      Union, 1946: Darurat 1948 –1960
959.5107  Persekutuan Tanah Melayu, 1957 –1963
959.5108  Persekutuan Malaysia, 1963
                                 MODUL PSS  42
          NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY
959.52   Semenanjung Malaysia
959.521   Pantai Barat Semenanjung Malaysia
959.5211  Perlis
959.5212  Kedah
      Kelas di sini Pulau Langkawi
 959.5213  Pulau nang (penang). Termasuk Seberang Perai (Province
       Wellesley)
959.5214  Perak. Kelaskan di sini Pulau Pangkor
959.5215  Selangor
959.5216  Wilayah Persekutuan (Kuala Lumpur)
959.5217  Negeri Sembilan
959.5218  Melaka (malacca)
959.5219  Johor (Johore)
959.522   Pantai Timur, Semenanjung Malaysia
959.5221  Kelantan
959.5222  Terengganu
959.5223  Pahang. Kelaskan di sini Pulau Tioman
959.53   Sabah
959.54   Sarawak
959.55   Brunei Darussalam
959.57   Singapura
959.6    Kampuchea
959.7    Vietnam
959.8    Indonesia. Kelaskan di sini karya lengkap mengenai kepulauan
      Melayu- Bali, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Irian Jaya
959.9    Filipina
960     Afrika
961     Afrika Utara
961.1    Tunisia
961.2    Libya
961.1    Libya
962     Negeri-negeri Lembah Nil (Mesir)
 962.4   Sudan

                                 MODUL PSS  43
       NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY
962   Negeri-Negeri Lembah Nil (Mesir)
963   Habsyah
965   Magribi dan Pulau-pualau Pantai
965   Algeria
966   Afrika Barat dan Pulau-pulau Pantai – Cape Varde Island,
    Dahomey, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Hissau, Ivory
    Coast, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria/Biafra, Senegal
967   Afrika Tengah dan Pulau-pulau Pantai- Afara Insas (French),
    Angola, Burandi, Cameroon, Central African Rep., Chad,
    Congo, Equatorial Guinea, Gabon, Kenya, Mozambique,
    Somalia, Tasmania, Uganda, Zaire
968   Afrika Selatan – Botswana, Lesotho, Malawi, Namibia, Rep. Of
    South Africa, Rhodesia, Swaziland, Zambia
969   Pulau-pulau Lautan Hindi Selatan – Comorro Islands, Mauritius
969.1  Rep. Malagasy
970   Amerika Utara. Kelaskan di sini Eskino, Amerika Indian
971   Kanada
972   Amerika Tengah – Mexico, Belize, Costa Rica, Guatamela,
    Honduras, Nicaragua, El Salvador
972.9  Hindi Barat – Antigua, Bahamas, Barbados, Cuba, Dominian
    Rep., Haiti, Jamaica, Monsterrat, Netheland Antilles, Puerto
    Rico, Trinidad dan Tobago
973   Amerika Syarikat
980   Amerika Selatan. Kelaskan di sini orang asli di Amerika Selatan
981   Brazil
982   Argentina
983   Chile
984   Bolivia
985   Peru
986.1  Columbia
                                MODUL PSS  44
            NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY
986.2      Panama
986.6      Ecuador
987       Venezuela
988       Guianas – Guyana (British Guiana), Guyane (French Guiana),
         Surinam (Dutch Guiana)
989.2      Paraguay
989.5      Uruguay
990       Lain-lain bahagian dunia
993 – 996    Pulau-pulau Lautan Pasifik
993       New Zealand – Melanesia, Fiji, New Caledonia
994       Australia – Tasmania
995       New Guinea- Papua New Guinea, West Irian
996       Polynesia – French Polynesia (Tahiti), Nauru, Samoa, Tonga,
         Western Semoa
996.9      Hawaii
997       Pulau-pulau Lau Atlantik
998       Pulau-pulau Artik
999       Dunia-dunia selain dari bumi kita
NOTA Nombor untuk negara/negeri di atas adalah untuk aspek Sejarah. Bagi aspek Geografi
maka perlu tambahkan angka 1 selepas angka 9 yang pertama

CONTOH

940   Sejarah Eropah        914    Geografi Eropah
959   Sejarah Tenggara Asia    915.9   Geografi Asia Tenggera
959.5  Sejarah Malaysia       915.95  Geografi Sabah
959.53  Sejarah Sabah        915.953  Geografi Sabah
959.8  Sejarah Indonesia      915.98  Geografi Indonesia
960   Sejarah Afrika        916    Geografi Afrika

dan sebagainya
                                       MODUL PSS 45

								
To top