03 Ψηφιακή φωτογραφία by klimatistika456

VIEWS: 27 PAGES: 106

									 ΨΗΦΙΑΚΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
Ψηφιακό φωτογραφικό στούντιο
Ο υπολογιστής γραφείου
Ο φορητός υπολογιστής
Ο εκτυπωτής
Ο επίπεδος σαρωτής (scaner)
Ο σαρωτής
  φιλμ
Τα προγράμματα επεξεργασίας εικόνας
Χρωματική διόρθωση εικόνας
Ρετουσάρισμα εικόνας
Επιχρωματισμός εικόνας
Ζωγραφικές παρεμβάσεις
Γραφίστικες παρεμβάσεις και άλλα …..
Η παραγωγή της ψηφιακής φωτογραφίας
Ο μηχανισμός της ψηφιακής μηχανής
Ο μηχανισμός της ψηφιακής
     μηχανής
Τύποι ψηφιακών φωτογραφικών
     μηχανών
Η μηχανή με ημιδιαφανή καθρέπτη
  SLΤ (Single Lens Translucent)
 Κόμπακτ με εναλλασσόμενους φακούς
CSC (Compact System Camera, mirrorless)
 Η αρχή λειτουργίας της
μονοοπτικής ρεφλέξ (slr)
Επαγγελματική ψηφιακή μηχανή
Ψηφιακές μηχανές μεσαίου και
   μεγάλου φορμά
Η ανάλυση της ψηφιακής μηχανής
   (τα μεγαπίξελ MP)
  Η ανάλυση (resolution) της ψηφιακής
  μηχανής εξαρτάται από τον αριθμό των
   pixels που περιέχει ο αισθητήρας.
 Π.χ. ένας αισθητήρας αν έχει 4.000 pixels
 οριζόντια και 3.000 pixels κάθετα, τότε η
      ανάλυσή της θα είναι:
 4.000 x 3.000 = 12.000.000 pixels ή 12 MP

  (1.000.000 pixels = 1 Mpixel = 1 MP)
Οπτικός αισθητήρας - Χαρακτηριστικά

           Διαστάσεις αισθητήρα:
            Μήκος διαγωνίου ή
             πλάτος x ύψος
Σύγκριση διαστάσεων
Οπτικός αισθητήρας
 (άλλα xαρακτηριστικά)


      Ευαισθησία αισθητήρα:
      Αντιστοιχεί κατά ISO όπως στα
       φιλμ, πχ 100 έως 3200 ISO.
Οπτικός αισθητήρας

     Βάθος χρώματος σε Bit:
      Πχ αισθητήρας 24 Bit ή 16,7
       εκατομμύρια χρώματα.


       Τύπος αισθητήρα:
        Πχ CCD ή CMOS
Αρχιτεκτονική αισθητήρα
Τα χρωματικά φίλτρα του αισθητήρα
Διάταξη χρωματικών φίλτρων ασθητήρα

            Περιέχονται:
            • 1/4 Κόκκινα
            • 1/4 Μπλε και
            • 2/4 Πράσινα
Το χρωματικό μοντέλο RGB
Διάταξη μικροφακών αισθητήρα
Άλλοι τύποι αισθητήρων
Super CCD    Foveon X3
      Κάρτες μνήμης
ΤΥΠΟΣ ΚΑΡΤΑΣ    ΧΡΗΣΗ
Compact Flash (CF) Σε μηχανές dSLR
Secure Digital (SD) Διάφορες μηχανές
Memory Stick    Sony
xD-Picture (XD)  Olympus και Fuji
Multi Media Card
          Kodak, Konica, HP κ.α.
(MMC)
κ.λ.π.
  Χωρητικότητα καρτών μνήμης
      Αισθητήρας 12 MP

Χωρητικότητα      Jpg   Jpg
        RAW
 κάρτας        Fine  Normal

  2 GB    130   266   534

  8 GB    522   1.068  2.136
Σύνδεση μηχανής - υπολογιστή
Μεταφορά – αποθήκευση
ψηφιακών φωτογραφιών
 Συσκευές
αποθήκευσης
  και
 μεταφοράς
φωτογραφιών
 Συσκευές
αποθήκευσης
  και
 μεταφοράς
φωτογραφιών
 Η ψηφιακή εικόνα
Μια ψηφιακή εικόνα αποτελείται από
εκατομμύρια pixels (Εικονοστοιχεία)
Η ανάλυση της ψηφιακής εικόνας
  Η ανάλυση (resolution) της ψηφιακής
 εικόνας εξαρτάται από τον αριθμό των
      pixels που περιέχει.
  Π.χ. μια εικόνα αν έχει 4.000 pixels
 οριζόντια και 3.000 pixels κάθετα, τότε η
      ανάλυσή της θα είναι:
4.000 x 3.000 = 12.000.000 pixels ή 12 MP
       1.000 pixels = 1 KP
      1.000.000 pixels = 1 MP
Τα ppi: pixels per inch (ή πίξελς ανά ίντσα)
Τα dpi: dots per inch (ή κουκίδες ανά ίντσα)

Πέρα από τον αριθμό των pixels, την ανάλυση
μιας εικόνας τη μετράμε και σε ppi ή dpi

Το μέγεθος αυτό το συναντάμε:
• Στη διαδικασία επεξεργασίας μιας εικόνας
• Στο σκανάρισμα μιας εικόνας
• Στη διαδικασία εκτύπωσης φωτογραφιών.
 Ρύθμιση ανάλυσης στη μηχανή

       Διαστάσεις Εικόνας
Image size        pixels
 Large    4.288 Χ 2.848 12,2 MP
 Medium    3.216 Χ 2.136 6,9 MP
 Short    2.144 Χ 1.424 3,1 MP
Η ανάλυση της ψηφιακής μηχανής
 επηρεάζει το μέγιστο μέγεθος
     εκτύπωσης
Ανάλυση εικόνας   Μέγεθος εκτύπωσης
    (Για εκτύπωση στα 300 dpi)

  5,3 MP      16 Χ 24 Εκατοστά
  8,3 MP      20 X 30 Εκατοστά
  12 MP       24 X 36 Εκατοστά
  18,8 MP      30 X 45 Εκατοστά
Μέτρηση ανάλυσης στην επεξεργασία
Αλλαγή της ανάλυσης
    Η ανάλυση των σκάνερ
 Η ανάλυση των σκάνερ μετριέται με τα dpi

Οι επαγγελματικοί επίπεδοι και φιλμ σκάνερς
  προσφέρουν ανάλυση έως 6.400 dpi

Αυτό σημαίνει ότι αν σκανάρουμε με αυτήν
την ανάλυση ένα φιλμ 24x36 mm θα μπορεί
 να εκτυπωθεί (στα 300 dpi) σε μέγεθος
     50 x 75 εκατοστά (!!!)
 Ρύθμιση ανάλυσης του σκάνερ
       Ανάλυση:
Πρωτότυπο:        Χρήση:
        (dpi)
             Εκτύπωση
 10 x 15    300
             10 x 15
             Εκτύπωση
 10 x 15    600
             20 x 30
 10 x 15    72    στο διαδίκτυο
     Ανάλυση εκτυπωτή

Η ανάλυση του εκτυπωτή μετριέται με βάση
 τον αριθμό των κουκκίδων μελανιού που
    παράγονται ανά ίντσα (dpi).

 Οι εκτυπωτές τύπου inkjet προσφέρουν
 ανάλυση έως 1.200 dpi σε ασπρόμαυρη
        εκτύπωση
 και έως 4.800 dpi σε έγχρωμη εκτύπωση.
Ρύθμιση ανάλυσης του εκτυπωτή
      Βάθος χρώματος
  Βάθος χρώματος είναι το πλήθος των
 δυαδικών ψηφίων που θα χρησιμοποιήσει
 ένας υπολογιστής για να αναπαραστήσει το
 χρώμα κάθε εικονοστοιχείου (pixel) μιας
εικόνας και μετριέται σε bit (binary digits) ή
        δυαδικά ψηφία
Εικόνα 1 bit, 21 = 2 τόνοι, άσπρο-μαύρο
Εικόνα 4 bit, 24 = 16 τόνοι του γκρίζου
Εικόνα 8 bit, 28 = 256 τόνοι του γκρίζου
Εικόνα 16 bit, 216 = 65.536 τόνοι του γκρίζου
Εικόνα 4 bit, 24 = 16 χρώματα
Εικόνα 8 bit, 28 = 256 χρώματα
Εικόνα 3x8=24 bit, 224 = 16,8 εκ. χρώματα
Εικόνα 3x12=36 bit, 236 = 68,7 δισ. χρώματα
Εικόνα 3x14=42 bit, 242 = 4,4 τρισ. χρώματα
    Αρχεία εικόνας
• Μέγεθος αρχείων εικόνας
• Μορφές αρχείων εικόνας
• Συμπίεση αρχείων
• Μεταφορά – αποθήκευση αρχείων
Το μηδέν (0) και το ένα (1)
    Ο υπολογιστής καταλαβαίνει μόνο δυο
    ψηφία, το μηδέν (0) και το ένα (1) που
    τα λέμε bit (binary digits) ή δυαδικά
    ψηφία.
    Τα bit συνδυασμένα ανά οκτώ μας
    δίνουν τα Byte.
    1 Byte = 8 bit είναι ένας στοιχειώδης
    χαρακτήρας (γράμμα, αριθμός) για τον
    υπολογιστή.
    Στην ψηφιακή εικόνα:
     1 pixel = 1 Byte = 8 bit = 256 χρώματα
 Μέγεθος αρχείων εικόνας (MB)
Το μέγεθος των αρχείων εικόνας εξαρτάται από:
   Α) Την ανάλυση του αισθητήρα (MP)
 Β) Το βάθος χρώματος του αισθητήρα (Bit)
 πχ: αισθητήρας 12 MP = 12.000.000 Pixel, με
 βάθος χρώματος 24 Bit, δίνει μέγεθος αρχείων:
      12 x 2,861 = 34,3 MB.
  (Περίπου: 3 χρώματα x 12 MP = 36 ΜΒ)
         Pixels x 24
  Μέγεθος           ή ΜPixels x 2,861
        8 x 1024 x 1024
Τα ονόματα των αρχείων εικόνας

Τα ονόματα των αρχείων του υπολογιστή
     έχουν τη διατύπωση:
   όνομα αρχείου . προέκταση
Η προέκταση των αρχείων εικόνας παίρνει
      μορφές του τύπου:
  .jpg  .tif  .gif  .psd κλπ
Παραδείγματα ονόματος αρχείων εικόνας:
    Εικόνα.jpg ή Image.tif
Κατηγορίες αρχείων
   εικόνας
 (τύπου bitmap)   Μορφές
  JPEG ( .jpg )   αρχείων
  RAW ( .raw )   εικόνας
  TIFF ( .tif )
  PSD ( .psd )
 BMP ( .bmp )
  GIF ( .gif )
    κλπ
 Ρύθμιση
 μορφής
αρχείου στη
 μηχανή
 Ρύθμιση
 μορφής
αρχείου στο
 σκάνερ
 Ρύθμιση
 μορφής
αρχείου στην
επεξεργασία
    Συμπίεση αρχείων
Με τη συμπίεση των αρχείων, μειώνεται
το μέγεθος του χώρου που καταλαμβάνουν
στον αποθηκευτικό χώρο που βρίσκονται.
 Ένα αρχείο με κανονικό μέγεθος 15 MB
μπορεί (π.χ.) να καταλαμβάνει μόνο 1,5
ΜΒ
Μέθοδοι συμπίεσης αρχείων
 Απωλεστική   Μη απωλεστική
  μέθοδος     μέθοδος
 συμπίεσης    συμπίεσης
 JPEG ( .jpg )  RAW ( .raw )
 GIF ( .gif )  TIFF ( .tif )
         PSD ( .psd )
           κλπ
Χαμηλή συμπίεση  Υψηλή συμπίεση
Χαμηλή συμπίεση  Υψηλή συμπίεση
Ρύθμιση συμπίεσης αρχείων
    στη μηχανή
Ρύθμιση συμπίεσης στο σκάνερ
Ρύθμιση συμπίεσης στην επεξεργασία
       Τα RAW αρχεία
        Πλεονεκτήματα:
• Μη απωλεστική συμπίεση
• 12 ή 14 Bit αντί 8 bit των jpg
• Δυνατότητα επεξεργασίας με λιγότερες απώλειες
 στην ποιότητα της εικόνας
   Μειονέκτημα: Μεγάλο μέγεθος αρχείου

    Βάθος χρώματος  Αριθμός χρωμάτων
      8-bit    16.8 εκατομμύρια
      12-bit    68.7 δισεκατομμύρια
      14-bit    4.4 τρισεκατομμύρια
Διάταξη ιστογράμματος
Διάταξη ιστογράμματος
Ισορροπία λευκού
Ισορροπία λευκού
Ισορροπία
 λευκού
Ρύθμιση της ισορροπίας λευκού
    (White balance)
Χρωματικά προφίλ
 (Color Profiles)
Χρωματικά προφίλ
 (Color Profiles)
Τέλος √

								
To top