Docstoc

support_resistance تحديد الدعم والمقاومة

Document Sample
support_resistance  تحديد الدعم والمقاومة Powered By Docstoc
					    ‫و‬      ‫وا‬         ‫ا‬

 ‫ت‬                               ‫آ‬
      ‫؟‬      ‫و‬      ‫وا‬         ‫ا‬
 ‫ج‬  ‫ا‬      ‫ات ا‬       ‫ا‬     ‫إ ى أه ا ا‬
   ‫یت‬     ‫"ﻡ‬ ‫یتا‬     ‫إن ﻡ‬   ‫ا " و" ا وﻡ "،‬
   ‫ا‬     ‫ا‬   ‫ا ﻡ‬      ‫مﻡ‬       ‫وا وﻡ ه أداة أ‬
  ‫.‬    ‫ا‬         ‫ا‬    ‫ا‬   ‫ﻡ‬    ‫ف‬
    ‫أﻥ‬   ‫وا وﻡ‬     ‫یت‬     ‫ﻡ مه ا‬          ‫وی‬
  ‫ى "ا و‬          ‫ى"ا "و‬        ‫"ﺡ آ ا ق ق‬
 ‫أو ا وﻡ ﺥ اق ﻡ ﺥ ل‬           ‫ذا ض أ ﻡ ی ت ا‬
‫ﻡ ى‬        ‫ر‬   ‫ا‬  ‫ذ أن‬        ‫ا‬   ‫ر‬    ‫آ ا‬
          ‫تا ﺱ را‬        ‫أدق ه‬   ‫ه ا ا ﺥ اق. وﺏ‬
       ‫ا‬      ‫ا آ ورﺏ‬      ‫ی ه .أن‬       ‫وی‬
 ‫ﺝ‬     ‫تا‬      ‫ﻡتا ﻥ و ی ا‬       ‫یتﻡ ﺥ لا‬       ‫ا‬
‫ﺏ ا ق د أو ﻡ وﻡ وﻡ ﺥ ل درا ا ﻥ ط ا و ى‬
 ‫ی ت ﻡ )ا ا ﺙ‬         ‫ا‬       ‫ﻡ ا‬    ‫‪ triple top‬ا‬
  ‫‪ double top‬وا ا دوﺝ ‪ triple bottom‬وا ن ا ﺙ‬
 ‫و ی ت ا أس وا آ ف ‪ double bottom‬وا ن ا دوﺝ‬
 ‫‪head and shoulders‬‬          ‫‪ Inverted‬وا أس وا آ ف ا‬
‫ا وﺝ وا ات(، إ ‪head and shoulders‬‬               ‫وﺥ ط ا‬
     ‫ا‬     ‫ا‬       ‫ذ ﻡ ا ﻥ طا و ا‬
            ‫وا وﻡ‬    ‫مﻡ یتا‬
   ‫وﻡ ﺏ ﻥ‬ ‫وا‬    ‫ی ﻡ یتا‬       ‫إ‬     ‫أن ﻥ‬   ‫إذن ی‬
 ‫ة‬    ‫ى ا ﺱ ر ا رك ا‬              ‫ا‬       ‫ا‬
 ‫ى ا اء‬      ‫ن - (ﺏ‬    ‫( و ى ا )ا‬      ‫ون - ا‬    ‫ا‬
 ‫ل أو‬    ‫ة)‬      ‫ا‬     ‫نو‬   ‫ا‬    ‫ا ض( دل‬
   ‫ا ى، وﺏ ا‬      ‫آ إﺡ ى ا ى‬          ‫(ﺡ‬
  ‫أو ا و‬    ‫تا‬       ‫و ﻡ ی اﺥ اق أ .ا اق أﺡ‬
 ‫ر إ ﻡ ى د أو‬        ‫ا‬    ‫ا دة‬    ‫ی‬    ‫هی ا‬
‫ت ا او أه آ ة‬         ‫نﺡ ا‬     ‫ا‬    ‫ﻡ وﻡ ﺥ . وی‬
    ‫ا دة آ ار‬     ‫إﻥ‬    ‫ا ﺱ ر،‬    ‫ة وا‬
   ‫ر‬   ‫اﻥ ض ا‬     ‫ر أو‬    ‫ا ت ا ة أﺙ ء ار ع ا‬
 ‫اﺥ اق‬     ‫)أي‬     ‫أن ه ا اﻥ ض أو ار ع‬        ‫إ رة‬
  ‫ا ت أﺙ ء ار ع أو‬        ‫اﻥ ض‬        ‫(، أﻡ‬
    ‫ك‬    ‫أن ذ‬      ‫ر، ی ن ذ د‬       ‫اﻥ ض ا‬
 ‫ر‬       ‫أن (‬   ‫اﺥ اق وه ﺏ‬        ‫ن‬    ‫أي رﺏ‬
         ‫اﺝ ﻡ ة أﺥ ى‬      ‫ر‬   ‫.)ا‬

        ‫و‬     ‫وا‬      ‫تا‬       ‫أه‬
    ‫وا وﻡ‬  ‫ی ﺙ ﻡ یتا‬      ‫أن ﻥ‬   ‫ی‬
   ‫ا ی ا ﺏ‬   ‫آ ا ق‬    ‫أو ا‬    ‫أ را‬
‫ی ة‬       ‫وا وﻡ‬  ‫ا‬  ‫ك لﻡ‬     ‫ر‬   ‫ا‬
 ‫،‬  ‫ا‬   ‫وا وﻡ‬  ‫ﺥ رج ﻥ ق ا‬  ‫د ا هتا‬
 ‫ﻡ م )ا وا ن ا دوﺝ‬      ‫أن ﻥ‬   ‫ﻥ‬    ‫وذ‬
 ‫أو‬  ‫ﻥ ا‬     ‫ا ةا‬   ‫ی ن ىا‬    ‫ت(‬   ‫وا‬
 ‫وا وﻡ ی أ‬  ‫ا وﻡ ، و ﻡ ی اﺥ اق ه ا ط ﻡ ا‬
     ‫وا وﻡ‬   ‫ﻡ ى ﺥ‬    ‫و‬   ‫.ا‬

    ‫ت‬             ‫و‬   ‫وا‬ ‫ا‬     ‫أن‬    ‫و‬
‫أن‬   ‫، وﻡ ل ذ‬   ‫ا‬    ‫ل‬    ‫وج وا‬   ‫و‬   ‫صأ‬      ‫ﺏ‬
   ‫ی و ه ا‬   ‫أن‬  ‫ﻡ وﻡ‬         ‫ا‬  ‫آ‬
 ‫اﺥ اق ﻥ ا وﻡ ه آ رة‬         ‫ا ر إﺥ ق ا‬    ‫ی‬
  ‫أن ﺥ‬   ‫ةا ﻥ ر ی ی‬    ‫آﻥ‬     ‫ﻥ ر، و آ‬
‫إی ء‬   ‫أن ی أ ا ط و‬    ‫ﻡ ا‬    ‫أﻥ‬   ‫آ رة أﺥ ى‬
    ‫ی‬  ‫ا‬  ‫ﻡ‬   ‫.و آ‬       ‫وج ﻡ ه ا ا‬
   ‫ف ا رة وا ﻡ ة ﺏ آ ﻥ‬       ‫ام ﻡ أ إی‬  ‫ذ ا‬
           ‫ه‬  ‫.ا‬

    ‫آ‬   ‫ما ﻥ‬   ‫ا‬        ‫ﻡ ﺏ‬    ‫وإذا آ‬
  ‫ت آ‬     ‫ر‬        ‫ا رات ا‬    ‫و‬   ‫ا‬
   ‫ا‬   ‫، وذ ﻡ ﺥ ل درا ا‬         ‫را‬    ‫ا‬
  ‫ه‬        ‫ﻡ ا‬    ‫ا ﻥ طا و ىا‬
   ‫وا وﻡ وا رة‬    ‫ی ﻡ مﻡ یتا‬       ‫ا ﻥ ط‬
  ‫ا . آ ی أن ﻥ‬         ‫ا‬  ‫ا‬    ‫ا ﻡ ﻡ‬
 ‫ى د أو و‬     ‫أي‬     ‫ار آ ا‬      ‫ه ﻡ‬
 ‫ى‬   ‫اق ا ا‬   ‫و ىا‬     ‫ةو‬      ‫و‬     ‫.‬
   ‫ﻡ ﻡ ىا‬      ‫ی ﻡ‬    ‫إ‬ ‫ول أن ﻥ‬     ‫و‬
         ‫ة‬     ‫.وا وﻡ آ‬

        ‫ىا‬   ‫‪Level SUPPORT‬‬

‫ى‬     ‫ا ي ن‬  ‫ا قا‬       ‫ﻡ ىأ را‬
  ‫ى ا (ا اء‬       ‫أن‬  ‫ون( درة‬  ‫ا‬
  ‫أ ى ﻡ ا ض(، و ا ی‬ ‫ﺥ ی ن )ا‬    ‫ن( ﺏ‬ ‫)ا‬
    ‫رب ی أﻥ ا‬ ‫ى نا‬  ‫ه اا‬   ‫ا‬     ‫ا‬
         ‫اء‬    ‫.ا‬
     ‫و‬  ‫ىا‬   ‫‪Level resistance‬‬

‫أن ی ن‬ ‫،ا يی‬   ‫ا قا‬    ‫ق‬    ‫ﻡ ىأ را‬
       ‫ن( ي ﺏ ر ا‬    ‫ى ا )ا‬
 ‫ون‬  ‫ى ا اء )ا‬     ‫إ )‬   ‫ﺏ‬  ‫و ای ما‬
 ‫ﺥ ی ن‬   ‫رﺏ‬   ‫ﻡ ا‬  ‫ا ض أ ى ﻡ (ﻡ ى أ‬
     ‫ىا‬   ‫رب ی أن ه ا ه ا‬   ‫(، ن ا‬  ‫.ا‬
    ‫و‬  ‫إ‬  ‫تا‬    ‫ل‬
   ‫‪Support becomes resistance‬‬
 ‫وا وﻡ‬   ‫دار ﻡ ی ت ا‬     ‫إ لﺝﻥ ﻡ‬    ‫ی‬
‫ا ل،‬      ‫دل ا دوار، و‬  ‫یت‬   ‫وه رة ه ا‬
 ‫إ‬   ‫ﻡ‬  ‫أن ی ل وﺏ‬    ‫ی‬ ‫ﻡ ى د ﻡ وﺏ آ‬
  ‫ر إ أ ، وآ‬    ‫دا‬  ‫ﻡ‬   ‫اا‬   ‫ﻡ ى ﻡ وﻡ‬
   ‫لإ ﻥ‬   ‫أن‬   ‫ﻡ ی اﺥ اق ﻥ ا وﻡ ﻡ ا‬
 ‫ما ﻥ ﻡ‬    ‫ا‬     ‫ر، و ذ‬  ‫اﻥ ر ا‬     ‫د‬
     ‫ا ات‬      ‫ﻡ‬   ‫أن ﻥ‬  ‫.ی‬
  ‫و‬   ‫وا‬   ‫تا‬         ‫اق ا‬   ‫ا‬
   ‫، اء‬      ‫ا آ ا‬  ‫أن ﻥ ل‬   ‫آ ﻥ‬
‫أي‬   ‫أن ﻥ ل‬   ‫ی‬   ‫،ﺏ آ‬   ‫ي أو ا ز‬   ‫ا‬
 ‫أو دا ﻥ‬     ‫وا وﻡ أﻥ اﺥ اق‬  ‫یتا‬   ‫اﺥ اق‬
  ‫ة زﻡ‬    ‫ت ی ن ه ك اﺥ اق وه ی‬  ‫ا‬  ‫و ﺏ‬
        ‫لا‬   ‫ﻡ رﻥ ﺏ‬   ‫ﻡ آ ت‬    ‫ﺏ‬
    ‫ى ﻥ أو أ‬    ‫رإ ا‬   ‫دا‬  ‫نﻡ‬    ‫،و‬   ‫ا‬
‫أن‬    ‫ﻥ‬  ‫أو ا وﻡ ، و‬   ‫اﺥ اق ﻡ ى ا‬     ‫وث‬
  ‫ىا‬    ‫ا اق‬    ‫ه ا رة‬     ‫اق ا‬  ‫ﻥ ل إن ا‬
    ‫آ ت أآ‬       ‫ةز‬   ‫أو ا و وا ﺱ ار‬
‫ت‬   ‫وآ ت ا‬     ‫ه ا ةا‬      ‫، وآ‬   ‫ا لا‬
      ‫ا‬     ‫ة ل ه ا ة أﺹ ه ك ا‬       ‫ا‬
‫ى‬   ‫ه اا‬     ‫وا ا‬     ‫ون( ا‬    ‫رﺏ )ا‬   ‫وا‬
 ‫اق‬   ‫ى ) ا ﺱ ر )ﺱ ا‬           ‫ً‬
                 ‫وآ ن ذ ﻡ ی ا ﻡ ا ة‬
          ‫أو ا وﻡ ه ا‬   ‫.ا‬


    ‫تا‬         ‫ا ﺙ ة‬       ‫ا‬  ‫ا‬  ‫ا‬
              ‫وا و‬

  ‫ﻡ ﻡ‬    ‫ذاآ ة ی ،‬   ‫ى ا او‬   ‫ﻡ ﻡ ی ل دا إن‬
  ‫ن ى‬    ‫ف‬    ‫ﺏ‬   ‫ﻡ ىد‬    ‫رإ‬   ‫ا‬    ‫اﻥ‬
   ‫ی )ا‬    ‫ذ )ا‬   ‫إ‬  ‫دا‬   ‫إ ا اء إذا‬
 ‫وا ف ﻡ‬   ‫ا ةا ﺏ‬     ‫ا اء‬      ‫إ‬   ‫ىﺏ‬   ‫ا‬
 ‫ﺥ ى‬    ‫،‬   ‫ه ا‬   ‫و‬   ‫ى،‬  ‫ﻡ ة أﺥ‬     ‫عا‬
   ‫ىا‬    ‫ق أآ ﻡ‬   ‫ا‬  ‫ة‬    ‫(ا‬   ‫ا اء )ا‬
             ‫.))ا ض‬

 ‫ف‬  ‫ی اﺝ‬   ‫وﻡ ﺝ ی ﺙ‬  ‫ىﻡ‬    ‫إ ﻡ‬   ‫ا‬  ‫و ﻡ ی‬
    ‫ﺏ‬    ‫تا ا‬    ‫أﺥ‬   ‫ن ى ا )ا ض( ا‬
  ‫ا ف‬     ‫ﺏ وذ ﺏ‬    ‫ىا‬    ‫إ ا‬   ‫دا‬
 ‫)ا ض(‬    ‫ﺥ ىا‬      ‫ا‬  ‫ة أ ى، و ه‬    ‫ا‬
         ‫اء )ا‬  ‫ىا‬    ‫ةﻡ‬   ‫.)ا‬
       ‫و‬  ‫وا‬  ‫ىا‬    ‫س‬   ‫آ‬

  ‫أن‬‫وا وﻡ ن‬    ‫إ ﺝ اﻥ ﻡ ی ت ا‬  ‫ﺏ أن‬
    ‫ذ‬  ‫ی ت. ی‬   ‫سو ی ه ا‬   ‫ﻥ فآ ی‬
 ‫تا‬   ‫-ﺱ إ ل(ا‬     ‫-أ ﺱ‬    ‫ﺱ‬  ‫أ‬
‫ا ر ز‬  ‫-‬   ‫إذن ا ای آ ﻥ د ﻥ ا ر ز ؟ )ا‬


     ‫ل‬  ‫ا‬  ‫+ﺱ‬  ‫ﺱ‬  ‫+ا‬  ‫ﺱ‬  ‫ا ر ز=ا‬
         ‫3‬     ‫ا‬  ‫و‬

   ‫ا ر زﺽ ب2–أ ﺱ‬   ‫ى ا و ا ول =‬
   ‫ﺱ‬  ‫ا ر زﺽ ب2–ا‬   ‫ا ول =‬  ‫ىا‬
  ‫ا ول‬  ‫ا‬ ‫ا ر ز–‬  ‫=‬  ‫ىا و ا‬
       ‫ا و ا ول‬  ‫+‬
‫ا ول -‬ ‫ا‬  ‫ا و ا ول –‬   ‫=‬  ‫ا‬  ‫ىا‬
       ‫ا ر ز‬

‫)(‪drawFrame‬‬
‫ق‬  ‫وا‬    ‫ا‬  ‫و قا‬    ‫ا‬  ‫وﻡ آ أدوات ا‬
  ‫وا و ﺏ ل‬   ‫تا‬    ‫اﺱ ام أﺱ ب‬
  ‫وا ﺙ ات ا ى ﻡ‬  ‫ا وب وأ ر ا ة (أدوات ا‬
 ‫( ا ق، و ی أن ن‬      ‫وأ ر ا‬  ‫وأ ر ا‬
‫ا ذ ار ا وا اء،‬      ‫رب وا‬  ‫إ ى أدوات ا‬
 ‫ﺏ بأ را‬    ‫ﺝ‬  ‫ﺏ‬   ‫ب‬  ‫ه اا‬  ‫إن‬
  ‫ا ة أن ا‬  ‫أﻥ‬ ‫ا ق أآ ﻡ ا ،‬
‫أن‬     ‫ﺱ كا ﺱ ا د ،‬  ‫ﺙ‬    ‫ا قا‬
‫د ﺏ ل‬  ‫إ ﺡ آ ﺱ‬  ‫ا‬  ‫أو‬  ‫رس ا ق ا‬
       ‫. ﺡ آ ا ق‬

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags: forex
Stats:
views:24
posted:11/13/2012
language:
pages:8
Description: some file about forex for beginner and profissional