Marias psalmbcker - Gammelbo.xls by censhunay

VIEWS: 124 PAGES: 909

									       Mina psalmböcker och annat psalmrelaterat
                 Betty Ehrenborg-Posse        och Söndagsskolans framväxt runt 1850-talet

                 Syföreningarna 150 år        om Lindesbergs kyrkliga syföreningar

              Resumé av psalmbokshistoria        av framlidne Ruben Söderlund, Örnsköldsvik

           Tillkomsten av 1695 års psalmbok        om Bengt Wahlström och avhandlingen 1951

               Bodellisterna och Swedberg        om 1975 års nytryck av 1695 års psalmbok


                      Excelfil och PDF finns att hämta
                       © Maria Lagerman, www.gammelbo.se

       Registret innehåller 518 psalm- och koralböcker, 253 trycksaker/musiktryck med andliga sånger,
          260 böcker om och kring psalmer (hymnologi) och 339 kända titlar som jag inte har.
       Uppdaterad  den 24 okt 2010
     ID Kategori    Författare/Utgiven av           Titel
      1 Psalmhäfte   Missionsförbundets förlag         30 Sånger för söndagsskolan 1945

                                   100 sånger med melodistämma och
     2  Musiktryck A5 Frälsningsarmén. Sångsamling       ackordbeteckningar (4:e uppl, 1:a före 1947)
                                   Andelig Dufwo-Röst 1731 med Rökelse-Kar
     3  Psalmbok   Olof Kolmodin (133 psalmer)        (trettonde upplagan 1825)

Info 19  4  Psalmbok   (sånger av Linderot bl.a.)        Andelige Sånger af blandadt Innehåll
              Övers av Joh W Warholm (prost, KH i
     5  Psalmbok   Amnehärad) (finns 2 volymer!)       Andeliga Sånger av Paul Gerhardt, 1897
              "dels komponerade, dels samlade &     Andeliga sånger - Med melodier i notskrift.
     6  Koral     utgifna af Oscar Ahnfelt"         (Musiktryck Nr 1-200, har psalmböckerna)
              "dels komponerade, dels samlade &     Andliga sånger (5:e upplagan) (Musiktryck Nr 1-
 2W    7  Koral NY   utgifna af Oscar Ahnfelt"         200, har psalmböckerna)

              "dels samlade, dels bearbetade samt    Andeliga sånger. Sambindning av första häftet
     8  Psalmbok   utgifna af Oscar Ahnfelt"         (35:e upplagan) - nionde häftet (8:e upplagan)
                                   Andeliga sånger. Sambindning av första häftet
              "dels samlade, dels bearbetade samt    (33:e upplagan!) - elfte häftet (1:a upplagan),
     9  Psalmbok   utgifna af Oscar Ahnfelt"         170 sånger
                                   Andeliga sånger. Sambindning av sjunde häftet
              "dels samlade, dels bearbetade samt    (30:e upplagan!) - tolfte häftet (2:a upplagan),
     10 Psalmbok    utgifna af Oscar Ahnfelt"         nr 80-200
              "dels samlade, dels bearbetade samt
     11 Psalmbok    utgifna af Oscar Ahnfelt"         Andliga sånger
     12 Psalmbok    J [ohan]. E [rik]. Norling, eget förlag  Andliga sånger

Info 10  13 Psalmbok    Th. Strömberg               Andliga sånger för den enskilda andakten, 1883
              Finska Missionssällskapet/ Herman
Info 11  14 Psalmbok    Rådberg                  Andliga sånger och psalmer 1900
                                   Andliga sånger - Samlade och utgivna för bruk
     15 Psalmbok    Örebro Missionsförenings förlag      vid gudstjänst (253 sånger)

                                   Andliga sånger - Samlade och  utgivna för bruk
     16 Psalmbok    Örebro Missionsförenings förlag     vid gudstjänst (253 sånger)
                                   Andliga sånger - Samlade och  utgivna för bruk
     17 Psalmbok    Örebro Missionsförenings förlag     vid gudstjänst (253 sånger)
              Med Helgelseförbundets tillstånd, saknar Andliga sånger - Samlade och  utgivna för bruk
     18 Psalmbok    försättsblad               vid gudstjänst
              Helgelseförbundets förlag (Ny omarbetad, Andliga sånger - Samlade och  utgivna för bruk
     19 Psalmbok    525 sånger+35 körer)           vid gudstjänst
              Örebro Missionsförenings förlag (Ny
              omarbetad, 525 sånger+35 körer)     Andliga sånger - Samlade och  utgivna för bruk
     20 Psalmbok NY  Bäckegruvans kapell           vid gudstjänst
              Örebro Missionsförenings förlag (Ny   Andliga sånger - Samlade och  utgivna för bruk
     21 Psalmbok    omarbetad, 525 sånger+35 körer)     vid gudstjänst
              Örebro Missionsförenings förlag (Ny   Andliga sånger - Samlade och  utgivna för bruk
     22 Psalmbok    omarbetad, 525 sånger+35 körer)     vid gudstjänst
              Örebro Missionsförenings förlag (Ny   Andliga sånger - Samlade och  utgivna för bruk
     23 Psalmbok    omarbetad, 525 sånger+35 körer)     vid gudstjänst
                                    Andliga sånger - Samlade och utgivna för bruk
      24 Psalmbok   Örebro Missionsförenings förlag       vid gudstjänst
                                    Andliga sånger - Samlade och utgivna för bruk
      25 Psalmbok   Örebro Missionsförenings förlag       vid gudstjänst
                                    Ahnfeldts sånger - Koral i nytryck (200 sånger)
      26 Koral    Kristliga ungdomsförbundets musikförlag   (har inget häfte)
       Psalmbok   Rabén och Sjögren, Jenny Ronald och     Barnen sjunga psalmer, ett urval ur
      27 SvKy     Maja Nordlund                SvPsalmboken
                                    Barnens nya sångbok, äldre och nyare sånger för
      28 Psalmbok   Blomqvist, Emanuelsson, Grytzell, Löfvén  söndagsskolan
                                    Barnens Sabbatsklocka, Sånger för Söndagsskola
      29 Koralbok   Joël Blomqvist               och hemmet (1:a & 2:a saml)
Info 22  30 Psalmhäfte  FA                     Barnsoldatens sångbok 1890

      31 Psalmbok   Fribaptisterna               Barntoner Sånger för ssk. och hemmet
              E. G-n (Emil Gustavsson) Distrib av     Betlehemsstjernan - Andliga sånger utgivna av
      32 Psalmbok   söndagsskolföreningen            E. G-n (3:e omarb & utökade uppl)
              E. G-n (Emil Gustavsson) Distrib av     Betlehemsstjernan - Andliga sånger utgivna av
      33 Psalmbok   söndagsskolföreningen            E. G-n

      34 Psalmbok   Bibeltrogna vänners förlag         Bibeltrogna Vänners sångbok 1937 (600 sånger)
                                    Bibeltrogna Vänners sångbok 1937 (6:e
      35 Psalmbok   Bibeltrogna vänners förlag         upplagan, 600 sånger)
                                    Bibeltrogna Vänners sångbok, tillägg nr 691-875
      36 Psalmbok   Bibeltrogna vänners förlag         (+ har koralboken enl nedan)
                                    Bihang till Skriftemåls och Kommunion-Bok i
                                    senare Delen, punkt 5, "Bihang af några
Info 28  37 Psalmbok   Fresenii, Johan Philip           uppbyggeliga Psalmer"
      38 Koralbok                         Bihang till Sions Toner Manskvartetter, II
              Esselte Studium. Saml. och utvalda av    Bildpsalmboken - 100 illustrerade psalmer ur
Info 246  39 Psalmbok   Kurt Lindeke och Sten Höge         Den nya svenska psalmboken
              Billy Graham. Compiled by Cliff Barrows.
      40 Koral NY   London & Edinburgh             Crusade Song book
      41 Psalmbok   Katolska kyrkan               Cecilia 1902
      42 Psalmbok   Peder Håkansson Syréen           Christelig sångbok
       Psalmboks-
      43 häfte    Sv Ky Diakonistyrelse. Häfte        De nya psalmerna i 1937 års psalmbok
      44 Koral    SMF                     De Ungas kör - Två och trestämmiga sånger
              Eklöf, Gustafson, Wikander, Åhlén,
      45 Koral    Överström                  De ungas hymnarium (157 sånger)
      46 Psalmbok   Dansk psalmbok               Den Danske Salmebog 1988
                                    Den svenska koralboken II (nr 326-694 till
      47 Koral SvKy  Verbum                   1986:an)
       Melodi-
      48 psalmbok   Sv Ky Diakonistyrelse (melodi)       Den svenska mässboken, del 1, 1942
              Text & Tanke Förlag (700 psalmer,
      49 Koral SvKy  liggande format)              Den svenska psalmboken - Sång och spel
      50 Psalmbok   Svenska kyrkan               Den svenska Skolpsalmboken 1986

              Redigerad av Gunnar Eriksson/Torgny     Evangelisk körmusik. Studiebok (106 sånger. 2:a
      51 Koral    Erséus. Frikyrkliga studieförbundet     uppl)
      52 Psalmbok   Svenska Missionsförbundet (se koral)    Evangeliska sånger 1929 (200 sånger)
      53 Psalmbok   Svenska Missionsförbundet (se koral)    Evangeliska sånger 1929 (200 sånger)
              Svenska Missionsförbundet.         Evangeliska sånger 1929 - en samling väckelse
              Sammanställt ur Fridstoner och       och uppbyggelsesånger för gudstjänstbruk (2:a
      54 Koral    Frihetsklockan               upplagan) (200 sånger)

              Svenska Missionsförbundet.         Evangeliska sånger 1929 - en samling väckelse
              Sammanställt ur Fridstoner och       och uppbyggelsesånger för gudstjänstbruk 1929
      55 Koral    Frihetsklockan               (3:e upplagan) (200 sånger)

              Svenska Missionsförbundet.         Evangeliska sånger 1929 - en samling väckelse
              Sammanställt ur Fridstoner och       och uppbyggelsesånger för gudstjänstbruk 1929
 3W    56 Koral NY   Frihetsklockan               (3:e upplagan) (200 sånger)

      57 Psalmbok   Svenska Missionsförbundet (se koral)    Evangeliska sånger 1929, del 1 (200 sånger)

      58 Psalmbok   Svenska Missionsförbundet          Evangeliska sånger 1934, del 2 (200 sånger)
      59 Psalmbok   Fribaptisterna               Evangeliska toner (1936)

      60 Koral    Frälsningsarméns Handelsdepartement     Favoritsångerna med musik, 15:e saml

              N[ils] E[rhard] Anjou (1). C.E. Fritzes K  Folkskolans Koral-Psalmbok med Evangeliebok
      61 Koral    Hofbokhandel. (Se Bihang i Hymnologin)   (1819 års psalmer) (6:e upplaga)
              Frelserarmeens hovedkvarter Oslo.
              Stämplad Brooklyn (första upplagan 1930  Frelserarmeens sangbok – Til Ultån (4:e
      62 Psalmbok   reviderad)                upplagan)
              Utgifven Af E[rik] J[akob] Ekman, Andra  Fridsbasunen Andeliga sånger med melodier i
      63 Koral     samlingen. Palmquists AB         Notskrift (+har psalmbok)
              Utgifven Af E J Ekman, sterotyperad.   Fridsbasunen till Guds församlings uppbyggelse
      64 Psalmbok   Palmquists AB. Missionsförb        och Tjenst 1883 (+har koral)
              Utgifven Af E J Ekman, sterotyperad.
              Palmquists AB. Missionsförb (finns från  Fridsbasunen till Guds församlings uppbyggelse
      65 Psalmbok   1884=2 vol, 384 sid)           och Tjenst 1883 (+har koral, 3:e uppl)
                                   Fridsröster - Sångbok för väckelsemöten,
              The Swedish Baptist General Conference  bönemöten, ungdoms-möten, söndagsskolan och
      66 Koral     of America, Chicago, Ill.         hemmet
                                   Fridstoner - En samling väckelse- och
       Melodi-                         uppbyggelse-sånger för gudstjänstbruk. Musik
      67 psalmbok?   Joël Blomqvist (204 sånger)        med text


                                   Fridstoner - En samling väckelse och
      68 Psalmbok NY  SMF (ny upplaga)             uppbyggelsesånger för gudstjänsbruk

                                   Fridstoner sammanbunden med Sabbatsklockan
      69 Psalmbok   Joël Blomqvist              nedan (1877? Har koral 1926)

              Sånger samlade och utgivna av Frank
              Mangs och Alex Olovsson.
              Sanningsvittnets förlag (saknar upplaga
      70 Psalmbok   från Chicago - Tidning? - Libris)     Frihetsklockan (4:e uppl)
              J. E. Nyberg (samlade författade och
 Info 49  71 Psalmbok   utgifna af)                Främlingens Hemlandssånger
              Frälsningsarmén (se även         [Frälsningsarméns] Sångbok 1897   (från 1917
      72 Psalmbok   Frälsningssoldatens sångbok, 1894)    med 448 sånger)
                                   [Frälsningsarméns] Sångbok 1929   (svart, från
      73 Psalmbok   Frälsningsarmén              1929)
                                   [Frälsningsarméns] Sångbok 1929   (svart, från
      74 Psalmbok   Frälsningsarmén              1929)
                                   [Frälsningsarméns] Sångbok 1929   (blå, från
      75 Psalmbok   Frälsningsarmén              1929)
                                   [Frälsningsarméns] Sångbok 1929   (svart, från
      76 Psalmbok   Frälsningsarmén              1939)
                                   [Frälsningsarméns] Sångbok 1929   (blå, från
      77 Psalmbok   Frälsningsarmén              1939)
                                   [Frälsningsarméns] Sångbok 1929   (svart utan
      78 Psalmbok   Frälsningsarmén              frontpärmsida, från 1939)

Maiaz   79 Psalmbok   Frälsningsarmén              [Frälsningsarméns] Sångbok 1943 (skinnband)
      80 Psalmbok   Frälsningsarmén              [Frälsningsarméns] Sångbok 1943

      81 Psalmbok   Frälsningsarmén              [Frälsningsarméns]  Sångbok 1943 (från 1950)
                                   [Frälsningsarméns]  Sångbok 1943 (röd, från
      82 Psalmbok   Frälsningsarmén              1950)
      83 Psalmbok   Frälsningsarmén              [Frälsningsarméns]  Sångbok 1959
      84 Psalmbok   Frälsningsarmén              [Frälsningsarméns]  Sångbok 1968

                                   Frälsningssoldatens Strängaspel : sånger med
                                   melodistämmor och gitarrackompanjemang :
Maiaz   85 Psalmbok   Frälsningsarmén              första och andra samlingarna

                                   Frälsningssoldatens Strängaspel : sånger med
                                   melodistämmor och gitarrackompanjemang :
      86 Psalmbok   Frälsningsarmén              första och andra samlingen
      87 Psalmbok   Frälsningsarmén (Otto Lundahl m.fl.)   Frälsningssoldatens Sångbok      88 Psalmhäfte  Evangeliipress, Örebro (saknar 1959)   Frälsningssånger
              Frälsningsarmén (Har inte ÖM:s 1933)
      89 Koral     (finns 45 häften, saknar 25-34)      Frälsningstoner (inbundet häftena 1-12)
              Frälsningsarmén (Har inte ÖM:s 1933)
  6W   90 Koral NY   (finns 45 häften, saknar 25-34)      Frälsningstoner, 13-24 (inbundna, 1939-1941)
              Frälsningsarmén (Har inte ÖM:s 1933)
  7W   91 Koral NY   (finns 45 häften, saknar 25-34)      Frälsningstoner, 35-44 (inbundna, 1946-1956)

      92 Psalmbok   Frälsningsarmén (FA) (Se äv musiktryck)                           6
              (Har Hjärtesånger 1895, saknar tillägg  Förbunds- och Hjärtesånger (defekt, Nr 6-181
      93 Psalmbok   Nya förbundssånger 1892)         och 1-260)
                                   Förbundstoner 1911 (2:a uppl. Har Lilla
     94 Psalmbok   Helgelseförbundet             Förbundstoner, separattryck, 1921)
              ...i underdånighet uppgifvit af den för  Förslag till förbättrade kyrko-sånger. Till kongl.
     95 PDF      detta ändamål förordnade komité      maj.t…
     96 Psalmbok   På norska                 Gideonittenes sangbok – Lovsang til Herren
              Bengt Samuelsson, Nils Wallnäs. ISBN 91- Glädjens Herre - Visor, psalmer o sånger för
Info 54  97 Psalmhäfte  7062-354-6                 skola o församling.
                                   Harpan, samlade och författade sånger med
                                   ackord för gitarrspelare jemte en lättfattig
     98 Psalmbok   af [Johan] Reinhold Nilsson (1867-1935) undervisning för nybörjare
              Andliga sånger, en del författade, utg. av
Info 55  99 Psalmhäfte  Carl Gustaf Östling            Harposånger - Sånger till Herrens lov
              Benson P (utgiven i Amerika, Se även
     100 Psalmbok   Guitarr-Klangen)              Hemlandsklockan
              Utgifna af Augustana-synoden. Nytryck
       Melodi-   1954 Rock Island, Illionois. (melodi)
     101 psalmbok   (finns tidigare utgåva)          Hemlandssånger 1892 (500 sånger)
              Chicago, Ill. : Engberg & Holmbergs förl.
              (Saknar Libris fyrstämmiga versionen    Hemlandssånger, Ahnfelts sånger och
     102 Psalmbok   från 1880, 524 sid)            Pilgrimssånger med tillägg fr nr 415-743

              Förord av kh G. Edw Alfwegren.       Hemlandstoner - Andeliga sånger och psalmer till
     103 Psalmbok   C.A.V. Lundholm förlag. (Har koral 1884)  Guds församlings tjenst

              Förord av kh G. Edw Alfwegren.       Hemlandstoner - Andeliga sånger och psalmer till
     104 Psalmbok   C.A.V. Lundholm förlag. (Har koral 1884)  Guds församlings tjenst

              Förord av kh G. Edw Alfwegren.       Hemlandstoner - Andeliga sånger och psalmer till
     105 Psalmbok   C.A.V. Lundholm förlag. (Har koral 1884)  Guds församlings tjenst

              C.A.V. Lundholm förlag. (Har psalmbok    Hemlandstoner - Andliga sånger och psalmer
     106 Koral    1891)                    arrangerade för sopran, alt, tenor och bas

              Förord av kh G. Edw Alfwegren.
     107 Psalmbok   C.A.V. Lundholm förlag. (Har koral 1884)  Hemlandstoner (defekt, saknas nr 519-523)

              Metodister, Alliansmissionen, baptister,
              missionsförbundet, Örebromissionen.
     108 Koral    Libris (se melodipsalmbok, 1983)      Herren Lever - nya psalmer och sånger, (rev)
       Melodi-
     109 psalmbok   Nr 800-938 (se koral 1978)         Herren Lever (3:e upplagan)
                                    Herrens Veier - for Herrens aere stor (bara nye
     110 Psalmbok   Skjulte Skatters forlag, Oslo        sanger, 7:e forøkede utgave)
              Emil Gustafsson (260 sånger) (har även
     111 Psalmbok   dess koral)                 Hjärtesånger 1895
     112 Koral    SMF, redigerade av Carl Bohlin       Hymnarium 1913
     113 Koral    SMF, redigerade av Carl Bohlin       Hymnarium 1913, tredje upplagan

     114 Koral    Urval av Lydia Lithells sånger. ÖM:s förlag Jag har hört om en stad (43 sånger)
                                    J.C.F. Haeffners koralbok 1819 års psalmer
     115 Koral SvKy  C.W. Rendahl                (1917)


       Melodi-
     116 psalmbok   A.L. Skoog och J.A. Hultman         Jubelklangen
                                    Juniorsånger till de kristliga juniorföreningarnas
     117 Psalmbok   SMFs Juniorkommitté             tjänst, häfte 1

              Baptister & Örebromissionen (ett urval ur
Info 63  118 Psalmbok   föreslagna nya psalmer till 1986:an)    Konferenssånger
              Verbum, Kyrkliga centralförlaget. O.
     119 Koral SvKy  Lindberg, H. Weman, D. Wikander       Koralbok för skola och hem, enl 1939

     120 Koral SvKy  Otto Olsson (+dubblett utan försättsblad)  Koralbok med 1819 och 1920 års psalmer
     121 Koral SvKy  C.J. Lewerth                Koralbok med 1819 års psalmer
Info 37  122 Psalmbok   Frälsningsarmén (FA)            Krigsskolans Fälttågssånger 1939
              Svenska Alliansmissionen (föregicks av   Kristen lovsång - för enskilt och offentligt bruk
Info 64  123 Psalmbok   Kristen sång 1943)             (5:e upplagen, 737 sånger)

     124 Koral    Svenska Alliansmissionen (250 sånger)    Kristen Ungdomssång
     125 Koral    EFS                     Kvartettsånger för manskör (ur Sionstoner)
     126 Psalmbok   SvKy Diakonistyr. (350 sånger)       Kyrklig sång 1916
                                    Kyrklig sång för ungdom 1927 (omarbetad sen
     127 Psalmbok   SvKy Diakonistyrelse            1916)
     128 Psalmbok   Samuel Gabrielsson. SvKy Diakonistyr    Kyrkovisor - Nytt och gammalt ur sånglådan
               Verbum, Kyrkliga Centralförlaget, utgiven  Kyrkovisor för barn 1960 (Urval ur 1937 års
        Melodi-    i samarbete med SvKy centralråd,      psalmbok. Femte tryckningen. Har ev även
      129 psalmbok    söndagsskolnämnden (melodi)         musikbilagan)
Info 253  130 Psalmbok    Projektgrupp: Anna-Lena Josefsson      Kyrksång 2001
                                     Körkompositioner; Originalkompositioner och
                                     arrangemang för soli och körer till orgel och
      131 Koralbok    Axel Södersten och J. Olof Lindberg, SMF  piano ävensom körer á capella
               Revidert av stiftsprost Gustav Jensen.
      132 Psalmbok    Antagen 1920 och 1924            Landstads reviderte Kirkesalmebok 1924

               Petra bokförlag (en provisorisk samling i
      133 Psalmbok    väntan på 1986:an) ISBN 91-7852-015-0 Levande psalmboken urval ur 1937 och 76/82
        Melodi-
Info 67  134 psalmbok    Filadelfia (nr 605-674)        Levande sång - komplement till Segertoner
                                   Lilla Koralboken; …för skolans musikundervisning
              SvKy Diakonistyrelse. Daniel Olson (1898- och morgonandakter. (1:a utg av 10 upplagor till
      135 Koralbok NY 1978)                   1979)
                                   Lofsånger och Andeliga wisor i nådene, häfte 1-4
      136 Psalmbok  Fredrik Engelke              (96 sånger)

                                     Andeliga sånger, sambindning av Lofsånger och
                                     Andeliga wisori nådene, häfte 1-4 (155 sånger)
                                     + Sånger till Lammets lof (84 sånger, tredje
      137 Psalmbok    Fredrik Engelke (se Lofsånger nedan)    häftet) + 105 utan register. 1876
               Fredrik Engelke, sterotyperad. Dubblett   Lofsånger och Andeliga wisor i nådene 1877 (155
      138 Psalmbok    utan försättsblad/tryckår          sånger)
               Adventisternas. Skandinaviska        Lova Hans Namn - Ett urval andliga sånger (ur
      139 Psalmbok    Förlagsexp, Sthlm              den tredje reviderade upplagan)
Info 71  140 Psalmbok    BV-förlag ISBN 91-7518-112-6        Lova Herren

               Missionssällskapet Bibeltrogna vänner,
               Hässleholms lutherska missionsförening,
      141 Koral     Nordöstra Skånes missionsförening      Lova Herren - Koralbok I och II
Info 72  142 Psalmbok    (nytryck av 1991)              Luthersk Psalmbok + koralbok
               Mats Paulsson, sångsamling (pocket)
Info 73  143 Psalmbok    ISBN 91-32-00112-6             Läsarsånger från mormors tid
               En samling gamla välkända sånger från
               äldre och nyare sångsamlingar. Svenska   Låtom oss sjunga! Ungdoms- och väckelsesånger
Info 74  144 Psalmbok    Missionsförbundet              (2:a uppl)
                                     Melodier i sifferskrift arrangerade för en eller
                                     flera röster till Sånger till Lammets lof (3:e uppl,
      145 Koral     C.A.V Lundholms förlag (Har nr 1-236)    nr 1-176)
                                     Melodierna till Svenska kyrkans psalmer,
               ”Exemplaret kostar bundet En R:dr      noterade med siffror för Skolor och Menigheten,
      146 Koral SvKy   Banko” (frakturstil)            1840
               Samlade av B[ernhard] Wadström. EFS
      147 Koral     förlag                   Melodier till Pilgrimsharpan (2:a uppl utökad)

               Redigerat av E Lundgren. Nya Bokförlags   Melodier till sånger för ungdomsföreningar samt
      148 Koral     AB, (243 sånger, 304 sid)          böne- och väckelsemöten i kyrka, skola och hem

                                     Meloditillägg - tillägg till den svenska koralboken
      149 Koral SvKy   Diakonistyrelsens bokförlag         (medgiven enl beslut 9 sept 1964)
      150 Psalmbok    Metodistkyrkans förlag           Metodistkyrkans Svenska Psalmbok
                                     Metodist-Episkopal-kyrkans Psalmbok, reviderad
      151 Psalmbok    Nya Bokförlags AB (har inte Melodier till…) upplaga
                                     Metodist-Episkopal-kyrkans Psalmbok, reviderad
      152 Psalmbok    Nya Bokförlags AB              upplaga

      153 Psalmbok    Nya Bokförlags AB              Metodistkyrkans Psalmbok, 1951 års edition
               Studentmissionsföreningen i Uppsala
      154 Psalmbok    (stereotyperad)               Missionssånger
 34 W   155 Koral NY    Filadelfia. Allan Törnberg         Mitt hjärtas melodi
      156 Psalmbok    Filadelfia. Allan Törnberg         Mitt hjärtas Melodi
               Svenska kyrkans diakonistyrelse,      Morgonvisor och aftonpsalmer ur Andelig
Info 80  157 Psalmbok    samfundet Pro Fide et Christianisimo    Dufvoröst

               Samlade och utgifna af Vera Mandellöf
      158 Psalmbok    och Eskil Renfors, Ekenäs på eget förlag  Morgonväkten Andliga sånger 1904
                                     Mose och lambsens wisor med Evangeliepsalmer
Info 82  159 Psalmbok    Georg Lybecker (sen utgåva), Westervik   & Tillägg
               Arr av Oscar W Berggren, utgivna av     Musik till Andliga sånger 1931 (156 sid - 195
      160 Koral     A.Nilsson (saknar tidigare psalmbok)    sånger med noter)
                               Musik till Bibeltrogna vänners sångbok 1980 -
                               Koralbokstillägg nr 691-875 (har psalmboken enl
161 Koral    Bibeltrogna vänners förlag          ovan)
162 Koral    (försättsblad bortrivet)           Musik till Frihetsklockan

163 Koral    (har inte 1945)               Musik till Frälsningsarméns sångbok 1907
        Emil Gustafsson (260 sånger) (har även    Musik till Hjärtesånger 1895 - Eko från
164 Koral    dess textbk                 landsbygden
                               Musik till Kom 1930 - Ny följd Ungdoms- och
165 Koral    EFS                     väckelsesånger
                               Musik till Lilla Psalmisten, sånger för
        Tryckningskommitténs Förlagsexpedition    söndagsskolan och hemmet - Arrangerade för
166 Koral    (saknar sångboken)              sopran, alt, tenor och bas

        Baptistsamfundet o Örebromissionen,
167 Koral    notskrift: Märta Westerdahl         Musik till Psalm och sång 1966 (har psalmboken)

        Sällskapet Svenska Baptistmissionens
168 Koral    Tryckningskommitté              Musik till Psalmisten 1904

        Sällskapet Svenska Baptistmissionens     Musik till Psalmisten 1904, andra upplagan,
169 Koral    Tryckningskommitté              reviderad

        Sångbokskommitté 1923-1928 - tillhört    Musik till - Psalmisten baptistsamfundets
170 Koral    Maj Wimmersjö, i kartong (melodi)      sångbok 1928

                               Musik till Samlingstoner 1919 - Sånger för
171 Koral    B-Ms Bokförlag (har psalmbok 1922)      ungdoms- och väckelsemöten (2:a upplagan)
172 Koral    Lewi Pethrus                 Musik till Segertoner 1920

173 Koral    Filadelfia (alternativa melodier troligen)  Musik till Segertoner 1930 - Supplement
                               Musik till Segertoner 1930 (från 1949. Har lånad
174 Koral    Filadelfia (452 sånger)           psalmbok)
  Melodi-                         Musik till Segertoner 1961 (ny utökad och
175 psalmbok?  Lewi Pethrus, Förlaget Filadelfia      omarbetad upplaga. Melodipsalmbok)
  Melodi-   Filadelfia, Lewi Pethrus (604 sånger)    Musik till Segertoner 1961 (ny utökad och
176 psalmbok?  (Lindor Lindéns melodipsalmbok)       omarbetad upplaga. Melodipsalmbok)
177 Koral    EFS                     Musik till Sionstoner 1889 (har psalmbok)

178 Koral    EFS                     Musik till Sionstoner 1889+1906 (har psalmbok)
                               Musik till Sionstoner 1936 (har psalmbok &
179 Koral    EFS                     tidigare bihang)
180 Koral    EFS                     Musik till Sionstoner 1972
        av Eric, "förbundssångernas författare"
181 Koral    (= Eric Mauritz Bergquist)          Musik till Solskenet (112 sånger)

        af Eric (= Eric Mauritz Bergquist) och J.
182 Koral    Sonesson, Ungdomsstjärnans förlag      Musik till Solskenet - Nya Förbundssånger

                               Musik till Stockholms söndagsskolförenings
183 Koral    EFS (350 sånger - har sångbok 1882)     sångbok 1910 (Ny tillökad, 2:a uppl) 2 ex

184 Koral    FA (har 1885 men saknar resten)       Musik till Strids-Sånger
                               Musik till Svensk Söndagsskolsångbok 1910, till
        Svenska Missionsförbundet, EFS (+bok     bruk för skolor och vid barngudstjänster (1:a
185 Koral    1915)                    uppl)

        Baptister, Metodister, SMF, EFS, Sv     Musik till Svensk Söndagsskolsångbok 1929, till
186 Koral    Alliansmissionen (+bok)           hem, skolor och barngudstjänster (1:a uppl)

187 Koral    Frikyrkliga samarbetskommittén        Musik till Sångboken Gemenskap
        Filadelfia red.: Karl-Erik Svedlund, N.   Musik till Sånger för tält och väckelsemöten (nr
188 Koral    Folke Sällberg, Hartvig Sjörin        171-232)
                               Musik till Sånger och Psalmer 1894 (SMFs
                               sångbok Sånger och Psalmer till enskildt och
                               offentligt bruk, Musik med text, 6:e uppl - har
189 Koral    Missionsförbundet              psalmboken)
                               Musik till Sånger och Psalmer 1950 (har
190 Koral    Missionsförbundet (788 psalmer)       psalmboken)
        Samlade och redigerade av Einar Ekberg    Musik till Söndagsskolans Segertoner (250
191 Koral    & Emil Peterson. Filadelfia         sånger)
                               Musik till Söndagsskolans Segertoner 1956 - (har
192 Koral    Filadelfia                  lånad + egen psalmbok)
        Samlade av Conrad Adolf Björkman
        arrangerade av J. Sonesson (nr 1-203)    Musik till Ungdomsstjärnan - Andliga sånger för
193 Koral    (har Ungdomsstj…1902)            ungdom
               Verbum, Kyrkliga Centralförlaget, utgiven
               i samarbete med SvKy centralråd,
               söndagsskolnämnden (har
      194 Koral     melodipsalmbok)              Musikbilaga till Kyrkovisor för barn
               Sveriges evangeliska student och
        Melodi-    gymnasierörelse (melodi) (saknar 1933, Nordisk sång – Kristlig sångbok för norden (6:e
      195 psalmbok    1929, 1925)                omarbetade upplagan)

               EFS, Helgelsef, SMF, Nya Bokförlags AB,
               Sv Alliansmissionen, Sv Frälsningsarmén,
        Melodi-    Ernst Westerbergs Förlags AB, Örebro    Nu sjunger vi – Sångbok för barngudstjänst och
      196 psalmbok    Missionsförenings förlag (melodi)     söndagsskola

               EFS, Helgelsef, SMF, Nya Bokförlags AB,
               Sv Alliansmissionen, Sv Frälsningsarmén,
               Ernst Westerbergs Förlags AB, Örebro    Nu sjunger vi – Sångbok för barngudstjänst och
      197 Psalmbok    Missionsförenings förlag          söndagsskola (ej melodi)
Info 254  198 Psalmbok    Libris (47 nya sånger av 245)       Nya Barnpsalmboken 2001
               Dels samlade dels författade av P. O-N
               och -Öe. M.C. Aaröes förlag Gbg (har ej  Nya Cymbalen - Sånger till uppbyggelse med
      199 Psalmbok    1895)                   gitarrackompagnement (5:e uppl)
               P. Palmquists AB, frakturstil (saknar   Nya Pilgrimssånger 1891, på vägen till det
      200 Psalmbok    notskrift 1891)              himmelska Sion
               P. Palmquists AB, frakturstil (saknar   Nya Pilgrimssånger 1891, på vägen till det
      201 Psalmbok    notskrift 1891)              himmelska Sion

        Melodi-    Svenska Baptisternas i Amerika allmänna
      202 psalmbok    konferens (melodi) (saknar 1923)      Nya Psalmisten (675 verk)
      203 Psalmbok    Samlade av Frälsnings-Armén        Nya stridssånger
               Kåbes förlag. Martin Karlsson, Herbert   Nya Sånger 1-4, Sångsamling för
      204 Koral NY    Brander, Elsa Eklund            musikföreningar, Solo och duett (nr 1-100)

               Kåbes förlag. Martin Karlsson, Herbert   Nya Sånger 5-8, Sångsamling för
      205 Koral     Brander, Elsa Eklund (+ häfte 6)      musikföreningar, Solo och duett (nr 101-200)

 35 W   206 Musiktryck NY Eklund, Brander m.fl.            Nya Sånger, 6

 36 W   207 Musiktryck NY Eklund, Brander m.fl.            Nya Sånger, 7

 37 W   208 Musiktryck NY Eklund, Brander m.fl.            Nya Sånger, 8

               Kåbes förlag. Martin Karlsson, Herbert   Nya Sånger 9-12, Sångsamling för
      209 Koral     Brander, Elsa Eklund (+ häfte 10)     musikföreningar, Solo och duett (nr 201-293)

 38 W   210 Musiktryck NY Eklund, Brander m.fl.            Nya Sånger, 9

 39 W   211 Musiktryck NY Eklund, Brander m.fl.            Nya Sånger, 10

 40 W   212 Musiktryck NY Eklund, Brander m.fl.            Nya Sånger, 12

               Kåbes förlag. Martin Karlsson, Herbert   Nya Sånger 13-16, Sångsamling för
      213 Koral     Brander, Elsa Eklund            musikföreningar, Solo och duett (nr 294-380)

 41 W   214 Musiktryck NY Eklund, Brander m.fl.            Nya Sånger, 13

 42 W   215 Musiktryck NY Eklund, Brander m.fl.            Nya Sånger, 14

 43 W   216 Musiktryck NY Eklund, Brander m.fl.            Nya Sånger, 18

      217 Psalmbok    BMs Bokförlag, Sthlm (finns Musik till…)  Nya Väckelse och Lovsånger
              Nykyrklig anknytning (Emanuel
              Swedenborgs Nya kyrkan,
      218 Psalmbok NY heminbindning)                Nykyrkliga Text-Psalmer nr 213-245 (1895-1897)
               Joh. Johansson, seminarierektor (finns
      219 Psalmbok    tidigare upplaga 588 sid)         Nytt förslag till reviderad psalmbok

Info 93  220 Psalmbok    Joh. Johansson, seminarierektor      Nytt förslag till reviderad psalmbok - Motivering
        Melodi-    Elisabeth Wentz-Janacek - Wessmans     Original-Folkpsalmtoner från Skåne - John
      221 psalmbok    förlag                   Enningers uppteckningar

               Expedieras av O. Ericsson. Lindesberg.
               Bergslagernas Tidningars tryckeri (Före  Pilgrims-Cittran : Andliga sånger för gemensam
               Fribaptisternas Pilgrimstoner 1913 - har  och enskild uppbyggelse (1886, 4:e uppl. 402
      222 Psalmbok    1957)                   sånger)
                                     Pilgrims-Cittran : Andliga sånger för gemensam
                                     och enskild uppbyggelse (1886, 6:e uppl. 402
      223 Psalmbok    Expedieras av A. Hansson, Orsa       sånger)
              Samlade och utgivne av G[ustaf] och
              P[er] Palmqwist. Utgifwarnes förlag.    Pilgrimssånger 1859 1:a & 2:a samlingen (37:e
      224 Psalmbok   (saknar 1920)               uppl, 226+88+tillägg)

        Melodi-   Tryckt i Chicago. Charles (1840-1926) &
      225 psalmbok   Julia Lee (melodi) (saknar 1883)      Pilgrimsrösten (9:e tillökta upplagan)
        Melodi-                         Pilgrimstoner - andliga sånger, (1:a & 2:a
      226 psalmbok   Utgivna av Tidn. Sanningsvittnets red   samlingen)

              Fribaptisterna (med förf.reg) (saknar 1  Pilgrimstoner - andliga sånger 1913 (2:a
      227 Psalmbok   uppl)                   omarbetade upplagan)
                                    Pilgrimstoner - andliga sånger (3:e omarbetade
      228 Psalmbok   Fribaptisterna               upplagan)
              Förbundet Kristna Seminarister och
      229 Psalmbok   Lärares förlag (FKSL)           Psalm och sång, skolupplaga - fjärde oförändrade
              Förbundet Kristna Seminarister och
      230 Psalmbok   Lärares förlag (FKSL)           Psalm och sång, skolupplaga - Femte oförändrade
              Svenska baptistsamfundet och
      231 Psalmbok   Örebromissionen              Psalm och sång 1966, brun (har koralbok)
              Svenska baptistsamfundet och
      232 Psalmbok   Örebromissionen              Psalm och sång 1966, lila (har koralbok)
              Tryckt hos Br Carlsson i Varberg (saknar
      233 Psalmbok   1957 & 1970)                Psalmer för bruk vid krigsmakten
                                    Psalmer och sånger för barn - Musikbilaga för
      234 Psalmbok   Sv. Ky Diakonistyrelse           melodier som inte finns i koralboken
                                    Psalmer och sånger för barn 1940 (10:e
      235 Psalmbok   Sv. Ky Diakonistyrelse           upplagan)
              Läromedelsförlagen, Ingegerd Netz,
      236 Psalmbok   Ingrid Fernholm 1954 (saknar 1954 ff)   Psalmer för de yngsta (8:e tryckningen)
              SvKy församlingsnämnd, 1986-1993.
      237 Psalmbok   Verbum                   Psalmer i 90-talet (utan upplaga)
              SvKy församlingsnämnd, 1986-1993.
      238 Psalmbok   Verbum                   Psalmer i 90-talet (första upplagan, 12:e tryck)
              SvKy församlingsnämnd, 1986-1993.
      239 Psalmbok   Verbum                   Psalmer i 90 talet (första upplagan, 4:e tryck)

      240 Psalmbok   Verbum                   Psalmer i 2000 talet

              Bearbetade, omskrivna och författade av
      241 Psalmbok   Johan Dillner (saknar Musik till… -25)   Psalmer och Sånger


      242 Psalmbok   Stockholms Kyrkliga Ungdomsförbund     Psalmer och Sånger 1913
              Utgivna av: Olof Holmberg & Bruno
              Lundgren (Enligt folkskolans kursplan A
      243 Psalmbok   och B, 196 sid)              Psalmer och Sånger 1924 (femte upplagan)
              De Kristna Samfundens
      244 Psalmbok   Nykterhetsrörelse, DKSN          Psalmer och Sånger 1930, DKSN

              Nr 1-784, Frikyrkliga psalmkommitténs
      245 Psalmbok   version av 1986 års psalmbok        Psalmer och Sånger 1987
                                    Psalmer och Sånger --- 111 Psalmer & sånger
Info 108  246 Psalmbok   Urval av Libris, Örebro          (urval ur huvudboken)
                                    Psalmer och sånger för barn - Musikbilaga för
      247 Psalmbok   Sv. Ky Diakonistyrelse           melodier som inte finns i koralboken
                                    Psalmer och sånger för barn 1940 (10:e
      248 Psalmbok   Sv. Ky Diakonistyrelse           upplagan)
        Melodi-                         Psalmer och visor 71 Försökshäfte (grön
Info 261  249 psalmbok   1969 års psalmkommitté (melodi)      inbunden)
        Melodi-                         Psalmer och visor 71 Försökshäfte (ljusorange
      250 psalmbok   1969 års psalmkommitté (melodi)      häftad)
        Melodi-
      251 psalmbok   1969 års psalmkommitté (melodi)      Psalmer och visor 76 (lila)
        Melodi-
      252 psalmbok   1969 års psalmkommitté (melodi)      Psalmer och visor 76 (olivgrön)

      253 Koral SvKy  Verbum                   Psalmer o visor 76 - Ackompanjemangsutgåva
      254 Psalmbok   1969 års psalmkommitté Textutgåva     Psalmer och visor 76/82 (blå)
        Melodi-
      255 psalmbok   1969 års psalmkommitté (melodi)      Psalmer och visor 76/82 (brun)
        Melodi-
      256 psalmbok   1969 års psalmkommitté (melodi)      Psalmer och visor 82 (orange)
              Bror Jonzon & John Norrman, AVCarlsons   Psalm-sångboken - Psalmer och andliga sånger
      257 Psalmbok   Bokförlags AB               för skola och hem
              Tryckningskommitténs förlagsexpedition
Info 110  258 Psalmbok   (saknar 1880)               Psalmisten 1903
      259 Psalmbok     Tryckningskommitténs förlagsexpedition     Psalmisten 1903 (8:e upplagan)

      260 Psalmbok     Tryckningskommitténs förlagsexpedition     Psalmisten 1903 (12:e upplagan)

      261 Psalmbok     Tryckningskommitténs förlagsexpedition     Psalmisten 1903 (miniatyrupplaga)
      262 Psalmbok     Reviderad petitupplaga 1919           Psalmisten 1903

      263 Psalmbok NY Baptisterna. B-M:s Bokförlags AB           Psalmisten 1928 (3:e uppl, ny edition)
      264 Psalmbok  Urval av Tor Andrae                 Psaltare & lyra
                                        Psaltaren på svenska. Stadfäst af Konungen
      265 Psalmbok     Med Luthers företal. Gleerups förlag      1888 (nr 1-2 saknas)
                                        Psaltaren på svenska. Stadfäst af Konungen
Info 116  266 Psalmbok     Med Luthers företal. Gleerups förlag      1888 (nr 125-128 saknas)
                I överensstämmelse med
                bibelkommissionens normalupplaga enl
      267 Psalmbok     Kung cirkuläret den 30 okt 1903         Psaltaren (storstilsupplaga)
                                        Register över S.B.S:s [Svenska baptisternas
                                        sångarförbund] repertoar t.o.m. år 1946 (1-502
      268 Koralbok     Sidorna 497-1024, 264 sånger av 502       med sång nr 239-502)
                Joël Blomqvist (saknar upplaga 1879, 91
      269 Psalmbok     sid)                      Sabbatsklockan
                                        Sabbatsklockan sammanbunden med Fridstoner
      270 Psalmbok     Joël Blomqvist                 (1877?)
                Ira D Sankey, James McGranahan, Geo C
                Stebbins. The Biglow & Main Co, New
      271 Psalmbok     York & Chicago                 Sacred Songs No 1 (226 sånger)
      272 Psalmbok     Ira D Sankey.                  Sacred Songs & Solos - 1200 pieces
      273 Psalmbok                             Salmebog for Kirke og Hjem 1897

      274 Psalmbok     FA:s International Headquarters, London     Salvation Army songs (förord av Booth)
                                        Sam Gullbergs samlade sånger - För enskilt och
      275 Koral      Harriers Bokförlag               offentligt gudstjänstbruk
      276 Psalmbok     Av L.S. [Lina Sandell] (finns 3 vol)      Samlade sånger av L.S.; II

Info 121  277 Psalmbok     Aug Hammar & C. E Sandgren           Samling af Evangeliskt-Lutherska Psalmer 1893
                B-Ms Bokförlag (har koral till         Samlingstoner 1919 - Sånger för ungdoms- och
      278 Psalmbok     Samlingstoner 1921)               väckelsemöten (9:e upplagan)


      279 Psalmbok     Indremisjongsforlaget (norsk)          Sangheftet (annet oplag)

Info 123  280 Psalmbok     Helgelseförbundet             Segersånger för ungdom 1946
      281 Psalmbok     Filadelfia, Lewi Pethrus (337 sånger)   Segertoner 1922
                Filadelfia, Lewi Pethrus (337 sånger, utan
      282 Psalmbok     försättsblad)               Segertoner 1922

      283 Psalmbok     Redigerad av Lewi Pethrus (452 sånger)     Segertoner 1930 (har koralbok enl nedan)

                Redigerad av Lewi Pethrus (452 sånger)
      284 Psalmbok     (se även trycksaker - Tillägg)         Segertoner 1930 (har koralbok enl nedan)
                Redigerad av Lewi Pethrus (452 sånger)
      285 Psalmbok     (se även trycksaker - Tillägg)         Segertoner 1930 (har koralbok enl nedan)

 51 W   286 Musiktryck NY                          Segertoner, Tillägg till, 1

 52 W   287 Musiktryck NY                          Segertoner, Tillägg till, 2

 53 W   288 Musiktryck NY                          Segertoner, Tillägg till, 4

 54 W   289 Musiktryck NY                          Segertoner, Tillägg till, 5

 55 W   290 Musiktryck NY                          Segertoner, Tillägg till, 6

 56 W   291 Musiktryck NY                          Segertoner, Tillägg till, 10

      292 Musiktryck NY Utg av Einar Ekberg, förlaget Filadelfia      Tillägg till Segertoner - Häfte 12 (nr 218-236)
                Red Karl-Erik Svedlund och Göte Strandsjö (nr
      293 Musiktryck    1-25)                      Tillägg till Segertoner - Häfte 13

 57 W   294 Musiktryck NY                          Segertoner, Tillägg till, 13

 58 W   295 Musiktryck NY                          Segertoner, Tillägg till, 14

 59 W   296 Musiktryck NY                          Segertoner, Tillägg till, 15
      297 Psalmbok   Filadelfia, Lewi Pethrus (604 sånger)       Segertoner 1960 (= koral 1961 nedan)
        Melodi-    Filadelfia, Lewi Pethrus (604 sånger)
      298 psalmbok    (Lindor Lindéns melodipsalmbok)      Segertoner 1960 (= koral 1961 nedan)
               Segertonerkommittén: Karl-Erik
               Heinerborg; projektledare: Lennart
               Jernestrand; ledamöter: Gun-Britt
      299 Psalmbok    Holgersson                 Segertoner 1988
               SLEF - Svenska Lutherska
      300 Psalmbok    Evangeliföreningen i Finland        Sionsharpan 1937, 15:e uppl
               SLEF - Svenska Lutherska
      301 Psalmbok    Evangeliföreningen i Finland        Sionsharpan 1937, 16:e uppl
               SLEF - Svenska Lutherska
      302 Psalmbok    Evangeliföreningen i Finland        Sions Harpan 2002

      303 Psalmbok    Anders Carl Rutström            Sions Nya Sånger 1821 (herrnhutisk, 3:e uppl)

                                     Sions Nya Sånger 1821 (herrnhutisk, 4:e uppl)
      304 Psalmbok    Anders Carl Rutström            Med bihang, sifferskrift på de flesta melodierna

      305 Psalmbok    Anders Carl Rutström            Sions Sånger, bägge samlingarna
                                     Sions Sånger, bägge samlingarna
      306 Psalmbok    Anders Carl Rutström            (SS 1878, SnyaS 1883 saknas 1 blad)

      307 Psalmbok    Anders Carl Rutström (Bodellisternas)   Sions Sånger, bägge samlingarna

      308 Psalmbok    Anders Carl Rutström (Bodellisternas)   Sions Sånger & Nya Sions sånger

               Adventisternas, Skandinaviska
               förlagsexpeditionen, Stockholm, tredje
Info 136  309 Psalmbok    reviderade upplagan (sen första utgivn)  Sions Sånger 1948 (adventistisk)
               Adventisternas, Skandinaviska
               Bokförlaget, Gävle. Fjärde reviderade
      310 Psalmbok    upplagan (sen första utgivn)        Sions Sånger 1948 (adventistisk)
                                     Sionstoner 1889 (från 1902, har koral enl nedan
      311 Psalmbok    EFS, frakturstil              med 345 sånger)
               EFS (med upphovsmän och
      312 Psalmbok    melodiregister)              Sionstoner 1889 (från 1903)
      313 Psalmbok    EFS                    Sionstoner 1889 (från 1904)
      314 Psalmbok    EFS, frakturstil              Sionstoner 1889 (från 1908)
        Melodi-
      315 psalmbok    EFS (=koral)                Sionstoner, bihang. För blandad kör
                                     Sionstoner Första & Andra saml 1889+1906
      316 Psalmbok    EFS (har koralbok 1907 med 800 sånger)   (1919)
      317 Psalmbok    EFS                    Sionstoner 1935 (har koralbok enl nedan)
      318 Psalmbok    EFS (saknar tillägg 1981)         Sionstoner 1972 (har koralbok enl nedan)
               Adventisternas. Skandinaviska       Sjung Adventungdom (många ur nya upplagan
Info 145  319 Psalmbok    Förlagsexp, Sthlm             av Sions Sånger)
      320 Koral SvKy   Anders Frotsenson             Sjung Barn - Barnpsalmer
Info 146  321 Psalmhäfte   Evangliepress (trycksak närmast)      Sjung med oss (66 sånger + 22 körer)

Info 268  322 Psalmbok    SvKy Diakonistyr. (Ersatte Kyrklig sång)  Sjungom 1943

      323 Koralbok    SvKy Diakonistyr. (Ersatte Kyrklig sång)  Sjungom 1943 Musik och text
        Melodi-
      324 psalmbok    Hultman J.A. (melodi)           Solskenssånger I & II (500 sånger)
        Melodi-
      325 psalmbok    Hultman J.A. (melodi)           Solskenssånger I (125 sånger)

      326 Psalmbok    EFS (Fosterlands-Stiftelsen)        Stockholms söndagsskolförenings sångbok 1882
                                     Stockholms söndagsskolförenings sångbok 1888.
      327 Psalmbok    EFS                    Nr 2, Större samlingen (226 sånger)
                                     Stockholms söndagsskolförenings sångbok 1882,
      328 Psalmbok    EFS (har koralbok 1910 med 350 sånger)   III

                                     Stockholms söndagsskolförenings sångbok -
      329 Psalmbok    EFS                    Tredje samlingen, nystavad upplaga (350 sånger)
               Frälsningsarmén (saknar 1884, 1887,
      330 Psalmbok    1890, 1891, 1892)             Strids-Sånger (238 sånger)
               Filadelfia. Samlade av [bröderna] Einar  Strängmusiksånger för sång och musikgrupper.
      331 Koral     Ekberg, Karl-Erik Svedlund         Häfte 1. (Sång nr 1-17)
                                     Strängmusiksånger för sång och
               Filadelfia. Samlade av [bröderna]     musikgrupper, häfte 1-5 (Sång nr 1-100,
 74 W   332 Koral NY    Einar Ekberg, Karl-Erik Svedlund      inbundna)

 75 W   333 Musiktryck NY Ekberg, Svedlund              Strängmusiksånger 1
               Filadelfia. Samlade av bröderna Einar    Strängmusiksånger för sång och musikgrupper.
      334 Koral     Ekberg, Karl-Erik Svedlund         Häfte 1-5 (Sång nr 1-100)
 76 W   335 Musiktryck NY Ekberg, Svedlund             Strängmusiksånger 6

 77 W   336 Musiktryck NY Ekberg, Svedlund             Strängmusiksånger 7

                                    Stäm in i lovsången - sånger ur tidskriften
      337 Psalmhäfte  Östermalms fria församling        Gryningen (26 sånger, ansv utg Paul Ongman)

               Svenska Missionsförbundet         Supplement till Svenska Missions-förbundets
      338 Koral     (melodialternativ till 1920 års utgåva)  Sångbok (till Sånger och Psalmer 1920)
                                    Svensk psalmbok för de evangeliskt-lutherska
                                    församlingarna i Storfurstendömet Finland,
      339 Psalmbok   Helsingfors                antagna 1886
                                    Svensk psalmbok för den evangeliskt-lutherska
      340 Psalmbok   Helsingfors                kyrkan i Finland 1943

               Förbundet för svenskt församlingsarbete i Svensk psalmbok för den evangeliskt-lutherska
      341 Psalmbok   Finland r.f. Helsingfors         kyrkan i Finland 1943

                                   Svensk Söndagsskolsångbok 1908, till bruk för
      342 Psalmbok   Svenska Missionsförbundet (+koral 1910) skolor och vid barngudstjänster (5:e uppl)

                                    Svensk Söndagsskolsångbok 1908, till bruk för
      343 Psalmbok   Svenska Missionsförbundet         skolor och vid barngudstjänster (6:e uppl)

                                    Svensk Söndagsskolsångbok 1908, till bruk för
      344 Psalmbok   Svenska Missionsförbundet         skolor och vid barngudstjänster (6:e uppl)
        Melodi-    Baptister, Metodister, SMF, EFS, Sv
      345 psalmbok   Alliansmissionen (melodi)         Svensk söndagsskolsångbok 1929
               Baptister, Metodister, SMF, EFS, Sv    Svensk söndagsskolsångbok (2:a uppl, 30:e
      346 Psalmbok   Alliansmissionen. (=1929 troligen)    tusendet)
               Baptister, Metodister, SMF, EFS, Sv
      347 Psalmbok   Alliansmissionen. (=1929 troligen)    Svensk söndagsskolsångbok (30:e tusendet)
               Baptister, Metodister, SMF, EFS, Sv
               Alliansmissionen. (=1929 troligen)    Svensk söndagsskolsångbok (4:e uppl, 151:a
      348 Psalmbok   Missionsförbundets förlag         tusendet)
               Baptister, Metodister, SMF, EFS, Sv
               Alliansmissionen. (=1929 troligen)
      349 Psalmbok   Örebromissionens förlag          Svensk söndagsskolsångbok
               Baptister, Metodister, SMF, EFS, Sv
               Alliansmissionen. (=1929 troligen)    Svensk söndagsskolsångbok (10:e uppl, 451:a
      350 Psalmbok   Missionsförbundets förlag         tusendet)
               Baptister, Metodister, SMF, EFS, Sv
               Alliansmissionen. (=1929 troligen)    Svensk söndagsskolsångbok (14:e uppl, 640:e
      351 Psalmbok   Missionsförbundets förlag         tusendet)
               "Läseböcker för Sveriges
               Barndomsskolor" Valda och
Info 163  352 Psalmbok   sammanställda av Alfr[ed] Dalin      Svensk Vers - Psalmer, sånger och visor
               Österns söndagsskolförening, Washington
               (392 sånger + 62 engelska där sid 1-2
Info 164  353 Psalmbok   saknas)                  Svenska Söndagsskolans Sångbok
                                    Sångarbladets notbilaga 1 (1929-1933) se även
      354 Koral     SMFs sångarförbund            Övrigt
                                    Sångarbladets notbilaga 2 (1934-1938) se även
      355 Koral     SMFs sångarförbund            Övrigt
      356 Psalmbok   Frikyrkliga samarbetskommittén      Sångboken Gemenskap 1945 (har koralbok)
      357 Psalmbok   Frikyrkliga samarbetskommittén      Sångboken Gemenskap 1945 (har koralbok)
                                    Sångboken, Sånger för skolan - med
               Bonniers förlag. Erlanson, Körling,    stamsångerna (14:e upplagan, 165 psalmer &
Info 166  358 Psalmbok   Österberg (lånat 1937 års 10:e upplaga)  sånger)
                                    Sångboken, Sånger för skolan - med
               Bonniers förlag. Erlanson, Körling,    stamsångerna (15:e upplagan, 168 psalmer &
      359 Psalmbok   Österberg (lånat 1937 års 10:e upplaga)  sånger)

      360 Koral     C.A.V. Lundholm förlag          Sångbok för söndagsskolan (för 134 sånger)


      361 Psalmhäfte  Fribaptisterna (ur Barntoner m.fl.)    Sånger för barn- och ungdomsmöten
               Frälsningsarmén (saknar Sånger för FA:s
      362 Psalmhäfte  barn-… 1934)               Sånger för barn- och ungdomsmöten

      363 Psalmbok   Frälsningsarmén (saknar 1927)       Sånger  för  FA:s möten (175 sånger)
      364 Psalmbok   Frälsningsarmén (saknar 1927)       Sånger  för  FA:s möten
      365 Psalmbok   Frälsningsarmén              Sånger  för  FA:s möten (153 sånger)
                                    Sånger  för  Kristna Kampanjer (50 sånger +
      366 Psalmbok   Vara Nya Tryckeri             körer)
                                    Sånger för Kristna kampanjer och konferenser
Info 168  367 Psalmbok   Svenska Frälsningsarmén           (92 sånger)
      368 Psalmbok   Svenska missionsförbundet          Sånger för söndagsskolan 1896

              Utgifna af T Truvé, eget förlag. Säljas   Sånger för söndagsskolan och hemmet (5:e
      369 Psalmbok   genom Söndagsskolföreningen, Örebro     uppl, 6:e lånad)
                                    Sånger för söndagsskolan och hemmet (6:e
      370 Psalmbok   T Truvés förlag               lånad, har 5:e uppl)
              ÖM:s förlag ur Psalm och Sång och
              Segertoner (se även ÖM:s För Tält och
      371 Psalmbok   Kyrka) (saknar 1951, 1965)         Sånger för Tält och Kyrka (1:a uppl)

              Libris, ur Psalm och Sång och Segertoner
      372 Psalmbok   (se även ÖM:s För Tält och Kyrka)      Sånger för tält och kyrka (3:e uppl)

              Libris, ur Psalm och Sång och Segertoner
      373 Psalmbok   (se även ÖM:s För Tält och Kyrka)      Sånger för tält och kyrka (6:e uppl)
                                    Sånger för väckelsemöten ur Segertoner 1930
      374 Psalmbok   Filadelfia (saknar ev 1935)         (11:e uppl, 140 sånger, se koral 1952)
              Svenska Missionsförbundet   (SMF
      375 Psalmbok   1893=1903, 1894=koralen    har jag)   Sånger och Psalmer 1893
              Svenska Missionsförbundet   (SMF
      376 Psalmbok   1893=1903, 1894=koralen    har jag)   Sånger och Psalmer 1893 (11:e upplagan)
              Svenska Missionsförbundet   (SMF
      377 Psalmbok   1894=koralen har jag)            Sånger och Psalmer 1893 (14:e upplagan)
              Svenska Missionsförbundet   (SMF     Sånger och Psalmer 1893 (utan försättsblad eller
      378 Psalmbok   1894=koralen har jag)            tryckår)
              Svenska Missionsförbundet (SMF 1920, +   Sånger och Psalmer 1920 (från 1922, 1922,
      379 Psalmbok   supplement för musik 1925)         1925, 1928, 1928, 1928, 1938, 1939, 1943)
                                    Sånger och Psalmer 1951 Melodisångbok 1:a
      380 Psalmbok   Svenska Missionsförbundet (SMF 1951)    uppl, har koralbok)
                                    Sånger och Psalmer 1951 (3:e uppl, har
      381 Psalmbok   Svenska Missionsförbundet (SMF 1951)    koralbok)

      382 Psalmbok   Svenska Missionsförbundet (SMF 1951)    Sånger och Psalmer 1951 (har koralbok)
                                    Sånger och Psalmer 1951 (6:e uppl. har
      383 Psalmbok   Svenska Missionsförbundet (SMF 1951)    koralbok)
                                    Sånger och Psalmer 1951 (7:e uppl. har
      384 Psalmbok   Svenska Missionsförbundet (SMF 1951)    koralbok)
              SMF Textutgåva (stor stil) 1952 års     Sånger och Psalmer 1952 + nya sånger ur
      385 Psalmbok   version (788 sånger + 800-938)       Herren lever
                                    Sånger om kärlek, glädje, frid och trygghet (123
      386 Psalmhäfte  (saknar 1986 med 110 sidor)         sid)
      387 Psalmhäfte  Frälsningsarmén               Sånger om Strid och Seger
              Gabrielsson, Samuel, 1881-1968       Sånger till cittra och psalmodikon : i enfald
      388 Psalmbok   (sångsamling närmast)            nedskrivna och i fåvitsko utgivna

              Öfwersatta af Erik Nyström. Har tredje
              häftet i en sambindning Andeliga sånger
              & Nr 1-88 separat. Saknar häfte 9 & 10.   Sånger till Lammets Lof nr 1-236 (= Sankeys
      389 Psalmbok   Har nr 1-176 i sifferskrift         sånger häfte 1-8)
        Melodi-   Sångbok & Noter, 493 sånger. A.A.
      390 psalmbok   Holmgren, Minneapolis            Sånger till Herrens Lov

Info 185  391 Psalmbok   V. Witting (180 sånger)           Sånger till Jesu ära, nr 2
                                    Sånger vid Kristliga Ungdomsförbundets i
      392 Psalmhäfte  Kristliga Ungdomsförbundet i Sydsverige   Sydsverige tält- och ungdomsmöten
              Förlaget Filadelfia (250 sånger), samlade
              och redigerade av Einar Ekberg och Emil
      393 Psalmbok   Peterson                  Söndagsskolans Segertoner 1928
              Förlaget Filadelfia (250 sånger), samlade
              och redigerade av Einar Ekberg och Emil
      394 Psalmbok   Peterson                  Söndagsskolans Segertoner 1928 (15:e uppl.)

      395 Psalmbok   Förlaget Filadelfia (277 sånger)      Söndagsskolans Segertoner 1956
                                    Söndagsskolans Segertoner 1956 - omarbetad &
                                    utökad (23:e upplagan, blå plast, har koralboken
      396 Psalmbok   Förlaget Filadelfia (277 sånger)      enl nedan)
                                    Söndagsskolans Segertoner 1956 - omarbetad &
                                    utökad (23:e upplagan, grön plast, har
      397 Psalmbok   Förlaget Filadelfia (277 sånger)      koralboken enl nedan)
                                   Søndagsskole-Sangbok till bruk ved
      398 Psalmbok   Norsk Søndagsskoleforbund         Barnegudstjenesten og i hemmet
              Redigerad av Martin Karlsson,       Tempeltoner; sånger för solo, duett och
              Herbert Brander, Elsa Eklund. Kåbes    kör, häfte 1-4 (5:e upplagan, inbundna,
      399 Koral NY   Förlag                  sång 1-95)
              Elsa Eklund, N Cronsioe, Herbert     Tempeltoner; sånger för solo, duett och
      400 Musiktryck  Brander, Kåbes Förlag           kör, häfte 1, 1934
        Musiktryck                       Tempeltoner; sånger för solo, duett och
119 W   401 NY     Kåbes förlag (saknar häfte 3-4)       kör, häfte 2 (nr 24-48)
             Redigerade av Martin Karlsson,
        Musiktryck Herbert Brander, Elsa Eklund. Kåbes     Tempeltoner; sånger för solo, duett och
120 W   402 NY     Förlag                   kör, häfte 5 (nr 96-117)
        Psalmhäfte                       Tillägg till Sionstoner; 46 nya sånger (ur
      403 NY     EFS                     Psalmer och Visor 76 och Herren Lever)
        Koralhäfte
      404 NY      EFS (bl.a. Blott en dag ur S.T. 429)   Tio Ahnfeltssånger
              Herbert Brander och Martin Karlsson,
        Melodi-   Kåbes förlag (Melodipsalmbok trycktes
Info 191  405 psalmbok   1958)                   Till sångens land, 1950 (3:e upplagan)
              Samlade och utgifna af A. Sundén,
              Boxholm (eget förlag) (ej=Turturdufvans
      406 Psalmbok   röst)                   Turturdufvan - Andliga sånger (42 sånger)

              Samlade av Conrad Adolf Björkman     Ungdomsstjärnan - Andliga sånger, musikhäfte
              arrangerade av J. Sonesson (har Musik   från 1902 nr 1-102 + musikhäfte 86-102 och
      407 Koral    till…1906)                103-122 (i Frövi finns 1913)
                                   Ungdomssånger 1935, Andra upplagan (120
      408 Koral    SMF (har 1939)              sånger)
              Svenska Missionsförbundet (med
      409 Psalmbok   biografier)                Ungdomssånger 1939 (första upplagan trol.)
              Svenska Missionsförbundet (med
      410 Psalmbok   biografier)                Ungdomssånger 1939 (femte upplagan)
              Svenska Missionsförbundet (med
      411 Psalmbok   biografier)                Ungdomssånger 1939 (sjätte upplagan)

      412 Psalmbok   B.-Ms Bokförlags AB            Ungdomssånger 1944

              Missionsförbundet, Nya Bokförlag, Ernst  Ungdomssånger 1958 - för gudstjänst och övriga
      413 Psalmbok   Westerberg, Örebro Missionsförening    sammankomster

              Missionsförbundet, Nya Bokförlag, Ernst  Ungdomssånger 1958 - för gudstjänst och övriga
      414 Psalmbok   Westerberg, Örebro Missionsförening    sammankomster (2:a uppl)
        Melodi-                        Ungdomssånger för Hem, skola och
      415 psalmbok   Svenska Missionsförbundet (melodi)    gudstjänstbruk
        Melodi-                        Ungdomssånger för hem, skola och
      416 psalmbok   Svenska Missionsförbundet (melodi)    gudstjänstbruk (4-7:e tusendet)
              Samlade av Herbert Brander.
              Lägersånger i lösblad. B-M:s Bokförlag,
      417 Psalmbok   Sthlm                   Ungdomstoner - Junior och ungdomssånger
              Förbundet mellan Sveriges kristliga    UPPÅT. Samling af Andliga o fosterländska
        Melodi-   föreningar af Unge Män, Sthlm (saknar   sånger. Musikbilaga. 3:e omarb o tillökade
      418 psalmbok   1900, 1921)                upplagan
              Förbundet mellan Sveriges kristliga    UPPÅT. Samling af Andliga o fosterländska
        Melodi-   föreningar af Unge Män, Sthlm (saknar   sånger. Musikbilaga. Fullständigt omarbetad
      419 psalmbok   1900, 1921)                upplaga
                                   UPPÅT. Samling av andliga och lyriska sånger.
      420 Psalmbok   KFUK, KFUM. Triangelförlaget       Helt omarbetad upplaga
Info 204  421 Psalmbok   Christian Braw              Vårvintersång (420 sånger)
                                   Väckelse och Konferenssånger (5:e uppl, ur
      422 Psalmbok   Helgelseförbundet (ISBN 9172180420)    Förbundstoner)
              Samlade av K[arl] G[ustav] Sjölin     Väckelsesånger för affällingar och det slumrande
      423 Psalmbok   (saknar Tillägg till…)          Sion 1906
                                   Zions strängaspel Andliga sånger. Dels samlade,
              K M S-n [K.M. Söderman] (9:e, 207     dels författade samt sjungna för guitarr af K.M.S-
      424 Psalmbok   sånger)                  n. [K.M.Söderman.]
                                   Zions strängaspel Andliga sånger. Dels samlade,
              K M S-n [K.M. Söderman] (11:e, 216    dels författade samt sjungna för guitarr af K.M.S-
      425 Psalmbok   sånger)                  n. [K.M.Söderman.]
                                   Zions strängaspel Andliga sånger. Dels samlade,
              K M S-n [K.M. Söderman] (15:e, 220    dels författade samt sjungna för guitarr af K.M.S-
      426 Psalmbok   sånger)                  n. [K.M.Söderman.]
         Dels samlade dels författade av C.J.
         Lindblad, eget förlag (Läsaren 1890,
427 Psalmbok   1892)                    Zittrans toner - Andliga sånger (4:e uppl)
                               Wederqwickande Själa-ro, eller tvåhundrade
428 Psalmbok   Creimans, Anders              Andeliga Sånger, med bihang
         Samlade av K[arl] G[ustav] Sjölin
429 Koral    (saknar 1923)                Väckelse- och Hemlandssånger - Andliga sånger
430
431       Svenska Kyrkans Psalmböcker
  Melodi-
432 psalmbok   ”Öfwersedd och nödtorfteligen förbätrad”  1695 års psalmbok

433 Psalmbok   ”Öfwersedd och nödtorfteligen förbätrad”  1695 års psalmbok


  Melodi-   ”Öfwersedd och nödtorfteligen förbätrad” -
434 psalmbok   å nyo uplagd af Carl Stolpe        1695 års psalmbok - Andra upplagan

435 Psalmbok   ”Öfversedd och nödtorfteligen förbättrad”  1695 års psalmbok
         ”Öfversedd och nödtorfteligen förbättrad”
436 Psalmbok   Ej frakturstil. 2-delad, etui        1695 års psalmbok

437 Psalmbok   Tr: Nils Magn Lindh (Svedens Gård nu)    1695 års psalmbok
         Utan titelsida till psalmerna, men till
438 Psalmbok   evangelietexterna och bönbok        1695 års psalmbok

439 Psalmbok   Bodellisternas               1695 års psalmbok

440 Psalmbok   Bodellisternas               1695 års psalmbok

441 Psalmbok   Bodellisternas               1695 års psalmbok

442 Psalmbok   Bodellisternas               1695 års psalmbok
443 Psalmbok   Bodellisternas               1695 års psalmbok
444 Koral SvKy                        1697 års koralbok, faksimil 1939
         Som, Efter Hans Kongl Maj:ts Nådigsta    1767 års Av Then Swenska Prof-Psalmbok
         Befallning, bör utgifwas. (saknar 1:a    Senare Samlingen (nr 178-456 + bihang nr 457-
445 Psalmbok   saml)                    485)
         Enligt Konungens Nådiga Befallning,
         Utgifwet af Consistorium Ecclesiasticum i
         Upsala. Uno von Troil, Johan Lostbom,
         Eric Kinmark, Eric J Almquist, Olof Domey
         (UvT gifte sig 1776 Jun 24 i Ramnäs    1793 års Förslag till Kyrko-Sånger för Swenska
446 Psalmbok   kyrka)                  Församlingen

         Utarbetad av Joh. Christ. Fred Haeffner.  1819 års. Svensk Choralbok Af Kongl Psalm-
447 Koral SvKy  Stentryck av C Müller på I Wiborgs förlag  Kommitén gillad och antagen År 1819
  Melodi-
448 psalmbok   saknas                   1819 års melodipsalmbok med mässan

449 Psalmbok   J.P. Lindhs enka, Stockholm         1819 års psalmbok (1821)
450 Psalmbok   Frakturstil, mkt tjock           1819 års psalmbok (1828)
451 Psalmbok   Med Choral-Noter              1819 års psalmbok (1836)
                               1819 års psalmbok (1848) Med Melodier
452 Koral SvKy  Med fyrstämmig sifferskrift (frakturstil)  och Harmoni i Fyrstämmig Sifferskrift
                               1819 års - Fullständigt och Förenkladt
453 Psalmbok   Lindhs Boktryckeri             Psalmodikon, Diskant-stämman
                               1819 års - Den Swenska Psalmboken med
                               blandade stilar, ordförklaringar och Böner
454 Psalmbok   G.A. Forsell, Gefle             utgifwen till Folkskolans tjänst
                               1819 års Psalmbok med Blandade stilar,
                               Ordförklaringar och Böner utgifwen till
455 Psalmbok   Unge, Sthlm                 Folkskolornas tjenst
456 Psalmbok   (ej frakturstil)              1819 års psalmbok (1858)
         Innehållande SvKy psalmer jemte de
   Melodi-  allmännast brukliga Koralmelodierna och   1819 års psalmbok (1874) Koral-Psalmbok
457  psalmbok  Messan (ej frakturstil)           för Skolor
458  Psalmbok                        1819  års  psalmbok  (1880)
459  Psalmbok  Frakturstil                 1819  års  psalmbok  (1880)
460  Psalmbok  Petite frakturstil             1819  års  psalmbok  (1881)
461  Psalmbok  Läderband med "flik"            1819  års  psalmbok  (1886)

462 Psalmbok   Petite frakturstil             1819 års psalmbok (1891)
  Melodi-   ”Praktpsalmboken” (melodi) Givit Agneta
463 psalmbok   ena                     1819 års psalmbok (1899)
  464 Psalmbok                          1819 års psalmbok (1897 sammet)
  465 Psalmbok                          1819 års psalmbok (1899, i pärmstöd)
            ”Stafning enl Sv Akademiens ordlista,
  466 Psalmbok    sjette upplagan”              1819 års psalmbok (1905 petit)
            Psalmernas författare angifna enligt J.W.
            Beckmans Swenska Psalmhistoria, med
            förläggarens deraf lemnade
            medgifwande. (Inkl "Minnesblad till
  467 Psalmbok    koralpsalmboken")              1819 års psalmbok (fraktur!)
  468 Psalmbok                          1819 års psalmbok (1912 i stor stil)

  469 Psalmbok    (efter språkreformen)            1819 års psalmbok (1913)
            ”Stavningen i enlighet med Kungl.
  470 Psalmbok    Cirkuläret av 7 april 1906”         1819 års psalmbok (1913 petit i fodral)
            Med författare angivna enligt Beckmans
  471 Psalmbok    psalmhistoria. Frakturstil         1819 års psalmbok (1914)

  472 Psalmbok                          1819 års psalmbok
                                  1819 års psalmbok - Illustrerad familjepsalmbok
                                  = Den svenska psalmboken (1819) och Nya
  473 Psalmbok    Världslitteraturens förlag.         psalmer (1921)
                                  1819 års psalmbok - Illustrerad familjepsalmbok
                                  = Den svenska psalmboken (1819) och Nya
  474 Psalmbok    Världslitteraturens förlag.         psalmer (1921)
                                  1906 års Tillägg till 1819 års Psalmbok Förslag.
                                  Med statsbidrag utgifvet. (Buntad med Bihang till
  475 Psalmbok    Edvard Evers                koralbok för folkskolan)
            J.A. Eklund, A.F. Runstedt, E.N.
  476 Psalmbok    Söderberg. SvKy Diakonistyrelse       1914 års Förslag till psalmbok för Svenska kyrkan
            På K. Maj:ts nådiga uppdrag utgifvet av
            U.L. Ullman och John Morén. SvKy      1914 års Förslag till Vesperale för Svenska
  477 Koralbok    Diakonistyrelse               kyrkan
  478 Psalmbok                          1921 års psalmbok

  479  Psalmbok   Skinnband i box               1921  års  psalmbok  i box med 1819 års (särtryck)
  480  Psalmbok   Bara tillägget. Standardstorlek       1921  års  psalmbok  (särtryck)
  481  Psalmbok   Bara tillägget. Storstil          1921  års  psalmbok  (särtryck)
  482  Psalmbok                         1921  års  psalmbok  (petit)
  483  Psalmbok                         1921  års  psalmbok  (petit)
  484  Psalmbok                         1921  års  psalmbok  (petit)
  485  Psalmbok                         1921  års  psalmbok  (i min handväska!)

  486 Koral                           1921 års koralbok


  487  Psalmbok   av J.A. Eklund. SvKy Diakonistyr      1937  års  psalmbok, förslag
  488  Psalmbok                         1937  års  psalmbok, (normalupplaga)
  489  Psalmbok                         1937  års  psalmbok (1938, grönt skinn i box)
  490  Psalmbok                         1937  års  psalmbok (petit 1938)
  491  Koralbok                         1937  års  koralbok
  492  Psalmbok                         1937  års  psalmbok (1943)
  493  Psalmbok                         1938  års  psalmbok (1948, grön)
  494  Psalmbok                         1937  års  psalmbok (1950, i box)
  495  Psalmbok                         1937  års  psalmbok (1958)

  496 Psalmbok                          1937 års psalmbok (1961, röd)

  497 Psalmbok                          1937 års psalmbok (1964 röd skinn petit)
  498 Psalmbok                          1986 års psalmbok i provtryck (vit inlaga)
  499 Psalmbok    (saknar EFS-tillägget, nr 701-800)     1986 års psalmbok (vit petit)

  500 Psalmbok    (Arbetsexemplar för agendor)        1986 års psalmbok med tillägg 2003

           I överensstämmelse med den år 1917
     Bibel   gillade och stadfästa översättningen  Nya Testamentet och Psaltaren
           Översättningen gillad och stadfäst av Bibeln - Gamla och Nya Testamentet; De
    Bibel NY   Konungen år 1917            kanoniska böckerna (Skinnband i box)
512 518 = 518 st som är mina egna, inkl koralböcker och 30 "dubbletter" (var 397 senast)

     Tryckta broschyrer/häften       (och ibland sånt som ska flyttas upp till sånt jag har):


     Kategori   Författare/Utgiven av            Titel
     Ska ha    Svenska Alliansmissionen (737 sånger)    Kristen lovsång 1952 (se Har ej)
       Ska ha      utgifna av J A Hultman (se Har ej)      Cymbalen, Andliga sånger (4:e upplagan)
       Ska ha                             Patriotiska hymner - Nordens andliga renhet


               Häften med andliga sånger, 49 st á 3 kr
    1  Musiktryck    Göte Strandsjö                9 visor om Vardag och Evighet, 2:a uppl
    2  Musiktryck    Filadelfia                  18 sånger sjungna av BirGitta

    3  Trycksak     Samlade av Lennart Linder. EFS-förlaget    30 Gamla & nya bibelvisor

               Musikutskottet i Svenska Missionsförbundets
    4  Trycksak     sångarförbund. Gummesons boktryckeri AB    50 Sånger och Psalmer
                                      All-Kristen Sång (88 sånger och 30 körer, 3:e
    5  Trycksak     Allkristen Offensiv (har lånad 4:e uppl)   upplagan)
                                      All-Kristen Sång (88 sånger och 30 körer, 4:e
    6  Trycksak     Allkristen Offensiv (har egen)        upplagan)
    7  Trycksak     Filadelfia                  Allsång (4:e upplagan)

1W   8  Musiktryck NY Filadelfia. Jan Sparring             Allt blev förvandlat, 1 (sid 1-13 = 13 sånger)

     9  Musiktryck    Filadelfia. Jan Sparring           Allt blev förvandlat, 2 (nr 14-25 = 12 sånger, 2:a uppl)
    10  Musiktryck    Filadelfia. Jan Sparring           Allt blev förvandlat, 3 (nr 26-36 = 11 sånger)

    11  Musiktryck    Filadelfia                  Anders Eriksson sjunger, 1-3 (nr 2 dubblett)
               [Musiktryck] / studiebok redigerad av Bror-
    12  Musiktryck    Lennart Engström, Torgny Erséus        Andlig visa

    13  Musiktryck    Filadelfia                  Andliga visor för stora och små – Carl Öst sjunger

              Komp Olle Widestrand. Texter av Amnefors,
    14  Musiktryck NY Anthin, Dejke, Håkansson, Nordström       Att välja sida; Andliga visor i olika stil
    15  Musiktryck  Filadelfia. Sören Janson             Bara vara människa (12 sånger)
    16  Trycksak                            Billy Graham kampanj Göteborg
                                      Davids Psalmer - Arr för en röst och piano eller orgel.
    17  Musiktryck A4  Gunnar Wennberg                1:a och 2:a häftet
               1969 års psalmkommitté. Försökshäfte (Del 2
    18  Trycksak     under Hymnologi)               Den signade dag. Gammal psalm blir ny. Del 1
    19  Musiktryck    Filadelfia. Einar Waermö (med autograf)    Det blir morgon (12 sånger)
    20  Musiktryck    Filadelfia. Ingvar Nilsson          Det sker igen & Jag gick genom staden
                                      Det visste inte kejsarn om - 18 visor till texter av Britt
    21  Trycksak     Bertil Hallin, Britt G Hallqvist       G
               Ingestroem körserie. Hans Nyberg (med
    22  Musiktryck    autograf)                   Ditt ord består – 6 (5 sånger)
    23  Musiktryck                           Eko-toner (8 sånger)

                                      Einar Ekbergs Amerikarepertoar 1947. Häfte Nr
    24  Trycksak   Filadelfia                    2,4,5,6,10,11,13
              Bilaga till studieplan inför publicering av
              sångboken Psalm och Sång. Frikyrkliga
    25  Musiktryck NY studiefröbundet                 En ny sång, notbilaga
                                      En sång ett folk, Lovsång och bönekörer av Ylva
    26  Trycksak     Filadelfia                  Eggehorn

    27  Trycksak     EFS                      Fader wår med sånger och illustrationer för små barn

4W   28  Musiktryck NY                         Favoritsånger, 1-3
               Sveriges Flickscoutråd (175 sånger och 35
    29  Trycksak     psalmer)                   Flickscouternas sångbok
                                      Frihetssånger; Andliga sånger för blandad kör, solo och
5W   30  Musiktryck NY Einar Waermö                   musikföreningar
                                      Frälsningssånger för barn, del 1. Översättn från
    31  Psalmbok?    Evangeliska barnmissionen, Trollbäcken.    engelskan - Salvation songs for children, No 1.

    32  Musiktryck NY Frälsningsarmén                 Frälsningsarméns Fälttågssånger 1918-1919
              ÖM:s förlag, Urval ur sångboken Andliga
              Sånger (se även Sånger för Tält och Kyrka &
    33  Psalmbok?   HFs 1941)                    För tält och kyrka (Ny utökad upplaga)

8W   34  Musiktryck NY EFS                       Gamla sånger och Nya; För Strängmusik, 3 (nr 22-36)
                                      Gamla sånger och Nya; För Strängmusik samt för solo
    35  Musiktryck    EFS                      och manskör. VIII (nr 66-nr 80)
    36  Musiktryck    Filadelfia. Gunvor och Gustaf Strandh     Giv världen ett bud (14 sånger)

9W   37  Musiktryck NY Gunvor och Gustaf (Haag-) Strandh        Giv världen ett bud; Andliga sånger (14 sånger)

    38  Trycksak     Frikyrkliga studieförbundet, moderna läsare  Glad Ton

    39  Musiktryck    Gummessons bokförlag             Gospel Soul, Choralerna (8 sånger, 2.a upplagan)

127 W  40  Musiktryck NY Allan Törnberg                  Gud är trofast - Tre sånger av Allan Törnberg
              Nytt Liv, Gummesson och Libris. Redaktion:
              Berthil Paulson, Nils Kjellström, Hans-Lennart
    41  Trycksak    Raask ; Originalutskrift: Sten-Sture Zettergren Halleluja 1 (sång nr 1-92)

             Nytt Liv, Gummesson och Libris. Redaktion:
             Berthil Paulson, Nils Kjellström, Hans-Lennart
    42  Trycksak   Raask, Sten-Sture Zettergren           Halleluja 2 (sång nr 93-201, + några ur 1:an)
             Nytt Liv, Gummesson och Libris. Gunnar
    43  Trycksak   Ekermo, Berthil Paulson              Halleluja 3 (sång nr 202-277 + några ur 1-2)
    44  Trycksak   Nytt Liv, Gummesson och Libris          Halleluja Körer (74 körer)
             Karl-Erik Svedlund. "Till vännen och brodern   Halleluja, O det Jublar; Rapsodi över sånger av Einar
10 W  45  Musiktryck NY Einar Ekberg". Filadelfia             Ekberg

-- W  46  Musiktryck NY                          Hela kyrkan sjunger & spelar julsånger
              Dreier, Ramsten, Hultberg. Harriers förlag
    47  Musiktryck   (saknar häfte 2-3)               Helgad åt Herren, häfte 1
                                      Helgad åt Herren, häfte 4; 2 Mos. 39:30-5, Mos. 7:6;
             Wilhelm Dreier, Linnéa Hultberg. Harriers     Sånger för musikföreningar, solo, duett och kör. (nr 83-
11 W  48  Musiktryck NY förlag (saknar nr 2-3)              109)
             SvKy Diakonistyrelse. Melodistämmor efter
    49  Musiktryck  musikbilagan till handbok för SvKy        Helig och Inledningsantifonier
                                      Herre Du gav mej den sången; Sånger samlade av
    50  Musiktryck  Filadelfia                    Dan-Jakob Peterson (11 sånger)
             Samlade och redigerade av Algot Hed och
    51  Musiktryck  Lennart Thanner. Filadelfia            Hemåt; Andliga sånger (10 sånger)
             Samlade och redigerade av Algot Hed och
12 W  52  Musiktryck NY Lennart Thanner. Filadelfia            Hemåt; Andliga sånger (10 sånger)
    53  Trycksak   Sam. Gullberg, Facklans förlag (Nr 18-38)     Hjärtetoner II Nya andliga sånger
             Svenska kyrkans Centralråd,            I Fiskens tecken. Visor till lägerprogram för miniorer
    54  Musiktryck  Söndagsskolnämnden                (19 sånger)
             Sveriges riksidrottsförbund (sånger och
    55  Trycksak   psalmer)                   Idrottens sånghäfte
                                    Jag funnit har en sådan vän; Solo-, Duett- och
13 W  56  Musiktryck NY Samlade och arrangerade av Karl Erik Svedlund Triosånger (11 sånger)
    57  Musiktryck  Lydia Lithell                 Jag har en sång
                                    Jag har en sång; Andliga sånger sjungna och samlade
14 W  58  Musiktryck NY Einar Waermö (autograf)            av Einar Waermö (2:a upplagan)

    59  Musiktryck   Filadelfia. Inga-May Johansson         Jag sjunger om Jesus (tredje upplagan, 7 sånger)

    60  Musiktryck  Filadelfia. Göran Stenlund (saknar 1-2)      Jag sjunger var jag går, 3 (nr 23-34 = 12 sånger)
             Texter och övers av Valdemar Svensson,      Jag är på resa; sånger av Valdemar Svensson (16
15 W  61  Musiktryck NY tonsatta av Göte Strandsjö            sånger)

             Utgivna av Walter Eixon och Sam Gullberg (ej   Jubel- och Hjärtetoner, Häfte 1; Speciella
16 W  62  Musiktryck NY omslagssidor) Facklans förlag           strängmusiksånger och solosånger (nr 1-28, 4:e uppl)

             Utgivna av Walter Eixon och Sam Gullberg (ej   Jubel- och Hjärtetoner, Häfte 2; Speciella
17 W  63  Musiktryck NY omslagssidor) Facklans förlag           strängmusiksånger och solosånger (nr 29-53, 2:a uppl)
             Utgivna av Walter Eixon och Sam Gullberg,     Jubel- och Hjärtetoner, Häfte 3; Speciella
18 W  64  Musiktryck NY Facklans förlag                  strängmusiksånger och solosånger (nr 54-83)
             Utgivna av Walter Erixon & Sam Gullberg (Se
             även "Hjärtetoner - Nya andliga sånger")     Jubel och Hjärtetoner, Häfte 5; Speciella
    65  Musiktryck  Harriers Bokförlag                strängmusiksånger och solosånger (nr 137-160)
             Utgivna av Walter Erixon & Sam Gullberg.     Jubel och Hjärtetoner, Häfte 5; Speciella
19 W  66  Musiktryck NY Harriers Bokförlag                strängmusiksånger och solosånger (nr 137-160)
             Utgivna av Walter Erixon & Sam Gullberg.     Jubel och Hjärtetoner, häfte 6; Speciella
    67  Trycksak   Harriers Bokförlag                strängmusiksånger och solosånger (nr 161-186)
                                      Jubel- och Hjärtetoner, 6 (utan omslag); Speciella
             Utgivna av Walter Eixon och Sam Gullberg (ej   strängmusiksånger och solosånger (nr 161-186, 2:a
20 W  68  Musiktryck NY omslagssidor) Harriers Bokförlag         uppl)
             Utgivna av Walter Eixon och Sam Gullberg.
             Harriers Bokförlag (obs sångerna och sidorna   Jubel- och Hjärtetoner, 7; Speciella strängmusiksånger
21 W  69  Musiktryck NY "fel" nr)                     och solosånger (nr 197-214)
             Utgivna av Walter Erixon arr: Karl-Erik      Jubel och Hjärtetoner, Häfte 9; Speciella
    70  Trycksak   Svedlund. Filadelfia               strängmusiksånger och solosånger (nr 230-242)
             Utgivna av Walter Erixon arr: Karl-Erik      Jubel- och Hjärtetoner, Häfte 9; Speciella
22 W  71  Musiktryck NY Svedlund. Filadelfia               strängmusiksånger och solosånger (nr 230-242)
             Utgivna av Walter Erixon arr: Hartvig Sjörlin.  Jubel- och Hjärtetoner, Häfte 11; Speciella
23 W  72  Musiktryck NY Filadelfia                    strängmusiksånger och solosånger (nr 253-264)
                                      Jubel- och Hjärtetoner, Häfte 13; Andliga sånger (nr
24 W  73  Musiktryck NY Samlade av Walter Erixon. Filadelfia       378-389)
                                      Jubel- och Hjärtetoner, Häfte 15; Andliga sånger (nr
25 W  74  Musiktryck NY Utgivna av Walter Erixon. Filadelfia       399-410)
             Utgivna av Walter Erixon. Filadelfia (med     Jubel- och Hjärtetoner, Häfte 17; Andliga sånger (nr
26 W  75  Musiktryck NY reklam för häfte 13-17:s innehåll)        421-431)
             Evangeliipress. Sam Gullberg, arr: K.E.
xx W  76  Musiktryck NY Svedlund                     Jubelkvartettens Favoritmelodier, Särtryck Nr 3
              Utgivna av Walter Erixon, medv Egron Krook,
              Berndt Jonson, Lydia Lithell, Theo. Engström.    Jubelkvartettens Sånger. Specialnummer i serien Jubel-
 27 W  77  Musiktryck NY Evangeliipress.                    och Hjärtetoner. Häfte 3 (nr 215-224, sid 287-296)
     78  Trycksak   Allerbok, ISBN 91-7506-094-9             Julens Psalmer och Sånger
     79  Musiktryck  Sv Eduards Musikförlag                Klockor klämta, Häfte 1 (Sid 1-16 = 16 sånger)

28 W   80  Musiktryck NY Sv Eduards Musikförlag                Klockor klämta, Häfte 1 (Sid 1-16 = 16 sånger)
                                         Klockor klämta. Jubelklockor. Häfte 2 (Sid 17-32 = 14
     81  Musiktryck   Sv Eduards Musikförlag               sånger)

29 W   82  Musiktryck NY Sv Eduards Musikförlag                Klockor klämta. Häfte 2 (Sid 17-32 = 14 sånger)
     83  Musiktryck  Sv Eduards Musikförlag                Klockor klämta, Häfte 3 (Sid 33-48 = 15 sånger)
                                         Klockor klämta, Häfte 4, Andliga sånger (Sid 49-56 = 6
     84  Musiktryck   Sv Eduards Musikförlag               sånger)
                                         Klockor klämta. Solo och Kör. Häfte 4 (Sid 49-56 = 10
     85  Musiktryck   Sv Eduards Musikförlag               sånger)
     86  Musiktryck   Sv Eduards Musikförlag               Klockor klämta, Häfte 5 (Sid 57-68 = 10 sånger)
                                         Klockor klämta, Häfte 6. Svenska och amerikanska
                                         sånger samlade och sjungna av Sven Björk. Häfte 6
     87  Musiktryck   Sv Eduards Musikförlag (saknar 7 & 8)       (Sid 69-84 = 12 sånger)

                                         Klockor klämta, Häfte 9. Svenska och Amerikanska
     88  Musiktryck   Sv Eduards Musikförlag               andliga sånger, (Sid 113-124 = 11 sånger)
                                         Kristus vandrar bland oss än - Sångbok och bibeltexter
     89  Trycksak    Tidskriften Korståg, Falun             för gudstjänstbruk
     90  Trycksak    Utg av Militärpastorn vid T4            Korum
                                         Korum. Psalmer, Bibelspråk vägledning för
     91  Trycksak   Bengt Wallman, Diakonistyrelsens förlag       militärgudstjänst
              Utgivna av Göte Strandsjö. Filadelfia (med
 30 W  92  Musiktryck NY reklam för hans andra utgåvor)            Kör och Solo 1; Sånger för blandad kör med solo
              Red Karl-Erik Svedlund (har ej häfte 1-11).
 31 W  93  Musiktryck NY Filadelfia                      Körsånger, häfte 12 (sång nr 129-137)
     94  Trycksak                              Lapp-Lisas sånger - del 2 med melodi o ackord

     95  Psalmbok?   Helgelseförbundet (110 sånger)            Lilla Förbundstoner - Separattryck ur Förbundstoner
     96  Trycksak   Gothia, Per Harling                 Livskraft, 51 sånger och visor av Per Harling
              Werner Gustafsson, Leif Björsvik, Lars        Loven Herren; Sånger för solo, duett och strängmusik
 32 W  97  Musiktryck NY Wuorinen m.fl.                    (10 sånger)
              Samlade och utgivna av Göran Stenlund.
 33 W  98  Musiktryck NY Förlaget Filadelfia                 Lovsjungen Herren; Andliga sånger, häfte 1 (12 sånger)
     99  Musiktryck  Filadelfia. Göran Stenlund              Låt oss sjunga, 4 (nr 47-60 = 14 sånger)

               Sv Missionsförbundets förlag. Ernst Arndal,
     100 Musiktryck    Bruno Nyström och Joh Gustafsson          Låt oss sjunga, häfte 5. Sång nr 45-54

               Sv Missionsförbundets förlag. Ernst Arndal,
     101 Musiktryck    Bruno Nyström och Joh Gustafsson          Låt oss sjunga, häfte 10. Sång nr 95-100
                                         Läsarsånger utvalda av Stig Gillberg och
     102 Musiktryck    Filadelfia                     Strandgårdsbröderna (40 sånger)

               Sv.ky diakoninämnd, Sv.Ky missionsstyrelse,
     103 Trycksak     Sv.Ky sjömansvårdsstyrelse, Lutherhjälpen     Medmänniska - Psalmer om kärlek och tjänst
     104 Trycksak     Filadelfia                     Mera allsång (2:a upplagan, 29 sånger)

     105 Trycksak     Verbum. Harald Göransson, Hans-Åke Månsson Mera tillsammans – visor, låtar och spirituals

     106 Trycksak     Filadelfia & Normans förlag            Min sångbok, nr 1, 4, 8 och 9
               Filadelfia. Eva Claesson, Sixten Sjöberg, Bertil
     107 Musiktryck    Larsson                      Mina enkla sånger (14 sånger)
     108 Musiktryck    Filadelfia, Sånger av Egon Zandelin        Mitt Hjärtas sång

     109 Musiktryck A4  Ragnvald Svalfors, BM:s bokförlag         Musiken - Nya och gamla sånger samlade av S.B.M.F.

     110 Musiktryck    Frälsningsarmén. Sångpotpurri av Paul Anefelt   Nu juble världen all
     111 Trycksak                              Nytt liv. Sånger (39 sånger, 24 körer)
                                         Nytt perspektiv; och andra visor av Göte Strandsjö
 44 W  112 Musiktryck NY Göte Strandsjö. Teamton AB              (upplaga 1, 9 sånger)
                                         När du vänder hem. Sånger av Pelle Karlsson (12
     113 Musiktryck  Filadelfia                      sånger)
              Sånger av Egon Zandelin text och musik. Arr      O, Det Sjunger; Solo- Duett-, Strängmusik- och
 45 W  114 Musiktryck NY av Karl-Erik Svedlund                 Körsånger (17 sånger)
              All-Kristen Offensiv. Thore Gullberg & Olle
     115 Trycksak   Widestrand                      Offensivsånger (blå)
              All-Kristen Offensiv. Thore Gullberg & Rune
     116 Trycksak   Lindsten                       Offensivsånger II (röd)

 46 W  117 Musiktryck NY Av Erik Martinsson. Filadelfia            Ovan stjärnor klara (13 sånger)

     118 Musiktryck A4  Samlade och utgifne af G[ustaf] & P. Palmqvist   Pilgrimssånger, nothäfte
                                     Pilgrimssånger; lätt arrangerade för piano med text
47 W  119 Musiktryck NY Westlings Musikförlag              ackordanalys och diagram för gitarr (A4 - 37 sånger)
             Sven T Kjellberg. Säljes till förmån för
    120 Musiktryck  Musikfrämjandet i Kullabygden          Psalm i Kullabygd
                                     Psalmer och Dikter av Karl Emanuel Rignell (tredje
    121 Trycksak     Karl-Erik Rignell               upplagan)

    122 Trycksak     Frälsningsarméns årskongress 2-6 juli 1943  Programhäfte och sånger

48 W  123 Musiktryck NY Ur Rune Eliassons repertoar. Filadelfia     På väg 1 (12 sånger)
                                     Rolig början; Orgel och Pianoskola för hemspelare; Del
    124 Musiktryck A4  David Hennix, Marn Bergvalls Förlag      II Religiösa sånger
                                     Rören Strängarna 2 (nr 13-25) (I serien ingår tidigare
49 W  125 Musiktryck NY Theo[fil] Engström, Harriers förlag       utkomna "Sånger om Jesus")

50 W  126 Musiktryck NY Theo[fil] Engström, Harriers förlag       Rören Strängarna 3 (nr 26-38)
             Samlade av Einar Ekberg, Bror Jacobson, K-E   Silvertrumpeterna 1; Andliga sånger för de unga (nr 1-
60 W  127 Musiktryck NY Svedlund. Filadelfia               33)
             Samlade av Einar Ekberg, Bror Jacobson, K-E   Silvertrumpeterna 2; Andliga sånger för de unga (nr
61 W  128 Musiktryck NY Svedlund. Filadelfia               34-47)
             Samlade av Einar Ekberg, Bror Jacobson, K-E   Silvertrumpeterna 3; Andliga sånger för de unga (nr
62 W  129 Musiktryck NY Svedlund. Filadelfia               48-62)
    130 Trycksak   Filadelfia                    Sjung (3:e upplagan. 90 sånger)
    131 Trycksak   Filadelfia                    Sjung alla barn (99 sånger)
                                     Sjung Ande en Sång; Sånger och andliga visor (13
63 W  132 Musiktryck NY Samlade av Sven Björk, Denver Colorado      sånger)
             Text och musik av Sören Janson. Förlaget
64 W  133 Musiktryck NY Filadelfia                    Sjung av fröjd; Andliga sånger, häfte 3 (nr 26-37)
             Ur Roland Hedbergs repertoar sjungna och
             författade sånger. Eget förlag, Ankarsvik.
65 W  134 Musiktryck NY (Omslaget tryckt i Ställdalen)          Sjung det ut (6 sånger)

    135 Trycksak   EFS (10 sånger)                 Sjung evangelium I
             EFS. Av Brödratrion Alvar, Axel och Thure
    136 Musiktryck NY Byström (saknar II) ; 12 sånger         Sjung Evangelium III
             Samlade och utgivna av John H. Johnson.
66 W  137 Musiktryck NY Förlaget Filadelfia               Sjung Hans lov; Andliga sånger, häfte 3 (nr 33-43)
             Med reklam för Artur Erikssons 17 LP-skivor   Sjung psalmer lovsånger och andliga visor ; Kol. 3:16
    138 Musiktryck  (inkl dess innehåll)               [Kolloserbreven] (15 sånger)
                                     Sjung på nytt - De gamla sångerna. Del 1 av 4. 19
    139 Trycksak     Kåbes förlag, Uddevalla            sånger (4: upplagan)
                                     Sjung på nytt - De gamla sångerna. Del 1 av 4. 19
67 W  140 Musiktryck NY Kåbes förlag, Uddevalla             sånger (5:e upplagan)
             Kåbes förlag 1954-56-70 (3 sambundna delar,
             inbundna, ”de flesta arrangeringarna tillhör   Sjung på nytt de gamla sångerna. Ett urval äldre
    141 Koral?    Kåbes förlag”).                 sånger för musikföreningar, solo, duett och trio
             Svenska Lutherska evangelieföreningens
    142 Trycksak   förlag, Helsingfors               Sjunga vill jag
             Redigerad av Ernst Arndal. Missionsförbundet
    143 Musiktryck  (Nr 1-7)                     Soloduetter - Sånger för hem och kyrka

68 W  144 Musiktryck NY Sjungna och samlade av Einar Ekberg       Solosånger, häfte 1 (nr 1-9)

69 W  145 Musiktryck NY Sjungna och samlade av Einar Ekberg       Solosånger, häfte 2 (nr 10-17)
    146 Musiktryck  Sjungna och samlade av Einar Ekberg       Solosånger, häfte 3 (nr 18-28)

70 W  147 Musiktryck NY Sjungna och samlade av Einar Ekberg       Solosånger, häfte 3 (nr 18-28)

71 W  148 Musiktryck NY Sjungna och samlade av Einar Ekberg       Solosånger, häfte 4 (nr 29-36)

72 W  149 Musiktryck NY Sjungna och samlade av Einar Ekberg       Solosånger, häfte 5 (nr 37-50)

    150 Trycksak     J.A. Hultman & son Co. Chicago. (35 cent)   Solskensstrålar, nya (40 sånger)

    151 Musiktryck    Harriers bokförlag. Samlat av Sam Gullberg  Stränga din Lyra!

73 W  152 Musiktryck NY Harriers bokförlag. Samlat av Sam Gullberg    Stränga din Lyra! Första samlingen
                                     Strängbandet; Musikföreningarnas repertoar. Första
    153 Musiktryck NY B-M:s bokförlags AB. Musikavdelningen      häftet
                                     Strängbandet; Musikföreningarnas repertoar. Andra
    154 Musiktryck NY B-M:s bokförlags AB. Musikavdelningen      häftet

             Samlade och utgivna av Bengt Olofsson, arr:
78 W  155 Musiktryck NY Lennart Jernestrand. Förlaget Filadelfia.    Strösånger, häfte 2 (nr 11-19)
             Filadelfia. Svenska texter av Ivar Lindestad (11 Suvenirsångbok Sverigebesöket 1950 – paret William
    156 Trycksak   sånger)                     Freemans och Joseph Mattsson-Boze

79 W  157 Musiktryck NY Sånger av Egon Zandelin             Så sjunger mitt hjärta. Häfte 2 (nr 17-30)

    158 Musiktryck - Bok Valda av Bo Setterlind            Sång som lever - 45 andliga visor
    159 Musiktryck    Frälsningsarmén                 Sång och Spel, nr 1-4 årg 1, nr 1-4 årg 2, nr 3 årg 14

80 W  160 Musiktryck NY Frälsningsarmén                   Sång och Spel, 2-1982 årg 16
                                       Sångarvittnet 1 - En samling nya sånger för
             Litteratur- och Sångförlaget. Musik Sven      musikföreningar, solo och duett samt damkör  och
81 W  161 Musiktryck NY Benzein, Text: Georg Ryding             blandad kör.
                                       Sångarvittnet 2 - En samling nya sånger för
               Litteratur- och Sångförlaget. Sven Benzein och  musikföreningar, solo och duett samt damkör  och
    162 Musiktryck    Georg Ryding (Nr 11-21)             blandad kör.
                                       Sångarvittnet 2 - En samling nya sånger för
             Litteratur- och Sångförlaget. Sven Benzein och   musikföreningar, solo och duett samt damkör  och
82 W  163 Musiktryck NY Georg Ryding (Nr 11-21)               blandad kör.
                                       Sångarvittnet 3 - En samling nya sånger för
             Litteratur- och Sångförlaget. Sven Benzein och   musikföreningar, solo och duett samt damkör  och
83 W  164 Musiktryck NY Georg Ryding m.fl. (Nr 22-32)            blandad kör.
             Kyrkans Ungdom i Västerås Stift (ca 15
    165 Trycksak   psalmer)                      Sångbok
                                       Sångbok 2 för de minsta; Rörelsesånger för hem och
    166 Musiktryck NY Diakonistyrelsens förlag (saknar del 1)       söndagsskola

    167 Köpt egen    Bonniers förlag. Erlanson, Körling, Österberg  Sångboken (10:e upplagan, 165 psalmer & sånger)

121 W  168 Musiktryck NY Theofil Engström                  Sångbukett 2

122 W  169 Musiktryck NY Theofil Engström                  Sångbukett 9
                                       Sångbukett/En…; med gammalt och nytt ur
84 W  170 Musiktryck A4 Samlade och utgivna av Theofil Engström       Jubelkvartettens repertoar (A4 - 10 sånger)
             Örebro Missionsförenings förlag. Hanna Skoog    Sångens Banér; sånger för sol, duett och
    171 Musiktryck NY och Viktor Lövgren                 musikföreningar
                                       Sångens Banér; sånger för sol, duett och
85 W  172 Musiktryck NY Örebro Missionsförenings förlag           musikföreningar. 3:e häftet
    173 Musiktryck  Einar Ekberg                    Sångens Härold 1930-1934, inbunden

86 W  174 Musiktryck NY Ekberg                       Sångens Härold 1

92 W  175 Musiktryck NY Ekberg                       Sångens Härold 2

107 W  176 Musiktryck NY Ekberg                       Sångens Härold 4

108 W  177 Musiktryck NY Ekberg                       Sångens Härold 4

99 W  178 Musiktryck NY Ekberg                       Sångens Härold 3

93 W  179 Musiktryck NY Ekberg                       Sångens Härold 2

100 W  180 Musiktryck NY Ekberg                       Sångens Härold 3

109 W  181 Musiktryck NY Ekberg                       Sångens Härold 4
    182 Musiktryck  Einar Ekberg                    Sångens Härold nr 3 1936. Sång nr 165-174

110 W  183 Musiktryck NY Ekberg                       Sångens Härold 4

87 W  184 Musiktryck NY Ekberg                       Sångens Härold 1
    185 Musiktryck  Einar Ekberg                    Sångens Härold nr 2 1937. Sång nr 195-204

101 W  186 Musiktryck NY Ekberg                       Sångens Härold 3

94 W  187 Musiktryck NY Ekberg                       Sångens Härold 2
                                       Sångens Härold sambindning 1940, 1941. Sång nr 298-
    188 Musiktryck    Einar Ekberg och Karl-Erik Svedlund       388

88 W  189 Musiktryck NY Ekberg                       Sångens Härold 1

102 W  190 Musiktryck NY Ekberg                       Sångens Härold 3

89 W  191 Musiktryck NY Ekberg                       Sångens Härold 1

95 W  192 Musiktryck NY Ekberg                       Sångens Härold 2

103 W  193 Musiktryck NY Ekberg                       Sångens Härold 3

111 W  194 Musiktryck NY Ekberg                       Sångens Härold 4

104 W  195 Musiktryck NY Ekberg                       Sångens Härold 3

112 W  196 Musiktryck NY Ekberg                       Sångens Härold 4

90 W  197 Musiktryck NY Ekberg                       Sångens Härold 1
91 W  198 Musiktryck NY Ekberg                      Sångens Härold 1
    199 Musiktryck  Einar Ekberg och Karl-Erik Svedlund       Sångens Härold nr 2 1946

96 W  200 Musiktryck NY Ekberg                      Sångens Härold 2

105 W  201 Musiktryck NY Ekberg                      Sångens Härold 3
    202 Musiktryck  Einar Ekberg                   Sångens Härold nr 4 1947

113 W  203 Musiktryck NY Ekberg                      Sångens Härold 4

97 W  204 Musiktryck NY                         Sångens Härold 2

106 W  205 Musiktryck NY                         Sångens Härold 3

114 W  206 Musiktryck NY                         Sångens Härold 4

98 W  207 Musiktryck NY                         Sångens Härold 2
             Red: Karl-Erik Svedlund, Göte Strandsjö.
115 W  208 Musiktryck NY Filadelfia                    Sånger för damkör. Häfte 1
             Samlade av Teodor Bergendorff. B-M:s
    209 Musiktryck NY bokförlags AB                  Sånger; för Solo, duett och musikförening
    210 Trycksak   SFS-förlaget                   Sånger till livs - 2 (50 sånger)
    211 Trycksak   SFS-förlaget                   Sånger till livs - 3 (25 sånger)


               Fribaptistsamfundet. Gösta Cederholm, Gösta
    212 Musiktryck    Elowsson, Rudolf Linderius          Sångknippe, 1, 2, 3, 4

             Samlade och redigerade av Algot Hed, Paul    Sångnytt; Sånger för enskilt och offentligt
116 W  213 Musiktryck NY Bjuhr, Gösta Th. Berg. Harriers förlag.     gudstjänstbruk

117 W  214 Musiktryck NY Förlaget Filadelfia (har ej nr 1 med nr 1-19)  Sångnytt 2; Solo och duett (sång nr 20-33)
                                      Såsom Himmelens Stjärnor; Andliga sånger samlade
118 W  215 Musiktryck NY Einar Waermö                   och utgivna av Einar Waermö
                                      Särlaregn - andliga sånger samlade för enskilt och
    216 Trycksak     Midnattsropets förlag (Maranata)       offentligt bruk (2:a bearbet upplagan)

    217 Trycksak     Frikyrkliga studieförbundet, moderna läsare  Ta´ Ton (Tredje upplagan)

123 W  218 Musiktryck NY Carlson Nathanael                Till Jedtun
                                      Till Löftets Land; sånger för kör, församlingen och
    219 Musiktryck NY Wilh. Sarwe. Författarens Förlag. Degerfors   hemmet
124 W  220 Musiktryck  Sarwe                      Till Löftets land
             Ungdomsorg för Metodistkyrkan, Baptisterna &
    221 Trycksak   SMU                       Tillsammans i sång (2:a upplagan, 80 sånger)

125 W  222 Musiktryck NY                         Torgmötessånger

126 W  223 Musiktryck NY Elsa Emanuelson, Filadefia            Tre stämmor för damkör

128 W  224 Musiktryck NY Förlaget Filadelfia               Ulla och Folke Edsmyr sjunger
    225 Musiktryck  Einar Ekberg                   Underbar frid och andra sånger

129 W  226 Musiktryck NY Einar Ekberg                   Underbar frid och andra sånger
             Kåbes Förlag Martin Karlsson, Herbert Brander,
    227 Trycksak   Elsa Eklund (nr 31-63)              Unga sjunga… Häfte 2
    228 Musiktryck  ÖM:s förlag Örebro, särtryck? L. Lithell     Ungdomens kampsång
             Red: Svante Widén, Lennart Jernestrand.
130 W  229 Musiktryck NY Förlaget Filadelfia               Ungdomskören 1
             Gunnar Nilsson och Lennart Andersson,
    230 Musiktryck  Hemlandsförlaget (Nr 1-12)            Uppåt Hemåt - solo och strängmusiksånger
             Filadelfia. Samlade och utgivna av Egon     Vackra sånger från Hemmets Härolds inspelningar.
    231 Musiktryck  Zandelin                     Häfte 1 (10 st)
             Filadelfia. Samlade och utgivna av Egon     Vackra sånger från Hemmets Härolds inspelningar.
    232 Musiktryck  Zandelin                     Häfte 3 (nr 20-30, 2:a uppl)
             Birger Ringberg, Arnold Schyrman.        Vallfartssånger : solo, duett och strängmusiksånger, nr
    233 Musiktryck NY Helgelseförbundets förlag            1

131 W  234 Musiktryck NY Ringberg, Schyrman                Vallfartssånger 1
             Birger Ringberg, Arnold Schyrman.        Vallfartssånger : solo, duett och strängmusiksånger, nr
    235 Musiktryck NY Helgelseförbundets förlag            2

132 W  236 Musiktryck NY Ringberg, Schyrman                Vallfartssånger 2

133 W  237 Musiktryck NY Ringberg, Schyrman                Vallfartssånger 4
             Stig Abrahamsson & Gunnar Karlsson.       Vi sjunger - Körer för väckelse och ungdomsarbetet
    238 Trycksak   Evangelipress                  (andra upplagan)
             Text och musik av Bengt Andersson, arr: Elsa
134 W  239 Musiktryck NY Emanuelsson                   Vill du vara med; Tolv sånger
              Lars-Åke Lundberg, Nils-Erik Svensson, Skeab
     240 Övrigt     förlag                     Visor

135 W  241 Musiktryck NY Einar Ekberg                  Önskesångerna
   253 253 = 253 Trycksaker/Musiktryck, varav 10 lånade - (var 103)
 0
        Hymnologi & Religion - böcker om och kring psalmer/kyrka/väckelserörelse/personer:
        Kategori   Författare/Utgiven av             Titel
              Red, John Magnusson, Ragnar Ragné, Sven
     1  Övrigt    Larson                     50 år i ord och bild 1892-1942 - Jubileumsskrift för ÖM

     2  Övrigt    Erik Martinsson                Alla dessa sångare - En bok om svenska kyrkosångare

     3  Övrigt    Laura Petri                  Alma Petris Minnesbok
     4  Övrigt    J.A Eklund                   Andelivet i Sveriges kyrka; I Medeltiden
                                      Andelivet i Sveriges kyrka; IV Under den yttre
     5  Övrigt    J.A Eklund                   Kyrkokampens tid
     6  Övrigt    J.A Eklund                   Andelivet i Sveriges kyrka; VII 1675-1700
     7  Övrigt    Carl Norborg                  Arvet från Schartau
     8  Övrigt    Bror Olsson                  Arvet från Wallin

                                      August Strindbergs och Sven Lidmans väg till korset -
      9  Övrigt NY  C.G. Hjelm, Evangeliipress           Två monumentalgestalter i svensk omvändelshistoria
     10  Övrigt    Hydén, Nils                  Avsatt o utvisad. Ur prästen A.C.Rutströms liv
              Anna-Lisa Öst. Malungs boktryckeri. Bok och  Barnatro ; Lapp-Lisas minnen och sånger med bilder ur
     11  Övrigt    Bild [förlag?]                 hennes album
     12  Övrigt    Eric Grönlund                 Baptisterna och Bibeln
              Utg till Jubileumshögtiden 1 juni 1916. John  Betelseminariets 50-årsberättelse, Minnesskrift 1866-
     13  Övrigt NY  Cederoth                    1916
     14  Övrigt    Gunnar Wikmark                 Bibelcitat i den svenska psalmboken
     15  Övrigt    SMF, översatt från engelska tryckt 1943    Bibeln i bildserie ; Nya testamentet
     16  Övrigt    Eric Grönlund                 Bibelns syn på äktenskap och sexualitet
     17  Övrigt    Flodman                    Bibelspråk och Psalmverser (för läroverk)
              Frälsningsarmén. Arne H Lindgren, Olle
     18  Övrigt    Widestrand, Marian Väpnargård         Bilder från bönhuset

     19  Övrigt NY  D:r C.Fr. Lundin                Bilder ur Kyrkans historia (3:e tryckn)

              N[ils] E[rhard] Anjou (1). C.E. Fritzes K   Bihang till Folkskolans Koral-Psalmbok [till 5:e
     20  Psalmurval  Hofbokhandel. (Har 1895 års Koralbok)     upplagan] (Buntad med 1906 års Tillägg till 1819)
                                      Bilder ur Kyrkans historia, förkortad upplaga, med 67
     21  Övrigt    N. O. Ekström                 illustrationer
     22  Övrigt    Hedberg, Holm, Lindskog            Bilder ur Kyrkans och missionens historia
     23  Övrigt    N.O. Ekström                  Bilder ur Kyrkans historia
                                      Biskop J.A. Eklund; En bok om (med 2 plancher och 85
     24  Övrigt NY  Redaktör Sven Thulin med 30 medarbetare    illustrationer, 2:a upplagan)
     25  Övrigt    Sundgren Nils                 Blott en dag. Studiebok om Lina Sandell
     26  Övrigt    Folke Öberg                  Bodellisterna och den stora skolstriden

     27  Övrigt    V[endela] Emanuelsson             C.O. Rosenius och hans livsverk - Ett hundraårsminne

     28  Övrigt    Samuel Gabrielsson. (med förf dedikation)   DalaPsalmlåten
     29  Övrigt    Gösta Hagelin                 De som skrev våra psalmer del 1
     30  Övrigt    Gösta Hagelin                 De som skrev våra psalmer del 2 (2:a till AG)
     31  Övrigt    Liedgren Emil                 Den andliga sången på anglosachsisk mark
              Svenska klassiker från Svenska Akademien,
     32  Övrigt    pocket                     Den gamla psalmboken
     33  Övrigt    P. Waldenström, SMF:s förlag          Den kristna församlingen
     34  Övrigt NY  Carl-Eric Thors. Helsingfors          Den Kristna terminologien i fornsvenskan
     35  Övrigt    Gustaf Aulén                  Den nya koralboken. En presentation
                                      Den Nya Swenska Psalmboken, framställd uti Försök till
     36  Övrigt    af Johan Wilhelm Beckman            Swensk psalmhistoria

                                      Den Nya Swenska Psalmboken, framställd uti Försök till
     37  Övrigt    af Johan Wilhelm Beckman (häfte 11-12)     Swensk psalmhistoria (psalmerna nr 263-373)
                                      "Den nya sången" : Den anglosachsiska
     38  Övrigt    Selander, Sven-Åke               väckelsesångens genombrott i Sverige
     39  Övrigt    Oscar Lövgren                 Den segrande sången
              1970 års psalmkommitté. Försökshäfte (Del 1
     40  Övrigt NY  under Musiktryck)               Den signade dag. Psalmstudium. Del II

     41  Övrigt NY  Inga-Lill Sander-Lundgren           Den stora sången (3:e uppl)
                                      Den svenska psalmboken SOU 1981:50 Betänkande,
     42  Övrigt    1969 års psalmkommitté             Band 2
                                      Den svenska psalmboken SOU 1985:16
     43  Övrigt    1969 års psalmkommitté             Slutbetänkande, Volym 1
                                      Den svenska psalmboken SOU 1985:17
     44  Övrigt    1969 års psalmkommitté             Slutbetänkande, Volym 2
                                      Den svenska psalmboken SOU 1985:18
    45  Övrigt   1969 års psalmkommitté               Slutbetänkande, Volym 3
    46  Övrigt   Liedgren Emil                   Den svenska psalmboken (historisk överblick)
             Emil Liedgren, Sveriges kristliga
    47  Övrigt   studentrörelses förlag               Den Svenska psalmboken - En historisk överblick
    48  Övrigt   Liedgren Emil                   Den svenska psalmboken (historisk överblick)
             Arvastson Allan (se äv Selanders tillägg "Om
    49  Övrigt   Psalmer & Visor...")                Den svenska psalmen (2 ex)

    50  Övrigt   Birger Davidsson                  Det började med ett bönemöte - Helgelseförbundet
             T Truvé med tillägg av A Drake.          Det gamla vittnet - Johannes Palmquists lif och
    51  Övrigt   Baptistmissionens förlagsexp            verksamhet, några minnesvärda drag ur

    52  Övrigt   Elof Åkesson                    Det nya psalmboksförslaget - Kritik och önskemål
             Frälsningsarmén. Ingrid Albinsson, territoriell
    53  Övrigt   sekr för Hem & Familj               Din Ögonsten - Programbok 2006 Hem och familj

    54  Övrigt NY  Axel Weiss                     Då föddes en sång

    55  Övrigt   EFS. Redaktion Eskil Levander           EFS genom 75 år. Jubileumsskrift 1856-1931. Del I

    56  Övrigt   EFS. Redaktion Eskil Levander           EFS genom 75 år. Jubileumsskrift 1856-1931. Del II

    57  Övrigt   EFS                        EFS:s årsberättelse för det 27:e verksamhetsåret, 1882
    58  Övrigt   Elis Malmeström, Sv Ky DiakoniStyr         Eklund, J.A. - En biografi
             Stig Abrahamsson. Örebro Missionsförenings
    59  Övrigt   förlag                       Emil Gustafson - En guds profet
    60  Övrigt   Inge Löfström                   En bok om Britt G

    61  Övrigt   A. Backman (Anders Jämte)             En märklig väckelsepredikant, Anders Bogren i Ockelbo

    62  Övrigt   Manus: Nils Kahlrot                En ny sång - Studieplan i hymnologi till Psalm och Sång
    63  Övrigt   Nivenius Olle                   En psalmbok blir till
    64  Övrigt   Oscar Lövgren, SMF                 En sångbok kommer till

Maiaz  65  Övrigt NY  Karl Jäder                     En Världsväckare: Moodys livsverk
    66  Övrigt   Oscar Lövgren                   Fanny Crosby
    67  Övrigt   Anne Nilsson, LT:s förlag             Flickan i trädet - en bok om Lina Sandell

    68  Övrigt   Lövgren Oscar                   Fredrik Engelke
    69  Övrigt   Fribaptistsamfundets missionsstyrelse       Fribaptistsamfundet 100 år
                                      Frikyrklighetens uppkomst - med särskild hänsyn till
    70  Övrigt   Arvid Norberg                   Skara stift. Prästmötesavhandling
    71  Övrigt NY  Moderna läsare                   Frikyrkosverige - en livsstilsstudie
             Axel Ihrmark. Sveriges Kristliga
    72  Övrigt   studentrörelses bokförlag             Från Einar Billings ungdomstid

             Kyrkl förbundets förlag. V Rundgren o V J     Från fädernas tid - Ett bidrag till kännedomen om
    73  Övrigt   Ljunggren                     fromhetslivets historia i vår kyrka (3:e rev upplagan)
                                      Från gamla prästhem, Del VII, i Södermanland och
    74  Övrigt NY  Carl Lönroth och Wilh Zetterstedt         Närke

    75  Övrigt   Nathan Söderblom, SvKy Diakonistyrelse       Från Uppsala till Rock Island (2:a uppl, med porträtt)
             Huvudredaktör Kommendör Karl Larsson.
             Red.kommitté överste Karl Jerrestam,
             överstelöjtnant Johan Hillborg. Ex 2942 för    Frälsningsarmén i Sverige - Ett minnesverk utgivet i
    76  Övrigt   major Elin Jansson                 anslutning till Frälsningsarméns sextioårsjubileum
                                      Frälsningstanken i svensk predikan och psalm. En
    77  Övrigt   Ekelund, Th.                    undersökning - Prästmötesavhandling

    78  Övrigt   Gösta Hagelin                   Fädernas kyrka – tidsbilder från svenskt 1700-tal
             Sigfrid von Engeström, Erik Gren, Elis
             Malmeström, Emil Liedgren, Bo Sture Wiking.
    79  Övrigt   Redaktör Nils Karlström              För fädernas kyrka – Biskop J.A. Eklunds livsgärning
    80  Övrigt   Olle Bergström                   Församlingar och byggnader i väckelsens Örebro

                                      Förteckning över musikalier (psalmurval i kyrkoåret,
    81  Övrigt NY  SvKy Diakonistyrelse                liturgisk musik, sångböcker, hymnologi mm)
                                      Gamla psalmer i nya psalmböcker - Den språkliga
             Bo-A Wendt. Särtryck ur Språk och Stil,      bearbetningen av 1695 årspsalmer i
    82  Övrigt   Tidskrift för svensk språkforskning        psalmbksutgåvorna från 1819, 1937 och 1986
    83  Övrigt   Martin Högberg                   Gamla Stridsropslägg berättar
    84  Övrigt   Frithiof Dahlby                  Genom Bibelns böcker
    85  Övrigt   Karl Linge                     Gestalter i svensk väckelserörelse

    86  Övrigt NY  Lennart Koskinen, Verbum              Gud 2000

    87  Övrigt   Manus och regi: Göte Lundin            Guds General och hans frälsningsarmé ; Programblad
             På församlingens bekostnad till förmån för "till
    88  Övrigt NY  bröders hjälp"                   Guldsmedshyttans kyrka och församling 1895-1945
89  Övrigt NY  Birger Thureson, Den kristna bokringen       Göran Stenlund; sångaren och människan

         Red. Hans-Erik Lindström. Klubb Teologens
90  Övrigt   handböcker för det kyrkligt arbetet         Handbok för Diakoni och samhällsansvar

91  Övrigt NY  Caroline Krook, Prisma förlag            Herrens hus (om Storkyrkan)
         Daniel Almqvist och Tor Andraæ.           Hoppets röst bland lefvernets bekymmer - Tre
92  Övrigt   Wallinsamfundet                   uppsatser om J.O. Wallin
         Fd Statskyrkopräst G.E. Söderholm.         Huru bojorna brista eller Varför jag lämnade svenska
93  Övrigt NY  Författarens förlag, Sollefteå           statskyrkan
         Kyrkoherde G.E. Söderholm. Författarens
94  Övrigt NY  förlag, Sollefteå                  Huru jag kommit till klarhet i dopfrågan
                                   Huslig Andaktsbok 1876 (Morgon- och
         Magnus Fredrik Roos, (Würtemberg 1727-       Aftonbetraktelser med sånger av Philip Fredrik Hiller,
95  Övrigt   1803), övers av S Cavallin             3:e upplagan) Förra delen, jan-juni
                                   Huslig Andaktsbok 1876 (Morgon- och
         Magnus Fredrik Roos, (Würtemberg 1727-       Aftonbetraktelser med sånger av Philip Fredrik Hiller,
96  Övrigt   1803), övers av S Cavallin             3:e upplagan) Senare delen, juli-dec

                                   Hågkomster och Livsintryck (14:e samlingen); till
97  Övrigt   Red. Sven Thulin                  minnet av Nathan Söderblom av 70 utländska författare
98  Övrigt   Nordbok AB. Viking. Ill Åke Gustavsson       Höga Visan (1917 års översättning)
                                   I Brödrakretsen - En samling Vittnesbörd och
                                   Betraktelser av 100 svenska evangelii förkunnare (Med
99 Övrigt    J.F. Grufman                    porträtt.)
100 Övrigt    A. Fabricius, översatt av Abraham Ahlén       Illustrerad kyrkohistoria
                                   Inget är skapat utanför - Teologi och kontext i Anders
101 Övrigt    Alva Ekström, doktorsavhandling           Frostensons författarskap

         KH, teol.dr. Bengt Wahlström. Varnhems       Jag kommer av ett brusande hav - Magnus Gabriel De
102 Övrigt    Visningsnämnd                    la Gardie som religiös personlighet och psalmdiktare
103 Övrigt NY  Efraim Briem                    Jehovas Vittnen

104 Övrigt    J. Th. Bring, Sv Kristliga Studentrörelses förlag  Jesper Swedberg
         Wetterberg, Gunnar (1883-1960).
105 Övrigt    Vetenskapssocieteten i Lund, 722 sid        Jesper Swedbergs lefwernes beskrifning.
         ur "Levande litteratur" Klassiker-serien. Urval
106 Övrigt    av Inge Jonsson                   Jesper Swedbergs lefwernes beskrifning.
107 Övrigt    Lövgren Oscar                    Joël Blomqvist – en andlig sångare
108 Övrigt    Daniel Andreæ                    Johan Olof Wallin
                                   Johan Olof Wallin - Samlade Vitterhetsarbeten, Förra
109 Övrigt NY                            delen (ny upplaga)
                                   Johan Olof Wallin - Samlade Vitterhetsarbeten, Senare
110 Övrigt NY                            delen (ny upplaga)
111 Övrigt    Världslitteraturens förlag             Johan Olof Wallin - Skrifter (11 band)
         Valda och utgivna till 100-årsminnet av
         författarens död. Inledning av Biskop Tor
112 Övrigt    Andrae                       Johan Olof Wallin - Dikter och Psalmer
113 Övrigt    Emil Liedgren                    Johan Olof Wallin i yngre år
114 Övrigt    Helmer Wentz. SvKy Diakonistyrelse         Johan Olof Wallin; Till hundraårsminnet
                                   Kommendör Johan Ögrim, en Herrens tjänare och
115 Övrigt    Nils Hydén                     stridsman

116 Övrigt    Laura Petri                     John Wesley

                                   Kongl. Maj:ts Resolution Och Förklaring uppå the
                                   Almänna Beswär Och ansökningar, som Thes trogne
                                   Undersåtare af Prästerskapet i Swerige och Finland wid
117 Övrigt                              nu påstående Riksdag andragit
118 Övrigt    Harald Göransson                  Koral och andliga visa i Sverige
                                   Kristenhetens möte i Stockholm; Ekumeniska mötet
         Skärskådade och återgivna av Nathan         aug 1925; Historik aktstycken, grundtankar,
119 Övrigt NY  Söderblom. SvKy Diakonistyrelse           personligheter, eftermäle
         E.G. White, auktoriserad översättning.
120 Övrigt    Skandinaviska förlags-expeditionen         Kristi liknelser (4:e upplagan)
121 Övrigt    Karl Linge                     Kvinnor i väckelsens tjänst
         Sv Ky Diakonistyrelse. J[ohan] G[ustaf]
122 Övrigt    Lindhardt (f.1867)                 Kyrka och Kristendom
123 Övrigt    Einar Billing                    Kyrka och stat - I vårt land i detta nu

         Arne Palmqvist (1921-2003), Rolf Larsson      Kyrkan och skolan - Om relationer mellan kyrkan och
124 Övrigt    (1936), Verbum                   skolan, dess elever och personal. Prästmötesavhandling
         Gunnar Dahmén, förord av ärkebisp Gunnar
125 Övrigt    Hultgren                      Kyrkans värld i helg och vardag
126 Övrigt    Kroon, Rodhe                    Kyrkohistoria
         Paul Nilsson (KH e.o Hovpredikant), Strokirks    Kyrkohistoria för folkskolan och
127 Övrigt    boktryckeri                     konfirmationsundervisningen
         Utgivna av Adolf Ahlberg och Gustaf Jacobson,    Kyrkohistoriska fragment av Henning Wijkmark; jämte
128 Övrigt NY  SvKy Diakonistyrelse                levnadsteckning av Jacobson
         Gösta Westblad, Orgelboksförlaget. Lärobok     Kyrkoorgeln; Handbok för organister och övriga
129 Övrigt NY   vid Kungl Musikhögskolan              orgelvänner (3:e omarbetade och tillökade uppl)
130 Övrigt NY   Carl Henrik Martling                Kyrkosed och sekularisering

131 Övrigt    Samuel Gabrielsson, SKDB (med förf ded)      Kyrkovisor

132 Övrigt    Stenström Lars-Åke/Spångberg Inga & Lennart Kända psalmer och deras historia
133 Övrigt                          Lapplisa berättar
                               Lina Berg född Sandell - Lefnadsteckning (andra
134 Övrigt    EFS, Sigrid Storckenfeldt          upplagan)
135 Övrigt    Oscar Lövgren                Lina Sandell - Hennes liv och sångdiktning, 1965
                               Lina Sandell (L.S.) - Ett hundraårsminne. Hennes
136 Övrigt    Joh. Rinman. EFS              samtid och vår (3:e uppl)
         Birgit Karlsson, Berit Åqvist. Svenska
137 Övrigt NY   Baptistsamfundet              Liv och tjänst; Guds mission församlingens uppdrag
138 Övrigt    Dahlquist, Siri               Livets sånger
139 Övrigt    Oscar Stjerne                Lovsånger och andra dikter

         Ingeborg Lagercrantz. Lutherska          Lutherska kyrkovisor i finländska musikhandskrifter
140 Övrigt    Litteraturstiftelsens svenska publikationer nr 2  från 1500- och 1600-talen, del 1 - jul och påsk
                                   Läseriet; Försök till fullständiga upplysningar om
141 Övrigt NY   Thorelius, F                    läseriet.
142 Övrigt    Gummerus & Rosenqvist               Lärobok i Kyrkohistoria
                                   Lögnprofeter; En saklig undersökning angående
                                   Jehovas Vittnen och deras lära (Omarbetad och utökad
143 Övrigt NY   Folke Thorell, Förlaget Filadelfia         uppl, 1:a 1945)
                                   Man och Kvinna ; Predikningar och föredrag hållna vid
                                   Kyrkliga Förnyelses kyrkodagar kring äktenskapet i
144 Övrigt    Eric Segelberg                   Uppsala 1963

         Hjalmar Holmquist. Sveriges Kristliga       Martin Luther; Minnesskrift till reformationsjubileet
145 Övrigt    Studentrörelses förlag               1917 (8:e omarbetade och utvidgade upplagan)

146 Övrigt    Sveriges allmänna organist och kantorsförening Minnesskrift 1901-1951
147 Övrigt    H.F. Spak                   Mitt liv och Kyrkan
                                 Moderna Religionssurrogat ; Spiritismen, Teosofien och
148 Övrigt    Efraim Briem, Isaac Marcus' boktr. AB     Christian Science ; En religiös fara

149  Övrigt NY  Adolf Brunner (osprättad)             Musiken i gudstjänsten; Dess väsen funktion och plats
150  Övrigt   Gösta Hagelin                   Människoöden i Psalmboken, Första samlingen
151  Övrigt   Gösta Hagelin                   Människoöden i Psalmboken, Andra samlingen
152  Övrigt   Gösta Hagelin                   Människoöden i Psalmboken, Tredje samlingen
153  Övrigt   Gösta Hagelin                   Människoöden i Psalmboken, Fjärde samlingen

154 Övrigt NY   Huvudredaktörer John Björkhem, Ingrid Beije    Möte med Gud (om kristendomen i atomåldern)
155 Övrigt NY   Tor Andræ                     Nathan Söderblom (med 123 illustrationer)
                                   Nathan Söderblom - kort levnadsteckning (5:e
156 Övrigt    Olle Nystedt                    upplagan)
         Flertal författare under redaktion av Nils
         Karlström, Söderbloms sekreterare. Förord av
157 Övrigt    Eingar Billing                   Nathan Söderblom in memorian (2:a upplagan)
158 Övrigt    Samuel Gabrielsson, SKDB              Nya Psalmboken
         Samuel Gabrielsson. SKDB (med förf
159 Övrigt    dedikation)                    Nya Psalmboken

         ...som gillades och stadfästades 1819 - Af en   Några små dels upplysningar dels anmärkningar wid
160 Övrigt    wän till sanning och rätt (Johan Fransén)     den nu brukliga Swenska Psalmbok,
161 Övrigt    Inger Selander                   O hur saligt att få vandra. Frikyrklig sång
                                   …och förgyllande skrin. Jungfru Maria i folkfromhet och
162 Övrigt    Hjördis Blomqvist                 dikt genom tiderna
163 Övrigt    Oscar Lövgren                   Oscar Ahnfelt - En Herrens sångare

164 Övrigt NY   Oscar Lövgren                   Oscar Ahnfelt - Sångare och folkväckare i brytningstid
165 Övrigt    Robert Murray (2 ex)                Olavus Petri

                                   Om Den Kyrkliga Psalmboken- med särskild hänsyn till
166 Övrigt    U.L. Ullman                    den svenska kyrkans psalmbok af år 1819
         Sven-Åke Selander (tillägg till Arvastssons
167 Övrigt    "Den svenska psalmen")               Om psalmer och visor 1937-1986
168 Övrigt    Gunnar Olén                    Patron på Riseberga (Olof Gabriel Hedengren)
                                   Paul Peter Waldenström - en levnadsteckning (2:a
169 Övrigt    N.P. Ollén. SMFs förlag              upplagan)
                                   Profeter och diktare; från Erik Gustaf Geijer till Dag
                                   Hammarskjöld (bl.a Wallin, Franzén, Söderblom,
170 Övrigt    Redigerad av Sven Stolpe              Billing) (2:a bearb uppl)
         Laurentius Petri Sällskapet för svenskt
         gudsjänstliv. Årsbok för svenskt gudstjänstliv
171 Övrigt    81 - 2006                     Psalm i vår tid
172 Övrigt    Feldt Oscar                    Psalm och sångförfattare i Sionstoner

173 Övrigt    Gleerups förlag                  Psalm och sång. Studier tillägnade Emil Liedgren 80 år
            Gösta Engström, Birgitta Sundler Gleerups     Psalm och sång II. Studier tillägnade Emil Liedgren 80
    174 Övrigt   förlag                       år. Bibliografi över Emil Liedgrens tryckta skrifter
    175 Övrigt   Oscar Lövgren                   Psalm- och sånglexikon
    176 Övrigt   Oscar Lövgren                   Psalmen vi sjunger
            Bo Setterlind, Sveriges Kristliga
    177 Övrigt NY  Studentrörelses bokförlag, nr 23          Psalmer i atomåldern? En stridsskrift
    178 Övrigt   Samuel Gabrielsson, SKDB              Psalmförsök

    179  Övrigt  Samuel Gabrielsson, SKDB (med förf ded)      Psalmförsök
    180  Övrigt  Gösta Hagelin                   Psalmboken berättar
    181  Övrigt  Samuel Gabrielsson, SKDB              Psalmboken hemma hos er
    182  Övrigt  Olle Nivenius                   Psalmboken som Andaktsbok
    183  Övrigt  Bror Olsson                    Psalmboken som folkbok
            Stenström Lars-Åke/Spångberg Inga &        Psalmerna i livet - med och utan "Den svenska
    184 Övrigt   Lennart. Libris. 2 ex               psalmboken 300 år 1695-1995"
    185 Övrigt   Harald Strömstedt, förlaget Filadelfia       Psalmerna pärla (ps 23, Herren är min herde)
            Bo-A Wendt. Särtryck ur Nordlund - Småskifter
            från institutionen för nordiska språk i Lund 15-  Psalmspråket i nya kläder - Den språkliga
    186 Övrigt   1989                        bearbetningen av äldre psalmer i 1986 års psalmbok
    187 Övrigt   E.M. Blaiklock                   Psaltaren i bild (Psalm 38-75)
            Bibelkommissionens provöversättning,
    188 Övrigt   Verbum/Libris                   Psaltaren i ny översättning
    189 Övrigt   Emil Liedgren                   Präster och Poeter
    190 Övrigt NY  Lennart Koskinen                  Reformationen går vidare
            Carl-Martin Edsman. Kristendomslärarnas
    191 Övrigt NY  förening, skrift 11                Religionshistoriska urkunder

                                      Riksbyggare, del I-III; Bilder och skisser ur
    192 Övrigt NY  Arvid Svärd. B-M:s Bokförlags AB          Missionshistorien

                                      Ropande Röster i Det svenska Sion (Tillägnad Hennes
    193 Övrigt   Karl August Andersson               Majestät Drottning Sophia på dess silfverbröllopsdag)
    194 Övrigt   Nils Bolander                   Samfund och sångbok

                                      Samlingar och studier till Svenska kyrkans historia -
    195 Övrigt   Berndt Gustavsson (1920-1975)           Socialdemokratin och kyrkan 1881-1890
                                      Significant Hymnal from Sweden and Swedish-
    196 Övrigt   Mark Granquist, Northfield, Minnesota       Americans, A Listing of
                                      Sjung, av hjärtat sjung - Församlingssång och musikliv
    197  Övrigt  Hans Bernskiöld                  i SMF fram till 1950-talet
    198  Övrigt  SMFs Undervisningsavdelning. Flera medv      Sjung till Guds ära
    199  Övrigt  A.E. Elmquist, Missionsförb. förlag        Solglimtar av Solskenssångaren
    200  Övrigt  Oscar Lövgren                   Solskenssångaren J.A. Hultman (3:e bearb uppl)
            Nordiska musikförlaget, Kgl Maj:ts Cirkulär (21
    201 Övrigt   sånger)                      Stamsångerna
            Nordiska musikförlaget, Kgl Maj:ts Cirkulär (21
    202 Övrigt   sånger)                      Stamsångerna

    203 Övrigt   Karin Dovring                   Striden kring Sions Sånger och närstående samlingar
    204 Övrigt   Stade Frans                    Strövtåg i vår psalmbok

    205 Övrigt   Karl-Erik Forsell, Helsingfors           Studier i Finlands Svenska Psalmbok av år 1943
    206 Övrigt   Wahlström Bengt                  Studier över tillkomsten av 1695 års psalmbok

            Redaktör George Fridén, red.kommitté Gunnar    Svensk Baptism genom 100 år - En krönika i ord och
    207 Övrigt   Westin, Olof Hammar, Knut Lagerstedt        bild
    208 Övrigt NY  Yngve Brilioth, SvKy Diakonistyrelse        Svensk kyrkokunskap
            Emil Liedgren Olaus Petri-föreläsningar i
    209 Övrigt   Uppsala Mars 1924                 Svensk psalm och andlig visa
    210 Övrigt   Arvastson Allan                  Svensk Psalm under 1900-talet
    211 Övrigt   Helander Dick                   Svensk psalmhistoria

    212 Övrigt NY  N.J. Nordström. B-M:s Bokförlags AB        Svenska baptistsamfundets historia
    213 Övrigt   Anders Frostenson                 Svenska psalmer, urval
                                      Svensk söndagsskola genom 100 år - En krönika i ord
    214 Övrigt   Stockholm                     och bild
    215 Övrigt   A.P. Larsson, P. Palmquists AB           Svenska söndagsskolans hitoria - Bidrag till…
    216 Övrigt   Frithiof Dahlby                  Symboler i bibel och psalmbok (2:a bearb uppl)

    217 Övrigt   Oscar Lövgren, SMF                 Så fick vi sånger - om sångare, diktare, kompositörer
    218 Övrigt   Gösta Hagelin                   Så tillkom vår psalmbok
                                      Sång och klingande spel : Om sångförfattare och
Maiaz  219 Övrigt NY  Paul Anefelt                    kompositörer, Del 1
                                      Sång och klingande spel : Om sångförfattare och
Maiaz  220 Övrigt NY  Paul Anefelt                    kompositörer, Del 2

            Antologi sammanställd av Nils Holmstrand och
    221 Övrigt   Einar Rimmerfors. SMFs förlag           Sång till Psalmodikon
    222 Övrigt   SMFs Sångarförbund                 Sångarbladet 1957-1958
    223 Övrigt                             Sånger af Z.Topelius - II Nya blad
224 Övrigt     J. Byström, (J. B-m)                Sånger och sångare, del 1 (Psalmistens)
225 Övrigt     J. Byström, (J. B-m)                Sånger och sångare, del 2 (Psalmistens)
226 Övrigt     J. Byström, (J. B-m)                Sånger och sångare, del 3 (Psalmistens)

                                   Sångkrans kring Kyrkans År - Psalmer och andeliga
227  Övrigt    Samuel Gabrielsson. (med förf dedikation)     visor till Guds lov och enkla hjärtans uppbyggelse
228  Övrigt    Hagb. Isberg. Diakonistyrelsens förlag       Söndagsskolan - synpunkter och anvisningar
229  Övrigt                             Söndagsskolans textbok 1940
230  Övrigt                             Söndagsskolans textbok 1945
231  Övrigt                             Söndagsskolans textbok 1955
          Kompendium av C Hendrickson från möte på
232 Övrigt     Gustavus Adolphus College             The Music of the Augustana Synod (med supplement)
                                   Tio år i Rysslan ; Ett kapitel ur Frälsningsarméns
233 Övrigt     Karl Larsson. Frälsningsarmén           underbara historia
                                   Tolstadius, Eric - Svenska pietismens centralgestalt
234 Övrigt     Nathan Odenvik. Filadelfia             under 1700-talet
                                   Trossamfund i det svenska samhället; En orientering i
235 Övrigt NY   Erland Sundström                  svensk religionssociologi

236 Övrigt     Birgitta Rudberg                  Trygga räkan - urval ur "Det är saligt att samlas i tron"
          Valdemar Lindholm, tillägnad Ruth Edlund,     Träsnitt ur Psalmboken – om psalmers diktare, för
237 Övrigt     född Wistrand                   psalmers älskare
                                   Ur Linnés tankevärld och religiösa liv; Några
238 Övrigt     Elis Malmeström, Sv Ky DiakoniStyr         Linnéstudier
239 Övrigt     SvKy Diakonistyrelse                Ur Svenska kvinnors missionsliv - en minnesbok
                                   Ur väckelserörelsens historia – I Oland, Östhammar-
240 Övrigt     Pastor Lars Hallén. SMFs förlag          Öregrund
                                   Ur väckelserörelsens historia – II värmländskt
241  Övrigt    Oscar Lövgren                   fromhetsliv
242  Övrigt    Tage Johansson, Evangeliipress, Örebro       Urkristen väckelse i modern tid
243  Övrigt    Rune Pär Olofsson, Norstedts förlag        Vandrar Osedd vid vår sida - 50 psalmer
244  Övrigt NY  Stig Hellsten, Sv Ky Diakonistyrelse        Varför gör kyrkan så
245  Övrigt    L Ekholm, E Nilsson, SKS-Verbum          Vi studerar Psalmer och visor 76
          Arnold Werner (pastor, sekr i
246 Övrigt     psalmboksutskottet 1936 års kyrkomöte)      Vår nya psalmbok
247 Övrigt     Per-Olof Nisser                  Vår nya psalmbok
                                   Vår Svenska Bibel: Allmänfattliga påpekanden till
248 Övrigt NY   Erling Eidem, Sv Kristliga Studentrörelses förlag undervisares och bibelläsares tjänst
          Elis Malmeström m.fl. Kulturhistoriska förlaget.
249 Övrigt     Exemplar nr 60.                  Vår Svenska Kyrka - Västerås stift
                                   Våra gemensamma psalmer - Om psalmbokens 325
250 Övrigt     John Ronnås, Verbum                första psalmer
                                   Våra psalm och sångdiktare – en historisk framställning
251 Övrigt     Oscar Lövgren                   (del ? Av 3)

252 Övrigt NY   En bokfilm av Per-Erik Lindorm           Vårt kristna arv; Från Ansgar till våra dagar

                                   Väckelsens vägar. Pingströrelsens framväxt i Lycksele
253 Övrigt     Lars Samuelsson                  och Arvidsjaur socknar fram till ca 1940
254 Övrigt     David Karlsson                   Väckelserörelser och fromhetsliv i Dalarna

255 Övrigt     Lennart Linder                   Väckelsesång och läsarpsalm i Den svenska psalmboken
256 Övrigt     Jan Arvid Hellström. SKS/Verbum          Vägen till liv. Andlig sång från tre sekler

257 Övrigt     Fanny Ekenstierna                 William Booth
          Alberth Eriksson, ÖM:s förlag. Tryckt på Oriel i
258 Övrigt NY   Lindesberg                     Äktenskap - hem- och familjeliv
          Red: Ulla Bardh, Lars Åke Lundberg och Lena
259 Övrigt NY   Olsson                       Öppna din mun… Kvinnor predikar
                                   Örebro Evangeliska-Lutherska Missionsförening 1860-
260 Övrigt                              1960
   = 260 st (var 163)


   Böcker jag inte har     (varav somliga som jag inte avser att skaffa heller, eller glömt stryka här)


ID Kategori    Författare/Utgiven av               Titel
                                   Prof-Psalmbok Första samlingen (har Senare
 1  Har inte                            Samlingen från 1767)
 2  Har inte                            1814 års provpsalmbok se Kyrko-Sångar
 3  Har inte   (FH har)                      1816 års provpsalmbok


                                   1902 års Förslag till reviderad psalmbok : Utarb. med
                                   hänsyn till de af psalmbokskommittén åren 1889 och
                                   1896 utg. psalmboksförslagen samt teologiska
                                   fakulteternas och domkapitlens, äfvensom enskilda
                                   granskares utlåtanden, under medverkan af biskop U.
 4  Har inte   Edvard Evers                    L. Ullman : Fullbordadt år 1902
                                   1903 års Tillägg till Svenska psalmboken : ett förslag
5  Har inte   Edvard Evers                    år 1903
         (nr 701-800. Har en lånad med Verbums
6  Har inte   tillägg för agendorna)               1986 års psalmbok med EFS-tillägget
7  Har inte   Pettersson, Eric Samlade och utgivna        20 st Evangeliska sånger
8  Har inte   Ragnar Holte                    35 Psaltarsånger
                                   66 af Sabbatsklockans och Fridstoners 200 sånger till
9  Har inte   Utg. af Joel Blomqvist               församlingens tjänst (2:a tillökta uppl)
                                   Allianstoner. : 84 sånger och psalmer till bruk vid
10  Har inte   oklart om samfundsanknytning            evangeliska möten

11  Har inte   [Musiktryck] (har FS utgåva 1969)         Andlig visa - Melodistämma med text och ackordanalys

         Dels författade, dels öfwersedde och til trycket
         befordrade, af framledne kyrkoherden
         Tolstadius. (2:a uppl) Stockholm, J.C.
12  Har inte   Holmberg (se äv Andeliga Wijsor)          Andeliga sånger

13  Har inte   samlade och utgifne af B. [Bernhard] Wadström Andeliga sånger

14  Har inte   Betty Ehrenborg-Posse               Andeliga sånger för barn
                                   Andeliga sånger för barn och ungdom: med melodier i
15  Har inte   Betty Ehrenborg-Posse               sifferskrift
         Öfwersatta, urwalda, och originella af Victor   Andeliga sånger, för böne-, class-, och förlängda
16  Har inte   Witting. (metodist)                möten. Första samlingen
         Saml. och utg. af E. Nyström. Stockholm, P.    Andeliga Sånger för ynglingaföreningar, söndagsskolor
17  Har inte   Palmquists AB                   och bönemöten

18  Har inte   Lars Linderot (postumt)              Andeliga Sånger och tillfällighetswerser
19  Har inte   August Östlund                   Andeliga sånger skrivna av A.Ö.
         (Israël Geringius.) Nyköping. Tryckte hos Joh.   Andeliga sånger öfwer wår swenska psalmboks
20  Har inte   Pet. Hammarin.                   förnämsta lärostycken och efter samma toner
         Eric Tolstadius (se KBs uppgifter ur Liedgren   Andeliga wijsor, om hwargehanda materier, och wid
21  Har inte   sid 371)                      åtskilliga tillfällen

22  Har inte   Samlade och utg. af A. Nilsson (Häften 1-3)    Andliga sånger
23  Har inte   Ester Lundgren, ÖM                 Andliga sånger
                                   Andliga sånger - Samlade och utgivna för bruk vid
24  Har inte   ÖM                         gudstjänst
25  Har inte   Sammanställda av Teodor Trued Truvé        Andliga sånger, sjungna af Ira D. Sankey
         Samlade och utgifna af G. Hallberg och A.M.
26  Har inte   Fredriksson                    Andliga sånger till väckelse och uppbyggelse
27  Har inte   Eric Bergquist, Helgelseförbundet         Barnsånger

                                   Barnatro och Pärleport - ett urval av våra mest älskade
         [Musiktryck] Samlade av Roberth Johansson     andliga sånger med berättelser om några sångers
28  Har inte   ISBN 91-7317-009-7                 bakgrund, samt korta faktarutor om 21 sångförfattare
29  Har inte   (andliga sånger?)                 Barn- och ungdomssånger

30  Har inte   Frälsningsarmén (Äv Sv.FA har samma titel!)    Barnens egen sångbok
31  Har inte   Samlade af A.A.                  Basun-klangen : sånger vid väckelse-möten
                                   Basunklang. : Andliga sånger till väckelse och
32  Har inte   Andersson, A P II                 uppbyggelse samlade.

33  Har  inte  Doct. Joh. Philip Fresenii             Bote-Sång
34  Har  inte  Örebro                       Böne- och väckelsesånger
35  Har  inte  Katolska kyrkan                  Cecilia (1950, 1986, har lånad 1902)
36  Har  inte  Utgiven i Chicago                 Cittran
37  Har  inte  J.A. Hultman                    Cymbalen (se Ska ha. Har Nya cymbalen)

         Samlade, författade och utgifna af Fr Larsson
38  Har inte   och N.J. Schedin. Ljusdal. Eget förlag       Cymbalen - Sånger
         Svenska fornskriftssällskapet Band 62:1,
39  Har inte   Gunnar Sjögren                   Dauidz psaltare 1536
         och fullkomliga Concordantier. Ny uppl. efter   Davids Konung Psaltare Med korta Summarier för hwar
40  Har inte   Jubel-Bibeln                    Psalm
41  Har inte   Carlquist/Rosberg, Origo              Den blomstertid nu kommer
                                   Den kung vi väntar. Guds ängel kom. Den signade dag.
42  Har inte   Ingestroem körserie nr 1-5             Marias barn. Lys min väg
         1969 års psalmkommitté. Försökshäfte (har     Den signade dag. Psalmer och psalmdiktare från 300-
43  Har  inte  del 1)                       talet till nu - Psalmstudium. Del 2
44  Har  inte  FA                         Den unge soldatens sångbok
45  Har  inte  Joel Sörenson. Baptisternas            Det finns en väg
46  Har  inte  A Andersson (inget samfund)            Det glada budskapet

47  Har inte   Bo Setterlind                   Det klara glädjebud - psalmer, hymner och sånger
         Battle Creek, Mich: Sjunde-dags advent       En samling af andeliga sånger för dem, som hålla Guds
48  Har inte   tryckeri fören                   bud och hafva Jesu tro
         Utgifna af E. Aug[ust] Skogsbergh och
         A[ndrew] L. Skoog (melodipsalmbok) (Nr 1      Evangelii basun : andliga sånger (Granskad och tillökt
49  Har inte   1880, Nr 2 1883)                  uppl.)
50  Har  inte  Utg. af Brödraförsamlingen             Evangelii Basun
51  Har  inte  Från Kristianstad                  Evangeliska sånger
52  Har  inte  Theofil Engström                  Evangeliska sånger
53  Har  inte  Malmö                        Evangeliska väckelsesånger
54  Har  inte  (Ev tryckt eller använd i Amerika)         Femtio andeliga sånger.
                                    Folkliga svenska koralmelodier från Gammalsvenskby
55  Har inte NY  Samlade av Olof Andersson (275 melodier)      och Estland
56  Har inte   Frälsningsarmén                   Framåt
57  Har inte   Wallins förlag                   Fridssånger
58  Har inte   Frälsningsarmén. Sångsamling            Frälsningsarméns Favoritmusik (9:o häften)

59  Har inte   Frälsningsarmén. Sångsamling            Frälsningsarméns Favoritsånger (flera samlingar)
          Frälsningsarmén (Musikupplaga 1990, Sture
60  Har  inte  Petersson)                     Frälsningsarméns  Sångboken
61  Har  inte  Frälsningsarmén                   Frälsningsarméns  Ungdomssånger 1910
62  Har  inte  Frälsningsarmén                   Frälsningsarméns  Ungdomssånger 1936
63  Har  inte  Frälsningsarmén                   Frälsningsarméns  Ungdomssångbok 1961


64  Har inte   Frälsningsarmén (har 1921)             Frälsningssoldatens strängaspel, 2 vol
          Evangelipress, ÖM (ny upplaga 1970) (har
65  Har inte   1954)                        Frälsningssånger 1959
66  Har inte   Manne Zettergren (1896-1961)            Frälsningssånger vid väckelsemöten
67  Har inte   Evangelipress, ÖM (har FA:s)            Frälsningstoner
          Frälsningsarmén (finns 45 häften, saknar 25-
68  Har inte   34, )                        Frälsningstoner (har 1-12, 13-24, 35-44)
          dels samlade, dels omarbetade, dels
          författade. Särskildt afsedda för guitarrspelare.
69  Har inte   Gustaf Falk                     Fröjdeljud. : Andliga sånger

          Chicago, Ill. : Engberg & Holmbergs förl. (Har   Fyrstämmiga melodier till Hemlandssånger : Ahnfelts
70  Har inte   textupplagan med 743 sånger från 1881)       sånger och Pilgrimssånger jemte fullständig text

71  Har inte   Sammanställd av fältpastor Göte Kronvall      Fältsångboken - Till svenska soldaters tjänst och glädje
72  Har inte   Frälsningsarmén                   Fältssånger
                                    Förbundssånger 1903 (15:e uppl) + Hjärtesånger
73  Har inte   af Eric (= Eric Mauritz Bergquist)         1907 av E. G-n
74  Har inte   Eric Mauritz Bergquist               Förbundssånger (15 upplagor till 1903)
75  Har inte   Eric Mauritz Bergquist               Förbundssånger Tillägg: Nya förbundssånger
                                    Förbundstoner 1957 (har 1911, Lilla FT & urval i
76  Har inte   Helgelseförbundet                  "Väckelse & konferenssånger")
          Finlands Svenska Adventkyrka (168 sånger &
77  Har inte   psalmer)                      Församlingen sjunger
78  Har inte   Erik Nyström                    Församlingssångbok 1878
79  Har inte   Samuel Ödmann, 160 sid (150x95mm)          Försök till Kyrkosånger 1798

80  Har inte   Helgelseförbundet (Se ÖM:s Sånger För tält…)    För tält och kyrka
81  Har inte   Örebro                       Gamla och nya segersånger
82  Har inte   Alf Härdelin                    Gloria Gloria: 160 tidegärdshymner med musik
                                    Glädje-sånger på sions-vägen. Samlade, översatta och
83  Har  inte  Reinhold, R R, Södertälje              utgivna
84  Har  inte  Elias Hane                     Grundtoner I
85  Har  inte  Elias Hane                     Grundtoner II
86  Har  inte  Elias Hane (tryckt i Nyköping)           - Favoritsånger ur Grundtoner
          Ida Granqvist, EFS (se äv Mot seger) Med
87  Har inte   förord av C.D. af Wirsén              Gud vill det - Missionssånger
88  Har inte                             Guds lov 1935
          samlade, satta och utgifna af P. Benson,      Guitarr-Klangen en samling af lifliga sånger satta med
89  Har inte   Minneapolis. (gav ut Hemlandsklockan)        ackompagnemang för guitarr
90  Har inte                             Haeffners första koralböcker
91  Har inte   Bob Hansson ISBN 91-46-21080-6           Halleluja liksom
          af E.N. Chicago. (Eric Norelius. För        Handbok för söndagsskolan. Med passande psalmer
92  Har inte   psalmodikon. Har utdrag.)              och sånger
          Andeliga sånger / saml. och utg. af K. F.
93  Har inte   Kaldén, Karlshamn                  Harpoljud 1887
                                    Harposånger. Andeliga sånger, dels författade dels
94  Har  inte  Eksjö (har dito från CG Östling)          samlade af Fredrik Blomqwist
95  Har  inte  Saml. och utg. af P. A. O-n. Örebro (3:e)      Harpotoner : Andeliga sånger
96  Har  inte                            Hela världen sjunger
97  Har  inte  Häfte 1-3 (har häfte 1 och 4)            Helgad åt Herren häfte 2-3
98  Har  inte  Jonas Rothof (Rothåf)                Helgonens grönskande ben uti grafwen
99  Har  inte  Chicago                       Hemlands-sånger, Ahnfelts sånger och Pilgrims-sånger
100  Har  inte  Flera förf                     Hemlandssånger (har en senare utgåva)

          Svenska frälsningsarmén. Börje Lundgren,
101 Har inte    Lisbeth Larsson (har titeln av annan)        Hemlandstoner
102 Har inte                              Herde-Rösten 1892
                                    Herde-stämman : sånger för söndagsskolan, bönmötet
103 Har inte    [utgifna] av A. Anderson och W.S. Nickle      och hemmet
                                  Hjelpreda vid andlig sång : afsedd som bihang till de
                                  mest använda sångböcker, såsom Psalmisten, Barnens
                                  sångbok, T. Truvés sånger, Lammets lof,
104 Har inte    Utarb. af L. J. Bergström            Sabbatsklockan, m.fl.

105 Har inte                            Hjärtats nyckel heter sång : Sånger för kristen allsång
106 Har inte    Frälsningsarmén. Sångpotpurri          Härliga land, 86 sånger
107 Har inte    Frälsningsarmén. Sångsamling          Högt skall sången brusa, 91 sånger
          Utg. av Lunds kristliga studentförbunds     I ungdomens vår. : Sångbok för söndagsskolor och
108 Har inte    söndagsskolekommitté.              ungdomsföreningar
109 Saknas     Filadelfia. Göran Stenlund (har nr 3)      Jag sjunger var jag går, 1 (nr 1-9 = 9 sånger)

110 Saknas     Filadelfia. Göran Stenlund (har nr 3)      Jag sjunger var jag går, 2 (nr 10-22 = 13 sånger)
111 Har inte    K.M. Söderman                  Jerusalems lof
112 Har inte    K M S-n [K.M. Söderman]             Jerusalems lov (1:a & 2:a uppl)

          Saml. och utg av Swänson o John Dahlberg.    Jubelklangen - Sånger för väckelse- och
113 Har inte    ÖM:s (finns två till med samma titel)      uppbyggelsemöten:
                                  Jubel- och Hjärtetoner, Häfte 4; Speciella
114 Har inte    Utgivna av Walter Eixon och Sam Gullberg     strängmusiksånger och solosånger (nr 84-136)
                                  Jubel- och Hjärtetoner, Häfte 8; Speciella
115 Har inte    Utgivna av Walter Eixon och Sam Gullberg     strängmusiksånger och solosånger (nr 215-229)
          Utgivna av Walter Erixon arr: Karl-Erik     Jubel- och Hjärtetoner, Häfte 10; Speciella
116 Har inte    Svedlund. Filadelfia               strängmusiksånger och solosånger (nr 243-252)
                                  Jubel- och Hjärtetoner, Häfte 12; Speciella
117 Har inte    Utgivna av Walter Erixon. Filadelfia       strängmusiksånger och solosånger (nr x-x)
                                  Jubel- och Hjärtetoner, Häfte 14; Andliga sånger (nr
118 Har inte    Utgivna av Walter Erixon. Filadelfia       390-398)
                                  Jubel- och Hjärtetoner, Häfte 16; Andliga sånger (nr
119 Har inte    Utgivna av Walter Erixon. Filadelfia       411-420)
                                  Jubel-sånger för evangeliska möten, söndagsskolan
120 Har inte    Chicago, Ill. : Swedish M.E. Book Concerns förl. och hemmet
121 Har inte    Oklart om det är en psalmbok dock        Jubelsånger

          Petersson, Lars [Musiktryck] 199 sånger för
122 Har inte    lovsång och tillbedjan ISBN 91-972030-1-7    Jubla i Herren 2 - Stora lovsångsboken

          Petersson, Lars [Musiktryck] 217 sånger för
123  Har  inte  lovsång och tillbedjan ISBN 91-971409-1-0    Jubla i Herren 2 - Stora lovsångsboken
124  Har  inte  Frälsningsarmén. Sångsamling          Julsånger, 29 sånger
125  Har  inte  De Ungas förbund (DUF)             Juniortoner - Sångbok för juniorer
126  Har  inte  FA:s                      Kampanjsånger
          Kampanjteamet Bankeryd, Bertil & Georg
127 Har inte    Davidsson och Stig Svensson           Kampanjsånger

                                  Klangårets basun eller Sions harpa innehållande walda
                                  sånger af flera författare, i öfwerensstämmelse med
128  Har  inte  Örebro                     Guds ord och wår Evangelisk-lutherska bekännelse
129  Har  inte  Joël Blomqvist                 Klangårstoner - Sånger för väckelsemöten
130  Har  inte  Sv Eduards Musikförlag (har 1-6)        Klockor klämta, Häfte 7 (= 9 sånger)
131  Har  inte  Sv Eduards Musikförlag (har 1-6)        Klockor klämta, Häfte 8 (= 11 sånger)
          (Litet sånghäfte) (Gavs ut 13 upplagor till
132 Har inte    1930)                      Kom 1919
133 Har inte    (finns en utgåva 1940 tryckt)          Kom 1930 (men har koralboken)

          Saml och utg. av Fr-nk M-ngs och A-x O-v-n.
          Frank Mangs och Alex Olovson (se äv
134 Har inte    Frihetsklockan) (Finns samma titel 1925)    Konferenssånger
135 Har inte    Helgelseförbundet (har Bapt/ÖM:s 1986)     Konferenssånger

136 Har inte                            Koralbok till Then Swenska Ubsala psalmboken 1645.
          af O. A. Ottander m. fl. I-VI (ev Bibeltrogna
137 Har inte    Vänner)                     Korsblomman : Andliga sånger
          Svenska Alliansmissionen (ersatte Kristen
138 Har inte    Sång 1943)                   Kristen Lovsång 1952 (Har Kristen Lovsång 1976)
          Församlingsförb, Helsingfors. ISBN 951-550-
139 Har inte    135-0                      Kristen psalm och sång
          Svenska Alliansmissionen (föregångar till
140 Har inte    Kristen Lovsång 1952)              Kristen sång 1943 (Har Kristen Lovsång 1976)
          Redigerad av Hedegård, Oskar David Leonard   Kristen sång 1943 - En samling sånger för
141  Har  inte  (troligen = SvAll)               gudstjänstbruk
142  Har  inte  Västerås kristna sångbokskommitté        Kristen sång 1945
143  Har  inte  Kyrkans Ungdom, Gamlakarleby          Kristen sång 1966
144  Har  inte  1819 års provpsalmbok              Kyrko-Sångar
145  Har  inte  Verbum                     Kyrkovisor (ny uppl)
                                  Lilla basunen : innehållande andliga sånger för
146 Har inte    August Skogsbergh, Andrew L Skoog        söndagsskolan och hemmet
          Tryckningskommitténs Förlagsexpedition (Har   Lilla Psalmisten, sånger för söndagsskolan och hemmet
147 Har inte    Musik till… 1911)                (4:e uppl)
148 Har inte    J.A. (Helgelseförbundet)            Livstoner
149 Har inte    Adventistsamfundet               Lovsjung vår Gud, tillägg till Psalmer & sånger
          Andakts- och födelsedagsbok med valda
          bibelord och en sång för varje dag under året.
150 Har inte    Ryding, Georg                    Lystringsord och pilgrimssång
                                    Lutherförbundets Sångbok - anbefalld till bruk inom
          Rock Island, Ill. Augustana Book concern (har    Augustana-Synodens Ungdomsföreningar och
151 Har inte    kopia med utdrag)                  Lutherförbund
152 Har inte    (har trycksaker) SMF                Låt oss sjunga, Ungdoms och väckelsesånger
153 Har inte    Filadelfia. Göran Stenlund             Låt oss sjunga, 1-3
          Musik: Johan Andersson ; texter: Märta Linnéa
154 Har inte    Silvander och Elisabeth Engberg           Låtar och läsarsånger - Not- och vishäfte
155 Har inte    Joël Blomqvist                   Melodier i notskrift till Sions Nya Sånger
                                    Melodier i sifferskrift till sånger till lammets lof:
156 Har inte                              arrangerade för en eller flera röster (3:e uppl)
                                    Melodier i sifferskrift till Sabbatsklockan: arrangerade
157 Har inte    Joël Blomqvist                   för en eller flera röster

                                    Melodier till Barnvännens lyra : andliga sånger /
          Ny uppl., tillökt med ett betydligt antal sånger.  samlade af A. Hult, S.G. Larson, m.fl. ; jemte förslag
158 Har inte    Chicago : Engberg & Holmbergs förl         till handbok för söndagsskolan af E. Norelius
          (har psalmbok men ej "Musik till Nya
159 Har inte    Pilgrimssånger i notskrift" 1897)          Melodier till Nya Pilgrimssånger i notskrift
                                    Melodier till Metodist-episkopalkyrkans svenska
160 Har inte    Metodistkyrkans förlag               psalmbok
                                    Melodier till Metodist-episkopalkyrkans svenska
161  Har  inte  Nya Bokförlags AB (FH har)             psalmbok
162  Har  inte  Kalmar                       Missions- och väckelsesånger
163  Har  inte  Oskarshamn                     Missions- och väckelsesånger
164  Har  inte  Lina Sandell-Berg                  Missionssånger för barn
165  Har  inte  Ida Granqvist, EFS (se äv Gud vill det)       Mot seger - Missionssånger
                                    Musik till Andliga sånger (438 sid - 252 sånger med
166 Har inte    Okänt                        noter. Se ovan från 1931)
          (har psalmbok men ej "Melodier till Nya
167 Har inte    Pilgrimssånger i notskrift" 1891)          Musik till Nya Pilgrimssånger i notskrift
                                    Musik till psalmer och sånger av Johan Dillner jämte
                                    brödraförsamlingens i Böhmen och Mähren
168 Har inte    Johan Dillner                    nattvardsberedelse och mässa

169 Har inte                          Musikaliska Akademiens Minimi-Tabell öfver melodier.
          Läsarsångbok (Bibeltrogna vänners
170 Har inte    föregångare)                 Nilssons sånger
          Sveriges evangeliska student och
          gymnasierörelse (melodi) (saknar 1933, 1929,
171 Har inte    1925, Har 1964)               Nordisk sång – Kristlig sångbok för norden
172 Har inte    Joël Blomqvist                Nya Sabbatsklockan
                                Nya utwalda Sions sånger, utgifne till enskildt
                                gudaktighets öfning, och gudälskande själar till tjenst
173 Har inte    N.E. Lundström Jönköping           af en redelig evangelisk lärare.
          (Har flera häften 6 & 10 & inbundna nr 1-16)
174 Har inte    Saknar häfte 17. Nr 19=1953         Nya Sånger

          117 andliga sånger : med korta berättelser,
          citat och faktarutor om sångförfattare
175  Har  inte  / samlade av Roberth Johansson           Nåd och jubelton
176  Har  inte                            Några gudeliga visor
177  Har  inte  Nils F Nygren, Moderna Läsare            När Jesus var liten
178  Har  inte  Frälsningsarmén. Sångsamling            Passions- och Påsksånger, 31 sånger
179  Har  inte  E.R. (utan samfund)                 Pilgrimen
180  Har  inte  Joël Blomqvist                   Pilgrimen

181 Har inte    O L B KGS                      Pilgrimens lof

182 Har inte    EFS, Bernhard Wadström               Pilgrimsharpan (har koral 1870)
          Charles (1840-1926) & Julia Lee (melodi) (har
183 Har inte    1928 tryckt i Chicago)               Pilgrimsrösten

          117 andliga sånger : med korta berättelser,
          citat och faktarutor om sångförfattare
184 Har inte    / samlade av Roberth Johansson           Pilgrimssång och himlaton
          P och G Palmqvist (har 1859 + melodiutgåva     Pilgrims - sånger, Samlingstoner. (Sånger för ungdoms
185 Har inte    okänt årtal)                    - och väckelsemöten)
186 Har inte    Sånger författade av C.L-m.             Pilgrimstoner
                                    Pilgrimstoner : andliga sånger och dikter / av
187 Har inte    Hasselberg, Carl J. E., (1856-1938) [Pseud]     Peregrinus
                                    Pilgrimstoner : andliga sånger till enskildt och offentligt
188 Har inte    Fribaptisterna (har 2:a omarb uppl)         bruk : musik med text
          Med förord av Joh. Johansson. Söderström,
189 Har inte    Wilhelmina, (1845-1923)               Pilgrimstoner : Psalmer och sånger
190 Har inte    Fribaptisterna                   Prisa Herren

191 Har inte                              Psalm- och Koral-Konkordans samt meterklasserna
192 Har inte    Theodor Freeman, Visby               Psalm och sång
193 Har inte    Fria Kristliga Studentföreningen         Psalm och sång (1929 och 1935)
                                  Psalm och sång (Med tillägg omfattande nr 376-435 -
194  Har  inte  Kristinehamn                   Har en 1947 med tillägg 376-500)
195  Har  inte  Gunnar Mollsnäs, Uddevalla            Psalm och sång
196  Har  inte  Baptisterna och ÖM                Psalm och sång (1965) (men har koralboken)
197  Har  inte  J[ohan] A[lfred] Eklund             Psalm och sång : bearbetningar och försök
                                  Psalm och sång för skola och hem (har skolupplaga
198 Har inte    Kristinehamn                   1947)
199 Har inte    Arboga                      Psalm, sång och visa
200 Har inte    Abraham Mankell, Utgivare            Psalmboken med dess koraler
          Chicago, Engberg & Holmberg. Ny Upplaga
201  Har  inte  (har kopia på mässdelen)             Psalmboken med dess koraler samt Evangelii-boken
202  Har  inte  Gerhard Tersteegen                Psalmer
203  Har  inte  Sveriges Kyrkliga Lärarförbund          Psalmer för Folkskolans morgonandakter
204  Har  inte  Örebro, N.M. Lindh tryckeri           Psalmer för nattwards-ungdom
205  Har  inte  Victor Witting (metodist, amerika?)       Psalmer och Lofsånger
206  Har  inte  okänt (har en från 1913)             Psalmer och sånger

207 Har inte    Adventisterna (melodi) ISBN 91-7195-230-6    Psalmer & sånger / Adventistsamfundet
          Jacob Bredberg i Cincinnati (född i Alingsås,  Psalmer och Sånger för Enskild och Offentlig
208 Har inte    metodist)                    uppbyggelse / Metodist
209 Har inte    Ekumeniskt tillägg (84 psalmer)         Psalmer och Sånger 2003
                                  Psalmer och sånger för enskild och offentlig
210  Har  inte  Cincinatti, Amerika               uppbyggelse.
211  Har  inte  Hakon Långström                 Psalmer på väg till himlen
212  Har  inte  Baptisterna (har 1903)              Psalmisten 1880
213  Har  inte  Baptisterna (har 1904)              Psalmisten, Musik till- 1883
214  Har  inte  Baptisterna (har 1928)              Psalmisten 1921
215  Har  inte  Sandell-Berg, Lina,               På Vägen hem : andeliga sånger af L. S.
216  Har  inte  af Eric (Eric Bergquist)             På Vägen hem : Strängaspel af Eric
217  Har  inte  af Alcyone Adlersparre              Religiösa sånger
          af Eric Norelius. Chicago, Swenska ev. luth.
          Tryckfören (44 sidor) (För psalmodikon. Har
218 Har inte    utdrag)                     Salems sånger med fyr-stämmiga melodier
          Berg, Carolina sign. L. S [Lina Sandell] (har
219 Har inte    lånat del II)                  Samlade sånger / af L.S. (3 vol)

220 Har inte    Stockholm. Tryckt hos Johan A. Carlbohm     Samling af äldre och nyare andeliga sånger och werser.
                                  Samling af äldre och nyare andeliga sånger och werser
221 Har inte    Stockholm. Tryckt hos Carl Fredrik Marquard   (Ny och förbättrad uplaga)
                                  Samlings- och väckelsesånger vid alliansmöten i
222 Har inte                            Norrköping
          Jakob Timotheus Jacobsson m.fl (Har Lammets
          lof med häfte 1-8 ur Sankeys sånger + Sacred
223 Har inte    Songs nr 1 1896)               Sankeys sånger
                                Sarons blomster : andeliga sånger med melodier i not-
224 Har inte    Hamberg, Johan                och sifferskrift ... / af J. Hamberg
                                Segertoner : Sånger, afsedda för väckelsemöten och
225 Har inte    Lewi P o Paul Ongman (61 sånger)       enskild uppbyggelse 1914
226 Har inte    (69 sånger)                 Segertoner 1916
227 Har inte    (nr 70-189)                 Segertoner 1916 del 2
          Svenska ev. missionsförbundet i Amerika   Sions basun - psalmer och sånger till Guds församlings
228 Har inte    (melodipsalmbok?)              tjänst

229 Har inte    John J Daniels, Minneapolis           Sions glädjebud psalmer, sånger och andliga visor
                                  Sions Nya Sånger 1778 (herrnhutisk) Har 1821 och
230 Har inte    Anders Carl Rutström               1883 i sambindn
231 Har inte    Herrnhutisk                   Sions Sånger 1743, 1745, 1747, 1748
                                  Sions Sånger 1810 (herrnhutisk) Har 1878 med 223
232  Har  inte  Herrnhutisk                   sånger + Nya 1883 med 156 sånger
233  Har  inte  Okänd anknytning till samfund          Sions sånger bägge samlingarne 1942
234  Har  inte  Okänd anknytning till samfund          Sions sånger bägge samlingarne 1964
235  Har  inte  Laestadiansk                   Sions Sånger 1951 (laestadiansk)
          Laestadianernas fridsföreningars förb i
236 Har inte    Jakobstad (7:e uppl)               Sions Sånger 1979 (laestadiansk)
          Laestadiansk. Sveriges fridsföreningars
237 Har inte    centralorganisation, Gagnef.           Sions Sånger 1981 (laestadiansk)
          Laestadiansk. Sveriges fridsföreningars
238 Har inte    centralorganisation, Gagnef.           Sions Sånger : Psalmer 1991 (laestadiansk)
          Laestadiansk. Laestadianernas fridsföreningars
239 Har inte    förbund, Jakobstad                Sions Sånger 1993 (laestadiansk)
                                  Sions Sånger 1890 (adventistisk) - En samling af
          Adventisternas - Internationella         Andliga sånger med Melodier i Notskrift för religiösa
240 Har inte    missionsföreningen, Chicago Illinois       sammankomster och hemmet
241 Har inte    Adventisternas (troligen 2 upplagor)       Sions Sånger 1914 (adventistisk) (har 1948)
242 Har inte    Adventisternas                  Sions Sånger i urval för tältmöten mm

                                  Urval ur Sions sånger 1922 Psalmer och sånger för
243 Har inte    Adventisternas                  offentligt och enskilt bruk i kyrka, skola och hem
          Koralbok, Adventisternas, Skandinaviska
244 Har inte    Bokförlaget i Gävle, fjärde upplagan 1977    Musik till Sions Sånger 1948, (adventistisk)
           Adventisternas. Skandinaviska bokförlaget,    Sions sånger 1977 - en rikhaltig samling andliga sånger
245 Har inte     Gävle (4:e uppl. i.e.5, 899 sid, troligen=1948)  och psalmer
                                    Sions sånger Valda och ånyo utg. av C[arl] A[tle]
246 Har inte     Okänd anknytning till samfund           V[ester]

247 Har inte     SLEF                       Sionsharpan   : Ny samling af andeliga sånger
248 Har inte     SLEF (har 1937)                  Sionsharpan   1948 (SLEF)
249          SLEF                       Sionsharpan   1970, 17:e uppl (SLEF)
250 Har inte     SLEF                       Sionsharpan   1993 (SLEF) = 2002:an jag har

251 Har inte     Nya Bokförlag AB                 Sionsröster - Särtryck ur Metodistkyrkans psalmbok
252 Har inte     EFS (har 1972)                  Sionstoner 1981 med tillägg till 1972
           Text och musik av Sören Janson. Förlaget
253 Har inte NY    Filadelfia (har häfte 3)             Sjung av fröjd; Andliga sånger, häfte 1 & 2 (nr 1-25)
254 Har inte     C M Djurfeldt                   Sjung af hjärtat
           EFS. Av Brödratrion Alvar, Axel och Thure
255 Har inte NY    Byström (har I & III)               Sjung Evangelium II

           Samlade och utgivna av John H. Johnson (har
256  Har  inte   nr 3). Förlaget Filadelfia (har häfte 3)     Sjung Hans lov; Andliga sånger, häfte 1 & 2 (nr 1-32)
257  Har  inte   Moderna läsare                  Sjung in de nya sångerna
258  Har  inte   Frälsningsarmén                  Sjung inför Herren (1993, 1995, 2003)
259  Har  inte   [Musiktryck] :                  Sjung halleluja - tillsammans i bön och lovsång 2
                                    Sjung om Honom! : Andeliga sånger i nåden. (1:a o.
260 Har inte     Svensson, J. A (medarb)              2:a hft.)
261 Har inte     Hubert Lindéll                  Sjung, till Jesu ära! - Sånger.
           [Musiktryck] Sångerna sammanställda av
           Marianne Andersson m.fl, kyrkoårslista Bodil
           och Göran Landgren ISBN 91-89036-20-4
262 Har inte     (inb.)                      Sjung till vår Gud
                                    Sjung ut Fröjdebud, 20 julsånger med potpurriet
263 Har inte     Frälsningsarmén. Sångsamling           Fridsfursten
           af Eric (= Eric Mauritz Bergquist) och J.
264 Har inte     Sonesson, Ungdomsstjärnans förlag         Solskenet - Nya Förbundssånger (har koralen)
265 Har inte     Frälsningsarmén. Sångsamling           Stilla natt, Heliga natt, 27 julsånger med musik
                                    Stockholms söndagsskolförenings sångbok med dess
266 Har inte     EFS, Th. Söderberg                melodier för fyra röster
267 Har inte     Frälsningsarmén (8 st 1893, 8 st 1894)      Stridsmusik
268 Har inte     Almquist, C.A.                  Strids- och fridstoner

269 Har inte     Frälsningsarmén (har 1885 med 238 sånger)     Stridssånger (1884, 1887, 1890, 1891, 1892)
           Samlade och utgivna av Bengt Olofsson, arr:
           Lennart Jernestrand. Förlaget Filadelfia. (Har
270 Har inte     häfte 2)                     Strösånger, häfte 1 (nr 1-10)
271 Har inte     Joel Blomqvist                  Stycken ur Davids psalmer med melodier
272 Har inte                              Svenska frälsningsarméns Sångbk
273 Har inte                              Swenske Songer eller wijsor 1536

   Har inte                             Sångbok för de minsta; Rörelsesånger för hem och
274  musiktryck NY Diakonistyrelsens förlag (har del 2)        söndagsskola
275  Har inte   (har nr 2, 9 + A4-samling 1984)           Sångbukett, se Theofil Engströms sångbukett
276  Har inte   Mangs. ÖM                      Sånger för allians och väckelsemöten
277  Har inte   Filadelfia                     Sånger för barn- och ungdomsmöten
278  Har inte   FA:s (har 1955)                   Sånger för barn- och ungdomsmöten
                                    Sånger för barnsträngmusiken : 58 sånger ur
279 Har inte     Filadelfia (saknar även ny uppl 1970)       Söndagsskolans segertoner med gitarrackord
           Utvalda av frikyrkliga samarbetskommittén i
280 Har inte     Ludvika                      Sånger för evangeliska alliansmöten

281 Har inte     Frälsningsarmén (Har Sånger för barn-… 1955) Sånger för Frälsningsarméns barn- och ungdomsmöten
282 Har inte     Frälsningsarmén (har 1947 & -48)       Sånger för FA:s möten

283  Har  inte   Frälsningsarméns högkvarter            Sånger  för  Frälsningsarméns Riksoffensiv 1942
284  Har  inte   Frälsningsarmén. Sångsamling           Sånger  för  Kvinnokör, 34 sånger
285  Har  inte   Frälsningsarmén. Sångsamling           Sånger  för  Manskör (1=23 sånger, 2=22, 3=26)
286  Har  inte                            Sånger  för  Söndagsskolan och Hemmet 1875

           ÖM:s förlag ur Psalm och Sång och Segertoner
287 Har inte     (se även ÖM:s För Tält och Kyrka) (Har 1971)   Sånger för Tält och Kyrka 1951 och 1965
                                    Sånger för unga röster - Serie häften med Sång och
288 Har inte     Frälsningsarmén (FA)               spel
289 Har inte     Frälsningsarmén (FA)               Sånger för ungdoms - och väckelsefälttåg
                                    Sånger för väckelsemöten ur Segertoner 1930 (se
290 Har inte     Filadelfia (har 1955)               koral 1952)

291 Har inte     (har 1990 med 123 sidor)             Sånger om kärlek, glädje, frid och trygghet (110 sid)
292 Har inte     Victor Witting (metodist, amerika?)        Sånger på väg till Zion
293 Har inte                            Sånger till Herrens Lof
294 Har inte    John Bergman (1873)               Sånger till Jesu ära

295 Har inte    Stockholm                    Sånger till Jesu ära : Golgata : Övervinnare sånger
296 Har inte    (Gävle)                     Sånger ur Segertoner

297 Har inte    Centralförbundet för nykterhetsundervisning   SÅNGER vid Kurser, nykterhets- o. ungdomsmöten ect.
          [Musiktryck] Redaktion: Jan Erixon, Hans-
          Lennart Raask, Peter Sandwall ISBN 91-86082-
298 Har inte    05-1                       Sångboken Halleluja
          Saml. och red. av Einar Ekberg och Emil
299 Har inte    Peterson                     Söndagsskolans Segertoner : Musik till -
300 Har inte    Finlands svenska söndagsskolförbund       Söndagsskolsånger. 2, Kyrkovisor för barn
          [Musiktryck] Andliga sånger utg. av Theofil
          Engström (se Sångbukett) (har nr 2, 9 + A4-
301 Har inte    samling 1984)                  Theofil Engströms sångbukett, häfte onumrerat, 4, 5, 6
          [Musiktryck] Sånger för kör av Roland Utbult
302 Har inte    ISBN 91-7080-730-2                Till vår Gud - och andra önskesånger
303 Har inte    Götebrg                     Tillägg - Sånger för bön och väckelsemöten

          På Kungl Maj:ts nådiga uppdrag utgivet av den
          år 1919 i Ärendet tillsatta kommittén. Svenska
304 Har inte    kyrkans Diakonistyrelses bokförlag.       Tillägg till Den Svenska Psalmboken av år 1819, Förslag
                                  Tillägg till Väckelsesånger för affällingar och det
305 Har inte    K[arl] G[ustav] Sjölin (har ursprungsboken)   slumrande sion
306 Har inte    (utan samfund)                  Tjugofem urvalda sånger af Lars Linderot
          Ur Nya sånger, Sångens härold, Jubel &
307 Har inte    Hjärtetoner                   Tollarpspärmen - Strängmusiksångpärm


308 Har inte    H[enrik Axel Oskar] Schager           Toner från det inre livets värld
309 Har inte    K[arl] J[ohan] Redin               Troshelbregdagörelsesånger

310 Har inte    Essloff. ÖM                   Tältsymbalen - Sångbok för tält- och väckelsemöten
311 Har inte    Essloff, ÖM                   Tältsymbalen
          Gösta Elowsson, Ragnar Pettersson.
312 Har inte    Fribaptistsamf.förlag              Tänkt och tonat, Sångboken (155 sånger)
          Musiktryck: Ung-psalmredaktionen, Anna
313 Har inte    Braw, Åke Olson och Anna Stenlund        Ung psalm

314 Har inte    ÖM                        Unga toner Sånger för evang. Barnmöten.
315 Har inte    Bollnäs missionskyrkas junioravdelning      Ungdomssånger 1922
                                  Ungdomssånger - Sångbok för den kristliga andakten
316 Har inte                            för kyrkan, skolan och hemmet
317 Har inte NY  Frälsningsarmén                 Ungdomssånger och strängaspel
318 Har inte    J[oël] Blomqwist                 Ungdomstoner
                                  Ungdomstoner - Sångbok för uppbyggelse- och
319 Har inte    Utg. av Mamrelunds kristliga ungdomsförening   väckelsemöten
                                  Uppbyggelse- och väckelsesånger för Örebro kristliga
320 Har inte                            arbetareförenings möten

          Förbundet mellan Sveriges kristliga föreningar
321  Har  inte  af Unge Män, Sthlm (har 1909, 1930, 1952)    UPPÅT. Samling af Andliga o fosterländska sånger
322  Har  inte  Hultgren, Gustaf Mikael, 1859-1933        Ur Jesper Svedbergs psalmskatt : Bearbetningar
323  Har  inte  J[oël] Blomqwist                 Ur livskällan Bibelordsånger
324  Har  inte  SMF                       Valda sånger ur Sånger och psalmer
325  Har  inte  Motala                      Valda väckelsesånger

326 Har inte    Sjölin, Karl Gustaf, 1857-1937 (har 1927)    Väckelse- och hemlandssånger
327 Har inte    John Ongman, ÖM                 Väckelse- och Lofsånger
328 Har inte    Svenska baptistsamfundet, ÖM           Väckelse- och Lovsånger

329 Har inte    Fribaptisterna                  Väckelse - och ungdomssånger

                                  Väckelse - och ungdomssånger för enskilt och offentligt
330  Har  inte  Fribaptisterna                  gudstjänstbruk (2:a omarb utökad uppl)
331  Har  inte  Gefle                      Väckelsesånger : Budskap från hemmet
332  Har  inte  Oskarshamn                    Väckelsesånger
333  Har  inte  Breitholtz, Ragnar, Kotka            Väckelsesånger. Samlade av R.B-tz.

334 Har inte    Galesburg, Ill ; Keokuk, Ia ; Knoxville, Ill   Zions baner
          dels författad, dels samlad och ordnad af
          Fredrik Nibelius (1850-1897). Chicago :
335 Har inte NY  Enander & Bohmans förl.             Zions sångbok för kyrkan och hemmet

336 Har inte    Chicago, Ill ; St. Paul & Minneapolis, Minn   Zions wakt
337 Har inte    [Musiktryck] 32 visor, Carl Öst         Öst som bäst
338 Har inte    M von Brasch, Övervinnaresångers förlag     Övervinnaresånger
             Psalmböckerna från de finska frikyrkorna: Vörå
             Frikyrkoförsamling 61 medl
             Finlands svenska pingstsamfund 143 medl
             Missionskyrkan i Finland 168 medl
             Finlands svenska metodistkyrka 595 medl
  339 Har inte NY    Finlands svenska babtistsamfund 901 medl
0
     Hymnologi

                                      America illuminata : skriven och utgiven av dess biskop
                                      1732 - inledning av Robert Murray om biskopen som
   1  Har inte     Jesper Swedberg                 vägrade att glömma svenskarna på andra sidan havet
                                      Barnens morgonandakt - betraktelser för skola och
   2  Har inte     Joelsson, A. G.                 hem i fri anslutning till kyrkans texter (3 vol)

   3  Har inte NY   Oscar Lövgren                  Bibeln i Sånger och psalmer : en studie med studieplan
                                      En frikyrklig banbrytare eller F. O. Nilssons lif och
   4  Har inte NY   Jakob Byström (även wikipedia)          verksamhet
   5  Har inte     Lennart Linder, Hans-Erik Öberg         Den nya sången : studieplan till nya Sionstoner
   6  Har inte     Håkan Möller (avhandling)            Den Wallinska psalmen
                                      Finns det spår av feministteologi i Den svenska
   7  Har inte     Inger Selander                  psalmboken 1986?

   8  Har inte     Jersild, Margareta; Åkesson, Ingrid        Folklig koralsång
                                      Frälsningsarméns sångbok - Studie i FA:s sångbok,
   9  Har inte     Kjellgren, Gustav (avhandling?)          första häftet 1882
                                      Handbok för söndags-skolan : med passande psalmer
  10  Har inte     Utgifwen af E.N. sign. för Eric Norelius. Chicago och sånger
             Rodén Nils. ISSN: 99-1589361-2 i serien
  11  Har inte     Trogna i tjänsten                 Hans Jacob Lundborg - en pil på Herrens båge

  12  Har inte     af C.D. af Wirsén ill. af Jenny Nyström     I Lifvets Vår

  13  Har inte     Inger Selander, Sampsalm             Index över den kristna församlingssången i Sverige

  14  Har inte     Allan Thybell                  "Jag har hört om en stad" : en bok om Lydia Lithell
                                      Jesper Svedbergs lif och verksamhet. Bidrag till
  15  Har inte     Tottie, Henry William              svenska kyrkans historia. I-II.
             Litterärhistorisk undersökning af Johan     Konung Gustaf II Adolfs krigspsalm, N:o 378 i Svenska
  16  Har inte     Wilhelm Beckman                 Psalmboken
                                      Koralpsalmboken 1697. Studier i svensk koralhistoria
  17  Har inte     Harald Göransson. Gidlunds Bokförlag       (Diss)
                                      Kyrka, psalm och sång : Några ord om
                                      församlingssångens betydelse för vår kyrka under
  18  Har inte     Josef Söderberg                 gångna tider och nu
  19  Har inte     Nathan Odenvik                  Lars Linderot - Stormklockan i helgedomen
  20  Har inte     Oscar Lövgren                  Läsarsång och folklig visa del I och II

  21  Har inte     Henrik Tobin                   Musiken i Svenska kyrkans församlingar
  22  Har inte     Ahnfelt, Carl                  Några drag ur Oscar Ahnfelts lif och verksamhet

                                      När ny psalm blir till : föredrag vid Wallinsamfundets
  23  Har inte     Anders Frostenson                årsmöte i Wallingården, Stora Tuna, den 24 maj 1964
  24  Har inte     Carl Lundgren                  Nöd och Nåd 1881

  25  Har inte     Dahlby, Frithiof, Akademiförlaget – Gumperts   Ord och namn i Psalmboken. (211 s)
  26  Har inte     Rune Pär Olofsson                Och ett oändligt hem

             Liturgisk-Kritisk undersökning med särskild
     Har inte - Lån 2 hänsyn till den svenska kyrkans psalmbok av
  27  mån       år 1819. Akademisk afhandling av U.L. Ullman   Om den kyrkliga psalmboken
  28  Har inte     Inger Selander                  Perspektiv på moderna psalmer
             Allan Arvastson. Nr 31 i serien Samlingar och  Psalmboksarbetet i Sverige vid slutet av 1800-talet;
  29  Har inte NY   Studier till Svenska Kyrkans historia      Förslagen 1889 - 1896.
  30  Har inte     Dahlby, Frithiof                 Psalmbokskonkordans
  31  Har inte     Katarina Lewis                  Schartauansk kvinnofromhet i tjugonde seklet
  32  Har inte     Westling, Aug. W                 Studiekurs för söndagsskollärare

                                      Studier i svensk hymnologi. I anslutning till den af
  33  Har  inte    Preben Noderman                 Nodermann och Wulff utgifna koralboken af 1911.
  34  Har  inte    Lagerstedt, Linnéa och Bengtsson, Bengt     Svenska baptisternas sångarförbund 1913-1938
  35  Har  inte    Landin Gustaf                  Theodor Truve - en minnesteckning
  36  Har  inte    Inger Selander                  Vad sjöng man? : handledning i sångforskning
  37  Har  inte    Robert Murray                  Var är den vän? : en bok om Johan Olof Wallin
  38  Har  inte    Lennart Ekholm / Eric Nilsson. Verbum      Vi studerar Psalmer och Visor 1976

  39  Har inte     J[ohan] A[lfred] Eklund             Vid minnet av den evangeliska psalmens födelseår 1524

  40  Har inte NY   Erik Montan, Västerås stifts prästmöte 1949   Vittnen och ordets tjänare
  41  Har inte     J[ohan] A[lfred] Eklund             Vår kyrkopsalm
                                   Väckelsesången förr och nu : Glimtar från
42  Har inte    Gullberg, Sam                  väckelsearbetet
           Nodermann, Preben, (1867-1930), Wulff,
43  Har inte    Fredrik, (1845-1930)               Öhrstedts psalmbok : En undersökning

   Övrigt

           CD Sven Kvaldén, Sven-Åke Kvaldén, Ulf
   Har inte    Ekvall. Prod: Andreas och Mats Danielsson.    En evig sång
   = 339 st psalmböcker jag vet att jag saknar (var 347) & 43 Hymnologi & Samfundshistoria


   Hos Broderskapskollegan och Missionsförbundet i Frövi samt i Grönbo finns:
   Kategori    Författare/Utgiven av              Titel
           Häftena 1-4, 10, 13-17. Kåbes förlag (Har nr 6
   Grönbo     & 10 & inbundna koraler)             Nya Sånger för musikföreningar
   i Frövi                             Psalmer och sånger (flera versioner)
   Grönbo     Flera olika årgångar               Segertoner
   Grönbo     Nio olika häften (har flera häften själv)    Segertoner, tillägg i häften

   i Frövi                             Svenska missionsförbundets sångbok (1913, -22, -28)
           Samlade av Conrad Adolf Björkman
   i Frövi     arrangerade av J. Sonesson            Ungdomsstjärnan (har häften och bok 1906)
           Samlade av K[arl] G[ustav] Sjölin (har egen
   i Frövi     1910)                      Väckelsesånger för avfällingar och det slumrande Sion


   Sånt som är mest bara kul att ha med viss anknytning till psalmlitteraturen:
   Slag                               Titel - Rubrik

   Vykort     Jenny Nyström                  Julkort "Fridfull Jul" - Psalmsång i kyrkan
           Postgånget 28/6 1927 i Finland -
   Vykort     Ramina/Wirolahto, 1 M              Gudstjänst i skärgården
   Vykort                              Religiöst motiv - Ljus, bibel & psalmbok
   Vykort     Psalmen Gläd dig på baksidan           Vykort på Anders Nilsson
   Vykort                              Vykort på Einar Ekberg med familj
   Vykort                              Vykort på Ivar Widéen
   Vykort     2 st                       Vykort på J. A. Hultman
           Postgånget 3/11 1910 till lärarinna i
   Vykort     Nyhammar från Smedjebacken, 5 öre        Vykort på Karl-Erik Forslund
   Bokmärke                             "Den blomstertid nu kommer"
   Bokmärke                             "Den som beder han får"


           Axel Malmberg, medverkan av präster i SvKy,   Aftonsångspostilla - (första årgångens
1  Texter NY    Gleerups                     aftonsångstexter)
                                   Almanack. Till Lunds Horisont (dåtidens
2  Almanacka    Dess Vetenskaps-Akademi. Norstedt & Söner    "lingonalmanacka")
                                   Almanack. Till Stockholms Horisont (dåtidens
3  Almanacka    Dess Vetenskaps-Akademi. Norstedt & Söner    "lingonalmanacka")
           Övers av S G Cavallin, theol dr och kyrkoherde  Andlig Skattkammare - Betraktelser för hvar dag i året
4  Texter     i Hwellinge                   av Johan Arndt
                                   Anteckningar om Svenska Almanackan i forna och
5  Övrigt NY    H.O. Indebetou                  närvarande tider
   Tidskrift Inb
6  NY       Ill. veckotidning för söndagsskolan       Barnavännen (9:e årg)
7  Tidskrift Inb  Ill. veckotidning för söndagsskolan       Barnavännen, (19:e årg)
8  Tidskrift Inb  Ill. veckotidning för söndagsskolan       Barnavännen, Jubileumsårgång (30:e)
   Tidskrift Inb
 9  NY       Ill. veckotidning för söndagsskolan       Barnavännen
10  Tidskrift Inb  Ill. veckotidning för söndagsskolan       Barnavännen
   Tidskrift Inb
11  NY       Ill. veckotidning för söndagsskolan       Barnavännen (41:a och 42:a årg)

12  Tidskrift Inb  Ill. veckotidning för söndagsskolan       Barnavännen
13  Tidskrift Inb  Ill. veckotidning för söndagsskolan       Barnavännen 1952-1953
                                   Barnens morgonandakt, Första delen (5:e uppl) ;
14  Texter NY    A.G. Joelsson, SvKy Diakonistyrelse       Betraktelser för Höstterminen

                                   Barnens Gudstjenst i Hemmet - Enkla betraktelser
           Af Pilgrimen, med förord af Domprosten m.m.   övfver årets sön- och Högtidsdagar, enligt nya
15  Texter NY    H.M. Melin                    texterna, första årgången
           Redigerad av George Fridén och Per Wange
16  Texter NY    (med baptistpastorer i galleri)         Betlehem 1953, 68:e årg

17  Texter     Samlade ur C.O. Rosenii Skrifter. EFS förlag   Betraktelser för var dag i året (31:a uppl)
           Adventisternas Skandinaviska förlags och
18  Texter     Tryckeri AB                   Bibelläsningar för familjekretsen (3:e uppl)
                                       Bibeltrogna vänners Missionstidning, 1928 nr 7, 8, 9,
    19  Tidskrift NY  Organ för Missionssällskapet Bibeltrogna vänner 10, 11, 12 och årsregister
    20  Övrigt     Wilh Norlén och Fr Lundgren           Biblisk historia för folkskolan
                                       Bibliska berättelser och samtal - För den första
Maiaz  21  Texter NY    Erik Lindholm, Frans Lindskog          undervisningen. 17:e uppl
       Tidskrift Inb                          Bikupan: Tidning för söndagsskolan och barnen i
    22  NY       SMF, [Årg. 1-84 (1872-1974)]          hemmet, 57:e årg

                                       Bilder och minnen (bl.a. Riksdagsgalleri 1886-1889
    23  Övrigt NY    Tecknade af Harald Wieselgren          samt tex Gruntvig, Wennerberg, Fryxell, Linne, Morse)
    24  Texter     Övers från engelskan               Blomsterkorgen; eller Trons Seger (6:e uppl)
    25  Dikter     Carl Boberg                   Bobergs dikter - Aftonskyar
    26  Dikter     Carl Boberg                   Bobergs dikter - Fyrbåksstrålar
    27  Dikter     Carl Boberg                   Bobergs dikter - Återsken
    28  Sångbok                             Brunnsviks folkhögskolas Sångbok

                                       Böne-bok innehållande Morgon- och Aftonböner Samt
                                       Gudeliga tankar och utwalda Tänkespråk; jämte sju
    29  Texter     Eduard Fr v Saltza. Trejde upplagan       omarbetade Psalmer ur wår gamla Psalmbok
               Med inledande hänvisning till Roos
    30  Texter     andaktsböcker                  Bönebok utan titelsida, 96 sid
    31  Texter     J.D.Jones, övers av Joh. Gustafsson. SMF     Bönernas bön
    32  Övrigt     av M.F. Roos med tillägg av P.H.Syréen      Christelig bönebok

    33  Texter     Lénström, Carl Julius, 1811-1893 (översättare)  Christelig Husskatt eller Morgon- och Aftonböner
    34  Sångbok     Jeanna Oterdahl                 Dansa, min visa
               Poetisk upplaga med en vers (sång- el psalm-)
    35  Texter     för varje dag av året.              Dagens lösen samt tänkespråk för år 1930
               Poetisk upplaga med en vers (sång- el psalm-)
    36  Texter     för varje dag av året.              Dagens lösen samt tänkespråk för år 1936

               Tänkespråk och bibelhänvisningar för år 1976.
               Utarbetad enl Ev Brödraförsamlingens
    37  Texter     språkbok. 24:e årgången             Dagens lösen samt tänkespråk för år 1939

               Tänkespråk och bibelhänvisningar för år 1976.
               Utarbetad enl Ev Brödraförsamlingens
    38  Texter     språkbok. 25:e årgången             Dagens lösen samt tänkespråk för år 1940

               Tänkespråk och bibelhänvisningar för år 1976.
               Utarbetad enl Ev Brödraförsamlingens
    39  Texter     språkbok. 97:e upplagan             Dagens lösen samt tänkespråk för år 1976
               F. B. Meyer, övers John Cederoth. N.J.
    40  Biografi    Schedins förlag                 David - Herde, Psalmist, Konung

                                       De Döfstumme i Templet - Förklaring öfver söndagarne
                                       och deras Evangelier för unga sinnen. Egnad de
    41  Texter     Per Aron Borg, P A Huldbergs Förlag       Döfstumme eleverne. Förra delen
    42  Dikter     Anders Frostenson                Den blomstertid nu kommer
                                       Den signade dag - Morgonstunder med skolungdom
    43  Texter     Jeanna Oterdahl                 (3:e uppl)

    44  Sångbok     Malin Holmström Ingers, Gleerups förlag     Den  svenska sången (5:e uppl, omarb & utvidgad)
    45  Sångbok     Malin Holmström Ingers, Gleerups förlag     Den  svenska sången (6:e uppl)
    46  Texter     EFS En sång- eller psalmvers/dag         Den  troendes skatter (13:e uppl)
    47  Texter     EFS En sång- eller psalmvers/dag         Den  troendes skatter
               Bearbetning från engelskan af J. Lagerström.
    48  Texter     Kristinehamn                   De troendes skattkammare

    49  Övrigt     A. Wiberg. Tryckningskommitténs förlag      Det Kristliga Dopet; Framställdt i Bibelns egna ord
               Bonniers (inkl Kung Majts förordnade       Dikt och ton – sångsamling för realskola, kommunala
               stamsånger) Birger Anrep-Nordin och Sven     mellanskolor och därmed jämförliga skolor (3:e
    50  Övrigt     Körlling (melodi)                upplagan)
               Bonniers (inkl Kung Majts förordnade       Dikt och ton – sångsamling för realskola, kommunala
               stamsånger) Birger Anrep-Nordin och Sven     mellanskolor och därmed jämförliga skolor (4:e
    51  Övrigt     Körlling (melodi)                upplagan)

    52  Övrigt     Kerstin Anér                   Du är större än mitt hjärta - Böner för vanliga dagar
    53  Övrigt NY    Birger Olsson, red. EFS             En bok om Rut
                                       En dag har börjat - Tankar för var dag under året (1:a
    54  Texter     Natanael Beskow                 uppl)
                                       En dag har börjat - Tankar för var dag under året (4:e
    55  Texter     Natanael Beskow                 uppl)
    56  Övrigt     Lars Vitus. Alliansmissionens bokförlag     En läkare berättar
                                       En sann Christendom - Johan Arndts fyra anderika
    57  Texter     Övers av C.O. Angeldorff             böcker, 1855

    58  Övrigt NY    Signe Toksvig                  Emanuel Swedenborg; Vetenskapsman och mystiker
                                       Evangelii Härold, nr 13/1928, 11 & 14/1928 (årg 13 &
    59  Tidskrift NY  Sven Lidman, Lewi Pethrus            14)
    60  Texter     Natanael Beskow. Birkagårdens förlag       Evigheten och ögonblicket
           F.B. Meyer, övers V Emanuelsson. P
61  Texter      Palmquists AB                   Fridsstunder


62  Texter      Gustaf Malmberg (SKDN) (se även Korum)       Fältandaktsbok
63  Texter      Palm & Stadlings förlag              För god för Jesus

64  Texter NY    P. Waldenström. SMF:s förlag            För Hemmets Andaktsstunder; Betraktelser för var dag
                                     Förbundsfacklan 1938 - Illustrerad missions- och
65  Tidskrift NY   Helgelseförbundet                 julkalender
                                     Förbundsfacklan 1939 - Illustrerad missions- och
66  Tidskrift    Helgelseförbundet                 julkalender
                                     Förbundsfacklan 1949 - Illustrerad missions- och
67  Tidskrift NY   Helgelseförbundet                 julkalender
                                     Förbundsfacklan 1950 - Illustrerad missions- och
68  Tidskrift NY   Helgelseförbundet                 julkalender
                                     Förbundsfacklan 1951 - Illustrerad missions- och
69  Tidskrift NY   Helgelseförbundet                 julkalender
                                     Förföljelsen mog "Fattigprästen" 1900-1909 i
70  Övrigt      John Hedberg                    sanningen ljus
           P. Welinder, kyrkoherde, Kristianstad
71  Tidskr Inb    (Liknande titel finns i Illionois)         Församlingswännen 1871
72  Övrigt      Mannerheim Augustin                Gamla Psalmisters röst - 21 överföringar
                                     Gemensamma bibeltexter för Söndagsskolan under år
73  Övrigt      Söndagsskolföreningen Örebro            1882
74  Sångbok     Sveriges Storloge av IOGT             Godtemplarordens Sångbok (135 sånger)
75  Sångbok     Sveriges Storloge av IOGT             Godtemplarordens Sångbok (135 sånger)
76  Kyrkobeskr    47 kyrkobeskrivningar. Bertil Berthelson      Guds hus till prydno
77  Texter      Natanael Beskow. Birkagårdens förlag        Guds Stjärna
                                     Handledning för söndagsskollärare,
78  Övrigt      SMF, Olga E Lindborg                småbarnsavdelningarna
                                     Helga varje dag - En bok om vardagsproblem och
79  Texter      Utgiven av Husmodern                evighetssynpunkter
80  Texter      Sveriges Radio                   Helgsmålsringning

                                     Herren är Trofast - skildringar från bibeln och det
81  Texter      Förf. Per Nilsson. Hemmets Väns Förlag       kristliga livet
82  Program                               Himlaspelet, programblad 1950
83  Texter      Sanningsvittnets tidn & förlag           Husandakten
           af prelaten M F Roos, övers av G Th-d (G      Huslig Uppbyggelsebok (böner för sex veckor, 14:e
84  Texter      Thunblad, Malung)                 upplagan)
           Magnus Fredrik Roos, Würtemberg 1727-1803,
           övers av G Th-d (G Thunblad, Malung), i      Huslig Uppbyggelsebok (böner & betraktelser, 2:a
85  Texter      bearbetning av T. V. Thuresson           upplagan)
           Doct Eric Pontoppidan, övers ifrån danskan af   Härliga Tros-Spegel - som föreställer Guds Barns rätta
86  Texter      Haqv Enroth                    kännetecken…
87  Texter      E. Wrangel och E. Briem (Ewert & Efraim)      Högtidsstunder i Lunds domkyrka
88  Texter      Teodor Lindhagen                  I Räta Spår - Ljus på vägen för unge män

                                     Johan Arndts Postilla eller förklaring öfwer de gamla
89  Texter      (har flera Arndts titlar)             evangelierna på årets sön- och högtidsdagar
           Övers av S G Cavallin, theol dr och kyrkoherde
90  Texter      i Hwellinge                    Johan Arndts Paradislustgård
                                     Johan Arndts, fordom General-Superintendents i
                                     Förstendömet Lüneburg, Sanna Christendom - Å nyo
                                     utgifwen och med en upplysande inledning och
                                     författarens lefwernebeskrifning försedd av Dr Fredr
91  Texter      Öfwersättning av L. P. F (?)            Wilh Krummacher Pastor i Elberseld

92  Lokal-historia  Bergslagernas Tidnings illustrerade bilaga     Järnbäraland
93  Texter      Natanael Beskow                  Kamp mot mörkret

94  Stiftsbok NY                            Karlstads julbok 1967

95  Texter      Sam Stadener (SKDS)                Konfirmandbok (2:a uppl, genomsedd och förkortad)

           Redigerad av Bengt Jonzon, Olle Nystedt. Sv
96  Texter      Kyrkans Diakonistyrelses Bokförlag         Konfirmandboken - Minnesbok
           Stig Hellsten, Ill Birgitta Hultkranz Fogelklou,
97  Lärobok NY    Sv Kyrkans Diakonistyrelse             Konfirmandbok, 2:a uppl
98  Kalender     EFS, redigerad av Efr. Rang            Korsblomman - Kristlig kalender för 1921
99  Övrigt      Evert Axelsson, ÖM:s förlag            Korset; Kärlekens yttersta bevis

100 Noveller     Erik Alexandersson, SMF:s förlag          Kraftkarlar och Småfolk

101 Uppbyggelse-litt John Bunyan                     Kristens resa (se Runeberg)
  Uppbyggelse-
102 litt NY     John Bunyan                     Kristens resa

103 Uppbyggelse-litt John Bunyan                     Kristen och Kristinnas resa
              Ellen G White, Adventisternas Skandinaviska
    104 Texter     förlags och Tryckeri AB              Kristi Liknelser
                                        Kristinehamns & Varnums Klockare-, kyrkvärds- och
    105 Texter     A.G. Petersson                   kyrkovaktarekrönika
              Flera olika, förord Ruben Josefsson, Sv Ky
    106 Övrigt     Diakonistyr.                    Kvinnan Samhället Kyrkan (kvinnoprästfrågan)
    107 Texter     Övers av Set Poppius                Lavater; Kristliga brev till unga män

    108 Sångbok NY   SMF:s förlag                    Lek och allvar; sånger för barn. 23:e samlingen
              Aukt övers från Adelheid Schloemans Tägliche
    109 Texter     Bitten                       Lilla Bönbken ; En kort bön för varje dag i året

              Jane Guiness (född af Sandeberg). Kvinnliga
    110 Texter     Missions Arbetares Förlag.             Liv och frid
                                        Ljus på vägen - Minnesord för hwar dag i året (2:a
    111 Texter     EFS                        uppl)
                                        Ljusglimtar från Mongoliet, 1927 nr 1, 2 & 4, 1928 nr
    112 Tidskrift NY  Tidskrift för Svenska Mongolmissionen       1, 3, 5, 6, 7, 8
                                        Lovsång i Psaltaren : daglig inspiration från Psaltaren
Maiaz  113 Texter NY    Bibeln. G.T. Psaltaren               för månadens alla dagar
    114 Texter                               Luthers Lilla Katekes av år 1567, facksimil
    115 Texter     Förord av ärkebisp J.A. Ekman           Luthers Lilla Katekes 1878

              Utgifven av Axel Ihrmark. Under inseende av
    116 Tidskr Inb NY  Svenska kyrkans missionsstyrelse          Missionstidning 1908 (33:e årgången)

    117 Tidskrift NY  EFS                        Missionstidning nr 13 & 24 A, 1927 (Årg 94)

                                        Missionstidning Budbäraren Provnummer 27 nov 1927
    118 Tidskrift NY  EFS                        (Missionstidning årg 94, Budbäraren årg 71)

              EFS (se även Sjömansvännen, årg 30, nedan
              som är bilaga till Missionstidningen nr 12 & 51  Missionstidning Budbäraren nr 1, 3, 8, 10 A, 23, 24
    119 Tidskrift NY  1928, med egen sidnumrering)            1928 (Missionstidning årg 954, Budbäraren årg 72)
    120 Texter     Jeanna Oterdahl                  Mors Dag

                                        Märkliga bönhörelser - Personliga vittnesbörd till
    121 Texter     ÖMF:s förlag                    belysning av bönens makt

    122 Övrigt     Sammanställd av Jonas Jonson och Rolf Larsson Mötesplats till glädje - En bok om Stiftsgården i Rättvik

              utgifwen av Magnus Fredrik Foos, hertigl, Råd   Nattwards-Bok, innehållande Betraktelser och Böner
              och Prelat i Anhausen. Öfwersättning af J. N. M-  för Friska, Sjuka och Nattwardsungdom. Fjerde
    123 Texter     --n. På Bokhandlaren R J Gumperts förlag      Upplagen
    124 Övrigt     Sven Ringström                   Nora kyrka


    125 Sångbok     IOGT och NTO (se "Godtemplar…")          Nykterhetsfolkets sångbok
    126 Sångbok     IOGT och NTO                    Nykterhetsfolkets sångbok, melodiupplaga

                                        Nykterhetsrörelsens världshistoria, Första delen. En
                                        framställning av nykterhetssträvandenas utveckling
    127 Övrigt NY    J. Bergman                     hos skilda folk genom tiderna
                                        Nykterhetsrörelsens världshistoria, Andra delen. En
                                        framställning av nykterhetssträvandenas utveckling
    128 Övrigt NY    J. Bergman                     hos skilda folk genom tiderna
              Kongl Hovpredikant Anders Norborg, död
    129 Texter     1767. Lindhs tryckeri, Örebro           Norborgs Lilla Postilla, 23 predikningar
              Samlade av Arvid Hydén (gift med min farfars
              syster), Svenska Lutherska             Nåd för nåd; Betraktelser för var dag i året ur 100 olika
    130 Texter NY    Evangeliföreningens i Finland förlag        författares skrifter, 4:e uppl

                                        När & Fjärran 1926 nr 6, 7, 8, 9, 10 (årg 23) 1927 nr
    131 Tidskrift    Utgifven av Kvinnliga Missions-Arbetare      1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (årg 24), 1928 nr 8, 9 (årg 25)

    132 Texter     M. C. Aaröes förlag, Gbg              Ord från Herren, Födelsedags- och Anteckningsbok

                                        Ordet som lyser - Bibeltexter för söndagsskolans
    133 Texter     Örebro Missionsförenings förlag          mellanavdelning ht 1963, vt 1964
                                        Oremus Katolsk bönbok för den offentliga gudstjänsten
    134 Texter     Bearbetad af Pastor J.P.E. Benelius        och till enskildt bruk

    135 Texter     E. H. Rodhe                    Predikan på 100-årsdagen av Henric Schartaus död

              Författade, samlade och utgifna af J. Byström.
              Med bidrag av Broady, Carlsson, Elfström,     Predikantens medhjälpare - Etthundratjugo utkast. Till
              Lindblom, Norström, Truvé m.fl (BAP)        predikningar och föredrag samt lärorika berättelser och
    136 Texter     Tryckningskommitten.                tänkvärda yttranden (2:a uppl)
    137 Texter     utgivna efter hans död               Predikningar af Henric Schartau, 2:a bandet
                                        Psaltaren, 42-89 och 90-150: Kommentarer till Gamla
    138 Övrigt NY    Helmer Ringgren, EFS                Testamentet
           Kommentarer av E.M. Blaiklock, bilder Gordon
139 Texter NY     Gray. Översatt                  Psaltaren i bild, 4 delar, 1-37, 38-75, 76-111, 112-150
140 Övrigt      Bo Giertz, Diakonistyrelsens bokförlag      Rätt och orätt i sexuallivet
                                    Rättviks kyrka - Historisk översikt samt vägledning
141 Övrigt      Gunnar Ekström, domkyrkosyssloman.        (2:a upplagan)
142 Övrigt      EFS. Joh Rinman                 Russellianismen sken och verklighet
143 Sångbok      SSU                       Röda sånger

144 Dikter NY     Oskar Hultkrantz, Köping             Sanningsstrålar - Blandade dikter och sånger
145 Övrigt                               Sanningsvittnet

146 Övrigt                               Sanningsvittnet

                                    Sinims Land - Missionstidning, 1925 nr 10, 11, 12, 13,
                                    14, 15, 16, 17, 18, 19 (årg 30), 1927 nr 1, 2, 3, 4, 5,
           Organ för Svenska Missionen i Kina. Redaktör   6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 20 (årg 32), 1928 nr 1, 2, 3, 4,
147 Tidskrift NY   Natanael Högman                 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 (årg 33)
148 Sångbok      Försvarsstabens bildningsdetalj         Sjung kamrater (100 sånger med 5 psalmer)
                                    Sjung kamrater (2:a förminskade uppl, 61 sånger med
149 Sångbok      Försvarsstabens bildningsdetalj         5 psalmer)

150 Uppbyggelse-litt S.L. Brengle. Frälsningsarmén           Själavinnarens Hemlighet (2:a upplagan)
           Jos. P-ll, sign. för Josephine Princell.
           Minneapolis, Minnesota; Chicago, Illinois, USA.
           (med runa över William Booth och Mathila
151 Övrigt      Fryxell bl.a.)                  Skogsblommor : illustrerad kalender
152 Sångbok                              Skolsångbok
           EFS (bilaga till Missionstidningen med egen    Sjömansvännen, årg 30, bilaga till Missionstidningen nr
153 Tidskrift NY   sidnumrering)                   12 & 51 1928
           Af P Waldenström. Tidskriften Pietistens     Stycken af Lifwets Ord. Ett bibelord med utläggning för
154 Texter      Expedition.                    hwar dag i året
155 Övrigt      Peter Bamm, övers Frithiof Dahlby         Så började Kristendomen
                                    Sång- och Visbok för Folket samt Handbok för skolan
           Samlade, författade och utgifne af B. C.     vid inöfvandet af fosterländska sånger. (Ny,
156 Sångbok      Utgiven av F.C. Askebergs bokförlag       genomsedd upplaga)
                                    Sångbok för Folkskolan (- "våra vackraste och friskaste
157 Sångbok      Svenska skolmaterial AB. J.A. Karlsson      skolsånger")
158 Dikter      C. D. af Wirsén                 Sånger och bilder (ej illustrerad)
159 CD-skiva                              Så lät psalmerna då. 1695 års psalmbok
                                    Söndagsbilder för barn, 2:a årgångens högmässotexter
160 Pysselbok     Svenska Kyrkans Diakonistyrelse         enligt 1942 års evangeliebok
                                    Söndagsbilder för barn, 3:e årgångens högmässotexter
161 Pysselbok     Svenska Kyrkans Diakonistyrelse         enligt 1942 års evangeliebok
                                    Then Lille Kempis, eller korta Språk och Böner utur the
                                    mest obekanta Thomae a Kempis små Werk
                                    Sammandragna til Upbyggelse för the Små och
162 Texter      Thomae a Kempis                 Omyndiga
163 Sångbok      Sånger för arbetarorganisationer. Tiden     Tidens sångbok
164 Texter      Frakturstil utan försättsblad el pärmar     "Till Christna Ungdomen" (bönebok)
                                    Till de Unga - Tankar och råd i några livsfrågor (3:e
165 Texter      Nathanael Beskow                 uppl)
           P.G. Berg tryckeri. N:o 9 wid Stora
166 Sånghäfte     Badstugatan på Söder               Tjugofem Krigs-Sånger. N:o 9

167 Texter      C.J.A. Kihlstedt (Götabro)            Trons Segrar - Uppbyggelse- och Missionstidning
                                    Trädet som växer - Morgonstunder med skolungdom
168 Texter      Jeanna Oterdahl                 (2:a uppl)
169 Texter      Övers från franskan av M.K. EFS förlag.     Under Korset, tredje upplagan
                                    Undervisande tal jämte andra predikningar av Mäster
170 Övrigt NY     Övers av Richard Hejll              Eckehart

           A.W. Hellström (sambindning av          Ungdomsvännen – Illustrerad kristlig månadsskrift,
171 Tidskr Inb    månadsskriften)                 Sveriges ungdom tillägnad, fjärde årgången 1900
           Redaktion under hufvudredaktör S.G.
           Youngert, Rock Islan Ill, Augustana Book
           concern (Fädernas kyrka sid 338 skriven 1909   Ungdomsvännen – Illustrerad tidskrift för hemmet,
172 Tidskr Inb NY   enl 1937 års psalmbok.)             15:e årgången 1910

                                    Ungdomsvännen – Illustrerad kristlig tidning för Sv
173 Tidskr Inb NY   SMFs förlag                   Missionsförbundets ungdom, 24:e årgången 1920
                                    Ungdomsvännen – Illustrerad veckotidning för Sv
                                    Missionsförbundets ungdom, nr 49 & 51-52, 32:e
174 Tidskr Inb NY   SMFs förlag                   årgången 1928
           Utgiven genom Sveriges Kristliga
           studentrörelse. Redaktör Harry Johansson,
175 Tidskr Inb NY   Lund                       Uppåt nr 8, 1926
176 Övrigt      Johan Alfred Swedberg. B-Ms bokförlag      Ur minnets dagbok
                                    Utkast över Söndagsskoltexterna 1919, till ledning för
177 Texter      Aug W Westling                  lärare
178 Texter      Elsie Johansson                 Vardagstankar
                                    Vardagsvägar; Morgonstunder med skolungdom (2:a
179 Övrigt       Jeanna Oterdahl                 upplagan)
            Sammanställd av Hans Åkerhielm utgiven av
180 Texter NY     Hovförsamlingen                 Victorias bönbok (4:e tryckningen)
181 Texter       Illustrerad kalender. Flera medverkande     Vintersol
182 Texter       Illustrerad kalender. Flera medverkande     Vintersol
            Illustrerad kalender. Flera medverkande.
183  Texter      Utgiven i Chicago Ill, nionde årg.       Vinterrosor
184  Sångbok     Sammanställd av Gunnar Thuresson        Visor
185  Texter      Malle, med förord av Harald Wieselgren     Visor - Sånger och Skisser
186  Sångbok     Vita Bandet. EFS förlag             Vita Bandets sångbok (143 sånger/psalmer)
187  Sångbok     Kooperativa förbundets förlag          Vår Sångbok
                                    Välsignelser - Vittnesbörd av elever vid Kaggeholms
            Samlade och utgivna av Birger Tångström.    Folkhögskola (elever vid skolans missionärsutbildning
188 Texter NY     Förlaget Filadelfia.              läsåret 1945-46)
FH
   Vad       Huvudsida                    Mer
   Antikvariat   Samlingssida för nät-antikvariat
   Antikvariat   Antikvariat Lyktan i Borrby
   Antikvariat   Gospelcenter
   Antikvariat   Bodafors antikvariat              Psalmböcker & Andliga sångböcker
                                    Andliga sånghäften
                                    Hymnologi

   Grundtvigs "Salmer i udvalg"
   Orgelmusik till urval kyrkomusik
   Läsarsånger
NY  Psalmprojektet - Samling av fria psalmer
   Samling av psalmsidor på internet
   Samling av psalmer med musik
   Sök böcker på KB: Kristendom Psalmer Andliga Sånger
   Sök böcker på KB: Kristendom Psalmer Evangeliska Sånger
NY  Sök böcker på Libris, SAB:Cib, 1468 träffar
NY  Sök böcker på Libris, ÄMNE:Psalmböcker, 106 träffar
NY  Sök böcker på Libris, AMNE:(Psalmhistoria Sverige), 18 träffar
   Artikel      1528 års Malmömässans tillkomst
   Artikel      1536 års psalmbok - Forskningsrapport
   Artikel      1536 års psalmbok - KBs infotext
   Artikel      1695 års psalmbok - Litteraturprojekt      1,7 milj till studie av psalmbokens texter
   Artikel      Andaktssocieteten i Kågeröd
            Anders Frostenson - Avhandling "Inget är
   Avhandling     skapat utanför"                 Alva Ekström

   Artikel      Birgitta Sarelins bibliografi, hymnolog i Åbo
   Artikel      Brytningstid och Väckelsetid i Himmeta
   Artikel      Dagens Visa om Lina Sandell
   Artikel      Degn, klockare, organist, kantor
   Utflyktsmål    De sjungande stenarna - Nyköping/Wreta     Mer info
   Artikel      Emil Gustafson (tidningen Dagen)

   Artikel      Fredrik Blom. Om 7 sånger i Hemlandsklockan
   Artikel      Frikyrkorörelsens framväxt - AlliansMis.
   Artikel      Fröjered - "Lella Jerusalem"

   Skiv-förteckning  Hem och härd                  (med bl.a. Theofil Engström i Jubelkvartetten)
   Artikel      Jacob Timotheus Jacobsson
   Artikel      Jesper Swedberg
   Artikel      Kristendomens kronologi i Sverige        del i Svenska Skoldatanätet
   Artikel      Karin Rehnqvist
   Wikipedia     Konventikelplakatet               1726-1858
   Artikel      Kyrkohistoriskt personlexikon - Verbum
   Artikel      Loffe.net om Väckelse och sång
   Blogg       Lova Herren - kristna sånger och psalmer    Andreas Holmberg
NY  Artikel      Luthers psalmer i de nordiska folkens liv    Sven-Åke Selander
   Artikel      Mor Greta
   Artikel      Otto Olsson, kompositör
   Artikel      Pietismens rötter

   Avhandling     Psalmboksförslagen av år 1765-67 och 1793    Kristofersson, Sture
NY  Blogg NY      Psalmiana                    Stefan Olssons psalmblogg med youtubesidor
   Musik       Psalmtoppen.nu                 "småsnuttar" av psalmer
   Webradio      Refugen.se
   Artikel      Religionskriget i Kvistbro
   Artikel      Religiösa rörelsens framväxt i Göinge
   Artikel      Rosenius, Carl-Olof               …och samtida personer
   Artikel      Saligheten, av Anders Nohrborg
   Organisation    Skara Stiftshistoriska Sällskap
   Artikel      Upplysningen och Ordet
   Artikel      Ullas Ulltavlor om Lina Sandell Berg      Med levnadsbeskrivning
   Artikel      Waldemar Åhléns Sommarpsalm           Anders Dillmar
NY  Artikel      Vem behöver nya psalmer?            Birgitta Sarelin
   Artikel      Väckelsen och Missionskyrkornas historia    Bolstads Prästgårds Vänner
   Biografi      Clemens Åhfeldt                 Mot revisionen av 1819 års psalmbok
   Artikel      Östra Smålands Missionsförening

NY  Källa       Hendricksons orgelbyggeri i USA         Augustanasynoden

   Lokala församlingar på hemmafronten
   Svenska Ky     Ramsbergs församling
   "Grannar"     Betel i Grönbo
   "Grannar"     Kåfalla Herrgård
   "Grannar"     Frövi Missionsförsamling
   Historia      Bäckegruvans Baptister

   Fotnötter:
   1. Nils Erhard Anjou (1852-1922), musikpedagog, folkskollärare, organist/musiklärare i Färila, Hille och Gävle. Verkade för införandet
   av "formelmetoden". Gav ut "Den nya sångmetoden" 1905.


   Alltings början:
   Upprinnelsen till mitt intresse för psalmer och psalmböcker är för omständlig att förklara. Natten till den 10 juni 2005 började jag
   systematisera våra psalmer och i december 2005 fjärrlånade jag 1697 års koralbok från Stockholm och fick förlänga lånet två gånger
   tills jag fann en egen faksimil att köpa i Lund. Sen var jag fast i samlandet och skrivandet om psalmer för evig tid. Nu händer det att
   jag kallar mig "amatörhymnolog". Psalmer är min främsta hobby.
Tryckår   Pris     Från      Datum
 1948    0    Storå MissFörs   2007/11/25


 1957    10     Gengåvan    2010/01/01

 1825    250
trol före
 1811    0    Sam Götefelt   2008/10/06

 1897    20    Hjulsjö 2006

 1885    20     Gengåvan    2008/12/30

 1937    0.9    Wågerman     2010/07/30


 1871    74   Tradera Kilman


 1874    20    Röste i Arbrå   2007/08/18


 1878    0    Söderlund    2008/02/09

 1937    30    Tradera Oli   2007/09/06
 1936    15    Gospelcenter   2007/10/27

 1883    15

 1939    20

 1930   3:50     Nora     2006/10/01

            Ingebjörg
 1931    0   Karlsson, Virsbo  2008/11/02

 1932    0   Storå MissFörs   2007/11/25

 u.å.   1 av 6

 1936    0   Storå MissFörs   2007/11/25


 1936    0      Siri     2009/08/09

 1936    5      Viker     2007/09/02

 1938    5      Viker     2007/09/02

 1939    5      Viker     2007/09/02
 1954

 1957   0    Söderlund   2008/02/09

 1966   25     UF

 1944   40    Kungälv

 1905   41   Trad-Plutten  2007/04/20

 1903   15    Gengåvan    2009/05/30
 1894   25   Leanders V-ås  2008/10/11
(1922)
 1923        Läsaren

 1888   0   Sam Götefelt   2008/10/06

 1890   50    Gränna    2007/07/09

 1937   15     UF

 1959   15     UF

 1980   15     UF


 1793   40   RonnebyBrunn   2007/05/19
     20   Hjulsjö Lopp  2009/07/25

 1985   0    Söderlund   2008/04/18

okänt   0     UFFO     2010/10/13
1902   Lånad    Ullami
1838   250     Alfa    2007/10/30

 1939   0    Gunilla H    2008/09/05
 1933   29   Gospelcenter   2010/05/21

 1970   30   Bra&Beg Öbro   2008/08/23
 1989   14   Axel Hellman   2007/07/19

     100

 1953
     10 +   Skräddrabo   2007-08-18
 1986  7,25   Lima-Harry   2009-03-13
 1986   15     UF


 1965   20   Bra&Beg Öbro   2008/08/23
 1929   1    Löa Loppis   2007/08/11
 1930   10


 1929   10     UF 1936   0   Storå MissFörs  2007/11/25 1936   0.9   Wågerman    2010/07/30

 1946   20

 1934   15   Gospelcenter  2007/10/27
 1937      Örebro FriBapt  2009/12/13

      5   Hjulsjö Lopp  2009/07/25


 1898   75   Lima-loppis   2009/03/13
 1957   15      UF

 1884   25    Gospelcenter   2007/10/27

 1883   20


 1886    0     Söderlund    2008/02/09


ev 1918   0     Söderlund    2008/02/09


 1926   20   Bra&Beg Öbro    2008/08/23

            Virsbo
          historiska arkiv
 1926    0    & Virsbo SMF   2008/11/02


 1882   100   Tradera Petrus   2007/05/11
 1928    0     Söderlund    2008/02/09

 1897    0    Sam Götefelt   2008/10/06

 1917   3:50     Nora     2006/10/01
          FA-Linde Lilian
 1929    0    Wahlqvist    2009/09/23
          FA-Linde Lilian
 1929    0    Wahlqvist    2009/09/23
          FA-Linde Lilian
 1929    0    Wahlqvist    2009/09/23

 1939   15      UF

 1939   1 av 6
          FA-Linde Lilian
 1939    0    Wahlqvist    2009/09/23
           Myrorna
 1942   30     Karlstad    2010/10/18
 1943

 1950   15      UF
          FA-Linde Lilian
 1950    0    Wahlqvist    2009/09/23
 1959   1 av 6
 1974    10   Pingst Ludvika   2009/03/06


           Myrorna
 1921   20     Karlstad    2010/10/18 1941   7.25    Lima-Harry    2009/03/13
 1894   50      UF      2008/06/05

          Storå MissFörs
          + Ingebjörg    2007-11-25
 1954    0     Karlsson    2008-11-02

 1936   25     Gränna     2007/07/13

      0.9    Wågerman     2010/07/30

      0.9    Wågerman     2010/07/30

 1921    5    Gospelcenter   2007/10/27

 okänt   0     Söderlund    2008/02/09
1915   7.25    Lima-Harry    2009/03/13

1814         archive.org
1984    15      UF

1978    25      UF


(1906)   0    Eric Söderlund   2009/08/09

1932    5     Gengåvan     2008/11/15

1907    35    Gospelcenter   2007/08/10


1954   100      UF      2007/02/12


1880    10    Köpmanbro    2009/07/04


1883    0    Sam Götefelt   2008/10/06


1883    0    FriBapt Örebro   2009/12/13


1889   7.25    Lima-Harry    2009/03/13


1884    20   Leanders V-ås   2008/02/26


1891    0    Gospelcenter   2007/10/271978    0     Söderlund    2008/02/09

1983    15   Trad-Talloxen   2007/08/12

1960   1 av 6

1894    5    Tradera Hæg    2007/12/26
1913    20   Bra&Beg Öbro    2008/08/23
1950    25   Gospelcenter    2007/10/27

1958    10   Bra&Beg Öbro    2008/08/23

1917    40

          Gospelcenter
            Virsbo
1896    30   historiska arkiv  2008/11/10

1929


1986    0     Söderlund    2008/02/09

1973

1931   40+10
1884
1939    0    Storå MissFörs   2007/11/25

1976    15      UF

1956    25     Gränna     2007/07/13
1955    25      UF
1916    5     Gengåvan     2008/12/30
           Hemsjö +     2007-06-30
1927   50 + 20  Gospelcenter    2010-05-21
1953    17    Gospelcenter    2007/10/27
1967  15     UF
2001  35     UF     2006/07/31


1921  0   FriBapt Örebro  2010/01/01

1944  14   Axel Hellman  2007/07/19


1984  15     UF

1984  10     UF


1950  35  Leanders V-ås  2010/09/20

1873  10   Köpmanbro
1876  10   Köpmanbro

1877  50+5   ? + Viker   2007/09/02

1949  25  Sthlms Advent  2007/10/27
1988  201988  80
1996  70    Sola Fide

1974  15


1909  0   Sam Götefelt  2008/10/06


1877  10   Köpmanbro    2009/07/04


1840  183

1870  12  Leanders V-ås  2008/02/26


1911  35


1965  5   Leanders V-ås  2008/02/26
1892  10

1919  25    Borlänge   2008/11/17

1930  10   Lindesberg   2008/05/07
       Lindesberg +   2008-05-07
1951  10+0    Andor    2008-12-09

1887  20   Tradera Simpan  2007/02/20
1956  0.9   Wågerman    2010/07/30
1964  10      UF

1933  60    Hemsjö    2007/07/14


1904  20

1850  265

1931  30     UF
1980   25      UF
okänt  25      UF
         FA-Linde Lilian
1919   0    Wahlqvist    2009/09/23

1895   10    Gengåvan    2008/11/15

1931   10      UF

           Göran
1911   0   Andersson Ö-vik  2009/10/05


1966   25    Deje – AG


1904   0    Söderlund    2008/02/09


1917   77   Tradera Hakro   2007/02/14


1928   25

         Söderlund +   2008-02-09
1921  0+20    Leanders    2008-02-26
1920   40

1931   25      UF

1949   25      UF

1961  Lånad    Andin     2006/11/01

1969         Deje
1889   25    Leanders V-ås  2008/02/26

1907   25    Leanders V-ås  2008/02/26

1936   25      UF
1972   25      UF

1906   15    Bra&Beg Öbro   2008/08/23


1904   0    Söderlund    2008/02/09
          Tradera
         Antikkulan &   2007-07-24
1910   80    Falmarkshed   2008-01-02
         FA-Linde Lilian
1887   0    Wahlqvist    2009/09/23


1910   0   Storå MissFörs  2007/11/25


1929   0   Storå MissFörs  2007/11/25
         Gospelcenter &  2007-10-27
1948  30 + 0   Söderlund    2008-02-09

1952   25    Gospelcenter   2007/10/271905   0    Söderlund    2008/02/09

1955   25      UF

1946   20    Bra&Beg Öbro   2008/08/23

1956   25      UF

          Tradera
1906   50    Antikkulan   2007/06/19
1961 +       UF & Tradera
 1969   25+10    Giggi    2008/02/08


 1964   15      UF
 1960   54    Hargshamn
 1960    0    Söderlund   2008/02/09
 2001


 1920    0    Söderlund   2008/02/09

 1892   20

 1900    0   Sam Götefelt   2008/10/06


 1903   10     Nora     2006/09/01
 1889   50
          Bra&Beg Öbro   2008-08-23
 1935   0+1,10   Wågerman    2010-07-30

                  2007-10-27
 1936   30+5    KOLLAS     2008-07-08

 1937   1.10   Wågerman    2010/07/30

 1938   0.89   Wågerman    2010/07/30

 1939   0.9   Wågerman    2010/07/30

          Gospelcenter   2007-10-27
 1940   30+5   Gengåvan    2008-07-08

 1940   0.9   Wågerman    2010/07/30

 1941   0.9   Wågerman    2010/07/30

 1943   0.9   Wågerman    2010/07/30


 1948   30   Gospelcenter   2007/10/27

 1944   0.9   Wågerman    2010/07/30

 1945   0.9   Wågerman    2010/07/30

 1950   0.9   Wågerman    2010/07/30

 1933    0   Storå MissFörs  2007/11/25


ca 1897  30   Leanders V-ås  2010/09/20

 1908   50     Gränna    2007/07/13

 1908   30     Gränna    2007/07/13

 1994   50      Uffo    2009/02/16
 1897   50   Leanders V-ås  2008/10/11


 1897   50   FriBapt Örebro  2009/12/13
         Barbro
1879   0    Söderlund    2008/09/24


1928  15      UF

1889   0   Sam Götefelt   2008/10/06

         Ingebjörg
1925   0   Karlsson, Virsbo  2008/11/02

1957  15      UF

1947  10   Leanders V-ås   2009/06/08
        FA-Linde Lilian
1949   0    Wahlqvist    2009/09/23

1966  15      UF

1966  Okänt            Okänt

1961  20

1946  39   Gospelcenter   2007/10/27

1955  20

1969  20      UF

1994         UF

1994  30      UF

1994   ?     oklart       ?
        Ramsbergs
2006  Lånad  församling    2006/09/01


1894  322  Tradera Orebro   2007/02/20
         Tradera
         Pegazor &    2008-03-10
1913  30+0   Söderlund    2008-04-18


1927  50   Tradera Petrus   2007/04/27

1930  15   Tradera Blues…   2007/05/31


1987   5     Viker     2007/09/02

1987  20   Gospelcenter   2007/10/27

1946  39   Gospelcenter   2007/10/27

1955  20

1972  10      UF

1972  10      UF

1976  10      UF

1978  10      UF

1977  25      UF
1984  15      UF

1983  10      UF

1982  10      UF

1950  50   Tradera Stina   2007/02/01

1903   5   Leander V-ås   2008/02/26
 1904    0    Söderlund    2008/04/18

 1906    0   Eric Söderlund   2009/08/09

 1913    0    Söderlund    2008/02/09
 1919    5     Viker     2007/09/02

 1945    0   Hjulsjö 2010    2010/07/11
 1937   20

 1890   15   Leander V-ås   2008/02/26

 1890    0    Söderlund    2008/04/18


 1921   10     Ludvika    Cejs begravn


 1947   30   Gospelcenter   2010/05/21

 1880   15   Gospelcenter   2007/10/27

 1882   100  Tradera Petrus   2007/05/11


 1896   35   Gospelcenter   2010/05/21
ev 1903  0    Sam Götefelt   2008/10/06
 1927   20

 okänt   15    Minns ej    2009/06/01

 1947   20    Lindesberg    2008/05/07
 1885       Lån av Fredrik   2010/05/01

 1893   64

 1944         Deje

          Ingebjörg
 u.å.    0   Karlsson, Virsbo  2008/11/02

 1950   2:50  Tradera Mossan   2008/01/07
 1923   20

 u.å.    0     Sahlin    2008/03/24
           Filadelfia
 1953   Lånad  Allmänningbo

          Ingebjörg
 1933    0   Karlsson, Virsbo  2008/11/02

 1946    0    Söderlund    2008/02/09

 1935   0.9   Wågerman     2010/07/30

 1926   0.9   Wågerman     2010/07/30

 1946   0.9   Wågerman     2010/07/30

 1930   0.9   Wågerman     2010/07/30

 1941   0.9   Wågerman     2010/07/30

 1946   0.9   Wågerman     2010/07/30

 1947   10    Gengåvan     2010/01/01

 1950    5    Gengåvan     2008/07/08

 1950   0.9   Wågerman     2010/07/30

 1952   0.9   Wågerman     2010/07/30

 1954   0.9   Wågerman     2010/07/30
 1961
 1969           Deje


             Filadelfia
 1988    Lånad   Allmänningbo
              Bengt
 1937     0     Antonsson   2010/03/25
           FA-Linde Lilian
 1946     0     Wahlqvist   2009/09/23

 2002    80    Tradera Sola   2007/02/15

 1821    30    Tradera Jan   2007/07/19


 1859    30    Tradera Elin   2007/12/03

 1827    30    Trad-Consulten  2008/03/03

 1878    10    Tradera Kinky   2007/12/22
             Barbro
 1906     0     Lindström    2008/05/01
             Barbro
 1973     0     Lindström    2008/05/01 1948    25    Sthlms Advent   2007/10/27

           Sthlms Advent
Efter 48  25+0     + gåva    2007/10/27

 1902    20
             Ramnäs
 1903    0     församling   2010/05/27
 1904    0    Storå MissFörs  2007/11/25
 1908    20
             Tradera
 1912    25     Beerfoot    2007/12/17

 1919    30
 1936    10       UF
 1972    15       UF

 1949    25    Sthlms Advent   2007/10/27
 1958    20     Gengåvan    2008/11/15
 1968    15      UF
                    2006-07-31
 1943    35+0   UF & Söderlund  2008-04-18

 1946   minns ej   Karlstad    2009/01/01

 1959    25       UF

 1911    10       UF

 1888    11

 1898    51    Trad-Plutten   2007/04/20

1902?    15


 1918     5    Leander V-ås   2008/02/26
           FA-Linde Lilian
 1885     0     Wahlqvist   2009/09/23

 1935     5     Gengåvan    2008/07/08


 1939    0.9    Wågerman     2010/07/30

 1941    0.9    Wågerman    2010/07/30

 1939    20    Bra&Beg Öbro   2008/08/23
1940  0.9   Wågerman     2010/07/30

1941  0.9   Wågerman     2010/07/30


1954  10   Gospelcenter   2010/05/21


1925   0   Storå MissFörs   2007/11/25


1888   0

1946  14   Axel Hellman   2007/07/19

         Ramnäs
1961   0    församling    2010/05/27


1915  20


1917  20   Gospelcenter   2007/10/27


u.å.   0    Minns ej

1929  10    Köpmanbro

1930   0   Eric Söderlund   2009/08/09

1936  41   Trad-Plutten   2007/04/20


1936  2:50  Tradera Mossan   2008/01/07


1947   5     Viker     2007/09/03


1951   0   Sam Götefelt   2008/10/06


1959   0   Storå MissFörs   2007/11/25


1939  20   RonnebyBrunn    2007/05/20


1908  25   Trad-Gränslöst   2007/09/05

1933  30   Gospelcenter   2007/10/27

1939  30   Gospelcenter   2007/10/27
1952  0   Storå MissFörs   2007/11/25
1952  0   Eric Söderlund   2009/08/09


1944   8     Tradera    2007/07/26


1947   5   Hammarbacken    2007/08/11

1876  30      UF      2008/10/10

         Ingebjörg
1950   0   Karlsson, Virsbo  2008/11/02
        FA-Linde Lilian
1955   0    Wahlqvist    2009/09/23

1947  5   Forshaga Loppis  2009/05/09
1948  30     Gränna     2007/07/09
Okänt  5    Gospelcenter   2007/10/27
          Barbro
1952   0    Söderlund    2008/09/24
 1969     5    Gospelcenter   2007/10/27
 1896    3:50     Nora     2006/10/01


 1876    25       UF     2006/07/31

 1877     0     Inga-Lill   2007/05/01


 1971     0     Söderlund    2008/04/18


 1977     3       UF


 1982     0     Söderlund    2008/02/09
             Filadelfia
 1955    Lånad   Allmänningbo

 1893    50

 1910     0    Storå MissFörs  2007/11/25

 1915     0    Storå MissFörs  2007/11/25

 okänt    10    Kopparberg    2007/08/11
1922x2,
 1925,
1928x3,   20+0+15
 1938,    +15+15
 1939,   +20+0+   3 UF, 2 Storå,  2007-11-25
 1943     0    & Söderlund   2008-02-09

 1953    (20)    Gengåvan    2009/03/27
       0+
 1952   minns ej  Storå MissFörs  2007/11/25

 1956    20

 1956     0    Storå MissFörs  2007/11/25

 1960     0     Söderlund    2008/02/09
1980 &
 1982     15       UF
            FA-Linde Lilian
 1990     0     Wahlqvist    2009/09/23
 1933     5     Gengåvan    2008/11/15

 1929    (20)    Gengåvan    2009/03/28
 1880     0    Sam Götefelt   2008/10/06

före 1931   43    Tradera 4 feet  2007/09/08
             Tradera
 1898    15     Gränslöst    2007/07/27

 [1938]    5    Gospelcenter   2010/05/21


 1928     0      Sahlin    2008/03/24


 1951    10    Lindesberg    2008/05/07
             Filadelfia
 1956    Lånad   Allmänningbo


 1969    1 av 6


 1969    15       UF
         Ingebjörg
1935   0   Karlsson, Virsbo  2008/11/02


1949   0    Wågerman     2010/07/30

1934  35

1935  0.9    Wågerman     2010/07/30


1934  0.9    Wågerman     2010/07/30

1982   0      UFFO     2010/10/13

1948   25   Gospelcenter   2010/05/21


1954  Gåva     Andin     2007/05/17


1890   50   Leanders V-ås   2008/10/111902   30     Nora     2006/06/20

1937      Lån av Fredrik   2009/01/01

1940   0      Andor     2008/12/12

1946  2:50  Tradera Mossan   2008/01/07

1949   10   Köpmanbro
          Tradera
1944   25    Livingfalls   2008/01/10
        Köpmanbro, &
          SMF &     2007-11-25
1958  10+0+0   Söderlund    2008-02-09

        Storå MissFörs   2007-11-25
1959  0+0   + Söderlund    2008-02-09

1940   40      UF      2007/02/12

1941   55


1934   0   Storå MissFörs   2007/11/25


1909   40      UF      2007/02/12


1930   40     UF      2007/02/12
        Leander V-ås    2008-02-26
1952  5+0    Söderlund    2008-04-18
1994   20   Bra&Beg Öbro    2008/08/23

1975   20

1910   0    Söderlund    2008/02/09


1905   0      AGÅ      2007/10/28


1909   0     K Jönsson    2009/04/22


1920   0    Söderlund    2008/02/09
 1891     0    Sam Götefelt    2008/10/06

 1855    150      Alfa     2007/10/30

 1927     0     Söderlund    2008/02/09


             Ramnäs
 1697     0     församling    2010/05/27

 1767    261
             Ramnäs
            församling
           (finns på V-ås
 1774     0      Stiftsbib)   2010/05/27

 1797    46

 1797    14    Axel Hellman    2007/07/19

 1806     0     Sven Öberg    2009/04/21

 1810    45    Tradera Pebrus   2008/01/27
             Barbro
 1845     0     Lindström     2008/05/01
             Barbro
 1864     0     Lindström     2008/05/01
             Barbro
 1904     0     Lindström     2008/05/01
             Barbro
 1973     0     Lindström     2008/05/01
 1959     20     Bergman     2010/02/23
 1939    500      Lund

             Ramnäs
 1767     0     församling    2010/05/27
             Ramnäs
            församling
             (finns på
           Örebro Univers
 1793     0    & V-ås Stiftsbib)  2010/05/27

             Ramnäs
 1820     0     församling    2010/05/27
             Ramnäs
finns ej   0     församling    2010/05/27
             Ramnäs
 1821     0     församling    2010/05/27
 1828     14    Axel Hellman    2007/07/19
 1836    200
             Ramnäs
 1848     0     församling    2010/05/27

 1851    25    Leanders V-ås   2008/02/26

             Ramnäs
 1853     0     församling    2010/05/27


 1858    25    Leanders V-ås   2008/02/26
 1858    15       UF

             Ramnäs
 1874     0     församling    2010/05/27
 1880   Minns ej
 1880     0     Söderlund     2008/02/09
 1881     0     Söderlund     2008/02/09
 1886     25    Söderström     2008/09/20
             Leif
 1891     0    Henningsson    2009/02/09

 1899   100+100   Tradera-Dr    2007/05/20
    1897    0   Gertrud Wendel  2009/07/01
    1899   120

    1905    0              Ramnäs
    1910    0    församling   2010/05/27
    1912    5    Martin W
             Ramsbergs
    1913   Lånad  församling

    1913   25   Kuranten Arbrå  2007/08/18

    1914    0    Gunilla H   2008/09/05

          0   Annika Eidenert  2010/07/18


    1929   50      UF     2007/02/12


    1929   14   Axel Hellman   2007/07/19

              Ramnäs
    1906    0    församling   2010/05/27

    1914   20   Leanders V-ås   2008/02/26

              Ramnäs
    1914    0    församling   2010/05/27
     u.å    0

    1921   0    Hjulsjö 2010   2010/07/11
    1921   25   Söderström    2008/09/20
    1921   25   Söderström    2008/09/20
    1923        minns ej
    1926   0     Sahlin    2008/03/24
    1930   30
    1933   15      UF
             Ramsbergs
         Lånad  församling
              Gåva FH,
             Lindströms
    1934   40     Loppis    2009/08/16
    1937        minns ej
    1938   0    Gunilla H    2008/09/05
    1938   0    Gunilla H    2008/09/05
         10   Hjulsjö Lopp   2009/07/25
    1943
    1948
    1950   0     Gunilla H   2008/09/05
    1958   25
               Mimmi
    1961    0    Lagerman    2010/06/22
                Min
    1964   0    konfirmation   1970/07/28
    före 86  0     Bergman    2010/02/23
    1987   15      UF
             Ramsbergs
         Lånad   församling


    1918    0    Jönsson    2009/04/21
             Hjulsjö Aug
    1960   7.15    2010     2010/08/07ar):


    Tryckår  Pris     Från     Datum
    1952   15      UF
      30 av 70
 1887     kr      UF     2006/11/20
        20   Trad-Sjostrand  2006/11/04


       170      UF
 1969          FriBapt?
        3       UF
                     2007-02-12
       30 & 0     UFFO     2010-10-13


 1973     20   Tradera Trulsen  2007/01/11

 1956     0     Söderlund   2008/02/09

 1957    Lånad     Ullami
        3       UF

 1966    0.9    Wågerman    2010/07/30

 1968     3       UF
 1968     3       UF

1972-1975   3       UF

 1969     30     Gengåvan    2009/02/21

 1968            ?


 1968     0      UFFO     2010/10/13
 1969     3       UF
 1977     30      UF     2007/02/12

  ?     40    Tradera ngj56  2007/07/21

 1980     5    Bra&Beg Öbro   2008/08/23
 1960     3       UF
        3       UF

 1971     10     Gengåvan    2008/07/08

 1983     3       UF
        3       UF

            Tradera Ludvika  2007-07-22
1948-1962   50    Gospelcenter  2008-11-10


 1965     10     minns ej

 1976     3       UF

 [1875]

 1946    0.9    Wågerman    2010/07/30

 1941     10    Fotocentralen  2007/08/09

 1939    0.9    Wågerman    2010/07/30

        30      UF     2007/02/12

 1918     5     Gengåvan    2010/07/20


 1956     0     Söderlund   2008/04/18

 1942    0.9    Wågerman    2010/07/30

 1943     15    Gospelcenter   2010/05/21
 1961     3      UF

 1961    0.9    Wågerman    2010/07/30

 1972    Lånad     Ullami
 Ev ca
 1960-tal   3       UF

 1951    0.9    Wågerman    2010/07/30
 1972   Lånad   Ullami
 1974    3     UF

 1979    3     UF
 1976   Lånad   Ullami

  UÅ    0.9   Wågerman    2010/07/30

  UÅ    0.9   Wågerman    2010/07/30

       5   Hjulsjö Lopp  2009/07/25


UÅ (1935)  0.9   Wågerman    2010/07/30

 1918    10    Gengåvan   2009/02/14

 1978    3     UF

 1946    3     UF

 1946    0.9   Wågerman    2010/07/30
 u.å.    5   Gengåvan    2008/07/08

 1975    3     UF

 1956    0    Söderlund   2008/02/09

 1963    0.9   Wågerman    2010/07/30
 1958

 1957    0.9   Wågerman    2010/07/30

 1969    3     UF

       3     UF

 1962    0.9   Wågerman    2010/07/30


  ?    0.9   Wågerman    2010/07/30


  ?    0.9   Wågerman    2010/07/30

 1934    0.9   Wågerman    2010/07/30


 1936    3     UF

 1936    0.9   Wågerman    2010/07/30

 1939    3     UF


 [1939]   0.9   Wågerman    2010/07/30


 1939    0.9   Wågerman    2010/07/30

 1946    3     UF

 1946    0.9   Wågerman    2010/07/30

 1950    0.9   Wågerman    2010/07/30

 1963    0.9   Wågerman    2010/07/30

 1968    0.9   Wågerman    2010/07/30

 1973    0.9   Wågerman    2010/07/30

  ?    Gratis  Wågerman    2010/07/30
 ?   0.9   Wågerman     2010/07/30
1980   11   Trad-Älgflugan   2007/08/14
1947   3     UF

1947   0.9   Wågerman

1948   3      UF

1948   0.9   Wågerman
1949   3     UF

1952   3      UF

1949   3      UF
1952   3      UF


1952   3      UF


1955   3      UF

1963   20   Tradera Trulsen  2007/01/11
1944   30      UF      2007/10/12

1938   50   Tradera Thulin  2007/04/04

 UÅ   0.9   Wågerman     2010/07/30

1963   0.9   Wågerman     2010/07/30
     20     UF

1921   0    Söderlund    2008/04/18


 UÅ   0.9   Wågerman     2010/07/30

1954   0.9   Wågerman     2010/07/30
1967   3     UF


1944   3      UF


1946   5    Gengåvan    2010/07/20

1982   3      UF

        Tradera Ronny
1970   10    Nilsson    2007/01/11
    Lånad    Ullami

1973  Lånad    Ullami
                   glömt +
    3+3   UF + Gengåvan   2008-12-30

1956   3      UF
1976   3    Solareturen   2008/11/20

1942   10   Karlskoga Loppis  2009/04/18

1957   10    Gengåvan    2009/02/14
1971   3      UF

1969   0.9   Wågerman     2010/07/30

     3      UF

1945   0.9   Wågerman     2010/07/30

1956   3      UF

1958   3      UF

1962   0.9   Wågerman     2010/07/30

okänt  20
 1960    0.9    Wågerman    2010/07/30

 okänt  Minns ej   Tradera    2009/01/01

 1990

 1943    0    Söderlund   2008/02/09

 UÅ    0.9    Wågerman    2010/07/30

 1916    10    minns ej   2010/01/01

 1939    0.9    Wågerman    2010/07/30

 1943    0.9    Wågerman    2010/07/30

 1937    0.9    Wågerman    2010/07/30

 1940    0.9    Wågerman    2010/07/30

 1941    0.9    Wågerman    2010/07/30
 1978    10   Bra&Beg Öbro  2008/08/23
 1981   Lånad    Ullami

 1959    0.9    Wågerman    2010/07/30

 1963    0.9    Wågerman    2010/07/30


 1941    0.9    Wågerman    2010/07/30
            Tradera
 1952    29    Antikkulan   2007/07/24

 1949    0     UFFO     2010/10/13

 1968    0.9    Wågerman    2010/07/30

 okänt    0   Jan-Erik Rääf  2010/01/01
     20 av 70
 1942    kr      UF     2006/11/20

 1942    0.9    Wågerman    2010/07/30


      0 kr     UF     2007/02/12

 1946    3      UF

 1941    5    Gengåvan    2008/07/08

 1937    0.9    Wågerman    2010/07/30

 1938    0.9    Wågerman    2010/07/30
 1949    10    Gengåvan    2008/08/15

 1938    0.9    Wågerman    2010/07/30

 1939    0.9    Wågerman    2010/07/30

 1940    0.9    Wågerman    2010/07/30

1927 ev   3    Bra&Beg Öbro  2008/08/23

       3      UF

 1939    0.9    Wågerman

 1934    5    Gengåvan    2010/07/20

 1936    5    Gengåvan    2010/07/20


 1961    0.9    Wågerman    2010/07/30

 1950           ?

 1962    0.9    Wågerman    2010/07/30

 1978    15   Bra&Beg Öbro  2008/08/23
 1967,
 1968,        Nr 3 Myrorna Ö-
 1980    30      bro     2009/09/22

 1982    0.9   Wågerman    2010/07/30


 1944    0.9   Wågerman    2010/07/30


 1953     5    Gengåvan    2008/07/08


 1953    0.9   Wågerman    2010/07/30


  UÅ     0.9   Wågerman    2010/07/30

cirka 1970   1     Bollnäs    2007/08/17

 1961     0     UFFO     2010/10/13

 1937    Lånad    Ullami    2007/07/26

 1962    0.9   Wågerman    2010/07/30

 1972    0.9   Wågerman    2010/07/30

 1984    0.9   Wågerman    2010/07/30

 1939     5    Gengåvan    2010/07/20

 1942    0.9   Wågerman    2010/07/30
       100     UF

 1932    0.9   Wågerman    2010/07/30

 1932    0.9   Wågerman    2010/07/30

 1932    0.9   Wågerman    2010/07/30

 1933    0.9   Wågerman    2010/07/30

 1934    0.9   Wågerman    2010/07/30

 1935    0.9   Wågerman    2010/07/30

 1935    0.9   Wågerman    2010/07/30

 1935    0.9   Wågerman    2010/07/30
 1936     5    Gengåvan    2009/02/21

 1936    0.9   Wågerman    2010/07/30

 1937    0.9   Wågerman    2010/07/30
 1937     5    Gengåvan    2009/02/14

 1937    0.9   Wågerman    2010/07/30

 1938    0.9   Wågerman    2010/07/30

 1941    10   Bra&Beg Öbro   2008/08/23

 1941    0.9   Wågerman    2010/07/30

 1941    0.9   Wågerman    2010/07/30

 1942    0.9   Wågerman    2010/07/30

 1942    0.9   Wågerman    2010/07/30

 1942    0.9   Wågerman    2010/07/30

 1942    0.9   Wågerman    2010/07/30

 1943    0.9   Wågerman    2010/07/30

 1943    0.9   Wågerman    2010/07/30

 1945    0.9   Wågerman    2010/07/30
1946   0.9    Wågerman    2010/07/30
1946    3      UF

1946   0.9    Wågerman    2010/07/30

1946   0.9    Wågerman    2010/07/30
1947    3      UF

1946   0.9    Wågerman    2010/07/30

1947   0.9    Wågerman    2010/07/30

1947   0.9    Wågerman    2010/07/30

1947   0.9    Wågerman    2010/07/30

1949   0.9    Wågerman    2010/07/30

1953   0.9    Wågerman    2010/07/30

 1944   5    Gengåvan    2010/07/20
 1986   20   Gospelcenter   2007/10/27
 1989   20   Gospelcenter   2007/10/27
1970,
1972,
1976,
 1982   0    Rolf Linderius  2010/01/01


 UÅ    0.9    Wågerman    2010/07/30

 UÅ    0.9    Wågerman    2010/07/30

1963   0.9    Wågerman    2010/07/30

1965    3      UF

1969    3      UF

1937   0.9    Wågerman    2010/07/30

1925    5    Gengåvan    2010/07/20
1925   0.9    Wågerman    2010/07/30

1978   Lånad    Ullami

     0.9    Wågerman    2010/07/30

1966   0.9    Wågerman    2010/07/30

1967   0.9    Wågerman    2010/07/30
1943   25

1943   0.9    Wågerman    2010/07/30

1943    5    Gengåvan    2008/07/08
      3      UF

1969   0.9    Wågerman    2010/07/30

1956    5    Gengåvan    2008/07/08

      3      UF

1954    3      UF

1953    5    Gengåvan    2010/07/20

1950   0.9    Wågerman    2010/07/30

1953    5    Gengåvan    2010/07/20

1952   0.9    Wågerman    2010/07/30

1955    0.9   Wågerman    2010/07/30
    20 av 70
1955    kr      UF     2006/11/20

1947   0.9    Wågerman    2010/07/30
        1981    Lånad     Ullami

         1958    0.9    Wågerman     2010/07/30se/personer:

        Tryckår   Pris      Från      Datum

         1942    20    Myrorna Ö-bro   2009/09/22

         1968    30    Gospelcenter   2008/11/10
                   FA-Linde Lilian
               0     Wahlqvist    2009/09/23
         1911                   okänt

         1917                   okänt
         1929    25    Hjulsjö Antikv  2009/07/25
               10     Hjulsjö Lopp   2009/07/25
         1949    40      NA-PAN     2007/07/07


         1944    7.15   Hjulsjö Aug 2010  2010/08/07
         1939    23     Gospelcenter   2008/01/05

         1967                   okänt
               5     Hjulsjö Lopp   2009/07/25
                    Gåva från FH
         1915    1    Forshaga Kupan   2010/07/10
         1939    20    Leanders V-ås   2008/02/26
         1954    5      Gengåvan    2009/12/28
               5     Hjulsjö Lopp   2009/07/25
         1861    45    Tradera Hova   2007/06/17
                   FA-Linde Lilian
         1990     0     Wahlqvist    2009/09/23

         1913    7.15   Hjulsjö Aug 2010  2010/08/07


         1896         Ramnäs församl   2010/05/27

         1907    20      Hjulsjö    2007/07/28
               10     Hjulsjö Lopp   2009/07/25
               20     Hjulsjö Lopp   2009/07/25

         1946    15.25   Hjulsjö 2010   2010/07/11
         1974    27    Gospelcenter   2008/01/05
         2002     0    Folke Öberg    2008/06/09

         1916    20    Leanders V-ås   2008/02/26

         1958    20     Bergman     2010/02/23
         1970    55
         1970    55
         1927    0      Söderlund    2008/02/09

         2004     0      Tubaist

         1957    15.25    Hjulsjö 2010   2010/07/11
         1940    50    Tradera Thulin  2007/04/04

         1845     0    Ramnäs församl   2010/05/27


        före 1883   0     Gunilla H    2008/09/05

         1973     30    Leanders V-ås   2008/02/26
         1967   Minns ej

         1980     0      UFFO     2010/10/13

         1984    7.15   Hjulsjö Aug 2010  2010/08/07

         1981    15    Gospelcenter   2007/10/27

         1985     0     Söderlund    2008/02/09

         1985     0     Söderlund    2008/02/09
 1985    0     Söderlund     2008/02/09
 1929    30    Gospelcenter    2008/01/05

 1951    50    Tradera Hova    2006/12/01
 1967    27    Gospelcenter    2008/01/05

eft 1960  45

 1955    17      UFFO      2007/07/28

 1902    4    Leanders V-ås   2008/02/26

 1934    0    Söderlund     2008/02/09
          FA-Linde Lilian
 2006    0    Wahlqvist     2009/09/23

 1982    7.15  Hjulsjö Aug 2010  2010/08/07

 1931    15    Bra&Beg Öbro    2008/08/23

 1931    15    Bra&Beg Öbro    2008/08/23

 1883    30     G-hyttan     2007/07/23
 1950    20     Hjulsjö     2007/07/28

 1948    0     Söderlund    2008/02/09
 1983    0     Transchell    2005/05/01

 1921    20     Hjulsjö     2007/07/28

 1966    0     Söderlund    2008/02/09
 1986    35
 1951    30    Gospelcenter    2007/08/10

 1937    20   Myrorna Karlstad  2010/10/18
       35
 1985   Lånad    Ullami     2006/08/01
          Gospelcenter &   2008-01-05
 1938   30 + 0   Söderlund    2008-02-09
 1972    10   Bra&Beg Öbro    2008/08/23

 1953    20    Hjulsjö 2008   2008/08/16
 1979   15.25   Hjulsjö 2010   2010/07/11

 1945    30    Leanders V-ås   2008/10/11


 1974    80      UF

 1931    1   Kupan Forshaga   2010/09/17

 1924    5               okänt
 1945    100            2007 eller 2008

 1923    20    Tradera Pixbo   2008/04/02

 1967    40     Kungälv


 1947    20    Hjulsjö 2006
 2007    0              2008/02/02


 1964    0      UFFO      2010/10/13


 2004    0    Gåva Wendt     2008/05/01
      20    Hjulsjö Lopp    2009/07/25
 1952    40     Uddevalla    2007/07/19
      20    Hjulsjö Lopp    2009/07/25
           Gengåvan.
 1997    10    Gåva från FH    2010/07/23

                      okänt

 1945    20    Stig Lundqvist   2010/10/21
1984  7.15  Hjulsjö Aug 2010  2010/08/07

         Kleynes
1989  20    antikvariat   2009/12/28
         Gengåvan.
2003  30   Gåva från FH   2010/07/23

1971  12.5   Leanders V-ås   2008/02/26

1921  7.15  Hjulsjö Aug 2010  2010/08/07

1921  7.15  Hjulsjö Aug 2010  2010/08/07


1896  14   Axel Hellman   2007/07/19


1896  14   Axel Hellman   2007/07/19


1933                okänt
1977  20    Hjulsjö 2006


1901  30   Smedjebacken   2007/08/18
1900  75    Kungälv

2006  0     Hemsjö     2008/02/24


1977  50   Tradera Thulin  2006/12/29
1944  15.25   Hjulsjö 2010   2010/07/11

1912  1    Solareturen   2009/01/02
         Vetenskaps-
1941  100    societeten   2008/05/10

1960  72   Leanders V-ås   2008/02/26
1941  30    Gospelcenter   2008/01/05
1956  25   Leanders V-ås   2008/02/26

1878  15.25   Hjulsjö 2010   2010/07/11

1878  15.25   Hjulsjö 2010   2010/07/11
1930   0    Söderlund    2008/04/18


1939  20   Hjulsjö 2006
1929  20   Leanders V-ås   2008/02/26
1939  40    Gengåvan     2010/05/01
        FA-Linde Lilian
1939       Wahlqvist    2009/09/23
        FA-Linde Lilian
1929       Wahlqvist    2009/09/23
1741  40
1977  60    Sola Fide    2007/05/14

         Gengåvan.
1926  15   Gåva från FH   2010/07/24

    20    Gengåvan    2009/01/01
1960  5     Loppis

1935  0   Fredrik Haeffner  2008/11/21
1942  20   Leanders V-ås   2008/10/11


1986  10     Rättvik    2009/03/12

1960  14   Axel Hellman   2007/07/19
    20   Hjulsjö Lopp   2009/07/25

1921  2.5     Nora     2006/09/01

1937  15.25   Hjulsjö 2010   2010/07/11
1962   7.15   Hjulsjö Aug 2010   2010/08/07
1961  15.25    Hjulsjö 2010    2010/07/11

1953   20      Bergman     2010/02/23

1989   30
     10     Hjulsjö Lopp    2009/07/25

1907   50    Tradera Thulin   2006/12/20
1971   25

1932   35    Leanders V-ås    2008/02/26

1988   10    Östmarkloppis    2010/07/23
1953   25    Gospelcenter    2008/01/05
1922   36     Hargshamn

           Kleynes
1948   120     antikvariat    2009/12/28
           Tradera
1868   37     sos1/Linde    2010/10/21
     10     Hjulsjö Lopp    2009/07/25


1952  7.15   Hjulsjö Aug 2010   2010/08/07


1964                   okänt


1924   10     Solareturen    2009/01/01

     20     Hjulsjö Lopp    2009/07/25
     10     Hjulsjö Lopp    2009/07/25

1926  Minns ej            2010/01/01

1961   0       UFFO      2010/10/13
1953   50      UFFO      2007/07/28
1944   50      UFFO      2007/08/15
1946   50    Tradera Thulin   2007/04/04
1951   30     Gospelcenter    2008/01/05
           Gengåvan.
1952   10     Gåva från FH    2010/07/24
1931  15.25    Hjulsjö 2010    2010/07/11

1931   20     Hjulsjö 2006


1931   40               okänt
1937   25     Gospelcenter    2007/08/10

1937   20      Bergman     2010/02/23


1840   50    Tradera Litteraten  2007/12/28
1980   35     Gospelcenter    2007/08/10

1970   0     Hjulsjö 2006
1932   10    Leanders V-ås    2008/02/26

1966   5      Solareturen    2010/10/11
1952  30+40    Kungälv + NA    06 + 7/7 07


1871   60     Trad-Hova     2007/04/16

1995
1955   25      Kungälv

1917  17.5    Leanders V-ås    2008/02/26

           Kleynes
1966   30     antikvariat    2009/12/28

          Ramsbergs
2006  Lånad    församling     2006/07/01
1944   75

1959   100
1959   30   Leanders V-ås   2008/02/26
1964  200
1959   40   Gospelcenter   2008/01/05

1960  7.15  Hjulsjö Aug 2010  2010/08/07
     17    Gospelcenter   2007/08/10

1936   20    Bergman     2010/02/23
1957   20    Hjulsjö     2007/07/28
1919   12   Gospelcenter   2007/08/10
1987   30     UF
1942   27   Gospelcenter   2007/08/10

1995   20    Hjulsjö 20061989   0    Gåva Wendt    2008/05/01
     20    Hjulsjö Lopp   2009/07/25

1995   0     Rättvik    2009/03/13
1933   25   Leanders V-ås   2008/02/26
2005   15   Östmarkloppis   2010/07/23

 1957  15.25   Hjulsjö 2010   2010/07/11
1929,
1930,      Gåva från FH
 1933  3   Forshaga Kupan   2010/07/10


1882  12.5   Leanders V-ås   2008/02/26
1954   30    Gospelcenter   2007/08/10


1953   20    Gengåvan    2008/07/08
          Charles
okänt  0    Hendrickson   2008/10/06

1986   35    Gospelcenter   2007/10/27
1972   30    Gospelcenter   2007/10/27
1958   29    Gospelcenter   2007/10/27
1971   15   Leanders V-ås   2008/02/26

1943  2:50  Tradera Mossan   2008/01/07

1948   17     UFFO     2007/07/28

1951        Ev Lyktan    2006/10/27
1930   40
          Kleynes
1955   90    antikvariat   2009/12/28
1951  150

         Gåva från FH
1948   30    Gengåvan     2010/03/06
1933  15.25  Hjulsjö 2010   2010/07/11

1926   50   Tradera Thulin  2007/04/04
1959   75
1946   60
         Gåva från FH
1928   1   Forshaga Kupan   2010/07/10
1954   60     Kungälv

1951   46   Tradera Claus   2007/02/12
1895   4    Leanders V-ås   2008/02/26
1972   26    Trad-Glitter   2007/04/21

1949   40   Gospelcenter   2007/08/10
1953   14   Axel Hellman   2007/07/19

1963   30   Myrorna Karlstad  2010/10/18

1972   30   Myrorna Karlstad  2010/10/18


1945   10   Leanders V-ås   2008/02/26

1876   20
         1936  40     NA-PAN     2007/07/07
         1940  40     NA-PAN     2007/07/07
         1943  40     NA-PAN     2007/07/07


         1960  20    Bergman     2010/02/23
         1933  3.25  Leanders V-ås   2008/02/26
         1940  25      UF      2007/02/12
         1945  25      UF      2007/02/12
         1955  10   Tradera Ellen   2007/12/06
                  Charles
         2004   0   Hendrickson    2008/10/06
                 FA-Linde Lilian
         1937   0    Wahlqvist    2009/09/23

         1942  40     NA-PAN     2007/07/07

         1952  15.25   Hjulsjö 2010   2010/07/11

         2004  40     Gränna     2007/07/14

         1931  54    Hargshamn
                  Kleynes
         1932  40    antikvariat   2009/12/28
         1928  25   Gospelcenter   2010/05/21

         1939  20   Bra&Beg Öbro    2008/08/23
                 Hjulsjö 2006   2006-07-15,
         1940  20+20  Bra&Beg Öbro    2008-08-23
         1960   50    Bokrävens    2008/02/12
         1961   25   Gospelcenter    2007/10/27
         1959   5    Solareturen    2010/09/24
         1976   27   Gospelcenter    2007/10/27

         1937  2    Leanders V-ås   2008/02/26
         1987  25   Leanders V-ås   2008/02/26

         1959  10    Solareturen   2010/09/24

         1950   5     Viker     2007/09/02

         1990  50   Gospelcenter   2008/11/10

         1935  20   Hjulsjö 2006
                  Gengåvan.
         1952  15   Gåva från FH   2010/07/24


         1983  20    Hjulsjö 2008   2008/08/16
             20    Hjulsjö Lopp   2009/07/25

         1987  7.5  Leanders V-ås   2008/02/26
         1973  50   Tradera Thulin   2007/04/04
                 FA-Linde Lilian
              0    Wahlqvist    2009/09/23

         1944  7.15  Hjulsjö Aug 2010  2010/08/07

         1980  7.15  Hjulsjö Aug 2010  2010/08/07

         1960  17     UFFO     2007/07/28
ömt stryka här)


       Tryckår  Pris             Införd

       före 1767               2010/06/23
        1814
        1816
         1902               2010/06/23
 1903              2010/06/23

 1986
 1934
 1983              2010/06/23

 1909

 1923

1976-1977
 1787

 1859

1852-1856             2010/06/23

 1871              2010/06/23

 1859

 1877
      (gick för
 1829     84)
 1872              (se innehav)

 1793

 1733?
1880-83
 1898         Läsaren
 1924         Läsaren

 1930         Läsaren
 1877

 1908
 1887         Läsaren
 2002
 1919

 1944
 1891

 1902
      (gick för
 okänt    72)        2007/12/30
 1906

 1904 1891         Läsaren

 1956

 1846              2010/06/23
 1990
 1901         Läsaren
 1951
 1888         Läsaren

 1990              2010/06/23

 1877


 1894
  1911
  1929
  1934
  1914
  1856
1945 och
  2003              2010/10/24
  1894
  1886        Läsaren
före 1957

före 1957

 1998
 1910         Läsaren
 1936
 1961
 1901-
1912 &
 1921               2010/06/23

 1959        Läsaren
 1918
 1933        Läsaren
 1897


 1880

 1941
 1922
       Åter-
 1903   lämnad  Maj-Britt
 1890        Läsaren
 1892

 1957        Läsaren

  ny
 1878
 1798

 1941        Läsaren
 1914        Läsaren
 1990

 1917
 1910
 1911
 1918

 1092


 1896               2010/06/23

 2005
           Charles
 1865    0   Hendrickson  2008/10/06

 1890        Läsaren

 1890
 1875


 1726
 1881
 1886        Läsaren


 1968


 okänt
  1881
 1949 &
  1952
före 1957
före 1957

 1908 1895   Läsaren
 1920


 1928   Läsaren
 2003


  2003
före 1957
  1945
  1975
 1961
 &1970
 1857
 1906        2010/06/23 1919   Läsaren
 1930
 1926
 1929   Läsaren
 1885   Läsaren

 1952

 1977

 1943   Läsaren

 1943
 1945
 1966
 1814
 1975

 1890
1910 &
 1913
 1907
 2004
 1939

         Charles
 1912   0  Hendrickson  2008/10/06
 1918       Läsaren


 2006


 1877             2010/06/23

 1879             2010/06/23
 1884

 1891

 1893

 1920
 1912
 1919
 1965
 1905
 senast
 1931

 1897


 1925

 1844

 1951


 1964   15    UF
 1894


 1826
 2002

  1978
före 1957
  1884      Läsaren

 1889,
  1890      Läsaren
 (1861)
  1875      Läsaren

 1883
 2005
 (1919)
 1920      Läsaren
 1926

 1934

 1915

 1936
 1980      Läsaren

 (1899)
 1935
 1936
 1965
 1910

 1929
 1948
 1865
         Charles
 1880   0  Hendrickson  2008/10/06

 1948
 1817
 1870
 1918

 2004

 1860


 1862
 1992
 1880      Läsaren
 1883
 1921      Läsaren
 1864
 1900            2010/06/23
 1882

         Charles
 1859   0  Hendrickson  2008/10/06

1882-1892           2010/06/23

 1795

 1806

 1938

 1876,
 1882      Läsaren

 1866

 1914      Läsaren


 1909 &
 1922

 1904

 1778 1942
 1964


 1979
 1991

 1993


 1890
 1915
 1913


 1922
1948 och
 1977
 1977

 1937
 1877,
 1893
 1921
 1981

 1963     0.9     Wågerman     2010/07/30
 1918           Läsaren

                      2010/10/13
 1983

 1876
 1945
 1998

före 1957

  1904
före 1957

 1882

 1857
 1896
 1905,
 1907,
 1942,
 1980           Läsaren
 1961                   2010/10/13

 1930           Läsaren
 1944
 1934

 1961

 1929

 1934
 1927           Läsaren
      (gick för
  1942    58)   Missad på Tradera  2007/12/15
före 1957
före 1957


 1951,
 1965           Läsaren

1981-1983
 1951           Läsaren

 1935           Läsaren

 1986
 1868
 1900


 1918

 1935    Förlorade  Missad på Tradera  2007/04/20


 1986

 1928
 1965 ?


1959-1968

 1985
 1908
 1920          Örebro Univers

1914-1917
  1863           Läsaren
 fram till
 60-talet
 18xx,
 1905,
  1925
  1897

  uå
  uå
 1980 &
 1988

  2006
 1948,
  1953
  1922

 1929
                       2010/06/23
 1899

 1943

 1915

 1900,
  1921           Läsaren
  1932
  1910           Läsaren
  1957           Läsaren
  1928
       100 -
 1923    Bodafors
 1892            Läsaren
 1968     50      Läsaren

 1944          Läsaren & Virsbo


 1959
 1915
 1919
 1919
 1871 -
 1879


 1887                    2010/06/23
 1874 -
 1876
 1978
 1916
                  2010/06/23
1938

1956                2010/06/23

1910                2010/06/23
1971
1997


    (gick för
2000   67)            2008/01/05

2004

1865

1961        V.Ämtervik
    (gick för
1888   182)            2007/12/29

1979

1978

1895  150/180

1868        Örebro Univers

1992


1916
1958

    (gick för
2001   125)            2008/01/16
1884


1965
1878

1962
1871        Örebro Univers


1954                2010/10/24
1942
1997                2010/06/23
1927                2010/06/23


1911
1938                2010/06/23
1917                2008/01/05

1979
1976

1924

1949                2010/10/24
1915
      1934

      1926
      1979rönbo finns:
     Tryckår   Pris
      1913

      1909


litteraturen:
      Årtal   Pris     Från      Datum

            35   Tradera - myvyk  2006/11/11


            10   Tradera Mårten   2006/12/02
            35
            20
            10
           10+0

            15
      1937    10    Gengåvan    2008/12/30

      1872    29    Gengåvan    2008/12/30

     1891-1894  0   Barbro Söderlund  2008/09/24

      1883    14    Axel Hellman   2007/07/19

            20    Hjulsjö Lopp   2009/07/25
                Gåva från FH
      1892    1   Forshaga Kupan   2010/07/10
      1902    25    Gospelcenter   2010/05/21
      1913   7.15    Lima-Harry   2009/03/13
                Gåva från FH
      1920    1   Forshaga Kupan   2010/07/10
      1923    30   Tradera Yaxon   2008/01/02

     1924-1925  15.25   Hjulsjö 2010   2010/07/11

     1930-1931  20    Solareturen   2009/12/11
      1953    10    Gengåvan    2008/07/08
                Gåva från FH
      1940    1   Forshaga Kupan   2010/07/10
      1868    25    Tradera Aryd   2010/10/03

      1953   7.15  Hjulsjö Aug 2010  2010/08/07

      1930    20    Hjulsjö 2008   2008/08/16

      1893   7.15   Lima-Harry    2009/03/13
         Gåva från FH
 1928  7.70   Gullsbyloppis   2010/07/23
 1907   0    Söderlund     2008/02/09

 1951   20   Myrorna Karlstad  2010/10/18

 1928   1   Kupan Forshaga   2010/09/17


 1889  15.25   Hjulsjö 2010   2010/07/11
 1902        Minns ej    2010/01/01
 1901   40     Gränna     2007/07/13
 1905   30     Gränna     2007/07/13
 1906   40     Gränna     2007/07/13
 1929   10
 1814   15   Leanders V-ås   2008/02/26

 1855   0    Eric Söderlund   2009/08/09
 1924   10   Fotocentralen   2007/08/17
 1895   0     Söderlund    2008/02/09

 1844   0   Barbro Söderlund  2008/09/24
 1954   30

 1929   30      UF      2007/02/12
          Ingebjörg
 1935   0    Karlsson Virsbo  2008/11/02
 1938   0    Eric Söderlund   2009/08/09
 1939   0    Eric Söderlund   2009/08/09
 1976   5     Gengåvan     2008/07/08

 1896   10     Tradera    ca 2008-06-09
 1862   0   Barbro Söderlund  2008/09/24
 1969   20     Gränna     2007/07/13

 1920   10   Leanders V-ås   2008/02/26

 1936  7.25   Lima-Harry    2009/03/13
 1948   30   Gospelcenter    2007/10/27
 1906   10   Fotocentralen   2007/08/09
 1910   30      UF      2007/02/12

 1887   0    Sam Götefelt    2008/10/06
         Gåva från FH
 1909   1   Forshaga Kupan   2010/07/10


 1948   20   Hjulsjö Loppis   2009/08/16


 1955   10      UF

 1980   Arv    Trancel     2006/03/01
 1979   1   Kupan Forshaga   2010/09/17

 1954   25    Söderström    2008/09/20

 1975   20    Hjulsjö 2008   2008/08/16
 1964        Minns ej    2010/01/01

 1884   14    Axel Hellman   2007/07/19

 1949  15.25  Hjulsjö 2010    2010/07/11
1927 &      Gåva från FH
 1928  7.70   Gullsbyloppis   2010/07/23
 1925   1    Solareturen    2009/01/02
1894  en av tre  Tradera Orebro    2007/02/20
                     2007-10-12
          UF+Gengåvan+     2008-12-30
1940  20+5+0    ev FA-Linde     2009-09-23
1884   7.25     Lima-Harry     2009/03/13
           Gåva från FH
1927    1    Forshaga Kupan    2010/07/10

1937   7.15   Hjulsjö Aug 2010   2010/08/07

1938    10     Lindesberg     2008/08/18

1948   7.15   Hjulsjö Aug 2010   2010/08/07

1949   7.15   Hjulsjö Aug 2010   2010/08/07

1950   7.15   Hjulsjö Aug 2010   2010/08/07

1909    10     Leanders V-ås    2008/02/26

1871   7.15     Lima-Harry     2009/03/13
1982    20     Gospelcenter    2008/01/05

1881    30      G-hyttan     2007/07/23
1912   7.15     Lima-Harry     2009/03/13
1924    5     Forshaga Loppis   2009/05/09
1958    10     Solareturen    2010/05/21
1922    10     Fotocentralen    2007/08/17

1922    10     Café Lyktan    2009/01/14

1933    25     Söderström     2008/09/20
1958    25     Söderström     2008/09/20

          Göran Andersson
1938    0       Ö-vik      2009/10/21
1950    5      Gengåvan       15 n ov
1902    1     Solareturen     2009/01/02

1870    14     Axel Hellman    2007/07/19


1929    14     Axel Hellman    2007/07/19

1777    14     Axel Hellman    2007/07/19
1923    14     Axel Hellman    2007/07/19
1896    10     Fotocentralen    2007/08/17


1873   7.15     Lima-Harry     2009/03/13

1882    20
1843    20      Bergman      2010/02/23

1905    0    Barbro Söderlund   2008/09/24
okänt   30      Bokrävens     2008/02/12
           Gåva från FH
1967    1     Forshaga Kupan    2010/07/10

1922    10     Fotocentralen    2007/08/09


1920   2.5       Nora      2006/09/01

1955    20    Myrorna Karlstad   2010/10/18
1921    5     Solareturen     2009/10/02
1966          Minns ej     2010/01/01

1941   7.15   Hjulsjö Aug 2010   2010/08/07

1884   7.25     Lima-Harry     2009/03/13

      20     Hjulsjö Lopp    2009/07/25

      35    Hjulsjö Antikvariat  2009/07/25
 1902   7.15    Lima-Harry   2009/03/13

 1933   20   Tradera FourFeet  2007/12/15

 1958   20     Hjulsjö    2007/07/28
 1925         Minns ej    2010/01/01

 1947   10   Gammelbo Loppis  2010/07/18
          FA-Linde Lilian
 1942    0    Wahlqvist    2009/09/23

          Göran Andersson
 1912    0     Ö-vik     2009/10/21

 1882    10    Fotocentralen  2007/08/09
1927 &        Gåva från FH
 1928   7.70   Gullsbyloppis  2010/07/23

 1980   20   Myrorna Karlstad  2010/10/18
 1929   14   Axel Hellman   2007/07/19
 1913   14   Axel Hellman   2007/07/19


 1908   15.25   Hjulsjö 2010   2010/07/11
           Gåva från FH
 1927   7.70   Gullsbyloppis  2010/07/23

           Gåva från FH
 1927   7.70   Gullsbyloppis  2010/07/23


           Gåva från FH
 1928   7.70   Gullsbyloppis  2010/07/23
 1921   10    Fotocentralen  2007/08/17

          Göran Andersson
 1929    0     Ö-vik     2009/10/21

 1992    0     Rättvik    2009/03/13
 1849   10    Köpmanbro    2009/07/04
      5    Hjulsjö Lopp   2009/07/25

1930 +       Tradera Zugg +   2007-09-08
 1932   20+12  Tradera Penny   2008-02-03
 1954    5    Gengåvan    2009/02/14
 1926   15.25   Hjulsjö 2010   2010/07/11


 1928   15.25   Hjulsjö 2010   2010/07/11

 1864   40    Fotocentralen  2007/08/17


 1929   20   Myrorna Karlstad  2010/10/18

           Gåva från FH
 1928   7.70   Gullsbyloppis  2010/07/23

 1895    0    Köpmanbro    2009/07/04


 1963    0    Söderlund    2008/02/09

 1909   20     Bergman    2010/02/23

 1925   14    Axel Hellman   2007/07/19


          Skagshamn/Övik -
          Göran Andersson
 1910   0   (Gunnar Wikmark)  2009/10/05
 1834   14    Axel Hellman   2007/07/19
1994 och
 1997    2   Kupan Forshaga  2010/09/17
1979    4    Kupan Forshaga   2010/09/17
1946   7.5    Leanders V-ås   2008/02/26

1962    15     Gengåvan    2008/07/08
1915    0     Hjulsjö 2006
1917    5      Gengåvan    2008/12/30
           Gåva från FH
1903    30    Forshaga Loppis  2010/07/10
1896    5       Viker     2007/09/02

1909    0    Barbro Söderlund  2008/09/24           Gåva från FH
1928   23.10    Gullsbyloppis   2010/07/23
1942   10     Kopparberg    2007/08/11

1944    30      Gränna     2007/07/09

1912          Minns ej    2010/01/01
1913    25     Gospelcenter   2010/05/21
1892                  2008/02/03
           Gåva från FH
1928   7.70    Gullsbyloppis   2010/07/23

1878    0    Barbro Söderlund  2008/09/24
1960    14     Axel Hellman   2007/07/19


1906    10    Gammelbo Loppis  2009/08/12

1904    10
1884    80      Gränna     2007/07/13
      20    Tradera Majja   2006/10/16

1943    0     Tradera Miulo   2007/12/08

1944    0     Tradera Miulo   2007/12/08
1784    20     Bergman     2010/02/23
1934    10    Tradera Giggi   2008/02/08
okänt   5     Trad-Plutten   2007/04/20

1910    14     Axel Hellman   2007/07/19

1854    40    Leanders V-ås   2008/10/11

1907    0    Barbro Söderlund  2008/09/24

1924    20    Leanders V-ås   2008/02/26
1887  en av tre  Tradera Orebro   2007/02/20

1922   15.25    Hjulsjö 2010   2010/07/11


1900    20     Hjulsjö 2006


            Gengåvan.
1910    25     Gåva från FH   2010/07/24

           Gåva från FH
1920    1    Forshaga Kupan   2010/07/10

           Gåva från FH
1928   7.70    Gullsbyloppis   2010/07/23

           Gåva från FH
1926   7.70    Gullsbyloppis  2010/07/23
1936   4.75    Leanders V-ås   2008/02/26

1919    0     Eric Söderlund   minns ej
1989    25     Söderström    2008/09/20
1921       Minns ej    2010/01/01

1979  7.15  Hjulsjö Aug 2010  2010/08/07
1898  20   Gospelcenter   2010/05/21
1906  10   Fotocentralen   2007/08/17

1911  20   Hjulsjö Loppis  2009/08/16
1947  0    Söderlund    2008/02/09
1884  10   Fotocentralen   2007/08/17
1915  5   Bra&Beg Öbro   2008/08/23
1946  7.25   Lima-Harry    2009/03/13

       Göran Andersson
1946  0     Ö-vik     2009/10/21
vle. Verkade för införandet
juni 2005 började jag
 förlänga lånet två gånger
vig tid. Nu händer det att

								
To top