Rezultati

Document Sample
Rezultati Powered By Docstoc
					PISMENI DEO ISPITA IZ PREDMETA NEMAČKI JEZIK“A2”,
održan 22. 08. 2011. godine, položili su sledeći studenti:
R.     Ime i prezime      Br. indeksa     Bodovi    Okvirna ocena
br.                           (poeni)

 1.    Davor Gavranović      236/2009      16        8

 2.    Tatjana Lazarević      255/2008      11        6-PISMENI DEO ISPITA IZ PREDMETA NEMAČKI                   JEZIK
“B2“održan 22. 08. 2011. godine, položili su sledeći studenti:
R.     Ime i prezime      Br.indeksa     Bodovi    Okvirna ocena
br.                           (poeni)

 1.    Marjan Petrović      312/2008      22.5        6

 2.    Jovan Despotović      317/2008      23.5        6PISMENI DEO ISPITA IZ PREDMETA NEMAČKI                   JEZIK
“B3“održan 22. 08. 2011. godine, položili su sledeći studenti:
R.     Ime i prezime      Br.indeksa     Bodovi    Okvirna ocena
br.                           (poeni)

 1.     Dejana Kozić       81/2008       26        7Važno obaveštenje:

Usmeni deo ispita za sve grupe biće održan u sredu, 31. 08. 2011. od 10h u učionici 1
ili kabinetu predmetnog nastavnika.

Predmetni nastavnik,

Ivana Stojanović

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:2
posted:11/12/2012
language:Unknown
pages:1