Docstoc

razvoj_ega.pp

Document Sample
razvoj_ega.pp Powered By Docstoc
					Razvoj EGA


  Petar Nastasic
The Ego and the Id,Freud (1926) , a
……vrlo brzo zatim……………
Inhibitions, Symptoms, and Anxiety ,Freud,1926.

 U ovom eseju Frojd je revidirao svoju teoriju o
 anksioznosti i opisao Ego kao konstrukt sa mnogo
 vise snage
 Umesto pasivne i striktno reaktivne strukture na
 impulse Ida, - Ego se opisuje kao dostojna
 protivteza Idu, odgovorna za kontrolu
 impulsa,
 Tkodje, i kao integrisuci cinilac individualnog
 funkcionisanja u jednu koherentnu celinu
Heinz Hartmann (1934,1937,1958)
 ego funkcije
 teorija adaptacije

 “Hartman je snazno uticao na tok psihoanalize,
 zapocevsi kljucna istrazivanja o sustinskim
 procesima i promenama tokom normalnog
 razvoja.Hartmanovi doprinosi prosiruju polje
 interesovanja psihoanalize, sa psihopatologije, na
 opsti razvoj pojedinca, sa izolovanog samodovoljnog
 terapijskog metoda na sveobuhvatu naucnu
 disciplinu”
           (Mitchell&Black,1995),p.35
Po Hartmanovom modelu

 Sastojci Ega i Ida su prisutni na rodjenju u
 vidu jednog nediferenciranog matriksa. Normativni konflikti sa okruzenjem
 razdvajaju Ego od Ida.
…..Naime,
 bebu ocekuje iskustvo/dozivljaj izvesnog
 stepena frustracije kada njena/njegova majka
 ne obezbedi potpuno i brzo zadovoljenje.
 Fakticki,to je prapocetak diferencijacije
 tj. ako beba dobija totalno zadovoljenje, tada
 ne bi imala neku potrebu da diferencira sebe
 od drugih, ne bi tezila autonomiji,
 ukratko, ne bi bilo potrebe za Egom
Hartmann, (1958)
….veruje da se unutar Ega nalaze urodjeni
 kapaciteti za percepciju, paznju, pamcenje,
 koncentraciju, motornu koordinaciju, govor

 Pod normalnim uslovima – uz tzv.“ocekivano
 okruzenje” – ovi se kapaciteti razvijaju u ego
 funkcije , koje su autonomne od libidinalnih I
 agresivnih impulsa; dakle, nisu proizvod
 frustracija i konflikta (kao sto je tvrdio Freud,1911)
Hartmann smatra…..
…..da su konflikti deo ljudskog zivota u procesu
 razvoja, - tako da Ego razvija odredjene funkcije
 koje cesto postaju konfliktne u odnosu na
 agresivne i libidinalne impulse
Prema Hartmanu
….zadatak psihoanalize je da neutralise
 konfliktogene impulse i
….da siri zonu Ego funkcija slobodnu od
 konflikta

 Baveci se time Hartman veruje da
 psihoanaliza moze olaksati adaptaciju
 pojedinca na njegovo/njeno okruzenje
Hartman&sar.
Dakle,
 pojedinac je u interakciji sa spoljnim
 svetom, a isto tako reaguje na
 unutrasnje snage

 konstrukt Ego koristi se da bi se objasnilo
 kako pojedinac ostvaruje celovitost tih
 interakicja kroz razlicite i brojne Ego
 funkcije
Rene Spitz je nastavljac Hartmana
…i on je jos detaljnije elaborirao razvoj Ega.

Uloge percepcije kod malog deteta.


 Za bebu su sve senzcije visceralne i slabo su
 diferencirane u odnosu:
 Ego i drugi ; unutrasnjost i spoljasnjost
……..

Dakle,
 osecaji su u pocetku fuzionisani;
 ili su vrlo siromasno diskriminisani jedan od
 drugog
 Ili su svi dobri ili su svi losi i
 vrlo su intenzivni
 Iskustvo dozivljaja sa majkom, dopusta neki
 stepen oblikovanja i razlikovanja , u
 intenzitetu.
 Ponovljena iskustva uspostavljaju tragove
 pamcenja.
 Interakcija sa majkom dopusta detetu da
 stavi pamcenje u rad i u sluzbu ega;
…………


 On/Ona uci da  postane (da se stvori) i
 dejstvuje u svom svetu, a ne samo da bude
 pasivni prijemnik poklona ili bola.
Spitz je identifikovao tri
organizaciona principa u razvoju Ega

1. Reakcija smehom (smiling response) obicno na
  uzrastu od 3 meseca,dete pocinje da se smeje u
  prisustvu prijatnog stimulusa.
 Pojedinacni perceptivni oblik najranijeg zivota
  zamenjuje osnovnu/visceralnu percepciju, - stvara
  se najranija separacija spoljasnjost od
  unutrasnjosti.
 Prepoznavanje specificnog lica je ocigledno znak
  uspostavljanja tragova pamcenja.
……………….
 Sposobnost da se poveze sadasnjost sa
 pamcenjem prijatnosti u proslosti je -
 manifestacija sposobnosti da se formiraju
 asocijacije/povezivanja
 .Rudimentarni ego je sposoban da se pomeri
 sa pasivnog i slucajnog ponasanja ka
 aktivnom i neposrednom..
 Odavde pocinju socijalne relacije
2. Anksioznost u prisustvu stranca

 oko uzrasta od 8 meseci, najveci broj dece
 izrazava stres u prisustvu nepoznate osobe.
 ova osobina/reakcija je moguca zato sto
 dete u tom uzrastu moze da specifikuje
 afektivne veze prema bliskim osobama I
 razlikuje ih od veze sa strancima
…….
 Ta, anksioznost nije dugotrajna vec je to
 samo jedan neizbezan prolazni odgovor na
 prisutan stres, ali
 on ima signalnu funkciju.
 Cak I kada stranac ne nanosi bol ili
 neprijatnost/nelagodnost,
 mladi Ego, dozivi anksioznost kao signal da
 je nekakav bol/nevolja moze biti moguca u
 bliskoj buducnosti
3. Semanticka komunikacija
– najveci broj dece moze uspostaviti govornu
  funkciju na uzrastu od 1 godine,
- ali ni sest meseci kasnije ne mogu uspesno
  formulisati reci sa specificnim intencijama/
  namerama da komuniciraju sa drugim.

- Jedan od najranijih nacina za ovu
 funkciju komuniciranja sa drugima je
 “NE” .
………

- Ucinivsi to NE, dete preduzima prvi korak u
 “identifikaciji sa agresorom”, okrecuci svoju
 pasivnost u aktivnu kontrolu.
- Uceci da komunicira govorom, dete se
 odrice fantazma o savrsenoj neverbalno
 komunikaciji.
 - Cineci tako, dete preduzima prvi korak
 prema punom socijalnom zivotu.
Ali treba znati da Ego nije samo
psiholoski konstrukt
…vec se on sagledava i kroz nagonski model, -
 tacnije kao sagledava se I kao- vitalan i organski entitet tj
 bioloska struktura koja raste i koji se menja
 cak i u odrasllom zivotu
………… A,

…………….od momenta kada su elementi
 okruzenja stavljeni u akciju oni imaju
 znacajno mesto u daljem toku i postaju
 kljucni u formiranju Ega,
….postaje jasno da oni nastavljaju da vrse
 uticaj na Ego dugo i posle detinjstva
…Ego je i interakcijski entitet
U zakljucku,


 Ego je psiholoski konstrukt


 Ego je bioloska/organska struktura


 Ego je interakcijski entitet
TEORIJA OBJEKTINIH ODNOSA


….…objasnjava razvojni proces tokom
 humanih relacija u odrastanju deteta


 kroz analiziranje,  kako se
 strukturisu unutrasnji reprezentanti
 Ega i drugih objekata oko subjekta
Teorija objektnih odnosa
..predstavlja razradu i razvoj koncepta o
 unutrasnjim reprezentantima
 (“introjekti”; self i objekt reprezentacija”..,
  “internalizacija selfa i drugih”),

 Prva razmatranja je zapoceo Frojd, ali je
 ovu teoriju detaljno razradila
 Melanija Klajn
     0N e d i f e r e n c i r a n a s v e s t
(fuzionisane,nediskriminisane,intenzivne senzacije, savrsena
neverbalna komunikacija)

• instinktivne nesvesne fantazije(ID) – proizvod
 psihickog zivota , koje predstavljaju unutrasnji
 odraz Ida povezan sa dozivljajem spoljnog sveta
• imaginarni potencijali (masta, slika) tih fantazija su
 nam dati kao nagonski, dakle, fantazije su
 nesvesne
• i vremenom doprinose stvaranju i razvoju sve
 kompleksnijih slika mentalnog zivota
……………


• roditeljske figure i okruzenje
 (atmosfera, odnosi,) igraju znacajnu
 ulogu u stvaranju decijih fantazija
………….
• nakon posmatranja i ispitivanja dece , MK je
 ustanovila postojanje izrazito agresivih
 fantazija (mrznje, zavisti, ljubomore kod zdrave
 vrlo male i kod bolesne dece)

• ona je osmislila model razvoja ljudske psihe
 kod kojeg se istice postojanje znacajnih
 o s c i l a c i j a u psihickom stanju u
 zavisnosti da li prednjaci Eros ili Tanatos
………………..
• Stanje psihe u kojem se odrazava princip zivota
 (Eros) kao dominantan nazvala je
 DEPRESIVNOM POZICIJOM

• Psiholoska stanja koja korespondraju sa
 dezintegrativnim tendencijama prema
 zivotu(Tanatos) nazvala je PARANOIDNO
 SHIZOFRENOM POZICIJOM
……….
 Obe ove pozicije javljaju se u preedipalnoj fazi
 (oralna faza) i one predstavljaju nesvesne
 fantazije
 *faze u normalnom razvoju Ega i
 *faze u razvoju objektnih odnosa


    - svaka sa svojim vlastitim karakteristikama,
    - odbrambenim mehanizmima i
    - organizacionim strukturama
U skladu sa stavovima M.Klajn
nase misli su uvek ili u jednoj ili drugoj poziciji:

• Paranoidno – shizofrena pozicija –
• sadrzi ekstremni rascep, razdvoj izmedju misli i
 osecanja
• zatim vrlo malo i slabog osecanja krivice,
• ali zato, mnogo optuzivanja, mrznje,
• paranoje, tendenciju prema agresiji i borbi,
 (verbalnu ili fizicku), ispastanje drugih
Paronidno sch pozicija tokom razvoja

  anksioznost se pojavljuje kao pretnja
  primitivne prirode nezrelom Egu i
•  vodi ka mobilizaciji primitivnih mehanizama
  odbrane.
•  Razdvoj(splitting),
•  idealizacija i
•  projektivna identifikacija
……Ovi mehanizmi odbrane…
 kreiraju rudimentarnu strukturu
 ponasanja napravljenu od
 idealizovanog « dobrog objekta » ,
 drzeci ga daleko po strani od
 proganjajuceg « loseg objekta »
………..
• Unutrasnji impulsi anksioznog odraslog
 pojedinca su na slican nacin podeljeni
• usmeravaju njegovu/njenu ljubav prema
 « dobrom objektu » i
• svu njegovu /njenu mrznju/neprijateljstvo
 prema « losem objektu »
….ali su « dobri » i « losi
 objekat » integrisani u Egu
 …….
 Kao posledica p r o j e k c i j e


*kljucna anksioznost je paranoidna.- a
 preokupacija je strah i borba za opstanak
 selfa.

* Misljenje je konkretno (« primitivno ») zbog
 postojanja konfuzije izmedju Ega i objekta,
Depresivna pozicija reprezentuje jedan


• vazan razvojni napredak u kojem se
 zapocinje sa
• prepoznavanjem celog objekta i

 Impulsi koji se usmeravaju prema
 primarnom objektu pocinju da dobijaju
 ambivalentne karakteristike.
• (zapocinje diferencijacija,nema idealizacije)
Ovaj napredak nastaje zbog povecanja
kapaciteta Ega da integrise dozivljaj,
 sto vodi ka pomeranju primarne
 zainteresovanosti
 - od narcisticke preokupacije za
 opstanak Ega –
 - prema interesovanju za objekat od
 kojeg osoba zavisi.- ljubav
Depresivna pozicija
….visi stepen psiholoske organizacije
….sa bolje formiranim ego funkcijama,
….koje nastavljaju da se razvijaju tokom zivota

* Depresivna pozicija se pojavljuje tokom 6-8 meseca
 zivota
* pre toga dete je u paraniodno shizofrenoj poziciji
 koja se odlikuje visokoim stepenom strahova i
 progoniteljskiom anksioznoscu
Depresivna pozicija
….sadrzi simbolicki stav da se zivot ne sastoji
 samo od ekstrema
….(« ili je sve dobro ili je sve lose »),
…vec je sastavljen od mesavine raznih stvari,
 nekih dobrih i nekih losih; “srednja zemlja”

….u tom i takvom okviru krivica je
 prisutna i nije kaznjavajuca vec
 popravljajuca.
……………
… to nije stanje euforije, vec vise
 prigusena(pritisana) depresija, ali ne tuga.
….teskih situacija za Ego je mnogo.
• “Moras suzbiti svoja
 ekstremna osecanja i ziveti;
 biti ziv. “
Depresivna pzicija
 Destruktivni impulsi ako se i
 pojave u ovoj fazi,- vode ka
 osecanju gubitka i krivice , koji
 se sada mogu mnogo potpunije
 doziveti i koji konsekventno
 omogucuju da tugovanje
 zauzme mesto
U dostignica ove faze spadaju
 – pojava reparativno-korektivnih
  kapaciteta,
 – koji postaju moguci posto
  misljenje nije vise samo
  konkretno
 – razvoj simbolicne funkcije u
  misljenju I
Mahler, Fine, and Bergman (1975),
"The Psychological Birth of the Human Infant"
….opisuju faze i podfaze u razvoju deteta koje vode ka
 zavrsavanju procesa:
   - "separacija-individuacija“ proces koji se odvija tokom prve tri godine zivota,
 naglasavajuci znacaj konstantnosti roditeljske figure u
 suocavanju sa …detetovom destruktivnom agresijom,


1. tokom procesa internalizacije kod deteta,
2. stabilnost uspostavljanja afektivne regulacije
3. sposobnost da se razvije zdrava autonomija
………..U tom periodu…  Id, Ego i SuperEgo nastavljaju
  da se separisu/razdvajaju, tokom
  procesa diferencijacije.
……… Unutar Ega primitivni regulatorni
 mehanizmi se smanjuju i
 zamenjuju se ili dopunjuju
 mnogo efikasnijim.
……….

 Dozivljaji frustracije u kontekstu
 normativnog rasta mozga i tela,
 dopustaju razvijajucem Egu da
 zapamti dozivljaj dovoljno dugo
 da odlozi zadovoljenje i predvidi
 buducnost.
……..dakle,

 Deo snage Ega deriviran je od postepenog
 diferenciranja matrixa koji sluzi da zadovolji
 zelje Ida, mada ne odmah i neobuzdano u
 skladu sa primitivnim procesima
 .Na jedan reciprocan nacin, pamcenje
 proteklih zadovoljenja dopusta Egu da se
 bavi i ispuni odlozenim zadovoljenjima.
…
 Ovaj proces stvara unutrasnji svet
 reprezentacije objekta i taj unutrasnji svet
 olaksava uvezbavanje buduceg odlaganja
 zadovoljenja.

 Kako strukture Ega i Superega sazrevaju,
 potrebe za spoljasnjim izvorom ispunjenja se
 smanjuju, a autonomija se povecava
…..
 Zbog toga sto su psihicke strukture
 osposobile pojedinca da bude manje zavisan
 od okruzenja sada formacije stvorene Ego
 strukture sluze za adaptaciju.

 Superego je ishod/posledica adaptacije na
 socijalno okruzenje.
………..


 Dok razvoj Ega zavisi od sazrevanja tela i
 mozga, da bi obezbedio motornu i kognitivnu
 kontrolu, razvoj Superega je socijalan
 uslovljen i abstraktan
Mada Hartman nije odbacio kastracionu
anksioznost kao kljucnu u razvoju superega

on ipak mnogo vise naglasava proces
identifikacije i idealizacije.

 malo dete se najpre identifikuje sa
 njenim/njegovim roditeljima kao idealizovanim
 figruama koje obezbedjuju zastitu i
 zadovoljstvo
……….
 Uskoro on/ona otkriva da „zajednicko
 podesavanje” mnogo bolje obebezbedjuje
 uzdrzavanje od poriva Ida i kroz modelovanje
 moralnih standarda roditelja.

 Ove funkcije (podesavanje, uzdrzavanje,
 moralni standardi) konsituisu ulogu
 superega.
Teorija selfa i konstantnosti objekta-
Frosch,Kernberg,Akhtar


 Govori o tome da problemi u procesu
 separacija-inidivuduacija uticu na razvoj
 psihijatrijskih simptoma kao sto su psihoza i
 granicna stanja kod odraslih
 Dva teoreticara su dali trajan
 doprinos teoriji o razvoju
 odraslih:

 Erik Erikson i
 George Vaillant
Erik Erikson (1902-1994)
Theory of Psychosocial Development
  Ohrabren od strane A.Freud da uci psihoanalizu on se zainteresovao za uticaj drustva i
  kulture na razvoj deteta. U razvijanju svoje teorije on nije prestao da se drzi
 postavke o evoluciji Ega, ali je drugacije elaborirao
 sazrevanje Ega tokom zivota
 Dakle, kao i Pijaze, EE, je ostao na stanovistu da se
 dete razvija po jednom predodredjenom toku, ali
 umesto fokusiranja na kognitivni razvoj (kao Pijaze),
 EE se usmerio na to kako se dete socijalizuje i kako
 taj proces utice na njegovo osecanje selfa/sebe
…………
 osam faza
 svaka faza ima dva moguca ishoda
 uspesno kompletiranje svih faza, zdrava i kompletna
 licnost
 uspesne interakcije
 neuspeh u kompletiranju neke faze,rezultira u
 nesposobnosti da se kompletira sledeca faza, i
 mogucnoscu da se formira manje zdrav i
 nekompletna licnost sa losim interakcijama sa
 drugima.
 Ove nekompletirane faze , medjutim, mogu se resiti u
 kasnijem toku zivota
1.Bazicno poverenje vs.
bazicnog nepoverenja –
  od uzrasta od 1 g. dete pocinje da uci da je svet
  mesto dostojno njegovog poverenja i da on/ona
  takodje moze biti dostojan poverenja.
  Ovo se formira kroz konzistentnost ponasanja
  staratelja/roditelja.
  Ako se ovo poverenje razvija uspesno dete oseca
  poverenje, samopouzdanost i sigurnost.
  U slucaju neuspeha – osecanje straha u
  nekonzistentnom svetu, anksioznost, strepnja, visok
  stepen nesigurnosti, izrazito nepoverenje prema
  svetu
2.Autonomija vs. stid i sumnja
- uzrast od 1-3 g, razvoj nervnog sistema omogucuje
 kretanje, odlazak od majke i vracanje, biranje
 igracaka I igra sa njima, mogucnost pravljenja
 izbora sta voli da obuce, sta voli da jede, da zadrzi
 stolicu itd.
- Ako dete u ovoj fazi bude ohrabrivano i podrzano u
 ostvarivanju svoje nezavisnosti, postaje sve vise
 samopouzdano i sigurno usvoje sposobnosti da
 prezivi u svetu.
- Ukoliko se dete previse kritikuje, preterano
 kontrolise i ne da mu se mogucnost da se potvrdi,
 pocinje da se oseca neadekvatno, nesigirno,
 stidljivo i pocinje da sumnja u mogucnost svog
 prezivljavanja u svetu
3.Inicijativa vs. Krivica,
- oko 3 do 6 g, dete koje raste pokusava da iskaze
 svoj uticaj na druge i da prati svoju radoznalost,
 koristeci pupoljke svojih kognitivnih i motornih
 vestina.
- Spoljno okruzenje postaje sve vaznije i dete zeli
 da sve cesce potvrdjuje sebe i svoje sposobnosti,
 pocinje da planira aktivnosti, kreira igre i pokrece
 aktivnosti sa drugima.
- Ako dobije priliku dete razvija osecanje inicijative i
 osecanje sigurnosti pri donosenju odluka.
……….3…….
Okruzenje u slucaju krsenja pravila primenjuje kritike i
 dete oseca krivicu zbog greske ili greha.U suprotnom
 ako se dozive porazi,bilo kroz kriticizam ili kroz
 preteranu kontrolu, prezasticivanje – dete razvija
 osecanje krivice, moze se osecati kao smetnja za
 druge, postaje sledbenik sa nedostatkom
 samoinicijative.
 - Ova krizna faza je period Edipalna faza po
 Frojdu,medjutim EE je redefinisao dinamiku Edipalne
 drame prema fokusiranju na veci znacaj i ulogu
 socijalnog okruzenja
 - Dakle, ovo je period formiranja Superega, i krivica
 se moze kontejnirati,
……..3…….
……Ova krizna faza je period Edipalna faza po
 Frojdu,medjutim
…….EE je redefinisao dinamiku Edipalne
 drame prema fokusiranju na veci znacaj i
 ulogu socijalnog okruzenja
 - Dakle, ovo je period formiranja
 Superega, i krivica se moze
 kontejnirati,
4. Marljivost vs.
Inferiornost u postignucima
   period od 6 do puberteta, dete se postepeno udaljava od
  roditelja i pomera se prema vrsnjacima, kao objektima za
  identifikaciju, pocinje da razvija osecanje ponosa, on/ona trazi
  takmicenja I tezi da nadmasi u sportu, skoli ili drugim
  vrcnjackim dostignicima.
  Pokrece projekte, trudi se da ih kompletira, i oseca se dobro
  ako to postigne; nagrada mu je zadovoljstvo koje oseca zbog
  postignuca;
  u tom periodu ucitelji igraju povecanu ulogu u razvoju dece;
  ako se dete ohrabruje i podstice u tim inicijativama, pocinje da
  se oseca preduzimljivo i ponosono zbog svoje marljivosti
  (industry) i ima pouzdanje u svoju sposobnost da ce postici
  cilj. Ako se dete ne podstice u tim inicijativama, ako se te
  inicijative zabvranjuju; ako se previse kritikuje ili ako se poslovi
  obavljaju umesto njega/nje dete pocinje da se oseca
  infeeriorno, sumnja u svoje vlastite sposobnosti i nece dostici
  svoje potencijale.
………..4…..

 Ako se dete ne podstice u tim inicijativama,
 ako se te inicijative zabranjuju;
 ako se previse kritikuje ili
 ako se poslovi obavljaju umesto njega/nje
 dete pocinje da se oseca inferiorno,
 sumnja u svoje vlastite sposobnosti i
 nece dostici svoje potencijale.
5.Identitet vs. Konfuzija uloga,-
 odvija se tokom adolescencije, prolazak iz detinjstva u odraslo
  doba je izuzetno znacajan;
  deca postaju za jos jednu nijansu udaljenija od roditelja i
  porodice i vise nezavisna, ali se cesto pitaju „Ko sam ja?”.
  Uopsteno resenje tokom tih godina je potvrditi svoju nezavisnost
  kroz postupke, oblacenje, govor koji je primeren vrsnjacima.
  Identifikacija je vazan zadatak za uspostavljanje identiteta.
  Pocinju da razmisljaju o buducnsti u terminima karijere, odnosa,
  porodice, stanovanja itd,
  Istrazuju mogucnosti i kroz ishode tih istrazivanja formiraju
  vlastiti identitet.
  Smisao/osecanje ko su oni, - moze biti ometeno/sprecno,
  sto rezultira osecanjem konfuzije o sebi i svojoj ulozi u ovom
  svetu. („Ja ne znam sta zelim da budem kad porastem”)
……5………..
 Pocinju da razmisljaju o buducnsti u
 terminima karijere, odnosa, porodice,
 stanovanja itd,
 Istrazuju mogucnosti i kroz ishode tih
 istrazivanja formiraju vlastiti identitet.
 Smisao/osecanje ko su oni, - moze biti
 ometeno/sprecno,
 sto rezultira osecanjem konfuzije o sebi i
 svojoj ulozi u ovom svetu. („Ja ne znam sta
 zelim da budem kad porastem”)
6.Bliskost vs. Izolovanost
 faza mladi odrasli,
 zadatak je postici osecanje emocionalne,
 seksualne i duhovne zrelosti sa dozivljajem
 socijalne odgovornosti.
 Medjutim , bliskost nosi rizik.
 Ljudi cesto bivaju povredjeni u pokusaju da
 uspostave bliskost sa drugima i ako ne
 uspeju da se u tome uspesno uklope mogu
 teziti da se povuku u emocionalnu izolaciju.
…….6………..
 Naime, istrazuju se relacije koje mogu da
 dovedu do pojave dugotrajne privrzenosti i
 poverenja sa nekim drugim ko nije clan
 porodice.
 Uspesno kompletiranje ovog zadatka dovodi
 do prijatnih relacija i osecanja privrzenosti i
 pripadanja, sigurnosti i neznosti u odnosima.
 Izbegavanje bliskosti, strah od
 privrzenosti u relaciji, moze dovesti do
 osecanja usamljenosti, izolacije, a ponekad i
 depresije
7.Generativnost vs. Stagnacija,
  faza sredovecnosti
  period u kojem se postavljaju drugacija vrsta
  pitanja, centriranih na vlastito mesto u siroj semi
  zivota.
  Tokom ovog perioda treba da se uspostavi
  profesionalna karijera, urede relacije sa
  okruzenjem, formira se svoja porodica i razvije se
  osecanje da ste postali deo jedne velike slike sveta.
  Vracamo se u drustvo kroz rast svoje dece , kroz
  stvaranje na poslu i kroz ukljucivanje u drustvene
  aktivnosti i organizacije.
…….7………….
 Generativnost je osecanje zivljenja kroz
 smenjivanje generacija bez prevelikog
 uvlacenja i komplikovanja u vezi s tim.
 U suprotnom moze se stvoriti osecanje da je
 zivot kompletno samo-zasicen,da stoji i da je
 neproduktivan i ogranicen.Najcesce ova kriza
 se prevazilazi kroz rast sopstvene dece, ali
 generativnost se moze dostici kroz
 filantropiju, poducavanje, preduzetnistvo ili
 kroz druge pristupe
8. Integritet vs. Razocaranje
   u zavrsnoj fazi zivota,
  dobro osecanje postize se postojanjem ravnoteze izmedju vlastite
  odgovornosti za svoje izbore i prihvatanja sudbine koja nam je dodeljena
  EE-ov opis integriteta napravljen je kroz observaciju kultura, iznoseci
  obogaceni prikaz spiritualnih veza sa prosloscu i buducnoscu..
  Naime, postajuci „senior” tezi se da se spusti sopstvena produktivnost i da se
  ispituje zivot penzionisane osobe,
  To je vreme da razmislimo o svojim dostignucima i o sposobnosti da
  razvijemo integritet, ako vidimo sebe kao osobu koja je vodila uspesan zivot.
  Zadatak da se dostigne taj cilj stvara strah i preti osecanjem uzaludnosti i
  izolacijom u suocavanju sa bliskom smrcu.
  Dakle, ako se vlastiti zivot sagledava kao neproduktivan, ako se oseca krivica
  pred prosloscu, ili
  Ako se ima osecanje da se nisu dostigli zivotni ciljevi, razvija se
  nezadovoljstvo zivotom i razvija se razocaranje, koje vodi ka depresiji i
  beznadeznosti
…..8…………….
 Zadatak da se dostigne taj cilj stvara strah i
 preti osecanjem uzaludnosti i izolacijom u
 suocavanju sa bliskom smrcu.
 Dakle, ako se vlastiti zivot sagledava kao
 neproduktivan, ako se oseca krivica pred
 prosloscu, ili
 Ako se ima osecanje da se nisu dostigli
 zivotni ciljevi, razvija se nezadovoljstvo
 zivotom i razvija se razocaranje, koje vodi ka
 depresiji i beznadeznosti
Teorija psiho-socijalnog razvoja
 koristi
    bazicni princip ego psihologije:
 adaptaciju i

 siri ga na oblast socijalnog okruzenja.


 Tome dodaje i longitudinalnu dimenziju,
 upucujuci je na fleksibilnijju, organsku mapu
 ljudskog razvoja
Karakteristike ove epigenetske sheme koje
pojacavaju njenu eksplanatornu snagu su:

 - Nijedna faza/kriza se ne odvija
 kompletno/do kraja iskljucivo u jednom ili
 drugom pravcu.
 Napr.:Covek koji izgubi svaki osecaj nepoverenja
 bice vrlo lako eksploatisan.Neko ko izgubi svaki
 osecaj krivice bice socioptska licnost

-  Balans medju polovima bilo koje faze/krize
 je centralni element individualnog
 personaliteta
………..
Kriza postoji posle svake vaznije faze.

 Inicijativa vs. Krivica napr.: to je signalna kriza
 edipalne faze, ali se i odrasli bore sa tom
 temom u istoj osi,


 Na svakoj fazi, se zonglira sa ostacima
 prethodne faze/krize
……..
 Razresenje svake krize snazno zavisi od
 interpersonalnih zbivanja u okruzenju.

 Malo dete koje ne dobije hranu kada je gladno ne
 moze nauciti bazicno poverenje.

 Izdajstvo od voljenog ljubavnika/ce umanjiti
 kapcitete mladog odraslog/le da razvije bliskost

 Drustvo koje se ruga starima cini im teskiom
 mogucnost da dostignu integitet

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:4
posted:11/12/2012
language:Unknown
pages:77