etika_u_društvu_prema_caritas_in_veritate

Document Sample
etika_u_društvu_prema_caritas_in_veritate Powered By Docstoc
					ETIKA U GOSPODARSTVU
    PREMA
 CARITAS IN VERITATE

Gordan Črpić
       Etika i ekonomija
    moral, ćudoređe
► Etika,
► Utemeljenje etike
  Tugendhat – “slaba etika”, Smithov nepristrani
  promatrač
  MacIntyre – zajednica, vrijednosti
► Uvijek  propituje neko dobro
      Etika i ekonomija
► Osnovni  problem:
  Instrumentalizacija etike
  Funkcionalna diferencijacija
► Ekonomija – briga oko kuće
► Etika samorazumljiv dio ekonomije
  Novovjeko razdvajanje etike i ostatka života
  Etika je vezana uz zajednicu
        Temeljni problem
► Tehnocentrizam
  Vjerovanje u spas koji će donijeti tehnika
► Naturlizam
  Vjerovanje da je povratak prirodi spas za čovječanstvo
► Antropocentrizam
  Vjerovanje da je usredotočenje na čovjek spas za
  čovječansto
► Teocentrizam
  Vjerovanje da je oslonac na Boga spas za čovjeka
            Krize
► Ekološka
► Financijska kriza
► Gospodarska
► Socijalna kriza
► Politička kriza


► Osnova  krize: moralna kriza
 Antropološko pitanje – socijalno
► Što  je čovjek?
  Biblija
    ► Vrhunac  stvaranja
       Ranjen grijehom
  Grčka misao
    ► Kugla
    ► Zlatno  i rđavo doba
  Prosvjetiteljstvo
    ► Savršeno biće
    ► Autopoetičan

  Egzistencijalizam
    ► Bitak  za sebe
  Suvremena misao o čovjeku
► Zaborav pitanja
► Stvar dogovora
  Još nije čovjek
  Više nije čovjek
► Individua
► Osoba
  Ovu personalizacijsku dimenziju naglašava Papa
        Rješavanje krize
► Poboljšati  moral
► Strukture
► Ameliorizam
► Strukture  grijeha
           Socijalna dimenzija morala
(% ispitanika u kategorijama slažem se i potpuno se slažem)

                                    srednjoškols  sveučilišni
                             studentska
                    opća populacija             ka    profesori i
                              populacij
                       1998.             populacij  znanstvenici
                               a 1999.
                                       a 2000.    2001.
poginuti pomažući drugima          49       63       53       45
u nekim prigodama lagati           39       57       61       20
putovati javnim prijevozom bez karte     30       73       59       17

prijaviti državi manji porez         27       47       32       14
zadržati nađeni novac            16       53       44       11
kupnja ukradene robe             12       36       28       5
primiti mito                 8        13       16       2
bacati smeće gdje nije predviđeno      8        17       24       5

uživati lake droge              6        33       19       7
voziti u alkoholiziranom stanju       5        16       15       2
     Spremnost na podmićivanje i korupciju
  (% ispitanika u kategorijama slažem se i potpuno se slažem, u zagradama ‘nisam
                   siguran’)
                               populacija 1999.
                                        populacija 2000.
                      opća populacija
                                                  profesori 2001.
                                         srednjoškolska
                                                   sveučilišni
                                studentska
                        1998.
Prilikom odlaska liječniku.        29 (14)      27(22)       22(29)       8(12)
Kako bi se ubrzao neki administrativni
                      26(19)      45(25)       48(26)       13(12)
postupak.
Prilikom upisa u bolju školu, fakultet.  22(16)      25(20)       40(28)       3(7)
Kad vas zaustavi policajac zbog
                      16(17)      37(25)       40(26)       5(10)
prometnog prekršaja.
Prilikom posjeta „financijske policije“.  13(17)      20(23)       20(35)       0(7)
Prilikom prijave poreza.          11(18)      19(27)       20(39)       1(8)
Prilikom odnosa s crkvenim službenicima.  6(12)       5(14)       5(25)       1(6)
  Spremnost na sudjelovanje u praksama mita i
 korupcije onih koji drže da se primanje mita ne može
            opravdati
                                   populacija 1999.
                                            populacija 2000.
                          opća populacija
                                                      profesori 2001.
                                             srednjoškolska
                                                       sveučilišni
                                    studentska
                            1998.
Prilikom odlaska liječniku.            24(12)      22(19)       20(24)       8(10)
Kako bi se ubrzao neki administrativni postupak.  20(18)      39(23)       44(23)       11(9)
Prilikom upisa u bolju školu, fakultet.      17(14)      20(15)       34(28)       3(4)
Kad vas zaustavi policajac zbog prometnog
                          10(14)      30(24)       33(26)       3(8)
prekršaja.


(% ispitanika u kategorijama slažem se i potpuno se slažem, u zagradama oni koji
ne mogu zauzeti jasan stav)
         Dvojni moral
► Visoko  načelno prihvaćanje morala
  Visoka spremnost na pragmatično ponašanje.
  Između 1/5 i 2/3 svih promatranih populacija
  iskazuje spremnost na prihvaćanje dvojnog
  morala
  ►Više  studenti i srednjoškolci
          Razvoj
► Populorum progressio
► Izvorno kršćanska ideja
► Poimanje vremena
  Cikličko
  Linearno
► Kultura
  Eklekticizam
  Sravnavanje kultura
  Odvajanje kulture od čovjeka
   ►Identitet
   Ekonomski razvoj i društvo
► Civilnodruštvo
► Pomanjkanje bratstva
► Jednodimenzionalnost
► Kolonizacija svijeta života
  Ekonomije
  Politike
  Medija
► Logika  ljubavi ili moći
  Međuovisnost (globalizacija)
► Društvo     rizika
   Ne možemo izbjeći rizike
► Biti  i činiti
   U početku bijaše
     ►Riječ – Biblija
     ►Djelo – Faust

► Post   human society
   Praktični ateizam
   Zatvorenost razvoju
     Razvoj naroda, okoliš
► Prava  i dužnosti
  razvoj prava – samovolja
► Ekonomija  treba etiku
  razvoj nerazvijenih
  nekontrolirano tržište
  globalno zatopljavanje
► Zagađenje  okoliša
  ključno je pitanje morala
  prijateljstvo i solidarnost
            Tehnika
► Papa je veže uz zapovijed obrađivanja zemlje
 (Post, 2,1)
► Nije čovjek radi tehnike već tehnika radi čovjeka
► Pitanja vezana uz tehniku
  Kako?
  Zašto?
► Tehnika  i razum:
  Zatvorenost u imanenciji
  Otvorenost transcendenciji
     Etika i antropologija
► Temeljno  pitanje razvoja suvremenog
 svijeta, pa onda i gospodarstva je
 antropološko
► Kršćanska antropologija
  Istina o čovjeku koji je ljubav jer je stvoren na
  sliku Božju koji je Ljubav
► Problem  razvoja zajednice
       Ljubav u istini
► Ljubav bez istine – sentamentalizam
► Istina bez ljubavi – grubost, nečovječnost
► Djelovanje bez ljubavi – slijepo
► Znanje bez ljubavi – jalovo
► Život bez ljubavi – besmislen


► Ljubav  je moguća
        Perspektiva
► Povjerenje
► Darivanje
  Svakom svoje – nema rješenja
► Brigaza kuću
► Čovjek – suradnik Božji

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:4
posted:11/8/2012
language:Unknown
pages:20