Coskun Irfan Sunum by 63QLrX

VIEWS: 2 PAGES: 71

									BURSA’MIZIN SINAİ MÜLKİYET
  ALANINDAKİ DURUMU
 TÜRKİYE’NİN SON BEŞ YILLIK
 MARKA, ENDÜSTRİYEL TASARIM,
FAYDALI MODEL, PATENT KARNESİ
       VE
   BURSA’NIN KONUMU
   İLLER     2009       2008       2007       2006       2005

         Başvuru Tescil Başvuru Tescil Başvuru Tescil Başvuru Tescil Başvuru Tescil

1.  İstanbul   30832  21770  31500  18307  30286  20845  27140  17531  24011  14668

2.  Ankara    4472   3339  4585   2608  4536   2924  3979   2363  3552   1673

3.  İzmir    3508   2302  3295   1983  3383   2493  3200   2124  2996   1740

4.  Bursa    2159   1506  2383   1565  2562   1873  2591   1782  2502   1216

5.  Antalya   1670   1235  1885   996  1550   976  1411   603  858    477

6.  Konya    1554   1170  1621   1313  1460   1309  1900   1184  1567   866

7.  Gaziantep  1780   1080  1771   898  1441   957  1366   963  1513   730

8.  Kocaeli   1061   853  1158   670   962   701   913   573  777    366

9.  Adana     963   690  1041   638   983   700  1002   641  970    462

10. Kayseri    765   668   938   591   927   632   825   488  765    379

        MARKA TESCİLLERİNİN İLLERE GÖRE DAĞILIMI
   İLLER     2009      2008      2007      2006      2005

         Başvuru Tescil Başvuru Tescil Başvuru Tescil Başvuru Tescil Başvuru Tescil

1.  İstanbul   3182   2877  3082  2947  3154  3117  2794  2917  2529  2313

2.  Ankara    454   443  517   480  509   485  570   568  394   356

3.  Bursa     424   375  450   444  459   472  465   491  420   381

4.  İzmir     358   327  350   348  359   359  334   330  329   310

5.  Kayseri    352   325  372   350  331   300  247   262  201   194

6.  Gaziantep   173   144  194   195  176   159  153   153  140   111

7.  Konya     151   143  184   160  169   175  154   157  115   94

8.  Kocaeli    103   84   92   100   78   65   71   75   71   64

9.  Denizli    70    68   68   64   87   95   121   122  112   97

10. Kütahya    49    60   64   62   67   54   42   69  111   94

ENDÜSTRİYEL TASARIM TESCİLLERİNİN İLLERE GÖRE DAĞILIMI
   İLLER     2009      2008      2007      2006      2005

        Başvuru Tescil Başvuru Tescil Başvuru Tescil Başvuru Tescil Başvuru Tescil

1.  İstanbul  1257   967  1278   886  1394   1069  1177  838  932   442

2.  Ankara    265   176  259   121  232   164  199   147  181   94

3.  İzmir    199   157  201   156  230   167  187   129  126   94

4.  Bursa    221   150  216   147  203   152  157   139  136   87

5.  Konya    158   128  179   88   153   93  116   87   93   58

6.  Kayseri   120   89   137   62   151   105  143   71   118   46

7.  Kocaeli   79   56   64   45   86    58  60   23   32   12

8.  Sakarya   49   41   50   24   43    24  28   19   20   13

9.  Manisa    55   40   35   22   39    27  25   13   18   13

10. Antalya    37   36   52   16   28    30  27   26   25   11

   FAYDALI MODEL TESCİLLERİNİN İLLERE GÖRE DAĞILIMI
   İLLER     2009      2008      2007      2006      2005

        Başvuru Tescil Başvuru Tescil Başvuru Tescil Başvuru Tescil Başvuru Tescil

1.  İstanbul  1119   251  1057   187  787   213  585   63   461   51

2.  Ankara    318   52   269   33   248   34   116   18   140   12

3.  Bursa    170   23   119   16   71   12   50    6   38   3

4.  İzmir    179   21   122   25   135   12   69    6   80   5

5.  Manisa    81   21   56    4   60    0   8    3   19   1

6.  Tekirdağ   72   12   52    3   37    1   20    1   25   0

7.  Kocaeli   99   10   66    6   54    4   47    3   19   4

8.  Adana    30   10   21    6   70    4   24    2   8    0

9.  Antalya   36    7   36    6   25    2   18    0   8    1

10. Eskişehir   17    5   32    4   20    0   7    0   11   1

        PATENT TESCİLLERİNİN İLLERE GÖRE DAĞILIMI
  ÜLKEMİZDE 2009 YILI
 YERLİ VE YABANCI BAZINDA
MARKA,ENDÜSTRİYEL TASARIM,
   FAYDALI MODEL VE
   PATENT SAYILARI
2009 YILI SINAİ HAK BAŞVURU VE TESCİLLERİ
TPE’DEN ALINAN PATENTLERİN
   ÜLKELERE GÖRE
     DAĞILIMI
     TPE’YE
     BAŞVURAN
     ÜLKELER   2009  2008  2007  2006  2005

1.    ALMANYA   1343  1228  1179  1108  868

2.    ABD     777   646   691  668   471

3.    FRANSA   485   414   391  388   294

4.    İSVİÇRE   461   416   349  360   247

5.    TÜRKİYE   456   338   318  122   95

6.    İTALYA   389   398   384  393   260

7.    HOLLANDA  268   230   258  207   148

8.    İNGİLTERE  196   165   185  176   153

9.    JAPONYA   169   141   112  103   102

10.   İSVEÇ    126   117   146  109   72

11.   DİĞER    940   776   777  671   462

     TOPLAM   5610  4869  4790  4305  3172

   TPE’YE BAŞVURAN ÜLKELER BAZINDA PATENT TESCİLLERİ
 PCT-Patent Cooperation Treaty: Patent İşbirliği Anlaşması (PCT), Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı
(WIPO) tarafından yönetilen uluslararası bir anlaşmadır. PCT büyük sayıda ülkede tek bir patent
bürosuyla ( örneğin kabul bürosu) tek bir uluslararası başvuruyla dosyalanan eş zamanlı düzen için
patent tescili koruması çabasını mümkün kılar. PCT sistemi çok uluslu patent haklarında çeşitli patent
uygulamalarını dosyalama şartlarını aza indirgeyerek çok uluslu patent dosyalamaları yöntemini
kolaylaştırır. PCT uluslararası başvuruları uluslararası patentlerin yayınlaması ile sonuçlanmaz ve
Uluslararası Daire (IB) patentleri onaylamaz.Patent haklarının verilip verilmeyeceği kararı ulusal ve/
veya bölgesel patent bürolarının ellerinde bulunur ve patent hakları patent tescil uzmanının yargılama
yetkisiyle sınırlıdır.
IPC: Uluslar arası Patent Sınıflandırması evrensel olarak kabul edilmiş patent sınıflandırma sistemidir.
IPC teknolojiyi kısımlara, sınıflara, alt sınıflara ve gruplara bölen bir hiyerarşik sistemdir.

EPO: Avrupa Patent Bürosu, Avrupa Patent Topluluğu(EPC) altında kurulmuş, EPC üyesi ülkeler için
Avrupa patentlerini sağlamaktan sorumlu bölgesel patent bürolarından biridir. EPO aynı zamanda uluslar
arası araştırma otoritesi ve bazı ulusal bürolar adına PCT ve uygulamasının uluslar arası ön hazırlık
otoritesi olarak da görev yapar.

WIPO: Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı Birleşmiş Milletlerin özelleştirilmiş bir ajansıdır. Yaratıcı, yeniliği
teşvik eden ve genel ilgiyi korurken ekonomik gelişime katkıda bulunan dengeli ve ulaşılabilir uluslar arası
entelektüel varlık sistemi(IP) geliştirmeye adanmıştır. WIPO 1967 yılında üye ülkelerin IP korumasının
ülkeler arası birlik ve diğer uluslar arası organizasyonlarla paylaşım doğrultusunda ileri seviyeye
yükseltilmesini istemesiyle ortaya çıktı.
AVRUPA’DA TÜRKİYE’NİN
    YERİ
   OFİSE GÖRE AVRUPA PATENT KONVANSİYONUNA ÜYE DEVLETLERDEKİ
             YERLEŞİK BAŞVURULAR
 Grafik Avrupa Patent Birliği üyesi ülkelerde vatandaş olanların başvuru kayıtlarını sayılarla göstermektedir.
                                                    2004 2005


• Alman vatandaşları kendi ulusal patent bürolarında en fazla kayıta sahip olanlardır ve Almanya’yı Birleşik
Krallık ve Fransa takip etmektedir.
2007 YILI DÜNYA ŞİRKETLER
 LİGİ VE ÜNİVERSİTELER
PATENT BAŞVURU VERİLLERİ
İsveç ve Almanya da %99 İspanyada %52 oranında iş sektöründeki başvurular çeşitlilik göstermektedir.PCT
 başvuruları İsrail’de %19.9 oranında üniversite başvurularıdır. Avustralya %17.5 ve İspanyada %15.2 oranında
 bu başvurular görülmektedir.İspanya ve Hindistan’da kamu sektöründeki başvurular %30 undan fazlasını
 oluşturmaktadır. Japonya ve Amerika ilk yirmide 6 kuruluşa sahiptir. Philips, Nokia ve Intel PCT başvuruları
2007 yılında 2005 den daha yüksektir. Üniversite başvurularının ilk 20 sinde PCT sisteminde Amerika 15 ve
 Japonya 5 kuruluşa sahiptir. California üniversitesi üniversite başvurularında en büyük PCT başvurularına
 sahiptir. Amerikan üniversitelerinin dışında Kyoto ve Tokyo Üniversiteleri en yüksek başvuruya sahiptir.
                EN YÜKSEK PCT ADAYLARI
                                      WIPO Statistic Database, June 2010

Tabloda en yüksek PCT adayları iş, şahsi, üniversite ve hükümet olmak üzere 4 kategoriye ayrılmıştır. 2009
yılında tüm PCT başvurularının %83.2’si iş alanında olmuştur. Üniversite ve hükümet sektöründe %7.7
başvuru olmuştur. Geriye kalan %9 oranındaki başvurular şahsi başvurulardan oluşmaktadır.
       MİLYON NÜFUSA GÖRE YERLEŞİK PATENTLER


• Nüfusa göre vatandaş kayıtları oranı, GSYİH’ ye göre vatandaş kayıtları
oranına eşdeğer bir trend göstermektedir. Yine de birkaç farklılık gözlenir.
Örneğin, nüfus büyüklüğüne göre, Çin, Hindistan ve Rus Federasyonu
nüfusa göre vatandaş kayıtları oranında GSYİH’ ye göre vatandaş
kayıtları oranından daha düşük değere sahiptir.

• 2000-2006 arasında oluşan en dikkat çekici yükseliş Kore Cumhuriyeti,
ABD, Yeni Zelanda ve Çin’de oldu. Diğer yandan Japonya, İsveç ve
Finlandiya aynı periyotta düşüş yaşadı.
                   YEREL BAŞVURU SAYISI
        Ja
                 0
                    800
                       1600
                          2400
                                 3200
         po
          ny
              a
           Ko
              re
        Am
           er
             i ka
        Al
         m
     Ye     an
      ni       ya
        Ze
          la
            nd
       Fi       a
        nl
         an
            di
              ya
        İn
          gi
            lte
       Da       re
        ni
          m
            ar
      Av       ka
        us
          tu
            ry
              a
          İs
            ve
               ç
         No
           rv
              eç
         Fr
                              2006
           an
              sa
         İs
           vi ç
ÜLKELER           re
         İrl
           an
              da
                              2000
         Ru
            sy
               a
        Ka
           na
              da
         İz
          lan
              da
       Sl
         ov
           en
                                     MİLYON NÜFUS BAŞINA YEREL PATENT BAŞVURU SAYISI
              ya
       Si
         ng
           ap
       Au       ur
         st
           ra
             ly a
        Ho
          l la
            nd
      Ka
        za      a
          k is
             ta
               n
            Çi
             n
                      YEREL BAŞVURU SAYISI
            U
                    0
                       30
                          60
                              90
                                    120
            kr
             ay
                na
           İs
             pa
         H     ny
          ırv     a
            at
              is
         M     ta
          ac      n
      Ç     ar
       ek      is
         C      ta
          um      n
            hu
              riy
                e
           Po ti
             lo
         Lü     ny
          ks      a
            en
              bu
         Yu      r
           na g
             ni
              st
                an
           Le
             to
              ny
                a
            Be
              lç
               ik
                a
             İs
               ra
     Kı    Sl      il
      br     ov
        ıs    ak
         R      ya
          um
                                2006
            Ke
               si
                m
       H    Es       i
ÜLKELER


        on    to
         g    ny
                 a
          K
           on
             g,
               Ç
                                2000
                 in
           Br
            ez
              il y
                a

               Şi
                 l
           Po i
             rte
               ki
                 z
           Tü
                                       MİLYON NÜFUS BAŞINA YEREL PATENT BAŞVURU SAYISI
             rk
               iy
                 e
           Ta
             il a
                nd
            Su
              ri y
                e
           M
       Su    ek
        di      si
          Ar      ka
           ab
             is
               ta
          H      n
           in
            di
              st
                an
                     YEREL BAŞVURU SAYISI
                 0
                   35
                         70
                              105
                                     140
          Ko
           re
        Ja
         po
          ny
               a
        Ru
          sy
     Ye
      ni    a
        Ze
         la
          nd
            a

            Çi
              n
        Uk
          ra
            yn
              a
        Am
           er
            i ka
       Al
         m
          an
             ya
      Ka
        za
          k is
            ta
              n
       Fi
        nl
         an
           di
             ya
        İn
         gi
           lte
             re
      Da
        ni
          m
            ar
             ka
                                 2006
         İs
           ve
      Av     çÜLKELER
        us
         tu
          ry
            a
         Fr
                                 2000
          an
           sa
       Sl
         ov
          en
           ya
         İs
           vi ç
            e r
      Hı
       rv
        at
         i st
           an
                                        GAYRİ SAFİ MİLLİ HASILA BAŞINA YEREL PATENT BAŞVURU SAYISI
         Tü
          rk
           i ye
         İrl
           an
            da
         No
           rv
            eç
         İz
          lan
            da
      M
       ac
        ar
          is  ta
             n
        Ka
         na
          da
                          YEREL BAŞVURU SAYISI
          Av
                      0
                        2
                            4
                                 6
                                      8
                                         10
           us
               tra
                 lya
            Le
             to
              ny
                   a
            Po
               lo
                nya
           H
            ol
             la
               nd
                 a
     Ç      Br
      ek       ez
        Cu       ily
           m       a
            hu
              riy
                et
                  i
           İs
             pa
               ny
                 a
           Si
            ng
              ap
                 ur
           Sl
     H       ov
      in        ak
        di        ya
         st
          an
            (2
              00
                5)
            Ta
              ila
                nd
              Su
                 riy
         Yu         e
            na
                                      2006
             n  ist
                   an
ÜLKELER
              Şi
                li
            Es
                                      2000
             to
              ny
                a
               İs
                 ra
                  i  l
             Be
                lçi
                   ka

                Fa
                  s
            Li
             tv
                an
                                            GAYRİ SAFİ MİLLİ HASILA BAŞINA YEREL PATENT BAŞVURU SAYISI
                 ya
            Vi
              et
                na
         G        m
          ua
             te
              m
                 al
                  a
           Fi
             lip
                in
                 le
                   r
            Po
               rte
                   kiz
              ÜLKE MENŞEİ VE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME
              MASRAFLARINA GÖRE YERLEŞİK BAŞVURULAR
Grafikte, ar-ge maliyetlerinin 2000 yılı satın alma gücüne göre ölçülmüş milyon dolar başına vatandaş patent
uygulamaları kayıtlarını göstermektedir.
          0,00    1,00    2,00      3,00      4,00      5,00      6,00
Kore Cumhuriyeti
       Rusya
     Japonya
         Çin
  Yeni Zelanda
     Letonya
      Türkiye
     Polonya
      Tailand
    Almanya
     Amerika
   Macaristan
      İngiltere
    Slovenya
    Slovakya
   Hırvatistan
       İrlanda
     Brezilya
     Norw eç
      Fransa
   Avusturya
    Hindistan
   Danimarka
    Finlandiya
   Yunanistan
         Şili
 Çek Cumhuriyeti
     İspanya
      Kanada
   Avustralya
        İsveç
     Hollanda
       İsviçre
     Estonya
      İzlanda
     Litvanya
        Peru
     Meksika
    Singapur
     Portekiz
      Belçika
 Hong Kong, Çin
   Lüksenburg
        İsrail
          DÜNYA ÇAPINDA PATENT BAŞVURULARI

      Bu kısım dünya çapında patent kaydı trendlerine genel bir bakıştır. Toplam
patent başvuru sayısı dünya çapında özellikle 1995 yılından itibaren gittikçe artmıştır.
Patent başvuruları sayısında ülke vatandaşlarının yaptığı patent başvurularında devam
eden artış olmuş, fakat toplam patent başvurularında artışın çoğu vatandaş olmayanlar
tarafından yapılan başvurulara aittir.

      Dünya çapında patent kayıtları dağılımı istikrarsızdır. Vatandaşlar ve
vatandaş olmayanlar tarafından yapılan başvuruların büyük kısmı az sayıda ülkede
kayıt altındadır. Japonya ve ABD patent büroları patent uygulamalarının çoğunu kayıt
altında tutar ve Çin, Kore Cumhuriyeti ve geniş sanayili Avrupa devletleri takipçileridir.
Yakın yıllarda bürolar bazında patent kayıtları dağılımı değişiklik göstermiş, özellikle
Çin ve Kore Cumhuriyeti birincil endüstri ekonomileri haline gelmiş ve kullandıkları
patent sistemi genişlemektedir.

• 2005’te, 2004’e göre %7 artışla dünya çapında yaklaşık 1,660,000 patent başvurusu
kaydedilmiştir.
• 1995 yılından itibaren patent kaydı sayısındaki kümülatif ortalama artış %4,7’dir.
• Vatandaş olanların patent başvuruları ortalama %6,6 artmıştır, bu oran vatandaş
olmayanlarda %7,6’dır.
                              YERLİ VE YABANCI PATENT BAŞVURULARI


             1200000


                                            Yabancı    Yerli


             900000
 PATENT BAŞVURU SAYISI
             600000
             300000
                0
                  1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008


                                              YILLAR
2008 yılında 1,1 milyon civarında yerel başvuru olmuş, bir önceki yıla göre %2,6 oranında artış gerçekleşmiştir.
Yabancı başvurular da aşağı yukarı aynı artışı göstermiştir. 800.000 civarı başvuru olup, %2,6 oranında almıştır.
                               YERLİ VE YABANCI PATENT TESCİLLERİ


            500000


                                          Yabancı    Yerli

            400000
 YEREL TESCİL SAYISI
            300000
            200000
            100000
              0
                1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008


                                            YILLAR                                                      WIPO Statistic Database, June 2010

2008 yılında Yerel Tesciller %1,5 düşüş göstermiştir. Yerel olmayan tesciller ise %3,2 oranında artmıştır.
               YERLİ VE YABANCI BAŞVURULARIN TOPLAM PATENT BAŞVURULARINA
                            ORANI
                                   YABANCI       YEREL
           100%
           80%
% YEREL VE YABANCI
           60%
           40%
           20%
           0%
              1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008


                                          YILLAR
                                                    WIPO Statistic Database, June 2010
                YERLİ VE YABANCI TESCİLLERİNİN TOPLAM PATENT TESCİLLERİNEORANI


                                   YABANCI       YEREL
           100%
           80%
% YEREL VE YABANCI
           60%
           40%
           20%
           0%
              1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008


                                          YILLAR
                                                          WIPO Statistic Database, June 2010
                  ÜLKELERİN PATENT GÜCÜ

Uluslararası standart kural gereği bir patent 20 yıla kadar geçerliliğini korur. Hatta bazı şartlarda 20
yıldan daha fazla geçerlilik de mümkündür. Büroların çoğu patentler için rutin bakım ve geçerliliği
koruma ödemesi ister ve birçok patent maksimum süre olan 20 yıldan daha az süre korunur.
Bazı Avrupa, Hindistan ve Brezilya bürolarına ait geçerli patent verileri ulaşılabilir durumda değildir.
 •Grafikte 2004 ve 2005 yıllarına ait patent bilgileri bürolar bazında sunulmaktadır.

Amerika

Japonya

Almanya

  Kore

İngiltere

 Fransa

İspanya

   Çin
Kanada

 Rusya

      0   200.000   400.000   600.000   800.000  1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000 1.800.000


      •2005 yılında dünya çapında toplam yaklaşık 5.6 milyon geçerli patent vardı. 2004 yılına göre %2 daha fazlaydı.
      •Bu toplamın %90’ı yukarıda gösterilen 10 büro tarafından kayıt altındadır.
   •Grafikte 2005 yılına dair patent tescillerinin ülkelere göre dağılımı gösterilmektedir.

     Japonya
     Amerika
       Kore
     Almanya
      Fransa
      Rusya
     İngiltere
        Çin
     Kanada
      İsviçre
     Hollanda
      İtalya
       İsveç
     Ukrayna
     İspanya
    Finlandiya
    Avustralya
    Avusturya
     Belçika
 Diğer/Bilinmeyen

           0  200.000  400.000  600.000  800.000  1.000.000  1.200.000  1.400.000  1.600.000  1.800.000

•2005 yılında, Japonya ve ABD kayda değer şekilde başvuruların %28 ve %21’ini kapsamaktadır.
•2005 yılında Türkiye’de 95yerli, 3077 yabancı olmak üzere toplam 3172 patent başvurusu gerçekleşmiştir.
•1995-2009 yılları arası Türkiye’de toplam 32.789 yabancı, 1.815 yerli tescil olmak üzere toplam 34.604
Patent tescili gerçekleşmiştir.
          OFİSLERE GÖRE TEKNİK ALANLAR    Grafikler, 2000-2004 aralığında patent büroları bazında seçilmiş
teknik alanlarda patent uygulaması kayıtlarının dağılımını göstermektedir.


•Seçili alanlarda Japonya ve ABD patent büroları yüksek aktivite
seviyesine sahiptir.
•Kimya Mühendisliği alanındaki patent kayıtları diğer teknik alanlara
göre dikkate değer biçimde farklılık göstermektedir.
                         Enformasyon Teknolojisi


     Amerika                                           36%
     Japonya                                    29%
       Kore                 11%
Avrupa Patent Ofisi            7%
        Çin            7%
       Diğer          5%
      İngiltere     2%
     Almanya      2%
    Avustralya      2%
            0%     5%    10%     15%     20%     25%   30%  35%     40%


                         Ses-Görüntü Teknolojisi


     Japonya                                           42%
     Amerika                                26%
       Kore             9%
        Çin           8%
Avrupa Patent Ofisi          7%
       Diğer        4%
      İngiltere    2%
     Almanya      2%
    Avustralya     1%
            0%    5%    10%    15%    20%     25%   30%  35%  40%     45%
               Elektrik Cihazlar, Elektrik Mühendisliği, Elektrik Enerjisi


     Japonya                                          38%
     Amerika                               24%
       Kore            8%
        Çin           8%
Avrupa Patent Ofisi           7%
       Diğer           7%
     Almanya         5%
      İngiltere     2%
    Avustralya     1%
            0%     5%     10%   15%     20%     25%   30%  35%  40%


                     Tüketici Ürünleri ve Donanımları


     Japonya                                          33%
     Amerika                                  23%
       Diğer                  12%
       Kore                  11%
Avrupa Patent Ofisi           6%
        Çin        5%
     Almanya         4%
      İngiltere       4%
    Avustralya      2%
            0%     5%      10%     15%     20%     25%   30%   35%
                     Analiz, Ölçüm, Kontrol Teknolojisi


     Japonya                                            31%
     Amerika                                    26%
       Diğer                  11%
Avrupa Patent Ofisi               9%
        Çin           6%
       Kore           6%
     Almanya           5%
      Rusya         3%
      İngiltere       3%
            0%      5%     10%     15%     20%    25%       30%     35%


              Toprak Mahsülleri ve Gıda Prosesleri, Makineleri ve Cihazları


     Japonya                                          43%
     Amerika                     19%
       Diğer               12%
Avrupa Patent Ofisi           8%
     Almanya         5%
       Kore        5%
        Çin        5%
      İngiltere     2%
    Avustralya      2%
            0%        10%       20%       30%        40%        50%
                          İletişim


     Amerika                                    29%
     Japonya                             23%
       Kore                   14%
Avrupa Patent Ofisi             9%
        Çin             9%
       Diğer           7%
     Almanya      3%
      İngiltere     3%
    Avustralya     2%
            0%    5%     10%    15%     20%   25%   30%    35%


                       Kimya Mühendisliği


     Amerika                                       29%
       Diğer                                23%
        Çin                      14%
Avrupa Patent Ofisi                9%
     Japonya                 9%
    Avustralya           7%
      Kanada      3%
     Meksika      3%
      Rusya      2%
            0%     5%      10%      15%     20%   25%    30%
       DÜNYA ÇAPINDA PATENT BAŞVURULARININ EVRİMİ


•Grafikte 1983 yılından 2009 yılına kadar oniki patent bürosunda kayıtlı patent
başvuruları gösterilmektedir.

• Dünya çapında patent aktivitelerinde büyüme 1960 yılına kadar yıllık ortalama %1,99’du.
Bu süreçte, patentleme aktivitelerine dört ülkede odaklanılmıştı. (Amerika, Almanya, Birleşik
Krallık ve Fransa)

• 1960 yılından sonra patent sistemi kullanımı yeni devlet ve bölgelerin ihtiyaçları
doğrultusunda hızlanmıştır. Japonya’da patent kayıtları ve Sovyetlerde yatırımcı sertifikaları
bu süreçte dikkate değer artışla büyüdü.

• 1980’den itibaren Amerika patent büroları ve Avrupa patent büroları, Kore Cumhuriyeti ve
Çin kayıtlarda gözle görülür artış yaşadı. Yukarıda gösterilen dokuz büroda 1960 yılından
2005 yılına yıllık ortalama büyüme %3,35’tir.

• Avrupa Patent Topluluğu 1977 yılında hayata geçti. Bu tarihten itibaren Avrupa ulusal
büroları (Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık) reddedildi. Çünkü bazı uygulamalar ülkesel,
bazıları ise yeni bölgesel yöntemi tercih etti.
Seçilmiş ofislerden ; Meksika 9.632 patentle 2006 yılının en büyük rakamına ulaşmıştır.
Hindistan 4.320 ve Brezilya 2.465 patent ofisleri önemli rakamlara ulaşmıştır.Çoğunlukla
patent ofislerinde, yerleşik olmayan başvurular yerleşik başvuruların üzerindedir.Örneğin
Meksika’daki patentlerin %98.6 sı Meksika dışından başvurulardır. Ama iki istisna Balerus ve
Letonya;yerleşik olmayan başvurularda toplam tesciller arasında küçük bir paylaşıma
sahiptir. Verilen yerleşik ve yerleşik olmayan patent tescillerinde Suudi Arabistan ve Cezayir
önemli artış göstermektedir ve Şili, Filipinler,Fas yerleşik olmayan patent tescillerinde büyük
bir artış göstermiştir.

Patent sistemi son zamanlarda yükselen ekonomilerle birlikte gelişmiştir. 2006 yılında Hindistan,
Brezilya ve Meksika toplanan patent akışında büyük yere sahip olmuştur. Örneğin Peru ve
Meksika’da yerleşik olmayan başvurularda patent ofisleri başvuruların çoğunluğunu
oluşturmaktadır.2007 yılındaki PCT başvuruları 2002 den yüksektir. Cezayir, Türkiye ve Suudi
Arabistan PCT başvurularında önemli gelişme kaydettiler. Buna rağmen üçünün toplamı 2007
yılında toplam başvuruların sadece %2.5 ini oluşturmaktadır.
               KUZEYDOĞU ASYA BÖLGESİNDE PATENT BAŞVURULARI
Geçen on yılda Kuzeydoğu Asya bölgesi dünya çapında patentlemedeki payını hem patent
uygulaması kaynağı olarak hem de vatandaş olmayanların (bölge dışından olanların) patent
uygulaması hedefi olarak önemli derecede artırdı.
Kuzeydoğu Asya’da Yıllara Göre Vatandaş Olanların Kayıtları
 Kayıtlı Patent Başvuruları
                                Kayıt Bürosu


 • 1995-2005 arasında Kore Cumhuriyetinde vatandaş olanlara ait kayıtlar ikiye katlandı ve Çin’de sekiz kattan fazla arttı.
Kuzeydoğu Asya’da Yıllara Göre Vatandaş Olmayanların Kayıtları
 Kayıtlı Patent
 Başvuruları
                                Kayıt Bürosu


• 1995-2005 arasında Kore Cumhuriyetinde vatandaş olmayanlara ait kayıtlar ikiye katlandı ve Çin’de sekiz kattan fazla arttı.
•1995 yılında Türkiye’de 58 yerli 705 yabancı olmak üzere toplam 763, 2009 yılında 456 yerli 5154 yabancı olmak üzere toplam
5610 tescil gerçekleşmiştir. 2009 yılında genel artış oranı %15,22’dir.
         FAYDALI MODEL TESCİLLERİ
• 2006’da, Çin patent bürosunda faydalı model sağlama sayısı 107,655 adetti. Kore Cumhuriyeti,Almanya,
Japonya ve Rus Federasyonu da çok sayıda faydalı modeline konu olmuştur. 2000 ve 2006 arasında Çin ve Rus
patent bürolarının sağlama sayılarında güçlü bir artış vardı. Tam tersine Almanya, Japonya ve Kore
Cumhuriyeti sağlama sayılarında ise düşüş vardı.
• Vatandaş olmayanların payı Çin’de %1,2’den Meksika’da %22,9 a kadar değişkendir. Vatandaş olmayanların
sahip olduğu pay Meksika, Slovakya, Japonya ve Avusturya’da yüksektir. Çin, Ukrayna, Kore Cumhuriyeti,
Moğolistan ve Rus federasyonunda ise çok düşüktür.
                                                       107655
      Çin
                                    56077

                        29736
     Kore
                              41745

                   16638
   Almanya
                    18914

                10593
   Japonya
                 12613

                9568
    Rusya
            4098

          2586
    İspanya
           3283

          1021
                            Utility model grants by patent office, 2006 / 2000
Çek Cumhuriyeti
          1156

         914
    Polonya
         714

          830
    Belarus
         138

         787
   Avusturya
         751

         307
   Danimarka
         344

         277
   Slovakya
         298
PATENT’İN BEDELİ NEDİR?
              PATENTLEME MALİYETİ
• Yukarıdaki senaryo çeviri maliyetlerinin ülke sayısına göre değişken olarak toplam
maliyetin %18’i ile %36’dı arasında oluşacağını göstermektedir.

• Resmi bedeller toplam maliyetlerin üçüncüsünü temsil eder. Yasal maliyetler seçilen
ülke sayısına göre toplam maliyetin çeyreğinden yarısına kadar değişkendir.

• PCT üzerinden yapılan kayıtlarda resmi bedeller yüksektir. Bunun sebebi koruma
maliyetlerinin ertelenmesidir. Daha çok ülke seçildikçe değişim daha az olur.
 PATENTLEME METODOLOJİSİNİN MALİYETİ
Önceki kısımdaki patentleme maliyetleri Global IP Estimator tahminlerine dayanmaktadır. Maliyet tahminleri şu kısımları
içerir: dosyalama, test etme, kovuşturma ve sağlama ve PCT senaryolarının uluslar arası kısmı. Ön-kayıt maliyetleri ve içsel
maliyetler dahil edilmemektedir. Global IP yasal ve çeviri maliyet tahminlerini yabancı partnerler tarafından sağlanan tipik
ücret tarifelerine dayanmaktadır. Tüm rakamlar Amerikan Doları cinsindendir.
Tüm senaryolarda, başvuran atanmış ve ABD bazlı büyük, mümkün olduğunda elektronik kayıt yapan bir firmadır. Patent
maliyetlerinin başvuranın ülkesi ne olursa olsun nispeten benzer olduğu da gözden kaçırılmamalıdır.
Öncelikli yıl 2006 ve son bakım yılı 2016’dır. Patent başvurusu 15 hak ve 2 çeviri önceliği içeren 30 sayfadan (2 sayfa çizim)
oluşmaktadır.
ABD patent ve tescil bürolarında başvuranın isterse prosedürü dış destek olmayan uygulayabilecek olması sebebiyle yasal
masraflar alınmamaktadır. 2 ülkede kayıt senaryosunda Uluslar arası Araştırma Otoritesi ABD patent ve tescil bürosudur.
Diğer durumlarda Avrupa Patent Bürosudur.
Patent koruma başvuranlarına göre seçilmiş ülkeler:
ÜLKEMİZ NEDEN BU DURUMDA?
2009 yılında yaptığımız araştırmaya göre mühendislik fakültesi olan 41
üniversiteden sadece 7 sinde patent dersleri verilmeye başlanmıştır. Bu üniversiteler;


 1. Akdeniz Üniversitesi
 2. Dokuz Eylül Üniversitesi
 3. Eskişehir Anadolu Üniversitesi
 4. Fırat Üniversitesi
 5. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
 6. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
 7. Uludağ Üniversitesi
Ancak Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinde patent dersleri ne yazık ki
halen okutulmamaktadır. Bu üniversiteler şunlardır;
1. Ankara Üniversitesi         18. İstanbul Teknik Üniversitesi
2. Atatürk Üniversitesi        19. Karadeniz Teknik Üniversitesi
3. Atılım Üniversitesi         20. Kırıkkale Üniversitesi
4. Bahçeşehir Üniversitesi       21. Marmara Üniversitesi
5. Başkent Üniversitesi        22. Mersin Üniversitesi
6. Bilkent Üniversitesi        23. Muğla Üniversitesi
7. Boğaziçi Üniversitesi        24. Mustafa Kemal Üniversitesi
8. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi   25. Niğde Üniversitesi
9. Çukurova Üniversitesi        26. On Dokuz Mayıs Üniversitesi
10. Doğuş Üniversitesi         27. Orta Doğu Teknik Üniversitesi
11. Ege Üniversitesi          28. Selçuk Üniversitesi
12. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  29. Süleyman Demirel Üniversitesi
13. Gazi Üniversitesi         30. TOBB ETÜ
14. Gaziantep Üniversitesi       31. Trakya Üniversitesi
15. Hacettepe Üniversitesi       32. Yaşar Üniversitesi
16. Işık Üniversitesi         33. Yıldız Teknik Üniversitesi
17. İstanbul Üniversitesi       34. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi
           ULUSLAR ARASI
           ANTLAŞMALAR
PARİS SÖZLEŞMESİ

        Sınai mülkiyet haklarının uluslar arası planda korunmasını sağlamak
amacıyla 1883’de Paris’te yapılan toplantıda “Sınai Mülkiyetin Himayesi için Bir
İttihat Teşkili Hakkındaki Mukavelename” (Paris Sözleşmesi) kabul olunmuştur.
     Paris Sözleşmesinin temel ilkeleri:

        Milli Muamele:Paris Sözleşmesi ile, üye devletler, sınai mülkiyetin
korunması hususunda bir Birlik oluşturmuşlardır. Birliğe dahil Devlet vatandaşları,
diğer bir (taraf) Devlette ikametgahı yada müessesesi bulunmasa dahi, sınai
mülkiyet konusunda o Devletin vatandaşlarına tanıdığı haklardan yararlanma
olanağına sahiptir.
  Rüçhan Hakkı:Paris Sözleşmesi ile buluşların korunması için, patent ve faydalı
  modeller ile ilgili olarak 12 aylık rüçhan hakkı tanınmaktadır. Paris Sözleşmesinin
  en önemli ilkelerinden biri olan rüçhan hakkı ilkesi gereğince, rüçhan hakkından
  yararlanılarak yapılan bir başvuruda, ilk başvuru ile ikinci başvuru tarihleri
  arasında üçüncü kişiler tarafından yapılan başvurular karşıt referans olarak
  gösterilemez. Böylece, başvuru sahibine koruma isteyeceği diğer ülkelerde güvenli
  bir biçimde başvuru yapma olanağı sağlayarak korumanın diğer ülkeleri de
  kapsayacak biçimde genişletilmesi olanağı sağlanmış olur.

       Paris Sözleşmesi’nin Üçüncü Mükerrer 4. ncü maddesi ile “patent
  konusu ürünün veya patent konusu usulle elde edilen ürünün satışı ulusal
  mevzuattan doğan kısıtlamalara tabidir” gerekçesiyle patent başvurusunun
  reddedilemeyeceği veya verilmiş patentlerin iptal edilemeyeceği hüküm altına
  alınmıştır.

      Ayrıca Sözleşmenin 5 ve Birinci Mükerrer 5 madde hükümlerinde üye
  ülkeler yönünden yükümlülükler getirilmiştir.
MADRİD ANLAŞMASI VE BU ANLAŞMAYA İLİŞKİN PROTOKOL

Markaların uluslar arası tescili iki anlaşma tarafından düzenlenir. Bunlar, 1891
tarihli Markaların Uluslar arası Tesciline ilişkin Madrid Anlaşması ve 1989’da
kabul edilip, 1 Aralık 1995’te yürürlüğe giren ve 1 Nisan 1996’da uygulanmaya
başlayan Madrid Anlaşmasına ilişkin protokol’dür.
     Paris Sözleşmesine taraf olan her devlet; Anlaşma veya Protokole veya her
ikisine birden taraf olabilir.
     Protokole taraf devletler ve protokole taraf örgütler bütün Akit taraflar
olarak kabul edilirler. Akit taraflar toplu olarak, Paris Sözleşmesinin 19 maddesi
çerçevesinde Madrid Sözleşmesine taraf olan ülkelerin üyesi bulunduğu özel bir
birlik olan, Madrid Birliği’ne üye olacaklardır.
     Madrid Birliğine üye olan her ülke, Birlikçe oluşturulan kurulunda
üyesidir.
     Markaların uluslar arası tesciline olanak sağlayan, markaların uluslar arası
tescili konusundaki Madrid Anlaşması ile ilgili protokole, Türkiye 1.1.1999
tarihinden itibaren katılmıştır.
Uluslararası marka tescili işlemleri, Dünya Fikri Haklar Örgütü (WIPO) bünyesinde
oluşturulan Uluslar arası Büro tarafından yürütülmektedir. Marka, menşe ofis
tarafından tescil edildikten veya tescil için başvuru yapıldıktan sonra, marka sahibi
koruma istediği Anlaşmaya taraf ülkelere, bir dil, bir formla ve bir ücret ödenerek
başvuru yapabilmektedir.
    Madrid Protokolü, markaların uluslar arası tescili ile ilgili mevzuat Madrid
Anlaşmasına yeni özellikler katılarak hazırlanmış ve özellikle Madrid Anlaşmasına
katılmakta zorluklarla karşılaşan ülkelerin sorunlarını ortadan kaldırmak amacıyla
uygulamaya konulmuştur. Bu anlamda Madrid Protokolü, Madrid Anlaşmasının
ilkelerini benimseyen ayrı bir anlaşma niteliğindedir.
     Protokole göre uluslar arası tescil yaptırmak isteyenler, kendi ülkesinde
marka tescili yaptırdıktan sonra veya sadece marka tescil başvurusunda
bulunduktan sonra bu başvuruya dayalı olarak uluslar arası tescil başvurusunda
bulunabilirler. Madrid Anlaşmasına göre ise uluslar arası tescil başvurusu
yapabilmek için önce kendi ülkesinde tescil yaptırmak zorunluluğu vardır. Protokole
üye ülkelerin kendi ülkelerinde tescili yaptırmak istenen uluslar arası tescil
başvurularını inceleyip cevaplamak için 18 aylık bir süreleri vardır ve gerektiğinde
bu süre daha uzun tutulabilmektedir.
Halbuki Madrid Anlaşmasına göre bu süre sadece 12 aydır.Madrid Protokolüne göre
üye ülkeler daha yüksek gelir payı elde ederler. Protokole göre uluslar arası tescil
iptal edilse bile, bu tesciller ülkeler bazında ilk başvuru tarihi esas alınarak ulusal
tescile çevrilebilecektir.
    Protokol Avrupa Topluluğu mevzuatı ile de bir bağlantı oluşturmaktadır.
Şöyle ki, Avrupa Topluluğu Protokole üye olursa, Topluluk Marka Ofisi’ne yapılan
başvurular ve tesciller Protokole göre etkili uluslar arası tescil olabilecektir.
    Protokolün bir diğer avantajı uluslar arası marka tescil başvurularının sadece
Fransızca değil, İngilizce olarak da yapılabilmesidir.
    Madrid Anlaşmasını tamamlayıcı nitelikte getirilen bu yeni düzenlemeler
uluslar arası marka tescil işlemlerinde karşılıklı olarak başvuru sahiplerine
kolaylıklar sağlamakta, üye ülke ofislerine daha çok süre tanımakta ve daha fazla
ücret alabilme imkanı getirmekte ve böylece sistemi cazip hale getirmektedir.
     Protokol, Paris Sözleşmesi ve bazı belirli uluslar arası kuruluşlara üye olan
ülkelerin katılımına açıktır.
    Protokole üyelik başvurusu kabul ve onaylama işlemleri doğrudan Dünya
Fikri Mülkiyet Teşkilatı tarafından yürütülmektedir.
 Protokole taraf ülkeler Madrid Anlaşmasına taraf olmasalar bile, anlaşma ile
oluşturulan Kurula ve Madrid Birliğine de dahil olmaktadırlar.
    Ayrıca, Avrupa ile Gümrük Birliği kapsamında 6 Mart 1995 tarih ve 95/1
sayılı Ortaklık Konseyi Kararı’nın Fikri, Sınai ve Ticari Mülkiyetin Korunması
Hakkındaki 8 No’lu ekinin Gümrük Birliğinin başlangıcından itibaren üç yıl içinde
yerine getirilmesi gereken yükümlülükler bölümünde, Türkiye’nin Markaların
Uluslar arası Tescili ile ilgili Madrid Anlaşmasına İlişkin Protokole taraf olma
yükümlülüğü de yer almaktadır.
    Söz konusu Protokole katılım, sanayicilerimize, markalarının ulusal arası
tescillerini Türk Patent Enstitüsü vasıtasıyla daha kolay ve öncekine göre daha az
maliyet ile yaptırabilmelerini sağlamıştır. Protokolün yukarıda sayılan avantajları,
Türkiye’ye mali yükümlülük getirmemesi ve milli mevzuatta değişiklik
gerektirmemesi hususları da göz önüne alınarak, Avrupa Birliği ortaklık Konseyi’nin
1/95 Sayılı Kararındaki yükümlülüğümüzün de yerine getirilmesi açısından
önemlidir.
AVRUPA TOPLULUĞU TOPLULUK MARKASI TESCİLİ (CTM)
    Avrupa Birliği ülkelerinin tamamı için gerekli olan, Topluluk Markası tescili
1.4.1996 tarihinden itibaren başlamıştır. Başvurular, İspanya’nın Alicante şehrinde
kurulan İç Pazarda Uyum Sağlama Ofisi’ne (OHIM) yada bütün Topluluk Marka
Ofisleri’ne yapılabilecektir. Tescil ile ilgili değerlendirme OHIM’ de yapılacaktır.
Türkiye, Paris Sözleşmesi ve Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması üyesi olduğu
için, Türk vatandaşları da bu olanaktan yararlanabilecektir. Topluluk markası tescili,
işlem olarak bir zorunluluk değildir. Topluluk markası olarak yapılacak bir tek tescil ile
topluluğun üyeleri olan Avusturya, İngiltere, Danimarka, Almanya, Finlandiya, Fransa,
Yunanistan, İrlanda, İtalya, Belçika, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, İspanya ve
İsveç’te markanın korunması sağlanacaktır. Avrupa Birliği ülkelerinden herhangi
birinde markaları tescilli olan Türk vatandaşları, Topluluk Markası tescilini talep
ederken veya itiraz aşamasında, bu ülkelerdeki mevcut tescillerin kıdemini talep
edebileceklerdir.

a) Topluluk Markası Tescili İle Sağlanacak Diğer Avantajlar
-Tescil ve yenilemede daha düşük masraf (25 ülke yerine tek bir başvuru, işlem ve
yenileme)
-OHIM’ de inceleme olmaması, yalnız üçüncü kişilerin itirazının söz konusu olması,
-Topluluk Markasının Avrupa Birliği ülkelerinin tümü yerine bazılarında kullanımının
yeterli olması,
-Avrupa Birliği’nde marka tecavüzlerinin tek bir işlem ile kavuşturulması,
b) Topluluk Markası Tescilinin Dezavantajları
 -Marka tüm Avrupa Birliği ülkelerinde tescil edilemiyorsa, Topluluk Markası
 olarak tescil edilememesi,
 -Tek bir itiraz veya iptal veya hükümsüzlük talebi ile marka başvurusu veya
 tesciline karşı işlem yapılabilmesi,
 -Topluluk Markasının birlik ülkelerinden biri için devir edile bilememesi.
   Topluluk Marka Tescili ve Madrid
   Protokolüne Göre Marka Tescil
       Karşılaştırılması
Topluluk Markası          Madrid Protokolü
•Tek Başvuru            •Tek Başvuru
•Tek Dil              •Tek Dil
•Üye ülkelerin tamamı için ülke   •Üye ülkelerden istenilen seçilebilir
seçimi mümkün değil işlem süresi  İşlem süresi belirli ve kısa (en çok 18 ay)
belirsiz ve uzun
•Daha önceki başvuru veya tescile  •Başvurunun dayandığı kaynak ülkedeki
bağımlı değil            başvuru veya tescile bağımlı
•Tek bir ülkede reddedilirse    •Reddedilen ülkeler dışında tescile devam
başvuru tamamen           edilmesi mümkün
reddediliyor.Tek bir ülkede     Her ülkenin kendi kullanım süreleri
kullanımı yeterli.         dikkate alınıyor. Tek ülkede kullanım
                  yeterli değil.
•Başvuru başka bir başvuruya    •Başvuru ve tescil kaynak başvuru ve
bağımlı değil.           tescile beş yıl botunca bağımlı. Kaynak
                  Başvuru veya tescil iptal olursa, bağımlı
                  başvuru veya tescil iptal olur. Bu
                  durumda ulusal başvurulara dönüşebilir.
NİCE ANLAŞMASI

   Markaların Tescili Amaçları İçin Eşyaların ve Hizmetlerin Uluslar arası
Sınıflandırılması Hakkında Nice Anlaşması 1957 yılında Stockholm’de, 1977 ve
1979 yıllarında Cenevre’de değiştirilmiştir.
   Nice Anlaşması, marka tescilinde kolaylık ve uyum sağlayan bir anlaşmadır.
Bu anlaşma hükümlerine göre, eşyalar 34 sınıfa ve hizmetler 11 sınıfa ayrılmıştır.
Marka başvuruları bu sınıflar esas alınarak gerçekleştirilmektedir. Sınıflandırma
sisteminin yararı, iki ayrı başvuruda birbirine benzer markaların tescili talep
edildiği zaman, talep edilen eşyaların yada hizmetlerin sınıfları aynı yada benzer
ise, ikinci başvurunun ret edilmesi, yani sicilde ve toplumda kargaşaya neden
olacak, benzer marka tescilinin önlenebilmesidir. Nice Anlaşması Türkiye’de,
13.8.1995 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak 1.1.1996 tarihinden itibaren
yürürlüğe girmiştir.
   Nice Anlaşması, her ülkeyi kendisine uygun hukuki çerçevede bu anlaşmayı
uygulamakta serbest bırakmıştır. Özellikle halen tescil edilmiş markaları
sınıflandırma hususunda ve hizmet markalarını uygulamaya koyma konusunda
ülkeleri zorlamamaktadır.
    Nice Sınıflandırması hem başvuru sahipleri, hem de tescil işlerini
yürüten ofislere çok sayıda avantaj sağlamaktadır. Değişiklik ülkelerde marka
koruması isteyen başvuru sahipleri için kolaylık sağlamakta ve zaman kaybını
önlemektedir. Bu sınıflandırmayı kullanın bir ülkedeki başvurunun,
sınıflandırılmış ve ofisçe doğrulanmış aynı marka için, başka ülkelerde yapılan
başvurular açısından sınıflandırılması ve kontrolü kolaylaşmaktadır.
    Nice Sınıflandırması, araştırma yapan ulusal ofisler ile kuruluşlar için de
araştırmayı kolaylaştırmaktadırlar. Bu uluslar arası sınıflandırma, dünya
üzerinde geçerli tek sistem olarak kullanıldığında, temel araştırma yapılması,
arşivlenmesi ve denetlenmesi mümkün olacaktır.
    Nice Sınıflandırması halen birkaç lisanla eşya ve hizmetleri
sınıflandırdığı için, başvuru sahibi için kendi lisanı dışındaki bir lisanla bu eşya
ve hizmetleri sınıflandırma yaparak, iş yükünü azaltmaktadır.
    Nice Sınıflandırmasının getirdiği diğer bir avantaj ise, periyodik olarak
bu sınıflandırmanın güncelleştirilmesi ve modernize edilmesidir. Bu hizmetler
Anlaşmaya üye ülkelerin temsilcilerinden oluşan Uzmanlar Komitesince
yapılmaktadır.
VİYANA ANLAŞMASI

    Markaların Şekilli Elemanlarının Uluslar arası Sınıflandırması’nı kuran
Viyana Anlaşması 1973 yılında Viyana’da kabul edilmiştir. Bu anlaşmaya Ocak
2000 itibariyle 15 ülke üyedir.
     Markalar; kelime / kelimeler, şekil / şekiller yada kelime / kelimeler ve
şekil / şekiller karışımından oluşmaktadır. Kelime markalarının alfabetik
kodlanmasının kolay olmasına karşılık şekilli markaların kodlanması zordur.
Bu zorluğu ortadan kaldırmak bakımından, marka olarak kullanılabilecek
şekiller için özel bir kodlama Viyana Anlaşması ile gerçekleştirilmiştir. Şekilli
markaların, fihristlenmesi yada bilgisayara yüklenmesi sırasında bu
sınıflandırma kullanılmaktadır.
     Sınai mülkiyet alanında hazırlanan diğer sınıflandırma sistemlerinde
olduğu gibi, bu sınıflandırma da ülkeler arası işbirliği açısından avantajlar
sağlamaktadır. Uluslar arası sınıflandırma yapılmadığı takdirde, her ofisin
kendi sistemini geliştirmek durumunda kalacağı düşünülerek, başvuruların
sınıflandırılması ve araştırılması için ortak kullanım amacıyla bu sistem
oluşturulmuştur. Uluslar arası başvuru değişimleri esnasında bu sınıflandırmayı
kullanan ülkeler, çok sayıda tekrar sınıflandırma yapma ve zaman kaybından
kurtarılmıştır. Bu avantaj özellikle bu konuda yetişmiş ve yeterli personeli
olmayan gelişmekte olan ülkeler için çok önemlidir.
    Viyana Sınıflandırması, hiyerarşik bir sistemli şekilleri genelden özele doğru
kategori, bölüm ve kısımları ayırarak hazırlanmıştır.
    Viyana Anlaşması Türkiye’de, 13.8.1995 tarihli Resmi Gazetede
yayımlanarak 1.1.1996 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.
TRIP’S ANLAŞMASI

   Fikri hakların yeterli ve etkin korunması, uluslar arası ticaretin
ve yatırım hareketlerinin artırılması bakımından büyük önem
taşımaktadır. Fikri hakların korunması alanında ülkelerin
mevzuatında farklılıklar bulunmasının, bazı ülkelerde koruma
olmamasının yada korumanın ihtiyaca
cevap verecek boyutta sağlanmamasının uluslar arası ticaret
üzerindeki olumsuz etkilerine ilgisiz kalınmamış ve Uruguay Round
sonucu ortaya çıkan Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Kurucu Anlaşması
Eki’nde yer alan Ticaretle Bağlantılı Fikri Haklar (TRIP’s) Anlaşması
ile bu alanda düzenlemeler öngören söz konusu anlaşma, üye
ülkelerde bu alanda var olan farklılıkları ortadan kaldırarak,
kurallara bağlanmış, öngörülebilir bir ortam yaratmayı ve sorunları
sistematik olarak çözmeyi amaçlamaktadır.
    Söz konusu Anlaşma, çok taraflı ticaret sisteminin temel prensiplerinin ve
fikri haklar ile ilgili diğer uluslar arası anlaşmaların nasıl uygulanacağına, fikri
hakların yeterli ve etkin korumanın nasıl sağlanacağına, üye ülkeler arasında
çıkacak uyuşmazlıkların nasıl çözümleneceğine ve gelişmekte olan ülkelerde en az
gelişmiş ülkeler için özel geçiş sürelerine ilişkin hususları düzenlemektedir.
    TRIP’s Anlaşması, eser sahibinin hakları ve komşu haklar, markalar, coğrafi
işaretler, endüstriyel tasarımlar, patentler, entegre devre topografyaları,
açıklanmamış bilgilerin korunması ile sözleşmeye bağlı lisanslarda rekabete karşı
uygulamaların denetimi konularını kapsamaktadır.
    Türkiye, gerek TRIP's Anlaşması gerek Avrupa Birliği’nin fikri haklarla ilgili
düzenlemelerine uyumun bir parçası olarak 1995 yılında fikri haklar konusunda
önemli yasal değişikliklere gitmiştir. DTÖ Kuruluş Anlaşması’nın ayrılmaz bir
parçası olan Ticaretle bağlantılı Fikri ve Sınai Haklar (TRIP's) Anlaşmasında toplam
73 madde de düzenlenmiştir.
    Türkiye DTO Kuruluş Antlaşması ve eki TRIP ‘s Anlaşmasına taraftır.
26.1.1995 tarih ve 4067 sayılı Kanunla onaylanarak 31.12.94 tarihinden itibaren
Türkiye’de yürürlüğe giren Dünya Ticaret Örgütü Anlaşması eki olan Ticaretle
bağlantılı Fikri Haklar Anlaşması’nda, markalar konusunda madde 15 ila 21 özel
hükümler düzenlenmiştir. Korunabilir marka konusu, verilen haklar, lisans verme ve
devir başlıkları ile düzenlenen konular, marka koruması koşullarının standartlarını
vermektedir.
TRIPs’ nın Özellikleri Şöyle Sıralanabilir:
1.  Sınai ve edebi (fikri) mülkiyet ayırımını ortadan kaldırmış ve “fikri mülkiyet”
kavramına geniş anlam ve kapsam vermiştir.
2.  Mevcut uluslar arası sözleşmelerin uygulama alanını genişletmiştir.
3.  İhlallere karşı uygulanabilecek, gümrüklerde el koyma, sahte malları imha etme
gibi yeni yaptırımlar getirmiştir.
4.  Yükümlerini ihlal eden üyelerinden Dünya Ticaret Örgütü’nün sağladığı hak ve
imkanların çekilmesini öngörmüştür.
5.  İhtilafların çözümü mekanizmasına yer vermiştir.
6.  İlaç (ürün ve usul) patentlerinin genel olarak kabulünü sağlamış ve bunun için
2000-2005 yılına kadar süre tanımış, ayrıca başvuruların - incelenmemek ve kapalı
kalmak şartı ile- sözleşmenin kabulü ile birlikte yapılmasına imkan sağlamıştır.
7.  Komşu hakların korunmalarında asgari haklar ile tabaya eşitlik ilkelerine yer
vermiş, telif haklarında asgari koruma süresini 50 ve TV – verici işletmelerin
koruma sürelerini ise en az 20 yıl olarak belirlemiştir.
8.  Bilgisayar programları ile data tabanlarının korunmasını fikir ve sanat
eserlerine eşit duruma getirmiştir.
9.  Fikir ve sanat eserlerinde kiralama ve ödünç verme hakkını koruma altına
almıştır.
MARKALAR KANUNU ANTLAŞMASI

    27. 10.1994 tarihinde Cenevre’de benimsenmiş ve 1.8.1996 tarihinde
yürürlüğe girmiştir. Antlaşmanın amacı, markaların korunması ve ulusal
başvurularla ilgili kurumsal işlemleri basitleştirmek ve uyumlaştırmaktır.Marka
Kanunu Anlaşmasına,07.04.2004 tarih 5118 sayılı Kanunla katılmamız uygun
bulunmuştur.Bakanlar Kurulunca verilen 06.09.2004 tarih 2004/7849 sayılı
Kararla,bu Antlaşmaya 01.01.2005 tarihinden geçerli olmak üzere katılmamız
kararlaştırılmıştır.Ayrıca,Marka Kanunu Antlaşması Uygulama Yönetmeliği oe
23.09.2004 tarih 25592 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.
 Temel amaç ofis işlemlerinde akışın hızlandırılması, gereksiz belge işlemlerinin
kaldırılması, belgeye dayalı çalışmaların en aza indirilmesi, başvuru masraflarının
azaltılmasıdır.
    Antlaşma görüntüyle algılanabilen işaretlerden oluşan ve mal veya hizmetler
veya mal ve hizmetleri bir arada kapsayan markalara uygulanır. Üç boyutlu resim
verebilen negatif markalarla, görüntüyle algılanamayan işaretlerden oluşan
markalara, özellikle ses ve kokuya dayalı markalara uygulanmaz. Üç boyutlu
markaların tescilini kabul eden taraf ülkeler, bu markalara da antlaşma hükümlerini
uygulamak zorundadır. Ortak markalar ve garanti markaları kapsam dışındadır.
    Antlaşma hükümlerine göre başvurunun takdiri ile ilgili gereklilikler
hususunda taraf ülkeler müracaatı reddedemez. Ayrıca taraf ülkeler, kanunlarında
belirtildiği sürece, imzalı talebin tescilin feragatını kapsadığı durumlar hariç, hiçbir
.belgede tasdik, noter tasdiki, doğruluğunu ispat, kanuni izin veya herhangi bir
sertifika isteyemez. Bir başvuru Nice Sınıflandırmasına göre bir veya çeşitli sınıflara
tekabül edip etmediğine bakılmaksızın, çeşitli mal ve/veya hizmetleri kapsayabilir.
Nice Sınıflandırmasının çeşitli sınıflarına dayalı mal ve/veya hizmetler için tek
başvuru yapılmışsa, bu başvuru tek tescil olarak sonuçlanır. Mal veya hizmetler,
Ofisçe tescil veya yayında, Nice Sınıflandırmasının aynı sınıfında görünüyor olsa
bile, birbirinin aynı olarak kabul edilmeyebilir.
 Bu anlaşmaya taraf ülkeler markaları kapsayan Paris Sözleşmesi hükümlerini
hizmet markalarına da uygulanacaktır.
   Getirilen tüm düzenlemeler hem Marka Ofislerinin evrak, belge sayısını
azaltarak dosya yükünü hafifletmekte hem de başvuru sahipleri için belge
tamamlama sürecini ve yapacağı masrafları azaltmaktadır.
    Bu arada Türk Patent Enstitüsü’nce halen uygulanmakta olan 556 sayılı
Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ nin hazırlık
çalışmalarında söz konusu Antlaşmanın hükümleri dikkate alınmıştır. Ayrıca yine
Antlaşmada öngörülen uluslar arası sınıflandırma sistemlerinden markalar ile ilgili
olarak uygulanan Nice ve Viyana Sınıflandırmaları konusundaki iki Anlaşmaya taraf
olunmuş ve uygulamaya başlatılmıştır.

    Türkiye’nin de 1930 yılında üye olduğu Anlaşmaya 15 Nisan 2000 tarihi
itibariyle 32 ülke üyedir.
MALLARIN KAYNAĞI İLE İLGİLİ SAHTE VE YANILTICI İŞARETLERİN
ÖNLENMESİ İÇİN MADRİD ANLAŞMASI

     1891 yılında imzalanarak yürürlüğe girmiş, 1911 yılında Washington’da,
1925 yılında La Hey’ de, 1934 yılında Londra’da 1958 yılında Libzon’ da ve 1967
yılanda Stockholm’de tadil edilmiştir. Anlaşma Paris Sözleşmesi’ne üye ülkelerin
katılımına açıktır. Anlaşmaya göre, sahte ve yanıltıcı işaret içeren mallar, üye
ülkelerin her birinde, dolaylı veya direkt olarak bir ülke veya belli bir bölge ile
ilgili işaret taşıdığında, ithalat sırasında el konulmakta veya ithalat
yasaklanmakta veya bu ithalatla ilgili diğer hükümler ve cezalar
uygulanmaktadır. Anlaşmaya göre, malların kaynağı konusunda halkı yanıltıcı
mahiyette olan tüm işaretlerin kullanımı yasaklanmaktadır.
Bu verliler;

•WIPO- WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANİZATION (Dünya Fikri Mülkiyet
Örgütü)

http://www.wipo.int/portal/index.html.en

•TPE- TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ’ nden alınmıştır.

http://www.turkpatent.gov.tr/portal/default.jsp
                         Benzer Sayfalar
                         •http://ep.espacenet.com
                         •http://tr.espacenet.com
                         •http://online.tpe.gov.tr/
                         •http://patft.uspto.gov/
                         •http://www.wipo.int/pctdb/en/
                         •www.google.com/patents
                         •www.epo.org
 TEŞEKKÜR EDERİM.

  N. Coşkun İRFAN
  (Mak. Yük. Müh.)
Uluslararası Patent Birliği
    Kon. Bşk.


           BURSA, Aralık 2010

								
To top