JobKrant Wep by t8xiga

VIEWS: 10 PAGES: 5

									                                                      09-11-2010


            Jobkrant
        WEP + en WIP Werkervaring
1. WEP +MEDEWERK(ST)ERS POETS (M/V) - 11 jobs.             POETSHULP (M/V)
te BERCHEM              Vacnr. : 50511663     te BORGERHOUT             Vacnr. : 50501972
Takenpakket: - U staat in voor het onderhoud van kantoren,   Voor ons teunpunt Borgerhout zijn wij op zoek naar een
vergaderlokalen, traphallen, toiletten, leslokalen, ... bij  gemotiveerde werkkracht. - poetsen van bureau¿s, toiletten,
organisaties in Antwerpen en omgeving.             eetruimte, keuken, vergaderlokalen, gang en traphal -
                                koffiezetten en klaarzetten van warme en koude dranken voor
Basisonderwijs                         vergaderingen - afwassen - kleine boodschappen buitenshuis
Zonder ervaring                        (naar de wasserij gaan, poetsgerief aankopen, naar de post
Info: PORINSKY CARL  03 203 47 41              gaan¿) - diverse kleine taken (post verdelen, planten
                                verzorgen,¿)
MEDEWERKERS ADMINISTRATIE ONTHAAL (M/V) - 9          Basisonderwijs
jobs.                             Basisonderwijs
                                Met ervaring
te ANTWERPEN             Vacnr. : 50494861
                                Info: PORINSKY CARL  03 203 47 41
Een greep uit de mogelijke taken: onthaal bezoekers
districtshuizen; doorverwijzing en begeleiding van de
bezoekers naar het juiste loket; verzorging wachtruimte;    POETSHULP (M/V)
infowinkel; afhaalbalie; logistieke ondersteuning; licht    te BORGERHOUT             Vacnr. : 50501869
administratief werk; dossieradministratie; interne       Voor onze steunpunten Borgerhout en Merksem zijn wij op
postverdeling; stockbeheer en economaat; beheer infobank    zoek naar een gemotiveerde werkkracht. - poetsen van
 folders; facultatief: loketwerking, ontvangst en afhandelen  bureau¿s, toiletten, eetruimte, keuken, vergaderlokalen, gang
van administratieve vragen van klanten.            en traphal - koffiezetten en klaarzetten van warme en koude
                                dranken voor vergaderingen - afwassen - kleine boodschappen
Basisonderwijs                         buitenshuis (naar de wasserij gaan, poetsgerief aankopen,
Zonder ervaring        voltijds dagwerk        naar de post gaan¿) - diverse kleine taken (post verdelen,
Info: PORINSKY CARL  03 203 47 41              planten verzorgen,¿)
                                Basisonderwijs
CHAUFFEUR (M/V)
                                Met ervaring
te NIEL                Vacnr. : 50507089
                                Info: PORINSKY CARL  03 203 47 41
Als chauffeur/technische dienst sta je in voor het vervoeren
van mensen met een handicap tijdens ochtend, avond en
middagtoeren (vanaf 7u00 ten vroegste en tot 18u30 ten     ONTHAALBEDIENDEN IN WEP+ STATUUT (M/V)
laatste. Je kunt een vervoerschema lezen en zelfstandig    te DEURNE              Vacnr. : 50500757
opvolgen (of bent bereid dit te leren). je handelt       Als onthaalbediende zijn je voornaamste taken het bedienen
verantwoordelijk en rapporteert technische mankementen en   van de telefooncentrale en het ontvangen van bezoekers.
gebreken, of andere problemen aan de verantwoordelijke van   Daarnaast sta je in voor de postbedeling en registratie in
het vervoer. je bent bereid te leren en te werken aan     acces, input van gegevens, typewerk, lay-out werk, het
voorgaande punten.                       verzorgen van mailings en ander licht administratief werk.
                                Reserveren van vergaderzalen, ....
Basisonderwijs
Zonder ervaring                        Basisonderwijs
Info: VAN ROMPAEY HILDE   03-880 86 71            Zonder ervaring
                                Info: SPAAS WALTER  03-360 28 72
Alle vacatures zijn toegankelijk voor mannen en vrouwen, behalve de wettelijke uitzonderingen. Gelieve de
sollicitatieprocedure strikt te volgen. Vergeet niet uw consulent te verwittigen indien u aangeworven wordt.
ADMIN. MEDEWERKERS./ONTHAALBEDIENDE (M/V) - 5          LOGISTIEKE HELPSTERS (M/V) - 2 jobs.
jobs.                              te STABROEK             Vacnr. : 50433902
te MERKSEM              Vacnr. : 50493348     U poetst de kamers van de bejaarden en staat in voor het
Je wordt ingezet in algemeen administratief ondersteunende   onderhoud van de gemeenschappelijke ruimtes. Daarnaast
taken. Dit houdt in: briefwisseling, dossieropvolging,     voert u ook enkele huishoudelijke taken uit zoals het opdienen
klassement, input van gegevens, telefonische contacten,     van de maaltijden, bedden opmaken, afwas met behulp van
verzorgen van afspraken en agendabeheer. Begeleiden van     een vaatwasser, ...
infosessies, afname en verbetering intake - testen. Daarnaast
sta je ook in voor het onthaal (telefonisch en fysisch). Je   Basisonderwijs
werkt ook mee aan telefonische contactacties van niet      Zonder ervaring
commerciële aard en de administratieve voorbereiding en     Info: VAN HEES KARIN  03-620 29 54
opvolging ervan o.a. updaten van databanken, afnemen van
enquêtes, verzorgen van inschrijvingen. Je bent bereid     ASSISTENT PODIUMTECHNICUS (M/V)
verantwoordelijkheid te nemen voor het werk dat je doet. De
taken die je worden toevertrouwd, werk je efficiënt en     te ANTWERPEN              Vacnr. : 50505160
nauwkeurig af. Plaats van tewerkstelling= Merksem en/ of    Je wordt tewerkgesteld in een intensief gebruikt
Antwerpen.                           kunstencentrum waar je als lid van de technisch artistieke
                                ploeg    mee in staat voor de tijdige en veilige technische
Basisonderwijs                         realisatie vereist voor repetities en voorstellingen en
Zonder ervaring          voltijds dagwerk       assisteert    bij opbouw van tentoonstellingen.     Je
                                werkt samen met collega technici van de Singel en
Info: LIU YAN   03 546 73 11                 bezoekende gezelschappen.      Je staat in voor het
                                onderhoud en eventuele herstellingen van de
CHAUFFEUR (M/V)                         podiumtechnische installaties en zorgt mee      voor de
te NIEL               Vacnr. : 50508376     ordelijke opslag van licht- en geluidsmateriaal.
Als chauffeur sta je in voor het vervoeren van mensen met    Basisonderwijs
een handicap tijdens ochtend, avond en middagtoeren (vanaf   Basisonderwijs
7u00 ten vroegste en tot 18u30 ten laatste. Je kunt een     Met ervaring
vervoerschema lezen en zelfstandig opvolgen (of bent bereid   Info: PORINSKY CARL 03 203 47 41
dit te leren). Je handelt verantwoordelijk en rapporteert
technische mankementen en gebreken, of andere problemen     MEDEWERKER LOGISTIEK / LICHTE ADMIN (M/V)
aan de verantwoordelijke van het vervoer. Je bent bereid te
leren en te werken aan voorgaande punten.            te REGIO ANTWERPEN          Vacnr. : 50504464
                                Het betreft een vacature voor logistiek medewerker voor de
Basisonderwijs                         dienst woonomgeving, Stad Antwerpen. klassement
Zonder ervaring                         opschonen en vorm geven eventueel deel van klassement
                                digitaal maken fietsen inventariseren in eenvoudig
Info: VAN ROMPAEY HILDE     03-880 86 71          computersysteem fietsen losmaken, verplaatsen (soms
                                heffen!) burgers te woord staan aan telefoon en op afspraak
LOGISTIEK MEDEWERKER (M/V)                   verwerken bewijsstukken rond eigendom fiets plannen en
te MALLE               Vacnr. : 50458748     voorbereiden ophaal fietsen
In ons hotel staat u in voor het onderhouden van burelen:    Basisonderwijs
poetsen, ramen zemen, afstoffen, computermateriaal proper    Basisonderwijs
houden, stofzuigen, toiletten, afwas,... Onderhoud van     Zonder ervaring        voltijds dagwerk
hotelkamers: poetsen, bedden opmaken, ramen zemen....      Info: PORINSKY CARL 03 203 47 41
Vergaderzalen poetsen en logistieke voorbereiding van
vergaderingen en ontvangst. Maaltijden klaarzetten, koffie   LOGISTIEK MEDEWERKER (M/V) - 5 jobs.
maken en interne verhuizingen.
                                te DEURNE              Vacnr. : 50471637
Basisonderwijs                         Wij zoeken logistieke medewerkers met de mogelijkheid zich
Zonder ervaring                         verder te specialiseren tot magazijnier, verhuizer, koerier
(fiets
                                 of kleine vrachtwagen),zaalzetter,...... U komt voor 1 jaar in
Info: CASIER KIM  03-355 41 55                dienst bij Levanto. U krijgt opleiding (heftruckchauffeur,
                                reachtruckchauffeur, VCA, professioneel magazijnbeheer...),
POETS- EN KEUKENHULP (M/V)                   doet werkervaring op in ons eigen magazijn én u wordt
te KALMTHOUT            Vacnr. : 50497459      tewerkgesteld bij onze klanten in een werkervaringsproject.
Voor ons kinderdagverblijf in Kalmthout zijn we op zoek naar  Na afloop bent u gewapend en voldoende ervaren om een
een enthousiaste medewerker. Je zal instaan voor het      boeiende job te vinden (met onze begeleiding) op de reguliere
algemeen poets- en keukenwerk. Dit houdt in dat je de      arbeidsmarkt .
lokalen onderhoudt, dat je moet wassen en drogen, dat je de
afwas doet, de kokkin helpt in de keuken met de         Basisonderwijs
voorbereiding van het middagmaal en de fruitpap en dat je het  Zonder ervaring
eten mee helpt verdelen. Je werkt in 2 shiften: 1 week de    Info: SPAAS WALTER   03-360 28 72
vroege (09:00 tot 12:30) en 1 week de late (14:30 tot 18:30).
Basisonderwijs
Zonder ervaring
Info: VAN HEES KARIN   03-620 29 54
Alle vacatures zijn toegankelijk voor mannen en vrouwen, behalve de wettelijke uitzonderingen. Gelieve de
sollicitatieprocedure strikt te volgen. Vergeet niet uw consulent te verwittigen indien u aangeworven wordt.
HAVENMEDEWERKER/MATROOS (M/V) - 8 jobs.              CHAUFFEUR (M/V)
te DEURNE               Vacnr. : 50471598     te KONTICH              Vacnr. : 50510902
Kom je in aanmerking voor een WEP+ contract? Wil je niet     Je bent minstens 2 jaar uitkeringsgerechtigd werkloos of komt
tussen wal en schip vallen? Werk je graag buiten en hou je     nav een vastgestelde arbeidshandicap in aanmerking voor het
van het leven op water? Vaar dan een nieuwe koers in je      project wep+ -      -    Je vervoert mensen met
beroepsleven en schrijf je in voor één jaar opleiding en     een handicap tijden ochtend, avond en middagtoeren (vanaf 7
werkervaring als matroos. Tijdens je 1 jaar durende        u 00 ten vroegste en tot 18 u 30 ten laatste) -     Je
opleiding werk je 6 maanden aan boord van het binnenschip     kunt een vervoerschema lezen en zelfstandig opvolgen (of
Merdok (eigendom van Levanto). Je doet praktijkervaring op in   bent bereid dit te leren) -     Je hebt zin voor orde en
algemeen onderhoud zoals schilderwerk en dekwash, je leert    netheid ¿ mbt het gebruik van de bussen van Pegode -
aan- en afmeren, knopen leggen en zo meer. Samen met je         Je handelt verantwoordelijke en rapporteert
technische
collega's krijg je theoretische opleiding en word je voorbereid  mankementen en gebreken, of andere problemen aan de
op het theoretische en praktisch examen voor matroos. De     verantwoordelijke van het vervoer. -
andere 6 maanden werk je in de haven. Je doet ervaring op als
 matroos bij de vlotkranen, de bagger en de sleepdiensten.    Basisonderwijs
Het echte matrozenwerk in de haven, afwisseling, buitenwerk,   Zonder ervaring
 het water en dit met toffe en ervaren collega's! Na afloop van  Info: VERHEYDEN LUTGARDE    03/450.79.94
het traject helpen we je met het zoeken naar een job aan
boord van een binnenschip, een job in de haven of aan boord
van een schip ver van huis,... er zijn verschillende       HANDLANGERS BOUW (M/V) - 2 jobs.
mogelijkheden! Inschrijven in deze opleiding is je start van   te PROVINCIE ANTWERPEN        Vacnr. : 50495019
een avontuurlijk leven op het water!               Je zal werken in het leerwerkbedrijf Levanto. Mogelijke
                                 opdrachten die je uitvoert in samenwerking met een
Basisonderwijs                          instructeur/ploegchef zijn afbraakwerken,
metselen/ruwbouw,
Zonder ervaring                          beperkte schilderwerken, gyprocwerken, bekisting e.d.
Info: LIU YAN 03 546 73 11                    Basisonderwijs
                                 Zonder ervaring
ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (M/V)                  Info: PORINSKY CARL 03 203 47 41
te MALLE               Vacnr. : 50458707
Uw taken bestaan uit kopiëren, mailings in enveloppen       GROENARBEIDER (M/V)
steken, post ontvangen en inschrijven, post voor verzending
naar het postkantoor brengen, documentatiebundels voor      te ANTWERPEN             Vacnr. : 50434107
vergaderingen met het kopieerapparaat samenstellen, hulp bij   Je gaat aan de slag in een werkervaringsproject. Al doende
het opmaken van een klassement, hulp bij administratief      leer je de job van groenarbeider. Onder begeleiding van een
werk, brieven en documenten typen, faxen verzenden,        instructeur doe je opdrachten in onderhoud (onkruid wieden,
facturen opstellen en verzenden, telefoon opnemen, maken     bladruimen, bosmaaien, scheren, snoeien, grasmaaien,
van koffie, logistieke voorbereiding van vergaderingen en     werken met kettingzaag,¿) en eventueel ook aanleg
ontvangst, boodschappen verrichten. Voor meer inlichtingen    (aanplanten van bomen, struiken & plantjes; gazon, paadjes
kunt u telefonisch contact opnemen (03/218 72 09) of mailen    en verhardingen leggen,¿).
naar bernd.thone@kina.be                     Basisonderwijs
Basisonderwijs                          Zonder ervaring
Zonder ervaring                          Info: VAN HOREBEEK WENDY 03-897 18 74
Info: CASIER KIM 03-355 41 55
                                 HAVENMEDEWERKER/MATROOS (M/V)
POETS- EN LOGISTIEKE HULP KINDEROPV (M/V)             te DEURNE              Vacnr. : 50504814
te BRASSCHAAT             Vacnr. : 50451672      Kom je in aanmerking voor een WEP+ contract? Wil je niet
Ondersteuning van de logistieke activiteiten voor één van onze  tussen wal en schip vallen? Werk je graag buiten en hou je
 locaties in centrum van Brasschaat. Volgende zaken behoren    van het leven op water? Vaar dan een nieuwe koers in je
 tot uw takenpakket: was plooien, bedjes verschonen,       beroepsleven en schrijf je in voor één jaar opleiding en
afwassen, vaatwasser bedienen, onderhoud van de ruimtes      werkervaring als matroos. Tijdens je 1 jaar durende
(leefruimtes, verzorgingsruimtes, keuken, slaapzaaltjes,     opleiding werk je 6 maanden aan boord van het binnenschip
toiletten, inkomhal, traphal volgens poetsplan), het       Merdok (eigendom van Levanto). Je doet praktijkervaring op
in
ontsmetten van het speelgoed. Verder sta je ook nog in voor    algemeen onderhoud zoals schilderwerk en dekwash, je leert
het onderhoud van bijkomende taken zoals ramen poetsen      aan- en afmeren, knopen leggen en zo meer. Samen met je
(evt gras maaien). Bijkomend kan je ook ingezet worden voor    collega's krijg je theoretische opleiding en word je voorbereid
het verzorgen van de maaltijden (opwarmen voeding,        op het theoretische en praktisch examen voor matroos. De
boterhammen smeren, fruitpappen maken, onderhoud keuken,     andere 6 maanden werk je in de haven. Je doet ervaring op
als
 eventueel begeleidsters helpen bij het eetmoment). Eventueel   matroos bij de vlotkranen, de bagger en de sleepdiensten.
 ondersteun je ook de kinderverzorgsters op piekmomenten     Het echte matrozenwerk in de haven, afwisseling,
buitenwerk,
(bv papflesjes geven en kindjes te slapen leggen).        het water en dit met toffe en ervaren collega's! Na afloop
van
                                 het traject helpen we je met het zoeken naar een job aan
                                 boord van een binnenschip, een job in de haven of aan boord
Basisonderwijs                          van een schip ver van huis,... er zijn verschillende
                                 mogelijkheden! Inschrijven in deze opleiding is je start van
Zonder ervaring        deeltijds dagwerk         een avontuurlijk leven op het water!
Info: LIU YAN 03 546 73 11
                                 Basisonderwijs
                                 Zonder ervaring
                                 Info: BASTIJNS PAUL  03-360 28 75

Alle vacatures zijn toegankelijk voor mannen en vrouwen, behalve de wettelijke uitzonderingen. Gelieve de
sollicitatieprocedure strikt te volgen. Vergeet niet uw consulent te verwittigen indien u aangeworven wordt.
POLYVALENT ADMINISTRATIEF MEDEWERKS (M/V)
te MERKSEM              Vacnr. : 50489866
Je staat in voor algemene secretariaatstaken en
administratieve ondersteuning. Je voornaamste taken zijn:
Opmaken van personeelsdossiers en beheer van de
personeelsdatabase Opvolging medisch onderzoek nieuwe
deelnemers Inschrijvingsadministratie externe opleidingen
Aanwezigheidscontrole externe opleidingen Opvolging PC-
uitlening aan deelnemers Verslagen maken Up to date
houden van het adressenbestand Bijkomende taken: In- en
uitgaande poststukken opmaken en postklaar maken of
faxen. Telefoon beantwoorden Koffie zetten, boodschappen
Basisonderwijs
Zonder ervaring
Info: LIU YAN 03 546 73 11

LOGISTIEK ASSISTENT (M/V)
te DEURNE              Vacnr. : 50469413
Logistiek Assistent voor het werkervaringsproject jongeren in
de renovatiewerken en hout Gedurende één jaar krijg je
opleidingen en doe je werkervaring op zodat je na je WEP+
contract een vaste job vindt. Taken:     je verzorgt mee de
 dagelijkse planning wat betreft materiaalbeheer en
werfvoorbereiding     je werkt actief mee tijdens de
uitvoering van de werken     je bewaakt mee de veiligheid
tijdens de werken     je doet ook werfbezoeken en zorgt er
 mee voor dat materiaal en werkers op de werven geraken
Basisonderwijs
Zonder ervaring
Info: BASTIJNS PAUL  03-360 28 75

PROFESSIONELE SCHOONMAKERS (WEP+) (M/V)
te ANTWERPEN             Vacnr. : 50465104
Je staat in voor de dagelijkse en periodieke schoonmaak van
scholen, kantoren en winkels. Dit houdt zowel binnen- en
buitenwerk in: opkuis, dieptereiniging, verwijderen van graffiti,
glaswas, carwash, enz. Er zijn doorlopend vacatures voor
deze functie.
Basisonderwijs
Met ervaring
Info: ARBAGE SAMIRA   03 450 98 61

PLEINANIMATORS (M/V) - 4 jobs.
te ANTWERPEN             Vacnr. : 50225081
Voor een snelle indiensttreding zoeken wij geïnteresseerde
collega's. Functiebeschrijving: voorbereiden en aanbieden
van sport- en spelactiviteiten deelnemen aan plaatselijke
teamwerking kinderen en jongeren uitnodigen en stimuleren
om op de pleintjes te spelen en sporten jongeren sociale
vaardigheden bijbrengen; ruimte scheppen voor tolerantie
Basisonderwijs
Zonder ervaring
Info: PORINSKY CARL  03 203 47 41

KLUSJESMAN (WEP+) (M/V)
te ANTWERPEN             Vacnr. : 50509442
De medewerker maakt deel uit van de klusjesploeg, samen
met 3 andere klusjesmannen. Deze klusjesploeg staat in voor
 het dagelijkse onderhoud van de infrastructuur en
occasionele grotere infrastructuurwerken. Takenpakket
Kleine herstellingen aan CV of sanitaire installatie Kleine
electriciteitswerken zoals lampen vervangen, stopcontacten
bijplaatsen, bekabeling in orde brengen,... Kleine
plamuurwerken en schilderen Hulp bieden bij het uitvoeren van
 meer gespecialiseerde herstellingen: ondersteunen van
vakmensen die een herstelling komen uitvoeren Onderhoud
van de tuin Klussen of herstellingen aan ramen, deuren en
sloten

Basisonderwijs
Met ervaring          voltijds dagwerk
Info: ARBAGE SAMIRA   03 450 98 61

Alle vacatures zijn toegankelijk voor mannen en vrouwen, behalve de wettelijke uitzonderingen. Gelieve de
sollicitatieprocedure strikt te volgen. Vergeet niet uw consulent te verwittigen indien u aangeworven wordt.
2. WIP Werkervaring
HULPINSTRUCTEURS (M/V) - 2 jobs.
te MERKSEM               Vacnr. : 50391738
Als ondersteuning van het team van 4 vaste instructeurs
begeleid je op de werkvloer een kleine groep collega's, tijdens
de demontage van auto's en/of informatica-apparatuur, in
functie van recyclage. Daarnaast zijn er enkele kleinere
projecten zoals het herstellen van buitenspiegels van
autobussen van De Lijn. Je werkt in een groot atelier met een
 60-tal deelnemers. Het belangrijkste doel daarbij is het
creëren van kansen op voldoende werkervaring, het
verstrekken van de arbeidsattitude, het stimuleren van
talenten en het op zoek gaan naar de mogelijkheden die elke
persoon heeft. Er wordt aan de medewerkers werkervaring
geboden als productiemedewerker, magazijnier,
heftruckchauffeur, vrachtwagenchauffeur, in de
magazijnadministratie en klussen.

3e graad Technisch Secundair Onderwijs
Met ervaring
Info: LIU YAN 03 546 73 11

MEDEWERKERS AFWERKING / BOUW (M/V) - 6 jobs.
te REGIO ANTWERPEN            Vacnr. : 50397683
Als medewerker afwerking/bouw sta je in voor de
ondersteuning van een organisatie in de non-profit waar
mensen met een beperking verblijven of onderwijs volgen. Je
versterkt ¿de ploeg¿ door regelmatig in huis en op de
leerwerkplaatsen verschillende taken van een vzw te
verzorgen. Het gaat daarbij om een breed takenpakket:
schilderwerken, wandbekleding, houtbewerking, basis
elektriciteit en allerlei verschillende onderhoudswerken. Je
leert professionele vaktechnische technieken en vaardigheden
 die nodig zijn in de richting van afwerking/bouw. Je werkt
zelfstandig en in groepsverband. Je krijgt de ondersteuning
van een jobcoach en werkvloerbegeleider. Je kan opleidingen
volgen in functie van je individuele behoeften.

Basisonderwijs
Met ervaring          voltijds dagwerk
Info: PORINSKY CARL    03 203 47 41

LOGISTIEKE HULP / SCHOONMAKERS (M/V) - 2 jobs.
te REGIO ANTWERPEN           Vacnr. : 50327670
Wij zijn dringend op zoek naar gemotiveerde medewerkers. U
staat in voor het poetsen aan huis bij onze klanten.
Basisonderwijs
Zonder ervaring
Info: PORINSKY CARL    03 203 47 41
Alle vacatures zijn toegankelijk voor mannen en vrouwen, behalve de wettelijke uitzonderingen. Gelieve de
sollicitatieprocedure strikt te volgen. Vergeet niet uw consulent te verwittigen indien u aangeworven wordt.

								
To top