9 by TlCG8IO4

VIEWS: 4 PAGES: 22

									                           Керівникам    територіальних            органів
   №14852-03/07.4/17-10 від
                           Держлікінспекції МОЗ
   10.09.2010


                           Керівникам суб'єктів господарювання, які
                           займаються   реалізацією  (торгівлею),
                           зберіганням і застосуванням лікарських
                           засобів  Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів МОЗ України повідомляє, що територіальними
державними інспекціями з контролю якості лікарських засобів у період з 03.07.2010 до 27.08.2010 на території
України були виявлені неякісні зразки лікарських засобів, які зазначено в таблиці

                         Повідомлення інспекціям

             Назва      Форма                  Країна
   Контролююч                                      Показн
            лікарського   лікарського   № серії   Виробник    виробн          Висновок
   а організація                                      ик
             засобу     засобу                  ика

   Тернопільська  АЗОПТ®      краплі очні, 10 09J26K   Алкон-Куврьор Бельгія   Упаковка  В листку вкладиші
   обласна             мг/мл по 5 мл                          відсутня інформація
   Державна             у флаконах-                           про номер і дату
   інспекція з           крапель-ницях                          Наказу МОЗ України
   контролю якості                                         щодо державної
   лікарських            «Дроп-                             реєстрації
   засобів             Тейнер®»                            лікарського засобу
                                                   та номер
                   №1
                                                   реєстраційного
                                                   посвідчення.

   Одеська обласна АЛОХОЛ      таблетки,   230210   ЗАТ       Україна  Упаковка  1 чарунка блістера
   Державна             вкриті                             порожня, в
   інспекція з           плівковою         Науково-               наявності 49
   контролю якості         оболонкою, у        виробничий              таблеток замість 50.
   лікарських            блістерах № 50       центр
   засобів                           «Борщагівськи
                                 й хіміко-
                                 фармацевтичн
                                 ий завод, ТОВ

                                 «Агрофарм»
Миколаївська  АМБРОКСОЛ    сироп      10110   ДП       Україна  Опис    Рідина має завись
обласна                                            та осад у вигляді
Державна            15 мг/5 мл,        «Агрофірма             кристалів.
інспекція з           флакони          «Ян»
контролю якості
                по 100 мл         ПП «Ян»
лікарських
засобів

Чернівецька   АНАПРИЛІН-   таблетки    110909   ТОВ      Україна  Опис    У 20 таблеток з 50
обласна     ЗДОРОВ'Я                                    фаска відсутня з
Державна            по 10 мг          «Фарма-               одного боку
інспекція з                        цевтична              таблеток.
                у контейнерах
контролю якості
                № 50            компанія
лікарських
засобів                          «Здоров'я»

Чернівецька та АНГІ СЕПТ ДР.  таблетки для  01.10.09;  Др.Тайсс    Німеччина Опис    Таблетки
Черкаська    ТАЙСС      смоктання зі  010309   Натурварен             деформовані; липкі
обласні             смаком           ГмбХ                на дотик, що
Державні            лимона у                            перешкоджає їх
інспекції з           блістерах № 12                         вивільненню з
контролю якості                                        чарунок.
лікарських
засобів

Тернопільська  АРУТИМОЛ    краплі очні 0,5 Е3172   Шовен     Німеччина Упаковка  В інструкції для
обласна             % по 5 мл у        Анкерфарм              медичного
Державна            флаконах-         ГмбХ                застосування
інспекція з           крапельницях                          препарату відсутній
контролю якості         №1                               номер і дата наказу
лікарських                                           МОЗ України про
засобів                                            державну
                                                реєстрацію
                                                лікарського засобу і
                                                номер
                                                реєстраційного
                                                посвідчення.

Донецька    АСКОПАР     таблетки    251109   ТОВ      Україна  Опис    3 таблетки із 20
обласна                                            перевірених мають
Державна            № 10            «Фармацевтич            чорні та бурі
інспекція з                        на компанія             вкраплення.
контролю якості
                              «Здоров'я»
лікарських
засобів

Державна     АСКОРБІНОВА  розчин для   290510   Одеське ВХФП Україна   Упаковка  Листок-вкладиш
інспекція з    КИСЛОТА    ін'єкцій,         «                  виконаний
контролю якості                      Біостимулятор            шрифтом менше 8
лікарських           50 мг/мл          » у формі ТОВ            пунктів Дідо з
засобів в                                           відстанню між
                по 2 мл в
Київській області                                       рядками менше 3
                ампулах № 10
                                                мм.
Державна     АСКОРУТИН  таблетки у  11209   ВАТ       Україна  Упаковка  Листок-вкладиш
інспекція з          блістерах        «Монфарм»              виконаний
контролю якості                                      шрифтом менше 8
лікарських          № 10                             пунктів Дідо з
засобів в                                         відстанню між
Київській області                                     рядками менше 3
                                              мм.

Тернопільська  АСКОРУТИН   таблетки у  130510  ТОВ       Україна  Опис    5 таблеток із 20
обласна            блістерах        «Агрофарм»              мають темні
Державна                                          вкраплення;
інспекція з          № 10                             відсутній фрагмент
контролю якості                                      1 таблетки.
лікарських
засобів

Донецька    АСКОРУТИН   таблетки   130510  ЗАТ «Науково- Україна   Маркуван Маркування назви
обласна                        виробничий        ня    препарату не
Державна           № 10х5 у        центр               читається внаслідок
інспекція з          контурних        «Борщагівськи           зміщення фольги
контролю якості        чарункових       й хіміко-             при нанесені на
лікарських          упаковках        фармацевтичн            контурну чарункову
засобів                        ий завод», ТОВ           полівінілхлоридну
                           «Агрофарм»             упаковку.

Донецька    АСКОФЕН Л   таблетки у  530510;  ВАТ       Україна  Маркуван Маркування номеру
обласна            стрипах № 6                    ня    серії лікарського
Державна                  180210  «Лубнифарм»            засобу виконано
інспекція з                                       неякісно: зрізані
контролю якості                                     деякі цифри в
лікарських                                        номері серії при
засобів                                         формуванні стрипів.

Чернівецька   АТФ-ЛОНГ®   таблетки   10210   ЗАТ       Україна  Опис    Поверхня таблеток
обласна                                          негладка, фаска
Державна           по 0,01 г        Науково-               нечітка; таблетки
інспекція з                      виробничий              легко розсипаються
               у контурних       центр
контролю якості                                      при стисканні та
               чарункових       «Борщагівськи
лікарських                                         вивільненні з
               упаковках        й хіміко-
засобів                                          чарунок блістера.
                           фармацевтичн
               № 40
                           ий завод»

Чернівецька   АТФ-ФОРТЕ®  таблетки по 30 010108  ТОВ       Україна  Опис    14 таблеток білого
обласна            мг у контурних                        кольору з жовтими
Державна           чарункових       «Астрафарм»             плямами, 6
інспекція з          упаковках №                         таблеток жовтого
контролю якості        40                              кольору.
лікарських
засобів
Житомирська та БЕРЛІПРИЛ® 5   таблетки    93549;  Берлін-Хемі АГ Німеччина Упаковка  Листок-вкладиш, що
Чернівецька                   93540  (Менаріні Груп)           супроводжує
обласні             по 5 мг № 30                        лікарський засіб,не
Державні                                           затверджений
інспекції з                                         наказом МОЗ
контролю якості                                       України.
лікарських
засобів

Тернопільська  БЕРЛІТІОН® 300  концентрат для 84694  Берлін-Хемі АГ Німеччина Упаковка  В листку-вкладиші
обласна     ОД        розчину для       (Менаріні Груп)           відсутня інформація
Державна             інфузій, 300 ОД                       про номер та дату
інспекція з           (300 мг)/12 мл                       наказу МОЗ України
контролю якості         по 12 мл в                         щодо державної
лікарських            ампулах № 5                         реєстрації
засобів                                           лікарського засобу
                                               та номер
                                               реєстраційного
                                               посвідчення.

Херсонська   БЕСАЛОЛ     таблетки № 6  111209  ТОВ     Україна   Опис    18 таблеток із 20
обласна                         «Фармацевтич            склоподібної маси,
Державна                         на компанія             різної неправильної
інспекція з                       «Здоров'я»             форми.
контролю якості
лікарських
засобів

Тернопільська  БЕТОПТИК® S   краплі очні  09J01F  Алкон-Куврьор Бельгія  Упаковка  В листку-вкладиші
обласна             0,25 % по 5 мл                       відсутня інформація
Державна             у флаконах-                         про номер та дату
інспекція з           крапельницях                        наказу МОЗ України
контролю якості         «Дроп-                           щодо державної
лікарських            Тейнер®»                          реєстрації
засобів                                           лікарського засобу
                 №1                             та номер
                                               реєстраційного
                                               посвідчення.

Донецька    БІФІДУМ-     порошок    170410  ЗАТ      Україна  Маркуван на 9 флакорнах із
обласна     БАКТЕРИН     (кристалічна                   ня    10маркування назви
Державна             або пориста       Трудовий             препарату, номеру
інспекція з           маса) для        колектив             серії, терміну
контролю якості         оральних        Київського            придатності
лікарських            розчинів        підприємства           нанесене нечітко, а
засобів                         по                саме: деякі літери
                 по 5 доз        виробництву            та цифри в назві
                             бактерійних            лікарського засобу,
                 у флаконах       препаратів            серії та терміні
                 №10
                                              придатності не
                             «Біофарма»
                                              читаються.
Вінницька    БОРНА КИСЛОТА  розчин для    60610  ЗАТ      Україна  Упаковка  Деякі надписи на
обласна             зовнішнього                         етикетці флакону
Державна            застосування,       «Фармнатур»            виконано шрифтом
інспекція з           спиртовий                          менше 7 пунктів
контролю якості                                       Дідо.
лікарських           3 % по 25 мл у
засобів             флаконах

Чернівецька   БОРНА КИСЛОТА  розчин для    90210  ТОВ ДКП   Україна  Маркуван Штампування серії
обласна             зовнішнього        «Фармацевтич      ня    та терміну
Державна            застосування,       на фабрика»           придатності нечітке,
інспекція з           спиртовий 3%                        розмите, нанесене
контролю якості         по 10 мл                          на інші написи
лікарських                                         етикетки.
засобів             у флаконах

Львівська    БОРНА КИСЛОТА  розчин для    20609  КП Київської Україна  Маркуван На етикетках
обласна             зовнішнього        обласної ради      ня    флаконів не
Державна            застосування,       «Фармацевтич           зазначено слово
інспекція з           спиртовий 3%       на фабрика»           «серія». На 5
контролю якості         по 10 мл у                         флаконах з 10
лікарських           флаконах-                         нечітке маркування
засобів             крапельницях                        серії та терміну
                                              придат-ності.

Донецька    БРИЛЬЯНТО-ВИЙ  розчин для    140310  ТОВ ДКП   Україна  Маркуван Маркування на
обласна     ЗЕЛЕНИЙ     зовнішнього        «Фармацевтич      ня    етикетці первинної
Державна            застосування,       на фабрика»           упаковки виконано
інспекція з           спиртовий                         шрифтом менше 7
контролю якості                                      пунктів Дідо.
лікарських           1 % по 20 мл у
засобів             флаконах

Тернопільська  БРИЛЬЯНТО-ВИЙ  розчин для    10510  КП Київської Україна  Маркуван Напис серії та
обласна     ЗЕЛЕНИЙ     зовнішнього        обласної ради      ня    термін придатності
Державна            застосування,       «Фармацевтич           2 флаконів із 4
інспекція з           спиртовий         на фабрика»           нанесені на інші
контролю якості                                      написи, дані на
лікарських           1 % по 10 мл у                       етикетці виконані
засобів             флаконах-                         шрифтом менше 7
                крапельницях                        пунктів Дідо.

Одеська обласна БРИЛЬЯНТО-ВИЙ  розчин для    180510  ТОВ ДКП   Україна  Маркуван На 2 із 2 флаконів
Державна    ЗЕЛЕНИЙ     зовнішнього        «Фармацевтич      ня    номер серії
інспекція з           застосування,       на фабрика»           препарату
контролю якості         спиртовий                         нанесений поверх
лікарських                                         напису: «Придатний
засобів             1 % по 20 мл у                       до..».
                флаконах
Донецька    БРОМГЕКСИН   таблетки    10709   ВАТ      Україна  Маркуван Маркування тексту
обласна                                       ня    на листку-вкладиші
Державна            по 8 мг № 20       «Монфарм»             виконано шрифтом
інспекція з                                         менше 8 пунктів
контролю якості                                       Дідо з відстанню
лікарських                                          між рядками менше
засобів                                           3 мм, що не
                                               відповідає наказу
                                               МОЗ України №426
                                               від 26.08.2005 р.

Житомирська   БРОНХАЛІС-ХЕЕЛЬ таблетки    38772АА  Біологіше   Німеччина Маркуван Графічне
обласна                          Хайльміттель       ня    зображення
Державна            № 50           Хеель ГмбХ            первинної і
інспекція з                                         вторинної упаковок
контролю якості                                       не відповідає
лікарських                                         наведеному в АНД
засобів                                           та змінах.

Херсонська   БРОНХАЛІС-ХЕЕЛЬ таблетки    38048АА  Біологіше   Німеччина Упаковка  У перевірений
обласна                          Хайльміттель            контейнер
Державна            № 50           Хеель ГмбХ             зафасовано 52
інспекція з                                          таблетки замість 50,
контролю якості                                        зазначених в АНД.
лікарських
засобів

Чернівецька   ВАЛЕРІАНА    таблетки,    110309  Медіка АТ   Болгарія  Опис   Оболонка таблеток
обласна             вкриті                            нерівномірного
Державна                                           оранжевого
інспекція з           оболонкою,                          кольору, потріскана.
контролю якості
                по 30 мг № 30
лікарських
засобів

Тернопільська  ВАЛЕРІАНИ    таблетки,    3681109  ВАТ      Республік Опис    Таблетки мають
обласна     ЕКСТРАКТ    вкриті          «Борисовський а Білорусь      неоднорідне
Державна                         завод
інспекція з           оболонкою,        медичних              забарвлення.
контролю якості                      препаратів»
                по 0,02 г
лікарських
засобів             № 50 у
                флаконах

Тернопільська  ВАЛЕРІАНИ    таблетки,    400210  ВАТ      республік Опис    4 таблетки із 50
обласна     ЕКСТРАКТ    вкриті          «Борисовський а Білорусь      мають нерівну
Державна            оболонкою,        завод                горбисту поверхню,
інспекція з                        медичних              ще 5 таблеток з
контролю якості         по 0,02 г         препаратів»             потрісканою
лікарських                                          оболонкою.
                у флаконах
засобів
                № 50
Івано-     ВАЛЕРІАНИ    таблетки,     510210;  АТ       Україна  Опис    Забарвлення
Франківська та ЕКСТРАКТ     вкриті       1350610                    оболонки таблеток
Черкаська            оболонкою,          «Галичфарм»             неоднорідне.
обласні
Державні             по 20 мг № 50
інспекції з
контролю якості
лікарських
засобів

Одеська обласна ВАЛЕРІАНИ    таблетки,     1741209  АТ       Україна  Опис    25 таблеток із 100
Державна    ЕКСТРАКТ     вкриті                              на поверхні
інспекція з           оболонкою,          «Галичфарм»             оболонки мають
контролю якості                                          рожеві плями.
лікарських            по 20 мг № 50
засобів

Рівненська   ВАЛЕРІАНИ    таблетки,     1150610  АТ       Україна  Опис    4 таблетки із 50
обласна     ЕКСТРАКТ     вкриті                              мають темні плями
Державна             оболонкою,          «Галичфарм»             на оболонці.
інспекція з
контролю якості         по 20 мг № 50
лікарських
засобів

Донецька    ВАЛЕРІАНИ    кореневища з    020210  ЗАТ      Україна  Маркуван Маркування
обласна     КОРЕНЕВИЩА З   коренями по                      ня    терміну придатності
Державна    КОРЕНЯМИ     50 г у пачці         «Фармацевтич           на 2 картонних
інспекція з                          на фабрика            пачках з 2
контролю якості                        «Віола»              перевірених
лікарських                                           нанесено нечітко.
засобів

Тернопільська  ВАЛЕРІАНИ    настойка для    190410  ТОВ ДКП   Україна   Маркуван На первинній
обласна     НАСТОЙКА     перорального         «Фармацевтич       ня    упаковці
Державна             застосування         на фабрика»            маркування не
інспекція з           по 25 мл у                           відповідає оригінал-
контролю якості         флаконах                            макету, заявленому
лікарських                                           в АНД.
засобів

Житомирська   ВАЛІДОЛ-ЛУГАЛ®  таблетки      4200510  ВАТ      Україна  Упаковка  Листок-вкладиш, що
обласна                                              супроводжує
Державна             під'язикові 0,06       «Луганський             лікарський засіб,не
інспекція з           г № 10            хіміко-               затверджений
контролю якості                        фармацевтичн            наказом МОЗ
                 у контурних         ий завод»
лікарських                                            України.
                 чарункових
засобів
                 упаковках
Одеська обласна ВІТАМІН С     таблетки для  130110;  ТОВ       Україна  Опис   Деякі таблетки на
Державна             жування    120110;                    поверхні мають бурі
інспекція з   500 МГ АПЕЛЬСИ-         070110  «Стиролбіофар            вкраплення.
контролю якості НОВИЙ       по 500 мг        м»
лікарських                                           1 таблетка має
                 № 12                             забарвлення бурого
засобів
                                                кольору.

Черкаська    ГЛОДУ ПЛОДИ    плоди по 50 г у 11109  КП Київської Україна   Опис,   В сировині наявні
обласна              пачках          обласної ради            личинки молі;
Державна                          «Фармацевтич            Завищений вміст
інспекція з                        на фабрика»             плодів
                                           Плодів
контролю якості                                        пошкоджених
                                           пошкодже
лікарських                                           шкідниками,
                                           них
засобів                                            подрібнених,
                                           шкідника
                                                окремих, кісточок,
                                           ми,
                                                кілочок,
                                           подрібнен
                                                плодоніжок;
                                           их,
                                           окремих,
                                           кісточок,
                                           кілочок,
                                           плодоніж
                                           ок,

                                           Сертифіка
                                           т якості
                                           виробник
                                           а     У сертифікаті якості
                                                виробника № 204
                                                від 07.12.2009 р.
                                                вказаний номер
                                                реєстраційного
                                                посвідчення
                                                UA/1605/02/01, під
                                                яким зареєстровано
                                                «Кропу плоди по
                                                50г у пачках»

                                                У вимогах
                                                аналітично -
                                                нормативної
                                                документації до
                                                показника
                                                «Органічні
                                                домішки» замість
                                                норми «Не більше
                                                1,5%» вказано «Не
                                                більше 1%».
Тернопільська  ГЛУТАМІНОВА  таблетки,  30309   ВАТ      Україна  Опис    Оболонка таблеток
обласна     КИСЛОТА    вкриті                           білого кольору.
Державна           оболонкою,       «Київський             Згідно АНД –
інспекція з                     вітамінний             блакитного.
контролю якості        по 0,25 г       завод»
лікарських
               № 10
засобів

Чернівецька   ГЛУТАМІНОВА  таблетки,  20210   ВАТ      Україна  Опис    Таблетки
обласна     КИСЛОТА    вкриті                           неоднорідного
Державна           оболонкою,       «Київський             забарвлення.
інспекція з                     вітамінний
контролю якості        по 0,25 г       завод»
лікарських
               № 10
засобів

Херсонська   ГРИП-ХЕЕЛЬ  таблетки   37678АА  Біологіше   Німеччина Упаковка  У перевірений
обласна                       Хайльміттель            контейнер
Державна           № 50          Хеель ГмбХ             зафасовано 52
інспекція з                                       таблетки замість 50,
контролю якості                                     зазначених в АНД.
лікарських
засобів

Донецька    ДОЛАР     таблетки   DR-7033  Ларк      Індія   Упаковка  У 2 перевірених
обласна                       Лабораторіес            блістерах відсутні
Державна           № 10          Лімітед               по 2 таблетки.
інспекція з
контролю якості
лікарських
засобів

Донецька    ДОЛОКСЕН   гель 1%   901    Аджіо     Індія   Маркуван Маркування номеру
обласна                       Фармас'ютікал      ня    серії та терміну
Державна           по 30 г        с Лтд.              придатності
інспекція з                                      первинної упаковки
               у тубах
контролю якості                                    не читається.
лікарських
засобів

Вінницька    ЕВКАЛІПТА   настойка   10310   ВАТ      Україна  Маркуван Деякі написи на
обласна     НАСТОЙКА                           ня    етикетці виконано
Державна           по 25 мл у       «Фітофарм»            шрифтом менше 7
інспекція з          флаконах                         пунктів Дідо.
контролю якості
лікарських
засобів
Донецька    ЕЛЕУТЕРОКОК  екстракт    020310  ТОВ       Україна  Маркуван Маркування номеру
обласна            рідкий для                     ня    серії та терміну
Державна           перорального       «Євразія»             придатності на
інспекція з          застосування,                        2вторинних
контролю якості        спиртовий                          упаковках із 2
лікарських                                        перевірених,
засобів            по 50 мл у                         нанесене нечітко.
               флаконах

Одеська обласна ІБУПРОФЕН   таблетки,    230410  ЗАТ Науково-  Україна  Опис    1 таблетка із 50 має
Державна           вкриті          виробничий              на поверхні чорне
інспекція з          оболонкою,        центр                вкраплення.
контролю якості
лікарських          по 200 мг        «Борщагівськи
засобів                        й хіміко-
               у контурних       фармацевтичн
               чарункових        ий завод»
               упаковках

               № 50

Чернівецька   ІБУПРОФЕН   таблетки,    100310  ЗАТ Науково- Україна   Опис    Оболонка таблеток
обласна            вкриті          виробничий              неоднорідного
Державна           оболонкою,        центр                забарвлення з
інспекція з                      «Борщагівськи            плямами білого
контролю якості        по 200 мг        й хіміко-              кольору.
лікарських                       фармацевтичн
               у контурних
засобів                        ий завод»
               чарункових
               упаковках

               № 50

Дніпропетровськ ІМУНОФАН®   розчин для   101209  ТОВ НВП     Російська Маркуван На упаковках не
а обласна           внутрішньо        «Біонокс»    Федерація ня,   зазначений
Державна           м’язового та                        реєстраційний
інспекція з          підшкірного                         номер України.
контролю якості        введення,
лікарських                                         Інструкція по
засобів            50 мкг/мл                           застосуванню не
                                         Упаковка
                                              затверджена МОЗ
               по 1 мл в                           України.
               ампулах № 5
Тернопільська  ІНДОКОЛЛІР 0,1%  краплі очні   Е3467  Лабораторія  Франція   Упаковка  В листку-вкладиші
обласна              0,1% по 5 мл у      Шовен                 відсутня інформація
Державна             флаконах-                            про номер та дату
інспекція з            крапельницях                           Наказу МОЗ України
контролю якості          №1                                щодо державної
лікарських                                             реєстрації
засобів                                              лікарського засобу
                                                  та номер
                                                  реєстраційного
                                                  посвідчення згідно
                                                  Постанови КМУ
                                                  №376 від
                                                  26.05.2005 п.5.

Житомирська   ІХТІОЛОВА МАЗЬ  мазь 10 %    020410  ЗАТ      Україна   Маркуван На первинній
обласна     10 %                                  ня    упаковці
Державна             по 30 г          «Фармацевтич            лікарського засобу,
інспекція з                         на фабрика             за відсутності
                 у тубах          «Віола»
контролю якості                                         вторинної, не
лікарських                                           вказана дата
засобів                                             закінчення терміну
                                                придатності
                                                (місяць/рік).

Тернопільська  ЙОДУ РОЗЧИН    розчин для    170610  ЗАТ      Україна   Маркуван Маркування
обласна     СПИРТОВИЙ     зовнішнього                     ня    етикетки виконано
Державна             застосування,       «Фармацевтич            шрифтом менше 7
інспекція з   5%        спиртовий         на фабрика             пунктів Дідо.
контролю якості                       «Віола»
лікарських            5 % по 10 мл у
засобів              флаконах

Тернопільська  КЕТОНАЛ®     розчин для    AJ9573  Лек       Словенія  Упаковка  В інструкції для
обласна              ін'єкцій,         фармацевтичн              медичного
Державна                          а компанія               застосування
інспекція з            100 мг/2 мл по      д.д., Словенія,            препарату відсутня
контролю якості          2 мл в ампулах      підприємство              інформація про
лікарських            № 10           компанії                номер та дату
засобів                           Сандоз                 наказу МОЗ України
                                                  щодо державної
                                                  реєстрації
                                                  лікарського засобу.

Вінницька    КРАПЛІ ЗЕЛЕНІНА  краплі оральні 100410   ТОВ ДКП   Україна    Графічне  Деякі написи на
обласна              по 25 мл у        «Фармацевтич        оформлен  етикетці виконані
Державна             флаконах-         на фабрика»        ня     шрифтом менше 7
інспекція з            крапельницях                     препарату  пунктів Дідо.
контролю якості
лікарських
засобів
Тернопільська  КУЗІМОЛОЛ®   краплі очні    ОАВС1А  Алкон Кузі, С.А. Іспанія  Упаковка  В листку вкладиші
обласна             0,5% по 5 мл у                           відсутня інформація
Державна            флаконах-                             про номер та дату
інспекція з           крапельницях                            наказу МОЗ України
контролю якості         №1                                 щодо державної
лікарських                                             реєстрації
засобів                                              лікарського засобу
                                                  та номер
                                                  реєстраційного
                                                  посвідчення.

Тернопільська  КУЗІМОЛОЛ®   краплі очні    9АLS1D  Алкон Кузі, С.А. Іспанія  Упаковка  В листку - вкладиші
обласна             0,25 %                               відсутня інформація
Державна                                              про номер та дату
інспекція з           по 5 мл у                             наказу МОЗ України
контролю якості         флаконах-                             щодо державної
лікарських           крапельницях                            реєстрації
засобів             №1                                 лікарського засобу
                                                  та номер
                                                  реєстраційного
                                                  посвідчення.

Хмельницька   ЛЕВОМЕКОЛЬ   мазь для     170410;  ВАТ ХФЗ     Україна  Упаковка  Замість листка-
обласна             зовнішнього         «Червона                вкладиша,
Державна            застосування   390610;  Зірка»                 зазначеного в АНД,
інспекція з           по 40 г у тубах  420610                      в картонну упаковку
контролю якості                                          вкладено інструкцію
лікарських                                             до медичного
засобів                                              застосування
                                                  препарату.

Тернопільська  ЛІНКАС ПАСТИЛКИ пастилки     2808091  Хербіон     Пакистан  Опис    2 пастилки з 16
обласна     ЗІ СМАКОМ М'ЯТИ               Пакистан                втратили товарний
Державна            № 16            Прайвет                вигляд: їх поверхні
інспекція з                         Лімітед                рихлі, липкі на
контролю якості                                          дотик, пастилки
лікарських                                             світло -
засобів                                              карамельного
                                                  забарвлення.

Івано-     ЛЮГОЛЯ РОЗЧИН  розчин      50210   ТОВ ДКП   Україна    Маркуван На етикетці флакона
Франківська                         «Фармацевтич        ня    вказано
обласна             по 25 г           на фабрика»
Державна                                              25 мл, замість 25 г
                у флаконах
інспекція з
контролю якості
лікарських
засобів
Державна     МААЛОКС® МІНІ  суспензія для  011   Ей. Наттерманн Німеччина Упаковка  У листку-вкладиші в
інспекція з            перорального       енд САйІ ГмбХ            розділі «Упаковка»
контролю якості          застосування,                         замість 4,3 мл- (6г) у
лікарських            25мЕкв/4,3мл                          пакеті, зазначено
засобів в             по 4,3 мл у                          4,3 мл -(6 мг) у
Київській області         пакетах № 20                          пакеті.

Донецька    МАГНІЮ СУЛЬФАТ  порошок для   050410  ТОВ      Україна  Маркуван Маркування номеру
обласна              приготування                    ня    серії та терміну
Державна             розчину для        «Істок-Плюс»            придатності на 2
інспекція з            внутрішнього                         перевірених
контролю якості          застосування                         упаковках нечітке.
лікарських            по 25 г у
засобів              контейнерах

Тернопільська  МАКСИТРОЛ®    краплі очні по  09F23M  Алкон-Куврьор Бельгія   Упаковка  В листку-вкладиші
обласна              5 мл у                             відсутня інформація
Державна             флаконах-                           про номер та дату
інспекція з            крапельницях                          наказу МОЗ України
контролю якості          "Дроп-                             щодо державної
лікарських            Тейнер®"                            реєстрації
засобів                                             лікарського засобу
                 №1                               та номер
                                                 реєстраційного
                                                 посвідчення.

Чернівецька   МАНІНІЛ® 5    таблетки     93594  БЕРЛІН-ХЕМІ  Німеччина Пакування В інструкції відсутня
обласна                           АГ (МЕНАРІНІ            інформація про
Державна             по 5 мг № 120       ГРУП)               номер та дату
інспекція з                                          наказу МОЗ України
контролю якості                                        щодо державної
лікарських                                           реєстрації
засобів                                            лікарського засобу
                                                та номер
                                                реєстраційного
                                                посвідчення.

Донецька    МЕДАСЕПТ     розчин для  041208   ДП       Україна  Маркуван Маркування номеру
обласна              зовнішнього        Межиріцький        ня    серії на етикетках
Державна             застосування,       вітамінний             нечітке.
інспекція з            спиртовий 96%       завод ДАК
контролю якості          по
лікарських                         «Укрмед-
засобів              100 мл          пром»

                 у флаконах
Чернівецька та МЕЗИМ® ФОРТЕ   таблетки,  93308;    БЕРЛІН-ХЕМІ   Німеччина Пакування В інструкції відсутня
Житомирська           вкриті   93313    АГ (МЕНАРІНІ             інформація про
обласні             оболонкою №       ГРУП)                номер та дату
Державні             20                              наказу МОЗ України
інспекції з                                          щодо державної
контролю якості                                        реєстрації
лікарських                                           лікарського засобу
засобів                                            та номер
                                                реєстраційного
                                                посвідчення.

Чернівецька   МЕЗИМ® ФОРТЕ   таблетки,  91504    БЕРЛІН-ХЕМІ   Німеччина Пакування В інструкції відсутня
обласна     10000      вкриті          АГ (МЕНАРІНІ             інформація про
Державна             оболонкою,        ГРУП)                номер та дату
інспекція з           кишковорозчи                         наказу МОЗ України
контролю якості         нні                              щодо державної
лікарських                                           реєстрації
засобів             № 20                             лікарського засобу
                                                та номер
                                                реєстраційного
                                                посвідчення.

Тернопільська  МЕТРОНІДА-ЗОЛ  таблетки    10110  ВАТ       Україна  Опис    8 таблеток із 20
обласна                                             мають темні
Державна             по 0,25 г        «Лубнифарм»              вкраплення на
інспекція з                                           поверхні, ще 4
                 у стрипах
контролю якості                                         таблетки з
лікарських            № 10                              вищербленими
засобів                                             краями.

Львівська    МУКАЛТИН     таблетки    370310  ТОВ       Україна  Опис    20 із 20 таблеток
обласна                                             втратили форму.
Державна             по 50 мг         «Дослідний               Замість таблеток -
інспекція з                        завод «ГНЦЛС»             густа маса.
                 у контурних
контролю якості
                 безчарункових
лікарських
                 упаковках №
засобів
                 10

Черкаська    МУЛЬТИ-ТАБС®   таблетки для  212092  Ферросан А/С   Данія   Опис    2 із 30 таблеток
обласна     ШКОЛЯР      жування                             різко відрізняються
Державна                                             за забарвленням,
інспекція з           № 30                              наявні чорно - бурі
контролю якості                                         та чорні плями.
лікарських
засобів

Донецька    НАШАТИРНО-    краплі по    10509  ВАТ       Україна  Опис    Наявний осад
обласна     АНІСОВІ КРАПЛІ                                  темного кольору.
Державна             25 мл у         «Тернопільська
інспекція з                        фармацевтичн
                 флаконах         а фабрика»;
контролю якості
лікарських                        ТОВ
засобів
                             «Тернофарм»
Луганська    НЕФРОФІТ    збір по 100 г у 020110  ТОВ      Україна  Маркуван Тиснення серії та
обласна             пакетах                      ня    терміну придатності
Державна            поліетиленови       «Науково-             не читаються.
інспекція з           х (у пачках),       виробнича
контролю якості         або у пачках,       фармацевтичн
лікарських           або у пакетах       а компанія
засобів             «Дой-пак»         «ЕЙМ»

Вінницька    НІТРОКСОЛІН   таблетки,    0120410  ЗАТ      Україна  Маркуван Більшість написів на
обласна             вкриті                       ня    упаковці виконано
Державна                         «Технолог»            шрифтом менше 7
інспекція з           оболонкою,                         пунктів Дідо.
контролю якості
                по 0,05 г у
лікарських
                контурних
засобів
                чарункових
                упаковках

                № 10

Вінницька    НІТРОКСОЛІН   таблетки,    10110   ЗАТ      Україна  Маркуван Деякі написи на
обласна             вкриті                       ня    блістері
Державна                         «Київський            надруковані
інспекція з           оболонкою, по       вітамінний            шрифтом менше 7
контролю якості         0,05 г у         завод»              пунктів Дідо.
лікарських           контурних
засобів             чарункових
                упаковках

                № 10

Вінницька    ОБЛІПИХИ ОЛІЯ  олія по 50 мл у 60110   ТОВ ДКП   Україна   Маркуван Етикетка флакону
обласна             флаконах         «Фармацевтич       ня    надрукована
Державна                         на фабрика»            шрифтом менше
інспекція з
контролю якості                                       7 пунктів Дідо.
лікарських
засобів

Донецька    ОБЛІПИХИ ОЛІЯ  олія по 50 мл у 290410  ТОВ ДКП   Україна   Маркуван Маркування номеру
обласна             флаконах         «Фармацевтич       ня    серії нанесене на
Державна                         на фабрика»            основні написи
інспекція з                                         етикетки.
контролю якості
лікарських
засобів
Чернівецька   ОЛТАР® 2 МГ  таблетки    92002  виробництво   Індія/  Упаковка  В інструкції відсутня
обласна                        «in bulk»: УСВ Італія         інформація про
Державна           по 2 мг № 30      Лімітед, або             номер та дату
інспекція з                      М.Дж. Біофарм             наказу МОЗ України
контролю якості                    Пвт. Лтд.,              щодо державної
лікарських                      пакувальник,             реєстрації
засобів                        відповідальний            лікарського засобу
                           за випуск серії,           та номер
                           контроль серії,            реєстраційного
                           місце                 посвідчення.
                           випробувань:
                           А. Менаріні
                           Мануфактурінг,
                           Логістікс енд
                           Сервісес С.р.л.

Тернопільська  ОРНІДАЗОЛ-  капсули    010110  ТОВ       Україна  Упаковка  Текст листка-
обласна     АСТРАФАРМ                                  вкладиша
Державна           по 500 мг        «Астрафарм»              надруковано
інспекція з                                         шрифтом, що
               № 10х1
контролю якості                                       менше 8 пунктів
лікарських          у контурних                          Дідо з відстанню
засобів            чарункових                          між рядками менше
               упаковках                           3 мм.

Вінницька    ПАНАДОЛ®   таблетки,   091151  ГлаксоСмітКла Ірландія   Упаковка, Листок-вкладиш,
обласна            вкриті         йн Дангарван             інформація для
Державна           оболонкою,       Лімітед               пацієнта
інспекція з                                        надруковано
контролю якості        по 500 мг                          шрифтом менше 8
лікарських                                         пунктів Дідо з
               № 12
засобів                                          відстанню між
                                              рядками менше
                                              3мм;

                                             Деякі надписи на
                                             первинній і
                                         Маркуван вторинній упаковці
                                         ня    виконано шрифтом
                                             менше 7 пунктів
                                             Дідо.

Дніпропетровськ ПАНТОГАМ®   таблетки по  221009  ЗАТ       Російська Маркуван На упаковках не
а обласна           250 мг № 50               Федерація ня,   зазначений
Державна                       «Обнінська             реєстраційний
інспекція з                      хіміко-               номер України;
контролю якості                    фармацевтичн
лікарських                      а компанія»              Інструкція по
засобів                                           застосуванню не
                                         Упаковка
                                              затверджена МОЗ
                                              України.
Вінницька    ПЕНТАЛГІН ІС®  таблетки у   4170410  ВАТ      Україна  Маркуван Деякі надписи на
обласна             блістерах                     ня    блістері
Державна                         «Сумісне             надруковані
інспекція з           № 10           украінсько-            шрифтом менше 7
контролю якості                     бельгійське            пунктів Дідо.
лікарських                        хімічне
засобів                         підприємство
                             «ІнтерХім»

Вінницька    ПЕРЕКИС ВОДНЮ  розчин для   57062010 ПП       Україна  Маркуван Деякі написи на
обласна             зовнішнього                    ня    етикетці виконані
Державна            застосування 3     «Фрі-Вест»             шрифтом менше 7
інспекція з           % по 40 мл у                        пунктів Дідо.
контролю якості         флаконах
лікарських
засобів

Тернопільська  ПЕРЕКИСУ ВОДНЮ розчин 3%    130310  КП Київської Україна  Маркуван Напис серії та
обласна     РОЗЧИН 3%                обласної ради      ня    терміну придатності
Державна            по 40 мл         «Фармацевтич           нанесені на інші
інспекція з                       на фабрика»            написи. Деякі дані
                у флаконах
контролю якості                                      на етикетці виконані
лікарських                                         шрифтом менше 7
засобів                                          пунктів Дідо.

Донецька    ПРОПОЛІСУ    настойка    10709   ВАТ      Україна  Маркуван На 1 вторинній
обласна     НАСТОЙКА                             ня    упаковці із 2
Державна            по 25 мл         «Монфарм»             перевірених
інспекція з                                        відсутнє
                у флаконах
контролю якості                                      маркування номеру
лікарських                                         серії та терміну
засобів                                          придатності.

Вінницька    ПУСТИРНИКА   настойка    310610  ДП «Агро-   Україна  Маркуван Маркування
обласна     НАСТОЙКА                 фірма Ян» ПП       ня    етикетки флакона
Державна            по 25 мл         «Ян»               виконано шрифтом
інспекція з                                        менше 7 пунктів
                у флаконах-
контролю якості                                      Дідо.
                крапельницях
лікарських
засобів

Донецька    ПУСТИРНИКА   настойка    10709   Обласне    Україна  Маркуван Маркування номеру
обласна     НАСТОЙКА                 комунальне        ня    серії та терміну
Державна            по 25 мл         підприємство           придатності
інспекція з                       «Фармація» /м.          розмите, не
                у флаконах
контролю якості                     Дніпро-              читається.
лікарських                        петровськ/
засобів
Тернопільська  РЕГУЛАКС®   краплі для   815091  Krewel     Німеччина Упаковка   У листку-вкладиші
обласна     ПІКОСУЛЬФАТ  перорального       Meuselbach              відсутня інформація
Державна    КРАПЛІ    застосування       GmbH                 про номер та дату
інспекція з          по 20 мл у                           Наказу МОЗ України
контролю якості        флаконах-                           щодо державної
лікарських          крапельницях                          реєстрації
засобів            №1                               лікарського засобу
                                               та номер і дату
                                               реєстраційного
                                               посвідчення.

Вінницька    РОТОКАН    рідина     290709  ВАТ      Україна  Упаковка   Листок-вкладиш
обласна                                           надрукований
Державна           по 55 мл         «Лубнифарм»              шрифтом менше
інспекція з
               у флаконах                           8 пунктів Дідо з
контролю якості
лікарських                                          відстанню між
засобів                                           рядками менше
                                               3мм.

Львівська    САЛІЦИЛОВА  розчин для   130310  ТОВ ДКП   Україна   Маркуван Крізь маркування
обласна     КИСЛОТА    зовнішнього       «Фармацевтич       ня    серії та терміну
Державна           застосування,      на фабрика»            придатності
інспекція з          спиртовий 1%                        проглядаються зайві
контролю якості        по 40 мл                          позначення .
лікарських
засобів            у флаконах

Тернопільська  СЕНАДЕКСИН  таблетки    310210  ВАТ      Україна  Опис,    В сертифікаті
обласна                                     Відповідні  виробника
Державна           по 0,07 г        «Лубнифарм»       сть     допущена помилка,
інспекція з                                   сертифіка  вказано:
               № 10
контролю якості                                 ту      «Сенадексин,
лікарських          у стрипах                     виробник   таблетки по 0,7 г
засобів                                     а АНД    №10», а повинно
                                               бути: «Сенадексин,
                                               таблетки по 0,07 г
                                               №10».

Вінницька    СЕНАДЕКСИН  таблетки по   800410  ВАТ      Україна  Упаковка   розміри упаковки
обласна            0,07 г № 10                          не відповідають
Державна                        «Лубнифарм»              зазначеним в АНД.
інспекція з          у блістерах
контролю якості
лікарських
засобів

Рівненська   СЕПТЕФРИЛ®-  таблетки по 0,2 730710  ЗАТ      Україна  Упаковка   В 1 контурній
обласна     ДАРНИЦЯ    мг у контурних                         безчарунковій
Державна           чарункових        «Фармацевтич             упаковці відсутня 1
інспекція з          упаковках №       на фірма               таблетка з 10.
контролю якості        10            «Дарниця»
лікарських
засобів
Львівська    СЕРРАТА®   таблетки,  SC9006  КУСУМ     Індія    Упаковка  Розміщення тексту в
обласна           вкриті         ХЕЛТХКЕР ПВТ.             інструкції не
Державна           оболонкою,       ЛТД.                 відповідає
інспекція з         кишковорозчи                         графічному
контролю якості       нні                             зображенню згідно
лікарських                                        АНД.
засобів           по 10 мг
                                             В інструкції відсутні:
               у стрипах                          Затверджено, наказ
                                             МОЗ України, дата і
               № 30
                                             номер; посада,
                                             прізвище і підпис
                                             відповідальної
                                             особи.

Чернівецька   ТЕМПІМЕТ   таблетки,  021207   Медіка АТ    Болгарія  Опис,   Таблетки
обласна           вкриті                            неоднорідного
Державна           оболонкою №                         забарвлення;
інспекція з         20
контролю якості                                      Текст листка-
лікарських                                        вкладиша не
                                        Упаковка
засобів                                          затверджений
                                             наказом МОЗ
                                             України.

Кримська    ТРАЙСІЛС   льодяники з  LTM901  Дженом Біотек Індія    Маркуван У 5 із 10
Республіканська       м'ятним        Пвт.Лтд          ня    перевірених стріпах
Державна           смаком у                          частково розмиті
інспекція з         стрипах № 200                       серія та термін
контролю якості                                     придатності.
лікарських
засобів

Миколаївська  ТРИВАЛУМЕН  капсули   110909;  ЗАТ       Україна  Опис    Вміст капсул-липка
обласна                  141009                     маса чорного
Державна           № 10х2 у        «Науково-               кольору, яку
інспекція з         контурних       виробничий              неможливо
контролю якості       чарункових       центр                 звільнити з капсули.
лікарських          упаковках       «Борщагівськи
засобів                       й хіміко-
                          фармацевтичн
                          ий завод»

Житомирська   ФІТОСЕД®   настойка   090510  ВАТ ХФЗ     Україна  Упаковка. В 2 із 2 перевірених
обласна                       «Червона               флаконів
Державна           по 100 мл       Зірка»                алюмінієва кришка
інспекція з                                       прокручується.
               у флаконах
контролю якості
лікарських
засобів
Тернопільська  ФУРАГІН     таблетки    20310  АТ        Україна  Опис    6 таблеток із 20
обласна                                            мають темні
Державна            по 50 мг        «Галичфарм»              вкраплення.
інспекція з           №10х3
контролю якості
                у контурних
лікарських
                чарункових
засобів
                упаковках

Івано-     ФУРАЦИЛІН®   таблетки для 961109  АТ        Україна  Опис    Таблетки різної
Франківська           приготування      «Галичфарм»;             інтенсивності
обласна             розчину для                          забарвлення,
Державна            зовнішнього       ВАТ
інспекція з           застосування                         10 таблеток із 20
                            «Київмедпрепа             мають коричневе
контролю якості         по 20 мг № 10
                            рат»                 забарвлення по
лікарських           у контурних
засобів             безчарункових                         краях.
                упаковках

Житомирська   ХЛОРГЕКСИ-ДИН  розчин для   005.11.09 ТОВ       Україна       На первинній
обласна             зовнішнього                          упаковці
Державна            застосування      «Лікеро-               лікарського засобу,
інспекція з           0,05 %         горілчаний              за відсутності
контролю якості                     завод Тетерів;            вторинної, не
лікарських           по 100 мл        КП Київської             вказана дата
засобів                         обласної ради             закінчення терміну
                у флаконах       «Фармацевтич             придатності
                полімерних       на фабрика»              (місяць/рік).

Чернівецька   ХЛОРОФІЛІПТ   таблетки    50410  ТОВ       Україна  Опис    На поверхні
обласна                                            таблеток великі
Державна            по 25 мг        «Дослідний              плями темно-
інспекція з                       завод «ГНЦЛС»             зеленого кольору.
                у блістерах
контролю якості
лікарських           № 20
засобів

Херсонська   ХЛОРОФІЛІПТ   розчин     330310  АТ        Україна  Упаковка  Флакон
обласна             спиртовий,                          закупорений
Державна                        «Галичфарм»              негерметично,алюм
інспекція з           10 мг/мл                           інієва кришка
контролю якості                                        прокручується.
                по 100 мл
лікарських
засобів             у флаконах
   Державна     ХЬЮМЕР     краплі     016     Лабораторіз  Францiя  Маркуван Маркування
   інспекція з    МОНОДОЗА    назальні,         УРГО           ня    первинної та
   контролю якості         розчин по 5 мл                        вторинної упаковки
   лікарських            в флаконах                          виконано
   засобів в                                           іноземною мовою.
   Київській області        № 18                             На упаковці
                                                  відсутній номер
                                                  реєстраційного
                                                  посвідчення в
                                                  Україні.

   Дніпропетровськ ЦИКЛОФЕРОН®   розчин для    60108   ТОВ      Російська Маркуван На упаковках не
   а обласна            ін'єкцій 12,5%              Федерація ня;   зазначений
   Державна             по 2 мл в         «Науково-             реєстраційний
   інспекція з           ампулах          технологічна           номер України.
   контролю якості                       фармацевтичн
   лікарських            №5             а фірма               Інструкція по
   засобів                           «Полісан»              застосуванню не
                                             Упаковка
                                                   затверджена МОЗ
                                                   України.

   Державна     ЦИТРАМОН-   таблетки № 6   1630510  ЗАТ      Україна  Упаковка  Листок-вкладиш
   інспекція з    ДАРНИЦЯ                                    виконаний
   контролю якості                       «Фармацевтич            шрифтом менше 8
   лікарських                         на фірма              пунктів Дідо з
   засобів в                          «Дарниця»              відстанню між
   Київській області                                        рядками менше 3
                                                   мм.

   Донецька    ШАВЛІЇ НАСТОЙКА настойка по 40 81209    ТОВ ДКП   Україна   Маркуван Маркування номеру
   обласна             мл у флаконах        «Фармацевтич       ня    серії та терміну
   Державна                          на фабрика»            придатності на
   інспекція з                                          первинній упаковці
   контролю якості                                        нанесене на основні
   лікарських                                          написи етикетки.
   засобів

   Тернопільська  ШТУЧНІ СЛЬОЗИ  краплі очні у  09J26А  Alcon-Couvreur Бельгія  Упаковка  В листку - вкладиші
   обласна             флаконах-                           відсутня інформація
   Державна             крапельницях                          про номер та дату
   інспекція з           по 15 мл № 1                          наказу МОЗ України
   контролю якості                                         щодо державної
   лікарських                                           реєстрації
   засобів                                             лікарського засобу
                                                   та номер
                                                   реєстраційного
                                                   посвідчення.
  Кримській Республіканській, обласним, Київській та Севастопольській міським державним
інспекціям з контролю якості лікарських засобів довести вищезазначену інформацію до відома
суб'єктів господарської діяльності.
  Суб'єктам господарської діяльності, при одержанні вищезазначеної інформації, діяти у відповідності з п.
2.3.7 та п. 3.3.7. "Інструкції про порядок контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної
торгівлі", затвердженої наказом МОЗ України від 30.10.2001 № 436, та п.5.2 „Правила зберігання та
проведення контролю якості лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах”, затверджених
наказом МОЗ України від 16.12.2003 № 584.
 Заступник Голови                                 А.Д. Захараш

								
To top