Prezentare proiect FSLI Leonardo da Vinci 2011 by TlCG8IO4

VIEWS: 30 PAGES: 14

									Lifelong Learning Programme – 2011
Call 2011 Leonardo da Vinci - VETPRO/ Mobility
  Aplicant: FEDERATIA SINDICATELOR LIBERE
  DIN INVATAMANT – Departamentul pentru
  Tineret

  Partener 1: Centro Social de Trabajadores –
  MADRID, Spania

  Partener 2: CIVITA srl – CATANIA, ITALIA

F.S.L.I. - DpT
Centro Social de Trabajadores este o organizatie de nivel national care activeaza ca
centru de formare profesionala continua pentru lucratori si este membru fondator
(detinand si vicepresedintia) al EZA – Centrul European pentru Problemele Lucratorilor
care este o retea europeana ce reuneste 62 de centre de formare profesionala,
organizatii sindicale, organizatii socio-politice ale angajatilor si centre de cercetare din
toata Europa.
CST are ca activitati prioritare: realizarea de proiecte finantate din fonduri europene,
supervizarea si finantarea centrelor membre; realizarea de cursuri de formare
profesionala. CST are un corp de 25 de formatori si experti care isi imbunatatesc
permanent competentele participand la seminarii de formare europene derulate de EZA.
In ultimii ani CST si-a consolidat statutul de lider in Spania in domeniul formarii
profesionale prin:
  1. Seminarii in cadrul dialogului social european (4 seminarii europene anuale) –
     teme abordate: schimbari structurale pe piata fortei de munca, tehnici inovante
     privind dezvoltarea de instrumente pentru imbunatatirea accesului la formare
     profesionala initiala, insetia tinerilor pe piata muncii (Buget: 45.000 Euro pe
     seminar sau curs)
  2. Seminarii si grupuri de lucru (5 semiarii europene intre 2007-2010) pe teme ca:
     formarea profesionala continua; managementul specific in invatamantul
     vocational (Buget: 25.000 - 35.000 Euro pe seminar).
  3. Cursuri de FPC a profesorilor, formatorilor, tutorilor din intreprinderi si
     sindicate.

F.S.L.I. - DpT
CIVITA este un furnizor de servicii de orientare si consiliere in cariera care activează si în
domeniul dezvoltarii resurselor umane, cu filiale în Catania, Siracusa, Palermo şi Trapani
(Italia). Activitatea desfasurata in cadrul CIVITA a fost recompensata cu Certificatul de
calitate UNI EN ISO 9001 Vision 2000 - EA 35 pentru activitati de proiectare şi furnizare
de servicii de formare şi este acreditat de către Autoritatea regionala - Regiunea Sicilia
(D.D.G. 111 del 22.02.07. cod DR4001) pentru punerea în aplicare a proiectelor si
programelor de orientare şi formare profesională şi învăţământul secundar si superior,
inclusiv pentru învăţământul la distanţă. CIVITA a fost creat in 2006 si deruleaza
urmatoarele activităţi:
   Planificarea, managementul şi evaluarea de proiecte integrate, regionale,
    naţionale şi europene;
   Promovarea de măsuri de integrare sociala a grupurilor dezavantajate;
   Proiectarea si implementarea de proiecte integrate de dezvoltare a
    competenţelor angajaţilor.

Astfel, CIVITA deruleaza activităţi de informare (inclusiv instituţională), orientare
profesionala a cetatenilor, instruire, reconversie profesională, cercetare-studiu social,
toatea acestea fiind in puternica interdependenta pentru a atinge obiectivele de
dezvoltare teritorială.

Experienţa cea mai recentă a CIVITA include un proiect multilateral de transfer de
inovaţie "EGO-GEN ORIENTED completa" (Programul de învăţare continuă
2007-2013 Leonardo da Vinci, buget: 98.000 Euro).

F.S.L.I. - DpT
 Durata proiectului: 12 luni
 Obiectivul    general    al  proiectului     este  dezvoltarea
  oportunitatilor de formare a profesionistilor in educatie si de transfer de
  metode de lucru si bune practici inovante in asigurarea calitatii educatiei
  in vederea cresterii competitivitatii si eficientei in invatamantul
  preuniversitar cu specific vocational si tehnic. Obiectivul general al
  proiectului este operationalizat in urmatoarele obiective specifice:
   ObS 1 – consolidarea si dezvoltarea competentelor de experti in
   domeniul asigurarii calitatii a 30 de cadre didactice în sprijinul
   implementării sistemului de calitate si a unor metode de management
   performant la nivel european;
   ObS 2 – facilitarea procesului de implementare a standardelor de
   calitate in invatamantul vocational si tehnic, atat pentru cadrele
   didactice, cat si pentru alte categorii de personal din sistemul de
   educatie (formatori, mentori, mediatori, consilieri) prin dezvoltarea
   unor parteneriate la nivel european centrate pe informare si formare
   prin intermediul prin incurajarea activitatilor cu caracter transnational
   prin schimb de experienta si de bune practici.F.S.L.I. - DpT
 Proiectul va include 2 fluxuri de mobilitati:
  Fluxul 1 pentru un grup de 15 participanti:
  9 - 22 Octombrie 2011* in Italia, Sicilia, Catania
                        si
  Fluxul 2 pentru un grup de 15 participanti:
  5 - 18 martie 2011* in Spania, Comunitatea
  Autonoma Madrid (Madrid) si Comunitatea
  Autonoma Castilla - La Mancha (Toledo).
 *datele vizitelor pot fi schimbate in functie de momentul semnarii
  Contractului de Finantare cu ANPDCEFP – programul Leonardo da Vinci

F.S.L.I. - DpT
 30 de cadre didactice isi vor dezvolta competentele si abilitatile
 elaborarii si implementarii strategiilor privind asigurarea calitatii in
 domeniul VET,
 cel putin 1500 de persoane provenite din sectorul VET vor beneficia de
 diseminarea cunostintelor dobandite in domeniul elaborarii, planificarii,
 implementarii proiectelor centrate pe calitate in FPI si FPC prin
 intermediul web-site-ului FSLI pe care se va crea o pagina speciala
 dedicata acestui proiect;
 va creste interesul profesionistilor in educatie pentru proiecte de
 mobilitati si stagii de formare profesionala continua care au ca
 obiectiv general pentru imbunatatirea calitatii educatiei si FP in
 invatamantul preuniversitar (cel putin 5 proiecte LdV depuse in 2012);
 va creste numarul de actiuni derulate in colaborare cu parteneri din UE
 pentru extinderea parteneriatelor existente si incheierea de noi
 parteneriate pe teme de management educational.


F.S.L.I. - DpT
 Grupul de participanti este format din 30 persoane.
 Grupul tinta este constituit din cadre didactice responsabile
 cu formarea profesionala si resursele umane: metodisti,
 formatori, directori si profesori - instructori din invatamantul
 vocational si din unitati scolare din invatamantul profesional si
 tehnic.
 In plus, persoanele vizate de acest proiect sunt si membri ai
 Departamentului pentru Tineret (15 sau 20 de persoane)
 si ai Departamentului pentru Invatamantul Profesional si
 Tehnic al FSLI si au rol important in definirea de strategii si
 proiecte de care beneficiaza cei 198.000 membri ai FSLI.


F.S.L.I. - DpT
 Fluxul de mobilitate va fi de 14 zile in fiecare tara, (8
  ore/zi - incluzand vizitele la institutiile ce deruleaza
  activitati de FPC pentru practica efectiva), stagiul
  oferindu-le ocazia sa participe la transferul de metode
  inovante si schimbul bune practici cu profesionistii
  spanioli si italieni.

 La cele 10 zile de FPC se adauga cate 4 zile de
  pregatire culturala in Madrid, respectiv Catania,
  care vor completa programul de pregatire lingvistica
  (certificat printr-o diploma) si pedagogica derulat in
  Romania.

F.S.L.I. - DpT
 Partenerul CIVITA va organiza vizite la organizatii care se ocupa cu
 formarea profesionala si la institutii care deruleaza proiecte inovante in
 domeniul vizat de proiect.
 Partenerul CST va organiza vizite si intalniri cu reprezentanti ai unor
 organizatii cu competente in domeniul VET din Spania
    Parlamentul Spaniei - Comisia pentru Educatie,
    Inaltul Inspectorat Scolar al Comunitatii Autonome Madrid,
    Institutul National pentru Formare Profesionala, Cercetare si Inovare
    in Educatie,
    Asociatia pentru Inovare Pedagogica din Spania,
    Inaltul Inspectorat Scolar al Comunitatii Autonome Castilla - La
    Mancha,
    Institutul de Evaluare si Institutul National pentru Calificari).

  De asemenea, se vor vizita unitati scolare cu specific in vocational si
  tehnic din Madrid, Toledo si Alcala de Henares unde se vor prezenta
  proiecte inovante.


F.S.L.I. - DpT
 Presedintele FSLI va numi prin decizie interna, Comisia de selectie a participantilor la
  acest proiect, care va organiza concurs deschis pentru selectie. anuntat cu 15 zile inainte si
  va consta in:
   Etapa I: Analiza CV-urilor si scrisorilor de intentie ale cadrelor didactice care se inscriu in
    procesul de selectie;
   Etapa II: un interviu - test de intelegere/ comunicare in limba engleza, spaniola sau
    italiana.

  Criterii de selectie:
   Persoana sa fie de cadru didactic - metodist, formator, director si profesor - instructor din
    invatamantul vocational si tehnic.
   CV care sa ateste preocupari legate de tematica proiectului si o scrisoare de intentie care
    se va preciza participarea la activitati in domeniul VET;
   Cunoasterea la nivel de baza a unei limbi de circulatie internationala (engleza, italiana
    sau spaniola)
   Capacitate de cooperare, lucru în echipa, autoevaloare şi diseminare, calitati de formator.

  Se va acorda punctaj suplimentar persoanelor care provin din mediul rural sau
  din judete cu slaba participare la programele LdV.


F.S.L.I. - DpT
  PREGĂTIREA PEDAGOGICĂ va fi realizata de catre FSLI in cadrul a
  2 stagii de cate 5 zile fiecare (4 h/ zi) inainte de perioadele de
  mobilitate din Spania si Italia, pentru a se asigura ca toti participantii
  se concentreaza exclusiv pe tematica proiectului.

  PREGĂTIREA     LINGVISTICĂ va fi realizata de FSLI in cadrul
  aceluiasi stagiu de 5 zile fiecare (4 h/ zi) inainte de perioadele de
  mobilitate si vor fi predate notiuni de limba spaniola/ italiana de catre
  un cadru didactic cu competente atestate in acest sens.

  PREGĂTIREA     CULTURALĂ va fi realizata de organizatiile de
  primire, in cadrul mobilitatii, in zilele de week-end (4 zile) si are ca
  scop familiarizarea participantilor cu specificul mediului etno-cultural
  al regiunilor de destinatie.
F.S.L.I. - DpT
 in Madrid - vizita si reuniuni de lucru la Parlamentul Spaniei - Comisia pentru
  Educatie, Inaltul Inspectorat Scolar al Comunitatii Autonome Madrid, Institutul
  National pentru Formare Profesionala, Cercetare si Inovare in Educatie,
  Asociatia pentru Inovare Pedagogica din Spania, Consiliul pentru Educatie al
  Comunitatii Autonome Madrid, Consiliul pentru Ocupare si Egalitate de Sanse;

 vizite cu ghid la obiective istorice in Madrid, Toledo – se va sublinia influenta
  culturii si civilizatiei spaniole la dezvoltarea culturii europene si cum se pot folosi
  aceste informatii in procesul instructiv-educativ (ex.: Muzeul Prado, Palatul
  Regal, Muzeul Thyssen - Bornemisza, Conservatorul de Muzica si Arte din
  Madrid, Catedrala din Toledo, Universitatea din Alcala de Henares - una din cele
  mai vechi din Europa sec. 13)

 in Catania/ Silicilia: vizite la organizatiile partenere CIVITA care implementeaza
  proiecte inovante in domeniul vizat de proiect, precum si vizite cu ghid in
  Catania, Siracuza si Palermo, vechi centre istorice si culturale.F.S.L.I. - DpT
      76.920,00 Euro
      100% rambursabil
Proiect realizat de Departamentul Relatii Internationale,
Proiecte, Programe si Parteneriate al FSLI pentru DpTF.S.L.I. - DpT

								
To top