MANTRA ZINGEN (PDF) by paraastro

VIEWS: 92 PAGES: 2

									De heilige klank

Gesprek met Linda Bytebier Nl 0630263676 B:0031630263676 lindabytebier@ yahoo.com

we kennen allen de gevleugelde uitdrukking “in den beginne was het woord”. woorden zijn in se altijd klanken. Alles ontstaat via vibratie. Klank is vibratie. Mantra zingen kent een aloude traditie. Naast het gebed is het naar buiten brengen van klanken een band leggen naar de kosmos. Klank stelt ons in staat om onze kanalen te openen en opnieuw een verbinding tot stand te brengen met onze bron. we kennen allemaal de

beroemde mantra ‘OM’. In de christelijke leer kennen we de kerkgezangen die ook als mantra’s kunnen worden bekeken. In het Hindoeïsme en de Veda’s worden deze heilige klanken eveneens aangehaald. Het wordt aangeduid als één van de middelen van zelfvervolmaking om verlichting te bereiken. we gingen even praten met Linda Bytebier, die het mantra zingen onderwijst.

AQUARIUS: Wat is een mantra precies? Linda: Een mantra kan bestaan uit één woord, een aantal woorden of zinnen. Toch zijn die zinnen meestal niet lang. Elke mantra heeft een bepaalde betekenis. Sommige mantra’s focussen op de gezondheid, andere laten je meer in je eigen kracht staan en nog anderen herstellen de relaties. ze hebben dus allemaal een onderliggende betekenis. Door het herhalen van de woorden in de mantra’s ga je in je lichaam via trilling iets teweeg brengen. Via de lichaamskanalen ga je verbinding leggen met de kosmos. Een voorbeeld van een mantra is de ‘om’klank. Deze mantra is veruit de oudste, gekend in de geschiedenis. wanneer je hem zingt, start je eigenlijk

10

AQUARIUS

met de aaaaoooooommmmm… Aanvankelijk zitten de trillingen laag in het lichaam, maar naarmate je aan de ‘ooo’ komt, ervaar je de trillingen hoger in het lichaam. Hierna verleggen de vibraties zich naar het hoofd als je aan de ‘mmm’ komt, naar de kruin toe. Hoe langer je de mantra zingt, hoe meer de vibraties zich tot in de vingertoppen verspreiden. Het gebeurt vaak dat er een koude ontstaat, omdat er door de trillingen emoties worden

worden. Als je werkelijk een periode dagelijks mantra’s zingt, ervaar je soms dagen later nog dat er allerlei dingen gebeuren, emoties loskomen, enz. Fysiek gebeurt er ook vaak een en ander. Ikzelf voel dat ook vaak op de keel. De keelchakra opent zich en bepaalde ervaringen dringen zich dan krachtiger aan me op. Mensen kunnen vaak achteraf vastberadener iets uiten. ze kunnen er staan. Vaak gaan mensen in een soort van trance of diepe meditatietoestand.

VERLICHTING DOOR HET MANTRAZINGEN
Het mantra zingen is altijd een heel belangrijke spirituele discipline geweest in India. Er zijn de gekende heiligen die via het mantra zingen verlichting hebben bereikt, zoals Swami Ramdas. zijn beroemde mantra was ‘om shri ram, jai ram, jai ram’. Ramdas was een zwervende monnik die dagelijks deze mantra zong. Hij had have noch goed en leefde van de aalmoezen. zijn enige doel was zich over te geven aan de kosmos en aan het goddelijke. Deze heilige werd immens populair in India. De eenvoud van zijn methode en de zuiverheid van zijn handelen wekte bewondering op van iedereen. Voor hem was deze mantra de opening naar de kosmos en de verlichting. Nu nog wordt hij als één van de grootste heiligen beschouwd. Door het mantra zingen kom je dichter bij jezelf en je persoonlijke doelen. En krijg je een gemakkelijker verbinding naar je hoger zelf. losgeweekt. Andere mantra’s die veel worden gebruikt zijn de ‘om shanti’ mantra’s, ‘hari om’, ‘om ama rani’. AQUARIUS: Welk effect heeft het mantra zingen op jou? Linda: Tijdens het zingen word ik heel rustig. Bovendien ervaar ik dat er dikwijls veel inspiratie binnen komt. Het is alsof ik een heel helder contact krijg met mijn weten. Emotioneel gebeurt er eveneens iets. Er een gevoel van koude, rillingen, ontstaan. Soms kan het ook heel warm

AQUARIUS: Waarom beoefenen mensen het mantra zingen? Linda: Mantra zingen is goed om evenwicht te brengen in de emoties, om uit de stress te stappen en rust te vinden. Opmerkelijk is wel dat deze rusttoestand langer duurt dan het moment van zingen. Je neemt het mee in je dagelijkse bestaan. Als je vaak mantra’s zingt, zal je ook in een drukke periode gemakkelijker terug in je eigen kracht kunnen gaan staan. Bij emotionele problemen kan het ook een hulpmiddel zijn om er gemakkelijker een balans in te vinden, waardoor het lijkt alsof de emoties gaan smelten. Een emotie die aanvankelijk wordt aangevoeld als een hoge berg, smelt weg naar een hobbel waarover je gemakkelijker kan heen stappen. Het spirituele gebied van het mantra zingen voel je door een gevoel van uitdijen. Je eigen fysieke grenzen vervagen als het ware. ze lossen op in het grote geheel. Je wordt één met de omgeving. Als je in groep mantra’s zingt, ontstaat er eenheid in de groep en word je als het ware gezongen. AQUARIUS: Wat ervaar je bij het mantrazingen? Linda: Tijdens het mantra zingen ontstaat er vaak een beeld van de dingen. Je gaat beelden zien en door het contact met de eigen ziel krijg je gemakkelijker inzichten aangaande je groei als spiritueel wezen. Je krijgt een beter beeld van de “reden” waarom je op aarde bent gekomen. Dan kan het zijn dat je beseft dat je bepaalde activiteiten beter afbouwt en andere beter uitbouwt. Tijdens bepaalde sessies heb ik al wel vaker flitsen in beelden gekregen van wat mijn levenstaak hier is en waarvoor mijn wezen staat te popelen om bepaalde dingen te doen.

Om de effecten van mantra zingen op de geest te zien, werden er testen gedaan waarbij proefpersonen werden aangesloten op een EEG-toestel. Het blijkt inderdaad dat de hersengolven stante pede veranderen. Veel mensen komen terecht in een alfa-bewustzijnstoestand. zoals gekend staan deze golven voor een rusttoestand. In deze toestand is er een verhoogd bewustzijn en wordt de geest scheppend en kan gedachten realiseren in de concrete materie.

AQUARIUS

11


								
To top