Brieven aan Volkskrant over Ahmadinejad by GFbB7qI

VIEWS: 11 PAGES: 23

									Aan: Mevr. Margreet Vermeulen(adres)
Ombudsvrouw redactie De Volkskrant


13 oktober 2010
Amsterdam


Geachte mevrouw Vermeulen,

hartelijk dank voor uw bereidheid mijn klachten over publikaties van De Volkskrant te
bekijken. U vindt alle van toepassing zijnde documentatie in mijn hieronder
aangeplakte emails naar de Volkskrant.
De afgelopen jaren heb ik veel naar de redactie geschreven. Soms kreeg ik
antwoord,
en als het om onbelangrijke onderwerpen ging, zoals typfouten of een aantoonbare
fout in een wetenschapelijk artikel, bedankte de redactie mij nog wel eens. Maar
opvallend is het, dat de aantoonbare foutieve berichtgeving over Ahmadinejad's
vermeende uitspraken nooit gecorrigeerd wordt.

Mijn emails aan de redactie zijn telkens ook verstuurd naar een groep
geinteresseerde, eveneens ongeruste vrienden. Openbare publicaties heb ik er
nooit
van gemaakt, omdat het mij belangrijker leek met de redactie te praten, ipv over de
redactie. Echter, door twee jaar met de redactie geen enkel resultaat te hebben
behaald dat lijkt op een verbetering, heb ik in mijn laatste email de redactie
meegedeeld voortaan nog slechts óver De Volkskrant te schrijven. Dat deed ik
voorlopig slechts naar deze kleine groep meelezers.

Aangezien er een militair ingrijpen tegen Iran op handen lijkt, dat, zoals die met Irak,
zeer waarschijnlijk op valse gronden zou kunnen worden begonnen, lijkt het mij nu
wel belangrijk deze in mijn ogen valse, danwel onkundige, ongeinteresseerde,
gemakzuchtige journalistiek aangaande Ahmadinejad aan licht te brengen.

Over de bijgevoegde documentatie:

Onderaan: oudste email naar de Volkskrant
Bovenaan: jongste email naar de Volkskrant
VET, zwart: beweringen gedaan door mij, aan de redactie
VET+ROOD: beweringen gedaan door de Volkskrant
Blauw: beweringen gedaan door de Volkskrant


Met hartelijke dank
beleefd groetend,

Rob Nuijten
(adres)
(postcode)Amsterdam
Valse berichtgeving speech Ahmadinejad 24 Sept 2010
'9/11 = inside job'
De Volkskrant beweerde een jaar geleden dat Ahmadinejad in deze speech voor de
Verenigde Naties heeft beweerd dat de Verenigde Staten zelf achter de aanslagen
van 9/11 zaten
http://www.youtube.com/watch?v=3IKUsbHfRew
Een kopie staat op:
http://www.youtube.com/watch?v=k4phNuwx8Hs

De waarheid is echter dat Ahmadinejad 3 verschillende theoriëen
beschreef over de toedracht van 9/11, en dat het tijd wordt dat er een onafhankelijk
onderzoek komt.
Volgend op deze onware publicatie heeft de Volkskrant slechts de 'verbolgen
reacties'
hierop, van politici, gepubliceerd.
Ik vraag de Volkskrantredactie sinds die dag waarom zij volhardt in het herhalen van
de onwaarheid, en nooit genegen bleek een correctie te publiceren, waarin een
weerslag van zijn tekst wordt gegeven die de waarheid benaderd.


Valse berichtgeving speech Ahmadinejad 24 Sept 2009
'Anti-semitische uitspraken'
De Volkskrant is de afgelopen 2 jaren, sinds 24 sept 2009, blijven herhalen dat
Ahmadinejad anti-semitische uitlatingen deed in deze speech voor de Verenigde
Naties:
http://www.youtube.com/watch?v=5EBgqgIWuoc

Wanneer u simultaanvertaling van volledige speech beluisterd, zult u na 36 minuten
niet één antisemitische opmerking uit de mond van Ahmadinejad gehoord hebben.
Ik vraag de Volkskrantredactie sinds die dag waarom zij volhardt in het herhalen van
de onwaarheid, en nooit genegen bleek een correctie te publiceren.


Valse berichtgeving over vermeende bewering Ahmadinejad die
'Israel van de kaart zou willen vegen'
De Volkskrant heeft de vaak geuite bewering herhaald dat Ahmadinejad Israel van
de
kaart zou wensen te vegen. Echter, die wens heeft hij nooit geuit. Het enige dat hij
gezegd heeft dat daar, voor de slechte luisteraar, op lijkt, is, dat hij verwacht dat
Israels REGIME ooit zal plaatsmaken voor een andere, zoals dat ook gebeurde met
het Sovjet regime, en dat bij het verdwijnen van het huidige Israelische regime er
meer kans op vrede is in het Midden Oosten.
De duidelijk verkeerde interpretatie van zijn woorden is heel populair bij
Iranbashers.
Waarom checkt de Volkskrant de bronnen van deze toch zeer belangrijke bewering
niet?
Ik heb aan u, ombudsvrouw, 3 vragen:
1. Behoeft u, om de besproken bronnen te checken, nog informatie van mij?
2. Hoeveel tijd schat u in nodig te hebben voor uw conclusies over mijn 3 punten
van
  kritiek?
3. Kunt u, na een vaststelling dat De Volkskrant inderdaad deze onwaarheden heeft
  gepubliceerd, zorgdragen voor rechtzetting middels publicatie(s) in De
Volkskrant?

-------------------------------------------------------------------------------------------

     Van: torito@torito.nl
         Onderwerp:    Waarheid wéér niet gecheckt! Volkskrant
         verspreid leugen moedwillig
         Datum:   11 september 2011 19:37:43 CEST
     Aan: internet@volkskrant.nl


De Volkskrant
Aan de RedactieGeachte redactie,


ik zie dat u uw artikel over Ahmadinejad heeft bijgewerkt, maar de door u verspreide
leugen nog steeds herhaalt!
U heeft misschien nog altijd niet de video heeft bekeken van de speech waar het
allemaal om draait.
Had u dat wel gedaan, dan had u een jaar geleden de zeer kwalijke nonsens
ontdekt, die u maar blijft herhalen.


Deze video van de volledige speech van Ahmadinejad is welke u weigert te bekijken
/ het is het bewijs vanuw ongelijk, dat u weigert te erkennen.
http://www.youtube.com/watch?v=3IKUsbHfRew


Na 10 minuten komt het door u vals voorgestelde fragment.


Al een jaar gaat u niet in op voorgestelde correctie van deze leugen.
Hierbij beschuldig ik de Volkskant dus van moedwillige verspreiding van leugens.
U bent participant in het media-offensief tegen Iran. Wanneer dat op een oorlog
uitloopt, bent u mede schuldig aan de volgende oorlog op leugens gebaseerd.
Ik zal voortaan niet meer NAAR de redactie van Volkskrant schrijven, in de
ijdel gebleken hoop dat u interesse heeft in de waarheid. Voortaan zal ik OVER
de Volkskrant schrijven.Het ga u goed, ik hoop op flinke beterschap
Rob Nuijten
Amsterdam
-------------------


Uw totaal niet deugende weerslagen van deze speech:


http://www.volkskrant.nl/vk/nl/7793/10-jaar-na-9-11/article/detail/2901863/2011/09/11
/Ahmadinejad-9-11-was-smoes.dhtml
Ahmadinejad heeft vaker openlijk getwijfeld aan de aanslagen. Zo suggereerde hij
vorig jaar dat 'sommige onderdelen van de Amerikaanse regering de aanval in scene
hebben gezet'.


http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Buitenland/article/detail/1026269/2010/09/24/Oba
ma-woedend-om-complottheorie-Ahmadinejad.dhtml
De Amerikaanse president Barack Obama is woedend om de suggestie van de Iraanse
president Mahmoud Ahmadinejad dat de Verenigde Staten zelf achter de aanslagen op
11 september 2001 zaten.

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Buitenland/article/detail/1024045/2010/09/23/VS-l
oopt-weg-bij-VN-toespraak-Ahmadinejad.dhtml
Tijdens een toespraak voor de Algemene Vergadering in New York suggereerde hij
dat de Verenigde Staten achter de terreuraanslagen van 11 september 2001 zouden
zitten. Daarop verlieten veel westerse diplomaten de zaal.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------


     Van: torito@torito.nl
        Onderwerp:   Volkskrant herhaald eerder geplaatste
        onwaarheid over Ahmadinejad!
          Datum:     11 september 2011 16:09:56 CEST
     Aan: internet@volkskrant.nl
De Volkskrant


Geachte redactie,


ALWEER herhaalt De Volkskrant een onwaarbericht over wat Ahmadinejad zou
hebben gezegd!
Een heel belangrijke onwaarheid, verspreid door Amerikaanse
nieuwsagentschappen, overgenomen door de Nederlandse, en daarna, zonder
enige controle, geplaatst door de Nederlandse kranten.


Echter, wat Ahmadinejad bij de Verenigde naties beweerde was enkel dat er 3
theorieën in omloop waren.
1. De officiele theorie: de terroristen hebben alles zelfstandig bedacht, en alles
zelfstandig uitgevoerd
2. Een 'complottheorie': de terroristen hebben het enkel kunnen doen met hulp van
de Amerikanen.
3. Een 'complottheorie': de Amerikanen hebben alles gepland en de terroristen
daarvoor ingezet.


Ahmadinejad had darabij volledig gelijk! Die 3 theaoriën zijn namelijk al 10 jaar in
omloop.
En zijn verzoek aan de VN was: doe nu eens een ECHT onderzoek. Groot gelijk
heeft hij daarbij, want zeer vele amerikanen vragen eveneens om dat echte
onderzoek


De Volskrant had de valsheid van het bericht kunen checken nadat ik haar wees op
de online video van de hele toespraak van Ahmadinejad. Blijkbaar was het teveel
moeite en daarom verspreid de Volkskrant nu een herhaling van dat destijds valse
bericht.
Niet te geleoven dat dt een grote krant is. Waarom doet de krant dit? Waarom WIL
men de feiten niet checken, zlefs niet als het zo gemakelijk wordt gemaakt?


Waarom, redactie, WAAROM bent u niet geinteresseerd in het ontdekken van de
leugen?Met verontruste groet
Rob Nuijten
Amsterdam2011-09-11
Ahmadinejad: 9/11 was smoes
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/7793/10-jaar-na-9-11/article/detail/2901863/2011/09/11
/Ahmadinejad-9-11-was-smoes.dhtml


ANP/Redactie − 11/09/11, 15:34
Ook Iran staat zondag stil bij de terreuraanslagen van 11 september 2001. In de
ogen van president Mahmoud Ahmadinejad was 9/11 slechts 'een gecompliceerd
spel, bedoeld om de mensheid op te hitsen en een smoes te vinden om Irak en
Afghanistan te bezetten'.


Dat melden Iraanse staatsmedia. Ahmadinejad heeft vaker openlijk getwijfeld aan de
aanslagen. Zo suggereerde hij vorig jaar dat 'sommige onderdelen van de
Amerikaanse regering de aanval in scene hebben gezet'.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------     Van: torito@torito.nl
        Onderwerp:   Volkskrant legt Iraanse ex-minister Mottaki
        suggestief woorden in de mond
          Datum:     13 december 2010 17:10:53 CET
     Aan: internet@volkskrant.nl

Volkskrant legt Iraanse ex-minister Mottaki suggestief woorden in de mondGeachte redactie,

'de redactie' suggereert vandaag in de Volkskrant op internet, dat de ontslagen Iraanse
minister van buitenlandse zaken Mottaki kritisch zou zijn op het nucleaire programma
van Ahmadinejad, door enige regels tekst aan te halen die hij uitgesproken zou hebben
tijdens 'een overleg in Geneve'.

Die aangehaalde tekst komt echter geheel overeen met wat Ahmadinejad zelf altijd
beweert. Ahmadinejad zegt namelijk telkens dat hij over totale nucleaire ontwapening
van de wereld wil praten, en dat het niet zo kan zijn, dat de staten met nucleaire
wapens hun wil moeten opleggen aan staten zonder nucleaire wapens, zonder zelf hun
kernwapens af te schaffen.
Uit de tekst die Mottaki zou hebben uitgesproken, valt derhalve geheel niet op te
maken, dat hij kritiek zou hebben over het Iraans atoomprogramma.

Mottaki heeft tot nu toe enkel ontkent dat Iran een nuclear wapenprogramma zou
hebben, dus begrijp ik niet waardoor de Volkskrant zou kunnen suggereren dat hij
ineens een andere mening zou zijn toegedaan.

Met wederom verontruste groet
Rob Nuijten
(adres)
Amsterdam
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Buitenland/article/detail/1072324/2010/12/13/Ira
n-ontslaat-plotseling-minister-van-Buitenlandse-Zaken.dhtml

Citaat:

De hervormingsgezinde website Mardomsalari stelde dat Mottaki kritisch was over
het beleid van Ahmadinejad.

'Nucleaire wapens brengen alleen maar rampen en de wereld zou er goed aan doen te
denucleariseren', zei hij in Genève tijdens een overleg over het omstreden Iraanse
kernprogramma. Hij voegde eraan toe dat het uitbannen van nucleaire wapens 'de
beste garantie is voor veiligheid'.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------
   Van: torito@torito.nl
       Onderwerp:    Antw.: fanmail
       Datum:   1 december 2010 22:09:51 CET
   Aan: (email adres Arie Elshout, de Volkskrant)
   Kopie: (email adressen T van Soest, de Volkskrant en B Lanting, de
Volkskrant )

Geachte heer Elshout,

bedankt voor uw oprechte en uitdagende reactie.
U noemt mijn lijst interessant, maar eenzijdig.
Mag ik daarom aannemen dat u het met me eens bent, dat mijn lijst tegen Amerika
als stabilisator pleit?

Graag ga ik met u in discussie over de door u genoemde wapenfeiten.

/ ander onderwerp /
/ idem /
/ idem /

Antisemitisme?
En wat heeft u, journalisten, Volkskrant, gedaan, toen de keiharde leugen over de
Ahmadinejads vermeende antisemitische uitspraken herhaaldelijk in de Volkskrant
werd gepubliceerd? Heeft u de simultaanvertalig beluisterd om deze belangrijke
beschuldiging even te controleren?? Waarschijnlijk niet, want dan had u geweten
dat ook dat een fabricatie was van het 'Vrije Westen'. En niets heeft u, Volkskrant
gedaan met mijn herhaalde berichten over het bewijs, dat Ahmadinejad geheel
(correctie: geheel géén) antisemitische uitspraak heeft gedaan voor de VN.
Vorig jaar niet, dit jaar niet, maar u verdomd het om dit recht te zetten.
Ook heeft Ahmadinejad nooit gezegd Israel van de kaart te willen vegen.
Helaas verzuimt u ook daarin de waarheid te zoeken, laat staan erover te
berichten.

Ik vrees dat u al veel meer aan de leiband van de Amerikaanse publiciteitsmachine
(en destabilisatiemachine) loopt dan u zelf zou willen. Dat is nog al een
beschuldiging, maar de niet gecorrigeerde leugens over Ahmadinejads zogenaamde
antisemitische uitspraken voor de VN deden mij de ogen openen. Ik hoop dat u er
niet pas achter komt, dat dat gelogen was, na een oorlog met Iran.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------

Van: torito@torito.nl
       Onderwerp:   Uw bericht over Ahmadinejad is onwaar
       Datum:  22 november 2008 17:38:23 CET
   Aan: internet@volkskrant.nl

Aan de redactie van De Volkskrant
Beste redactie,

kunt u mij een opname (video) of ander document tonen waarmee bewezen wordt
dat Ahmadinejad heeft gezeg dat Israel van de kaart moet worden geveegd, zoals u
vandaag in uw krant beweert?
Zonee,, gaat u dit bericht dan rectificeren, of corrigeren?

met verontruste groet

Rob Nuijten
(adres)
Amsterdam

Citaat uit onderstaand bericht:
"Ahmadinejad heeft herhaaldelijk gedreigd Israël van de kaart te vegen."
------------------
http://www.volkskrant.nl/buitenland/article1097229.ece/Iran_executeert_Israelische_
spion
gepubliceerd op 22 november 2008 15:41, bijgewerkt op 16:05

Ahmadinejad heeft herhaaldelijk gedreigd Israël van de kaart te vegen.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---

     Van: torito@torito.nl
        Onderwerp:    Antw.: Ahmadinejad: óók correspondent Van
        Hoogstraten zit er naast!
        Datum:   25 september 2010 00:05:36 CEST
     Aan: brieven@volkskrant.nl, redactie@volkskrant.nl

Aan De Volkskrant


Geachte redactie,

wat triest, dat ook DIederik van Hoogstraten niet goed geluisterd heeft naar de
toespraak van Ahmadinejad, maar anderen napraat.
Als hij als nog naar de simultaanvertaling luistert, kan hij ontdekken dat Ahmadinejad
GEEN van de DRIE door hem ten tonele gevoerde complottheorieën over 9/11,
als zijn eigen overtuiging presenteerde.

Ahmadinejad kiest zijn woorden heel precies. Meestal is het een voice-over die hem
andere, zeer kwalijke woorden in de mond legt. Vaak is het de interviewer die
Ahmadinejad zeer gekleurde vragen stelt, die door Ahmadinejad beantwoord
worden, op een manier, die niet in het script van de interviewer staat,
waarna de interviewer meent te moeten concluderen dat de in de vraag gevatte
beschuldiging de waarheid is.
   Ik meen dat Ahmadinejad wel de fout ingaat als hij beweert dat de mééste landen
   het met theorie 2 eens zijn. Laat hem dat eerst maar eens bewijzen.

   Zeer kwalijk echter is het, wanneer een grote Nederlandse krant als de Volkskrant, al
   meer dan een jaar lang grove onwaarheden over Ahmadinejads uitspraken
   publidceert.
   Jodenhaat, ontkenning van de Holocaust, het zijn opvattingen die Ahmadinejad niet
   heeft geuit, hoe vaak de media dit ook herhalen. Toch komt ook DIederik van
   Hoogstraten hier weer mee aanzetten.
   Ahmadinejad uit scherpe kritiek op de REGERING van Israel, en heeft ooit
   (*CORRECTIE: NOOIT) de Holocaust ontkent, maar heeft de wens voor meer
   onderzoek
   nodig geuit.
   ((Terzijde: Ook heeft hij nooit de wens geuit Israel van de kaart te vegen, maar houdt
   het verdwijnen van de Israelische zionistische regering net zo mogelijk als het
   verdwijnen van het (communistische) regime van de Soviets. De journalist Mike
   Wallace is degene die met een voice-over de pertinente onwaarheid, als zou
   Ahmadinejad Israel van de kaart willen vegen, bij Ahmadinejad in de mond heeft
   gelegd. Daarvoor ontving hij de Pullitzer prijs. Het echte inteview, zonder voice-over,
   is weggemoffeld, maar het is wel te vinden voor wie het vinden wil).

   Triest, dat Diederik van Hoogstraten schrijft: "Wie de Verenigde Naties volgt, wist
   wat de aanleiding zou zijn: jodenhaat, ontkenning van de Holocaust en
   het bestaansrecht van Israël. Het oude liedje, kortom."

   Van Hoosgtraten volgt zelf de VN niet. Hij papagaait de AP na, de ANP, de AFP,
   de US regering, de NL regering die de krant weer napraat. Zelfs de NOS
   papagaait de leugen na. Het was beter geweest als van Hoogstraten zelf naar
   Ahmadinejad geluisterd had voordat hij over zijn toespraak schreef.
   Het was beter geweest als hij óó de toespraak van vorig jaar beluisterd had, waarin
   Ahmadinejad geen antisemitische uitlatingen deed, maar er door de Volkskrant
   TOCH van beschuldigd werd.


   met zeer verontruste groet

   Rob Nuijten
   (adres)
   Amsterdam

   http://www.volkskrant.nl/buitenland/article1423090.ece/En_weer_loopt_de_VN-zaal_
   leeg_bij_de_Iraanse_retoriek


En weer loopt de VN-zaal leeg bij de
   Iraanse retoriek
        Van onze correspondent Diederik van Hoogstraten op 24 september '10, 21:24, bijgewerkt 24
        september 2010 21:28


        NEW YORK - Vooraf had VN-ambassadeur Herman Schaper al aangekondigd
        dat Nederland en de andere Europese delegaties zouden weglopen als de Iraanse
        president Mahmoud Ahmadinejad weer zou beginnen. Wie de Verenigde Naties
        volgt, wist wat de aanleiding zou zijn: jodenhaat, ontkenning van de Holocaust
        en het bestaansrecht van Israël. Het oude liedje, kortom.

De Iraniër is al jaren een opvallende figuur tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering. Hij zit met
        zijn bevriende collega’s Khadafi (Libië) en Hugo Chávez (Venezuela) in de categorie
        die het VN-podium standaard gebruikt voor antiwesterse, anti-Amerikaanse tirades.

Doorgaans zijn die wel vermakelijk, en worden ze genegeerd. Chávez zei ooit zwavel te ruiken nadat
       de duivelse George W. Bush het pand had verlaten. Maar donderdag voegde
       Ahmadinejad een nieuw element toe door de aanslagen van 11 september 2001
       erbij te slepen: ‘Elementen in de Amerikaanse overheid orkestreerden de aanval
       om de inzakkende Amerikaanse economie en haar greep op het Midden-Oosten
       te herstellen, om zo ook het zionistische regime te redden.’

Zelfs Ahmadinejad had deze theorie nog niet eerder uitgesproken op loopafstand van Ground Zero.
       Hij voegde nog toe dat hij een vinger aan de pols had van zijn gastland: ‘De
       meerderheid van de Amerikaanse bevolking, zowel als andere landen en politici zijn
       het hiermee eens.’

Prompt verlieten Amerikaanse, Europese, Canadese, Australische, Nieuw-Zeelandse en
        Costa-Ricaanse vertegenwoordigers de zaal.

President Obama, die even eerder vanaf hetzelfde podium had gesproken, reageerde later donderdag
       in een interview met BBC Persia. ‘Beledigend’, ‘haatdragend’ en ‘onvergeeflijk’, zei
       hij. Waarop Ahmadinejad vrijdag doorging op de kwestie. ‘Ik sprak geen oordeel uit.
       Maar vindt u niet dat het tijd is voor een onderzoekscommissie?’ Kennelijk is de
       Iraniër zich niet bewust van de uitputtende onderzoeken die jaren geleden zijn
       afgerond.

Maar de 11/9-samenzweringstheorieën zijn hardnekkig, vooral op internet. Ze zijn alleen minder
       populair dan Ahmadinejad schijnt te denken. Uit peilingen blijkt dat hooguit 15
       procent van de Amerikanen er iets in ziet. Wereldwijd is er niet één land waar een
       meerderheid in de samenzwering gelooft, volgens een onderzoek van
       WorldPublicOpinion.org in 2008.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------


     Van: torito@torito.nl
        Onderwerp:    Volkskrant publiceert wederom onwaarheid
        over speech VN
        Datum:   24 september 2010 11:57:48 CEST
     Aan: brieven@volkskrant.nl


Geachte redactie,

met dit artikel, ANP/AFP/RTR op 24 september '10, "Obama woedend om complottheorie
Ahmadinejad' publiceert u alwéér een incorrecte weerslag van het gezegde en het
gebeurde bij de Verenigde Naties. Het is ook aantóónbaar onwaar. De video van de
speech van Ahmadinejad te bekijken, die u zelf aan het artikel gelinkt heeft, toont
aan, dat het artikel niet de waarheid weergeeft.

1e onwaarheid
De titel boven het stuk. "Obama woedend om complottheorie Ahmadinejad"

2e onwaarheid:
Ahmadinejad deed zijn uitspraken in zijn toespraak voor de Algemene Vergadering
van de Verenigde Naties in New York. Hij zei dat volgens een alternatieve theorie
voor de aanslagen ‘onderdelen van de Amerikaanse regering de aanval in scène
hebben gezet om de kwakkelende economie te stimuleren en de greep op het
Midden-Oosten te vergroten, om zo het zionistische regime in Israël te redden’.

Het is namelijk niet de theorie 'van Ahmadinejad'. De Iraanse president benoemde
namelijk 3 al lang bestaande theorieën, die alle zijn bedacht in de Verenigde Staten
zelf. De video 'Loose Change' is daar de bekendste, en heel vroege publicatie van.

Ahmadinejad presenteerde namelijk 3 verschillende complottheoriën:
1: de officiele complottheorie. Het complot dat de terroristen uitvoerden, geheel
zelfstandig.
2. de theorie, dat de Amerikanen de aanslagen van 9/11 zelf hebben georganiseerd.
3. de theorie, dat de terroristen het hebben georganiseerd en uitgevoerd, met wat
hulp van de Amerikanen.

De Amerikaanse delegatie liep al weg tijdens het uitspreken van theorie nr 2.
De weglopende delegaties hebben dus niet eens theorie 3 gehoord, en ook niet, dat
Ahmadinejad meende dat theorie 3 weinig tegenstanders (few opponents) had.
Waarin hij gelijk heeft.

Ahmadinejad riep, na het uitspreken van deze 3 theorieën, op, tot een onafhankelijk
       onderzoek naar 9/11. Dat komt helaas totaal niet in uw berichtgeving voor. Dit
       onafhankelijke onderzoek is wat ook veel Amerikanen wensen.

       Met uw artikel concentreert u zich dus niet op de inhoud van Ahmadinejads speech,
       maar volledig op misplaatste emoties. Daarbij, erger, legt u de Iraanse president
       een bewering in de mond die hij niet gedaan heeft.


       Met verontruste groet

       Rob Nuijten
       (adres)
       Amsterdam       http://www.volkskrant.nl/buitenland/article1422709.ece/Obama_woedend_om_compl
       ottheorie_Ahmadinejad

Obama woedend om complottheorie
  Ahmadinejad
       ANP/AFP/RTR op 24 september '10, 07:31, bijgewerkt 24 september '10, 10:43
                         onbekend.jpg ¬
       Mei 2010: Ahmadinejad spreekt op het hoofdkwartier van de VN. (AP)


       NEW YORK - De Amerikaanse president Barack Obama is woedend om de
       suggestie van de Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad dat de Verenigde
       Staten zelf achter de aanslagen op 11 september 2001 zaten.
       VS loopt weg bij VN-toespraak Ahmadinejad
Dat zei een hoge Amerikaanse functionaris donderdag.

Ground Zero
De president vond de opmerkingen schandalig en beledigend, helemaal omdat ze zo dicht bij
       Ground Zero gemaakt werden’, aldus de functionaris die anoniem wilde blijven.
       Ahmadinejad deed zijn uitspraken in zijn toespraak voor de Algemene Vergadering
       van de Verenigde Naties in New York. Hij zei dat volgens een alternatieve theorie
       voor de aanslagen ‘onderdelen van de Amerikaanse regering de aanval in scène
       hebben gezet om de kwakkelende economie te stimuleren en de greep op het
       Midden-Oosten te vergroten, om zo het zionistische regime in Israël te redden’.       ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       ---------------------------
   Van: torito@torito.nl
       Onderwerp:    Weer gekleurde berichtgeving over
       Ahmadinejad
       Datum:   24 september 2010 11:08:39 CEST
   Aan: brieven@volkskrant.nl

Geachte redactie,

uw korte ANP/AFP bericht over twee van Ahmadinejads speeches voor de VN bevat
onwaarheden.

1. Antisemitisch?
U publiceert wel de reactie van de VS, die dan toch weer stelt dat Ahmadinejad
(alweer) 'antisemitische beledigingen spuwde'. Dat is een onwaarheid. Waarom is
niemand aan het woord gelaten, die doorziet dat de reactie van de VS een
aanwijsbare onwaarheid bevat? Het bericht zou onmiddellijk veel interessanter zijn
geweest als deze steeds herhaalde leugen gelijk eens doorgeprikt was.

2. Lege zaal?
Ahmadinejad sprak vorig jaar echt niet voor een lege zaal. De zaal was na het
schandelijk weglopen van enige delegaties namelijk nog voller dan de Tweede
Kamer op hoogtijdagen.

Over de inhoud van Ahmadinejads speech van vorig jaar schrijft u nu echter wel de
waarheid, namelijk zijn kritiek op (de regering van) Israel.
Vorig jaar schreef u namelijk dat de speech antisemitisch was, en dat was hij in het
geheel niet. U heeft die grove onwaarheid echter nooit willen rechtzetten.

Kortom, u laat de kwalificatie 'antisemitisch' van de toespraken van
Ahmadinejad, uitgesproken door anderen, onweerlegd staan, en u heeft uw
eigen kwalificatie 'antisemitisch' van de toespraak van Ahmadinejad van vorig
jaar, nooit gecorrigeerd. Dat maakt aannemelijk dat deze krant niet van zins is,
deze lastercampagne te doorprikken, laat staan, onder de aandacht te brengen van
de lezers die zelf geen onderzoek doen.


met verontruste groet

Rob Nuijten
(adres)
Amsterdam


http://www.volkskrant.nl/buitenland/article1422688.ece/VS_loopt_weg_bij_VN-toespr
aak_Ahmadinejad

'In plaats van de ambities en de goede wil van het Iraanse te vertegenwoordigen, heeft
Ahmadinejad er weer eens voor gekozen om smerige samenzweringstheorieën en
antisemitische beledigingen te spuwen. Die zijn net zo afgrijselijk en misleidend
als voorspelbaar’, liet de Amerikaanse vertegenwoordiging bij de VN in een reactie
weten.Lege zaal

Ook vorig jaar liep de zaal in New York leeg tijdens de rede van Ahmadinejad. Toen
had de Iraanse leider het voorzien op Israël.

Hij vroeg zich onder meer af hoe sommige regeringen 'de misdaden van bezetters
tegen weerloze vrouwen en kinderen en de vernietiging van hun huizen, boerderijen,
ziekenhuizen en scholen onvoorwaardelijk kunnen steunen’.

Ahmadinejad verwees daarmee onder meer naar de Israëlische invasie van de
Gazastrook rond de jaarwisseling, ,,een barbaarse aanval van het zionistische regime’.

Een ontkenning van de Holocaust, waarvoor westerse diplomaten hadden
gevreesd, bleef uit.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------

   Van: torito@torito.nl
   Onderwerp:     Why even the media like NRC and Volkskrant report
wrongly about so called antisemitisme
   Datum:    6 mei 2010 15:39:39 CEST
   Blinde kopie: redactie@volkskrant.nl

Dear worldwide friends of the mailinglist,
Tom of the Representative Press,
and dear newspaper editors of NRC and De Volkskrant,

past year, the dutch newspapers NRC and De Volkskrant wrote that Iran's
president Ahmadinejad had made anti-semite statements in his speech to the
UN.
If you then watched the 37 minute speech on YouTube, the simultane
translation will show he did not make anti semite remarks. He was only very
critical about Israels policies.
I have written the newspapers a few times that their reports were wrong, but they
never responded on this. When I wrote about minor mishaps, they sometimes
respond kindly. This indicates that they are approachable, but not for issues about
the obvious abuse of so called 'anti semitism'. Is it the newspaper editors themselves
or is it the power of lobbyists, that make the newspaper report untrue stories.
Dutch politicians have walked out of that UN meeting when Ahmadinejad spoke,
because, as they explaiined: "He was most likely going to say anti semite things".
Although he didn't, our politicians walked away anyhow. And then the newspapers
wrote a lie and naver came back on it.
Recently our dutch politicians have again walked out of a UN meeting, together with
a US diplomat, in protest of Ahmadinejad, at another meeting of the UN, accusing
him of 'not being constructive'.

How comes this is possible?
Yesterday night there was an interesting documentary on VPRO TV, that's also
available on YouTube. If you want to see it, be quick, because other YouTube posts
of this doc have already been removed due to infringement of copyrights.
I think the documentary offers an impressive broad spectrum of antisemitism and the
abuse of it. It gives a good insight in actual politics, journalism and why a Jewish
professor iin the USA got accused of being a Holocaust denier after criticising Israels
policies and the work of the Anti Defemation League.
The message is: "If you criticize Israel, even when you're a jew (like professor
Finkelstein in YouTubes part 8, below), you must be an anti semite, so you are very
very bad or very very mistaken". Even Perez says similar things.


Please respond if you feel uncomfortable with what I write, of with (parts of) the
documentary.

thanks for reading, and even more thanks for watching the documentary.


Rob Nuijten
(adres)
(postcode)Amsterdam

------------------------------------------------------
'Defamation'
a documentary by Yoav Shamir. 90 minutes.
English spoken and english subtitled

Info in dutch:'Ik zag wat mijn oma voelde, maar ik deelde die gevoelens niet', legt de
Israëlische kleinzoon van een Holocaust-overlever uit. Voor regisseur Yoav Shamir,
geboren en getogen in Israël, is het een herkenbaar gevoel: hoewel er in zijn
maatschappij constant wordt geschermd met het begrip antisemitisme en met de
Holocaust, is hij er zelf nooit mee in aanraking geweest. Zijn film is een persoonlijke
zoektocht naar wat antisemitisme nu nog betekent in de westerse wereld, waarin de
maker onder andere spreekt met de baas van de Amerikaanse Anti Defamation
League maar ook met diverse professoren die zware kritiek uitten op deze
organisatie. De film gaat deels over de mechanismen waarmee de Israëlische jeugd
wordt klaargestoomd voor de dienstplicht.

On Youtube:Every part is 10 minutes. So you'll waste only 90 minutes on great
inside insights.
part 1
http://www.youtube.com/watch?v=9qR1h-H7vNU

part 2
http://www.youtube.com/watch?v=7i9M-cHds88&

part 3
http://www.youtube.com/watch?v=QHI9-d_5Pb0

part 4
http://www.youtube.com/watch?v=im6Yy6GML_M

part 5
http://www.youtube.com/watch?v=Cxlj9FQDdzc

part 6
http://www.youtube.com/watch?v=T7fXRU_WyOQ

part 7
http://www.youtube.com/watch?v=GVV3sozOkEk

part 8
http://www.youtube.com/watch?v=8MvQz5mZm-U
Especially interesting is the story of professor Finkelstein, a jew being fired, accused
of being antisemite and 'holocaust denier'.

part 9. END
http://www.youtube.com/watch?v=eLks65AztOM
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------

Van: torito@torito.nl
Onderwerp:     De leugen (over Ahmedinejad) regeert wel degelijk
Datum:   28 november 2009 13:45:32 CET
Aan:    redactie@volkskrant.nl

Beste redactie,

de leugen regeert wel degelijk. U bent nog steeds niet op een belangrijke leugen
teruggekomen.
Uw krant heeft enige malen beweerd dat Ahmedinejad antisemitische uitspraken
zou hebben gedaan in zijn recente toespraak voor de VN, maar datis niet zo. Ik
heb u daarop diverse malen gewezen, maar geantwoord of gecorrigeerd heeft u nog
altijd niet.
         Deze leugen lijkt wel degelijk op een vooropgezet plan, aangezien deze leugen op
         veel publicaties herhaald wordt, en iemand dit corrigeerd.
         Deze leugen is zeer bruikbaar voor hen die met Iran oorlogzuchtige plannen hebben.
         Uw krant wordt medeverantwoordelijk door deze leugen te laten voortbestaan, en
         kritiek te negeren.

         Een vergissing maken overkomt iedereen, een vergissing niet corrigeren doet
         slechts een leugenaar.


         met groet

         Rob Nuijten
         Amsterdam
         020 6 731 432


         http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1321752.ece/Beatrix_had_met_leugen_re
         geert_geen_opgezet_plan

Arendo Joustra, hoofdredacteur van Elsevier en voorzitter van het genootschap, verdedigde in zijn
       openingsrede de kwaliteit van de pers. ‘We zijn zeker niet foutloos. Maar ik verzet
       mij tegen het beeld dat we onze fouten zouden wegmoffelen of lange tenen
       zouden hebben.’

Hij vond de mediasector ‘transparant’, dankzij ombudsmannen en columns van hoofdredacteuren,
       maar ook door zijn aard. ‘De journalistiek is een doorlopend proces van
       waarheidsvinding. Soms komt een correctie al dezelfde dag, soms duurt het een
       week, een maand of een jaar. De leugen regeert niet eeuwig.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------
         ---------
             Van: torito@torito.nl
                 Onderwerp:    Volkskrant antwoordt niet op vragen over
                 ANPberichten Ahmedinejad
                 Datum:   14 oktober 2009 10:31:14 CEST
             Aan: internet@volkskrant.nl


         Redactie, kunt u een goed vertaalde speech van Ahmedinejad
         produceren, waarin hij de Holocaust ontkent?
Redactie, kunt u een goed vertaalde speech van Ahmedinejad
produceren, waarin hij zegt Israel van de kaart te willen vegen?
Redactie, kunt u een goed vertaalde speech van Ahmedinejad
produceren, waarin hij anti-semitische uitspraken doet?

Deze vragen aan u, redactie, stelde ik al tweemaal eerder, naar aanleiding
van de in uw krant geplaatste artikelen, die volgens mij niet op enige waarheid
berusten.
U heeft nog steeds niet gereageerd.

Deze mails aan u gaan eveneens naar een bescheiden mailinglijst, die dus
ook verneemt dat u niet hierop antwoordt.
Overigens worden eventuele antwoorden van de redactie niet doorgestuurd
naar de mailinglijst zonder uw toestemming.


met zeer bezorgde groet

Rob Nuijten
Amsterdam
020 6 731 432

Door u geplaatst bericht waarin u dergelijke uitspraken aan Ahmedinejad toeschrijft,
zonder enig bewijs.
http://www.volkskrant.nl/buitenland/article1293628.ece/Nederland_stapt_op_bij_VN-t
oespraak_Ahmadinejad

Door u geplaatst bericht waarin u dergelijke uitspraken aan Ahmedinejad toeschrijft,
zonder enig bewijs.
http://www.volkskrant.nl/buitenland/article1297964.ece/Ahmadinejad_heeft_jo
odse_achtergrond


Speech Ahmedinejad bij VN, waarin, tenminste in de vertaling, geen enkele
anti-semitische uitspraak voorkomt:
http://www.youtube.com/watch?v=5EBgqgIWuoc
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------     Van: torito@torito.nl
       Onderwerp:    Oorloghitserij! Volkskrant, bewijs eerst eens
       dat Ahmedinejad de Holocaust ontkent
       Datum:  4 oktober 2009 13:44:26 CEST
   Aan: internet@volkskrant.nl

Redactie van de Volkskrant,

bewijs eerst eens dat Ahmedinejad de Holocaust ontkent. Ik denk dat u uit slecht
geinformeerde bronnen put, of dat u uit bronnen put die bewust de feiten verdraaid
weergeven, omdat dat zo gewild wordt door Obamas adviseur Zbigniev Brzezinksi
en zijn politiek evenzeer active kinderen.
Deze krant en andere media doen dan mee aan oorloghisting die is gebaseerd op
leugens, zoals ook al eerder gebeurde voorafgaand aan de inval in Irak.

Redactie, kunt u een goed vertaalde speech van Ahmedinejad
produceren, waarin hij de Holocaust ontkent?
Redactie, kunt u een goed vertaalde speech van Ahmedinejad
produceren, waarin hij zegt Israel van de kaart te willen vegen?
Redactie, kunt u een goed vertaalde speech van Ahmedinejad
produceren, waarin hij anti-semitische uitspraken doet?

Volgens mij heeft hij slechts vraagtekens gezet bij de exactheid van de gegevens
van de Holocaust, en heeft hij slechts gezegd dat er een einde moet en zal komen
aan het regime in Israel. Maar deze bewrringen van hem worden consequent
verkeerd geinterpreteerd, en uit de context gehaald.
Hoewel Ahmedinejad bij de VN onlangs GEEN antisemitische opmerkingen heeft
gemaakt, heeft de Volkskrant bericht van wel. U heeft nog steeds geen antwoord
gegeven op mijn 2 eerdere emails warin ik om opheldering vraag.


met verontruste groet

Rob Nuijten
Amsterdam
020 6 731 432
Ahmadinejad heeft joodse
achtergrond
http://www.volkskrant.nl/buitenland/article1297964.ece/Ahmadinejad_heeft_jo
odse_achtergrond
ANP
 Gepubliceerd op 04 oktober 2009
LONDEN -
De Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad, die door Israël en anderen
van antisemitisme wordt beschuldigd, is van joodse afkomst. Dat
schreef de Britse krant The Daily Telegraph zaterdag.
Ahmadinejad heeft diverse keren opgeroepen om aartsvijand Israël
van de kaart te vegen en hij ontkent de Holocaust.
Ahmadinejad heeft joodse
achtergrond, SO WHAT? Hij haat
joden niet, hij bestrijdt het
Israelische regime!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------

     Van: torito@torito.nl
         Onderwerp:    ANP bericht over antisemitische retoriek
         Ahmedinejad bij VN = onwaar
         Datum:   25 september 2009 09:53:47 CEST
     Aan: internet@volkskrant.nl


Aan de redactie van de Volkskrant op internet

beste redactie,

in tegenstelling tot wat uw krant beweert, heeft Ahmedinejad niet één keer, let wel,
NIET ÉÉN KEER een antisemitische opmerking gemaakt tijdens zijn recente speech
voor de VN.
Maar u publiceert wel deze zin:

"stoorden zich zo aan de antisemitische retoriek dat ze de
zaal verlieten"
in het korte
stukje op http://www.volkskrant.nl/buitenland/article1293628.ece/Nederland_stapt_op
_bij_VN-toespraak_Ahmadinejad


DIt is dus een onware bewering, maar ook een cruciale. Een die mede de
wereldpolitiek bepaald. Als over dit soort dingen uw krant niet betrouwbaar is, zijn we
een eind van huis.
U mag zich afvragen hoe het komt dat u dit toch publiceert.


Bekijkt u zelf de speech, tenzij u het niet belangrijk vind, of uw bericht klopt.
http://www.youtube.com/watch?v=5EBgqgIWuoc

-------

Overigens zie ik ook een enkele reden voor de Nederlandse afvaardiging om op te
stappen tijdens deze speech. U wel? Dat lijkt me wel een artikel waard.


met verontruste groet

Rob Nuijten
Amsterdam
(tel xxx xxxxxxx)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------
Van: torito@torito.nl
           Onderwerp:       'Anti-zionistische retoriek' in uw artikel wel
           beweerd maar niet beschreven
           Datum:     24 september 2009 09:24:54 CEST
     Aan: internet@volkskrant.nl

Aan de redactie van de Volkskrant op internet


beste redactie,

u publiceert een ANP bericht waarin beweerd wordt dat Ahmedinejad anti-semitische
retoriek beoefende bij zijn toespraak tot de Verenigde Naties.
Ik herken echter in wat u daarover publiceert geen enkele anti-semitische
bewering. U wilt toch niet beweren dat iemand voor 'zionist' uitmaken anti-semitisch
zou zijn?

--------------------------------------------------------------------

http://www.volkskrant.nl/buitenland/article1293628.ece/Nederland_stapt_op_bij_VN-t
oespraak_Ahmadinejad
Citaat:
De landen, naast Nederland onder meer de Verenigde Staten, Frankrijk en Canada,
stoorden zich zo aan de antisemitische retoriek dat ze de zaal verlieten. Vooraf
hadden de lidstaten van de Europese Unie al afgesproken te zullen opstappen zodra
Ahmadinejad opnieuw de holocaust zou ontkennen. Dat deed de Iraanse
president niet. Ahmadinejad haalde wel hard uit naar Israël. Hij verweet ‘het
zionistische regime’ onder meer een ‘onmenselijk beleid in Palestina’ te voeren. Ook
vroeg hij zich af hoe sommige regeringen ‘de misdaden van bezetters tegen
weerloze vrouwen en kinderen en de vernietiging van hun huizen, boerderijen,
ziekenhuizen en scholen onvoorwaardelijk kunnen steunen’.


--------------------------------------------------------------------

Rob Nuijten
Amsterdam

								
To top