Docstoc

SURAT DISPENSASI

Document Sample
SURAT DISPENSASI Powered By Docstoc
					                 SURAT DISPENSASI

          EKSTRAKULIKULER PADUAN SUARA


    Sehubungan dengan diselenggarakannya acara GEBYAR SISWA SMA NEGERI 2
GARUT, maka ekstrakulikuler Paduan Suara (PADUS) akan mengadakan latihan persiapan
GEBYAR SISWA yang diselenggarakan pada hari sabtu, 08 September 2012 pukul 10.00 -
11.00 bertempat di lapangan TUB SMA Negeri 2 Garut. Kami mengharapkan bapak/ibu guru
agar dapat memberikan dispensasi kepada anggota Paduan Suara di bawah ini :No             Nama              Kelas
1  Aldi Wijaya                  XII BAHASA
2  Ayu Anita Dewi                 XII BAHASA
3  Cici Apriani                  XII BAHASA
4  Ceng Tohir A                  XII BAHASA
5  Dina Hakiki                  XII BAHASA
6  Evi Ernawati                  XII BAHASA
7  Maryati Simanjuntak              XII BAHASA
8  Sekar Tanjung L                XII BAHASA
9  Tessa Tiadi T                 XII BAHASA
10  Utari Noor A F                 XII BAHASA
11  Vina Prili N                  XII BAHASA
12  Agni Alfia A                  XII IPA 1
13  Ana Amelia                   XII IPA 1
14  Assyifa Latifah                XII IPA 1
15  Chantya N D                  XII IPA 1
16  Fitri Rahayu                  XII IPA 1
17  Mery Herdiana                 XII IPA 1
18  Nurul Aini H                  XII IPA 1
19  Ratu Mutiara U                 XII IPA 1
20  Sofi Siti S                  XII IPA 1
21  Yayu Yuhana                  XII IPA 1
22  Yuni                      XII IPA 1
23  Desi                      XII IPA 2
24  Diana                     XII IPA 2
25  Dina F                     XII IPA 2
26  Okta                      XII IPA 2
27  Siti Sarah                   XII IPA 2
28  Rian Sopian                  XII IPA 2
29  Ridwan Wijaya                 XII IPA 2
30  Rosyani                    XII IPA 2
31  Tsani Hijri M    XII IPA 2
32  Yofi         XII IPA 2
33  Badar Amri S     XII IPA 3
34  Debby Mardianti   XII IPA 3
35  Diana Mulyani    XII IPA 3
36  Firas Azhar     XII IPA 3
37  Gina Mariana     XII IPA 3
38  Linda Alfiani    XII IPA 3
39  Nita Nopiyanti    XII IPA 3
40  Raja Fitrah A    XII IPA 3
41  Ratih Diajeng K N  XII IPA 3
42  Purnayani      XII IPA 3
43  Agustina Rahayu   XII IPA 4
44  Ahmad Saepul R    XII IPA 4
45  Anggi Permana    XII IPA 4
46  Echis Nurfauziah   XII IPA 4
47  Ine Wardhani S    XII IPA 4
48  Kharisma Dewi    XII IPA 4
49  Maria Aprilianti   XII IPA 4
50  Nabilah       XII IPA 4
51  Restu kanda P D   XII IPA 4
52  Siti Rismalasari   XII IPA 4
53  Yuliani Wulandari  XII IPA 4
54  Yusti Nur A     XII IPA 4
55  Arly Puja N     XII IPS 1
56  Desy Sri R      XII IPS 1
57  Neng Ripah U     XII IPS 1
58  Rita Ningsih     XII IPS 1
59  Rizka Khairun Nisa  XII IPS 1
60  Suci         XII IPS 1
61  Dini         XII IPS 2
62  Emi Siti A      XII IPS 2
63  M. Ripal       XII IPS 2
64  Furi         XII IPS 2
65  Ririn Ramadanti   XII IPS 2
66  Fitri Pebrianti   XII IPS 3
67  Rizka D J      XII IPS 3
68  N. Mia Sumiati    XII IPA 3
69  Herna Rahayu     XII IPS 1
70  Rosalia Ananta    XII IPA 1
71  Irvan Taufik     XII IPA 3
72  Arif Budiawan    XII IPS 1
73  Bhisma
74  Agung
75  Qifhan
76  Refly
77  Remilla
78  A.Ragil
79  Nurodin
80  Mudrik
81  M.Wildan
82  Lukman
83  M.Rizki
84  Fahmi
85  Arif
86  Mugi
87  Saepul Akbar
88  Tri
89  Dendi
90  Genda
91  Fauzi
92  Fauzi
93  Ihsan
94  Cecep
95  Idham
96  Yoga


    Demikian surat dispensasi ini kami perbuat agar bapak/ibu guru berkenan mengizinkan
kami untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut, atas perhatian dan dukungannya kami ucapkan
terima kasih.
    Wassalamualaikum Wr. Wb.
                                    Mengetahui,

                                 Pembina Paduan Suara
                                   Jodi Sutejo, S.Pd.

                                   NIP.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:345
posted:11/6/2012
language:Malay
pages:3