Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Prezentacja ES by BPLKUZ1

VIEWS: 35 PAGES: 18

									Ekonomia stosowana
      Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
Program nauczania dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu
       Numer dopuszczenia DKOS – 4015 – 177/02


Przegląd tematyki zajęć z uwzględnieniem osiągnięć uczniaSzczegółowe omówienie tematyki zajęć
                           Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
                  Ekonomia stosowana

Program nauczania podstaw przedsiębiorczości
   Tematyka zajęć

   • Człowiek – istota ekonomiczna
   • Gospodarka rynkowa          Program nauczania
   • Rynek: popyt, podaż, cena       DKOS – 4015 – 177/02
   • Budżet domowy
   • Konsument i jego prawa
   • Oszczędności, kredyty, inwestycje
   • Ubezpieczenia
   • Giełda papierów wartościowych
   • Przedsiębiorstwo w gospodarce
   • Organizacja i zarządzanie firmą
   • Gospodarowanie w firmie
   • Jak założyć firmę?
   • Rynek pracy
   • Bezrobocie
   • Rola państwa
   • Dobrobyt
   • Pieniądz i instytucje finansowe
   • Budżet i polityka gospodarcza
   • Gospodarka globalna                        Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
              Ekonomia stosowana


   Dla Ucznia          Dla Nauczyciela
                  Plan wynikowy
 Podręcznik z płytą CD      Kryteria oceniania

                 Propozycje ćwiczeń
   Zeszyt ucznia
z ćwiczeniami i płytą CD
                 Materiały do ćwiczeń

 Strony internetowe         Foliogramy
                     Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
          Podręcznik Ekonomia stosowana

Podręcznik – schemat rozdziału 300/03
       Numer dopuszczenia


                 W podręczniku znajdziesz:
                 • Pytania wprowadzające
                 • Treści podstawowe
                 •Treści rozszerzające w oknach tematycznych
                    • Materiały dodatkowe
                    • Unia Europejska
                    • Wokół nas
                    • Być przedsiębiorczym
                    • Historia myśli ekonomicznej
                 • Podsumowania rozdziałów
                         Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
Przy każdym rozdziale
odnośniki do materiałów
uzupełniających znajdujących
się na płycie CD
   Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
Płyta CD do podręcznika


         Prezentacje


         Materiały dodatkowe


         Dane statystyczne
         Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
Zeszyt ucznia z ćwiczeniami i płytą CD


        Laboratorium umiejętności ekonomicznych

        To ciekawe ćwiczenia do realizacji zarówno
        w grupie jak i do samodzielnej pracy ucznia
                   Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
Zeszyt ucznia z ćwiczeniami i płytą CD


        Laboratorium umiejętności ekonomicznych

        Materiał dodatkowy

        To dodatkowe ćwiczenia i informacje
        pozwalające lepiej zrozumieć omawiane tematy.
                   Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
Zeszyt ucznia z ćwiczeniami i płytą CD


        Laboratorium umiejętności ekonomicznych

        Materiał dodatkowy

        Przemyśl, przedyskutuj
        To pytania, problemy które skłaniają
        uczniów do formułowania ciekawych wniosków i
        prowadzenia dyskusji na podstawie informacji, które
        zdobyli w trakcie zajęć.
                   Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
Zeszyt ucznia z ćwiczeniami i płytą CD


        Laboratorium umiejętności ekonomicznych

        Materiał dodatkowy

        Przemyśl, przedyskutuj

        Szybko powtórz
        To ćwiczenie pozwalające ukryć,
        za pomocą specjalnej, dołączonej do podręcznika
        folii, ważne pojęcia w celu ich odgadnięcia
        lub powtórzenia.
                   Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
Zeszyt ucznia z ćwiczeniami i płytą CD


        Laboratorium umiejętności ekonomicznych

        Materiał dodatkowy

        Przemyśl, przedyskutuj

        Szybko powtórz

        Miejsce na notatki uczniowskie
                   Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
           Płyta CD do Zeszytu ucznia

Ciekawe i różnorodne ćwiczenia na płycie CD


                   Ćwiczenia dodatkowe
                   Hasła i definicje
                   Testy
                   Krzyżówki
                      Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
             Przewodnik dla nauczyciela

Przewodnik zawiera

  ▲Program nauczania

  ▲Przegląd tematyki zajęć

  ▲Propozycje zadań edukacyjnych
                       Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
Przewodnik dla nauczyciela


    W każdym rozdziale znajdują się:

      ▲Cele szczegółowe

      ▲Proponowane zadania edukacyjne
      ▲Udział konsultanta
      ▲Zadania pozalekcyjne
      ▲Rozwiązania sprawdzianu
      ▲Przykładowe odpowiedzi do ćwiczeń
           Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
Przewodnik dla nauczyciela

      A ponadto:
      Sprawdziany
      Materiały do zadań

      Foliogramy
           Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
      Być przedsiębiorczym na rynku pracy


Scenariusze lekcji wraz z materiałami
 ▲Przedsiębiorczy uczeń
 ▲Moje zasoby – moją szansą
 ▲Moja wartość rynkowa
 ▲Marzenia i rzeczywistość
 ▲Planowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej
 ▲Szukam pracy
 ▲Ubiegam się o pracę
 ▲Pierwszy kontakt z pracodawcą
 ▲Jestem pracownikiem
 ▲Etyczne działanie w miejscu pracy
                     Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
     Zapraszamy do współpracy
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
ul. Kalatówki 6
02-702 Warszawa
tel. (022) 843 85 36
www.junior.org.pl
junior@junior.org.pl

                      Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

								
To top