SCOALA CU CLASELE I-VIII ROSIORI

Document Sample
SCOALA CU CLASELE I-VIII ROSIORI Powered By Docstoc
					SCOALA CU CLASELE I-VIII ROSIORI
JUDETUL BRAILA
COMISIA INVATATORILOR

                          PLAN MANAGERIAL
              pentru realizarea procesului instructiv –educativ in anul scolar 2009-20101.Managementul curriculumului

Sarcini              Actiuni                         Termen     Responsabili
Proiectarea curriculumului    -Invatatorii vor fi solicitati sa studiezetemeinic            Toti invatatorii
pe clase pe clase si discipline  curriculumul national pentru clasa si disciplina pe    29.09.2009
si a activitatii         care o predau sis a intocmeasca proiectarea anuala si
extracurriculare         semestriala a materiei de studiu

                 -Responsabilul comisiei metodice a invatatorilor va    28.10.2009  Lungu Georgeta
                 elabora planul comun al activitatilor extracurriculare
                 ssi educative.
Asigurarea documentelor      -Vor fi puse la dispozitia tuturor invatatorilor      14.09.2009
oficiale             programele scolare valabile pentru anul scolar 2009-           Lungu Georgeta
                 2010 si ghidurile metodologice pentru aplicarea lor.           Dragomir Elena
                 -Vor fi procurate si distribuite invatatorilor       30.09.2009   Lungu Aneta
                 cataloagele scolare si carnetele de elev.
Monitorizarea, controlarea si   -Vor fi verificate si vizate planificarile anuale si    30.09.2009  Lungu Georgeta
indrumarea proiectarii si     semestriale ale materiei pentru fiecare invatator.
realizarii demersului didactic.
                 -Periodic se va urmari parcurgerea ritmica si
                 integrala a materiei, analizandu-se cauzele          Lunar   Toti invatatorii
                 eventualelor dereglari, precum si notarea ritmica si
                 corecta a elevilor.
                 -Se vor controla si indruma modul de desfasurare a     Saptamanal  Lungu Georgeta
                 procesului instructive-educativ si eficienta acestuia          Dragomir Elena
                 vizand atat corectitudinea proiectarii lectiilor si            Lungu Aneta
                 folosirea eficienta a resurselor materiale cat si
                 evaluarea corecta a rezultatelor scolare ale elevilor
                 -La nivelul comisiei metodice se va intocmi planul de
                 activitate annual.
                 -Comisia trebuie sa aiba un dosar in care sa existe :    10.10.2009  Lungu Georgeta
                 proiectele didactice ale lectiilor demonstrative
                 sustinute, referatele si procesele verbale de la fiecare
                 sedinta metodica;
                 -Se va urmari realizarea activitatilor planificate


Organizarea si realizarea    - Se vor organiza sedinte metodice si lectii
activitatilor de perfectionare  demonstrative astfel:

                 Semestrul I
                 1. Sedinta metodica
                  - Analiza activitatii comisiei metodice pe anul scolar  25.09.2009  Lungu Georgeta
                 2008- 2009;
                  - Prezentarea planului de activitate al comisiei
                 metodice pe anul scolar 2009-2010.

                 2. Sedinta metodica
                  - Tema – Activizarea elevilor prin jocul didactice    29.10.2009  Lungu Aneta
matematic;
 - Lectie demonstrativa – Matematica – Ed.       29.10.2009   Baltag Mioara
Tehnologica – clasele a II-a – a IV-a;

3.Sedinta metodica
  - Tema – Modalitati de imbogatire si activizare a   26.11.2009  Dragomir Elena
vocabularului prin orele de lectura.
  - Lectie demonstrativa – Ed. Tehnologica – Lb.    26.11.2009  Motrogan Florica
romana - clasele a II-a - a IV-a

4. Sedinta metodica
  - Tema - Rolul lecturii in desfasurarea procesului  11.12.2009  Toti invatatorii
instructiv-educativ la ciclul primar.

5. Sedinta metodica
  - Tema – Evaluarea – factor decisiv in realizarea  22.01.2009  Toti invatatorii
procesului de invatamant.

  Semestrul al II-lea
6. Sedinta metodica                   26.02.2010  Toti invatatorii
  - Tema – “Tratarea diferentiata “ – dezbatere.

 7. Sedinta metodica
   - Tema – Jocuri didactice folosite la orele de   11.03.2010  Mocanu Alexandru
limba romana ;
   - Lectie demonstrativa – Limba romana – clasa a   11.03.2010   Pavel Oana
II-a

 8. Sedinta metodica
   - Tema - Tema pentru acasa, componenta a      30.04.2010  Toti invatatorii
activitatii de invatare;
9. Sedinta metodica
   - Tema – Cum gandim si rezolvam o problema?   18.05.2010  Lungu Georgeta
   - Lectie demonstrativa – Matematica – clasa I.  18.05.2010  Vasile Aurelia
2.Managementul resurselor umane

Sarcini              Actiuni                           Termen      Responsabili
Urmarirea, controlarea si     -Se va urmari participarea tuturor invatatorilor la       Conform
indrumarea pregatirii si     activitatea metodica organizata in unitatea scolara      graficului   Lungu Georgeta
perfectionarii invatatorilor   (lectii demonstrative, sedinte metodice, consilii       activitatilor  Motrogan Florica
                 profesorale metodice) si cresterea eficientei ascestor     metodice    Lungu Aneta
                 activitati precum si la cercurile pedagogice organizate
                 la nivel judetean.
Asigurarea unei frecvente     -Invatatorii vor fi solicitati sa pastreze o stricta       Zilnic     Toti invatatorii
corespunzatoare la cursuri a   evidenta a prezentei la cursuri a elevilor din clasa pe
tuturor elevilor.         care o conduc, sa-iviziteze la domiciliu pe cei care
                 lipsesc sis a dicute cu parintii masurile ce se impun
                 pentru aducerea lor la scoala.
Asigurarea igienei si sanatatii  -Personalul de serviciu va fi solicitat sa pastreze in    De minim 2 ori   Toti invatatorii
tuturor elevilor         conditii igienice corespunzatoare, localul scolii,      pe saptamana
                 gradina, curtea scolii si instalatiile sanitare existente.
                 -Invatatorii vor fi solicitati sa efectueze, cu toata
                 responsabilitatea, controlul igienic al elevilor din clasa
                 pe care o conduc, depistand la timp eventualele focare
                 de boli molipsitoare.
3.Managementul relatiilor cu familiile elevilor si comunitatea locala.

Sarcini           Actiuni                          Termen     Responsabili
Realizarea colaborarii cu  -Invatatorii vor organiza la nivelul fiecarei clase :   Conform
familiile elevilor      - vizite la domiciliu;                 graficului
               - sedinte cu parintii elevilor;             activitatilor
               - activitati de gospodarire a salilor de clasa cu    educative
              ajutorul parintilor .

                                                    Lungu Georgeta
              - La nivelul scolii se vor organiza lectorate cu tema:           Motrogan Florica
                                                    Lungu AnetaRealizarea principalelor  -In planul activitatilor educative vor fi stabilite    Conform
actiuni de colaborare cu  intalniri si consultari periodice cu reprezentantii    graficului
comunitatea locala.     Primariei, Consiliului Local, postului de politie,    activitatilor
              bisericii, cabinetului medial din localitate, pentru   educative
              sporirea potentialului educativ al activitatii scolare.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:52
posted:11/6/2012
language:Unknown
pages:6