Tygodniowy plan zajec dydaktycznych dla II roku II stopnia

Document Sample
Tygodniowy plan zajec dydaktycznych dla II roku II stopnia Powered By Docstoc
					                   Tygodniowy plan zajęć dydaktycznych dla II roku II stopnia
                        w roku akademickim 2012/13 semestr 3
                                                              obowiązuje od 15.10.2012 r.
               grupa 1
                                      grupa 2                   grupa 3
        Trenerska (Pływanie, Kajakarstwo)
                                  Trenerska (Gry zespołowe)            Odnowa biologiczna
            + Edu. zdrowotna
 PONIEDZIAŁEK
        7.30-9.00   Teoria treningu   H/S-15                       8.30-9.15 Podst. marketingu w sp. 314
        9.30-10.15 Podst. marketingu w sp. 314  9.00-10.30 Teoria treningu      H/S-15 9.30-11.00 Żywienie j.el.od.biol. 123
        11.15-12.00 Żywność i żywienie (w) 123  11.00-11.45 Podst. marketingu w sp. 314         (co 2 tygodnie)
             12.30-14.00 WYKŁAD MONOGRAFICZNY Z NAUK BIOMEDYCZNYCH (wykład) aula - co tydzień
        14.30-16.00 Sporty zespołowe    H/S  14.15-15.00 Sporty walki      M 117
                             16.00-17.30 Piłka nożna - sp. tren. H/S  16.00-17.30 Sporty zespołowe   H/M
                           8.00-8.45 Sporty walki       M 117  8.00-8.45 Sporty walki      M      117
        8.50-9.35   Gim. artystyczna    K  9
                           8.00-8.45 Gim. artystyczna     K 9   8.00-8.45 Gim. artystyczna    K      9
        10.30-12.00  Pływanie - sp. tren.  10.30-12.00 Piłka nożna - sp. tren.
                             Basen              H/S  9.15-10.45 Teoria treningu           H/S-15
 WTOREK
        12.30-14.00  Pływanie - sp. tren.    H/S-32 Kosz.+Siatk. - sp. tren. H/S-32 11.15-12.00 Neur. podst. motoryki       208
        11.00-14.00  Kajakarstwo - sp. tren. 12.00-13.30 Piłka nożna - sp. tren. H/S-32 12.30-14.00 Tenis
                             H/S-26A                                        Kort
        14.15-15.45  Kajakarstwo - sp. tren.   H/S-26A Kosz.+Siatk. - sp. tren. H/S
                           13.45-15.15 Sporty zespołowe     H/S
           15.45-17.15 PEDAGOGIKA SPORTU / PSYCHOLOGIA SPORTU
                 (wykład) 302 - na zmianę co 2 tygodnie
                17.30-19.00 SEMINARIUM MAGISTERSKIE         /  SEMINARIUM MAGISTERSKIE


            7.30-9.00 PODSTAWY MARKETINGU W SPORCIE I REKREACJI (wykład) 303 - cały rok co 2 tygodnie
          7.30-9.00 ZARZĄDZANIE I MARKETING W SPORCIE (wykład) 303                9.15-10.45 Sp. rekreacyjne - Joga 117
                    co 2 tygodnie (specjalizacja trenerska)              11.00-12.30 Neur. podst. motoryki   203
ŚRODA
        9.45-11.15 Pływanie - sp. tren.    Basen  10.00-10.45 Kinezygerontoprofilaktyka DS.  13.00-13.45 Kinezygerontoprofilaktyka DS.
        10.00-11.30 Tenis (EZ+Kajak.)     Kort                         14.15-17.15 Elektrolecznictwo     Przyst.
        12.00-12.45 Kinezygerontoprofilaktyka DS.   11.30-13.00 Tenis           Kort        Wskaz. i przeciw. do fiz.
        15.15-16.45 Sp. rekreacyjne - Joga 117    16.45-18.15 Sp. rekreacyjne - Joga 117          Masaż
               Sp. rek. - Podn. cieżar. Stadion 17.15-18.45 Sp. rek. - Podn. cieżar. Stadion 17.15-18.45 Sp. rek. - Podn. cieżar. Stadion
        8.00-8.45  Sporty walki    M 117 8.30-10.00 Medycyna sportowa     305
 CZWARTEK
        9.15-10.00 Met. edu. zdrow.    208
        10.15-11.45 Żywność i żywienie   208 10.30-12.00 Kosz.+Siatk. - sp. tren. H/S
        10.00-11.30 Tenis (sp. pływanie)  Kort 11.30-13.00 Tenis          Kort 10.15-11.45 Medycyna sportowa 305
        12.00-13.30 Medycyna sportowa   305
             13.45-15.15   MEDYCYNA SPORTOWA / TEORIA TRENINGU (wykład) aula - na zmianę co 2 tyg.
            15.30-17.00 METODYKA WF / KINEZYGERONTOPROFILAKTYKĘ (wykład) 303 - na zmianę co 2 tyg.
PIĄTEK

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:9
posted:11/6/2012
language:Polish
pages:1