Verksamhetsberttelse fr Spartacus Linkpings Socialdemokratiska .doc by yan198555

VIEWS: 0 PAGES: 3

									Verksamhetsberättelse

Utåtriktad verksamhet

Under året har ett antal kampanjer, seminarier och annan utåtriktad verksamhet genomförts,
ämnena följer av listan nedan:

    Free Burma!
    EU:s roll för en rättvisare värld
    Mellan handling och ide - Är socialdemokratiska idéer aktuella idag?
    Studenthälsokampanj
    StuFF nollemottagning
    HIV/Aids

Media

Årets skörd i media har varit diger med Spartacus mått mätt. Ett antal debattartiklar och
insändare har publicerats i en rad olika tidningar. Klubben har också vid ett flertal tillfällen
nått ut via televisionen. Klubben har även varit en av de aktivaste debattörerna på Blaskan.

Kårpolitisk verksamhet

På våren 2004 bildades Socialdemokratiska Kårpartiet. Kårpartiet bestod av kandidater från
det två (s)tudentklubbarna vid Linköpings Universitet.

Kårpartiet ställde upp med en lista med en lista till Stuffs kårval fick initialt två mandat av 25
möjliga i fullmäktige. Med tiden fick klubben även ett tredje utjämningsmandat. Kårpartiet
har även haft representation, ett mandat, i LinTek:s fullmäktige under året.

Europavalet

Den 13 juni 2004 var det val till Europaparlamentet. S-studenter drog igång sin valkampanj
tidigt, vilket gav resultat. Spartacus var drivande i kampanjen i Linköping och klubbens
medlemmar deltog på ett antal valrelaterade arrangemang.

Valdeltagandet blev mycket lågt, 37, 85 procent. Det innebar till och med en minskning
jämfört med föregående val 1999 då deltagandet var 38,8 procent. I årets val fick
Socialdemokraterna 24, 56 procent av rösterna, motsvarande siffra 1999 var 26,0 procent.
Sveriges mandat i parlamentet minskade inför detta val från 21 till 19. Socialdemokraterna
fick totalt fem av dessa mandat, ett mandat mindre än vi tidigare haft. Personröstningen fick
ett stort genomslag i valet. De socialdemokratiska mandaten gick i tur och ordning till Inger
Segelström, Åsa Westlund, Anna Hedh, Jan Andersson och Ewa Hedkvist Petersen. Åsa
Westlund har fått kontaktansvar för vårt partidistrikt. Den mest framträdande politiska frågan
i valrörelsen var EU:s kommande regler för handel med tjänster och dess effekter på reglerna
på arbetsmarknaden (tjänstedirektivet). Också i övriga Europa gick valet dåligt för
Socialdemokraterna och parlamentet fick en tydlig högermajoritet.
Intern verksamhet

Klubbens interna verksamhet har under året lagts om. Fokus har legat på studier. Från att ha
ett medlemsmöte varannan vecka har klubben nu möten varje torsdag. Vi varvar mötena med
att ha temamöte respektive medlemsmöte. De ämnen som tagits upp på klubbens temamöten
listats nedan.

    Guantanamo och mänskliga rättigheter
    FN:s framtida roll
    S-märkt feminism
    Global respekt
    Valet i USA
    Rättvis global utveckling
    Hur driver man en politisk idé?
    Vad har socialdemokratin att göra i kyrkan?
    Hälso- och Sjukvårdspolitik

Under året har tre stycken resor i klubbens regi genomförts. I höstas åkte ett antal Spartacister
till Stockholm på studieresa med besök i riksdagen och på UD. Där träffade vi bland annat
Carin Jämtin. Spartacus har även skickat en delegation till Laboremus årsmöte och
årsmötesfest. 4 stycken spartacister fick också möjlighet att delta på PES årskonferens i
Stockholm.

Under året har mången spartacist åkt på studentförbundets centrala kurser på Bommersvik. Vi
ett flertal tillfällen har vi också varit den största gruppen. Kurser där spartacus deltagit listas
nedan.

    Nya medlemmar kurs
    Allmänpolitik
    Författningspolitik
    Folk och Försvar
    Jämställdhet

I höstas startades tre stycken studiecirklar i klubbens regi; Global respekt, USA och Ideologi.
Dessa är resultatet av engagemang och ett samarbete med ABF. 9 stycken spartacister har
även deltagit på ABF:s cirkelledarutbildning. Förhoppningsvis kommer detta arbete fortsätta
och utvecklas under kommande år.

Kulturell verksamhet

Klubben har även detta år bedrivit kulturell verksamhet. Årets teman var vinprovning,
maskerad, Sommarfest, Kräftskiva samt Julfest.
Med dessa ord vill styrelsen tacka för sig och ställer härmed sina platser till förfogande.
       Lars Johansson                     Kristin Nygren       Johan Winberg                    Magdalena Fallde      Mikael Wiklund                     Calle Sundstedt

								
To top