6. Neverbalna komunikacija by xiaoyounan

VIEWS: 107 PAGES: 47

									NEVERBALNA KOMUNIKACIJA
     www.singidunum.ac.yu
                        Najvažnije u komunikaciji jeste
                           da čujete neizgovoreno.
                               Peter Drucker

•Transfer i razumevanje značenja poruka

• Osnovna obeležja komunikacionog procesa:
• transfer
• razumevanje značenja

• Komunikacija može biti:
  • Verbalna (usmena i pisana) – komunikacija putem reči
  • Neverbalna - se odnosi na sve druge načine
  komuniciranja osim reči (govor tela, gestovi, izraz lica
  itd.)

            www.singidunum.ac.yu
              NEVERBALNA KOMUNIKACIJA

  Neverbalna komunikacija:
• uvek ima komunikacionu vrednost
• je moćna
• može biti dvosmislena
• oblikuje i menja verbalno
• izražava stav, emocije, namere i
 očekivanja
• je kulturno obojena


         www.singidunum.ac.yu
              NEVERBALNA KOMUNIKACIJA

Tri nivoa neverbalne komunikacije:


 What you say
   7%           • Verbalni (reči) 7%

 How you speak
   38%           • Vokalni (glas) 38%

 How you look        • Vizuelni (lice i telo)
   55%
                55%


         www.singidunum.ac.yu
                      NEVERBALNA KOMUNIKACIJA
Razumevanje signala neverbalne komunikacije može vam
          omogućiti da:
• Uštedite vreme tako što ćete ozbiljnije kontakte (privatne ili poslovne) imati
 samo sa ljudima kojima verujete. Čitajući znake govora tela brzo ćete moći
 da prepoznate raspoloženje ili ličnost osobe sa kojoms te u kontaktu.
• Postanite odsoba koja može da prepozna neiskrenost ili laž.
• Budite u društvu nekoga ko ima kvalitete koji vama odgovaraju.
• Podržite svoju karijeru.
• Podržite svoje samopouzdanje i kontrolišite situacije u kojima ste u
 interakciji sa ljudima.
• Učinite zadivljujući prvi utisak.
• Postanite stručnjak za komunikaciju i uskladite svoje reči sa pravilnim
 govorom tela.
• Budite uspešni na razgovoru za posao,
• Ako vi vršite intervju, izbegnite grešku zapošljavanja pogrešnog kandidata.
• Budite pronicljivi u vezi sa mislima i emocijama vaših sagovornika.
• Pokažite autoritet, poverenje ili poštovanje korišćenjem jednostavnih pokreta
 telom.
• Postanite istaknuti govornik, tako što ćete pratiti reakcije svoje publike.
                 www.singidunum.ac.yu
               NEVERBALNA KOMUNIKACIJA
Neverbalna komunikacija se najčešće deli na:


1.  komunikaciju pomoću ’’govora tela’’
2.  Komunikaciju pomoću “izraza lica”
3.  komunikaciju pomoću glasa
4.  komunikaciju putem dodira
5.  komunikaciju upotrebom prostora i vremena
          www.singidunum.ac.yu
      NEVERBALNA KOMUNIKACIJA
Govor tela
 www.singidunum.ac.yu
                 NEVERBALNA KOMUNIKACIJA

         Govor tela je
• spoljni odraz emocionalnog stanja neke osobe.
• Svaki gest ili pokret može da predstavlja dragocen
 nagoveštaj onoga što osoba u tom trenutku oseća.


 •  Pravila za tumačenje govora tela:
 •  1. Tumačite skupove gestova
 •  2. Tražite podudarnost
 •  3. Tumačite gestove u skladu sa kontekstom
            www.singidunum.ac.yu
                   NEVERBALNA KOMUNIKACIJA
                DLAN

• Pokazivanje dlanova – otvorenost, poštenje, iskrenost
• Sakrivanje dlanova – neiskrenost ili neistina

• Tri glavna naredbodavna gesta dlanom
• Dlan naviše – pokornost i izostanak pretnje
• Dlan naniže – pokazivanje vlasti
 koja kod drugih izaziva osećaj neprijateljstva
• Ispružen kažiprst – simbolična batina kojom
 govornik figurativno bije svoje sagovornike, zahtevajući da mu
 se pokore. To izaziva negativna osećanja kod drugih.              www.singidunum.ac.yu
                   NEVERBALNA KOMUNIKACIJA
             Rukovanje

  • Dominacija
  • Potčinjavanje
  • Jednakost


• Istraživanje: od 350 uspešnih viših poslovnih menadžera gotovo
svi su inicirali rukovanje, 88% muškaraca i 31% žena je upotrebilo
položaj dominantnom rukovanja

• Kada posmatrate fotografiju državnika koji se rukuju, onaj koji
 se nalazi sa vaše leve strane čini se dominantnijim od drugog
• U tom položaju lakše je postići “gornju ruku”

              www.singidunum.ac.yu
                    NEVERBALNA KOMUNIKACIJA
           Signali rukama
• Prekrštene ruke – nervozan, negativan ili defanzivan stav
• Izbegavajte prekrštanje ruku na grudima u bilo kojim
 okolnostima, sem ako vaša namera nije da drugima pokažete
 da se ne slažete s njima ili da ne želite da učestvujete u
 razgovoru
• Prikrivena forma – jedna ruka se ispred tela prebacuje prema
 drugoj, ali umesto da se prekrste, jedna ruka dodiruje
 torbicu, narukvicu, ručni sat, manžetnu, dugme za manžetnu
• Nervozan čovek – namešta kaiš na satu, proverava sadržaj
 novčanika, spaja ili trlja ruke, držanje fascikle ili torbe ispred
 sebe, držanje čaše ili šolje dvema rukama
• Kada neko tokom razgovora prekrsti ruke i podigne palčeve, to
 je signal da možete da očekujete pozitivnu reakciju i odgovor
• Držanje ruku na leđima - superiornost, samopouzdanje, moć


               www.singidunum.ac.yu
                         NEVERBALNA KOMUNIKACIJA
                   Gestovi
•  Trljanje ruku - saopštavanje pozitivnih
  očekivanja
•  Brzina trljanja ruku – ko će imati korist:
  ako vas sagovornik trlja ruke lagano,
  očekuje korist za sebe, a ako ih trlja
  brzo – za vas
•  Imajte uvek na umu kontekst

• Trljanje palca i prstiju - simbolizuje trljanje novčića između palca i vrhova
 prstiju; gest očekivanja novca
• Savet: ova dva gesta bi
 uvek i u svim situacijama
 trebalo da izbegavaju
 profesionalci koji posluju
 sa klijentima, budući da
 sa sobom nosi negativne
 asocijacije u vezi sa novcem


                    www.singidunum.ac.yu
                  NEVERBALNA KOMUNIKACIJA
         Preplitanje prstiju
• Preplitanje prstiju - suzdržan, nervozan ili negativan stav
• Zvonik - često se koristi u interakciji između
 pretpostavljenog i potčinjenog i
 ukazuje na siguran ili samouveren
 stav
• Podizanje palčeva - pokazivanjei dominacije, samopouzdanja,
 a ponekad i agresivnog stava
• Kada palčevi vire iz džepova – osobe koje
 smatraju da su superiorne u odnosu na druge
             www.singidunum.ac.yu
                 NEVERBALNA KOMUNIKACIJA
 Najčešći gestovi koje viđate svakog dana

• 1. KLIMANJE GLAVOM koje u većini kultura označava
 “da”
• 2. ODMAHIVANJE GLAVOM - znači “ne” i urođen je
 postupak, veruje se da je to prvi gest koje ljudsko biće
 nauči
• 3. SLEGANJE RAMENA - u privatnom ili poslovnom
 kontekstu izražavaju pokorno izvinjenje
• 4. RUKE NA KUKOVIMA - osoba je spremna za akciju,
 signalizuje stav prikrivene
 agresivnosti            www.singidunum.ac.yu
                      NEVERBALNA KOMUNIKACIJA
               Način hoda
• Način na koji ljudi mašu rukama dok hodaju pruža spoznaju o njihovoj
 ličnosti
• Brz hod praćen rukama koje se u zamahu podižu napred i pozadi – hod
 mladih i energičnih ljudi
• Vojnički marš – naglašava energičnost


         Četiri glavna stojeća položaja
 1.  Stav “mirno” – neutralan stav bez izrazite namere da se ostane ili ode;
   “bez komentara”
 2.  Raskorak – nemaju nameru da odu; signal dominacije
 3.  Istureno stopalo – težina tela je prebačena na jedan bok, tako da
   stopalo u iskoraku pokazuje prema napred; istureno stopalo je
   usmereno tamo gde želimo da idemo
 4.  Prekrštene noge – zatvoren, potčinjavajući ili defanzivan stav

                 www.singidunum.ac.yu
                     NEVERBALNA KOMUNIKACIJA

           Zašto je teško slagati?

• Trzaji mišića lica, širenje i skupljanje zenica, preznojavanje, rumenilo na
 obrazima, brzina treptaja koja narasta sa 10 na čak 50 treptaja u minuti
• Ovi mikro gestovi mogu da se pojave i samo na delić sekunde

•  Osam najčešćih gestova koji signalizuju laž
•  1. Pokrivanje usta
•  2. Dodirivanje nosa
•  3. Šta ako nos zaista zasvrbi?
•  4. Trljanje oka
•  5. Hvatanje za uvo
•  6. Češkanje vrata
•  7. Povlačenje okovratnika
•  8. Prsti u ustima

                 www.singidunum.ac.yu
      NEVERBALNA KOMUNIKACIJA
Izraz lica
 www.singidunum.ac.yu
               NEVERBALNA KOMUNIKACIJA


       KONTAKT OČIMA
 Jedan od najvažnijih kanala neverbalne
 komunikacije
 Gledanjem sagovornika
 u oči pokazujete:
   Sigurnost
   Veće samopouzdanje
   Ulivate poverenje
   Delujete otvorenije
 Dakle, GLEDAJTE SAGOVORNIKA U OČI

          www.singidunum.ac.yu
              NEVERBALNA KOMUNIKACIJA

       OČI GOVORE

 TREPTANJE →uznemirenost, dilema, ljutnja,
 krivica
 ŠIROM OTVORENE OČI →iznenađenje, strah
 TRLJA OČI →sumnja
 GLEDA PREKO NAOČARA →traži nove
 informacije
 NEMIRAN POGLED →nedovoljno
 samopouzdanje, zabrinutost


         www.singidunum.ac.yu
           NEVERBALNA KOMUNIKACIJA
Neurolingvističko programiranje
            • Pogled usmeren naviše –
             osoba se priseća nečega
             što je videla
            • Poged u stranu – osoba
             se priseća nečega što je
             čula
            • Pogled naniže i udesno –
             osoba se priseća osećaja
             ili emocije
            • Pogled naniže i ulevo –
             kada osoba u sebi
             razgovara sama sa
             sobom

      www.singidunum.ac.yu
                     NEVERBALNA KOMUNIKACIJA
      Neurolingvističko programiranje
• Pogled usmeren naviše – osoba se priseća nečega što je videla;
 35% ljudi preferira vizuelni informativni kanal i koristi fraze: Vidim šta
 hoćete da kažete; Lepo se vidi da ...; Da li biste hteli da pogledate
 ovo?; Možete li da mi pokažete? Pažnju ovih ljudi možete najlakše
 privući pokazujući im fotografije, tabele i grafikone i pitajući ih da li
 mogu da zamisle
• Poged u stranu – osoba se priseća nečega što je čula; 25% ljudi
 preferira auditorni kanal i koristi fraze: Ovo zvući poznato; Čujem
 vas; To mi ne zvuči dobro. Ovi ljudi žele da budu na istoj talasnoj
 dužini sa vama
• Pogled naniže i udesno – osoba se priseća osećaja ili emocije; 40%
 ljudi preferira kanal osećaja i koristi fraze: Hajde da dobro
 pretresemo ovu ideju; Našem odeljenju je potrebna inekcija; Ne
 mogu da pohvatam konce onoga što govorite. Ovi ljudi vole da uvek
 izvedu “probnu vožnju” i budu uključeni u demonstraciju kako bi
 “ukapirali zamisao”                www.singidunum.ac.yu
               NEVERBALNA KOMUNIKACIJA

           USTA


  LIZANJE USTA → napetost
  STISNUTE USNE → zadržavanje istine
  GRICKANJE USNE → unutrašnji konflikt
  POKRIVANJE USTA → potisnuta agresija, laž
          www.singidunum.ac.yu
                   NEVERBALNA KOMUNIKACIJA

              Osmeh
• Naučno je dokazano da, što se više osmehujete, drugi
 pozitivnije reaguju na vas
• Studije pokazuju da će većina susreta teći glatko, trajati duže,
 imati pozitivnije ishode i dramatilno poboljšati odnose ukoliko
 rešite da se redovnije osmehujete i smejete, do tačke kada vam
 to pređe u naviku
• Vodite računa o razlici između pravog i lažnog osmeha
              www.singidunum.ac.yu
     NEVERBALNA KOMUNIKACIJA
 Glas
www.singidunum.ac.yu
                   NEVERBALNA KOMUNIKACIJA

                Glas
•  Glas komunicira na način koji je nezavistan od reči koje se
  izgovaraju – npr. situacije u kojima čujete ljude koji govore
  jezik koji vi ne razumete, a opet nepogrešivo prepoznajete
  osećanja sagovornika – uzbuđenje, ljutnju, radost, bol.
•  Glas nosi poruku, bilo ona svesna ili nesvesna.
•  Naglašavanjem određenih reči, davanjem drugačije intonacije
  tonu kojim se reči izgovaraju, jačinom glasa kojim se govori,
  brzinom kojom se reči izgovaraju, pauzama koje se prave
  između reči, može se poslati različita poruka sagovorniku.
              www.singidunum.ac.yu
     NEVERBALNA KOMUNIKACIJA
Dodir
www.singidunum.ac.yu
                    NEVERBALNA KOMUNIKACIJA
    Dodir - zonske udaljenosti
• Dodir je važan način komunikacije kojim se najčešće potvrđuje
 toplina, srdačnost i podrška, a koji podrazumeva fizički kontakt
 među učesnicima u komunikacionom procesu.
• Tipični primeri: rukovanje, tapšanje po leđima, grljenje.
• Ovaj vid komunikacije, iz razloga neophodnosti izvesnog stepena
 bliskosti, regulisan je striktnim pravilima.
• Jedno od osnovnih pravila jeste poštovanje ličnog prostora
 pojedinca prilikom ovog vida komuniciranja.
• U poslovnom okruženju, komunikacija putem dodira pretpostavlja
 poštovanje autoriteta, tako da je za očekivati da osoba koja je na
 višem statusu inicira, npr. tapšanje po ramenu ili rukovanje, pre
 nego osoba koja je na nižem rangu organizacione hijerarhije.
               www.singidunum.ac.yu
                 NEVERBALNA KOMUNIKACIJA
       Zonske udaljenosti
•  15 – 45 cm – intimna zona
•  46 cm – 1.2 m – lična zona
•  1.2 m – 3.6 m – društvena zona
•  Preko 3.6 m – javna zona
            www.singidunum.ac.yu
       NEVERBALNA KOMUNIKACIJA
Prostor i vreme
  www.singidunum.ac.yu
                    NEVERBALNA KOMUNIKACIJA
                Prostor

• Značajno sredstvo neverbalne komunikacije.
• Prostor kao sredstvo komunikacije u praksi koriste i pojedinci i
 organizacije.
• Performanse radnog prostora, kao što su veličina, uređenost i
 položaj, mogu biti značajno sredstvo neverbalne komunikacije - u
 praksi je pravilo da najveći i najbolje uređen prostor, koji se nalazi
 na najboljoj poziciji u zgradu koriste osobe koje imaju najviši status,
 odnosno moć.
• Imaju ekskluzivitet u korišćenju posebnih liftova, automobila, parking
 prostora, sportskih i drugih klubova, turističko-ugostiteljskih objekata
 itd.
• Kompanije Pepsi (Pepsi Company) čije sedište je dizajnirano na
 način da posetiocima stvori predstavu da pred sobom imaju
 najvažniju kompaniju na svetu
• Procter & Gamble- kompleks čija arhitektura ima oblik kapije a sve u
 cilju da time saopšti svoju otvorenost ka zajednici               www.singidunum.ac.yu
                        NEVERBALNA KOMUNIKACIJA
                   Vreme
• „Vreme je novac” - upozorenje da je vreme faktor efikasnosti.
• I komunikacija ima svoju vremensku dimenziju.
• Komunikacija treba da se obavi blagovremeno i u što kraćem vremenu.
• Nerespektovanje napred navedenih potreba (pravila ili običaja) može biti
 izraz neefikasnosti ili neodgovornosti.
• Takvo ponašanje može, ponekad, biti i u funkciji promovisanja ili afirmacije
 neke druge vrednosti; kao npr:
  – statusa („osoba nižeg statusa treba da čeka”),
  – stručnog ili nekog drugog autoriteta („pravi nikad ne kasni”),
  – izbegavanja susreta („iskrsla je nepredviđena situacija”) i tome slično.
•  U Nemačkoj, Engleskoj i Japanu se očekuje da na sastanak dođete i pre zakazanog
     vremena.
•  U Francuskoj i Španiji će vam tolerisati kašnjenje.
•  U Rusiji i Saudijskoj Arabiji će testirati vaše strpljenja pa je moguće da sastanak
  počne i sa velikim zakašnjenjem.

                   www.singidunum.ac.yu
                   NEVERBALNA KOMUNIKACIJA

               Saveti
 Lice
• Neka vam lice bude vedro, a osmeh nezaobilazan deo vašeg
 repertoara
 Gestovi
• Budite izražajni, ali ne preterujte. Prilikom gestikuliranja
 izbegavajte prekrštanje ruku i stopala
 Pokreti glave
• Koristite trostruko klimanje kada govorite i iskošenu glavu kada
 slušate.
• Podignite bradu.
              www.singidunum.ac.yu
                   NEVERBALNA KOMUNIKACIJA
              Saveti

 Kontakt pogledom
• Održavajte onu količinu kontakta pogledom koja doprinosi da
 se svi osećaju komotno. Sem ako gledanje u druge nije
 nepoželjno u datoj kulturi, oni koji gledaju druge u oči dobijaju
 veće poverenje od onih koji to izbegavaju.
 Držanje tela
• Kad slušate, nagnite se napred, a kad govorite, uspravite se.
 Teritorija
• Stanite onoliko blizu koliko vam je prijatno. Ako se druga osoba
 pomeri unazad, nemojte pnovo koraknuti prema njoj.


              www.singidunum.ac.yu
                  NEVERBALNA KOMUNIKACIJA

            Zaključak

• Ako promenite svoj govor tela možete da promenite mnoge
 stvari u vezi sa svojim pristupom životu
• Kada promenite govor tela, vaša interakcija s ljudima
 postaje drugačija, a oni zauzvrat drugačije reaguju na vas
             www.singidunum.ac.yu
     NEVERBALNA KOMUNIKACIJA
Vežbe
      • Primer 1 - Barack
       Obama. Barak Obama je
       poznat po svom
       upečatljivom imidžu.
       Obratite pažnju na izraz
       njegovog lica. Izražene
       jagodice, snažna
       brada.Vojnička leđa. Ovo
       je imidž uticajanog i
       snažnog čoveka koji je
       dobio izbore i koji ima
       viziju. Treba posmatrati
       da li če ovaj imidž
       zadržati.


www.singidunum.ac.yu
     NEVERBALNA KOMUNIKACIJA
Vežbe

      • Primer 2 - Carmen
       Electra. Obratite pažnju na
         prostor između ove dve osobe.
         Kao da se boje. Mnogi srećni
         parovi ipak odaju mnogo lepšu
         sliku.
www.singidunum.ac.yu
     NEVERBALNA KOMUNIKACIJA
Vežbe
      • Example 4 - Tom Arnold and
       Shelby Roos. Tom je tako
       jako zagrlio svoju devojku, a
       ona izgleda kao ptica u kavezu
       koja mora da odleti. On po
       svaku cenu želi da bude sa
       svojom devojkom, ali teško da
       je to i njeno mišljenje.
www.singidunum.ac.yu
     NEVERBALNA KOMUNIKACIJA
Vežbe

      • Koje zaključke
       možete da izvedete o
       držanju ovog
       gospodina?
www.singidunum.ac.yu
     NEVERBALNA KOMUNIKACIJA
Vežbe

      • Šta vam govori
       držanje tela ove
       gospođice?
www.singidunum.ac.yu
     NEVERBALNA KOMUNIKACIJA
Vežbe

      • Da li biste se upustili
       u razgovor sa ovim
       gospodinom? Zašto?
www.singidunum.ac.yu
     NEVERBALNA KOMUNIKACIJA
Vežbe

      • O čemu se radi na
       ovoj slici?
www.singidunum.ac.yu
     NEVERBALNA KOMUNIKACIJA
Vežbe

      • Da li je osoba koja
        sedi na stolici:
      a) Uplašena
      b) Nervozna
      c) Opuštena
www.singidunum.ac.yu
     NEVERBALNA KOMUNIKACIJA
Vežbe
www.singidunum.ac.yu
      NEVERBALNA KOMUNIKACIJA
Vežbe
 www.singidunum.ac.yu
      NEVERBALNA KOMUNIKACIJA
Vežbe
 www.singidunum.ac.yu
      NEVERBALNA KOMUNIKACIJA
Vežbe
 www.singidunum.ac.yu
                   NEVERBALNA KOMUNIKACIJA
          Korišćena literatura

1.  Pease A i Pease B. (2005). Definitivni vodič kroz govor tela,
   prevod sa engleskog, Mono & Manana, Beograd.
2.  Rouse, M.J, Rouse. S. (2005) Poslovne komunikacije,
   Masmedia, Zagreb
              www.singidunum.ac.yu

								
To top