Jutric_Mit-legenda_NDC

Document Sample
Jutric_Mit-legenda_NDC Powered By Docstoc
					           Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz
              515.509 Sprachenwissenschaftliche Seminar BKS
 Ivo Andrić „Na Drini ćuprija“ – Poetik, Stilistik und Linguistik (SS 2012/ 12)
                                 Branko Tošović
Mit i legenda u romanu
 „Na Drini ćuprija“
    (Ivo Andrić)
         Tea Jutrić

 Matrikelnummer: 0710730
 E-mail: tea.jutric@gmx.net

                                       1
          Sadržaj
• Legenda

• Mit

• Junaci legendi i mitova

• Stoja i Ostoja, žrtvovanje blizanaca


                     2
• Legenda o Crnom Arapinu

• Markove stope

• Radisavljev grob

• Đavolji dukat              3
• Udes Fate Avdagine

• Motivi iz biblijske legende o velikom potopu

• Alihodžina priča o nastanku svjeta

• Zaključak

• Literatura

                         4
„U bajkama je prva istorija čovečanstva, iz njih
se da naslutiti, ako ne i potpuno otkriti, njen
smisao. Ima nekoliko osnovnih legendi
čovečanstva koje pokazuju ili bar osvetljuju put
koji smo prevalili, ako ne i cilj kome idemo.
Legenda o prvom grehu, legenda o potopu,
legenda o Sinu čovečijem, raspetom za spasenje
sveta, legenda o Prometeju i o ukradenoj vatri...“

(I.Andrić. Razgovor sa Gojom:
http://www.rastko.rs/rastko/delo/10109, 15.05.2012, 23.54h)


                               5
  Legenda (lat. ono što treba pročitati)
• Značenja
1. Spisi o životu i djelima svetaca
2. Predanje — narodna apokrifna kazivanja u koja
  se vjeruje
3. Legendarne priče — pitanja i situacije iz Biblije
  (to su pripovjetke koje su u današnjoj
  terminologiji nazvane legendom)
4. Usmeni prozni oblik fantastične sadržine

                          6
           Mit
• Svaka tradicija ima svoje mitove.
• Priča arhajskog čovjeka o postanku svijeta i
 prirode
• Narodna proza ima mitsku pozadinu.
• XX stoljeće donosi ‘remitologizaciju’ u
 književnosti.                         7
      Andrić, mit i legenda
• Djelo „Na Drini ćuprija“ je sinteza modernog i
 tradicionalnog motivski i formalno.

• Vješto preplitanje historije mita

• Provlačenje niti legendarnog i mitskog između
 tkanja bitnih događaja iz povijesti


                          8
• Osim legendi i mitova u romanu su našle

 mjesto: narodne epske i lirske pjesme, šaljiva

 priča, bajalica i pitalica (vidi: Vladan Nedić, Ivo

 Andrić i narodna književnost)
                            9
• O trajnosti i ljepoti mosta pariraju samo priče,
 mitovi i legende.

• Izuzetna građevina sa izuzetnom pričom o
 izuzetnim ljudima ― pandan mitskim junacima

• Prolaznost ljudskog i običnog, trajnost izuzetnih
 građevina, priča, umijetničkih djela

                           10
         Stoja i Ostoja
• Poglavlje 1, priča naratora
• Vila brodarica ometa gradnju ― mitsko biće
• Neophodnost žrtve da bi gradnja bila nastavljena
• Otvori na stubovima i „mlečni tragovi“ koje ljudi
 prodaju kao ljekovit prah vjekovima prenose
 legendu
• Analogija sa epskom pjesmom „Zidanje Skadra“                         11
          Crni Arapin
• Gradnja koje traži žrtvu
• Kameni blok pada na crnca, pomoćnika neimara
• Nastaje priča koja se prenosi ‘sa koljena na koljeno’
• Arapin u pamćenju kasablija „U tom stubu, kaže se,
 ima velika soba, mračna dvorana u kojoj živi crni
 Arapin. To znaju sva deca“ (I. Andrić 2011: 9).
• Priču ‘čuvaju’ strah i puškarnica srednjeg stuba


                          12
     Markove stope
• Reminiscencija na epskog junaka

• Etiološko predanje o nastanku ‘okruglih
 udubina’ uzvodno od mosta
• Muslimanska verzija: Alija Đerzelez na
 krilatoj bedeviji preskočio Drinu
                      13
        Radisavljev grob
• Humka na lijevoj obali mosta

• Historijska pozadina nastanka legende — pogubljenje
 Radisava sa Uništa

• Moguće pratiti folkloriziranje i hiperboliziranje
 događaja i ličnosti

• Muslimanska verzija: mjesto pogibije šeh-Turhanije,
 junaka koji je branio Drinu od kaurske vojske

                           14
         Đavolji dukat
• Glasinčaninova igra sa đavolom na kapiji

• Motiv ukletog novca

• Prvi pijetlovi prekidaju ‘gluho doba’ — vrijeme

 aktivnosti nečiste sile i demona

• Bukus Gaon nastavlja igru sa đavolom
                          15
       Udes Fate Avdagine
• Tragika ljepote — tragika izuzetnog
• Samoubistvo ljepotice Fate Avdagine
• Još jedna smrti na kapiji
• Događaj koji se prepričava i postaje legenda, „priča
 koja hoda po svetu“ (Andrić 2011: 108)
• Motiv smrti na sopstvenoj svadbi (Hasanaginica)
• Bajkoviti siže
                             16
Motivi iz legende o velikom potopu

• Glava V posvećena velikom povodnju

• Voda preko noći poplavila kasabu

• Hadži-Ristanova kuća druga Nojeva arka i mjesto
 ujedinjenja ljudi različitih vjera, nacija i staleža

• Poslije povodnja nastaje nova egzistencija kasabe.


                             17
 Alihodžina priča o nastanku svijeta

• Kosmogonijski mit o nastanku zemlje i predanje o
 postanku mostova

• Aluzija na nebeski most koji spaja svijetove i
 preko kojeg duše putuju u raj
                          18
• Zastupljene hiršćanske i muslimanske legende

• Svaka ima svoj pandan — ne možemo govoriti o
 nacionalnoj obojenosti već o univerzalnosti
 Andrićevog umetničkog postupka

• Andrić je priču o veličini, lepoti mosta utemeljio
 na onom što je večno: mit i legenda                          19
• Legende i mitovi dominiraju u prvom djelu
 romana, posebno u prološkom poglavlju.

• Preuzima i prekraja legende i mitove,
 pretvarajući ih u umjetničko djelo

• Umjetnički oblikovana građa ‘iz naroda’                       20
                    Literatura
•  Andrić, Ivo. Razgovor sa Gojom: http://www.rastko.rs/rastko/delo/10109, 15. 05. 2012, 23. 54 h).

•  Andrić, Ivo (2011). Na Drini ćuprija. Istočno Sarajevo: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva

  Istočno Sarajevo.

  Radulović, Olivera. Narativni oblici u romanu Na Drini ćuprija.

  http://bs.scribd.com/brajevi%C4%87/d/91367694-Narativni-oblici-u-romanu-Na-Drini-

  %C4%87uprija, 19. 06. 2012, 16.24 h).

•  Meletinski, Eleazar (1983). Poetika mita. Nolit: Beograd.

•  Džadžić, Petar (1995). Mitsko u Andrićevom delu. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna

  sredstva.


                                                 21

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:16
posted:11/5/2012
language:German
pages:21