Bai 8 Lien bang Nga by girlbanks

VIEWS: 4,543 PAGES: 10

									( Sau bài học, Học sinh cần)

1/ Về kiến thức:*Biết phân tích, tổng hợp các số liệu
để hiểu rõ hơn sự thay đổi của nền kinh tế LBNga từ sau năm 2000. 2/ Về kĩ năng:*Vẽ được biểu đồ thể hiện sự thay đổi GDP của LB Nga qua các năm. *Nhận xét được sự thay đổi GDP của LB Nga qua các năm. 3/ Về thái độ: * Nhận thức được LN Nga vẫn là cường quốc kinh tế vì có nhiều lĩnh vực mạnh và nổi tiếng, đã và đang lần lượt lấy lại vị trí đó.

*Giáo viên: -Bản đồ công nghiệp, nông nghiệp LB Nga. -Biểu đồ GDP của LB Nga qua các năm. -Phiếu học tập. *Học sinh: -Sách giáo khoa. -Dụng cụ học tập.

1;Hoạt động 1( Cả lớp ) Xác định mục đích, yêu cầu của bài thực hành -GV sử dụng PP đàm thoại để hướng dẫn HS ( ví dụ: bảng 8.5-Sgk-trang 73 dùng để vẽ biểu đồ ),( ví dụ: hình 8.10-Sgk-trang 73 dùng để nêu sự phân bố.)… 2. Hoạt động 2 ( Cá nhân ) Vẽ biểu đồ… -Chọn loại biểu đồ thích hợp, yêu cầu HS liệt kê các loại và dạng biểu đồ, sau đó GV căn cứ vào bảng 8.5 và yêu cầu cụ thể của bài để xác định loại, dạng biểu đồ thích hợp nhất. -Hướng dẫn HS cách vẽ và hoàn thiện 1 biểu đồ. -HS tiến hành vẽ và hoàn thiện biểu đồ. GV đưa biểu đồ mẫu-đối chiếu và bổ sung, kết luận 3. Hoạt động 3 ( Chia 4 nhóm ) Nhận xét sự phân bố các cây trồng, vật nuôi và giải thích sự phân bố nông nghiệp… -Chia nhóm – giao nhiệm vụ. -Phát phiếu học tập-các nhóm thảo luận và hoàn thành. -Đại diện nhóm trình bày-các nhóm khác bổ sung. -GV đánh giá kết qủa.

Bảng 8.5.GDP của LB Nga qua các năm (Đơn vị tính : tỉ USD)

NĂM 1990 1995 2000 2003 2004 GDP 967,3 363,9 259,7 432,9 582,4
* Với số liệu đã cho ở bảng 8.5-Sgk-trang 73; chúng ta cần chọn loại và dạng biểu đồ nào là thích hợp nhất ? * Biểu đồ thích hợp nhất là: Biểu đồ cột đơn ( tương ứng với bảng số liệu ở giá trị tuyệt đối; yêu cầu là thể hiện sự thay đổi của GDP từ 1990 đến 2004 )

a, Vẽ biểu đồ:
BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN GDP CỦA LB NGA TỪ 1990 ĐẾN 2004
TỈ USD
1000

967.3

900

GDP

800

700

600

582.4

500

432.9
400

363.9 259.7

300

200

100

0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

NĂM

b, Nhận xét: * Căn cứ vào bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ, hãy nhận xét sự thay đổi (tăng, giảm )GDP của LB Nga từ 1990-2004 ? -GDP của LB Nga có sự thay đổi qua các năm, cụ thể: + 1990-2000, giá trị GDP giảm liên tục từ 967,3 tỉ usd (1990), xuống 363,9 (1995) và 259,7 tỉ usd (2000) -> giảm khoảng 3,7 lần trong vòng 10 năm. +Từ 2000 đến 2004, giá trị GDP tăng liên tục từ 259,7 tỉ usd (2000) lên 432,9 (2003) và 582,4 tỉ usd (2004) -> tăng khoảng 2,2 lần trong vòng 4 năm.

* Dựa vào hình 8.10-Sgk-trang 73 và kiến thức đã có 4 nhóm hãy hoàn thành bảng sau ?
SẢN PHẨM LÚA MÌ CỦ CẢI ĐƯỜNG BÒ LỢN CỪU THÚ CÓ LÔNG QUÝ

-Nhóm 1: Sự phân bố các vùng trồng Lúa mì và giải thích? -Nhóm 2: Sự phân bố các vùng trồng Củ đường và giải thích?
-Nhóm 3: Sự phân bố các vùng chăn nuôi Bò, Lợn và giải thích? -Nhóm 4: Sự phân bố các vùng chăn nuôi Cừu, Thú có lông quý và giải thích?

PHÂN BỐ

GIẢI THÍCH

SẢN PHẨM LÚA MÌ

PHÂN BỐ -Đồng bằng Đông Âu. -Phía Nam đồng bằng Tây Xibia

GIẢI THÍCH Đây là các đồng bằng có đất đen màu mỡ, khí hậu hải dương.

CỦ CẢI ĐƯỜNG

Phía Nam đồng bằng Đông Âu

Đây là các đồng bằng có đất đen màu mỡ, khí hậu ôn đới hải dương, gần các nhà máy chế biến.

BÒ

Phía Nam các đồng bằng: Đông Âu, Tây Xibia, và cao nguyên Trung Xibia.
Phía Nam đồng bằng Đông Âu

Đây là vùng có các đồng cỏ, khí hậu khô
Đây là vùng chuyên canh lương thực

LỢN

CỪU

Phía Nam các đồng bằng: Đông Âu, Tây Xibia, và cao nguyên Trung Xibia.

Đây là vùng có các đồng cỏ, khí hậu khô
Khí hậu lạnh, nguồn thức ăn dồi dào ( chủ yếu là cá )

THÚ CÓ LÔNG QUÝ

Phía Bắc của miền Đông


								
To top