BẢNG GIÁ VÉ THAM QUAN TOÀN QUỐC 2011 3

Document Sample
BẢNG GIÁ VÉ THAM QUAN TOÀN QUỐC 2011 3 Powered By Docstoc
					          BẢNG GIÁ VÉ THAM QUAN TOÀN QUỐC 2011 - 2012
                          GIÁ VÉ
                   NỘI ĐỊA          QUỐC TẾ
   ĐIỂM THAM QUAN                                GHI CHÚ
                                      TRẺ
               NGƯỜI LỚN   TRẺ EM    NGƯỜI LỚN
                                      EM
                     HUẾ
                                         HDV 100
Đại nội           55 000     11 000    80 000     40 000
                                         000
Lăng Gia Long         0             0
Lăng Thiệu Trị        30 000          40 000    20 000
Lăng Dục Đức          0             0
Lăng Khải Đinh        55 000     11 000  80 000    40 000
Lăng Đồng Khánh        30 000          40 000    20 000
Lăng Minh Mang        55 000     11 000  80 000    40 000
Chùa Thiên Mụ         0        0     0      0
Điện Hòn Chén         10 000     2000   40 000    20 000
Lăng Tự Đức          55 000     11 000  80 000    20 000   dịch vụ
            DU THUYỀN THIÊN MỤ + HÒN CHÉN+MINH MẠNG
Thuyền đôi          350 000     200 000              30 pax
Thuyền đơn          350 000     200 000              30 pax
                  DU THUYỀN THIÊN MỤ
Thuyền đôi          180 000          100 000         30 pax
 Thuyền đơn          180 000          100 000         10 pax
                      CA HUẾ
Thuyền đôi          800 000     600 000              30pax
Thuyền đơn          700 000     500 000              30pax
                       40
Ca Huế ghép          40 000/người
                       000/người
Cung An Định         0             0
Nhà 79 Phan Đình Phùng    0             0
Nhà vườn An Hiên       100 000/đoàn       100 000/đoàn
Bạch Mã            20 000          20 000
                      ĐÀ NẴNG
Bảo tàng Chàm         30 000          30 000
Bà Nà di tu khu SUOI MO - LEN
DINH
Cáp treo            330 000         330 000         Khứ Hồi
Tham quan hầm rượu tại Bà Nà 30 000/khách        30 000/khách
Ngũ Hành Sơn         15 000          15 000
Núi Thuỷ Tinh (marble)    10 000          15 000
Hoi an            50 000      25 000  90 000    40 000
Làng Thanh Hà Hội An     10 000          20 000
Làng rau Trà Quế       10 000          20 000
Mỹ Sơn              50 000         60 000
                      QUẢNG NAM
Tháp Bằng An           20 000        20 000
Nhập đảo Cù Lao Chàm       10 000        50 000
thuyền dl thăm làng mộc Kim    150 000/       150 000/
Bồng. làng gốm Thanh Hà.     thuyền/p       thuyền/p
tàu cao tốc Cửa Đại - cù lao chàm 380 000/pax
tàu thường Cửa Đại - cù lao cham 320 000/pax
tàu thường Cửa Đại - cù lao cham
                 550 000/pax
(2 ngay)
Tắm nước ngọt           15 000        15 000

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:26
posted:11/5/2012
language:
pages:2