Docstoc

DATE

Document Sample
DATE Powered By Docstoc
					 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO :  01
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : ABASAHEB GARWARE COLLEGE OF ARTS & SCIENCE
KARVE ROAD,         PUNE 411004  (951)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     23700     AARSIDDHA NIKHIL RAJU          LAXMI
999  21285003C
     23650     ADAWADE SACHIN VIJAY           SUNITA
999  21285010F
     23457     ADSUL GANESH SURESH           ULKA
999  21285014J
     23756    * AGARWAL NIKITA NARESH          USHA
999  21285020C
     23468    * AGASHE SAYALI VINAYAK          NILIMA
999  21285026B
     23663    * AGNEN NEHA VASANT            RANJANA
999  21285028J
     23479     AGRAWAL KRISHNAKANT MOHANLAL       SHILPA
999  21285032G
     23589     AGRAWAL PRATIK SUNIL           SANGEETA
999  21285033E
     23604    * AGRAWAL RUPAL SANJAY           REKHA
999  21285037H
     23602     AGRAWAL SURAJ SANJAY           REKHA
999  21285038F
     23596     AGRAWAL UDIT MOHAN            USHA
999  21285039D
     23561    * AJWANI ANKITA KISHOR           REKHA
999  21285042D
     23396     ALKUNTE SUNIL MUTTANNA          LAXMIBAI
999  21185033M
     23357    * ANKAM DEEPTI PARMESHWAR         NEELIMA
999  21185046C
     23435     ARVIKAR MAHESH SURYAKANT         PUSHPA
999  21285070K
     23736     ASAWA PUSHKAR LAXMINARAYAN        PADMA
999  21285071H
     23555    * ATHAVALE SMITA SURENDRA         SHRADDHA
999  21285075L
     23761    * AVASARE SARIKA ATMARAM          RANJANA
999  21285078E
     23591     AWACHARE SAGAR JAYWANT          SHOBHA
999  21285080G
     23743     BADALA PIYUSH DHARMCHAND         KUSUM
999  21285084K
     23456    * BADGUJAR RAJSHREE SANJAY         LATA
999  21285087D
     23481     BAJAJ KETAN GOVINDLAL          SUNITA
999  21285097M
     23670     BAJAJ SHUBHAM BHIKULAL          SANGEETA
999  21285099H
     23694   BAJAJ SWAPNIL BALAPRASAD    SHOBHA
999  21285100E
     23728  * BALKAWADE ARCHANA VIJAY    VAISHALI
999  21285105F
     23618  * BALLEWAR SHARAYU PURUSHOTTAM  ANJALI
999  21285107B
     23466   BANDAL SAGAR TANAJI       ANITA
999  21285112J
     23388  * BARI MAYURI SUBHASH      MEERA
999  21185116H
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO :  02
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : ABASAHEB GARWARE COLLEGE OF ARTS & SCIENCE
KARVE ROAD,         PUNE 411004  (951)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     23336     BEHLIMKAR RIZWAN MUNIR          YASMEEN
999  20785205H
     23661     BELDAR VILAS TUKARAM           VRUNDAVAN
999  21285128E
     23377     BHAIYA RAKESH ANAND           SUSHILA
999  21185140L
     23328     BHANDARI PANKAJ SUBHASH         SANGITA
999  20985280B
     23493     BHANDARI ROHAN PANDURANG         PARVATI
999  21285151K
     23703    * BHAREKAR SUJATA RAMCHANDRA        BABY
999  21285160J
     23738    * BHATIA POOJA SHYAM            KALPANA
999  21285166H
     23713     BHAVE MANDAR VINAY            JAYSHREE
999  21285169B
     23643     BHAWAR PRASAD RAJENDRA          SULBHA
999  21285172B
     23454     BHILARE MAHENDRA MARUTI         SUREKHA
999  21285180C
     23527    * BHINDE EKTA DHARMENDRA          SMITABEN
999  21285185D
     23823    * BHOJA VAISHALI MANOHAR          USHA
999  21285191J
     23716     BHOLE ISHWAR PRAKASH           SANGEETA
999  21285192G
     23813    * BHOSALE VIDYA MACHHINDRA         VENU
999  21285208G
     23626    * BHUJBAL SNEHAL LALITKUMAR        SUJATA
999  21285211G
     23573     BHURUK RUPESH BALU            BALUBAI
999  21285214M
     23685     BHUTADA PAWAN RAJARAMJI         PREMA
999  21285218D
     23515     BIRGALE SHAILESH ANANDRAO        CHAYA
999  21285229K
     23356     BODODE PAVAN CHANDRAKANT         INDIRA
999  20785378K
     23503     BOPARDIKAR PUSHKAR AVINASH        SUVARNA
999  21285239G
     23339    * BORADE SAVITA SHARAD           LATA
999  20685352B
     23433     BORANA SHRAVAN DINESH          SUMAN
999  21285241J
     23617     BORKAR PRATIK PRATAP           YOJANA
999  21285244C
     23812   BOTHARA PRATIKKUMAR PRADIPKUMAR  KANCHANA
999  21285248F
     23657  * BUDDHADEV SNEHA MAHENDRA     DAXA
999  21285250H
     23717  * BURAD SNEHA SANJAY        PRIYA
999  21285252D
     23775   CHALLAMARAD VINAY AMARAPPA    SAROJA
999  21285261C
     23787   CHALWADI TIPPANNA BABU      MARIYAMMA
999  21285264H
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO :  03
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : ABASAHEB GARWARE COLLEGE OF ARTS & SCIENCE
KARVE ROAD,         PUNE 411004   (951)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     23508     CHANDANE VISHAL SOPAN          JAYASHREE
999  21285272J
     23675     CHAUDHARI SAGAR SURESH          RANJANA
999  21285283D
     23355     CHAUDHARY MUKESH CHELARAM        PYARI
999  21185250D
     23548     CHAVAN ABHIJIT SHANKAR          MEENA
999  21285290G
     23381    * CHAVAN AKSHATA VIJAY           MANGAL
999  21185253J
     23495    * CHAVAN KOMAL SUNIL            ANITA
999  21285294K
     23437     CHAVAN NIKHIL NANDU           SHARDA
999  21285299L
     23744    * CHAVAN RUCHITA ABHAY           VANDANA
999  21285309M
     23421    * CHAVAN RUPAL DINESH           VANDANA
999  21285310E
     23593    * CHAVAN SHWETA PRITAM           POONAM
999  21285312M
     23578    * CHAVAN TEJASVI RAJENDRA         SUSHMA
999  21285316D
     23579     CHAVAN VISHVAJIT KESHAV         MANDA
999  21285317B
     23733     CHINCHE ANKUSH SHAMSUNDER        MEENA
999  21285328H
     23794     CHITTE CHETAN SUNIL           RAJASHREE
999  21285332F
     23750     CHOUDHARI MAHENDRA BHAVERLAL       TIPUDIDEVI
999  21285349L
     23751     CHOUDHARY PRAKASH NARAYAN        LAXMI
999  21285355E
     23556     CHOUDHARY SHRIKANT ANIL         ASHA
999  21285358K
     23426    * CONTROLLU SHOBHANA SANJAY        SUREKHA
999  21285362H
     23474    * D SOUZA JENNIFER SEBASTIAN        ELIZABETH
999  21285364D
     23455     DALVI TALAL ASHFAQ            SHAGUFTA
999  21285381D
     23603     DANGE ASHUTOSH DATTATRAYA        ANJALI
999  21285388M
     23459     DANI AMEY VILAS             MADHURA
999  21285392K
     23430     DARUKA PRATEEK              PRITI
999  21285394F
     23762  * DARWATKAR SAYALI RAJU    KALYANI
999  21285399G
     23590  * DASAWADKAR NILAM SAKHARAM  UJWALA
999  21285401B
     23615  * DATRANGE SUHA AVINASH    MEERA
999  21285403J
     23387   DAVE MUKESHKUMAR CHAMPALAL  NIRMALA
999  20985601H
     23779   DEDE SACHIN SHAHOO      TEJABAI
999  21285410M
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO :  04
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : ABASAHEB GARWARE COLLEGE OF ARTS & SCIENCE
KARVE ROAD,         PUNE 411004  (951)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     23691    * DENGRE SHUBHI              HEMA
999  21285413F
     23420     DEODHARE ANMOL JITENDRA         AKSHATA
999  21285416L
     23778    * DESAI MITRA LAXMIKANT          ASHWINI
999  21285420J
     23397     DESHMUKH AISHWARY DILIPRAO        DHANASHREE
999  21085531C
     23803     DESHMUKH KAUSTUBH JAYANT         SMITA
999  21285427F
     23671     DESHPANDE AMOD PRADEEPRAO        MEENA
999  21285436E
     23769    * DESHPANDE POOJA RAJENDRA         ARATI
999  21285441M
     23784     DESHPANDE SWASTIK NEELKANTH       SUUVARNA
999  21285443H
     23379     DEVI JITESH LAXMAN            KANTA
999  20985658M
     23552    * DEVKAR POOJA SHRIKANT          PUSHPA
999  21285445D
     23748    * DHADVE SHILPA VASANT           SUJATA
999  21285449G
     23557     DHAGE OMKAR AMBADAS           SUNITA
999  21285450L
     23394     DHAM KISHOR SOMNATH           KALPANA
999  21290124K
     23373     DHAMALE MANOJ DIPAK           AASHA
999  21185388H
     23629     DHANDE PRASAD KRISHNA          SARALA
999  21285457H
     23653    * DHANGAR MAMEETA BALAPPA         YALLAMMA
999  21285459D
     23654    * DHANGAR PRIYANKA ANIL          ANJALI
999  21285460H
     23566    * DHANKE NEETA MAHADEV           SHALAN
999  21285462D
     23680     DHOTRE HEMANT ARUN            MAHANANDA
999  21285487K
     23742    * DHUMAL PALLAVI NANDU           SUNITA
999  21285493D
     23451    * DHUMAL SANIKA CHANDRASHEKHAR       MOHINI
999  21285496J
     23487     DHUMAL YOGESH ANIL            ROHINI
999  21285499C
     23642     DIAS DANNY FRANCIS            PHELOMENA
999  21285503E
     23817   DIMONTI RICHARD FRANCIS    SONU
999  21285505M
     23577  * DINSA PRABJOT MOHINDER    KAMALJEET
999  21285507H
     23628  * DISALE DHANASHRI BAPUSAHEB  MANDA
999  21285508F
     23806   DIVATE AMOL PUNDLIK      SWATI
999  21285509D
     23501   DIXIT ROHAN RAJENDRA     NEETA
999  21285514L
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO :  05
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : ABASAHEB GARWARE COLLEGE OF ARTS & SCIENCE
KARVE ROAD,         PUNE 411004  (951)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     23730    * DIXIT VRUSHALI VIJAY           SUVARNA
999  21285517E
     23816    * DODMANI KAMALA MALLIKARJUN        MANU
999  21285519M
     23452     DOIPHODE AMIT CHANDRAKANT        KUSUM
999  21285521C
     23804     DUDHGAONKAR SHREYAS SURESH        SUPRIYA
999  21285537K
     23413     DUNWANI SAGAR LAACHHU          MEENAKSHI
999  21285538H
     23491    * DUPARE PRIYANKA JAGDISH         PADMA
999  21285539F
     23821    * DUSANE CHAITRALI MUKUND         JAYSHRI
999  21285540K
     23329    * DUSANE VRUSHALI MOHAN          CHITRA
999  21085661M
     23754     DUSUNGE AKSHAY MANIK           SUREKHA
999  21285541H
     23498     FRANCIS MATHEW JOHN           CLARA
999  21285544B
     23520    * G ARCHANA                G.YEGAMBAL
999  21285550G
     23608    * GABRIEL JACQULINE SIMON         JOYCE
999  21285551E
     23331     GADHAVE RUPESH BASAVESHWAR        SUSHILA
999  20885781J
     23770    * GAIKWAD CHAITALI NANDKISHOR       MANGAL
999  21285564G
     23627    * GAIKWAD MANJUSHRI SIDRAM         MAHANANDA
999  21285570M
     23652     GAIKWAD NILESH DILIP           MANGAL
999  21285572H
     23574     GAIKWAD PRATEEK SHIRISH         USHA
999  21285577J
     23796     GAIKWAD RAHUL BHIMA           RANJANA
999  21285578G
     23434    * GANDALE TEJASHREE TUKARAM        MEERA
999  21285596E
     23612     GANDHI RAKESH VALCHAND          ANJANA
999  21285600G
     23753     GANDHI SUNNY SANJAY           MANGALA
999  21285602C
     23343     GANGANHALLI SACHIN SOMSHEKHAR      SHRIDEVI
999  21085762F
     23553    * GARGOTE ARUNA RAMDAS           MEENAKSHI
999  21285612L
     23422  * GARUD JYOTI PRADEEP   SUNITA
999  21285613J
     23550  * GAVASANE DHRUTI SHITAL  UMA
999  21285617M
     23659   GAWADE VIJAY RAJENDRA   RAJESHREE
999  21285619H
     23788  * GENGE KARISHMA SUNIL   MEENA
999  21285623F
     23514   GHANTE SHAHBAZ MUJAHID  SHAGUFTHA
999  21285628G
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO :  06
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : ABASAHEB GARWARE COLLEGE OF ARTS & SCIENCE
KARVE ROAD,          PUNE 411004  (951)
     SEAT NO       N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     23482     GHATGE VIKRAM SACHIN           SNEHA
999  21285634M
     23558     GHAYAL PUSHKAR PRADEEP          ALKA
999  21285638D
     23563    * GHODASARA NOOPUR PRATIK          JAYSHREE
999  21285643L
     23386     GHOGARE ROHAN SURESH           SUVARNA
999  20985939D
     23330     GHOLE DEEPAK PRAKASH           GHOLE
JYOTI PRAKASH   999   20885916M
     23374     GHOTKULE KISHOR SITARAM          URMILA
999  21185558J
     23424    * GHULE MONALI MANSING           MADHURI
999  21285652K
     23570     GIRKAR ABHISHEK SHANKAR          SARITA
999  21285661J
     23820    * GOLANIYA ASHA HIREN            NEETABEN
999  21285668F
     23682     GONJARE RAKESH KISHOR           LAXMI
999  21285674L
     23375     GOSAVI ATUL ASHOK             ANAGHA
999  20991077B
     23585    * GOSWAMI GEETA GORAKH           KALPANA
999  21285681C
     23729    * GUJAR LEENA SATISH            ASHWINI
999  21285687B
     23687     GUJJULA JAILAXMAYYA LAKSHMAIAH
TIRUPATAMMA        999   21285691L
     23575    * GUJLOR KOMAL JAYAWANT           SHOBHA
999  21285692J
     23580    * GUJLOR SHITAL JAYAWANT          SHOBHNA
999  21285693G
     23588     GULABCHAND G MAHESH            SHOBHA
999  21285694E
     23480     GUNDALE SUSHANT SUNIL           SUPRIYA
999  21285699F
     23463    * GUPTA KOMAL VIJAY             USHA
999  21285704F
     23428     GURAV ATUL DNYANOBA            RUKMINEE
999  21285708J
     23747    * HIRGUDE POOJA BHAGAVAN          SADHANA
999  21285733K
     23522     HUDA JAINUL                AREFA BIBI
999  21285736D
     23372     HULAGE SHIVAJI DASA            SULOCHANA
999  21185645C
     23436  * INAMDAR NOZIYA JAMIL    NASEEM
999  21285740B
     23354   INAMDAR SHOAIB ASALAM    FARZANA
999  21085951C
     23411   INDULKAR VISHAL RAMCHANDRA  VAISHALI
999  20889786M
     23362   INGLE SAGAR SUHAS
999  21290123M
     23469   IRANI KHORZAN DANESH     TANAZ
999  21285747K
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO :  07
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : ABASAHEB GARWARE COLLEGE OF ARTS & SCIENCE
KARVE ROAD,         PUNE 411004  (951)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     23598     IYER ARVIND MOHAN            VIMLA
999  21285750K
     23423     JACHAK SHIVRAJ SAMBAJIRAO        GAYATRI
999  21285751H
     23332     JADHAV ANANT PRATAP           SHAILA
999  20786080H
     23571     JADHAV ANUP UMESH            ASHA
999  21285755L
     23370    * JADHAV HEMANGI BHAGWAN          ASHA
999  21185671B
     23655    * JADHAV MADHURI KANTA           JIJA
999  21285764K
     23471     JADHAV NITISH ASHOK           SUNITA
999  21285766F
     23438     JADHAV SHAKTI S             ALKA
999  21285772L
     23567     JADHAV SOMNATH KASHINATH         SAKHUBAI
999  21285779H
     23348     JADHAV SUSHANT MARUTI          LALITA
999  20986142J
     23699    * JADHAV TEJASWINI HARIDAS         SUNITA
999  21285782H
     23504     JADYAL GANESH SHIVRAM          VANITA
999  21285786L
     23505    * JADYAL JAYSHRI SHIVRAM          VANEETA
999  21285787J
     23509     JAIN AKASH BHAWARLAL           VEENA
999  21285807G
     23720     JAIN AKSHAY INDERMAL           PUSHPA
999  21285809C
     23679     JAIN ASHISH PRAKASHCHAND         SIMA
999  21285810G
     23409     JAIN HARSHAL KANHAIYALAL
999  20686118E
     23610     JAIN HITESH YASHWANT           BHAGU
999  21285811E
     23551    * JAIN NIKITA DILIP            SANGITA
999  21285816F
     23749    * JAIN RAJUL HARISHKUMAR          SANGEETA
999  21285820D
     23674     JAJU MAYUR SHRIPRASAD          MEENA
999  21285828K
     23519    * JAKKA NAMRATA DHANANJAY         PADMA
999  21285829H
     23458     JALNIL RAMU SRINIVASAN          PADAM
999  21285830M
     23790   JAMADAR SUNIL DEVENDRA   SHARADA
999  21285832H
     23638   JAMBHULKAR SAGAR NIVRUTTI  SUNITA
999  21285835B
     23639  * JANGAM BHARATI DATTARAM  PRATIBHA
999  21285837J
     23499  * JANGAM VAIBHAVI SANJAY   MANJUSHA
999  21285838G
     23361   JAWALE SAGAR MAHENDRA    ARUNA
999  20986210G
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO :  08
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : ABASAHEB GARWARE COLLEGE OF ARTS & SCIENCE
KARVE ROAD,         PUNE 411004  (951)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     23453    * JAYGUDE TRUPTI YASHWANT         PRAMILA
999  21285844M
     23400    * JINDAM RADHIKA DATTATRAY         LAXMI
999  21185743C
     23683     JORI SANJAY MARUTI            SITABAI
999  21285858M
     23607    * JOSEPH JENIFER FRANCIS          MARY
999  21285859K
     23395     JOSHI AMEY RAVINDRA           ANJALI
999  21185750F
     23371     JOSHI PRASAD VASANT           SUNANDA
999  21185756E
     23714    * JOSHI YASHASHREE SATISH         SANGEETA
999  21285864F
     23734     KABA HUZEFA ZOEB ALI           TASNEEM
999  21285867L
     23727    * KADAM MEGHA ABAJI            ASHWINI
999  21285884L
     23644    * KADAM RUPALI KAILAS           SUNITA
999  21285892M
     23534     KADAM RUSHIKESH ABAJI          ASHWINI
999  21285893K
     23429    * KADER ALI ALFIYA HUSAINI         RASHIDA
999  21285900F
     23517    * KAGLE SWAPNALI VIKAS           NANDA
999  21285908M
     23818    * KAKADE ASHWINI LALASO          VIDYA
999  21285911M
     23483     KAKADE OMKAR RAJENDRA          JAYASHREE
999  21285915D
     23380     KAKADE RUPESH YUVRAJ           ARCHANA
999  21188266G
     23605    * KAKADE SHIVANI NITIN           MEGHA
999  21285917L
     23695     KALE AKSHAY MADHAVRAO          LALITA
999  21285922G
     23719    * KAMATH TRUPTI GANESH           HEMALI
999  21285934L
     23338     KAMBLE AVINASH PANDURANG         SUSHILA
999  20886367C
     23619    * KAMBLE KOMAL SANJEEV           PADMINI
999  21285945F
     23702     KAMBLE SIDDHARTH SHANKAR         NALINI
999  21285951L
     23776    * KAMBLE SUPRIYA SUNIL           KUSUM
999  21285952J
     23360  * KAMBLI JYOTI VINAYAK    LAXMI
999  21086245K
     23415  * KANADE JAYASHREE RAVINDRA  SUDHA
999  21285957K
     23464   KANKARIA ADITYA SHAILESH   NUTAN
999  21285967G
     23368  * KANOJE PRIYANKA LAXMAN   JAYA
999  21185848L
     23763   KAPADIA MANISH DEVIDAS    PADMA
999  21285968E
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO :  09
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : ABASAHEB GARWARE COLLEGE OF ARTS & SCIENCE
KARVE ROAD,         PUNE 411004  (951)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     23624    * KAPSE ASHA JAGANNATH           ALKA
999  21285972C
     23789    * KARADKAR LEENA RAGHUNATH         KUNDA
999  21285974K
     23632    * KARALE POOJA PANDURANG          SONALI
999  21285975H
     23367     KARJAWAKAR HERENDRA RAMAKANT       RENUKA
999  21185857K
     23630    * KARKANDE DHANASHREE SOPAN        PRATIBHA
999  21285982L
     23583    * KARNAWAT SONAL LALIT           CHHAYA
999  21285985E
     23752     KATARIYA HITESH GHANSHYAMDAS       KAVITA
999  21285996L
     23786     KATE PRATEEK BHAUSAHEB          KAVITA
999  21285998G
     23554    * KATKAR SUPRIYA RAJENDRA         SHARDA
999  21286004G
     23544    * KATKE DEEPIKA SURESH           ALKA
999  21286005E
     23735     KAVI SHAILESH MADHUKAR          NALINI
999  21286009H
     23407    * KEKAN TRUPTI DATTATRAY          KAVITA
999  20886496C
     23666     KENJALE ABHIJIT ARUN           MADHURI
999  21286020J
     23562    * KESKAR AROHI SUBHASH           SWARADA
999  21286023C
     23773    * KHAMKAR GANDHALI RAMESH         PRANITA
999  21286028D
     23475    * KHANDALE KAVITA DNYANOBA         LATA
999  21286043H
     23766    * KHANDELWAL POOJA PARAMANAND       HEMA
999  21286048J
     23797     KHANDELWAL ROHIT SURENDRAKUMAR      PUSHPA
999  21286049G
     23777    * KHANDELWAL SURBHI VIJAYKUMAR       URMILA
999  21286050L
     23461    * KHARADE SHEETAL MADHUKAR         MANJULA
999  21286054C
     23656    * KHATATE VRUSHALI SOMNATH         SINDHU
999  21286058F
     23568    * KHATU KSHITIJA KIRAN           SUVARNA
999  21286060H
     23825     KHEDEKAR GAURAV DIGAMBAR         BINA
999  21286062D
     23404   KHONJE SACHIN ANNASAHEB  KUSUM
999  21185953C
     23410   KHOPADE SAGAR SUBHASH   SUSHAMA
999  20786517F
     23344   KHOPKAR AVINASH ARUN    VAIJAYANTI
999  20686489C
     23724   KHUSHALANI DASHANK SUNIL  ROMA
999  21286082J
     23441  * KHUTWAD JYOTI RAJARAM   NANDA
999  21286083G
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO :  10
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : ABASAHEB GARWARE COLLEGE OF ARTS & SCIENCE
KARVE ROAD,         PUNE 411004  (951)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     23359     KOKATE PRANAV JAYRAJ           MANGAL
999  21185965G
     23376    * KONDE SUPRIYA MAHADEV          SUNITA
999  21185975D
     23681     KSHATRIYA KAUSTUBH DEEPAK        BHARATI
999  21286108F
     23445    * KUBAL SWATI SADASHIV           SAVITA
999  21286113B
     23529     KUDALE SAGAR RAVINDRA          ANJANA
999  21286117E
     23676     KULKARNI ANIRUDDHA SUDHIR        VANDANA
999  21286124H
     23490    * KULKARNI ANURADHA LAXMAN         URMILA
999  21286126D
     23667    * KULKARNI PRANITA MUKUND         MADHURI
999  21286135C
     23625     KULKARNI PRATIK SUNIL          SUNITA
999  21286137K
     23427     KULKARNI SHREYAS SHRIKANT        SHRADDHA
999  21286141H
     23785    * KULKARNI SHRUTI PRAKASH         PRIYA
999  21286142F
     23366    * KULKARNI SUJATA RAJENDRA         SUNITA
999  21186020E
     23543    * KUMBHAR MAHESHWARI SHANU         NAGVENI
999  21286146J
     23406     KUTE SANTOSH PRAKASH           SHANTA
999  21086537H
     23460     KUTWAL AKASH KALIDAS           RAJSHREE
999  21286155H
     23535    * LADE DISHA                VIJAYA
999  21286158B
     23633     LAHANDE GIRISH RAJENDRA         JAYASHREE
999  21286160D
     23809     LAHOTI GOVINDPRASAD SHIVPRASAD      RAJKANYA
999  21286161B
     23822     LAKADE YASHWANT VILAS          KANCHAN
999  21286162L
     23792     LAMA ANUP TASHI             SIMLA
999  21286165E
     23759    * LODHA SAVITA VINOD            SANGITA
999  21286176L
     23693     LOHIYA GOVIND BALAJI           NEETA
999  21286181G
     23620    * LOKHANDE TRUPTI VIJAY          PRABHAVATI
999  21286184M
     23516   LOYA RAHUL VIJAYKUMAR      MINAKSHI
999  21286197C
     23811   LOYA ROHIT SATYANARAYANJI    SAVITA
999  21286198M
     23595  * MADHABHAVE BHAGYASHRI SATISH  VIMAL
999  21286203M
     23565   MAHADE HARSHAL RAMESH      NILIMA
999  21286206F
     23647   MAHADIK GAJANAN KONDIBA     ALKA
999  21286208B
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO :  11
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : ABASAHEB GARWARE COLLEGE OF ARTS & SCIENCE
KARVE ROAD,         PUNE 411004  (951)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     23419     MAHADIK SUNNY GHANSHYAM         RASHMI
999  21286211B
     23488    * MAHTRI AKSHATA RAJGOPAL         LATA
999  21286219H
     23412     MAKHARE VINAY RAVINDRA          SANGITA
999  21286222H
     23492    * MALLICK SOMA JAYANTA           MALABIKA
999  21286231G
     23726     MALWADE VIVEK GURUDEO          NEENA
999  21286236H
     23540     MANDAL DEVASHISH HARIBOL         SIMA
999  21286238D
     23352    * MANDATI RADHA NARASAYA          JAYAMMA
999  21086627G
     23709    * MANDLAPURE ASHA BASAPPA         PADMINI
999  21286248M
     23364    * MANJREKAR POURNIMA ANANT         SUNITA
999  21086652H
     23651    * MANTRI SNEHAL ARUN            KALPANA
999  21286270H
     23780     MARAL SHRIHAREE GULAB          SULOCHANA
999  21286272D
     23533    * MASURKAR JAYA DAULAT           DROPADA
999  21286280E
     23494     MEHERALLY MOHAMEDALI YUSUF        ARIFA
999  21286292J
     23335     MHATRE AMIT NARESH            ANURADHA
999  20886907H
     23688    * MINDE SWATI EKANATH           SHANTA
999  21286307L
     23662    * MISAL DIPALEE VILAS           LALEETA
999  21286312G
     23399    * MISAL MAYURI BHIMRAO           RANI
999  21186205D
     23530     MITTAL RAHUL CHANDRAMOHAN        SHEETAL
999  21286317H
     23521    * MOKASHI DIPALI ARUN           ROHINI
999  21286324L
     23449     MORE SHRIKANT DILIP           KALPANA
999  21286345C
     23448     MORE SWAPNIL DATTARAM          NIRMALA
999  21286347K
     23442     MORE TANMAY VIJAY            SMITA
999  21286348H
     23416    * MUKHEDKAR RASIKA SATISH         SUREKHA
999  21286356J
     23684  * MUNDALE AMRUTA VINOD        VAISHALI
999  21286366F
     23597   MUNDHE MAZHAR YUSUF         NOORJAN
999  21286367D
     23798   MUNDLIK KUNAL RAMDAS         SUNANDA
999  21286368B
     23383   MUSTAFA SHABBIR HUSSAIN PATRAWALA  SAKINA
999  21186269L
     23472   MUTHA ROHIT KHEMCHAND        SUVARNA
999  21286372L
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO :  12
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : ABASAHEB GARWARE COLLEGE OF ARTS & SCIENCE
KARVE ROAD,         PUNE 411004  (951)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     23523    * NAGARKAR DHANSHREE DATTA         DARSHANA
999  21286377M
     23584     NAGPURE ANIKET YOGIRAJ          USHA
999  21286379H
     23526    * NAIK ADITI ANIL             MANISHA
999  21286382H
     23801    * NAIK GAURI VIJAY             SHAILAJA
999  21286385B
     23369    * NAIK PRAJAKTA KIRAN           MEGHA
999  21186295K
     23350    * NAIK SONALI JAYANT            LAXMI
999  21186299B
     23549     NAPHADE ANIKET VISHNU          VIJAYA
999  21286403D
     23711    * NIKAM DILALI ABHIMANYU          SARALA
999  21286420D
     23581    * NIKAM SHRUTIKA SHASHIKANT        SUSHMA
999  21286422L
     23799    * ORSE SEEMA BABU             LEELA
999  21286436L
     23613    * OSWAL GUDDU ASHOK            RANJANA
999  21286440J
     23614    * OSWAL MONAL ASHOK            RANJAN
999  21286444M
     23621     OSWAL SHREEPAL TEJRAJ          SUMITRA
999  21286451D
     23641    * OVHAL SONALI BABAN            SHALAN
999  21286456E
     23649     PACHKUDE SUNIL ANANT           ANITA
999  21286462K
     23731     PAHARIA SANKALP             KALPANA
999  21286469G
     23698     PAIGUDE TANMAY SATISH          MANISHA
999  21286471J
     23587    * PALRESHA NIKITA SANJAY          LALITA
999  21286476K
     23805     PANCHAL VISHWANATH KASHIRAM       VANITA
999  21286477H
     23444    * PANDIT TRUPTI BHASKAR          SHOBHA
999  21286490E
     23689     PANDITRAO GIRISH HEMANT         LINNET
999  21286491C
     23609    * PANWALA ARWA SAIFUDDIN          NASEEMA
999  21286495F
     23760    * PARDESHI KALYANI PRAKASH         MAMTA
999  21286504J
     23337      PARDESHI NITIN AJIT   ARCHANA
999  20887199D
     23408      PAREE RAJ GANESH     ARUNNA
PARI        999   20887209E
     23782      PAREKH SAGAR SAILESH   ARPANA
999  21286514F
     23518     * PARMAR BHAVINI SURESH  SHARDA
999  21286521J
     23623      PARMAR MAYANK RAJENDRA  USHA
999  21286524C
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO :  13
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : ABASAHEB GARWARE COLLEGE OF ARTS & SCIENCE
KARVE ROAD,         PUNE 411004  (951)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     23732    * PARMAR SNEHA SANJAY           NIRMALA
999  21286526K
     23791     PATANKAR VINIT UTTAMRAO         VANITA
999  21286534L
     23401    * PATEL HUSNAARA YASEEN          SHEHNAZ
999  21186449J
     23697    * PATEL KRUPA BHARAT            RANJANA
999  21286538C
     23524    * PATIL PRAJAKTA VINOD           VARSHA
999  21286550B
     23500    * PATIL PRANALI VINOD           VARSHA
999  21286551L
     23677     PATIL PRANAV VITTHAL           REKHA
999  21286552J
     23718    * PATIL SAMPADA SANDEEP          MANISHA
999  21286557K
     23648     PATURKAR AKSHAY SUDHAKAR         SANDHYA
999  21286564B
     23363    * PAWAR MAYURI SHANKAR           JAYASHREE
999  21186496L
     23569    * PAWAR MONIKA RAMCHANDRA         VIMAL
999  21286575H
     23814     PAWAR PRAKASH MANIKRAO          MANDAKINI
999  21286578B
     23402     PAWAR SANDIP SITARAM           NARMADA
999  20687279J
     23398    * PAYGUDE RAJASHREE DINKAR         SUBHDRA
999  21186515L
     23637    * PHATAK ASHWINEE AVINASH         MEDHA
999  21286605C
     23547    * PILLAY AMRUTA RAMESH           SUJATA
999  21286614B
     23707     PITALE VIKRAM SUDESH           SULABHA
999  21286626F
     23668     POKALE VIKAS SHIVAJI           ROHINI
999  21286627D
     23478     POTE HARSHAL DILIP            MANISHA
999  21286637M
     23484    * POTE TRISHALA DILIP           MANISHA
999  21286639H
     23592    * POTPHODE SHITAL MANGESH         MAYURI
999  21286641K
     23485     PRABHU SALGAONKER TRIVED ULHAS      HEMA
999  21286642H
     23365     PRADHAN PRADIP NIVRUTTI         ARUNA
999  21189482G
     23712  * PRIYANKA VENUGOPAL     NALINI
999  21286644D
     23606   PUJARI LAKHAN SURESH     MAHADEVI
999  21286645B
     23774   PUJARI NAVNEET GOPAL     SUJAYA
999  21286646L
     23473  * PUJARI PALLAVI VITTHAL   KAMALA
999  21286647J
     23745  * PURANKAR MANJIRI SHRIPANG  SHUBHANGI
999  21286652E
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO :  14
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : ABASAHEB GARWARE COLLEGE OF ARTS & SCIENCE
KARVE ROAD,          PUNE 411004  (951)
     SEAT NO       N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     23390    * QURESHI NAZIA FAROOQUE          REHANA
999  21087253F
     23385    * QURESHI NUZHAT FAROOQUE          REHANA
999  21186575D
     23447     RAJGURU AKSHAY UTTAM           URMILA
999  21286662B
     23541     RAJWANI RAHIM AMIN            NIMMAT
999  21286671M
     23611     RAMSWARUP AKSHAY SAINATH         MANISHA
999  21286675D
     23764    * RANANAWARE MEENAL NANDKISHOR       NAINA
999  21286679G
     23347     RANDIVE VIKAS NARAYAN           RANJANA
999  21087272B
     23528    * RANE CHAITRALI ANIL            SANGITA
999  21286684C
     23392     RAPARTI ROHIT ANIL            BHARTI
999  21188151B
     23722     RATHOD GOVINDA RAMU            SITA
999  21286698C
     23706     RATHOD JITESH KASHIRAM
JAYVANTABAI        999   21286699M
     23807    * RAUT RAJANKA RAJU             ARUNA
999  21286712B
     23465     RAUT SARANG LAXMAN            PUSHPA
999  21286715G
     23740    * ROKADE AKSHATA GANESH           VAISHALI
999  21286727L
     23819     SAGAR PRASHANT DIPAK           REKHA
999  21286733E
     23815    * SAGAR SONIA DIPAK             REKHA
999  21286734C
     23538    * SAKHARE SAMPADA VIJAY           MANGALA
999  21286746G
     23351     SAKPAL VIJAY BHIKAJI           NIRMALA
999  20987612D
     23601     SALUNKE RAHUL SITARAM           REKHA
999  21286761L
     23403    * SALUNKHE ASHWINI LAXMAN          SUMAN
999  21186675L
     23664    * SALUNKHE ASHWINI NARSING         TRIVENI
999  21286763G
     23645     SALVI BIPIN VIJAY             ASHWINI
999  21286769F
     23384    * SALVI RUPALI RAVINDRA           NANDA
999  20987633G
     23334   SAMBHARAM NITIN SHRINIWAS   KASTURI
999  20887578G
     23576   SAMGIR SWAPNIL UTTAM     SANJIWANI
999  21286777G
     23771  * SANE GAYATRI BHASKAR     ARCHANA
999  21286781E
     23616   SANGAMNERKAR HARESH JAYANT  KAMAL
999  21286783M
     23439  * SARDA DIVYA PRAKASH     VANITA
999  21286796C
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO :  15
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : ABASAHEB GARWARE COLLEGE OF ARTS & SCIENCE
KARVE ROAD,         PUNE 411004  (951)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     23678     SARDA KAILAS ASHOKKUMAR         SUREKHA
999  21286797M
     23741    * SARDA RAJNANDINI RAMESH         REKHA
999  21286799H
     23710     SARIA SHUBHAM DINESH           TARA
999  21286800E
     23531     SARNAIK TUSHASR PRAKASHRAO        VANDANA
999  21286802M
     23470    * SARODE SONAM PRAKASH           ANITA
999  21286805F
     23600    * SATHE AARTI SOPAN            ANJANA
999  21286809J
     23564    * SATHE DEEPALI ASHOK           USHA
999  21286811L
     23326     SATPUTE KIRAN CHHABAN          SAVITA
999  21087441E
     23353    * SAVLE RUPALI RAJENDRA          JAYASHREE
999  21087446F
     23476    * SAWANT MOHINI SURESH           SUNITA
999  21286823D
     23537     SAWANT SWAPNIL RAMESH          SHASHIKALA
999  21286826J
     23525    * SAYYED ALFAZ MOHAMMED EJAZ        RUKHSANA
999  21286834K
     23673     SAYYED SALMAN ANIS            KAMRUNISA
999  21286839L
     23696    * SEN SUDAKSHINA SAVYASACHI        KRISHNA
999  21286842L
     23660     SHAH BHAUMIK MILAP            JAVNIKA
999  21286843J
     23635     SHAH CHAITANYA BHARAT          SUNITA
999  21286844G
     23781     SHAH DHAVAL TUSHAR            SMITA
999  21286845E
     23723    * SHAH KASHMIRA SUNIL           VAISHALI
999  21286848K
     23665    * SHAH RANJANIKUMARI BRIJMOHAN       NAYANDEVI
999  21286851K
     23502     SHAH SACHIN BABULAL           RATNAMALA
999  21286852H
     23802     SHAHADE DATTATRAY DILIP         SANJANA
999  21286857J
     23824    * SHAHADE GAURI SURESH           SUMAN
999  21286858G
     23536     SHAIKH AKBAR AHMED            REHANA
999  21286867F
     23582   SHAIKH DANISH SOHAIL           MEHRAJ
999  21286873L
     23393  * SHAIKH FAHMIDA BEGUM MOHD.MUMTAZUDDIN  KHURSHIDA
999  21186778M
     23572   SHAIKH RIYAZ MOHAMAD           HUSENBI
999  21286889G
     23382  * SHAIKH SHABNAM ISHAQUE         MUMTAZ
999  21186813C
     23800   SHAIKH ZOYAB JAMIL            SHAHNOOR
999  21286911G
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO :  16
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : ABASAHEB GARWARE COLLEGE OF ARTS & SCIENCE
KARVE ROAD,         PUNE 411004  (951)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     23327     SHAIKH ZUHEB TAJUDDIN          SAYYEDA
999  21011161F
     23768     SHARMA SMIT AJAY             JYOTI
999  21286924J
     23793    * SHELAR RUTUJA GULAB           NANDA
999  21286932K
     23340     SHENDE SOMNATH MARUTI          LEELAVATI
999  20887803D
     23432    * SHETTY MANALI RAJSHEKHAR         SUNANDA
999  21286941J
     23721     SHETTY PRAJWAL KARUNAKAR         LEELA
999  21286943E
     23425     SHEVADE OMKAR SADANAND          MEDHA
999  21286944C
     23546    * SHILIMKAR PREETI BALASAHEB        SUNITA
999  21286949D
     23443     SHIMPLE VIKAS UTTRESHWAR         WANMALA
999  21286952D
     23358     SHINDE AKSHAY SAMBHAJI          NANDA
SAMBHAJI SHIDE   999   21186864H
     23640    * SHINDE KOMAL ASHOK            MANGAL
999  21286961C
     23341    * SHINDE PRANALI SHUBHASH         ROHINI
999  20787860K
     23333    * SHINDE PUSHPA SUDHAKAR
999  20787868E
     23446    * SHINDE RESHMA SHYAM           RANJANA
999  21286971L
     23378     SHINDE SAGAR MADHUKAR          SUREKHA
999  21087652C
     23542     SHINDE SAMRAT PANDIT           VARSHA
999  21286972J
     23506    * SHINDE SONALI BABAN           TULSA
999  21286974E
     23767     SHINGOTE PRANAV SHIVAJI         MANISHA
999  21286982F
     23477    * SHIRKE JYOTI SHRIHARI          SANGITA
999  21286984B
     23532     SHIRSAT VINOD RAMCHANDRA         ALKA
999  21286987G
     23539     SHIRSATH NARENDRA NANARAO        ALKABAI
999  21286988E
     23346    * SHITAKAL PORNIMA DATTATRAYA       MUKTABAI
999  21186915F
     23513    * SHITOLE JYOTI PRAKASH          KIRAN
999  21286989C
     23772   SHITOLE SANTOSH SHIVAJI       MANDAKINI
999  21286990G
     23746   SHRIVASTAVA RISHINATH DEVENDRANATH  CHETNANATH
999  21286999L
     23391   SHROTRI CHINMAY VIJAY        SUNITA
999  21186920B
     23559  * SING UMADEVI BABY          ANNU
999  21287002F
     23512   SINGH JAYENDRA KUMAR BIRENDRA    MANORAMA
999  21287004B
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO :  17
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : ABASAHEB GARWARE COLLEGE OF ARTS & SCIENCE
KARVE ROAD,         PUNE 411004  (951)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     23631    * SINGH NAMITA NARENDRA          NUTAN
999  21287007G
     23705    * SOLANKI RENU SUDESH           SHANNO
999  21287019L
     23594    * SOLANKI RIYA NAVIN            JAYA
999  21287021B
     23646     SOLUNKE AMINESH KASHIRAM         NIRMALA
999  21287026C
     23511    * SONAWANE SNEHAL VIJAY          SAVITA
999  21287037J
     23715    * SONAWANE USHA KASHINATH         NANDA
999  21287038G
     23737    * SONJE TRUSHNA BALKRISHNA         LATA
999  21287041G
     23739    * SONKATALE POOJA SHAM           ANITA
999  21287042E
     23765    * SUREBAN KARISHMA AMIN          PRITI
999  21287046H
     23418     SURTE KALPESH SHARAD           SHILPA
999  21287048D
     23783     SURVE GOVINDA BHIMRAO          KAMINABAI
999  21287049B
     23755     SURYAWANSHI ASHISH CHANDRAKANT      ASHWINI
999  21287053L
     23389    * TAKAWANE NILAM RAMDAS          SHOBHA
999  21087804F
     23417     TAMBAT GANESH ARVIND           ARCHANA
999  21287067L
     23560     TAMBOLI AKHALAKAHMED M.SHARIF      SHAKILA
999  21287071J
     23686     TAPADIYA SHRIKANT VISHNUDAS       HEMA
999  21287080H
     23704     TAPKIR ROHIT PRAKASH           ASHA
999  21287082D
     23431     TARDE SUNIL ANKUSH            MEENA
999  21287084L
     23496    * TATE KAJAL ANAND             SANGEETA
999  21287088C
     23701    * TATED SEJAL GIRISH            SUNITA
999  21287089M
     23658    * TAVADE MEGHA PRAKASH           GEETANJLI
999  21287093K
     23349     TAYDE ASHISH DEVIDAS           SUMITRA
999  21187041C
     23450     TEMGIRE AKASH BALKRUSHNA         SUNITA
999  21287103L
     23545   TILANI KARAN SUNIL      ANJU
999  21287134L
     23634  * TIWARI PRIYA SHIVKUMAR   MANJU
999  21287138C
     23510  * TOLE RAKHI SHANTARAM    RAJSHREE
999  21287142M
     23414  * TRIPATHI PRATIGYA SHIVDEV  TULSA
999  21287150B
     23708   TRIPATHI UMESH KUMAR     RAMBATI
999  21287151L
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F  P U N E
PAGE NO :  18
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : ABASAHEB GARWARE COLLEGE OF ARTS & SCIENCE
KARVE ROAD,         PUNE 411004  (951)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     23405    * TRIVEDI YOGITA CHANDRAKANT       VEENA
999  21187093F
     23440    * TULSULKAR POOJA RAJAN          JAYASHREE
999  21287153G
     23690     TUPE PANKAJ BALKRUSHNA         KUNDA
999  21287155C
     23462     UTEKAR PRATIK CHANDRAKANT        MANGAL
999  21287173M
     23586    * UTTEKAR SUPRIYA SANTOSH         SANGITA
999  21287175H
     23345     VAGGA SUKHRAJ JAGANNATH         YALLAMA
999  21087915H
     23622    * VAICHAL GAURI VASANT          ROHINI
999  21287179L
     23497     VASWANI PREM DEENDAYAL         VANDANA
999  21287195B
     23507     VYAS PARAG DINESH            SUNITA
999  21287207K
     23672    * WADEKAR RESHMA VINOD          MANGAL
999  21287212F
     23810     WAGHMARE ATUL CARLOS          SUSHEELA
999  21287230D
     23795     WAGHMARE ATUL YUVRAJ          ANUSAYA
999  21287231B
     23486    * WAGHMARE HEMANTI ABHIMAN        UJWALA
999  21287232L
     23489     WAGHMARE KARUNESH RAMCHANDRA      SAVITRI
999  21287233J
     23757    * WAGHMARE PALLAVI ANIL          SUNITA
999  21287235E
     23758    * WAGHUMBARE SWATI RAJENDRA        ANITA
999  21287238K
     23808     WARE VISHWAJEET ROHIDAS         SUNITA
999  21287253C
     23636     WATERE SOVIL ANANT           ASHMITA
999  21287255K
     23599    * YADAV SEEMA FULCHAND          HIRAVATI
999  21287259B
     23342    * YADAV VARSHA JAGANNATH         SAROJANI
999  20888255D
     23725    * YADAV VASUNDHARA GAJANAN        KALPANA
999  21287261D
     23692     YAMKAR SUNIL DATTA           VIMAL
999  21287263L
     23467    * YERFULE AKSHADA YASHAVANT        BEBI
999  21287268M
     23669  ZANWAR GOPAL SUNILKUMAR  SWATI
999  21287274F
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO :  19
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : A K ISLAM'S POONA COL. OF ARTS,SCI. & COMM.
CAMP, PUNE 411001              (952)
     SEAT NO       N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     23843    * ABANAVE KALYANI PRAMOD          SUGANDHA
999  21285004M
     23855     ABNAVE NITIN PARSHURAM          KUNDA
999  21285007F
     23890     ADANI BALU DIGAMBARRAO          MANGAL
999  21285008D
     23937    * AGRAWAL RAJUL               KAMLESH
999  21285034C
     23953    * ALEKAR NIKITA SHIRISH           SANDHYA
999  21285043B
     23909     AMUP VICKY DNYANESHWAR          CHITRA
999  21285051C
     23846     ANKLESARIA KAMRAN MEHERNOSH        EVA
999  21285056D
     23881    * ATAKE DIPALI JAGANNATH          VIJAYA
999  21285074B
     24030     BAHETI DHANANJAY DINESH          MANJU
999  21285093J
     23848    * BANDIWADAR KOMAL MALLIKARJUN       DURGAMMA
999  21285114E
     24010     BANDIWDEKAR ROHAN SANDESH         SHEETAL
999  21285115C
     24015     BANSODE PARAG PRADIP           ANITA
999  21285118H
     24006     BARMUKH SUMIT SUNIL            KALPANA
999  21285123D
     23969     BAWANE DNYANESHWAR KALYAN         LAXMI
999  21285126J
     23978    * BHADAKWAD SWATI DAGADU          SHALAN
999  21285131E
     23829    * BHADEKAR DEEPALI MAHADEO         ASHA
999  21285132C
     23876    * BHANDARE SUNNY PRADIP           VIDYA
999  21285148K
     23897    * BHANDARI AISHWARYA MOHANKUMAR       UJJWALA
999  21285149H
     23858    * BHANSALI POOJA NARENDRA          SUNITA
999  21285156L
     23921    * BHELKE PRIYANKA UTTAM           RAJSHREE
999  21285176E
     23920    * BHIMGOLE SAPANA SITARAM
CHANDRAKALA        999   21285184F
     23896    * BHINGE SHRADDHA JAYANT          KALPANA
999  21285187L
     23973    * BHOSALE SMITA SATYAWAN          LATA
999  21286817K
     23840   BHOSALE PRAVIN GULAB   SONABAI
999  21285201K
     23906   BHOSALE SANGRAM GUNDA   SHARDA
999  21285204D
     23934   BHUVAD SANDIP SAKHARAM  SUMITRA
999  21285220F
     23849   BISHT ANOOP MOHAN     RADHA
999  21285230C
     23889  * BOMBALE ROHINI MAHADEV  MANGALA
999  21285236B
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F  P U N E
PAGE NO :  20
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : A K ISLAM'S POONA COL. OF ARTS,SCI. & COMM.
CAMP, PUNE 411001             (952)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     23877    * BORSUTKAR AKSHATA KIRAN         ARATI
999  21285246K
     23910    * CHAJER NEHA MUKESH           PUSHPA
999  21285257E
     23963    * CHAME ASHWINI EKNATH          BALIKA
999  21285265F
     23919    * CHATTAR VARSHA MURALIDHAR        ALKA
999  21285280K
     24012     CHAUDHARI NITEEN BHALCHANDRA      ALKA
999  21285281H
     23891     CHAVAN AMIT RAJU            RANJANA
999  21285291E
     23898    * CHAVAN ARATI DILIP           ANJANA
999  21285293M
     23968     CHAVAN NAYAN RAVINDRA          SUREKHA
999  21285298B
     23989     CHAVAN RAHUL PRAKASH          ARUNA
999  21285308C
     23967     CHAVAN SWAPNIL DNYANESHWAR       PRAMILA
999  21285315F
     23990    * CHORGE GAYATRI UTTAM          NANDA
999  21285339C
     23927     CHORGHE RAHUL SUNIL           SANJEEVANI
999  21285344K
     24028    * CHOUDHARY ANJALI RAJENDRA        SIMMY
999  21285353J
     23830    * DABHADE SAYALI JANARDHAN        JAYASHRI
999  21285365B
     23857    * DAHIWAL NITA DIGAMBARRAO        NIRMALA
999  21285375K
     23870    * DALAL VAIDEHI SANJAY          ANITA
999  21285376H
     23960     DALIMBE AAKASH JALINDER         AARUNA
999  21285379B
     23899     DANDANE SAURABH ANIL          ARUNA
999  21285384J
     23866    * DANGAT SUNITA NAMDEV          ROHINI
999  21285387C
     23860     DASS AVISHEK ANDERSON          ANANDI
999  21285402L
     23842    * DAUNDKAR GEETA SURESH          JANABAI
999  21285404G
     23998     DAVE GHANSHYAM ISHWARLAL        SHAKUNTALA
999  21285407M
     24036     DAVE SWAPNIL ISHWARLAL         SHAKUNTLA
999  21285409H
     23828   DESAI VINAYAK DINESH    VANITA
999  21285421G
     23925  * DESHMUKH KIRTI GANESH   SANGITA
999  21285428D
     23918   DESHMUKH RAHUL GOPINATH  SUNANDA
999  21285430F
     23939   DESHMUKH ROHIT RAJEEV   ANAGHA
999  21285431D
     23887   DEVKATE SACHIN UTTAM    CHHAYA
999  21285447L
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO :  21
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : A K ISLAM'S POONA COL. OF ARTS,SCI. & COMM.
CAMP, PUNE 411001             (952)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     23895     DHADAVE ABHISHEK VILAS          KALPANA
999  21285448J
     24041    * DHAYGUDE NEHA SHRIKANT          SANGEETA
999  21285470E
     23986    * DHENDE SNEHA PRADEEP           KAMINI
999  21285474H
     23894    * DHONGADE MRUNAL SANDEEP         ANITA
999  21285481L
     23833     DHOOT RAJGOPAL OMPRAKASH         KAUSHALYA
999  21285483G
     23985    * DIXIT PRACHI SAMBHAJI          SUDHA
999  21285513B
     23853     DIXIT ROHIT AVINASH           RENUKA
999  21285515J
     23845     DOKKA PRAVINKUMAR ASEERVADAM       JAYA
999  21285525F
     23941     DOMA PRANAY SHRINIVAS          SUGHANDHA
999  21285527B
     23850    * DONGARE JYOTI VIRAPPA          LAXMI
999  21285528L
     24024    * DONHE MANJUSHREE ANKUSH         SUNANDA
999  21285530B
     23867    * GAIKAR SAYALI UDAY            SNEHAL
999  21285559L
     24004     GAIKWAD TUSHAR BHAGVAN          SUMAN
999  21285584M
     23946     GARADE SANDEEP DNYANESHWAR        NANDA
999  21285611B
     23956    * GAVHANE VARSHA VILAS           SHOBHA
999  21285618K
     23826     GHAWARE ROHIT RAMESH           JAYSHREE
999  21285637F
     24016    * GHODAKE NIKITA PRADEEP          SHOBHA
999  21285641D
     23923     GHULE BANDU BALAJI            KANTA
999  21285651M
     24033     GHULE PRASHANT GOPAL           SHEELA
999  21285653H
     23988    * GIRI PRAGATI VIJAY            SUPRIYA
999  21285659G
     23837     GOSAVI RANAJEET PRAKASH         PRATIBHA
999  21285680E
     23874    * GOVALKAR RANI SANTOSH          SHUBHANGI
999  21285686D
     23964    * GUPTA NAYNA PRADEEP           PRIYA
999  21285705D
     24049  * HOLKAR BHAGYSHRI BHAUSAHEB  SATYAVATI
999  21285734H
     23838  * IRENE PRIYANKA AHMED     ARPONA
999  21285748H
     23948   ISWE MAYUR BHAGWAN      BHARTI
999  21285749F
     23856   JADHAV AKSHAY DEEPAK     SHOBHA
999  21285753D
     23844  * JADHAV RUPALI NANDU     LAXMI
999  21285769L
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO :  22
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : A K ISLAM'S POONA COL. OF ARTS,SCI. & COMM.
CAMP, PUNE 411001              (952)
     SEAT NO       N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     23961    * JADHAV SHWETA DNYNESHWAR         SANGITA
999  21285776C
     23879    * JADHAV SONALI CHANGDEV          VANITA
999  21285780M
     23886    * JADHAV VIBHAVARI RAMESH          SAVITA
999  21285784D
     23888     JAGTAP PRANAV RAJAN            SUVARNA
999  21285802F
     24022    * JAIN PREKSHA PARASMAL           SMITA
999  21285819L
     23945     JAIN VIDHAN GAUTAM            NEETA
999  21285824G
     23935    * JAYSWAR SAPNAKUMARI NARAYAN        BABETA
999  21285845K
     23957     JEPUL ANIKET KONDIBA           SHARADA
999  21285846H
     23977    * JETHITHOR PRADNYA SUGRIV         VIMAL
999  21285847F
     23942     JORI AMOL ARUN              SANGITA
999  21285856E
     23987     KADAM KISHOR KESHAV            MANGAL
999  21285881F
     23864     KADAM SACHIN DNYANOBA           LAXMIBAI
999  21285894H
     23871    * KADAM SAYALI BHARAT            SANGEETA
999  21285895F
     23951     KADAM UTTAM PRALHADRAO          MANDHODARI
999  21285899J
     23981    * KAKADE KAVITA SURYAKANT          ANJALI
999  21285912K
     23916     KAKADE PANKAJ HARIBHAU          AYODHYA
999  21285916B
     23902    * KALE ASHWINI BALASAHEB          PUSHPA
999  21285923E
     23863     KAMANBOINA RAVI RONNAYYA
THIRUPATAMMA       999   21285933B
     24035     KAMBLE AKASH BIBHISHAN          INDUBAI
999  21285938C
     23974    * KAMBLE SWAPNALI GAUTAM          KALPANA
999  21285953G
     23832     KAND PRASAD SURESH            LATA
999  21285960K
     23958     KANGUTKAR SWAPNIL ULHAS          VAISHALI
999  21285963D
     23908    * KAPOLKAR SHRADDHA KUNDAN         KOMAL
999  21285970G
     23936  * KASHID SMITA RAJARAM    SARASWATI
999  21285993F
     23959  * KASHID TEJASWI BALKRUSHNA  SHOBHA
999  21285994D
     23875  * KEDARI SWATI BHAU      LILA
999  21286015B
     23839  * KESARKAR VARSHA DATTATRAY  LATA
999  21286021G
     24037   KHAN SALMAN SIDDIK      RUKHSAR
999  21286034J
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F  P U N E
PAGE NO :  23
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : A K ISLAM'S POONA COL. OF ARTS,SCI. & COMM.
CAMP, PUNE 411001             (952)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     23904    * KHANDAGALE ASHWINI BAPU         SANGEETA
999  21286041M
     24014     KHANDELWAL DINESH GHANSHYAM       MANJUSHA
999  21286045D
     23931    * KHIVANSARA SNEHAL UTTAM         SUREKHA
999  21286068C
     23869     KHOPADE NINAD DIPAK           MEENA
999  21286073K
     24040    * KHOPADE RUPALI NAMDEV          NIRMALA
999  21286075F
     23854    * KODITKAR SADHANA SAHADU         SUNITA
999  21286088H
     23924    * KOLEKAR POOJA SHANKAR          PADMA
999  21286093D
     24026    * KONDE SUJATA SUNIL           SANGEETA
999  21286098E
     23965     KORE RAJU VINAYAK            REKHA
999  21286102G
     23994     KULKARNI AJIT CHANDRAKANTRAO      CHHAYA
999  21286122M
     23996    * KULKARNI NIRAJA DEEPAK         DEEPTI
999  21286131L
     23914     KULKARNI PARIKSHIT RAJENDRA       SEEMA
999  21286132J
     23955     LOHAR PRITAM PUNDLIK          MAYA
999  21286180J
     23884    * LOLEKAR POOJA MAHADEV          APARNA
999  21286191D
     23926     LONKAR TUSHAR ARUN           NIRMALA
999  21286196E
     23851    * MAGERI RENUKA HANUMANT         MARIAMMA
999  21286205H
     24005    * MANGLORI APARNA NARENDRA        ANITA
999  21286262G
     24050    * MEDANKAR CHITRA SUNIL          MAYA
999  21286289J
     23834    * MEHTA BHUMI JATIN            RUPA
999  21286293G
     23862    * MISHRA AARTI ANIL            USHA
999  21286313E
     23865     MORE GANESH HANUMANT          LAXMI
999  21286333K
     23997    * MORE TEJASWI DHARMENDRA         SOMATI
999  21286349F
     23928     MOTE UDAY SOMNATH            BABY
999  21286352F
     24047  * MULE NEHA NAGNATH      NIRMALA
999  21286358E
     23913   MUNDADA SAGAR SURESHCHANDRA  REKHA
999  21286365H
     24020  * NAIK SNEHAL NANDKUMAR    RANJANA
999  21286388G
     23947   NAIR MANGESH RAJENDRA     PUSHPA
999  21286391G
     23922   NANAWARE AJAY GANPAT     ANITA
999  21286400K
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO :  24
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : A K ISLAM'S POONA COL. OF ARTS,SCI. & COMM.
CAMP, PUNE 411001             (952)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     23950     NARKE SAGAR SURESH            MANDA
999  21286406J
     23868    * NAYKODI NEELIMA BASURAJ         MAHANANDA
999  21286413M
     23852    * NEREGAL SHWETA VIJAY           MEENA
999  21286415H
     23962    * OSWAL SONAL MANGILAL           SUSHILA
999  21286452B
     23995     OVHAL SANDEEP BABAN           SHALAN
999  21286454J
     23827     OVHAL SHIVENDRA KUMAR          RAJSHREE
999  21286455G
     23972     OZA PRINCE VILAS             JAYSHREE
999  21286458M
     24027    * OZA PRIYANKA GANESH           MANJU
999  21286459K
     23992    * PADMULE SUPRIYA SITARAM         ANITA
999  21286466B
     24044    * PALIWAL BHAGYASHRI PRAKASH        LATA
999  21286472G
     23835    * PANDE MAYURI VILAS            VASUDHA
999  21286481F
     23930    * PANDE RANI BHAIRAVNATH          NANDA
999  21286482D
     23882    * PANDIT BHAGYASHREE SURESH        MANJUSHA
999  21286485J
     24048     PANSARE AKASH GAUTAM           VANDANA
999  21286493K
     24023     PARKHE NIKHIL SUBHASH          ANURADHA
999  21286517L
     23911     PARMAR KARAN DILIP            SULEKHA
999  21286522G
     24021    * PARMAR KOMAL NARENDRA          USHA
999  21286523E
     23841     PARTHE SANTOSH RAGHUNATH         ANJANA
999  21286527H
     23915    * PASTE KIRTI SANJAY            SUNITA
999  21286532D
     23861     PATEKAR JAYDEEP RAMESH          MANGAL
999  21286535J
     23907     PATHARE SOMNATH BALASAHEB        LAXMI
999  21286544H
     23980     PATIL AKSHAY ASHOK            SANGITA
999  21286545F
     23880    * PAWAR CHAITRALI SANJAY          MANISHA
999  21286569C
     23872  * PAWAR DARSHANA RAJENDRA  VANITA
999  21286570G
     23983   PHAND DEVRAJ HEMANT    RAJESHRI
999  21286603G
     23975   PHATALE OMKAR RAJENDRA   JAYSHREE
999  21286607K
     23917  * PHULELLU MANALI DIPAK   MANJU
999  21286610K
     23993   PICHKE SANDESH MARUTI   LAKSHMI
999  21286611H
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO :  25
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : A K ISLAM'S POONA COL. OF ARTS,SCI. & COMM.
CAMP, PUNE 411001             (952)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     24031    * PORWAL JAYANA ASHISH           SEJAL
999  21286633J
     23831    * PRABHUNE PRADNYA RAJENDRA        SUNANDA
999  21286643F
     24029    * PUJARI POOJA SIDDHARAM          BHARATI
999  21286648G
     24025     RAJIWADE SAGAR SADASHIV         CHAYA
999  21286665G
     23954     RANE PANKAJ PANDURANG          PRAMILA
999  21286685M
     23912     RANKA JITESH DEVIDAS           PREMLATA
999  21286686K
     23932    * RAPARTI AMRUTA KRUSHNA          LAXMI
999  21286690H
     24007    * RAUT MEGHA DINKAR            MANDA
999  21286708D
     24008     RAUT RUSHIKESH KISHOR          JYOTI
999  21286713L
     23949     SALEKAR RAHUL TANAJI           KALPANA
999  21286754H
     23901    * SALVE PRAJKTA ASHOK           ROHINI
999  21286766M
     23976     SALVI ROHAN RAJENDRA           SHOBHA
999  21286770K
     24039    * SANGAWAR PRADNYA SHANKAR         SWARUPA
999  21286785H
     24019     SANJEEV KUMAR              NIRMLA
999  21286144B
     23970    * SARODE MONALI BABAN           GAUTAMI
999  21286804H
     23885    * SASHTE MADHURI BALU           MANGAL
999  21286807B
     23982    * SAWANT MOHINI NAWANATH          SULOCHANA
999  21286822F
     24002     SAWANT PRASAD RAVINDRA          SUNANDA
999  21286825L
     24045    * SHAH JANVI MANOJ             LATA
999  21286847M
     23971    * SHAH MAYURI RAJKUMAR           SUNITA
999  21286850M
     24003     SHAH VARUN SHASHIKANT          RUPA
999  21286855B
     23847    * SHARMA VARSHA OMPRAKASH         PUSHPA
999  21286925G
     23892    * SHELAKE SAYALI MADHUKAR         SUVARNA
999  21286931M
     23929  * SHETE VAISHNAVI JAYANT   SUNITA
999  21286940L
     24032  * SHEWALE NAMRATA VILAS   ANITA
999  21286945M
     24013   SHEWALE SHAILESH NATHURAM  SHASHIKALA
999  21286946K
     24001   SHINDE NIKHIL MOHAN     JAYASHREE
999  21286966D
     24043  * SHROFF DEEPTI UMESH    VEENA
999  21287000K
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F  P U N E
PAGE NO :  26
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : A K ISLAM'S POONA COL. OF ARTS,SCI. & COMM.
CAMP, PUNE 411001             (952)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     23933     SINGH UTKARSH              SHEELA
999  21287014K
     23900     SIRVI MAHENDRAKUMAR KANARAM       PONI DEVI
999  21287016F
     24018    * SOLANKI VARSHA KANU           BHANU
999  21287023J
     24034     SONA KULDEEP KULWANT          ASHA
999  21287029H
     24009     SONAL DNYANESHWAR RAM          LAXMI
999  21287030M
     23938     SONAWANE SIDDHARTH SADASHIV       KANTA
999  21287036L
     23943    * SONAWANE VIJAYALAXMI GOPAL       ANITA
999  21287039E
     24042    * SONTAKKE POOJA SANJAY          VAISHALI
999  21287043C
     23940     THAKKAR PARMESH MAHESH         CHETANA
999  21287105G
     24000    * THAKKAR POOJA MULJI           NISHA
999  21287106E
     23883     THAKUR VIKRAM BHAMBHADUR        CHANDA
999  21287114F
     24038     THOMBARE RAKESH RAMESH         SHOBHA
999  21287120L
     23836    * TIWARI MAMTA RAMBAU           MANJU
999  21287137E
     23944     TONDWAL AKHIL ASHOK           KIRAN
999  21287145F
     23903     TRIMANDE SANDEEP VASANTRAO       PRATIBHA
999  21287147B
     23966     TRIVEDI HARSHKUMAR PANKAJKUMAR     ANUPAMA
999  21287152J
     24046     UPADHYAY CHANDAN KUMAR         SHOBHA
DEVI       999   21287168E
     24017     UPADHYE PRATIK CHANDRAKANT       KALPANA
999  21287169C
     23991     VADKE VASUDHA SURESH          SUREKHA
999  21287177D
     23999    * VARUTE SUPRIYA GANAPATI         SUMITRA
999  21287190M
     23984     VASAVE GANESH CHANDRAKANT        TARABAI
999  21287192H
     23952     VYAS SUMEET DILIPBHAI          KANCHANBEN
999  21287208H
     23979    * WADEKAR NEHA PRAMOD           JYOTI
999  21287210K
     23873  * WASHIVALE MEGHA PANDURANG  SANGEETA
999  21287254M
     23905   WAVHAL GORAKSH BHARAT    NIRMALA
999  21287256H
     23859   YEWALE SAURABH RAJENDRA   SUNANDA
999  21287269K
     23878   ZAGADE AKSHAY BHANUDAS    ANJALI
999  21287272K
     24011  * ZAGADE SALONI NAVNATH    LATA
999  21287273H
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO :  27
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : A K ISLAM'S POONA COL. OF ARTS,SCI. & COMM.
CAMP, PUNE 411001             (952)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     23893    * ZANWAR POOJA VIJAY            SUNITA
999  21287275D
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO :  28
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : B. M. COLLEGE OF COMMERCE,
PUNE 411004   (953)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     24162     AGARKHEDKAR SWAPNIL ARVIND        SUREKHA
999  21285018M
     24090     AGRAWAL ROSHAN RAKESH          SADHANA
999  21285035M
     24110    * ANGARE VAISHALI VASANT          VARSHA
999  21285053K
     24092     ARLIKATTI TEJAS SURESH          ANNAPURNA
999  21285068H
     24119     AVGHADE ADESH RAMCHANDRA         LALITA
999  21285079C
     24140    * BAJAJ NAMRATA VASUDEV          SARALA
999  21285098K
     24051     BAJANTRI NAGAPPA SAIBANNA        SANGITA
999  21285101C
     24141    * BHADRESHA VIDYA VILAS          VANITA
999  21285133M
     24146    * BHADSALE SANCHITA ARUN          NAMRATA
999  21285135H
     24065     BHAGAT JITENDRA ASHOK          NANDA
999  21285138B
     24063    * BHAGWAT GAURI VASUDEV          SANGITA
999  21285142L
     24073     BHEGADE YOGESH SURESH          SUNITA
999  21285175G
     24109     BHISORE MAHADEV CHINTAMANI        PARVATI
999  21285189G
     24193     BHUTADA MANISH VIJAYKUMAR        MANGAL
999  21285216H
     24151     BOGA PRITHVIRAJ SHANKAR         ANITA
999  21285233H
     24188     BOHRA KALPESH ARJUNKUMAR         VEENA
999  21285234F
     24055    * BORSE KANCHAN GANESH           SANGITA
999  21285245M
     24171     CHANDEL ROHAN RAJENDRA          ANITA
999  21285274E
     24166     CHAVAN NITIN LAXMAN           SARUBAI
999  21285302D
     24150     CHAVARE SUSHANT DILIP          SNEHAL
999  21285319J
     24074    * CHINCHKAR PRIYANKA ARUN         NEETA
999  21285329F
     24076     CHOUDHARI DINESH DUNGARAM        JIJABAI
999  21285348B
     24093    * CHOUDHARY RASHMI MAHESH         ANITA
999  21285357M
     24195   DABHEKAR MANGESH RAJU    VIMAL
999  21285366L
     24057  * DANDEKAR ANJALI LAHU    GEETA
999  21285385G
     24181  * DARWATKAR MAYURI KRISHNA  ROHINI
999  21285397L
     24197   DEVANE AMIT HARIBHAU    SUNANDA
999  21285444F
     24155   DHOKTE SOURABH SUNIL    SANJIVANI
999  21285478L
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F  P U N E
PAGE NO :  29
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : B. M. COLLEGE OF COMMERCE,
PUNE 411004   (953)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     24086     DOKE SATYAJIT JAYANT          MEERA
999  21285523K
     24097     DOULATANI DINESH ASHOK         MANISHA
999  21285532J
     24148     DUDAM AMIT KISHORE           RUPA
999  21285533G
     24175     DUDHANE SOMNATH SURESH         VIMAL
999  21285536M
     24103     FUTAK PRASHANT ANANT          ANITA
999  21285548E
     24087    * GAGARE MEGHA RAVINDRA          JAYASHRI
999  21285557D
     24054    * GAIKWAD AKSHADA PRADIP         SANGITA
999  21285560D
     24129     GAIKWAD HARSHAD RAJENDRA        KAMINI
999  21285567M
     24125     GAIKWAD PRADEEP RAGHUNATH        SHAKUNTALA
999  21285576L
     24115     GAIKWAD SANTOSH KISAN          CHHAYA
999  21285580J
     24060     GAYAKWAD SHARAD ARJUN          ANANDI
999  21285622H
     24160    * GHODAKE VARSHA PRAKASH         SUSHILA
999  21285642B
     24068    * GHOGARE RITIKA SURESH          SUVARNA
999  21285647C
     24106    * GOLE SWAPNALI SANJAY          PUSHPA
999  21285671F
     24189    * GOLECHA PRACHI VIPUL          PRAMILA
999  21285672D
     24149     GORADE HARSHAD RAMESH          PUSHPA
999  21285676G
     24173     GORE NIKHIL BIBHISHAN          LALITA
999  21285678C
     24177     GUJARATHI MAYUR MADANLAL        MANISHA
999  21285690B
     24164     GUNDECHA SACHIN JEEVAN         SUNITA
999  21285700C
     24118     HASTE SUJIT VINOD            JYOTI
999  21285727E
     24124    * JADHAV DEEVYANKA ANIL          MANISHA
999  21285762C
     24091     JADHAV SHASHANK VILASRAO        PRABHA
999  21285773J
     24128    * JADHAV SHITAL NAGESH          KAMAL
999  21285774G
     24072  * JAGDALE PRAJAKTA JANARDAN    URMILA
999  21285790J
     24126   JAIN JAYANK KANTILAL       PRITI
999  21285812C
     24096   JAISINGHANI SAILESH KESHAVDAS  RENU
999  21285825E
     24095   JAISINGHANI SANTOSH KESHAVDAS  RENU
999  21285826C
     24190  * KABRA POOJA NARAYAN       DEVKANYA
999  21285870L
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO :  30
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : B. M. COLLEGE OF COMMERCE,
PUNE 411004   (953)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     24075     KACHARE RAMCHANDRA DAGADU        ANITA
999  21285872G
     24094    * KADAM PUNAM DILIP            SUVARNA
999  21285890E
     24133     KADU DNYANESHWAR ARJUN          PARUBAI
999  21285902B
     24100    * KAJAVE DIPALEE DILEEP          ANITA
999  21285909K
     24158     KAKADE NIKHIL MAHADEV          REKHA
999  21285914F
     24191     KALASKAR KAUSTUBH SANDEEP        SMITA
999  21285920L
     24105    * KAMBALE RAHUL RAMESH           RATAN
999  21285935J
     24134     KANGUTKAR ABHIJEET CHANDRASHEKHAR    SWATI
999  21285962F
     24108     KARANJKAR BAPU HANUMANT         SARUBAI
999  21285977D
     24154     KATARIYA SAURABH SANJAY         MANISHA
999  21285997J
     24138    * KATHED GAURI NARENDRA          ASHA
999  21286000D
     24088    * KATTIAN MARY ANITA DEVKUMAR       KASTURI
999  21286006C
     24161     KAVITKAR CHAITANYA SATISH        BHARATI
999  21286010M
     24079    * KHAN RUKSAR NAWAB            RUBINA
999  21286033L
     24104    * KHARPUDE PRAGATI RAJENDRA        USHA
999  21286056K
     24174     KHILARE RAHUL SOPAN           SUSHILA
999  21286064L
     24089     KHUBCHANDANI OMPRAKASH RAMESH      BHAWNA
999  21286079J
     24192    * KOSHTI SHUBHANGI MAHENDRA        MEENA
999  21286103E
     24182    * KSHIRSAGAR AISHWARYA MAHAVIR       SUVARNA
999  21286109D
     24194    * KULKARNI KSHIPRA             KIRTI
999  21286127B
     24069    * LIMAN ASMITA RAJESH           SUNITA
999  21286170M
     24123    * LOKHANDWALA ARZOO ALAMIN         SABINA
999  21286186H
     24059    * MADGE RAGINEE SHANTARAM         SHEVANTA
999  21286202C
     24132   MANANI MUKESH KANTILAL     RAMABEN
999  21286237F
     24137  * MANDHARE PRIYANKA BALASAHEB  ARUNA
999  21286245G
     24179   MANE RAHUL LAXMAN       SEETA
999  21286257L
     24130  * MANKAR KOMAL ANKUSH      SHAMA
999  21286267H
     24163   MANKAR SURAJ RAMCHANDRA    KALPANA
999  21286268F
 DATE : 12/03/12            U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO :  31
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR    B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
         CENTRE  : B. M. COLLEGE OF COMMERCE,
PUNE 411004   (953)
     SEAT NO       N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     24102     * MASALKAR POOJA SHANKAR          VIMAL
999  21286279M
     24176     * MIRAJKAR PRIYANKA ANIL          SUREKHA
999  21286309G
     24081      MISHRA AKASH RAGHAVENDRA         SUREKHA
999  21286314C
     24185      MOMIN AMJAD GAFAR             SULATANA
999  21286328C
     24127     * MORE KALYANI DNYANESHWAR         RANJANA
999  21286334H
     24061     * NAGAWADE ARATI FATTESING         MANGAL
999  21286378K
     24077      NAIK AKASH SHANKAR            PUSHPA
999  21286383F
     24080     * NALAWADE SUNITA RAGHUNATH         USHA
999  21286396H
     24114      NIKAM DHANANJAY PARSHURAM         ANITA
999  21286419L
     24112      NIKAM NIKHIL DILEEP            RANJANA
999  21286421B
     24180      NIRANTAR AKSHAY AMBADAS
SHAMALANJALI        999   21286428K
     24187      NIVAJEKAR RAJDEEP RAJENDRA        RASHMI
999  21286430M
     24085      OZA PAWAN BHAVARLAL            MANJU
999  21286457C
     24144     * PALKAR NAMRATA GANESH           LAXMI
999  21286473E
     24145     * PALKAR VAISHALI SUNIL           REKHA
999  21286474C
     24064      PARBHLE BALKRUSHNA NAGNATH        MOHAR
999  21286498L
     24099     * PARDESHI HARSHADA RAJENDRASINH      ANJANA
999  21286501D
     24082      PARDESHI OMKAR HIMMAT           BHARTI
999  21286506E
     24107     * PATTEWAR AKSHADA DILIP          VASUDHA
999  21286563D
     24143     * PAWAR AARTI SHRINIVAS           SUREKHA
999  21286566J
     24084     * PAYGUDE SONAM DATTATRAY          UJJWALA
999  21286596L
     24153      PENTAKOTA RAKESH SHIVPRASAD        SHARDA
999  21286599E
     24170      PHATALE SHIVPRASAD UDAY          MANDAKINEE
999  21286608H
     24142  * POTAN RADHIKA PRAKASH    ARUNA
999  21286634G
     24071  * PUJARI SACHIBHA GOVIND   PADMA
999  21286649E
     24116   RAJGURU KUNDAN NIVRUTTI   JAYASHRI
999  21286664J
     24113  * RAKSHE ASHWINI DATTATRAYA  MANGAL
999  21286672K
     24198  * RASAL KALYANI GORAKHNATH  SHAILA
999  21286691F
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F  P U N E
PAGE NO :  32
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : B. M. COLLEGE OF COMMERCE,
PUNE 411004   (953)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     24167     RATHOD AKSHAY NARENDRA         JYOTI
999  21286696G
     24052    * RATHOD DIPIKA SANJAY          RANJANA
999  21286697E
     24117    * RAUT NAMRATA DATTATRAY         SUNITA
999  21286709B
     24172     SAINKAR GAURAV SANTOSH         SUSHMA
999  21286738F
     24199    * SAKATPURIYA PRIYANKA BALKRISHNA     LAKMI
999  21286743B
     24121     SANGLIWALA AFTAB SALIM         ASHRAF
999  21286788B
     24122    * SANGLIWALA AMIRA SHIRAZ         SHEHNAZ
999  21286789L
     24152    * SARODE GEETANJALI VIJAY         MANGAL
999  21286803K
     24157    * SAYYAD RAZIYA MAHAMMAD         SAYARABANU
999  21286832C
     24186     SHAIKH ASIF NAJIR            JAMILA
999  21286871D
     24053     SHARMA DEEPAK RADHESHYAM        DROPATI
999  21286917F
     24169     SHINDE ADITYA DATTATRAYA        PRATIBHA
999  21286953B
     24184    * SHINDE AMRUTA RAMDAS          PRAMILA
999  21286957E
     24083    * SHINDE MANISHA DADA           LEELAWATI
999  21286964H
     24139    * SHINDE PRATIMA JEEVAN          CHHAYA
999  21286968L
     24131     SHINDE RAJU RAVI            KALPANA
999  21286969J
     24183    * SHINDE SHWETA VILAS           SANGEETA
999  21286973G
     24168     SHINDE VINAYAK SHAHAJI         GITA
999  21286978H
     24196     SHIVSHARAN ADARSHA BHAGAPPA       LALITA
999  21286995H
     24135    * SINGH RUBY JAYPRAKASH          RANJU
999  21287010G
     24078     SINGH SURAJ RANJIT           RUBI
999  21287013M
     24178     TAGAD HRISHIKESH SUBHASH        LATA
999  21287061M
     24147     TAILOR HITEN HARISH           BEENA
999  21287063H
     24111  * TAMBAT JYOTI BAPU    RANJANA
999  21287068J
     24120  * THAKKAR VIDHI KAMLESH  ARUNA
999  21287108M
     24098   THAKUR ROHIT MOHAN   MEENA
999  21287112K
     24159   THAKUR TUSHAR PRAKASH  MALTI
999  21287113H
     24101   TIPRE ANUJ DEVENDRA   VARASHA
999  21287136G
 DATE : 12/03/12            U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO :  33
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR    B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
         CENTRE  : B. M. COLLEGE OF COMMERCE,
PUNE 411004   (953)
     SEAT NO       N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     24067     * TOBARE PRIYANKA HIMMAT          SAVITA
999  21287140E
     24056      TOMAR VIVEKSINGH JAGMOHANSINGH
PREMVATIDEVI        999   21287143K
     24058     * UBARHANDE JAYA LIMBAJI          KAVITA
999  21287159F
     24066      VEDPATHAK PRAMOD SURYAKANT        PUSHPA
999  21287197J
     24165      VIGHNE SAGAR BHASKAR           SUVARNA
999  21287204E
     24200      VYAS SUNIL CHAMPALAL           GEETA
999  21287209F
     24062     * WADMARE KOMAL HARIBHAU          MEENA
999  21287217G
     24156      WAGH MAYUR RAVINDRANATH          SUJATA
999  21287222C
     24136      WAJE SUNNY RAMESH             SANGEETA
999  21287242H
     24070     * YADRE NUTAN JAGANNTH           YADRE
999  21287262B
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO :  34
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : B. M. COLLEGE OF COMMERCE,
PUNE 411004   (953)
     SEAT NO       N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     26671    * AAGALME ASHWINI RAGHUNATH         ASHA
999  21289766H
     26549     ABBASI ARSHAD MAQSOOD           NAZNEEN
999  20985014M
     26672    * ADSHIRE POONAM KAILAS           ANITA
999  21289952L
     26550     AJWANI VIJAY               NISHA
999  21290076F
     26551    * AKKALKOTKAR ADITI TUSHAR         SWATI
TUSHAR AKKALKO   999   20720353K
     26552     ALEXANDER VISHAL LAWRANCE         GLORIA
999  21290188F
     26553     ALHAT SHRIKANT DNYANEHSWAR
RATNAPRABHA        999   20685061B
     26554     AMLANI RIYAZ BARKAT            YASMIN
999  21185038B
     26555    * AO MASATULA ALITEMJEN           AMONGLA
999  21185051K
     26673    * ARASIDDHA MEERA ARJUN           ANJANA
999  21185052H
     26556     ARORA ASHEETOSH KULDEEP          NISHI
999  20685088D
     26557    * BAGADE GEETANJLI NARENDRA         VAIJAYANTI
999  21085131H
     26558    * BANKAR SNEHAL DIGAMBAR          KALPANA
999  21085173C
     26559    * BARAVKAR NEELAM ANIL           ANITA
999  21021983B
     26560     BELAMKAR GANESH SOMNATH          MANGAL
999  20685188L
     26561    * BHAGWAT MEGHANA BHANUDAS         MALATI
999  20788360C
     26562     BHALERAO MANDAR BALASAHEB         MADHURI
999  21289951B
     26563     BHANAGE NIKHIL PRAKASH          JYOTI
999  21085236E
     26564    * BHATI LEENA BABULAL            BHARTI
999  21002881F
     26565    * BHISE APARNA DNYANESHWAR         SUREKHA
999  21185171L
     26566    * BIRLA PREETAM               KAMAL
999  21189340E
     26567     BORA YASH SATISH             SUNANDA
999  21290025M
     26568     BORGES GLAN EDWARD            NEELA
999  21185224E
     26569     CHOUDHARY MANOJKUMAR VENKAT
999  20885522L
     26570     CHRISTIAN MARTIN PETER    JASHWANTI
999  21289791J
     26571     CLARENCE VENUS        HALINA
CLARENCE     999   21185306C
     26572     D SOUZA ROBERT ELIAS     DELPHINE
999  21085453H
     26573   *  DAMLE SAYLI SUNIL       ASAWARI
999  21026380G
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO :  35
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : B. M. COLLEGE OF COMMERCE,
PUNE 411004   (953)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     26574     DAREKAR VINAYAK VIJAYKUMAR        MONI
999  20685521E
     26575    * DARWATKAR KALYANI ANANTA         SANGITA
999  21185333L
     26576     DESHMANE JINENDRA MAHAVIR        HIRA
999  20404217J
     26577    * DESHMUKH PRIYANKA BALASAHEB       SUNITA
999  20885634L
     26578     DHAGE SANDIP DATTARYA          SARASWATI
999  21290178J
     26579    * DHAMANASKAR SAPANA SHANTARAM       SMITA
999  21289904L
     26580     DIAS DOMNIC FELIX            MAGRET
999  20985726K
     26581     DONHE NIRAJ GANPAT            YASHODA
999  20901121B
     26582    * DSOUZA STELLA SIMON           MONIKA
999  21289918L
     26583    * FURNELL ELISSA CORNELIUS         SHARON
999  21185463J
     26584    * GAIKWAD VRUSHALI DATTU
999  21290032D
     26585    * GANDYOK HARVEEN KAUR BHUPINDER      BALBIR
KAUR       999   20885854H
     26586    * GARG SURBHI MUKESH            SAROJ GARG
999  21185513J
     26587     GHODKE DEVENDRA MADHUKAR         SHARDHA
999  21189529G
     26588     GHUNE SWAPNIL ANIL            REKHA
999  21085834G
     26589     GIDWANI SUNNY BHAGWANDAS         LAJWANTI
999  21290170C
     26590     GOKHALE SHREYAS VINAYAK         SHRADDHA
999  21032939E
     26591    * GORE SAYALI BALKRISHNA          VASUDHA
999  21185578C
     26592    * GOU SANGEETA RAJU            SIDDHAMA
999  21085873H
     26593    * GUPTA POONAM MEWALAL           SHRIDEVI
MEWALAL GUP   999   20713780D
     26594    * GURKHA MADHURI MANSINGH         MANISHA
999  21289959H
     26595     HIRANANDANI DEEPAK VINOD         MADHU
999  20986063E
     26596     HONAKALASE SAGAR GAJANAN         SUNITA
999  20986074L
     26597   IJANTKAR ROHIT AJAY    VAISHALI
999  21085950E
     26598   IRANI RUSHAD SHERIAR    DILSHAD
999  21185654B
     26599  * JADHAV SNEHAL VIKAS    SHALINI
999  21086007D
     26600  * JARANDE SHUBHANGI UTTAM  SHOBHA
999  20986204B
     26601   JEDHE VINAYAK VIJAY    CHAYA
999  20686169K
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F  P U N E
PAGE NO :  36
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : B. M. COLLEGE OF COMMERCE,
PUNE 411004   (953)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     26602    * JOSEPH MAGDALINE HARRY         FLOMEENA
999  20921289G
     26603    * JOSHI SHEETAL SATYAPRAKASH       SANTOSH
999  21185758M
     26604     K A RAMEEZ MOHD ABDUL KADAR       MARYAM
999  21289917B
     26605    * KADAM SHRADDHA SHASHIKANT        KIRAN
999  21086157G
     26606    * KHAN FARIDA FIROZ            SHAKILA
999  21185900B
     26607     KHAN IMRAN AKBAR            NASEEM
999  20328530B
     26608    * KHANDVE POOJA VIJAY           NILIMA
999  21185921E
     26609    * KHILARE SANJEEVANI MARUTI        SHALAN
999  21090543D
     26610     KINKAR NITIN SADANAND          VAISHALI
999  21086415L
     26611    * KSHIRSAGAR SUJATA AJAY         KAMAL
999  20986628E
     26612    * KUDALE PRIYANKA MILIND         ROHINI
999  21086477L
     26613    * KULKARNI ANUJA SHARAD          NEELIMA
999  20686577F
     26614     KULKARNI PANKAJ JAYANT         ANURADHA
999  20986662E
     26615    * LADE SAVITA VISHNU           RATAN
999  21289801K
     26616     LAKHPATAWALA PRASHANT          KUMUD
999  20986718D
     26617     LAL PIANGLAWM              NEMCHONG
999  21186056F
     26618    * LINGE PRANALI PRADIP          NILIMA
999  21007985B
     26619    * MADKE PRADNYA ARUN           USHA
999  21289958K
     26620    * MAHAPATRA TANUSHREE SHANTANU      RANJU
MAHAPATRA     999   21186106F
     26621     MALGAONKAR NIKHIL RAJENDRA       SEEMA
999  20886805E
     26622    * MALVADKAR SHRADDHA SUDHIR        MRS.CHHAYA
SUDHIR MA  999   21186124D
     26623     MATTHEW CYRIL THOMAS          CICILY
999  20991132J
     26624     MEHATRE KAILASH BHIVASAN        GAYABAI
999  21011879C
     26625   MEMON JUBER SIDDIK    JAMILA
999  21186186D
     26626  * MEMON SHIFA IQBAL    YASMIN
999  21186188L
     26627   METE ABHISHEK MOHAN   SUJATA
999  21289903B
     26628   MIREKAR RAMDAS BALU   SUSHILA
999  21289916D
     26629  * MOHITE SHITAL MAHADEV  LATA
999  21289960M
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO :  37
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : B. M. COLLEGE OF COMMERCE,
PUNE 411004   (953)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     26630     MOHITE TUSHAR KASHINATH
999  21290160F
     26631     MOMIN FARAZ NISAR            RASHIDA
999  20786909L
     26632     MORE AVINASH SURESH           PARVATI
999  20886948E
     26633     MOTAGAM BURHANUDDDIN HUSSAIN       FARIDA
999  21186241L
     26634    * MUJAWAR SUMAIYA SIRAJ          FARZANA
999  21289924E
     26635     MURTAZA TARA               AMENA TARA
999  21290192D
     26636     NAIR BIJEESH BALAKRISHNAN        DAMAYANTHI
999  21086835L
     26637     NANAWARE NITIN RAMBHAU          SANGEETA
999  21086857M
     26638    * OHAL SALOMI SUHAS            RABECCA
999  21186346H
     26639     OTURKAR AMIT CHANDRAKANT         MEENA
999  21189380D
     26640     PARMAR NIRAJ NARPAT
999  20787231H
     26641     PATHAN JAVED NAZIR            RAZIYA
999  20687206C
     26642    * PATIL HARSHADA SUNIL           VARSHA
999  21189449E
     26643     PATIL NAMDEV VITTHAL           URMILA
999  21290090M
     26644     PEREIRA MARIANO ANTHONY         IRENE
999  21087177G
     26645     PILLAY ARWIN ISHWAR           RAGINI
999  21289866D
     26646    * PILLAY MERLYN VINCENT          REETA
PILLAY       999   20587186M
     26647    * RATHOD VINOD ISHWAR SINGH        KIRAN
999  21087296K
     26648     RAUT ROHAN RAMDAS            SUJATA
999  21023480G
     26649    * REWATE PRIYANKA SHIVCHANDRA       SAROJ
999  21186638F
     26650    * RIJHWANI NEHA GOPALDAS          KOMAL
RIJHWANI      999   21087327C
     26651    * SAMNANI ELIZA BARKAT           FEROZA
999  21186690D
     26652    * SANAF TASIN NAZIR            HAJRA
999  20709923F
     26653  * SANGLE SHUBHANGI BABAN    NIRMALA
999  21189342M
     26654  * SANTHYA MARIA DEVADAS     VICTORIA
999  21186702M
     26655  * SARAWADE SHILPA CHANDRAKANT  SUREKHA
999  20828003M
     26656   SAWAI MAYUR SUHAS       SUNITA
999  21186727G
     26657   SAYYAD RAMJAN MAULA      HASINA
999  21186738B
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO :  38
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : B. M. COLLEGE OF COMMERCE,
PUNE 411004   (953)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     26658    * SHAIKH HEENA SALIM            SHAKERA
999  21289925C
     26659     SHAIKH MOHAMMAD IRSHAN SALEEM      ALMAS
999  21289932F
     26660    * SHARMA AYUSHI S C SHARMA         CHANCHALA
SHARMA     999   21186829K
     26661     SHEWANI KARAN GOPAL           JAYSHREE G
SHEWANI   999   21188168G
     26662    * SINGH BHARTI BHAGVAN           MIRESH
DEVI       999   21087703M
     26663     SITABKHAN TAHA MUSTAFA          SHANAZ
999  20988007E
     26664    * SONAR SMITA SUBHASH           SONAR
999  21090707L
     26665     SURVE SAGAR BALASAHEB          VAISHALI
999  20927044G
     26666     TARU SUNIL SHANKAR            NANDA
999  21189355C
     26667     THAKAR PRASHANT PRAKASH         PRATIBHA
999  20788096E
     26668    * TIKHE APARNA ASHOK            ANJANI
999  21187075H
     26669    * WANDHEKAR SONAL SUNIL          NILIMA
SUNIL WANDHEK   999   21187166E
     26670     YADRE HEMANT PARSHURAM          GEETA
999  20900284M
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO :  39
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : H.V. DESAI SENIOR COL. OF ARTS,SCI. & COMM, 596
BUDHWAR PETH,      PUNE 02    (954)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     24317     ABBASI TOUSIF HASHIM           AMINA
999  21285005K
     24218     ABHISHEK JANA              RAMA
999  21285006H
     24435     ADAWADE KISHOR RAVINDRA         PUSHPA
999  21285009B
     24381     ADHAV ARJUN DATTATRAYA          CHAYA
999  21285012B
     24396     AGARWAL TEJAS ANIL            SANGEETA
999  21285022K
     24268     AGNANI SHYAM ASHOK            KAJAL
999  21285027L
     24363    * AGRAWAL AVANTI SUDHIR          RASHMI
999  21285029G
     24409    * AHIRE SHITAL VISHWANATH         SANGEETA
999  21285040H
     24245     AMBEDKAR AKSHAY RAJENDRA         SANGEETA
999  21285049M
     24339     AMIN MOHD MOHD RAZA           KISMAT
JAHAN       999   21285050E
     24326     ANGOLKAR SANJAY KAMALAKAR        LAXMI
999  21285054H
     24391    * ANTHONY DIANA JAMES           ANNAMARY
999  21285062J
     24282     ARGNOOR ROHAN KRISHNA          SHEELA
999  21285067K
     24261     BADGUJAR PANKAJ SANJAY          REKHA
999  21285086F
     24237     BAIKAR SUSHANT MANOHAR          MANALI
999  21285095E
     24367     BALDIWALA ZAHEER SHABBIR         JAMILA
999  21285103K
     24203     BALKAWADE AJINKYA ANANT         SUREKHA
999  21285104H
     24224    * BANDAL ANUJA MAHESH           SUJATA
999  21285110B
     24382     BANDRE JANARDAN RAMESH          SHEVANTI
999  21285116M
     24352     BARUDWALA MURTUZA NOMAN         AIMAN
999  21285124B
     24439     BHANDARE ANAND KAMALAKAR         KAMALA
999  21285147M
     24372     BHANDARI SOURABH DILIP          MANGAL
999  21285152H
     24223     BHANGARGI SANKET CHANDRASHEKHAR     USHA
999  21285155B
     24354   BHATIA SUGAM ATUL     SMITA
999  21285167F
     24206  * BHIDE APOORVA PRASAD   ASHWINI
999  21285178M
     24386   BHIMANI ABBAS IBRAHIM   ASHRAF
999  21285182K
     24408  * BHUTIA TENZING WANGMO  SUNITA
999  21285219B
     24448   BHUVAD SANTOSH DATTARAM  BHARTI
999  21285221D
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO :  40
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : H.V. DESAI SENIOR COL. OF ARTS,SCI. & COMM, 596
BUDHWAR PETH,      PUNE 02    (954)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     24221    * BHUWALKA POOJA              PREMLATA
DEVI      999   21285224J
     24222    * CASTANHA STACEY NEVES          CICILY
999  21285256G
     24219    * CHALEKAR HARSHALI KAILAS         SHARADA
999  21285259M
     24313    * CHANDANE PRANITA UMESH          SANGEETA
999  21285270B
     24314     CHANDRAKAPURE PARITOSH BHARAT      SAVITA
999  21285277K
     24315     CHAPHEKAR RAHUL RAJU           RAJANI
999  21285279F
     24298    * CHAVAN POURNIMA SUDHIR          SHAILA
999  21285306G
     24403    * CHAVAN SUJATA GANGARAM          KAMAL
999  21285313K
     24407     CHOKSHI PARTH HARISH           JAGRUTI
999  21285334B
     24210    * CHORGHE UJJWALA SOPAN          PARUBAI
999  21285347D
     24348    * DAFLE RUPALI KRISHNA           RADHIKA
999  21285373C
     24251     DALAVI RAVINDRA RAMCHANDRA        DURGA
999  21285378D
     24281     DANDEKAR PRATIK CHANDRASHAKAR      REKHA
999  21285386E
     24269     DENIS EDWIN JOAQUIM           VERONICA
999  21285414D
     24311     DESHMUKH GAURAV VINAYAK         PRATIBHA
999  21285426H
     24419    * DESHMUKH SHUBHANGI VINAYAK        SHOBHA
999  21285433L
     24283    * DEVKAR ROHINI BABU            MEENA
999  21285446B
     24287     DHANSHETTI GAJANAN VENKATRAO       DEEPA
999  21285463B
     24289     DHAYAGUDE ADITYA NARENDRA        VIDYA
999  21285469M
     24254     DHEBE NITIN VITTHAL           BHAGUBAI
999  21285472M
     24433    * DHOKE POURNIMA VIJAY           KIRAN
999  21285477B
     24356    * DHUMAL KALYANI NANDKUMAR         KAMAL
999  21285491H
     24227    * DHUMAL RESHMA ATMARAM          PUSHPA
999  21285494B
     24445   DIVEKAR HRUSHIKESH MILIND    MANJIREE
999  21285510H
     24392   DIXIT SUMIT ARUN        MEENA
999  21285516G
     24234  * DOIPHODE CHETANA MOHAN     NIRMALA
999  21285522M
     24322   DUDHABHATE ANIKET DNYANESHWAR  SULOCHANA
999  21285535C
     24300   FERNANDES CLAYTON MANUEL    SHEELA
999  21285543D
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO :  41
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : H.V. DESAI SENIOR COL. OF ARTS,SCI. & COMM, 596
BUDHWAR PETH,      PUNE 02    (954)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     24436    * FULSUNDAR TEJASHREE DNYANESHWAR     JYOTI
999  21285547G
     24384     GAD ANIKET MURLIDHAR           SMITA
999  21285552C
     24256    * GADDE LAVANYA KRISHNAHARI        BALMANI
999  21285555H
     24231     GAIKWAD GAURAV PRAKASH          ALKA
999  21285566C
     24375     GAIKWAD HARSHAD RAJU           SHEELA
999  21285568K
     24343     GAIKWAD NEHAL PRAKASH          SUNANDA
999  21285571K
     24325     GAIKWAD PANKAJ VISHWAS          CHHAYA
999  21285574D
     24441     GAIKWAD SWAROOP SANJEEV         SHRADDHA
999  21285583C
     24340    * GAJUL RUPALI SHANTARAM          ANAPURNA
999  21285590F
     24205    * GANJI POONAM SHRINATH          UMA
999  21285608B
     24249    * GANWANI LITIKA GOVIND          KAVITA
999  21285609L
     24338    * GHODKE KRUPA SAKHARAM          MEENA
999  21285644J
     24323    * GHULE ANURADHA CHANDRAKANT        KUNDA
999  21285650C
     24276     GIJARE SUSHANT BHASKAR          KANCHAN
999  21285656B
     24443    * GIRE AISHWARYA SHRIKANT         SUNANDA
999  21285658J
     24294    * GOGAWALE SONALI BHARAT          BABY
999  21285665M
     24247    * GOLE ASHWINI TANAJI           LAXMI
999  21285670H
     24412     HANAMGHAR GAURAV SHANKAR         ASHA
999  21285716K
     24240     HARPUDE SAGAR BHAGWAN          ANJALI
999  21285723B
     24264     HOUDE BASAWARAJ YASHWANT         JAYASHRI
999  21285735F
     24378     IDNANI MOHIT HARESH           SADHANA
999  21285739J
     24299    * JADHAV ASHWINI SANJAY          SHAILA
999  21285757G
     24379     JADHAV BHASKAR VINOD           KAMAL
999  21285760G
     24244  * JADHAV RESHMA SHANKAR  SANGEETA
999  21285768B
     24213  * JADHAV SONIYA SANJAY  SUNITA
999  21285781K
     24437  * JAGTAP CHITRA SUHAS   VIMAL
999  21285795K
     24341  * JAIN POONAM RAJENDRA  VIMLA
999  21285817D
     24209   JANNU KUMAR BALAJI    SANGITA
999  21285839E
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO :  42
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : H.V. DESAI SENIOR COL. OF ARTS,SCI. & COMM, 596
BUDHWAR PETH,      PUNE 02    (954)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     24217     JARIKOTE PRASHANT GOVINDRAO       SANGITA
999  21285841G
     24312     JAYBHAYE DEEPAK VISHNU          VIMAL
999  21285843C
     24329    * JOGAWADE SUSHMA GENBA          ALAKA
999  21285853L
     24306     JOHN SHAIKH TAUFIQ            MADINA
BEGUM       999   21285855G
     24431     JOSHI KAUSHIK CHITTARANJAN        ROHINI
999  21285860C
     24366     JOSHI SAGAR DATTATREY          VANDANA
999  21285862K
     24274     KADAM LAXMAN SHIVAJI           SARSWATI
999  21285882D
     24257     KADAM MAHESH BALU            ASHA
999  21285883B
     24273    * KADAM RANI SHAM             MANGAL
999  21285891C
     24404     KADAM SURYADEEP ULHAS          KALYANI
999  21285898L
     24278    * KADU DIPALI MADHUKAR           SHASHIKALA
999  21285901D
     24345    * KADU POOJA DIPAK             LAXMI
999  21285904J
     24390    * KAGDA GAYATRI SHAM            RESHMA
999  21285907C
     24201     KAKADE SOMESH RAMESH           SHASHIKALA
999  21285918J
     24365     KALE VISHAL RAMESH            NANDA
999  21285929D
     24238    * KALEKAR TANUJA GIRISH          FULABAI
999  21285930H
     24235     KAMBLE DEEPAK ASHOK           SHOBA
999  21285942M
     24297    * KAPATAKAR BHAKTI SHIRISHKUMAR      NEELAM
999  21285969C
     24427    * KASAT NIKITA SUSHILKUMAR         ANITA
999  21285990M
     24355    * KATE RAJASHRI BALASAHEB         SUNANDA
999  21285999E
     24415     KATU ABHISHEK SATISH           VAISHALI
999  21286007M
     24336    * KAVATHEKAR RUCHA SHRIKANT        SANGITA
999  21286008K
     24357    * KAWATHEKAR ASHA VAMAN          SAVITRI
999  21286012H
     24288    KESWANI JAY KANAYALAL  ASHA
999  21286024M
     24320    KHAN NAUSHEEN RAFIQUE  SHAHEEN
999  21286031D
     24277    * KHAN SANA SALIM    NAUSHEEN
999  21286035G
     24353    KHAN WASIM MOHAMMED   SAIRA
999  21286040C
     24226    * KHOLIYA HEMA      GOVINDI
DEVI      999   21286071C
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO :  43
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : H.V. DESAI SENIOR COL. OF ARTS,SCI. & COMM, 596
BUDHWAR PETH,      PUNE 02    (954)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     24271    * KHUNE DEEPA MUKUND            DEVI
999  21286081L
     24292     KIRAD NIRAJ VINOD            ASHWINI
999  21286084E
     24333    * KOHALE SWATI VASANT           KAVITA
999  21286089F
     24279    * KOKNEY SNEHA SHAILESH          SHRADDHA
999  21286091H
     24350    * KOLHATKAR SUSHILA ANIL          AARTI
999  21286094B
     24280     KONDE KETAN SANJAY            SUREKHA
999  21286096J
     24360    * KONDHEKAR PRAJAKTA VITTHAL        MAYA
999  21286100L
     24304     KOTHARI BHUSHAN AJEET          SANGEETA
999  21286104C
     24414     KOTHIWALE WASIM SARWAR          ZAKERA
999  21286107H
     24252    * KULKARNI AMRUTA ANIL           ARCHANA
999  21286123K
     24265    * KULKARNI NAMRATA DATTATRAY        DEEPIKA
999  21286130B
     24250    * KULKARNI RADHIKA VINAY          NITA
999  21286138H
     24450    * KULKARNI SHITAL PRAKASH         SEEMA
999  21286140K
     24335    * KUSHWAH ARTI RAJASINGH          UMADEVI
999  21286154K
     24258     LAMA MONISH SARKI            KANCHI
999  21286166C
     24416     LOHAKARE HEMANT VASANT          RANJANA
999  21286177J
     24385     LOKHANDWALA AMAAN MOHAMMAD        RUKSHANA
999  21286185K
     24351     LOKHANDWALA MURTUZA AKBAR ALI      BILKIS
999  21286190F
     24239    * LONDHE NANDANA DYANESHWAR        LALITA
999  21286192B
     24417    * LONKAR PRIYANKA SHRIKANT         LAXMI
999  21286195G
     24349     MAHADIK OMKAR KERU            ROHINI
999  21286209L
     24303    * MAHAJAN SHAGUN ASHOK           ROMIKA
999  21286214G
     24376     MALA HARSHAL BABU            SULOCHANA
999  21286224D
     24230   MALAJI SONAM PARSHURAM  BHARATI
999  21286225B
     24327  * MANE AARTI BALASAHEB  VIDHYA
999  21286250C
     24362  * MANE MAYURI ARVIND   VASUDHA
999  21286252K
     24308   MANE SWANAND SHRIKANT  SWATI
999  21286260L
     24266   MANKAR ADITYA ASHOK   AASHA
999  21286264C
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO :  44
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : H.V. DESAI SENIOR COL. OF ARTS,SCI. & COMM, 596
BUDHWAR PETH,      PUNE 02    (954)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     24316     MARNE GANESH LALAJI           ALKA
999  21286277E
     24429    * MATE KAJAL SHRIPATI           VANDANA
999  21286281C
     24440    * MATERE PAYAL SUNIL            VIDYA
999  21286283K
     24236    * MELWANI VARSHA RATAN           KARISHMA
999  21286297K
     24411    * MEMANE SHRUTI DILIP           SUVARNA
999  21286299F
     24387     MEMON MATIN MOHD HUSSAIN         YASMEEN
999  21286300C
     24359    * MHAMANE BHAGYASHRI BHIMASHANKAR     YASHODA
999  21286303H
     24418    * MOHOL POOJA PRAKASH           SUMITRA
999  21286322D
     24358    * MOKAR PALLAVI BALASAHEB         LAXMI
999  21286323B
     24318    * MOMIN SURAYYA ALLABAKSH         ZAHIDA
999  21286330E
     24393     MORE ANIL SHANTARAM           SHEVANTI
999  21286331C
     24229     MORE MITESH AVINASH           RENUKA
999  21286335F
     24302     MORE OMKAR JAGDISH            VAISHNAVI
999  21286338L
     24309     MULANI ISHAQ AKBAR            PARVIN
999  21286357G
     24246     MUNGEKAR RAMAKANT MADHUKAR        MANISHA
999  21286369L
     24399     NAHTA AMOL RAJESH            SANGITA
999  21286380M
     24438    * NAIK NILAM SHANKAR            SADHANA
999  21286386L
     24263     NALAWADE VIKRAM ANKUSH          RAJASHRI
999  21286397F
     24319     NANAWARE MAHESH ARJUN          SUREKHA
999  21286401H
     24291     NARAM GIRISH TECKCHAND          SITA
999  21286404B
     24422     NEMMANIWAR MUKESH VILASRAO        MEENA
999  21286414K
     24442    * NIMBALKAR APURVA NITIN          ASHA
999  21286425E
     24395    * NIVANGUNE ANJALI SHANKAR         NANDINI
999  21286431K
     24307   OSWAL AMITKUMAR KANTILAL  SHANTI
999  21286437J
     24342  * OSWAL KOMAL RAJU     BHARATI
999  21286443C
     24432   PACHARNE NIKHIL SHANKAR  SWATI
999  21286461M
     24334   PANDE KETAN ANIL      URMILA
999  21286480H
     24446   PARAB MAHESH BHARAT    RAJESHREE
999  21286496D
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO :  45
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : H.V. DESAI SENIOR COL. OF ARTS,SCI. & COMM, 596
BUDHWAR PETH,      PUNE 02    (954)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     24272    * PARDESHI JYOTI MOHANLAL         JAMUNA
999  21286503L
     24397    * PARDESHI POOJA RAJU           SUSHILA
999  21286508M
     24400     PARDESHI SAGAR SUDESH          KALPANA
999  21286510C
     24293     PARDHE CHETAN SAMPAT           SARASWATI
999  21286513H
     24225    * PARKALE DHANASHRI TANAJIRAV       VARSHA
999  21286516B
     24337     PARKHI ABHISHEK RAJENDRA         KALPANA
999  21286518J
     24424    * PARMAR ANKITA RAMANLAL          MEENA
999  21286519G
     24344     PATANKAR DINESH PRABHAKAR        KUNDA
999  21286533B
     24420    * PATHAN RESHMA MAHEBUB          SAIDA
999  21286543K
     24383    * PATIL PRIYANKA PANDURANG         ANJALI
999  21286554E
     24233    * PAWAR RADHIKA SAYBU           SUSHMA
999  21286579L
     24285     PAWAR RAVI DATTATRAYA          SANGITA
999  21286581B
     24253    * PAWAR RESHMA YOGESH           ARUNA
999  21286582L
     24267     PAWAR ROHAN SUDAM            SUMAN
999  21286583J
     24405    * PEERADINA SAMREEN FEISAL         SHAHIN
999  21286597J
     24426     PHILIPS ROY PETER            MADHUR
999  21286609F
     24262    * PILANE SONALI VASANT           SEETA
999  21286612F
     24371     PISE NILESH SAVATA            RATAN
999  21286625H
     24370    * POKAR RUCHITA KISHOR           GEETA
999  21286628B
     24295    * PUROHIT NIKITA VENSINGH         SUNDAR
999  21286654M
     24330     QURESHI MAAJID ABDUL MAJEED       MUBINA
999  21286656H
     24398     RABADE ROHAN SUBODH           PRADANYA
999  21286657F
     24260    * RAJPUT ASHWINI RAJKUMAR         BEENA
999  21286667C
     24444  * RAJPUT NIKITA BHAGATSINGH  JAYASHREE
999  21286669K
     24449  * RANA PRANOTI RAJENDRA    VANDANA
999  21286678J
     24204  * RANBHOR SHWETA SUDHIR    NILIMA
999  21286681J
     24212  * RATHOD SNEHA SATISH     SANDHYA
999  21286702E
     24296   RUPANAWAR BHARAT LAXMAN   TULASABAI
999  21286728J
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO :  46
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : H.V. DESAI SENIOR COL. OF ARTS,SCI. & COMM, 596
BUDHWAR PETH,      PUNE 02     (954)
     SEAT NO       N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     24406     SAMBARE DHANANJAY SHIVAJI         ASHA
999  21286772F
     24228    * SAMEL MINAKSHI HARISHCHNDRA        VIJAYA
999  21286774B
     24255    * SAMEL SWAPNALI HARISHCHNDRA        VIJAYA
999  21286775L
     24368    * SAMGIR POOJA PADMAKAR           JAYASHRI
999  21286776J
     24216    * SAMNANI RIZWANA ZULFIKAR         AMINA
999  21286778E
     24241     SANAS SWAPNIL ANANAT           SAVITA
999  21286780G
     24220     SAVANT SHYAM ANKUSH            LATA
999  21286819F
     24380    * SAWANT PALLAVI KAILAS           KAMAL
999  21286824B
     24374     SAYYED NIZAMUDDIN MOHD JAFAR       NAZRA
999  21286837D
     24332     SHAH GAURAV KUMARPAL           SANGITA
999  21286846C
     24301    * SHAH SHREYA SUBHASHCHANDRA        VAISHALI
999  21286853F
     24321     SHAIKH ASIF HANIF             SHAHNAZ
999  21286870F
     24232    * SHAIKH AYASHA SALIM            FATIMA
999  21286872B
     24328     SHAIKH FARHAN AFROZ            RASHEEDA
BEGUM      999   21286875G
     24413     SHAIKH HANZALA MOHAMMED NAEEM
SHAMSHUNISA        999   21286877C
     24447     SHAIKH JUNAID RASHID           SHAHNAJ
999  21286882K
     24388     SHAIKH MOHSIN ISMAIL           RAFAT
999  21286888J
     24389    * SHAIKH SANA FAROOQUE           SAFIYA
999  21286896K
     24394    * SHAIKH SANA MOHAMMED MASTAN        SHARIFA
999  21286897H
     24310     SHAIKH SHAHRUKH QAMRUDDIN         PARVEEN
999  21286901K
     24369     SHAIKH SHOAIB HARUN            NAFISA
999  21286904D
     24243     SHARMA AMEYA PURUSHOTTAM         MANJU
999  21286915K
     24242    * SHARMA JAYA RAVIDUTT           SAROJ
999  21286918D
     24423  * SHARMA PINKY RAISINGH   DARSHANA
999  21286923L
     24377  * SHEDGE KAJAL SURESH    NANDA
999  21286926E
     24214  * SHELKE POONAM JAGANNATH  LATA
999  21286935D
     24208   SHILIMKAR SACHIN BABAN   SUNITA
999  21286950H
     24401   SHINDE AKSHAY SANJEEV   SANGEETA
999  21286955J
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO :  47
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : H.V. DESAI SENIOR COL. OF ARTS,SCI. & COMM, 596
BUDHWAR PETH,      PUNE 02    (954)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     24211    * SHINDE ASHWINI RAJENDRA         LATA
999  21286959M
     24305    * SHINDE MANGAL PRABHAKAR         ASHA
999  21286963K
     24286    * SHINDE POONAM PRADEEP          KALAVATI
999  21286967B
     24421    * SHINGOTE DEEPALEE SHANKAR        SHAKUNTALA
999  21286981H
     24202     SHRIGIRI NIKHIL RAJENDRA         GEETA
999  21286998B
     24364    * SONI RINKU PRAKASH            JASU
999  21287040J
     24373    * SUPEKAR PRIYANKA VIJAY          KALPANA
999  21287045K
     24347    * TAKWALE NAMRATA VIJAY          SANGITA
999  21287064F
     24215     TAMBOLI JUNED RAFIQ           SAYRA
999  21287072G
     24270     THAKRE NIKHIL CHANDRASHEKHAR       CHANDA
999  21287109K
     24324    * THOMBARE SNEHA CHANDRASHEKHAR      SUJATA
999  21287121J
     24425     THORAT ANKUSH RAJENDRA          VANMALA
999  21287126K
     24430    * THORAT SONAM RAJENDRA          SADHNA
999  21287129D
     24346     THUL AMIT PRAMOD             PUSHPA
999  21287131F
     24331    * TIBE NEELAM ASHOK            ANURADHA
999  21287132D
     24259     TIWARI SUJITMOHAN PRABHUNARAYAN     SARITA
999  21287139M
     24434    * TOMKE RAJANI SUDHIR           SUNANDA
999  21287144H
     24275    * TRIPATHI KHUSHBU OMNATH         GAYATRI
999  21287149J
     24207    * UNECHA DARSHANI SURESH          AVITA
999  21287165L
     24402    * VARGHADE VAISHALI ARUN          KAVITA
999  21287188K
     24248    * VERMA MONALI HARIPRASAD         KIRAN
999  21287200B
     24290     WADKE DEVENDRA DILIP           DIPALI
999  21287216J
     24428     WAIKAR VALMIK PANDURANG         YAMUNA
999  21287241K
     24361  * WALGUDE VARSHA RAGHUNATH  SARSWATI
999  21287246L
     24284  * WALIKAR IFA IQBAL     SHAKILA
999  21287247J
     24410   YERAWAR MAHESH MAHENDRA   KAVITA
999  21287267C
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F  P U N E
PAGE NO :  48
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : NOWROSJEE WADIA COLLEGE,
PUNE 411001   (955)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     24465    * ADHAWADE ABHILASHA SANJAY        ALKA
999  21285013L
     24733    * ADSULE RUCHIRA VINOD          NEETA
999  21285015G
     24622     AGASHE CHINMAY SHREEKANT        SHRADDHA
999  21285024F
     24674     AMBARE PRASHANT PARSHURAM        MANJULA
999  21285047E
     24543    * AMBEDE NIKITA DAMODAR          SHOBHA
999  21285048C
     24581     ANSARI AWES IRFAN            SHAMA
999  21285057B
     24576     ANSARI REHBAR ALI ISRAR         SAIRABANO
999  21285060B
     24725     ANTHONY STEVEN EDWARD          SARLA
999  21285064E
     24602    * AUATI SUNITA UTTAM           JANABAI
999  21285077G
     24684     AZZAM YAZAN YASIN            SHENAZ
999  21285081E
     24521    * BAGDE GAYATRI RAJU           SANGITA
999  21285091B
     24677    * BANGALE POOJA SUDHAKAR         KALPANA
999  21285117K
     24843    * BAPAT KIRTI VIVEK            VARSHA
999  21285120K
     24737     BAPATE SANDIPAN ASHOK          SHSHIKALA
999  21285121H
     24701     BASUDEV AMRESH DATTURAO         HINDUBAI
999  21285125L
     24662    * BENDRE POURNIMA DATTATRAYA       PUSHPA
999  21285129C
     24488     BENGLE RUPESH BALASO          NANDA
999  21285130G
     24840    * BHADRESHAH KRUPALI VILAS        VANITA
999  21285134K
     24617    * BHAGAT SUPRIYA LAXMAN          MANGAL
999  21285139L
     24464     BHAREKAR ROHIT VISHNU          SUREKHA
999  21285159E
     24771    * BHAT MANASI VASUDEV           SHOBHA
999  21285161G
     24845    * BHAWALKAR KADAMBARI AMAR        SHUBHADA
999  21285171D
     24719     BHAWARI UPENDRA DIGAMBER        JAYSHREE
999  21285173L
     24666  BHIDE GAURAV MADHAV    MEGHANA
999  21285179K
     24727  BHOR VAIBHAV VISHNU    SUNANDA
999  21285194C
     24549  BHOSALE ATUL NANDU     KALPANA
999  21285196K
     24721  BHOSALE GAURAV BHOLENATH  VAISHALI
999  21285197H
     24824  BHOSALE RAMESH BABAN    TEJASWINI
999  21285202H
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO :  49
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : NOWROSJEE WADIA COLLEGE,
PUNE 411001   (955)
     SEAT NO       N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     24476     BHOSALE SOMNATH TANAJI          SUJATA
999  21285205B
     24558    * BHOSALE VRUSHALI VIJAY          SUNITA
999  21285209E
     24527     BHUTADA NIKHIL NANDKISHOR         GEETA
999  21285217F
     24667     BHUWAD ABHIJEET VITTHAL          VANDANA
999  21285222B
     24586     BHUWAD VILAS MAHADEO
CHANDRABHAGA       999   21285223L
     24474     BINDAL MOHIT DINESH            RAJ BNDAL
999  21285227C
     24608    * BIRAJDAR SARASWATI AMBARAO        KUSUM
999  21285228M
     24769    * BODAKE SUPRIYA TANAJI           MALAN
999  21285231M
     24663     BOKIL AMEYA ARUN             ANJALI
999  21285235D
     24512     BONDRE AJIT ANIL             ASHA
999  21285237L
     24750     BONDRE DHAVAL DHANESH           SUJATA
999  21285238J
     24611     BORGE AVADHOOT RAVINDRA          SUJATA
999  21285243E
     24812     CHALWADI MAHESH LAXMAN          SHAMALA
999  21285263K
     24786     CHAME MANOJ VITTHAL            MEENA
999  21285266D
     24763     CHANDA UMAIR ALI YUNUS          SHAHNAZ
999  21285267B
     24717     CHANDANE KEWALCHAND BHAGWAN        RUKMINI
999  21285269J
     24467     CHANDANE VINOD SAYBU           SANGEETA
999  21285271L
     24664     CHANDIWADE KAPIL CHANDRAKANT       SHOBHA
999  21285275C
     24623     CHANDORKAR AMIT VISHWANATH        GIRIJA
999  21285276M
     24807     CHAVAN AMOL MOHAN             MANGAL
999  21285292C
     24490     CHAVAN NIKHIL SHASHIKANT         SHAILAJA
999  21285300H
     24526    * CHAVAN NUTAN SURESH            KALAWATI
999  21285303B
     24595    * CHAVAN PAYAL SHANKAR           SHOBHA
999  21285305J
     24470    CHAVAN VIVEK PRAVIN      SUNITA
999  21285318L
     24500    CHAWNIWALA MOHAMMED HUSAIN   RUBY
999  21285320B
     24597    * CHHABRA RITU BALBEER SINGH  HARDEEP
KAUR      999   21285322J
     24796     CHIKHALE PRUTHVIRAJ SANJEEV  SUNITA
999  21285327K
     24780    CHOR SHAILESH BHAGUJI     SUNITA
999  21285338E
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO :  50
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : NOWROSJEE WADIA COLLEGE,
PUNE 411001   (955)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     24584     CHOUDHARY MANNAN GAFFAR         AREFA
999  21285354G
     24511     CHOUDHARY RAMESH MAGARAM         KANYADEVI
999  21285356C
     24577     CHOUHAN JITENDRA NARENDRA        YASHODA
999  21285359H
     24816     CHOURASIA SHASHANK SHASHIKANT      SHWETA
999  21285360M
     24673     CYRIL FRANKLIN THOMAS          DIVYAMARY
999  21285363F
     24847     DADHEECH MAYUR              MANJU
999  21285370J
     24828     DAHIBHATE PRASAD RAJENDRA        VIJAYA
999  21285374M
     24665     DAMLE OMKAR VIJAY            VINITA
999  21285382B
     24472     DANGE KISHOR BHARGURAM          BHARTI
999  21285390C
     24712    * DARWATKAR KOMAL RAMDAS          NIRMALA
999  21285396B
     24552     DARWATKAR TUKARAM NARAYAN        SUMAN
999  21285400D
     24496    * DAVADA NIMISHA TANSUKHLAL        MEENA
999  21285406C
     24605     DEO ABHIRAM ANAND            MADHURI
999  21285415B
     24482     DEOKAR NIKHIL VILAS           MEENA
999  21285418G
     24800     DEOKAR PRASHANT SHIVAJI         SURUKHA
999  21285419E
     24517    * DESARDA CHAITLI ASHOK          RANJANA
999  21285422E
     24732    * DESHPANDE GAYATRI SUHAS         SUPRIYA
999  21285438M
     24718    * DESHPANDE NEHA RAJEEV          SADHANA
999  21285440C
     24510    * DESHPANDE SUCHETA SHASHIKANT       MANGALA
999  21285442K
     24815     DHAKUL AKSHAY PANDURANG         KANTA
999  21285453E
     24454    * DHANGAR SUNITA ASHOK           CHANDRAMMA
999  21285461F
     24658     DHOTRE BHARAT ASHOK           SHANTA
999  21285486M
     24487     DHULIAWALA ABDULQADIR SHABBIR      ASMA
999  21285488H
     24801   DHUMAK KISHOR MADHUKAR     LAXMI
999  21285489F
     24560  * DHUMAL SAYALI DATTATRAY    SEEMA
999  21285497G
     24707  * DHUTTARGI PALLAVI VIRBHADRA  SHIVGANGA
999  21285502G
     24532  * DIGHE AMRUTA ANANT      ANITA
999  21285504C
     24582   DINANI RAHIM RAFIQUE      SHAHNAZ
999  21285506K
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F  P U N E
PAGE NO :  51
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : NOWROSJEE WADIA COLLEGE,
PUNE 411001   (955)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     24744     DOLAS DHANANJAY BHAGUJI         MANDODHARI
999  21285526D
     24578     DONGARI SHRINIVASULU VENKAT SUBBAYYA  VENKAT
SUBBAMMA     999   21285529J
     24709    * DOSHI PAYAL RAJENDRA          MONA
999  21285531L
     24524    * FALE SWAPNALI RAMCHANDRA        SANGITA
999  21285542F
     24772     FULFAGAR VINAY PARASMAL         SHUKLA
999  21285546J
     24656     GADADE AMOL SUBHASH           MANGAL
999  21285553M
     24540     GAIDHANI SHANTANU SUNIL         BHARATI
999  21285558B
     24660    * GAIKWAD ASAWARI UTTAM          SUNANDA
999  21285562L
     24550     GAIKWAD BHUSHAN BHAIRAVANATH      BHARATI
999  21285563J
     24569    * GAIKWAD DEVTA SHANKAR          SEEMA
999  21285565E
     24755     GAIKWAD UDAY PRAFULL          DAIVATA
999  21285585K
     24542     GAIKWAD YOGESH SHAHAJIRAO        ASHA
999  21285587F
     24555    * GALINDE NEHA PRAVIN           VARSHA
999  21285594J
     24680    * GANDHALE SWATI UTTAM          GANGU
999  21285597C
     24589     GANDHE VIJAY DINKAR           LEELA
999  21285598M
     24730     GANDWANI NIKHILKUMAR RAMESHKUMAR    ASHA
999  21285603M
     24818     GANGWANI RAHUL VIJAY          POONAM
999  21285606F
     24685     GARAD DAMODAR SHRIRANG         SINDHU
999  21285610D
     24659    * GARUD SUPRIYA SACHIN          SHOBHA
999  21285615E
     24541    * GHAGHDA SHIVANI RAJESH         PARUL
999  21285626L
     24777     GHANEKAR ANIL BHIKAJI          SUNANDA
999  21285627J
     24820     GHATE PANKAJ YASHWANT          KALPANA
999  21285633C
     24570    * GHATWILKAR GAURI RAJU          NUTAN
999  21285636H
     24533   GHODKE SANDEEP PANDITRAO    LAXMIBAI
999  21285645G
     24661   GHOLAP MANGESH MILIND     MANGAL
999  21285648M
     24505  * GHORPADE BHAGYASHRI BHAGWAN  CHABUTAI
999  21285649K
     24754   GHUNDARE DHIRAJ SURESH     ROHINI
999  21285654F
     24655  * GIDDE GITANJALI ARUN     LAXMI
999  21285655D
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO :  52
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : NOWROSJEE WADIA COLLEGE,
PUNE 411001   (955)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     24762     GILBERT CYRUS JOSEPH           REBECCA
999  21285657L
     24657    * GOPALGHARE CHITRA DATTATRAYA       MALATI
999  21285675J
     24546     GORKHE NIKHIL RAMDAS           HEMA
999  21285679M
     24700     GOTHANKAR ANAND NAMDEV          NAMRATA
999  21285682M
     24698     GOTHANKAR NILESH SUBODH         SHUBHANGI
999  21285683K
     24562     GOVALKAR AKASH DILIP           SUNITA
999  21285685F
     24691    * GUJAR MANISHA RAJENDRA          NIRMALA
999  21285688L
     24459     GUND BHAIRAVNATH SUBHASH         SANGITA
999  21285695C
     24743    * GUND CHAITRALI VITTHAL          SUNITA
999  21285696M
     24795     GUNDA NIKHIL PRAMOD           SANGITA
999  21285697K
     24711     GUPTE AJINKYA TUSHAR           PRAJAKTA
999  21285707L
     24516     GYAN PRAKASH               PHOOLPATI
999  21285712G
     24742    * HANDE POONAM VINAYAK           ALAKA
999  21285718F
     24686     HANSPAL JASMINE SURJIT SINGH       MANJEET
KAUR       999   21285719D
     24528     HARY MUGUND MOZES            RANI
999  21285725J
     24654     HULYALKAR ADITYA ANIL          SNEHAL
999  21285738L
     24836     INGAWALE OMKAR SHANKAR          ROHINI
999  21285743G
     24455     IRABATTIN RAMESH BALKISAN        PUSHPA
999  21285746M
     24494     JADHAV ASHOK MANOHAR           VIMAL
999  21285756J
     24498    * JADHAV SAJANA BHASKARRAO         KAMAL
999  21285771B
     24522    * JAGATAP ASHWINI JAWAHAR         VANDANA
999  21285789E
     24571    * JAGTAP ANTARA AJEETKUMAR         ADITI
999  21285793C
     24747    * JAGTAP PRIYA RAVSAHEB          SANGEETA
999  21285803D
     24702   JAGTAP TUSHAR RAJENDRA  JYOTI
999  21285804B
     24811  * JAIN AKSHATA PARASMAL  USHA
999  21285808E
     24539  * JAIN LESHA KIRAN    ANITA
999  21285814K
     24518   JAIN NIKHIL NARENDRA   UJWALA
999  21285815H
     24489   JAIN PRATIK MANOHAR   PAVAN
999  21285818B
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO :  53
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : NOWROSJEE WADIA COLLEGE,
PUNE 411001   (955)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     24477     JAIN SHRENIK VIJAY            PRAMILA
999  21285822L
     24598     JAMBHALE AKSHAY RAMAKANT         SAVITA
999  21285833F
     24814     JHA PARIVAS KUMAR            HEERA DEVI
999  21285849B
     24653     JOSHI VAIBHAV VASANT           VARSHA
999  21285863H
     24538    * JWARI KAJAL VIKRANT           LILA
999  21285866B
     24652    * KAD NAMRATA VITTHAL           NEETA
999  21285875M
     24648     KADAM GAURAV SANJAY           SHARADA
999  21285879D
     24551     KADAM MOHAN SAINATH           SHEELA
999  21285885J
     24588    * KADAM PORNIMA RAGHU           MANGAL
999  21285886G
     24690     KALE KISHOR UDDAV            SHALU
999  21285924C
     24668    * KALOKHE BHAVANA RAJARAM         MADHURI
999  21285931F
     24775    * KAMBLE AARTI SIDRAM           LALITA
999  21285937E
     24504    * KAMBLE KAJAL RAMESH           SUREKHA
999  21285944H
     24850     KAMBLE MAYUR KAMLAKAR          BHARATI
999  21285946D
     24545    * KAMBLE POOJA BHAGWAT           LATA
999  21285947B
     24699    * KAMBLE RAJASHREE RAVASAHEB        SARALA
999  21285949J
     24716    * KAMBLE SHEETAL ARUN           VATSALA
999  21285950B
     24745    * KAMTHE VIDYA SHANKAR           ASHA
999  21285956M
     24564    * KAND MADHURI SANJAY           SHARADA
999  21285959F
     24513    * KANJWANI SUNAYANA PREM          BHAVANA
999  21285965L
     24650    * KARDE GOURI SANDEEP           SUREKHA
999  21285978B
     24649    * KARDE POOJA SANDEEP           SUREKHA
999  21285979L
     24651     KARSHETTI PRASAD LAYAPPA         SUMITA
999  21285986C
     24469   KASABE SAGAR DILIP      CHANDA
999  21285987M
     24499   KASAR ARPAN CHANGDEO     SHOBHA
999  21285989H
     24706   KASEGAONKAR ABHISHEK MAHESH  GAURI
999  21285991K
     24544  * KASHID VANITA SURYAKANT   RANJANA
999  21285995B
     24822  * KAZI RAHILA MOHAMMAD IQBAL  MEHZABEEN
999  21286013F
 DATE : 12/03/12            U N I V E R S I T Y  O F  P U N E
PAGE NO :  54
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR    B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
         CENTRE  : NOWROSJEE WADIA COLLEGE,
PUNE 411001   (955)
     SEAT NO       N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     24767      KAZMI FAZLERASOOL ABRARAHMED
SAIYDABILQIS        999   21286014D
     24621     * KHAIRE TEJSHREE JAYWANT         SULOCHANA
999  21286026H
     24682     * KHAN NIKHAT NAZIR            SHAKILA
999  21286032B
     24758      KHAN TAUSIF AFZAL            SULTANA
999  21286038M
     24523      KHANDALE RAHUL PRAKASH          RANJANA
999  21286044F
     24785      KHANDELWAL GANDHARV PUKHRAJ       ARUNA DEVI
999  21286046B
     24506      KHANDELWAL PALASH DWARKA         PREETI
999  21286047L
     24802      KHARADE RAMCHANDRA JOTIBA        VIMAL
999  21286053E
     24848      KHATPE GANESH MAHADEV          SHARADA
999  21286059D
     24646     * KHETKAR TEJAL VASUDEV          ANITA
999  21286063B
     24453      KHILARI SHANKAR BALIRAM         KANTA
999  21286065J
     24817     * KHILWANI PRIYANKA LALCHAND        CHHAYA
999  21286066G
     24768     * KHOJA SAMREEN ALLAUDIN          SULTANAA
999  21286070E
     24722      KHOPADE PRASAD NARAYAN          SHARADA
999  21286074H
     24563     * KHOPADE SNEHA SUNIL           MANJU
999  21286076D
     24647      KHOSE PANKAJ VITTHAL           JAYSHREE
999  21286077B
     24535     * KONDA ASHA SHRIKANT           ANURADHA
999  21286095L
     24484      KONGE PRITESH MADHUKAR          VATSALA
999  21286101J
     24620      KSHIRSAGAR GAURAV PRADEEP        ULKA
999  21286111F
     24688      KULKARNI ANISH AVINASH          VAISHALI
999  21286125F
     24645     * KULKARNI MANODNYA MILIND         MRUDULA
999  21286128L
     24616     * KULKARNI MOHINEE VILAS          SWATI
999  21286129J
     24752     * KULKARNI PARINEETA DHANANJAY       NEETA
999  21286133G
     24479   KULKARNI SWAPNIL SURESH      ANITA
999  21286143D
     24846   KUNJEER SATYAJEET KISHORE     SMITA
999  21286151E
     24451  * KUNJIR DIVYA SANDESH       LATA
999  21286152C
     24734  * LAD PRACHI TUKARAM        RUPALI
999  21286156F
     24493   LANKAPALLI ASHWIN KARUNAKARA RAO
SYAMALADEVI     999  21286167M
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO :  55
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : NOWROSJEE WADIA COLLEGE,
PUNE 411001   (955)
     SEAT NO       N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     24529     LIMAYE HARSHAD MAHESHWAR         MADHURI
999  21286171K
     24473    * LIMKAR AMRUTA SOUDAGAR          USHA
999  21286172H
     24739     LOBO ALISTER JOHN             ANTONETTE
999  21286173F
     24481     LOBO JOSEPH KEITH JOWITTO         PUSHPA
999  21286174D
     24805    * LODAYA MAHIMA MAHENDRA          PREETI
999  21286175B
     24728     LOKHANDWALA BURHANUDDIN MUSTANSIR     ZAINAB
999  21286187F
     24670     LOKHANDWALA MUFADDAL SAIFUDDIN      UMMEAIMAN
999  21286189B
     24604     MACHUTRE MAYUR ASHOK           ASHA
999  21286199K
     24849    * MAHADIK ASHWINI RAJENDRA         AHILYA
999  21286207D
     24599    * MAHADIK RUPALI POPATRAO          PUSHPABAI
999  21286210D
     24683    * MALALI SHILPA RAVINDRA          MADHURA
999  21286226L
     24606    * MALANAWALA ALFIYA HABIB          HUSENA
999  21286227J
     24723     MALVIYA LALIT CHAMPALAL          SAVITA
999  21286235K
     24492    * MANDAWALE VARSHA VIVEK          UMA
999  21286240F
     24626     MANDHARE GIRISH HEMANT          SWATI
999  21286243L
     24789     MANDHARE SAGAR SURESH           USHA
999  21286247C
     24568    * MANE POONAM PRADEEP            SANJEEVANI
999  21286253H
     24779     MANI VIJAY SUBRAMANIUM
S.LILAVATHI        999   21286263E
     24501    * MANKARI AAYESHA MAHVEEN          NAFEES
SULTANA      999   21286269D
     24681     MARATHE JAIDEEP VIJAY           SUMEDHA
999  21286274L
     24557     MARATHE PARAG VIJAY            SUMEDHA
999  21286275J
     24724     MAYEKAR BALKRUSHAN SHARAD         SHUBHANGI
999  21286285F
     24714     MD IMRAN                 SALMA
KHATOON      999   21286288L
     24781  * MEHTA PRANJAL DINESH   ANITA
999  21286294E
     24679   MEHTA RUSTOM BEHRAM    ZARIN
999  21286295C
     24826  * MISAL BHAGYASHREE VILAS  SUVARNA
999  21286310L
     24610   MITKAR ADITYA SANDEEP   SHUBHANGI
999  21286316K
     24461   MODANI PANKAJ SHRIKANT   SHOBA
999  21286318F
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO :  56
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : NOWROSJEE WADIA COLLEGE,
PUNE 411001   (955)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     24460    * MOLEKARI PUJA EKNATH           UMA
999  21286326G
     24583     MOLOO ZUBER USMAN            SAIDA
999  21286327E
     24573     MOMIN MOHAMMED GOSS MAHIDIMIYA      AFSAR
999  21286329M
     24480    * MORE ASHWINI SAMPAT           SHOBHA
999  21286332M
     24793     MORE NACHIKET NARAYAN          SANJIVANI
999  21286336D
     24507    * MORE RUPAWALI ANIL            YASHODA
999  21286341L
     24607    * MULE SONALI BHAGWAT           SUMAN
999  21286359C
     24715     MULLA MOHSEEN KASEEM           SHARIFA
999  21286362C
     24692     MULYA YOGESH SHEENA           GIRIJA
999  21286363M
     24503     MUNDADA CHAITANYA PURSHOTTAM       JAYSHREE
999  21286364K
     24515    * MUNGLE SANA ISMAIL            SHAMIM
999  21286370D
     24580     NABI JAVED RAFIQUE            MUMTAJ
999  21286373J
     24567     NABRIYA SAGAR DHANRAJ          NIRMALA
999  21286374G
     24697     NAGARKAR CHINAR ANIL           YASHWANTI
999  21286376C
     24627     NAIK ABHIJEET ANANT           SAROJ
999  21286381K
     24603     NAIK SUSHANT SURESH           SARITA
999  21286389E
     24566     NAIR ROOPESHSHANKAR RAMDAS        THANKAMANI
999  21286392E
     24601     NALAWADE SAGAR VITTHAL          RANI
999  21286395K
     24809     NARGUNDKAR KEDAR ANAND          KUNDA
999  21286405L
     24475    * NATEKAR SUMEDHA KUNAL          INDIRA
999  21286407G
     24478     NAVAGHANE MANOJ RAMCHANDRA        LATA
999  21286408E
     24457    * NIKUMBH VIVEKA NANDKISHORE        MEERA
999  21286424G
     24615    * OHALE SEEMA NAGNATH           VIMAL
999  21286433F
     24554  * OMBASE SHOBHA PRAKASH   REKHA
999  21286435B
     24497   OSWAL BHAVESH ASHOK    URMILA
999  21286438G
     24495   OSWAL GOURAV KANTILAL   RATAN
999  21286439E
     24508   OSWAL KALPESH GULABCHAND  SUSHILA
999  21286442E
     24514  * OSWAL NEELAM ASHOK    PAVAN
999  21286446H
 DATE : 12/03/12            U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO :  57
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR    B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
         CENTRE  : NOWROSJEE WADIA COLLEGE,
PUNE 411001   (955)
     SEAT NO       N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     24792     * OSWAL POOJA ASHOK             LALITA
999  21286448D
     24803      PABLE SUMIT BANSI             SHAKUNTALA
999  21286460C
     24630      PADEKAR SAURABH MANOHAR          RAJLAXMI
999  21286464F
     24547     * PANDAV PALLAVI SANJAY           RUKHAMINI
999  21286479D
     24833      PANDHARE OMKAR VITTHAL          SANGEETA
999  21286483B
     24625      PANDIT NITIN SANJAY            VIMAL
999  21286487E
     24624     * PANDIT SONALI SHARADCHANDRA        MEENA
999  21286489M
     24830     * PANICKER UMADEVI VENUGOPALAN       LATHA
999  21286492M
     24628      PARDESHI DINESH RAMDAS          KALPANA
999  21286500F
     24740      PARDESHI KAPIL SURESH           KUNDA
999  21286505G
     24561      PARDESHI PARAS NARAYAN          DRAUPATI
999  21286507C
     24600      PASALKAR AKASH UTTAM           BEBI
999  21286528F
     24741     * PASALKAR RUPALI NANDAKUMAR        SUNITA
999  21286529D
     24837     * PASALKAR SAVITA VITTHAL
CHANDRABHAGA        999   21286530H
     24632      PASHTE NAGESH SURESH           SULOCHANA
999  21286531F
     24759      PATEL KUNAL VIJAY             ANITA
999  21286539M
     24466     * PATEL VAISHALI DINESH           TARABEN
999  21286540E
     24798     * PATIL PASHMINA MAHENDRA          JYOTI
999  21286549J
     24804      PATIL SANGRAMSINH SHAMRAO         SHAILAJA
999  21286558H
     24463      PATOLE KETAN SUNIL            ANJANA
999  21286562F
     24695      PATWARDHAN SHASHANK DEEPAKRAO       MEENA
999  21286565L
     24548      PAWAR KALPESH SOMNATH           CHARUSHILA
999  21286572C
     24629      PAWAR KIRAN MANOHAR            ASHA
999  21286573M
     24778  * PAWAR MONALI BALARAM    ARPANA
999  21286574K
     24746  * PAWAR RAJESHREE PANDIT   SUREKHA
999  21286580D
     24694   PAWAR SUNIL SUBHASH     MERRY
999  21286587M
     24612  * PAWAR SUVARNA PRAKASH   SHARADA
999  21286589H
     24838   PHADKE SURENDRA SUDERSHAN  SUMITA
999  21286600B
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO :  58
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : NOWROSJEE WADIA COLLEGE,
PUNE 411001   (955)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     24631     PHATAK AVADHUT ARVIND          PRABHA
999  21286606M
     24813    * PILLAY GAURI GAJENDRA          GAYATRI
999  21286615L
     24613    * PISAL NEHA PRAKASH            SHOBHA
999  21286623M
     24614     POTE GANESH RAJANDERA          LAKSHMI
999  21286636C
     24536    * POTPHODE PRAJAKTA PRAVIN         PRANITA
999  21286640M
     24825     RAJE SHRIKANT NARENDRA          MANDA
999  21286660F
     24797     RAJESHIRKE PRASAD YASHWANT        SHAMA
999  21286661D
     24823     RAMBADE SUMEET DATTATRAY         SAVITA
999  21286673H
     24531     RANAWARE ASHISH PRADIP          RANJANA
999  21286680L
     24633     RANSING SAMEER SANJAY          MINAKSHI
999  21286687H
     24735    * RASANE RIYA VILAS            VEENA
999  21286693B
     24468     RATHOD PRANAV JAVERCHAND         SANGITA
999  21286700J
     24537     RATHOD ROHAN RAJESH           ANJALI
999  21286701G
     24726     RATHOD SUNIL GANAPATI          KASTURI
999  21286704M
     24832    * RATHWALA TASNEEM KHUZEMA         FATEMA
999  21286706H
     24835     RAUT PANKAJ PARSHURAM          KALPANA
999  21286711D
     24782     RAYMOND SY MICHAEL SY          NAOMI SY
999  21286721M
     24579    * REDDY SABINA VINCENT           JULIE
999  21286722K
     24708    * SABLE SANDIPA SADANAND          MANDAKINI
999  21286730L
     24520     SABNE ROHAN DILIP            ANJALI
999  21286731J
     24456     SAGAR GUNWANT SUNIL           APEKSHA
999  21286732G
     24639    * SAHASRABUDHE RUCHA ANAND         MEDHA
999  21286735M
     24634    * SAKAT MONICA RAMDAS           SUMAN
999  21286742D
     24729  * SAKHARE RASIKA ANAND  VANITA
999  21286745J
     24844   SAKPAL RAHUL JAGANNATH  SHOBHA
999  21286748C
     24534   SAKPAL RAJESH SUNIL   SUPRIYA
999  21286749M
     24783  * SALASKAR GAURI KISHOR  PUSHPA
999  21286750E
     24530  * SALEKAR MONALI TANAJI  SHARDA
999  21286752M
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO :  59
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : NOWROSJEE WADIA COLLEGE,
PUNE 411001   (955)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     24829     SALUNKE ASHISH PRAKASH          VIDYA
999  21286758L
     24491    * SAMBARE MADHURI DILIP          SUREKHA
999  21286773D
     24635     SANE SAGAR ULHAS             NEETA
999  21286782C
     24731     SAPKAL AMIT SATAYWAN           SUNITA
999  21286793J
     24819     SAPKAL MAYUR PRAKASH           KALAVATI
999  21286794G
     24738     SARNAIK SANDIP ONKARRAO         SHILA
999  21286801C
     24831     SARULE SUMIT MARUTI           KAMAL
999  21286806D
     24749    * SATHE DEEPALI ANIL            SAVITA
999  21286810B
     24703     SATHE VISHWANATH LAXMAN         SHAKUNTALA
999  21286813G
     24575     SAWANT HEMANT PANDURANG         RUKMINI
999  21286820K
     24827     SAYED MOHAMMED AASIM S A SATTAR     HABIBA
SULTANA      999   21286827G
     24609     SAYYAD HUSSAIN MUSTAFA          ANISA
999  21286831E
     24841    * SAYYED MAYASABI NISAR          MAYASABI
999  21286835H
     24736     SAYYED MOBBIN MOHAMMAD GOUS       ZULEKHA
999  21286836F
     24784    * SHAHA SHAHISTA RAMJAN          PARVIN
999  21286856L
     24574     SHAIKH AAKIB ABDULSALEEM         SAIRA
999  21286859E
     24842     SHAIKH ABDUL MAJID MUNIR         RAFIYA
999  21286860J
     24760    * SHAIKH AFREEN VAZIR           RAMIZA
999  21286862E
     24671     SHAIKH AHAMAD HAIDER           SHAHNAZ
999  21286865K
     24676    * SHAIKH FAIZA ARIF            NAZNEEN
999  21286874J
     24689    * SHAIKH HASINA BABU            BIJANI
999  21286878M
     24572     SHAIKH JAVED SHABBIR           ZAKIYA
999  21286880C
     24770    * SHAIKH KAUSAR DAWOOD           JAIBUNBEE
999  21286883H
     24672   SHAIKH MAAZ NISAR        NAFISA
999  21286884F
     24675   SHAIKH MANZOOR GAFOOR RISALDAR  ZUBEDA
999  21286886B
     24821   SHAIKH RIZWAN RAFIQUE      NASEEM
999  21286890L
     24713  * SHAIKH RUKHSAR RAFIQUE     REHANA
999  21286892G
     24502  * SHAIKH RUKSAR MAHAMAD      RUBIYA
999  21286893E
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO :  60
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : NOWROSJEE WADIA COLLEGE,
PUNE 411001   (955)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     24810     SHAIKH SHAHEZADA MD ISLAM        SHAHEZADA
999  21286899D
     24591    * SHAIKH SHIREEN MUSTHAQ          DILSHAD
999  21286903F
     24774     SHAIKH SOHAIL MEHBOOB          PARVIN
999  21286905B
     24764    * SHAIKH SUMAYYA MOHAMMED IQBAL      RAISA
999  21286906L
     24452    * SHAIKH UMAIR FAROOQUE          TASLEEM
999  21286909E
     24761     SHAIKH ZAID AHMED A.HAMID        SHABANA
999  21286910J
     24669     SHAKEB MOHAMMED ALTAF AHMED       TAYYABA
999  21286912E
     24462     SHARDUL SHEKHAR RAVINDRA         PRATIBHA
999  21286914M
     24483    * SHARMA NEHA JAYKISHAN          SANDHAYA
999  21286922B
     24765    * SHEDGE SMITA RAJENDRA          PRAMODINI
999  21286928M
     24509     SHEREKAR VAIBHAV SADASHIV        RANJANA
999  21286939G
     24834     SHIKHARE VIKRANT DATTATRAY        USHA
999  21286947H
     24637    * SHINDE ANURADHA CHANDRAKANT       MANDA
999  21286958C
     24748    * SHINDE YOGITA SHANKAR          RAJESHREE
999  21286979F
     24839     SHIRIVASTAVA GAURAV JAGDEEP       SUDHA
999  21286983D
     24790    * SHIRSANGE MANISHA BABU          PUSHPA
999  21286985L
     24638    * SHIVRATRI KOMAL SANJAY          RAJESHREE
999  21286994K
     24553    * SHRIDHARAN PREETI            PRAVEENA S
999  21286997D
     24808    * SINGH PUSHPA KUMARI A K         NANDANI
DEVI       999   21287009C
     24794    * SIRSAT SWATI ANKUSH           LAXMI
999  21287015H
     24458    * SOLANKI HARSHA PRAVEEN          JAYASHRI
999  21287017D
     24751    * SOLANKI RUKHSAR MUNAF          SHABANA
999  21287022L
     24636    * SONAR ASHWINI RAJU            BALMANI
999  21287031K
     24585   SONAWANE AJINKYA MILIND  VANITA
999  21287034D
     24687  * SURVE GUNASHRI ASHOK   SUNANDA
999  21287050F
     24593  * SURYAVANSHI NANCY DENIS  DORIS
999  21287051D
     24485  * SURYAWANSHI RAHI ULHAS  MANGALA
999  21287055G
     24556   SUTAR JITENDRA SHIVAJI  MANGAL
999  21287057C
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO :  61
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : NOWROSJEE WADIA COLLEGE,
PUNE 411001   (955)
     SEAT NO       N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     24592     SWAMY MAHADEV DILIP            LAXMI
999  21287058M
     24791     SYED KAMRAN UMAR             TAZEEN
999  21287059K
     24773    * TAMBE SWATI SUDAM             SUSHILA
999  21287069G
     24596    * TAMBOLI KHUSHBOO IQBAL          SAMEENA
999  21287073E
     24787     TAMBOLI TOUFIQ ALTAF           SURRIYA
999  21287074C
     24753     TARU HITESH SATISH            VANITA
999  21287086G
     24486     TEMGHARE VAIBHAV RAGHUNATH        GEETA
999  21287102B
     24756     THAKKAR SURAJ DEVENDRA          RAJNI
999  21287107C
     24640     THANEKAR SHRINIVAS DATTATRAY       DEEPA
999  21287115D
     24678     THITE TUSHAR BALASHAEB          KAUSALLYA
999  21287119G
     24619    * THOPTE DHANSHREE SUNIL          PUSHPA
999  21287124C
     24641    * THORAT DISHA RAJENDRA           LATA
999  21287127H
     24705     TUPSONDER NITIN RAMESH          SANGEETA
999  21287156M
     24587    * UMBARKAR SHIVANI GOPAL          NUTAN
999  21287164B
     24757     UNJETI SHREENU MANIEL           ROJAMMA
999  21287167G
     24776     UPUTRI SURESH RAVANNAYA
VENKETLAXMI        999   21287170G
     24710    * US LILAVATI HANUMANTA           ANITA
999  21287172C
     24788     V.T HNEIKI PAHRA             S.HNIANAW
999  21287176F
     24720     VAIDYA ANIKET ASHOK            APARNA
999  21287180D
     24519     VAISHAMPAYAN VINAYAK VIJAY        UMESHA
999  21287181B
     24766    * VAISHNAV SONAM BHANWARLAL         USHADEVI
999  21287182L
     24799     VAJARINKAR VIPUL JAYKUMAR         MALATI
999  21287183J
     24565    * VARADE VISHAKHA MOHAN           ASHA
999  21287187M
     24618   WAGH ABHISHEK SUNIL    VAIJAYANTI
999  21287218E
     24594   WAGH SACHIN SANTOSH    SWATI
999  21287224K
     24525   WAGHAMARE MANOJ BABURAO  MEENA
999  21287226F
     24590  * WAGHE DHANASHREE LAXMAN  RAJASHREE
999  21287227D
     24642   WAGHE HARSHAD KASHINATH  MANDA
999  21287228B
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO :  62
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : NOWROSJEE WADIA COLLEGE,
PUNE 411001   (955)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     24643    * WAIKAR ASHWINI RAVINDRA         SAVITA
999  21287239H
     24644     WAIKAR TEJAS MACHINDRA          UJJWALA
999  21287240M
     24471    * WAKHARE NEELAM ASHOK           PUSHPA
999  21287243F
     24693    * WALKE BHARATI KRUSHNA          ANITA
999  21287248G
     24806     WANI PRASHANT ASHOK           ARUNA
999  21287251G
     24704     WANZARE VIJAYKUMAR RAVI         SHUBHANGI
999  21287252E
     24559    * ZINJADE PRIYANKA SANJAY         NANDA
999  21287276B
     24696     ZORE AAKASH HARISHCHANDRA        NANDA
999  21287277L
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F  P U N E
PAGE NO :  63
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : ST. VINCENT NIGHT COLLEGE OF COMMERCE, ST.
VINCENT STREET        PUNE 411001  (956)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     29208    * ABHANG DEEPALI CHANDRAKANT       MANDAKINI
999  21085005B
     29209    * AGALE UJWALA REVAJI           SINDHU
REVAJI AGALE   999   21185013G
     29210     AGARWAL CHETAN HEMANT          SUNITA
999  21185014E
     29211     AKASHE MITHIL MURALIDHARRAO       SUNANDA
999  21085055J
     29212     AMARAO YADIDYA CHANGDEO         VIJAYA
999  21185034K
     29204     ATHAWALE PARAG PANDURANG        SAVITA
999  21085097D
     29213    * BADEKAR EKTA RAJENDRRA         NITA
999  21085125C
     29214     BALEGHATE DHANANJAY SURESH       USHA
999  20685145G
     29215     BANGAL NILESH DATTATRAY         JAYSHREE
999  20885186M
     29216     BANSODE KAUSHIK SUBHASH         RITA
999  20985211K
     29217     BAPAT JAYDEEP AVADHUT          AJITA
999  21085181D
     29218    * BHANDARI PRIYANKA MILIND        VTSALA
999  21185150H
     29219    * BHARAMNOR HARSHADA AMITKUMAR      SUSHILA
999  21185159M
     29220    * BHAWSAR SMITA PRAKASH          USHA
999  20890618F
     29200     BIHANI KETAN KAILASHNATH        KUNDA
999  21085315J
     29221     BODAS MIHIR NITIN            VRUNDA
999  21185214H
     29222     CHANDAK SARVESH LAXMIKANT        PADMA
999  20985431G
     29223     CHAVAN OMKAR DHONDIRAM         RAJASHREE
999  21185259H
     29224     DANIEL DENNIS DAVID           MARY
999  20888922B
     29225     DHARMAVAT PRITESH SUBHASH        VIDYA
999  21185401J
     29226    * DODKE ARUNA SATISH           SHAILA
999  20985749J
     29227     EKBOTE AMEY VIVEK            NANDINI
EKBOTE      999   21185447G
     29228    * GAHLOT ANITA KISHOR KUMAR        USHA DEVI
999  20985815L
     29229  * GAIKWAD NUTAN KESHAV   INDU
999  21185484M
     29230  * GAIKWAD SIYONA DANIEL  SUBHAKTI
999  20885819K
     29231   GAIKWAD SUSHIL DAMODAR  LATA
999  21085738C
     29232   GHANSAR REHMAN NAEEM   TASNEEM
999  21185540F
     29233   GHATGE PRITAM RAVINDRA
999  20685874E
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO :  64
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : ST. VINCENT NIGHT COLLEGE OF COMMERCE, ST.
VINCENT STREET        PUNE 411001  (956)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     29205     GHUGE VAIBHAV SHARAD           SUNANDA
999  21085827D
     29234     GIRME AKASH RAJENDRA           HEMALATA
999  21009393F
     29235    * GOLLAPALLI VELANKANNI RAYAPPA      ANTHONAMA
999  21185573B
     29236     HADGE BHALCHANDRA MUKUND         MADHURI
999  20786008E
     29237    * HAMKAR SIDDHI SUNIL           SANJEEVANI
999  21185619D
     29238     INAMDAR MUBARAK MIYASAB         MUMTAJ
999  20986082M
     29239    * JADHAV ARCHANA SHYAM           NANDA
999  21185662C
     29240    * JADHAV ASHWINI MADAN           SEEMA
999  21085971H
     29241     JADHAV JAGDISH HARIBHAU         RUKHMIN
999  21185672L
     29242    * JAGTAP DEEPASHRI MADAN          SHOBHA
999  21185705L
     29243     JINDAM SHRIDHAR DATTATRAY        LAXMI
999  21086093G
     29244     KADAM ABHISHEK ARUN           ARCHANA
999  21185766B
     29245    * KADAM KALYANI BALWANT          SUNITA
999  20886286C
     29246     KALE AMARENDRA SHRIKANT         ANURADHA
999  21185798L
     29247    * KAND RASIKA RATNAKAR           REKHA
999  21086257C
     29248     KARANJAWANE SAGAR KALIDAS        SUNITA
999  21185853G
     29249    * KETKAR AISHWARYA RAMESH         NEHA
999  21086340E
     29250     KHAIRNAR AKSHAY SHALIGRAM        ASHA
999  21086347B
     29251     KHAN MOHSIN RAFIQ            NILUFAR
999  21185903G
     29252     KHAN NASIR NASRULLA           TAJBEGUM
NASRULLA KH   999   21185905C
     29253     KHOJA AZAR AZAM             HABIBA
999  21086399E
     29254     KHOKAR SHADAB MUSHTAQUE         SAIRA
999  20986563G
     29255     KSHIRSAGAR YUVRAJ SHEKHAR        SMITA
999  21185996G
     29206   KULKARNI VIJAY EKNATH      SUNANDA
999  20986675G
     29203  * LIMAYE SUKHADA YOGESH     VAIDEHI
999  20986739G
     29256   MALEGAONKAR ANIKET HEMANT    ROHINI
999  20986816D
     29199   MANE AAYALESH VILAS       PUSHPA
999  21086633M
     29257   MARWADI SUDHANSHU BHALCHANDRA  PRANITA
999  21086675G
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO :  65
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : ST. VINCENT NIGHT COLLEGE OF COMMERCE, ST.
VINCENT STREET        PUNE 411001  (956)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     29258     MERCHANT AMIR NADIRSHAH         SHAMSHAH
999  21186192J
     29259     MISHRA ANKIT GANGESHWAR         PREMLATA
MISHRA     999   20831176K
     29260    * MOKTAN JASINTA DONBOSCO         REGINA
999  21186222D
     29261     NAGPURE AJAY MADHAV           ASHA
999  21186282H
     29262    * NAIGUM JENNIFER SIMON          JOYCE
999  21186291G
     29263     NARAWADE SIDDHARTH SANJAY        LEENA
999  21186314K
     29264     OWHAL RAHUL SIDDHARTH          NANDA
999  21086934J
     29265     PANAT PRANAV PRAMOD           PRATIBHA
999  20987206D
     29266     PARAB SARVESH DEEPAK           SUNITA
999  20687125C
     29267     PARDESHI MAHESH MARUTI          ASHA
999  21186401D
     29207     PATHAK AVDHOOT JAYANT          SUHASINI
999  20987296K
     29268     PORWAL SAVAN LALIT            LEENA
999  21186553C
     29269     PRAJAPATI MANTU RAMNATH         AYODHYA
999  21087238B
     29202     RAJE MAYUR BALKRISHNA          PRABHAVATI
999  21087258G
     29270     RASAL NIKHIL JAYWANT           RAJASHREE
999  21186608D
     29271     RASKAR DEEPAK DNYANESHWAR        ANJANA
999  21087285D
     29272    * SALUNKE DIPTI RAVINDRA          MAYA
999  21087371L
     29273     SAMUDRA NIKHIL VIDYADHAR         VINAYA
999  20687506B
     29201     SONI PRATIK SATYANARAYAN
999  20887983J
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO :  66
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : FERGUSSON COLLEGE, F.C. ROAD,
PUNE 411004   (957)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     24877     AAGA FURQAN KHALIL            FARIDA
999  21285001G
     25433     AALIMKAR PRAVIN DATTARAM         DAKSHATA
999  21285002E
     25162    * ADHARI RESHMA YASHWANT          MALTI
999  21285011D
     25120     AGALAVE DEVENDRA GIRISH         ROHINI
999  21285016E
     25252     AGALE AKSHAY ARVIND           SUJATA
999  21285017C
     25443    * AGARWAL EKTA SUDHIR           REKHA
999  21285019K
     24895     AGARWAL SANDEEP KISHANLAL        SAVITA
999  21285021M
     25278    * AGARWAL TRUPTI DILIP           MEENA
999  21285023H
     25441     AGASHE ROHIT YASHWANT          USHA
999  21285025D
     25101     AGRAWAL CHANDRESH SAVARMAL        MEERA
999  21285030L
     25249     AGRAWAL CHETANKUMAR DAGDULAL       SHANTABAI
999  21285031J
     25346    * AGRAWAL RUCHITA CHAMPALAL        SHAILA
999  21285036K
     24944    * AHMED HASEENA ANJUM MOHD BAQTIAR     WAHEEDA
YASMEEN     999   21285041F
     25387    * ALHAT SHEETAL BALASAHEB         NIRMALA
999  21285044L
     24892     ALI NAJMUSH SAQIB SHAKIR         JAMILA
BANO ALI     999   21285045J
     25329     ALIMKAR ROHIT RAJENDRA          RAJASHREE
999  21285046G
     25224    * ANECHA SNEHA NARENDRA          NEELAM
999  21285052M
     25172     ANGRE ONKAR KISAN            SHUBHANGI
999  21285055F
     25024     ANSARI MUSTAQUE ALAM MOHAMED ISLAM    KHARUN
999  21285059J
     25154    * ANTHONY MERCILINE ANTHONY        MARY
999  21285063G
     24950    * APHALE NIRMITEE MADHAV          SUJATA
999  21285065C
     25382     AREEKUZHIYIL JAMES THOMAS        FATIMA
999  21285066M
     25277    * ASAWALE RUPALI DNYANESHWAR        SHALAN
999  21285072F
     25318   ASNANI NITESH RAJESH    SHIKHA
999  21285073D
     25132  * BABAR KAJAL BAJARANG   SUMAN
999  21285083M
     25130  * BADHE NAYNA TUKARAM    MANGAL
999  21285088B
     24882  * BAFNA POOJA RAJESH    SANGEETA
999  21285089L
     25296   BAGWAN SADDAMHUSEN NIJAM  JANNAT
999  21285092L
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO :  67
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : FERGUSSON COLLEGE, F.C. ROAD,
PUNE 411004   (957)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     25113    * BAHETI NAMRATA NARAYAN          RANJANA
999  21285094G
     25012    * BAIT VAISHALI DILIP           DEEPALI
999  21285096C
     24875    * BALKAWADE PAYAL VILAS          SUREKHA
999  21285106D
     25100     BALMIKI ANURAG RISHPAL          SHOBHA
999  21285108L
     25208    * BAMGUDE USHA MAHIPAT           ASHA
999  21285109J
     24938     BANDAL KETAN DASHRATH          VIJAYA
999  21285111L
     25091     BANDGAR BHARAT HANMANT          SUNANDA
999  21285113G
     25388    * BHAGANE RUTUJA DILIP           SUDHA
999  21285136F
     25045     BHAGWAT ADITYA ARJUN           KALPNA
999  21285140D
     25398     BHAGWAT AMIT PRAKASH           MANGAL
999  21285141B
     25376     BHAGWAT RAVINDRA ARUN          LATA
999  21285143J
     25375     BHALERAO SAURABH DEEPAK         SANGITA
999  21285145E
     25146    * BHAMRA HARMEET KAUR           KULWINDER
999  21285146C
     24933    * BHANDARI POOJA PRAKASH          REKHA
999  21285150M
     25305     BHANDARI TEJAS PRASHANT         MANJIRI
999  21285153F
     25287     BHANDE SWAPNIL SHEKHAR          UJJWALA
999  21285154D
     25199     BHARAM NILESH JAYWANT          SUREKHA
999  21285157J
     24952    * BHAT SHRUTI               SHREYA
999  21285162E
     25300    * BHATGAONKAR MEENAKSHI VILAS       UJWALA
999  21285163C
     25299    * BHATGAONKAR NISHA VILAS         UJWALA
999  21285164M
     25115     BHATI DEVENDRA BABULAL          BHARTI
999  21285165K
     25095     BHAVE ADITYA MAKARAND          MEDHA
999  21285168D
     25449    * BHAVE PRACHI SATYAWAN          APARNA
999  21285170F
     25264   BHENDE NILESH SHRIKANT     SHRADDHA
999  21285177C
     25236   BHINGARDIVE SWAPNIL BHAUSAHEB  SHEELA
999  21285186B
     25071   BHISE AKSHATA ASHOK       SUPRIYA
999  21285188J
     25364  * BHONGALE AMRUTA RAJENDAR    VARSHA
999  21285193E
     25363   BHOSALE AKSHAY DILIP      DEEPALI
999  21285195M
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F  P U N E
PAGE NO :  68
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : FERGUSSON COLLEGE, F.C. ROAD,
PUNE 411004   (957)
     SEAT NO       N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     24955     BHOSALE KETAN VIJAY           VARSHA
999  21285198F
     25274     BHOSALE PRASHANT SHIVAJI         MINA
999  21285200M
     24906     BHOSALE SAMEER SADASHIV         SEEMA
999  21285203F
     25011     BHOSALE SUNNY BABASAHEB         JESCINTHA
999  21285206L
     24872    * BHUJBAL LATA KAILAS           SANGITA
999  21285210J
     25185     BHUJWA ANIKET VIJAY           URMILA
999  21285212E
     25253    * BHURE VANDANA SHANKAR          SHUBHANGI
999  21285213C
     24914     BHUTADA LALIT NANDKISHOR         KANCHAN
999  21285215K
     25374     BILGOJI SOURABH JITENDRA         ANURADHA
999  21285225G
     25217     BILIANGADI MAYUR SUBHASH         UJWALA
999  21285226E
     25360    * BORA PRANITA ESHWAR           RATNAMALA
999  21285240L
     25348    * BORBANDE SNEHA RAMCHANDRA        FULAWATI
999  21285242G
     24947    * BORUDE DHANASHRI VITTHAL
DRAUPADABAI        999   21285247H
     25267     BRAMHANE KALPANA NAMDEV         PUSHPA
999  21285249D
     25352    * BUGE PRATIKSHA SHIVAJI          SUNANDA
999  21285251F
     24904    * CHAKANKAR PALLAVI DATTATRAY       SUREKHA
999  21285258C
     24865    * CHALKE SONALI EKNATH           EKTA
999  21285260E
     25104    * CHALWADI ASHWINI MARIYAPPA        ANUSUYA
999  21285262M
     24900     CHANDAK SARVESH RAMESHCHANDRA      SNEHALATA
999  21285268L
     25392     CHANDRAMOHAN ANOOP            SUSHAMA
999  21285278H
     25442     CHAUDHARI PRAMOD JOGARAM         KAMLA
999  21285282F
     24963     CHAUDHARI VIKAS BHAGWAN         INDUMATI
999  21285284B
     25064     CHAUDHURI RANA PARTHA          KHURSHID
BHATHENA    999   21285285L
     24860  * CHAUHAN POONAM SURENDER PAL  MANGLA
999  21285286J
     24922   CHAUHAN RAJKAMALSINGH SUBHASH  PRABHADEVI
999  21285287G
     25440   CHAURE MEHUL SUNIL       MEGHA
999  21285289C
     25378   CHAVAN LAXMAN MANOHAR      SHANTA
999  21285296F
     25035  * CHAVAN MAMATA SAWAISING    SANGITA
999  21285297D
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO :  69
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : FERGUSSON COLLEGE, F.C. ROAD,
PUNE 411004   (957)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     25212    * CHAVAN NIKITA ASHOK           SUNITA
999  21285301F
     25102    * CHAVAN PALLAVI SATISH          JAYSHREE
999  21285304L
     24948    * CHAVAN SHWETA CHANDRAKANT        ASHA
999  21285311C
     25243     CHHABARIA HITESH REMESH         SHAKUNTALA
999  21285321L
     25409     CHHAJED AKSHAY DEVENDRA         VIJAYA
999  21285323G
     24855    * CHIKANE PURVA RAJENDRA          REKHA
999  21285325C
     25031     CHIKANE SAGAR BALIRAM          KALPANA
999  21285326M
     25118     CHINCHKAR YOGESH KRUSHNA         INDRAYANI
999  21285330K
     24953     CHINTAL VINIT PRAKASH          NIRMALA
999  21285331H
     24911     CHOBHE SIDDHANT RAVINDRA         SANGEETA
999  21285333D
     25027    * CHOPADE SNEHA KAILASH          KALPANA
999  21285335L
     24912    * CHOPDA SHRADDHA JAYKUMAR         BHARTI
999  21285336J
     25424     CHORGE SWAPNIL DASHRATH         RATNA
999  21285340G
     25401     CHORGHE AJINKYA SUDAM          MANKARNIKA
999  21285341E
     25207    * CHORGHE JYOTI SUDHAKAR          SAVITRI
999  21285342C
     25042    * CHORGHE MANISHA VILAS          HEERA
999  21285343M
     25057     CHORGHE SURAJ VILAS           HEERA
999  21285346F
     25189     CHOUDHARI OMKAR DILIP          SUSHMA
999  21285350D
     25108     CHOUDHARI VAIBHAV ARUNRAO        PRABHA
999  21285351B
     24896    * CHOUDHARI VARSHA KISHOR         BHARATI
999  21285352L
     25202     DABI RAKESH SANTOSH           KANYA
999  21285368G
     25289     DADHICH PAWAN JETHMAL          MEENAKSHI
999  21285371G
     25055    * DALVI APARNA SHIVRAM           UJWALA
999  21285380F
     25385   DAMLE SUJAY CHANDRASHEKHAR   SMITA
999  21285383L
     24881   DANGE IRFAN SHABBIR      ZAHIDA
999  21285389K
     25144  * DARWATKAR KOMAL LAXMAN    ALAKA
999  21285395D
     25211  * DARWATKAR PRIYANKA DNYANOBA  MANGAL
999  21285398J
     25326   DAUNDKAR YOGESH SURESH     JANABAI
999  21285405E
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO :  70
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : FERGUSSON COLLEGE, F.C. ROAD,
PUNE 411004  (957)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     25158     DAVE GOPAL RAJENDRA           RATAN
999  21285408K
     25147    * DEDGE SAYALI SUNIL            SULBHA
999  21285411K
     25149    * DEEPIKAKUMARI RAJANAND          PREMA
999  21285412H
     25383     DEOGAONKAR VIRAJ RAJENDRA        SONIYA
999  21285417J
     25377    * DESHLAHRA HARSHAL DILIP         SANGEETA
999  21285423C
     25301    * DESHMUKH ASHVINI BHAURAOJI        VEENA
999  21285424M
     24957    * DESHMUKH PALLAVI TANAJI         MEENA
999  21285429B
     24979    * DESHMUKH SONALI RAJENDRA         ROHINI
999  21285434J
     25371     DESHMUKH YOGESH ABASAHEB         SUNITA
999  21285435G
     25097    * DESHPANDE AMRUTA RAJENDRA        VARSHA
999  21285437C
     25358     DESHPANDE MANDAR MAHENDRA        MADHURI
999  21285439K
     24958     DHAIGUDE AVINASH BAPURAO         RATAN
999  21285451J
     25205     DHAINJE PRATIK BALASAHEB         ASHA
999  21285452G
     25312     DHALAWAT YOGESH HEMRAJ          HEMLATA
999  21285454C
     25421     DHALWANI AAKASH PITAMBER         NEELAM
999  21285455M
     25164    * DHAMNASKAR HEENA MOHAN          VASANTI
999  21285456K
     24913    * DHANGAR JYOTI LINGESH          NARSAMMA
999  21285458F
     24864     DHAWALE ANIKET VALLABH          ASHA
999  21285466G
     25408     DHAWALE GANESH DNYANESHWAR        SUJATA
999  21285467E
     25231     DHAWARE KUNAL PRAKASH          RUPALI
999  21285468C
     25425    * DHAYGUDE RASHMI VILAS          VAISHALI
999  21285471C
     25411     DHIWAR ATISH SHASHIKANT         PADMA
999  21285475F
     25354     DHIWAR SANDIP CHANDRAKANT        SHANTABAI
999  21285476D
     25193  * DHOLE PAYAL KISHOR     SUCHITA
999  21285480B
     25394  * DHORE DEEPLAI RAJARAM   SAVITA
999  21285484E
     25419  * DHORE RUPALI DHONDIBA   SANGITA
999  21285485C
     25349   DHUMAVAT DEEPESH VIJAYRAJ  MANJULA
999  21285500L
     24926   DHURI TEJAS VILAS      VANITA
999  21285501J
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F  P U N E
PAGE NO :  71
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : FERGUSSON COLLEGE, F.C. ROAD,
PUNE 411004   (957)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     25339    * DIVYA GUPTA               GARIMA
999  21285511F
     25273     DIWAKAR RAJAS SUHAS           CHITRA
999  21285512D
     24983    * DOGRE SANJANA YASHPAL          VISHNU
DEVI       999   21285520E
     24976    * DOKE SONALI PANDIT           MALAN
999  21285524H
     25060     GADAWALA FAKHRUDDIN HAKIMUDDIN     AJAB
999  21285554K
     25092     GADRE RAHUL SANJAY           SANDHYA
999  21285556F
     25184    * GAIKWAD POOJA SUDHAKAR         SUJATA
999  21285575B
     25023    * GAIKWAD RUPALI PANDURANG        RANJANA
999  21285579E
     25076     GAIKWAD VICKY VIJAY           SANGEETA
999  21285586H
     25448    * GAIKWAD YOGITA SHAHAJI         ASHA
999  21285588D
     25279    * GAJBHIYE MEGHA HARISHCHANDRA      SHASHI
999  21285589B
     25175    * GALANDE KIRTI DATTATRAY         URMILA
999  21285592B
     25355     GALANDE PRASAD SAHEBRAO         SHOBHA
999  21285593L
     25304     GANCHI JITENDRA HIMATLAL        PUSHPABEN
999  21285595G
     24945     GANDHI PANKAJKUMAR SHANTILAL      LATA
999  21285599K
     25297     GANDHI RATNESH PRAMOD          PRANITA
999  21285601E
     25306     GANGAWANE SUMIT SANJAY         SUNITA
999  21285604K
     24857    * GANGWANI HITITKA VISHNU         NISHA
999  21285605H
     25014    * GANJEKAR ASHWINI ATMARAM        ARCHANA
999  21285607D
     24923    * GARUD SHUBHADA ANIL           ASHA
999  21285614G
     25240    * GAVALI SONALI SHAMRAO          UJWALA
999  21285616C
     25302    * GAWALI BHAVANA BANSEELAL        DURGA
999  21285620M
     25229     GAWARE AKSHAY SUBHASH          AASHA
999  21285621K
     25096  * GHADGE AKSHAYA DILIP       NAINITA
999  21285624D
     25001  * GHADIGAONKAR DIPTI PANDHARINATH  VAISHALI
999  21285625B
     25429  * GHARDALE SUREKHA LAXMAN      URMILA
999  21285630J
     25204  * GHARE POONAM DNYANESHWAR     BEBIBAI
999  21285631G
     25203  * GHAYATADAKAR RUSHALI YASHWANT   MANGAL
999  21285640F
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO :  72
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : FERGUSSON COLLEGE, F.C. ROAD,
PUNE 411004   (957)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     25179     GHODVINDE MANGESH VALKU         BABIBAI
999  21285646E
     25235    * GHOLAP MAI BALASAHEB           SULOCHANA
999  21290208D
     25292     GIRI RAMESH JALINDAR           SHAMAL
999  21285660L
     25036    * GODAMBE HARSHADA YUVRAJ         MADHURI
999  21285663E
     25124    * GORE BHAGYASHREE DINANATH        SMITA
999  21285677E
     25098     GUNDA SAGAR ASHOK            SANGEETA
999  21285698H
     25186     GUNDESHA NEERAJ CHHAGANLAL        LALITA
999  21285701M
     24960    * GURAV SHILPA PARSHURAM          PUSHPA
999  21285711J
     25178     HAJARE PRAVIN DASHARATH         VANDANA
999  21285713E
     25247    * HALANDE DEEPALI BALU           MANGAL
999  21285714C
     25334     HANAMGHAR YOURAJ SANJAY         SUPRIYA
999  21285717H
     25345     HARIDAS KAUSTUBH PANDURANG        MANJIRI
999  21285721F
     24862     HARISHCHANDRE ROHAN SUNIL        RAJSHREE
999  21285722D
     25160     HAVELIWALA TALHA FARUK          HASEENA
999  21285729M
     25369     HEMRAJANI KUNAL MAHESH          RESHMA
999  21285730E
     25153     HIRAY VINIT WINSON            NEETA
999  21285731C
     25415     HIREMATH AKSHAY BASALINGAPPA       SHOBHA
999  21285732M
     25219     INGROLE SUSHANT BHARAT          VRUSHALI
999  21285744E
     25311    * INGWALE YUVRADNYEE SANJAY        MALATI
999  21285745C
     25254     JADHAV AKSHAY BHARAT           RANJANA
999  21285752F
     25059     JADHAV AMAR GUNDU            PRATIBHA
999  21285754B
     24973     JADHAV DEEPAK RAJENDRA          UJJWALA
999  21285761E
     25080    * JADHAV KALYANI SUNIL           GAURI
999  21285763M
     25404  * JADHAV MADHURI LAV    SANGITA
999  21285765H
     24968  * JADHAV SHITAL RAJENDRA  SAVITA
999  21285775E
     25325   JADHAV SIDDHESH VINOD   VARSHA
999  21285777M
     25336  * JADHAV TRUPTI MANOHAR  BHANUMATI
999  21285783F
     25201   JADHAV YOGESH ROHIDAS   SUVARNA
999  21285785B
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO :  73
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : FERGUSSON COLLEGE, F.C. ROAD,
PUNE 411004  (957)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     25171    * JAGADE DEEPALI HARIBHAU         JAYASHREE
999  21285788G
     25391     JAGDALE SAGAR DILIP           MANGAL
999  21285791G
     24918    * JAGTAP BHAGYASHREE ARUN         KUNDA
999  21285794M
     25422     JAGTAP GANESH MACHINDRA         MANGAL
999  21285797F
     25434     JAGTAP KALURAM RAOSAHEB         SHAKUNTALA
999  21285798D
     24996     JAGTAP NAGNATH SITARAM          KAMAL
999  21285800K
     25125     JAGTAP NIKHIL SOMNATH          ASHA
999  21285801H
     25290     JAIN ABHISHEK PRAKASHRAJ         VIJAYLAXMI
999  21285805L
     25320     JAIN ABHISHEK PRAVEEN          SANGITA
999  21285806J
     25025     JAIN JAYESH VIJAYLAL           ANITA
999  21285813M
     24902     JAIN SANKET SURESH            ANJANA
999  21285821B
     24980    * JAIN VANITA KAPOORCHAND         SAROJ
999  21285823J
     25233    * JALINDRE RASIKA RAJENDRA         RAJASHREE
999  20886193K
     25242    * JAMADAR SUMAIYA DASTAGIR         BIBIJAAN
999  21285831K
     25337     JAMBHALE GIRISH RAMDAS          ROHINI
999  21285834D
     25335     JAMBHULKAR SIDDARTH PRAKASH       MEENAKSHI
999  21285836L
     25150     JARE SURAJ JAGANNATH           MEERA
999  21285840J
     25018    * JAWARI ARATI NARAYAN           SUMITRA
999  21285842E
     25246     JOGAN CHANDRAMOHAN GURUDATTA       SUBHDRA
999  21285852B
     25123    * JOSHI PRACHI NANDKISHOR         ASHA
999  21285861M
     25007     JOSHI YOGESH KISAN            JAYSHREE
999  21285865D
     24939     KABRA AKASH BALAPRASAD          JAYA
999  21285868J
     25214    * KABRA DURGA DALSING           FULKOR
999  21285869G
     25347  * KACHOLE KAVITA OMPRAKASH  GURGA
999  21285873E
     25005  * KADAM ANJALI VISHNUKANT  LAXMI
999  21285878F
     24997  * KADAM KETAKI BHARGAV    ANJALI
999  21285880H
     24858  * KADAM PRAMILA LAXMAN    LATA
999  21285887E
     25142  * KADAM PRATIKSHA GANESH   UMA
999  21285888C
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F  P U N E
PAGE NO :  74
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : FERGUSSON COLLEGE, F.C. ROAD,
PUNE 411004   (957)
     SEAT NO       N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     25022    * KADAM SHRADHA KIRAN           MANDAKINI
999  21285896D
     25418     KADU NILESH NARAYAN           SULOCHANA
999  21285903L
     24893     KADU ROHAN GAJANAN            REKHA
999  21285905G
     25314    * KAG VRUSHALI SANJAY           MEENA
999  21285906E
     25405    * KAKADE ARCHANA LALASO          VIDYA
999  21285910C
     24889    * KAKADE SONALI LIMBRAJ          SUDAMATI
999  21285919G
     25032    * KALE AACHAL MAHENDRA           SUNANDA
999  21285921J
     25323    * KALE NEHA JAYSING            ALKA KALE
999  21285925M
     25328     KALE PANCHAPPA MHALAPPA
CHANGUNABAI        999   21285926K
     25436    * KALE SHWETA MOHAN            AALKA
999  21285927H
     24851     KALE TANAJI MOHAN            RAJABAI
999  21285928F
     25291     KALOKHE SURAJ VITTHAL          KANTA
999  21285932D
     25332    * KAMBALE SONALI ABASAHEB         MANGAL
999  21285936G
     24946     KAMBLE AMIT VISHWANATH          SUMAN
999  21285939M
     24859    * KAMBLE ARATI RAVINDRA          NIRMALA
999  21285941C
     25397    * KAMBLE RAGINI MOHAN           ROHINI
999  21285948L
     24990    * KAMBLE VARSHA SUNIL           SUJATA
999  21285954E
     24853     KANGDE ASHISH CHINTAMANI         URMILA
999  21285961H
     25127     KANK SAGAR YASHWANT           SUSHILA
999  21285966J
     24890     KARACHIWALA AMMAR MUSTAFA        SAKINA
999  21285973M
     24867    * KARKARE HARSHITA B            BHAWNA
999  21285983J
     25400     KARKUD BHASKAR BANDU           NIRMALA
999  21285984G
     24921     KASABE YUVRAJ NAGNATH          SHALAN
999  21285988K
     24930  * KASHID MANALI NANDU  CHHAYA
999  21285992H
     24885  * KATKAM REKHA SHIVAJI  SARSWATI
999  21286001B
     25198   KATKAR DIPAK KISAN   SHANTA
999  21286003J
     25066  * KAWADE SWATI PRAKASH  VANDANA
999  21286011K
     25437  * KEKAN RESHMA BHASKAR  NANDA
999  21286017J
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO :  75
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : FERGUSSON COLLEGE, F.C. ROAD,
PUNE 411004   (957)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     25181    * KELKAR ANKITA MANOHAR          MEENAKSHI
999  21286018G
     24874     KEMSE RAGHU SURESH            SINDHUBAI
999  21286019E
     25298     KESHARKAR AKASH ARVIND          GEETA
999  21286022E
     25221     KHAIRE DHANANJAY DNYANESHWAR       CHHAYA
999  21286025K
     25119    * KHAJINE SNEHA DILIP           RUKHMINI
999  21286027F
     24972     KHAN BABU SHAUKET            TAJ BANO
999  21286029B
     24856     KHAN IMRAN BISMILLAH           FASIYA
999  21286030F
     25145    * KHAN SIMRAN MANSOOR           RUBINA
999  21286037C
     24986     KHAN WASIM AYUB             SHABANA
999  21286039K
     25444     KHANDELWAL YOGESH OMPRAKASHJI      KAVERI
999  21286051J
     25410    * KHAPARE MONIKA GORAKH          KAMAL
999  21286052G
     25261    * KHARAT SWATI VISHNU           NIRMALA
999  21286055M
     25295    * KHASE PRIYA RAM             MANDHAKINI
999  21286057H
     25238     KHEDEKAR AMEET ANAND           ARPANA
999  21286061F
     24970     KHIVASARA HITESH RAJENDRA        NITA
999  21286069M
     25439     KHOLLAM BHUSHAN SUDHIR          SANDHYA
999  21286072M
     25322     KHOT SURAJ BALASAHEB           RAJANI
999  21286078L
     24965     KHULE ADITYA RAVINDRA          SHRADDHA
999  21286080B
     25010    * KIWADE SAPNA VILAS            ANITA
999  21286086M
     25135     KODITKAR RAJU EKNATH           BALABAI
999  21286087K
     25280     KOKATE DHIRAJ NANDKISHOR         SANGITA
999  21286090K
     24903     KOLAPKAR ABHILASH SUNIL         JYOSTNA
999  21286092F
     25173    * KONDE NAYANA DATTATRAY          CHHAYA
999  21286097G
     25109   KONDHALKAR ROHIT ASHOK    SUJATA
999  21286099C
     24935   KOTHARI PAWAN MAHESHDASJI   PREMLATA
999  21286105M
     25396   KSHIRSAGAR VIKRANT UMAKANT  LAXMI
999  21286112D
     24967  * KUDALE ARCHANA CHANDRAKANT  JAYSHRI
999  21286114L
     25116  * KUDALE PRANOTI SANJAY    SUREKHA
999  21286115J
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO :  76
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : FERGUSSON COLLEGE, F.C. ROAD,
PUNE 411004  (957)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     24852    * KUDALE UJWALA SHANKAR          RANJANA
999  21286118C
     25316    * KULKARNI PRAJAKTA PADMAKAR        PADMA
999  21286134E
     25004     KULKARNI PRASAD PRALHAD         PRACHI
999  21286136M
     25028    * KULKARNI RUTUJA VINAYAK         VIDYULLATA
999  21286139F
     24954    * KUMBARE PAYAL SHEKHAR          GAURI
999  21286145L
     24995     KUMBHAR PRATHAMESH SANJAY        SUNITA
999  21286147G
     25061     KUMBHARE NIKHIL KAMALAKAR        SANGEETA
999  21286149C
     25111    * KUMBHARKAR SAYALI GOKUL         SUVARNA
999  21286150G
     25370     KUNJIR NILESH ARUN            PRATIBHA
999  21286153M
     24937    * LADDHA KHUSHABU PREMRAJ         SHYAMLATA
999  21286157D
     25248    * LAKHOTIYA POOJA DINESH          PREMLATA
999  21286163J
     25230    * LAVANDE KRUPALI VITTHAL         MALINI
999  21286168K
     25039    * LEKAWALE VAISHALI TANAJI         SHARDA
999  21286169H
     25182    * LOHAKARE POOJA VILAS           SUREKHA
999  21286179E
     25196    * LOHIYA SHRADDHA SHIVKUMAR        CHHAYA
999  21286182E
     25139     LOKHANDE NAVIN PRAVIN          SEEMA
999  21286183C
     24910     LOKHANDWALA IKHLAS HASAN         BILQUIS
999  21286188D
     24977    * LONDHE SWATI DADU            SHOBHA
999  21286193L
     25263    * LONKAR LEENA RAJENDRA          VAISHALI
999  21286194J
     24969     MADANE VARAD VINAYAK           PRATHIBA
999  21286200G
     25372     MADAVI AJAY CHEITRAM           LAXMI
999  21286201E
     25043    * MAGDUM SARITA ANAPPA           SHANTA
999  21286204K
     25395    * MAHALE BHAGYASHRI SAINATH        NUTAN
999  21286215E
     25373  * MAHAMANE DARSHANA HANUMANT  JYOTI
999  21286216C
     25399   MAINI GAURAV KAWALJIT     INDERIJIT
999  21286220M
     25365  * MAKADIA JANKI VINOD PATEL  PRAMILA
999  21286221K
     25069   MAKHIJA HARESH SHAMLAL    KAVITA
999  21286223F
     25166   MALGHAN MAHESH VISHWANATH   DHANLAXMI
999  21286229E
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F  P U N E
PAGE NO :  77
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : FERGUSSON COLLEGE, F.C. ROAD,
PUNE 411004   (957)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     25351    * MALIK SONAM RAKESH           SEEMA
999  21286230J
     25303    * MALVE DEEPALI GANESH          SUNETRA
999  21286233C
     24863     MALVI NARESH PRABHULAL         KAMALA
999  21286234M
     25268     MANDAWE RAHUL AJINATH          VIMAL
999  21286241D
     25013    * MANDHARE ANIKET SUHAS          RAJSHREE
999  21286242B
     25223     MANDHARE PRAMOD LAXMAN         GEETA
999  21286244J
     25319     MANDHARE ROHAN CHANDRAKANT       ANURADHA
999  21286246E
     24966    * MANDLIK NIKITA CHANDRAKANT       VANDANA
999  21286249K
     25262     MANE ASEEM RAVINDRA           SANGEETA
999  21286251M
     25088     MANE PRASAD DEEPAK           HEMALATA
999  21286254F
     24934    * MANE PURVA SUDHIR            SUSHMA
999  21286256B
     24985     MANE RUSHIKESH RAJENDRA         CHHAYA
999  21286258J
     25103     MANE SATYAM NAMDEO           SUJATA
999  21286259G
     25416     MANE VISHAL SURYAKANT          REKHA
999  21286261J
     25121     MANKAR AKSHAY PRAKASH          NEHA
999  21286265M
     25216     MANKAR DINESH SANJAY          JYOTI
999  21286266K
     25152    * MARAL POOJA SAMBHAJI          SUREKHA
999  21286271F
     25380     MARATHE CHETAN DATTATRYA        SAROJINI
999  21286273B
     25283     MARATHE TEJAS VIDYADHAR         MADHURI
999  21286276G
     25040    * MATERE AKSHATA ASHOK          MANJIRI
999  21286282M
     25107     MAYANK RISHABH             MEENA
999  21286284H
     25206    * MAZIRE SHARMILA RAJENDRA        RANJANA
999  21286286D
     24940    * MEDHE SUVARNA SHESHERAO         KAVITA
999  21286290B
      25367     * MEGHA           AMITA
RAJENDRA      999    21286291L
     24891      * MEMANE HARSHADA RAMESH   SANGITA
999  21286298H
     25341      MEWATI DHANRAI ANUP     RAJMALA
999  21286301M
     25357      * MHADDALKAR JYOTI TUSHAR  ASMITA
999  21286302K
     25281      MHAMUNKAR MITESH DATTARAM  MEGHA
999  21286304F
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO :  78
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : FERGUSSON COLLEGE, F.C. ROAD,
PUNE 411004   (957)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     24991     MHATRE NISHAD KASHINATH         RAJANI
999  21286306B
     24994     MIRAJKAR IMRAN MOHAMMED MUSTAFA     RUKSANA
999  21286308J
     25020    * MISAL DEEPALI SUBHASH          MANGAL
999  21286311J
     24869     MISHRA PANKAJKUMAR RAMMILAN       SHANTIDEVI
999  21286315M
     25177    * MOHITE ASHWINI SANJAY          JAYSHREE
999  21286320H
     25190     MOHOL AKASH GOPAL            SUNITA
999  21286321F
     25128     MOKASHI MOHSIN HARUN           AFSANA
999  21286325J
     24949    * MORE ASHWINI SUKHADEO          SANGEETA
999  21286351H
     24941    * MORE NILAM PRAKASH            MANGAL
999  21286337B
     25310     MORE SANDESH SUNILBHAI          SHOBHA
999  21286342J
     25356     MORE SHAILESH DATTARAM          VIDYA
999  21286343G
     25417    * MORE SHITAL NARAYAN           SULICHANA
999  21286344E
     25390     MUDLIAR SAINATH PRAKASH         JAILAXMI
999  21286354B
     25432    * MUJUMALE SUNITA CHHABAN         SEETA
999  21286355L
     25420     MULIMANI CHANDRAKANTH BANDAPPA      MANGALA
999  21286361E
     25423     MUTHA PRANAV PAREJMAL          TARA
999  21286371B
     25447    * NAIK ASHWINI SADASHIV          MANGAL
999  21286384D
     25170    * NAIK RAJESHWARI HANUMANT         SITA
999  21286387J
     25412    * NAIKNAWARE JYOTI RAJENDRA        SADHANA
999  21286390J
     25063    * NALAWADE RESHMA SUDAM          SUNANDA
999  21286394M
     25029    * NALGE UJWALA SAHEBRAO          ASHA
999  21286398D
     25049    * NANAVARE PRIYANKA ANKUSH         BHARATI
999  21286399B
     25209    * NANDE POOJA MOHAN            MOHINI
999  21286402F
     25269  NAVALAKHA RUPESH PRADIP  SUREKHA
999  21286409C
     24999  NAVGHANE RAHUL GOPAL    ASHA
999  21286410G
     25074  NAVGIRE GANESH JAGANNATH  SUNITA
999  21286411E
     25073  NAVGIRE MARUTI SHANKAR   SHALAN
999  21286412C
     25321  NIDHALKAR GANESH MARUTI  MANISHA
999  21286416F
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO :  79
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : FERGUSSON COLLEGE, F.C. ROAD,
PUNE 411004   (957)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     25067    * NIGADE PRACHI VIKAS           BHARATI
999  21286417D
     25215     NIKALJE ANIKET SHRAVAN          ASHA
999  21286418B
     25338     NIKAM VISHAL ANANDRAO          SULBHA
999  21286423J
     24915     NINDHANE LALIT GIRISH          SAHARA
999  21286427M
     25366    * NITSURE SWAPNALI HEMACHANDRA       PRATIBHA
999  21286429H
     25192    * OJHA KAJAL CHINTAMANI          MADHURI
999  21286434D
     25000    * OSWAL KAJOL ARVIND            SADHANA
999  21286441G
     25078    * OSWAL MONICA GULABCHAND         SANTOSH
999  21286445K
     25282    * OSWAL NIKISHA RAJU            RANJANA
999  21286447F
     24971     OSWAL RACHIT RAJENDRA          RAJANI
999  21286449B
     25194    * OSWAL REENA CHAMPAK           SANGITA
999  21286450F
     25157    * OTARI PRIYANKA DATTATRAY         SANDHYA
999  21286453L
     25056     PADALE SANDEEP RAVSAHEB         BINNABAI
999  21286463H
     25151     PADHYE ISHAN MILIND           SHILPA
999  21286465D
     24951    * PADWAL REKHA RAMESH           SUBHADRA
999  21286467L
     25428     PAGARE CHETAN PRAKASH          MANGAL
999  21286468J
     25161     PAIGUDE ABHISHEK SUNIL          VIJAYA
999  21286470L
     25191    * PALODAWALA TASNEEM KAYAM ALI       NAFISA
999  21286475M
     25342     PANCHMUKH GAURAV SHANTARAM        PUSHPA
999  21286478F
     25258    * PANDHRE REKHA CHANDRAKANT        USHA
999  21286484L
     25167     PANDIT GAURAV NAGESH           USHA
999  21286486G
     24974    * PANDIT POONAM KAMESHWAR         KALAVATI
999  21286488C
     25009    * PANSE SHWETA VIJAY            VINAYA
999  21286494H
     24962   PARAGE TANAJI RAJARAM    SUSHILA
999  21286497B
     24884  * PARDESHI JAYASHREE YOGESH  LAXMIBAI
999  21286502B
     25406  * PARDESHI PRIYANKA MANISH  REKHA
999  21286509K
     25308  * PARDESHI SNEHA SURESH    RANJANA
999  21286511M
     25414   PARDESHI TUSHAR RAVINDRA   MRUDULA
999  21286512K
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F  P U N E
PAGE NO :  80
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : FERGUSSON COLLEGE, F.C. ROAD,
PUNE 411004   (957)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     25309    * PARIHAR PISTA RAMESH          FULI
999  21286515D
     24928     PARMAR BHARAT SHESHMAL         JAMUNA
999  21286520L
     25244    * PARMAR POOJA VINODKUMAR         USHA
999  21286525M
     25065     PATEL ARUN JAWAHAR LAL         PANCHVATI
DEVI      999   21286536G
     25077     PATEL YOGESH SUBHASH          ANITA
999  21286541C
     25239    * PATHAK TANVI DHANANJAY         DHANASHREE
999  21286542M
     24943     PATIL JAI MAHESH            SHARMILA
999  21286546D
     25276     PATIL MAHESH DNYANESHWAR        MAHANANDA
999  21286547B
     25350     PATIL NIKHIL BALIRAM          CHANDA
999  21286548L
     25133    * PATIL PRERANA PURUSHOTTAM        VAISHALI
999  21286553G
     25086     PATIL PRUTHVIRAJ BAJIRAO        SHASHIKALA
999  21286555C
     25089     PATIL SACHIN ANIL            USHA
999  21286556M
     24870     PATKAR AMIT ULHAS            APARNA
999  21286560K
     25255     PATOLE GAURAV CHANDRAKANT        CHITRA
999  21286561H
     24998    * PAWAR DEEPA NARAYAN           SHAKUNTALA
999  21286571E
     25019     PAWAR PAWAN HANUMANT          ANITA
999  21286576F
     25266    * PAWAR POURNIMA MANOJ          MANISHA
999  21286577D
     25288     PAWAR ROSHAN RAMDAS           NANDA
999  21286585E
     24905    * PAWAR SONALI NARAYAN          SHAKUNTALA
999  21286586C
     25087     PAWAR YASHODHAN MOHAN          SHARDA
999  21286591K
     25222    * PAWASKAR PRIYANKA SADASHIV       PALLVI
999  21286592H
     24887     PAWDE DNYANESHWAR GOVINDRAO       DAGADUBAI
999  21286593F
     25021     PAYGUDE AKSHAY DIGMBAR         VANDANA
999  21286594D
     24886  * PAYGUDE SAVITA RAMCHANDRA    GODABAI
999  21286595B
     25075   PHARTALE UDAY BINDU
CHANDRAKALA     999  21286604E
     25426   PILLAY JAYESH JEEVAN       SHARMILA
999  21286616J
     24927  * PINCHA ANKITA BHAGCHAND     SUREKHA
999  21286618E
     25003  * PINGALE BHAGYASHREE BABASAHEB  MEERA
999  21286619C
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO :  81
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : FERGUSSON COLLEGE, F.C. ROAD,
PUNE 411004   (957)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     24899     PINGORE ANUP RAMESH           SUREKHA
999  21286620G
     25324     PISE KESHAV CHANDRAKANT         VAISHALI
999  21286624K
     25016    * POLEKAR ASHWINI BALU           SAVITA
999  21286630D
     25037     POTDAR AMOL UMESH            SHASHIKALA
999  21286635E
     25126    * POTE SMRUTI MADHAV            VAISHALI
999  21286638K
     25138    * PULI ASHWINI ANIL            SHAKUNTALA
999  21286650J
     24929     PUNTAMBEKAR GAURAV VIDYADHAR       SMITA
999  21286651G
     24931     PUROHIT KAUSTUBH NARSINHA        UMA
999  21286653C
     25159     RAJGURU KIRAN MANIK           LATA
999  21286663L
     25140     RAJIWADE SUMESH BHIM           SARITA
999  21286666E
     25284     RAJPUT GURDEEP HARPAL          NIRENDAR
999  21286668M
     25435     RAJPUT SAGAR KISHOR           SEEMA
999  21286670C
     25307     RAMTEKE RAJ GOVERDHAN          RAJKUMARI
999  21286676B
     24956     RAMTEKE SUHAS UMESH           SHOBHA
999  21286677L
     25070    * RANDHIR SANDHYA MURALIDHAR        JAMUNA
999  21286682G
     24961     RANDIVE HIMANSHU NITIN          MEGHNA
999  21286683E
     25156    * RAO DEVYANI DILIP            ANURADHA
999  21286688F
     25008     RASAL YOGESH NANDKUMAR          SANGEETA
999  21286692D
     24984     RASKAR PAWAN DASHRATH          RADHIKA
999  21286694L
     25081     RATHI PIYUSH GOVIND           JAYA
999  21286695J
     25083    * RATHOD SNEHAL MOHAN           SARITA
999  21286703C
     25079     RAUT DHARMENDRA LAXMAN          SITABAI
999  21286707F
     25389    * RAUT NIKITA KISHOR            JYOTI
999  21286710F
     25403   RAUT SAGAR DATTATRAY   SHARADA
999  21286714J
     25210  * RAUT SHRADDHA BHARAT   SANGEETA
999  21286716E
     25099  * RAWAL SANDHYA PANNALAL  SUKHWATI
999  21286719K
     24883   RELEKAR ADITYA MOHAN   ANURADHA
999  21286723H
     25062  * RENUSE AMRUTA KALURAM  SUNITA
999  21286724F
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO :  82
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : FERGUSSON COLLEGE, F.C. ROAD,
PUNE 411004   (957)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     25226     REWACHANDANI PRAKASH BHIM        SWATI
999  21286725D
     25136     ROBERTS JEREMY JOHANN VINCENT      HYACINTH
999  21286726B
     25438    * SABLE DEEPALI LALA            NIRMALA
999  21286729G
     25197     SAINI RAKESHKUMAR BABULAL
PARMESHVARI        999  21286737H
     25068     SAIYAD ZUBER MOHAMMADHANIF        MEHARU
999  21286739D
     24861    * SAKA POOJA RAJU             LAXMI
999  21286740H
     25343     SAKHARE JAGADISH PARSHURAM        PARVATI
999  21286744L
     25265     SAKNOR VENKATESH DNYANESHWAR       SHANTABAI
999  21286747E
     25353     SALEKAR PRATIK SATISH          ANITA
999  21286753K
     24982     SALELLU VENKATESH SUNIL         MANGALA
999  21286755F
     25038     SALI SANKET ANIL             SUJATA
999  21286756D
     25361    * SALUNKE CHANDNI VILAS          SADHANA
999  21286759J
     25294     SALUNKE KRUSHIKESH RAMCHANDRA      PUSHPA
999  21286760B
     25251     SALVE LALIT SURESH            YASHODA
999  21286764E
     25183    * SALVE SANJAYKUMAR VILAS         TARA
999  21286767K
     24854    * SALVE SONAL CHHAGAN           KOUSHLYA
999  21286768H
     24888     SALVI VIKRAM KUMAR            JIVITA
999  21286771H
     25017     SANAS PANKAJ JAGANNATH          RANJANA
999  21286779C
     25275    * SANGAMNERKAR MANISHA SURESH       PRAMILA
999  21286784K
     25330     SANGHVI CHETAN PUKHRAJ          MEENA
999  21286786F
     25333     SANGLE VIVEK PAPPU            MANDAKINI
999  21286787D
     25117    * SANT SAILI MAHESH            SHAILA
999  21286791B
     25053     SAPKAR RUSHIKESH PANDIT         SUMAN
999  21286795E
     24919   SASWADE AKASH DILIP    RATNA
999  21286808L
     24880   SATHE VISHWANATH MANOHAR  RANI
999  21286814E
     25195  * SATPAL SHITAL KASHINATH  BALIKA
999  21286815C
     25072  * SAWANT KAJAL DATTU    MANGAL
999  21286821H
     25241  * SAYED SHAHEEN UMAR    FATIMA
999  21286828E
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F  P U N E
PAGE NO :  83
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : FERGUSSON COLLEGE, F.C. ROAD,
PUNE 411004   (957)
     SEAT NO       N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     24920     SAYED SHAZIB ALI NASIR ALI
SAIQUANNISA        999   21286829C
     25344     SAYYAD ALIM NASARUDDIN          RASHIDA
999  21286830G
     24909     SAYYAD SHAHRUKH KADAR          YASMIN
999  21286833M
     24871    * SAYYED SABA AYYUB            FARZANA
999  21286838B
     24879     SAYYED SHAHBAZ AYYUB           FARZANA
999  21286840D
     24878     SAYYED TAUSIF MOHHAMAD          SAYARA
999  21286841B
     25002    * SHAH KRUTIKA PANKAJ           VANDANA
999  21286849H
     24978     SHAH UTKARSHA BHARAT           PALLAVI
999  21286854D
     25220    * SHAIKH AFSANA GULFAM           RASHIDA
999  21286863C
     24873     SHAIKH AJAZ RAFIQUE           MUMTAZ
999  21286866H
     25259    * SHAIKH ALIYA ABDUL MANNAN        TABASSUM
999  21286868D
     25260    * SHAIKH ARSHIYA ABDUL MANNAN       TABASSUM
999  21286869B
     25058     SHAIKH GAIBUSAB ISMAIL          NAJAMA
999  21286876E
     25048    * SHAIKH HEENA NASIR            HASINA
999  21286879K
     24868    * SHAIKH JEBA RAJJAK            JABIN
999  21286881M
     25033     SHAIKH MANSOOR SALIM           RUKSANA
999  21286885D
     25137    * SHAIKH RUHINA IQBAL AHMED        RESHMA
999  21286891J
     25218     SHAIKH SAJID SHABBIR           NASEEM
999  21286895M
     25393     SHAIKH SHAHNAWAZ JABBAR         ZARINA
999  21286900M
     24916     SHAIKH SHANAWAZ SIRAJ          KHAIRUN
999  21286902H
     25245    * SHAIKH TARANNUM ASIF           JAMILA
999  21286908G
     24981     SHAMSHIR ALAM              NAZMA
KHATOON      999   21286913C
     24924     SHARMA ANKUSH BANSIELAL         CHAYA
999  21286916H
     25362  * SHARMA KAJAL RAMESH   MADHU
999  21286919B
     24901   SHARMA LAVLEEN LALIT   SAROJ
999  21286920F
     24897   SHEDGE SANTOSH HARIBHAU  ASHA
999  21286927C
     25090  * SHEJWAL ASHWINI NAMDEV  MANGAL
999  21286929K
     25148  * SHEJWAL CHHAYA NAMDEV  MANGAL
999  21286930C
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO :  84
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : FERGUSSON COLLEGE, F.C. ROAD,
PUNE 411004   (957)
     SEAT NO       N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     25168     SHELAR SANTOSH ANANTA           SUNANDA
999  21286933H
     25257     SHELKE CHETAN BHAUSAHEB
CHANDRAKALA        999   21286934F
     25213    * SHELKE SEEMA SUBHASH           RUKMINI
999  21286936B
     25317     SHENDAGE PRASHANT BALKRISHNA       SUREKHA
999  21286937L
     25250     SHENDE ROHAN SANJAY            JYOTI
999  21286938J
     24975    * SHETTY POONAM BANDAPPASAJAN        KALA
999  21286942G
     24989     SHILIMKAR CHETAN BALASAHEB        SUNITA
999  21286948F
     25331    * SHILWANT PRIYANKA SHARNAPPA        SUVARNA
999  21286951F
     25450     SHINDE AKASH PANDURANG          JAYASHRI
999  21286954L
     24932     SHINDE RAVIRAJ AVINASH          SANGITA
999  21286970B
     25234    * SHINDE SWAPNALI SHIVAJI          SUJATA
999  21286975C
     25131     SHINGATE SOURABH VASANT          SHAILA
999  21286980K
     25134     SHITOLE VINAYAK RAGHUNATH         SHANTABAI
999  21286991E
     24988     SHIVADE MANDAR RAMCHANDRA         ASHWINI
999  21286992C
     25112    * SHIVARKAR PRIYANKA DILIP         SHAILA
999  21286993M
     25093     SHIWAKOTI ARJUN              UMA
999  21286996F
     25180    * SIDDIQUI ASMA GYASUDIN          ROKAYA
999  21287001H
     25256     SINGH DEEPAK CHANDRAPATI         MAMTA
999  21287003D
     24936     SINGH MANOJKUMAR JAGNARAYAN        BANSUDEVI
999  21287006J
     24959     SINGH SHASHWAT RAJ            INDU IRA
999  21287012C
     24894    * SOLANKI RICHITA PRAKASH          NAINA
999  21287020D
     24898    * SOLANKI YASHIKA SANJAY          PURNIMA
999  21287024G
     25402     SOMAN YOGESH KEDAR            KIRTI
999  21287027M
     24987   SONAR NILESH ARUN     ANITA
999  21287032H
     25106   SONAVANE VISHAL VILAS   VIMAL
999  21287033F
     25445   SONAWANE SHALOM ABRAHAM  SARAH
999  21287035B
     25050  * SUDGE KARISHMA JAIWANT  LAXMI
999  21287044M
     25044   SURGUDE MAHESH BABAN   ALKA
999  21287047F
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO :  85
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : FERGUSSON COLLEGE, F.C. ROAD,
PUNE 411004   (957)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     24925     SURYAVANSHI OM PRAKASH GANGA RAM     JANKI
999  21287052B
     25051     SURYAWANSHI NITIN SURESH         SHOBA
999  21287054J
     25084     SURYWANSHI SAGAR SUNIL          SHILA
999  21287056E
     24964     TALELE DHIRAJ SANJAY           UJWALA
999  21287065D
     25407    * TALREJA MONICA RAMESH          BHARTI
999  21287066B
     25232    * TAMBEKAR VIDYA HIRAMAN          SAVITA
999  21287070L
     25340     TAMKAR JAYDEEP SHIVAJI          ALKA
999  21287076K
     25046    * TANAWADE ASHWINI DEEPAK         SANDHYA
999  21287077H
     25122    * TANKSAL ERAM ABID            SAHIRA
999  21287078F
     25085     TANPURE MAHESH MARUTI          MANGAL
999  21287079D
     25200     TAPASE AKSHAY NAGSEN           BHARATI
999  21287081F
     25082    * TARANGE SUGANDHA VISHNU         LATA
999  21287083B
     24942     TARTE GAURAV RAJEEV           BHARATI
999  21287085J
     25228    * TARU RUPALI DHNYANESHWAR         NIRMALA
999  21287087E
     25165    * TATI NANDA SHRINIWAS           DATTUBAI
999  21287091C
     25094    * TAUR NILAM ATMARAM            ASHA
999  21287092M
     25285    * TAWDE NETRA SURESH            NIRMALA
999  21287096D
     25015     TEKRIWAL AKARSH             SANGEETA
999  21287099J
     25187    * TELORE JACKLINE LUIES          REBECCA
999  21287100F
     25047     TELORE WILSON LUIES           CHAAYA
999  21287101D
     25270    * THAKAR KAVERI SUDHIR           SAVITA
999  21287104J
     24866     THAKUR RAKESH CHANDRAPAL         INDU
999  21287111M
     25315     THAWANI KISHAN ASHOK           KANCHAN
999  21287116B
     25386   THITE ABHISHEK MARUTI     JYOTI
999  21287117L
     25030   THOMBRE MANDAR MARUTI     MANGLE
999  21287123E
     25327   THORAT ABHIMANYU AMOL     KALPANA
999  21287125M
     25359  * THORAT JAYASHREE KASHINATH  TARABAI
999  21287128F
     25041  * THUBE KALYANI PRAKASH    SUREKHA
999  21287130H
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F  P U N E
PAGE NO :  86
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : FERGUSSON COLLEGE, F.C. ROAD,
PUNE 411004   (957)
     SEAT NO       N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     25174    * TINGARE ARCHANA DADARAO         SHANTA
999  21287135J
     25427     TODKAR SHAILESH ANIL           ARUNA
999  21287141C
     24876     TOTALA SHYAM RAMESHWAR          PREMA
999  21287146D
     25026     TRIPATHI DIVYESH AMBIKADUTT       SUNANDA
999  21287148L
     25381    * TUMMA ARATI DEVIDAS           KRISHNA
999  21287154E
     24917    * UBALE NISHA SHARAD            RANJANA
999  21287158H
     25169    * UBHE ASHWINI AVINASH           JAYASHRI
999  21287160K
     24908    * UDAGE PRATIMA SUNIL           GUNA
999  21287161H
     24992     UDAMALE MAYUR BHAUSAHEB         NIRMALA
999  21287162F
     25286    * UDANSHIVE ASHWINI RAJU          SHAKUNTALA
999  21287163D
     25129     UTTEKAR ANIKET SHIVAJI          KALPANA
999  21287174K
     24993     VAHADANE AKSHAY PRASHANT         MANISHA
999  21287178B
     25237    * VALASE NIKHITA VASANT          SANGEETA
999  21287184G
     25271    * VALLAKATTI SONAM SHANKAR         PADMA
999  21287186C
     25368     VARPE ROHIT RAJENDRA           KALPNA
999  21287189H
     25176     VARYANI KARAN SUNDER           KAVITA
999  21287191K
     25141    * VASITA KOMAL MUKESH           NIRMALA
999  21287193F
     25155    * VASITA PRIYANKA KISAN          RUKMANI
999  21287194D
     25143     VEMURI HARIKRISHNA -
SUBBARATNAMMA       999   21287198G
     25163    * VIBHUTE TEJASWINI DATTATRAYA       NIRMALA
999  21287202J
     25034     VISPUTE SUSANKET NANASAHEB        ANJALI
999  21287205C
     25446    * WADEKAR POOJA MADHAV           MEGHA
999  21287211H
     25110     WADGAONKAR VIKAS PRAKASH         KIRAN
999  21287213D
     25105  * WADHER JASMITA     DHANLAXMI
999  21287214B
     24907  * WADKAR KAJAL KANTARAM  SINDHU
999  21287215L
     25313  * WAGH DEEPTI RAMESH   SARITA
999  21287220G
     25293  * WAGH PRADNYA BHASKAR  ANITA
999  21287223M
     25052   WAGH SUBHASH SHRIHARI  PUSHPA
999  21287225H
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y   O F   P U N E
PAGE NO :  87
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : FERGUSSON COLLEGE, F.C. ROAD,
PUNE 411004   (957)
     SEAT NO      N A M E               MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     25384    * WAGHMARE NAMITA AVINASH          APARNA
999  21287234G
     25379     WAGHMARE TUSHAR HARISH          MEENA
999  21287237M
     25006    * WAKHARE VAISHALI KAILAS          LATA
999  21287244D
     25430     WALEKAR VIPUL SANJAY           VASANTI
999  21287245B
     25054     WALUNJKAR AJINKYA MADHUKAR        MANGAL
999  21287249E
     25114     WANI DEEPAK ASHOK             BHARTI
999  21287250J
     25227    * YADAV POONAM KISANRAO           MANGAL
999  21287257F
     25431     YADAV SWAJIT RAJENDRA           REBECCA
999  21287260F
     25225    * YANPURE PRIYANKA VIJAY          BHARTI
999  21287264J
     25413    * YELLURE RANI MAHADEV           SUMAN
999  21287266E
     25188     ZADE ANIRUDHA SURESH           SHOBHA
999  21287270C
     25272     ZADKE PRATIK HARISHCHANDRA        SAWTRI
999  21287271M
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO :  88
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : FERGUSSON COLLEGE, F.C. ROAD,
PUNE 411004   (957)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     26996     ACHARYA INDRANIL UPENDRA         HEMALATA
999  21185005F
     26997     ACHARYA PRANITA PRASHANT         REKHA
999  20985021D
     26998     ADSULE NITISH VILAS           SUNITA
VILAS ADSULE   999   20902955C
     26999    * ADVANI KARISHMA VIKRAM          HEENA
999  21185012J
     27000     AGARWAL ABHISHEK ANUP          MANJU
999  21016775M
     27001    * AGNIHOTRI ANUJA VILAS          NILIMA
999  21289650E
     27002    * AGRAWAL CHARMI KAMLESHBHAI        ANITA
999  21185022F
     27003    * AGRAWAL DEEPIKA SANJAY          NAMRATA
999  21185023D
     26962     AGRAWAL GHANSHYAM GOPALDAS        SHOBHA
999  21185025L
     26963    * AGRAWAL PALAK RAJENDRA          KALPANA
999  21185026J
     27004     AGRAWAL RAUNAK SANJAY          LATA
999  21290045F
     27005     AGRAWAL SANIDHYA ARUN          SUNITA
999  21290067G
     27006     AGRAWAL SUMIT KUMAR ARUN KUMAR      USHA
999  21019179B
     27007     AGRAWAL YANKIT RAJENDRA         SANGITA
999  21289786B
     27008     AHERKAR SOURABH VILAS          NILIMA
999  20885050D
     27009     AHIR DEEPESH TILAK            DEEPA
999  20885051B
     27010     AHUJA ANKUSH RAJESH           SONAL
999  21185029C
     26964     ALKUNTE SANTOSH RAMA           LAXMI
999  20785067E
     27011    * ALKUNTE SUNITA TIMANNA          YAMUNA
999  21290050B
     27012    * ALMALE POOJA VISHWANATH         MANAGAL
999  21289846K
     27013    * ANGRE RASIKA SUBHASH           SUVIDHA
999  21289816H
     27014     ASHER SHAISHAV SANJAY          NEHA
999  21185058G
     27015    * ASPAT AMRUTA ANIL            VAISHALI
999  20985130K
     26674  * AVHAD ASHWINI BABASAHEB  SHOBHA
999  21289666M
     27016  * AWASARE SHRADDHA UDAY   JYOTI
999  21289785D
     27017  * AWATE POOJA JEEVAN    ASHA
999  21008667L
     27018  * BABAR PRAGATI NAMADEV   ARUNA
999  21085115F
     27019   BACHAL SHRIRANG PRAKASH  SHOBHA
999  20985157M
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO :  89
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : FERGUSSON COLLEGE, F.C. ROAD,
PUNE 411004   (957)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     27020     BADHAI VILAS NARAYAN           ZANAKBAI
999  20585112G
     26675     BAGALE SWAPNIL MAHALING         UMA
999  21026483H
     27021     BAGALI CHANDRASHEKHAR MUKESH       NAGAMMA
999  21289777C
     26676     BAGVE SURESH SHIVARAM          SULOCHANA
999  20985172E
     27022    * BAIG HEENA ARIF             SHAHEEN
999  21185089G
     26677    * BAIKAR RUPALI VASANT           SUBHADRA
999  21289991M
     27023    * BAJAJ PRADNYA RADHESHYAM         ANURADHA
999  21085153J
     26678    * BALKAWADE PALLAVI CHANDRASHEKHAR     BHARATI
999  21189269G
     27024     BANA SANDEEP BALAJI           KASTURA
999  21008872K
     27025     BANKAR GANESH SUBHASH          MEENA
999  20817761C
     26965    * BANKAR RUPALI BALU            MANGALA
999  20758594G
     27026     BANSAL ASHISH NARENDRA          RAJKUMARI
999  21290041C
     27027     BANSODE KETAN NITIN           ARUNA
999  20985212H
     26679     BAPTE SHRIPAD DILIP           JYOTI
999  20815598J
     27028     BARSHILE PRANIT RAJENDRA         SHARADA
999  21085191M
     27029     BASUTKAR MAHESH AMBADAS         NARMADABAI
AMBADAS B  999   21185119B
     27030     BELHEKAR ISHWAR PANDURANG        SARASWATI
999  21185128M
     27031    * BENDRE POOJA SANJAY           ASHWINI
999  21289931H
     26680     BHADALE NIKHIL SURESH
999  20985244F
     27032     BHAGAT HIMANSHU AMUL           SAVITA
999  21085220J
     26681    * BHAGWAT MONIKA BHAGWAN          SUNANDA
999  21289807J
     27033    * BHAGWAT SHRADDHA ABHIMANYU        ASHWINI
999  21289730G
     27034    * BHALERAO ASHWINI BABASAHEB        NIRMALA
999  21090414D
     26682   BHALERAO KUNAL ANAND       RAJSHREE
999  21010261G
     27035   BHALGAT MAHAVEER SUBHASH     SUVARNA
999  21289871L
     27036   BHAMBURE GURUDAS PRADEEP     MANGLA
999  21185147H
     26683  * BHANDARI RAJESHRI RAMESH
CHANDRAKALA      999  21085243H
     27037   BHANDARI SHAILESH SANJAYKUMAR  JAYASHREE
999  21185151F
 DATE : 12/03/12            U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO :  90
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR    B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
         CENTRE  : FERGUSSON COLLEGE, F.C. ROAD,
PUNE 411004   (957)
      SEAT NO      N A M E               MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
      26966     BHANSALI GOURAV KAMAL           SUNITA
999  20985283G
      27038    * BHARAM ARCHANA ANKUSH           SAVITRA
999  21185158C
      27039     BHARATIYA GAURAV SUBHASH         NALINI
999  21185160E
      26684     BHAREKAR SAMEER RAMCHANDRA        BABY
999  21085247L
      26685     BHARUKA DEEPAK RAMESHKUMAR        MEENA
999  21085250L
      27040     BHATIA ANKIT SINGH            KULVINDER
SINGH BHAT   999   21185165F
      26686     BHATKUTE ABHISHEK CHANDRAKANT       SHOBHA
999  21085256K
      27041     BHATTAD PRASAD KAILAS           SUSHMA
999  21289776E
      26687    * BHAVE DIPTI VINAY             RAGINI
999  21290027H
      27042     BHAYANI SAIFAHMED FAIZAHMED        NERGIS
999  21185168L
      26688    * BHAYGUDE VARSHA SHIVAJI
999  20885297C
      27043    * BHIDE MAYURI PRASHANT           VANDANA
999  21085268C
      26689    * BHILARE DIPALI RAOSAHEB          SUBHADRA
999  20718062J
      27044    * BHILARE PALLAVI SOMNATH          RANJANA
999  20785299F
      26690     BHILARE YOGESH VIJAY           PUSHPA
999  21085272M
      27045     BHISE VIJAY MANIK             KAMAL
999  20885313J
      27046     BHOJAK PRAFFUL RAJESH           MAYA
BHOJAK        999   21185176M
      26691     BHOKARE DEVENDRA SURYAKANT        SAVITA
999  20985322M
      26692     BHOKARE MAYUR RAJENDRA          SADHANA
999  20985323K
      26693    * BHOREKAR SUNITA DATTATRAY
999  21290136C
      27047     BHOSALE CHINTAMANI ASHOK         GIRIJA
999  20985340K
      27048    * BHOSALE MONIKA VINAYAK          SHOBHA
999  21085291H
      26694     BHOSALE SAGAR SAYAJI           SHALAN
999  21085294B
     27049  * BHOSALE SHEETAL BHARAT   KUSUM
999  21085297G
     26695  * BHUJBAL UJJWALA NAMDEO   ALKA
999  21289761G
     27050  * BHUTADA HARSHADA SHAM   VIJAYA
999  21185203B
     27051   BHUTADA NIKHIL RAJESH    CHHAYA
999  21290062F
     27052   BHUTRA HARISH JUGALKISHOR  BHARTI
999  21290097J
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO :  91
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : FERGUSSON COLLEGE, F.C. ROAD,
PUNE 411004   (957)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     27053    * BIRAJDAR PRIYANKA RAMESH         AMBIKA
999  21185209M
     27054     BIRHAMANE GANESH LAXMAN         PARUBAI
999  21090448J
     26696     BISHNOI SOURABH OM PARKASH        KALAWATI
999  21185210E
     27055     BORA AMRUT RAJENDRA           MEENA
999  20900859J
     26697    * BORADE PAYAL PRUTHVIRAJ         POOJA
BORADE       999   21185220B
     27056     BORHADE ATUL PRAKASH           SHARADA
999  21185226M
     26967     BOTRE AMOL ASHOK             ANJALI
999  20685359K
     26968    * BRAHME HARSHAL VINAYAK          KIRTI
999  20429525E
     27057    * BUTKE MEGHA MAROTRAO           MANGALA
999  21290072C
     27058     CHANANIYA HIMANSHU SATISHKUMAR      MEENA
999  21185237G
     27059     CHANDAK NILESH GOKULDAS         SULOCHANA
999  21185238E
     26698    * CHANDERE MANDA BALASHAHEB        MUKTA
999  20327655J
     27060     CHANDWANI AJAY SURESH          KOMAL
999  21290088K
     26699    * CHAPTE SANGEETA DEVRAM          PARVATI
999  21290202E
     27061     CHATUR KALIDAS JAYADRATH         LAXMI
999  20991118C
     26700    * CHAUDHARI DEEPALI MAHADEV        SUNITA
999  21085370M
     27062     CHAVAN AKSHAY UJJWAL           REKHA
999  21187226B
     26701    * CHAVAN ASHWINI CHANDU          RAJANI
999  21085381G
     26702     CHAVAN KARAN GAUTAM           MINAKSHI
999  20885459C
     26703    * CHAVAN SANDHYA RAJU           KAVITA
999  21185264D
     27063    * CHAVAN SHRADDHA JEMA           SUNITA
999  21085399K
     26704     CHAVAN SUMIT CHANDRAKANT         ASHA
999  21085402C
     27064    * CHAVHAN RASHMI GORDHANBHAI        MADHU
999  21008689M
     27065   CHHANGANI RAHUL RAJKUMAR   ANJU
999  21290099E
     27066  * CHILLAL CHAITRALI SHANKAR  SUNITA
999  20700083C
     27067   CHILLAL KIRAN RAJENDRA    RAJANI
999  20418427E
     26705   CHILLAL MAHESH RAJU     JAYSHREE
999  21085415E
     26706   CHINCHKAR NILESH SAIDAS   BABY
999  20985499F
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO :  92
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : FERGUSSON COLLEGE, F.C. ROAD,
PUNE 411004   (957)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     27068    * CHORGE PRANALI ANANT           RANJANA
999  21290068E
     27069    * CHOUDHARI POOJA KISAN          ALKA
999  21289665C
     27070     CHOUDHARI SWAPNESH DATTATRAY       SUVERNA
999  21185290C
     27071    * CHOUDHARI TANZILA IQBAL         ARSHIYA
999  20985518F
     27072     CHOUDHARY OMPRAKASH BHURARAM       GAURI
999  21185294F
     27073    * CHOUDHARY PRIYANKA KHIVRAJ        DHALIDEVI
999  21289850H
     27074     CHUGH ROHIT BIHARI            POOJA
999  20903077B
     26969     DABHOLKAR NITIN SURESH          SUREKHA
999  20785519G
     27075     DABI PRASAD PRAMOD            DHANVATI
999  20785521J
     26707    * DADALI GAURI SHANKAR           NILAM
999  21185311K
     27076    * DAHIBHATE PORNIMA PRAKASH        SUNANDA
999  21289977F
     27077    * DAHIWAL NIKITA NITIN           VAISHALI
999  21085468F
     26708     DALVI NITIN NANDKISHOR          MANDA
999  20985604B
     27078    * DALVI SHRADDHA DATTATRAYA        TRUPTI
999  21289995D
     27079    * DARJI JAGRUTI ARVINDKUMAR        ILA
999  21085494E
     26709     DARODE JAYANT BALKRISHNA         SHARDA
999  20785556M
     27080     DARWATKAR ABHISHEK PRAKASH        JAYASHREE
999  21185331D
     26710    * DARWATKAR SWATI BHARAT          LATA
999  21085499F
     26711    * DARWATKAR SWATI KRISHNA         SUREKHA
999  21085500C
     27081    * DASADE PRAJAKTA CHANDRAKANT       SUNITA
999  21289662J
     26712     DASS JOHN ANTHONY            RANUBAI
999  21085506B
     27082     DAWARI UDDHAV DNYANESHWAR        SUMAN
999  20685534G
     27083     DAYME PRATHAMESH ARVIND         MEENA
999  21185341M
     27084   DEOGIRIKAR PRATIK RAJENDRA  YOJANA
999  21008533K
     27085  * DEOKAR ANURADHA SHIVAJI   SUREKHA
999  20910731G
     26970   DEOKAR NIKHIL RAJENDRA    ASHWINI
999  20685550J
     27086   DESAI VIRAJ JAYAVANT     JAYASHREE
999  20885624C
     27087  * DESHMUKH CHAITRALI SUBHASH  ASHA
999  21085535F
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO :  93
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : FERGUSSON COLLEGE, F.C. ROAD,
PUNE 411004   (957)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     27088    * DESHMUKH RUCHIRA PANDHARINATH      RAJANI
999  21289827C
     27089     DESHMUKH VIKRAM VYANKATRAO        VANITA
999  21290081B
     26713     DESHPANDE PUSHKAR PURUSHOTTAM      PRADNYA
999  20140369C
     26714     DESHPANDE SAMEER SUBHASH         MEENA
999  20585549M
     27090     DEUSKAR MIHIR SHIRISH          ROHINI
999  21185362D
     27091    * DEVALATKAR ASHWINI APPAJI        SUNITA
999  21185365J
     27092    * DEVALE TANMAYEE DHANANJAY        PRITI
DHANANJAY DEVA   999   21085552F
     27093    * DEVKULE RAGINI JAGANNATH         PUSHPA
JAGANNATH DEV   999   21185370E
     26715    * DEVSTHALE SHRADDHA SHRIKANT       SHREELEKHA
999  21185372M
     27094    * DHAGE SUNITA JAGNNATH          MANGAL
999  21085568B
     27095     DHAKATE SUNIL ARJUN           SARIKA
999  21185382J
     27096    * DHAKATE YOGITA SURESH          MEENA
999  21185383G
     27097     DHAKIPHALE YOGESH CHANDRAKANT      PRABHAVATI
999  21185384E
     26716    * DHAKKAN PRIYANKA RAGHUVIR        GEETA
999  21185385C
     26971     DHAM KIRAN SOMNATH            KALPANA
999  20785644D
     26717     DHANAWADE KULDEEP SHANTARAM       ANITA
999  20985672G
     26718    * DHANGAR LAXMI AMPAYYA          DEVAMMA
999  20910742B
     26719    * DHANKUDE PRIYANKA SUBHASH        CHHAYA
999  20908666B
     27098     DHANWAL AJAY BHAGWAN SINGH        KRISHNA
DHANWAL     999   20985679D
     27099     DHARMAVAT DINESH MULCHAND        SHARDA
999  20985683B
     27100    * DHAVADE ASHWINI PRADIP          NILIMA
999  21289675L
     27101     DHAWADE GANESH VASANT
999  20985689M
     26720    * DHEMBARE RADHA SUKHADEV         SARASWATI
999  21185404C
     26721  * DHEMBARE SANDHYA GAHININATH  SUMAN
999  21290060K
     26722   DHERE PRADEEP VISHNU      PARVATI
999  21085592E
     27102  * DHIRDE SHEETAL SURESH     MADHURI
999  21025710F
     27103  * DHOLE POOJA SUNIL       PUSHPA
999  21026281J
     27104  * DHONDEPATIL ASHWINI RAHUL   ALKA
999  21028471E
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO :  94
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : FERGUSSON COLLEGE, F.C. ROAD,
PUNE 411004   (957)
     SEAT NO       N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     26723    * DHONGADE SHEETAL NANDAKUMAR        VIDYA
999  21289652M
     27105     DHOOT AKSHAYDEEP TARACHAND        KALPANA
999  21289797H
     26724     DHOTRE SACHIN GANAPAT           SHALAN
999  20985713H
     26725     DHUMAL AMOL NAVNATH            ALKA
999  21085609C
     26726    * DHUMAL SARIKA DILIP            HIRA
999  20985721J
     27106    * DHUMAL SWATI VYANKATRAO          MANGAL
999  21185425F
     27107     DIGHE MAHESH SAMBHAJIRAO         SAVITA
999  20900431C
     27108    * DIMBALE LALITA RAJARAM          ANGANA
999  21289855J
     26727     DIMBLE CHETAN KAILAS           HOUSABAI
999  21024163C
     27109    * DIXIT NILAM BANDAJI            UJJWALA
999  20685680G
     26728    * DIXIT PALLAVI PRAMOD           ANJALI
999  21290015D
     27110    * DIXIT RASHMI ROHIT            SUBHADRA
999  21185436M
     26729    * DIXIT SONALI AUDUMBER           CHAITRALI
999  20685684K
     26730     DOKE NILEH GANESH             ARUNA
999  20985753G
     27111     DOLASE GANESH VAIJINATH          SANGEETA
999  21185438H
     27112    * DOSHI PALLAVI RAMAN            POONAM
999  21185440K
     26731    * DSOUZA CATHERINE JOSEPH          URMILA
999  20902252D
     27113    * DUBEY DEEP SHIKHA ANIL          USHA DUBEY
999  20885753C
     26732     DUDHANE ABHIJIT TUKARAM          MATHABAI
999  21289740D
     27114     ERANAK GANESH CHINTAMAN          INDU
999  21185451E
     27115    * FUNDE MOHINI SUBHASH
BHAGYASHREE        999   21185462L
     26733    * FUNDE SARIKA BABASAHEB          SUKASHALA
999  21189383J
     27116    * GADEKR JYOTSNA RVINDR           KLPANA
999  21085690E
     26734   GADRE RITESH NIVRUTTI   VIMAL
999  21289874E
     27117   GAIKWAD AKASH ASHOK    SUMAN
999  21289867B
     27118   GAIKWAD AKSHAY ROHIDAS   MANDAKINI
999  20985822C
     27119  * GAIKWAD SHRUTI GANGARAM  LATA
999  20785825L
     27120  * GAIKWAD SONALI MARUTI   REKHA
999  21289868L
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO :  95
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : FERGUSSON COLLEGE, F.C. ROAD,
PUNE 411004   (957)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     26735     GAIKWAD SUMIT BALASAHEB         VANDANA
999  21085735J
     27121    * GAIKWAD SWATI SUBHASH          SHOBHA
999  21185495G
     27122    * GAJBHIV MINAL SANJAY           SUNITA
999  21185498M
     27123    * GANDHI HEMA RAMESHLAL          JYOTI
999  20885843B
     27124    * GANDHI MINAL TEJMAL           SUNITA
999  21085756M
     27125     GANDHI SAMARTH              MEENAKSHI
999  21185505H
     27126     GANDHI VIVEK KISHOR           MANGAL
999  21289728E
     27127     GANJALE KISHOR KALYAN          SUREKHA
999  20785865K
     27128     GARG SAGAR KAILASHCHANDRA        JAYSHREE
999  21085774K
     26736     GAUDASE GANESH BHIKU
999  20985894L
     27129     GAVALI BHIOOSHAN SANTOSH         PUSHPA
999  21185520M
     27130     GAVALI SACHIN SHASHIKANT         SANGITA
999  21085780D
     26737     GAWALI GEORGE JOHN            TEREJA
999  21185526L
     26738     GHADGE AJIT PRABHAKAR          PRAVINA
999  21289876M
     26739     GHADGE DIGAMBAR PRALHAD         PRAMILA
999  21290033B
     26972     GHADGE RAVINDRA DINKAR          ANITA
999  20885891B
     26973    * GHADGE SHARMISTHA PRANAY         PRIYANKA
999  21185534M
     27131    * GHAG SNEHA SANJAY            NILIMA
999  21185538D
     26740    * GHATE POONAM JAYWENT           MANDAKINI
999  21185545G
     26741     GHATE RISHIKESH SURESH
999  21289648C
     27132    * GHOD PRANALI UTTAM            SUREKHA
999  21185547C
     26742     GHOLAP TUSHAR KISHOR           ASHA
999  20985940H
     27133     GHULE AMOL RAMCHANDRA          JYOTI
999  20685897D
     26974   GIRAME PRAVIN GANPAT  ASHA
999  20418503D
     26743  * GIRE JYOTI SUBHASH   YAMUNA
999  20985951C
     26744  * GIRI ANNETTEE PHILIP  FLORY
999  21185562G
     27134  * GODSE MOHINEE NAMDEV  SUREKHA
999  21185567H
     26745  * GODSE RUTUJA VIVEK   RUCHA
999  21185568F
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO :  96
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : FERGUSSON COLLEGE, F.C. ROAD,
PUNE 411004   (957)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     26746    * GOGAWALE SONALI VITTHAL         MAYA
999  20885948K
     27135     GORAD DEEPAK DILIP            HEMA
999  20985980G
     26975    * GOSAVI NILAM PRAKASH           KALPANA
999  20785962M
     26747    * GOUD VINITA BHIMSINGH          ANITA
999  21185584H
     27136     GOUDA MAHADEV SANNU           DEVI
999  21185585F
     26748     GOVARIKAR SIDDHESH DEEPAK        JYOTI
999  21085878J
     27137     GOYAR AKSHAY RAJAN            SHOBHANA
999  21185588L
     27138    * GUDASE ASHWINI BASAVRAJ         SHANTA
999  21185589J
     26749     GUJAR PARAG PRADEEP
999  20785977K
     27139     GUJRATHI SHUBHAM AMRUTLAL        HARSHA
999  21290056M
     27140    * GUNDECHA ANKITA AMRUT          PUSHPA
999  21185596M
     26750     GUNJAL AJAY SADANAND           KALPANA
999  20986004K
     27141     GUNJAL TUSHAR KISHOR           SHITAL
999  21085891F
     27142    * GUPTA MEENAL VINAY            RENUKA
GUPTA       999   21185604F
     26751    * GUPTA PRACHI OM NARAYAN         VINEETA
999  21185605D
     26976     GUPTA RONAK DEOKARAN           MANJU
999  21185607L
     26752     GURAV ROHIT GAJANAN
999  20986013J
     27143    * GURUD BHAVANA SHANKAR          GEETA
999  21085903C
     26753    * HAGAVANE BHAKTI SHYAMRAO         VASANTI
999  21185616K
     27144    * HARALE RASAVANTI BALKRISHANA       PUSHPA
999  20886044E
     27145     HARKUT JITHESH LAXMINIVAS        SANGITA
999  21185627E
     26754     HATTARKE SHIVKUMAR SHRISHAILAY      SANGITA
999  21185633K
     26755     HAWALDAR MAHAMADIKLAS BASHIR       SAHAJHAN
999  20986053H
     27146   HENDRE PRITAM PRAVIN   VASANTI
999  21185636D
     27147   HINGMIRE AKSHAY SANJAY  SUNITA
999  21185637B
     27148   HIRAVE SANJAY VITTHAL  BEBI
999  21290048L
     27149  * INAMDAR JAI BHASKAR   ROHINI
999  21017636K
     27150   INDORE BHAGWAT GAJANAN  GEETA
999  21185650K
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO :  97
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : FERGUSSON COLLEGE, F.C. ROAD,
PUNE 411004   (957)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     26977    * INDURIKAR POOJA VIJAY          VIDYA
999  20786062K
     27151    * IYER CHITRA KALYANARAMAN         LALITHA
999  21185656J
     27152     IYER RAHUL VENKATARAMANAN        UMA
999  21012175M
     27153     JADHAV AKSHAY ASHOK           ASHWINI
999  21185660G
     27154    * JADHAV AMRUTA RAJENDRA          SUVERNA
999  20986109G
     27155     JADHAV BANSI LIMBAJI           KALINDA
999  21185665H
     26756     JADHAV CHANDRAKANT SURESHRAO       MALAN
999  20113005L
     26757     JADHAV CHETAN VIJAY           RAJANI
999  20986112G
     27156    * JADHAV DHANASHRI ASHOK          NIRMALA
999  21185666F
     26758     JADHAV DINESH MAHESH           MANDA
999  21185667D
     27157    * JADHAV MOHINI SHANKAR          SHOBHA
999  21010824L
     27158    * JADHAV NEHA SHRINIVAS          LATA
999  21185678K
     26759    * JADHAV NILAM CHANDRAKANT         SUNITA
999  20886113M
     27159     JADHAV NILESH VITTHAL          RUKMINI
999  21185679H
     27160    * JADHAV NISHA VITTHAL           LAXMI
999  21085984K
     26760    * JADHAV PREETI ASHOK           ASHA
999  21185682H
     26761    * JADHAV PRIYANKA SAHEBRAO         VATSALA
999  21185684D
     27161    * JADHAV ROHINI MOHAN           SUNITA
999  21185686L
     26762    * JADHAV SONAL ANANT            VAISHALI
999  21289668H
     27162    * JADHAV SONALI RAJENDRA          SAMATA
999  21185693C
     27163    * JADHAV SUPRIYA PRAKASH          ANITA
999  21185697F
     27164    * JAGTAP AMRUTA KIRAN           NANDA
999  21021824L
     27165     JAGTAP ASHUTOSH HEMANT          USHA
999  20686091K
     26763  * JAGTAP ASHWINI CHANDRAKANT  SUREKHA
999  20910595L
     26978  * JAGTAP ASMITA MADHUKAR    NIRMALA
999  20786132D
     26764  * JAGTAP SAYALI MAHADEV    SANJIVAI
999  21289865F
     27166  * JAGTAP SHARWARI DATTATRAYA  BHARATI
999  21185715H
     26765  * JAGTAP SNEHAL SHARAD     PRABHA
999  20910600L
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO :  98
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : FERGUSSON COLLEGE, F.C. ROAD,
PUNE 411004   (957)
     SEAT NO       N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     26766    * JAGTAP SUPRIYA BALASAHEB
RATNAPRABHA        999   20986164K
     27167     JAGTAP SWAPNIL ARUN
999  20586033J
     27168    * JAGTAP TEJASHREE ARUN           RUPALI
999  20803321B
     27169    * JAIN ABHILASHA DHARMESH          KUSUM
999  21289741B
     27170    * JAIN KAVITA ASHOKKUMAR          SUREKHA
999  21185721B
     27171     JAIN KUNAL DEVICHAND           JAYANA
999  21289889C
     27172     JAIN RUSHABH RAJENDRA           MANJU
999  21289968G
     27173     JAIN SAMBHAV RAJENDRA           SANGEETA
999  21289688B
     27174     JAISINGHANI GIRISH MAHESHKUMAR      REEMA
999  21289778M
     27175     JAISWAL VIKRAM ROOPLAL          SUMINTRA
999  20686138K
     27176     JAMNAGARWALA TAHER ALISHABBAR       NASEEM
999  21289955E
     27177     JANGADA KAPIL DILIP            SUSHILA
999  21185730M
     26767    * JANGAM ANUJA ANKUSH            ANURADHA
999  20910606K
     27178     JANI JITENDRA ASHOKBHAI          HANSA
999  21086084H
     26768    * JAVHAV ASHWINI AMARNATH          SHOBHA
999  20812708K
     27179    * JAVIYA PRITI TULSIBHAI          RAMABEN
999  21185735B
     27180    * JAWALKAR RUPALI PRAKASH          SUREKHA
999  20886212K
     27181     JETHALE AKSHAY SHAM            SUNITA
999  21289743J
     27182     JHAMTANI ASHISH              MRS.HARSHA
JHAMTANI   999   21185742E
     26769    * JOG SHALMALI SANJAY            SMITA
999  20986219L
     27183    * JOGALE ANUPAMA ANANT           ANITA
999  20886227H
     26770     JOGDAND AVINASH MANOHAR          ANUSAYA
999  20904085J
     27184     JOSEPH JOHNSON ANTHONY          MARY
999  20886237E
     26771  * JOSHI ADITI AJIT        ANITA
999  21290186K
     26772   JOSHI KAUSTUBH CHANDRASHEKHAR  SHAMA
999  20788399J
     27185  * JOSHI KIRTI KISAN       VIMAL
999  21086111J
     26773   JOSHI PRITAM CHANDANMAL     ARUNA
999  21289851F
     26774   JOSHI SUSHIL BHALCHANDRA    ANURADHA
999  21290214J
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F  P U N E
PAGE NO :  99
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
         CENTRE  : FERGUSSON COLLEGE, F.C. ROAD,
PUNE 411004   (957)
      SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
      27186    * KACHAWA SANA ABDUL RAUF         SHEHNAZ
ABDUL RAUF    999   21185762K
      27187    * KADAM ANITA VIKRAM           DROUPADI
999  21185768J
      26775     KADAM ATUL RAJENDRA           RAJESHRI
999  21290151G
      27188    * KADAM MAYURI AVINASH          VAIJAYANTI
999  21289829K
      26776    * KADAM POOJA SHIVAJI           SHARADA
999  21185776K
      26777     KADAM SAGAR MARUTI           KAMAL
999  20886301L
      26778    * KADAM SHITAL BHAGAWAT          ANITA
999  21086156J
      26779     KADAM VISHAL GULAB           LILABAI
999  21290036G
      26780    * KADU RAKHI ROHIDAS           MALAN
999  21086170D
      27189     KADU SUNIL RAMCHANDRA          MUKTABAI
999  21090422E
      26781    * KADVERI VARSHA NAGBHUSHNAM       MANISHA
999  21086174G
      26782    * KAKADE VRUSHALI ARUN          SHOBHA
999  21185789M
      27190     KALABHAI MUSTAFA IDRIS         SUGRA
KALABHAI      999   21185791C
      27191     KALANTRI RUPESH RAJENDRA        SUSHMA
999  21185795F
      26783    * KALASKAR ADITI ANIL           SANGITA
999  21086182H
      27192     KALE HITESH SHAM            JYOTI
999  21185801D
      27193    * KALE PRADNYA PRAMOD           VANDANA
999  21290019G
      27194    * KALE SWATI KUNDALIK           SUREKHA
999  21086196H
      27195     KALYANKAR KIRAN ASHOK          UMA
999  21185812K
      27196     KAMATH TEJAS GANESH           HEMALI
999  21008510L
      27197    * KAMATHI GAURI PARSHURAM         LAXMI
999  21009213M
      27198    * KAMBLE KOMAL DEEPAK           SUREKHA
999  20616585E
      27199    * KAMBLE NEELAM RAMESH          SUREKHA
999  21185828F
     26979  * KAMBLE NILIMA MUKUND    MANGAL
999  20886373H
     27200  * KAMBLE POOJA VITTHAL    LAXMI
999  21086223J
     27201  * KAMBLE YOGITA KISAN     REKHA
999  20886397E
     27202   KANADE CHARUDATTA SUDHAKAR  NEELIMA
999  21185839M
     26784  * KANDHARE PRACHI ASHOK    SUREKHA
999  21086262K
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 100
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : FERGUSSON COLLEGE, F.C. ROAD,
PUNE 411004  (957)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     27203    * KANETKAR POURNIMA VIJAY         MADHURI
999  21086264F
     27204     KANGSA WALA MURTAZA SAJJAD HUSSAIN    SUGRA
999  21189327H
     27205    * KANGUDE NETRANJALI MAHADEV        NANDA
999  21086265D
     26785     KANK VINOD BHAGUJI
999  20986384G
     26786     KARANDIKAR DINESH GAJANAN        RAJASHRI
999  21290054E
     26787     KARANJKAR SAGAR HANUMANT         SARUBAI
999  21289793E
     27206    * KARANJKAR SAYALI SHRIKANT        ABHILASHA
999  21086287E
     27207     KARDILE DHANANJAY SURENDRA        SHOBHA
999  21289720K
     27208     KARE KRISHNA POPAT            PARUBAI
999  20811254F
     26788     KASABE CHETAN MANIK           KAMAL
999  21086303L
     27209    * KASEKAR SEEMA VINAYAK          SHAILA
999  21185866J
     27210     KASHELIKAR SIDDHARTHA SHRIRANG      KASHELIKAR
999  20686368D
     26789    * KASHID HARSHADA ARUN           MEENA
999  20786406D
     26790    * KATE PALLAVI SUNIL            RAJSHRI
999  21185874K
     27211     KATKE KEDAR NARAYAN
999  20586309E
     26791    * KAUR SARABJEET              PREET KAUR
999  21188096F
     26792    * KAVITKE RANI POPAT            KAMAL
999  21189268J
     26793     KAWADE PRAJYOT DATTATRAY         PRATIBHA
999  20986455K
     26794     KEDARI VICKY DEVID            SUSHILA
999  21086333B
     27212    * KEDIA SHRUTI CHANDRAKANT         JAYSHREE
999  21290013H
     26795     KELKAR AMEY VINAYAK           VINAYA
999  21289796K
     27213     KELKAR KAUSTUBH PURUSHOTTAM       JAYASHREE
999  21185888K
     26796    * KESHETTY TRIVENI ASHOK          SAROJANI
999  21009037F
     27214   KHADKE AKSHAY SUNIL    SUPRIYA
999  21086343K
     27215   KHALE PRAJAY DHANANJAY  MOHINI
999  21289844C
     27216   KHAMBE AKHILESH MANSING  ARUNA
999  20986490H
     26797   KHAMKAR KEDAR ANANT    ANITA
999  20886527G
     26798  * KHAN SIDDIKA AKBAR    NASAMA
999  21086361H
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 101
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : FERGUSSON COLLEGE, F.C. ROAD,
PUNE 411004  (957)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     27217     KHAN YASIN IQBAL             ZAKIYA
999  21185913D
     27218     KHANDELWAL ADITYA JITENDRA        JYOTI
999  21290100B
     26799     KHANDVE AMAR GOPICHAND          SADHANA
999  21086371E
     27219    * KHARADE ARTI ANIL            SANJANA
999  21086376F
     26800     KHARAT JAYKUMAR SATISH          MAYA
999  20986536K
     27220     KHARAT YOGESH NARAYANRAO         ALKA
999  21086378B
     26801    * KHARDEKAR CHAITRALI SOMNATH       ALKA
999  20986538F
     26802     KHARDEKAR SACHIN PRALHAD         LATA
999  20586382F
     26803     KHARDEKAR SIDHARTH SANJAY        KALPANA
999  21185928B
     27221     KHARE SANTOSH SHYAM           REETA
999  20789113D
     27222    * KHAROSE ANJALI MANIK           ASHA
999  20908650F
     26804     KHATPE PRAVIN SAKHARAM          SINDHU
999  21024417J
     27223     KHAVALE MAYURESH ASHOK
999  20686471L
     27224    * KHEDEKAR RASIKA DHANANJAY        SMITA
999  21086392H
     27225    * KHEDKAR ANURADHA GANESH         VANITA
999  20910787B
     27226    * KHENGARE VARSHA GANPAT          JAYASHREE
999  21185942H
     27227    * KHETALE AMRUTA ATMARAM          SUVARNA
999  21289780C
     27228     KHINVASARA SIDHANT CHANDRASHEKHAR    SMITA
999  21289898B
     27229    * KHOJA WAHEEDA MANSOOR          MUNIRA
999  21185951G
     27230     KHOLE PRANIT UMESH            SEEMA
999  21023091G
     27231    * KHOLE VAIBHAVI RANGNATH         TRUPTI
999  21185952E
     27232     KHOSE SHEKHAR DATTATRAY         SANGITA
999  21289696C
     26805     KHUDE YUVRAJ SURESH           MANGAL
999  20886594C
     27233  * KHUNTE RUPALI SAKHARAM    KUMUDINI
999  21290137M
     26806   KIJBILE SAGAR DILIP      LALITA
999  21185956H
     27234   KOKIL OMKAR MOHAN       GULAB
999  21290087M
     26807   KOLAMBEKAR PRASHANT YASHWANT  SUNANDA
999  21290206H
     26808   KOLI RAJESH MAHADEV
999  20990911M
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F  P U N E
PAGE NO : 102
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : FERGUSSON COLLEGE, F.C. ROAD,
PUNE 411004  (957)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     26809     KONDASKER RAHUL RAMCHANDRA       PRITA
999  20886624J
     27235     KORE PUSHKARAJ APPASAHEB        RATANMALA
999  21185981J
     26810    * KOTA JYOTI ASHOK            SAVITRA
999  21185987H
     27236     KOTECHA KUNAL KISHOR
999  20986609J
     27237     KOTECHA LOKESH RAJENDRA         LEELA
999  21289680G
     27238     KOTHARI DEVESH ASHOK          SEEMA
999  21290063D
     27239    * KUBDE ADITI NARENDRA          VIDULA
999  21185997E
     27240     KUDALE KISHOR UTTAM           MEENA
999  20211239L
     26811     KULE SUYOG SURYAKANT          SHUBHANGI
999  21290212B
     27241    * KULKARNI ABOLI ATUL           SWATI
999  21186004C
     27242    * KULKARNI AKSHATA VIVEK         SANGEETA
999  21186005M
     27243    * KULKARNI ARCHANA KASHINATH
999  20986647M
     27244     KULKARNI PANKAJ GANESH         CHARULATA
999  21186014L
     27245     KULKARNI PAWAN ANNAPPA
999  20686591M
     27246    * KULKARNI PRAJAKTA KIRAN         PALLAVI
999  20986664M
     27247     KULKARNI SURAJ KIRAN          KETKI
999  21186022M
     27248     KUMAR CHANDAN              MALA GUPTA
999  21186027B
     27249    * KUMARI NISHA S             SUDESH
999  21289770F
     27250     KUMBHAR YOGESH BALASAHEB        SINDHU
999  20825083C
     27251     KUNJUMON JOSH              MARIAMMA
KUNJUMON    999   21186034E
     26812    * KURUMKAR ARCHANA SHIVDAS        PADMA
999  21008945J
     27252     KUTCCHI SAMEER AMIN           YASMIN
999  21186044B
     27253    * KUTE NAYAN DNYANESHWAR         SANGEETA
999  21186045L
     27254  * LADE KAVITA RAJABHAU  MANDAKINI
999  21186047G
     27255   LADE NARSING RAJABHAU  MANDAKINI
999  21186048E
     27256   LAGAD TEJAS ANANT   APARNA
999  21186051E
     27257   LAHOTI SARVESH SANJAY  ANURADHA
999  21186052C
     26813   LALE HANUMANT SONU   NULL
999  21290209B
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 103
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE   : FERGUSSON COLLEGE, F.C. ROAD,
PUNE 411004  (957)
     SEAT NO       N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE   PERM.REG.NO.
     27258     LALE SWAPNIL PRAMOD            SWATI
PRAMOD LALE    999   20986721D
     27259     LAWAR AKASH RAMCHANDRA          SUNITA
999  21289820F
     27260    * LIMAJE SHWETA DILIP            VIDYA
999  21186068K
     26814    * LIMHAN PRIYANKA DATTATRAY         MANDA
999  21186069H
     27261    * LOHIYA ANUSHRI VIJAYKISHOR        JAYSHREE
999  21290102J
     26815     LOKHANDE SHAILENDRA RAMAN         MAYA
999  21186078G
     27262     LUNKAD NINAD NANDHAKUMAR         JYOTI
999  21186088D
     27263    * MACHKAR URMILA DATTATRAY         JAYWANTI
999  20986776M
     26816     MAGAR PARAG VILAS             ALKA
999  29918374C
     27264     MAHALLE ANURAG SUBHASH          RITA
999  21186103M
     27265     MAHARANA BHAGWAN BALRAM          SUJATA
999  21086604H
     26817    * MAINI GULMEHEK AMARJEET SINGH       PRIYANKA
MAINI     999   21186112L
     27266     MAKHARE SAURABH AJIT
SHANKUNTALA        999   20886800D
     26818    * MALEGAONKAR SAYALI MADAN         YOGITA
999  21186116C
     27267    * MALEKAR UMA SHRIPATI           SHASHIKALA
999  21289792G
     27268    * MALHOTRA SURINDER KAUR RAJINDER SINGH   ACHALA
999  20906882F
     26819     MALI AJAYKUMAR MAHADEV          MAHANANDA
999  21090344K
     27269    * MALI SWATI RAJU              SUNITA
999  21186123F
     26820    * MALJI POONAM CHANDRAKANT         SUHASANI
999  21289926M
     26821    * MALVE SONALI PRAKASH           RANJANA
999  21186126L
     26980     MANDHANE SAGAR MADANLAL
VIJAYSHEELA        999   21290096L
     26822     MANE VAIBHAV MUKUNDRAO          SUSHILA
MUKUNDRAO MA   999   21086645E
     26823    * MANGADE SUSHMA TANAJI
999  20986843M
     27270  * MANKAR KIRTI KISAN     SHARDA
999  21186145G
     26824   MANTRE SAGAR SOPAN     SANGITA
999  21186152K
     27271  * MARAL JAYASHREE DNYANOBA  BHARATI
999  20786799C
     26825  * MARATHE ASHWINI MARUTI   VIMAL
999  21289872J
     26826   MARATKAR VISHAL PRAKASH   MEENA
999  21086662E
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 104
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : FERGUSSON COLLEGE, F.C. ROAD,
PUNE 411004  (957)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     26827    * MARDA PRIYANKA SANJAY          PUSHPA
999  21186161J
     26828     MARE AJAY KISAN             ALKA
999  20986871G
     27272     MARGHOOB NEAYAZ MUSTAQUIM KAUSER     TAMANNA
KAUSER      999  21186162G
     26829     MARNE PANKAJ RAMESH           LATA
999  21086667F
     26830    * MATRE BHARATI NAMDEV           ANITA
999  21289758G
     27273    * MAWANI RESHMA BABULAL          SUKHIYA
999  21186175J
     27274     MD TAHIR BIN REYAZ MD REYAZUL HAQUE   BI AKHTARI
JAHAN    999   21186179M
     27275     MEDHEKAR PRANAV VINAYAK         JUI
999  21186180E
     26831     MEHERKAR SWAMINATH CHANDRASHEKHAR    JAYAMALA
999  20893060E
     26981     MEHRA SANDEEP HARAKSINGH         TULSI
999  20886883G
     27276     MERCHANT ALIZEIN HUSSAIN         NASRIN
999  21186191L
     27277    * MHADESHVAR PALAVEE SHARAD        MHADESHVAR
VARSHA SH  999   21186195C
     26832    * MHATRE PALLAVI PRABHAKAR         KAMAL
999  21186198H
     26833    * MISHRA KHUSHBU HANSRAJ          ASTHILA
999  21186207L
     27278     MISKIN YOGESH ANANT           SARASVATI
999  20718536M
     26834    * MISTRI APARNA PRAKASH          PUSHPA
999  20986939K
     27279    * MISTRY SHWETA MUKUND           MANGAL
999  21186209G
     26835     MOHITE PRITISH SATYAKUMAR
999  20986958F
     26836     MOHOL KULDEEP BALKRISHNA         SUREKHA
999  20986964L
     26837    * MOHOL SONALI BHIKAJI           LAXMI
999  21086751F
     26982    * MOKATE HARSHADA RAMAKANT         NIRMALA
999  20886940K
     26838    * MOLEKARI AARTI SHANKAR          SHOBHA
999  21186223B
     27280     MOMIN ABDULLAH SARFARAZ AHMED      FASIHA
999  21186225J
     26839   MORE ABHIJIT ARUN      ANJANA
999  21289802H
     26840  * MORE DEVIKA SAHADEO    SUBHADRA
999  21086762M
     27281   MORE KIRAN BALASAHEB    SAVITA
999  20786917M
     26841  * MORE PRATIKSHA PARSHURAM  INDUMATI
999  20910679E
     26842  * MORE PRITEE RAMA      MANDA
999  21186234H
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F  P U N E
PAGE NO : 105
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : FERGUSSON COLLEGE, F.C. ROAD,
PUNE 411004  (957)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     27282     MOTWANI SUMIT VIJAYKUMAR        KAUSHALYA
999  21290018J
     27283     MULCHANDANI MONESH KAMLESH       RENU
999  21186250K
     26843    * MULYA SHWETA SANJEEV          SUGANDHI
999  20987030D
     27284     MUNDADA HANSRAJ MAHENDRAKUMARJI     SARLA
999  21186260G
     26983     MUNDHADA HEMANT AJAYKUMAR        NANDA
999  21086796F
     27285    * MUNDHADA NEHA GHANSHYAMDAS       VINITA
999  21290101L
     27286     MUNDHADA YOGESH PURUSHOTTAM       ANITA
999  21290086C
     27287    * MUSHTIPALLI AARTI NAGNATH        CHANNAMMA
999  21186268B
     26984     MUTHA PIYUSH KANTILAL          SARLA
999  20786990B
     27288    * MUTHA PRIYANKA SURESH          SHOBHA
999  21186270D
     27289     N VIJAY KUMAR HOWGIRAO         SHANTA
999  21186272L
     27290    * NAGAONKAR PRAGATI PRAKASH        SANJIVANI
999  20907957G
     26844    * NAGTILAK KARUNA BALU          SHANTA
999  21186285B
     27291    * NAIDU SUKANYA MURALI          MEENA
MURALI      999   21186290J
     26845     NAIDU SUSHILKUMAR SUNDER        BHARATHI
999  21086825C
     27292     NAIKADE ROHIT DATTATRAY         RANJANA
999  20787016M
     26846    * NAIR PRIYA RAJAN            VIJAYA
999  20987085M
     26847     NAIR RAJESH SREEKUMARAN         KAMALA
999  21186303D
     27293     NAKHARE YOGESH DATTATRAYA        SHOBHA
999  21186304B
     26848     NALAVADE PUNDLIK NARAYAN        HEERA
999  21086846F
     27294    * NALAWADE GOUREE SAKHARAM        SANGITA
999  21289976H
     27295    * NALAWADE PRIYA RAMESH          MANDA
999  21086848B
     27296    * NALE TRIVENI DATTA           MEENA
999  20910445H
     27297  * NANAWARE GAYATRI ARJUN   SUNITA
999  21186311E
     27298  * NANDKHILE SAYALI SHIVAJI  ANITA
999  21024238J
     27299   NANGUDE ISHWAR SADASHIV  KUSUM
999  21290175D
     27300  * NAVALAKHA PREKSHA MANOJ  SANGITA
999  21186317D
     27301  * NAVALE HEENA DEVIDAS    MANDA
999  21186318B
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 106
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : FERGUSSON COLLEGE, F.C. ROAD,
PUNE 411004   (957)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     27302    * NAVALE RADHIKA VIJAY           NEELIMA
999  20991093D
     27303    * NAVALE SAYALI SUNIL           SUNITA
999  21289971G
     27304     NAVANDHAR PAWAN KANHAIYALAL       CHHAYA
999  21186319L
     27305    * NAYAK ARYA SANJAY            BINATA
999  21290083J
     26849    * NAZARE AMRUTA ANAND           REKHA
999  20987117C
     27306     NEHARKAR SURAJ SHRIPATI         SADHANA
999  20987119K
     26850    * NEMADE MOHINI MAROTI           SUNITA
999  21189463L
     26851    * NEOGUNE SWATI VISHNU           REKHA
VISHNU NEOGUNE   999   20987123H
     27307     NEVASE NIKHIL KAMALAKAR         RANJANA
999  21086878D
     26852    * NIGADE RESHMA NARAYAN          NANDA
999  21290004J
     26853     NIKHARE AMIT DINANATH          LATA
999  21289997L
     26854    * NIMHAN TEJASHREE RAJENDRA        RAJANI
999  21289808G
     26855     NIMKAR SHANTANU MAKARAND         MANASI
999  21186337J
     27308    * NIRGUDE ASHWINI ASHOK          SUNITA
999  21186339E
     27309     NISHAR AHMAD ABDUL GHAFFAR        SAMINA
KHATOON      999   21186344M
     27310    * NITTURE PREETI SHESHERAO         SHAKUNTALA
999  21186345K
     26856     ODEL KUMAR PRAKASH            JYOTI
999  21086909H
     26985    * ONKARE KAJAL RAJU            SANGITA
999  21290070G
     27311     OSWAL CHIRAG JAYANTILAL         BHAVANA
999  21086921G
     27312    * OSWAL NIKITA MOHANLAL          MANJU
999  21188894L
     26857     PADALE ASHISH BHAGWAN          MEENAKASHI
999  21086946B
     27313    * PADIA NAINA PURUSHOTTAM         JYOTI
999  21290014F
     26858     PADMA CHANDRAKANT PARMESHWAR       JAYASHREE
999  21186366B
     26859   PALASKAR BHARAT DASHARATH  KALAVATI
999  21086964L
     27314  * PANCHAL ROHINI VAMAN    SHASHIKALA
999  20764301G
     27315  * PANCHARIYA CHETNA ASHOK  REKHA
999  21186380H
     26860  * PANDAV ANUSAYA BHAU    LAXMI
999  20887156L
     26861  * PANDE GAURI KISHOR     SUNANDA
999  20887158G
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 107
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : FERGUSSON COLLEGE, F.C. ROAD,
PUNE 411004  (957)
     SEAT NO      N A M E               MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     27316     PANDEY VIVEK               MRS SOBHA
PANDEY    999   21186385J
     26986    * PANSARE DEEPALI DATTATRAYA        SANJEEVANI
999  21290029D
     26862     PARALKAR SATISH KISHOR          ARUNA
999  21087007K
     26987    * PARDESHI DEEPALI PADNIT          RESHA
999  21023318E
     26863    * PARDESHI POOJA MOHAN           SUNANDA
999  21186407C
     27317    * PARDESHI RESHMA ASHOK           ARTI
999  20910452L
     26864     PARDESHI SWAPNIL KISHORSING        USHA
999  21087032L
     27318     PAREKH CHIRAG DINESH           USHA
DINESH PAREKH   999   21186418J
     27319     PAREKH DRASHAN ATUL            SMITA
999  21186419G
     27320     PARMANI JUGAL JAGDISH           RAJESHREE
999  21186425M
     27321     PARTHE SHAILESH ASHOK           SUNANDA
999  20718616C
     27322     PASALKAR PRAMOD DNYANESHWAR        UJWALA
999  21289674B
     26865     PASALKAR SUSHANT SUNIL          ANITA
999  21087054M
     27323    * PATAKE MANISHA RAVINDRA          SHEETAL
999  21289739L
     27324    * PATANGE ANURADHA RAMESH          PADMA
999  21087059B
     27325     PATANWALA KHOZEMA SHABBIR         NAFISA
999  21186444H
     26866    * PATEKAR PUJA KAILAS            PUSHPA
999  21186446D
     27326    * PATEL ANJUM JAINUDDIN           SHARIFA
999  21186447B
     27327     PATEL HEMANT KUMAR RAM DAYAL       KAMLESH
999  21019178D
     27328     PATEL NITIN GOPAL             CHANDRIKA
999  21186453G
     27329     PATEL PIYUSH HARI             CHANDRIKA
999  20987290L
     27330     PATHAN FAIZ SHAFI             TAHERA
999  21186460K
     26867    * PATHAN JAREENA SHABBIR          NINTAG
999  20887261C
     26868   PATHAN SIKANDAR SULEMAN     ALISHAN
999  21289962H
     27331   PATHARE AJINKYA DILIP      RATAN
999  21087078J
     26869  * PATIL CHANDRAPRABHA SUDAMRAO  HEERABAI
999  21289964D
     27332  * PATIL DEEPTI DILIP       VARSHA
999  21186466J
     26870  * PATIL LAXMI PRAKASH      SUVARNA
999  21186468E
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F  P U N E
PAGE NO : 108
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : FERGUSSON COLLEGE, F.C. ROAD,
PUNE 411004  (957)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     27333     PATIL RUTURAJ NETAJIRAO         VIDHYA
999  20787297L
     26988     PATIL SIDDHANT RAJENDRA         SANGITA
999  21289965B
     27334     PATNE AJINKYA DNYANESHWAR        URMILA
999  21186476F
     26871     PATOLE JOSEPH SOLOMAN          CHARUSHELA
999  21289658L
     27335    * PATOLE PRAJAKTA GAJANAN         VIJAYA
999  21186477D
     26872     PATWARDHAN ANIKET AJAY          ANUPAMA
999  20587130F
     27336     PATWEGAR MOHAMMAD AAMIR ABDUL KHALIQUE
BADARUNNISA BEGUM PA   999   21186479L
     26873    * PAWAR AARTI DATTATRAY          SUREKHA
999  21289891E
     26874    * PAWAR AMRITA ANIL            JAYASHREE
999  21186486C
     26875    * PAWAR ASHWINI TANAJI           ANJANA
999  20987344C
     26876    * PAWAR BHAGYSHREE RAMESH         SUJATA
999  20908669G
     26877    * PAWAR BHAKTI NAMDEO           NEETA
999  21186490M
     27337     PAWAR BIPIN SUNIL            VASANTI
999  21290168M
     27338     PAWAR HARSHAL RAJAN           MADHURI
999  21087138F
     27339     PAWAR KIRAN BHAGVAT           LATA
999  21008930L
     27340     PAWAR KISHOR SUNIL            ASHA
999  21021115G
     27341    * PAWAR NEHA BABAN             LAXMI
999  21186499E
     27342    * PAWAR PRIYANKA KISHOR          SANGEETA
999  20987362M
     26878     PAWAR SANJAY RAVINDRA          ANJANA
999  21290008M
     26879    * PAWAR SARIKA SHEKHAR           PARVATI
999  20987369J
     26880    * PAWAR SARITA ASHOK            NIRMALA
999  21087161L
     26881    * PAWAR SHITAL SUDAM            SHOBHA
999  21010019C
     26882    * PAWAR VARSHA ASHOK            UJAWALA
999  21186513D
      26883    PAWAR VIJAY MANSING      SHARADA
999  20687287K
      27343   * PAWAR YASHODA MANIK      MADHU
MANIK PAWAR    999   21087166M
      27344   * PEJE SHEETAL SUNIL       SHOBHA
SUNIL PEJE    999   21186520G
      27345   * PENDURKAR RADHIKA VIJAYKUMAR  RAKHI
999  21186521E
      26884    PHADE PIYUSH RAJENDRA     SUNITA
999  20987391E
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 109
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : FERGUSSON COLLEGE, F.C. ROAD,
PUNE 411004  (957)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     27346     PHARANDE KIRAN SUDAM           SANGEETA
999  21186527D
     27347     PHATAK NITIN BHAU            HIRABAI
999  21186528B
     27348    * PILLAY MEENAKSHI GOPAL          GOURI
999  20587185C
     27349    * PILLAY PRIYA MADHUSUDAN         SUNITA
999  21087197M
     27350     POLEKAR JITENDRA SOPAN          PARUBAI
999  21090370J
     27351    * POLEKAR SHUBHANGI MADHUKAR        ALKA
999  21186545B
     26885    * POMAN PRIYANKA BALASAHEB         SUNITA
999  21186549E
     27352     PORWAL SOMESH RAMESH           RUKMANI
PORWAL      999  21186554M
     26886     POTAVATRI TUSHAR PRAKASH         RENUKA
999  20816916E
     26887    * POTDAR SHWETA SHRIDHAR          CHITRA
999  20989512J
     26888    * POTDAR SUSHMITA GOVIND          MANGAL
999  21087230G
     27353    * POTE RUTIKA RAJENDRA           SUNANDA
999  21188912B
     27354     PRABHATAKAR DATTA NAMDEO         PARUBAI
999  20987456C
     26889     PRASAD JITENDER KUMAR SURENDER      LALTI DEVI
999  21186563L
     26890    * PUJARI CHANDARANEE MALASHIDHA      MAHANANDA
999  21189567K
     27355     PUJARI UMESH APPA            SEETA
999  20921688D
     27356     PURSWANI NITIN SANJAYKUMAR        KOMAL
999  21186573H
     27357     PURWAR SIDDHARTH MANOJ          SARITA
999  21290038C
     26891     RAHMAN ANSAL ABDUL KALAM         M.NADEERA
BEEVI     999   21186576B
     26892    * RAI SONAM PRABHAKAR           SUNITA
999  20987480F
     27358     RAIKAR MAYUR ARUN            SULOCHANA
999  21186581J
     26893     RAJ MANISH                ANITA DEVI
999  21186582G
     27359    * RAJENIMBALKAR SANYOGEETA SANJAY     KALPANA
999  21289673D
     27360   RAJGURU MAYUR NARENDRA   SUREKHA
999  20887435G
     27361   RAJPURE PRASAD VASANT    SUMAN
999  21188411B
     26894  * RAJPUT SONALI RAMESH    REKHA
999  21186588F
     26895  * RAJURKAR SUJATHA SUBHASH  RATNAMALA
999  20987493H
     27362   RAKSHE MAYUR BABURAO    SUNANDA
999  21186592D
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 110
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : FERGUSSON COLLEGE, F.C. ROAD,
PUNE 411004  (957)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     26896    * RAM VIBHA UMESH             MEENA
999  20887444F
     27363    * RAMANI GAYATRI GHANSHYAM         KUSUM
999  21186595J
     27364    * RAMPURWALA FARIDA MANSUR         SAKINA
999  21186597E
     27365     RANANAWARE NIKHIL GAJANAN        LATA
999  21024096C
     27366     RANDER ANKIT SUBHASH           SANTOSH
999  21290044H
     27367    * RANDHE RAJASHREE KAILAS         SUNITA
999  21090404G
     26897    * RANDIVE MADHVI RAMESH          CHANDA
999  20987508K
     27368     RANJAWANE KIRAN MOHAN          SAVITRA
999  21186605K
     27369     RANKA NITESH GYANCHAND          SUNANDA
999  21087277C
     27370     RASHID SHAHIDI              ISHRAT
SHAHIDI     999  21186612B
     27371    * RASKAR SANGEETA JAGANNATH        PUSHPALATA
999  20987526H
     27372    * RATHI ANJALI GHANSHYAM          MANJU
999  21290103G
     27373    * RATHI RADHIKA MANOJ           LALITA
999  21186615G
     26898     RATHOD DEVKUMAR ANNARAO         SHANTABAI
999  20807375C
     26899    * RENUSE ASHWINI PRAKASH          LALITA
999  21186634C
     26900     RENUSE NITIN DATTA            SHAILA
999  20703613G
     26901     RUDRAWAR MADHUR SANJAY          ALKA
999  21033123C
     26902    * SABALE KIRTI MURLIDHAR          MALAN
999  21087336B
     26903     SADASHIVE JHA              MEENA JHA
999  21087342G
     26904     SADUL MUKESH MARKANDEYA         SUBHADRA
999  21186656D
     26905    * SAKORE RAKHI FAKKAD           MANGAL
999  21087361C
     26989     SALE OMKAR DILIP             NANDA
999  20787585F
     26906    * SALUNKE SNEHA SUBHASH          MANGAL
999  20904010G
     26907   SALVE SANDEEP ANIL     HEERA
999  21189553K
     26908  * SANE SHUBHANGI HARI    NULL
999  21290189D
     26909  * SANSARE SWATI DATTATRAY  SHARDA
999  21087407E
     26990  * SARNOT TRUPTI PRAMOD   VANDANA
999  20887608B
     26910   SARSAR ABHIJEET SANJAY   SUNITA
999  21090143J
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F  P U N E
PAGE NO : 111
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : FERGUSSON COLLEGE, F.C. ROAD,
PUNE 411004  (957)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     26911    * SATHE DEEPIKA RAJENDRA         UJWALA
999  20922150L
     26912     SAVANT ABHISHEK VIJAY          SHASHIKALA
999  20818398B
     26913    * SAYYED AASMA INAYAT           RUKSANA
999  20929617J
     26914     SHAH VINIT VAIBHAV           VRUSHALI
999  21015362J
     26915     SHAIKH ASHPAK RAJJAK          RUKIYA
999  21186776E
     26916    * SHEDGE SUVARNA NARAYAN         SHEDGE
ANUSAYA NARAY  999   21186840L
     26917     SHENDKAR DEEPAK SOPAN          PARVATI
999  21290190H
     26918    * SHETTY VIDHYA RAVINDRA         SUNEETHA
999  21186857E
     26919     SHILIMKAR TUSHAR VIJAY         SUREKHA
999  21021908E
     26920    * SHINDE AARTI RAJU            MAYA
999  21290092H
     26921     SHINDE AKSHAY SANJAY          JAYSHREE
999  20987900K
     26922    * SHINDE ASHWINI ASHOK          CHAYA
999  20987907G
     26923     SHINDE KETANKUMAR ASHOK         JAYASHREE
999  21011720G
     26924    * SHINDE MANISHA SOMNATH         SUREKHA
999  21290197E
     26925     SHINDE NILESH NAMDEO          SUREKHA
999  21090522M
     26926    * SHINDE POOJA ANIL            VIDAY
999  21290040E
     26927     SHINDE PRAVIN ROHIDAS          LATA
999  20987928K
     26928    * SHINDE RAJESHRI SANJAY         SANGEETA
999  21186884B
     26929     SHINDE SANKET SATISH          PRABHA
999  21186889C
     26991    * SHINDE YASHWANTI ANAND
999  20991011K
     26930    * SHINGADE KOMAL RAJENDRA         ALKA
999  21186901F
     26931    * SHIRKE ASHA BHAGWAT           KALINDA
999  21012026G
     26995    * SONAR SNEHAL NAMDEV           UJJWALA
999  21087727J
     26932  * SONAWANE POOJA ULHAS   KAMAL
999  21186958K
     26933   SUKHRANI PIYUSH RAJKUMAR  SUNITA
999  21087761J
     26934   SURESH KUMAR MANROOP RAM  GEETA DEVI
999  21186979B
     26935  * SURKUMAR MANISHA BALAN  KUSMUM
999  21186982B
     26936   SURVE SANKET CHANDRAKANT  SAVITA
999  21189371E
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 112
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : FERGUSSON COLLEGE, F.C. ROAD,
PUNE 411004   (957)
      SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
      26992     SURYAVANSHI SANTOSH DYANESHWAR      KAUSHALYA
DYANESHWAR   999   21090503E
      26937     SURYAWANSHI SHIRISH SHIVAJI        MEENA
999  21186989K
      26938    * TAMBEKAR POONAM VASANT          KAVERI
999  20916721B
      26939    * TAMBOLI RESHMA MANGILAL          MEENA
999  21187022G
      26940    * TATHE SARIKA RAJENDRA
999  20788073F
      26941    * TATI BALAMANI NAGESH           AAMBU
999  21021985J
      26942     TELANG VIKRAM MARUTI           KANTA
999  20788086H
      26993    * THITE KETKI ANIL             ANAGHA
999  20788117M
      26943     THOMBRE SHRUTI SHASHIKANT         REKHA
999  21187066J
      26944    * THOPTE SONALI GAJENDRA          SUNITA
999  21187069C
      26945    * THORAT CHARUSHILA SURESH         PRABHVATI
999  21187071E
      26946    * TIKARE SHWETA RAVINDRA          NEETA
999  21289767F
      26947    * URDE DEEPTI YASHWANT           PARVATI
999  21187108H
      26948    * VASKE ASHVINI SHRIRANG          KANCHAN
999  21087931K
      26949    * VATS ALKA KRISHAN PAL
RAJBARI.K.VATS      999   20990584M
      26950    * VISHWKARMA KIRAN OMPRAKASH        JYOTI
999  21290164J
      26951     WAGH ABHISHEK DEEPAK           NEELIMA
999  21087961M
      26952    * WANI ANKITA MOHAN             JAYA
999  21188561E
      26953     YADAV HRISHIKESH SHIVAJIRAO
999  20988347C
      26994     YADAV MAHESH VIJAY            ASHA
999  20888245G
      26954    * YADAV NIKITA BALIRAM           JAYSHREE
999  21187182G
      26955     YADAV SAGAR LAXMAN            MINAXI
999  21088008C
      26956     YADAV SAMEER JAYWANT           RANJANA
999  21088009M
     26957   YALGAONNAWAR BASURAJ SHIVPUTRAPPA  EARRAVA
999  20588072L
     26958  * YENBHAR SONALI KAILAS       SUREKHA
999  21187193B
     26960   YENPURE KISHOR DATTATRAY      ALKA
999  20320999M
     26959   YENPURE KISHOR DATTATRAY      ALKA
999  21290207F
     26961   ZANJURNE SHIVRAJ HINDURAO      RATNMALA
999  21088035L
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 113
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : P.E. SOC.'s MODERN COLLEGE, SHIVAJINAGAR,
PUNE 411005  (958)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     25501    * BAFNA SHRADDHA DILIP           MEENA
999  21285090D
     25573    * BARASKER KOMAL MUKESH          SANGITA
999  21285122F
     25502     BHAGAT GANESH SHRAWAN          SHOBHA
999  21285137D
     25511     BHALERAO PRAVIN VIJAY          USHA
999  21285144G
     25489    * BHEGADE MADHURI PANDURAG         PADMA
999  21285174J
     25547     BHIMANI ALKARIM IBRAHIM         ASHRAF
999  21285183H
     25465     BHOSALE MOHAN KALIDAS          REKHA
999  21285199D
     25507     BHOSALE UMESH CHANDRAKANT        SHAILA
999  21285207J
     25568     BODKE VAIBHAV UTTAM           MALTI
999  21285232K
     25560     BURROWS EDWARD CHRISTOPHER        JACKLYN
999  21285253B
     25561     BURROWS RICHARD CHRISTOPHER       JACKLYN
999  21285254L
     25519     CALCUTTA WALA HATIM ABBAS ALI      FATEMA
999  21285255J
     25559    * CHANDE VRUSHALI VILAS          VIDYA
999  21285273G
     25476     CHAURASIA VIKAS VASHITHA         KALAWATI
DEVI      999   21285288E
     25474     CHAVAN RAHUL NAMDEV           MEERA
999  21285307E
     25478     DADARKAR WASEEM ASHRAF          SAJIDA
999  21285369E
     25460    * DADWANI TANAZ SHIRAJ           SHAMEERA
999  21285372E
     25572    * DESHMUKH SHUBHADA RAMCHANDRA       ASHA
999  21285432B
     25522    * DHARMKAMBLE BHARATI PRABHU        NARSUBAI
999  21285464L
     25532     DHAVALEKAR VISHAL SURESH         SUREKHA
999  21285465J
     25530     DHOLE ARVIND SUDHAKAR          SUJATA
999  21285479J
     25548     DHOOT DEEPAK RANULAL           SAROJ
999  21285482J
     25505     DHUMAL AKSHAY KAILAS           JAYSHREE
999  21285490K
     25540   DHUMAL KUMAR SHIVAJI   VIMAL
999  21285492F
     25469   DODAKE VINOD BALKRUSHNA  LATIKA
999  21285518C
     25523  * DUDDE MADHURI LINGAPPA  SATYAMMA
999  21285534E
     25487  * FULFAGAR RASHMI RAJESH  RANJANA
999  21285545L
     25555   G ROBERT         AROKIAMARY
999  21285549C
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F  P U N E
PAGE NO : 114
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : P.E. SOC.'s MODERN COLLEGE, SHIVAJINAGAR,
PUNE 411005  (958)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     25493     GAIKWAD HRUSHIKESH PRADEEP       MANGAL
999  21285569H
     25538     GAIKWAD SUDESH PANDURANG        RANJANA
999  21285581G
     25517    * GAKHER HATIM FIROZ ALI         INSIYA
999  21285591D
     25458     GHATVILKAR ANAY ARVIND         SUVARNA
999  21285635K
     25525     GOCHIPATALA BOIJ PRABHAKAR       DANAMMA
999  21285662G
     25514     GOLCHHA RISHAB MILAP          SHOBHA
999  21285669D
     25492     GOLSANGI GAURAV SHRISHEIL        SHASHIKALA
999  21285673B
     25574     GOUND MAHESH BAPU            RANJANA
999  21285684H
     25486     GUJAR ROHIT RAJARAM           MANGAL
999  21285689J
     25485    * GUNDESHA POOJA HARESH          ASHA
999  21285702K
     25471     GURAV MUKESH NAMDEO           MEENA
999  21285710L
     25472    * HARDE ASHWINI BIPIN           PUSHPA
999  21285720H
     25452     HARSH KUMAR TIWARI           MAMTA DEVI
999  21285724L
     25550    * HASANAPURE POOJA MALLESH        PARVATI
999  21285726G
     25454    * HULGE ASHWINI GORKH           SHUBHANGI
999  21285737B
     25495     INAMDAR SHAHZEB ASLAM          FARZANA
999  21285741L
     25535     INGALE MAYUR SURESH           LUXMI
999  21285742J
     25558    * JADHAV BHAGYASHREE BHARAT        SUNITA
999  21285759C
     25480     JADHAV RUPESH SATISH          KALPANA
999  21285770D
     25510     JIRAGE CHANDRASHEKHAR GURUSHANT     AMBIKA
999  21285850F
     25543    * JIWANI ZAHRA AMIN            ZEENAT
999  21285851D
     25539     JORI AVINASH TUKARAM          ASHA
999  21285857C
     25473     KADAM AKASH SUDHIR           SINDHU
999  21285876K
     25567   KADAM PRAVIN DATTARAM     SUNANDA
999  21285889M
     25461  * KADAM SHUBHANGI SHASHIKANT  SUNANDA
999  21285897B
     25459  * KAKADE MADHURI MAHADEV    BHARATI
999  21285913H
     25484  * KAMBLE ANITA RITESH     ASHA
999  21285940E
     25481  * KANITKAR HARSHADA BABAN   PUSHPA
999  21285964B
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 115
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : P.E. SOC.'s MODERN COLLEGE, SHIVAJINAGAR,
PUNE 411005  (958)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     25563    * KARANDE PRADNYA JANARDAN         SUNITA
999  21285976F
     25490     KARDILE KIRAN SANJAY           PUSHPA
999  21285980D
     25494     KARE SHAMKANT SHIVAJI          MALINI
999  21285981B
     25556     KEDARI VIKAS HANUMANT          BABY
999  21286016L
     25518     KHAN SHARUKH ARIF            SHANAAZ
999  21286036E
     25551     KHIRID ABHIJEET BALKRISHNA        SAVITA
999  21286067E
     25508     KOTHAWALE PRAFULL PRABHAKAR       MANGAL
999  21286106K
     25524     KUDALE ROHAN SHANKAR           NATHABAI
999  21286116G
     25497     KUDALKAR ABHISHEK VIJAY         JYOTI
999  21286119M
     25462     KULDHARAN NILESH PRABHAKAR        LATA
999  21286120E
     25464     LAGADE TIMEER VASANT           CHHAYA
999  21286159L
     25496     LOHAKARE OMKAR ANIL           SWATI
999  21286178G
     25521    * MAHADIK SURBHI RAJENDRA         TRIVENI
999  21286212L
     25566     MAHAJAN SANDEEP ARUN           SHOBHA
999  21286213J
     25545    * MAHESHWARI VASUDHA VINEET        SUCHITA
999  21286218K
     25504    * MALGAONKAR SADHANA SURYAKANT       SUPRIYA
999  21286228G
     25528    * MALLIGE NEHA               NEETA
999  21286232E
     25575     MANDALWAR MAHESHKUMAR HETRAM       DURGA
999  21286239B
     25512     MANE PRATAP RAMCHANDRA          SHOBHA
999  21286255D
     25531    * MARWADI PRIYANKA DEEPAK         VIJAYA
999  21286278C
     25546     MD FAKHRUL HASSAN MOHAMMAD HASSAN    NAJBUN
NISHA      999   21286287B
     25552    * MONICA AMBROSE JOHN           ANTONIA
999  21285854J
     25554     MORE ROHIT DIGAMBER           NANDA
999  21286339J
     25557   MORE ROHIT RAJENDRA          NIRMALA
999  21286340B
     25451  * MORE SUJATA VISHWAS          SULOCHANA
999  21286346M
     25453   MORE VISHAL BHIVA           RANJANA
999  21286350K
     25483  * NAGARALE PRATIKSHA BABANRAO      MADHURI
999  21286375E
     25503   NIMUCHWALA SHABBIR HUSSAIN SAIFUDDIN  SHIRIN
999  21286426C
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 116
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : P.E. SOC.'s MODERN COLLEGE, SHIVAJINAGAR,
PUNE 411005  (958)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     25477    * PAWAR ANNAPURNA SHEKHAR         PARVATI
999  21286567G
     25527    * PAWAR SWAPNALI SHANKAR          ANJANA
999  21286590M
     25479    * PENDALWAR VAISHALI DATTATRAY       DURGA
999  21286598G
     25571    * PHALE SUPRIYA SANJAY           SMITA
999  21286602J
     25549    * PIMPALKAR RUCHITA RAMKRISHNA       JYOTI
999  21286617G
     25570    * PISAL AARTI SANDIP            CHAYA
999  21286621E
     25569    * POL HEMA VITTHAL             SHAKUNTALA
999  21286629L
     25457    * POLEKAR DEEPALI VITTHAL         SARASWATI
999  21286631B
     25513     POOJARI AVINASH SANJIVA         SUSHEELA
999  21286632L
     25520    * RAIKWAR ANJALI VIJAY           SHARDA
999  21286659B
     25475     RAMGADE VRUSHANK VIJAY          SANGEETA
999  21286674F
     25565     RATHORE SACHIN SINGH           INDRA
999  21286705K
     25455    * RAUT SUVARNA ASHOK            MUKTABAI
999  21286717C
     25467    * SALUNKE SUVIDHA KAILAS          ROHINI
999  21286762J
     25516     SALVE NILKHIL LAXMAN           LEELAVATI
999  21286765C
     25533     SANKPAL MANOJ CHADRAKANT         VASTALA
999  21286790D
     25499    * SAPAR AMRUTA RAMESH           HEERA
999  21286792L
     25553     SHAIKH AHAD MOHAMMAD           MAHARUKH
999  21286864M
     25542     SHAIKH MOHAMAD IRFAN RAFIQUE       MUMTAZ
999  21286887L
     25509     SHAIKH SHAHANAWAZ RASOOL         RIZWANA
999  21286898F
     25536    * SHAIKH SURAIYYA MUMTAZ          SAIDUN
999  21286907J
     25541     SHARMA MAYANK SUSHIL           NEERU
999  21286921D
     25534     SHINDE AMIT SHRIKANT           SAVITA
999  21286956G
     25506  * SHINDE MADHURI BHAUSAHEB   SHARDA
999  21286962M
     25463  * SHIRSAT SONALI ARUN     JIJABAI
999  21286986J
     25470   SOLOMON MELKY SPICER     JEBA
999  21287025E
     25537  * SOMWANSHI ASMITA PARSHURAM  SATYABHAMA
999  21287028K
     25468  * TADAKHE SONAM DINKAR     SUNITA
999  21287060C
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F  P U N E
PAGE NO : 117
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : P.E. SOC.'s MODERN COLLEGE, SHIVAJINAGAR,
PUNE 411005  (958)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     25529    * TAIDALWAR SRUJANA MARUTHI        MANISHA
999  21287062K
     25562     TAWARE SURAJ ASHOK           SHOBHA
999  21287095F
     25564     TEJWANI HITESH RAJESH          SEENA
999  21287098L
     25491     THITE PRANJAL CHANDRAKANT        LILLAI
999  21287118J
     25544     THOMBRE KETAN PRADEEP          SUNITA
999  21287122G
     25515     TIKONE NAMDEV MANOHAR          MAYA
999  21287133B
     25500     VAZ JARRY THOMAS            PRICILA
999  21287196L
     25526     VICHARE AKSHAY MADHUKAR         MADHAVI
999  21287203G
     25488     WAGH ASHISH PANDURANG          ASHA
999  21287219C
     25456    * WAGHMARE ARCHANA MARUTI         MADHVI
999  21287229L
     25482     WAGHMARE TANMAY DATTARAM        RANJANA
999  21287236C
     25498    * YADAV RUPALI SARJERAO          NANDA
999  21287258D
     25466     YELKANTI LAXMINARAYAN SHRINIWAS     SAROJANI
999  21287265G
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 118
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : P.E. SOC.'s MODERN COLLEGE, SHIVAJINAGAR,
PUNE 411005  (958)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     27519    * AARTI CHAPARALA             RAMA
999  21185002M
     27590    * ABUTE PRAJAKTA JAIPRAKASH        SANDHYA
999  20929499L
     27591    * ADEP SWATI DATTATRAY           RENUKA
999  21085011G
     27592     ADHAV RAHUL CHANDRAKANT         ULKA
999  21085016H
     27593     ANANDAS AMOL RAVINDRA          SUNITA
999  21185040D
     27594    * ANKAIKAR POONAM DILIP          SHARADA
999  21085069J
     27595    * APTE RUJUTA SHIVRAM           SUSHMITA
999  21289878H
     27596    * ARORA ANSHU SUDHIR            SANGEETA
999  21188572L
     27597     ATAR MOSIN SATTAR            RAZIA
999  21185061G
     27520     ATTAR USAMA SHABBIR           SHAHEEN
999  20585099F
     27598    * AWACHAT ANKITA PURUSHOTTAM        USHA
999  21085107E
     27521    * BAKALE RADHIKA RAVI           KANCHAN
999  21185094C
     27522     BANKAR MOHAN DATTATRAYA         LEELA
999  21085171G
     27523     BHANGDIA RAJESH RAMRAJ          SARITA
999  21289957M
     27524     CHAPALGE SUMIT ARVIND          ALKA
999  20785435B
     27525     DADARKAR SOHAM AJIT           SULEKHA
AJIT DADARKA   999  20685481B
     27512     DAGADE NITIN PUNDALIK          SUNITA
999  20785526K
     27526     DAGDIYA VISHAL JAIPRAKASH        PADMA
999  21085462G
     27527     DANGE ABHIJEET RAJAN           SANGEETA
999  21085487B
     27528    * DAREKAR MOHINI DATTARAYA         MANGAL
999  20785554E
     27529    * DEDAGE AARTI NILKANTH          SUVARNA
999  21185343H
     27530     DHANENDRA GURUNG             SANTA MAYA
999  21289999G
     27531    * DHANKUDE PRAGATI GULAB          SAVITA
999  20985676K
      27532     * DHOKLE POURNIMA SADASHIV  KAMAL
999   20885701L
      27533     * DHOTRE DEVKI KAILASH    PADMA
DHOTRE        999    20885708H
      27513     * DIALANI TARUNA PARSRAM   NEETU
999   21290049J
      27534     * DUPADE KALYANI RAJENDRA  MEENA
999   21185444B
      27535     * GAIKWAD ASHWINI CHIMNAJI  ARUNA
999   21289911C
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 119
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : P.E. SOC.'s MODERN COLLEGE, SHIVAJINAGAR,
PUNE 411005  (958)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     27514     GAIKWAD NILESH DILIP           GITA
999  21085719G
     27536    * GAIKWAD SONALI VASANT          MARRY
999  20785829C
     27537     GAWRA BHARAT RAJENDRA          SANDHYA
999  21085794D
     27538     GHUBE DINESH DILIP            SUNANDA
999  20685894K
     27539     GORE PRAVIN SANDIPAN           SUSHILA
999  20885962E
     27540     HUMANE SAGAR KISAN            ASHA
999  20612564L
     27541     INDALKAR AMOL DATTATRAY         SUNANDA
999  20886075E
     27542     JAIN SANJAY DEVENDRA           PUSHPA
999  21290011M
     27543     JAJU HEMANT HARIPRASAD          SEEMA
999  21185725E
     27544     JOSHI PRATHAMESH UMESH          ANJALI
999  20586116E
     27545     KAMATE DINESH SUBHASH
999  20703454M
     27546     KAMBALE ROHIT ARJUN           CHHAYA
999  20686303K
     27547     KAMBLE RAHUL TUKARAM           GETANJALI
999  21086228K
     27548     KAMBLE ROHIT TUKARAM           GETANJALI
999  21086230M
     27549     KANOJIA VIKAS PRAKASH          NANDA
KANOJIA      999   20924600G
     27550     KARNAWAT SAMRAT KISHOR          SUNITA
999  21185858H
     27551     KIJBILE YATISH DILIP           SHEELA
999  20430625G
     27552     KUMBHAR AMOL ANANTA           LATA
999  20786624E
     27553    * KURANGIRI VIJAYALAKSHMI PRAKASH     NIRMALA
999  21189540H
     27554    * LONDHE DEEPA SAHEBRAO          KALPANA
999  21289901F
     27555     LOTE YOGESH KISAN            SUNANDA
999  20986768L
     27515     MAPARE ATISH VITHAL           LATA
999  21186154F
     27556     MHETRE MARAPPA BASAPPA          YALLAMA
999  20686851M
     27557  * MOHITE CHAITRALI HEMANT  KALPANA
999  21086741J
     27558   MOHITE RAGHAVENDRA RAJU  SUVARNA
999  20890413B
     27559   MUNDRA RAHUL SHYAMSUNDAR  SARLADEVI
999  21289948B
     27560  * NAIK ARCHANA MOHAN    MAMTA
999  21012149B
     27561   NIJSURE OMKAR PRAKASH   PRATIBHA
999  20887081E
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F  P U N E
PAGE NO : 120
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE   : P.E. SOC.'s MODERN COLLEGE, SHIVAJINAGAR,
PUNE 411005  (958)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE   PERM.REG.NO.
     27562     NIKAM SANJAY DEVRAM           JIJABAI
999  21290173H
     27563    * NIMBALKAR POONAM VILAS         KAMAL
999  20887094G
     27564    * OSWAL PAYAL SURESH           USHA
999  21186352B
     27565     PADAYE SACHIN SHANTARAM         SHALINI
999  21086950L
     27566     PALKAR NILESH RAJARAM          SHAILAJA
RAJARAM PAL  999   20987202M
     27567     PANJWANI AMIT DEVIDAS          VIDYA
999  20787177K
     27516    * PATE GAYATRI ATMARAM          SHARDA
999  20887243E
     27568     PATKI ABHIJEET KASHINAH         SUREKHA
999  20687239K
     27569    * PAWAR ANUJA ANIL            ALKA
999  21290146L
     27570     PILLAI ARUMUGAM KANNAN         PARVATHI
999  20587181L
     27571    * RAGHAVAN RASHMI             KAMALA
999  20990016E
     27572     RAJGIRE AVINASH EKNATH         SANJANA
999  21186583E
     27573    * RANPISE TEJASWITA GANPAT        SHARDA
999  21289682C
     27374    * RATHOD AISHWARYA ROHIDAS        JIJABAI
999  21186617C
     27375    * RATHOD KARISHMA PRAVIN         SANGITA
999  21289849D
     27376    * RATHOD LAXMI JAIRAM           KAMAL
RATHOD       999   21186620C
     27377     RATHOD RANJEET RAMESH          MANJU
999  21017276C
     27378    * RATHOD VRAJANA NARSINH         PUSHPA
999  21186623H
     27379     RAUT SHREEKANT DATTATRAYA        ANUSAYA
999  21290171M
     27380    * RAUT SHRUTIKA BALASAHEB         RAJASHREE
999  21087307J
     27381    * RAWALE SUPRABHA SANJAY         SONALI
SANJAY RAOLE   999   21087314M
     27382     RAYKAR SANDESH DILIP          SUJATA
999  21290028F
     27383    * RIZWANI VARSHA DHANRAJ         KANTA
999  21186643B
     27574  * RUPARELIYA KRUPA DHEERAJLAL    CHANDRIKA
999  20787560L
     27384   SABANE AMOL RAMESH         SANJIVANI
999  21186651C
     27385   SABIR ALAM SHAHID ALAM       NUSHAT
999  21186652M
     27386  * SAGVEKAR SHRADDHA RAJENDRA     ROHINI
999  21186658L
     27387  * SAHASRABHOJANI ANUJA CHANDRAKANT  KIRTI
999  21289950D
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 121
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : P.E. SOC.'s MODERN COLLEGE, SHIVAJINAGAR,
PUNE 411005  (958)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     27388    * SAIN SANTOSH MAHENDRAKUMAR        SANJANDEVI
999  21186660B
     27389     SAKHARE KIRANKUMAR KAMLAKAR       SHIVANANDA
999  20987608F
     27390     SAKORE TUSHAR RANGNATH          LAXMI
999  21034682F
     27391     SALGAR BASAVRAJ CHANNVEER        RAMABAI
999  20987618C
     27392    * SALUNKE PRAJAKTA MANGESH         SHALAKA
999  21087374E
     27393    * SALVE DEEPIKA ARUN            SANGEETA
999  20687498H
     27394    * SALVI ABOLI ARJUN            APARNA
999  21186681E
     27395     SAMDANI VAIBHAV JAGDISHCHANDRA      KIRAN
999  21289711L
     27396    * SAMUDRA TEJASWINI GOURISHANKAR      SUREKHA
999  21087394K
     27397    * SANCHETI PAYAL SURESH          SADHANA
999  21186693J
     27398    * SANGHAVI AVANI NITIN           MANISHA
999  21186697M
     27399    * SANGHVI ARCHITA ARVIND          ANJANA
999  21186698K
     27517    * SANGMO PHURPHI BABULAL          NANCY
999  20788038H
     27400     SANKHLA VINEET NARENDRA         ANITA
999  21289803F
     27401     SANKPAL VINAYAK KONDIRAM         SUREKHA
999  20431658J
     27402    * SAPKAL RESHMA NITIN           ASWINI
999  21186705F
     27575     SARDA CHETAN OMPRAKASH          KAMERIDEVI
999  21289928H
     27403    * SARDESAI CHAITRALI MADHAV        JAYASHREE
999  21087417B
     27404     SATAV NITIN DILIP            SHARDA
999  20987672H
     27405    * SAWANT VISHAKHA VIJAY          USHA
999  21186735H
     27406    * SHAH ANKITA MILIND            VARSHA
999  20926494C
     27407     SHAH CHETAN SUBHASH           RAMOLA
999  21189555F
     27408    * SHAH DEVAKI PRAMOD            SUCHITA
999  21289969E
     27409   SHAH KETAN BHUPENDRA   MEERA
999  20987746E
     27410   SHAH PARIN BHARAT     MEENA
999  21023092E
     27576  * SHAH PRIYANKA RAJENDRA  SHUBHANGI
999  21186756L
     27411  * SHAH RUCHITA HASMUKH   NEELIMA
999  21186757J
     27577   SHAH SHIVAL HEMANT    DAKSHA
999  21289710B
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 122
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE   : P.E. SOC.'s MODERN COLLEGE, SHIVAJINAGAR,
PUNE 411005  (958)
     SEAT NO      N A M E               MOTHER'S
NAME     COLLEGE   PERM.REG.NO.
     27412     SHAHA BHUSHAN CHAMANLAL          BHAGAVATI
999  20987758J
     27413    * SHAHANE VINITA RAJENDRA          SHAKUNTALA
999  20987760L
     27578     SHAIKH ASLAM YUNUESBHAI          PARVIN
999  20890248B
     27414    * SHAIKH FARHIN GANI            AAREFA
999  21186782K
     27415     SHAIKH IMRAN ILIYAS            ANJUM
999  20787750F
     27518     SHAIKH MOIN RASHID            RUKSANA
999  21290078B
     27416    * SHAIKH NILOFAR KASIM           HASINA
999  21289923G
     27417    * SHAIKH PAKEEZAH ABDULBASHIR        RAZIA
BEGUM       999   21186804D
     27418    * SHALNE NILIMA CHANDRASHEKAR        UMA
999  20689075D
     27419     SHARMA CHETAN RAMGOPAL          SHILA
999  21290052J
     27420    * SHARMA NIKITA JAGDISH           PREMLATA
999  21087571C
     27421    * SHARMA SALOKHA SATISH           JAYSHREE
999  21289838J
     27422    * SHARMA SEEMA ARJUN            BIMLA DEVI
999  21186836B
     27579    * SHEDGE SHEETAL NARAYAN          SUNANDA
999  21087581L
     27423     SHELAR ABHIJEET NAMDEO          KASTURA
NAMDEO SHELA   999   20987864K
     27424     SHELAR AMIT DADU             TARA
SHELAR       999   21090193E
     27425     SHELAR ATUL KUNDLIK            BAYADA
999  21289990C
     27426    * SHELAR NAMRATA ANANTA           RENUKA
999  21289764M
     27427    * SHENDGE AKSHATA MADHUKAR         CHHAYA
999  21087607H
     27428    * SHETE JUILY SUNIL             JYOTI
999  21186852D
     27429     SHETTY GOVIND SHANKAR           ASHA
999  21087616G
     27430     SHETTY PRASAD KRISHNA           PUSHPA
999  21290053G
     27431     SHEVKAR SARANG VIJAY           MANGAL
999  20987890J
     27432  * SHILVANT REKHA SOMSHEKHAR  RAJASHREE
999  21087625F
     27433  * SHILWANT VAISHALI PRAKASH  VARSHA
999  21186861C
     27580  * SHINDE ARCHANA SURESH    ANURADHA
999  21289989K
     27434  * SHINDE ASHWINI RAVINDRA   ANJANA
999  21186867B
     27435   SHINDE MANDAR S       SONALI
999  21289992K
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F  P U N E
PAGE NO : 123
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : P.E. SOC.'s MODERN COLLEGE, SHIVAJINAGAR,
PUNE 411005  (958)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     27436    * SHINDE POOJA SANJAY           ASHA
999  21186879F
     27437    * SHINDE PUNAM VIJAY           ANITA
999  21186883D
     27581     SHINDE ROHAN KISHOR           VIDYA
999  21090486M
     27438    * SHINDE SUPRIYA RAMAKANT         SHALAM
999  20718780M
     27582     SHINDE VISHAL ASHOK
999  20587687M
     27439     SHINGVI PRATIK ISHWAR          RANJANA
999  21186905J
     27440    * SHIRKE DEVAYANI LAXMAN         PRIYANKA
999  21289934B
     27441     SHIROLKAR BHARAT VILAS         VAISHALI
999  21189454M
     27442    * SHITOLE MAYURI KAILAS          CHAYA
999  21289883D
     27443     SHITOLE RITESH ARUN           MANGAL
999  21087686H
     27444     SHROTRI AJAY PURUSHOTTAM
999  20987980H
     27445     SINGHAL AMAN              URMILA
999  21186936J
     27583     SINGHAL SUYASH AMIT           SUNITA
999  21186937G
     27446     SIRWANI TARUN HARESH          MONICA
999  21186939C
     27447     SOHONI OMKAR MAYURESH          MEDHA
999  21186943M
     27448    * SOLANKI REKHA NAVINCHANDRA       KUSUM
999  21087722H
     27449    * SOMWANSHI MONIKA ANIL          MEENA
999  20988018L
     27450    * SONAWANE PRIYANKA SURESH        RAJESHRI
999  21000151J
     27451    * SONI HULSI LALITKUMAR          JYOTI
999  21186967J
     27584     SONI RAJAT GHANSHYAM          MADHU
999  21289927K
     27452     SONTH SUDHIR SUBHASH          MEENA
999  20887990M
     27453    * SOOD SONAKSHI LEKHRAJ          UPMA
999  21188178D
     27454    * SUCHAK GUNJA SHAILESH          SHRADDHA
999  21186970J
     27455   SUKALE NILESH JAYWANT     SINDHU
999  21087759G
     27456  * SUNDARANI VINITA SUNDER    RESHMA
999  21186976H
     27457  * SUPEKAR DEEPALI CHANDRAKANT  SHALINI
999  20887996L
     27458   SURANA RUSHABH PRADEEP     BHARATI
999  21023361D
     27459   SURANA SHREYAS SHRIKANT    CHHAYA
999  21008763D
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 124
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : P.E. SOC.'s MODERN COLLEGE, SHIVAJINAGAR,
PUNE 411005  (958)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     27460    * SURATWALA RUPAL KAMLESHKUMAR       JAYSHREE
999  21289862M
     27461    * SUTAR JYOTI TANAJI            SUNITA
999  21087784H
     27462     SYED HASAN EJAZ ARIF ALI         FATIMA
BEGUM      999   21186997L
     27463     TAGUNDE PARASHURAM BALASAHEB       JANABAI
999  21187000F
     27464     TAIDE ROBIN MANOHAR            DAISY
999  20888032B
     27585     TAK SANDESH PARMESHWAR          SHOBHA
999  21087801M
     27465    * TALATI SHIVANGI SANJEEV          PURNIMA
999  21187008M
     27466    * TAMHANE KANCHAN KAILAS          SMITA
999  21028185F
     27467    * TANDALE SAYLI CHANDRAKANT         SANGITA
999  21187025M
     27468    * TAPDIYA MEGHA NARENDRA          MANJUSHA
999  21187029D
     27469     TATIYA SURAJ GIRISH            SANGEETA
999  21187039M
     27470    * TATUSKAR PRANALI DEEPAK          SUDHA
999  20988134J
     27471     TAYAL SAGAR GOVIND            SANGITA
999  21187040E
     27472     THAKAR ASHAPURAK SHARADCHANDRA      SHAILAJA
999  20888070E
     27473    * THAKKAR ZEENAL SHAILESH          ANJANA
999  21187049J
     27474    * THAKUR BHAVNA HARISHCHANDRA
BHAGYESHREE       999   21187051L
     27475     THITE KRUSHNA BHAGWAN
999  20613033D
     27476     THOMAS JINO                SUJA
THOMAS       999   21188185G
     27477     THORAT VISHAL DADARAM           CHANDANA
999  21187074K
     27478    * TIWARI ANKITA GOPALKRISHNA        URMILA
999  21187086C
     27479     TIWASKAR SAKET RAMDAS           HEMLATA
999  21187087M
     27586     TOSHNIWAL GOVIND NARAYANDAS        SANTOSH
999  21187091K
     27480     UBHE SAGAR SUDHAKAR            VASUNDHARA
999  20432167M
     27481   UNECHA SWAPNIL RAVINDRA  KAMAL
999  21289899L
     27482  * UTTAMCHANDANI TINA RAVI  SONALI
999  21187109F
     27483   VADAKE KUNAL CHANDRAKANT
999  20988236M
     27484  * VAIDYA MANASI VIJAY    VRUSHALI
999  21087917D
     27485  * VAIDYA SURABHI MILIND   MANISHA
999  21187117G
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 125
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : P.E. SOC.'s MODERN COLLEGE, SHIVAJINAGAR,
PUNE 411005  (958)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     27486    * VAIDYA TRIVENI SADASHIV         MAYA
999  21187118E
     27487    * VAISHAMPAYAN PRANJALI PRAKASH      PRACHI
999  21187119C
     27488    * VAISHNAV DEEPIKA BHAGVANDAS       INDRA
999  21187121E
     27489     VANARSE ROHIT KISHOR           SUVARNA
999  21089066F
     27490     VANCHESA SUFIYAN FAROOQ         SHAMEEM
999  20988246J
     27587    * VARE HARSHADA GOPAL           NIRMALA
999  20788188L
     27491    * VARU HEENA PRAVINBHAI          URMILA
999  20988254K
     27492    * VASU PRAGYA               VANDAN
999  21289853B
     27493     VEER AMOL ANANDA             RANJNA
999  20988262L
     27494     VELHAL SWAPNIL TULASHIDAS        SUBHADRA
999  20988268K
     27495    * VHAWAL KAVITA PRAKASH
999  21290172K
     27588     VIJAPURE SACHIN SANJAY          RANJANA
999  21187132L
     27496    * VOHRA ARCHI PRADEEP           HEMALATA
999  21289885L
     27497     VYAS PUNIT KANAK             SINDHU
999  21087950F
     27498     WABLE AJIT KAILAS            JYOTI
999  21187141K
     27499     WADHWANI SAGAR NOTANDAS         SUNITA
999  21187143F
     27500    * WADSARIYA NAZ AKBAR           AMINA
999  21187145B
     27501     WAGHMARE SHRIKANT CHANDRAKANT      MEENA
999  21187156H
     27502    * WANJALE SHITAL SHASHIKANT        SUNITA
999  21087986G
     27503     WARE KAUSTUBH VINOD           SHOBHA
999  21187173H
     27504    * WARULE POOJA VIJAY            SUNITA
999  21187176B
     27505    * YADAV ANITA SURESH            KANCHAN
999  20608075B
     27506    * YADAV NUTAN JAGARAM           SONADAVI
999  21289814M
     27589   YADAV PUNIT DHANRAJ       MANJU
999  20988356B
     27507   YADAV SOHANKUMAR BHARATKUMAR   RAMA
999  21187187H
     27508   YENPURE SWAPNIL KISAN      SANJANA
999  21187196G
     27509  * YERAZARI POOJA CHANDRASHEKHAR  JAYSHREE
999  21187197E
     27510  * ZAGADE AKSHATA KUSHABA     TARABAI
999  21187200J
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F  P U N E
PAGE NO : 126
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : P.E. SOC.'s MODERN COLLEGE, SHIVAJINAGAR,
PUNE 411005  (958)
     SEAT NO     N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     27511    ZIYAUR RAHMAN MOHD HANEEF        FAIZI
ZAHEDA      999  20988383K
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 127
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : P.E. SOC.'s MODERN COLLEGE, SHIVAJINAGAR,
PUNE 411005  (958)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     27819     ACHARYA KARTHIK MURUGAN         VIJAYA
ACHARYA      999  20885011C
     27820     ADHAV SUYASH VIJAY            SUNITA
999  20225915D
     27929    * ADHIKARI SHWETA SHAILESH
999  20985033H
     27821    * ADVANT MEKHALA PRABHAKAR         MEDHA
999  21085022B
     27822     AGARWAL ANURAG RAJEEV          MEENU
999  21085024J
     27823     AGAWANE VIJAY SURESH           UJAWALA
999  20985052D
     27824     AGRAWAL HARSH MUKESH           REETA
999  21085038J
     27930    * AHIRE BHAGYASHREE SHANKAR        SUNANDA
999  29620887G
     27931    * ALHAT ASHA DNYANESHWAR          SULOCHNA
999  20885064D
     27932     ANTHONY KEVIN RAJAN           LEENA
999  20985115F
     27933    * ASHTAPUTRE VARADA VILAS         VAIDEHI
999  20785103E
     27934     BABAR VIKAS SAMBHAJI           USHA
999  20885134J
     27825     BADADE MANOJ PANDURANG
999  20614089E
     27935    * BADAMBE ASHWINI NARAYAN         SHEVANTI
999  21085122J
     27826    * BAHIRAT KALYANI DEVIDAS         JAYSHREE
999  21026367K
     27936    * BAHULE SWAPNALI SUDHAKAR         KALPANA
999  21085147D
     27937    * BAJWA SUKHVINDER KAUR MANJEET SINGH   DARSHAN
KAU       999  29609430H
     27938     BAKARE ROHAN ROHAN            ROHINI
999  20785160D
     27939     BAMGUDE MANDAR SUDAM           SANGITA
999  21085162H
     27827    * BANKAR SAROJ SHANTARAM          MANGAL
999  20990773J
     27940    * BEKE VISHAKHA JAYANT           SHUBHADA
999  20985234J
     27941    * BELDORE RAJESHREE BABU          NIMBEMMA
999  20885226D
     27942    * BELHEKAR GAURI DASHRATH         UJWALA
999  20990550G
     27943   BHAGYAWANT KETAN ARUN    PRATIBHA
999  20705383K
     27828  * BHEGADE APARNA DEVRAM    SUNITA
999  21085265J
     27829  * BHOKARE TANMAYEE RAMAKANT  SHOBHA
999  20701406L
     27830   BHONSLE SUMIT PRAKASH    LAXMI
999  20785318F
     27831  * BHORKAR NEHA PANDURANG   KIRTI
999  20614127M
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 128
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : P.E. SOC.'s MODERN COLLEGE, SHIVAJINAGAR,
PUNE 411005  (958)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     27832     BIJAPURE SALIM ALISHER          NOORJAHAN
999  20885361J
     27833     BORKAR KIRAN VIJAY            NANDINI
999  20614142E
     27834     CHANDA SAURAV SWAPAN           DEVI
CHANDA       999   20637393H
     27835     CHAVAN SANGRAM DEEPAK           JYOTI
999  20985484H
     27836     CHUMBALKAR YOGESH KACHARU
999  20885531K
     27837     DALVI ANUP MOHAN
999  20885559K
     27838     DANGE NARENDRA SANJAY           SUNANDA
999  20985568B
     27839     DEOLEKAR ANIKET ASHOK           ASHWINI
999  20806944F
     27840     DESAI MANISH SURESH            BABITA
999  21023821G
     27841    * DESHPANDE REVATI RAVINDRA         SWATI
999  20985653L
     27842     DHAGE ARJUN VIJAY             NEETA
999  20685604M
     27843     DHAPTE HARSHAL KISHOR           ALKA
999  20885674K
     27844     DIWADKAR NINAD MAHESH           MANASI
999  21085627M
     27845    * DUDHEDIA PRANJAL NARENDRA         SARLA
999  21085655G
     27846    * FRANCIS MARGARET JOHN           CLARA
999  20608874E
     27847    * GAIKWAD MANASI KISHOR           SUNITA
999  21085715D
     27848    * GANDRELLU LALITA VENGTAYYA        RAVANAMMA
999  20004558L
     27849    * GARGOTE ASHWINI MOHAN           MANGAL
999  21189407K
     27850     GEORGE REUBEN MOHAN            MARY MOHAN
GEORGE    999   20906354J
     27851     GHADGE RAJESH RAMESH
DNYNESHWARI       999   20885890D
     27852     GHOLAP AMAR DHARMARAJ           JANABAI
999  20585833D
     27853    * GODSE NEHA VIJAY             VAISHALI
999  20985961L
     27854    * GORDE PRIYA MANOHAR            RUTH
999  21090562L
     27855  * GORE ASHWINI NIVRUTI    KAMAL
999  21189299J
     27856  * GOURI ROSEMARY SWAMIDAS  RATNAMMA
999  21085877L
     27857  * HADKE JAYASHREE RAJENDRA  SULOCHANA
999  20991078L
     27858  * HIRDAY SHWETA PADMANABH
999  20786044M
     27859  * HORA NITIKA SANJAY     ANITA
999  20807053C
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 129
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : P.E. SOC.'s MODERN COLLEGE, SHIVAJINAGAR,
PUNE 411005  (958)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     27860    * INGALE ASHWINI PRAKASH          SHEELA
999  21023829B
     27861    * JADHAV KAVITA DIGAMBAR          MALINI
999  21189266B
     27862    * JAGADE ANITA NAMDEV           SHARADA
999  21086020M
     27863    * JAIN SWEETY ANIL             SANGEETA
999  20986187J
     27864     JAISWAL GAGAN BRIJESH CHAND       BABITA
CHAND       999  20886189M
     27865     JORI DATTATRAY MENANATH         MANDA
999  21086103H
     27866    * KADAM. KAJAL KERUBHAU          PARVATI
999  21016042L
     27867     KAJALE ABHISHEK PRADEEP         MEDHA
999  21086175E
     27868     KAMBLE RAHUL DEVRAM           ALKA
999  20213693M
     27869    * KAMBLE SWATI MADHUKAR          SUNITA
999  21000097L
     27870    * KANKARIYA VANDANA SHANTILAL       SWATI
999  20986386C
     27871     KARAGIR OMKAR SHIVAJI          MAHADEVI
999  20686342L
     27872     KARWA VIVEK SATYANARAYAN         VIJAYA
999  21086302B
     27873     KAUSHIK KUMAR              KANCHAN
MISHRA      999  21086513L
     27874    * KODRE SNEHLATA ANIL           SULOCHANA
999  21086426F
     27875     KOTHARI ANKUSH KANTILAL         PREMLATA
999  21086462B
     27876    * KULKARNI PRERANA SUHAS          SAVITA
999  21086499M
     27877    * KULKARNI SONALI DILIP          SHAILA
999  21026687C
     27878     KULKARNI UMAKANT JAYANT         ASHA
999  20586500D
     27879    * LALA HEENA ANIL             MANISHA
999  21002874C
     27880    * LONKAR BHAGYASHREE SANJAY        JAYASHREE
999  20886779B
     27881     MAGAR SOMDATT DATTATRYA         SMITA
999  20821338E
     27882     MANIYAR KUSHAL SAPAN           SABNAM
999  20986847D
     27883      MANOJ KUMAR          SMT.RAM
RATI       999   21086659E
     27884     * MASALIA ZEEL RAJESHKUMAR   ASHA
999  21086676E
     27885     * MEHTA NIKITA BHARAT      BHARATI
999  21002836L
     27886     * MEMON SUFYANA MOHD AMIM    SEEDA
999  21086703F
     27887     * MITHARE VAISHANAWEE SUBHASH  SHOBHA
999  20200288J
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 130
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : P.E. SOC.'s MODERN COLLEGE, SHIVAJINAGAR,
PUNE 411005  (958)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     27888     MOKTAN PHOSTINA DONBOSCO         REGINA
999  20904409J
     27889     MUPID ABHISHEK SURENDRA         ARCHANA
999  20586842J
     27890    * NAIDU GIRIJA PANDURANGAN         P UMARANI
999  20987058D
     27891    * NARKHEDKAR TRUPTI VAMANRAO
999  20227932E
     27892     NELGE MAKARAND MANGALA          MANGALA
999  20108805D
     27893     OBEROI HAMITRAJ AMARJITSINGH       SURANDER
999  20903174D
     27894     PANCHAL RAHUL KISANRAO
999  20431202H
     27895     PAPAL PRALHAD VITTHAL          RUKMINI
999  20987225L
     27896     PARIHAR SACHIN MANGILAL         LEELA
999  21087037M
     27897    * PAROO ROSEMIN ALKARIM          ZUBEDA
999  21087046L
     27898     PAWAR NILESH RAJARAM           RUKMINI
999  21026145F
     27899     PAWAR PRAMOD VIJAY            SHALAN
999  20890328D
     27900    * PEREIRA CAROLYN THOMAS          JUDY
999  21087176J
     27901     PHADKE SOURABH CHANDRAKANT        SUSHAMA
999  20228222J
     27902    * PHILLIPS CAROLINE REES          MERLE
999  20787388H
     27903     POL PRADIP JAIPRAKASH          RATNAMALA
999  20987430K
     27904     PRASAD KARTIK SHANKAR          PREMA
999  20987461K
     27905    * PRITMANI SHEETAL RAMESH         BHARATI
999  21087243J
     27906    * PURANDARE PRIYANKA MUKUND        REKHA
999  21087248K
     27907    * RAMCHANDANI PAREENA NANDKUMAR      JANOO
999  20929598J
     27908    * RANE ARTI KAMALAKAR           KAMAL
999  20003669G
     27909     RAUT PRASAD RAVINDRA           UJAWALA
999  20787520M
     27910    * RAUT SNEHAL PANDURANG
999  20787521K
     27911   SABUWALA ABDUL QADIR ISHAQUE  RAJIYA
999  21087341J
     27912  * SEBASTIAN NANCY EDWARD    SHIRLEY
999  20687583F
     27913  * SEN SUDESHNA SAVYASACHI    KRISHNA
999  20787690J
     27914  * SHAH JAYASHRI SUNIL      LATA
999  21087487C
     27915  * SHAH JUHI MAYUR KUMAR     ANITA
999  21087489K
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 131
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : P.E. SOC.'s MODERN COLLEGE, SHIVAJINAGAR,
PUNE 411005  (958)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     27916     SHAH PREM MAHENDRA            DAKSHA
999  20924816F
     27917    * SHAIKH NIKHAT MAHEBOOB          BASARUM
999  21087547L
     27918     SHILIMKAR SAGAR SHAMRAO
999  20987894M
     27919     SHINDE GANESH NIVRUTTI          YAMUNA
999  20985685J
     27920     SHINDE HEMANT ANAND            JOSEPHINE
999  20431853L
     27921    * SHINDE POONAM DHANAJI
999  20987925E
     27922    * SHINDE SHITAL HARKU            SUNITA
999  20987941G
     27923    * SHINDE SUSHAMA DADASAHEB         LEELAVATI
999  21087668K
     27924     SHINDE YOGESH PRAMOD           VIMAL
999  29920238M
     27925     SWAMI GANESH SOMNATH
CHANDRAKALA       999   20888028D
     27926     SWAMI PANDITRAYA KALLAYYA         PUTLABAI
999  20888023C
     27927    * TAWARE RESHMA               SHAILA
999  21087839J
     27928     WARANG ANKUSH DIGAMBAR          ANANDI
999  21087988C
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 132
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : NESS WADIA COLLEGE
PUNE 411001  (959)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     25689     AMBIKE SANDEEP SURYAKANT
999  21289630L
     25605     ANSARI MOAMMAD DANIYAL MOHAMMAD SHAMIM FATMA
KHATOON      999   21285058L
     25607    * ANTAPURKAR ANKITA SOMNATH        VANITA
999  21285061L
     25723     AROTE DNYANESHWAR RANGNATH        MANGAL
999  21187495H
     25678    * ARUDE SWATI VITTHAL           SUNANDA
999  21285069F
     25582     ATRE SHRISHAILYA SUHAS          ALKA
999  21285076J
     25673     B VIVEK                 B ANJU
999  21285082C
     25613     BADEKAR PRARIK AVINASH          SUNITA
999  21285085H
     25652     BAKARE SAGAR DATTA            LEENA
999  21285102M
     25650     BANSODE SUSHANT SATISH          MEENA
999  21285119F
     25595     BAWANE ROHAN VILAS            SHUBHANGI
999  21285127G
     25692     BHAGAT ROHESH RAM            SUCHITTA
999  21289633E
     25697     BHARANI ADITYA NARAYAN          SUMAN
999  21285158G
     25644     BHILARE SUDHIR ANNA           SANJANA
999  21285181M
     25668    * BHOI POOJA ANIL             SUREKHA
999  21285190L
     25715    * BORADE JUI CHANDRAKANT          JYOTI
999  21085336M
     25603    * CHAVAN SUPRIYA SHRIKANT         MANJU
999  21285314H
     25585     CHIGRE SAGAR GAJANAN           RAJASHREE
999  21285324E
     25610    * CHOPDA SONAM NITIN            SANGITA
999  21285337G
     25665    * CHORGHE SONALI BALASAHEB         KAMAL
999  21285345H
     25587     CHUTKE PRATHAMESH SANJAY         SANGEETA
999  21285361K
     25670    * DABI BINDU NARPAT            REKHA
999  21285367J
     25672     DALAVI DEVEN JAIVIJAY          SEEMA
999  21285377F
     25657   DANGI SUNIL DIPAKKUMAR    SEETA
999  21285391M
     25626   DANI PARIKSHIT MOHANRAO   MOHINI
999  21285393H
     25706   DARJI JIGAR VINODBHAI    ASHA
999  21185330F
     25660   DESHMUKH DIGVIJAY ABASAHEB  PRASANNA
999  21285425K
     25705  * DESHPANDE IRA ANAND     SMITA
999  21185357H
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 133
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : NESS WADIA COLLEGE
PUNE 411001  (959)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     25703     DHAWALE MAROTI SAKHARAM         HARSHABAI
DHAWALE    999   21085588G
     25576     DHENDE PRASHANT BHAUSAHEB        SANGITA
999  21285473K
     25598     DHUMAL ROHIT CHANDRAKANT         ASHA
999  21285495L
     25671    * DHUMAL VARSHA VILAS           VAISHALI
999  21285498E
     25691     DIGHE SANJAY VITTHAL           HOUSA
999  21289632G
     25696    * GADE SAYLEE BIPIN            MANASI
999  21289643B
     25656     GAIKWAD AKSHAY DAVID           SUMITRA
999  21285561B
     25708     GAIKWAD ASHISH SIDDHARTH         ARUNA
999  21185472H
     25717    * GAIKWAD CHANDANI BAPU          SUNANDA
999  21185475B
     25630     GAIKWAD NILESH SUKHDEV          ANURADHA
999  21285573F
     25594    * GAIKWAD SUKESHANI DILIP         MANGAL
999  21285582E
     25725     GHADAGE MAHESH SAMBHAJI         MANGAL
999  21085798G
     25669     GHARAT BHIMRAO TRIMBAK          SUBHADRA
999  21285629E
     25636     GHATE MANDAR ANAND            LATA
999  21285632E
     25693     GHODKE SACHIN KANIPHNATH         MANGAL
999  21289634C
     25682     GODBOLE PRASHANT VASUDEV         VERSHA
999  21285664C
     25579     GOGAWALE TUSHAR BALASAHEB        KALPNA
999  21285666K
     25659     GOKHALE SANDEEP             NIRMALA
999  21285667H
     25654     GUNDU AKSHAY SHRINIVAS          REKHA
999  21285703H
     25685     GUPTA ROHAN SHAKTIKUMAR         ALKA
999  21289627L
     25578    * GUPTA SUVARNA SATISH           ASHA
999  21285706B
     25601     GURAV MANGESH BALKRUSHNA         JAYASHRI
999  21285709G
     25647     HALE SHANKAR TUKARAM           BITABAI
999  21285715M
     25577   HATKAMKAR SAGAR SURYAKANT  ASHA
999  21285728C
     25600   JADHAV ATUL AVINASH     SANGITA
999  21285758E
     25651   JADHAV OMKAR RAJENDRA    MANGAL
999  21285767D
     25617  * JADHAV SNEHA JAIDEV    SANGITA
999  21285778K
     25648  * JAGTAP ADITI SANJAY    SANGEETA
999  21285792E
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 134
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : NESS WADIA COLLEGE
PUNE 411001  (959)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     25683    * JAGTAP DHANSHRI MADAN          SHOBHA
999  21285796H
     25675    * JAGTAP KALYANI ASHOK           SHANTA
999  21285799B
     25649     JAISWAR SURAJ RAMDULAR          VIDYA
999  21285827M
     25591    * JEVALIKAR ASHWINI ANANT         ANITA
999  21285848D
     25628     KABRA SHYAMLAL PADAMSING         TARABAI
999  21285871J
     25680     KAD GAURAV DATTATRAY           MANDAKINI
999  21285874C
     25640     KAMBLE DHAMMADEEP TRYAMBAKRAO      CHHAYA
999  21285943K
     25653    * KAMTHE SAPNA BHAIRU           JAYASHREE
999  21285955C
     25638     KANADE VIJAY VASANT           VAISHALI
999  21285958H
     25584     KAPRE DHANANJAY SATISH          PRANITA
999  21285971E
     25581     KATKAM SHRINIVAS RAMSWAMI        RENUKA
999  21286002L
     25666    * KHANDALE JYOTI PRAKASH          RANJANA
999  21286042K
     25686     KHARKAR HRISHIKESH SHEKHAR        NEHA
999  21289639D
     25583    * KIRDATTA MONIKA NITIN          TANUJA
999  21286085C
     25592     KSHIRSAGAR ANIKET RAJENDRA        DARSHNA
999  21286110H
     25643    * KULKARNI AARJAVI SUBHASH         SHUBHANGI
999  21286121C
     25609     KUMBHAR SHANTANU RAJENDRA        JAYSHREE
999  21286148E
     25698     LALWANI MOHIT ASHOK           SHOBHA
999  21286164G
     25719     LASHKARE RAHUL VILAS           KAVITA
999  21186062L
     25700    * LATURKAR AKSHAYA BALKRISHNA       ANITA
999  20986731M
     25716     MAGAR AKSHAY RAMBHAU           SHALAN
999  21186093L
     25618    * MAHANGARE GAURI GORAKH          MALAN
999  21286217M
     25701     MATKAR NILESH ASHOK           SUSHILA
999  20986889K
     25661     * MEHTA URVASHI ASHOK      USHA
999  21286296M
     25676     * MHASKE ASHWINI LAXMAN     GUNVANTI
999  21286305D
     25627      MOHD IFTEKHAR ALAM MD MUKHTAR  RABIA
KHATOON      999   21286319D
     25588      MOZE AKSHAY SUNIL        RATNAMALA
999  21286353D
     25655      MULE SUMEET VIJAY        VIJAYANTE
999  21286360G
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 135
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : NESS WADIA COLLEGE
PUNE 411001  (959)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     25711     NAIK PRANESH DEVIDAS
SUNANDADEVI NAIK     999   21186296H
     25637    * NAIR SUMA SANTOSH             SAROJINI
999  21286393C
     25688     NAKHATE SAHIL RAJENDRA          NEETA
999  21289628J
     25580    * NOTE SHWETA ANIL             VANDANA
999  21286432H
     25714     OSWAL JINENDRA HIRACHAND         BHARTI
999  21086924M
     25695     PADWAL PRATAP ARJUN            KAMAL
999  21289638F
     25724     PARDE NIKHIL APPASAHEB          BHARTI
999  21087012F
     25684     PARDESHI AKASH SATISH           UMA
999  21286499J
     25602     PATEL ASHOK SHANTILAL           RANJANA
999  21286537E
     25641    * PATIL VIJAYA MAHADEV           NEELA
999  21286559F
     25658     PAWAR ATUL JAGANNATH           ANJANA
999  21286568E
     25709     PAWAR PANKAJ VIJAY            MANGLA
999  21087152M
     25590     PAWAR ROHIT SUNIL             SANGITA
999  21286584G
     25674     PAWAR SUSHILKUMAR BALASAHEB        RAJANI
999  21286588K
     25623    * PHALE PRIYANKA DAMU            MANGAL
999  21286601L
     25667    * PILLAI MEENAKSHI JAGDISH         PADMINI
999  21286613D
     25662     PISAL ANIKET VISHWAS           NANDA
999  21286622C
     25596     PUTTALA BALANARAYANA VENKATASUBBAIAH   SUBHAMMA
999  21286655K
     25608     RAHUL SAMUEL               PARVEEN
999  21286658D
     25694     RAJVEER AVINASH BABAN           ANITA
999  21289640H
     25633    * RAOKHANDE HARSHADA GANESH         SUNITA
999  21286689D
     25713     RATHOD SANJAY DEVAJI           MOTI
999  20987540C
     25702     RATNANI MOHIT KANAYALAL          RESHMA
999  21089027E
     25621  * RAWAL NIHARIKA RAJENDRA  ALKA
999  21286718M
     25639  * RAYKAR SHARDA GHANSHAM  JAYASHREE
999  21286720C
     25720  * SABLE POONAM DILIP    LATA
999  21186653K
     25679   SAHI ABHINAYA       RAJINI
999  21286736K
     25586  * SAKALA HARSHDA DEELIP   JYOTI
999  21286741F
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 136
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : NESS WADIA COLLEGE
PUNE 411001  (959)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     25624     SALAVE ROHIT CHANDRACANT         PADMAVATI
999  21286751C
     25619    * SALUNKE ANKITA VIJAY           JAYASHREE
999  21286757B
     25599    * SARDA NEHA DILIP             SANJIVANI
999  21286798K
     25634    * SATHE SEEMA PRABHAKAR          KAMAL
999  21286812J
     25606     SATYA PRAKASH JANAK SAW         SUNITA
DEVI       999   21286816M
     25663    * SAUDAGAR SULBHA RAMRAJ          MEERA
999  21286818H
     25687     SHAHA PARESH KUMAR BABUBHAI       LATA
999  21289631J
     25615    * SHAIKH AFREEN ABDULQADAR         RASHIDA
999  21286861G
     25707     SHAIKH AZHARUDDIN MASHUDDIN       RAJIYA
999  21087519E
     25622    * SHAIKH SABERA ABDUL RAUF         NAZNEEN
999  21286894C
     25690     SHAIKH SALIM TAHER            SHAKERA
999  21289641F
     25721    * SHIGAVAN MANALI LAXMAN          ALKA
999  21186858C
     25589     SHINDE GANESH RAJARAM          CHHAYA
999  21286960E
     25593     SHINDE MAYUR SUNIL            MANDA
999  21286965F
     25632     SHINDE SWAPNIL ASHOK           MALAN
999  21286976M
     25642    * SHINDE SWATI ANKUSH           AARTI
999  21286977K
     25699     SHINDE VINAYAK MAHADEV
999  20987955G
     25681     SINGH JITENDRA GIRIJA          SADRA
999  21287005L
     25604     SINGH OM PRAKASH MANSU RAJ        SARDA DEVI
999  21287008E
     25597     SINGH SATENDRA BAHADUR          PUSHPA
999  21287011E
     25718     SISODIYA MANGAL SINGH          GHISHIDEVI
999  21186940G
     25677    * SOLANKI LATA KAPOORCHAND         MANJU
999  21287018B
     25620     TAMHANKAR SUMIT SHASHANK         SUVERNA
999  21287075M
     25635  TATED SWAPNIL ASHOK       PUSHPALATA
999  21287090E
     25631  TEJWANI AJAY DILIP        VANITA
999  21287097B
     25664  THAKUR MANISHANKAR MANOJ KUMAR  MAMTA DEVI
999  21287110C
     25704  TIKHE NARENDRA SOPAN       REKHA
999  21187077D
     25712  TILOKANI AMITKUMAR KISHOR    REKHA
999  21187082L
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 137
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : NESS WADIA COLLEGE
PUNE 411001  (959)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     25611     UBALE AKSHAY GOPAL            SAVITA
999  21287157K
     25646    * UNECHA DEEPIKA SANTOSH          SANTOSHI
999  21287166J
     25645     URANKAR CHINMAY VIVEKANAND        ASHWINI
999  21287171E
     25710     VAIDYA ABHIJIT ARUN           ANJALI
VAIDYA      999   21187113D
     25629    * VALHEKAR GAURI DEEPAK          ASHA
999  21287185E
     25614    * VERMA BHAWANA PRADEEP KUMAR       MANJU
999  21287199E
     25625    * VERMA RASHMI VINOD            ANITA
999  21287201L
     25616     VORA SUHEL ABDUL REHMAN         FATMA
999  21287206M
     25722     WAGH ATUL JEEVAN             NILIMA
999  21187147J
     25612    * WAGH KANCHAN VILAS            CHHAYA
999  21287221E
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 138
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : NESS WADIA COLLEGE
PUNE 411001   (959)
      SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
      27599     BAGGA NAVPREET SURINDER          AVNEET
KAUR BAGGA    999   21185084F
      27600     BAHIRAT ASHISH ARVIND           BAHIRATHI
999  20985176H
      27601     BANSODE SAGAR SURESH           LAXMI
999  21023328B
      27602    * BAWKAR NEHA SHRIKANT           NIRMALA
999  21085202L
      27603     BHADLE MAYUR PANDURANG          ANJANA
999  20912241C
      27604    * BHAGWAT NEELAM SANJAY           MANISHA
999  21290071E
      27605     BHANSALI RAKESH MAHESH          BHAVNA
999  20985285C
      27606     BHARADIYA MANISH MURLIDHAR        MEENA
MURLIDHAR BHAR   999   21185156G
      27607    * BHARAM AMRUTA JAYANT           ANURADHA
999  21016760C
      27608     BHATTIWALA BURHANUDDIN AHTESHAM      NIKHAT
999  21185166D
      27609    * BHILARE ANITA YASHWANT          LATA
999  21290144D
      27610     BHUTADA ASHISH ISHWARPRASAD        SHARDA
999  21185200H
      27611    * BOLLAM SUNITA LAXMAN           SUVARNA
999  21085333G
      27612    * BONGARGE ASHWINI NAGNATH         SHRIDEVI
999  21185219J
      27613     CHALKE YOGESH PRAKASH           SUSHAMA
999  21289742L
      27614     CHANAL SAGAR VINOD            LATA
999  21085359L
      27615    * CHANDORKAR SAYALI SATISH         SADHANA
999  20906774J
      27616    * CHHAJED NIKEETA LALIT           JYOTI
999  21185270J
      27617    * CHIKSHETTI BHARATI DHULAPPA
CHANDRAKALA        999   21085414G
      27618     DASTANE VIPUL JAYANT           SNEHAL
999  21289685H
      27619    * DATE RENUKA ABHIJIT            RANJANA
999  21189297B
      27620     DESAI JAYKISHAN NITIN           ALPA
999  20925830G
      27621     DESHMUKH VIJAYKUMAR ANANDRAO
DHANVANTARI        999   21085545C
     27622  * DHADAVE SWAPNAL SUBHASH  SHUBHAING
999  21289693J
     27623   DHANAL VISHAL ANNASAHEB
999  21189527L
     27624   DHANANI PAVAN SHANKAR   LATA
999  21289772B
     27625   DHANWADE SONAL SANJAY
999  20985678F
     27626   DHARIWALA MUSTAFA IQBAL  SHIRIN
999  21185400L
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 139
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : NESS WADIA COLLEGE
PUNE 411001  (959)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     27627     DHUMAL VINAY DNYANESHWAR         SUREKHA
999  20885719C
     27628    * DODMANI AMRUTA MALLIKARJUN        KAMAL
999  20619291G
     27629    * DURE SAPNA SURESH            SUMAN
999  21290199M
     27630    * GAIKWAD AASHA MOHAN           SHEWANTA
999  21085697B
     27631    * GAIKWAD APEKSHA GAUTAM          SANGITA
999  20904882E
     27632     GAIKWAD GANESH BAPU           MALAN
999  21085709K
     27633     GAIKWAD RAMESH RAGHUNATH         MALA
999  21085722G
     27634     GAIKWAD SACHIN TUKARAM          SEEMA
999  20985851G
     27635     GARUD RUTVIK SHAM            SEEMA
999  20813469H
     27636     GAURAV SADANAND             USHA
999  21085777D
     27637     GHADSHI YOGESH SHANTARAM         SUVARNA
999  20715876C
     27638     GHALSASI. PARAG SANJEEV         PURVA
999  20985912B
     27639     GHORPADE SHAILESH BABANRAO        SUNANDA
999  21085822C
     27640    * GODBOLE RASIKA UMESH           SAYALI
999  21085840M
     27641     GODINHO RYAN JOHN            RUBY
999  20985959J
     27642     GOLECHCHHA NITESHKUMAR OMPRAKASH     MADHU
999  20985973D
     27643     HANDE YOGESH ASHOK
999  20986034M
     27644    * HAREKAR SHARMILA NANDKUMAR        NILIMA
999  21085922K
     27645     HATHAIWALA MURTUZA HUSSAIN        RASHIDA
HUSSAIN HATH   999  21185631C
     27646     HEGDE NAVEEN GOPALKRISHNA        BHARGAVI
999  20923434C
     27647     HYDERABADWALLA OORVAKSH KURUSH      ANOO
999  21289956C
     27648     JADHAV KESHAV DADASAHEB         SHARADA
999  21088364C
     27649     JADHAV VAIBHAV GANAPT          SUREKHA
999  20886130M
     27650   JAGTAP AJINKYA SUBHASH  USHA
999  21086030J
     27651  * JAIN RITIKA RAJENDRA  MAMTA DEVI
999  21185722L
     27652   JALAN MAYUR RAJKUMAR   KUSUM
999  21086068F
     27653  * JAMADAR NAZIA IMTIAZ  UMRANA
999  21185726C
     27654   JAMDADE ROHAN ANIL    SUNITA
999  21086076G
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F  P U N E
PAGE NO : 140
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : NESS WADIA COLLEGE
PUNE 411001  (959)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     27655    * JESTE APURVA VIVEK           VIBHA
999  21086091L
     27656     JINDAL TUSHAR NARAYAN          SHASHI
999  20986216F
     27657    * JOBANPUTRA VINI VIPULKUMAR       MAMTA
999  21185744M
     27658    * JOSHI SHWETA RAJENDRA          SANGITA
999  20986246H
     27659    * KADAM GEETANJALI SUNIL         LATA
999  21086140B
     27660    * KADU AKSHATA ANIL
999  20986299J
     27661    * KADU SADHNA SUNIL            SMITA
999  20986303L
     27662     KADU SUMIT GOKUL            SUMAN
999  21086171B
     27663     KAKATKAR TEJAS VIVEK          DHANSHRI
999  20986317L
     27664     KANADE SURYAKANT KUNDALIK        SHESHABAI
999  21290007C
     27665     KANCHWALA SUHAIL NOMANI         MEHNAZ
999  20307546D
     27666    * KARKHANIS VILASINI RAVINDRA       SANJVINI
999  21290026K
     27667    * KARVIR VAIJAYANTI BHALCHANDRA      RANJENA
999  20986427D
     27668     KERLE DINESH SHYAMSUNDER        SUREKHA
999  21086338C
     27669    * KHAN AFIYA AZIMMUDIN          KHARUNISA
999  21290012K
     27670    * KHANDAGALE AMRUTA NARAYAN        BHARATI
999  21086366J
     27671    * KOTTUR NEELAM SHARAD          SHAILAJA
999  21185993B
     27672     KUDMAL LOK BAHADUR BHAKTA BAHADUR    NIRMALA
999  20812438B
     27673     KULKARNI CHINMAY SUMUKH         ULKA
999  20886666D
     27674     KULKARNI JAYENDRA JAYANT        JAYASHREE
999  20886675C
     27675     KULKARNI PRASHANT NARENDRA       NANDA
999  21188229B
     27676    * KUMBHARE DEEPALI ANIL          SHARADA
999  21086523H
     27677     LAXMESHWAR SIDDHARTH UPENDRA      JANMADA
999  21289910E
     27678   * LEKAWALE PRIYA POPAT      SANGEETA
999  21186065E
     27679    LOHAR MAKARAND RAMESH     ALKA
999  20688224G
     27680    LOHARKAR NILESH MR MADHUKAR  MRS
MANDAKINI M LOHA  999   21189348L
     27681   * LOKHANDE TRUPTI DIPAK     VASANTI
999  21186079E
     27682    MAHABALE AMJAD IQBAL      JAITUN
999  21086591B
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 141
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : NESS WADIA COLLEGE
PUNE 411001  (959)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     27683    * MALKAR PRIYA SURESH           SUREKHA
999  20827901G
     27684     MANDLECHA HARSHAD GAUTAM         SHOBA
999  21290215G
     27685     MANGRULE HARIVIJAY CHANDRAKANT      SHOBHA
999  21186141D
     27686    * MARATHE MARINA AJAY           SMITA
999  21186158J
     27687     MOOMIN MURTAZA              HAMIDA
999  20986975F
     27688     MORE AVINASH DNYANESHWAR         MATHURABAI
999  21189450J
     27689    * MORE RADHIKA SANJAY           ASHA
999  21289745E
     27690    * MOTIWALA SANIYA SAJID          SULTANA
999  21186243G
     27691     MULANI AZHARUDDIN BABASAHEB       NURJHAN
999  21086785L
     27692    * MULCHANDANI NIKITA PRADEEP        REKHA
999  21089576E
     27693    * MUMIN AMINA ABDUL AZIZ          FARZANA
999  21186257G
     27694     MUNEKAR RAVINDRA RAMU          SUREKHA
999  21086797D
     27695     MUSSADI HAKIMUDDIN FAKHRUDDIN      RASHIDA
999  21004591E
     27696     NADAF AMIR SIKANDAR           NASIM
999  21289860E
     27697     NAIDU ROHIT ANIL             ANURADHA
999  20987060F
     27698    * NAVALE JYOTI SUBHASH           SUVARNA
999  21289825G
     27699     NIKAM AMIT ANIRUDHA           LEENA
999  21290075H
     27700    * OSWAL MAYURI MAHENDRA          SAVITA
999  21186351D
     27701     PANDIT RUPALI BHANUDAS          MANGAL
999  20907962C
     27702     PARDESHI SHRINATH RAJENDRA        RANI
999  21186413H
     27703     PARDESHI SURAJ PRADEEP          NIRMALA
999  21186414F
     27704    * PATIL DEEPA ANANT            ANITA
999  20887276M
     27705     PATIL NITIN SANGANAGOUDA         SUNANDA
999  20787291M
     27706     PAWAR AKSHAY ARUN      MINAKSHI
999  20922343L
     27707     PEDAMKAR PRAMOD SUHAS    SWATI
999  21186516J
     27708    * PESHWANI GARIMA MAHENDRA  BHAVIKA
PESHWANI     999   21186522C
     27709     PIDIYAR BHAGYESH PRAKASH  RANJANA
999  21087194G
     27710    * PORE KADAMBARI ULHAS    SHARMILA
999  21087226J
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 142
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : NESS WADIA COLLEGE
PUNE 411001   (959)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     27711     POTPHODE ASHISH AVINASH         ANURADHA
999  21087232C
     27712     RAGHUNATHAN HARI             VATSALA
999  21289870B
     27713     RANBHOR BHAGYESH MAHESH         MADHURI
999  21187318H
     27714    * RATHOD ISHA INDARMAL           RUPA
999  21087292G
     27715     RATHOD SUNIL KASHINATH          SHOBHA
999  21289983L
     27716     RAUT NIKHIL DILIP            SHASHIKALA
999  20787518K
     27717    * SAKPAL MAYURI RAVINDRA          SUNITA
999  21186668H
     27718     SALI SARANG ARVIND            YAMINI
999  21290030H
     27719     SALWANE DINESH BALKRISHNA        PUSHPA
999  21186686F
     27720     SAMTANI RAVI ISHWAR           DEEPA
ISHWAR SAMTANI   999   21087392C
     27721     SANSARE ALEX DINKAR           ANITA
DINKAR SANSARE   999   20987652C
     27722     SARUN KARAN HANSRAJ           JAYA
999  21289841J
     27723     SAWANT SIDDHESH NANDKUMAR
999  20987712L
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F  P U N E
PAGE NO : 143
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : NESS WADIA COLLEGE
PUNE 411001   (959)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     27944     BHAIJE SAGAR VASUDEV          BHARTI
999  21085225K
     27945     BHANDARE GANESH BALKRISHNA
999  20885254K
     27946     BHANDARE VIKRAM BABAN          VIJAYA
999  20890246F
     27947    * BHANDARI NAMITA SHRIKANT        ANJU
999  21021984L
     27948     BHANDARKAR SHIVAJI MHALARI       SUMAN
MHALARI BHANDA   999   21189292M
     27949    * BHAPKAR POONAM ASHOK          MADHURI
999  20885264G
     27950     BHOJWANI HITESH KUMAR          SUNITA
999  21085278L
     27951     BHONGALE ABHIJEET RAJANDRA       VARSHA
999  20885321K
     27952    * BHOSALE NAMRATA PRADIP         SUSHAMA
999  20985349C
     27953    * BHOSALE SUNITA BABAN          SARASWATI
999  20885345G
     27954     BHOSALE VIKAS RAVINDRA
999  20985362L
     27955     BOB SHELDON JOHN            MARY
999  21022958G
     27956    * BODKE VEENA RAVINDRA          JAYSHRI
999  20919393L
     27957     BOKARIYA KAUSTUBH SANJIV        NEETA
999  21085331L
     27958     BONLA SHIVSHANKAR KONTTAIAH       VIJAYLAXMI
999  21002393H
     27959    * CHANDELKAR UJJAWALA BAPU        KANTA
999  20916454K
     27960     CHANGEDIYA GANESH LALCHAND       MANDA
999  20585365L
     27961     CHASTWE RAHUL ASHOK           VIDYA
999  21189406M
     27962     CHAVAN AMIT GOPAL
999  20985458J
     27963    * CHAVAN DIPALI SANDESH          SUNITA
999  20688206J
     27964    * CHAVAN REBECCA FRANCIS         NANDA
999  21085394J
     27965     CHAVAN SWAPNIL MARUTI
999  20885485B
     27966     CHAVARE VIJAY DNYANDEV         MANGAL
999  20303497L
     27967  * CHILLAL AMRUTA SHASHIKANT   RATNAMALA
999  20985496M
     27968  * CHILLAL ASHA GANPAT      KAMAL
999  20985497K
     27969  * CHINCHORE GAYATRI DWARKANATH  NISHA
999  20912344D
     27970   CHITRAO OMKAR ASHOK       ARUNDHATI
999  21085422H
     27971  * CHORAGE SARITA SUDHAKAR    SAVITRI
999  21085428G
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 144
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : NESS WADIA COLLEGE
PUNE 411001  (959)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     27972    * CHOUTAPELLI MANISHA GANESH        SUNITA
999  21085448M
     27973    * DALAVI SUPRIYA MARUTI          SANGITA
999  21085470H
     27974     DAMAMI AVADHOOT SURYAKANT        MADHUMATI
999  21002351B
     27975    * DARWATKAR RASIKA BALASAHEB
999  20985583F
     27976     DATE JAYDEEP PARESH           ANUJA
999  20991071C
     27977     DAYARAMANI PRITAM RAMESH
999  20985608E
     27978     DESAI NAVNATH ANANT           SWATI
999  21085526G
     27979    * DESHMUKH MONIKA MOHAN          ANITA
999  21028464B
     27980     DESHPANDE SHRINIWAS RAJENDRA       SANGITA
999  21085550K
     27981     DEVADIKAR NIKHIL SATISH         DHANASHREE
999  21085551H
     27982     DHAMALE POPAT LAXMAN           KAUSALYA
999  20703337E
     27983     DHAMDHERE PRAMOD KAILAS         RANJANA
999  20785651G
     27984     DHANWAT DEEPAK DASHRATH         ALKA
999  20112912E
     27985     DHAYMUKTE KUNAL KISHOR          LAXMI
999  21085591G
     27986     DHIVAR NITIN ANANT            VIMAL
999  20785677L
     27987    * DHONDE KAVERI RAGHU           MALTI
999  20827797J
     27988     DHONGADE DHEERAJ NANDAKUMAR       VIDYA
999  21002456K
     27989    * DHUMAL PRATIKSHA KAILASH         SHARADA
999  21085615H
     27990    * DHUMAL SHEETAL VIJAY           PUSHPA
999  21085616F
     27991     DIAS SEBASTIAN MARCUS          PHILOMENA
999  21085621B
     27992     DIVEKAR BHUVANESHWAR DINKAR       LATA
999  20432888J
     27993     DONGRE ANAND BHAGWAT           VIMAL
999  21085639E
     27994     GAIKWAD AJINKYA RAJENDRA
999  20885793B
     27995   GAIKWAD AKASH SURESH     SHARDA
999  21085700F
     27996   GAIKWAD PRASHANT PRAKASH   SHARDA
999  20785812J
     27997  * GAIKWAD PRIYANKA BACHARAM  SHAILA
999  21085720L
     27998   GAIKWAD UMESH ASHOK     MEENA
999  20612495D
     27999  * GARAD DIPALI RAMDAS     SULOCHANA
999  21085768E
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 145
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : NESS WADIA COLLEGE
PUNE 411001  (959)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     28000     GAVALE RAHUL SHIVAJI           SHALINI
999  20006470D
     28001    * GHADGE SHIVANI PRAMODRAO         RANJANA
999  21090421G
     28002     GHANATE DURVESH SANJAY          LATA
999  20985914J
     28003    * GHARE ARUNA BALASAHEB          KANTA
999  21085806M
     28004    * GHEVADEKAR ASHWINI CHANDRAKANT      MALATI
999  21085811H
     28005     GHONE ABHISHEK PRADEEP          UJVALLA
999  20985941F
     28006    * GOLE RESHMA BALU             INDU
999  21085852E
     28007    * GONDKAR RENUKA RAJAN           MANJUSHA
999  21085860F
     28008     GOVIND NAVIN PRAVEEN           THERESA
999  20226825L
     28009     GUGALE RUSHABH SANJAY          SADHNA
999  21085879G
     28010     GURJAR AKSHAY JAYENDRA          TEJAL
999  21085899M
     28011    * GURRAM SNEHA RAJENDRA          SUVARNA
999  21085902E
     28012    * HANAMGHAR ARCHANA BALASAHEB       MANGAL
999  20612548J
     28013    * HANAMGHAR PRITI SURESH          K
999  21085913L
     28014    * HARIBHAKTA DEEPALI SUNIL         CHHAYA
999  21085925D
     28015     HARPUDE AMOL BABAN            SHANTA
999  21085926B
     28016    * HOLKAR KISHORI GAJANAN          MALAN
999  20585946B
     28017    * HORA HARLEEN BHUPINDER SINGH       SURJEET
KAUR       999  20903186H
     28018    * INDURIKAR KANCHAN CHARUDATTA       HEMLATA
999  21085956D
     28019    * INGLE SAMIDHA SUDHIR           SMITA
999  20986092J
     28020    * JADHAV AAVUBAI PANDURANG         KAMAL
999  20986104F
     28021     JADHAV MANGESH SHANTARAM         SADHANA
999  20986118F
     28022    * JADHAV SARIKA ANIL            ASHA
999  20889139M
     28023   JADHAV SATISH RAMCHANDRA     SITABAI
999  20585998E
     28024  * JADHAV TRUPTI DEVIDAS      KAVITA
999  20986143G
     28025  * JADHAV VARSHARANI CHANDRAKANT  MANGAL
999  21086013J
     28026  * JADHAV VRUSHALI NARENDRA    SHOBHA
999  21086018K
     28027   JAGDALE MAHESH NANASAHEB     SUNANDA
999  21086024D
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F  P U N E
PAGE NO : 146
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : NESS WADIA COLLEGE
PUNE 411001  (959)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     28028    * JAGTANI NEHA RAJU            KANCHAN
999  21086028G
     28029     JAGTAP ANAND PRAKASH          NANDA
999  20886145K
     28030    * JAGTAP ANKITA CHANDRASEN        NALINI
999  21086032E
     28031     JAGTAP SACHIN NARAYAN          KUSUM
999  21090538H
     28032    * JAGTAP SHEETAL MAHADEV         SANJEEVANI
999  20886154J
     28033     JAGTAP VAIBHAV ARJUN          RANJANA
999  20803322L
     28034     JAIN MANOJ PREMCHAND          VASANTI
999  20886168J
     28035    * JAIN VEENA JAYANTILAL          SHOBHA
999  21086064C
     28036    * JANGAM MISS.RUPALI GANPAT        RANJANA
999  21086082M
     28037    * JANGAM RUTUJA ASHOK           MAYA
999  20926504D
     28038    * JEDHE RADHIKA GAJANAN          ALAKA
999  20586081J
     28039     JOSHI PRASHANT RAMESH          ALKA
999  20501202H
     28040    * JOSHI VARSHA BHALCHANDRA        SAVITA
999  20986248D
     28041     JOY PRINCE               ALICE
999  20052447L
     28042    * KADAM ARUNA ASHOK            NIRMALA
999  21086132M
     28043    * KADAM KOMAL SANJAY           BABY
999  20619111B
     28044     KADAM SUSHRUT SHYAM           MANDA
999  20886304E
     28045     KAKADE HARSHAL PUNDALIK         NANDA
KAKADE      999   20986310C
     28046    * KALE MINAL SANJAY            SUNITA
999  20986326K
     28047     KALE RAVI PRABHAKAR           PRATIBHA
999  21086192E
     28048     KALEL AMIT BHARTRUHARI         KUNDA
999  20686290D
     28049    * KALRA SAKSHI VASUDEV          POONAM
999  20904111M
     28050     KAMBLE AMAR BUVASAHEB          VIMAL
999  20989773C
     28051   KAMBLE PRASHANT DATTA     CHHAYA
999  21086225E
     28052   KAMEI JAOJIENLUNG POUNIAMGAI
999  20886398C
     28053   KANGUDE VIJAY VISHNU      SARASWATI
999  20986381B
     28054  * KANKARIYA MANSI RAVINDRA   KIRAN
999  21086268J
     28055   KAPURE RAKESH SUBHASH     KAPURE
999  20745476M
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 147
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : NESS WADIA COLLEGE
PUNE 411001  (959)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     28056     KAROSHI ROHAN RAMESH           SUNITA
999  21086299J
     28057    * KATE ANUJA ASHOK             LATA
999  21086317L
     28058    * KATIMANI ANITA HIRACHAND         MAHADEVI
999  21086321J
     28059     KAVATHAKAR DEVENDRA SOMA         ASHA
999  20726541M
     28060    * KAWADE ASHA REWNATH           KALABAI
999  20986452E
     28061     KEDARI STALLONE LUCAS          VERUNIKA
999  20986465G
     28062    * KELKAR PRIYANKA MANOHAR         MEENAKSHI
999  21086335J
     28063    * KHAN LUBNA SAFIULLA           SHAHIDA
999  21086355C
     28064    * KHAN ZEBA MUAZFFAR
999  20986515G
     28065     KHANEKAR HEMANT DAULAT          MANJULA
999  21086372C
     28066    * KHARPUDIKAR RADHIKA RAMESH        RAJANI
999  20886567F
     28067     KHEDKAR SURESH PANDHARINATH       SULOCHANA
999  29507376E
     28068    * KHIRADE ROHINI LAXMAN          KAMAL
999  20890631C
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 148
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : BABURAOJI GHOLAP MAHAVIDYALAYA (ARTS, SCI. &
COMM.), SANGAVI,     PUNE 27     (960)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     25792    * ADSULE VAISHALI DILIP          REKHA
999  21185011L
     25736    * ALKUNTE KARTIKI SUBHASH         LAXMI
999  20785063B
     25746    * ANARSE ASHWINI TATYA           SUREKHA
999  21185041B
     25806     BAJAJ KUNAL RAJGOPAL           KIRAN
999  21185093E
     25794     BARVE AVINASH ARUN            ANJALI
999  20985225K
     25739    * BHALEKAR NUTAN SUNIL           USHA
999  21185141J
     25780     BHANDARI TUSHAR KUNDANMAL        SHOBHA
999  21185153B
     25801     BHAPKAR KIRAN VILASRAO          HEMLATA
999  21185155J
     25805    * BHISE MOHINI AMIT            SEEMA
999  21185172J
     25763     BHISE NILESH SANTOSH           LATA
999  21185173G
     25818     BHISE RAJESH BHAGWAT           TAI
999  21185174E
     25748    * BHOITE SHUBHANGI BALASO         SANGITA
999  21085276D
     25779     CHAVAN AKSHAY DHANAJAY          LATA
999  21185254G
     25789     CHOWDHERY BABAR SABHIR AHMED       SARAJ
BEGUM       999   21185304G
     25754     DESHPANDE TUSHAR VILAS          ASHA
999  20985654J
     25825    * DHAMDHERE PALLAVI RAMCHANDRA       SUREKHA
999  21085579H
     25783    * DHAMDHERE PRATIBHA RAMCHANDRA      SUREKHA
999  21085580M
     25795     DHOTRE VIKRAM SHANKAR          SUNANDA
999  21185417E
     25781     DIKE ANIKET GOVIND            SUPRIYA
999  21185431L
     25767     DIWANE SANDIP VILAS           VIBHAVAREE
999  21185435C
     25750     DIXIT VINAY ARUN             JAYSHRI
999  21185437K
     25733     GAIKWAD AKSHAY ASHOK           NANDA
999  21185471K
     25769     GAIKWAD NITESH SUDHAKAR         ASHA
999  21185483C
     25735   GARJE RAKESH DILIP       GEETA
999  20985890H
     25824   GIRI ASHISH HARI        SANGITA
999  21185563E
     25740   GOKHALE HRUSHIKESH KESHAV    KALYANI
999  21185570H
     25728   GOSWAMI GOURAVPURI MANGALPURI  REKHA
999  21185582M
     25820  * HALDANKAR TANVI PRASAD     RAJESHREE
999  20986027J
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 149
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : BABURAOJI GHOLAP MAHAVIDYALAYA (ARTS, SCI. &
COMM.), SANGAVI,     PUNE 27    (960)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     25784    * HIRGUDE VIDYA UTTAM           MEENA
999  21085936K
     25775     JADHAV GANESH HARIBHAU          JADHAV
SUNITA HARIBH  999   20986114C
     25734     JADHAV PRASAD DATTATRAY         SUNITA
999  21185681K
     25742    * JADHAV PRIYANKA SHANKAR         LAXMI
999  21185685B
     25756     JAGTAP SWAPNIL ARUN           SUJATA
999  21086046E
     25752    * JAMES FLORINA SIMON           STELLA
999  21086077E
     25772    * JORI MONIKA KAILAS            MALTI
999  21086105D
     25771    * KALAVANKAR KRUTIKA KAMALAKAR       RAJANI
999  21086183F
     25732     KALE RAKESH DASHARATH          ANITA
999  21086191G
     25729    * KAMBLE PRAMILA SHIVAJI          MANGAL
SHIVAJI KAMBL  999   21185831F
     25821     KARGAONKAR ROHIT PRAKASH         MADHVI
999  21086293K
     25785    * KHARBAS RUCHIKA DEEPAK          JYOTI
999  21185926F
     25764     KOTHARI RAKESH INDERMAL         MANJULA
999  21185988F
     25816     KULKARNI MANISH NANDKUMAR        SNEHAL
NANDKUMAR KUL  999   20986656L
     25812    * KULKARNI MANJIRI VIJAY          JAYASHREE
999  21186011F
     25786    * KULKARNI SUPRIYA SHRIDHAR        KALPANA
999  21186021C
     25811     LABHADE MAYUR GOKUL           MOHINI
999  21086541F
     25788     LAVATE GANESH SURESH
999  20986732K
     25757     LAWANDE SACHIN RAMESH          SHANTA
999  21086560B
     25744     MADDI PARESH DNYANESHWAR         MANGALA
999  20986779F
     25796    * MALEKAR SWARADA HEMACHNDRA        SANDHYA
999  21186118K
     25758     MEDHEKAR RAKESH PRADIP          MANGAL
999  21186181C
     25791     MHASKE SUMIT RAJENDRA          SUNITA
999  21186197K
     25778   MORE TUSHAR RAJENDRA       SHARDA
999  21086772J
     25743  * NAGARKAR PORNIMA BALKRUSHAN   SARITA
999  21186280M
     25808   NAIK SANGRAM HAMBIRRAO      ASHWINI
999  21186297F
     25782   NAIKNAWARE MAHENDRA RAMCHANDRA  CHHAYA
999  21086834B
     25774   NANDEDKAR ASHUTOSH KESHAV    SUNITA
999  21086860M
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 150
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE   : BABURAOJI GHOLAP MAHAVIDYALAYA (ARTS, SCI. &
COMM.), SANGAVI,      PUNE 27     (960)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE   PERM.REG.NO.
     25745     NIGHOT ROHIT VILAS            NANDA
999  21086881D
     25776    * NIKAM ROHINI HANUMANT          MUKTA
999  21086884J
     25755     OSWAL TANISH LALCHAND          VAIJAYANTI
999  21186354J
     25823    * PAIGUDE PRIYANKA VILAS          ASHA
999  21086959D
     25815     PALASKAR SWAPNIL SHASHIKANT       MANGALA
999  21086966G
     25793    * PARDESHI RAJESHREE VIJAY         DROPADA
999  21186409K
     25800     PATIL MAYUR SONOPANT           SHOBHA
999  21186469C
     25803     PAWAR VISHAL ANANDRAO          SMITA
999  20987383D
     25790     PHANSE TANMAY SHASHIKANT         NEETA
999  21087187D
     25814     PHAPALE AMIT VILAS            SHAKUNTALA
999  21087188B
     25787     PHATAK TEJAS VIJAY            SWATI
999  21087192L
     25807     PINGLE VINAYAK DNYANOBA         LILA
999  21087204H
     25819     POL ASHISH RAMLAL            SARLA
999  21186542H
     25730     POTPHODE PRATHAMESH VINAYAK       SMITA
POTPHODE      999   20987455E
     25777     PRABHUNE PRAMOD RAJENDRA         SUNANDA
999  21087236F
     25727     RAUT AVINASH BHIKAJI           LAXMI
999  21087302H
     25726     RAUT RUSHIKESH ANAND           RANJANA
999  20987553E
     25749     RITE PRASHANT GOPAL           NIRMALA
999  21188790M
     25765     RUPNAWAR DHANANJAY BACHARAM       INDUBAI
RUPNAWAR     999   21186649M
     25766     SALI SHYAM NANA             SARASWATI
999  21087368L
     25802     SALIAN VISHWANATH SUNDAR         SUNANDA
999  21087369J
     25761    * SALUKE DEEPIKA TUKARAM          LATA
999  21186670K
     25798    * SARODE VIDYA SHRIRANG          NALINEE
999  20987665E
     25773   SHAIKH AZLAN EZAZ       FAUZIA
999  21186777C
     25809   SHENDKAR RUSHIKESH PANDURANG  MANGAL
999  21087611F
     25810   SHETE GIRISH PRAKASH      MANISHA
999  21186851F
     25738  * SHINDE ASHA SOMNATH      SUREKHA
999  20987906J
     25751  * SHINDE SHRADDHA SANJAY    SHOBHA
999  21186891E
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 151
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : BABURAOJI GHOLAP MAHAVIDYALAYA (ARTS, SCI. &
COMM.), SANGAVI,     PUNE 27    (960)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     25822    * SHIRKE NAMRATA ANIL           VASUDHA
999  21186912M
     25737     SUTAR CHANDRAKANT GURUNATH        SAKHUBAI
999  21188546M
     25753    * TEKAWADE ASHWINI SURESH         MANDA
999  21187042M
     25770    * THANAMBIR MADHURI BHANUDAS        SHALAN
999  21187056M
     25813     THOMBARE CHETAN SURESH          MEENA
999  21187062F
     25817     THOMBARE RAHUL RAMESH          SHOBHA
999  21087858E
     25797    * THOMBARE SAMPADA SANJAY         RAJESHREE
999  21187063D
     25760     THORAVE AMIT ASHOK            USHA
999  21087866F
     25731     TIKONE APURV KIRAN            PRIYANKA
999  21187078B
     25804     TIKONE SHRIKANT SATISH          ROHINI
999  21187081B
     25741     VAIDYA DHANANJAY DATTATRAY        VANMALA
999  21187114B
     25768     VAIDYA NILESH VIJAY           USHA
999  21187115L
     25799    * VAIDYA SURABHI JAYKANT          GEETA
999  21187116J
     25759     WADKAR SURAJ SANDEEP           PRAMILA
999  21187144D
     25747    * WAGHRESHA POOJA SATISH          TANUJA
999  21187158D
     25762     WALGUDE MANISH DINKAR          LEELA
999  20788275E
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F  P U N E
PAGE NO : 152
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : BABURAOJI GHOLAP MAHAVIDYALAYA (ARTS, SCI. &
COMM.), SANGAVI,     PUNE 27     (960)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     27761     AGALE ANURUDDHA PRABHAKAR
999  20785028D
     27773    * AHUJA NEELAM GYANCHAND         KAVITA
999  21185030G
     27774     AMLANI MUBARAK MANSUR          RESHMA
999  21185037D
     27762     ASWANI MANOJ RANJEET          KIRAN
999  21085093M
     27775     BANDODKAR NILESH DATTA         NUTAN
999  21185099D
     27776     BELSARE JAYESH MILIND          JAYSHREE
999  21185131M
     27777     BHAREKAR SANKET KAILAS         SHUBHANGI
999  21185161C
     27763     BHISE DHANANJAY SHIVRAM         SUSHILA
SHIVRAM BHIS   999  21085273K
     27758    * BORSE PRATIBHA BANDU          SHOBHA
999  21290080D
     27778     CHINCHKAR SACHIN ARUN          SNEHA ARUN
CHINCHKAR  999   21085417M
     27779     DAULTANI NEERAJ SHYAM          SHARDA
999  21290105C
     27764     DESHPANDE AKSHAY AJIT          ARATI
999  20885644H
     27780    * DHANOKAR PRIYANKA ASHOK         SWATI
999  20885672C
     27781     DUBEY AVINASH ANIL           USHA DUBEY
999  20985773M
     27782     EKBOTE AKSHAY ANIL           SULBHA
999  21290023E
     27783     GADEKAR OM BHARAT            REKHA
999  20817911K
     27784    * GAIKWAD PALLAVI SANDEEP         KISHORI
999  21290152E
     27785     GANDHI RUCHIT SATISHKUMAR        KANTHA
999  21016370E
     27786     GHOLAP KEDAR VINAYAK          VIDYA
999  20989480G
     27787     GONDHALE NAKUL VINAYAK         MEENA
999  21085858D
     27765     HAILKAR AMIT BASAVESHWAR
999  20886026G
     27788     HULE NILESH ABHAY            SAVITA
999  21085943B
     27789     JAGTAP NILESH MURLIDHAR         SAVITA
999  21185712C
     27790   JAKKA APURVA VIJAY      NIRMALA
999  20929604G
     27791  * KARVE JYOTSNA ARUN      SUNITA
999  21289900H
     27792  * KATRELA PRIYANKA PRAKASH   SMITA
999  20831161M
     27793   KAZI ZAKI MAHMOOD       ZUBEIDA
999  21290157F
     27794   KHALADKAR ABHIJIT PRABHAKAR  SHARDA
999  20986486K
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 153
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : BABURAOJI GHOLAP MAHAVIDYALAYA (ARTS, SCI. &
COMM.), SANGAVI,     PUNE 27     (960)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     27766     KHANDELWAL ASHISH ANIL          JAYSHREE
999  21185918E
     27795    * KHATAL ASHWINI SOMNATH          SUSHILA
999  21086384G
     27796     LAMROOD NINAD RAJENDRA          SADHANA
999  21086554H
     27759     LONKAR VINAYAK VINOD           SHOBHA
999  20986767B
     27797    * MANE CYNTHIA BENJAMIN
999  20312538L
     27798     MOKASHI SHAKIL SADULLAKHAN        HABIBA
999  20586780E
     27767    * NAGARKAR RADHA ANAND           VIDYA
999  21186281K
     27799     NIDHEESHA                SUSHEELA
SHETTY     999   21186328K
     27800    * OAK POORVA SHRIKRISHNA          VARSHA
SHIRKRISHNA O  999   21020943H
     27768    * PARKHE NEHA RAMESH            KALPNA
999  21087040M
     27801     PENDSE SANDEEP DEEPAK          APARNA
999  21290205K
     27802     PHADTARE DEEPAK BANSILAL         MANDA
999  21087182C
     27803     PINGALE AMOL
999  20687327B
     27804     POL AJIINKYA PRALHAD           SANJANA
999  21186541K
     27805     RANPISE ASHISH SUDHAKAR         KIRTI
999  20987515B
     27806     SAWANT SATISH SURESH           GEETA
999  20587476C
     27724    * SAYYED MUSARRAT HAMEED          NASREEN
999  21289893M
     27725     SHAH TITHAL JITENDRAKUMAR        VARSHA
999  21186763C
     27726     SHAIKH MOSIN AJIJ            SHENAZ
999  21023571D
     27727     SHAIKH SABIR ALSAM            ZOHRA
999  20809764D
     27728    * SHAIKH SALMA RAJU
999  20587560C
     27729    * SHARMA MANISHA BHAGWATI         KUSUM
999  20508717F
     27730    * SHARMA PREETI RAMNIWAS          SHASHIKALA
999  21186834F
     27731    * SHEDGE SAYALI AMRUT     VANITA
999  21009390M
     27732    * SHELAR GEETA SUKHDEV    BABY
999  21186844C
     27733    * SHELUKAR SAKSHI SANTOSH   RANJANA
999  21186849D
     27807    * SHETTY THEJASWINI PRAVEEN
SHREERANJANI SHETTY   999  21189415L
     27734     SHINDE AKSHAY DATTATRAY   SHOBHA
999  21000368F
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 154
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : BABURAOJI GHOLAP MAHAVIDYALAYA (ARTS, SCI. &
COMM.), SANGAVI,      PUNE 27    (960)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     27735    * SHINDE DAMAYANTI MARUTI         PUSHPA
999  21087635C
     27760    * SHINDE SAILI ASHOK            POOJA
999  21289935L
     27808     SHINDE SANDEEP SOMNATH          ANITA
999  20716060M
     27736     SHINDE SUNNY KASHINATH          ROHINI
999  20820167L
     27737     SHINDE YUVRAJ DILIP           JAYSHRI
999  20887883B
     27809     SHIRSAGAR HARISHKUMAR DINKAR       DURGAVATI
999  21189298L
     27769     SHIRWALE ASHUTOSH BHIMRAO        MEENAKSHI
999  20890446J
     27738    * SHRISATHE KIRTI PRAMOD          PRIYA
999  21028173B
     27739     SHUKLA RAKESH KUMAR           RAJKUMARI
999  21186921L
     27740    * SOLANKI PRIYA TILAK           NALINI
999  21186946F
     27741     SOMAN ROHIT PRABHAKAR          ANITA
999  21186949L
     27770     SURVE AAQUIB MOHAMAD SALEH        AYSHABI
999  21186984J
     27810     SURYAWANSHI MAHESH NARAYAN        SUMAN
999  20790406F
     27742    * SURYAWANSHI SNEHA NABABSINGH       NEELAM
999  20925827G
     27743    * TAJANE PRIYANKA BHARAT          CHHAYA
999  21025994K
     27744    * TAKALE HARSHADA HARISHCHANDRA      SANGITA
999  20828040F
     27745    * TAMBOLI RAISA SHABBIR          FARZANA
999  20888048J
     27746    * TAPASE CHETANA NAGSEN          BHARRATI
999  20988128D
     27811     TAPLE HRISHIKESH SHASHANK        ALKA
999  21187032D
     27747    * TAPRE SHRADDHA VIJAY
999  20889252E
     27748     TASTE VIKRAMSINH RAVIKIRAN        TASTE
ANURADHA RAVIK   999   21087831C
     27812     TEKADE OMESH ULHAS            MALTI
999  21087841L
     27749    * TELANGI ARTI BALASAHEB
999  20988139K
     27750  * THALIATH JOANNA JOSEPH  JACINTA
999  21187055C
     27813  * TIWARI KOMAL HEMCHAND  PUNAM
999  21087875E
     27751  * TRIVEDI POOJA GIRISH   MEENA
999  21087890J
     27771  * UBALE SHRADHA ASHOK   VIJAYA
999  21187100B
     27814   UPASE ROHIT GOVIND    FULABAI
999  21023754G
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F  P U N E
PAGE NO : 155
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : BABURAOJI GHOLAP MAHAVIDYALAYA (ARTS, SCI. &
COMM.), SANGAVI,     PUNE 27     (960)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     27815    * VEDPATHAK BHAVANA VILAS         SUNITA
999  21188192K
     27752    * VEER NIKITA VIJAY
BHAGYASHREE       999   20988264G
     27772     VIBHUTE SACHIN YASHWANT         MANGAL
999  21289888E
     27816    * VISHWAKARMA CHANDRAKALA RAMSAJIVEN    SUBHADRA
999  21090374M
     27817    * WALIMBE MEGHANA PRADEEP         VIPULA
PRADEEP WALIM  999   21016769G
     27753    * WANGARI POOJA DEVIDAS          SARSWATI
999  21187167C
     27818     XAVIER ROHAN BASIL            VIMALA
999  21032345M
     27754     YADAV MANGESH BABANRAO          KALAWATI
999  21290154M
     27755     YADAV NIRANJAN DILIP           PUSHPA
999  21024505M
     27756    * YADAV RAJSHREE DNYANESHWAR        LATIKA
999  21088007E
     27757     ZANJE GANESH PANDURANG          KALPANA
999  21088033D
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 156
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : BABURAOJI GHOLAP MAHAVIDYALAYA (ARTS, SCI. &
COMM.), SANGAVI,     PUNE 27     (960)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     28069     KISHOR KUMAR               URMILA
DEVI       999   20990566C
     28070    * KOLEKAR PRIYANKA MALHARI         GAJARA
999  20509950F
     28071     KONGE SAGAR KISAN             ANURADHA
999  21086455K
     28072     KORWAR RAJU BHIMAPPA           SHANTABAI
999  21086460F
     28073     KOSUMKAR KISHOR KRISHNA          PUSHPA
999  29617575H
     28074    * KOTA SUREKHA CHAKRAPANI
999  20986608L
     28075     KULE VIJAY PANDURANG
999  20986640D
     28076     KULKARNI KEDAR CHANDRASHEKHAR       ARACHANA
999  20803383B
     28077    * KULKARNI MRUNAL JAYANT          BHARTI
999  20908894L
     28078    * KULKARNI PRIYANKA PRAMOD         PRAMODINI
999  21086500J
     28079     KULKARNI RAJESH CHANDRAKANT        SANDHYA
999  20715946H
     28080    * KULKARNI VARSHA BALASAHEB
999  20786610E
     28081    * KUMBHAR NILAM MURLIDHAR          RANI
999  21010375C
     28082    * KUMBHAR PALLAVEE DATTATRAYA        RANJANA
999  20886713K
     28083     KUNDUR ABHISHEK YASHWANT         GAYATRI
999  21086525D
     28084    * KUNJEKAR SNEHA KISHOR           SHOBHA
999  20886723G
     28085     KUNJIR MAYUR POPAT
999  20986701K
     28086     KURDUKAR SARANG SUHAS           JAYASHREE
999  20715947F
     28087    * LALE PRIYANKA PRAKASH
999  20786666L
     28088     LALWANI MANOJ SHANTILAL
MRS.KAMLESH       999   29507610M
     28089    * LASRADO WILMA WILFRED           MARIA
999  21089415G
     28090    * LELE AMRUTA ANIL             VANDANA
999  20986738J
     28091    * LEMBHE POONAM PANDHARINATH        SEEMA
999  20788407C
     28092   LOHADE SUMIT SUNILKUMAR  SARITA
999  21086571H
     28093  * LOKHANDE SHEETAL ARUN  MANJU
999  20786693H
     28094   LONDHE SANDEEP ANIL    KAUSHALYA
999  20725193C
     28095   MAHADIK ABHIJIT SOPAN
999  20986784B
     28096  * MAHALE AMRUTA BHAGWAN  YAMINI
999  21086601C
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 157
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : BABURAOJI GHOLAP MAHAVIDYALAYA (ARTS, SCI. &
COMM.), SANGAVI,     PUNE 27     (960)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     28097     MANDHARE MAYUR ARUN           ARUNA
999  20929745L
     28098    * MANDHARE PREETAM BALASAHEB        ARUNA
999  21086631E
     28099     MANE PARAG VISHWASRAO          USHA
999  21086639L
     28100     MANE SUSHANT ARJUN            RENUKA
999  21086643J
     28101     MARATHE ADWAIT              SANJIVANI
999  20586676L
     28102     MARNE MAYUR CHANDRAKANT         SULOCHANA
999  20816678F
     28103    * MARNE SWATI RAHUL            TARABAI
999  21086672B
     28104    * MATERE ASHWINI DATTATRAYA        MUKTABAI
999  20786830B
     28105     MEHTA CHETAN SUDHIR           SUJATA
999  20686829E
     28106    * MEMON MOINA RAFIQ            MUMTAZ
999  21002899J
     28107    * MISAL POONAM POPAT            SRSSWATI
999  21025728J
     28108    * MITHARE MADHURA SOMANATH         SHIVAMALA
999  20803409K
     28109     MORE DINESH DATTARAM           DIPALI
999  20886949C
     28110    * MORE PALLAVI MARUTI           MALTI
999  20786924D
     28111    * MORE SNEHA VISHNU            ASHWINI
999  20903178G
     28112    * MORE YOGITA HAMBIRRAO          GANGA
999  21086773G
     28113    * MUNUSWAMY MAHESHWARI SELVANARAYANAN   AROONA
999  20989809H
     28114    * MUSHTIPALLI ANITA NAGANATH        CHANNAMA
999  21086809M
     28115    * NAGARGOJE NAMITA RAGHUNATH        URMILA
999  21086819J
     28116     NAGDEV YASH BHUPENDRA          LEENA
999  20929618G
     28117     NAGPURKAR VAIBHAV PRAMOD         SHAILA
999  20586862C
     28118     NAIK ASHISH SHREEKANT          SUSHILA
999  20987064J
     28119    * NAIK POONAM SANJAY            MANGAL
999  20987074F
     28120  * NAIKARE DEEPALI GAJANAN  BHIMABAI
999  20887037H
     28121   NAIR VIVEK GOPIMOHAN    USHASREE
999  21086844K
     28122   NATEKAR AKSHAY SUHAS    SANDHYA
999  20887064E
     28123   NEVSE VISHAL TUKARAM    VAIJAYANTA
999  20887076J
     28124   NIKAM PRAFULL PARSHURAM
999  20887085H
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F  P U N E
PAGE NO : 158
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : BABURAOJI GHOLAP MAHAVIDYALAYA (ARTS, SCI. &
COMM.), SANGAVI,      PUNE 27     (960)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     28125     NITESH KUMAR DUBEY           RADHIKA
DUBEY      999   20990570M
     28126    * NITNAWARE DEEPALI ASHOK         KAMAL
999  20987145J
     28127    * NIWATE JAI SURESH            SHARDA
999  21086904G
     28128     NIWATHE ABHIJIT VINAYAK         MEENA
VINAYAK NIWATH   999   21189273E
     28129     OHOL VIRESH BHAGWAN           KALPANA
999  20718596E
     28130     PAL ANKIT SUNIL             RAJANI PAL
999  20987195E
     28131     PANDEY SUNNY MEHILAL          SUSHILA
MEHILAL PAND   999   20507581K
     28132     PAPALE MANISH RAMESH          VARSHA
999  20987227G
     28133     PARDESHI MAYUR AMAR           SAROJ
999  20987240D
     28134    * PARDESHI VANDANA RAJENDRASINGH     SAVITA
999  21087034G
     28135    * PARMAR SHRUTI PRAKASH          KAVITA
999  21028216K
     28136     PARVEEN YADAV              URMILA
DEVI       999   20990571K
     28137    * PASALKAR SAPNA DASHRATH         VIMAL
999  21087052E
     28138    * PATEL KIRAN               KAILASH
PATEL      999   21189270L
     28139     PATEL NILESH BHIMJIBHAI         BHARTIBEN
999  20924696M
     28140     PATIL AMIT KUMAR BALASAHEB       SANGEETA
999  21087081J
     28141     PATIL OMKAR RAVINDRA          MEENAKSHI
999  21087091F
     28142    * PATIL RASHMI RAGHAVENDRA        VEDAVATI
999  20902253B
     28143     PATNI ARPIT PREM            MEENAPATNI
999  21032370B
     28144    * PATOLE ANUJA RAJAN           ALKA
999  21087110F
     28145     PATOLE ARJUN KISAN           CHHABUTAI
999  20113285M
     28146    * PAWAR APARNA SHRINIVAS         SUREKHA
999  21028221F
     28147    * PAWAR SAPANA HANUMANNT
999  20887324E
     28148  * PAWAR SAYALI MOHAN      ROHINI
999  21087162J
     28149  * PAWAR SAYALI RAJAN      MANJUSHA
999  20987372J
     28150  * PAWAR SONALI BABAN      SUREKHA
999  21087163G
     28151  * PAWAR VAISHALI NARAYAN
999  21189331F
     28152  * PHATAK ARCHANA CHANDRAKANT  LILA
999  21087189L
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 159
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : BABURAOJI GHOLAP MAHAVIDYALAYA (ARTS, SCI. &
COMM.), SANGAVI,     PUNE 27    (960)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     28153    * PIMPLE TEJASWEE ASHOK          SUSHAMA
999  20987416D
     28154    * PINGALE KAVITA SUNDERLAL         NANDA
999  20887366L
     28155     PINGLE AKASH BALASAHEB          SHAKUNTALA
999  21087203K
     28156     PODILI MADHU SUDAN RAO SAHADEV      VIJAYA
LAXMI      999   21087215C
     28157     POKA VENKAT NARSINGH RAO THIRUPALU    CHANCHAMA
999  20889010G
     28158     POLEKAR ATUL ASHOK
999  20887382B
     28159    * POTKULE PRIYA ANIL
999  20987454G
     28160     PRASADE DIPAK DILIP           DIPALI
999  20587220E
     28161     PUGAONKAR ATUL ASHOK           SANGITA
999  20711654H
     28162     PUNASKAR VAIBHAV MADHUKAR
999  20687364G
     28163    * RAJGURU SHRADDHA ARUN          ANJALI
999  20887436E
     28164     RAJPUT ANAND BHIMRAO           CHHAYA
999  21087261G
     28165    * RANGWANI NIKITA PRAKASH         RANI
999  21002377F
     28166     RANSING SAMEER VASANT          MEENA
999  20987519E
     28167    * RAUT SUNANDA VISHNU           CHHAYA
999  20987555M
     28168    * RONALD MONICA ANAND           KUMUDINI
999  21189362F
     28169     SAKPAL TUSHAR PRAKASH          JYOTI
999  20787583K
     28170     SANAS ROHIT HANUMANT           SUMAN
999  20987641H
     28171     SANE DEEPAK PRABHAKAR          SANGEETA
999  20329479D
     28172    * SANGLE PRACHI DASHARATH         MOHINI
999  20910546B
     28173    * SAPAR SAVITA AMBAR            ANITA
999  21087409M
     28174    * SAPAR SNEHA RAMESH            HEERA
999  21087410E
     28175     SARODE MUKUND SURESH           RATAN
999  20887610D
     28176   SARWADE AJINKYA BALASAHEB  ANITA
999  21087425C
     28177   SATHE SAMEER SHANKAR    SINDHU
999  20987679E
     28178  * SATHE SHITAL RAJENDRA   UJWALA
999  20922151J
     28179  * SAWALE DIPALI UTTAM    MEERA
999  20687567D
     28180  * SAWANT CHHAYA JANARDAN   JYOTSNA
999  21087449L
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 160
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : BABURAOJI GHOLAP MAHAVIDYALAYA (ARTS, SCI. &
COMM.), SANGAVI,     PUNE 27     (960)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     28181    * SAYYD NAJMEEN NASRUDDIN          RASHIDA
999  21087469E
     28182    * SHAIKH AAFRIN SULTANA           SHAHANJA
999  20887699F
     28183     SHAIKH AIYAJ JAFAR            BANU
999  20612954J
     28184    * SHAIKH RUKSANA GAFFAR           JOHORA
999  20987805D
     28185     SHAIKH SALIM YAKUB            NOORJAHAN
999  20987810L
     28186     SHAIKH SARFRAJNAWAJ NOORMAHAMAD
KAISARAKHTAR       999   20225601E
     28187     SHAIKH TAHER MUNAF            SAKINA
999  20987825J
     28188    * SHAIKH TAMANNA KALIM           SUVARNA
999  29904533B
     28189    * SHEDGE MONALI DNYANESHWAR         SUNITA
999  20823317C
     28190     SHEDGE VINAYAK SURESH
999  20787800F
     28191    * SHEDGE YOGITA DNYANESHWAR         KALAVATI
999  21087583G
     28192     SHEJWAL BHASKAR ASHOK           MADHAVI
999  20893410D
     28193    * SHEJWAL SHRADDHA RAJENDRA         HARSHDA
999  21087585C
     28194    * SHELAR EAKTA GAUTAM            SHOBHA
999  20910553E
     28195    * SHELAR MAYURI NITIN            NITIN
999  20687692M
     28196    * SHELAR SAPANA NITIN            SUNANDA
999  20987868B
     28197    * SHELAR SUREKHA MOTIRAM          KANTA
999  21087598E
     28198    * SHELKE SHEETAL HIMATRAO          LILAVATI
999  20102812D
     28199    * SHELKE SHRUTI SUDHAKAR          PRERNA
999  21087603E
     28200    * SHENDKAR POOJA RAJENDRA          LAXMI
999  21028251H
     28201    * SHETTY DEEPIKA VISHWANATH         AMBIKA
999  20987884D
     28202    * SHINDE ASHWINI DILIP           KALAVATI
999  20987908E
     28203     SHINDE MANGESH SADASHIV          GEETA
999  20987922L
     28204  * SHINDE PRIYANKA SANJAY   TRUPTI
999  20987929H
     28205  * SHINDE RENUKA MAHADEV
999  20887861M
     28206  * SHINDE SHWETA SANJAY    REKHA
999  20987943C
     28207  * SHINDE SMITA TUKARAM    NANDA
999  20987944M
     28208  * SHIRKE POOJA CHANDRAKANT  VANDANA
999  20613007E
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F  P U N E
PAGE NO : 161
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : BABURAOJI GHOLAP MAHAVIDYALAYA (ARTS, SCI. &
COMM.), SANGAVI,      PUNE 27     (960)
      SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
      28209     SINGH RAMANPREET DILIP          RAJWANT
999  21087711B
      28210     SINGH SANTOSH KUMAR           PUSHPA
RANI SINGH    999   20687807K
      28211     SOHANI SURAJ NANDKUMAR          SHOBHA
999  21087718K
      28212     SOMANI ABHIJEET GOPIKISHAN        JYOTI
999  21087724D
      28213    * SONAWANE KOMAL RAVINDRA         LAXMI
999  21087732E
      28214    * SONAWANE RUPALI RAMESH
999  20988031H
      28215    * SURVE SAVITA SHIVAJI           LILA
999  20718798D
      28216     SUTAR ARUN BALKRISHANA          VIMAL
999  20988078D
      28217     TAKALE NIKHIL NARENDRA          SUNITA
999  21087802K
      28218    * TAKAWANE SHWETA CHANDRAKANT       MANGAL
999  21087805D
      28219     TALWARE DINESH PRABHAKAR         RANJANA
999  20888041M
      28220     TAMKAR ABHIJEET KHANDU          VIMAL
999  20988123C
      28221     TARU DHANANJAY GOPAL           SHYAMALA
999  21087829M
      28222    * TENKAL SUREKHA BASAVRAJ         SANGITA
999  20728086L
      28223     THAKUR NARENDRASINH MOHANSINH      BHARATI
999  20788105H
      28224     THAKUR SUNILKUMAR SHIVPUJAN
CHANDRAJYOTI       999   20107310C
      28225    * THITE KANCHAN SHIVAJI          MADHURI
999  20888081L
      28226    * THOPTE YOGITA DNYANESHWAR        SAVITA
999  20888089F
      28227     TIWARI AMIT KUMAR            MANJU
999  21090152H
      28228    * TOBRE MONALI MOHAN            SUREKHA
999  20988198E
      28229     TONDE KIRAN GENU             SHANTA
999  21087880M
      28230    * TONDE SUJATA GENU            SHANTA
999  20888118C
      28231    * TUKARAM SATHE SANDHYA          TANHU
999  21087439C
     28232  * TUPDHAR RADHA SIDRAM    MAHADEVI
999  21087893C
     28233  * UJGARE JAYSHRI BALBHIM   NANDA
999  21087904B
     28234   VAIDYA ANIRUDDH ANAND    AARTI
999  21087916F
     28235   VARGHESE JIJO JOHN     AMINNI
999  20888160D
     28236  * VASULKAR TRUPTI MADHUKAR  GULAB
999  20006870K
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 162
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : BABURAOJI GHOLAP MAHAVIDYALAYA (ARTS, SCI. &
COMM.), SANGAVI,     PUNE 27    (960)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     28237    * VEER PRANALI RAJENDRA          JAYSHREE
999  21087936L
     28238     VIMAL VISHWANATHAN            PONNAMMA
999  20988290F
     28239    * WABLE KUNTAL DILIP            ALKA
999  20909364B
     28240    * WADIKAR SMITA DHONDIRAJ         MANDA
999  21087956E
     28241    * WADKAR ARCHANA GOVIND          LATA
999  21087957C
     28242     WADKAR SANDEEP LAXMAN          ANITA
999  21012138G
     28243    * WAIDANDE ELIZABETH SUDHAKAR       RECHAL
999  21087972G
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 163
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : P.E. SOC.'s MODERN COLL. OF ARTS, SCI. & COMM.,
GANESHKHIND,      PUNE 53    (961)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     25890     ADASULE VICKY ANIL
999  20985025G
     25879     BANKAR NIKHIL GANGADHAR         ANITA
999  21185106L
     25866    * BELKAR SHEWTA BHAUSAHEB         NANDA
999  21185130C
     25841     BHOSALE RAHUL RAMCHANDRA         SUSHILA
999  20985356F
     25863    * BIRAJDAR SUNITA RAMCHANDRA        CHHAYA
999  21085318C
     25897     BISHT SUNIL BISHAN            GANGA
BISHT       999   21085319M
     25835    * CHAVAN PRAVINA PANDURANG         PALLAVI
999  21185260M
     25917     CHAVAN ROHAN BALARAM           ASHA
999  21185263F
     25842     CHAVAN SANJAY SHANTARAM         ANUSAYA
999  21290119C
     25913     CHAWDA NICKSON NAVIN           GEETA
999  21290121E
     25845     CHIVATE RUTURAJ VITTHAL         VRUNDA
999  21085424D
     25916     DANDAVATE PRAJYOT ARUN          SUREKHA
999  20985565H
     25904     DESHMUKH YATINDRA NARENDRA        NALINI
999  21085546M
     25851     DHAGE NIHAR GORAKHNATH          SUREKHA
999  21185379J
     25924     DHAGE SIDDHARTH NANDKUMAR        NIRMALA
999  21185380B
     25903    * DHOKE VARSHA VIJAY            KIRAN
999  21185407H
     25882    * DHUMAL NIVEDITA ASHOK          JAYASHREE
999  21085613M
     25874     DURKAR HARSHAD YASHWANT         NEETA
999  21085660C
     25873     GADHAI MANGESH BHANUDAS         ALKA
999  21085691C
     25881     GAIKWAD KIRAN ARUN            ANJALI
999  21185479E
     25859    * GARGE KALYANI ANIL            ANJALI
999  21185514G
     25839    * GAVHANE POOJA DASHRATH          ASHA
999  21185524D
     25919     GAWAS MANGESH ATMARAM          SAVITRI
999  20985903C
     25869   GHADSHI VIKAS MAHADEV
999  21189483E
     25832  * GHANEKAR ASHWINI SHANTARAM  SUVARNA
999  21185539B
     25855  * GOGAWALE SUNANDA DATTATRAY  ANJANA
999  20989678H
     25844   GOLECHA VIPUL VITTHAL     CHITRA
999  20985972F
     25908   INDURKAR SAGAR GANESH     REKHA
999  21185652F
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 164
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : P.E. SOC.'s MODERN COLL. OF ARTS, SCI. & COMM.,
GANESHKHIND,      PUNE 53    (961)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     25892    * JADHAV KIRTI ASHOK            VAISHALI
999  21185673J
     25921    * JADHAV PUJA DAYANAND           VAISHALI
999  21085993J
     25853     JAGTAP PRASHANT SADASHIV         JANABAI
999  21086038D
     25862    * JAIN RINKU VIJAYLAL           VIMLA
999  21086060L
     25888    * KADAM POOJA RAGHUNATH          SANGEETA
999  21185775M
     25891    * KADRE SHITAL SOMNATH           LATIKA
999  21185782D
     25861     KAGE VIVEKANAND SHIVAJI         KASTURA
999  21185784L
     25847     KAKADE ROHAN VINAYAK           SANGITA
999  21086178K
     25907    * KAKADE SUPRIYA ASHOK           ANURADHA
999  21185788C
     25848     KALGUTKAR GANPATI PANDURANG       POONAM
999  20990880H
     25831     KALOKHE KISAN GORAKH           LATA
999  21185807C
     25828     KAMBLE GANESH RAJU            NIRMALA
999  21086213M
     25886     KEMBHAVI ANEESH ANANT          ARUNA
999  20986469K
     25893    * KHADKE BHAGYASHREE VILAS         ANITA
999  21185892H
     25925     KHAN SAGAR SAHIL
999  20986508D
     25912     KHAN WASIM AAZAM             AZIZA
999  21086364B
     25858     KHANDELWAL PIYUSH GOVINDLAL       ARUNA
999  21185919C
     25883     KHURD SHWETANK ANIL           ASHWINI
999  21189425H
     25901     KOLEKAR ROHIT VIKAS           JAYA
999  21185969K
     25910     KOLI ANIL HANUMNTA            NARSAMMA
999  21086439H
     25827     KONNELU ROHIT RAJAN           SAPANA
999  21086456H
     25867     KOTHAWALE SANKET DILIP          NEETA
999  21185989D
     25876     KSHIRSAGAR SAGAR SUNIL          SUVIDHA
999  21185994L
     25830  KSHIRSAGAR VIJAY DATTU   INDIRA
999  21185995J
     25880  KULKARNI PRASAD SATYENDRA  JYOTI
999  21086498C
     25899  LASUNKUTE TUSHAR SURESH   SEEMA
999  20986729K
     25865  MADEKAR RAKESH HANUMANTA  SHOBA
999  21186091D
     25884  MALI RUSHIKESH SUHAS    SANGEETA
999  21186122H
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 165
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE   : P.E. SOC.'s MODERN COLL. OF ARTS, SCI. & COMM.,
GANESHKHIND,      PUNE 53     (961)
     SEAT NO       N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE   PERM.REG.NO.
     25837     MALLAV HARSHAL JANARDAN          PUSHPA
999  20986820B
     25905    * MANAVE MADHURI SANJAY           CHHAYA
999  21186128G
     25834     MHANKALE ROHIT SURESH           JOSPHINE
999  21086712E
     25826    * MISAL RUPALI SUBHASH            MANGAL
999  21086725G
     25860     MORE NIMESH PRAKASH            CHHAYA
999  21186231C
     25885    * MULE RASIKA SURESH             SWATI
999  21186252F
     25889     MUNOT ABHITABH MANSUKH          BABY
999  21186264K
     25856     N.NARENDRA KUMAR B.NARSIMHULU
B.RAMALAKSHMI       999   21186273J
     25877    * NAIDU RASHMI MANOJ             LATA
999  21186288G
     25838    * NANAWARE DEEPAVALI SURESH         SUMAN
999  21086856C
     25875    * NAVALAKHA ANKITA PRADIP          SUREKHA
999  21186316F
     25918    * NESWANKAR VARSHA RAMCHANDRA        PRATIBHA
NESWANKAR   999   21186324G
     25849     PADEKAR ANIKET SUDHAKAR          SEETA
999  21086951J
     25920     PASALKAR KULDEEP DATTATRAY        RITA
999  21087051G
     25843    * PATANE SEEMA ANANDA            GEETA
999  21186441C
     25836     PATIL MANGESH NANA            MEENA
999  20987316H
     25914     PAWAR AMOL SUNIL             MEERA
999  21089017H
     25911    * PISAL MAYURA SANJAY            MADHURI
999  21186538K
     25878     POL DINESH ROHIDAS            POL
SUSHILA ROHIDAS   999   21186543F
     25857     PRIMASWALA MURTAZA SHABBIR        AJAB
999  21087242L
     25833     RAI PINTU SANJIVAN            SANJU DEVI
999  21186579G
     25894     SAMAL VISHWANATH GOPAL          RUKMINI
BAI       999   21087390G
     25846    * SAWANT CHAITRALI BALKRUSHNA        ROHINI
999  21087448B
     25906   SAYYAD GUFFRAN MUSHTAQ   TAISIN
999  21087467J
     25829   SHAH VIPUL VIJAYRAJ     SARASWATI
999  21087498J
     25923   SHAIKH ABIDHUSSAIN BADESAB  RIZWANA
999  21087509H
     25896  * SHAIKH ANJUM AKBAR     AZIZA
999  21186772B
     25868   SHAIKH SALMAN YUSUF     GOUSIYA
999  21186810J
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 166
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : P.E. SOC.'s MODERN COLL. OF ARTS, SCI. & COMM.,
GANESHKHIND,      PUNE 53    (961)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     25895     SHAIKH SAMEER PAPALAL          RASHIDA
999  21186811G
     25871     SHAIKH SHAHRUK RAFIK           RUKTAJ
999  21186815K
     25870     SHAIKH. TABREZ. SHAUKAT.         NADERA
999  20987833K
     25909     SHELKE ROHIT BABAN            ASHA
999  20987872L
     25900     SHINDE AKASH RAVINDRA          SUMAN
999  21186862M
     25898     SHINDE SANDEEP DIGAMBAR         SUMAN
999  21087657D
     25887     SHIRGAOKAR KAILAS PRAKASH        SHIRGAOKAR
PRAKASH S  999   21186907E
     25902     SONAWANE SANDEEP MOHAN          SHALAN
999  21186963F
     25915    * SUTAR VASANTI IRANNA           LATA
999  21186993H
     25840     TADE RAKESH DEVENDRA           SHOBHA
999  21186999G
     25872     TAHKUR RAKESH KUMAR SUSHIL KUMAR     KALPNA
DEVI       999   21187001D
     25922     TAK MADAN PRAKASH            SHOBHA
999  21187003L
     25854     TAMBAT MANGESH ARUN           ANJANA
999  21187014F
     25850     TIKONE PRAMOD KISAN           SUREKHA
999  21187079L
     25864     WALEKAR GANESH SHYAM           REKHA
999  21087978F
     25852     YADAV PRASHANT LAHU           ANITA
999  21088005J
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 167
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : P.E. SOC.'s MODERN COLL. OF ARTS, SCI. & COMM.,
GANESHKHIND,      PUNE 53    (961)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     28292    * ABBASI SHABA HASIMALI          AMINA
999  21085002H
     28248     ABDUL HAQUE QURESHI ABDUL WAHEED QURES ZAREENA
999  20885003B
     28293     ABNAVE SAGAR RAJU            SAVITA
999  20724866E
     28294    * ACHARYA ANURADHA KANTESH         MUKTA
ACHARYA      999   21189278F
     28295     ADAGALE RAVINDRA MARUTI         SONABAI
999  02402366D
     28296     ADHAV GANESH VITTHAL           RUKHMINI
999  02302009B
     28297    * ADHAV SUVARNA PRAKASH          PUSHPA
999  21085018D
     28298    * ADMULWAR SWARALI SHARAD         NIRMALA
999  21028354J
     28299     AGARKAR KEDAR VINAY           SUREKHA
999  20225925M
     28300     AGARWAL AYUSH CHHAJURAM         SULOCHANA
999  20924862K
     28301     AGARWAL BINAY SURESH           URMILA
999  21085025G
     28302     AGARWAL GOURAV PAWAN           MANJU
999  20906624F
     28303     AGASHE SAURABH SANJAY          SUMEDHA
999  20989257K
     28304     AGRAWAL AAKASH GOPAL
999  20985054L
     28305     AGRAWAL ADITYA SOHAN           SHAILA
999  21189410K
     28306    * AGRAWAL AMRITA KRISHNAKUMAR       SONAL
999  21085036B
     28307     AGRAWAL LAKHAN SHANTILAL         REKHA
999  21085039G
     28308     AGRAWAL NAINEESH PUSHKARLAL       VIDYABEN
999  21189423M
     28309    * AGRAWAL POOJA PRADIPRAO
999  20785047L
     28310     AGRAWAL PRATIK RAMESH          MADHU
AGRAWAL      999   21016823E
     28249     AGRAWAL RAHUL              REKHA DEVI
AGRAWAL   999  21085043E
     28311     AGRAWAL SANKET PUSHKARBHAI        SUSHILA
999  21085044C
     28312    * AHIR PUJA RAJENDRA            SANGEETA
999  21085050H
     28313   AJANEY HAFIZ HUSSEIN       SHAHSULTAN
999  21085054L
     28314  * AMRUTKAR PRIYANKA RAVINDRA   REVATI
999  20619229M
     28315  * ANDHARE SMITA BABURAO      SUREKHA
999  20990061L
     28316  * ANGRE DEEPALI ANANT       NALINI
999  21189455K
     28317   ANSARI ABDUL AHAD ABDUL HALEEM  JAHANARA
999  20985109M
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 168
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : P.E. SOC.'s MODERN COLL. OF ARTS, SCI. & COMM.,
GANESHKHIND,      PUNE 53    (961)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     28318     AZIZ MOHIUDDIN ABUSAYEED MASOOD     NOORJAHAN
999  20885132B
     28319    * BADHE NILAM RAJENDRA           NIRMALA
999  21085127K
     28320     BAFNA NITESH RAMESH           SUSHILA
999  21023122L
     28321    * BAJAJ SNEHA SUHAS            VANDANA
999  21085154G
     28322     BALDI ADITYA SURESH           URMILA
999  20924537K
     28323     BANDRE SACHIN BHAGAWAN          KALABAI
999  20102794B
     28324     BANE ROHAN RAJARAM            VIDYA
999  20985200D
     28325    * BANGAD SHRUTIKA RAMESH          SAVITRI
BANGAD      999  21085169E
     28326     BANGAR NILESH LAXMAN           PARVATA
999  21024509D
     28327    * BANGAR RANI KAILAS            MANGAL
999  20817758C
     28328     BANSWARAWALA MOHAMMADI SHABBIR HUSSAIN ATIKA
999  21189326K
     28329     BARE SACHIN SHYAM            NIRMALA
999  20509328M
     28330     BARMECHA PANKAJ ABHAY          MEENA
999  20820278B
     28331    * BARNE PRATIMA CHANDRAKANT        NIRMALA
999  20885211F
     28332     BEDH KAPIL MOHAN             KIRAN
999  21085204G
     28333    * BEDI AVNEET MANJIT            PARAMJEET
999  21085205E
     28334     BEHERE JAYDEEP CHANDRASHEKHAR
999  20785204K
     28335    * BELLE JYOTI SOPAN            LAXMI
999  20985238M
     28336     BENDRE NITIN SURENDRA          MEENA
999  20429366K
     28337    * BHAGAT LEENA SUNIL
999  20509812G
     28338    * BHAGWAT RASIKA DILIP           DEEPA
999  20785233C
     28339    * BHALERAO ARTI MAHENDRA
999  20785240F
     28340     BHALERAO SWAPNIL MANOHAR         BHALERAO
999  20785249K
     28341   BHALGAT ROSHAN RAJULAL    NIRMALA
999  21026980E
     28342  * BHANDARI BALLAXMI VIJAY   SHAKUNTALA
999  21085240C
     28343  * BHANDARI SHWETA ANAND    DURGA
999  20585226C
     28344  * BHANSALI KOMAL SANJAY    BHAKTI
999  21189304J
     28345  * BHAREKAR SANDHYA RAVINDRA  SHASHIKALA
999  20785272D
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 169
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : P.E. SOC.'s MODERN COLL. OF ARTS, SCI. & COMM.,
GANESHKHIND,      PUNE 53    (961)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     28346     BHATT MANTHAN JAYESH           ALPA
999  20985300L
     28347     BHATTAD BHUSHAN SHAM           BHATTAD
ALKA SHAM    999  21085258F
     28348    * BHATTAD DEEPIKA DILIP          BHARATI
999  21085259D
     28349    * BHEGADE SONALI MARUTI          MANGAL
999  20685257G
     28350     BHENDE PRATHAMESH DILIP         NILIMA
999  20985314L
     28351    * BHISE RADHIKA RAJENDRA          SANGITA
999  21085274H
     28352    * BHOKRE SHRADHA SOMNATH          SUVARNA
999  20985325F
     28353     BHOMBE AJIT GANESHRAO          KAVERI
999  20985327B
     28354     BHOMBE BALASAHEB DATTRAO         SANGITA
999  20785317H
     28355     BHOR MAYUR ARUN             LAXMI
999  20985332J
     28356     BHORADE SANDIP ROHIDAS          KAMAL
999  21085284E
     28357     BHOSALE MANGESH NANDKUMAR        CHHAYA
999  20785306B
     28358     BHOSALE PRASAD SHANKAR          HEERA
999  20007074G
     28359     BHOSALE SACHIN ANANT           LATA
999  20785334H
     28360    * BHOSALE UMA SHIRISHKUMAR         ALKA
999  21085299C
     28361     BHURE UMESH BHAGAWAT
999  20785350K
     28362     BHUTADA HARSHAD HARIKISHAN        SHEELA
999  21085308F
     28363     BHUTADA MAHESH PURUSHOTTAM        ANITA
999  21026532K
     28364    * BHUTADA RUPALI GOVIND          VIDHYA
999  21085310H
     28250     BIDVE VAIJINATH SHANKAR         BALIKA
999  20985389B
     28365     BIYANI PRATEEK YOGESH          PRATIBHA
BIYANI     999   21085322M
     28366     BOKARIYA ROHIT SANJIV          NEETA
999  20885379M
     28367    * BOLLA NAGALAXMI PULLIAH         LEELAVATI
999  20812895G
     28368  * BORATE RUCHA DEVARAJ
RATNAPRABHA      999  21085340K
     28369   BORIKAR SUJIT SURESH     LATA
999  21085343D
     28370  * BOTHARA NIKITA AJIT      RANJANA
999  21008994G
     28371  * CHAJWA RENUKA RAJBIR     SHOBHA
999  21085353M
     28372  * CHAKANKAR KANCHAN RANGANATH  KUNDA
999  21085354K
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 170
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : P.E. SOC.'s MODERN COLL. OF ARTS, SCI. & COMM.,
GANESHKHIND,      PUNE 53     (961)
     SEAT NO       N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     28373    * CHANDAK BHAGYASHRI OMPRAKASHJI      RADHADEVI
999  21026125M
     28374     CHANDAK MARUL DEVENDRA          ABHA
CHANDAK       999   21189451G
     28375     CHAUDHARI BHUSHAN PRAKASH
CHANDRAKALABAI      999   21085369H
     28376     CHAUHAN NIKHIL MANOHAR          RATANA
999  21085375B
     28377    * CHAUHAN SHALINI              USHA
CHAUHAN       999   21088918H
     28378    * CHAVAN GAURI RAMCHANDRA          MALATI
999  20885456J
     28379     CHAVAN NIKHIL GANPAT           SHASHIKALA
999  20985473B
     28380    * CHAVAN POURNIMA SANJAY          SHARDA
999  20985476G
     28381    * CHAVAN SEEMA CHANDRAKANT         DEEPA
999  21085397C
     28382     CHAVAN SHAILESH SHIRISH
999  20885476C
     28383    * CHAVAN SUVARNA ARUN            MEENA
999  20885484D
     28384    * CHAVAN TRUSHALI PRAKASH          RENUKA
PRAKASH CHAVA   999   21085404K
     28385     CHHAJED VIMLESH ASHOK           NITA
999  21031510F
     28386    * CHIKANE AMRUTA HARIDAS          ARCHANA
999  21085412L
     28387     CHINAPPA JAMES JAIRAJ           PARIPURNAM
999  20429616B
     28388    * CHINTAMANI PRIYA YASHWANT         MANGAL
999  20824881B
     28389     CHITRAO SANKET GIRIDHAR          ANITA
999  20985502K
     28390     CHIVATE VIRAJ VITTHAL           VRUNDA
999  20985505D
     28391     CHORDIA AJINKYA SANTOSH          RANJANA
999  21085430J
     28392    * CHORDIA TRUPTI JAIKUMAR          NUTAN
999  20816733B
     28393    * CHOUDHARI GUNJAN ASHOK KUMAR
999  20785501D
     28251     DAS DIBYAJYOTI DIPAK           PAPIYA
999  20885592M
     28252    * DHORE YOGITA MARUTI            NALLINI
999  20885706M
     28253   GAIKWAD ABHISHEK DATTATRAY  USHA
999  20885791F
     28254  * GALANDE NEELAM RAJENDRA   REKHA
999  20785845E
     28255  * GHOLAP MONICA KISHOR
999  20885914E
     28256   JAIN PRIYESH MAHENDRA    ANJU JAIN
999  21086058J
     28257   JANA RUSHIKESH BHANUDAS   RADHA
999  20886199J
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 171
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : P.E. SOC.'s MODERN COLL. OF ARTS, SCI. & COMM.,
GANESHKHIND,      PUNE 53    (961)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     28258     JANDEY VAIBHAV              ALKA
999  21086081C
     28290     JOSHI SADASHIV KISHANRAO         PUSHPA
999  20886258H
     28259     KADU TUSHAR TUKARAM           MEENA
999  20686256D
     28260     KALEKAR SAGAR DNYANESHWAR        SUNITA
999  20428967L
     28261    * KAPSE DEEPALI NARAYAN          LEELAVATI
999  20786380G
     28262    * KARMARKAR TEJASWINI MADHAV
999  20886443B
     28263    * KAVELEKAR DEEPALI RAMDAS         USHA
999  20143202B
     28264    * KULKARNI MRINMAYEE SHRIKANT       SMITA
999  21086494L
     28265     MAHAJAN NIKHIL SHASHIKANT        SUREKHA
999  21086597M
     28266     MUNDADA MANISH LAXMIKANTH        SHOBHADEVI
MUNDADA   999  20805256K
     28267    * NANGRE ASHWINI PRAMOD          PRAIBHA
999  20887057B
     28268     NENE SAGAR ARUN             JAYASHRI
999  20411484F
     28269     PANCHAL SHUBHAM GOPAL          GAYATRI
999  20893384M
     28291     PARDESHI ROHIT RAJU           MEENA
999  21087025H
     28270     PATANGE PRADIP RAJU
999  20887239G
     28271     PATIL GANESH VITTHAL           RAJANI
999  20787281D
     28272     PUJARI PUSHKARAJ CHANDRAKANT       ANJALI
999  20687357D
     28273    * SANAS ASHWINI MARUTI
999  20587411J
     28274     SANKPAL PRATIK HANAMANT         ASHA
999  20200407E
     28275     SARAWAGI MIKHIL JAYPRAKASH        MANJU
999  21087415F
     28276    * SATHE SNEHA RAMDAS            SHAILAJA
999  20887630J
     28277    * SATPUTE SONALI CHANDRAKANT        NANADA
999  20472555M
     28278     SHINDE ABHIJEET GHANSHYAM        MANDAKINI
999  20787835J
     28279  * SHINDE SONALI PRAKASH   ANITA
999  20787889H
     28280  * SHINDE VRUSHALI DAMODAR  SUMAN
999  20505480D
     28281  * SHIRGAVKAR RADHIKA ASHOK  SAVITA
999  20887886G
     28282  * THORAT SUPRIYA RAJENDRA  SUNANDA
999  20587905F
     28283   TOBRE VISHAL MOHAN     SUREKHA
999  20112274L
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 172
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : P.E. SOC.'s MODERN COLL. OF ARTS, SCI. & COMM.,
GANESHKHIND,      PUNE 53    (961)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     28284     VAIDYA SIDDHARTH ARUN          JAYA
999  20888146J
     28285     VEDPATHAK KIRAN SATISH          MEERA
999  20587978M
     28286     VEER SANDEEP CHINTAMAN          SARASWATI
999  20220998K
     28287     WADEKAR VISHAL ASHOK           KALPANA
999  20788242J
     28288     WAGHE SUMEET GANGARAM          PUSHPA
999  20432240F
     28244    * WALGUDE JAYSHRI KANTA          MANDA
999  21087979D
     28245    * YADAV VISHAKHA RAMESH          LATA
999  21026668G
     28246    * YERAPE BHAGYASHREE BALASAHEB       BHARATI
999  21088021L
     28247     YEWALE AJIT SUBHASH           RATNAMALA
999  21088025C
     28289     ZUJAM TUSHAR MANOHAR           MANISHA
999  20886267G
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 173
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : R.S.S.P.'s MAHARASHTRA COLL. OF SCI. & COMM.
RAMBAUG COL. PAUD ROAD, PUNE 38      (962)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     25947     ABRAHAM RAYNOLD FRANCIS          REGINA
999  21089821G
     25948    * ACHARYA MANSI DILIP
CHANDRASENA       999   21185006D
     25949    * ADAGALE SHEETAL NAMDEO          SHAKUNTALA
999  20785014D
     25950     ADAP SUHAS GANESH             SHOBHA
999  21085010J
     25951     ADHAV AJINKYA PRAKASH           PARVATI
999  21185009J
     25952     AGAWANE ASHWIN ASHOK           NIRMALA
999  21185021H
     25953     AGRAWAL SURESH ANIL
999  20985062M
     25954     AKANOJI VIDHYADHAR VYANKTESH       SUNITA
999  20885060M
     25955     ALBUR SUBRAO SAMBHAJI           GEETA
999  21090630J
     25956     ALKUNTE GANESH BALBHIM          PRABHAVATI
999  21185032C
     25957     ANAND SUDARSHAN              KALA
999  21189177M
     25958     ANASPURE PRASAD NANDKUMAR         SUREKHA
999  20985099L
     25959    * ANEL YOGINI SATISH            GEETA
999  21290150J
     25960    * ANERAO SONAL KESHAVRAO          RAJANI
999  21185044G
     25961     ANTAPURKAR NIKHIL SOMNATH         VANITA
999  20685078G
     25962     APTE NIRANJAN UDAY            URMILA
999  21088315E
     25963     APTE OMKAR ARUN              ANURADHA
999  21088897M
     25964     ARYA SANDEEP GOPALRAM           MADHU ARYA
999  21185056L
     25965     ARYA SANJAY BHOPALRAM           MUNNIDEVI
999  21185057J
     25966    * ASPAT SAYALI AMOL             SANTOSHI
999  21085091E
     25967    * ATKAR MONALI MARUTI            BHIMA
999  20985136J
     25968     AUCHARE RUPESH BHAGWAN          HEMLATA
999  20685104K
     25969     AZMI SUNNY SIDDARTHA           RASHMI
999  21185074J
     25970  BADGU SHRINIWAS GOURAYYA  VITHABAI
999  20885137C
     25971  BAGADE ANIKET RAJENDRA   RUPALI
999  20985166L
     25972  BAGADI RAHULKUMAR KRISHNA  SULOCHANA
999  20985167J
     25973  BAGWAN AZAD ILAHI      MANGALA
999  21185086B
     25974  BAIKAR SAGAR SUBHASH    ALKA
999  20885163B
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 174
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : R.S.S.P.'s MAHARASHTRA COLL. OF SCI. & COMM.
RAMBAUG COL. PAUD ROAD, PUNE 38     (962)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     25975    * BAJAJ BHAVANA OMPRAKASH         VIMAL
999  21088054G
     25976    * BANDICHHODE RESHMA PIRAPPA        PARVATI
999  21185098F
     25977     BANKAR PRAVINKUMAR LAXMAN        KESHARBAI
999  21188574G
     25978     BANKE SUMEET SHANKAR           VIJAYA
999  21185109E
     25979     BANSODE TANAJI SHIVAJI          KAMAL
999  20985213F
     25980     BARI HARSHAL RAJENDRA          RAMA
999  21085187C
     25981     BARTAKKE DNYANESH VILAS         LAXMI
999  21185118D
     25982    * BARVE KAVITA ACHYUT           AARTI
999  21085193H
     25983    * BELDARE POURNIMA DILIP          SUREKHA
999  21185126E
     25984     BENAKE YOGESH TANAJIRAO         SHALINI
TANAJI BENKE   999  21185132K
     25985    * BHADAKWAD NANDA VISHWANATH        KALAVATI
999  21085212H
     25986     BHADALE KAMLESH ROHIDAS         SUMAN
999  21085213F
     25987    * BHADEKAR SANJIVANEE PRAKASH       MALAN
999  21290139H
     25988     BHAGAT ABIZAR MANSOOR          FATEMA
999  21185135D
     25989     BHAIKATTE VIDHYASAGAR VANKATRAO     NULL
999  21290179G
     25990    * BHANDARI GEETANJALI DEEPAK        HEMA
999  21185149D
     25991     BHANDARI SUDARSHAN SUBHASH        SARLA
999  21185152D
     25992    * BHANGRE MAYURI MARUTI          MEGHA
999  21185154L
     25993     BHAWARI RAVINDRA DIGAMDER        JAYASHREE
999  20885295G
     25994     BHEKARE BHOOSHAN DATTATRAYA       PRATIBHA
999  20885298M
     25931     BHONDE KAUSTUBH SURESH          SUVARNA
999  21185181H
     25995     BHOR SURAJ BABAN             LAXMI
999  21185184B
     25996     BHOSALE ANAND MADHUKAR          MEENA
999  21185185L
     25934  BHOSALE CHETAN CHANDRAKANT   SANGITA
999  21185187G
     25997  BHOSALE SAMBHAJI SURESH    SUREKHA
999  20885342B
     25998  BHOSALE VISHAL VILAS      SHALAN
999  20785342J
     25999  BHUJBAL PRASANNA ANIL     ANIJLI
999  20985369H
     26000  BHUJBAL UMESHKUMAR DATTATRAY  VIMAL
999  20985371K
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 175
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : R.S.S.P.'s MAHARASHTRA COLL. OF SCI. & COMM.
RAMBAUG COL. PAUD ROAD, PUNE 38     (962)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     26001     BHURUK PRASHANT SHIVAJI         SUREKHA
999  20985376L
     26002     BHUTADA MAYUR SURESH           SHAMA
999  20990793C
     26003     BHUWAD MANGESH RAMCHANDRA        RUKMINI
999  21185204L
     26004    * BISHT GAURI CHANDAN           ROSHNI
999  20985398M
     26005     BOGAM SRIKANT KRISTAPPA         BALMANI
999  21085329J
     26006    * BORA PAYAL SUNIL             NEETA
999  20985410D
     26007     CHANAL RAHUL JEEVAN           POURNIMA
999  21185236J
     26008     CHANDANSHIVE DATTATRAY MANIK       CHATURA
999  21185241E
     26009    * CHARAVAT RASHMEE MOHAN          BHARATI
999  21185246F
     26010     CHATE PRATAP CHANDRAKANT         CHAYYA
999  21185247D
     25943     CHAUDHARI KIRAN LAXMAN          MANDAKINI
999  21188210M
     26011    * CHAUDHARI PRIYA BHAIYYARAM        MOKIDHEVI
999  21185248B
     26012     CHAVAN ASHISH SUBHASH          ASHA
999  20885453D
     25942     CHAVAN CHETAN SATISH           NANDA
999  21085382E
     26013     CHAVAN KARAN ASHOK            MADHURI
999  21085387F
     26014    * CHAVAN KSHITIJA BALASAHEB        USHA
999  21290201G
     26015     CHAVAN NARESH LOKARAM          SHALUBAI
999  20985470H
     26016    * CHAVAN NEELAM SHANKAR          VANDANA
999  21185257M
     26017     CHAVAN RAJU SUDHAKAR           SUREKHA
999  21185261K
     26018    * CHILLAL ANUSAYA RAJU           SUMAN
999  21185275K
     26019     CHILLAL NIRANJAN RAJU          SUMAN
999  21185276H
     26020     DADALI MAHADU SHIVAJI          LAXMIBAI
999  20685480D
     26021     DAHALE SANKET SOMNATH          SEEMA
999  20985546M
     26022  DAHIBHATE VINAYAK BABAN  MANGAL
999  21290194L
     26023  DALAVI BHUSHAN JAIVIJAY  SEEMA
999  21185313F
     26024  DALVI TUSHAR CHANDRAKANT  SUMITRA
999  21185316L
     26025  DALVI VIKAS GOPINATH    RATNAMALA
999  21185317J
     26026  DAMTE NIZAMUDDIN QAYYUM  SHAMIM
999  21185323C
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 176
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : R.S.S.P.'s MAHARASHTRA COLL. OF SCI. & COMM.
RAMBAUG COL. PAUD ROAD, PUNE 38     (962)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     26027    * DARWATKAR VAISHALI KRISHNA
999  20785560K
     26028     DASA AJAY VIRENDRA            MINKASHI
999  20985590J
     26029     DEOKAR UMESH PRAKESH           KIRAN
999  20985618B
     26030    * DESHMUKH ROHINI KAILAS          SANGEETA
999  21188058C
     25932     DESHMUKH SHREERAJ DILIPRAO        PRAMILA
999  21185353E
     26031     DESHPANDE BHUSHAN BALKRISHANA      RADHIKA
999  20985645K
     26032    * DEVKULE MOHINI BABA           MANGAL
999  21185369M
     26033     DHADGE MAYUR MACHINDRA          BHIMABAI
MACHINDRA D  999   21085566F
     26034     DHADWAD MANGESH SHALIWAN         NANDA
999  21185377B
     26035     DHAGE GAURAV PRAMOD           SUMITRA
999  20885658H
     26036     DHAGE GOVINDRAJ ERANNA          ERA ERANNA
DHAGE    999  21185378L
     26037     DHAMALE KAILASH DILIP          VIMAL
999  21185387K
     26038     DHANWADE ABHISHEK VIJAY         LUXMI
999  21185396J
     26039     DHANWADE AMOL TANAJI           PRAMILA
999  20985677H
     25936     DHAWALE RUSHIKESH SATISH         SUNITA
SATISH DHAWAL  999   21085589E
     26040     DHAWARE ROMESH DAYANAND         KALPANA
999  20985693K
     26041     DHAWARE SATISH LAXMAN          KALINDA
999  21185403E
     26042     DHONE ASHISH BHALCHANDRA         SUREKHA
999  20985712K
     26043    * DHORE RUCHA RAJARAM           SAVITA
999  20785691F
     26044     DHOTRE CHETAN ARJUN           LAXMI
999  21185412D
     26045     DHOTRE KUMAR NAMDEV           SHARDA
999  21085602F
     26046     DHOTRE NAGESH BHIMA           LAXMI
999  21185413B
     26047     DHUMAL AKASH TUKARAM           POONAM
999  20985718J
     26048   DHUMAL AKSHAY PRAMOD    SANGEETA
999  21185419M
     26049  * DHUMAL MEGHA BABAN    KALAPANA
999  21085611E
     26050   DHUMAL OMKAR SAMBHAJI   KAVITA
999  21185421C
     25941  * GAIKWAD PRIYANKA SATISH  SHEELA
999  20989747D
     25945   GAIKWAD VICKY SHASHIKANT  SHOBHA
999  21085742M
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 177
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : R.S.S.P.'s MAHARASHTRA COLL. OF SCI. & COMM.
RAMBAUG COL. PAUD ROAD, PUNE 38      (962)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     25946     GHORPADE JAYESH ASHOK           NANDA
999  21185557L
     25937     JADHAV MOHAN PRAKASH           SUNITA
999  21085982C
     25935    * KUDALE YOGITA SATISH
CHANDRAKALA       999   21186002G
     25927     KULKARNI SACHIN RAMCHANDRA        REKHA
999  21086505K
     25929     MAHADIK MAHESH RAMESH           NANDA
999  21186096E
     25939     NAGPURE DIPTESH VIJAY           MAYA
999  20987052E
     25933     NAIK ABHIJEET MOHAN            SAGITA
999  21089226K
     25926     PATIL SANJIV PANDHARI           CHINDHABAI
999  20987325G
     25944    * PHALLE VEENA VITTHAL           VIMAL
999  20987398B
     25938     POTDAR ROHIT RAMCHANDRA          RAJESHREE
999  21186555K
     25930     SALUNKE ANIKET BALKRUSHNA         ASHA
999  21188523B
     25928     SHAIKH IRSHAD HABIB            SHAMSHAD
999  21186790L
     25940     SHAIKH SALMAN KADAR
999  20987811J
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 178
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : R.S.S.P.'s MAHARASHTRA COLL. OF SCI. & COMM.
RAMBAUG COL. PAUD ROAD, PUNE 38      (962)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     28394     CHOUDHARI NAVNATH SHANKAR         VIMAL
999  21085438D
     28395    * CHOUDHARI VARSHA SATISH          INDRAYANI
999  21085441D
     28396     CHOUDHARY SURESHKUMAR LAXMANRAM
NARAYANIDEVI       999   20924514L
     28397     CHUTTAR AASHISH DEEPAKLAL         VIDYA
999  21085450C
     28398    * DABI RAKHI KANHAIYALAL          CHANDA
999  20985538L
     28399     DAD ANANDKUMAR DWARKADAS         POONAM DAD
999  20813419M
     28400    * DADDIKAR POONAM RAMESH          ARUNA
999  21085460L
     28401     DAHALE SUJIT KAILAS            RAJASHRI
999  21085464C
     28402     DAHALE SUMIT KAILAS            RAJASHRI
999  21085465M
     28403    * DAHIBHATE VAISHALI BABAN         MANGAL
999  20985550K
     28404    * DAHITNEKAR DHANASHREE RAMCHANDRA     CHHABU
999  20885549B
     28405    * DALMIA ANITA PREMKUMAR          RAMMURTI
999  29822755L
     28406    * DANGI BHAGYASHREE BABULAL
VIJAYALAXMI       999   21085488L
     28408     DARDIGE ARUN NANDU            MANGAL
999  21085492J
     28409    * DARPELLI GAYATRI SATISH          VANDANA
999  20785557K
     28410    * DARWATKAR SUJATA GENBA          HEERA
999  20985587J
     28411     DASWADKAR SAGAR RAJENDRA         DASAWADKAR
999  20602222M
     28412     DAVANDE HEMANT NARAYAN          LAXMI
999  21085510L
     28413    * DESAI SHRUTA SUDHIR            VIDYA
999  20885623E
     28414     DESHMUKH ABHIJIT PRAKASHRAO        ALKA
999  20817871G
     28415     DESHMUKH AMRIT PRABHAKAR         ANITA
999  20985626C
     28416     DESHPANDE ABHIJEET CHANDRASHEKHAR
999  20985639E
     28417     DESHPANDE KAPIL NARAYAN          LALITA
999  20785621E
     28418   DESHPANDE NACHIKET LAXMIKANT   SHUBHADA
999  21189275M
     28419   DEVDAS RONNIE RAJ ALVIN     SHARMILA
999  21085554B
     28420  * DHAKATE SWATI SADANAND     VIMAL
999  20985665D
     28421   DHANGARE SUMEET RAJENDRA     SUNITA
999  21023822E
     28422   DHARASKAR ASHISHKUMAR ANANTRAO
999  20885675H
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F  P U N E
PAGE NO : 179
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : R.S.S.P.'s MAHARASHTRA COLL. OF SCI. & COMM.
RAMBAUG COL. PAUD ROAD, PUNE 38     (962)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     28423    * DHARMADHIKARI SANGITA PANDURANG     SUREKHA
999  21085583F
     28424    * DHARMADHIKARI SUPRIYA RAMCHANDRA    SUNITA
999  20688181K
     28425     DHAVALE MAYUR SUNIL           SHRADDHA
999  20685630L
     28426    * DHAYGUDE SONALI SAMBHAJI        ANUSAYA
999  20910745G
     28427    * DHOKATE AMRUTA RAMAKANT         UJWALA
999  20985706E
     28428     DHONE VITTHAL SHATRUGHNA
999  20726481D
     28429    * DHOTRE USHA BABU            LAXMI
999  20985714F
     28430     DHOTRE VIJAY BHIMRAO          REKHA
999  21085605L
     28431    * DHUMAL SONAL SUBHASH          ANITA
999  21085618B
     28432    * DHUPPAD BHAGYASHRI AJAY         JAYA
999  21085620D
     28433     DIXIT SANKET DEEPAK           BHARTI
999  20985746D
     28434     DSOUZA ROCKY JULIUS XAVIER       SNEHLATA
999  21085647F
     28435    * DUGANE SONAM BALKRISHNA         DUGANE
SUNANDA BALKR  999   21085657C
     28436     ELGUNDE ANIKET ARUNKUMAR        UJWALA
999  20903173F
     28437    * ENGINEER PARINAZ DARAYUS        HOMA
999  21085668J
     28438    * FATFATWALE SHARADA RAMSING       SIMLA
999  20985793F
     28439     FHANSE SANTOSH SURESH          JANABAI
999  20817906C
     28440     FRANCIS ALLWYN PETER          NANCY
999  21085680H
     28441     GABALE GIRISH GANESH          REKHA
999  20985803G
     28442    * GADDE MEERA RAJU            KALAVATI
999  21085687E
     28443    * GADHIYA HETAL NARENDRA         TARA
999  21085692M
     28444     GAIKWAD ROHAN PHILIP          SANGEETA
999  20985848G
     28445    * GAIKWAD RUCHA VISHWAS          JYOTI
999  21085724C
      28446     * GAIKWAD SHILPA RAMCHANDRA  MANGAL
999   20885816E
      28447     * GAIKWAD SNEHA SHAILESH   AARTI
999   21085733B
      28448     * GANDHAL SHWETA VITTHAL   LAXMI
999   21085753G
      28449      GANDHI ISHAN NILESH     ANJANA
GANDHI        999   21085755C
      28450     * GANDHI NIKITA CHANDAN    RAMILA
999   21085757K
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 180
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : R.S.S.P.'s MAHARASHTRA COLL. OF SCI. & COMM.
RAMBAUG COL. PAUD ROAD, PUNE 38      (962)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     28451    * GANDHI PRIYA SHAMSUNDER         KALPANA
999  20785857J
     28452    * GANDHI RUTUJA VILAS           SHRADDHA
999  21085759F
     28453    * GANDHI SUVARNA TEJMAL          SUNITA
999  20885853K
     28454     GANDHI VIPUL RAJENDRA          KALA
999  20985879G
     28455    * GATKUL BHAGYASHREE PRAKASH        SHOBHA
999  20985892D
     28456     GAVHANE VISHAL NARAYAN          SUBHADRA
999  20900392J
     28457    * GAWADE KETAKI VIJAY
999  20885879C
     28458     GAWADE SANJAY RAJARAM          MALAN
999  29616431D
     28459     GELDA PRATIK SUBHASH           JHANKARA
GELDA     999   21085795B
     28460     GELDA PRINCE DHANSUKH          SANGITA
GELDA      999  21085796L
     28461    * GHARVE SONALI KESHAV           KALPANA
999  21085809F
     28462     GHASLETWALA HUZEFA MUKHTAR HUSAIN    NILOFAR
999  21085810K
     28463    * GHATE GAYATRI MUKUND           MADHAVI
999  20885904H
     28464    * GHULE SHARAYU CHANDRAKANT        KUNDA
999  21085830D
     28465    * GIRI KALYANI DILIP            VIDYA
999  20885936F
     28466     GOAWALA AARIF KAMALUDDIN         YASMIN
999  21085838K
     28467    * GODBOLE SNEHA RAVINDRA          VIJAYA
999  21189310C
     28468    * GOGAWALE PRATIKSHA SUNIL         SUNITA
999  21085843F
     28469    * GOKHALE GAYATREE SHREEKANT        SANGEETA
999  21085848G
     28470    * GOKHALE NIKITA ANANT
999  20985964E
     28471     GOLE NIKHIL RAVINDRA           SUNANDA
999  21085850J
     28472    * GOLEKAR NAYAN RAMDAS           SANGEETA
999  21085854M
     28473    * GORE DIPALI ANAND            RANJANA
999  21085866E
     28474  * GULAVE SHARDA UDDHAV     SAVITRA
999  21085883E
     28475   GUMASTE ASHUTOSH CHANDRAKANT  VAISHALI
999  20985999H
     28476  * GUND PRIYANKA NIVRUTTI    PADMINI
999  21010821F
     28477   GUNDECHA AMAR JEEVAN      SUNITA
999  20885992G
     28478   GUPTA ANAND KAMESHWARPRASAD
CHANDRAWATI     999  20886004F
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 181
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : R.S.S.P.'s MAHARASHTRA COLL. OF SCI. & COMM.
RAMBAUG COL. PAUD ROAD, PUNE 38      (962)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     28479     GUPTA NISHANT VINOD           SHASHIKALA
GUPTA    999   21022873D
     28480    * GUPTA PINKY LALAN            RAJPATI
999  20986009L
     28481    * GUPTA POOJA BALKISHAN          SAVITRI
999  21085895J
     28482    * GUPTA VAISHALI SUBHASH CHAND       USHA GUPTA
999  20903379H
     28483    * HABIB PUJA CHANDRAKANT          MANGAL
999  21028400F
     28484    * HAGWANE AKSHATA SHASHIKANT        VILASINI
999  21085905K
     28485    * HAJARE ASHWINI DNYANESHWAR        SHOBHA
999  20986022H
     28486    * HALDAVNEKAR SAYALI SHEKHAR        MADHURI
999  21085909B
     28487    * HANAMGHAR SONALI SURESH         KAMAL
999  21085914J
     28488    * HANDE SHRADDHA SANJAY          PRATIBHA
999  21028401D
     28489    * HANGE SAROJ NANASAHEB          JAYASHREE
999  21085915G
     28490     HARDIKAR MANGESH VAMAN          SUJATA
999  21085920C
     28491     HASHAM ZAIN AYAZ             SHAINAZ
999  20986049K
     28492     HATKAR RAVINDRA DATTATRAY        MANDA
999  21085929G
     28493    * HEDA ANKITA JUGALKISHOR         SNEHLATA
999  21085930L
     28494     HEDA CHETANKUMAR ARUNKUMAR        JYOTI
999  20986055D
     28495    * HEDA PRIYA OMPRAKASH           SARITA
999  21085931J
     28496    * HITTUNAR KHUSHBOO YALLAPPA        HEENA
999  20986068F
     28497     HOLAY NIKHIL ROHIDAS           SHINDHU
999  21085939D
     28498    * INAMDAR SANAH ISMAIL           SAYARA
999  20910586M
     28499    * INGOLE VARSHA SURENDRA          MANGAL
999  20886081K
     28500    * INNANI AARTI UMESH            PREMLATA
999  21085961L
     28501     ISMAIL MUSTAFA              RASHIDA
MUSTAFA     999  21085964E
     28502   JADHAV AAKASH VIJAY    UMA
999  21085965C
     28503  * JADHAV ASHWINI ANANT   INDIRA
999  21012050K
     28504   JADHAV MANISH MANGESH   MANGAL
999  21026424B
     28505  * JADHAV MANJEERI GANESH  SUVARNA
999  21026204E
     28506   JADHAV MANOJ MADHUKAR   NIRMALA
999  21189445B
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 182
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : R.S.S.P.'s MAHARASHTRA COLL. OF SCI. & COMM.
RAMBAUG COL. PAUD ROAD, PUNE 38      (962)
     SEAT NO      N A M E               MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     28507     JADHAV NITISH ANANT
999  20886114K
     28508     JADHAV SUSHANT ANNASAHEB         KUMUDINI
999  21026158H
     28509    * JAGADE JAYSHRI DATTATRAYA         MUKTA
999  21008840M
     28510     JAGTAP PRTIK PRABHAKAR          RATNA
999  21086039B
     28511     JAGTAP SAGAR PRABHAKAR          RATNA
999  21086041D
     28512     JAIN AMBER DEVENDRA KUMAR         SMITA JAIN
999  21086048M
     28513    * JAIN BHARATI PRAKASHCHAND         ASHA
999  21086049K
     28514     JAIN DIKSHIT UTTAMCHAND          RANJANA
999  21086050C
     28515    * JAIN KAVITA SURESHCHAND          INDRADEVI
999  21016354C
     28516    * JAIN POONAM VINOD             MANGALA
999  21017642D
     28517    * JAIN PUNAM VINOD             NAINA
999  21086059G
     28518    * JAIN RENUKA SURESH            INDIRA
999  20786177D
     28519     JAIN ROUNAK KUMAR
999  20986183F
     28520    * JAIN SONAL RAJKUMAR            LALITA
RAJKUMAR JAIN  999   21086062G
     28521     JAISINGHANI JITESH HARESH         RENU
999  21086065M
     28522    * JAISINGHANI SHEETAL KHANCHAND       ANJU
JAISINGHANI    999   21086066K
     28524     JAISWAL RISHABH BIRENDRA         SHASHIBALA
999  20986191G
     28525     JAKETIA RISHABH ARUN           SHASHI
999  20986193C
     28526    * JAMADAGNI GIRIJA AVINASH         ANURADHA
999  21086069D
     28527     JAMDAR RAHUL RAJENDRA           SUNITA
999  20818031B
     28528     JARANG SHEKHAR DATTATRAY         MEENA
999  21086087B
     28529    * JAWALKAR YUGANDHARA TANAJI        SHOBHA
999  21086090B
     28530    * JEDHE PRACHI ASHOK            ANJALI
999  20886217L
      28531     JNGAM MAHESH DNYANESHWAR  SUHASINI
999   21090685F
      28532    * JORI POOJA DILIP     ALKA
999   20986225E
      28533     JOSEPH ALEX BABY      ANAMMA
999   20786225H
      28534    * JOSHI AMRUTA JEEVAN    JYOTI
999   21086107L
      28535     JOSHI SARANG        SHYAMAL
JOSHI       999  20886259F
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 183
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : R.S.S.P.'s MAHARASHTRA COLL. OF SCI. & COMM.
RAMBAUG COL. PAUD ROAD, PUNE 38      (962)
      SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
      28536     JOSHI VISHWAJIT VISHWANATH        VAISHALI
999  21086120H
      28537     JUNEJA JASPREET SINGH SURINDER SINGH   GAGANDEEP
KAUR JUNEJ   999   21086123B
      28538     KADAM ANKUSH SANTOSH           MANDA
999  20886279L
      28539     KADAM ARJUN CHANDRAKANT         SANGITA
999  21086131C
      28540    * KADAM ASAWARI DHANANJAY         VIJAYA
999  20886282L
      28541     KADAM CHANDRADEEP ULHAS         KALYANI
999  21086135F
      28542     KADAM PRASHANT RAVINDRA         RANJANA
999  20986281F
      28543    * KADAM RESHMA ANKUSH           SUREKHA
999  20986286G
      28544     KADAM SHREEDHAR SHAM           MANGAL
999  21086158E
      28545    * KALASKAR KANCHAN SATISH         SUNITA
999  20890348J
      28546     KALBHOR SHRIKANT SUNIL          REKHA
999  21086184D
      28547    * KALE ASHVINI DINKAR           USHA
999  21086188G
      28548    * KALE MANJIRI KISHOR           VIDYA
999  20727872F
      28549     KALE PANKAJ PRAKASH           UJWALA
999  20227179L
      28550    * KALE POOJA CHANDRAKANT          SUWARNA
999  20890287C
      28551     KAMBLE DEEPAK MAHADEO          SHANTABAI
999  20886368M
      28552     KAMBLE HARSHAL RAVINDRA         SUNANDA
999  21086215H
      28553    * KAMBLE RESHMA LAHU            SUDHAMATI
999  20990887E
      28554     KAMBLE SAGAR PANDIT           RAHI
999  20602339B
      28555    * KAMBRE MADHURI RAMESH          SARIKA
999  20786359J
      28556    * KANADE PRAJAKTA MANIK          NEELAM
999  21086251D
      28557     KANITAKAR VIJAY GIRISH          SUJATA
999  20795795K
      28558    * KAPLESHWARI GAUTAMI PRAKASH       SHEETAL
999  21086276K
     28559   *  KARALKAR PRITI PRAMOD     PRATIBHA
999  21086283B
     28560   *  KAREKAR TEJASHREE DEEPAK    JYOTI
999  20986412F
     28561   *  KARNE PREETY KISHOR      RENUKA
KISHOR KARNE   999   21026791H
     28562     KARWA DARSHAN KEDARNATHJI   SUNITA
999  21026598B
     28563   *  KASABEKASABE LAXMI ABHIMANYU  PRABHAVATI
999  20786401C
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 184
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : R.S.S.P.'s MAHARASHTRA COLL. OF SCI. & COMM.
RAMBAUG COL. PAUD ROAD, PUNE 38     (962)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     28564    * KASHITKAR RENUKA RAM           SUREKHA
999  21002671F
     28565    * KASTIYA NEHA DILIP KASTIYA DILIP     NEEMA
999  21086312K
     28566    * KATARIA PRIYANKA SUBHASH         JYOTI
999  21086315D
     28567     KATARIYA JACKY OMPRAKASH         SHAMA
999  20986439H
     28568     KATARIYA KARAN SURESH          SANDHYA
999  21025938J
     28569     KATEPALLEWAR GIRISH ARVIND        PRAMODINI
999  21086320L
     28570    * KATHAWATE TRUPTI ANKUSH         ASHA
999  20910783K
     28571    * KATRE MRUNAL MAKARAND          MADHAVI
999  20786421H
     28572    * KAVEDIA SONAM PANKAJ           USHA
999  21086327H
     28573     KAWADE SANTOSH MAHADU          MEENA
999  21086328F
     28574    * KELKAR AARTI VISHWAMBHAR         ANJALI
999  21086334L
     28575     KELKAR GAURAV DILIP           SHRUTI
999  21019347G
     28576     KELKAR KETAN MILIND
999  20986466E
     28577     KELKAR PRASAD DIGAMBAR
999  20886497M
     28578    * KESHWANI SOMALI SUNIL          KARUNA
KESHWANI     999  21189368E
     28579    * KESKAR CHERILYN SUDHAKAR         PREETI
KESKAR      999  20886505F
     28580    * KHAMKAR PREETI BAJRANG          SAROJANI
999  20912360F
     28581     KHAN MUSADDIQUE MAMOON          FARHAT
999  20986507F
     28583     KHARE PRATINESH NARESH          PRATIBHA
KHARE     999   20886564M
     28584    * KHARUSHE VARSHA VASANT          SULOCHANA
999  20986543B
     28585     KHATAVKAR MOHIT RAJENDRA         JAYSHREE
999  20614410F
     28586     KHISTY VIVEK SUNIL            SANDHYA
KHISTY      999  21086397J
     28587     KHOLE AMIT KISAN             KUSUM
999  21086400B
     28588     KHOLE HRISHIKESH GOPAL  GAYATRI
999  21086402J
     28589    * KIRVE PRACHI SHANTARAM  PUSHPA
999  20827883E
     28590    * KITTUR GOURI VASANT    SANGEETA
999  21086421E
     28591     KODRE ADISH VASANT    NANDINI
VASANT KODRE   999   21086425H
     28592    * KOLEKAR SUSHMA SHYAMRAO  MANGAL
999  21086433J
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 185
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : R.S.S.P.'s MAHARASHTRA COLL. OF SCI. & COMM.
RAMBAUG COL. PAUD ROAD, PUNE 38     (962)
     SEAT NO     N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     28593    KOLHE YOGESH DATTATRAYA         MIRA
999  21086438K
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 186
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : VIDYABHAVAN COLL. OF COMM., 20, SOLAPUR ROAD,
BHAIROBA NALA,      PUNE 13    (963)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     30075     ABNAVE SWAPNIL VISHNU          CHHAYA
999  20785008K
     30128     AKARAM VYANKATESH SAYANNA        BHUDEVI
999  20215731J
     30129     APTE PRANAV VINAYAK           MEENA
999  20785087K
     30076    * ARYA MANISHA DEVENDRA ARYA        BEENA ARYA
999  21085088E
     30130     ATAR AKHILAHAMAD MUSTAFA         KHAIRUNBI
999  20985133D
     30131     AWATE AKASH YESHWANT           AARATI
999  20985147D
     30132     BEDEKAR PRASAD SADANAND         SANDHYA
999  20885222M
     30133    * BEDKE MEENAKSHI NANDU          GEETA
999  20885223K
     30134    * BENDRE POOJA AMAR            ANITA
999  20785210D
     30135     BENDRE SANDEEP MADHUSUDAN        SUREKHA
999  20985241M
     30136    * BHAGAT AKSHADA SHANKAR          MEENA
999  20985249G
     30137    * BHALSHANKAR JYOTI SHIVAJI        KUSUM
999  20806867J
     30077     BHAPKAR DHANANJAY PRADEEP        MANDA
999  20785266K
     30078     BHAVSSAR ROHIT              SHILPA
999  21085263B
     30079     BHOLE MOHAN ASHOK            MAHADEVI
999  20700055H
     30138    * BHOSALE DNYANADA SHIVAJI
999  20985342F
     30080     BIBIKAR RAHUL VIJAY
999  20785355L
     30081     BIJJIGUM RAMKRISHNA SUBBARAO       LAKSHMI
999  20885362G
     30082     BORGES ANDREW EDWARD           NEELA
999  21085342F
     30083    * BUCHAKE SHRADDHA SHRINIWAS        SMITA
999  21088915C
     30139     CHANDRA PRAKASH             SUSHILA
DEVI       999   20985440F
     30084     CHANNAPATTAN SWAPNIL SHRINIWAS      SUNANDA
999  20785434D
     30085    * CHAUHAN SANGEETA SHAMBHURAM       SHASHI
CHAUHAN      999   21085376L
     30140  * CHAVAN NIKITA JUGGU     SHOBHA
999  21002605H
     30141   CHINCHURE GODAPPA VITTHAL  PUTALABAI
999  20685447B
     30142   CHOPADE SAGAR DILIP     LATA
999  20885510G
     30143   CHOR NILESH BHAGUJI     SUNITA
999  20985509G
     30086   DALBHANJAN ROHAN WILLIAM   PUSHPA
999  20785536G
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 187
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : VIDYABHAVAN COLL. OF COMM., 20, SOLAPUR ROAD,
BHAIROBA NALA,      PUNE 13    (963)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     30144    * DANDADE SHARDA ASHOK           SUJATA
999  21189329D
     30087     DAREKAR KUNAL CHANDRASHEKHAR       SHARMILA
999  20985579H
     30145    * DATKHILE SUSHMA VITTHAL         RUKHMINI
999  21026361L
     30146    * DAWATE VIKRANTI NANDKISHOR        KALYANI
999  20685535E
     30147     DESHPANDE ROHIT SHRIKANT
999  20685584C
     30088     DEVKATE SANDEEP MADHUKAR         MANDAKINI
999  20685598C
     30148    * DHAGE AMRUTA VIJAY            NEETA
999  20785635E
     30149    * DHAGE GAYATRI DATTATRAY         SUNITA
999  21085567D
     30089     DHALE SHIRISH BHASKAR          DHALE
999  20585569F
     30150     DHANAVE GANESH MADHUKAR         GANGABAI
999  20990821B
     30090    * DHANAWADE ASHVINI HANUMAN        ASHA
999  20885669C
     30151     DHANGAR KAILASPATI AMPAYYA
999  20885671E
     30152     DHUMAL PARESH SHRIKANT          MEENAXI
999  20726484J
     30153    * DOKE NAMRATA GANESH           ARUNA
999  21085633F
     30091     FERNANDES TERENCE BRANCO         JUNE
999  20985800B
     30154     GADIYA MAYUR VINOD            LATA
999  20685742L
     30155     GAIKAR NILESH KISAN           KALPNA
999  20885786K
     30156     GAIKWAD ANAND ASHOK           RAJESHRI
999  20704341J
     30157     GAIKWAD NIKHIL SATISH          SHEELA
999  20785809J
     30158     GAWADE SATYAWAN VASANT          VAISHALI
999  20921285D
     30159    * GHULE VAISHALI ANIL           SANGITA
999  21085831B
     30160    * GODSE MINAKSHI JAGANNATH         JAMUNA
999  20910770H
     30161     GORE MANGESH BALASAHEB          VIMAL
999  20328098K
     30162    GUNJAL GANESH MARUTI       GEETA
999  21085890H
     30163    GURAV SANDIP PARSHURAM      PUSHPA
999  20986014G
     30092    GURAV VIKRANT VIJAY       CHAYA
999  20703398G
     30164   * HORA TARANPREET AMARJIT SINGH  DEVENDER
KAUR      999  21007940B
     30165    JADHAV AMIT SHASHIKANT     VANDANA
999  20886089E
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F  P U N E
PAGE NO : 188
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : VIDYABHAVAN COLL. OF COMM., 20, SOLAPUR ROAD,
BHAIROBA NALA,      PUNE 13    (963)
      SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
      30093     JADHAV KEDAR CHANDRAKANT
999  20886106J
      30166     JADHAV MAYUR RAMESH           RANJANA
999  20786099J
      30167    * JADHAV POONAM RAMESH          KUNDA
999  20886115H
      30094    * JADHAV SONALI SUBHASH          KALPANA
999  21086009L
      30168    * JADHAV SWATI VASANTRAO         UJWALLA
999  21189453C
      30095    * JAGTAP NILAM SUNIL           RATNAMALA
999  20986156J
      30169     JAMBULKAR PRASHANT ANIL         JYOTI
999  20686144D
      30096    * JAWALE RUPALI SURESH
999  20890318G
      30170     JAWALKAR VITTHAL VASANT         MANDA
999  20886214F
      30171     JOGDAND MARUTI MADHAV RAO        GANGA BAI
999  20686183E
      30097    * JOSHI PALLAVI AVINASH          LATA
999  20586111D
      30172    * KADMADKAR BHAGYASHRI MADHAV       MALTI
999  20990879D
      30173     KAJARI NAMDEV JAIWANT
999  20430372K
      30174     KALBURGE CHINTAMANI KIRAN        SHARDA
999  20886340M
      30175     KALE NILESH BALASAHEB          MANISHA
999  20986327H
      30176     KAMALAPURKAR ANIKET RAJENDRA      SULABHA
999  21086205L
      30177     KAMBLE AMIT MADHUKAR          INDUMATI
999  21086208E
      30098     KAMBLE NISHIKANT YASHWANT        NEELKAMAL
999  21000030K
      30178    * KAND TRIVENI DILIP           MEENAL
DILIP KAND    999   20886407F
      30179     KARELIYA DEEPESH HASMUKHBHAI      AMITA
999  20886438F
      30180    * KASAR HEMANGI DILIP           VIJAYA
999  20727888B
      30099    * KESHARKAR YOGITA PRAFULLA        KIRTI
999  20586336B
      30181     KHAIRE RAJU LAXMAN           RANJANA
999  21086346D
     30182   KHAMKAR KAUSTUBH BHAGIRATH   SANJIVANI
999  20986493B
     30183  * KHAMKAR SUPRIYA ANANT     ANITA
999  20886528E
     30100   KHAN ASIF YUSUF         JULEKHA
999  20586353B
     30184   KHARAT VINAYAK BHIMRAJ     RUKMINI
999  20686462M
     30185   KHEDEKAR NARENDRA DNYANESHWAR  KHEDEKAR
999  20786502H
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 189
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : VIDYABHAVAN COLL. OF COMM., 20, SOLAPUR ROAD,
BHAIROBA NALA,      PUNE 13    (963)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     30186     KHOJA KAUSAR SALIM            ZAREENA
999  20886584F
     30187    * KILJE AMRUTA SAKHARAM          MANISHA
999  20686501F
     30188    * KIRLOSKAR SHIVANI MAKARAND        MEGHANA
999  20686503B
     30101    * KODITKAR BHAVANA PRAKASH         SHALINI
999  20686508C
     30189     KOKANE SUHAS RAMCHANDRE         REKHA
999  20886609E
     30102     KOTHAWALE CHANDRASHEKHAR DILIP      ANITA
999  20986618H
     30103     KULKARNI ABHISHEK BHIMSEN        MADHAVI
999  20786582F
     30190     KUMAR VIMLENDU              HEERA DEVI
999  20786622J
     30191    * KUTUMBE BHAGYASHREE SUDHIR        SEEMA
999  20811300C
     30192     LAGAD SHEKHAR CHANDRAKANT        SULOCHANA
999  20720786M
     30193    * LALE VARSHA VINAYAKRAO          LALITA
999  20816839H
     30194     LALWANI ROHAN ISHWAR           VIDAY
999  20886751B
     30104     LOBO ALLWYN MARTIN            LILY
999  21189352J
     30195    * LOHIYA AMRUTA ASHOK           CHHAYA
999  21086573D
     30105    * MAHADIK SNEHAL SUNIL           SADHANA
999  21086593J
     30106     MAHAJAN RADHESHAM SUDHAKAR        VACHHOLA
999  20886792K
     30196     MALHARI YOGESH SURESH          MEERA
999  20725202F
     30107     MANUEL RAYNOLD DOMINIC          ALICE
999  20586674D
     30108     MARNE SHREYAS RAMCHANDRA
999  20786817E
     30197     MASALKAR AMIT DATTATRAY
999  20886860H
     30198     MATE MANGESH DATTATRAY          MANDAKINI
999  20986886E
     30199     MEHENDALE HARSHAD CHANDRAKANT      SHAILAJA
999  20328146C
     30200    * MELKUNDE CHAITRALI SHANKAR        SHREEDEVI
999  21086700M
     30201   * MHASKE PRIYA DHONDHIBHAU  SHAKUNTALA
999  21086713C
     30202   * MISAL SHWETA PRAKASH    ALKA
999  20986932B
     30203    MOREY SWAPNIL SUNIL    SULBHA
999  20786944J
     30109    MUNOT YOGESH POPATLAL   MANGALA
999  20887002E
     30204    NAIR DILIP VASUDEVAN    SATHY DEVI
NAIR     999  20686975E
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 190
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : VIDYABHAVAN COLL. OF COMM., 20, SOLAPUR ROAD,
BHAIROBA NALA,      PUNE 13     (963)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     30110     NATE SANJAY TUKARAM           SUMAN
999  20987108D
     30205     PADYAR SAGAR NANDAKUMAR         SANGEETA
999  20787137L
     30111    * PALITANAWALLA UMAIMA FAKHRUDDIN     SARA
999  20788365D
     30206     PANDEY YOGESH CHANDRA          ANANDI
PANDEY      999   21086987K
     30207     PANICKER GANESH VENUGOPALAN       LATA
999  20787174E
     30208     PAPALE PRATIK RAMESH           VARSHA
999  20887183H
     30112     PAPOLA SURESH SINGH           REKHA DEVI
999  21087002J
     30209    * PARKHI APARNA KIRAN           VASANTI
999  20887217F
     30210     PASALKAR SATISH TANAJI          SHOBHA
999  21087053C
     30211     PATANKAR HARSHAD ANAND          MANISHA
999  20987278M
     30212    * PATHAN SUMERA MUBARAK          PARVIN
999  21087077L
     30213    * PATIL SAVITA MANOJ            USHA
999  21087099M
     30214    * PATIL SUPRIYA DINKAR
999  20787301B
     30215     PAWAR ASHISH NARENDRA          SUREKHA
999  20987343E
     30216    * PAWAR ASHWINI ANAND           MADAKINI
999  20908889D
     30217     PAWAR SWAPNIL SANJAY           SUREKHA
999  20904168E
     30218     PHALE AKSHAY DATTATRAY          VANDANA
999  20815766C
     30113     POONAWALA TAHA MUSTAFA          TASNEEM
999  20987441E
     30219    * RAJ DEEPALI RAVI             KALPANA
999  20787460D
     30114     RANDHIR SWAPNIL JAMES          ESTHER
999  20987505E
     30220     RASKAR YOGESH MOTIRAM
999  20887478L
     30115     SABALE PRAVIN SOMANATH          PARVTI
999  20700348D
     30221     SANJIB RANU               JAYANTI
RANU       999   20987650G
     30116   SANKAPAL PRITAM CHANDRAKANT  VATSLA
999  21087404L
     30222  * SARGAR SUNITA SHIVAJI    SHAKUNTALA
999  21087419J
     30117   SAWANT AMEYA PURSHOTTAM    UTTARA
999  20987700G
     30223   SHAH DARSHAN DATTATRAY    PRATIBHA
999  20887666K
     30118  * SHAH JEENAL VINOD KUMAR   NIRUPAMA`
999  21087488M
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F  P U N E
PAGE NO : 191
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : VIDYABHAVAN COLL. OF COMM., 20, SOLAPUR ROAD,
BHAIROBA NALA,      PUNE 13    (963)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     30224    * SHAHA POOJA DILIP            SHAMA
999  21189424K
     30225     SHAIKH ASLAM VAJIRBHAI         JAYDA
999  21087517J
     30119     SHAIKH SARFARAZ IBRAHIM         SHAMA
999  20710093E
     30120     SHETE SACHIN SOPAN           ALKA SOPAN
SHETE    999   20990580J
     30121     SHINDE PRANAV RAJEEV          GEETA
999  20987926C
     30122     SHINDE PRAVEEN VITTHAL         ANJANA
999  21002422E
     30123     SINGH SAVINDER MAHAL          BALBIR
KOUR       999   21090476D
     30124     SUTAR RUSHIKESH KESHAV         ANURADHA
999  20587811D
     30125     TIWARI SOMESH RAMCHANDRA        SHANKUTALA
999  21087878K
     30126     TONSING TUAN CHINTHANG
999  20991042K
     30127     WADKE ABHISHEK RAMESH          PADMAJA
999  20800389E
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 192
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : SHRI SHAHU MANDIR MAHAVIDYALAYA, NEAR PARVATI
RAMANA,         PUNE 411009   (964)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     26051     DIGHE ABHISHEK CHANDRASHEKHAR       NILAM
999  20985729D
     26052    * DIGHE SWAPNALI KISAN
CHANDRABHAGA       999   21185429J
     26053    * DIMBLE HARSHADA ANUPKUMAR         SADHANA
999  21185434E
     26054     DONGARE PRATIK JITENDRA          ANITA
999  20985759F
     26055     DOSHI BIPIN SUBHASH            KAMAL
999  21085642E
     26056     DUBE NIKET SHYAMKISHOR          RAMAKANTI
999  20685703K
     26057     EDAKE VINAY NANDKISHOR          NITA
999  21085664F
     26058     EKBOTE ROHIT RAJENDRA           RASHMI
999  21185449C
     26059    * FAKJI SABA MUKHTAR            MUMTAZ
999  21185455H
     26060    * FERNANDES MARTINA IGNATIUS        NOVIDA
999  21085679D
     26061    * FULSAGAR ANITA DATTATRAYA         LALITA
999  21085683B
     26062     GAIKWAD AMOL DATTATRAY          SANGITA
999  21085701D
     26063     GAIKWAD ARVIND RAMESH           SHOBHA
999  21188064H
     26064    * GAIKWAD DARSHANA MOHAN          SUNANDA
999  21085706E
     26065    * GAIKWAD MEENA PRATAP           MANDA
999  20785805F
     26066     GAIKWAD SIDDHARTH BAPU          MALAN
999  21085730H
     26067    * GAIKWAD SNEHA MAHADEO           KAMINI
999  21085732D
     26068     GAIKWAD SWAPNIL SANJAY          SUVARNA
999  21085739M
     26069     GAIKWAD UDAYSINH VASANTRAO        VASANTI
999  20685790L
     26070     GAIKWAD VISHAL VIKRAM           SUNNITA
999  20985868M
     26071     GANGWANI ROHIT VIJAY KUMAR        POONAM
999  21185511B
     26072     GANJAVEE AMRUT SHIVAJI          MEENA
999  20885859J
     26073     GARKHEDKAR RAHUL NARSINHA         SAVITA
999  21185515E
     26074  * GARUD SUJATA VILAS     RATNAMALA
999  20985891F
     26075  * GATE SAYALI RAJENDRA    MANGALA
999  21185518K
     26076  * GAWADE PRACHI AVINASH   SUVARNA
999  21085784G
     26077  * GAWADE SHRADDHA YASHWANT  RAJASHREE
999  21085785E
     26078   GAWAI TUSHAR ASHOK     MEENAKSHI
999  21085788K
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 193
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : SHRI SHAHU MANDIR MAHAVIDYALAYA, NEAR PARVATI
RAMANA,         PUNE 411009   (964)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     26079     GAYKAR SACHIN DHONDIBHAU         KAMAL
999  20885886F
     26080    * GETLE VARSHA NANDAKISHOR         ASHA
999  21185528G
     26081     GHALASASI PADMANABHAM PRAMODKUMAR     PRAGNYA
999  21090643L
     26082     GHEWARI JAY SADASHIV           KALPNA
999  20985928J
     26083     GHODRAO VINOD CHANDRAKANT         MALAN
999  20885911L
     26084     GHONE SIDDHESH DASHARATH         MAYA
999  21085819C
     26085    * GHORPADE SNEHAL KANIFNATH         REKHA
999  21085823M
     26086     GHUBE YOGESH RAJU             SANGITA
999  21185559G
     26087     GHUMATE SUMIT DATTATRAY          CHHAYA
999  20985948C
     26088     GHUME PUSHKARAJ GORAKHNATH        SHOBHA
999  21085833J
     26089     GOKHALE SHRIKANT PRABHAKAR        ROHINI
999  20685919J
     26090     GOLE ABHISHEK PANDURANG
CHANDRAKALA       999   21185572D
     26091     GOPAL AMOL BABAN             BABITA
999  21085861D
     26092    * GOSAVI HARSHADA UTTAM           ALKA
999  21185581C
     26093    * GOTAL RESHMA NAMDEV            SUMAN
999  21085872K
     26094     GOYAL ANKISH               VIDYA
GOYAL       999   21185586D
     26095     GUDASE VINOD NARAYAN
CHANDRAKALA       999   21185590B
     26096     GUNJAL PRASAD THAKANRAO          JIJATAI
999  21185601M
     26097     GURAV AMIT SHIVAJI
999  20785999L
     26098     GURAV HEMANT ASHOK            ANJALI
999  21085898C
     26099     GURAV KETAN RAJARAM            BHARTI
999  21185608J
     26100     GURNANI DHIRAJ PURAN           BHARTI
999  21185612G
     26101     GURUNG BHUVNESHWAR DEVRAM         NEELAM
999  21085904M
     26102  * HANDE VIMAL GOPINATH  USHA
999  20986033C
     26103  * HARALE POOJA ANANT   ALAKA
999  21085918M
     26104  * HARE POONAM GURUNATH  SHASHIKALA
999  21185625J
     26105   HASE KIRAN UTTAM    LATA
999  20888464F
     26106   HIRVE GANESH KAILAS   NANDA
999  20986065M
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 194
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE   : SHRI SHAHU MANDIR MAHAVIDYALAYA, NEAR PARVATI
RAMANA,          PUNE 411009   (964)
     SEAT NO       N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE   PERM.REG.NO.
     26107    * HONAP RENUKA NEERAJ            PRADNYA
MUKUND KAVIS   999   21185644E
     26108    * INAMDAR MUNAZZA SALIM KHAN        HAFIZA
999  21185649F
     26109     IRMAL SAGAR NARSAYYA           PUSHPA
999  20986098H
     26110     IYER PRASAD RAMAKRISHNAN         LALITA
999  21185657G
     26111    * JADHAV AMRUTA BABURAO           NUTAN
999  20986108J
     26112     JADHAV JITENDRA SANJAY          NIRMALA
999  20786090E
     26113    * JADHAV KANCHAN VIJAY           CHHAYA
999  21085975L
     26114     JADHAV MANOJ SADASHIV           TARABAI
999  21085981E
     26115     JADHAV NITIN DEVIDAS
CHANDRAKALA        999   21088614F
     26116     JADHAV PRASHANT SURESH          VIJAYA
999  21085991B
     26117     JADHAV PRAVINKUMAR PRAMOD         RUKMINI
999  21085992L
     26118     JADHAV ROHIT ARUN             MAYA
999  21185687J
     26119    * JADHAV SHRADDHA SANJAY          ANITA
999  21185691G
     26120    * JADHAV SUJATA TULSHIRAM          KALPANA
999  21185695K
     26121     JAGTAP HANUMANT CHANDRAKANT        KAMAL
999  21185706J
     26122     JAGTAP OMKAR MARUTI            VIJAYA
999  20986157G
     26123     JAGTAP SHIVAJI MACHINDRA         MANGLA
999  21185716F
     26124    * JAIN ISHA HASMUKH             MADHU
HASMUKH JAIN    999   20986174G
     26125    * JAMBHALKAR KRANTI PRABHAKAR
999  20886196D
     26126    * JAMBHULKAR ASHWINI NIVRUTTI        SUNITA
999  21185727M
     26127     JAMBHULKAR SHRIKANT ANIL         JYOTI
999  21185728K
     26128     JAMBURE SANDEEP GOKUL           VIMAL
GOKUL JAMBURE   999   21086075J
     26129     JANGALE PRASHANT KISANRAO
CHANDRAKALA        999   21185731K
     26130  * JAPE KALPNA SUBHASH     DURGA
999  21185733F
     26131   JAWALEKAR AMOL SUBHASH    SUSHMA
999  20686164J
     26132   JAWALKAR MAYUR MAHADEV    KAMAL
999  20886211M
     26133   JOGALE YOGESH RAMCHANDRA   MUKTA
999  21086096M
     26134   JOGI VIJAYKUMAR SHRINIVAS  PADMA
999  20986223J
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 195
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : SHRI SHAHU MANDIR MAHAVIDYALAYA, NEAR PARVATI
RAMANA,         PUNE 411009   (964)
     SEAT NO      N A M E               MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     26135     JOSEPH VICKY RAJA             SHALINI
999  21185749B
     26136     KACHI CHETAN RAMESH            SUMAN
999  21185764F
     26137     KADAM DARSHAN DIGAMBAR          SARITA
999  21185770L
     26138    * KADAM PRIYANKA MADHU           ROHINI
999  21086151H
     26139    * KADAM SANIKA MURLIDHAR          NANDA
999  21290222K
     26140    * KADAM SHRUSHTI ASHOK           ASHWINI
999  21086161E
     26141     KADU SUNIL PANDIT             LEELA
999  21086172L
     26142     KAJAWE SANDIP LAXMAN           JAYWANTI
999  21188090G
     26143     KALAMKAR VAIBHAV ULHAS          UJJWALA
999  21185794H
     26144     KALBHOR SHAILESH RAMBHAU         KAUSHALYA
999  21185797B
     26145     KALE SANKET SIDDHESHWAR          PRATIBHA
999  20786323H
     26146     KALWANI SUSHIL RAJENDRA          NEETA
KALWANI      999   21185811M
     26147    * KAMBLE JYOTI BALASAHEB          ALKA
999  21185822G
     26148     KAMBLE RUPESH MURLIDHAR          SATYABHAMA
999  20986361H
     26149     KAMBLE SANDIP BHANUDAS          SAVITRA
999  20786345J
     26150     KAMBLE SUBODH ANAND            VIDHYA
999  21185836G
 DATE : 12/03/12            U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 196
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR    B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE   : SHRI SHAHU MANDIR MAHAVIDYALAYA, NEAR PARVATI
RAMANA,          PUNE 411009   (964)
     SEAT NO       N A M E               MOTHER'S
NAME      COLLEGE   PERM.REG.NO.
     30251      ABRAHAM STAN ABRAHAM           SOOSAN
ABRAHAM      999   20510506J
     30252      AGRAWAL ANMOL SURESHCHANDRA        MEENA
999  21085037L
     30253      AGRAWAL PRIYANK RAMESH          MANJU
RAMESH AGRAWAL   999   21085041J
     30254      AHIVALE RAMCHANDRA MAHADEV        REKHA
999  21027080C
     30255     * AMBEKAR KOMAL BALU            SUNITA
999  21085060E
     30256      ANSARI FAIZAN ABDUL LATEEF        HAMEEDA
BANO       999   21085073G
     30257      APTE PRADEEP DINESH            ANJALI
999  20709560E
     30258      BADAMI KUMAR HANUMANTA          DEVAKKA
999  21085124E
     30259      BAHULE ROHIT SHAILESH           SAGAI
999  21085146F
     30260      BAJAJ RAVINDRA DEEPAK           MANORAMA
DEEPAK BAJA   999   20985181D
     30261      BANDRE MAYURESH SHIVAJI
999  20985198J
     30242      BANGAR KISHOR KAILAS           MANGAL
999  20703277H
     30262      BANNATWALE PIYUSH CHATURBHUJ       ROHINI
999  20985207M
     30263      BATRA KAMLESH ANILKUMAR          MAMTA
999  21189420G
     30243     * BATTUL JYOTSNA DATTATRAYA         VASUMATI
999  20785200G
     30264      BENDRE NITIN SAKHARAM           SUVARNA
999  20885230B
     30265     * BHAGWAT NEHA SANJAY            VIDYA
999  21085223C
     30266     * BHANUSE SNEHAL SUDHAKAR
999  20985287K
     30267      BHOREKAR AJIT CHANDRAKANT         RANJANA
999  20785321F
     30268      BHOSALE SACHIN SHRIRANG          CHABUBAI
999  20685298D
     30269      BHOSALE SHEKHAR BABURAO          RANJANA
999  20459797J
     30270      BHUWAD MAHENDRA MARUTI          MALATI
999  20985383C
     30244     * BORKAR SHRADDHA RAMCHANDRA        SHASHIKALA
999  20785395K
     30271  * BUTLA ROHINI LAXMINARAYAN  LEELA
999  20985421K
     30272  * CHAVAN JAGRUTI SHANKAR   BABY
999  20985465M
     30273   CHAVAN RAJENDRA JAYANT
999  20429589M
     30274  * CHHORIYA CHETALI TEJMAL   SANGITA
999  20885498D
     30275   CHOUDHARY KIRAN PRAKASH   MALAN
999  21085442B
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 197
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : SHRI SHAHU MANDIR MAHAVIDYALAYA, NEAR PARVATI
RAMANA,         PUNE 411009   (964)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     30276     DAMLE ASHUTOSH MADAN
999  20885568J
     30277     DATAR MANISH PANDURANG          NEELIMA
999  21189316B
     30278     DATIR SURESH MANJABAPU          VIMAL
999  20783690G
     30279     DAUNDKAR HARSHAD BHASKAR         SUMAN
999  20785573M
     30280     DAWANDE SANTOSH DATTATRAY         SULOCHANA
999  20420663E
     30281    * DENGLE DHANASHREE SUDHIR         PRABHAVATI
999  20727779G
     30282     DEODHAR AMOL SUBHASH
999  20885615D
     30283     DESHMUKH SACHIN VINAYAK          SHOBHA
999  20785610K
     30284     DESHMUKH SHARAD LAHU           MANGAL
999  21085543G
     30285    * DEVI RAJNI UDAY              ASHA
999  21085558E
     30286     DHADD KARAN RAVINDRA           SANGEETA
999  21085565H
     30287     DHARMADHIKARI RAHUL RAMESH
999  20785666E
     30288     DIGHE ESHWAR ASHOK
RATNAPRABHA       999   20985730H
     30289     DIVATE YOGESH RAJENDRA          PUSHPA
999  20885729L
     30290     FALE RAVINDRA RAMESH           SANGEETA
999  21085671J
     30291     FAND ROHIT BALASAHEB           CHARUSHILA
999  20885767C
     30292     GADDAM VIVEK RAJWARDHAN          LAXMI
999  20785770K
     30293     GADRE ADITYA SUNIL            ASHWINI
999  21085696D
     30294     GAIKWAD ABHIJIT DASHARATH
999  20985818E
     30295    * GAIKWAD SONALI PRAKASH          LALITA
999  20885820C
     30296     GANDHI PRITESH RAMESH           SAVITA
999  20885850E
     30297     GHODKE NILESH SATISH           JAISHREE
999  20985937H
     30298    * GUNJIKAR RAJSHREE PANDURANG        GUNJIKAR
LATA PANDUR  999   20685959H
     30299   HARISHCHANDRE VISHAL   HEMA
999  20612551J
     30300   HARSHE OMKAR AVINASH   ARCHANA
999  20585933L
     30301  * JADHAV ASHWINI RAMDAS  PRAFULLATA
999  20986110L
     30302  * JADHAV MINA DEEPAK   REKHA
999  20986122D
     30303  * JADHAV RAKHEE VITTHAL
999  20890650K
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 198
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : SHRI SHAHU MANDIR MAHAVIDYALAYA, NEAR PARVATI
RAMANA,         PUNE 411009   (964)
     SEAT NO      N A M E               MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     30304    * JADHAV SUNEETA NAMDEV           SUSHILA
NAMDEV JADHA   999  21086011B
     30305     JADHAV YUVRAJ ANAND
999  20786120L
     30306    * JAGDALE KAMINI MOHAN           NANDA
999  21086023F
     30307     JAGTAP SACHIN RAMCHANDRA         MEENAKSHI
999  21189302B
     30308     JAMDAR NIVRUTTI KISHOR          SUHASINI
999  20989323M
     30245     JASWANTE GANESH CHANDRAKANT        SUNANDA
999  20586074F
     30309     JAVKHEDKAR VINIT PRADEEP
999  20586078J
     30310     JOSHI NINAD SHRIKRISHNA          SUVARNA
999  20303566G
     30311    * JOSHI SANDHYA ASHOK            ADATI
999  20586122K
     30312    * JOSHI SNEHAL SATISH            SWATI
999  21086117H
     30313     KADABAGAONKAR PRASHANT AMBADAS      SHOBHA
999  21086130E
     30314    * KADAM PRIYANKA SUBHASH          SUNANDA
999  20986282D
     30315     KADAM SUSHANT PRAMOD           DHANASHREE
999  21086163M
     30316     KADAVEKAR KISHOR CHANDRAKANT       MRS.ALKA
999  20586179C
     30317     KADBHANE SUSHANK SATISH
999  20686247E
     30318     KADDE JITENDRA MAHADEV          REKHA
999  20227146D
     30319     KADRE RAKESH NAGNATH           BHARTI
999  21086168B
     30320     KALE KAIVALYA ANIL            ANAGHA
999  20986324C
     30250     KALOKHE SANJAY NARAYAN          SHANTI
999  20886363L
     30321     KAMBLE KHANDU SHANKAR           MIRABAI
999  20986348L
     30322     KATKAR TUSHAR VASANT           PRAMILA
999  20586307J
     30323     KAWANKAR ABHIJEET KISHOR         ANJALI
999  20986458D
     30324     KHAMBE PRAVIN PRAKASH           SUNITA
999  21086351L
     30325   KHANDEKAR SHRIKANT MALLINATH  SUNANDA
999  20686444C
     30326   KHANDVE VIKRANT ASHOK
999  20786480C
     30226  * SHAIKH NAZIYA SHOUKAT     JAYADA
999  20788416B
     30227  * SHETTY SOWMYA SHEKHAR     SHOBHA
999  21087618C
     30228   SHINDE ABHIJEET MADHUKAR    ANJANA
999  20910469E
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F  P U N E
PAGE NO : 199
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : SHRI SHAHU MANDIR MAHAVIDYALAYA, NEAR PARVATI
RAMANA,         PUNE 411009   (964)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     30229     SHINDE RAVIKANT DATTATRAYA        PARVATI
999  20587662F
     30247    * SUBANDH ANISHA              ANJALEE
999  21087756B
     30230     SURANA ROHIT PRABHAS           ANJALI
999  20432021G
     30231     SURGUDE SANDIP ASHOK           SADHANA
ASHOK SURGUD   999  21087769D
     30232     SURYAWANSHI SWAPNIL DEEPAK        ROHINI
999  20888015B
     30233     TAMBADE PANKAJ KISAN           KALYANI
999  20788049C
     30234     TARAS AAKASH BALASAHEB          SUREKHA
999  21087828C
     30235    * TAWRE POOJA SUBHASH           BHARTI
999  21087837B
     30236     TEJANI SAMEER NIZARALI          KHATIJA
999  20587861L
     30237     TIBE RAJESH SURYAKANT
999  20587909J
     30248     TIKONE MILIND SURYAKANT         SNEHA
999  20587911L
     30238     TODANKAR NITISH HANUMANT         SWATI
999  20888114L
     30239    * TRIPATHI RICHI VIJAY           ANITA
999  21087889E
     30240     VALODRA AMIT KANTILAL
999  20587967F
     30241    * VIDWANS GAYATRI SHRIKRISHNA       SHRADDHA
999  20728099B
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F  P U N E
PAGE NO : 200
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : MARATHWADA MITRA MANDAL'S COL. OF COMM., 302-A,
DECCAN GYM.,      PUNE 04    (965)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     26151    * KANADE RAJASHREE CHANDRASHEKHAR     VRUSHALI
999  21086252B
     26152     KANADE VISHNUDAS DASHRTH        MEERABAI
999  21185841C
     26153     KANDARE SOURABH SUNIL          ASHA
999  21086258M
     26154     KARAGIR SACHIN PRAKASH         UMADEVI
999  20986403G
     26155     KARDE PRATIK SANJAY           SMITA
999  21086290E
     26156     KARUPALLA RAJU RAMANNA
999  20790032K
     26157     KASHID LAXMAN ARJUN           MANGAL
999  20986431B
     26158     KATAP SUSHANT SUNIL
999  20703472K
     26159    * KATE TRUPTI PRAMOD           SAVITA
999  21185875H
     26160     KATIRA SAGAR KANAIYALAL         PURNIMA
999  21185878B
     26161    * KATKAM PALLAVI SHIVAJI         SARSWATI
999  21185879L
     26162     KATKE RAHUL BALASAHEB          SHALAN
999  21086323E
     26163     KAZI ASIF SIRAJ             TAHERA
999  20886489L
     26164     KET AVADHOOT VASANT           VAISHALI
999  21188604B
     26165    * KHAIRMODE POOJA VILAS          SANGITA
999  21185894D
     26166     KHALADKAR ABHIJEET POPAT        SUNITA
999  21090319J
     26167    * KHALKAR TRUPTI PRAKASH         REKHA
999  20886524B
     26168    * KHAMGAONKAR YOGITA KISHOR        ASHALATA
999  21185895B
     26169     KHAN AZHAR IMTIYAZ           SABERA
999  20608537M
     26170     KHAN MEHTAB ALI ABBAS ALI        SABRUNISA
999  21185902J
     26171    * KHAN SANIYA NADEL            NOORJAHAN
999  21086359F
     26172    * KHAN SHABNOOR HAMID           TASLIM
KHAN       999   21188099L
     26173     KHANDAGALE MANGESH SOMNATH       SHOBHA
999  20986519K
     26174    KHANDALE SATISH SHANKARRAO      MANDAKINEE
999  20886547M
     26175    KHANUJA ASHMEET SINGH PRATAP SINGH
MAHINDERPAL KAUR    999  21290128B
     26176    KHAPRE SAGAR SHANTARAM        SUREKHA
SHANTARAM KH   999  21086375H
     26177    KHARE RAHUL RAMCHANDRA        DURGA
999  21185931B
     26178    KHARSHIKAR MIHIR UJWAL        ANJALI
999  21185932L
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 201
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : MARATHWADA MITRA MANDAL'S COL. OF COMM., 302-A,
DECCAN GYM.,      PUNE 04     (965)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     26179     KHATRI HARSHAVARDHAN MAHENDRA       RAJANI
999  21185936C
     26180     KHEDKAR HARSHAD PRADEEP          PRATIBHA
999  21086393F
     26181     KHILARE HEMANT MADHUKAR
999  20786508G
     26182     KHILARE SHANKAR              SINDHU
999  21185946L
     26183    * KHILARE SHRADDHA KRUSHANA         SANGITA
999  20986556D
     26184     KHOJA SANIL NIZARALI
SHAMSHAD.NIZARALI.KH   999   21185950J
     26185     KOCHHER AMANDEEPSINGH AMARJIT SINGH    HARVINDER
KAUR     999   21185961D
     26186    * KOKATE ASHLESHA RAJENDRA         SUCHETA
999  21290169K
     26187     KOLAPKAR RAJESH DATTATRAY         SHOBHA
999  20886614M
     26188     KOLI SHIVRAM TIPANNA           LAXMI
999  21185972K
     26189     KOMKAR VIJAY RAJENDRA           USHA
999  20986597M
     26190     KONDHALKAR AKSHAY ASHOK          SUJATA
999  20986602M
     26191     KONDHARE ONKAR RAVINDRA          KAMINI
999  21185978J
     26192    * KORHALKAR ARCHANA SHEKHAR         SANGEETA
999  21185982G
     26193     KUCKREJA CHETAN VERINDER         ANJANA
999  21086476B
     26194     KULKARNI AKSHAY ASHOK           ALAKA
999  21290195J
     26195     KULKARNI ANUJ AVINASH           ASHWINI
999  21290180L
     26196    * KULKARNI BHAGYASHREE AMIT         RAJNANDA
999  21186007H
     26197     KULKARNI CHANDRASHEKHAR PURUSHOTTAM    SARITA
999  21186009D
     26198     KULKARNI MAYUR VINAYAK          SUREKHA
999  20688386C
     26199     KULKARNI VEDANG ABHAY           JOTSNA
999  21186024H
     26200     KUMAR RUPESH               GOURI DEVI
999  21290126F
     26201     KUMBHAR RISHIKESH KRISHNA         RADHA
999  20886715F
     26202  KURKELLI RAHUL GANGADHAR   LEELA
999  20886729F
     26203  LAKHAVADE NIKHIL VIDYADHAR  NANDA
999  20986716H
     26204  LAKHAWARA HITESH RAMANJI   JYOTSNA
999  21186054K
     26205  LAKHAWARA KUNAL PRALHAD   SHARADA
999  21186055H
     26206  LANKE KETAN VILAS      VRUSHALI
999  21186061B
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 202
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : MARATHWADA MITRA MANDAL'S COL. OF COMM., 302-A,
DECCAN GYM.,      PUNE 04    (965)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     26207     LEKHY CHANDRAPRAKASH VIDUR        SEETA
999  21186066C
     26208     LIMKAR UMESH RAJENDRA          MAINA
999  21086566M
     26209     LINGAYAT ABHIJEET PANDURANG       LAXMI
999  21086567K
     26210    * LOHOKARE ASHWINI GORAKH         SHALAN
999  21186074D
     26211    * LONDHE SONALI ASHOK           SEEMA
999  21186081G
     26212     LUNIYA JITENDRA VASANT          HEMLATA
999  21186087F
     26213     MACEDO LUKE NOEL             MARILYN
MACEDO      999  21086585H
     26214     MADREWAR AUADUMBAR KANCHAN        ANUSAYA
999  21086589L
     26215    * MAHADEVIYA PUNAM JAYANTILAL       MEENA
999  21186095G
     26216     MAHASHABDE DATTATRYA GANESH
999  21290132L
     26217     MAJUMDAR SUBASHISH BISWANATH       NIVEDITA
999  21189509B
     26218     MALEKAR PAPPU DINKAR           ASHA
999  20789364M
     26219     MALEKAR YOGESH GANGARAM         VATSALA
999  20886804G
     26220    * MALGE ANKITA AJAY            ASHWINI
999  21290198C
     26221     MANEKAR SAGAR SHASHERAO         VIJAYA
999  20786779J
     26222     MANJULE PRABHAKAR SHANKAR        SONABAI
999  21186143L
     26223    * MANKAR NISHA MARUTI           MALATI
999  21086654D
     26224     MANKAR SALMAN ALTAF           HAJRA
999  21186146E
     26225     MANUDHANE CHETAN SANJAY         VANITA
999  20986858K
     26226     MANWANI GIRISH KISHINCHAND
999  20786792F
     26227     MARATHE SUMUKH ARVIND          USHA
999  21086661G
     26228     MARNE PANKAJ POPATRAO          SANGITA
999  20886853E
     26229     MASKIKAR BHARADWAJ DIWAKAR        ANUPAMA
999  20986881D
     26230  * MASURKAR DEEPALI DASHRATH  DURGA
999  20986882B
     26231   MATHEW BRYAN ANDREW     MOTINA
999  21086684F
     26232  * MHABADI NILIMA GANESH    LEELA
999  21186194E
     26233   MHASAWADE SACHIN VIJAY    SACHIN
999  21189437M
     26234   MHASKE SHARON ERIC      SHEELA
999  21186196M
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F  P U N E
PAGE NO : 203
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : MARATHWADA MITRA MANDAL'S COL. OF COMM., 302-A,
DECCAN GYM.,      PUNE 04     (965)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     26235     MISHRA ANILKUMAR RAMMURATI        PARVATI
999  21086729K
     26236     MISTRY MAYUR MOHAN            MITHILA
999  21189512B
     26237    * MOHITE DIVYA BALASAHEB          SUMITRA
999  21086742G
     26238     MORALE VIKAS EKNATH           KASHIBAI
999  21186227E
     26239     MORE ANANTA RAMKISAN
999  20986982J
     26240     MORE ASHISH DYANESHWAR          LATA
999  21186228C
     26241     MORE DEEPAK GANESH            MANDAKINI
999  21186230E
     26242    * MORE RADHIKA LAXMAN           BHARATI
999  21086766D
     26243     MORE ROHIT NITIN             NITA
999  21186236D
     26244     MORE SAGAR RAJU             SUNANDA
999  21086767B
     26245    * MORE VARSHA VIJAY            VRSHA
999  20888985L
     26246     MOTIWALE PRASHANT DAMODAR        KALPANA
999  21086776M
     26247    * MUDAWAT POOJA KASHINATH         JOYTI
999  21086780K
     26248     MURADE RAJESH GADIGAPPA         VIDYA
999  21086803B
     26249     NADAP SAHIL ANWAR            SHAMIM
999  21186277M
     26250     NAGAWADE YUVRAJ RAVINDRA         SHARADA
999  21188384M
     26251     NAIDU CHRITSTOPHER SURESH
BEARNADETTE       999   21186287J
     26252    * NAIDU RASHMI PAVANKUMAR         UMA
999  21186289E
     26253    * NAIDU SRINIVAS VENKATESH         PADMA
999  20887028J
     26254    * NAIK KHUSHBOO KRISHNA          GEETA
999  21186292E
     26255    * NAIK LAKSHMI TIMMAYYA          VANNAMMA
999  20987070C
     26256    * NAIK NEHA PRAVIN             KUNDA
999  20987073H
     26257    * NAIK PRIYADARSHINI KRISHNA        GEETA
999  20987075D
     26258   NALAWADE RANJIT VINAYAK   SHARADA
999  21186306J
     26259  * NALAWADE SWEETY ULHAS    SHAKUNTALA
999  21186307G
     26260   NANAVARE AKASH SUDHIR    ANURADHA
999  21086853J
     26261  * NANGARE NAMRATA ARUN    SUNITA
999  21086863F
     26262   NARKHEDKAR BHUSHAN VITTHAL  SINDHU
999  20888992C
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 204
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : MARATHWADA MITRA MANDAL'S COL. OF COMM., 302-A,
DECCAN GYM.,      PUNE 04     (965)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     26263     NAVASKAR ALOK ANKUSH           SUREKHA
999  20987112B
     26264     NEHALUDDIN SADRUDDIN
BADEREJAHAN       999   21186322L
     26265    * NIKUDE MONAL SUDHIR            HEMLATA
999  21086887C
     26266     NIMHAN AMIT NAMDEO            SUDHA
999  20787084F
     26267     OZA JAYESHKUMAR UTTAMCHAND        SANGEETA
999  21186359K
     26268    * PACHANGE RANI DEVENDRA          SUNANDA
999  21289645J
     26269     PADALE VAIBHAV ASHOK           MEENA
999  20787126E
     26270     PADVI RAVINDRA RAMESH           KOMALABHAI
999  20987184K
     26271    * PAIGUDE KOMAL RAMDAS           RADHIKA
999  21186370L
     26272     PALHADE RAHUL JAYDEO           SUSHILA
999  21090570M
     26273     PALLI RAJEEV DIPAK            DEVAKI
999  21086974H
     26274     PANDE DIGVIJAY SUNIL           SHRADDHA
SUNIL PANDE  999   21086981L
     26275     PARAD ATUL SHANTARAM           ARUNA
999  21186392M
     26276     PARDESHI ANKUSH MOFATLAL         RANI
999  21186397B
     26277     PARDESHI RAHUL RAMDAS           SHASHIKALA
999  21290210F
     26278     PARDESHI TEJAS VIJAY           NIRMALA
999  21087033J
     26279     PARDESHI TUSHAR SANJAY          CHAMELI
999  20687152L
     26280     PARDESHI VISHAL BHAGWANSING        ROHENI
999  21186415D
     26281     PARKHE DNYANESHWAR BABAN         SHANTA
999  20787223G
     26282     PARKHI ROHIT SUHAS            ANITA
999  21186424C
     26283     PARMAR DHAVAL MAHENDRA          ILA
999  21186427H
     26284    * PARMAR SHRADDHA SURENDRA         URMILA
999  21186434L
     26285     PARUNDEKAR VIRAJ VINAYAK         RAJNANDA
999  21186437E
     26286    PATIL DINESH NAVNATH   NANDA
999  21089161M
     26287   * PATIL POONAM RAMESH   PUSHPA
999  21188142C
     26288    PATIL RAHUL RAMAKANT   VIJAYAMALA
999  21290183E
     26289    PATIL SWAPNIL UDDHAVRAO  GEETABAI
UDHAVRAO PA  999  21186475H
     26290    PATOLE NARENDRA BHIKAJI  LAXMI
999  21087112B
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 205
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : MARATHWADA MITRA MANDAL'S COL. OF COMM., 302-A,
DECCAN GYM.,      PUNE 04    (965)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     26291    * PATOLE POOJA PRAKASH           JYOTI
999  21087113L
     26292     PATWA ABBAS KUTUBUDDIN          SAHENAZ
999  20987335D
     26293     PAWAR ABHIJEET VIJAY           KUMUD
999  20987340L
     26294     PAWAR ANKIT PURSHOTAM          SHUBHANGI
999  21087129G
     26295     PAWAR ANUMESH ANNA            RANJANA
999  21186487M
     26296     PAWAR MAHADEO ASHOK           RUKMINI
999  21087144L
     26297     PAWAR MAYUR BHAGWAT           ASHA
999  21186495B
     26298     PAWAR NILESH RAMDAS           KAMAL
999  21188514C
     26299    * PAWAR PRAJAKTA VIJAY           MANISHA
999  21186501L
     26300     PAWAR SAMEER BABAN            MANDA
999  20916496E
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 206
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : MARATHWADA MITRA MANDAL'S COL. OF COMM., 302-A,
DECCAN GYM.,      PUNE 04    (965)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     30460     ABUZAHR MUSHTAQ ALI           RASHIDA
999  21002615E
     30432     ANKUSHKAR VISHAL KISAN          KALAVATI
999  20617206M
     30461    * BAGH PIANKA PARIMAL           BABY BAGH
999  21085135L
     30433     BAGWAN IRFAN SHAIKH IBRAHIM
999  20885149G
     30462     BHAGWAT KAPIL ABHIMANYU         ASHWINI
999  20685204F
     30463    * BHAREKAR ARCHANA SHRIKRISHNA       SHOBHA
999  20823171E
     30464     BHATE ULHAS SUBHASH
999  20885278G
     30465     BHATI SUYASH SHRINIVAS          SANGETA
999  20885280J
     30434     BHIDE PRATIK ANIL            BEENA
999  20985315J
     30435     BHOITE YOGESH SHIVAJI          MANDAKINI
999  20890411F
     30466     BHOWMIK SIDDHARTH AMIT
999  20885350C
     30467     BUSHERI HUSSAIN SALEEM          CORINNE
999  20885409G
     30468     CHACHORIA NAKUL PRAVIN
999  20985424D
     30469     CHAVAN PRASHANT VISHNU          SINDHU
VISHNU CHAVAN  999   20985477E
     30470     CHIKHALE MANGESH SUBHASH         SUMAN
999  20585418E
     30471     CHOWDHARY ZAHEER GULAMAHMED       FARIDA
999  20785511M
     30472     DAMALE ROHAN KIRAN            MEDHA
999  21085478C
     30473     DAWARE SUSHANT UTTAM
999  20811143D
     30425     DESHPANDE OMKAR MURLIDHAR        JAYASHRI
999  20327835G
     30436     DHEDE SAGAR PRABHAKAR          PRATIBHA
999  20785674F
     30426     DHERE VISHWAJIT SURESH          MAMTA
999  20885694D
     30474    * DIAS ESTELLA ALEX            LELLIS
999  20685668H
     30475     DILLIWALA SAGAR PRAKASH         MEENA
999  20985733B
      30476     * DIXIT NITIKA RAM     VINITA
999   20985744H
      30437      DUTTA VIBHOR ANIL     POONAM
DUTTA        999   20985785E
      30438      GADKARI SANTOSH SHANKAR
999   20429892L
      30477     * GAIKWAD TEJASHRI VILAS  MANDAKINI
999   20785834K
      30439     * GAWASKAR NISHA GANESH  VIJAYA
999   20885884K
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F  P U N E
PAGE NO : 207
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : MARATHWADA MITRA MANDAL'S COL. OF COMM., 302-A,
DECCAN GYM.,      PUNE 04    (965)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     30478    * GHANTE POORNIMA BASANNA         REVATI
999  20888808L
     30479    * GHANTE VAISHALI BASANNA         REVATI
999  20888809J
     30480     GHODKE HARSHAD CHARUDATTA        PRATIBHA
999  20985936K
     30481     GHODNADIKAR KETAN RAVINDRA       SHOBHA
999  20885910B
     30440     GORDE TIMOTHY ASHOK           ASHOK
KAMALAKAR GORD   999   20985982C
     30427     GOTARNE VISHAL CHANDRAKANTH       NANDA
999  20885968D
     30482     GULATI ASHISH              MRS.KAMAL
GULATI     999   20885986B
     30483    * GUNDESHA PUJA DEVICHAND         NANDA
999  21085889D
     30484     HALBE ANIKET JAYANT           VAISHALI
999  20886031C
     30485    * HANCHATE KIRAN VIJAY
999  20986031G
     30441     HANDE ATUL VITTHAL           LATA
999  20786019L
     30442     HIRKAL PRASHANT ARUN          SHAILAJA
999  20886060G
     30486     HOLKAR AKASH DEVANAND          REKHA
999  21023347J
     30428     IQUBAL SHAIKH ISAMUDDIN         SHAMIM
999  20585963B
     30487     JADHAV VISHAL BALASAHEB         MADHURI
999  21086017M
     30488     JAGDALE SAGAR DADASAHEB         SUVARNA
999  20986149F
     30489     JOHN CHARLES MICHAEL          MONICA
999  21090686D
     30490     JOSHI VINAY KESHAV           MEENAKSHI
999  20986249B
     30491     KADAM GAURAV ARUN            SUSHAMA
999  20815684E
     30492    * KADAM JAI MANOHAR            ANJANA
999  20888947H
     30443    * KADAM PRIYANKA ANAND          KALYANI
999  20886291K
     30493    * KALYANI SONIA JAGANNATH         JAGDEVI
999  21086204B
     30429     KAMBLE TUSHAR SURESH
999  20886394L
     30494   KANADE PRANAV PURUSHOTTAM  ARUNA
999  20986376F
     30495   KASHID SACHIN BABAN     PUSHPA
999  21090506K
     30496  * KASHID VARSHA TUKARAM   SINDHU
999  21290230L
     30497   KAVOUSI KASHAYAR SHAHRIAR  MITRA
999  20986451G
     30498   KEDARI PARESH PRADEEP
999  20886493J
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 208
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : MARATHWADA MITRA MANDAL'S COL. OF COMM., 302-A,
DECCAN GYM.,      PUNE 04    (965)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     30499    * KHAIRE KALYANI GORAKHNATH        RAJSJREE
999  20818092D
     30500     KHOURJI AMIR MOHAMMEDALI         SAKINA
999  20786523L
     30327     KOCHALE TUKARAM MUKUND          PUSHPA
999  20606670J
     30328     KOLAPKAR KIRAN HARISHACHANDRA      VAIJAYANTI
999  20586422J
     30329     KSHIRSAGAR PRASAD GOVIND         NANDA
999  20786573G
     30330     KULKARNI AMEY DILIP           SUCHETA
999  20686576H
     30444     KULKARNI PRASAD HANUMANT         ARCHANA
999  20686592K
     30501     KUNKULOL TUSHAR VIJAYKUMAR
999  20986702H
     30331    * KURDUKAR SAYALI SATISH          SUNITA
999  20600218B
     30332     KV MOHAMMED RASHID MOHAMMED KASIM    TAHEERA
999  21086540H
     30333     LIMAYE AASHISH MADHAV
999  21090652K
     30334    * LONDHE KAVITA NARAYAN          LAXMI
999  20916456F
     30335     LONDHE SHASHANK DNYANESHWAR       REKHA
999  20420956M
     30336    * MAHALE LEENA SAINATH           NUTAN
999  20786725K
     30445     MAKASARE SWAPNIL LUCAS          PRATIBHA
999  20986810E
     30337     MANDOLE SHRIKANT BABAN          SUREKHA
999  20786769M
     30338     MANE ROHIT SUHAS             VARSHA
999  20686772H
     30339     MANE SACHIN SHIVDAS           CHAYYA
999  21189456H
     30340    * MARATHE MRUNMAYEE MOHAN         MANJIRI
999  20910819D
     30341     MEHENDALE NIKHIL VINAYAK         DEEPALI
999  20430926D
     30342    * MENE KANCHAN GULAB            SHOBHA
999  20786865E
     30343     MENE SUNIL ARUN             VIMAL
999  20218475H
     30344    * MENGE SWATI SURESH            SUREKHA
999  20886897G
     30345  * MHASKE DEEPMALA UTTAM  SUMAN
999  20886903E
     30346   MOHOL ROHIT VITTHAL   JAYSHREE
999  20686880E
     30347   MORE AMOL KALURAM
999  20886946J
     30348   MORE VIJAY ASHOK
999  20786940F
     30446   MUDAGUNDE SUNIL NILPPA  SUNITA
999  20886973F
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 209
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : MARATHWADA MITRA MANDAL'S COL. OF COMM., 302-A,
DECCAN GYM.,      PUNE 04    (965)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     30349     MURTUZA ZAKIUDDIN            SAKINA
999  21086807E
     30350     MUSALE NIRANJAN SHREERAM
999  20887007F
     30351    * NAGPURE NEHA MADHUSUDAN         SANGITA
999  21086822J
     30352     NAIDU MUKESH PONNAPPAN
999  29909992L
     30353     NAIK SHANTANOO SARANG          SWATI
999  20718572H
     30355    * NALAWADE MEGHA ASHOK           ANITA
999  21024628G
     30356     NANAVARE MANGESH DATTATRAY        SUSHILA
999  21086854G
     30357     NANDLAJKAR SWAPNIL LILADHAR
999  20787035H
     30430    * NANGANI STEFFY JOLLY           MERCY
999  20787038B
     30358     NASIKKAR SIDDHARTH SATISH        RAJSHRI
999  20586918B
     30431     NIJAMPURKAR CHETAN JAYAVANT       SWATI
999  20586932H
     30359    * NIKAM POONAM ANIL            LALITA
999  20887084K
     30360     OSTWAL NIKHIL SUBHASH          MOHINI
999  20850655B
     30361     OZA ROHIT PRAKASH            JAYASHREE
999  21086939K
     30362    * PALKAR PRIYANKA PRASAD
999  20987203K
     30363     PARDESHI GUDDU HORILAL          LAKHPATI
999  20987236F
     30447    * PARDESHI NIKITA SANJAY          UMA
999  20820690G
     30364    * PARDESHI SHRADDHA SOMNATH        BABITA
999  20787208C
     30365     PASALE SOPAN HARIDAS           RAHIBAI
999  21089011J
     30366     PASALKAR AMOL CHANDRAKANT        JAYASHRI
999  20787244K
     30367     PATIL KSHITIJ SAPNA           SAPNA S.
PATIL     999   21090411K
     30368    * PATUKALE AMRUTA ANANT          BHARATI
999  21087116E
     30369     PAWAR HARSHAD SURESH PAWAR SURESH    LATA
999  21087137H
     30448   PAWAR JAYESH DHARMENDRA  DIPIKA
999  20987348F
     30370  * PAWAR MADHAVI GORAKH   PARVATI
999  21011903K
     30371   PAWAR NIKHIL ANIL
999  20887314H
     30372   PAWAR PRAVIN PRATAP    MANGAL
999  20890402G
     30373   PENDSE PRASAD MURALIDHAR  VIJAYA
999  20790390F
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F  P U N E
PAGE NO : 210
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : MARATHWADA MITRA MANDAL'S COL. OF COMM., 302-A,
DECCAN GYM.,      PUNE 04    (965)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     30449    * PHILIPS REBECCA CHERIAN         ANNAMMA
999  20787387K
     30374     PILANE VIVEK PRAVIN           ASHA
999  20703600E
     30375    * PRAKASH LAKSHMI K.G.          SOMA
999  21017305L
     30376     PRASAI PUJAN BALARAM          KUNTI
999  21089023B
     30377     PUNDALIK PRASHANT DILIP         DAMAYANTI
999  20887411K
     30378     QURAISHI MOHD JUNAID ABDUL SAYEED    AZKIYA
999  21189365L
     30379    * RAKATE SHRUTI VILAS           PRATIBHA
999  21087264M
     30380    * RANJANE VARSHA MOHAN          SUSHILA
999  20987511K
     30381     RAO NARENDRA BHAVARLAL         KAMALA
999  21087282K
     30382     RAOKHANDE SRIKANT MAHENDRA       REKHA
999  21087283H
     30383     RAZAULLAH AHMED KHAN          SHAHEDA
999  21087316H
     30384     SARALKAR KIRAN RAVINDRA         BHARATI
999  20787643G
     30385     SATHAYE DEVAVRAT JAGADISH        VARADA
999  20987673F
     30386     SAWANT TEJAS PRAKASH          JYOTI
999  20887648M
     30387     SAYED ARSHADALI ASHFAQALI        SAIRA
999  20604050E
     30388     SAYYAD GHAFOOR HASSAN          SAYYAD
BATUL FATIMA   999   21087466L
     30389    * SHAH SAIMA SHABIR            SHAMEEMA
999  20587508E
     30390    * SHAH TEJAL VINOD            DEVYANI
999  21032561F
     30391    * SHAHA SALONI SARANG           SEEMA
999  21087500D
     30392     SHAIKH PAIGUMBAR MOHIDDIN        DOULATBEE
999  20987802K
     30393     SHAIKH SHOIAB KASAM           ABEDA
999  20687663H
     30394    * SHEDGE RANI VITTHAL           SHOBHA
VITTHAL SHEDG  999   20887780M
     30395    * SHELKE YOGITA DATTATRAYA        NANDA
999  20887802F
     30396   SHENDYE ANAND JAGANNATH  NANDA
999  20987878K
     30397  * SHETTI UMADEVI SHANKAR  VIMALA
999  20788447B
     30398   SHETTY ABHILASH SOMAN   VILASINI
999  20790386H
     30450  * SHINDE ARCHANA BHASKAR  CHAYA
999  20987905L
     30399  * SHINDE SARIKA RAVI    KALPANA
999  20987938G
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 211
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : MARATHWADA MITRA MANDAL'S COL. OF COMM., 302-A,
DECCAN GYM.,      PUNE 04     (965)
     SEAT NO      N A M E               MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     30400    * SHINDE VIDYA HIROJI            INDU
999  21025918D
     30401    * SHINGADE KOMAL SHRINIVAS         SHAMLA
999  20987960C
     30402    * SHIRKE RASIKA JAYANT           USHA
JAYANT SHIRKE   999   20887890E
     30403     SHIRKE SUHAS SEETARAM           SUREKHA
999  20503082D
     30451     SINGH SUMIT RANJAN RAMESH         SIDHA DEVI
999  20431962F
     30452     SOLANKE CHETAN BIRSINGH          SHOBHA
999  20587745B
     30404     SONAR VINAYAK LAXMAN           SUNANDA
999  20887963D
     30453     SONAWANE CHETAN DATTA           PADMA
999  20587762B
     30405    * SONGIRE PRIYANKA PRAKASH         KALPANA
999  20587772K
     30406     SONI AMIT RAMRATAN            JYOTI
999  21087746E
     30407    * SONI BHAKTI JAYANTILAL          USHA
999  20887982L
     30408    * SONI HEENA AMRISHBHAI
999  20988041E
     30454     SONI JATIN PREM              JYOTI PREM
SONI     999  20988043M
     30409    * SONI SNEHA ASHOK             SUNITA
999  20988047D
     30455    * SOODA AKANKSHA SATISH           VANI
999  21087750C
     30410     SWAMI UMESH SURYAKANT           CHHAYA
999  20888025K
     30456     THAKKAR MAYUR DHIRAJLAL          REKHA
999  21087849F
     30411    * THOPATE VIDYA MADAN
999  20988167E
     30412    * THORAT RESHMA LAXMAN           DWARKA
999  21087863M
     30413     TIKONE SWAPNIL JAYENDRA          ANISHA
999  20988184E
     30414    * TONDE AVANTI EKNATH            KUSUM
999  20988205M
     30457     TRIBHUWAN RAVI JAGGANATH         SINDHU
999  20788146E
     30415    * TRIVEDI POOJA ARJUNSINGH         HEMA
999  20988209D
     30416   TUPE VITTHAL SOPAN      DROPADA
999  20888127B
     30417  * UNDALE NILAMBAREE NARAYAN  NILAM
999  20688036H
     30458   VISPUTE ATUL SATISH     NUTAN
999  21087947F
     30459   WADEKAR HARSHAL SHRIHARI   NIRMALA
999  20588005D
     30418  * WAIKAR SNEHA AJIT      SANGEETA
999  21087975M
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 212
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : MARATHWADA MITRA MANDAL'S COL. OF COMM., 302-A,
DECCAN GYM.,      PUNE 04    (965)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     30419     WALAM RITESH RATNAKANT          HEMLATA
999  20588037B
     30420     YADAV AKASH TIRTHRAJ           INDRAVETI
999  21087997B
     30421    * YADAV NISHA SINGH RADHA CHARAN      KUMUD
YADAV       999   21189262K
     30423     ZANWAR SWAPNIL SHAMSUNDAR        PREMLATA
999  20988377E
     30424     ZENDE NITIN JAGANNATH          KALAWATI
999  20888278C
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 213
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : SAMAJBHUSHAN BABURAO alias APPASAHEB JEDHE
COLL., 425 SHUKRAWAR PETH, PUNE 411002   (966)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     26301    * PAWAR UJWALA SHEKHAR           PARVATI
999  21087165C
     26302    * PAWAR YOGITA BHARAT           ASHA
999  21087167K
     26303     PHULE BALU SHASHIKANT          LAXMI
999  21186531B
     26304     PILLAI RENJU RADHAKRISHNA        REMADEVI
999  20987411C
     26305    * PITHANI PAYALKUMARI JAYANTILAL      SANTOSH
999  20987427K
     26306     POOJARY SANDEEP SUNDAR          LALITA
SUNDAR POOJAR  999   21186550J
     26307     POTE AMAR SHIVAJI            LILAVATI
999  20987451B
     26308     POTPHODE NEERAJ RAMRAO          NEETA
999  21186559B
     26309     PUROHIT VIKAS BANSILAL          YAMUNA
999  21186572K
     26310     RAHUL SINGH               NIRMALA
999  21186578J
     26311    * RAMRAIKA JUHI SANJAY           MADHU
999  20987503J
     26312    * RANDHIR SHWETA BHIMRAO          SUNITA
999  21186600J
     26313     RANGADE SHEKHAR NARAYAN         SAVITRI
999  21186603C
     26314     RANGREJ AKSHAY SUNIL           RANJANA
999  21087276E
     26315    * RASHINKAR ASHWINI SUBHASH        JAYASHREE
999  21186613L
     26316     RATHOD ABHIJEET DADARAO
999  20987528D
     26317     RAUT PRITAM SURESH            PRATIBHA
999  21186626B
     26318    * RAWAL BHAKTI SUNIL            MANGAL
999  21087311G
     26319     RENGUNTWAR RAJESH GANGADHAR
999  21290129L
     26320    * RIJHWANI NIDHI GOPALDAS         KOMAL
999  21186639D
     26321     RUPNAR SAGAR BALASAHEB          VIMAL
999  21186648C
     26322     SABALE ANKUSH NATHU           SHANTA
999  21186650E
     26323     SAGAVEKAR SAGAR SHASHIKANT        SHUBHANGI
999  20787571F
     26324   SAKHARE TEJAS SHIVAJI    SHILA
999  21186666M
     26325   SALDHANA TITUS XAVIER    MARIA
999  21290133J
     26326  * SALUNKE DEEPALI PRAKASH
999  20987620E
     26327   SALUNKHE SWAPNIL VASANTRAO  SUMAN
999  21189259K
     26328   SALVE SANDEEP PRABHAKAR   KUSHAVARTA
999  20787609G
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 214
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : SAMAJBHUSHAN BABURAO alias APPASAHEB JEDHE
COLL., 425 SHUKRAWAR PETH, PUNE 411002   (966)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     26329     SALVE SWAPNIL MILIND           SHANTA
999  21186680G
     26330     SAMBHUS AKSHAY DILIP           VIDYA
999  20787616K
     26331     SANADE LAKHAN PARAMESHWAR        RUKHUMANI
999  21290229G
     26332    * SAPKAL RUPALI PRADEEP          MEENA
999  21186706D
     26333    * SARGAR MANISHA SHANKAR          INDU
999  21087418L
     26334     SARNAIK PANKAJ PARMANAND         RATNMALA
999  20687540B
     26335     SARNOT ASHITOSH VINOD          CHARULATA
999  21186713G
     26336    * SATHE NEETA APPA             INDUBAI
999  21087433D
     26337    * SATHE PRIYANKA RAJENDRA         UJWALA
999  21087436J
     26338     SATHE RANJEET VITTHAL          ARUNA
999  20789513K
     26339    * SATHE RUPALI UTTAM            MANGAL
999  21087438E
     26340     SATHE SWAPNIL DNYANESHWAR        KUNDA
999  20987682E
     26341     SATPUTE SAGAR SUDHAKAR          SADHANA
999  21186724B
     26342     SAVALE NITISH SURESH           JAYSHREE
999  20687564K
     26343    * SAYED RUBINA UMAR            FATIMA
999  21087464D
     26344    * SHAH DINKITA CHAMPALALJI
999  20687592E
     26345     SHAH NISHANT HEMANT           NISHA SHAH
999  21186753F
     26346     SHAH NITESH MANGALDAS          MANGULA
999  21186754D
     26347     SHAHANE DAMODAR SUDHAKAR
999  20787736L
     26348     SHAHOO LAXMINARAYAN DEVTADEEN      RAMDEYIE
999  21186764M
     26349    * SHAIKH AFRIN MEHABOOB          MEHAROON
999  21087511K
     26350     SHAIKH ALLABAKSHA DASTAGIR        ROJA
999  21186769B
     26351     SHAIKH ASIF USMAN            MUNNABI
999  21087516L
     26352   SHAIKH AZAM KASAM     SHAMIM
999  21087518G
     26353   SHAIKH FAZAL SHAKIL    SHAKERA
999  21186785D
     26354  * SHAIKH HEENA AYAZ     GULNAAZ
999  21186786B
     26355   SHAIKH ISMAIL ABDULSALAM  SOLEHA
999  21186791J
     26356   SHAIKH KHALID SUBHAN    RUKHSANA
999  21186793E
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 215
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : SAMAJBHUSHAN BABURAO alias APPASAHEB JEDHE
COLL., 425 SHUKRAWAR PETH, PUNE 411002   (966)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     26357     SHAIKH MOHAMMED AZHAR HUZOOR IQBAL    ZUBEDA
999  21087536E
     26358     SHAIKH SALMAN SHAFFI           SAFIYA
SHAIKH      999   21290225D
     26359     SHAIKH SARFRAZ SUKUR ALI         RUBY
999  21186812E
     26360     SHAIKH SHAHRUKH NOORMOHAMAD       MAHERUN
999  21186817F
     26361    * SHARMA POOJA RAMSHANKAR         SHAVITRI
999  21087572M
     26362     SHARMA SHRIKANT GHANASHYAM        KANCHAN
999  21186837L
     26363     SHEDGE DEEPAK RAGHUNATH         VASTALA
999  20987858E
     26364    * SHEJWAL MONALI VITTHAL          SUVARNA
999  21186841J
     26365     SHEKHAR SAGAR JAGANATH          SHOBHATE
999  21186842G
     26366     SHELAR DATTATRAYA DEVIDAS        MANGAL
999  21087590K
     26367     SHELKE SAGAR BALASAHEB          SHALAN
999  21087602G
     26368    * SHELKE SAVITA SUKHADEO
999  20787814F
     26369     SHETTY RAHUL SADANAND          ARUNA
999  20987886L
     26370     SHINDE ANAND BABURAO           SULAN
999  20987903D
     26371    * SHINDE JAYASHRI SONU           SUNITA
999  21087639F
     26372    * SHINDE RUTIKA RAMESH           SANJIVANEE
999  21089482C
     26373     SHINDE SAGAR SURESH           SHOBHA
999  21186887G
     26374    * SHINDE SANGITA DILIP           USHA
999  21186888E
     26375     SHINDE SHAILESH SAHEBRAO         SHALINI
999  21087661B
     26376    * SHINDE SHWETA SHASHIKANT         SNEHA
999  21186892C
     26377     SHINDE SUMIT BALIRAM           VAISHALI
999  21186894K
     26378     SHINDE YASHWANT MARUTI          PARVATI
999  20887882D
     26379     SHINGTE PRATIK RAMCHANDRA        SUREKHA
999  21186904L
     26380   SHIRKE ABHIRAJ SUHAS    SARASWATI
999  21290185M
     26381  * SHIRKE KANCHAN GAJANAN  PUSHPALATA
999  21089614M
     26382   SHIRKE MAHESH DATTATRAYA  KALPANA
999  21186911C
     26383   SHIROLE PARIKSHIT PRATAP  MANISHA
999  20987964F
     26384   SHITOLE HEMANT NANDKUMAR  VASUDHA
999  21290184C
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 216
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : SAMAJBHUSHAN BABURAO alias APPASAHEB JEDHE
COLL., 425 SHUKRAWAR PETH, PUNE 411002   (966)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     26385     SHRIGOD PRASAD RAMKISAN         SUSHILA
999  20987974C
     26386     SINGH HARPAL RANJEET           GURMEET
KAUR       999  20987993K
     26387     SINGH PRINCE ARUN            RENU DEVI
999  21186933D
     26388    * SISODIYA PRIYANKA RATANSING       VIJAYA
999  21087716C
     26389     SOLANKI BHAVESH PUKHRAJ         MANJU
999  21087719H
     26390     SONAWANE ATUL VITTHAL          MILAN
999  20988024E
     26391    * SONAWANE BHAGYASHREE ANIL        MANGAL
999  20988025C
     26392     SONWANE SHARAD JALINDER         SUSHILA
999  20988051B
     26393    * SOUDAGAR SHARIFA HABIBMIYAN       SHENAZ
999  20988052L
     26394     SUPEKAR CHAITANYA CHANDRAKANT      SHALINEE
999  21087767H
     26395     SUTAR VISHAL JAYVANT           YAMUNA
999  21186994F
     26396     TAKWALE MAYURESH VIJAY          SANGITA
999  21087806B
     26397     TALATHI SWAPNIL KISHOR          SUSHAMA
999  21187007C
     26398    * TALEGAONKAR HARSHAL DILIP        NALINI
999  21187010C
     26399     TAMBOLI SANTOSH MANGEELAL        MEENA
999  20988122E
     26400     TATI AMARNATH SHRINIVAS         DATTUBAI
999  21187038C
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F  P U N E
PAGE NO : 217
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : SAMAJBHUSHAN BABURAO alias APPASAHEB JEDHE
COLL., 425 SHUKRAWAR PETH, PUNE 411002   (966)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     28594     KOMKAR VIVEK VASANT           SAVITA
999  20786545M
     28595    * KONDE POOJA ARUN             PUSHPA
999  21086448G
     28596     KONDHARE AKASH RAJENDRA         VARSHA
999  21086453C
     28597     KORALLI AJAY LINGRAJ
CHANDRAKALA       999   21086457F
     28598    * KOTWANI SHIVANGI CHANDRASEN       GORI
KOTWANI      999   20986619F
     28599    * KOUR MITHILA RAJU            VANI
999  21086466E
     28600    * KSHIRSAGAR SHRADDHA RAJENDRA       SUNITA
999  20700232M
     28601     KSHIRSAGAR SURAJ VIJAY          VANITA
999  21086473H
     28602     KUKADE AMIT SUHAS            ASHWANI
999  20618380B
     28603    * KULAT CHITRA SUNIL            SHOBHA
999  21086483E
     28604    * KULKARNI AKSHATA PRAKASH
999  20986641B
     28605    * KULKARNI ANKITA DHANANJAY        VASUNDHARA
999  21086485M
     28606    * KULKARNI ASHWINI NANDKUMAR        SMITA
999  20786587G
     28607     KULKARNI DHUNDIRAJ VINAYAK        VIDYA
999  29516788C
     28608     KULKARNI HARSHAL VISHWANATH       VEENA
999  20581705L
     28609     KULKARNI NIKHIL PRADIP          MADHUMITA
999  21086496G
     28610    * KULKARNI PRANAYA PRAKASH         PRADNYA
999  20886683D
     28611     KULKARNI PUSHKAR RAJENDRA
999  20986667F
     28612     KULKARNI SAGAR SUBHASH          SAVITA
999  20986671D
     28613     KULKARNI SANKET VINAYAK         SANDHYA
999  20811294E
     28614    * KULKARNI SHWETA SHASHIKIRAN       SHUBHANGI
999  20886687G
     28615     KULKARNI SUSMIT SANJAY          SONALI
999  21086509B
     28616     KUMAR ASHUTOSH
999  20886698B
     28617   KUMAR SUMIT SHRAWAN    UMA
999  20886707E
     28618   KUMBARE MANJIT SHEKHAR   GAURI
999  20986689G
     28619   KUMBHAR ABHIJEET DILIP  VIJAYA
999  21086517C
     28620  * KUMPAVAT PURAB MANSING  RUPALI
999  20922148J
     28621   KUMTHEKAR SANDESH SANJAY
999  20986696K
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 218
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : SAMAJBHUSHAN BABURAO alias APPASAHEB JEDHE
COLL., 425 SHUKRAWAR PETH, PUNE 411002   (966)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     28622     KUNDANKAR YOGESH KAMLAKAR        REKHA
999  20586527F
     28623     LADDHA NIKHIL RAMESHKUMAR        REKHA
999  20900832G
     28624    * LADDHA SNEHAL RAJENDRAKUMAR       ARUNA
999  20986709E
     28625     LANDE DATTA ASHOK            SARASWATI
999  21086556D
     28626    * LOKHANDE GAURI ANIL           VIMAL
999  29916949K
     28627    * LOKHANDE GAYATRI NITIN          UMA
999  21025802M
     28628    * LOKHANDE SHRADDHA GANGARAM        SULOCHANA
999  21086575L
     28629     LOKHANDE SUNNY KAILASH          SAVITRI
999  20986759M
     28630     LONDHE AMOL DILIP            SHAKUNTALA
999  21086579C
     28631    * LULLA NEHA RAMESH            SAROJ
999  20986770B
     28632     MADGUNDI SUHAS ASHOK           SHOBHA
999  20795824G
     28633     MAGADE PRASHANT MOHAN          SANGITA
MOHAN MAGADE   999  21086590D
     28634     MAHAJAN SANKET EKNATH          SUVARANA
999  21086600E
     28635    * MAHAJAN SONIYA NILESH          DIPIKA
999  21090537K
     28636    * MAHANGARE KOMAL GORAKH          MALAN
999  21086603K
     28637    * MAHANKAL DEVIKA PRAKASH         ASHA
999  21028262C
     28638    * MAKHARE SUVARNA BALVANT         SULOCHNA
999  20460467C
     28639     MALEKAR ROHIDAS RAMCHANDRA        VIMAL
999  21086611L
     28640    * MALJI BHAGYASHREE BALKRISHNA       SHOBHA
999  21086616M
     28641    * MALKHEDKAR SWATI CHANDRASHEKHAR     SHASHIKALA
999  20813669L
     28642    * MALPEDDI PRIYA VISHNU          PADMA
999  21086619F
     28643    * MANE AMRAPALI PANDIT           CHHAYA
999  20602411J
     28644     MANE NILESH BABURAO           RUPADEVI
999  21086638B
     28645  * MANE SHITAL SAMBHAJI   SHOBHA
999  21009049K
     28646   MANE VIJAY KRISHNA    KALPANA
999  29916107C
     28647  * MANKAR TRUPTI KISAN   SHARDA
999  20986852L
     28648   MARAL KAILAS VIJAYANAND  SHOBHA
999  20611623D
     28649   MARDA RAMAKANT YATIRAJ  SANTOSHI
999  21086663C
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 219
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : SAMAJBHUSHAN BABURAO alias APPASAHEB JEDHE
COLL., 425 SHUKRAWAR PETH, PUNE 411002   (966)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     28650     MARNE AMOL EKNATH            INDUMATI
999  21086665K
     28651    * MARNE SUSHMA SAHEBRAO
999  20986879B
     28652     MARNE YOGESH PARSHURAM          SAVITA
999  21086673L
     28653    * MATE KOMAL RAJENDRA           GEETANJALI
999  20986883L
     28654     MAYEE ROHIT DEEPAK            ROHINI
DEEPAK MAYEE   999   21088615D
     28655     MD RAZIULLAH AMANULLA          MANJUM
999  20809507B
     28656     MEGHANI JIMMY MOTILAL          NEETA
999  20586716C
     28657     MEHATA PANKAJ DILIP           VIJAYA
999  20986891M
     28658    * MEHENDARGE SHRADDHA SURENDRA       SHUBHANGI
999  21086695M
     28659    * MHASKE POONAM ARUN            MANDA
999  20910825J
     28660    * MHETRE ASHWINI HANUMANT         ANITA
999  21012112C
     28661     MHOKAR VAIBHAV PRAKASH          ASHA
999  21086716H
     28662    * MINDE VARSHA ARUN            SUREKHA
999  21086718D
     28663     MIRANI YUGAL ARUN            VANDANA
999  21086721D
     28664     MODHAVE SANDEEP RAJARAM
999  20886919M
     28665     MOHAMMAD TARIQUE SHAKEEL AHMAD      SWALEHA
999  21086737L
     28666     MOHAMMED AFZAL ATEEQUE AHMED
999  20986948J
     28667    * MOHITE POOJA HARISHCHANDRA        REKHA
999  20913746M
     28668     MOMIN ASHFAQUE PAPAMIYA         RAISA
999  20586782M
     28669     MORAMKAR PRASAD RAMESH          LAXMI
999  20686889J
     28670    * MORE CHITRA ANIL             SUJATA
999  21086761C
     28671     MORE MANDAR ANANT            ANITA
999  20586792J
     28672     MORE PRAVIN PRAKASH           SUJATA
999  21086765F
     28673  * MORE SUPRIYA RANJIT       SUNITA
999  21086769J
     28674  * MOREY SNEHAL SUNIL        SULBHA
999  20729805L
     28675   MOTLANI NITESH VEERBHAN      MRS. NEETA
999  21086777K
     28676   MUBASHSHIR HUSAIN JAWEED AKHTER  FARIDA
999  20987008H
     28677  * MULANI SHYROSE AMIR       AMINA
999  21086786J
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F  P U N E
PAGE NO : 220
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : SAMAJBHUSHAN BABURAO alias APPASAHEB JEDHE
COLL., 425 SHUKRAWAR PETH, PUNE 411002   (966)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     28678     MULAY VISHAL VILAS
BHAGYASHREE       999  20886985K
     28679     MULEY ABHISHEK RAJENDRA         RAJSHREE
999  20900725H
     28680     MULGUNDKAR NILESH RAMESH        ANITA
999  20987025H
     28681    * MUNDHEKAR JYOTI SADANAND        KAVITA
999  20987033J
     28682     MUNDRA NILESH KAMAL           SUMAN
999  21189452E
     28683    * MUNGALE SONAM BHARAT          GEETA
999  21028291G
     28684    * MUNOT ANKITA SUNIL           GULAB
999  21086800H
     28685     MUTHA BHARAT PRAKASH          SUSHILA
999  21086811C
     28686    * MUTHA BHAVANA DILIP           MANJU
999  20906699H
     28687     MUTHA MAHENDRA ANIL           CHHAYA
999  20900614F
     28688    * NAGARGOJE PARNOTI SHRIDHARRAO      SHAKUNTALA
999  20987045B
     28689    * NAIK APURVA SUNIL            PRADNYA
999  21015416M
     28690     NAIK PRASAD SHRIKANT          SUSHILA
999  21086830K
     28691    * NALGE DHANASHREE POPAT         MEENA
999  21012087J
     28692    * NANGARE TRUPTI RAMCHANDRA        RANJANA
999  21086865B
     28693    * NASHIKKAR KUNJAL MOHAN         RADHA
999  20987106H
     28694     NAZIRKAR AMIT RAGHUNATH         KUMUD
999  20132457B
     28695     NETKE DYNANESHWAR HARIBHAU       SHUVKANYA
999  20787064M
     28696    * NIGADE VARSHA PANDURANG         RUKMINI
999  20784679M
     28697     NIMODIYA CHAITANYA ASHOK        BIMLA
999  21189285J
     28698     NIPANKAR AMIT ARUN           JYOTI
999  20987141F
     28699     NIRGUN UMESH BHASKAR          JAYASHREE
999  21026201L
     28700     NIVANGUNE SAMEER SHAMRAO        SUJATA
999  21086902L
     28701  * OJALE PRACHI UMESH     APARNA
999  21086910M
     28702   OSWAL BHAVEN DILIP     SAVITA
999  20987161L
     28703   OSWAL CHIRAG BHIKAMCHAND  KALPANA
999  21086920J
     28704  * OSWAL DEEPIKA MAHENDRA   SAVITA
999  21002737B
     28705  * OSWAL DEEPIKA PRAKASH   USHA
999  21086923C
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 221
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : SAMAJBHUSHAN BABURAO alias APPASAHEB JEDHE
COLL., 425 SHUKRAWAR PETH, PUNE 411002   (966)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     28706    * OSWAL MONIKA ARVIND           ASHA
999  21086926H
     28707     OSWAL NIKHIL SURESH           MANJU
999  21086928D
     28708    * OSWAL SHEETAL GHEVARCHAND        SUNANDA
999  21086931D
     28709    * OVHAL SONALI BABULAL           ARUNA
999  20900281G
     28710    * OZHA TRUPTI KARNESHWER          DURGA
999  20787117F
     28711    * PADALE PAYAL GANESH           SANGEETA
999  21089007L
     28712    * PADEKAR VARSHA VIJAY           VINITA
999  20987182C
     28713     PADWAL VINAYAK MAHADEV          MALTI
999  21086955M
     28714    * PADYAL MEENA SHANKAR           VAISHALI
999  21090718F
     28715    * PANAP AMRUTA GOVIND           ASHA
999  21086977B
     28716    * PANDE MADHAVI KIRAN           SAROJ
999  21086982J
     28717     PANSARE KARTIKEYA SATISHCHANDRA     RAJSHREE
999  21026701B
     28718    * PARAKH KOMAL RAJENDRA          SUREKHA
999  21033855F
     28719     PARDAWALA HASAN SAJJAD          TASNEEM
999  21087011H
     28720     PARDESHI AJAY PRATAPSINGH        VANDANA
999  20787190G
     28721     PARDESHI AMIT SURENDRA          JYOTI
999  20987233M
     28722    * PARDESHI AMRUTA ARUN           SAVITA
999  20587031H
     28723     PARDESHI HARSHAD SURESH         JYOTI
999  21087018E
     28724    * PARDESHI KISHORI AMARNATH        SAROJ
999  20816883E
     28725     PARDESHI RAJU BABU            RAJNI
999  21087023M
     28726    * PARDESHI SNEHA RAJENDRA         MEENA
999  21008643C
     28727     PARMAR PIYUSH SURESH           MADHUBALA
999  21002582E
     28728     PARTE SWAPNIL DILIP           MANDA
999  20987265K
     28729  * PASALKAR TEJSHREE TANAJI  SHARDA
999  21087055K
     28730   PATAIT SOMKANT CHATURBHUJ
999  20787251B
     28731  * PATANE PRAJAKTA DATTATRAY  SUJATA
999  20901410F
     28732   PATANKAR SAGAR SUNIL     RAJANI
999  20987279K
     28733   PATEL AKASH HARSHAD     SEEMA
999  21087062B
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 222
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : SAMAJBHUSHAN BABURAO alias APPASAHEB JEDHE
COLL., 425 SHUKRAWAR PETH, PUNE 411002   (966)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     28734    * PATEL KAJAL PRAVEENBHAI         JOSHANABEN
PATEL    999   20903011K
     28735     PATEL KUNAL MAGANLAL           PRABHAVATI
999  20887252D
     28736     PATEL YOGESHKUMAR VASANTLAL       LEELA
999  20887255J
     28737    * PATHAKJI SUPRIYA SHRIRAM         MEERA
999  21087071M
     28738     PATIL ALANKAR ANKUSH           ANITA
999  20687209H
     28739    * PATIL ASHWINI SAKHARAM          JAYASHREE
999  20830391L
     28740     PATTANSHETTI MANOJ MALLIKARJUN      MAHADEVI
999  20587129B
     28741    * PATWA SHTAL SUBHASHLAL          LATA
999  20985992L
     28742     PAUL NIVRUTI BHAGWANRAO         VIMAL
999  20902896D
     28743     PAUL RUPAK BABUL KANTI PAUL       MINA PAUL
999  20789488E
     28744     PAVANASKAR SHARDUL SHIRISH        SHARMILA
999  21087119K
     28745     PAWALE YOGESH GANPAT           RANJANA
999  20987339G
     28746     PAWAR ANIKET SANJAY           SANDHYA
999  21087127L
     28747    * PAWAR ASHWINI MOHAN           ANUPAMA
MOHAN PAWAR   999  21087131J
     28748    * PHADTARE BHAKTI VILAS          MEENA
999  21087181E
     28749     PHAKATKAR ROHIT SARANG          RAJASHREE
999  20431395D
     28750     PHALLE DHANESH SURYAKANT         BHARTI
999  21089019D
     28751     PHATAK RAVIRAJ RAJARAM          MANGALA
999  20987406G
     28752     PILANE PRAVIN BAJIRAO          PUSHPALATA
999  20887359H
     28753    * PIPLODWALA SAKINA SHABBIRBHAI      BANUBEN
999  21087205F
     28754     PIRANGE ROHAN NARSING          ASHA
999  21008736G
     28755     PITALE MANISH VIJAY           UJWALA
999  21000213B
     28756    * POLEKAR ANITA VAGHU           KALAVATI
999  21087223D
     28757   POLEKAR KIRAN CHANDRAKANT  SUBHADRA
999  20329293G
     28758  * POLKE SULAKSHANI SHARAD  SUNITA
999  20987437G
     28759  * POOJARI DIVYA KRISHNA   NIRMALA
999  21028230E
     28760   POONAWALA HATIM MOIZ    NAFISA
999  21004156M
     28761  * PORWAL DIMPLE ACHALCHAND  SHANTABAI
999  21002358K
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F  P U N E
PAGE NO : 223
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : SAMAJBHUSHAN BABURAO alias APPASAHEB JEDHE
COLL., 425 SHUKRAWAR PETH, PUNE 411002   (966)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     28762     PORWAL TUSHAR PRAKASH          PUSHPA
999  21087228E
     28763     POTADAR NITEESH SURESH         NANDA
999  20887391M
     28764     POTAN KASHINATH ERAYYA         SHAKUNTALA
999  21023849G
     28765     POTPHODE ASHISH SHAHAJI         MANDA
999  21004685G
     28766     PRITWANI KAPIL RAJKUMAR         SAPNA
999  21024035M
     28767     Pokharna Lokesh Anandkumar
999  20887378D
     28768    * RAJMANE MANJUSHREE PRAKASH       SUWARNA
999  20506756F
     28769     RAJODIA PANKAJ GOVIND          REKHA
999  20887438M
     28770    * RAJPUT PALLAVI VIJAY          ANITA
999  21087262E
     28771     RAMANI ANIKET MANGESH          TANUJA
999  20921691D
     28772     RAO VALAULIKAR KALPAK DARSHAN      RUPA
999  21008062M
     28773    * RASANKAR SNEHA BHAUSAHEB        ANJALI
999  21009180M
     28774     RATHOD AKSHAY ANIL
999  20887481L
     28775    * RATHOD ASHWINI MADANLAL         JYOTIRANI
999  20887483G
     28776    * RATHOD LAKSHMI BHAVARLAL        SHANTI
999  21087293E
     28777    * RATHOD POONAM VITTHAL          JAYA
999  20987537C
     28778    * RATHOD SHWETA VILAS           NEETA
999  21189434G
     28779     RATHORE RAGHUVEERSINGH GOVINDSINGH   SAYARKAUR
999  21087299D
     28780    * RAUL SHAMAL SHASHIKANT         SHEETAL
999  20300336F
     28781    * RAUT ARCHANA ABAJI           LATA
999  20910539K
     28782    * RAUT JYOTI VILAS            SANGEETA
999  20987546B
     28783    * RAUT TEJASHRI YASHVANT         MOHINI
999  21087309E
     28784    * RAVETKAR ANUJA AVINASH         PRAJAKTA
999  21026406D
     28785   RAWAL JEETENDRA NITINKUMAR   SHOBHA
999  20987558F
     28786  * RUKARI VAIBHAVI AVINASH    MANISHA
999  20911885H
     28787  * SABLE NAMRATA RAMESH     VIJAYA
999  21087338J
     28788   SAGARE PRASAD NAGANATH     YAMUNA
999  21087345M
     28789  * SAHASRABUDHE PALLAVI PRANAV  SNEHALATA
999  21018905D
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 224
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : SAMAJBHUSHAN BABURAO alias APPASAHEB JEDHE
COLL., 425 SHUKRAWAR PETH, PUNE 411002   (966)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     28790     SAINANI CHETAN PRAKASHLAL         JYOTI
999  21189401L
     28791    * SAKA SHWETALI TUKARAM           LAXMI
999  21019258F
     28792     SALI AMAN PRAMOD             ALKA
999  21087367B
     28793     SALUNKE ASHISH SURYAKANT         SUVARNA
999  20787591L
     28794    * SALUNKHE SONAL SAKHARAM          ANITA
999  20717148D
     28795    * SALUNKHE SWAPNALI PRADIP         KESHAR
999  21087381H
     28796     SALVE SACHIN SARJERAO           LATIKA
999  21189379L
     28797     SALVI SUSHILKUMAR SITARAM         SUNITA
999  21019016H
     28798     SAMANT PRANAV SHANKAR           APARNA
999  21189265D
     28800    * SANGA LAXMI CHANDRAKANT          AMBIKA
999  21087399L
     28801    * SANGAMNERKAR VISHAKHA VIVEK
SHAKAMBHARI       999   21087400H
     28802     SANKLA TUSHAR PRAKASH           KALPANA
999  20900071G
     28803    * SAPARIYA DEEPALI BHAGWAN         RAMA
999  21087411C
     28804     SARDA DARSHAN RAMBILAS          SAROJA
999  20995001D
     28805    * SARDA PRIYANKA RAMESH           REKHA
999  21087416D
     28806    * SARODE CHANDA CHHAGAN           KAMAL
999  20987662L
     28807     SATHE MANGESH DASHARATH          JAYASHREE
999  21087432F
     28808    * SAWANT AKSHATA NANDKUMAR         SUCHITA
999  21087447D
     28809    * SAWANT NAMRATA VIJAYSINH         RAJESHREE
999  20987707D
     28810    * SAWANT SAYALI RAJENDRA          SUREKHA
999  21087459H
     28811    * SAWANT TEJAL VASANT            SUSHAMA
999  21087460M
     28812    * SAWANT TRUPTI JANARDHAN          JYOTSANA
999  20807423G
     28813    * SAWKAR TRIVENI ANANT           MALATI
999  20508650M
     28814   SAWLANI RAHUL BASANTLAL  DEEPA
999  21087462H
     28815  * SEN SARIKA SUBHEDAR   HIRAMANI
999  20987729E
     28816  * SHAH ANKITA ANIL     PREETAM
999  21087484J
     28817   SHAH CHINMAY DINESH    KALPANA
999  21028605K
     28818   SHAH DARSHIT SANJAY
999  20887668F
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 225
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : SAMAJBHUSHAN BABURAO alias APPASAHEB JEDHE
COLL., 425 SHUKRAWAR PETH, PUNE 411002   (966)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     28819    * SHAH EKTA DEEPAK             PARUL
999  21087485G
     28820     SHAH NIMISH SANJEEV           BEENA
999  21087492K
     28821    * SHAH RIDDHI DINESH            PREETI
999  21087495D
     28822     SHAH SANKET SANDEEP           SNEHA
999  21087497L
     28823    * SHAH SAPANA DEEPAKKUMAR         SEEMA
999  20816963G
     28824     SHAIKH FIROZ SHAIKH AFSAR        NASEEM
PARVEEN     999   21087524M
     28825     SHAIKH MAHAMMAD RIYAJ AJIJSAB      KAFIYA
999  20887722D
     28826    * SHAIKH SHIFA SHAFIQUE AHMED       FARHANA
999  21087559D
     28827     SHARMA DEEPAK DILIP           NIRMALA
999  21087566G
     28828     SHARMA RAMASHISH TULSHIRAM        SEETA
999  21024428D
     28829    * SHELAR DEEPALI MANOHAR          MANISHA
999  20987865H
     28830    * SHELKE SHEETAL BALU           SOBHA
999  20987873J
     28831     SHETTY KIRAN DAYANAND          SUSHILA
999  21087617E
     28832     SHIMPI PARESH RAMESH           KUSUM
999  20705787H
     28833     SHINDE KAMLESH SHRIKANT         RUKHMINI
999  20902928F
     28834     SHINDE PRATHAMESH RAJENDRA
999  20887855G
     28835    * SHINDE SEEMA SANJAY           MEENA
999  21087659L
     28836    * SHINDE YADNYA SOMNATH          SHINDE
KAVITA SOMNAT  999   21087672H
     28837    * SHINGAVI KARISHMA JAWAHAR        KALPANA
999  21002486M
     28838    * SHIRBHATE ROSHNI PANDURANG        PRATIBHA
999  21189291C
     28839     SHIRKE SACHIN CHANDRAKANT        CHHYA
999  20687770G
     28840    * SHITOLE JYOTI NARAYAN          MEENA
999  20689633G
     28841     SHIVATARE RAVINDRA BALKRUSHNA      LAXMI
999  20887905G
     28842    SHRIVASTAVA ATUL SANJAY  SHRADDHA
SHRIVASTAVA  999  20927209M
     28843   * SINDAGI DILSHAD ABBAS   RAMJANLEE
999  20987985J
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 226
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : R.S.S's BHARATRATNA DR. BABASAHEB AMBEDKAR
COL., AUNDHGAON,      PUNE 07     (967)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     28917     ADANGALE YOGESH SAMPAT          ASHA
999  20885015F
     28929    * AHIR PRIYANKA SHAMRAO          MEENA
999  21085049D
     28930     ANTONY RAPHAEL              JESSY
999  21085080K
     28931     BAHETI ROHAN SITARAM           UJJWALA
999  20922234E
     28932     BALKAWADE CHIRAG DATTATRAYA       SANJIVANI
999  20685146E
     28933    * BANSODE SONALI SURESH          RATAN
999  20885197G
     28934     BARATE GAURAV RATAN           BARATE
DEEPA RATAN   999   20985217J
     28935     BAROT VIRAJ BHARAT            NAYANA
999  20885212D
     28936     BHAREKAR SAGAR APPA
999  20885270M
     28937     BHOUTEKAR ARUN SHRI G.C. BHOUTEKAR    RATNA
999  20785346M
     28918    * C.K VARSHA VASANTHAN           SHEELA P.K
999  20685371J
     28938    * CHABUKSWAR KOMAL BALKRISHNA       SHAKUNTALA
999  21085351E
     28939    * CHAVAN MANDAKINI MURLIDHAR        JAIBAI
999  29803600C
     28919    * CHORAGHE ANJANA ARUN           MANGAL
999  21085429E
     28940     GAIKWAD BHAUSAHEB DADA          SUNABAI
999  20327980J
     28941    * GAIKWAD NEELAM CHANGDEO         VIDYA
999  20885805K
     28942     GAIKWAD VISHAL MOHAN           SINDHU
999  20685793E
     28943    * GANDHI CHINTAN VINODBHAI         CHANDRIKA
999  20111869G
     28944    * GHADGE GAURI PRATAP           SUNITA
999  20583892J
     28945     GHALME RAHUL VISHWANATH         MANGAL
999  21085803G
     28946    * GOTE SNEHA PRABHAKAR           RAMA
999  20785969J
     28920     GURAV JAYESH BALKRUSHNA         ALKA
999  20605046B
     28947    * JADHAV SNEHAL SUBHASH
999  20328219B
      28948     JAGTAP DEEPESH DNYANESHWAR   PRAMODINI
999   20502009H
      28949     JAMALI MURTUZA SHABBIR     UMMEHANI
999   21086070H
      28950   * JODHWANI SIMRAN VIJAY (HUSBAND)  MANISHA
999   20886226K
      28951     KADAM PRASHANT NIVRUTTI     RANJANA
999   20990875M
      28952     KAPOOR ANKIT          SNEH
KAPOOR        999   21086277H
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 227
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : R.S.S's BHARATRATNA DR. BABASAHEB AMBEDKAR
COL., AUNDHGAON,       PUNE 07    (967)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     28953     KARIYA HEMANTKUMAR UMESHBHAI       LATA
999  20986416J
     28954     KHAN NIHAL NISAR             NAGINA
999  20586357E
     28955     KHAN ZOHAIB HABIB             PARVEEN
999  20586360E
     28921     KOTHARI YASH VIPUL            PRITI
999  20786564H
     28956     KUMAR SAURAV               NIRMALA
MODI       999  20986684F
     28957     KUMBHAR UMESH DARYAPPA          KANTA
999  20686626H
     28958    * LONDHE RUPALI LALA            NILEEMA
999  20886777F
     28959     MAKHECHA JIGAR PRAKASH          KIRITI
999  20886801B
     28960     MATHPATI SAGAR HARIHAR          JAYASHRI
999  20790283G
     28961    * MILANEY SHILPA PREM            NEETU
999  21086717F
     28962     MISHRA RAHUL
999  20586751M
     28922     MORE GANESH PRADIP            KANTA
999  20886950G
     28963     N.G.DHARMRAJAPPA N.D.ARUN
N.G.DHARAMRAJ      999   20887011D
     28964    * NAGARKAR KRUTIKA UDAY           KALPANA
NAGARKAR     999  21086820B
     28965     NASLE SOMNATH VIRBHADRAPPA        GODAVARI
999  20873379F
     28966     NATHANI ARIF ANWAR            ABEDA
999  20605295C
     28967     NEWBIGGING CLINTON CRAIG         ORLEEN
999  20412656J
     28968     NIMHAN RUPESH ISHWARLAL          MANGALA
999  20509109B
     28923     OKA AMIT VIJAY              JAYASHREE
999  20588157C
     28924    * PAWAR PRIYANKA SUNIL           ANITA
999  20329225B
     28925    * SAWANT ASHWINI DNYANOBA          JANABAI
999  20509206D
     28926     SHAH PRANAV                HEMLATA
999  21087494F
     28844     SINGEE PURUSHOTTAM RAJENDRA        PRITI
999  20906858C
      28845     SINGH ANKUR AJAY     BEENA
999   21087702C
      28846     * SINGH KHUSHBU ASHOK   GUDUL DEVI
999   20989434C
      28847    * SINGH POOJA AJIT     GAYATRI
SINGH       999  21087708B
      28848     SINGH RAVIJEET      JASPAL
KAUR        999  21087712L
      28849     SINGHAL NIKHIL RAMNIWAS  KAMLESH
999   20926863J
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 228
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : R.S.S's BHARATRATNA DR. BABASAHEB AMBEDKAR
COL., AUNDHGAON,      PUNE 07    (967)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     28850    * SINNARKAR APOORVA PRADEEP        PRADNYA
999  21026936H
     28851     SOHAIB AASIM DR JAMSHEED FIRDAUSI
999  20988009M
     28852    * SONAKUL RAJASHRI ASHOK          PADMA
999  20887960K
     28853    * SONAWANE TRIVENI PRAMOD         SUREKHA
999  20910572M
     28854     SONDKAR DEEPAK PANDURANG         MANISHA
PANDURANG SO   999  21087744J
     28855     SONI ASHISH RAMSWAROOP          LALITA
999  20988039C
     28856    * SONI POOJA JAY NARAYAN          MRS.
RAJKUMARI J. SO   999  21087748M
     28857    * SUNDESHA DEEPIKA LAXMAN         MANJULA
SUNDESHA     999  21087763E
     28858     SUNDRANI NILESH MANOHAR         RAKHI
999  21016261K
     28859     SUNDRANI NITIN PRAKASH          POONAM
999  21087764C
     28860    * SUNGE NEHA NASRUDDIN           KHATIJA
999  21027100M
     28861     SURYAVANSHI ABHIJIT VILAS
SURYAVANSHI       999  20687876B
     28862     SURYAWANSHI MAULI CHANDRAKANT      NANDA
999  20788025F
     28863    * SUTAR MANISHA              SHOBHA
999  20587809B
     28864    * SUTAR MEENA YALLAPPA           SULOCHANA
999  21028181C
     28865     SUVARNA DIPAK BABU            SAROJINI
999  20988088M
     28866    * SWAMI DHANASHREE SOMLINGAYYA       MAHANANDA
999  20988090C
     28867    * SWAMI KANCHAN RAMESH           MAYA
999  20788035C
     28868    * SWAMI KOMAL RAMESH            MAYA
999  21087790B
     28869    * TAKALE ASHWINI HARISHCHANDRA       SANGITA
999  20728076C
     28870     TALARI ESHWAR SHANKAR          JAYALAXMI
999  21087807L
     28871     TAMBOLI SALMAN ADAM           NAJMA
999  20888049G
     28872    * TANK HETAL NAROTTAMBHAI         RAMABEN
999  21087817H
     28873      TANNA PRATIK JAYESHBHAI  DARSHNA
999  21087818F
     28874     * TANNA ROSHNI VINESH   MEERA
999  21087819D
     28875    TAPARIA NAVRATAN PANNALAL  MANJU
PANNALAL TAPAR   999  21087822D
     28876    TAPKIR BHUSHAN ASHOK     USHA ASHOK
TAPKIR    999  20614776H
     28877    TARA CHAND MUWAL       GEETA DEVI
999  20988132B
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 229
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : R.S.S's BHARATRATNA DR. BABASAHEB AMBEDKAR
COL., AUNDHGAON,      PUNE 07     (967)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     28878    * TARAL SNEHAL KALLAPPA          SUVARNA
999  20818496B
     28879    * TATIYA NIKITA SURESHCHAND        CHANCHAL
999  21087832M
     28880     TEHALWANI VIJAY MOTIRAM         LATA
999  21087840B
     28927     TELKAR SUMEET DWARKADISH         TELKAR
RADHIKA DWARK  999   20916898G
     28881     THAKAR AKSHAY PRAKASH          USHA
999  20620834M
     28882     THAKUR GAURAV DEVENDRA          VIDULATA
999  20921640K
     28883    * THAKUR JAYA DHIRAJ            LATA
999  21189334L
     28884     THAKUR MAHESH AMAR            LALITA
999  20903247C
     28928    * THORAT PALLAVI MURLIDHAR         ROHINI
999  20687983M
     28885    * THORE NEELAM GANESH           SUNITA
999  20988177B
     28886     TONDE RAHUL ASHOK            ARUNA
999  21087882H
     28887    * TRIMAL POONAM DATTATRAYA         SHOBHA
999  20324938M
     28888    * TRIVEDI SHASHI ASHOKKUMAR        PRABHA
999  20912048H
     28889    * UBHE MADHURA SURYAKANT          ASHA
999  20727561M
     28890    * UGRAL ARTHI DEEPAK            SUDHA
999  20424378F
     28891     UNECHA BALU PANNALAL           KANYABAI
999  20220988B
     28892     UNECHA VAIBHAV RAMESH          SMITA
999  20988230B
     28893    * UTTAMCHANDANI HARSHA ANIL        MANJU
999  21189287E
     28894     VAIRAT HANUMAN NAMDEO          KAUSHALLYA
999  21087919L
     28895    * VARALE ASHWINI NAVANATH         SINDHU
999  21011989G
     28896     VATYANI AKASH MANOHARLAL         SHEELABAI
999  21189421E
     28897    * VERMA KAVITAKUMARI MANMOHAN       KAMALA
999  21087939E
     28898     VERMA KUNAL
999  20988272H
     28899  * VIBHUTE BHAGYASHRI GAURISHANKAR  SANGEETA
999  21087941G
     28900   VINOD SANATAN SAMPRASAD      RUJUTA
999  20831224C
     28901  * VIRMANI PRIYA NARESH       GEETA
999  21087946H
     28902  * WADAPELLI DIVYA RAJU       SUNITA
999  21087954J
     28903  * WADEKAR SHEETAL ASHOK       KALPANA
999  20988299K
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 230
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : R.S.S's BHARATRATNA DR. BABASAHEB AMBEDKAR
COL., AUNDHGAON,       PUNE 07    (967)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     28904    * WAGHMARE RUPALI CHANDRAKANT        ASHA
999  21087967L
     28905     WAIKAR HRISHIKESH NITIN          SHAILAJA
999  20988323F
     28906     WALANJ SHEKHAR SHIVRAM          SHINDHUBAI
999  20988325B
     28907     WARUTE ROHAN ARUN
999  20988336H
     28908     WATTAMWAR VISHNU SHRIKANT         SAVITA
999  21019005B
     28909     YADAV SAGAR KRISHNA            MUKTA
999  20988357L
     28910     YADAV SANTOSHKUMAR SHYAMDEO
KABUTARIDEVI       999   20905193M
     28911    * YADAV URMILA DNYANESHWAR         LATIKA
999  20988364C
     28913     YESARE VIJAY SURESH            SUREKHA
999  21088024E
     28914     ZAKIR HUSAIN NASEERUDDEEN
999  20988374L
     28915     ZAREKAR ANIKET RAJAN           PRAYDNA
999  20888277E
     28916     ZENDE ROHIT SATISH            NEETA
999  21031270L
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F  P U N E
PAGE NO : 231
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : PRATIBHA COLL. OF SCIENCE,COMM. & COMPUTER
SCIENCE,SANGVI,PUNE 411027         (968)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     63640     ADAGALE NITIN SUDAM           INDU
999  21289056F
     63702     ANTHONY RONALD AUGASTINE        JOMALIMARY
999  20990209E
     63723    * ANTONY ARATI SHIVA           RANI
999  20990210J
     63698    * AREKAR CHHAYA SHASHIKANT        SAROJ
999  21188571B
     63685    * BAMBALE SONALI CHINTAMAN        NANDA
999  21289057D
     63642     BANSODE PRANIT PRADIP          ANITA
999  21289058B
     63666     BARASKAR RAHUL NAMDEO          SUDHA
999  21289059L
     63688    * BARATHE SEEMA SUDHAKAR         LATA
999  21289060D
     63658    * BHANDARI APSARA MOTISINGH        NIRMALA
999  21289061B
     63655     BHARSAT MAHENDRA NANDAKUMAR       SINDHU
999  21289062L
     63703     BHASIN TUSHAR HARISH
999  20885272H
     63645    * BHOSALE RASHMI GOPINATH         MAYA
999  21289063J
     63704     BHOSLE RUPESH MANAJI          MANISHA
999  21185194K
     63689    * BIWAL PALLAVI RAJENDRA         VIDHYA
999  21289064G
     63724     CHIPLUNKAR ANANT SUDHIR         PRATIBHA
999  20789572E
     63649    * CHORGHE SAYALI VISHNU          VINAL
999  21289065E
     63671     CHOUDHARY RAJAN SARWANKUMAR       CHANDRANI
999  21289066C
     63705     DALVI AKASH DNYANESHWAR         ASHA DALVI
999  21085473B
     63678     DALVI YOGESH BABARAM          SARITA
999  21289067M
     63648    * DAS NIDHI                GAURI
999  21289068K
     63706     DESHPANDE ASHISH ARUN          CHITRA
999  21188757K
     63673    * DEVKAR ARTI YASHAWANT          SANGITA
999  21289069H
     63707     DHIDE ASHISH RAJENDRA          SUREKHA
999  21089831D
     63686   DHOND CHETAN SAVALARAM
CHANDRAPRABHA     999  21289070M
     63693  * EIDPACHI VIDAYA DADARAO    SHILABAI
999  21289071K
     63708   GAIKWAD MANOJ PRAKASH     JAYASHI
999  20990222B
     63682  * GAIKWAD PRIYANKA JAYSINGRAO  KUSUM
999  21289072H
     63691   GAIKWAD SUNNY VIDAN      YOJANA
999  21289073F
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 232
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : PRATIBHA COLL. OF SCIENCE,COMM. & COMPUTER
SCIENCE,SANGVI,PUNE 411027         (968)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     63709    * GARE PRIYA RAMDAS            AASHA
999  21089835G
     63697     GAWARI DNYNESHWAR RAKHMAJI        HOUSABAI
999  21089251L
     63690     GHADIYALI MUSTANSHIR MOHAMMED      NISHRIN
999  21289074D
     63672    * GHARATE SULOCHANA MADHAV         LATA
999  21289075B
     63659     GHORPADE ABHIJEET SHAHAJIRAO       VIJAYA
999  21289076L
     63653    * GHORPADE ULKA BALU            SHASHIKALA
999  21289077J
     63637     GORKHE SWAPNIL EKANATH          KAMAL
999  21188767G
     63661     GUPTA AKSHAY KUMAR            SUNITA
999  21289078G
     63650     GURAV VISHAL CHANDRAKANT         PREMA
999  21289079E
     63664     HEMADE LAXMAN TUKARAM          SAGUNABAI
999  21289080J
     63670    * JADHAV ARCHANA DATTATRAYA        JANABAI
999  21289081G
     63656     JAMDAR ONKAR DATTATRAY          KUNDA
999  21289082E
     63667    * JOHN ROSELINE PATRICK          RAGINA
999  21289083C
     63692     KADAM ANIRUDHA LAXMAN          SUSHILA
999  21289084M
     63710    * KADAM JYOTI VIJAY            MRUNALINI
999  21089845D
     63701     KALE SAGAR SAMPATRAO           ALKA
999  20689386J
     63660    * KAMBLE LEENA CHINTAMAN          VANDANA
999  21289085K
     63641    * KAMBLE PRIYANKA VIJAY          VARSHA
999  21289086H
     63699     KAMBLE VINOD BHIM            KERUBAI
999  21188773M
     63681    * KHANDEKAR SHWETA VIJAY          REKHA
999  21289087F
     63711     KHOLLAM PRASHANT SHARAD         BHARATI
999  21188777D
     63654    * KOLEKAR SABURI SHRIKANT         SAVITA
999  21289088D
     63675     KSHIRSAGAR AVINASH NAMDEO        INDU
999  21289089B
     63712   KULKARNI ONKAR PRADEEP    PRADNYA
999  21188780D
     63684   LOHKARE NITIN DNYANESHWAR   INDUBAI
999  21289090F
     63694  * MADAKE SUVARNA DEVRAM    SUMAN
999  21289091D
     63713  * MAHALDAR NILOFAR BABASAHEB  MINAJ
999  20689392C
     63662   MAKANDAR MUBIN IQBAL     HASEENA
999  21289092B
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 233
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : PRATIBHA COLL. OF SCIENCE,COMM. & COMPUTER
SCIENCE,SANGVI,PUNE 411027         (968)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     63696    * MULANI JAMILA SUNNA           HASINA
999  21289093L
     63674    * NAIDU MADHURI VIJAY           SUREKHA
999  21289094J
     63665     NAIR VINEET MOHANDAS           SHAILAJA
999  21289095G
     63646    * NAVALE MADHURI SHARAD          ASHA
999  21289096E
     63668    * NIKALJE RUPALI PRALHAD          SUNANDA
999  21289097C
     63700    * NIVALKAR SHUBHANGI VISHNU        SAVITA
999  21188783J
     63714    * PALLE AMBIKA TAYAPPA           SHARANU
999  21188506B
     63647    * PANDIT POOJA BALAJI           SUNANDA
999  21289098M
     63638    * PATIL AMRITA PRALHAD           PUSHPA
999  21289099K
     63669     PATIL AVINASH ATMARAM          SAKARBAI
999  21289100G
     63643     PATIL INDRAJIT SATISH          SANGITA
999  21289101E
     63652    * PATIL POONAM MACHCHINDRANATH       SHOBHA
999  21289102C
     63636    * PAWAR SHWETA DAGADUBHAU         YAMUNA
999  21289103M
     63677     PHARANDE ROHIT RAMESH          ROHINI
999  21289104K
     63715     POTE ROHIT RAJU             ASHA
999  21186557F
     63716     RAJESH OMANAKUTTAN            RAJINI
OMANAKUTTAN   999   21188788K
     63651    * RAJPUT RENUKA RAJU            ANITA
999  21289105H
     63717     RAMAYYA VISHAL VINOD           PADMA
999  21188789H
     63695     RAVINDRA NIKHIL             NANDA
999  21289106F
     63679    * ROKADE ASHWINI SHYAM           VIMLA
999  21289107D
     63718     ROKADE MANISH SHYAM
999  20889015H
     63663     ROKADE SANJAY ARJUN           SUGALA
999  21289108B
     63683    * SANGOLKAR LAXMI PANDIT          JAYSHREE
999  21289109L
     63657  * SAYKAR SWATI ASHOK     MEENA
999  21289110D
     63719   SHAIKH ARIF IQBAL      SHAHEDA
999  21188793F
     63720   SHAIKH RIFAKAT ISLAM     SOFIYA
999  21188794D
     63635  * SHAIKH SHEFA RIYAJ     SHABERA
999  21188795B
     63676  * SHINDE NISHIGANDHA KISHOR  SUJATA
999  21289111B
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F  P U N E
PAGE NO : 234
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : PRATIBHA COLL. OF SCIENCE,COMM. & COMPUTER
SCIENCE,SANGVI,PUNE 411027         (968)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     63721    * THORAT SAVITA VASANT           HEERA
999  20990266D
     63680    * TILAVE PRAJAKTA DNYANESHWAR       SUNITA
999  21289112L
     63687     TIWARI SHUBHAM SATISH          MANISHA
999  21289113J
     63725     TUMPALLY ABHIJEET PRAKASH
VIJAYALAXMI       999   21089876D
     63722     WACKCHOURE VISHAL MADHUKAR
999  21089772E
     63639    * WAGHMARE SMITA RAMESH          MANJU
999  21289114G
     63644    * ZAPKE VARSHA SAKHARAM          SHARDA
999  21289115E
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 235
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : PRATIBHA COLL. OF SCIENCE,COMM. & COMPUTER
SCIENCE,SANGVI,PUNE 411027         (968)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     29321     ADHIKARI SURAJ KHIM SINGH         KHASTI
999  20785021G
     29322     ADMANE KISHORKUMAR UTTAM         DROUPADI
999  21085020F
     29323     AKLUJKAR AMAR DEEPAK           USHA
999  20785061F
     29324     ANTTONY ROHIET ALBERT
SAGAEYAMARY       999   21085081H
     29325     ARSIDDHA. SHRIDHAR VIJAY         SHOBHA
999  21185054D
     29326     AWASTHI TUSHAR              NEELAM
AWASTHI     999   21185070F
     29327     BABAR PRASAD SHIVAJI           MANGAL
999  21085116D
     29317     BADADE JAGANNATH JAIRAM          JAIMALA
999  21085121L
     29328    * BAHULE DEEPIKA VINOD           BHARATI
999  21085144K
     63793    * BAIT RAMESHWARI MARUTI          LAXMI
999  20789863E
     29329    * BANDRE SHWETALI SUMANT          SMITA
999  21085166L
     29330    * BARKE ARCHANA BALASAHEB          ALAKA
999  21085188M
     29331     BENDRE AJINKYA PRABHAKAR         BABYTAI
999  21085206C
     63780    * BHALERAO MINAL PRAMOD           USHA
999  20985267E
     29332    * BHARNE PRATIKSHA VITTHAL         SUNITA
999  21185163K
     29313     BHATI MAHENDRA HIRALAL          KALPANA
999  21085254C
     29333    * BHUTE SUPRIYA RAMDAS           SHOBHA
999  20985381G
     29334     CHANDAK AKASH PRAKASH           DURGA
999  21188419H
     29335     CHANDIWADE YOGESH SHANKAR         SAVITA
999  21185243M
     29336     CHANNAPATTAN ROHAN SHRINIWAS       SUNANDA
999  20985443L
     29337    * CHARATE HARSHADA SHANKAR         SHILA
999  21085366C
     29338    * CHETWANI KIRAN NANIK           SUNITA
999  21185269E
     29339     CHITAGARE SACHIN CHANDRASHEKHAR      KUSUM
999  20985501M
     29340   CHORGE NATHURAM LAKSHMAN  LAXMI
999  21185285G
     29341  * CHORGHE SONAM SUBHASH   JANABAI
999  21185287C
     29342  * CHOUDHARY POOJA SANJAY  GOURI
999  21185295D
     29343  * DABHADE POOJA ANKUSH   KUNDA
999  21185310M
     29344   DABHI KULDEEP BHARATSINH  VILASBEN
999  21085457L
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F  P U N E
PAGE NO : 236
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : PRATIBHA COLL. OF SCIENCE,COMM. & COMPUTER
SCIENCE,SANGVI,PUNE 411027         (968)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     29345     DAHIBHATE SANJAY ANANT         SINDHU
999  20985548H
     29346    * DALVI ASHWINI BHARAT          PUSHPA
999  20985554B
     29347    * DAMAI SHITAL HARI            SHANTABAI
999  20985560G
     29348     DASAVADKAR NITIN SAKHARAM        UJWALA
999  20985594M
     29349    * DERE AARTI PRAKASH           ANJANA
999  21185347L
     29314     DESHMUKH ABHISHEK SUBHASH        ASHA
999  20785600B
     29350     DESHMUKH NILESH SHANTARAM        SUNITA
999  21085538L
     29351     DESHPANDE NACHIKET ANIL         ANITA
999  21185360H
     29352     DEV SUMIT YASHPAL            KALAPANA
999  21185363B
     29353     DHIVAR VILAS RAMESH           MARTHA
999  21085593C
     29354     DHOKE BHARATKUMAR PRAKASH        TARA
999  20985707C
     29355    * DHORJE POOJA SATISH           MANGAL
999  21185409D
     29302     DHUMAL CHETAN KAILASH
999  20685656D
     29356     DHUMAL SANDEEP NETAJI          ARUNA
999  21185422M
     29357     DIVEKAR OMKAR PRADEEP          PADAMAVATI
999  21085626C
     29358    * DOLAS RANJANA BALKRISHNA        MEERA
999  20885741K
     29359     DOSHI ARJUN GIRISH           SADHNA
999  20985762F
     29360     EDKE PRAMOD ANIL            CHAYA
999  21085665D
     29361    * EKBOTE RANI RAMESH           SUREKHA
999  21185448E
     63779     FULSUNDER SAMIR PRAKASH         SUREKHA
999  21088932C
     63794     GAIKWAD DHARAMPAL ASHOK         VIDYA
999  20989746F
     29362     GAIKWAD GANESH MADHUKAR         PRAMILA
999  21085710C
     29363     GAIKWAD SANTOSH JALANDAR        VATSALA
999  20985853C
     29364   GALGATE ANISH CHARUDUTT    VARSHA
999  21185500G
     29365   GANDHI MAYUR DATTATRAY     JYOTI
999  20885847E
     29366   GANDLE SACHIN SAHADEV     SUMAN
999  20685815K
     29367  * GANGADE JAGADEVI SHIVAKUMAR  NAGAMMA
999  21185508B
     29368   GAVALI VISHAL VITTHAL     ALAKABAI
999  21185523F
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 237
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : PRATIBHA COLL. OF SCIENCE,COMM. & COMPUTER
SCIENCE,SANGVI,PUNE 411027         (968)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     29369     GHORAN KUNAL SITARAM           MEENA
999  21085820G
     29370    * GOLAIT PRITI KISHOR           MEENA
999  20910772D
     29371     GORADE NILESH DATTATRAY         CHHAYA
999  21085864J
     29306     GORADE VAIBHAV DATTATRAY         CHHAYA
999  21085865G
     29372     GOREL ASHISH ANIL            SAVITA
999  21085869K
     29373     GOUD NARENDRA DEVIDAS          PADAMA
999  21085875D
     29374     GUJAR KIRAN VIJAY            LAXMI
999  20785976M
     29375     GULZAR YUSUF ZAINUDDIN
999  20990362H
     29376    * GUNJAL ARCHANA SUNDARRAO         RAJESHREE
999  21185599F
     29377    * GUNJAL HEMALATA MAHADEV         KUSUM
999  21185600C
     29378    * GUPTA DIPTI VINOD            SURENDRA
VINOD GUPTA  999   21085893B
     29379    * HAGAVANE SWATI SHYAMRAO         VASANTI
999  21185617H
     29297     HALANDE SURAJ DATTATRAY         SUVARNA
999  20986026L
     63790    * HANDE SHILPA GOVIND           UJWALA
999  21188769C
     29380    * HARGANE MAYURI MAHADEV          MADHURI
999  21085924F
     63795     HATKAR OMKAR MANOJ            MANSI
999  21188770G
     29381     HUNDE SWAPNIL BHARAT           RANJANA
999  21089090J
     29382     JADHAV GANESH MAHESH           MANDA
999  21185668B
     29383     JADHAV KUMAR MAHESH           MANDA
999  21185674G
     29384    * JADHAV PRACHI MANOHAR          MANDAKINI
999  21085990D
     29385    * JADHAV SANJEEVANI DAGDU         SAVITA
999  21185689E
     29386    * JADHAV SHITAL CHANDRAKANT        SUNITA
999  20886125E
     29387     JAGTAP MANISHA MOHAN           SANGEETA
999  21185709C
     29388    * JAGTAP PRIYANKA SHIVAJIRAO  SUNANDA
999  21086040F
     29389     JAGTAP RANJEET NIRANJAN    SUREKHA
999  20986160G
     29390     JAGTAP SAGAR BABURAO     BABY
999  21024375K
     29391    * JAIN ANKITA PRAKASH     MANJU
999  21189508D
     29392    * JAMBHULKAR SUPRIYA PRAVIN  SUNITA
PRAVIN JAMBH   999   21086074L
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 238
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : PRATIBHA COLL. OF SCIENCE,COMM. & COMPUTER
SCIENCE,SANGVI,PUNE 411027         (968)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     29393     JAMDADE SANKET SATYAPAL         SUSHMA
999  20986200K
     29394     JHADHAV YOGESH BALASAHEB         PUSPA
999  21086092J
     63785     JOHNY ALVIN               JIJI
999  21188771E
     29307     KACHARE ALOK PRAFULLA          REKHA
999  20686216E
     29395    * KADAM MAHADEVI LAXMAN          CHHAYA
999  21185772G
     29396     KADAM PANDURANG DAGDU          SHANTABAI
999  21086149F
     29397    * KAKADE SNEHA SURESH           MAHANANDA
999  21086180M
     29398    * KALE MADHURI DNYANESHWAR         KALPANA
999  20986325M
     29399    * KAMALAPURE YASHODA BABU         ANJANA
999  21185814F
     29400     KAMBLE AJAY BAJARANG           RANJANA
999  21086207G
     63789     KAMBLE HEMANT PRAKASH          KALPANA
999  20889792F
     29401     KAMBLE SWAPNIL HANUMANT         RATAN
999  21086238G
     29402     KAMBLE VIJAY CHANDRAKANT         CHITRAKALA
999  21086243C
     29403    * KANGANE PRADNYA CHANDRAKANT       MANDA
999  21185845F
     29404    * KANKARIYA DIMPLE ASHOK          VAIJANTI
999  21185847B
     29405    * KAPASE SHRADDHA SURESH          JAYASHRI
999  21185851L
     29406     KARPE SACHIN TUKARAM           KAVITA
999  21086300F
     63786     KARPE VISHAL BALASO           SHOBHA
999  21188870C
     29407    * KARVE DEEPALI POPAT           ALKA
999  21086301D
     29408     KATKE PANKAJ VITTHAL           RANJANA
999  20986443F
     29409    * KENCHI NAYANA AVINASH          CHANCHALA
999  21185890M
     29410     KHAIRE KUNAL BABU            SHANTA
999  20986483E
     29411    * KHANDAVE AMRUTA ANIL           SUNITA
999  20686443E
     29412   KHATAVKAR VICKY AAJINATH  LAXMI
999  21086387M
     63787  * KHIRAD USHA GANGARAM   SUSHILA
999  21188776F
     29413   KHOT AKSHAY ASHOK     ANJALI
999  21086404E
     29414   KHUDE MEGHRAJ SURESH    MANGAL
999  21086406M
     29415   KINDRE HARSHAD MOHAN    SUREKHA
999  21185958D
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F  P U N E
PAGE NO : 239
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : PRATIBHA COLL. OF SCIENCE,COMM. & COMPUTER
SCIENCE,SANGVI,PUNE 411027         (968)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     63788    * KOLI NUTAN DIGAMBAR           MEERA
999  21086442H
     29416    * KOTIYANA RUPA VINOD           SHANTA
999  21086463L
     29417     KSHIRSAGAR SUBHASH PRAKASH       SAYABAI
999  20986627G
     29418     KSHIRSAGAR SWAPNIL SUNIL        SUVIDHA
999  21086474F
     29419    * KULKARNI VAIBHAVI UMESH         ARATI
999  20886692C
     29304     KUNDANGAR GIRISH KAMALAKAR       REKHA
999  20886722J
     29420    * KUNDANGAR KALYANI KAMLAKAR       REKHA
999  20986697H
     29421    * KUSHWAH SUREKHA OMKARSINGH       VIDHYA
999  21186043D
     63791     LONARE VISHAL VIJAY           JANA
999  21089854C
     29422     MAHADIK SUMIT SITARAM          JANABAI
SITARAM MAHA   999  21086594G
     29423     MAHADIK SWAPNESH GOVIND         ANEETA
999  21086595E
     29424    * MAHANGADE KOMAL MACHINDRA        PRAMILA
999  21186105H
     29320    * MAKAM POOJA HEERALAL          SUJATA
999  21086607B
     29300    * MALVE VRUNDA BHIMRAO          SHARDA
999  20986828H
     29298     MANDALE NIKHIL BALKRUSHNA        RADHIKA
999  21086626J
     29425    * MANE POOJA VASANT            ASHA
999  21186138D
     29426     MANOJ KUMAR               SHAILI
DEVI       999  21186149K
     29427    * MANVE SONALI SONU            ANJANA
999  21186153H
     29428    * MARNE SNEHA AJIT            REKHA
999  21086671D
     29429     MEHTA SOURABH HARISHCHANDRA       SARALA
999  21086699D
     29430     MEMON AFTAB SULTAN           NAGINA
999  21186184H
     29431    * MHETRE POOJA MARTAND          RANGAMMA
999  21086715K
     29432     MISHRA SUNIL MADAN           PRAMILA
999  20986937C
     29315   MOKASHI PRAVIN SHRIRANG        GANGA
999  20890295D
     29433  * MOLEKARI SHREEDEVI GAVINATH     KALAVATI
999  21186224L
     63796   MORE KIRAN AJINATH          NIRMALA
999  21188621B
     29434   MOTE PRAVIN SHIVAJI          ALKA
999  21086775C
     29435   MUDALIAR SHANTAKUMAR KRISHNAMOORTHY  DEVAKI
999  20921674D
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 240
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : PRATIBHA COLL. OF SCIENCE,COMM. & COMPUTER
SCIENCE,SANGVI,PUNE 411027         (968)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     29436     MULEY AMIT PRAVINCHANDRA         KALPANA
999  21086789C
     29437     MULLA AHMED JAHIRUDDIN          TAHERA
999  21186253D
     29438     MULLA RIYAJ SAIPAN            FARIDA
999  21086792C
     29439     MUNDHE CHAITANYA ATUL          MANISHA
999  21186261E
     29316     NABAB ALI                CHINTO
BIBI       999  21086816D
     29440    * NILI JYOTI SIDRAM            ROHINI
999  21186334D
     29441    * NITNAWARE YOGITA ASHOK          KAMAL
999  21086901B
     29301     NIVALKAR MAHESH CHANDRAKANT       ANITA
999  20887101C
     29442    * OMBASE KOMAL AVINASH           CHHAYA
999  21186347F
     29443     PADYAL SHAILESH SHANTARAM        SUVARNA
SHANTARAM PA   999  21186369G
     29444    * PANDIT CAROL MADHUKAR          REBECCA
999  21186387E
     63792     PANWAR SUMIT SURENDER          SHANTI
DEVI       999  20687122J
     29311     PARAB MANDAR MANOHAR           MINAKSHI
999  21087004E
     29445     PARANJAPE RAVIRAJ VIJAY         VARSHA
999  21087008H
     29446    * PARDESHI NIKITA MANOJ          NAINA
999  21186405G
     29447    * PARKHE TRIVENI PRAKASH          SUJATA
999  21087041K
     29448     PARSE MILIN BHARAT            SHAILA
999  20987261G
     29305    * POKALE POONAM CHANDRAKANT        MADHURI
999  21087220K
     29274     SANGHELIYA YUGANT KANAHIYA        NAHEED
999  21087401F
     63784     SATPUTE SUNNY ANIL            SANJEEVANI
999  20987691D
     29312     SAWARKAR RAHUL DAMODAR
999  20987713J
     29275    * SAYYED SHAZMEEN JUNAID          SAMINA
999  21186744G
     29276     SHAH CHIRAG SUNIL            LATA
999  21186749H
     29277  * SHAH SHAHNAAJ ALIEMAM    RAJIYA
999  21188162H
     29308   SHAHANE DHANANJAY MAHADEO  MANGAL
999  21087502L
     63783   SHAIKH AYAJ ELIYAS      BANO
999  20990256G
     29278  * SHAIKH FIRDOUS RAMZAN    WAHEDA
999  20987780E
     29279  * SHAIKH IRFANA BABU     BISMILLAH
999  21186789G
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 241
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE   : PRATIBHA COLL. OF SCIENCE,COMM. & COMPUTER
SCIENCE,SANGVI,PUNE 411027         (968)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE   PERM.REG.NO.
     29280     SHAIKH SAJID SHAFI            RESHAMA
999  21186809E
     29281     SHAIKH SALIM GULAB            LATIFA
GULAB SHAIKH   999   21089475L
     29282    * SHAIKH SANA ALAM             JAHIDA
999  20987814C
     29283     SHAIKH SHAHID ABDUL HAMID        HURA
999  21186814M
     29284     SHARMA SAUMITRA ANOOP          MADHU
SHARMA       999   20887772L
     29285     SHELAR CHETAN NANDU           PUSHPA
999  21024434J
     63781     SHELKE GANESH SHANTARAM         MEERABAI
999  21089869M
     29310     SHEVTE NITESH MUNNALAL          SARITA
999  20687717L
     29286     SHINDE AMIT ANIL             SUNANDA
999  21186865F
     29287    * SHINDE SAYALI AVINASH          USHA
999  21087658B
     29303     SHINDE YOGESH NADKISHOR         RATANAMALA
999  21087675B
     63797     SHINGADE MANGESH JIVAN          NAMABAI
999  21188797J
     29288    * SHINGADE POOJA DEEPAK
999  20987961M
     29289     SHRIGONDEKAR PARESH SUDHIR        SUREKHA
999  20787925H
     29318     SONAWANE PRASHANT PRAKASH        KRISHNA
999  20988029F
     29290    * SYED ZENOBIA BASHIR           SHAMIMA
BASHIR      999   21186998J
     29291     TAKLE HANMANT GOPAL           GANGUBAI
999  21089621D
     29319     TAPKIR RAHUL ROHIDAS           SUMAN
999  20988131D
     29292    * THAKUR AMRUTA VIJAY           RATNAMALA
999  21187050B
     63782    * THITE POONAM CHANDRAKANT         THITE
999  21090675J
     29299     THOPTE SWAPNIL TUKARAM          ASHA
999  20988168C
     29293    * VASANI SHAISTA MALIK           ROZMINA
999  21187125H
     29294    * VELANKAR MRUNMAYEE SANJEEV        SMITA
999  21187127D
     29295  * WAGHMARE SONALI DILIP  SUMAN
999  20788262C
     29296   WARGHADE KIRAN KANTA   SHOBHA
999  21087990E
     29309   ZANWAR HEMANT BAIJNATH  SARJU
999  20988375J
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 242
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : PRATIBHA COLL. OF SCIENCE,COMM. & COMPUTER
SCIENCE,SANGVI,PUNE 411027         (968)
     SEAT NO      N A M E               MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     30550     CHOUGULE PAWAN JAIRAM
999  20885525E
     30551    * FAKIR FAWZIYA CHHOTAM           RUKSANA
999  20689801M
     30552    * GAVATE RASIKA SUNIL            RAJANI
SUNIL GAVATE   999   20985897E
     30557     JADHAV MAHESH ANKUSH           SHARDA
999  20686056M
     30553     JANGID MAHAVEER MADANLAL         MAINADEVI
999  20986202F
     30558     JOSHI NEERAJ NITIN            ANUJA
999  20986238G
     30554     KONALKAR MANOJ RAMESH           SHILA
999  20986598K
     30502     LAYGUDE UMESH SITARAM           RATNAMALA
999  20986734F
     30559    * M NIRANJANA
999  20986774E
     30503    * MADHABHAVE TEJASWI SATISH         VIMAL
999  21086587D
     30504    * MANE MANALI VISHNU            PUSHPA
999  20688225E
     30505    * MANKAR SONALI KHANDU           SANGITA
999  20986851B
     30506    * MASTER AYESHA FREDIE           CHITRA
999  20686807D
     30560     MATHEWS N SHIBU              MOLY
MATHEWS      999   21086685D
     30507     MEDANE NIKHIL SAMBHAJI          MADHURI
999  20686822H
     30508    * MOHOL SWATI SHANKAR            PARWATI
999  21090653H
     30509     MULANI SHAHID HAMID            JAHIDA
999  20886982E
     30510     MULIK SACHIN BHIMRAO           SINDHU
999  21086790G
     30511    * NADKARNI RASHMI RAMAKANT
999  20586854B
     30512     NALGE JEEVAN MARUTI            LATA
999  21086850D
     30513     NATU CHINMAY PRADEEP           MEDHA
999  21016662C
     30514     NAVGIRE KAUSTUBH SHANTARAM        REKHA
999  20987114J
     30515    * NIJAMPURKAR DEVAYANI CHANDRASHEKHAR    NITA
999  20987126B
     30516   NIMBALKAR SAGAR CHANDRAKANT  PRABHAWATI
999  20887096C
     30517   PAKHARE PRANAV NANASAHEB   SANGITA
999  21189313H
     30518   PANDIT BHUSHAN ARVIND     SANDHYA
999  20787166D
     30519   PARDESHI UMESH NANDLAL    JAMUNA
999  20787211C
     30555  * PATIL SHRADHA SATISH     SHIELA
999  21087101G
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 243
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : PRATIBHA COLL. OF SCIENCE,COMM. & COMPUTER
SCIENCE,SANGVI,PUNE 411027         (968)
      SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
      30520     PHADKE MANJUNATH SUBHASH         SMITA
999  20787371C
      30521     PHANSE SHIVRAJ DILIP           SMITA
999  20787380B
      30522     POMAN SHARAD MADHUKAR          SANJANA
999  20228264D
      30556     POTADAR RAHUL RAJARAM          SNEHALATA
999  20687343D
      30523    * PUJARI SUPRIYA KALLAPPA         PUSHPA
999  21087246C
      30524    * RAO K KRISHNAVENI
999  20887469M
      30525    * RASHINKAR SHRUTI ASHOK          NEELA
999  20903136M
      30561    * RAWAT LALITA MAHIPAL SINGH        SHANTI
DEVI RAWAT    999   20987559D
      30526    * SALUNKHE SANJOT DATTATRAY        SANGITA
999  21087380K
      30527    * SALWANE ASHWINI SURESH          SHARADA
999  20987634E
      30528     SAYEKAR SURESH TULSERAM         NARMADA
999  20890431L
      30529     SAYYAD AJIJ SULTAN            AKHTARI
999  20987714G
      30530     SHAH CHIRAG MANOJ            NEETA
999  20923444L
      30531    * SHAIKH AMREEN IQBAL           ABEDA
999  20887705D
      30532     SHAIKH IMRAN AZIZ            SAIRA
999  20809704L
      30533     SHAIKH RAMEEZ NASIR           RAZIYA
999  20887733K
      30534    * SHAIKH SHAHEEN MOULA           SUFIYA
999  20887741L
      30535     SHIGAMANI RAHUL SHEKHAR
999  20887818B
      30536    * SHINDE SANTOSHI SURESH          SUREKHA
999  20811451D
      30537     SHINDE VINAYAK NARAYAN
999  20987956E
      30538     SHINGADIYA VEERAL KISHOR         BHARATI
999  20813932L
      30539     SHUKLA MAHESH DEVIPRASAD
999  20787929L
      30540    * SONAWANE MEGHA VIJAY           HEMLATA
999  21189464J
     30541   SONAWANE TANMAY DAYANAND  PUSHPA
999  20988035L
     30562  * SUCHDE ANGIKA RAJENDRA  KALPANA
999  20787996G
     30542   SUMANT AMEY JAYANT     PRATIBHA
999  20587786K
     30543   SUTAR SUSHANT DNYANABA  MANGAL
999  20725432L
     30544  * TAJAVE SONALI DINKAR   SADHANA
999  20988102L
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 244
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : PRATIBHA COLL. OF SCIENCE,COMM. & COMPUTER
SCIENCE,SANGVI,PUNE 411027         (968)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     30545    * THITE TRUPTI SUNIL            KAMAL
999  20988164L
     30546     VIBHUTE DIPAK GANGADHAR         LAXMI
999  20991052G
     30547     VIRKAR AMAR ARUN             KUNDA
999  21087945K
     30548     WALKE SANGRAM SHASHIKANT         SHARDA
999  20588041L
     30563     WARE SHASHIKANT VILAS          JAYSHREE
999  20689242L
     30549     YESUDHAS SHERWIN YESUDHAS        YESUDHAS
999  20788333F
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 245
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : SARASWATI VIDYAMANDIR's ARTS & COMM. (NIGHT)
COLL.,          PUNE 411002   (969)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     28999     ADEP PRANAV NARAHARI
VIJAYALAXMI       999   20985029K
     29000     AGARWAL ROHIT GANGAURILAL         ASHA
999  20893306K
     29001    * AHIR DIVYA RAJENDRA            VANDANA
999  21085047H
     29002    * AHIR ROOPA PRAKASH            HANSA
999  21085051F
     29003     AHUJA CHETAN KAMAL            MAMTA
999  20816690E
     29004     AMIN ALI ASGAR HATIM ALI         ZAKIYA
AMIN       999   21085062M
     29005     ANSARI FAIZAN               RUKHSANA
999  21085072J
     29006    * ARTHEKAR SNEHAL CHANDRASHEKHAR      SUCHITA
999  21189305G
     29007     ATHWANI MONISH PISHU           JAYA
999  21085098B
     29008     BAFNA ANKIT VASTIMAL           DAMAYANTI
999  21085129F
     29009     BAHULAKAR HARSHAL SANJAY         GEETA
999  20985177F
     29010     BAMUGADE VIJAY RAMESH           RESHMA
999  20885174H
     29011    * BANGUDE SWATI VIJAY            MANGAL
999  20985202L
     29012     BHAGAT SIDDHESHWAR JANARDAN        KOYNA
999  20985252G
     29013     BHAGWAT SHRIKANT VIJAY          SHALINI
999  20785236H
     29014    * BHALGAT SAPANA MAHAVIR          SHAMA
999  20989661C
     29015    * BHANDARI KOMAL SUBHASH          SANGITA
999  21085241M
     29016    * BHARTI POOJA               BABITA
BHARTI      999   21085248J
     29017    * BHOSALE MADHURI NANDAKUMAR        KUNDANA
999  21024209E
     29018     CHAKRADEO ROHIT RAMCHANDRA        SWATI
999  20985426L
     29019    * CHIVE CHANDNI DATTATRAYA         SANGEETA
999  21085425B
     29020     CHOUDHARI MAHENDRA JAGARAM        PONIBAI
999  20805027C
     29021     DEOBAGKAR SIDDHARTH SHRIKANT       SHAILAJA
999  20985614K
     29022  * DESHMUKH RUTUJA KANTILAL  SANGEETA
999  21085542J
     29023   DESHMUKH SUMEET RAVINDRA  SMITA
999  21189359F
     29024   DETHE AVINASH SHIVAJI    MANDABAI
999  20660940L
     29025   DEVDAS AAKASH YESUDAS    SHANTI
999  21085553D
     29026  * DHOKA ANKITA VINOD     CHITRA
999  21002516G
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 246
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : SARASWATI VIDYAMANDIR's ARTS & COMM. (NIGHT)
COLL.,          PUNE 411002   (969)
     SEAT NO      N A M E               MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     29027    * DUMBRE SWAMINI ULHAS           BHARATI
999  21085659K
     29028     FURTADO DERRICK BARSIMEW         GRACE
999  20885772K
     29029    * GAIKWAD AMRUTA GAUTAM           SANGEETA
999  20985824K
     29030     GAIKWAD PAVAN NAMDEO           VINODA
999  20885806H
     29031     GAIKWAD VAIBHAV SANJAY          SUVARNA
999  20885824F
     29032     GALANI HARSHAL SACHANAND         AMRITA
999  21085749J
     29033     GALANI ROHIT HARESH            ROMA
HARESH GALANI   999   21085750B
     29034    * GANGWANI SNEHA RAJKUMAR          MAMTA
999  21085765L
     29035     GARG SWAPNIL BANSILAL           SHOBHA
999  21089543J
     29036     GHORPADE GANESH BABANRAO
999  20885920K
     29037     GOGAWALE SANDEEP ANKUSH
999  20885947M
     29038     GOLCHHA SHALIBHADRA MILAP         SHOBHA
999  20926909L
     29039     GUND MANGESH TANAJI
999  20986000G
     29040    * GUNJAL SONALI KISHOR
999  20785990G
     29041     HISWANKAR AMAY RATNAKAR          ANJALI
999  20986066K
     29042     HITAWALA HUNAID ALI MOHAMMED       ZEHRA ALI
HITAWALA   999   20986067H
     29043     HODBE AVINASH TUKARAM           VAIJAYANTI
999  20686004J
     29044     HORA SANJIT SINGH JASBIR SINGH      JASBIR
KAUR       999   20307463H
     29045     INGAVALE DATTATRAYA TANAJIRAO       SANGITA
999  20986088L
     29046    * INGLE PRIYANKA ANANT           LATA
999  20727836K
     29047     JADHAV NIKHIL MANSING           LATA
999  20927475B
     29048     JADHAV NITIN ANIL             RANJNA
999  21085985H
     29049    * JADHAV PALLAVI MOHAN           SEEMA
999  21085987D
     29050   JADHAV PRADIP SAMBHAJI     SUNANDA
999  20986125J
     29051   JADHAV SHIVPRATAP CHANDRAHAS  VIJAYA
999  21086004K
     29052   JADHAV VIKAS KONDIRAM     MANDA
999  20886133F
     29053  * JAGTAP ASHWINI MOHAN     RATAN
999  21086033C
     29054   JAGTAP CHETAN NANDKUMAR    DEETA
999  20586019C
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 247
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : SARASWATI VIDYAMANDIR's ARTS & COMM. (NIGHT)
COLL.,           PUNE 411002   (969)
      SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
      29055    * JAGTAP GAYATRI ANANTRAO         SUMAN
999  21086034M
      29056     JAGTAP MANGESH DILIP           RANJANA
999  20786137E
      29057    * JAGTAP MONA NANDU            DEEPA
999  21086035K
      29059     JAGTAP SANTOSH MARUTI          VIMAL
999  20856921K
      29060    * JAGTAP SUPRIYA BHALCHANDRA        UJWALA
999  21001410F
      29061     JAIN JATEEN SURESH            SUMITRA
999  21086051M
      29062     JAIN KRETANK MAHENDRA          SHARMILA
JAIN      999   21086053H
      29063    * JAIN SAPNA UMESH             HELEN
999  20886176K
      29064     JAIN VISHAL MOHANLAL           GEETA
999  20807093B
      29065    * JESWANI GAZAL PREM            ARUNI
999  20929599G
      29066     JOSHI VISHAL VIJAY            LATA
999  20686205K
      29067    * KADAM NAYANA HANUMANT          SUREKHA
NAYANA HANUM   999   20902543D
      29068     KADAM YOGESH SURESH
999  20886310K
      28969     PANDAY SURENDRA RAMPRAKASH        MAYA
999  20587003B
      28970    * PANDIT KISHORI PRAKASH          VANDANA
999  21086991H
      28971    * PANGHANTI SHILPA JAGANNATH        NEELAM
999  21002499C
      28972     PATHAN FIROZKHAN BABUKHAN        SALIMABI
999  29512494G
      28973     PAWAR AKSHAY AJIT            SUREKHA
AJIT PAWAR    999   21189376F
      28974     PHARAS ASIF MAHAMADRAFIK         JEENAT
999  20787381L
      28975    * POL SUPRIYA SUDHAKAR           GEETA
999  21087222F
      28976     RAMPHALE ASHWEEN LAXMAN         JULIA
999  20990979L
      28977    * RANADIVE SNEHA SUNIL           RAJESHREE
999  20787485K
      28978    * SAKHRANI VIBHA VIJAY           VANITA
999  21087359M
     28979   SAKPAL MAYUR SUDHIR    VAISHALI
999  20987610H
     28980   SANDBHOR SANGRAM SANJEEV  AHILYA
999  20903079J
     28981   SAWANT PRATIK RAVINDRA   NEELA
999  20987709L
     28982  * SHAIKH AMRIN MUJJAFAR   NOORJAHAN
999  20991101J
     28983   SHAIKH MUBIN ASIF     FAREHA
999  20887726G
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 248
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : SARASWATI VIDYAMANDIR's ARTS & COMM. (NIGHT)
COLL.,          PUNE 411002  (969)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     28984    * SHAIKH RUQAIYA MUSHTAQ          NASREEN
999  20687655G
     28985     SHARMA UDIT NARAYAN           NISHI
999  21087576D
     28986    * SHINDE SHEETAL SHRIKRISHNA        CHHAYA
999  20355372B
     28987     SURVE RUTURAJ SUDHIR           MEENA
999  20329795E
     28988    * SUTAR YOGITA VILAS            SHANTA
999  20587812B
     28989     TAMBOLI NAYAB GAFFAR           SHENAZ
999  20903776J
     28990    * TARANGE SANJIVANI PANDURANG       SINDHU
999  21189283B
     28991     TOSHNIWAL RITESH RAJENDRAKUMAR      SARALA
999  21087885B
     28992     TRIPATHI AMRITANK SHEKHAR PATI
999  20432150G
     28993    * ULAGADDI SUBAKKA IRAPPA
999  20888131L
     28995    * WAIKAR ARCHANA GIRISH          NIRMALA
999  29741063G
     28996     YADAV NILESH ARJUNPRASAD         SUMAN
999  20890415J
     28997    * ZAGADE GAURI JANARDHAN          SUNANDA
999  20649857J
     28998    * ZANKAR PRAJAKTA RAVINDRA         CHAYA
999  29906271G
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 249
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : SARASWATI VIDYAMANDIR's ARTS & COMM. (NIGHT)
COLL.,          PUNE 411002   (969)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     29551     ADSULE MILIND SANTOSH
SUVARNALATA       999   21088856D
     29552    * AGARWAL NEHA ANILKUMAR          MAMTA
999  21085029K
     29553     AGNIHOTRI HARSHAD ARUN          MEGHANA
999  20785043H
     29554     AGRAWAL GAURAV PRAKASH          SAVITA
999  21185024B
     29555     ANARSE ATISH RAMAKANT           JAYSHREE
999  21188820G
     29556     ARBAD SHIVRAJ NARAYANRAO         SNEHLATTA
999  20985120B
     29557     ARUSHANT SINGH              LATA NAIDU
999  21185055B
     29558     ATRE SAISH SUHAS             ALKA
999  21085102D
     29559     AWADE VISHAL SANJAY            SUNANDA
999  21085108C
     29560     BACHAL CHETAN SHASHIKANT         SEEMA
999  21085118L
     29561     BADADE NILESH LAHUJI           ASHA
999  21185076E
     29562     BADHE PUSHKAR CHANDRAKANT         APEKSHA
999  21185077C
     29527     BAGAL ROHIT HEMANT            SUSHILA
999  21085133D
     29563    * BALLAL SHEETAL VARUN           SHAMALA
999  21185095M
     29564     BANGAR VISHNU KUNDLIK           SARSWATI
999  21185103F
     29565     BAPAT MANDAR MOHAN            MANISHA
999  21185114M
     29566    * BARI VANITA PRAKASH            LATA
999  21185117F
     29567    * BATRA RUPINDER KAUR GURPREET SINGH    SURINDER
KAUR      999   21085199G
     29568    * BELHEKAR PRIYANKA DASHARATH        NANDA
999  21185129K
     29569     BHAGAT VIVEK RAMCHANDRA          NIRMALA
999  21085222E
     29570    * BHAVE SWATI NANDKUMAR           NANDA
999  21085261F
     29523    * BHIDWE MANISHA MAHADEV          SUNITA
999  21085270E
     29571     BHUTADA ABHISHEK SATISH          GEETA
999  21185199L
     29572  * BIBAVE POOJA ARUN       SUNANDA
999  21185205J
     29539  * BIRADAR SAVITA SHIVAGOUDA
999  20885366K
     29573   BODHE NAGESH SHRIKANT     MEENA
999  21185215F
     29574   BUTALA NIKHIL LAXMINARAYAN   LEELA
999  21185233D
     29549   CHAITANYA GANESH CHANDRAKANT  NILIMA
999  20885413E
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 250
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : SARASWATI VIDYAMANDIR's ARTS & COMM. (NIGHT)
COLL.,          PUNE 411002  (969)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     29575    * CHANDVANIA PURVEE JAGDISH        MEENAL
999  21085362L
     29576    * CHANNA AMALA SUDARSHAN          SUNITA
999  20985442B
     29577    * CHAUHAN NIKITA VIJAY           PADMA
999  21185252L
     29578     CHHATRE UMESH MOHAN           CHANGUNA
999  20985494E
     29579    * CHOURE VARSHA RAMESH           LAXMI
999  21185302L
     29542    * DARWATKAR SAYALI DASHRATH        SANGITA
999  20985585B
     29580     DASA SANKET SURENDRA           SAVITA
999  21185337C
     29581    * DAYME RAKHI ARVIND            MEENA
999  21185342K
     29582     DESAI SAMEER SHANTARAM          NAINA
999  21185349G
     29583    * DESHMUKH NISHA SAMBHAJI         MANISHA
999  21185350L
     29584    * DESHMUKH PRATIBHA KAUTIKRAO       PANCHFULA
999  21185351J
     29585     DESHPANDE AJINKYA ABHAY         PRATIBHA
999  21185355M
     29586    * DESHPANDE MONA SANDEEP          NANDA
999  21085549F
     29587     DESHPANDE ROHIT GIRISH          RAJASHRI
999  21185361F
     29588    * DEVRUKHAKAR KALYANI RAVINDRA       SNEHA
999  21185371C
     29589     DHADIWAL NIRAJ DILIP           SONIYA
DHADIWAL     999   21185376D
     29590    * DHAGE SNEHAL UTTAM            SHALINI
999  21185381L
     29591     DHANGARE ASHOK NAGU           RADHA
999  21085581K
     29546     DHAWALE NIKHIL DEEPAK
999  20985692M
     29592     DHUMAL AKSHAY SATISH           SHALAN
999  21085607G
     29515     DIAS SAMEER XAVIER            SOBINA
DIAS       999   20985728F
     29516    * DIGOLE MADHAVI BALAJI          SUNANDA
999  21185430B
     29593     DOK NILESH RAMCHANDRA          LATA
999  20685692L
     29594  * EKBOTE MAYURI AMBADAS  SANGEETA
999  21085666B
     29595  * GAIKWAD KETKI KALIDAS  NANDINI
999  21185478G
     29596  * GAIKWAD SHILPA ASHOK  SUMAN
999  21185491D
     29537   GALANDE ROHAN HARI    KALPANA
999  21085747B
     29597  * GANDHI MINAL SHRIKANT  MANGAL
999  21090115C
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 251
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : SARASWATI VIDYAMANDIR's ARTS & COMM. (NIGHT)
COLL.,          PUNE 411002   (969)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     29598    * GANGJI POOJA NANDKISHOR         PADMA
999  21185510D
     29524     GAVADE SOURABH SANJAY          ANITA
999  21085778B
     29541     GAWADE RAHUL MANOHAR           CHHAYA
999  21088357L
     29517    * GHANEKAR SAMPADA PRAKASH
999  20885897M
     29540     GORE ASHOK SHESHRAO           SUMAN
999  20785958C
     29534    * KESKAR AARTI AJAY            ANITA
999  20986474F
     29518    * KHANNA RAJENDER KAUR PRITHPAL SINGH   HARNEET
KAUR       999  20686455J
     29531     KHERADE RAHUL RAMESH           KAMAL
999  20986553K
     29533     KHUDE SHASHIKANT SURESH         RUKMINI
999  20986569F
     29547     KOTHARI SUMIT PRAVIN           KAVITA
999  21026086G
     29544     KULKARNI HARSHAD UMESH          ANJALI
999  21086491F
     29519    * KULKARNI VAISHALI SUHAS         PADMAJA
999  21086510F
     29550     LAHADE AKSHAY RAJAN           SANDHYA
999  20986712E
     29520    * LAKHAWADE SUPRIYA PUNESHWAR       SUNITA
999  21186053M
     29528     NAIYER HABIB MOHD AMAMATULLAH      NAJMA
999  20987087H
     29536    * NILI AARTI SIDRAM            ROHINI
999  21086889K
     29526     NOGAJA ANAND NANDKISHOR         ANURADHA
999  21086907M
     29538     PANDE MAYUR RAGHUNATH
999  20987210B
     29449     PARTE SAGAR DILIP            MANDA
999  21186436G
     29450    * PASALKAR SUJATA TANAJI          SHOBHA
999  20987267F
     29451     PATANGE SANJOG SURYAKANT         SHASHIKALA
999  20887240L
     29548    * PATHAK TRUPTI SUNIL
999  20987302H
     29452    * PATIL DIPALI KRUSHNAT          SANGITA
999  21188630M
     29453   PATOLE ATUL BHIMRAO    LALITA
999  21087111D
     29454  * PAVALE SUJATA MANIK   MANDA
999  21186481B
     29455   PAVANEKAR KUNAL SHIVAJI  SARASWATI
999  21186482L
     29456  * PAWAR APARNA ATMARAM   ANNAPURNA
999  20987342G
     29457  * PAWAR RUPALI RAJENDRA  RAJASHRI
999  21186505C
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 252
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : SARASWATI VIDYAMANDIR's ARTS & COMM. (NIGHT)
COLL.,          PUNE 411002   (969)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     29458    * PAWAR VAISHALI BHIMRAO          LATIKA
999  21186512F
     29521    * PHANSALKAR MADHURA VILAS         VINAYA
999  20987399L
     29543     PHATAK SACHIN DILIP           SANGITA
999  20987407E
     29459    * PIMPLE DHANASHREE ANIL          NEELAM
999  20887365B
     29460    * PISAL SHEETAL SUDAM           SHARADA
999  21087208L
     29461    * PORE DEEPTI DINESH            DEEPA
DINESH PORE    999   21186552E
     29530    * POWAR BHAGYASHRI ASHOK          SMITA
999  21087234K
     29462    * RATHOD ARCHANA RAJENDRA         SANJEEVANI
999  21186618M
     29463     RAUT SAURABH SANJAY           VANITA
999  21186627L
     29464     RAYAPPA JITU JOSEPH           SHOBHA
999  20987564L
     29465    * RAYAPPA LEENA JULIES           SHOBHA
999  20987565J
     29466    * SABLE SANDHYA BHIMRAO          MANGAL
999  21087339G
     29467     SAKHARE ANIL RANGAPPA          MALLMMA
999  21087355J
     29468     SAKHRANI ROHIT ASHOK           MEENAKSHI
999  21186667K
     29469     SALUNKE PRASHANT BANDU          PUSHPA
999  20987623K
     29470     SALUNKE TUSHAR CHANDRAKANT        SUMAN
999  20787601M
     29471    * SALVE CHITRA LAHU            SADHANA
999  21186677G
     29472     SANAS SHAILESH ANKUSH          SULOCHANA
999  20887584M
     29473    * SANGA AMRUTA PRAKASH           INDIRA
999  21186695E
     29474    * SANKPAL SAYALI DATTATRAY         MEENA
999  21186701C
     29545    * SAPKAL VIDYA VISHWAS           ASHA
999  21087413K
     29475     SATHE KUNAL PRAKASH           SAVITA
999  21087431H
     29476    * SATHE POOJA KISAN            JAYSHREE
999  21087434B
     29477  * SATPUTE SEEMA CHHABAN   SAVITA
999  20887636H
     29478   SATPUTE VIKAS KUMAR    ALKA
999  21087442C
     29479  * SAYYED AFRIN SALIM    SHAEDA
999  21186739L
     29480  * SAYYED RUKHASAR IBRAHIM  SAFIYA
999  21186742L
     29481  * SHAH LEENA BIPIN     SAVITA
999  21186751K
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 253
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : SARASWATI VIDYAMANDIR's ARTS & COMM. (NIGHT)
COLL.,          PUNE 411002  (969)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     29482    * SHAIKH NAGMA YUSUF            NAZIMA
999  21186801K
     29483    * SHAIKH NASREEN MAQBOOL          AFSARI
999  21186802H
     29532     SHAIKH RAFIK DHASTGIR          SHAHNAJ
999  20787763H
     29484    * SHAIKH RUKHSAR USMAN           SALIMA
999  21087550L
     29485    * SHAIKH ZEBA ANIS             AMINA
999  21186827C
     29486     SHARMA GANESH BABULAL          BHARTI
999  21186831M
     29487    * SHELKE NALINI BHANUDAS          SHOBHA
999  21186848F
     29488     SHELKE YOGESH NIVRUTTI          JIJABAI
999  21087604C
     29489     SHENDE VIRAJ VASANT           VANITA
999  20608001J
     29490     SHINDE AMOL MARUTI            LAXMI
999  20987902F
     29491     SHINDE GANESH BABAN           CHAYA
999  20916497C
     29492    * SHINDE SUPRIYA VILAS           JYOTI
999  21186895H
     29493     SHIRKAR TEJAS ASHOK           MEENA
999  21087679E
     29494     SHRINTRE KAUSHIK DHANANJAY        DHANSHREE
999  21087692B
     29529    * SHRIWASTAV POONAM BRIJKISHOR       LEELA
999  21087694J
     29495    * SURAM MANISHA VILAS           PUSHPA
999  21028835D
     29496     SURYAWANSHI KIRAN UMESH         JAYSHRI
999  21186987C
     29497    * TALEKOTI LALITA IRAPPA          SUREKHA
999  21087809G
     29498     TAMBE VIKESH KIRSHNA           SARITA
999  20788054K
     29499     TAMBOLI JAVID DASTAGIR          HAJARABI
999  21187021J
     29500     TIKONE RAJENDRA SATISH          ROHINI
999  21187080D
     29501    * TIWARI SOMALIKA             SANGITA
TIWARI      999  21087877M
     29502     TOKEKAR AJINKYA SUDHIR          NILIMA
999  21187088K
     29503    TONDE SANDEEP BABAN     ALKA
999  21087883F
     29522   * TRIBHUVAN SONALI SUNIL    MARY
TRIBHUVAN     999  20988208F
     29504   * UBALE RUPALI KALURAM     FULABAI
999  21187099E
     29525    UDAWANT NIRANJAN DILIP    SMITA
999  21087902F
     29535   * UPADHYE SHUBHANGI RAVINDRA  NEHA
999  20988233G
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 254
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : SARASWATI VIDYAMANDIR's ARTS & COMM. (NIGHT)
COLL.,           PUNE 411002   (969)
     SEAT NO       N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     29505    * UTTARKAR MRUDULA MANOHAR         PUSHPA
999  21087911E
     29506     VAIRAGAL ABHISHEK BABURAO         NANDA
999  20608056F
     29507     VARGHANTE MILAN RAJENDRA         JYOTI
RAJENDRA VARGH   999   21087927M
     29508     VASAVE VINAYAK DIGAMBAR          MAYA
999  20988255H
     29509    * VEDPATHAK JUELI VISHVAMBHAR        VASUDHA
999  21187126F
     29510     WAGHMARE AMIT SUDHAKAR          MANGAL
999  21187151G
     29511    * YADAV APARNA ARVIND            MANGAL
999  20910861E
     29512    * YADAV BHAVIKA CHANDRAKANT
CHANDRABHAGA       999   21008908D
     29513    * YADAV POOJA RAMCHANDRA          SUNITA
999  21187184C
     29514     YANPURE ANIKET PRAKASH          NANDA
999  21088018L
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 255
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : GARWARE COLLEGE OF COMMERCE, KARVE ROAD, PUNE
411004                 (970)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     29744     ADHAV TONY SIMON             STELLA
999  21085019B
     29745    * AHER HANSINI GIRISH           TEJASWINI
999  21185028E
     29746     AWSARMAL PRAKASH MARUTI         GULBAS
999  20885131D
     29734    * BHAVNANI SNEHA ASHOK           KOMAL
999  21185167B
     29747     BHORE AMIT PRADEEP            CHAYYA
999  20985335C
     29741     BHORE SUDHIR SURESH           MAYA S
BHORE      999   20985336M
     29748     BHOSALE RAVINDRAKUMAR HUKUMCHAND     MAHADEVI
999  20985357D
     29793     BHOSALE SUYASH SANJAY          SUNANDA
999  20985359L
     29749    * BHUJBAL NAYAN GOVINDRAO         PADMA
999  21185197D
     29750     BISWAS HIMANSHU BIBHUTHI         BITHIKA
999  21085321C
     29751     BORATE YOGESH VISHNU           RANJANA
999  20890620H
     29735     BORGES LOVELL LOUIS           PHILOMENA
999  21185225C
     29752    * BORSE NEETA A C             ASHA BORSE
999  21185228H
     29753     BOTRE VISHAL SURYAKANT          RANJANA
999  20890247D
     29754     CHAVAN KUNAL ANIL            VIDYA
999  21085388D
     29755     CHAVAN NIKHILESH RAVINDRA        ANITA
999  21085389B
     29742     CHHAJED MAHAVEER SURESHKUMAR       SHEELA
999  21085411B
     29756    * DARWATKAR SNEHA ANKUSH          SINDU
999  20985586L
     29798    * DHADWE RASIKA VISHWAS          VAISHALI
999  20985662K
     29791     GAIKWAD ABHIJIT MAHENDRA         RAJINI
999  21085699J
     29757     GARAD MARUTI LAXMAN           SHAMAL
999  21185512L
     29599     GHANWAT VAIBHAV NARAYAN         SAVITA
999  21185541D
     29600    * GHOLAP PRIYANKA SANJAY          MAYA
999  21185554F
     29601  * GOKHALE SHRUTI SURENDRA  SUSHAMA
999  21185571F
     29758   GORE KUNAL SATISH      SANGITA
999  21085867C
     29602   GOUD HARSHAL KISHOR     SAVITA
999  21085874F
     29603  * GOYAL KOMAL ANIL      NIRMALA
999  21089836E
     29604  * GUNDECHA PRATIKSHA AMRUT  PUSHPA
999  21185597K
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 256
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : GARWARE COLLEGE OF COMMERCE, KARVE ROAD, PUNE
411004                  (970)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     29605     GUNJAL MAYUR MALHARI
999  20886000C
     29606     HAAMEEM ALI QADRI MD WASIULLAH      MAIMUNA
BEGUM      999  21185613E
     29607     HABIB VINAYAK RAJU            VANDANA
999  20986020M
     29759     HANGGAUYI ZELIANG             PAURIAYI
999  21185622D
     29608     HASHMI MD BURHAN MD GHAZI         FARHANA
999  20886047K
     29609     HEGDE SAI SRINIVAS REDDY ASHOK REDDY   MANJUSHRI
999  21185635F
     29610     HIPPARGI PARMESHWAR DHANAPPA       MINAKSHI
999  21185638L
     29611     HUNDIWALE MUKUL SURYAKANT         SANGITA
999  21185646M
     29612     IPPAKAYAL BHARAT VIJAYKUMAR
VIJAYALAXMI       999   20786074C
     29792    * JACHAK ARCHANA LALASAHEB         NIRMALA
999  20886088G
     29760     JADHAV KANISHK VIDYASAGAR         JYOTSNA
999  21085976J
     29613     JADHAV NILESH DILIP            SANGEETA
999  20686061H
     29761     JADHAV PRITAM RAJENDRA          MANGAL
999  21185683F
     29797     JADHAV SAMEER DNYANESHWAR         JAYASHREE
999  20986133K
     29762     JADHAV SHAILESH LAXMAN          SHOBHA
LAXMAN JADHAV   999  21086002C
     29763    * JADHAV SONAL SURENDRA           PALLAVI
999  21086008B
     29764    * JAGTAP ARCHANA BALKRUSHNA         MANGAL
999  21185704B
     29614    * JAMBURE PRIYANKA AKSHAY JAMBURE AKSHAY NIRMLA
999  21185729H
     29615     JAWALE SUDHAKAR MADHUKAR         RUKMINI
999  20986211E
     29616    * JEPUL HEMA KONDIBA            SHARDA
999  21185737J
     29617    * JOSHI SHRADDHA SUNIL           CHITRA
999  21086116K
     29618    * KAD POONAM SUNIL             SMITA
999  21185765D
     29619     KADAM KIRAN THAKSEN            LATA
999  21086144E
     29620    * KADAM TEJASHRI SHIVAJI  CHHAYA
999  21086164K
     29621    * KADRE PRAJAKTA NAGNATH  BHARATI
999  20986298L
     29622     KALATE OMKAR DILIP     ASHA
999  21185796D
     29623     KALE VAIBHAV HANUMANT   VASANTI
999  21086197F
     29765    * KALOKHE SWAPNALI MARUTI  SUNANDA
MARUTI KALOK   999   21088969B
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 257
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : GARWARE COLLEGE OF COMMERCE, KARVE ROAD, PUNE
411004                  (970)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     29624    * KAMALE TEJSHREE SUDHAKAR         MEENA
999  21185815D
     29625     KAMAT VIJAY PRAKASH            MANGAL
999  21086206J
     29766     KAMBLE NARESH POPAT            ALKA
999  21086221B
     29626    * KAMTHE ASHWINI RAMESH           REKHA
999  20986373M
     29627    * KAPILESHWARI ROOPALI ANAND
VIJAYALAXMI       999   21086275M
     29628    * KARANJAWANE SONALI SUNIL         KAMAL
999  21086286G
     29767     KARKAMKAR ROHAN KIRAN           SNEHA
999  20986417G
     29629     KASURDE AKSHAY MADAN           RANJANA
999  21185869C
     29630     KATARIA RUCHIR KISHOR           SANGEETA
999  21185871E
     29631    * KATKAR PRANALI SUDAM           SULOCHANA
999  21188094K
     29632     KEDARI DHAVAL RAJENDRA          ANITA
999  21185886C
     29633     KHAIRNAR VISHAL VIJAY           ARUNA
999  21086348L
     29634     KHAN WASIM IQBAL             ZAKIYA
999  21185912F
     29768     KHANDEKAR KARAN RAM            MANGAL
999  21185917G
     29635     KHANEKAR SWAPNIL NANDU          SHAKUNTALA
999  20986527L
     29636     KHARDEKAR PRASAD NANDKISHOR        SUREKHA
999  21185927D
     29769     KHER ROHAN SAMEER             MANJIRI
999  21185943F
     29637    * KHISTY GAYATRI VISHWAS          SUVARNA
999  21185948G
     29638     KHUNIYA SUNNY LALIT            BHARATI
999  21086408H
     29639     KINDARE YOGESH ANAND           LEELA
999  20986575L
     29640    * KOLTE RADHIKA NARAYAN           SUBHADRA
999  21185974F
     29641     KORI MAHESHKUMAR HARIRAM         PRABHAVTI
999  21185983E
     29642     KOSHTI VIVEK ANIL             MEENA
999  21185985M
     29643   KOTLA ANAND BHAGWAN       SATTYAMMA
999  21185992D
     29736   KSHIRSAGAR SANKET SUNIL     SUCHETA
999  20686553J
     29644  * KURANE CHAITRALI CHANDRAKANT  BHARTI
999  21086531J
     29645  * KURHADE VARSHA RAJU      MADHAVI
999  21186038H
     29646   LADDHA SAGAR SUNIL       ANITA
999  21186046J
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 258
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : GARWARE COLLEGE OF COMMERCE, KARVE ROAD, PUNE
411004                  (970)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     29647    * LONKAR HEMA PRADEEP            MADHAVI
999  20908011G
     29648    * MACHCHHA MADHAVI RAGHUPATI        KAVERI
999  21186089B
     29649    * MADIGERI SAMEER SATISH          MEERA
999  21186092B
     29770    * MAHAJANI GANDHALI DHANANJAY        DHANASHREE
999  21186101E
     29650    * MAHAMUNI VINITA TARACHANDRA        MEENA
999  21186104K
     29740     MAHINDRAKAR RUSHIKESH RAJENDRA      NEETA
999  20986807E
     29651     MANDALKAR VARUN JAGANNATH         MADHAVI
999  21186130J
     29652     MANE VISHAL ANIL             RAJSHRI
999  21086647M
     29653    * MARATHE DIPALI DILIP           MANISHA
999  21186157L
     29737     MARATHE SIDDHANT AJIT           SANJEEVANI
999  21186159G
     29654     MARDHEKAR VINOD SANJAY          SHALAN
999  20886851J
     29655    * MARNE SHITAL DATTATRAY          KAMAL
999  21186164C
     29656    * MARNE SHWETA SAHEBRAO           UJJVALA
999  21186165M
     29657     MARNE SOURABH RAGHUNATH          KAMINI
999  21186166K
     29658     MENDARKAR PRATIJIT JITENDRA        PRATIBHA
999  21186189J
     29659     MENGAJI MAHESH DATTUSA          SANGITA
999  21086707J
     29660     MHASKE RAVIRAJ ANIL            JAYA
999  20886904C
     29661    * MODAK SHWETA PURUSHOTTAM         VRISHALI
999  21186212G
     29662     MOHAMMAD YASEEN SHAKEEL AHMAD
MAHERUNNISA       999   21086738J
     29771     MOTWANI ROHIT HEERO            PRIYA
999  21086778H
     29772    * MUDAGUNDE SHRIKANT NILAPPA        SUNITA
999  21186244E
     29773     MULAY RAVIRAJ CHANDRAKANT         NEELA
999  20987016J
     29774     MULLA JAVED KASHIMSAB           RAJABI
999  21186254B
     29663  * MULLA SAFIYA SALIM
MEHRUNNISSA      999  21186255L
     29664   NADAF ASIF ABDUL JABBAR   SHAMSHAD
999  21186275E
     29775   NAIR SHREENU SARATHCHANDRAN  SHREEDEVI
999  21086843M
     29665  * NALLA NEELAM SURESH     MEENA
999  21186309C
     29776  * NANAWARE SUPRIYA BHAUSAHEB  LALITA
999  21086859H
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 259
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : GARWARE COLLEGE OF COMMERCE, KARVE ROAD, PUNE
411004                  (970)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     29666    * NAVLAKHA TULIP SUDHIR           NEMAWATI
999  21186321B
     29667     NIKAM ISHWARJEET EKNATH          SHAILA
999  21186330M
     29668    * NIMBALKAR SHILPA SHRIRANG         SANGITA
999  21186335B
     29777    * NIMHAN SHRADDHA SHANTARAM         LALITA
999  21186336L
     29669    * NINGUNE CHAITRALI ANIL          SUNITA
999  21186338G
     29796     ORSE CHETAN UTTAM             GANGU
999  20987160B
     29670     OSWAL VIVEK SUBHASH
999  20687057E
     29671     OZA ABHIJEET ASHOK            MANJUSHA
999  21186358M
     29672     OZA BHAVESH LALCHAND           ARTI
999  21086935G
     29778     PACHANGANE RAHUL RAMCHANDRA        RAJASHREE
999  21086942K
     29673    * PADALKAR BHAKTI LAXMIKANT         VANDANA
999  21086949G
     29674    * PALRESA DHWANI HASMUKH          MAMTA
999  21186378F
     29675     PANDIT TUSHAR SURESH           BHARATI
999  20987219F
     29676     PARDESHI DHIRAJ HARJEEVAN         MAYA
999  20787195H
     29677     PAREKH JAYESH PRAKASH           KIRAN
999  21186421J
     29678    * PARMAR INDRA DEEPARAM           DAKU
999  21186428F
     29679     PARMAR MOHANISH PARASMAL
BHAGYAWANTI       999   21186430H
     29680    * PARMAR RASHMI MAHENDRA          VEENA
999  21186432D
     29681     PASALKAR NARENDRA LAXMAN         FULABAI
999  20787245H
     29682    * PATANGE ANJALI AVINASH          KALPANA
999  21087058D
     29683     PATEL CHETAN ARVIND            HANSHA
999  21186448L
     29684     PATEL NIKHIL DEVJI            GANGA
999  21186452J
     29685    * PATHARE BHAGYSHREE JAYANT         LATA
999  21186463D
     29686  * PATIL AARTI MADHUKAR     MEENAKSHI
999  21186464B
     29779   PATIL NISHAD VIVEK       SHALINI
999  21186470G
     29780   PATOLE SAGAR SIKANDOR     SHANTA
999  20787315B
     29687  * PAWAR NEELAM SUBHASHCHANDRA  CHAYYA
999  21087150E
     29781   PAWAR RAJEEV ARUN       SARASWATI
999  20987364H
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 260
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : GARWARE COLLEGE OF COMMERCE, KARVE ROAD, PUNE
411004                  (970)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     29688     PAWAR RANJIT BALASAHEB
CHANDRAKALA       999   21087155F
     29689    * PEDNEKAR ASHA VIJAY            UJWALA
999  21087173D
     29782     PENTA NAKUL RAJIV             SADHANA
999  20787369M
     29690     PHADNIS SAGAR SUNIL            SUMITRA
999  21186523M
     29691     PHALKE DASHARTH VITTHAL          VIMAL
999  21087185H
     29692     PHATALE VINOD SANJAY           RAJESHREE
999  20987408C
     29783     RAMGADHIYA RAMSINGH MANJEETSINGH     DEVENDER
KAUR      999   21186596G
     29693     RAWADE ROHIT DASHARATH          NANDA
999  20718703H
     29694     RONGHE GAURAV SANJAY           SANGEETA
999  21186646G
     29695     SAH SHAKTI SHIVDEO            SEEMA DEVI
999  20986685D
     29696    * SAKAT SHIVANI BHASKAR           ASHA
999  21186664E
     29697    * SALUNKE NEETA MADHUKAR          KANTA
999  20787594E
     29698    * SAMBHAR VAISHALI SADASHIV         MADHURI
999  21186688B
     29699     SAMUDRA ROHAN ASHOK            ROHINI
999  21087393M
     29743     SATAV NIKHIL ARVIND            REVATI
999  20687548H
     29700     SAWANT SAGAR BABURAO           UJJWALA
999  21186733M
     29701    * SAWANT VINITA NANDKISHOR         SHEETAL
999  21186734K
     29784     SAYKAR SURESH SUDAM            LAXMI
999  21087465B
     29790     SAYYED YASEER AYUB
KHAIRUNSISA       999   20688802D
     29702    * SHAH SURUCHI HEMENDRA
CHARUSHEELA       999   21186762E
     29703     SHAIKH ABDULSHAKUR SADIK         SAIRA
999  20987766K
     29794     SHAIKH ASLAM ADAM             ZARINA
999  20987774L
     29704    * SHAIKH YASMEEN AYUB            HAMIDA
999  21186825G
     29785   SHETTY RAHUL SADANAND     SHARMILA
999  21189260C
     29705  * SHILIMKAR KANCHAN VISHNU   KAMAL
999  21186860E
     29739  * SHINDE APARNA SHRIKANT    NEELAM
999  21087631L
     29706  * SHINDE VINAYA MACHINDRANATH  PREMA
999  21186899L
     29707   SHINGVI SANKET SUBHASH     SMITA
999  21186906G
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 261
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : GARWARE COLLEGE OF COMMERCE, KARVE ROAD, PUNE
411004                 (970)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     29708     SHIRKE ABHISHEK RAJU           SANGITA
999  21186909M
     29709     SHUKLA ROHAN SANJEEV           RAJANI
999  21186922J
     29710     SOMAN VARUN VASANT            VIDYA
999  21186950D
     29711     SOMWANSHI YOGESH MAHADEV         MADHUMATI
999  20988019J
     29712     SONAWANE KUNAL GANGADHAR         GEETANJALI
999  20887968E
     29789     SONAWANE RAHUL BHIMRAO          SHALAN
999  21087738D
     29713    * SONAWANE RUPALI AVINASH         LATA
999  21186962H
     29786    * SONAWANE SHILPA SAMBHAJI         ANANDI
999  21186964D
     29795     SONAWANE VIJAY DILIP           SHOBHA
999  21087743L
     29714     SUNGAL YOGESH SHANKER          LAXMI
999  20811466B
     29715     SURYAWANSHI AKSHAY VINOD         KALPANA
999  21186986E
     29716    * SUTAR NAYAN BHIKAJI           SUREKHA
999  21186991M
     29717    * TAKKE PRERANA SANJAY           SANGITA
999  21187004J
     29718    * TAMBE PRIYANKA KISHOR          RAJNI
999  21187018J
     29719    * TAMBE SONIYA RAVINDRA          RAJSHREE
999  21187020L
     29720     TANPURE ABHIJIT KISAN          ASHA
999  21187027H
     29721     TATKARE SAGAR SANTOSH          SUHASINI
999  21090387C
     29722     TEKE KRISHNA BABASAHEB          SULBHA
999  21187043K
     29723    * THAKUR KOMAL HARISH           ARUNA
999  21187052J
     29724    * THOMBRE AKSHATA CHANDRAKANT       KAMAL
999  21187064B
     29725     THORAT MAYUR RAMHARI           ANITA
999  21087862C
     29726     TIKATE GANESH BHAGWAN          VIMAL
999  21087868B
     29727     TOLETI KRISHNA SAI            T MAITHILY
999  21187089H
     29728   UBALE PANKAJ VISHNU      ANITA
999  20789183E
     29787   UBALE SHOABHIT DAMODAR
MAHASHWETHA      999  20988217E
     29788  * VARAPE SWAPNALI RAJENDER   KALPANA
999  20888159L
     29738   VIRANI FAIZAN ASLAM     FARAHANA
999  21187135E
     29729  * WAGHCHAURE MOHINI HANUMANT  MEENA
999  21087962K
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 262
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : GARWARE COLLEGE OF COMMERCE, KARVE ROAD, PUNE
411004                 (970)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     29730     WAIKAR ANURAG YASHWANT          SHAILAJA
999  20988641C
     29731     YADAV SHIVKUMAR PHULCHAND        LALATI
DEVI       999   20988359G
     29732     YADAV SHRIDHAR VILAS           SUVARNA
999  21187186K
     29733    * ZUJAM APARNA JAGANNATH          SUJATA
999  21088043M
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 263
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : MAMASAHEB MOHOL MAHAVIDYALAYA,PUNE 411038
(971)
      SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
      29814     ADMANE MUKUND HIRAMAN          RANJANA
999  21085021D
      29815    * AGASHE RAGINEE VIVEK           KIRTI
999  21085034F
      29816     ANTHONY ALLWYN JOSEPH          SHEELA
JOSEPH ANTHON   999   20985114H
      29817     ATTARWALA RAMEEZ SAJID          RASHIDA
999  21185063C
      29818     AWATE ABHIJIT ASHOK           MANDA
999  21185071D
      29819     BADHE SHRIKANT DATTATRAY         VASTALA
999  20785132J
      29820     BADHE TEJAS DATTATRAY          RACHANA
999  21185078M
      29821    * BADHE YASHASHREE PRAKASH         ANITA
999  21185079K
      29822    * BANKAR SIONA SHASHIKANT         VIMAL
999  20985206C
      29810    * BARATE VINITA CHANDRAKANT        MRS. ALKA
CHANDRAKAN   999   21085185G
      29823     BEGUNWALA HASAN ASGARALI         RAZIA
999  21185123L
      29824     BERI CHINMAY ABHIJIT           UJWALA
999  21085211K
      29825     BHAGAT PRATHAMESH ADVAIT         BHAGYASHRI
999  21185138J
      29826    * BHANDARI NEHA PRAKASH          GEETA
999  21085242K
      29827     BHANDWALKAR SANTOSH LAXMAN        NIRGUNA
999  20985282J
      29828    * BHARGUDE YOGITA SWAPNIL         KALPANA
999  21185162M
      29829     BHAVSAR BHAVESH DATTATRAY        RATTNAMLLA
999  20985308F
      29830     BHOSALE CHIRAG KAILAS          SHAILA
999  20985341H
      29831     BHOSALE MANOJ GOVIND
999  20985348E
      29832     BHOSALE RAMESH BHIMRAO          INDUBAI
999  21185191E
      29833    * BIRJANDI RUBAB ABBAS           KOBRA
999  20985396E
      29834     BORATE MAYUR ASHOK            SAVITA
999  21185222J
      29835    * BORSE PRAJAKTA ANIL           JAYSHREE
999  21085344B
     29836  * BOUNDIA HEENA PURSHOTTAM  MANJU
999  21185231H
     29837  * BUNDELE NUTAN VIJAY    LATA
999  21185232F
     29838   CHAJWA VIJAY DEVRAJ     ANITA
999  20985425B
     29839   CHAUHAN MITESH GUNWANT   JAYSHREE
999  21185251B
     29840   CHAVAN MAYUR BHAGAWAN    ASHA
999  21185255E
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 264
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : MAMASAHEB MOHOL MAHAVIDYALAYA,PUNE 411038
(971)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     29841     CHAVAN SWAPNIL SATISH          SUNITA
999  21185265B
     29842     CHOURE JOKIM ANIL            RAJANI
999  21185301B
     29843    * DANGI KANCHAN RATANLAL          KAMALA
999  21185327F
     29844     DAS RUPESH RAVI             SUNITA
999  21085502K
     29845     DAWDA PARTH ANIL             PUSHPA
999  21085512G
     29846    * DCOSTS SANDRA LUCAS           SHALINI
999  20885610C
     29803     DESHPANDE KUNAL VIJAY          VINAYA
999  21085548H
     29807     DEVI BHARAT HARIDAS           KAMAL
999  20885654E
     29847     DHAMALE ANIKET MANOHAR          SHANTA
999  21085574G
     29848    * DHAMALE VRUSHALI VILAS          VANDANA
999  21085578K
     29849     DHAVALE HEMANT UDAY           VARSHA
999  21185402G
     29850     DHOTRE SAGAR SHANTARAM          ANUSAYA
999  21185415J
     29851     DHUMAL ABHIRAM PRADEEP          MANISHA
999  21089311H
     29852    * DIKE DEEPTI DILIP            DIPIKA
999  21185432J
     29853     DOLAS VIVEK RANOJI            SINDHU
999  20705455L
     29854     DOMBE SANGAM SHASHIKANT         MEENAKSHI
999  21185439F
     29855     ERANDE PUSHKAR SHIRISH          MEDHA
999  21185452C
     29856    * FALERO LUCY ROCKY            LEENA
999  21085672G
     29857     FANIBAND KOUSHIK MAHIBOOB        NURJHAN
999  21185456F
     29858     FRANCIS ROY ANTHONY           ROSELEENA
999  21185460D
     29859    * GAIKWAD JAYSHREE RAGHUNATH        MALA
999  21085712K
     29860     GAIKWAD SANDESH ARUN           SHARADA
999  21085726K
     29861     GAJMAL GANESH SRIPAT           VASANTI
999  21085746D
     29862   GAVHANE MANGESH VISHWANATH   LALITA
999  20985899M
     29863   GHADGE MAYUR SAMPAT       RAJESREE
999  21185532E
     29813  * GHODEKAR JYOTI HARISHCHANDRA  TARAMATI
999  20885908L
     29864   GHOLAP MAYUR VASUDEO      CHITRA
999  21185552K
     29865  * GOJBARE KARUNA SANJAY     SMITA
999  21185569D
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F  P U N E
PAGE NO : 265
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : MAMASAHEB MOHOL MAHAVIDYALAYA,PUNE 411038
(971)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     29866     GORE RAHUL ASHOK            PADMA
999  21185577E
     29867    * GORIWALE SUPRIYA LAXMAN GORIWALE LAXMA SANGEETA
999  20985987D
     29868     GUJAR JAYESH DILIP           NILIMA
999  21185591L
     29869     GUND VIJAY SUDHAKAR           ROHINI
999  20988734G
     29870     GUPTA PIYUSH KUMAR .          ANJU
999  21090710L
     29871     GURRAM DHANANJAY LAXMINARAYANA     RAVNAMMA
999  21085900J
     29872     HENDRE HARSHAD SUHAS          SMITA
999  20786039E
     29873     HULGE GOPINATH RAGHUNATH        LATABAI
999  21085944L
     29874     INDURIKAR TANMAY VIJAY         VIDYA
999  21085957B
     29875     INGALE SHAILESH CHANDRAKANT       SUNANDA
999  20929729J
     29876     IYER SRIKANT GANESH           VATSALA
999  21185658E
     29808    * JADHAV DHANASHREE PANDURANG       ASHA
999  20986113E
     29877     JADHAV KEDAR LAKSHMAN          ASHA
999  21085977G
     29878     JADHAV PRAFUL VILAS           VAISHALI
999  21089841M
     29879     JAIN JAYESH GAJENDRA          LALITA
999  21185720D
     29809    * JOGDAND KOMAL MAHADEV          SHEELA
999  21026972D
     29880     JOHN SUNNY LOUIS            MOLLY
999  21086102K
     29881    * JOSHI AKSHATA ANIL           ANITA
999  20921744J
     29882     KALUSKAR DEVENDRA RADHARAMAN      NIRMALA
999  21185810C
     29883     KAMBLE ANANT HANUMANT          KASTURI
999  21185821J
     29884    * KATARE NAMRATA DILIP          LATA
999  21086314F
     29885     KATRE BHARAT ANANDA           SAKU
999  20986444D
     29886     KAWLEKAR SANTOSH NARSINGHA       SAYAMA
999  20886488B
     29887  * KHAN SHAHEEN RAFIK   RAYAN
999  21188479M
     29888   KHAN SHAHRUKH ANIS    RIZWANA
999  21185908H
     29805   KHERDE TEJAS DILIP    SANGITA
999  21086395B
     29889   KILLEDAR JAMIL LIYAKAT  ASMA
999  21086414B
     29890   KOKIL HRUSHIKESH DILIP  MANGAL
999  20986590D
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 266
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : MAMASAHEB MOHOL MAHAVIDYALAYA,PUNE 411038
(971)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     29891    * KOLASKAR SNEHAL SHEKHAR          NEELAM
999  21086430D
     29892     KOLHAPURE RUSHABHRAJ RAMESH        SHARADA
999  21185971M
     29893     KONDHEKAR GANESH RAMCHANDRA        KAMAL
999  20986604H
     29894    * KOSUMBKAR RUTUJA UDAY           MOHINI
999  21185986K
     29895    * KSHIRSAGAR KALYANI NANDU         SAVITA
999  21011998F
     29896     KUDALE MAHESH NAGESH           ANITA
999  20986633M
     29897     KULKARNI ROHAN SUDHIR           SUVARNA
999  20886685L
     29898    * KUNDUR POOJA SANJAY            ASHWINI
999  21186032J
     29899    * LAD KANCHAN SHIVAJI            ANJANA
999  20986707J
     29900     LAD PRASAD SURESH             BHAVENA
999  21086544L
     29901    * LANDANKAR NEETA MURAPPA          MANGAL
999  20986726E
     29902    * LODHA YAKSHA PRAKASH           MANISHA
999  20986747H
     29903     LONKAR GAIUS GOVIND            BETHEL
999  21086581E
     29904    * MAHTO POOJA BHARTI D.N          R.K DEVI
999  21186110D
     29905    * MAKKARH RENUPREET
JITENDRAKAUR MAKAKRH   999   21186114G
     29906     MALUSARE GANESH DHONDIBA         FULABAI
999  21086620K
     29907    * MANE DEEPIKA SHIVAJI           USHA
SHIVAJI MANE    999   21086634K
     29908     MANGADE OMKAR SURENDRA          SUNANDA
999  21186140F
     29799     MARATHE CHETAN RAMESH
999  20886850L
     29909    * MARATHE SHUBHANGI VISHNU         NANDA
999  20986869E
     29910    * MEHTA PRIYANKA DEVENDRA          ROSHNI
999  20786852C
     29911    * MEHTA SHARWARI SHRENIK          PRAGATI
999  21086698F
     29912     MEMON SHADAB AMIN             SHAHENAZ
999  21186187B
     29913   MHAKE BHARAT DHONDU     MAYA
999  20986915B
     29914   MINEEYAR SARVESH RAMPRASAD  SANGITA
999  20986925K
     29915   MISHRA VINOD DILIPKUMAR   SUSHMA
999  21186208J
     29916  * MULE KIRTI DEEPAK      SHAILAJA
999  21186251H
     29917   MULE RAKESH SUBHASH     SUREKHA
999  21086788E
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 267
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : MAMASAHEB MOHOL MAHAVIDYALAYA,PUNE 411038
(971)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     29918     MULLA EJAZ KHALIL            MUMTAZ
999  20987027D
     29919     MURTUZA JETAJI              AJAB
999  21086806G
     29920     MUSALE GAURAV ARVIND           SUVARNA
999  20887006H
     29921     NAIK KEDAR SURESH            SUCHETA
SURESH NAIK   999  21086828H
     29922    * NIPHADKAR UTKARSHA BALKRISHNA      PRATIBHA
999  20987142D
     29923    * NIWATE PRIYANKA KISANSING        MALAN
999  21086905E
     29801     OZA MAYUR GANESH             MANJU
999  21086937C
     29924    * PALLERLA SARIKA NARAYAN         PUSHPA
999  21086973K
     29925    * PANDIT MAYURI PRASHANT          VARSHA
999  21008804E
     29804     PANDYA ANAND PRAKASH           VIBHA
999  21086993D
     29926     PANSARE KIRAN CHANDRASHEKHAR       MANDAKINI
999  20687119J
     29927     PARDESHI MAYURESH BHAGWANSINGH      JAYSHRI
999  21186404J
     29928    * PARDESHI SALONI ROOPSING         JYOTI
999  21186411M
     29929     PARDESHI SHAKTI RAVINDRASHINGH      SHANTA
999  21186412K
     29802    * PARMAR PRIYA RAJENDRA          MADHURI
999  20987259E
     29930     PATASKAR VIPUL SURESH          VINODA
999  20987285D
     29931    * PATHAK POOJA KISHOR           TARA
999  21186457K
     29806     PATIL RAHUL PADMAKAR           JAYASHREE
999  20987321D
     29932     PATWARDHAN CHAITANYA JAYPRAKASH     VIDYA
999  21186478B
     29933    * PAWAR POOJA ASHOK            LATA
999  20889394G
     29800     PAWAR SUJIT JITENDRA           SUSHMA
999  21087164E
     29934     PHUNGREIYO A SHATSANG          NGATHINGLA
999  21087193J
     29935     POKHARKAR YOGESH RAMDAS         MANISHA
999  21087221H
     29936  PRADEEP KUMAR      ANJANI
999  21188913L
     29937  PRASAD NITIN MUNNALAL  PUSHPA
999  20887401B
     29938  PUNJABI HITESH ASHOK  KIRAN
999  21186568M
     29939  RAHURKAR PRASAD SUHAS  SMITA
999  20987479B
     29940  RAM SUMIT BALIRAM    MEENA
999  21089024L
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F  P U N E
PAGE NO : 268
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : MAMASAHEB MOHOL MAHAVIDYALAYA,PUNE 411038
(971)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     29941     RANDIVE GAURAV KISHORE         NILIMA
999  20987507M
     29942     RAUT NAYAN VASANT            KAMAL
999  21186625D
     29943     SAH PANKAJKUMAR CHHATHULAL       KANTIDEVI
999  20987601J
     29944     SAKA TUSHAR BALAJI           PUSHPALATA
999  21087351F
     29945    * SALVE SUNITA RANJAN           TARA
999  21186679C
     29946    * SALWANE BHAWANA SURESH         SHARADA
999  21186685H
     29947    * SALWANE SWAPNA BALKRISHNA        PUSHPA
999  21186687D
     29948    * SANGHVI DIVYA HEMANT          USHA
999  21186699H
     29812     SATHE DINESH NAMDEO           SEETA
999  20987675B
     29811     SHINDE NIKHIL RAVINDRA         VIDYA
999  21087645L
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F  P U N E
PAGE NO : 269
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : S.P. COLLEGE, TILAK ROAD
PUNE 411030  (972)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     26468     AMRE VIJAY KISAN            LATA
999  20685068K
     26444     APARADH PRATHAMESH DIPAK
999  20885103J
     26542     AROKIADAS ABHIJIT IGNATIUS       ELIZABETH
999  21085085L
     26472     BAGATE SURAJ DIGAMBER          NIRMALA
999  20985169E
     26517    * BANDEKAR MANSI ANIL           REKHA
999  20685155D
     26452     BANSAL ANKIT SURESH           MEENA
999  21085176H
     26445    * BELAN KALYANI VILAS           VISHAKHA
999  20785206F
     26492    * BHAGAT RANI RAJU            SHILA
999  21085221G
     26459     BHALEKAR ATUL KISHOR          VIJAYA
999  21085226H
     26482    * BHANDARI RASHMI DILIP          MANGAL
999  20885257D
     26471     BHOSALE SAGAR GAUTAM          BHARATI
999  20924502G
     26442     BODAKHE SOMNATH BAPU          SHANTABAI
999  21085324H
     26543    * BODKE RASHMI RAVINDRA          SHEETAL
999  21085326D
     26495     BORANA ASHWIN AMRITLAL         VIDYA
999  21085338H
     26506     BORDE SWAPNIL SHASHIKUMAR        LATA
999  21089526J
     26516     CHANGAN ATUL KRUSHNA          SADHNA
999  20885428C
     26548     CHAUDHARI ROHIT POPAT          BEBI
999  21085373F
     26484    * CHORAGE SUPRIYA RAMCHANDRA       ALKA
999  20885513M
     26498     DAHAKE YOGESH DATTATRAY
999  20985545C
     26493     DAULTANI DEEPAK ASHOKKUMAR       MANISHA
ASHOKKUMAR D   999  20985597F
     26473     DEOKAR YOGESH ARUN           KUSUM
999  21085521F
     26460     DESHMUKH PRATIK YASHWANT        CHITRALEKH
999  21085539J
     26476     DHAWAN PRAVIN JALINDER         SAVITA
999  20885688K
     26463  * DHORE APARNA BHAGWAN     SAVITA
999  21085601H
     26502  * GAIKWAD PRADNYA SUDHAKAR   SANGITA
999  21028483J
     26454   GAIKWAD ROCKY UTTAM      VANDANA
999  20985847J
     26457   GAIKWAD SIDDHARTH HANUMANT
999  20985859B
     26511  * GAIKWAD TRUPTI BHIMASHANKAR  BHARTI
999  20685789G
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 270
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : S.P. COLLEGE, TILAK ROAD
PUNE 411030  (972)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     26512     GIRME ROHAN RAJENDRA
999  20785923L
     26485     GOHEL CHETAN NANJI            KANCHAN
999  21085847J
     26505     GOPAL ATUL                PAMELA
999  20785950H
     26510     GOTE SACHIN BHANUDAS           SUREKHA
999  20602283C
     26501    * GUJAR SAYALI AMBADAS           SHAMAL
999  21085881J
     26524    * HUNDEKARI DHANASHRI BALASAHEB      LALITA
999  21009178K
     26483    * INGAWALE ASHWINI SHARAD         HEMA
999  20886079H
     26462    * JADHAV VARSHA ANIL            LATA
999  20886131K
     26535    * JAGDALE PALLAVI RAJENDRA         SANDHYA
999  21086025B
     26456    * JOSHI VARSHA SURENDRA          SWATI
999  21086118F
     26545    * JOSHI YOGINI YASHWANT          ROHINI
999  20686206H
     26507     KALYANAR JAYANAND MADHUKARRAO      MANDAKINI
999  21086203D
     26461    * KAMBALE USHA BALU            LATA
999  20986343K
     26518    * KAMBLE NIKITA BHUPAL           DWARAKA
999  20986353G
     26448     KAMBLE VICKY RAMCHANRA          SATYABHAMA
999  20903940L
     26490     KARANDIKAR MANADR SUBHASH        SEEMA
999  20886433E
     26509     KASVA BIPINLAL VASANTLAL         SANDYA
999  20986437M
     26539     KATOCH AMIT RAMESH            BALVINDER
999  20686378M
     26519    * KAWADE PRIYANKA RAJIV          ANITA
999  20986456H
     26500    * KHADKE POOJA PRAKASH           ARUNA
999  20686406L
     26450     KOLA JOHN LAZAR
999  20886613C
     26536     KOTWAL BHARAT BAPURAO
999  20886644C
     26544     KUDALE ADINATH BABAN
999  20986631E
     26497   KULKARNI NIRANJAN DILIP  SNEHAL
999  20986660J
     26508  * KULKARNI RUPALI ANIL   ANGHA
999  21086504M
     26491   KULKARNI VIVEK AJIT    MADHAVI
999  20986676E
     26538   KUMBHAR PRASHANT LAXMAN  JAYSHREE
999  20916505H
     26546   LALBIGE SANKET RANJIT   RANI
999  20986720F
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 271
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : S.P. COLLEGE, TILAK ROAD
PUNE 411030  (972)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     26467    * LALSARE ARCHANA PARMESHWAR        KALPANA
999  21086551C
     26531    * MAHUR POONAM CHANDRABHAN SINGH      LEELA
999  21086606D
     26529     MALPURE SUHAS ARUN            HEMA
999  20886815B
     26449    * MALVE AMRUTA BHIMRAO           SHARDA
999  20986827K
     26525     MANHAS VARINDER             TRISHLA
DEVI       999  20786783G
     26453    * MENEZES BEVERLY VERNON          RAJSHRI
999  21086704D
     26540     MENGADE LAHU CHANDU           ANJANA
999  21086705B
     26532     METHI MAYUR SATISH
999  20986911K
     26499    * MISAL MANJUSHREE LAXMAN         MEENA
999  20986930F
     26481     MOHOL MANOJ BALASAHEB          VAISHALI
999  20886796B
     26504     MOHOL NITISH VITTHAL           JAYSHREE
999  20886935C
     26458    * MORE SUSHAMA NARAYAN           RANJANA
999  21086770B
     26526     NATH PRADEEP               RESHMA
DEVI       999  20887065C
     26528     OBAID TARIQ               OBAID
999  20887106D
     26487    * OMBLE SONALI DNYANESHWAR         SUREKHA
999  20987156D
     26513    * OWHAL MANALI SAINATH           SUREKHA
999  20787111G
     26479     PATIL ASHISH JEEVANRAO          NIRMALA
999  20787277F
     26494    * PAWAR DNYANADA NARAYAN          VANITA
999  20987346K
     26474    * PHATAK PRANOTI CHANDRAKANT        LILA
999  21087191B
     26541     PHATAK TUSHAR ARVIND           PRABHA
999  20787385C
     26466     PILLAI VINEET RAJENDRAN         SHAILAJA
999  21087195E
     26465     PODDAR RAHUL PAWAN            SANGITA
999  21087214E
     26475    * PUJARI RANI SANJAY            LATA
999  20990015G
     26514   RAWAL RAHUL BASTIMALJI    INDIRA
999  21087313C
     26489  * SAKAT JYOTI GANESH     SANGITA
999  21087353B
     26527   SALEKAR PRAVIN SAMPAT    INDUBAI
999  20887557D
     26523   SARSAR SUCHIT VIJAY SARSAR  SUNETRA
999  20987668K
     26486  * SATPUTE VIDYA SURESH    NANDA
999  20987692B
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F  P U N E
PAGE NO : 272
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE   : S.P. COLLEGE, TILAK ROAD
PUNE 411030  (972)
     SEAT NO       N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE   PERM.REG.NO.
     26533     SAYYED FAHIMABBAS ALIMADAD
SHARIFUNNISA       999   20987719H
     26521    * SAYYED SHIFA NAAZ RAZZAQUE        PARVIN
999  21087477F
     26446    * SHAIKH HEENA NASEER           NAZIMA
999  21087527F
     26530    * SHAIKH VASTKABARA LALABHAI
999  20987830E
     26464     SHEDE NIKHIL DNYANESHWAR
999  20987856J
     26470     SHELAR MACHINDRA VITTHAL         BHAGYSHREE
999  21087592F
     26447     SHINDE ADESH MOHAN            SMITA
999  20887828K
     26515    * SHINDE ARTI ANIL             VIDAY
SHINDE       999   20887834D
     26451    * SHINDE SNEHA ARUN            BHARTI
999  21087664G
     26480     SHIRGAVKAR PRAVIN NATHU         CHHABABAI
999  21087678G
     26534    * SONTAKKE NIRAJA RAJENDRA         NEETA
999  20988048B
     26496    * SULE DEEPALI SHASHIKANT         SHEETAL
999  21087762G
     26547     SURVE TUSHAR VISHWAS           KALAPANA
999  21087774L
     26488     SUTAR AMIT MACCHIINDRANATH        ASHA
999  20988076H
     26522     SUTAR AMOL SHIVAJI            SANJIVANI
999  20988077F
     26478    * TAK RITU RANJEET             MANJU
999  20911800J
     26401    * TATKARE UJWALA VISHNU          SAVITA
999  21290120G
     26402     THAKKAR SANDEEP RAMANLAL         NANDA
999  21187048L
     26403    * THAKUR SHANTI CHANDRASHEKHAR       JOSTNA C
THAKUR     999   20988157H
     26455     THAWARE PRAKASH LAXMAN
999  20988161F
     26404    * THITE BHAWANA SUNIL           KAMAL
999  21187060K
     26405     THOMBRE MANISH BALASAHEB         MEERA
999  21187065L
     26406     TIKHE DEEPTI RAMESH           RAJANI
999  21187076F
     26407  * TOTALA SARITA BALKISHAN  MANISHA
999  20906794C
     26408   TOTE BHUSHAN GUNDERAO
SUCHESHMATI     999  21188188M
     26409   TRYAMBAKE ATISH NIVRUTTI  DWARKA
999  21187094D
     26410  * TUPE SNEHA SHARAD     JOSHNA
999  21187097J
     26411  * UNECHA POONAM RAMCHANDRA  PUSHPA
999  20988228L
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 273
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : S.P. COLLEGE, TILAK ROAD
PUNE 411030  (972)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     26412     UPARE LAXMIKANT DINESH          SARASWATI
999  20988234E
     26413     V P RAVINDRANADAN T P PADMANABHAN PILL
PARUKUTTIAMMA      999   21289647E
     26469     VALSANGKAR NIRAJ PRAKASH         NEELAM
999  21087921B
     26414     VANDREKAR MANDAR SUDHIR          SUPRIYA
999  21087923J
     26415     VANJARI SAGAR SHAM            CHHAYA
999  20788184H
     26416     VASTE SHASHANK SUBHASH          SHILA
999  21189522K
     26477    * VEER RUCHIRA NILKANTH           SHOBHA
999  20988265E
     26417     VEMULKAR PURUSHOTTAM BHALCHANDRA
DHANLAKSHMI       999   21087938G
     26520     VIBHUTE SUNIT SHIVKUMAR          ANITA
999  21087942E
     26503     VISAL SADANAND PRAMOD           SULBHA
999  20988283C
     26537     VITKAR ROHIT DILIP            LATA
999  20988289B
     26418    * WAGHAMARE PUSHPALATA SHIVAJI       SAJABAI
999  21187148G
     26419     WAGHCHOURE ATUL ANIL           SUNITA
999  21187150J
     26420     WAGHILE AMIT VILAS            BHARATI
999  21087963H
     26421     WAGHMARE SAGAR GAJANAN
999  20988317M
     26443    * WAGHMARE SONALI ANAND           VANDANA
999  20988319H
     26422     WAKHARE ADITYA KAILAS           LATA
999  21087977H
     26423     WAKODE MILIND RAMESH           ASHA R.
WAKODE     999   21187161D
     26424     WALMIK SUNIL BASAVRAJ           MALLIKA
999  21187162B
     26425     WANI HITESHRAJ DHARAMRAJ         SANGITA
999  21187168M
     26426     WANJALE SWAPNIL MURLIDHAR         SUREKHA
999  21187169K
     26427    * WARGHADE MANISHA DNYANOBA         JAYASHREE
999  21187175D
     26428     YADAV RAHUL SONU             MANDA
999  21187185M
     26429   YADAV RAJU SATIRAM
999  21290127D
     26430  * YADAV TEJASHREE JAGANNATH  SINDHU
999  21187188F
     26431   YADAV UDDHAV MEHUL      ANITA
999  21088014H
     26432  * YANDE SONALI MAHADEV    SUNITA
999  21187189D
     26433  * YANNURWAR RUCHITA GIRISH  SUVARNA
999  21187190H
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 274
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : S.P. COLLEGE, TILAK ROAD
PUNE 411030   (972)
      SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
      26434     YERAM NARAYAN VISHRAM
CHANDRABHAGA       999   20788332H
      26435     YERFULLE OMKAR AVADHUT          ANJALI
999  21088022J
      26436     ZANJE SANTOSH TANAJI           KALPANA
999  21088034B
      26437     ZANWAR PRITAM GOVIND           REKHA
999  21088036J
      26438     ZENDE DNYANESH NARAYAN          GEETANJALI
999  21187202E
      26439     ZHARI SANJAY SADASHIV           RATNABAI
999  21089224C
      26440    * ZINZUWADIYA RUCHI GOPALBHAI        VEENABEN
999  21187204M
      26441     ZIRPE RISHIKESH CHANDRAKRANT       MANDODARI
CHANDRAKRA   999   21187205K
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 275
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : S.P. COLLEGE, TILAK ROAD
PUNE 411030  (972)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     29178    * AWALE RESHMA PRALHAD           MEERA
999  21085110E
     29179     BALDOTA MEHUL RASIK           ANITA
999  21085156C
     29180    * BHAGWAT ARCHANA SATISH          NIRMALA
VILAS MADKE   999  20985256K
     29181    * CHORGHE SWATI VILAS           HEERA
999  20912245F
     75916     DARAKH SHARAD DINESH           SANDHYA
999  21290116J
     29167    * DEOTALE BROTATI KISHOR
999  21085523B
     29182    * DHUMAVAT SHRADDHA TARUN         SAJJAN
999  20985725M
     29168     E DIWAKAR                E.RAMA
999  20989299E
     29183     GAIKWAD VISHAL CHANGDEO         VIDYA
999  20990835B
     29169    * JAGTAP POOJA BALASAHEB
999  20986158E
     75907    * JAGTAP ROHINI SUDHAKAR          JAYASHRI
999  21290107K
     75914    * JAISWAL DEEPIKA ASHOKKUMAR        SHUBHLAXMI
999  21290114B
     29184     JOSHI GAURAV SHRIKANT          SEEMA
999  20986233F
     29170     JOSHI RAKESH SURESH
999  20986242E
     29069    * KAKADE TEJASHREE VISHWAS         PRAMILA
999  20986315D
     29070     KAMBLE SHRIKANT BHASKAR         SINDHU
999  20686323D
     29071     KANBARGE SHAILESH SHIVLING        MANGAL
999  20890289K
     29072     KANKROLI WALA TAHIR           ZARINA
KANKROLI WALA   999  21086270L
     29073     KARKARIA MANECK HOSHANG
999  21189444D
     29074    * KASHID ASHWINI RAJU           URMILA
999  21086305G
     29075     KASTURE ROHAN SHYAMSUNDER        RAJANI
999  20886460B
     29171    * KATDARE RENUKA SUDHIR          SAMPRADHA
999  20986440M
     29076    * KENDE SONALI RAMESH
999  20886500E
      29077   * KESARKAR SAYALI ANANT   VASANTI
999   21086339M
      29172   * KHADKE SUVARNA MADHAV   RAMA
999   20007328B
      29078    KHAN ADNAN ISHRAQUE    REHANA
999   21086352J
      29079    KHAN FAYAZ ISMAIL     SHEHNAZ
999   21086353G
      29080   * KHAN SHABNAM MOHD SALIM  MOHD
SHAMIM        999  20986510F
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 276
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : S.P. COLLEGE, TILAK ROAD
PUNE 411030  (972)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     29081     KHAN UZZAIR ISHRAQ            REHANA
999  21086363D
     29185     KHANCHANDANI ROSHAN VIJAY
999  20989341K
     29082     KHANJI FAKHRUDDIN HUSENI         FATEMA
HUSENI      999  20986529G
     29083    * KHANJI MOBINA HUSENI           FATEMA
HUSENI      999  20886556L
     75915     KHARADE GANESH DINESH          SUMAN
999  20916293H
     29084    * KORALLI PREETI RAMANNA          SHOBHA
999  21086458D
     29085     KOTHARI DARSHAN VINOD          PISTA
999  21002833F
     29086     KUDALE ABHITEJ SUDHAKAR         SHARDA
999  20786574E
     29087     KUMAR AMIT RANJIT            MRS RENU
DEVI      999   20611596C
     29088    * KUNJIR KETAKI LAXMAN           SUREKHA
999  21086528J
     29089    * KYNTA JESSICA              CLAUDIA
LYNGWA      999  20986706L
     29090     LAD PANDHARINATH NAMDEV         SANGEEETA
999  20916307M
     29091     LAKHANI HASNEN ASHIKALI         SHEHNAZ
999  20709758F
     29186     LALWANI PAWAN RAJARAM          SARITA
999  20925011K
     29092     LODHA VINIT MAHENDRA           MEENA
999  21086570K
     29187     LONKAR SAGAR NARAYAN           NILIMA
999  20786700D
     29093     MALA BABLU BABU             SOLUCHANA
999  20713954H
     29173     MATE CHAITANYA SHIVAJI          SULOCHANA
999  21189542D
     29094    * MEGHANI HEMA LAKHI            REKHA
999  21086694C
     29095     MENDONKA LAWRENCE TRINIDAD        MARGRATE
999  20812445E
     29096    * MISHRA SHEETAL ANIL           RITA
999  20912275H
     29097    * MODEN PRIYA HARINDRAN          PRABHA
999  20886918C
     29098     MOMIN MOIN ABDUL HAMID          FARIDA
999  20823773K
     29099     * MONGA ASHMITA NEETOO        GURMEET
KAUR       999   21002340G
     29100      MORE KRISHNA KUSHALRAO       DURKA
999  20818210B
     29101     MUDALIAR DHANESHEKHARAN KARMUGLIAM  JAISHREE
999  21086779F
     29174     * MULLA FATIMA IQBAL         ZARINA
999  20886993L
     29102     * NAIK BHAKTI VIKAS          MANGALA
999  20787010B
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 277
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE   : S.P. COLLEGE, TILAK ROAD
PUNE 411030  (972)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE   PERM.REG.NO.
     29103     NAIK RYAN SURESH             LOURDES
999  21086833D
     29188     NAKRANI JAYESH MOHANLAL         LILAVATI
999  20987091F
     29104     NATANI KALPESH RAMAVTAR         JYOTI
NATANI       999   20887062J
     29105    * NIRMALE ASHWINI ARJUN          NANDA
999  21086897L
     29106     NIROOMAND HUSSAIN MIRZA         MALIKA
999  20809559E
     29107    * OSWAL DARSHANA MOTILAL          RANJANA
999  21086922E
     29108    * OSWAL SAPNA NARENDRA           MADHU
999  21086930F
     29109    * OSWAL SEJAL SURENDRA           JAYSHREE
SURENDRA OS  999   20903121C
     29110     PACHLASA DAWOOD SAIFUDDIN        REHANA
999  21016380B
     29189     PAKHARE SAGAR KISHOR           BHARATI
999  20987194G
     29111     PANICKER PIYUSH RAGHUVARAN        RAGINI
PANICKER     999   21086996J
     29112    * PANSARE PRIYANKA RAJU          JAYSHREE
999  20911678B
     29113    * PARDESHI MONIKA KAILAS          ANITA
999  20887197H
     29114     PARDESHI SHRIKANT SURESH         KUNDA
999  20887205B
     29190    * PARDESHI SNEHA PRAMOD          ARUNA
999  21087030D
     29115     PASTE RAJAN JAGANNATH
999  20989822E
     29116    * PATHAK GEETIKA              PRABHA
PATHAK      999   21087068M
     29117     PATHAN RAFAATKHAN SAYYADMOHAMMED     RUKSANA
SAYYADMOHAMM   999   21087073H
     29191     PATIL RAHUL RAVINDRA
999  20687222E
     29118     PATIL SATYAJEET SANJAY          LALITA
999  20900269H
     29175     PATIL SWAPNIL VINAYAK          PUSHPALATA
999  21087106H
     75919     PAWAR AJAY RAMCHANDRA          KAMAL
999  20900005J
     29120    * PAWAR SONIYA SURESH           ARUNA
PASALKAR      999   20987376M
     29121   PHARANDE HANUMANT MANIKRAO  SUSHILA
999  20887352L
     29192   PRASAD ANIL SUMEER      RADHIKA
999  21087240D
     29193   RAJBHAR SANTOSH HARILAL   RAJANI
999  20587249C
     29122   RAM SAGAR NIRMAL      URMILA
999  20987497L
     29123  * RATHOD DIMPLE BHAIRULAL   JEENMATI
999  21002375K
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 278
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : S.P. COLLEGE, TILAK ROAD
PUNE 411030  (972)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     29124     REWACHANDANI JAIKISHAN BHIM
999  20987573K
     29194     RICHARD JEROME AROKIASWAMY        ANNAMMA
999  21087326E
     29195     ROHRA MANISH RAMESH            JYOTI
999  21189411H
     75912     SAGGU ARVINDER BALBINDER         SATINDER
KAUR      999   21290112F
     29126    * SAGVEKAR SUPRIYA KRUSHNA         JAYA
999  20987599C
     29127     SAHU VIKAS A R SAHU            REKHA
999  21087349D
     29176     SAKHRANI AMIT ASHOK            MEENAKSHI
999  21087358C
     29128     SALUNKHE KIRAN SHANKARRAO         ASHA
999  21189552M
     29129    * SALUNKHE SONALI RAJANDRA         BHARATHI
999  20687496M
     29196     SAMBARE TEJAS SATISH           MADHAVI
999  20787615M
     29130    * SAMNANI ZOHRA ZULFIKAR
999  20787617H
     75906    * SANCHETI SURABHI JAYANTI         CHANDA
999  21290106M
     29197    * SATHYANARAYANAN POOJA           JAYANTHI
999  21087440G
     29131     SAYYED AZIZ HAFIZ             KAMAL
999  21087471G
     29132     SCINDIA SIDDHESH SANJAY          SANGEETA
999  21087479B
     29133     SEN ABHISHEK KUMAR            VERSHA SEN
999  21189475D
     29134     SETHIA KARAN PRAVIN            MADHUBALA
999  21087480F
     29135     SHAH SANKET SUNEEL
999  20987751M
     29136     SHAIKH MOINUDDIN HABIB          NAZNEEN
999  21087540C
     29137     SHAIKH SAMEER HAROON           NOORBANO
999  20887739J
     29138     SHAIKH SIRAJUDDIN TAJUDDIN
NUSRATJAHAN       999   21025252K
     29139    * SHAKIR MUBARAKA MOIZ           FARIDA
999  21087562D
     29140     SHARMA SWAPNIL MITHULAL          PUSHPAWATI
999  20987852F
     29141  * SHELKE PRATIBHA PRAKASH   SARAH
999  21087601J
     29142   SHERAWALA SHEREBANU IBRAHIM  FARIDABEN
999  21087612D
     29143  * SHINDE PRIYANKA ARJUN    MAYA
999  21012034H
     29144  * SHINDE PRIYANKA SUNIL    MEENAKSHI
999  20987930M
     29145  * SHINDE RASHMI BALASAHEB
999  20787869C
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 279
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE   : S.P. COLLEGE, TILAK ROAD
PUNE 411030  (972)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE   PERM.REG.NO.
     29146     SHINDE ROHAN RAJENDRA          ARUNA
999  21087650G
     29147     SHISAV UJWAL NAMDEO           MEERA
NAMDEO SHISAV   999   20987965D
     29148    * SHRUTI SHIVAKRISHNAN .          SATHI
999  21087695G
     29149    * SONAWANE PRERNA DEEPAK          SHOBHA
999  21087736H
     29150     SUCHAK KRISHNA DILIP           DIPIKA
999  21016757C
     29151     SUNNY SAURABH              USHA SAHAY
999  21087444K
     29152     SURANA PRATIK BHARAT           ARUNA
999  20788006K
     29153    * SURVE RUPALI RAMESH           SEEMA
999  20587796G
     29154    * SURYAWANSHI NILAM GANESH         LATA
999  21087778C
     29177    * SUTAR INDIRA ISARAM           SAMDADEVI
999  21087782M
     29155    * SUTAR SONALI DNYANOBA          MANGAL
999  20908956D
     29156     TANPURE KIRAN SAHEBRAO          NALINI
999  20988127F
     29157     TAPKIR NILESH RAJENDRA          MEENA
999  21087824L
     29158    * TARAFDAR SABORNI SUNIL          ANUPAMA
TARAFDAR     999   21087827E
     29159     TEKRIWAL VIKAS VINOD           SANGEETA
999  20995022G
     29160     THORAT PRASAD RAMESH           RAJASHREE
999  20988172M
     29161     UBHE MAYUR AJINATH            KUSUM
999  20721117F
     29162    * VANGARI AARTI DEVIDAS          SARASWATI
999  21087924G
     75911    * VERMA PRERANA SHASHI           REKHA
999  21290111H
     29163     VYAS VIKAS MANIKCHANDJI         SAJAN
999  21024498E
     29198    * YADAV SHYAMA PRAKASHRAO         MAMTA
999  20988361J
     29164    * YADAV VRUSHALI SATISH          SANJEEVANI
999  20811516B
     75910     YERANDE GIRISH VISHNUPANT        PUSHPA
999  21290110K
     29165  * ZADPE SHARMILA TIMMA  SUNITA
999  21088029F
     29166   ZENDE RUPESH DASHRATH  CHAYA
999  20807577B
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 280
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE   : S.P. COLLEGE, TILAK ROAD
PUNE 411030  (972)
     SEAT NO      N A M E               MOTHER'S
NAME     COLLEGE   PERM.REG.NO.
     30020     ANTHONY JAMES WILLIAM           MARY
999  21085078H
     30021     BANDODKAR RATNESH DATTHA         NUTAN
999  21185100M
     30022    * BAVISKAR ANKITA ARVIND          PRATIBHA
999  21185120F
     29997     BEDKE AKASH NANDU             GEETA
999  20985232B
     30023     BHOI BADAL RAMDAS             SHUBHRA
999  21185175C
     30024    * BHOYANE PRIYANKA BANDU          NEETA
999  20985368K
     30025     BHUTADA HARISH SURESH           PUSHPA
999  21185202D
     30026     CHAVAN RANJEET KUMAR           KAMAL
999  21085393L
     29998     CHAWALE MAHENDRA DNYANESHWAR       PRATIBHA
999  21085408B
     30027     CHELLATH VIVEK VISHWANATH         KANJANA
999  20985491L
     30028     CHOWDHARY ANURAG LAXMAN          GIRIJA
999  21185303J
     29996     DAHALE MAYUR BALASAHEB          NALINI
999  21085463E
     30029    * DANGAT POOJA BHANUDAS           SARLA
999  21085486D
     30030     DESHPANDE ADITYA RAMKRISHNA        JANKI
999  20985641G
     30031     DEVRA MURTUZA MUSTAFA           BEGUM
999  21085562C
     30032    * DHAME PRATIMA RAMESH           KIRAN
RAMESH DHAME    999   21188060E
     30033    * DHOLE RACHNA NISHIKANT          NAYANA
999  21185408F
     29992     EDAKE SANKET DHANANJAY          SAMPADA
999  21026470F
     30034     FRANKLIN SAMUEL RAJKUMAR         FRANKLIN
JOAN AUGUST  999   21185461B
     30019     GADE AMOL NAVNATH
999  20989162K
     29999    * GAIKWAD RATNAMALA ANIL          KAVITA
999  20785817K
     30035    * GAIKWAD SHWETAMBARI RAVINDRA
PANCHSHEELA        999   21185493L
     30014     GHATE SWAPNIL HEMANT           ANJALI
999  20885905F
     30036  JAGADE MAHESH PANDHARINATH  SUJATA
999  21089949C
     29988  JOSHI OMPRAKASH DAMODAR   USHA
999  20786234G
     29989  JOSHI TEJAS MOHAN      RADHIKA
999  20886262F
     30037  KAJALE ABHIJEET PRAKASH   SUNANDA
999  20686260B
     30038  KALE VISHAL BHARAT      SULBHA
999  21185805G
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 281
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE   : S.P. COLLEGE, TILAK ROAD
PUNE 411030  (972)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE   PERM.REG.NO.
     30039     KAMATHE SOURABH SUNIL          NAYNA
999  21185817L
     30000     KAMBLE BHARAT PANDURANG         JAYSHREE
999  21086210G
     30001     KAMTHE SAGAR CHANDRAKANT         ARUNA
999  21086248D
     29994    * KARELIA RADHIKA HASMUKH         HARSHA
999  21086292M
     30040     KAROSIYA KULDEEP KISAN          DEVAKI
999  21185861H
     30041     KATTA SHRINIVAS SATYANARAYAN       PADMA
999  21086324C
     29993     KHADAP CHAKRADHAR BABURAO        LAXMIBAI
999  20986477L
     30042     KHAN AJAZ KARIM             BASHIRA
999  21185897J
     30043     KHATRI SURAJ BAHADUR           SADHANA
999  20986549M
     30002     KHOKALE SHASHANK PRAKASH         SAVITA
999  20789443E
     30044     KOLI ROSHAN VISHNU            SHASHIKALA
999  21086444D
     30017     MALHARE GHANASHYAM ARJUN         ANURADHA
999  21086612J
     30003     MANDKE CHETAN DAMODAR          VIMAL
999  20786764L
     30045     MARNE MANGESH TUKARAM          SINDHU
999  20786813B
     30046     MENEZES GRAIFEN AUGUSTIN         GRETTA
MENEZES     999   20786867M
     30047     MIRPAGAR JOSEPH ANIL           RATNAMALA
999  21188618B
     29990    * MODAK REKHA SAKHARAM           LATA
999  21186210L
     30048    * MOOLYA BHAGYASHRI KARUNAKARA       SHARADA
999  21086757E
     30049    * NISHA                  SUSHEELA
SHETTY     999   21186343C
     30050     PAL ASHOKKUMAR RAMACHABAR        GUJRATI
999  21186373E
     30004    * PANJALAR RAJANI HANUMANT         SHANTABAI
999  20887177C
     30051    * PARASHAR NEHA              KAMLESH
999  21087009F
     30016     PATEL MUSHARRAF NAZIR          ANISA
PATEL       999   20687193H
     30052   PATIL ABHISHEK RAMESH   PALLAVI
999  20887266D
     30015   PAWAR AJINKYA NAMDEV   SUREKHA
999  20687252G
     30053  * PAWAR ASHWINI ASHOK   ANITA
999  21087130L
     30005  * PAWAR JYOTSNA LAXMAN   PRABHAVATI
999  20987349D
     30054  * PAWAR PRATIBHA SHIVAJI  SUMAN
999  21186502J
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F  P U N E
PAGE NO : 282
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : S.P. COLLEGE, TILAK ROAD
PUNE 411030  (972)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     29985    * POLEKAR LATA DATTATRAY         SUNANDA
999  21186544D
     30055     QUADRI FAIZ AHAMED MD.IDRIS       ALIZA
999  21186574F
     30056    * RAIGANDHI AKSHATA PRAKASH        SAVITA
999  21186580L
     30057    * RAJMANE ARTI PRAKASH          SUWARNA
999  21087259E
     30058    * RAJSHREE SAHA              GEETA
999  21186590H
     29991     RATHOD MITHUN DATTA           ANITA
999  21027592J
     30059    * RATHOD RINKAL SUBHASH          VIDHYA
999  21186622K
     30006     RODRIGUES MELDRIN EVEREST        MARIA
RODRIGUES     999   21186644L
     30060     ROHRA HITESH ASHOK           MEENA
999  21087330C
     30007     SABLE SIDDHODHAN ABHIMANYU       VATSALA
999  21087340L
     29949     SANGLE PIYUSH GIRISH          SHUKLA
999  20987647G
     30018     SAPAR ROHIT DIGAMBAR          SMITA
999  21087408C
     30061    * SARODE KALPANA BABAN          BABY
999  21087423G
     29950     SATPATI PARIJAT             PURABI
SATPATI     999   21186722F
     29951     SAWANT ABHIJEET MOHAN          SUVARNA
999  21186730G
     29952     SAWANT SAGAR SATISH           RAJASHREE
999  21087454G
     29953     SHAH HARSH JANAK            REKHABEN
999  21186750M
     29954     SHAH KARAN HEMANT            ALKA
999  20987745G
     29955     SHAH SAGAR PRAFULLA           VEENA
999  21087496B
     30008    * SHAIKH HEENA MOHAMMADUMAR        RABIYA
999  20887715M
     29956     SHAIKH SHAHRUKH JAKIR          SHABANA
999  21186816H
     29957    * SHAIKH SHAZIYA WAHID          FATIMA
999  21186820F
     29958    * SHELKE AISHWARIYA HARISH        RADHIKA
999  21087599C
     30062  * SHETE VARSHA PRATAP      NIRMALA
999  21087614L
     30009   SHILIMKAR AMOL PANDURANG    INDUMATI
999  20687722G
     29959   SHILIMKAR VIKRANT DATTATRAYA  JAYSHREE
999  21019009E
     29960  * SHINDE BHARATI SANDESH    MOHINI
999  21087633G
     29986   SHINDE KUNAL GANESH      SHALINE
999  21186871L
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 283
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : S.P. COLLEGE, TILAK ROAD
PUNE 411030  (972)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     30063     SHINDE NIRAJ CHANDRAKANT         SNEHA
999  20987924G
     30064     SHINDE SAGAR SAKHARAM          VIDHYA
999  21186886J
     29995     SHINDE YOGESH KISAN           ALKA
999  20987958M
     29961    * SHINDEKAR POONAM SUDHAKAR        SHAILA
999  20987959K
     29962    * SHIRKE GIRISHA RAVINDRA         JAYASHREE
999  21186910E
     29963     SINGH AMARJEET SANTBAHADUR        NIRMALA
999  21186927K
     29964     SINGH ROSHANKUMAR ASHOKKUMAR       GUDUL DEVI
999  21186934B
     30065     SOLANKI JAI PRAKASH           UMA
999  21186945H
     29965    * SUFI AFREEN ABDUL GAFFAR         ZUBEDA
999  21186971G
     29966     SUFI SHAHNAWAZ ABDULKARIM        BANU
999  21186972E
     29967     SUMBE ANAND VIJAY            MIRA
999  21186975K
     29968    * TAJANE RAJASHREE RAJENDRA        SUNITA
999  21187002B
     30066     TAKAWALE PRASHANT VILAS         ASHA
999  21087803H
     30067    * TAKSALE SARIKA BABASAHEB         NANDA
999  21187005G
     29969    * TALKAR SONAM RAJESH           KALPANA
999  20988111K
     29987    * TAMBADE PRIYANKA VILAS          VANDANA
999  21187013H
     30010     TAMBE DEVENDRA RAJSHEKHAR        APARANA
999  20729492F
     29970     TAMBE SAGAR SAMBHAJI           ROHINI
999  21187019G
     30068     TARADE AJIT DNYANDEO           MEERA
999  21187034L
     29971     TARATE PRAMOD SHIVAJI          USHA
999  21188642E
     30011     TATHAWADE VIKRAM ARVIND         UJWALA
999  21187037E
     30069     TEMBE KAUSTABH VASANT          VAISHALI
999  20988141M
     29972    * THAKAR PRACHI MAHENDRA          RAJANI
999  21087848H
     29973  * THAKUR MADHURA DATTARAY   SUNITA
999  21187053G
     29974   THAKUR MAHESH RAMESH     RAJKUMARI
999  20988154C
     29975   THORVE ASHISH RAVINDRA
999  20888097G
     30070   TIKHE AJINKYA DATTATRAY   LATA
999  21087869L
     29976  * TULSHIGAR JAYSHRI KALIDAS  VANDANA
999  21187095B
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 284
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : S.P. COLLEGE, TILAK ROAD
PUNE 411030  (972)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     30071     UBHE YOGESH KRISHNA           SUMAL
999  21187103G
     29977     UJANI LAXMAN SHRIMANT          AMBUBAI
999  21087903D
     29978     UNDE TOOFAN SHIVAJI           USHA
999  21087909C
     29979    * VAKHARE KAVERI MADHUKAR         PUSHPA
999  21187122C
     29980     VANJALE PRAMOD EKNATH          SITA
999  21087925E
     29981     VARE AKSHAY GOPAL            NIRMALA
999  21087926C
     30012     VARMA SUNIL HIRALAL           SHAKUNTLA
999  21087928K
     29982     VIJAY KISHOR TRIVEDI           VINODINI
TRIVEDI    999   21187133J
     29983     WADKAR SURAJ PANDURANG          CHANDRKALA
999  21087959K
     29984    * WAGHARE VARSHA VILAS           VIDYA
999  21187149E
     30013     WALGUDE SANTOSH ASHOK          ANJANA
999  21087980H
     30072     WATHARKAR SANKET SUBHASH
999  20888235K
     30073     YADAV KRITISH ANIL
999  20988349K
     30074     YADAV RAMBHAVAN RAMLAKHAN        SUKHRANI
999  20888250C
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 285
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : S.P. COLLEGE, TILAK ROAD
PUNE 411030  (972)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     75880     KADAM TUSHAR SHAM            MANGAL
999  20786285M
     75879    * NAIR SAJINA JANARDHAN          AJITHA
999  20809553F
     75878    * YADAV SHILPA MARUTI           ANURADHA
999  20432297K
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 286
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : ARYA SAMAJ MAHAVIDYALAYA, PIMPRI,
PUNE 411017  (973)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     53310     ALHAT VIKAS MHASKU            MALATI
999  21188199G
     53307    * ATOLE UJWALA NARAYAN           SULOCHANA
999  21289626B
     53291     ATTAR MUJAHID SALLAUDDIN         RUKSANA
999  21288425F
     53311     BADAVE AMIT PRADIP            USHA
999  21188823M
     53289     BADONYA AKSHAT              MADHU
999  21288426D
     53261     BAJAGE SHRIKANT ANANDA          INDUBAI
999  21288427B
     53258     BAWKAR CHAITANYA RAJENDRA        SAVITA
999  21288428L
     53277     BHOSALE ANIL SOPAN            UTTAMBAI
999  21288429J
     53312     BHOSALE UTTAM PUNDLIK          SHEVANTA
999  21188206C
     53293    * BHUJBAL SNEHAL HANUMANT         ALKA
999  21288430B
     53313     CHABUKSWAR NILESH SHAMRAO        NANDABAI
999  21188830D
     53275     CHAUDHARI ISHWAR DEELIP         HEMLATA
999  21288431L
     53264    * CHORDIYA APEKSHA DHANENDRA        NUTAN
999  21288432J
     53272     CHORDIYA CHIRAG RAJENDRA         NEETA
999  21288433G
     53300     CHORDIYA SHARDUL SANTOSH         MANISHA
999  21288434E
     53281     DAS DEBARSHI               BINA
999  21288435C
     53278     DEO SWANAND RAVINDRA           RASIKA
999  21288436M
     53257     DEORUKHKAR AMEYA PRAMOD         MADHURI
999  21288437K
     53262    * DEVKAR SARIKA ANNA            MANGAL
999  21288438H
     53285    * GATAGAT SAYALI SANJAY          RAKHI
999  21288439F
     53301     GHODEKAR ABHIJEET SURYAKANT       VIDHYA
999  21288440K
     53259    * GONJARI SNEHA GAURIHAR          SUREKHA
999  21288441H
     53286     GUNDELU SACHIN SATISH          PUSHPA
999  21288442F
     53270  * GURAV NEHA CHANDRAKANT  NISHA
999  21288443D
     53320  * GURAV PRIYANKA SUBHASH  JAYASHRI
999  21089546C
     53256   GURUJANE DHEERAJ SIDRAM  ASHA
999  21288444B
     53302  * JADHAV KIRAN VIJAY    SHARADA
999  21288445L
     53314  * JADHAV RUPALI DATTATRAY  SULBHA
999  21188219E
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 287
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : ARYA SAMAJ MAHAVIDYALAYA, PIMPRI,
PUNE 411017  (973)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     53292    * JAGTAP PRIYANKA RAJENDRA         REKHA
999  21288446J
     53267    * JAIN DIVYA ASHOK             NILAM
999  21288447G
     53306     JAMADAR NADIM GAFFAR           PARVEEN
999  21288448E
     53315     JOGDAND NIKHIL VILAS           SAVITA
999  21086098H
     53271    * KACHARE ANITA JALINDAR          PUSHPA
999  21288449C
     53316     KADAM MAHESH HARICHANDRA         RUKMINI
999  21290141K
     53288     KHONDRE ABHIJEET VINAY          VIJAYA
999  21288450G
     53269     KUMBHAR PRAKASH GOPINATH         SUMAN
999  21288451E
     53287     LOKHANDE ABHIJIT RAJENDRA        VIDYA
999  21288452C
     53317    * MANDLIK NILAM VIJAY
999  21290140M
     53318     MANU VISHNU               JAYASREE
P.N      999   21089571D
     53265    * MENON ASWATHY RAMACHANDRAN        GEETHA
999  21288453M
     53255    * MODAK BHAVANA GAJANAN          GEETANJALI
999  21288454K
     53263     MODAK SACHIN GAJANAN           KUSUM
999  21288455H
     53284     MUTHA MAYUR RAJENDRA           DEEPA
999  21288456F
     53294     ORSE MAHESH SHANKAR           RUPA
999  21288457D
     53279    * PARATKAR JAYASHRI SUDHAKAR        ASHA
999  21288458B
     53268    * PAWAR SNEHA ARUN             PADMA
999  21288459L
     53319     PEDSANGVE GURUSHANT SIDDHANNA      GURUAHANT
999  20787367E
     53282    * RAJGURU SUREKHA RAMRAO          SITABAI
999  21288461B
     53274     RATHOD RAJU NAYAK            SAROJA
999  21288462L
     53283    * RISHI KETKI NARENDRA           JAYASHREE
999  21288463J
     53304     RISHI NARENDRA PRAKASH          JYOTI
999  21288464G
     53260   SAKHARE RAGHUNATH NILAPPA  BAYADABAI
999  21288465E
     53290   SAMANT CHIDAMBAR BHASKAR  SUREKHA
999  21288466C
     53303   SHAH ADILSHAH BABUMIYA   KHAJABI
999  21288467M
     53266  * SHAIKH HEENA MAHAMUD    AYHABI
999  21288468K
     53309   SHITUT OMKAR DINKAR     DEEPA
999  21089615K
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F  P U N E
PAGE NO : 288
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : ARYA SAMAJ MAHAVIDYALAYA, PIMPRI,
PUNE 411017  (973)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     53299    * SOLANKAR PRIYANKA SANJAY        JAYASHREE
999  21288469H
     53280    * SOMAN MADHURA PRALHAD          SMITA
999  21288470M
     53305     SUTAR OMKAR PRAKASH           SUNITA
999  21288471K
     53296    * THAKRE MUKTAI PRALHAD          SULOCHNA
999  21288472H
     53276     THUBE VIKAS VISHWANATH         KAUSHLYA
999  21189161E
     53308    * TRIBHUVAN TERESA WILSON         SHARLET
999  21188552F
     53295    * UDASI NEETU RAJKUMAR          BHARTI
UDASI      999   21288473F
     53297    * UPADHYAY ANJALI PRAMOD         VANDANA
999  21288474D
     53298    * VARPE MEGHA SAHEBRAO          RATNAMALA
999  21288475B
     53273     WARE SANTOSH PRAKASH          MANIK
999  21288476L
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F  P U N E
PAGE NO : 289
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : ARYA SAMAJ MAHAVIDYALAYA, PIMPRI,
PUNE 411017  (973)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     53335     AMANNA ASHLEY ERIC           HEMLET
999  20789194L
     53327    * BANDAL TANUJA PRADEEP          NAMRATA
999  21289973C
     53328     BHOSALE RANJIT ABAJI          SANGITA
999  21189499M
     53329     CHAVAN GANESH DADA           USHA
999  21289843E
     53330    * DOKHE BHARATI SAKHARAM         MANGAL
999  20585644G
     53321     EKHANDE ONKAR ANANTRAO         SHEELA
999  20989476J
     53323    * GAONKAR GANDHALI SATISH         ROHINI
SATISH GAONKA  999   20989478E
     53324    * KADAM SWATI SAYAJI           NIRMALA
999  21289892C
     53334     KHUNTE SANTOSH BHIMRAO         JAYA
999  20355884H
     53325     KILLEDAR MAINUDDIN NOORMOHMAD      FIRDOSH
999  21189537H
     53338     KULKARNI SHASHIKANT SHARAD       SHUBHANGI
999  21289790L
     53331    * MALI SARIKA VISHAL           SHINDE
SHARADA NIVRU  999   21188617D
     53326     MATKAR SWAPNIL RAMCHANDRA        VANDANA
999  21188232B
     53332    * MUKKANNAWAR SHRUTI RAMESH        POOJA
999  21086784B
     53333     PATIL SANJAY VASANT           SONABAI
999  21089124G
     53336    * RAJWADE RAKHEE PANDURANG        LEELA
999  20787477J
     53337     SALVI PRABODH GANGADHAR
999  20890639J
     53322    * SHETTY MALINI PANDU           BEBY
999  21188254C
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 290
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : ARYA SAMAJ MAHAVIDYALAYA, PIMPRI,
PUNE 411017  (973)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     53340     AGARWAL SANJAY TEJBEERSINGH       KRISHNA
999  20989462J
     53347    * GHODKE SHITAL ONKAR           KAMAL
999  21089086L
     53346     HAVALDAR SUMIT SUDHINDRA         SUJATA
999  20986052K
     53341     JADHAV VISHAL BALASAHEB
999  20588428J
     53348     JOSHI DHARAMRAJ DASHRATH         DEEPA
999  20989966C
     53349    * KAMTHE PRACHI CHANGDEO
999  20689154H
     53350    * KATKE VARSHA CHANDRAKANT         RUKMINI
999  20586310J
     53342     MANE VIKRAM SHRIMAN
999  20989504H
     53352     PATIL DEEPAK SUBHASH           MANISHA
999  21089122L
     53343    * PATWARDHAN MADHAVI GOPAL         MANGALA
999  20689537C
     53351    * PAWAR SHWETA UDAY            LAXMI
999  20990009B
     53339     SAHU MANISH B.P.             BINDU LATA
999  20890377B
     53353     SHEKHAWAT MAHESH SINGH          GULAB
KANWAR      999   20202647H
     53344    * VARMA TEJSHREE BANSILAL         KRISHNA
999  20989531E
     53345    * VARPE RUPALI SUDAM            BABY
999  20791542D
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 291
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : ARYA SAMAJ MAHAVIDYALAYA, PIMPRI,
PUNE 411017  (973)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     53366     DHINDLE SANDIP BALU           KANTA
999  20990082C
     53354    * GAWDE DIPALI BALU            PRAMILA
999  21188213F
     53361     JADHAV ALOK KISAN            LEELA
999  21088893J
     53355     JADHAV ANIKET ADHIKRAO          REKHATAI
999  21188218G
     53368    * JAGTAP VIDYA TUKARAM           SADHANA
999  21188223C
     53357     K.P. NARASIMHA MURTHY          JAYASHREE
PURANIK    999   21188600K
     53356     KADAM ROHIT BHAUSAHEB          VIJAYA
999  21188224M
     53363    * KUDALE PRIYANKA BALASAHEB        GANGUBAI
999  21188610G
     53358    * PAWAR SUDHA SUDHIR            KAMALA
999  21088715L
     53359    * PIRANGUTE RANI BALAKRUSHNA        SHANTA
999  21089127M
     53362     PORE PRADIP GOPINATH           SAVITA
999  20889104J
     53364     RATHOD RAMJIVAN RATHOD BHIMRAO      PARVATIBAI
999  21089886M
     53365    * SADGURU POONAM RAJENDRA         JAYASHREE
999  21087343E
     53360    * TAKWALE PRAGATI BHANUDAS         LALITA
999  21188947E
     53367     TIKONE MAHESH DEVIDAS          MEENA
999  21089151D
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 292
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : ARYA SAMAJ MAHAVIDYALAYA, PIMPRI,
PUNE 411017  (973)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     53374     AGRAWAL VIKASH KASHI           SANJULA
999  20985064H
     53375     BALDOTA MAYUR SHARAD           JYOTI
999  20989466M
     53370    * KADAM SWATI SHASHIKANT          RAJANI
SHASHIKANT KA  999   21189264F
     53369    * KAJALKAR SAPTHASREE RAMKRISHNA      LAXMIDEVI
999  20789605E
     53371     MAMIDISHETTY PRASAD KESHAV        SHAILA
999  20989989B
     53373     MORE PARESH WAMAN            VAISHALI
999  20789230L
     53372     THORVE VALLABHA KISHOR          BHARTI
999  21089150F
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F  P U N E
PAGE NO : 293
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : MANGHANMAL UDHARAM COLLEGE OF COMMERCE, PIMPRI,
PUNE 411017  (974)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     60801    * AGADNYAN ARCHANA CHANDIDAS        KAMAL
999  21288852J
     60840    * AGARWAL RENU PRAKASH
SHANKUNTALA       999   21288853G
     60854     AILWANI KISHIN ASHOKLAL         MEENA
999  21188569L
     60860    * ANANDANI NEELAM PRAKASH         JYOTI
999  21188570D
     60794     ANTHONY EDWIN TONEY           IRDEY MARY
999  21288854E
     60780    * APTE VEENA YASHWANT           SHARMILA
999  21288855C
     60798     ARBUJ PRASAD CHANDRAKANT         MEENA
999  21288856M
     60819    * BAGNIKAR MRIDULA DEEPAK         MANDA
999  21288857K
     60859    * BAJABALAKAR PRATIBHA BIMARAO       ANITA
999  21188573J
     60763    * BANSAL AAKANKSHA ANILKUMAR        BINA
999  21288858H
     60842     BHATIA PANKAJ PREMCHAND         JYOTI
999  21288859F
     60770    * BHATIJA KOMAL KANAIYALAL         GANGA
999  21288860K
     60849    * BHISE PRIYADARSHANI DILIP        DEEPALI
999  21288861H
     60853    * BHOITE MONALI BALASO           SANGEETA
999  21188580M
     60749     BHOSALE DEVIDAS SURESH          SUBHADRA
999  20885333C
     60812     BHOSALE JEEVAN SHANKAR          NIRMALA
999  21288862F
     60804    * BHOSALE POOJA MACHHINDRA         SUVRNA
999  21288863D
     60832    * BHOSALE POONAM JYOTIRAM         KUSUM
999  21288864B
     60767    * BHOSALE PRATIKSHA BHALCHANDRA      RAJSHREE
999  21288865L
     60764    * BORADE POOJA MAHADEV           PARWATI
999  21288866J
     60797    * CHABBRIA SONI AMARLAL          MADHU
999  21288867G
     60845     CHANDRAGIRI SANTOSH SAYAPPA       DEVI
999  21288868E
     60796     CHATLANI DHEERAJ NANDLAL         MADHU
999  21288869C
     60846  * CHOUDHARY POONAM SUNIL    ARUNA DEVI
999  21288870G
     60772  * CHOUDHARY URMILA VAKATARAM  PUSHPA
999  21288871E
     60806  * DAS RUPALI MAHADEV      SUREKHA
999  21288872C
     60841   DAUNDE VISHAL SAMUEL     JYOTASANA
999  21288873M
     60760  * DAUNDKAR MOHINI VITTHAL   MEENA
999  21288874K
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 294
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : MANGHANMAL UDHARAM COLLEGE OF COMMERCE, PIMPRI,
PUNE 411017  (974)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     60836     DEODE YOGESH DEORAO            SUREKHA
999  21288875H
     60861     DESHMUKH NACHIKET SATISH         SATISH
999  21290213L
     60831     DESHPANDE AKSHAY ABHAY          MEERA
999  21288876F
     60768    * DESHPANDE LAXMI PRAKASH          PRIYA
999  21288877D
     60766    * DHAS SUMAN VISHAWANATH          MANJUSHA
999  21288878B
     60862    * DHAYGUDE SHITAL TANAJI
CHANDRAKALA       999   21188590J
     60850     DHOND BHALCHANDRA ARUN          ASMITA
999  21288879L
     60838    * DUSANE DIPIKA UJWAL            ASHABAI
999  21288880D
     60791    * GAJRANI KOMAL KALUBHAI          MANJU
999  21288881B
     60856    * GHODEKAR YOGITA MARUTI          BHARTI
999  21085813D
     60800    * GUJAR VAISHALI CHANDRAKANT        SWATI
999  21288882L
     60824    * GULEKAR SUPRIYA CHANDRAKANT        VINITA
999  21288883J
     60820     GUNDECHA HITESH SUDHIR          SADHANA
999  21288884G
     60863    * GUPTA SNEHA RAMESH            SHEELA
999  20989948E
     60864     HARIBHAKTA SAGAR UTTAM          GANGA
999  20989950G
     60788     INAYAT SAHIL ADRESH            YASMEEN
999  21288885E
     60751    * JADHAV JAI RAMAKANT            ARUNA
999  21188079F
     60777    * JADHAV SNEHA SURESH            JADHAV
GEETA SURESH   999   21188220J
     60765     JAGATKAR NIKHIL VISHWANATH        TULSI
999  21288886C
     60793     JAIN MAYUR ASHOK             REKHA
999  21288887M
     60774     JAMALIA GAGAN PAWAN            MEENA
999  21288888K
     60847    * JAWRANI PRIYA BHOJRAJ           NISHA
999  21288889H
     60787     JHANGYANI TARUN RUPCHAND         ASHA
999  21288890M
     60805   JOHNSON MANIL        ELSY
999  21288891K
     60865  * KADAM SHRADDHA MADHUKAR  SANDHYA
999  21185780H
     60825  * KALOKHE PRATIBHA VITTHAL  SHANTA
999  21288892H
     60835  * KAMBLE LAXMI VASANT    SUVARNA
999  21288743C
     60759  * KASAT POOJA NANDALAL    SAVITA
999  21288893F
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 295
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : MANGHANMAL UDHARAM COLLEGE OF COMMERCE, PIMPRI,
PUNE 411017  (974)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     60844    * KENJALE HARSHADA RAJARAM         MANISHA
999  21288894D
     60761     KHANDELWAL ANUJ VINOD          BABITA
999  21288895B
     60752    * KHATRI KOMAL GENBAHADUR         RATNAMALA
KHATRI    999   21188606J
     60826    * KHURASHI SHAMINA SHARIF         REHMOONISA
999  21288896L
     60815    * KRIPLANI PRIYA KHEMCHAND         DEEPA
999  21288897J
     60809     KULKARNI GURUPRASAD KIRAN        SANDHYA
999  21288898G
     60762    * KUMBHARI MEHZABIN MOHD ISHAQ       NAFISA
999  21288899E
     60866    * KUNAWAT MINAKSHI SHYAMSUNDAR       SUMAN
999  21188614K
     60867    * KUNNATHULLY SNEHA SHAILENDRAKUMAR    PREETI
999  20989983C
     60776    * LALWANI PAYAL MAHESH           REENA
999  21288900B
     60837     LOHANI NITIN MULCHAND          SUNITA
999  21288901L
     60784     MADGULKAR OMKAR BALKRISHNA        PRADNYA
999  21288902J
     60778    * MALI DURGA JUGALKISHOR          BHURIDEVI
999  21288903G
     60868     MANE PREETESH PANDURANG         SASHEKALA
999  21186139B
     60827    * MASURE VISHAKHA BABU           NANDA
999  21288905C
     60795    * MATHARU SIMRAN KAUR SHASHIPAL SINGH   NARENDER
KAUR      999   21288906M
     60775    * MEDHEKAR SAYLI ANIL           ASHA
999  20889095F
     60855     MITKARI SIDDHANT VIJAY          MRS. SWATI
VIJAY MIT  999   21089115H
     60779    * NAIR POOJA SASIDHARAN          USHA
999  21288907K
     60852     NAIR SURAJ SASHIDHARAN          SUDHA
999  20989999K
     60857    * NALLA UTKARSHA PRABHAKAR         VATSALA
999  21188624G
     60880     NIKAM OMNKAR SURESH           SUNANDA
NIKAM      999  21089581M
     60785    * PAIS KITTY JOHN             RAJANI
999  21288908H
     60758   PANDAGALE LAKHAN ASHOK     VANITA
999  21288909F
     60807   PANDHARE NITESH SUBHASH     GEETA
999  21288910K
     60817   PANDIT SWAPNIL RAJARAM     SHEETAL
999  21288911H
     60822   PARAB AJINKYA ARJUN       SAVITA
999  21288912F
     60755  * PARDESHI AMBIKA SHANKARSINGH  MANGALA
999  21288913D
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F  P U N E
PAGE NO : 296
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : MANGHANMAL UDHARAM COLLEGE OF COMMERCE, PIMPRI,
PUNE 411017  (974)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     60789    * PARDESHI DIPALI DEVICHAND        KARUNA
999  21288914B
     60799    * PASALKAR VARSHA VILAS          VAISHALI
999  21288915L
     60869     PATIL MAHESHKUMAR RAVSO         SUVRNA
999  20787287C
     60786    * PATIL NAYAN DEVASING          SUNITA
999  21288916J
     60870     PATIL YOGESH BARKU           ASHABAI
999  20789792B
     60877     PAUL NOEL FRANCIS            ANGELINA
999  20922094F
     60871     PAWAR VIKRAM PRAVIN           PARVATI
999  21188717L
     60771    * PESWANI AARTI SHYAM           LAVINA
999  21288917G
     60816    * PHERWANI VARSHA GOPICHAND        NIRMALA
999  21288918E
     60783    * PILLAI ANJU APPUKUTTAN         GEETHA
999  21288919C
     60872     PORWAL SUNIL OMPRAKASH         MAYA
999  21089595M
     60818    * PUNDE VARSHA SURYADASS         RATAN
999  21288920G
     60773     RAGHWANI KISHOR DAYALJI         MUKTA
999  21288921E
     60873    * RATHOD SALONI ROBERT          BEENA
999  21188246B
     60754     RAUAL BHARAT JAYRAM           JAYMALA
999  21288922C
     60814    * SABLE UJWALA DAMODAR          SONU BAI
999  21288923M
     60813    * SALGAONKAR LATIKA RATNADIP       MANALI
999  21288924K
     60858     SAMUEL NELSON ANTHONY          GRACY
999  21188633F
     60792    * SANDBHOR KIRAN DATTATRAYA        ARUNA
999  21288925H
     60748    * SAPKAL PRITEE SHANTARAM         SANGEETA
999  20990142L
     60829    * SATHE SHWETA SURESH           KIRAN
999  21288926F
     60843    * SATPUTE AKSHADA ASHOK          ASHWINI
999  21288927D
     60753     SAYYAD GUFRAN AHMAD           MAINUL
999  20789648J
     60757  * SHAH POOJA DINESH       INDIRA
999  21288928B
     60756  * SHAH SHRADDHABEN SURESHBHAI  SANGITA
999  21288929L
     60769   SHAIKH AYUB SHANUR       AYSHA
999  21288930D
     60848   SHAIKH AZAM HAROON       RESHMA
999  21288931B
     60833   SHAIKH JAMEER LALU       SHANAJ
999  21288932L
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 297
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : MANGHANMAL UDHARAM COLLEGE OF COMMERCE, PIMPRI,
PUNE 411017  (974)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     60828     SHAIKH MOHAMMED FARAZ MOHAMMED NAEEM   KULSUM
999  21288933J
     60823     SHAKIR MUSTAFA NOMAN           AYMAN
999  21288934G
     60879     SHINDE ROHAN UTTAM            SHEELA
999  21089613C
     60803     SHIRKE KIRAN MARUTI            SUGANDHA
999  21288935E
     60878     SHIROLE MANOJ SUBHASH           MANGALA
999  20887896D
     60830     SINGH ANKIT                KAMLESH
999  21288936C
     60802     SIRSAT NIKETAN MAHADEV          UMA
999  21288937M
     60790     SODHI AMANDEEP SINGH HARJINDER SINGH   BHUPINDER
KAUR     999   21288938K
     60782    * SONI HARSHA KRUSHNAKANT          GITA
999  21288939H
     60808     THAKUR OMKAR KAMALESH           SADHANA
999  21288940M
     60851     TIWARI SANGAM RAMAKANT
CHANDRAWATI       999   21089626E
     60839     VALECHA GULSHAN PRADEEP          CHHAYA
999  21288941K
     60874     VANARSE KALPESH HEMCHANDRA        HEMANTI
VANARSE     999  21189087B
     60834    * VANWARI BARKHA KANAYALAL         GUNJAN
999  21288942H
     60875     VEDPATHAK ABHIJIT SURESH         PUSHPA
999  21188645K
     60810    * WADHWANI DIMPLE PAWAN           ANITA
999  21288943F
     60750    * WADHWANI VANDANA DEVIDAS         HEERA
999  20990047E
     60876    * WADHWANI VANITA NARESH          POOJA
999  21188646H
     60811    * WAGASKAR POOJA MAHADEV          RADHIKA
999  21288944D
     60781    * WANDHEKAR PRIYANKA NAVNATH        SUSHILA
999  21288945B
     60821     YADAV AKSHAYKUMAR NARENDRA        URMILA
999  21288946L
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 298
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : MANGHANMAL UDHARAM COLLEGE OF COMMERCE, PIMPRI,
PUNE 411017  (974)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     60928    * ANUPAMA SHIVDASAN            LAXMI
999  21188200D
     60904    * BALWANI RITU MOHAN            SAJANI
999  21289881H
     60889     BARATHE ROHIT PRAKASH          UJWALA
999  20885205M
     60890     BHOR SANDEEP MURLIDHAR          KAMAL
999  21289845M
     60902     BHOSALE BHAVESH ANANT          SANJEEVANI
999  21089523D
     60929     CHAVAN GAURAV BATHUWEL          SADHANA
999  21188587J
     60881    * CHOUGULE PRIYANKA MADHUKAR        SAVITA
999  21188588G
     60905     DANTAL SAGAR MOHAN            MANISHA
999  21089531E
     60930     DASS ALLAN ANTHONY            ALPHONSA
999  20874899H
     60906    * DHANWANI HARSHA NARESH          JYOTI
999  21089537D
     60891     DHIWAR SACHIN BALU            SUNITA
999  21090447L
     60931     GOPALANI JAYKUMAR TARACHAND       BHAVANA
999  21289848F
     60927     HUSAIN ALIASGAR SHABBIR         BATUL BANO
999  21188596H
     60941     INGALE AADESH RAJENDRA          SANGITA
999  20989955H
     60907     JAGYASI AMIT SHRICHAND          ANITA
999  21089552H
     60908     JAGYASI RICKY SUKHRAM          ARTI
999  21290163L
     60882    * JENA JAMUNA ANAND            KAVITA
999  21188598D
     60892    * KADAM GANGASAGAR PIRAJIRAO        SANTABAI
PIRAJIRAO K  999   20989491B
     60893     KSHIRSAGAR NARENDRA ARUN         SHOBHA
999  21290159B
     60909     KUKREJA VISHNU ARJUNDAS         SONA
999  21188612C
     60910    * KUMAR RAJNI ASHOK            SEETA DEVI
999  21188613M
     60911    * KUNDNANI RENUKA DILIP          VANDANA
999  21188615H
     60932    * LALWANI SONAM DEEPAKLAL         MEENA
999  21188697B
     60933  * LALWANI SONAM MAHESHKUMAR  REENA
999  21188698L
     60912  * MAHAJAN NARITA SHIRISH   MONICA
999  21188231D
     60913   MAHTO SANJAY KARTIK     RADHA
999  20789618G
     60914   MARATHE AMOL SHAMRAO     BHAMA
999  20790061C
     60903   MOHITE SACHIN KRUSHNATH   ANUSAYA
999  21290064B
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 299
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : MANGHANMAL UDHARAM COLLEGE OF COMMERCE, PIMPRI,
PUNE 411017  (974)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     60894     MORE UMESH BHAGOJI            SAREETA
999  21089712M
     60915     MOTWANI SACHIN JOHNY           KANCHAN
999  21289921L
     60916     NAGDEV NITIN GURMUKHDAS         LATA
999  21188236E
     60895    * NAIR ROHINI GOVINDANKUTTY        INDIRA
999  20990126J
     60883    * NARVEKAR SHRADDHA SHRIKANT        URMILA
999  21188625E
     60896    * PAL ANITA RAMCHARAN           KAMLA
999  20889554L
     60917     PALAVE PRAVIN RAOSAHEB          MATHURA
999  21089586B
     60897     PANIBHATE RAJENDRA NARAYAN        AMBUBAI
999  21289869J
     60918     PANJABI UTTAM SITALDAS          KAVITA
999  21188628K
     60919     PARANJAPE MILIND WAMAN          BHAGYSHREE
999  21289930K
     60934    * PILLAI SHREELATA SHASHIDHARAN      SHOBHANA
999  21188240C
     60884    * PINJAN JYOTI TANAJI           VIJAYA
999  21188910F
     60935    * POKKARUPARAMBIL RESHMI SOMAN       VISAKHA
999  21186540M
     60936    * POOJA SHABI VED PRAKASH         MANJU
SHABI       999   21289832K
     60942     PRASAD HARISHANKAR VINDYACHAL      CHAMPADEVI
999  20789795G
     60937    * SACHDEV PINKY KISHORE          REKHA
999  21289708L
     60885    * SAKORE SEEMA DATTU            BHAMA
999  21090354G
     60938    * SALUNKHE JYOTI SADASHIV         SHALAN
999  20889720J
     60886     SAMBRE CHAITANYA MARUTI         SHAKUNTALA
999  21289817F
     60920    * SHAIKH SAMEERA IMTIHAZ          TAHIRA
999  21188637J
     60898     SHARMA PRADEEP MAHESH          PARVATI
999  21188931J
     60921    * SHARMA PRIYANKA DINDAYAL         MEERA
SHARMA      999   20911794L
     60922     SIKILKAR MOHASIN SHABBIR         IRSHAD
999  21013925M
     60899    * SONWANI PRIYA GHANSHAMDAS   KIRAN
GHANSHAMDAS SO   999   21188639E
     60923     TADWAL PRABHAT KARAN SINGH   SEEMA
TADWAL       999   20890546E
     60900    * THOKALE VIPONA YUVRAJ     VANITA
999  21089148D
     60901     * THORAT SEEMA SHANTARAM    GEETABAI
999  21087864K
     60887     * TIRTHANI MANJU KISHANCHAND  ISHWARI
999  21187085E
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 300
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : MANGHANMAL UDHARAM COLLEGE OF COMMERCE, PIMPRI,
PUNE 411017  (974)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     60924    * TIWARI KAVITA GIRJASHANKAR        SHANTI
999  21188643C
     60939    * TIWARI LAXMI GIRIJASHANKAR        SHANTI
999  21290149E
     60888    * VANWARI RAVINA RAM            BHAVANA
999  21188259D
     60940     WALKE SACHIN SHANTARAM          SUSHILA
999  20788280M
     60925     WAYKAR MANDAR DNYANESHWAR        VARSHA
999  21188649B
     60926    * XAVIER JESSIMOL LEEN           SHERLY
999  21189393F
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 301
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : MANGHANMAL UDHARAM COLLEGE OF COMMERCE, PIMPRI,
PUNE 411017   (974)
     SEAT NO       N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE  PERM.REG.NO.
     60945    * AGARWAL RUPALI DHANRAJ
SHAKUNTALADEVI      999   21089509J
     60958     ARNE SANDEEP BHAUSAHEB          SUNITA
999  21189524F
     60964     BADVE NIKHIL PRADEEP           TEJASVI
999  21089516M
     60946     BALGHARE SACHIN BHAGWAN          NANDA
999  20889264J
     60965    * BORADE MADHURI MAHADEV          PARVATI
999  20724934C
     60966    * CHAINANI SHWETA PRAKASH          JYOTSANA
999  21089527G
     60994    * CHAVAN RAJASHREE SURESH          ANITA
999  21089529C
     60947     CHOUDHARY VIRENDER RAJSINGH        SANTRO
999  20790254C
     60943     CRASTO RAPHAYEL SEBASTIAN         ROSE MARY
999  21085452K
     60967    * DESAI SUREKHA RAJARAM           SUSHILA
999  21089534K
     60959     DHAGE RAHUL CHANDRAKANT          VASANTI
999  20354359K
     60968     DHAS DASHARATH VISHWANATH         MANJUSHA
999  21021274J
     60997     DIPANI AMIT PRAKASH            SUSHILA
999  21189306E
     60969     EKBOTE VARUN GOVIND            SRI LATA
999  20466947C
     60970    * GAIKWAD DEVIKA DATTATRAYA         LAXMI
999  20470526G
     60948    * GAIKWAD JYOTI ARUN            MANGAL
999  21089540D
     60998     GAIKWAD SHAILESH HARIBHAU         MAYA
HARIBHAU GAIKWA   999   20002740K
     60949    * GUNJALKAR KANCHAN DATTATRAY        SUNITA
999  20990088B
     60960    * HIWALE PUSHPANJALI BHIVASAN        SUNANDA
999  20986069D
     60950    * HOTAGOND NAMRATA BHIMRAO         KUSUM
999  21013904J
     60944     INAMDAR TABREJ ALAM            NOORJAHAN
999  20989312F
     60951     IYER KUMAR SUNDER             MANGALA
999  21089671L
     60999     JADHAV ASHWINKUMAR ANNASAHEB       POOJA
ANNASAHEB JADH   999   21089549H
     60971   * JADHAV MEENA MARJI     MALATI
999  02319359L
     60972    JAGTAP ROSHAN SANJEEV    NEENA
999  21089551K
     60973   * JAIN NAMRATA POPATLAL    NAYANA
999  20989963J
     60974    JAISINGHANI PAVAN KAMLESH  MAMTA
999  20789600D
     60952   * JAKHETE MEENAKSHI SURESH  BHARTI
SURESH JAKHET  999  20652152K
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 302
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE   : MANGHANMAL UDHARAM COLLEGE OF COMMERCE, PIMPRI,
PUNE 411017   (974)
     SEAT NO       N A M E              MOTHER'S
NAME      COLLEGE   PERM.REG.NO.
     60975      JETHWANI AASHISH GHANSHAMDAS       REKHA
999  21089553F
     60953     * KADAM ANITA VINAYAK           CHANDAN
999  21088373B
     60995     * KALE RASHMI EKNATHRAO          RAJANI
999  20886351G
     60954     * KAPSE SHWETA GHANSHAM          NEETA
GHANSHAM KAPSE   999   21089562E
     61000     * KARUR LAXMIKALA NARSIMULU        MANEAMMA
999  20889513C
     60976     * KATARIYA DEEPTY NANDLAL         TULSI
999  20133535C
     60977      KAUSHIK VIJAY GOVIND           LALITA
999  20651829D
     60978     * KAZI AFREEN SIKANDER           SHAMSHAD
SIKANDER KA   999   21026901E
     60979     * KEWLANI POOJA DAULAT           ARTI
999  21089563C
     60980     * KEWLANI POONAM DAULATRAM         ARTI
999  21089564M
     61001     * KISHANCHANDANI DOLLY RAMESH       SEEMA
999  20889520F
     61002      LALWANI SANJAY PREM           NEETU
999  20990119F
     60955      MAJALIKAR DHEERAJ UDAY          SAVITA
999  20889529K
     61007     * MANGHAKAL AMBILI PONNAPPAN        OMANA
PONNAPPAN      999   20889093K
     61003     * MUDALIYAR DIVYA SUNDAR          VIJAYLAXMI
MUDALIYAR  999   21089575G
     60956     * NADAR MERCY RATNAKUMAR          JASMINE
999  20774105M
     60957     * NALAWADE ANURADHA BHAGWAT        INDUBAI
999  20789778G
     60981     * NARKAR RASIKA JAIKUMAR          VANDANA
999  21019262D
     60961      NEOGI SOPANKUMAR CHITTARANJAN      BIJOYA
999  21090545L
     60962      OTARI ROHIT PRAMOD
999  20989508L
     60982      PATANKAR SHANTANU DUSHYANT        SHAILAJA
999  20587076H
     61004      PATIL NIRAJ SANJAY            SNEHA
SANJAY PATIL    999   21089589G
     60983      PAWAR JAYDEEP UDAYRAO          MADHURI
999  21089591J
     60996  * POSHERE PRACHI ASHOK    MINAL
999  20588939F
     60984   RAKHYANI LAKHAN PARMANAND  NEETU
999  21007522J
     61005   SAHNI VIKAS VARINDER
999  21090665M
     60985   SALUNKE MAYUR DEEPAK    SANGITA
999  21089599D
     60986  * SAWANT DEEPIKA DATTARAM  VIJAYA
999  20822644D
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 303
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : MANGHANMAL UDHARAM COLLEGE OF COMMERCE, PIMPRI,
PUNE 411017  (974)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     60963     SAWANT ROHAN CHANDRAKANT         SHAMINI
999  20989518H
     60987    * SHETE MRUNALI SUBHASH          SUREKHA
999  20889583D
     60988    * SHINDE ANITA JAGANNATH          SUBHADRA
999  21189295F
     60993     SINDHAV HARDIK DHIRUBHAI         JAYSHREE
999  20688525D
     60989    * SONAR PRIYANKA GOPAL           LALITA
999  21088545K
     60990    * SUGNANI NEELAM MAHESH          BHAVNA
999  21089619B
     61006     TANPURE AMIT ASHOK            RENUKA
999  20889590G
     60991     VARIKKODAN ANEES ABDULLAH        AYSHA
999  21089152B
     60992    * WADHWANI KANCHAN CHANDRALAL       VANITA
999  21089630C
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F  P U N E
PAGE NO : 304
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : MANGHANMAL UDHARAM COLLEGE OF COMMERCE, PIMPRI,
PUNE 411017  (974)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     61027     ALMEL PRASHANT NEELKHANT        SHANTA
999  21089511L
     61017    * ARBUJ PRIYANKA RAHUL          GEETA
999  20989917E
     61022     BHARANI VARUN WASUDEO          JAYA
999  21089522F
     61009     CHINCHANE SUMEET SUNIL         SEEMA
999  20989935C
     61008     DESHKAR SAMIR SUDHAKAR         SHALINI
999  20889493E
     61023     DHEKALE SHASHIKANT DILIP        LAXMI
999  20885691K
     61028     GAJBHIV RICHARD MARKAS         ELIZABETH
999  20989945L
     61029    * GOSAVI SUCHITRA SUBHASH         MEENA
999  20989482C
     61013    * JADHAV SONAL DILIP           MANGAL
999  21188859B
     61018    * KADAM SHALAKA RAMESH          VARSHA
999  20990102M
     61030    * KALE YOGITA VIKAS            ANNPURNA
999  21188602F
     61019    * KAPAHU RAJNI SHAMLAL          KAMLA
999  21089560J
     61031     KATARE VISHAL EKNATH
999  20989970M
     61014     LOKHANDE RAVINDRA NANDKUMAR       SUMAN
999  21089570F
     61032    * MEDHE PRADNYA SAMBHAJI         SINDHU
999  20886877B
     61037     MEHTA VICKY JAIPRAKASH         REKHA
999  21186183K
     61025     MOTWANI HITESH PRAKASH         BHARATI
999  21089715F
     61033    * MOTWANI SONAM KANAYALAL         CHANDA
999  21188705G
     61012     NAIK GAURESH ULHAS           USHA
999  20989998M
     61026     PATWARDHAN NISHIKANT VASANT       ANITA
999  21089590L
     61020     RAMGUDE UMESH VISHWANATH
999  20617647D
     61015    * RAUT ASHWINI SURYAKANT         MANGAL
999  21188632H
     61034    * SALUNKE AKSHTA VINAYAK         SHUBHADA
999  21089598F
     61035  * SALUNKHE DEEPALI SADASHIV    SHALAN
999  20990139L
     61036   SAURABH RAJ            INDU
999  21188928J
     61016   SHAIKH ABDUL JALIL ABDUL RAZAK  SURRAIYA
999  21089604D
     61010  * SHIVATE SHRUTIKA CHANDRASHAKER  KALPANA
999  21089616H
     61024   TELWANI NITESH HARESH       POONAM
999  21089623L
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 305
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : MANGHANMAL UDHARAM COLLEGE OF COMMERCE, PIMPRI,
PUNE 411017  (974)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     61038    * WAGHOLE SONAL PANDURANG         SATYABHAMA
999  21090188J
     61021    * YADAV PRATISHA VINOD           LALITA
999  21089779B
     61011     YADAV RAHUL RAMPRAKASH          SUMAN
999  20990168D
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 306
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : MANGHANMAL UDHARAM COLLEGE OF COMMERCE, PIMPRI,
PUNE 411017  (974)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     61043     BANMOHTA GURCHARAN SINGH TARSEM SINGH
CHANDRAKANTA       999   20523247H
     61053     BENDRE JITENDRA SUBHASH          DAMAYANTI
999  20989467K
     61044     DEVADULA SARATH CHANDRA VIJAY KUMAR    SAROJA
RANI       999   20828939K
     61054     GEREJA SURAJ NARESH KUMAR         GEETA
999  21089664H
     61045    * KAMBLE DEEPTI NARAYAN           VENU
999  20989495E
     61050    * KEDAR NISHA VASANT            SUNANDA
999  20825037K
     61055     KUKREJA TUSHAR BHAGWANDAS         SAVITA
999  20889679B
     61056     MAKHIJA SUNNY SURESH           ANU
999  21089701F
     61057     MARNE GANESH DATTATRAY          LAXMI
999  21089572B
     61051    * MHAMUNKAR HARSHADA PRADIP         ALKA
999  21089573L
     61046    * MULYA RAKHI BHOJA             SUNDARI
999  21089718L
     61052     PARHAR SUNNY SINGH MANJIT SINGH      SUKHVINDER
KAUR PARH  999   20990006H
     61058     PARIKH MANISH PRAKASH
999  20985008G
     61039     PITAMBER PRASHANT T K PITAMBER
ANANDAVALLI       999   20889103L
     61040     PITMABAR PRAVEEN T .K .PITAMBAR
ANANDAVALLY       999   20990014J
     61048    * PORWAL NEELAM OMPRAKASH          MAYA
999  21089594C
     61049     RATHOD MEHUL DINESH            LEELA
999  21089596K
     61059    * REHAN PUJA OMKAR             USHA
999  20990021M
     61047     SAWANT PRASHIL PANDHARINATH        PREETI
999  20889724M
     61060    * SHINDE BHAGYSHREE UTTARESHWER       RUKMINI
999  20587631F
     61041    * SINGH KAVITA RAJENDER           KUSUM
999  20774213J
     61042     YADAV KARAN SANTLAL            KESHAVDEVI
999  20522711C
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 307
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : C.K. GOYAL ARTS,COM. & SCIENCE COLLEGE
DAPODI(PUNE)  (975)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     63733     ABHANG VIKRAM DASHARATH
999  21189523H
     63729    * CHAUDHARI SWAPNALI AMOL          ANITA
999  21010088F
     63743     COOPER ALLAN ROBIN FREDRICK        KATHRINE
999  21290161D
     63734    * DESHMUKH PRAJAKTA PRAMOD         SUNANDA
999  20785608H
     63726     DEVALE SUHAS ACHYUT            SHAKUNTALA
999  21189320L
     63744     KHANDAGALE CHANDRAKANT VINOD       KAMAL
999  20890443D
     63730    * KHATOON UZMA AZAM HUSSAIN         SUFFAIRA
999  21289733M
     63731     KOTI ANIL SHASHIKANT           PRABHAVATI
999  20822554E
     63735     KUMBHAR SUNIL SHIVAJI           MEENA
999  20686625K
     63739     KUMBHAR VISHAL TUKARAM          VIJAYMALA
999  21289750M
     63727     MANDHARE `ATUL HANUMANT          SHOBHA
999  20586645L
     63728     PACHADKAR SANJAY ATMARAM         SHAILAJA
999  20228017K
     63740    * RAJPUROHIT POOJA JABBARSINGH       SAVITA
999  21289698K
     63738     RAUT NANDKISHOR PRAKASH          RUKMINI
999  21089864L
     63732    * SAID SHRADDHA SANJAY           SANJANA
999  21188791K
     63745    * SALVE SAVITA KAMALAKAR          TULSABAI
999  21189350B
     63741    * SINH RAKHI CHAMAKLAL           KALPANA
999  21188800B
     63742     SONAWANE DHIRAJ RAMESH          HEMLATA
999  21087730J
     63737     SONAWANE SANTOSH MANOHAR
999  20990263K
     63736    * WADEKAR MADHUBALA NILKANTH
CHANDRAKALA       999   21188802J
     63746     YADAV AMOL APPASAHEB           NALINEE
999  20988345G
 DATE : 12/03/12           U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 308
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR   B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : C.K. GOYAL ARTS,COM. & SCIENCE COLLEGE
DAPODI(PUNE)  (975)
     SEAT NO      N A M E               MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     63752     BARWASE DEEPAK PRAKASH          MAYA
999  20109489E
     63753     BHAGAT SACHIN MANOHAR           SHOBHA
999  21089826H
     63769     BHOSLE VAIBHAV KESHAV           VANDANA
KESHAV BHOSL   999  29820778J
     63754     BIDLANI BALRAJ RANSING          ANARKALI
999  21089828D
     63771    * BOHARA TIKESHWARI PRATAP         DEVMATI
999  20466840K
     63762     CHAUDHARI GUNVANT SURESH
999  20889779J
     63763    * CHOUHAN MANISHA CHANDANSINGH       SUSHILA
999  20052178M
     63747    * DAS STEFFI ROBERT
999  20989286C
     63755    * GAIKWAD POOJA ARUN            ANUPMA
999  20990223L
     63776     HEDE AJIT RAGHUNATH            PARVATI
999  20007793H
     63756    * JALAN POOJA SATYADEV           SANTOSH
999  21089842K
     63764    * JAWALEKAR SNEHAL VISHNU          KALPANA
999  20990230C
     63765     KAMBLE KIRAN BAPU             MEENA
999  20889512E
     63757    * MELGADE MANAGAL KASHINATH         DEVKI
999  20689393M
     63772    * PAL SUMANKUMARI CHHOTELAL         NIRMALA
999  20889806K
     63758    * PAWAR SONAL DAGADUBHAU          YAMUNA
999  21089860H
     63748     PAZHORICKAL BLESSEN GEORGE        VALSAMMA
999  20787366G
     63759     RAJE PRAMOD VIJAY             SUREKHA
999  20725312K
     63777    * RANPARA KRUPALI DIPAKBHAI         ANILABEN
999  21087279K
     63766     RATHORE JANAK SINGH MAN SINGH       DESH
KUNWAR       999  20989846B
     75909     RAWOOL SHRIPRASAD SAHADEV         PRAMILA
999  21290109F
     63749     SAIL NILESH BALKRISHNA          MANGALA
999  20689402D
     63774    * SALUNKE SANGEETA CHANDRAKANT       SUNDAR
999  20887568K
     63767  * SALUNKE SARIKA LAXMAN    ANITA
999  20508203D
     63768   SHINDE AUDUMBER PANDHRINATH  RAMKAVAR
999  20053038M
     63760  * SHIRKE ARCHANA RAVINDRA   RAJSHREE
999  20887887E
     63750   TITKARE JITENDRA VITHAL    MANDAKINI
999  20889818C
     63770  * UKKALKAR VRINDA KISHANRAO  ALKA
999  21087905L
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 309
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : C.K. GOYAL ARTS,COM. & SCIENCE COLLEGE
DAPODI(PUNE)  (975)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     63778    * VAGADIA JALPA SATISH           RAMABEN
999  21087914K
     63761     WAJE CHANDRAKANT CHIMAJEE        PARVATI
999  20017580H
     63775    * WAKHARE DIPEEKA SUDAM          ROHINI
999  21089878L
     63751     WANDEKAR ANAND DNYANESHWAR        RADHIKA
999  20789923B
 DATE : 12/03/12          U N I V E R S I T Y  O F   P U N E
PAGE NO : 310
    PUNE CENTRE LIST OF CANDIDATES REGISTERED FOR  B.COM. (EXTERNAL)
EXAMINATION TO BE HELD IN MAR/APR 2012
        CENTRE  : C.K. GOYAL ARTS,COM. & SCIENCE COLLEGE
DAPODI(PUNE)  (975)
     SEAT NO      N A M E              MOTHER'S
NAME     COLLEGE  PERM.REG.NO.
     63805    * BAMBLE ARCHANA VIJAY           KAMAL
999  21089908F
     63806     BARATHE NILESH SHAM           SHASHIKALA
999  20885204C
     63807    * BHOSALE MAGDALINE ANTON         MARIA
999  21085290K
     63800     CHAVAN PRAVIN KANTARAM          KAMAL
999  20789870H
     63801     DHAMALE PRASHANT PRAKASH         VANITA
999  20585574B
     63810     GAIKWAD ASHISH MANIKRAO         PUSHPA
999  20785793J
     63811     HANDE PRASAD PRAKASH           SHASHIKALA
999  20508917J
     63808     KADAM ABHIJEET SHESHRAO         DAIVASHALA
999  20909048M
     63815    * KORDE SONALI RAMESH           LAXMI
999  20989182D
     63798     MISTRY DHAVAL GUNWANTRAI
999  20689394K
     63814     PANDYA VISHNU ANAND           PANDYA
999  20687113K
     63799     PARIDA SANAT KUMAR            SANJUKTA
PARIDA     999   21189303L
     63802    * PAWAR RESHMA BAPURAO           SUBHADRA
PAWAR     999   20990249D
     63813     PETHE BALAJI SHRIKRISHNA         PUSHPA
999  20524418B
     63804    * PILLAY PRAMILA BALKRISHNANARYAN     MANJULA
999  20687320E
     63812     SURVE VIKAS SHANKAR           SUNANDA
999  21089873K
     63803     SURYAWANSHI MOTIRAM DAHILYA       MANGU
999  20789555E
     63809    * TIWADE NEELAM JOHN            LEENA
999  20789920H

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:19
posted:11/5/2012
language:Unknown
pages:573