Informacje organizacyjne:

Document Sample
Informacje organizacyjne: Powered By Docstoc
					Informacje organizacyjne:

Miejsce: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu
     ul. Bydgoska 4a
Kontakt: 609 653 962
Informacje + karta zgłoszeniowa: www.slysze.edu.pl
e-mail: semi64@wp.pl                  Program Seminarium

                   Piątek 18.06.2010r.
              Rejestracja i zakwaterowanie gości - od godz. 16:00
                    Kolacja – od godz. 18:30
                    Opieka nad przyjezdnymi


                  Sobota 19.06.2010 r.
8:00 - 8:45        Przyjmowanie uczestników. Śniadanie.

9:00- 10:00   Uroczyste otwarcie. Jolanta Ruła OSW, Eugeniusz Jacek PTTK – Nowe Miasto
        - prezentacja zaproszonych gości - Justyna Maciejak
        - występ teatralno - taneczny Zespołu "Odlot 13"

        Wykład inauguracyjny – prof. dr hab. Pola      Kuleczka Uniwersytet
         Zielonogórski – „Aktywnie i godnie żyć”
10:00 – 11.00                       Blok I
          Pozyskiwanie środków finansowych na organizowanie różnych form turystyki
        mgr Karolina Adamów Biuro Koordynacji Projektów – Urząd
        Miasta Poznań – „Pozyskiwanie środków finansowych oraz
        działalność miasta Poznania na rzecz rozwoju turystyki osób
        niepełnosprawnych”

        Urząd Marszałkowski Departament Sportu i Turystyki –
        "Możliwość dofinansowania projektów turystycznych z budżetu
        województwa Wielkopolskiego".

        Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw
        Obywatelskich PISOP – "Pozyskiwanie środków na działalność
        organizacji pozarządowych"

                            Dyskusja
11.00-12:45                    Blok II

               Działalność stowarzyszeń, fundacji, towarzystw
       mgr Mirosława Rynowiecka - Związek Inwalidów Narządu Ruchu

       mgr Justyna Czachara (PTTK) - „Oferta PTTK dla osób
       niepełnosprawnych”

       dr Lech Furmaniuk - Fundacja Aktywnej Rehabilitacji - „Idea i
       zakres działania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji”

       mgr Dorota Franczak – "Działalność Stowarzyszeń jako
       organizacji pozarządowych"

       mgr Maria Stadnik – PFRON

       mgr Honorata Ogonowska-Chrobrowska - Regionalna Dyrekcja
       Lasów Państwowych – „Jak stworzyć miejsce przyjazne
       niepełnosprawnym na przykładzie działalności RDLP w Poznaniu i
       stowarzyszenia „Wieś bez barier” w Chorzępowie”

                       Dyskusja
                    PRZERWA KAWOWA
13:15-14.45                   Blok III
         Miejsce i rola jednostek rządowych, samorządowych oraz innych instytucji
         w rozwoju turystyki z uwzględnieniem różnych rodzajów niepełnosprawności
       mgr Małgorzata Aleksiejuk - Departament Turystyki
       Ministerstwo Sportu i Turystyki - „Działania Ministerstwa i sportu
       na rzecz rozwoju turystyki społecznej”

       mgr Tomasz Łęcki - Urząd Miasta Murowana Goślina - "Puszcza
       Zielonka-zielona strefa Wielkopolski".

       mgr Bernard Piskorz - Starostwo Powiatowe w Kościanie -
       „Zadania samorządu terytorialnego w zakresie wsparcia turystyki
       osób niepełnosprawnych”

       mgr inż. Piotr Łangowski „Turystyka i edukacja leśna na
       przykładzie Nadleśnictwa Sieraków”

       mgr Barbara Pudełko – Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii
       – „Zaangażowanie WSHiG w przygotowaniu specjalistycznej kadry
       do pracy z osobami niepełnosprawnymi w zakresie obsługi ruchu
       turystycznego”

                        Dyskusja
14.45- 16.15                   Blok IV
           Bariery mentalne i techniczne, jak z tym walczyć i przeciwdziałać?
        mgr Antoni Szczuciński – „Bariery techniczne i architektoniczne”

        mgr Aneta Józefczak - OSW Poznań – „Bariery mentalne”.

        mgr Ryszard Rakower - SRM – „Rowerzyści niepełnosprawni, a
        infrastruktura miejska”

        dr Alina Zajadacz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza –
        „Możliwości i ograniczenia rozwoju turystyki osób niesłyszących w
        Polsce. Ułatwienia w uprawianiu turystyki przez osoby
        niepełnosprawne”

        mgr Józef Chowaniec, mgr Bogumiła Chlipała Tatrzański Park
        Narodowy: - „Udostępnianie szlaków – perspektywy rozwoju”


                        Dyskusja

                     OBIAD,
                przygotowanie do wyjazdu
17:00 - ???  Atrakcje turystyczne dla gości i uczestników (do wyboru)
         1. Wycieczka autokarem - Kościoły drewniane
         2. Wycieczka rowerowa
         3. Wycieczka do muzeum, zwiedzanie Poznania

20:00-20:30                   Kolacja
21:00-22:00  Spotkanie z Panem Dominikiem Szmajdą – Rowerem przez
        Afrykę. Szlakiem Kazimierza Nowaka
23:00        Zakończenie pierwszego dnia seminarium
                 Niedziela 0.06.2010

8:00-9:00                  Śniadanie
9.30 - 10.45                   Blok V
                      Różne formy turystyki
        mgr Daria Szymczak, mgr Krzysztof Osóbka – „Ad Astra” -
        "Sport i turystyka jako czynnik rehabilitacji społecznej studentów z
        różnymi niepełnosprawnościami”

        Laura Filipiak, Marcin Piotrowski – Stowarzyszenie Młodych
        Wielkopolan – „Turystka jako forma zajęć programowych na
        obozach integracyjnych i turnusach Ogólnousprawniających na
        rzecz SMW„

        Leszek Bohl ,Bogdan Król - Rowerowa Brzoza – „Organizowanie
        zajęć z osobami niepełnosprawnymi w zakresie turystyki i sportu”

        Paweł Piechowicz: Wielkopolski Klub Turystyczny Niewidomych i
        Słabowidzących – „Dostępność turystyki górskiej i nizinnej w
        środowisku niewidomych i słabowidzących"

                        Dyskusja
10.45 -11.45                   Blok VI
               Jak zachęcić niepełnosprawnych do turystyki
        Orbis Travel, Travel Planet, Scan Holiday – Oferta biur
        podróży

        mgr Karolina Perdek - „Co zrobić, aby zachęcić
        niepełnosprawnych do korzystania z różnych form turystyki”

        Krzysztof Michalski - Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i
        Rekreacji Wodnej Warta Poznań – „Jak zachęcić osoby
        niepełnosprawne do turystyki Wodnej”

                        Dyskusja
11:45 -12:30                   Blok VII
           Prezentacja sprzętu turystycznego dla osób niepełnosprawnych.
        Justyna Żuberek sprzęt turystyczny i oferta

        Maciej Jakubiec, Olga Dyżakowska – Carbonbicke –
        Prezentacja sprzętu


               Podsumowanie seminarium
12:30                      Obiad

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:10
posted:11/4/2012
language:Polish
pages:4