Manual Konfigurasi windows 2000 server by logyindo2

VIEWS: 3 PAGES: 14

									                          

                          

                          

                          
                                  MANUAL KONFIGURASI
                               RANGKAIAN MAKMAL SEKOLAH


                                    SERVER WINDOWS 2000                         [PASUKAN 
                         KONFIGURASI 
                         RANGKAIAN] 
                         [BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN] 

                         [Manual ini bertindak sebagai panduan kepada   
                         Pasukan Konfigurasi Rangkaian PKG yang akan 
                         melaksanankannya di semua makmal komputer sekolah 
                         di Kelompok masing‐masing.] 
                          
                         [TAJARAZHAR BIN ABU BAKAR] 
                         [PUSAT KEGIATAN GURU SUNGKAI] 
  
   [BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN]  Page 28 
 

       Manual Konfigurasi Rangkaian di Makmal Sekolah

1. MIMOS (Windows 2000 Server)
    Diagram Rangkaian Komputer di Makmal Sekolah

Contoh peralatan yang dikhaskan menggunakan IP statik

    �   Pelayan : 10.148.207.130
    �   Komputer Guru : 10.148.207.131 dan 10.148.207.132
    �   Pencetak : 10.148.207.133 dan 10.148.207.134
    �   Wifi(jika ada) : 10.148.207.135
    �   PC Pusat Akses : 10.148.207.136 -10.148.207.147

Schoolnet Router : 10.148.207.129 Komputer Pelajar (LAN): 10.148.207.148
-10.148.207.190 Subnet Mask : 255.255.255.192

Pastikan :

    Server telah dikonfigurasi menggunakan IP SchoolNet yang diberi
    Semua komputer pelajar tidak diubah konfigurasi rangkaian dan dalam keadaan
tutup (Switched OFF)
    IP Printer (kecuali jenama HP) sudah diubah mengikut IP

    SchoolNet

   • Scope lama dalam DHCP sudah dipadamkan LANGKAH

KONFIGURASI DHCP

                                              
          [BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN]          Page 2        [BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN]  Page 27 
                                               Set alamat IP pada network card di pelayan mengikut senarai IP yang dibekalkan oleh
                                               GiTN dan klik‘OK’ .
Tetingkap Local Area Network (LAN) Settings akan terpapar. Kemudian tandakan pada
ruang Proxy server dan masukkan Address(Internal IP Address / IP pelayan) serta nombor
Port seperti berikut. Port ialah 3128 dan klik OK.

Klik OK.

Lakukan arahan ini untuk setiap komputer.
                                                
          [BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN]          Page 26                 [BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN]           Page 3 
                         Buka Internet Explorer dan kemudian klik Tools.Pilih Internet Options dan tetingkap
                         Internet Properties akanterpapar. Klik Connections dan pilih LAN Settings.
                            
   [BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN]  Page 4             [BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN]             Page 25 
Jangan/hilangkan tanda pada Enable(Server is automaticallyexcluded).Klik pada OK.
                                             
          [BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN]           Page 24      [BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN]  Page 5 
                         Jangan/hilangkan tanda pada Enable(Server is automatically excluded.
                            
   [BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN]  Page 6            [BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN]           Page 23 
                            
   [BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN]  Page 22     [BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN]  Page 7 
                         Tandakan pada Enable cache.Tambahkan nilai Cache size kepada 50 MB untuk 40 buah

                         komputer.Kemudian klik OK.
                            
   [BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN]  Page 8            [BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN]         Page 21 
                            
   [BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN]  Page 20     [BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN]  Page 9 
                            
   [BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN]  Page 10     [BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN]  Page 19 
                            
   [BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN]  Page 18     [BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN]  Page 11 
                         Masukkan Login Name dan Password. Login name adalah root dan password adalah
                         admin123.
                                        Kemudian, klik Next.


                            
   [BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN]  Page 12           [BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN]        Page 17 
                         DNS SchoolNet adalah bergantung kepada teknologi yang digunakan di sekolah.

                           i. Teknologi ADSL, Wayarles dan TM-VSAT: 10.251.3.2 dan
                               10.253.0.13
                           ii. Teknologi Jaring-VSAT : 161.142.201.17 dan 161.142.2.1 Skrin seperti ini akan
                         terpapar, terus dengan menekan pada butang ‘Next’.
                            
   [BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN]  Page 10             [BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN]            Page 13 
                            
   [BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN]  Page 14     [BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN]  Page 15 

								
To top