Docstoc

xml

Document Sample
xml Powered By Docstoc
					     Persistenta datelor
• Multe aplicatii doresc sa asigure
 persistenta datelor
• Metode/Tehnologii:  • Probleme:
             – Decuplarea componentelor
  – Fisiere        care fac accesul la
  – Serializare      date(specifice unei anumite
              tehnologii) de celelalte parti
  – Baze de date     ale aplicatiei
             – Abstractizarea accesului la
              date
             – Transformarea datelor intre
              OO domain model si un
              model de persistenta non-
              OO (BD relationale, fisiere
              diferite structuri)
         Continutul cursurilor
•  Tehnologii
   –  XML :
      •  JAXP: Java API for XML Procesing (SAX, DOM)
      •  JAXB: Java Architecture for XML Binding
   –  JDBC: API in Java care permite unui program Java sa interactioneze (query, update) cu
     baze de date relationale
•  Pattern for mapping object oriented to relational concepts
   –  OO concepts: aggregation, inheritance, association
   –  Relational model: tables, foreign key references to other tables
•  Data Acess Patterns:
   –  Modul in care se face accesul la date depinde de
      •  tipul sursei de date: baze de date, fisiere
      •  implementarea concreta a acestui tip de sursa de date
   –  Se doreste decuplarea componentelor care fac accesul la date (puternic dependente de
     API-ul tehnologiei folosite) de restul componentelor de business
   –  Data Access Object Pattern
   –  Variante (Data mapper, Table data gateway, Active record)
 Tehnologii XML pentru Java
• JAXP: Java API for XML Procesing (SAX,
 DOM)
 – Bibliografie:
 – Tutorial Sun:
  http://download.oracle.com/javase/tutorial/jaxp/index.html
• JAXB: Java Architecture for XML Binding
 – Bibliografie:
 – http://download.oracle.com/javase/6/docs/technotes/guides/xml/jaxb/i
  ndex.html
                XML
• XML este un standard pentru descrierea structurii documentelor
• eXtensible Markup Language
  – Format text pentru descrierea datelor => simplu de utilizat
  – Standardizat => exista API-uri care pot fi utilizate pentru a simplifica
   parsing-ul (sintaxa reprezentarii datelor)
  – Applicatiile care utilizeaza XML trebuie sa stabileasca doar partea
   semantica a reprezentarii datelor
             XML Tags
•  Tags
   – Reprezinta Metainformatii incluse in text
     • Similare ca forma cu cu HTML tags
     • Diferenta intre HTML tags si XML tags: HTML tags contin
      informatii de reprezentare a datelor (ex: <B>), in timp ce XML
      tags contin informatii de structurare si semantica a datelor
   – XML tags sunt case-sensitive
   – Pot contine text sau alte tag-uri
   – Fiecare trebuie sa aiba un tag de sfarsit:
   – <tag>   </tag>
   – O pereche de tag-uri fara continut se poate scrie ca si <tag />
•  Tag Attributes
   – Defineste perechi name-value in interiorul unui tag
     • <dot x=“72” y=“13” />
       Caractere speciale
• Unele caractere sunt utilizate in tag-uri si descrieri si pentru
 reprezentarea lor explicita se folosesc secvente:
• Exemple:
  – < se codifica &lt;
  – > se codifica &gt;
  – & se codifica &amp;
  – “ se codifica &quot;
  – ‘ se codifica &apos;
 Organizarea documentelor XML
• Un document XML incepe cu o declaratie:
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
• Forma arborescenta:
  – Exista exact un element radacina
  – Alte elemente sunt incuibate
  – Prin element se intelege o secventa cuprinsa intre 2 tag-uri pereche
<person>
  <firstname>Ion</firstname>
  <lastname>Popescu</lastname>
  <age>30</age>
  <ssn>2711130345678</ssn>
</person>
      Reprezentarea datelor

• Dorim sa reprezentam coordonatele unor puncte in plan
              XML
 Stiluri de reprezentare a datelor:
     Tag-uri sau atribute ?
• Dorim sa reprezentam coordonatele unor puncte in plan
• Exista 2 metode de structurare si reprezentare:
  – Utilizand atribute:
  <dot x=“25" y=“33">
  – Utilizand tag-uri incuibate:
<dot>
 <x>25</x>
 <y>33</y>
</dot>
• Ce metoda de reprezentare este de preferat?
  – Atribute: daca datele sunt scurte:
    • <dot x='65' y=‘23' />
  – Tag-uri: daca datele sunt lungi:
    • <description>Acest program este foarte util tuturor</description>
  – Tag-uri: daca numarul de atribute ce caracterizeaza un element nu este
   fix: <polygon> <point> .. </point> <point>..</point> <point>..</point>
    </polygon>
     Exemplu 1: document XML –
     datele reprezentate in atribute
•  Dots – un set de puncte in plan, caracterizate de coordonatele (x,y)
•  Root node: “dots”
•  Child nodes: “dot”, cu atributele x si y
dots.xml

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
  <dots>
  <dot x="32" y="100" />
  <dot x="17" y="14" />
  <dot x="18" y="58" > </dot>
  </dots>
    Exemplu 2: document XML –
  datele reprezentate in tag-uri incuibate
•  Points – un set de puncte in plan, caracterizate de coordonatele (x,y)
•  Root node: “points”
•  Child nodes: “point”, fiecare avand child nodes “x” si “y”
points.xml                     Un document
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
  -<points>
                          XML trebuie sa
    <point>                      fie:
     <x>12</x>                 Well-formed si
     <y>24</y>
    </point>
                            Valid
    <point>
     <x>22</x>
     <y>11</y>
    </point>
  </points>
  Documente XML: Well-formed
"well-formed": un document corect din punctul de vedere al
 regulilor sintactice generale XML
•  are exact un element radacina
•  fiecare element are un tag de sfarsit
•  elementele sunt incuibate corect
•  valorile atributelor sunt intre ghilimele
     Documente XML: Valide
       XML Schema
•  “Valid”: un document care respecta anumite reguli impuse structurii
•  Metode de specificare formala a structurii unui document (unei clase de
  documente) XML:
   – XML DTD (Data Type Definition):
   – XML Schema (XSD): un limbaj ce impune constrangeri asupra structurii
    documentelor XML
•  Pentru o clasa de documente XML, se pot impune reguli privitoare la:
   – Ce tag-uri sunt permise, in ce ordine pot sa apara, de cate ori, ce atribute pot
    sa aiba, de ce tipuri, etc.
•  Parserele XML cu validare verifica respectarea constrangerilor impuse de
  o schema specificata
•  XML Schema Tutorial: http://www.w3schools.com/schema/default.asp
   Exemplu 1 XML Schema
• Pentru reprezentarea unui set de puncte in plan, se
 stabilesc urmatoarele reguli:
  – Elementul radacina este dots
<xs:element name="dots">
  – Acesta poate contine un numar oarecare de elemente de tip dot
    • Este un tip complex ptr ca contine alte elemente
<xs:complexType>
    • Contine o secventa de alte elemente
<xs:sequence>
  – Fiecare element dot are 2 atribute, x si y, cu valori intregi
  <xs:attribute name="x" type="xs:integer" />
   Exemplu 1 XML Schema
dots.xsd
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs=http://www.w3.org/2001/XMLSchema>
<xs:element name="dots">
 <xs:complexType>
 <xs:sequence>
  <xs:element name="dot" maxOccurs="unbounded">
   <xs:complexType>
   <xs:attribute name="x" type="xs:integer" use="required"/>
   <xs:attribute name="y" type="xs:integer" use="required"/>
  </xs:complexType>
  </xs:element>
 </xs:sequence>
 </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
 Exemplu: document XML cu schema

dots.xml

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <dots xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:noNamespaceSchemaLocation="dots.xsd">>
 <dot x="32" y="100" />
 <dot x="17" y="14" />
 <dot x="18" y="58" > </dot>
 </dots>
   Exemplu 2 XML Schema
• Pentru reprezentarea unui set de puncte in plan, se
 stabilesc urmatoarele reguli:
  – Elementul radacina este points
<xs:element name=“points">
  – Acesta poate contine un numar oarecare de elemente de tip point
     • Este un tip complex ptr ca contine alte elemente
<xs:complexType>
     • Contine o secventa de alte elemente point
<xs:sequence>
  – Fiecare element point este de tip complex, fiind o secventa de 2
    elemente x si y
  <xs:element name="x" type="xs:integer" />
  – Elementele x si y sunt elemente simple (contine numai text, nu
    contine alte elemente sau atribute)
   Exemplu 2 XML Schema
points.xsd
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <xs:element name="points">
 <xs:complexType>
  <xs:sequence>
   <xs:element maxOccurs="unbounded" name="point">
    <xs:complexType>
    <xs:sequence>
     <xs:element name="x" type="xs:integer" />
     <xs:element name="y" type="xs:integer" />
    </xs:sequence>
    </xs:complexType>
   </xs:element>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
 </xs:element>
</xs:schema>
  Suport pentru editarea XML
• Fisierele XML pot fi editate cu orice editor de texte (Notepad,
 etc)
• Este recomandabila utilizarea unui XML Editor care poate ajuta
 la validarea unui document XML in conformitate cu o schema
 data si poate impune respectarea structurii permise inca din
 timpul editarii
  – XMLSpy
  – Mediile Integrate de Dezvoltare (IDE) curente contin diverse
   facilitati pentru lucrul cu XML :
    • NetBeans
    • .NET Studio
    • Eclipse
  Suport pentru prelucrarea
     XML in Java
• JAXP (Java API for XML Processing)
  – Suporta procesarea datelor XML de catre aplicatii scrise in
   Java
  – Suport pentru XML parsing: 2 standarde diferite:
    – SAX (Simple API for XML Parsing): in timpul operatiei de
     parsing se genereaza evenimente care anunta elementele
     identificate, este sarcina aplicatiei sa trateze acele evenimente
     furnizand metodele de callback (pentru a-si construi o structura
     de date)
    – DOM (Document Object Model): operatia de parsing
     construieste in memorie o reprezentare arborescenta a datelor
     din XML
  – Suport pentru transformarea documentelor XML:
    – XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformation).
              SAX
http://download.oracle.com/javase/tutorial/jaxp/intro/simple.html
       Citire XML cu SAX
Exemplu: XMLDotReader - citeste date din fisierul dots.xml

// standard imports for SAX
import java.io.*;
import java.util.*;
import javax.xml.parsers.*;
import org.xml.sax.*;
import org.xml.sax.helpers.*;

// Implementing a ContentHandler to handle the SAX events
public class XMLDotReader extends DefaultHandler {

…

}
  Construirea parserului SAX
// create an instance of the ContentHandler
 DefaultHandler handler= new XMLDotReader();

 SAXParserFactory factory = SAXParserFactory.newInstance();
try {
   // use the default non-validating parser
   SAXParser saxParser = factory.newSAXParser();

   saxParser.parse(new File(“dots.xml”), handler);

} catch (Exception ex) {
     ex.printStackTrace();
}
      Tipuri de evenimente
public void startDocument() throws SAXException ;

public void endDocument() throws SAXException ;

// Called at start of each element
public void startElement(String namespaceURI, String localName,
    String qName, Attributes atts) throws SAXException ;

// Called at the end of each element
 public void endElement(java.lang.String uri, java.lang.String localName,
  java.lang.String qName)    throws SAXException;

// Called for characters between nodes.
public void characters(char buf[], int offset, int len)  throws SAXException;
    Tratarea evenimentelor
public class XMLDotReader extends DefaultHandler {
…
public void startElement(String namespaceURI, String localName,
        String qName, Attributes atts) throws SAXException {
   System.out.println("start element:" + qName);
   if (qName.equals("dot")) {
     x = Integer.parseInt(atts.getValue("x"));
     y = Integer.parseInt(atts.getValue("y"));
     System.out.println(x + ", " + y);
   }
 }

}
    Cod Sursa Exemplu1
•  Vezi pagina web a cursului: XMLDotsReader.java
         Rezultatele rularii

                      startDocument
                      start element:dots
dots.xml                  start element:dot
                      dot: 32, 100
                      end element:dot
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <dots>                  start element:dot
 <dot x="32" y="100" />          dot: 17, 14
 <dot x="17" y="14" />           end element:dot
 <dot x="18" y="58" > </dot>        start element:dot
 </dots>                  dot: 18, 58
                      end element:dot
                      end element:dots
                      endDocument
         Rezultatele rularii
  • Daca se modifica dots.xml astfel incat sa nu mai fie well-formed
   (lipseste inchiderea la al 2-lea tag dot)
startDocument
start element:dots
start element:dot
dot: 32, 100
end element:dot
start element:dot
dot: 17, 14
start element:dot
dot: 18, 58
end element:dot
org.xml.sax.SAXParseException: The end-tag for element type "dot" must end with
a '>' delimiter.
   at com.sun.org.apache.xerces.internal.util.ErrorHandlerWrapper.createSAX
ParseException(Unknown Source)
       Rezultatele rularii
• Daca se modifica fisierul dots.xml astfel incat sa contina si alte
 nume de tag-uri (se inlocuieste al doilea tag dot cu dotu),
 nemaifiind conform cu schema

 startDocument
 start element:dots
 start element:dot
 dot: 32, 100
 end element:dot
 start element:dotu
 end element:dotu
 start element:dot
 dot: 18, 58
 end element:dot
 end element:dots
 endDocument
        Parser cu validare
public class ValidatingXMLDotReader extends DefaultHandler {

// changes to create a validating parser

Static final String JAXP_SCHEMA_LANGUAGE=
  "http://java.sun.com/xml/jaxp/properties/schemaLanguage";
static final String W3C_XML_SCHEMA = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema";

 SAXParserFactory factory = SAXParserFactory.newInstance();
try {
   factory.setValidating(true);
   factory.setNamespaceAware(true);
   SAXParser saxParser = factory.newSAXParser();
   saxParser.setProperty(JAXP_SCHEMA_LANGUAGE, W3C_XML_SCHEMA);
  saxParser.parse(new File(“dots.xml”), handler);
} catch (Exception ex) {
      ex.printStackTrace();
}
  Parser cu validare – evenimentul
         error
public void error(SAXParseException e)
throws SAXParseException
{
  throw e;
}
  Exceptii SAX – tratare in detaliu
try {
…
}catch (SAXParseException spe) {
 // Error generated by the parser
 System.out.println(“Parsing Error: line ”+spe.getLineNumber()+” ,
   ”+spe.getMessage());

} catch (SAXException sxe) {
  // Error generated by application or parser initialization

} catch (ParserConfigurationException pce) {
  // parser with specified options cann’t be built

}catch (IOException ioe) {

}catch (Throwable t) {

}
    Cod Sursa Exemplu2
•  Vezi pagina web a cursului:
  ValidatingXMLDotsReader.java
           Rezultatele rularii
 • Se ruleaza ValidatingXMLDotReader pe varianta modifica
  fisierul dots.xml care contine si alte nume de tag-uri (se
  inlocuieste al doilea tag dot cu dotu), nemaifiind conform cu
  schema
startDocument
start element:dots
start element:dot
32, 100
end element:dot

** Parsing error, line 5, uri file:/C:/Documents%20and%20Settings/user/Desktop/x
ml-marti/dots.xml
  cvc-complex-type.2.4.a: Invalid content was found starting with element 'dotu
'. One of '{dot}' is expected.
org.xml.sax.SAXParseException: cvc-complex-type.2.4.a: Invalid content was found
 starting with element 'dotu'. One of '{dot}' is expected.
   at com.sun.org.apache.xerces.internal.util.ErrorHandlerWrapper.createSAX
              DOM
http://download.oracle.com/javase/tutorial/jaxp/intro/dom.html
       Element Node
• Un element/nod corespunde unei sectiuni cuprinsa
 intre <tag>… </tag>
• Un nod poate contine alte noduri child
• Un nod poate avea atribute cu valori
• Exista un nod radacina a documentului
Citirea unui XML Document in DOM// Standard imports for XML
import javax.xml.parsers.*;
import org.xml.sax.*;
import org.xml.sax.helpers.*;
import org.w3c.dom.*;
....
Construirea parserului XML DOM
DocumentBuilderFactory dbf = DocumentBuilderFactory.newInstance();

try {
    DocumentBuilder db = dbf.newDocumentBuilder();
    // Gets default non-validating parser
    // Parse the XML to build the whole doc tree
    Document doc = db.parse(new File(“dots.xml”));

} catch (SAXParseException spe) { // Error handling code the same as with SAX
} catch (SAXException sxe) {
} catch (ParserConfigurationException pce) {
} catch (IOException ioe) {
} catch (Throwable t) {
}
         Traversarea DOM
// Get root node of document
Element root = doc.getDocumentElement();

// Get list of children of given tag name
NodeList list = root.getElementsByTagName(“dot");

// Number of children in list
int len = list.getLength();

// Get nth child
Element elem = (Element) list.item(n);

// Get an attribute out of a element
// (returns "" if there is no such attribute)
String s = elem.getAttribute(“x");
 Modificarea DOM in memorie
// Create a new node (still needs to be added)
Element elem = document.createElement(“dot");

// Append a child node to an existing node
node.appendChild(elem);

// Set an attribute/value binding in a node.
elem.setAttribute(“x”, “12”);
     XSLT (The Extensible Stylesheet Language
           Transformations APIs )

                    •  XSLT API lets you transform
                      XML into other forms

                    •  A TransformerFactory object is
                      instantiated and used to create
                      a Transformer.
                    •  The source object is the input to
                      the transformation process. A
                      source object can be created
                      from a SAX reader, from a
                      DOM, or from an input stream.
                    •  The result object is the result of
                      the transformation process.
                      That object can be a SAX event
                      handler, a DOM, or an output
                      stream.


http://download.oracle.com/javase/tutorial/jaxp/xslt/index.html
 Scrierea DOM din memorie in XML

import javax.xml.transform.*;
import javax.xml.transform.dom.*;
import javax.xml.transform.stream.*;

// Document doc exists already in memory at this point …

try {
 TransformerFactory tranFact = TransformerFactory.newInstance( );
 Transformer tran = tranFact.newTransformer( );
 DOMSource DSource = new DOMSource(doc);
 StreamResult SResult = new StreamResult(new FileOutputStream(“copie.xml”));
 tran.transform(DSource, SResult);
} catch (TransformerConfigurationException tce) {
} catch (TransformerException te) {
}
    Cod Sursa Exemplu3
•  Vezi pagina web a cursului: XMLDotsDOM.java
      Concluzii:
  XML: Avantaje si dezavantaje
• Format standard
  – Similar fisierelor text – editabil manual, citibil direct
• Big and Slow:
  • Reprezentarea datelor in format text ocupa foarte mult spatiu !
• Adecvat pentru reprezentarea datelor din fisiere de configurare,
 sau ca format de transport al datelor
• NU este adecvat pentru reprezentarea continutului unei ”baze
 de date” de mari dimensiuni
           Concluzii:
          SAX vs DOM
• SAX:
 • “de facto standard” elaborat de comunitatea XML-DEV
  http://www.saxproject.org/
 • Parsarea se face “online” pe masura ce se citeste documentul XML
 • Parsarea se face mai rapid, consuma mai putina memorie
 • Aplicatia trebuie sa isi construiasca singura modelul de date
 • Adecvat pentru procesari de tip state-independent, dificil de folosit
  pentru procesari state-dependent
• DOM:
 • Model standard definit de W3C (model independent de limbaj si
  platforma) http://www.w3.org/DOM/
 • Parsarea construieste intai intregul model al documentului XML in
  memorie => mai incet, mai multa memorie
 • Modelul din memorie este mai usor de transformat si salvat din
  nou ca XML
             Concluzii:
              JAXP
• JAXP: Java API for XML processing:
  • http://download.oracle.com/javase/tutorial/jaxp/index.html
  • Transpune diferitele modele de referinta existente pentru
   procesarea XML in API-uri Java
  • Pentru fiecare model, ofera un API uniform de parsing care
   constituie o interfata ce trebuie respectata de diferitii furnizori de
   parsere concrete
  • Nu impune anumite implementari concrete pentru parsere !
   (ParserFactory-urile pot fi configurate cu system property-urile
   javax.xml.parsers.SAXParserFactory si
   javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory )
        Concluzii:
    XML: SAX sau DOM sau ...
• Alte modalitati pentru XML parsing in Java:
 • StAX:
   • Standard JSR 173: Streaming API for XML http://jcp.org/en/jsr/detail?id=173
   • Implementat si el in JAXP incepand cu Java 1.4
    http://download.oracle.com/javase/tutorial/jaxp/stax/index.html
   • Este un model event-driven, ca si SAX
   • Produce output in mod incremental; mod de lucru adecvat si cand sursa
    de date este dinamica (din retea)
   • Spre deosebire de SAX (care este de tip push-parsing) StAX este un
    model de tip pull-parsing
   • Bidirectional: suporta atat citirea (parsarea) cat si scrierea(generarea)
    documentelor XML
 • JDOM: http://jdom.org/
 • DOM4J: http://dom4j.sourceforge.net/
     Concluzii:
   XML parsing sau ...
               • In contextul in care XML
    Class Dots       e folosit ca modalitate
    Class Dots instance   de a asigura persistenta
                datelor:
                • Starea obiectelor trebuie
                 salvata respectiv
                 reconstituita din date
                 XML => acest lucru se
                 poate face prin parsarea
                 respectiv generarea XML
    Dots schema
XML               • Problema: trebuie scris
                 mult cod cu un continut
    XML file complying
    with Dots Schema     standard => procesul se
                 poate automatiza
   XML data binding
             • XML data binding: procesul
   Class Dots      de reprezentare a
              informatiilor dintr-un
   Class Dots instance  document XML ca obiect in
              memorie
          • Tool-uri/API-uri care
           automatizeaza procesul de
           XML data binding: creaza
           automat mapari intre
           elementele dintr-o schema
    Dots schema  XML si campurile unei clase
XML
           • Exemplu: JAXB
    XML file complying
    with Dots Schema
                JAXB
 The Java Architecture for XML Binding (JAXB)
 “provides a fast and convenient way to bind between XML schemas and
  Java representations”
 http://download.oracle.com/javase/6/docs/technotes/guides/xml/jaxb/index.html
http://www.oracle.com/technetwork/articles/javase/index-140168.html
    Exemplu utilizare JAXB
•  Pasi:
  1. Creare/Obtinere schema XML
  2. Rulare Binding Compiler (direct sau transparent prin intermediul
    facilitatilor oferite de un IDE) => rezulta cod sursa generat automat
    pentru clasele care vor contine datele
  3. Scrierea codului
    •  Se poate:
       –  Transforma fisiere XML conforme cu schema data in instante ale claselor
         corespunzatoare (unmarshal)
       –  Transforma instante ale claselor in fisiere XML (marshal)
    •  se utilizeaza:
       –  JAXB API
       –  Codul generat anterior
      Exemplu utilizare JAXB
      Pas1: Schema XML
dots.xsd
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs=http://www.w3.org/2001/XMLSchema>
<xs:element name="dots">
 <xs:complexType>
 <xs:sequence>
  <xs:element name="dot" maxOccurs="unbounded">
   <xs:complexType>
   <xs:attribute name="x" type="xs:integer" use="required"/>
   <xs:attribute name="y" type="xs:integer" use="required"/>
  </xs:complexType>
  </xs:element>
 </xs:sequence>
 </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
    Exemplu utilizare JAXB
   Pas2: Clase generate automat
package generated;             public static class Dot {
                        protected BigInteger x;
public class Dots {               protected BigInteger y;
 protected List<Dots.Dot> dot;         public BigInteger getX() {
                          return x;
 public List<Dots.Dot> getDot() {       }
  if (dot == null) {             public void setX(BigInteger value) {
    dot = new ArrayList<Dots.Dot>();      this.x = value;
  }                      }
  return this.dot;              public BigInteger getY() {
 }                        return y;
                        }

                          public void setY(BigInteger value) {
                           this.y = value;
                          }
                        }
                      }
   Exemplu utilizare JAXB
Pas2: Clase generate automat - cont
 package generated;

 public class ObjectFactory {

 public ObjectFactory() {
  }

 public Dots.Dot createDotsDot() {
   return new Dots.Dot();
  }

 public Dots createDots() {
   return new Dots();
  }

 }
   Exemplu utilizare JAXB
  Pas3: Codul care trebuie scris
import java.io.FileInputStream;
import java.io.IOException;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;

import javax.xml.bind.JAXBContext;
import javax.xml.bind.JAXBException;
import javax.xml.bind.Unmarshaller;

import generated.*;
   Exemplu utilizare JAXB
Pas3: Codul care trebuie scris - cont
 try {
      JAXBContext jc = JAXBContext.newInstance("generated");
      Unmarshaller u = jc.createUnmarshaller();

      Dots dots = (Dots) u.unmarshal(new FileInputStream("dots.xml"));

      List dotList = dots.getDot();

      for (Iterator iter = dotList.iterator(); iter.hasNext() ; ) {
       Dots.Dot item = (Dots.Dot) iter.next();
       System.out.println("x=" + item.getX() + " y=" + item.getY() + "\n");
      }

     } catch (JAXBException je) {
      je.printStackTrace();
     } catch (IOException ioe) {
      ioe.printStackTrace();
     }

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:10
posted:11/4/2012
language:Unknown
pages:56