Direct Marketing - PowerPoint by oQ90a1

VIEWS: 79 PAGES: 27

									Universitatea Constantin Brâncoveanu Piteşti
MARKETING DIRECT ŞI TEHNICI DE VÂNZARE/
MARKETING RELAŢIONAL ŞI DIRECT


    Tema 2: Repere ale evoluţiei teoretice şi practice a
          marketingului direct
         An universitar 2012-2013


            Conf.univ.dr. Mihaela V.ASANDEI    1
    Repere ale evoluţiei teoretice şi practice
        a marketingului direct1.  Delimitări conceptuale ale marketingului
   direct
2.  Organisme de marketing direct
3.  Trăsăturile marketingului direct
4.  Originile marketingului direct
5.  Stadiul actual al dezvoltării MD


        Conf.univ.dr. Mihaela V.ASANDEI   2
Ce este marketingul direct?
 Există mai multe definiţii date domeniului fără a exista, însă, şi o viziune unanim acceptată de
 specialişti asupra conţinutului acestuia.

 Marketingul direct a fost şi este considerat şi în prezent ca:

  o altă modalitate de distribuţie a produselor şi / sau
 serviciilor organizaţiei

  o altă formă de comunicare de marketing a
 organizaţiei

  o manieră interactivă de practicare a marketingului


              Conf.univ.dr. Mihaela V.ASANDEI                  3
Ce este marketingul direct?
 1. O altă modalitate de distribuţie
  viziune prezentă mai ales până la jumătatea anilor ’80
  reprezentanţi pe:W. Pride, O.C. Ferrell (1),Stan Rapp, Th. Collins
  (2)

  o serie de modalităţi de comercializare a produselor în absenţa
  magazinului…reprezentând utilizarea mediilor nonpersonale pentru
  a prezenta produse consumatorilor care, ulterior, le cumpără prin
  corespondenţă sau telefon. (1)
  tranzacţiile dintre cumpărător şi vânzător sunt realizate fără
  intervenţia unui vânzător şi în absenţa unei unităţi comerciale (2)

  poziţie semnificativă ocupată de vânzarea prin corespondenţă şi, ulterior,
  comerţul electronic în ansamblul instrumentelor de marketing direct
  importanţa distribuţiei în cadrul mixului de marketing al organizaţiilor
            Conf.univ.dr. Mihaela V.ASANDEI          4
  Ce este marketingul direct?

  2. Altă formă de comunicare
   viziune prezentă mai ales între jumătatea anilor ’80 şi jumătatea anilor ’90
   prin reprezentanţi ca: Laurent Hermel, Jean-Paul Quioc, Chantal
   Desjardins
   element al politicii de comunicare a firmei …care se caracterizează prin
   facilitarea creării unei relaţii individualizate, personalizate şi interactive
   cu clientul potenţial (L.Hermel, J.P. Quioc)
   poziţie semnificativă ocupată de direct mail, telemarketing şi teleservicii
   în gama instrumentelor de marketing direct
   importanţa comunicării de marketing în cadrul mixului de marketing al
   organizaţiilor              Conf.univ.dr. Mihaela V.ASANDEI          5
Ce este marketingul direct?
3. O manieră interactivă de a practica marketingul
  viziune prezentă mai ales după jumătatea anilor ’90 prin reprezentanţi
  ca: Pierre Gregory, Jean-Marc Lehu, Graeme McCorkell

  un demers de marketing care constă în utilizarea unei baze de date
  pentru a stabili contacte personalizate, a transmite o ofertă, a stimula
  un răspuns rapid şi a pune la dispoziţia clienţilor interesaţi mijloace
  de a reacţiona (P. Gregory, J.-M. Lehu)

  poziţie semnificativă ocupată de aplicaţiile / instrumentele de marketing online
  în gama instrumentelor de marketing direct
  importanţa interactivităţii pentru succesul comunicării de marketing şi, în
  general, a marketingului la nivelul organizaţiilor            Conf.univ.dr. Mihaela V.ASANDEI            6
Definiţia DMA
Marketingul direct este procesul realizat folosind
mai multe canale de comunicare şi având ca suport
baze de date pentru crearea, dezvoltarea şi
cultivarea unor relaţii reciproc avantajoase între
marketeri şi clienţii, clienţii potenţiali şi donatorii
acestora într-o manieră responsivă şi măsurabilă.

        http://www.the-dma.org/aboutdma/annualreport.pdf
        Conf.univ.dr. Mihaela V.ASANDEI       7
   Cine este DMA?
•    fondată în 1917 sub denumirea de Direct Mail Advertising
  Association- Asociaţia de publicitate pe bază de comenzi prin poştă,
  schimbându-şi denumirea în 1973 în Direct Mail/Marketing Association şi
  devenind în 1983 Direct Marketing Association

•   DMA este cea mai importantă asociaţie profesională a firmelor şi
  organizaţiilor interesate în marketingul direct, interactiv şi facilitat de bazele
  de date

   DMA are peste 5.200 de membri corporativi sau afiliaţi din SUA şi alte 46
  de ţări ale lumii, printre care 54 de companii aflate în topul Fortune 100;
  editează DMA Yellow Pages

                                 Sursa: www.the-dma.org                Conf.univ.dr. Mihaela V.ASANDEI           8
  Definiţia FEDMA

    Marketingul direct este       un ansamblu de metode folosite
  pentru a comunica un mesaj către consumatorii individuali în ideea de a
  obţine un răspuns măsurabil şi eficient.
    Cele mai importante canale de comunicare folosite în
  marketingul direct sunt:
•  direct mail-ul,
•  vânzarea prin corespondenţă,
•  vânzarea din uşă-în-uşă (door-to-door),
•  SMS marketingul,
•  teleserviciile şi call center-ele,
•  televiziunea cu răspuns direct,
•  radioul şi publicitatea exterioară
•  internetul.


             Conf.univ.dr. Mihaela V.ASANDEI        9
  Cine este FEDMA?
  Federaţia Europeană de Marketing Direct şi Interactiv
•  a fost înfiinţată în 1997 (prin fuziunea dintre EDMA şi
  FEDIM)
   •  singura voce autorizată a industriei de marketing direct la nivel
     european
•  include 250 membri din 30 de ţări, asociaţii naţionale de marketing direct
  reprezentând utilizatori, furnizori de servicii şi operatori de marketing direct din
  Europa
•  misiunea FEDMA:
   •  a proteja, promova şi informa despre industria marketingului direct
     în Europa
•  realizează anual începând din 1994 studii referitoare la dezvoltarea marketingului
  direct
                                Sursa: www.fedma.org
              Conf.univ.dr. Mihaela V.ASANDEI            10
Asociaţia Română de Marketing Direct
ARMAD

  România - (din 2003) Asociaţia Română de Marketing
  Direct (ARMAD) afiliată la FEDMA în septembrie 2004
  Scopul
    a promova marketingul direct în România,
    a apăra interesele membrilor asociaţiei pe plan naţional şi
    internaţional faţă de autorităţi, organizaţii economice şi de stat.
Membrii (selectiv):
  CuponPro, Direct Marketing Group, D-Mail Direct, Editura Prietenii cărţii,
   Editura Reader’s Digest, Gradina Bakker Olanda, Hit Mail Romania, Leo
   Burnett&Target, Linea Directa Communication, Mailers, Mercury
   Promotions, Ogilvy One, One2One, Open Public Services, Procter and
   Gamble Marketing România, Vodafone Romania, Vodanet Media, Xerox
                            Sursa: www.armad.ro

           Conf.univ.dr. Mihaela V.ASANDEI             11
 O definiţie românească

  Marketingul direct este:
   un ansamblu de concepte, tehnici şi instrumente de marketing,
   concretizat într-un demers orientat direct, personalizat şi interactiv
către consumator,
   urmărind generarea unei reacţii cuantificabile a acestuia cum ar fi:
       - cumpărarea unui produs sau serviciu,
       - solicitarea unor informaţii suplimentare din partea organizaţiei,
       - furnizarea de informaţii despre caracteristicile şi comportamentul
        său de cumpărare şi consum,
       - interacţiunea cu punctele tradiţionale de marketing şi/sau vânzări
        ale organizaţiei)
 şi crearea unei platforme relaţionale de marketing pe termen lung.

       Călin Vegheş - Marketing direct, Uranus, Bucureşti, 2003, p. 37


                Conf.univ.dr. Mihaela V.ASANDEI            12
Marketingul direct NU este:
  Publicitate
     ansamblul tehnicilor de comunicare a organizaţiei pentru a-şi face
     cunoscute produsele/serviciile şi pentru a-şi motiva clienţii potenţiali
     (printr-o prezentare indirectă, nepersonalizată, de grup/de masă)
  Promovarea vânzărilor
     Ansamblul tehnicilor utilizate cu titlu de excepţie în viaţa unui produs/serviciu, în
     scopul impulsionării, creşterii vânzărilor pe o perioadă determinată, limitată de
     timp (eşantioane gratuite, încercări gratuite, demonstraţii, cupoane, reduceri de
     preţ, rambursări, vânzări grupate, cadouri, concursuri etc.)
  Relaţiile publice
     Ansamblul acţiunilor desfăşurate de o organizaţie în vederea stabilirii şi menţinerii
     unor relaţii bune între membrii organizaţiei şi diferite sectoare ale opiniei publice
     (guvern, instituţii financiare, alte firme, organizaţii, mass media, marele public
     etc.)


              Conf.univ.dr. Mihaela V.ASANDEI                13
  Marketingul direct se deosebeşte de:
  marketingul tranzacţional
  marketingul relaţional.
    Marketingul tranzacţional vizează gestionarea relaţiilor cu clienţii,
     îmbunătăţirea experienţei clienţilor, creşterea randamentului personalului
     de contact şi, prin acestea, stimularea tranzacţiilor.
    Marketing relaţional – relativ recent, presupune:
    - păstrarea clienţilor
    - baze de date de marketing
    - combinaţie de marketing, servirea clienţilor şi managementul calităţii
    - dezvoltarea loialităţii clienţilor şi creştere volumului afacerilor acestora
     cu firma
  Marketingul tranzacţional- clientul intră în contact cu firma de la care
   cumpără, marketingul relaţional- clientul interacţionează mai mult cu firma,
   devenind într-o numită măsură parte din respectiva firmă.

              Conf.univ.dr. Mihaela V.ASANDEI            14
Domenii de utilizare a MD
  Produse textile
  Echipamente electrocasnice şi de menaj
  Aparatură de întreţinere
  Cărţi
  Reviste
  Discuri
  Bijuterii şi accesorii personale
  Produse cosmetice
  Poşete, genţi de voiaj, curele
  Asigurări
  Turism
  Furnituri de birou

           Conf.univ.dr. Mihaela V.ASANDEI  15
Trăsăturile marketingului direct
  acţiunea - o reacţie printr-o acţiune imediată;
  măsurabilitatea - eforturile întreprinse se       pot măsura prin numărul de
  răspunsuri primite până la cumpărarea propriu-zisă;
  flexibilitatea    - complexitatea acestuia, permiţându-i să fie folosit ca un sprijin
  în acţiunile de publicitate/promovare a vânzărilor/mijloc independent;
  versatilitatea    - punerea în practică a unei game variate de mesaje, scrisori,
  formate, imagini, în conformitate cu reglementările legale;
  selectivitatea - o segmentare foarte precisă, specifică;
  personalizarea - individualizarea mesajelor trimise clienţilor;
  confidenţialitatea - conţinutul mesajelor care sunt primite de   segmente de
  clienţi cunoscute doar de firma în cauză (nu şi de concurenţă) şi prin primirea
  personală a mesajelor;
  persuasivitatea şi eficienţa- reduce risipa de bani, timp şi energie.
       Zaiţ Adriana, Elemente de marketing direct, Ed.Economică, Bucureşti, 2000, p. 23-25               Conf.univ.dr. Mihaela V.ASANDEI                 16
Originile marketingului direct
Există referitor la originile MD puncte diferite de
 vedere:
  A) Europa Evului Mediu şi a Renaşterii prin cataloagele
  apărute după descoperirea tipografului de către Gutenberg
  B) Secolul al XIX-lea, în SUA, practicat de fermierii
  izolaţi şi de coloniştii care apelau la comenzile prin poştă
          Conf.univ.dr. Mihaela V.ASANDEI     17
Originile marketingului direct

     A) Veneţia, 1498
  primul catalog – în accepţiunea actuală a
  termenului – este dezvoltat şi folosit de către
  Aldus Manutius (Teobaldo Manucci, 1449 -
  1515), una dintre figurile remarcabile ale vremii
  – editor, tipograf, om de afaceri şi om de ştiinţă

  a creat caracterele aldine (1500-1501) şi a
  publicat, pentru prima dată, cărţi într-un format
  accesibil (portabile)

  sistemul   de  vânzare   prin  catalog
  (corespondenţă) al lui Aldus Manutius a fost
  precursorul sistemelor moderne de vânzare prin
  corespondenţă


              Conf.univ.dr. Mihaela V.ASANDEI  18
Originile marketingului direct
B) 1744
 Benjamin Franklin (primul tipograf important din

  America colonială) a publicat un catalog cu aproape 600 de
  volume din mai multe domenii, pe a cărui copertă a scris:
 Persoanele care trăiesc departe, trimiţându-şi comenzile şi banii
 numitului B. Franklin, se pot bizui pe aceeaşi corectitudine ca şi când
 ar fi prezenţi.

  - începutul comenzilor prin poştă
           Conf.univ.dr. Mihaela V.ASANDEI        19
Originile marketingului direct

       Chicago, 1872
  Aaron Montgomery Ward înfiinţează Montgomery Ward,
  firma care “va creşte o dată cu America” şi publică primul
  catalog general din lume prezentând 163 de produse

  afacerea sa de vânzare prin corespondenţă a pornit cu o
  investiţie de 2400 $ iar primul său “catalog” a constat într-o
  foaie de circa 20x30 cm prezentând câteva produse şi
  instrucţiuni de comandare a acestora

  firma a funcţionat exclusiv vânzând prin corespondenţă până în
  1926; anii ’60 aduc primele probleme şi, după convulsii mai
  mari sau mai reduse, catalogul este suspendat (1985)

  compania este închisă (2000) după vânzări şi revânzări
  succesive) şi 37000 de angajaţi sunt concediaţi; este relansată în
  2004 ca firmă de comerţ electronic (www.wards.com)


                 Conf.univ.dr. Mihaela V.ASANDEI     20
Originile marketingului direct
        Conf.univ.dr. Mihaela V.ASANDEI  21
   Originile marketingului direct
       North Redwood, Minnesota, 1886 :
  Richard W. Sears (1863-1914), angajat al companiei
  feroviare Minneapolis and St. Louis Railway are un
  moment de inspiraţie divin:
     plăteşte producătorului din Chicago al unui lot de ceasuri de
     buzunar placate cu aur, 12 dolari pe bucată, după ce acesta
     fusese refuzat de un retailer din Minnesota, şi le revinde cu
     14 dolari bucata făcând un profit de 5000 de dolari!
  fondează RW Sears Watch Company (1887, ceasurile
  fiind unul dintre articolele sofisticate ale vremii!) şi,
  împreună cu Alvah C. Roebuck, ceea ce va deveni Sears,
  Roebuck and Co. (1893)

  primul catalog publicat (1893) include numai ceasuri abia
  mai târziu fiind adăugate şi alte articole. În 1897,
  catalogul avea 786 de pagini şi era trimis în peste 300.000
  de gospodării!
                Conf.univ.dr. Mihaela V.ASANDEI     22
Originile marketingului direct

  Sears începe să vândă case... prin poştă în 1908; până în
  1940 sunt vândute şi ridicate peste 75.000 de case!
  catalogul Book of Modern Homes and Building Plans
  (1908) conţine 22 de modele de case valorând între 650
  şi 2500 de dolari (12200 şi 47100 dolari în 2003); prima
  comandă a fost onorată în 1909
     kit-ul conţinea 30000 de piese (printre care 340 kilograme
     cuie, 100 litri vopsea dar şi un manual de instrucţiuni de 75
     de pagini) şi era livrat în două containere la cea mai
     apropiată staţie de cale ferată
     consumatorul alegea casa, trimitea un dolar, primea
     planurile şi lista de materiale şi după ce plasa comanda
     fermă i se livra kit-ul în câteva săptămâni
  Sears a oferit şi un serviciu de finanţare pe 5–15 ani cu o
  dobândă de circa 6 %


                  Conf.univ.dr. Mihaela V.ASANDEI    23
Originile marketingului direct
  Termenul de marketing direct - utilizat pentru prima
  oară la 1 octombrie 1961 de către Lester Wunderman într-
  un discurs ţinut la Clubul de Marketing Direct din New
  York
  Astăzi termenul de marketing direct
    este mai potrivit decât vânzarea pe bază de comenzi prin
    poştă…marketing direct înseamnă că publicitatea şi cumpărarea
    devin o singură acţiune. (L.Wunderman)
            Sursa: Nat Ross, Marketingul direct, o privire de ansamblu
                  • în Business Tech International nr. 11-14/1994
           Conf.univ.dr. Mihaela V.ASANDEI              24
De ce a crescut marketingul direct?
Pentru că:
  • reuşeşte să acopere/elimine distanţa fizică dintre parteneri

  • acoperă mai bine teritoriile şi/sau segmentele de piaţă

  • creează şi administrează mai bine reacţiile consumatorilor

  • asigură un control ridicat asupra procesului de comunicare

  • satisface mai bine a nevoia de diferenţiere a organizaţiei

  • oferă un control eficient asupra activităţilor realizate
           Conf.univ.dr. Mihaela V.ASANDEI      25
        Impactul crizei financiare
     asupra practicilor de marketing direct
Studiu realizat de Linea Directa Communications(firmă de marketing
  direct şi call-center) în 2009
  Companiile cu buget mic de marketing (bugete sub 250 000 euro) domină
  studiul, mai ales în Ungaria (89,4%), Rusia(88,6%), România(85,4%)
  Reducerile cele mai mari în bugetele de marketing au fost făcute în
  Rusia(28,6%) şi România(22,7%)
  Cheltuielile (30-70%) se fac pentru promovare pe internet (bannere, bloguri,
  reţele sociale), cataloage, marketing de masă(TV, ziare, radio), organizarea de
  evenimente şi târguri
  Doar max.30% sunt alocate pentru trimiterea de SMS-uri&mobile marketing,
  telemarketing, direct mailing şi e-mail.
  Scopul campaniilor de marketing direct:
     creşterea numărului de clienţi,
     amplificarea loialităţii acestora,
     crearea unor baze de date folosite mai târziu.

              Conf.univ.dr. Mihaela V.ASANDEI         26
Bibliografie selectivă
 •  Stone Merlin, Bond Alison, Blake Elizabeth– Ghidul complet al
   marketingului direct şi interactiv. Cum să selectaţi, să dobândiţi şi să
   păstraţi clienţii potriviţi, Editura BIC All, Bucureşti, 2006
 •  Vegheş Călin, Marketing direct, Ed.Uranus, Bucureşti, 2003, p.31-68
 •  Zaiţ Adriana, Anton Oana Carmen, Olaru Oana, Marketing direct, Ed.
   Sedcom Libris Iaşi, 2006, pp. 15- 30

 •  Nat Ross- Marketingul direct, o privire de ansamblu în Business Tech International
   nr. 11-14/1994
 •  Gherman Cristina, Evoluţia marketingului direct în contextul integrării României
   în Uniunea Europeană în Revista Română de Marketing nr.2/2010, pp.110 - 125
 •  www.armad.ro (Asociaţia Română de Marketing Direct)
 •  www.the-dma.org (Direct Marketing Association)
 •  www.fedma.org (Federation of European Direct and Interactive Marketing)
 •  www.iaa.ro/articole/analize/impactul-crizei-financiare-asupra-practicilor-de-
   marketing-in-europa-centrala-si-de-est/3153.html


              Conf.univ.dr. Mihaela V.ASANDEI              27

								
To top