Slayt Basligi Yok by 6Rpdl3

VIEWS: 7 PAGES: 16

									KANSER
Kanser Nedir?

Kanser, normal kurallar dışında diğer doku ve
 organların aleyhine büyüyen, çoğalan
 hücrelerin oluşturduğu bir hastalıktır.
Vücudun tüm doku ve organlarını tutabilir.
Geliştikleri yerde sınırlı kalan kitlelere iyi
 huylu tümörler; yayılıp, çevre dokuları işgal
 eden ve diğer organlarda tekrar tümör
 odakları oluşturan kitlelere kötü huylu tümör
 veya kanser denir.
Çağımızın hastalığı: KANSER

Endüstrileşmenin getirdiği çevresel
 etkenler ,
Sigara içiminin artışı,
Beslenme alışkanlıklarımızın
  değişmesi.
Kanser öldürmez ! (Eğer erken tanınırsa)
 Ülkemizde
  20 yıl önce 4. en sık öldüren hastalık
  Günümüzde kalp hastalıklarından sonra 2. en sık öldüren
   hastalık
 Eskişehir ilinde           ESKİŞEHİR İLİ 1996 - 2000 YILLARI KANSER VAKALARI GRAFİĞİ

  2. en sık öldüren hastalık 3000     E     K                                2792
                                               2629     2595
                          2500     2348
                                        2221                2193
                                                  2103
                          2000         1758     1850
                             1646
                          1500

                          1000

                          500

                           0
                              1996     1997     1998     1999     2000
Kanser öldürmez ! (Eğer erken tanınırsa)

Kanserlerin büyük kısmı erken
 dönemde yakalandığı takdirde
 tedavi şansı yüksektir.
 Kanserlerin %75 kadarı insan
 vücudunda gözle görülebilen veya
 basit muayene ve tanı yöntemleri ile
 kolaylıkla ulaşılabilen yerlerdedir.
Kanser öldürmez ! (Eğer erken tanınırsa)

Meme kanserinde yaşam oranı ;
 Uzak metastazı olan olgularda 5 yıllık %10
 Bölgesel yayılımı olan, uzak
  metastazı olmayan olgularda %50
 Erkendönemde yakalanmış olgularda %80.

   40 yaşın üzerindeki kadınların yılda bir
   kez mamografi çektirmesi önerilmektedir.
En çok görülen ve en çok öldüren
kanser türleri

Kadınlarda
 meme kanseri
Erkeklerde
 akciğer kanseri
Kanserin sonuçları

Erken ölümlere neden olur,
Tanı ve tedavi süreçleri pahalıdır,
Hasta ve yakınlarının psikolojik ve
 ekonomik durumlarını bozar.
Kanserden korunabilir mi?

Kanser korunulabilen ve erken tanı
 konduğunda  tedavi  edilebilen  bir
 hastalıktır.
Dünya Sağlık Örgütü 6 basamaklı bir
 “Kanser Kontrol Programı” geliştirmiştir.
 Bu programın en önemli bileşenini
 KORUNMA olarak belirlemiştir.
Kanserden Korunma

İleri evrelerde tedavi başarısının sınırlı kal
 ması nedeniyle
 kanser yapıcı etkenlerden korunma ve hast
 alığın erken tanısı önemli.
Kanserden korunmak demek, kanser yapıcı
 nedenlerden uzak durmaktır.
Kanserden Korunma

Erken tanı ve tarama programları;
 Yaygın olan meme, serviks,
 cilt gibi kanserlerden korunmaya
 yönelik çalışmalar
Kanserlerin ortaya çıkmasında rol oynayan etkenler:

 En büyük etken sigara
 Radyasyon (Aşırı dozda röntgen ışınına maruz kalma),
 Çevre kirliliği,
 Kimyasal karsinojenler (katran, benzen, boya
 maddeleri, asbest, bazı kozmetikler ve deterjanlar…),
 Bazı virüsler ,
 Kötü beslenme alışkanlığı.
Kanserden Korunma

Sigara kullanmamak ,
Dengeli ve yeterli beslenmek,
Lifli besinler tüketmek,
İdeal kilomuzu korumak,
Alkol kullanmamak,
Yazın güneşin dik geldiği saatlerde güneş
 ışınlarından korunmak,
 Aktoprak gibi zararlı maddeler içeren sıvama
 malzemeleri kullanmamak
Kanserle ilişkili bulaşıcı
hastalıklar

Karaciğer kanserine neden olan bulaşıcı
 sarılık
 Hepatit B ve C
“Kanserin 7 belirtisi”

 Ses kısıklığı ve öksürük,
 Meme veya vücudun herhangi bir yerinde şişlik ve
 sertlikler,
 Normal dışı kanama ve akıntılar,
 Yutma güçlüğü ve hazımsızlık,
 İdrar yapma ve dışkılama alışkanlıklarındaki
 değişiklikler ,
 Vücudun herhangi bir yerinde iyileşmeyen yara,
 Ben ve siğillerde görülen renk değişikliği, büyüme ve
 kanama gibi değişiklikler
Örnek: Meme Kanseri

 Çok sık rastlanır. Kadınlarda en sık görülen kanser
 türüdür.
 Erken tanısı mümkündür.
 Korunma: Yağ oranı düşük ve sıvı yağlardan zengin
 beslenme, emzirme süresinin uzun olması, düzenli
 egzersiz.
 Erken tanı: 20 yaşından sonra düzenli meme
 muayenesi.
 Meme muayenesi: Her ay kadın tarafından kendi
 kendine ve her yıl bir kez sağlık ocağı personelince
 yapılmalı.

								
To top