Negara Berkembang ARAB SAUDI by 5UWtA6VF

VIEWS: 90 PAGES: 12

									Negara Maju & Berkembang
    ARAB SAUDI

 susilowati
Peta ARAB SAUDI
       Data – Data Pendukung
  Lagu kebangsaan : Aash Al     Wilayah
  Male ek              - Total  : 1.960.582 km²
                   (15)
  Ibukota : Riyadh          - air (%) : dapat dihiraukan
  (24°42' LU 46°43' BT)       Penduduk
  Kota terbesar : Riyadh      - perk. 2005 : 26.417.599
  Bahasa resmi : Bahasa Arab    (43)
  Pemerintahan : Monarki       - sensus - : -
  Raja                - Kepadatan : 13/km² (169 )
  Abdullah bin Abdulaziz al-    Mata uang : Riyal (SAR)
  Saud
  Pangeran
  Sultan bin Abdul Aziz al-Saud
  Persatuan23 September
  1932
  Wilayah : 1.960.582 km²
          SEJARAH
 Pada masa dahulu daerah Arab Saudi dikenal menjadi
 dua bagian yakni daerah Hijaz yakni daerah pesisir barat
 Semenanjung Arab yang didalamnya terdapat kota-kota
 diantaranya adalah Mekkah, Madinah dan Jeddah serta
 daerah gurun Nejed yakni daerah daerah gurun sampai
 pesisir timur semenanjung arabia yang umumnya dihuni
 oleh suku suku lokal Arab (Badui) dan Kabilah kabilah
 Arab lainnya.

 Pada masa awal tumbuh dan berkembangnya Islam.
 Wilayah ini memiliki pusat pemerintahan di Madinah
 dari sejak Nabi Muhammad sampai masa khalifah
 Utsman bin Affan. Sejak masa khalifah Ali bin Abi
 Thalib pusat pemerintahan dipindahkan ke Kufah di
 Irak sekarang, kemudian berturut turut menjadi bagian
 wilayah Daulah Ummayyah, Abbasiyyah dan
 Usmaniyah Turki.
 Pemerintah Saudi bermula dari bagian tengah
 semenanjung (jazirah) Arab yakni pada tahun 1750
 ketika Muhammad bin Saud bersama dengan
 Muhammad bin Abdul Wahhab bekerja sama untuk
 memurnikan agama Islam yang kemudian dilanjutkan
 oleh Abdul Aziz Al Saud atau Abdul Aziz Ibnu Saud
 dengan menyatukan seluruh wilayah Hijaz yang dulu
 dikuasai oleh Syarif Husein dengan Nejed.


 Pada tahun 1902 Abdul Aziz menguasai Riyadh dari
 penguasa Al-Rashid, kemudian Al-Ahsa kemudian
 wilayah nejed antara tahun 1913-1926. Pada tanggal
 8 Januari 1926, Abdul Aziz menjadi penguasa wilayah
 Nejed. Dengan menandatangani perjanjian di Jeddah
 pada tanggal 20 Mei 1927 Arab Saudi menyatakan
 kemerdekaannya. Pada tahun 1936 wilayah itu
 diresmikan sebagai Kerajaan Arab Saudi.
  Penduduk & Pembagian
     Wilayah
Penduduk Arab Saudi adalah mayoritas
berasal dari kalangan bangsa Arab
sekalipun juga terdapat keturunan dari
bangsa-bangsa lain serta mayoritas
beragama Islam.Di daerah-daerah industri
dijumpai penduduk dari negara-negara
lain sebagai kontraktor dan pekerja asing
atau ekspatriat.
Wilayah Arab Saudi terbagi
 atas 13 provinsi atau
 mintaqah (jamak dari
 mintaqat) yakni:
 Bahah
 Hududusy Syamaliyah
 Jauf
 Madinah
 Qasim
 Riyadh
 Syarqiyah, Arab Saudi
 (Provinsi Timur)
 'Asir
 Ha'il
 Jizan
 Makkah
 Najran
 Tabuk
   Geografis & Astronomis
• Arab Saudi terletak di 25 00 U, 45 00 T. Luas
 kawasannya adalah 1.960.582 km². Arab Saudi
 merangkumi empat perlima kawasan di Semenanjung
 Arab dan merupakan negara terbesar di Asia Timur
 Tengah. Permukaan terendah di sini ialah di Teluk
 Persia pada 0 m dan Jabal Sauda' pada 3.133 m. Arab
 Saudi terkenal sebagai sebuah negara yang datar dan
 mempunyai banyak kawasan gurun. Antara gurun yang
 terkenal ialah di selatan Arab Saudi yang dipanggil
 "Empty Quarter" (dalam bahasa Arab, Rub al Khali),
 kawasan gurun terluas di dunia. Namun demikian, di
 bahagian barat dayanya terdapat kawasan pegunungan
 yang berumput dan hijau.
 Letak astronomi& batas
• Letak Astronomis Arab Saudi sekitar 15 LU – 32
 LU dan 34 BT – 56 BT
Batas – batas Arab Saudi :
• Utara   : Semenanjung Sinai, Yordania, dan
 Irak
• Timur   : Kuwait, Teluk Persia, Bahrain, Qatar,
 dan Persatuan Emirat Arab
• Selatan : Oman dan Yaman
• Barat   : Laut Merah
Kota – Kota Utama
  Riyadh
  Ibu kota Arab dan kota terbesarnya adalah
  Riyadh, terletak di bagian timur di tengah
  Dataran Tinggi Nejd. Semula Riyadh hanya
  suatu oasis kecil yang terpencil. Karena
  ditemukan minyak, kota ini kemudian menjadi
  sebuah kota utama yang tumbuh dengan cepat.
  Selain itu, Riyadh merupakan kota pusat
  pemerintahan.

  Mekah
  Mekah di Hejaz merupakan kota penting bagi
  seluruh umat Islam di dunia dan juga bagi Arab
  Saudi. Mekah terletak sekitar 65 km dari
  pedalaman Laut Merah. Di kota Mekah terdapat
  bangunan Kakbah. Penduduk Mekah bertambah
  ketika umat Islam dari berbagai penjuru dunia
  menunaikan ibadah haji.
 Madinah
 Madinah yang terletak di sebelah Utara Mekah, adalah tempat
 makam nabi Muhammad SAW. Dan tempat tinggalnya selama
 sepuluh tahun terakhir. Madinah ialah kota paling suci yang kedua
 bagi umat Islam. Hal ini adalah kerana di Madinah terletaknya
 Masjid an-Nabawi yang mana terdapat makam Nabi Muhammad
 s.a.w.. Kawasan itu dibina di atas tapak rumah Nabi Muhammad
 s.a.w. Rumah baginda kemudiannnya menjadi sebahagian daripada
 bangunan masjid apabila masjid itu diperbesarkan oleh Khalifah Al
 Walid ibni Abdul Malik daripada Kerajaan Ummaiyyah.

 Jeddah
 Pintu gerbang Mekah di Laut Merah adalah Jeddah. Kota itu
 merupakan kota metropolitan dan pelabuhan utama Arab Saudi
 yang sedang berkembang pesat. Jeddah tumbuh sebagai kota
 industri dan mengalami modernisasi,
 Di sebelah utara Jazirah Arabia, di Pantai Teluk Persia, terdapat
 kota minyak Damman dan Dhahran. Damman adalah ibu kota
 provinsi timur dan merupakan pelabuhan pengpalan minyak Arab ke
 seluruh penjuru dunia. Pusat – pusat industri baru berkembang di
 Yenbo dan Jubail.
Kerja Sama Arab Saudi dengan
Indonesia
 Kerja sama Bilateral :
 Menjalin hubungan diplomatic
 Menjalin hubungan dagang, Indonesia mengekspor
  kayu lapis, the, dan kopi, serta mengimpor minyak
  mentah.
 Arab mengimpor jasa TKI
 Hubungan budaya , dengan ibadah haji.

 Kerja sama Internasional :
 Arab mengikuti KAA
 Kerja sama di PBB, OPEC, dan OKI

								
To top