w121 by 2xuH469

VIEWS: 0 PAGES: 2

									           ‫סידרת מערכים לתרגול 79 ‪word‬‬
               ‫(כתב: בועז מאור)‬
         ‫הנושא: שימוש ב"בטל"‬

‫אחת התכונות אשר מסוגלות להפוך אותך למעריץ תוכנה זו והשימושיות ביותר‬
        ‫ב- 79 ‪ word‬היא היכולת להשתמש בכלי העזר 'בטל' )‪.(undo‬‬

                             ‫מהו "בטל"?‬
 ‫כל פעולה שנעשית במסמך ‪ word‬מוקלטת ונשמרת בזיכרון בצורה סידרתית.‬
 ‫כך שיש באפשרות התוכנית לבצע "פלשבק" ('הסרטה אחורה') ולהגיע למצב‬
                 ‫הקודם האחרון או כמה מצבים אחורה.‬

‫היתרון: להרבה תוכניות יש אפשרות לבטל רק את הפעולה האחרונה שנעשתה‬
  ‫ואילו ב- ‪ word‬אפשר לבטל מספר פעולות אחרונות שנעשו ולהחזיר 'עטרה‬
                               ‫ליושנה'.‬
 ‫מכאן שבכתיבה בתוכנית זו אין לנו, כמעט, כל חשש מפני שגיאות שעלולות‬
                              ‫להעשות.‬

                           ‫שגיאה נפוצה ומפחידה:‬
 ‫השגיאה הנפוצה במסמכי ‪ word‬היא מחיקת קטע טקסט שלם מבלי שהכותב‬
                ‫מבין כיצד הדבר אירע. והשגיאה מתרחשת כך:‬
 ‫כאשר קטע כלשהו נמצא במצב סימון (דהיינו, צבוע בצבע שחור) אזי כל נגיעה‬
 ‫במקש כלשהו במקלדת תגרום למחיקת הקטע והמקש שהוקש יחליף את כל‬
   ‫הקטע המסומן! מחיקת קטע שלם עלול לגרום לייאוש ופניקה אצל הכותב.‬
       ‫אך השימוש ב"בטל" 'יצילנו מידם…" (חוברת זאת נכתבה בחופשת הפסח).‬

                             ‫השימוש ב"בטל"‬

             ‫כדי להשתמש באפשרות זו בצע את הפעולה הבאה:‬
                           ‫הקש על הצלמית:‬


                     ‫כל הקשה מחזירה מצב אחד קודם.‬
          ‫‪ ‬לבדיקת הנושא "בטל": כתוב את חמש השורות הבאות:‬
            ‫1. שורת הניסיון הראשונה.‬

             ‫2. שורת הניסיון השניה.‬

           ‫3. שורת הניסיון השלישית.‬

            ‫4. שורת הניסיון הרביעית.‬

            ‫5. שורת הניסיון החמישית‬


            ‫‪ ‬סמן את כל הקטע ומחק אותו.‬

    ‫‪ ‬שחזר את הקטע ע"י הקשה על הצלמית "בטל".‬ ‫‪ ‬מחק כל שורה בנפרד (התחל מהשורה הראשונה וסיים‬
 ‫בשורה החמישית) ע"י סימון השורה (צביעתה בשחור)‬
                  ‫ומחיקת הקטע.‬

‫‪ ‬הקש על הצלמית "בטל" 5 פעמים. (הקטע אמור להופיע על‬
                        ‫המסך).‬
 ‫‪ ‬מחק כל שורה בנפרד (התחל מהשורה החמישית וסיים‬
 ‫בשורה הראשונה) ע"י סימון השורה (צביעתה בשחור)‬
                   ‫ומחיקת הקטע.‬

‫‪ ‬הקש על הצלמית "בטל" 5 פעמים. (הקטע אמור להופיע על‬
                        ‫המסך).‬

								
To top