SIMPLE PRESENT TENSE by MfT85YYG

VIEWS: 0 PAGES: 2

									ANA SAYFA                Zamanlar                        Diğer Gramer Konular
Simple Present Tense    Present Perfect Tense       Future Tense            Modals, relative clauses
Present Continuous Tense  Present Perfect Continuous Tense  Future Continuous Tense      Adverbial Clauses, Articles,
Simple Past Tense     Past Perfect Tense         Future Perfect Tense       Pronouns, Active Passive,
Past Continuous Tense   Past Perfect Continuous Tense   Future Perfect Continuous Tense
SIMPLE PRESENT TENSE  1. Tekrarlanan Eylemler
Bir eylemin tekrarlandığının veya olağan bir şey olduğunu belirtmek için Simple Present

kullanılır. Bu eylem bir alışkanlık, hobi, günlük iş veya programlı bir aktivite olabilir. Tam

tersi yapılmayan veya tekrarlanmayan eylemler için de kullanılır.
 It takes me five minutes to get to school.

 I go to dentist every six months.

 Each summer we go to Antalya for a holiday.

 She has a cup of coffee during breaks.
  2. Evrensel Gerçekler ve Genellemeler

Genelde olan eylemler ve bilimsel gerçekler hakkında konuşurken Simple Present kullanılır.

    Every twelve months, the Earth circles the sun

    The sun does not circle the Earth

    Water freezes at 0 C.

    Cats drink milk.

  3. Gelecek Zaman

  Bazen gelecekte gerçekleşecek bir olayı veya eylemi Geniş Zaman (Simple Present Tense)
  ile ifade ederiz.
 The students go to America this summer.

 Kenneth doesn’t get a haircut today.
 Jack: When will the train leave?

 Bob : It leaves at 8:15.



 When do you finish writing your report?(

  Do you take the final test next month?
ANA SAYFA               Zamanlar                          Diğer Gramer
                                                   Konular
Simple Present Tense    Present Perfect Tense       Future Tense            Modals, relative clauses
Present Continuous Tense  Present Perfect Continuous Tense  Future Continuous Tense      Adverbial Clauses, Articles,
Simple Past Tense     Past Perfect Tense         Future Perfect Tense       Pronouns, Active Passive,
Past Continuous Tense   Past Perfect Continuous Tense   Future Perfect Continuous Tense

								
To top