Docstoc
EXCLUSIVE OFFER FOR DOCSTOC USERS
Try the all-new QuickBooks Online for FREE.  No credit card required.

formular angajator

Document Sample
formular angajator Powered By Docstoc
					 UNIUNEA EUROPEANA    GUVERNUL ROMANIEI     Fondul Social European  Instrumente Structurale  AGENTIA NATIONALA PENTRU  AGENTIA JUDETEANA PENTRU
           MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  POS DRU 2007-2013       2007 - 2013     OCUPAREA FORTEI DE MUNCA  OCUPAREA FORTEI DE MUNCA
            ŞI PROTECTIEI SOCIALE                                OIPOSDRU           TULCEA
               AMPOSDRU
Proiectul "Parteneriat public-privat pentru ocuparea fortei de munca" Contract nr.: POSDRU /
111/4.1/S/91810
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Axa prioritara nr. 4 "Modernizarea Serviciului Public de Ocupare"
Domeniul major de interventie 4.1. "Intarirea capacitatii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare"

  Formular pentru pregatirea bazei de date cu furnizorii specializati de servicii de ocupare si
                servicii de formare profesionala


      Denumire completa furnizor: ……………………………………………………………….


      Cod unic de inregistrare………………………………………………………………………….

      Adresa sediu social / punct de lucru:
      Str. ………………………………………………………………………………..nr. ………….

      Sectorul/judetul …………………. Localitatea ………………………………………………

      Nr. telefon …………………………… Fax: …………………………………………………….

      E-mail    ….….……………………………………………………………………………………..

      Adresa site Internet……………..………………………………………………………………..


      Forma de organizare / Statutul juridic: ………………………………………………………..

           Furnizor acreditat/autorizat pt servicii de Informare si consiliere

      Competente in psihologia muncii şi industrial-organizaţională

           evaluare, consiliere pentru plasarea în muncă a persoanelor cu dizabilităţi
           consiliere în vederea integrării socio-profesionale a categoriilor de persoane
           defavorizate
           formare, orientare şi repartiţie în muncă după criterii psihologice
           consiliere pentru orientarea în carieră şi dezvoltare personală
           informare şi consiliere în vederea reconversiei şi integrării socio-profesionale      Certificat de acreditare pt servicii de Informare si consiliere: Seria………………………...
      Nr…………………………..…Data eliberarii………………………………...………………….
      Emis de…………………………………………………………………………………………….
UNIUNEA EUROPEANA    GUVERNUL ROMANIEI     Fondul Social European  Instrumente Structurale      AGENTIA NATIONALA PENTRU  AGENTIA JUDETEANA PENTRU
           MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  POS DRU 2007-2013       2007 - 2013         OCUPAREA FORTEI DE MUNCA  OCUPAREA FORTEI DE MUNCA
            ŞI PROTECTIEI SOCIALE                                    OIPOSDRU           TULCEA
               AMPOSDRU
           Furnizor acreditat/autorizat pt servicii de Medierea muncii

     Sunt de acord cu publicarea pe portalul retelei de pateneri specializati in oferirea de
     servicii pe piata muncii, a urmatoarelor:

           Informatii in legatura cu locurile de munca disponibile in evidenta furnizorului si abilitatile
           necesare ocuparii acestora
           Informatii privind Portofoliul de colaboratori
           Informatii privind Rata de succes a activitatii de medierea muncii

     Informatiile vor fi furnizate centrului de retea la solicitarea acestuia.


     Certificat de acreditare pt servicii de Medierea muncii: Seria………….…………………...
     Nr…………………………..…Data eliberarii………………………………...………………….
     Emis de…………………………………………………………………………………………….


           Furnizor acreditat/autorizat pt servicii de Formare profesionala

     Programe acreditate
                                                   Serie / numar       Data
          Denumire program             Tip program         Cod cor
                                                    autorizatie       autorizarii
UNIUNEA EUROPEANA    GUVERNUL ROMANIEI     Fondul Social European  Instrumente Structurale  AGENTIA NATIONALA PENTRU  AGENTIA JUDETEANA PENTRU
          MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  POS DRU 2007-2013       2007 - 2013     OCUPAREA FORTEI DE MUNCA  OCUPAREA FORTEI DE MUNCA
            ŞI PROTECTIEI SOCIALE                                OIPOSDRU           TULCEA
               AMPOSDRU
     Programe in curs de acreditare

          Denumire program                    Tip program          Cod cor
     Programe in curs de desfasurare

          Denumire program                Perioada de desfasurare     Numar participanti
UNIUNEA EUROPEANA    GUVERNUL ROMANIEI     Fondul Social European  Instrumente Structurale  AGENTIA NATIONALA PENTRU  AGENTIA JUDETEANA PENTRU
          MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  POS DRU 2007-2013       2007 - 2013     OCUPAREA FORTEI DE MUNCA  OCUPAREA FORTEI DE MUNCA
            ŞI PROTECTIEI SOCIALE                                OIPOSDRU           TULCEA
               AMPOSDRU
     Alte informatii specifice furnizorului pe care doreste sa le publice pe portalul creat in
     cadrul parteneriatului furnizorilor specializati de servicii de ocupare si servicii de formare
     profesionala
                          Multumim pentru completarea formularului

                                                           Reprezentant legal

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:5
posted:11/3/2012
language:Latin
pages:4